Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


13.10.1918г.
1. Двата полюса,  НБ , София
Щом дошъл до третата, т.е. до последната категория, той влязъл в цикъл на лечението.
1.2 Двата полюса ( втори вариант )
Щомъ дошълъ до третата, т. е. до последната категория, той влѣзълъ въ цикълъ на лѣчението.
19.6.1919г.
2. Призваха Исуса,  НБ ,БС , София
И тъй, лечението в Живота става по два начина: някой път даден човек го лекуват с горчиви думи, а някога – със сладки.
26.12.1923г.
3. Школата и развитието на ученика, ООК , София
И тъй, при лечението пулсът спада всякога при ония хора, които не вървят по правия път.
3.4.1927г.
4. Скрити сили,  МОК , София
4.2 Скрити сили ( втори вариант )
Ако вие концентрирате вашата мисъл, онези, лечебните клетки, вътрешните лекари-специалисти, щом вземете хинина, ако мисълта ви е силна, тези клетки, които се занимават с лечението, те ще извършат този процес.
22.4.1927г.
5. Бележки от разговори с Учителя, ИБ , София
Ние можем да го излекуваме, но да върне Добруджа на българите и Трансилвания на Австрия, но не ще я даде, а ще иска да ни даде 100 000 лева за лечението му, но те не ни трябват.
25.12.1932г.
6. Ще влезе Духът,  НБ , София
Сега няма да се спирам върху системите на лечението, понеже от хиляди години хората се лекуват.
17.5.1935г.
7. Условия и възможности,  МОК , София
Лечението трябва да дойде от вас.
7.2 Условие и възможности ( втори вариант )
Лечението трябва да дойде от вас.
30.4.1937г.
8. Богатство, знание и доброта, МОК , София
Богатият вече си е скръстил ръцете и за да се избави от смъртта, трябва да предпочете лечението – да започне да жертва богатството си заради знанието, че да спечели нещо в нова форма.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.