Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


19.7.1914г.
1. Любовта, НБ , София
В органическия свят, когато известна храна влезе в стомаха и не може да реагира правилно върху него, образува се едно състояние, което лекарите наричат „мъчно храносмилане“ и което, от своя страна, произвежда известна неприятност на самото тяло.
9.8.1914г.
2. Законът на служенето, НБ , София
Утре пък казваме: „Я да му туря повечко, за да усиля работата му“, докато лекарите констатират разширение на стомаха.
25.10.1914г.
3. Условията на вечния живот, НБ , София
Лекарите казват: „Има възпаление в сляпото черво, дайте да го отрежем“.
15.11.1914г.
4. Духът и плътта. Приливи и отливи в живота, НБ , София
Този закон действа навсякъде, и когато лекарите казват за някого, че имал „порок на сърцето“, аз казвам чисто и просто, че тоя човек има известен прилив на своя ум, на своето сърце, на своята душа, и че след 12 часа този прилив ще спадне, и сърцебиенето ще мине.
20.12.1914г.
5. Учителите, НБ , София
Операцията, разбира се, за лекарите бе „сполучлива“.
22.10.1916г.
6. Да я не пия ли?,  НБ , София
И лекарите си служат със същата чаша.
6.2 Да я не пия ли? ( втори вариант )
Сега именно Христос казва на учениците Си: „Чашата, която Ми даде Отец, да я не пия ли?" Често и лекарите, и те дават чаша; и малките деца, които не са свикнали към тази чаша, изпитват отвращение към нея.
3.12.1916г.
7. Ще ви въздигна, НБ , София
Но ако очите ви са болни, гледката ще ви прави лошо впечатление и ще трябва да се затворите в някоя тъмна стая, понеже при болни очи лекарите често пъти препоръчват това.
21.1.1917г.
8. Двамата господари,  НБ , София
Тогава лекарите казват, че в такъв човек се явила болестта „артериосклероза“.
28.1.1917г.
9. Все що е писано,  НБ , София
9.2 Все що е писано ( втори вариант )
След всичко това, лекарите се събират, да обмислят този въпрос, да намерят начин, как да се справят с микробите.
22.3.1917г.
10. Кръстът,  НБ , София
Ще попита и съдиите как са съдили и как са прилагали Божествената правда, ще попита адвокатите как са защитавали своите клиенти, учителите – как са възпитавали своите ученици, лекарите – как са лекували своите пациенти, свещениците – как са проповядвали Словото Божие.
15.4.1917г.
11. Радвайте се, НБ , София
Лекарите допринасят много за усилване вярата на човека.
Една американка заболяла тежко и според мнението на лекарите, била в последните дни на живота си.
11.2 Радвайте се ( втори вариант )
Не говоря нищо противъ лѣкаритѣ, напротивъ тѣ сѫ много добри хора, защото когато нѣкой човѣкъ изгуби вѣра въ Бога, въ всичко и каже, че е реалистъ, дойде день да заболѣе сериозно, търси нѣкѫдѣ помощь и кѫдѣ я намира? – У лѣкаря.
22.4.1917г.
12. Божията воля,  НБ , София
12.2 Волята Божия ( втори вариант )
Лѣкаритѣ казватъ: „Е, той вижда умрѣлитѣ си майка, баща, той е полудѣлъ, нервно е разстроенъ.“ Чудни сѫ хората! Азъ виждамъ всички тѣзи нѣща и бихъ желалъ да се сравня съ всички тѣзи лѣкари, които се мислятъ съ най-здрави нерви, да видимъ кой би издържалъ.
29.4.1917г.
13. Чистосърдечните,  НБ , София
Моите почитания към лекарите, които обръщат внимание на хигиената на тялото, но те трябва да направят стъпка напред, да обърнат внимание на хигиената на сърцето.
13.2 Чистосърдечнитѣ ( втори вариант )
Отъ този законъ ще зависи това, което лѣкаритѣ наричатъ „хигиена на душата“.
Лѣкаритѣ ми казаха да не работя 3–4 години нищо.
26.6.1918г.
14. Пълнене и празнене, БС , София
Така постъпват и лекарите.
30.6.1918г.
15. Доведете го,  НБ , София
Това се препоръчва и от хигиенистите, и от лекарите.
15.2 Доведете го ( втори вариант )
Това се препорѫчва и отъ хигиениститѣ, и отъ лѣкаритѣ.
21.7.1918г.
16. Радостни и търпеливи,  НБ , София
Докато положението на болния не се подобри напълно, вие имате право да сменяте лекарствата и лекарите.
16.2 Радостни и търпеливи ( втори вариант )
Докато положението на болния не се подобри напълно, вие имате право да смѣняте лѣкарствата и лѣкаритѣ.
11.8.1918г.
17. Две жени,  НБ , София
Лекарите помагат на болните, но отчасти, те не могат да излекуват болестта съвършено.
17.2 Дветѣ жени ( втори вариант )
Лѣкаритѣ помагатъ на болнитѣ, но отчасти, тѣ не могатъ да излѣкуватъ болестьта съвършено.
25.8.1918г.
18. Скритият квас,  НБ , София
Какво правят лекарите, когато им предстои някоя важна операция? Първо, те измиват ръцете си с чиста вода, после – с някакво дезинфекционно средство, и най-после си турят чисти, каучукови ръкавици.
18.2 Скритиятъ квасъ ( втори вариант )
Какво правятъ лѣкаритѣ, когато имъ предстои нѣкоя важна операция? Първо, тѣ измиватъ рѫцетѣ си съ чиста вода, после — съ нѣкакво дезинфекционно срѣдство, и най-после си турятъ чисти, каучукови рѫкавици.
8.9.1918г.
19. Да го посрещнат,  НБ , София
Някои от вас сте се повдигнали вече от леглото и лекарите ще ви изпишат от болницата.
19.2 Да Го посрещнатъ ( втори вариант )
Нѣкои отъ васъ сте се повдигнали вече отъ леглото, и лѣкаритѣ ще ви изпишатъ отъ болницата.
13.10.1918г.
20. Двата полюса,  НБ , София
За успокояването й, лекарите препоръчват на болния да яде мозък.
20.2 Двата полюса ( втори вариант )
За успокояването ѝ, лѣкаритѣ препорѫчватъ на болния да яде мозъкъ.
7.11.1918г.
21. Който намигва, ИБ , БС , София
Като се простуди някой, лекарите му дават аспирин, който причинява изпотяване.
17.11.1918г.
22. Като чуха,  НБ , София
Плащането на лекарите не е нищо друго, освен дан на кесаря.
22.2 Като чуха ( втори вариант )
Плащането на лѣкаритѣ не е нищо друго, освенъ дань на Кесаря.
8.12.1918г.
23. Разделено царство, НБ , София
В такива случаи лекарите се произнасят, че клетките на това място са заболели.
22.3.1919г.
24. С Любов се взима, НБ , София
Разболее ли се някой, бързо викаме лекари или започваме да го тъпчем с ядене, като че ли лекарите и многото храна ще му задържат живота.
17.4.1919г.
25. Това учение, ИБ , БС , София
Лекарите казват, че те полека-лека ще излязат, но развали ли се времето, болките се явяват.
27.4.1919г.
26. Кога се молиш,  НБ , София
По едно време младото момче заболяло тежко, и лекарите се произнесли, че болестта му е неизлечима.
26.2 Кога се молиш ( втори вариант )
По едно време младото момче заболяло тежко и лекарите се произнесли, че болестта му е неизлечима.
4.5.1919г.
27. Изгряващото слънце,  НБ , София
Църквата засега е една болница, а свещениците и проповедниците са прислужниците и лекарите.
18.5.1919г.
28. Гредата,  НБ , София
Понеже не проповядвам Мойсеевия закон, а Христовия, то казвам на жените: „Понеже вие сте лекарите, доста вече сте служили на вашите стари любовници в райската градина, откажете се от тях и служете на Господа“.
1.6.1919г.
29. Отхвърленият камък,  НБ , София
Лекарите признават, че тази болест се е появила най-много отпреди 20 години.
8.6.1919г.
30. Гърбавата жена,  НБ , София
Лекарите препоръчват на болните здрава, силна храна, но с това положението на болния се влошава.
15.6.1919г.
31. Учител и Господ,  НБ , София
Ако чуят това нещо лекарите, ще кажат: „Опасна теория е тази, да работиш във време на главоболие“. Лекарите обясняват само следствията на болестта, но те не знаят от какво са предшествани болестите. Но как се е появила пикочната киселина, това лекарите не обясняват.
22.6.1919г.
32. Малкият закон,  НБ , София
В такива случаи лекарите се произнасят, че е станало някакво отравяне на кръвта и т.н.
32.2 Малкият закон ( втори вариант )
Лекарите в такива случаи започват да се произнасят, че е станало някакво отравяне на кръвта и т.н.
29.6.1919г.
33. Старият книжник,  НБ , София
Някой път се гледате в огледалото и не харесвате устните си, защото са бледи, – това показва, че сте анемични, у някои устните са червени, и лекарите казват, че имат повече червени телца.
19.8.1919г.
34. Мировата Любов, СБ , В.Търново
А лекарите какво правеха? - Туряха инжекции и повечето болни заминаха за онзи свят - за седемнадесет дена се поминаха хиляда и седемстотин души в София.
22.8.1919г.
35. Методи за лекуване и отговори на запитвания по тях, СБ , В.Търново
Лекарите са за света, а не за вас.
22.8.1919г.
36. Продължение на въпросите и отговорите (Методи за лекуване), СБ , В.Търново
Инжекциите, които правят лекарите, не са толкова полезни.
28.9.1919г.
37. Аз съм онзи човек,  НБ , София
Турили го в лудницата, дано там се излекува, но и тук лекарите не могли да му помогнат.
Лекарите се опитват да доказват научно, че месната храна е по-добра от растителната.
37.2 Аз съм онзи човек ( втори вариант )
Турили го в лудницата, дано там се излекува, но и тук лекарите не могли да му помогнат.
Лекарите се опитват да доказват научно, че месната храна е по-добра от растителната.
8.1.1920г.
38. Излязоха и завтекоха се,  НБ , София
Лекарите казват, че той е умопобъркан.
38.2 Излязоха и завтекоха се ( втори вариант )
Лекарите казват, че той е умопобъркан.
22.1.1920г.
39. Електричеството и магнетизмът, ИБ ,ООК , София
Лекарите казват, когато една майка е в такова състояние, че е слаба и няма да износи детето, и й дават цяр за помятане.
1.2.1920г.
40. Земният и небесният,  НБ , София
Това състояние лекарите наричат полудяване, умопобъркване. Да му се помогне, това значи, да влезе той във владение на своето тяло. – Как се лекува такъв болен? – Свещениците му четат молитва, да изгонят лошия дух от него, а лекарите му правят инжекции.
40.2 Земният и небесният ( втори вариант )
Срещаш трети, и започваш и в него да се съмняваш, да го считаш опасен човек, и най-после ставаш маниак, и лекарите казват: „Този човек е маниак, болен е и трябва да се лекува.
Свещениците четат молитва да изпъдят лошия дух, а лекарите правят инжекции.
5.2.1920г.
41. Мъчението, ИБ ,ООК ,
Слаба жена, която зачене и не послуша лекарите да пометне детето, тя ще бъде силна да го роди; като роди, ще бъде десет пъти по-здрава, отколкото по-напред.
29.2.1920г.
42. Що казва Духът,  НБ , София
42.2 Що казва Духът ( втори вариант )
Питам: де са лекарите ви? Как ще се подобри това общество? Ако искате да поправите света с тези педагогически методи, с които досега сте си служили, все същата кал ще си гази.
18.4.1920г.
43. Молих се,  НБ , София
И лекарите се справят мъчно с този дух.
Като живеете по методите на лекарите, по тяхната хигиена, колко години живеете.? Някои една дохождат до 50 – 60 години, в редки случаи до сто години.
9.5.1920г.
44. Запалят свещ,  НБ , София
Като ме слушат, лекарите ще кажат, че това е лъжа.
Често лекарите изпадат в противоречия, не знаят, как да помагат на болните. Каквото са лекарите за болните, такова са обществениците за обществата и народите.
25.6.1920г.
45. На вечеря с Учителя,  ИБ , Бургас
Лекарите съживяват един болен, осъден на смърт, за да го обесят после.
10.10.1920г.
46. Когато посрещате,  НБ , В.Търново
Ако един ученик не се учи, ако на един търговец не му върви в търговията, на младите, на лекарите, на майките и пр., аз ще кажа, защото нищо не знаят.
25.1.1921г.
47. Кротките, НБ , ИБ ,
Лекарите, за да излекуват един болен, причиняват му изпотяване.
13.3.1921г.
48. Новият човек,  НБ , София
Някога лекарите хранят болния по друг начин, но той не е естествен.
48.2 Новиятъ човѣкъ ( втори вариант )
Нѣкой пѫть лѣкаритѣ хранятъ болнитѣ и по другъ начинъ, но той не е естественъ.
20.3.1921г.
49. Фарисей и садукей,  НБ , София
Лекарите казват, че, ако не яде месо, човек отслабва.
49.2 Фарисей и садукей ( втори вариант )
А сега лѣкаритѣ казватъ че, ако не ядете месо, въ тъканитѣ ви ще стане нѣкакво видоизмѣнение и ще отслабнете.
27.3.1921г.
50. Сеятелят,  НБ , София
Сегашното сърце е минало през ръцете на учените, на лекарите.
50.2 Сѣятельтъ ( втори вариант )
Сегашното сърце го знаемъ, лѣкаритѣ сѫ го рѣзали много пѫти, много сѫ го проучвали, но неговитѣ клапи се развалятъ често, въ него се явява сърцебиене, порокъ на сърцето и т.н.
3.4.1921г.
51. Храненето, условие за вечен живот,  НБ , София
Лекарите не знаят вече как да ги именуват, затова на всяка нова нервна болест дават общото име „американичи“.
Лекарите са учители на днешното човечество.
51.2 Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ ( втори вариант )
Лѣкаритѣ казватъ, че и най-издържливитѣ висока температура бацили, при 100 градуса умиратъ. Слѣдователно, не е тъй безопасно да ядешъ месо, което е стояло закачено по куките 2–3 дни и въ което сѫ успѣли да се развиятъ бацили, които въ организъма ви ще прѣдизвикатъ извѣстна химическа реакция и лѣкаритѣ ще констатиратъ въ послѣдствие, че у васъ се развила извѣстна болесть.
10.4.1921г.
52. Любовта, носителка на живота,  НБ , София
Какво казват лекарите за яденето? Каква храна трябва да се яде? По колко часа трябва да се спи? Колкото лекари има, толкова мнения по въпроса за храненето и съня.
52.2 Любовь – носителка на вѣчния животъ ( втори вариант )
Кажете ми какво казватъ лѣкаритѣ за съня, за яденето, колко часа трѣбва да се спи, каква храна трѣбва да се яде и т.н. Нѣма единъ опитъ направенъ отъ лѣкаритѣ, който да е далъ отлични резултати.
1.5.1921г.
53. Възкресение на Любовта,  НБ , София
Лекарите знаят какво е влиянието на мазнините върху организма. – Защо бедните празнуват Великден? – За да се нахранят добре.
53.2 Възкръсение на Любовьта ( втори вариант )
Ако не вѣрвате въ това, попитайте лѣкаритѣ, ще ви кажатъ какво влияние иматъ мазнинитѣ върху жизненитѣ органи на организъма.
26.6.1921г.
54. В правда, истина и святост,  НБ , София
Така казват и лекарите, които не познават добре работата си.
54.2 Правда, истина и светость ( втори вариант )
И като умре, за да не се изложатъ, казватъ: „Така му е писано, такава му е кармата, той е единъ грѣшникъ, слѣдователно не можемъ да го спасимъ.“ Тъй казватъ и лѣкаритѣ, които не разбиратъ изкуството си.
6.11.1921г.
55. Ненаписаните закони,  НБ , София
Ако го нямаше дявола, какво щеше да стане с адвокатите най-първо, със свещениците, с лекарите, нямаше да има болни хора.
11.12.1921г.
56. Стани и опаши се!,  НБ , София
С какво? С какво ви приспиват лекарите, когато искат да направят някоя операция? Нали слагат хлороформ под носа, и след като стане, болният усеща болките.
22.1.1922г.
57. Плевелите и пшеницата,  НБ , София
Лекарите ни обясняват как са произлезли болестите и как се лекуват; психолозите ни обясняват произхода на душевните състояния; служителите на Бога живаго ни обясняват нашите правилни отношения към Бога; учителите ни запознават с живата природа; майките и бащите ни доставят храната, която е необходима за поддържане на този живот.
Лекарите обясняват, че станало някакво възпаление.
5.2.1922г.
58. Какво трябва да искаме?,  НБ , София
Често и ние, съвременните хора, заставяме природата да ни прави такива операции, и ги прави, и виждаме навсякъде, някому окото го боли, ухото, и има стотици и хиляди болести, които лекарите не знаят с какви имена да ги кръщават.
Питат ме някой път: „Трябва ли лекарите да правят операция на тялото?“ Казвам, че не трябва да правят, ако тялото е здраво, а ако тялото е болно, има цирей, лекарят трябва да изтиска тази гной, да направи тази малка операция.
24.2.1922г.
59. Трите живота, ООК , София
Лъжливи схващания! Заболява от неврастения, вика лекарите и те му казват да лежи 45 дена на гърба си.
19.3.1922г.
60. Твоето Слово,  НБ , София
Е, да допуснем, аз взема една чашка ромец или една чашка ракийка, за да може туй да подейства на моето храносмилане – тъй съветват лекарите. Е хубаво, аз ще видя дали туй мнение на лекарите съвпада с мнението на природата.
16.4.1922г.
61. Не бъди неверен, но верен!,  НБ , София
А когато лекарите чрез своите помпи изкарват кръвта на хората навънка, за това и не се мисли.
23.4.1922г.
62. Христа разпят,  НБ , София
Днес има толкова много болести в света, че лекарите не знаят как да ги кръщават, болести, които разяждат удовете на човешкия организъм.
Най-великият лекар е природата, а лекарите са асистенти, те трябва да слушат своя главен лекар, и ако той позволи, нека правят операции.
30.4.1922г.
63. Ще се стопи!,  НБ , София
И лекарите напразно се мъчат да лекуват болните: те се заразяват от самите мисли на другите болни и аз казвам: След 40 години драснете един кибрит, да изгори тази болница, за да създадете нова.
7.5.1922г.
64. Ученикът не е по-горен от учителя си,  НБ , София
Лекарите изучават качествата и свойствата на вредните микроби, за да могат да лекуват по-успешно своите пациенти.
15.6.1922г.
65. Мисъл и действие, ООК , София
Не, че не може да ви дам нещо повече, но ако на един болен, който има охтика, лекарите, такива болни, ги тъпчат с яйца, с 2–3 кила мляко.
22.6.1922г.
66. Влиянието на музиката, ООК , София
А лекарите ще кажат: „Той е болен, да мълчи, никакво пеене, само да чувствува диханието си“.
19.8.1922г.
67. Новият живот, СБ , В.Търново
Лекарите му направиха пет-шест операции, но не можаха да извадят шрапнела и най-после решиха да му отрежат ръката. Ако бяха казали това на лекарите, те нямаше да повярват.
Всички болести в света не са ли израз на онази морална поквара, която съществува вътре в човешкия организъм? Лекарите не могат да насмогнат на тия болести, но не е там въпросът.
20.8.1922г.
68. Много плод принася, СБ , В.Търново
Лекарите често, за да освободят болния от някой абсцес, например от някой цирей, отварят рана около този цирей.
22.8.1922г.
69. Работа за новия живот, СБ , В.Търново
Кои са по-умни? Лекарите са по-умни.
25.8.1922г.
70. Какъв трябва да бъде ученикът, СБ , В.Търново
Това е работа на лекарите.
24.9.1922г.
71. Ще ви научи,  НБ , В.Търново
Най-почтени служби са тези на свещениците, учителите, лекарите, но да няма лъжа и в тях.
71.2 Дух Свети ще ви научи ( втори вариант )
Най-почтените служби, които са останали, са тези на свещениците, учителите и лекарите, но ако я нямаше лъжата в тях.
1.10.1922г.
72. Живият Господ,  НБ , Русе
Лекарите казват, че сте осъдени на смърт и отнийде няма помощ.
29.10.1922г.
73. Станете да отидем!,  НБ , София
Като се убедили, че жената ще замине за другия свят, лекарите казали на мъжа й да се приготви да изпие горчивата чаша – жена му ще замине. Лекарите казват, че ще живееш още 24 часа, болестта ти е тежка, не можеш да издържиш. – Нищо, готова съм да си замина, но искам от тебе само едно нещо: да ми обещаеш, че като умра, няма да се ожениш за друга. Така тя опровергала думите на лекарите. – Ще живея за тебе, казала тя на мъжа си и оздравяла.
1.11.1922г.
74. Нагласяване на силите,  МОК , София
Според най-новите научни данни, според мнението на лекарите препоръчва се да се яде повече месо и масло.
3.12.1922г.
75. Дойде да послужи,  НБ , София
Така ли е, всъщност? Лекарите твърдят, че човек трябва да се храни добре.
17.12.1922г.
76. Добрата земя,  НБ , София
И в свещениците, и в лекарите се крие една неувереност.
24.12.1922г.
77. Защо не можахме,  НБ , София
Учителите, лекарите търсят причината за полудяването, но не могат да я намерят.
24.12.1922г.
78. Окултна медицина, ООК , София
Когато лекарите искат да извадят един вреден, ненужен елемент от организма, правят известни съединения и така освобождават организма от него.
31.12.1922г.
79. Простри ръката си!,  НБ , София
Лекарите са дали много нещо на човечеството, но те не са дошли още до изучаването на ръката.
7.1.1923г.
80. И отвори устата си, та ги поучаваше,  НБ , София
Така лѣкарите биха направили едно голѣмо добро, защото тѣ днесъ иматъ по-голѣмо влияние, отколкото свещеницитѣ. „Ако вие не искате да поправите живота си, нѣма да ви лѣкуваме, и слѣдователно, ще понесете вашитѣ болѣсти“.
80.2 Поучаваше ги ( втори вариант )
Този е начинът, по който лекарите могат да правят добро на хората.
24.1.1923г.
81. Гордост и тщеславие,  МОК , София
Как? Направете следния опит: някой ученик заболява от треска; той знае, че лекарите препоръчват против треска хинин; за възрастния човек – една доза от 40 сантиграма.
4.2.1923г.
82. Кое е това ново учение?,  НБ , София
Ще започнатъ сега лѣкаритѣ, ще го изрѣжатъ.
82.2 Кое е това учение? ( втори вариант )
Какво става сега? Лекарите бъркат навсякъде в човешкото тяло: и в мозъка, и в дробовете, и в черния дроб, и в корема.
Като не знаят това, лекарите мислят, че могат да се справят с болестите.
7.2.1923г.
83. Добри навици,  МОК , София
Лекарите знаят, че в човешкия организъм винаги има запас от жизнена сила, която понякога е инертна и не може да се използва.
83.2 Образуване на добрите навици ( втори вариант )
Защото в лекуването всичките методи на лекарите от която и да е школа имат един общ принцип, върху който принцип базират своето лекуване.
11.2.1923г.
84. Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни,  НБ , София
Не сѫ виновни и министритѣ. „Лѣкаритѣ сѫ виновни.“ Не сѫ виновни и лѣкаритѣ. „Свещеницитѣ сѫ виновни“.
11.2.1923г.
85. Съмнение и воля, ООК , София
Лекарите за пример знаят всичките симптоми на болните.
18.2.1923г.
86. Не дойдохъ да разруша, но да изпълня,  НБ , София
86.2 Дойдох да изпълня ( втори вариант )
И лекарите признават това, но казват: Съвременният човек не може още без месо.
21.2.1923г.
87. Първата родена мисъл,  МОК , София
Болният усеща големи болки, нервно възбуждение, което лекарите наричат възпаление.
25.2.1923г.
88. Господи, да се отворятъ очитѣ ни!,  НБ , София
88.2 Отвори очите ни! ( втори вариант )
Ако родителите и лекарите знаят причината, този недъг лесно ще се изправи.
Лекарите казвали, че болестта му е неизлечима.
25.3.1923г.
89. Пробуждане на човѣшката душа,  НБ , София
89.2 Пробуждане на човешката душа ( втори вариант )
Който не изпълнява правилата на болницата, вън от нея! Лекарите не разрешават въпросите.
11.4.1923г.
90. Житно зърно,  МОК , София
За да дойде организмът в своето нормално състояние, лекарите препоръчват различни лекарства, които имат за цел да свържат тия отрови в безвредни за организма съединения и впоследствие да ги изхвърлят навън.
15.4.1923г.
91. Окултна медицина, ООК , София
Ако вия е изнесете навънка, лекарите ще се хванат за корема от смях, ще кажат: „Бива, бива, ама такова голямо невежество!“ Вие ще направите опит един, два, три пъти, на децата си ще направите опит, на някой ваш приятел, ще им кажете: „Имате ли квас?“ Да направите тархана, опитайте и вижте как действа тя.
15.4.1923г.
92. Чий е този образъ?,  НБ , София
Лѣкаритѣ ще кажатъ: „Ето, мръдна му се дъската“.
3.6.1923г.
93. Напразно Ме почитат, НБ , София
Та в стомаха на съвременните хора има толкова костилки, че лекарите се чудят какво да правят! Костеливите въпроси в църквата, в обществото, в държавата трябва да се освободят от костилките.
17.6.1923г.
94. Имаше двама синове, НБ , София
Ето защо лекарите могат да лекуват всички болести чрез Любовта.
1.10.1923г.
95. Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът,  НБ , Русе
Да кажем, че вие сте неразположени, болни сте, на умиране сте и лекарите казват, че сте осъдени на смърт и от нийде няма никаква помощ.
11.11.1923г.
96. Който има уши,  НБ , София
Лекарите вече се слисали, кръщават ги, кръщават, нямат вече нови имена за болестите, тъй много те се умножават.
14.11.1923г.
97. Излишък и недоимък в живота, ООК , София
Астрологически зодията му е такава, че той трябва да си замине.“ Тогава бащата казал на лекарите: „Не може ли да му дадете вие малко енергия, та да се продължи животът му поне за един час, да види годеницата си?“ – „Е, възможно е, но ще видим дали има някой човек, който може да отдели от живота си един малък излишък.
18.11.1923г.
98. Бог на живите,  НБ , София
Питат го лекарите: „Как се излекува?“ – „Не зная как.“ Е, че как ще знаеш? Като кажеш на болестта: „Бог не е Бог на мъртвите, но на живите“, и болестта ще излезе.
25.11.1923г.
99. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
Лекарите ще кажат, че кръвта на простудилите се е слаба.
19.12.1923г.
100. Окултната музика в живота, ООК , София
Този нов метод, който лекарите употребяват, не е естествен.
23.12.1923г.
101. Скръб и радост,  НБ , София
Лекарите, за утешение на майката и бащата, констатират каква е болестта. Днес убият някого, ще дойдат лекарите, ще го разрежат, ще констатират как е станала смъртта.
24.2.1924г.
102. Що е това?,  НБ , София
Лекарите, свещениците, всички професии се познават по нещо.
Всички хора днес казват: „Ние трябва да имаме строго определени възгледи за живота!“ В която църква и да влезете, ще кажат: „Трябва да бъдем набожни!“ Но ако попитате хората що е набожност, какво ще отговорят? Лекарите казват, че лекарят трябва да бъде добър.
9.3.1924г.
103. Господи, да прогледам!,  НБ , София
Ако подобрим положението на лекарите, влошаваме положението на здравите. Хората се молят да се махнат болестите, а лекарите се молят да се увеличават.
Това и лекарите виждат.
23.3.1924г.
104. Брат ти си дойде,  НБ , София
Отиваш при един болен, за когото лекарите се произнасят, че няма да оздравее, и ти му помогнеш. Първо, той ще те пита, колко искаш. – Ще ти кажа, но искам да зная, каква е болестта ти. – Лекарите казват, че имам рак в стомаха. – Искам да ми платиш 10 000 лева.
23.3.1924г.
105. Мощните сили на разумната воля,  МОК , София
Лекарите казали на една болна жена, че ще умре, но тя си казала: „Не, аз няма да умра, ще живея!“ И наистина, тя станала от леглото и не умряла.
30.3.1924г.
106. Добрите навици. Разумното сърце,  МОК , София
Често лекарите обвиват горчиви хапове в сладка обвивка и болният като хапне, казва: сладичко е, но после му става горчиво.
30.3.1924г.
107. Плати ми, що ми си длъжен,  НБ , София
Ако говоря специално за философите, лекарите, богословите, някои от тях могат да се докачат.
Днес има толкова болести в света, че лекарите не знаят, как да ги кръщават.
6.4.1924г.
108. Кажи само реч,  НБ , София
Лекарите и досега продължават да бъркат в светите места на човека. Няма тайно място в човешкия организъм, дето лекарите не са бъркали. Обаче, има едно място, дето лекарите не могат да бъркат.
27.4.1924г.
109. Ще го изцеля,  НБ , София
Лекарите ни се сърдят, че не се лекуваме по техните методи. Предназначението на лекарите не е само в обикновения начин на лекуване. В бъдеще на лекарите ще плащат за всеки съвет.
18.5.1924г.
110. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
Лекарите бъркат само във физическите органи, затова и резултатите на техните изследвания са малки.
11.6.1924г.
111. Добро и зло, ООК , София
Сега вие как лекувате скръбта си? Вие се лекувате като ония хора, на които лекарите пущат кръв.
111.2 Добро и зло. ( втори вариант )
Сега вие какъ лѣкувате скръбьта си? Вие се лѣкувате като онѣзи хора, на които лѣкаритѣ пущатъ кръвь.
6.7.1924г.
112. Да възлюбиш, МС , София
Иска, или не, той ще се натъкне на иглите и ножовете на лекарите.
112.2 Да възлюбиш Господа ( втори вариант )
Тя продължи: „Сега ме пращат лекарите в анхиалските бани, да търся спасението си в морето, но зная, че и там няма да го намеря.
22.9.1924г.
113. Физическият и духовният човек, КД , София
Останете ли при него, след като дойдат лекарите и милосърдната сестра, вие ще влезете в най-големия батак.
19.10.1924г.
114. Настанало е царството Божие, НБ , София
Тогава, лѣкаритѣ, които разбиратъ законитѣ, правятъ инжекции, и чрѣзъ тѣхъ изпѫждатъ дявола навънъ.
114.2 Настанало е царството Божие ( втори вариант )
Тогава, лекарите, които разбират законите, правят инжекции, и чрез тях изпъждат дявола навън.
29.10.1924г.
115. Темпераментите, ООК , София
Лекарите са изпратени да лекуват света, а за един окултен ученик болестта не е нещо случайно, тя има свое предназначение.
9.11.1924г.
116. Блаженъ този рабъ!, НБ , София
Лѣкаритѣ лѣкуватъ единъ човѣкъ, и като не могатъ да го излѣкуватъ изпращатъ го на „Орландовци“.
116.2 Блажен този раб! ( втори вариант )
Лекарите лекуват един човек, и като не могат да го излекуват изпращат го на „Орландовци“.
16.11.1924г.
117. Градоветѣ Содомски и Гоморски, НБ , София
И другитѣ хора, като направятъ едно прѣгрѣшение, и тѣ, като лѣкаритѣ си измиватъ рѫцѣтѣ и казватъ: такава била волята Божия усложнение станало! И окултиститѣ, като направятъ едно прегрѣшение, казватъ: кармата е такава.
117.2 Градовете Содомски и Гоморски ( втори вариант )
И другите хора, като направят едно прегрешение, и те, като лекарите си измиват ръцете и казват: Такава била волята Божия усложнение станало! И окултистите, като направят едно прегрешение, казват: Кармата е такава.
30.11.1924г.
118. Който се учи, НБ , София
Не е ли хубаво да прѣкараме единъ животъ въ миръ и съгласие съ самитѣ насъ? Какво по-хубаво отъ това, да станешъ сутринь, да се помолишъ Богу, да ти дойдатъ онѣзи хубави мисли отъ всевъзможенъ характеръ, които ти даватъ потикъ, подемъ, да имашъ миръ въ себе си отколкото да станешъ сутринь, че това те боли, онова те боли, коститѣ те болятъ, подагра имашъ, усѣщашъ се хилавъ, слабъ и лѣкаритѣ единъ слѣдъ другъ току влизатъ и излизатъ отъ дома ти.
118.2 Който се учи ( втори вариант )
Не е ли хубаво да прекараме един живот в мир и съгласие със самите нас? Какво по-хубаво от това, да станеш сутрин, да се помолиш Богу, да ти дойдат онези хубави мисли от всевъзможен характер, които ти дават подтик, подем, да имаш мир в себе си, отколкото да станеш сутрин, че това те боли, онова те боли, костите те болят, подагра имаш, усещаш се хилав, слаб и лекарите един след друг току влизат и излизат от дома ти.
28.12.1924г.
119. Които гладуватъ, НБ , София
Небесниятъ прокуроръ казва: „Диабетисътъ, тифусътъ, чумата, хремата и редъ други болести, които лѣкаритѣ познаватъ, сѫ единъ обвинителенъ актъ противъ васъ“.
Казватъ: ама чакай, лѣкаритѣ ще дойдатъ! Нѣмамъ нищо противъ лѣкаритѣ, но и лѣкаритѣ трѣбва да покажатъ на хората, какъ да се живѣе.
Това, че е разгърдена, ние считаме за неморално, а прѣдъ лѣкаритѣ е морално! Не, казватъ, тѣ сѫ лѣкари, това е за опити. Ако единъ юнакъ седне на масата за операция, за да го спасятъ лѣкаритѣ, азъ не го считамъ юнакъ, той е най-голѣмиятъ страхливѣцъ.
119.2 Които гладуват ( втори вариант )
Небесният прокурор казва: „Диабетът, тифът, чумата, хремата и ред други болести, които лекарите познават, са един обвинителен акт против вас“.
Казват: Ама чакай, лекарите ще дойдат! Нямам нищо против лекарите, но и лекарите трябва да покажат на хората как да се живее.
Това, че е разгърдена, ние считаме за неморално, а пред лекарите е морално! Не, казват, те са лекари, това е за опити. Ако един юнак седне на масата за операция, за да го спасят лекарите, аз не го считам юнак, той е най-големият страхливец.
1.2.1925г.
120. Чудните предположения,  МОК , София
Питам: какво ще бъде сега вашето отношение спрямо това малко зрънце? Няма ли да го оценявате? То не седи ли по-високо от всички лекари, които бяха наоколо ви? В дадения случай кой извърши по-висока служба – житното зрънце ли, или лекарите? – Житното зрънце.
15.2.1925г.
121. Послѣдното мѣсто, НБ , София
Всички съврѣменни хора заболѣватъ и търсятъ начини за своето лѣкуване чрѣзъ лѣкаритѣ, а не търсятъ причинитѣ на болѣститѣ въ нѣкакви дълбоки, вѫтрѣшни процеси.
121.2 Последното място ( втори вариант )
Всички съвременни хора заболяват и търсят начини за своето лекуване чрез лекарите, а не търсят причините на болестите в някакви дълбоки, вътрешни процеси.
21.4.1925г.
122. Възкресение,  ИБ , София
Сега лекарите, милосърдните сестри помагат, но това е човешкото, а когато Божественото работи, помага, тогава човек трябва да мълчи.
21.6.1925г.
123. И оздравѣ дъщеря ѝ,  НБ , София
Ако лѣкаритѣ искатъ да подобрятъ положението на човѣчеството, трѣбва да сѫ въ състояние да опрѣдѣлятъ, отъ каква храна се нуждае организъма.
123.2 И оздравя дъщеря й ( втори вариант )
Ако лекарите искат да подобрят положението на човечеството, трябва да са в състояние да определят, от каква храна се нуждае организъма.
23.8.1925г.
124. На отворено и на затворено, СБ , В.Търново
Лекарите трябва да бъдат най-добрите хора.
11.10.1925г.
125. Великиятъ законъ,  НБ , Русе
Тогава защо ни сѫ лѣкаритѣ? И съ учители хората умиратъ, и безъ учители умиратъ.
Най-голѣмиятъ милиардеръ въ Америка, Рокфелеръ, който разполага съ гори, съ имения, съ кѫщи, страда отъ стомахъ, нищо не може да яде, и лѣкаритѣ му прѣпорѫчватъ да се храни само съ овесена чорба.
125.2 Великият закон ( втори вариант )
Тогава защо ни са лекарите? И с учители хората умират, и без учители умират.
Най-големият милиардер в Америка, Рокфелер, който разполага с гори, с имения, с къщи, страда от стомах, нищо не може да яде, и лекарите му препоръчват да се храни само с овесена чорба.
29.11.1925г.
126. Той знаеше, НБ , София
Това нещо се забелязва у лекарите, у художниците и другаде.
Ще разгледам как постъпват лекарите, те нека да се сърдят.
Тъй и при Христа едно време дойдоха всички тия хора и Той каза: „Хляб трябва да се даде на тези хора!“ Христос и днес вижда всички несгоди и страдания на учените хора, на лекарите на болните, на страдащите на умиращите.
13.12.1925г.
127. Символи в природата, МОК , София
Като знаят това, лекарите използват силите на Природата за лекуване на някои болести.
127.2 Живите символи в природата ( втори вариант )
При някои случаи, при известни болни лекарите забраняват да се отваря книга.
27.12.1925г.
128. Пълнене и празнене,  МОК , София
Когато болният иска да се излекува от болестта си, лекарите му препоръчват да гледа Луната, когато се празни, и да се свързва с нея.
128.2 Пълнене и празнене ( втори вариант )
Затова лекарите затварят, да не прониква светлина, но коя светлина? Светлината на месечината.
17.1.1926г.
129. Благ,  НБ , София
Вземете един съвременен човек, нахрани се най-първо, но не се минава много време, започна да усеща голяма жажда, храносмилането се затруднява, кръвообращението му не става правилно и след време усеща болка в краката, в пръстите, започва да не вижда, да не дочува, додето най-после лекарите се произнасят: нервната система на този човек се е съвършено разстроила, той има такава и такава болест, осъден е да умре. Лекарите му препоръчват да остане на лечение в тамошната клиника. От ден на ден положението му става все по-лошо и лекарите пишат на домашните му в Ново-пазарско: Положението на нашия болник се усложни, той е осъден да умре, затова елате да си го вземете, да не умре тук, защото ние имаме обичай да режем телата на много от болните които умират при нас, правим научни изследвания. Питат го лекарите: как оздравя? – С ечемик и зелена чорба.
20.1.1926г.
130. Четирите действия, ООК , София
Разните лекарства на лекарите създават цяла каша в организма.
24.1.1926г.
131. Гласни и съгласни букви,  МОК , София
Докато е болен, лекарите и близките му го поставят на строга диета.
24.1.1926г.
132. Мария избра,  НБ , София
Когато някой човек се разболее, лекарите му дават малко горчивина.
27.1.1926г.
133. Външни влияния, ООК , София
Какво трябва да прави той, за да възстанови силите си? Лекарите ще му препоръчат валерианови капки за успокоение на нервите или ще му кажат да пие повече мляко.
Например някой човек страда от треска и според съветите на лекарите той трябва всеки ден да употребява по 30 сантиграма хинин.
31.1.1926г.
134. Математически задачи. Простите задачи в математиката,  МОК , София
134.2 Простите задачи в математиката ( втори вариант )
Вземете в анатомията, когато изучават лекарите онези кости, ръбовете им, колко мускули, как минават вените, артериите, има такива подробности, но този лекар щеше да се избави от тези мъчнотии – той добре знае, като пипне тези издутости.
31.1.1926г.
135. Свидетелството Негово,  НБ , София
Туй е по отношение на лекарите, но в съвременния начин на лечение, трябва да има лекари, които абсолютно да не се занимават с болести, в речника им абсолютно да не се среща думата „болест", а да се занимават изключително със здравите хора, не с болните.
14.3.1926г.
136. Форми на съзнанието. Трите съзнания,  МОК , София
Лекарите ги горят с електричество, с различни киселини, но те постоянно излизат.
11.4.1926г.
137. Малкото съпротивление,  МОК , София
Лекарите му казали, че за да се направи операцията, трябва да го упоят.
137.2 Малкото съпротивление ( втори вариант )
Лекарите му казали, че за да се направи операцията, трябва да го упоят.
18.4.1926г.
138. Качествата на здравия човек,  МОК , София
138.2 Качества на здравия човек ( втори вариант )
То ще даде по-добри резултати, отколкото инжекциите и лекарствата, с които лекарите си служат.
25.4.1926г.
139. Сам изтъпках жлеба,  НБ , София
Какво означава болестта? Като ви дойде някоя болест, вие веднага тичате при лекарите и след това казвате: много ни оскубаха тия лекари.
Лекарите помагат на света.
Аз не съм против лекарите, но казвам, че онези от вас, които са ученици трябва да правят опити за трансформиране на енергиите.
16.5.1926г.
140. Здраво мислене,  МОК , София
Тъй щото когато лекарите и ближните на болния успеят да събудят вярата и надеждата на болния, лекуването му е сигурно. Като знаят това, лекарите ги затварят в малки шишенца и приготвят от тях серуми против различни болести.
16.5.1926г.
141. Ще ми изявиш,  НБ , София
Лекарите наричат това болезнено състояние жълтеница. Този човек, вместо да води разумен духовен живот, той става жълтеничав, черният му дроб се разстройва, кръвообращението му се покваря и тогава лекарите му казват: ти не си готов още за духовен живот, трябва да се върнеш малко назад.
Природата го турила на своето място, а лекарите го режат, като казват, че и без него може да се живее.
6.6.1926г.
142. Ще се наситят,  НБ , София
Ако не дойде някой да те тури в контакт, ще лежиш дълго време в болницата, където ще дойдат лекарите със своите губерки, ще направят една инжекция, че втора, че трета, докато най-после настъпи парализа на гръбначния стълб и човекът отива на онзи свят.
Аз похвалявам лекарите в едно отношение, а именно в това, че научават хората да вярват.
13.6.1926г.
143. Когато страданията произтичат,  МОК , София
Запример сега лекарите и свещениците нямат време да се занимават с хората, 5 - 10 минути ще се спре, ще си иде.
13.6.1926г.
144. Стана плът,  НБ , София
Лекарите му забранили през това време всякаква друга храна, освен овесена чорба.
28.8.1926г.
145. Правосъдие, СБ , София
Ако гипсирате гърба на един човек и го оставите да лежи така в продължение на цели 5–6 месеца, трябва ли да мислим, че природата го е създала така? Трябва ли да му казваме, че Бог е определил така? Не, това е според науката на лекарите.
24.10.1926г.
146. Ако говоря,  НБ , София
И ако лекарите, при сегашните условия на живота, успяват да премахнат болестите, с това те ще създадат най-голямото зло за човечеството.
14.11.1926г.
147. Поглед и движение,  МОК , София
147.2 Поглед и движение ( втори вариант )
За забелязване е, че няма ирис (д.) без знака на сляпото черво – това показва, че този уд е крайно необходим, и задача на лекарите е да открият службата му.
Ето защо лекарите, ако искат да не грешат в своята диагноза, трябва най-първо да се справят с очите на човека.
И за в бъдеще лекарите трябва да познават окото, за да лекуват не болни вече хора, а да запазят здравите от заболяване, както говори нашият Учител.
28.11.1926г.
148. Не Го приеха,  НБ , София
Това правилно ли е? - Не е правилно, но то се практикува от лекарите само като временно, преходно средство.
Ако болката на крака му се беше продължила дълго време, лекарите биха прибягнали до отрязване на крака.
5.12.1926г.
149. Умовете им,  НБ , София
Това е задача на лекарите. Сега бедният трябва да яде.” И след това лекарите трябва да определят известна диета на богатите, а именно: варено жито, всякакви плодове и чиста изворна вода.
149.2 Умоветѣ имъ ( втори вариант )
Това е задача на лѣкаритѣ. Сега бѣдниятъ трѣбва да яде.” И слѣдъ това лѣкаритѣ трѣбва да опрѣдѣлятъ извѣстна диета на богатитѣ, а именно: варено жито, всѣкакви плодове и чиста изворна вода.
12.12.1926г.
150. Глас в пустинята,  НБ , София
Мнозина търсят спокойствие и здраве в хората, в лекарите.
19.12.1926г.
151. Благоприятният час,  МОК , София
Педагозите, лекарите препоръчват на човека да не се гневи.
2.1.1927г.
152. Влизане,  НБ , София
Ако отидете в някои от съвременните болници и клиники, там ще видите хиляди болни, от какви ли не болести, нервни, органически, които лекарите не знаят, вече как да именуват. Днес лекарите се виждат в чудо: излекуват една болест, две се явят; излекуват две болести, четири се явят и т. н.
9.1.1927г.
153. Сам с ума си,  НБ , София
Казвам: Днес лекарите имат известно предназначение, но какво ще бъде предназначението им след хиляди години, когато всички хора станат здрави? – Тогава те няма да лекуват болни хора, но ще учат здравите, как да пазят здравето си.
23.1.1927г.
154. Едно стадо,  НБ , София
Сега като се яви инфлуенца, всички стават на крак: репортерите пишат във вестниците, лекарите обсъждат въпроса в заседания, че се явила особен род инфлуенца, с много смъртни случаи и т.н.
6.2.1927г.
155. За тяхното неверство,  НБ , София
Когато новото учение се възприеме от всички хора, лекарите, свещениците, проповедниците ще се пенсионират от старата работа и ще им се даде нова работа: лекуване по новия начин, свещенодействие по новия начин, проповядване – по новия начин.
6.3.1927г.
156. Иди повикай мъжа си!,  НБ , София
Същото може да се каже и за лекарите.
13.3.1927г.
157. Няма тайно,  НБ , София
Как трябва да се лекуват хората? За в бъдеще лекарите трябва да бъдат добри певци и музиканти, за да могат чрез музиката да лекуват своите болни.
27.3.1927г.
158. Лозените пръчки,  НБ , София
Когато енергиите в живия организъм спират, на мястото, където става спирането, се явява известна подутина, която лекарите наричат тумор.
10.4.1927г.
159. Образи на реалността,  МОК , София
159.2 Образи на реалността ( втори вариант )
То е едностранчиво развитие на човека и психология на лекарите.
23.4.1927г.
160. Храна, вода, топлина, светлина, ИБ , София
Нека те отиват при лекарите, за да си платят.
24.4.1927г.
161. Великденски подарък, МОК , ИБ , София
161.2 Хигиенични правила ( втори вариант )
Заболее ли човек сериозно, и лекарите мъчно могат да му помогнат. Задачата на лекарите не е толкова в лекуването, колкото в умението да затварят вратите за болестите.
8.5.1927г.
162. Сто пеняза,  НБ , София
Някой ще каже: ами като се лекуваме сами, какво ще правят лекарите? Няма защо да се грижите за лекарите. В Испания при лекарите не ходят само болни, но и здрави хора. Там болните хора не плащат на лекарите. Значи, докато сме здрави, ще плащаме на лекарите за съвети, да не заболяваме. Щом сме болни, няма да плащаме нищо на лекарите.
1.6.1927г.
163. Съзвучно движение, ООК , София
И това е добре, но преди да се обърне към лекарите, нека се върне към миналото на своя живот и проследи причините на заболяването си.
19.8.1927г.
164. Духът на Господа, СБ , София
Лекарите, като знаят това нещо, при лекуването на болестите прилагат известни методи за намаляване на това горение.
25.8.1927г.
165. Великото и красивото, ООК , София
Когато се яви някаква рана в организма на човека, лекарите препоръчват абсолютен пост.
Лекарите констатирали рак в стомаха.
4.9.1927г.
166. Мнозина казваха,  НБ , София
За какво мислят пенсионерите? – За своите пенсии. – Чиновниците? – За своите заплати. – Учениците? – За своите уроци. – Лекарите? – За своята клиентела.
25.9.1927г.
167. Оскърбени,  НБ , София
Хората ще кажат, че минавал някаква криза, а лекарите ще констатират отравяне.
23.10.1927г.
168. По-долен от ангелите,  НБ , София
Питам: на колко болни лекарят е помогнал, след като те са изпълнили абсолютно техните предписания? Колко каещи се грешници са изправили живота си, след като са изпълнили абсолютно съветите на своите пастори? Много болни са се излекували по съветите на лекарите, но временно само; в края на краищата, болестта им пак се е повтаряла.
28.12.1927г.
169. Кръгове на съзнанието, ООК , София
Лекарите казват за някой болен, че ще умре. – Няма да умре.
15.1.1928г.
170. Заветът,  НБ , София
В този смисъл, лекарите са необходими само за грешните хора, но не и за праведните.
Лекарите препоръчват инжекции и разни лекарства против неврастенията, но в края на краищата, нищо не помага.
22.1.1928г.
171. Никодим,  НБ , София
Така лекуват лекарите, които са завършили с диплом и с докторат.
Някои от лекарите, които я лекували, били по-смели и направо й казали да се готви за другия свят.
15.2.1928г.
172. Къси и дълги линии, ООК , София
Чудно нещо! Лекарите препоръчват, на някои болни по три– четири деня абсолютен глад, а той щял да умре, защото не ял само 24 часа.
1.4.1928г.
173. Славата човеческа,  НБ , София
Лекарите му препоръчват други лекарства, но те не му помагат.
15.4.1928г.
174. По-драгоценен,  НБ , София
Лекарите пък обичат болните хора, и то главно ония, които могат да плащат.
20.5.1928г.
175. Той дойде при Пилата,  НБ , София
Като дойдат лекарите при него, те започват да му предписват различни лекарства, от които да взима по няколко капки на ден.
Казвате: „Има ли нещо лошо в това, човек да слуша и изпълнява предписанията на лекарите? – Нищо лошо няма.
3.10.1928г.
176. Без прегради, ООК , София
След това пийте от тази вода три пъти на ден по една супена лъжица, както лекарите препоръчват.
28.11.1928г.
177. Насока на живота, ООК , София
Ако някой човек заболее от някаква заразителна болест, лекарите вкарват в организма му микрояди, които се размножават много бързо, и по този начин изяждат микробите, причинители на болестта.
14.12.1928г.
178. Учене и прилагане,  МОК , София
Това се отнася и до лекарите.
3.2.1929г.
179. Учителю благи,  НБ , София
Лекарите ги мъчат с лекарства, с инжекции, но и при това положение пак нищо не се постига.
6.2.1929г.
180. Двете съзнания, ООК , София
Като знаят действието на киселините, лекарите ги препоръчват, като средство за отнемане на възпалението от някой орган на тялото.
1.3.1929г.
181. Наука и знание,  МОК , София
181.2 Наука и знание ( втори вариант )
Лекарите казват: „Скоро ще си заминеш.“ Ти не ги слушай.
10.3.1929г.
182. Лазаре, излез вън!,  НБ , София
Лекарите, които я гледали през това време, се произнесли, че тя няма да оздравее и завинаги ще остане инвалид.
17.3.1929г.
183. Който има невестата,  НБ , София
Като дошли при нея, лекарите останали изненадани от това, което видели.
Съвременните хора търсят нещо велико в живота си, искат да се домогнат до любовта, да я придобият, но лекарите, както и хората на старите разбирания, казват, че не струва да се живее, че животът на човека е кратък, в 24 часа той може да замине за другия свят.
24.3.1929г.
184. Сам Отец, НБ , София
Докато човек е болен, един след друг лекарите ще го посещават, ще му правят инжекции, ще му дават лекарства, и той все ще страда, ще се оплаква от живота. – Какво трябва да направите с този човек, за да оздравее? – Дайте му условия да се изпоти, да се отворят порите на тялото му. Лекарите го лекували седмица-две, събрали се на консулт, но констатирали, че този човек няма да се излекува. Затова, като дошъл баща му, един от лекарите го извикал настрана и му казал: Няма защо да крием.
3.4.1929г.
185. Противоположни процеси, ООК , София
185.2 Противоположни процеси ( втори вариант )
Защото тежко ви е, лекарите обичат да разправят, ще дам рициново масло, разправяйте се с него.
10.4.1929г.
186. Спорни въпроси, ООК , София
Лекарите нямали никаква надежда в нейното излекуване.
26.4.1929г.
187. Преводи в природата,  МОК , София
Лекарите ще кажат, че причината на това е нечистата кръв.
5.5.1929г.
188. Ела след мене!,  НБ , София
Лекарите дохождали, туряли ръката си на главата му, но той никого не познал.
19.5.1929г.
189. Голямото благо,  НБ , София
Той й доказал, че това, което не е възможно за бабите, нито за лекарите, е възможно за Него.
Как ще живеят? Те не трябва да живеят като бабите и лекарите, но като смелата българка, която извоювала от Господа живота на своето дете.
2.6.1929г.
190. Огън да запаля,  НБ , София
Като знаят това, лекарите носят бели престилки, които употребяват като дезинфекционно средство.
23.6.1929г.
191. Разумните кротки,  НБ , София
191.2 Блажени кротките ( втори вариант )
Но в това има една опасност - този серум веднага ще го патентоват и лекарите ще искат големи суми за него.
21.7.1929г.
192. Илия вече дойде,  НБ , София
Така и лекарите обясняват причините за заболяването, но болестта не се премахва.
4.8.1929г.
193. Който слуша моите думи,  НБ , София
За да се освободи организмът от излишната вода, лекарите практикуват първия метод: те поставят човека при такива условия, при такава топлина, при която, излишната вода да се изпари.
Когато лекарите кажат за някой човек, че е анемичен, това показва, че му липсва нещо. Лекарите делят болестите на активни и пасивни, на положителни и отрицателни.
11.8.1929г.
194. Моите овце слушат моя глас,  НБ , София
От хиляди години насам лекарите лекуват и коремоболие, и главоболие, но въпреки това болестите още съществуват.
14.8.1929г.
195. Пробният камък, ООК , София
Той веднага търси помощта на лекарите.
13.9.1929г.
196. Отношения към природата,  МОК , София
Като се намери в затруднение, човек търси помощта на лекарите. И това е добре, но понякога и лекарите не могат да помогнат.
22.9.1929г.
197. Духовното в човека, НБ , СБ , София
Една след друга падали главите на лекарите, които не могли да излекуват болните,но рогата още седели върху царските глави.
6.10.1929г.
198. Забранихме му,  НБ , София
Като се почувства, че е здрав, веднага трябва да излезе от болницата, да не чака лекарите да се произнасят за него, здрав ли е, или не.
20.10.1929г.
199. От всичките най-много,  НБ , София
199.2 Тази сирота вдовица тури от всичките най-много ( втори вариант )
Положението, в което ние, съвременните хора, се намираме и се тревожим, с това ние мязаме на онзи болен в болницата, за който лекарите разправят следното.
27.10.1929г.
200. Блажени са очите и ушите,  НБ , София
Достатъчно е малко да заболеят от глава, гърди, стомах, очи, за да се предадат в ръцете на лекарите.
15.11.1929г.
201. Външни и вътрешни условия,  МОК , София
И тъй, не казвам да бъдете клиенти на лекарите, нито на търговците, но на идеята за Бога.
24.11.1929г.
202. Влязоха в ладията,  НБ , София
202.2 Влязоха в ладията ( втори вариант )
Сестрите могат да слугуват, лекарите - също, но болните трябва да чакат да дойде или лекарят, или милосърдната сестра да им превърже раната и да им прислужи.
19.1.1930г.
203. Две лепти,  НБ , София
203.2 Две лепти ( втори вариант )
Лекарите само измъчват хората."
9.2.1930г.
204. Побеждавайте злото,  НБ , София
От една страна лекарите лекуват болестите, помагат на човечеството, а от друга страна хората сами си създават различни болести. Те са дошли до нервните болести, които са толкова много и разнообразни, че лекарите се намират в невъзможност да ги лекуват.
2.3.1930г.
205. Както светът дава,  НБ , София
Започне ли човек да оглупява, лекарите взимат секреция от същата жлеза на някое животно и я впръскват в кръвта на човека.
7.3.1930г.
206. Идеалният човек,  МОК , София
Лекарите дават на анемични хора железни капки и прахове.
12.3.1930г.
207. Идейната обич, ООК , София
207.2 Идейната обич ( втори вариант )
Лекарите след време ще правят своите диагнози на двеста-триста километра, ще проверяват какъв е пулсът.
16.3.1930г.
208. С благодат и истина,  НБ , София
Станала някаква инфекция на крака му, заради което се обърнал към лекарите за помощ. Селянинът бил смел, безстрашен човек и казал на един от лекарите: Господин докторе, аз не давам крака си. Той се явил при лекарите, да им покаже, че е здрав и жив.
Като не могъл сам да си помогне, той отишъл в една болница, да се покаже на лекарите. Лекарите му казали, че, за да не се заразят и останалите пръсти, палецът трябва да се отреже. Лекарите пристъпили към операцията, отрязали палеца му. Лекарите отрязали и него.
2.4.1930г.
209. Права мисъл, ООК , София
209.2 Чиста мисъл ( втори вариант )
Лекарите, и те заболяват.
20.4.1930г.
210. Аз и Отец едно сме,  НБ , София
Ако скритите сили в организма не могат да се събудят естествено, чрез изпотявания, чрез екскурзии, чрез бани, лекарите прибягват до лекарства в малки или в по-големи дози.
2.5.1930г.
211. Показване,  МОК , София
В бъдеще лекарите ще лекуват хората по духовен начин, а не с лекарства, както правят днес.
7.5.1930г.
212. Претръпване и претъпяване, ООК , София
212.2 Претръпване и претъпяване ( втори вариант )
След колко време ще произведе същия резултат? При сегашните условия може да знаем, ако тази чаша е пълна с отрова, лекарите може да определят след колко време ще произведе едно болезнено състояние, конвулсии.
21.5.1930г.
213. Стойност на нещата , ООК , София
Една добра мисъл произвежда по-големи резултати от лекарствата и от инжекциите на лекарите.
1.6.1930г.
214. С огън и сол,  НБ , София
Лекарите се произнесли, че положението му е безнадеждно и телеграфирали на майката да дойде да го види за последен път.
14.9.1930г.
215. Просете, търсете и хлопайте!,  НБ , София
Те били осъдени от лекарите на бавна смърт. С външния си страшен вид, боата направила това, което лекарите не могли да направят. Болните си казвали: От 20 години лекарите влизаха и излизаха от нас, говореха ни сладки думи, но не можаха да ни излекуват.
16.11.1930г.
216. Ще ме видите,  НБ , София
Лекарите видели, че положението му е безнадеждно и решили да пишат на майка му, да дойде да го види, преди да умре.
28.11.1930г.
217. Кръгово движение,  МОК , София
Лекарите се произнасяли за тях, че са неизлечимо болни. Те едва сега се убедили, че могат да ходят, и си казали: „Това, което лекарите не можаха да направят, боата можа да го направи“.
217.2 Смяна на енергиите ( втори вариант )
Значи това, което лекарите не могли да направят, тази боа със своята форма е могла да произведе у двамата тази възможност те да избягат.
17.12.1930г.
218. Умствени прояви, ООК , София
Като прекарал десетина дена в болницата лекарите му казали, че кракът е гангренясал и трябва да се отреже. След шест месеца той се върнал в болницата и се представил на лекарите със здрав крак.
31.12.1930г.
219. Условия и възможности, ООК , София
За предпочитане е човек да ходи пеш по планините но да бъде здрав, отколкото да е болен и да се ползува от уважението на лекарите и милосърдните сестри.
2.1.1931г.
220. Съединителните нишки на живота,  МОК , София
220.2 Съединителните нишки на живота ( втори вариант )
И лекарите, които лекуват, и те страдат.
24.5.1931г.
221. Здрави слуги и здрави господари,  УС , София
Казваш: „Няма кой да ме обича, да ме милва и гали“. – На какво ще приличаш, ако постоянно те милват и галят? На болен, когото милват и галят, по-леко да понася страданията си. – Кои са културните хора в болницата? – Лекарите и техните помощници.
Пък и лекарите, и всички слуги от болницата да я напуснат и да отидат в здрави къщи, където няма нужда от стария порядък на нещата.
27.9.1931г.
222. Душата ми е отегчена от живота ми,  НБ , София
Как ще си обясните това? Какво ще кажете на това отгоре? Лекарите ще кажат, че това е едно болезнено състояние.
30.10.1931г.
223. Силови центрове,  МОК , София
Само лекарите се занимават с него.
223.2 Отношение на силовите центрове ( втори вариант )
Ако ви запитат тъй, при какви условия се ускорява движението? И при какви се намалява? Имате кръвообращението нали? Вие обичате да се занимавате с науката, но вие със себе си не се занимавате, само лекарите се занимават, носят барометър тук и там и ще видят, че температурата или се е намалила или се е увеличила.
8.11.1931г.
224. Син человечески отхожда,  НБ , София
Ние, разумните хора, наместо сами да се лекуваме, отиваме при лекарите. Аз не съм против лекарите, но казвам: преди всичко повикайте своя вътрешен лекар, който от своя страна, ако сам не може да помогне, ще извика един външен лекар като асистент, и ще каже: кажи на Иван, на Драган или на Петкан да дойде да му помогна.
18.11.1931г.
225. Материални прояви на живота, ООК , София
Лекарите го посещават по няколко пъти на ден, преглеждат го, мерят пулса и температурата му, предписват лекарства и храни, необходими за лекуването му.
Ще тури бяла престилка и ще остане пак между лекарите и милосърдните братя и сестри, но вече като техен помощник.
После? Да кажа на лекарите и на милосърдните сестри да ви дадат едно угощение и да ви изпратят вън от болницата.
225.2 Животът като математически действия ( втори вариант )
Лекарите констатират, че този човек е вече напълно здрав и трябва да се изпише от болницата.
Така ще бъдете пак между сестрите и лекарите, пак между болните и им прислужвате.
После се сърди на лекарите, че и те не го прегледали навреме и както трябва.
Аз мисля да ви направя здрави, да кажа на сестрите милосърдните и на лекарите да ви дадат един банкет и да ви изпъдят от болницата навън.
"Ами какво мислите да правите?" "Лекарите подшушват помежду си, че ще ни изпъдят от болницата и след това не знаем какво ще се прави.
30.12.1931г.
226. Истинско познаване, ООК , София
Как лекуват днес треската? Лекарите препоръчват хинин, а народът я лекува по особен начин.
17.1.1932г.
227. Освободени,  НБ , София
Лекарите идват, какви ли не церове се препоръчват, а те - по малко, по малко ядат, и както таралежът, като хване някоя змия - изяжда я, така, погледнеш, и човекът свършил. А лекарите, които се явяват, те следствие правят, да докажат, че ревматизмът е враг, неприятел. Следователно лекарите ги викат да докажат, че болестите са врагове, неприятели.
24.1.1932г.
228. Доведете ми го,  НБ , София
Коя е причината? Може надълго и нашироко лекарите да обясняват, че това или онова е причината.
Докторите, лекарите, те опъват каиша.
Болните отиват при лекарите да се запознаят.
7.2.1932г.
229. Тези малките,  НБ , София
Носят ги в малки шишенца и когато стомахът на някого е малко развален, ще откъсне малко от краставичките като специалитет, който лекарите дават.
В Германия, като пости някой 30 - 35 дни, най-първо лекарите ще му дадат едно зърно грозде, дори ще го разделят на четири и една четвърт ще му дадат първо, после ще дадат второ, трето и постепенно ще увеличават храната.
16.3.1932г.
230. Начало на Мъдростта, ООК , София
Лекарите се произнесли, че болестта му е много сериозна и не може да се излекува. За учудване на лекарите, той оздравял.
230.2 Две състояния ( втори вариант )
Лекарите казали, че положението е ужасно тежко и че ще умре скоро.
20.3.1932г.
231. Що да сторя,  НБ , София
Някой път лекарите забелязват, че пулсът не е равномерен, но не знаят произхода, причината за това.
3.4.1932г.
232. Наклали огън,  НБ , София
Не са лекарите, които лекуват болните, не са проповедниците, които обръщат хората към Бога, не са управляващите, които управляват света.
Той заболява от нещо, но лекарите не могат да му помогнат другояче, освен с операция. Ако е да дам нещо, ето, нека вземе цялото ми тяло и да прави с него каквото иска, но единия крак само не давам! Лекарите му казали; ние искаме да ти направим едно добро, но като си толкова твърдоглав, Бог да ти е на помощ. Отива при лекарите. Като го видели, те се учудили, че е здрав и го запитали: как се излекува? - Ходих при Господа да Го питам, защо Му трябва единия ми крак, но Той ми каза: аз казах на лекарите друго нещо, но те криво са ме разбрали. - Как се излекува? - Господ ми каза никому да не казвам това нещо, особено на лекарите, защото те ще вземат това средство като монопол, ще го забранят на другите да се лекуват, те ще разполагат с него.
10.4.1932г.
233. Живот, светлина и свобода,  НБ , София
Казвате: де ще отидат лекарите? Как така? Ще има нужда пак от лекари, но лекари за здрави хора.
Аз съм готов и на лекарите да кажа кои са тези растения, но те веднага ще турят монопол на тях и ще кажат: не се позволява никой да се ползува от тези растения.
Ако продължава да прави това една-две години, той абсолютно ще излекува стомаха са Това могат и лекарите да препоръчват на своите пациенти.
1.5.1932г.
234. Когато беше по-млад,  НБ , София
Сега по някой път учените хора, лекарите изучават човека за това, че очите му са жълти.
5.6.1932г.
235. Доброто семе,  НБ , София
Гениален, но лекарите констатират, че той е неврастеник или че е малокръвен.
В цариградската болница на един човек кракът се заразил и лекарите казват, че непременно трябва да се отреже, защото иначе човекът ще умре.
19.6.1932г.
236. Живейте разумно,  НБ , София
В Русия един руски княз, който така припаднал и лекарите констатирали, че е умрял. Лекарите констатирали, че е станало спиране на сърцето, че трябва да го заровят: Разправя този княз как се е молил, какви обещания е давал в случай, че оживее, какво би направил и оттам насетне решил да посвети живота си на богоугоден живот, да стане калугер.
28.8.1932г.
237. Видяхме славата, СБ , София
Лекарите ще констатират -станало разрив.
237.2 Видяхме славата ( втори вариант )
Лекарите ще констатират: „Станал разрив."
21.9.1932г.
238. Новата мисъл, ООК , София
Кой ще го подобри? Лекарите и милосърдните сестри ли? Не се лъжете.
2.10.1932г.
239. Намерената овца,  НБ , София
Ти сам себе си не можеш да спасиш, че лекарите ще те спасяват. Най-после, след като те лекуват лекарите, ще те изпратят те в оня свят. Кажете ми кого са лекували лекарите, че са го излекували. Природата е внесла лекуването, не са го създали лекарите. Лекарите не трябва да правят монопол, че са измислили лекарства.
239.2 Намерената овца ( втори вариант )
Ти сам себе си не можеш да спасиш, че лекарите ще те спасяват? Най-после като те лекуват лекарите, ще те изпратят в оня свят. Кажете ми: кого са лекували лекарите, че са го излекували? Не казвам, че не трябва да се лекуват, но казвам, палеативно е това лекуване. Природата е внесла лекуването, не са го създали лекарите. Лекарите не трябва да правят монопол, че са измислили лекарства.
7.10.1932г.
240. Съзнание и свръхсъзнание,  МОК , София
Лекарите, които се водят от съзнанието и самосъзнанието си, не можаха да попаднат на истината.
240.2 Знание - съзнание и свръхсъзнание (Силите в пръстите. Знанието в природата) ( втори вариант )
Имаш да я свършиш още.“ И се случва това, което отвътре ти казва, то излиза по-вярно, отколкото това, което лекарите отвънка ти казват.
Така често гадателите казват, така както лекарите: „Няма да го бъде.“ А нещо друго у тебе говори обратното.
9.10.1932г.
241. Възведен биде,  НБ , София
Питам, ти ще дойдеш един ден да разсъждаваш, че те хванала една болест и лекарите казват, че ти остава да живееш половин час.
14.10.1932г.
242. Граници и възможности,  МОК , София
Щом умре, лекарите се разпореждат с трупа му.
30.10.1932г.
243. Възкресение,  НБ , София
Значи, ако влезете в болницата, идват лекарите със своите губерки, направят ви инжекции, после правят с бинтове превръзки, пък носят ви на тарга от едно място на друго, пък вивисекции, операции и след това мислите, че това е животът.
243.2 Възкресение ( втори вариант )
Ами това пък живот ли е? Ако влезете в болницата, където идват лекарите със своите игли правят ви инжекции, после ви правят превръзки, бинтоват ви, носят ви на носилка от едно място на друго, правят вивисекции, операции и след това мислите, че това е животът.
2.11.1932г.
244. Любов към Бога, ООК , София
Болен си, лекарите намират, че болестта ти е неизлечима.
244.2 Люби Бога ( втори вариант )
Лекарите ще кажат, свърши се, този човек е фалирал, а ти кажеш: „Господи, ще те слушам, помогни ми.“ След 24 часа болният се подобрява.
9.11.1932г.
245. Божественото дърво, ООК , София
Лекарите не могат нищо да направят за подобрение на положението ти.
Засега, единствените помощници при болестите са лекарите. Лекарите взимат своите ножици, игли – губерки, своите отровни лекарства и веднага поставят карантина – обсадно положение.
245.2 Всякога услужвай ( втори вариант )
Засега обаче, единствените помощници при болестите, това са лекарите.
13.11.1932г.
246. Младост и старост,  УС , София
Бакалите, фурнаджиите, орачите, съдиите, лекарите представят отношения на хора.
20.11.1932г.
247. Ти ли си,  НБ , София
Сега лекарите изкарват тази материя чрез окисляване, чрез разширение.
247.2 Свещен трепет ( втори вариант )
За тази цел лекарите си служат с окисляване, чрез разширение.
27.11.1932г.
248. Имаше някой человек,  НБ , София
Ако ме питат дали ще оздравее този човек, казвам: „Питайте лекарите, те ще ви кажат.“ Мислите ли, че когато питате нещо някой човек, който ви обича, че той няма да ви отговори.
248.2 Имаше някой человек ( втори вариант )
Ако ме питат дали ще оздравее този човек казвам: Питайте лекарите, те ще ви кажат.
25.12.1932г.
249. Ще влезе Духът,  НБ , София
Сега лекарите има, което не знаят.
249.2 Ще влезе Духът ( втори вариант )
Има неща, които лекарите не знаят.
1.1.1933г.
250. На двама господари,  НБ , София
Кобилата казала: „Щом лекарите не се наемат да я излекуват, аз мога да я излекувам.“
250.2 На двама господари ( втори вариант )
Кобилата казала: Щом лекарите не се наемат да я излекуват, аз мога да я излекувам.
8.1.1933г.
251. Духът дава живот,  НБ , София
След като ви увещават, че ще живеете, лекарите не знаят дали ще живеете, или не.
251.2 Духът дава живот ( втори вариант )
Лекарите ви увещават, че ще живеете, но сами не знаят със сигурност това, и само за насърчение ви казват, че ще живеете още.
13.1.1933г.
252. Отношение между мисли и чувства,  МОК , София
252.2 Отношение на мислите и чувствата ( втори вариант )
Лекарите казват: „Диета ще пазиш.“ Туй значи лоша храна няма да носиш на господаря си.
5.2.1933г.
253. Първото място,  НБ , София
Един свещеник, който не беше се занимавал с вътрешна хигиена, на лекарите казва: „Не зная какво мислят лекарите, но от 30 години имам една опитност.
253.2 Първото място ( втори вариант )
Един свещеник, който нямаше представа от вътрешна хигиена и не знаеше какво мислят лекарите, ми разказа една своя опитност.
19.2.1933г.
254. Неговата воля,  УС , София
Лекарите го гледали, давали му наставления, но болестта не минавала.
26.2.1933г.
255. Добро и човещина,  НБ , София
Не че съм против лекарите.
255.2 Добро и човещина ( втори вариант )
Кой може да организира човешкият мозък? - Културата - лекарите. Не че съм против лекарите, но животните, кой ги лекува? Лекарят е едно разумно същество вътре в тебе.
16.4.1933г.
256. Живот вечен,  НБ , София
Лекарите казват: „Пишете на майката да дойде.“ Майката идва, поставя ръката си на главата. Туй, което лекарите не можаха да направят, майката, като си положи ръката, детето оздравя.
256.2 Живот вечен ( втори вариант )
Лекарите казват: Пишете на майката да дойде. Това, което лекарите не могат да направят, направила майката само като си поставила ръката върху него.
19.4.1933г.
257. Слушайте разумното, ООК , София
Против безсъние лекарите дават наркотически средства.
21.5.1933г.
258. В правда и съдба,  НБ , София
Казва: „Няма да умра.“ Каквото констатираха лекарите, нищо не излезе. „Не пущам никого да иде.“ Вторият пример е с една майка. Констатирали лекарите, че детето ѝ ще умре.
258.2 В правда и съдба ( втори вариант )
И наистина, въпреки констатацията на лекарите, тя не умряла. Констатирали лекарите, че детето й ще умре.
7.6.1933г.
259. Законът на ограничението и законът на свободата, ООК , София
259.2 Законът за ограничението и законът за свободата ( втори вариант )
Някой казва: „От мене човек няма да стане“ – лекарите теглят.
Лекарите казват, че тази болест е неизлечима.
11.6.1933г.
260. Надеждата ти,  НБ , София
Лекарите, които лекуват болестите, умират, а болестите продължават да съществуват.
260.2 Надеждата ти ( втори вариант )
Чудно е, че лекарите, които лекуват болестите, умират, а болестите още продължават да съществуват.
14.6.1933г.
261. Влияние на материята, ООК , София
Чрез тях лекарите смятат, че се отнема възпалението; всъщност, от студеното организмът губи повече енергия, отколкото печели.
261.2 Влиянието на твърдата почва, течните вещества, въздухообразните и светлината ( втори вариант )
Но проповедникът заболял, отслабнал и лекарите му казали да се върне в Англия, той се върнал с изтощена нервна система, изчерпали го.
23.6.1933г.
262. Три вида процеси,  МОК , София
Как ще познаете дали мозъчната и симпатичната нервна системи действат правилно? – По болезненото състояние на човека лекарите се произнасят за неправилните функции на тези системи. Според мене лекарите трябва да изучават не само болезнените състояния на човека, но и здравословното му състояние.
262.2 Три вида процеси ( втори вариант )
Как ще познаете дали мозъчната и симпатичната нервна системи действат правилно? По болезненото състояние на човека лекарите се произнасят за неправилните функции на тези системи. Според мене лекарите трябва да изучават не само болезнените състояния на човека, но и здравословното му състояние.
2.7.1933г.
263. Праведният ходи в целостта си,  НБ , София
Има един анекдот за съвременните опити на лекарите.
263.2 Праведният ходи ( втори вариант )
Има един анекдот за съвременните опити на лекарите.
9.7.1933г.
264. Мъдростта съгради,  НБ , София
И, най-първо, лекарите ще ви препоръчат, че трябва да ядете толкоз количество белтъчни вещества, азотни вещества, въглеродни вещества.
Лекарите казват: „Оставете тия глупави работи.“ Казвам, тази врялата вода какво е.
Ако разкрия как да се лекуват хората, лекарите гладни ще умрат.
264.2 Мъдростта съгради ( втори вариант )
Най-напред лекарите ще ви предупредят какво количество белтъчни вещества трябва да ядете, колко азотни вещества, колко въглеродни вещества.
Лекарите казват: Оставете тези глупави работи.
Сега не искам дави разкрия каква е тайната на песента, на музиканта, защото ако ви кажа как могат да се лекуват хората, лекарите гладни ще умрат.
14.7.1933г.
265. Доволството в живота,  МОК , София
Това зависи от лекарите, от милосърдните сестри, от обществото, от богатството на болния, от жертвата, която той може да направи.
Лекарите и милосърдните сестри съществуват по причина на болните.
265.2 Доволството в живота ( втори вариант )
Това зависи от лекарите, от милосърдните сестри, от обществото, от богатството на болния, от жертвата, която той може да направи.
Лекарите и милосърдните сестри съществуват по причина на болните.
16.7.1933г.
266. Елате да обядваме,  НБ , София
Аз наскоро имах един случай, една софийска госпожа, която лекарите са хранили 7–8 години почти през един маркуч. Лекарите мислят хубаво, домашните, и те мислят хубаво. Лекарите трябваше да постъпят според закона на любовта.
266.2 Елате да обядваме ( втори вариант )
Една госпожа от София ми разказа как лекарите близо в години са я хранили през един маркуч. През цялото време тя изпитвала голяма горещина и непрекъснато отказвала да яде, но лекарите насила я хранели и поддържали живота й изкуствено. Лекарите, домашните й мислили, че това е хубаво, за нейно добро. Лекарите трябваше да употребят закона на Любовта, да й внушат, да й докажат, че трябва да се храни.
23.7.1933г.
267. Силното оръжие,  УС , София
Лекарите казали, че кръвта, сама по себе си, ще спре.
30.7.1933г.
268. Който направи небето и земята,  НБ , София
Лекарите казали, че нелечима е парализата. Невъзможното за лекарите, беше възможно за боата.
268.2 Който направи небето и земята ( втори вариант )
Двама паралитици лежали в болница и лекарите казвали, че болестта им е нелечима. Невъзможното за лекарите беше възможно за боата.
9.8.1933г.
269. Работа и почивка, ООК , София
Ако обиколката на кръста е равна на тази на раменете, много ще плащате на лекарите.
269.2 Почивка ( втори вариант )
Лекарите са сторили много добрини на хората, но кой лекар е възкресил някого? Най-после лекарите казват: „Не можем.“ Ще кажеш в себе си: „Никакъв лекар не ми трябва.
Щом започне стомахът да става наравно с рамената, вие ще има много да плащате на лекарите.
1.10.1933г.
270. Постижимото,  НБ , София
Ти казваш: „Аз няма да си замина! Има нещо повече от лекарите, аз ще живея.“ Няма да кажеш: „Мене ми се иска да живея“, но ще кажеш: „Аз ще живея, каквото и да стане, ще живея.“ Не се минават 5, 6, 10 деня, веднага ще стане едно чудо във вас.
8.10.1933г.
271. Непреривните постижения,  НБ , София
Но като се страхуват религиозните хора? Аз гледам, духовни, религиозни хора, като се разболеят, тичат при лекарите. Аз не съм против лекарите, но казвам: Малка вяра имат.
15.10.1933г.
272. Ще се зарадва,  НБ , София
Но какво става с болния, като оздравее? Щом оздравее болният, бедняк, веднага го изписват от болницата и – хайде на влака! Сестрите милосердни го изпращат до вратата: „Сбогом!“ Слугите, лекарите, всички казват: „Сбогом!“ И той, като излезне на улицата, оглежда се, сестри няма там.
18.10.1933г.
273. Ангелите на светлината. Новите възгледи, ООК , София
Вие вярвате в Бога, но намерите се в едно болезнено състояние, надойдат лекарите, кажат: „Ти си осъден да умреш!“ Но казваш: „Аз имам вяра в Бога.“ Хубаво, ще опитате [те] твоята вяра.
29.10.1933г.
274. За да благовествувам,  НБ , София
Лекарите препоръчват да се яде чесън.
5.11.1933г.
275. Общото благо,  УС , София
И докато те лекуват лекарите, докато ти слагат инжекции и ти дават горчиви лекарства, ти нещастен ще бъдеш, ще се мъчиш.
3.12.1933г.
276. Стани и яж!,  НБ , София
Да се приготвиш за онзи свят.“ – „Лекарите произнесоха присъдата си върху мене и казаха: „Ти си осъден.“ Обърнах се към Господа: „Господи, да ме спасиш! Посвещавам Ти живота си.“ На другия ден температурата се измени, настана едно подобрение, след една седмица аз бях здрав.
Ако ви кажа абсцисна ос, лекарите казват абсцес – същият корен.
Сега лекарите са обърнали внимание върху чистата храна, но те още се водят от буквата на този закон, гледат само повърхностно.
10.12.1933г.
277. Земята на живите,  НБ , София
Тогава лекарите ще кажат: „Подобри храната, развлечения, ходи по театри, по концерти.“ Концертите и театрите не спасяват, дишане трябва.
Казвате: „Тогава съвсем ще намалее клиентелата на лекарите.
24.12.1933г.
278. О, да ми беше като брат,  НБ , София
Ако лекарите могат да разправят...
31.12.1933г.
279. Да живее душата ми!,  НБ , София
Кажи му: „Така ще направиш, тъй ще постъпиш и след толкоз и толкоз деня ще бъдеш здрав.“ И като станеш здрав, нека дойдат лекарите, да дадат всички хигиенични правила, с които човек може да живее.
14.1.1934г.
280. Слушай, сине Мой!,  НБ , София
Любовта носи щастие, а безлюбието носи бъдещите страдания, болести, неврастении, какви ли не болести, които лекарите кръщават.
4.2.1934г.
281. Разумните ще разберат,  НБ , София
И погледнете: ту в мозъка, ту в някой стомах, ту в друг някой орган се образува някакъв тумор и лекарите прибягват към операция. Обаче, след като 10 пъти те разпарят и зашиват лекарите, какъв човек ще излезе от тебе? Нашият век е век на туморите.
18.2.1934г.
282. Не пресушавай живота, УС , София
Казва: „Толкова капчици от това ще вземеш.“ Той взема, чете ги, туря шишета и казва: „Отлични хора са лекарите, които учат хората на послушание.
18.2.1934г.
283. Усилни времена,  НБ , София
Но щом съгреши човек, веднага неговата поща, съобщенията се задръстват и тогава се появяват разните болести, които лекарите лекуват по своему.
25.2.1934г.
284. Ако имате Любов,  НБ , София
Ако опитът ви излезе сполучлив, вие няма да заминете за онзи свят; ако излезе несполучлив, ще заминете, според както са казали лекарите.
Всички елементи, които лекарите препоръчват на болните, се съдържат в цветовете на спектъра.
25.3.1934г.
285. Какво знамение показваш нам?,  НБ , София
Като дойде да излъжа, веднага – казва – пришката на езика.“ Лекарите ще кажат, ще обяснят причината.
4.4.1934г.
286. Условията за растеж, ООК , София
Лекарите му казали: „Ти си глух.“ Председателят му казал тихо да си върви.
15.4.1934г.
287. Наяве,  НБ , София
Предпочитам да има болести, отколкото лекарите да измрат.
Лекарите казват, че аномалия има.
2.5.1934г.
288. Път за постижение, ООК , София
Често, когато лекарите лекуват един болен, образува се някоя инфекция и тогава лекарят плаща.
27.5.1934г.
289. Има време,  НБ , София
Една американка, 12 години като я лекували лекарите, казват: „Госпожа, не може науката да ти помогне.
17.6.1934г.
290. Три фактора,  НБ , София
Най-първо, когато дошъл да отговява, понеже се водил по правилата на лекарите.
26.8.1934г.
291. Който прави истината,  НБ , София
Сега режат сливиците лекарите.
Казвате: „Кой ще ходи да го чете?“ Няма да четеш „Отче наш“, но лекарите ще ти режат стомаха, ще ти отрежат единия бъбрек, ще ти отрежат сляпото черво или някое ребро, или тумор ще вадят.
Сега, не че лекарите са виновни за това. За лекарите има една по-светла страна.
3.10.1934г.
292. Милосърдие, смирение и молитва, ООК , София
Понеже децата бягат от горчивите лекарства, лекарите са се изхитрили и приготовляват лекарства отвън покрити със сладчина, но отпосле са горчиви.
7.10.1934г.
293. Посвещения в живота,  УС , София
293.2 Четирите посвещения в живота (Великите посвещения. В какво седи силата ми) ( втори вариант )
Запример лекарите казват „неврастения“.
7.10.1934г.
294. С какво тяло?,  НБ , София
До толкова, до колкото лекарите са проводници на Божественото, те са добре дошли; доколкото управляващите, учителите, свещениците са проводници на Божественото, те са добре дошли.
21.10.1934г.
295. Оставете да растат наедно и двете!,  НБ , София
Ето, и до днес още не е проучена функцията на сляпото черво, и затова, като заболее някой, лекарите го съветват да отрежат сляпото му черво.
25.11.1934г.
296. Който сее и който жъне,  НБ , София
Лекарите не правят това различие.
Единият се оплаква на другия: Загазих доста. – Как си загазил? – Не ми позволяват лекарите да ям. Съвременната култура е дошла вече до тези крайности и скоро лекарите ще им кажат, че не може да се яде нищо друго, освен малко млечице.
2.12.1934г.
297. Помни Създателя си!,  НБ , София
На лекарите казва: Ако не бях научил хората да не слушат, да правят грешки, вие кого щяхте да лекувате? Какво сте дигнали шум. Често, за лекарите е добре да има болести и болни хора, но това не е добре за самите хора. Лекарите някой път направят една операция, разпорят човека и казват, че операцията била сполучлива, но след десет дена оперираният умира.
9.12.1934г.
298. Добри вести, НБ , София
Лекарите в бъдеще трябва да бъдат и ковачи, и зидари и на всеки да му е приятно, че може да свърши и друга някаква работа.
16.12.1934г.
299. В Ниневия,  УС , София
Без да искат, лекарите уморяват болните.
16.12.1934г.
300. Когото възкръси,  НБ , София
Затова именно са пратени лекарите от природата. Понякога хората трябва да си избират лекарите, т. е. не толкова самите лекари, колкото техните разумни предписания, които те дават.
Лекарите казват, че в 24 часа ще свършите. Той отишъл при жена си и ѝ казал: Лекарите намират, че положението ти е много тежко и не можеш да издържиш.
13.1.1935г.
301. Здравото учение,  НБ , София
Като я прегледали внимателно, лекарите повикали мъжа ѝ и казали: Няма какво, ще си приготвите да понесете удара, който съдбата ви носи. Като го видяла със заплакани очи, тя го попитала: Кажи ми искрено, какво казват лекарите за болестта ми? Те казват, че няма да издържиш, сериозно е положението ти. Въпреки това, че лекарите казали, че ще умра, но аз не умирам.
13.1.1935г.
302. Причинният свят,  УС , София
За да се излекува, лекарите му препоръчват силна храна, повече ядене.
27.1.1935г.
303. Недейте се грижи за живота си,  НБ , София
Тогава де ти е мястото? – В болницата при сестрите милосердни, при лекарите, които ще те утешават, ще те лекуват.
8.2.1935г.
304. Закон за освобождение,  МОК , София
Тази погрешка правят лекарите. Понеже природата сама по себе си е много учтива и добра, лекарите казват на болния: „Слушай, ти по добър начин от природата не можеш да вземеш. Ще тропнеш, ще кажеш малко рязко, тя тогава ще ти даде.“ Лекарите ще ти дадат един горчив хап и, като го ядеш, природата ще усети, че има нещо горчиво в тебе. Щом усети, че ти си направил това, тя те хване и писнат лекарите.
10.2.1935г.
305. Този е живият хляб,  НБ , София
Не знаем какво да правим, пък и лекарите не могат да ни помогнат. – Аз имам едно лекарство в себе си, което може да ви помогне. – Дай ни тогава моля ти се от това лекарство. – Да, но то струва много скъпо.
24.2.1935г.
306. Съучастници в благата,  УС , София
Това не значи, че болестите, лекарите и лекарствата са нормални неща.
6.3.1935г.
307. Законът на помагането, ООК , София
Това са патологични работи, които лекарите изучават.
13.3.1935г.
308. Най-добрият плод, ООК , София
И от един припадък ще се образува един навик, и лекарите ще кажат: "Пулсът е неправилен.
24.3.1935г.
309. Каквото вържете на земята,  НБ , София
Казвам: Това, което лекарите и 20 години не могли да направят, един питон го направил в един момент.
21.4.1935г.
310. Ако не ядете,  НБ , София
Лекарите дават разни лекарства за намаление на температурата. Аз съм ви давал и друг път примера с онази американка, която била сериозно болна и лекарите, които я гледали, казали на мъжа ѝ, че ще умре.
28.4.1935г.
311. Трите врати,  УС , София
311.2 Любовта. (Три стъпки – три врати) ( втори вариант )
Лекарите могат да обяснят причините.
5.5.1935г.
312. Четирите елемента,  УС , София
312.2 Четири неща в ума си ( втори вариант )
В края на краищата лекарите ще те изпратят на онзи свят Господ да те лекува.
12.5.1935г.
313. Светите Твои градове,  НБ , София
Убиват един човек и лекарите след това ще констатират как и от где е влязъл куршумът, как е засегнал някои артерии, как е настъпила смъртта.
29.5.1935г.
314. Общи погрешки и общи добродетели, ООК , София
Вземете охтичавите хора, лекарите ще ги турят на легло само да лежат, ще ги охранят, за да може тия каверни да се затворят.
9.6.1935г.
315. Път към разумността,  УС , София
315.2 Пътят на разумното ( втори вариант )
На един човек, който цял живот не е ял както трябва, а само винце пил, стомахът му е отслабнал, следствие на което лекарите му позволяват само по десет–двайсет капки винце, да се тонира стомахът.
19.6.1935г.
316. Комплексни понятия, ООК , София
Търговецът остарява от клиентите си, лекарите умират в края на краищата от пациентите си.
23.6.1935г.
317. Сгърбената жена,  НБ , София
Аз нямам нищо против лекарите. Господ създаде лекарите.
5.7.1935г.
318. Двата полюса. Мъжът и жената,  МОК , София
И затуй лекарите имат един метод да извадят топлината отвън.
7.7.1935г.
319. На утрешния ден,  НБ , София
По едно време жената се разболяла сериозно и лекарите се произнесли, че не може да се излекува. Лекарите се произнесоха, че болестта ти е много сериозна и не може да се лекува.
21.7.1935г.
320. Любов и служене,  УС , София
320.2 Любов и служене. (Чешмата в двора) ( втори вариант )
Идат лекарите, констатират – има кръвоизлияние в едното полушарие на мозъка си и вследствие на това тази сестра не може да говори, изгубила съзнание.
28.7.1935г.
321. Положителни качества,  УС , София
321.2 Не лъжете себе си ( втори вариант )
Някой път вие мислите, че лекарите, които ще ви пазят от болестите, са около вас.
15.9.1935г.
322. Когато беше по-млад,  НБ , София
Когато кажат, че лекарите са дигнали вече ръка, и когато се отчае този банкерин, ти ще идеш при банкерина и ще му кажеш само две думи: Ще оздравее дъщеря ти! Казва: Как ще се оправи тази работа? – Ти ще кажеш: Ще оздравее дъщеря ти! После идеш при него и питаш: Дъщеря ти оздравя ли? – Той ще каже: Оздравя! Оттам нататък всичките ти работи ще тръгнат напред.
22.9.1935г.
323. Защо им говориш с притчи?,  НБ , София
Лекарите му казали, че за неговите дробове е нужен малко въздух, не могат да се справят с много въздух.
27.10.1935г.
324. Приложението като източник на знанието,  УС , София
Вие имате една болка, ходите да просите пари, разправяте: „Еди-кой си е болен, да го гледат лекарите.“ Нали апостолите казват, от тях искаха да ги лекуват.
1.11.1935г.
325. Знание и чувствителност,  МОК , София
Умрял човекът, лекарите констатират, заровят го в земята, жив в гроба го заровят.
3.11.1935г.
326. Кротките ще наследят земята. Движение, приложение и постижение,  НБ , София
Те искат да обяснят някои социални противоречия, както лекарите обясняват някои болести, някои патологически състояния при болестите.
17.11.1935г.
327. Вътрешният закон,  УС , София
Някои българи, които са ходили, казват: „Лекарите в Америка са най-набожните хора, всякога в църква ходят. Там лекарите не са като нашите лекари, набожни хора са.“ Каквито са нашите лекари, такива са и американските лекари, няма никаква разлика.
1.12.1935г.
328. Иди повикай мъжа си!,  НБ , София
Казвате: Ами еди-кой си лекар, еди-кой си учен казва това и това. – Оставете лекарите, оставете учените хора.
1.12.1935г.
329. Огънят на пречистването. Едно добро,  УС , София
329.2 Огън на пречистване ( втори вариант )
Съвременните хора се оплакват от различни болести, особено от едно болезнено състояние, което лекарите наричат „мускулен ревматизъм“. Като не може да се движи свободно, според желанието си, той следва съветите, които лекарите му дават.
15.12.1935г.
330. Да се не изгуби нищо,  НБ , София
Лекарите лекуват пиянството с разни лекарства, но най-доброто средство в случая е да се замести това чувство или желание за пиене с някакво по-силно, по-високо чувство.
Такива качества трябва да имат и лекарите. – Като отиде при някой болен, лекарят пипне пулса и вижда, че вместо да бие 72 пъти в минутата, както е нормално, той бие 120 пъти.
1.1.1936г.
331. Като добрия син, ООК , София
И вие, като лекарите, трябва да изучавате себе си; както някой човек, който влиза да живее в една къща: нали той трябва да изучи най-първо къщата - колко прозорци има, колко врати има, после, какви са вътрешните приспособления.
5.1.1936г.
332. Онова, което дава живот,  НБ , София
Тогава щеше да има нужда само от така наречените хигиенични здания, в които лекарите щяха да дават наставления как да живеят хората.
Не лекарите да го лекуват, но той сам да се лекува. Тъй щото, аз не съм против лекарите, но първо човек сам на себе си трябва да бъде лекар.
8.1.1936г.
333. Трите плода, ООК , София
За по-малко не пея! Или никаква цена, или 20 000 лева! Лекарите, като ви лекуват, вземат 40 000 лева, а за пеенето се взема по-малко, тъй че и за мен е добре, и за вас е добре.
12.1.1936г.
334. Топлината на Любовта, УС , София
Питам: какво ще правиш? Лекарите ще се ползуват от тебе. Всеки ден лекарите ще идват със своята помпа и ще изваждат вода.
19.1.1936г.
335. Непроменливи величини, УС , София
Ще го изпратите, че ще го изгубите. „Ама лекарите казват.“ Какво казват лекарите, оставете.
29.1.1936г.
336. Три категории храни. Първото обещание, ООК , София
Лекарите са започнали да забраняват това, понеже чрез тия плодове може да се предадат някои опасни болести и децата да се заразят.
Защо не се молиш на Господа да я премахне? Реалистите ще кажат: "Ако за всичко тичаш при Бога, лекарите ще умрат гладни."
336.2 Три категории храни. Първото обещание ( втори вариант )
Лекарите са започнали да забраняват това, понеже може да се предадат някои опасни болести през тия плодове и децата могат да се заразят.
Тогава защо не се молиш на Господа да я премахне? Тогава и реалистите ще кажат: ако за всичко тичаш при Бога, лекарите ще умрат гладни. Защо си болен? За да тичаш при Бога, лекарите ще умрат гладни.
23.2.1936г.
337. За да бъдете синове,  НБ , София
Взимат го лекарите в болницата, направят му няколко промивки и като се върнал в дома си, стомахът му бил в нормално състояние, съвършено здрав.
25.3.1936г.
338. Трите устоя, ООК , София
По-невежи хора от лекарите няма. Какво е това знание на лекарите да лекуват? Лекуват един човек и го уморят.
12.4.1936г.
339. Божествената връзка. Новият живот. Трите врати, УС , София
Лекарите му казаха да лежи на гърба си, да се не движи. Това – лекарите.
19.4.1936г.
340. Светило на тялото,  НБ , София
Обикновените хора се лекуват по сегашните начини на лекарите, с губерки и с хинин. Лекарите правят доста упражнения. Лекарите в това отношение създават вяра в безверниците и послушание.
5.7.1936г.
341. Идете в Галилея,  НБ , София
И наистина когато някой човек се разболее, лекарите му препоръчват да не яде.
2.10.1936г.
342. Функции на черния дроб,  МОК , София
Лекарите лекуват тъй, както те знаят и са прави.
342.2 Функции на черния дроб ( втори вариант )
Лекарите лекуват, както не знаят. Казват: “Съвсем се е разстроила вашата нервна система, ако не вземете мерки, лошо ще бъде.” Ще ви сплашат лекарите, но тази работа със страх не става.
9.10.1936г.
343. Двете колела,  МОК , София
Когато лекарите те изследват, пращат те в първата рота, на първо място, дават ти пушка.
343.2 Двете колела ( втори вариант )
Прегледат те лекарите и хайде, в първа рота.
16.10.1936г.
344. Същественото за младите,  МОК , София
Затова лекарите само пипват с ръка пулса и не искат повече да докосват болния с ръка, предписват лекарство и искат да се освободят.
18.10.1936г.
345. И видях ново небе и нова земя,  НБ , София
Лекарите, учените хора при това ни препоръчват да се храним с някои растения специално, като доставчици на хранителни материали.
Той е болен и лекарите му казват, че няма да оздравее, че ще замине за другия свят. Тогава лекарите го питат как е оздравял. – „Не зная.
18.10.1936г.
346. Шестото чувство,  УС , София
Лекарите искали да му направят две инжекции.
6.1.1937г.
347. Трите картини, ООК , София
Идват лекарите, тия невежите, които той би афоресал, четат му лекции, какви лекарства как да вземе.
10.1.1937г.
348. Светът на духа, на душата, на ума и на сърцето,  НБ , София
При това болните хора са условие да могат лекарите да се прославят.
Обаче ако лекарите допуснат някаква малка погрешка по отношение на този, на когото правят операция, той непременно ще умре.
13.1.1937г.
349. Мелодия и хармония. Кръг – елипса, парабола – хипербола, ООК , София
Лекарите казват: „Свършено е!“ Всички домашни плачат.
17.1.1937г.
350. Учение и служение,  УС , София
Отишъл в болницата да се посъветва с лекарите как да се лекува.
17.1.1937г.
351. Царството небесно,  НБ , София
Наскоро на една млада жена от новото учение лекарите ѝ правили операция, но пропуснали да направят нещо и затова ѝ казали да мине малко време, докато оздравее малко, а след това ще ѝ направят втора операция, да довършат започнатата. Човешка работа е това! Може би лекарите да имат известни съображения, но важно е, че след няколко месеца пак ще трябва да се върне.
Викахме няколко лекари, и сега се събраха на консулт, но положението е много сериозно, не могат да ѝ помогнат.“ – Какво да се прави? Бедният казва: „Откажете се от всички лекари.“ След това влиза в стаята на дъщерята и пита домашните: „Вярвате ли в Бога?“ – „Досега вярвахме, но ето че лекарите не могат да помогнат на дъщеря ни.“ – „Ако вярвате в Бога, дъщеря ви ще се върне, ще оздравее.“ След това той се приближи към дъщерята, отвори очите ѝ и духна вътре.
22.1.1937г.
352. Поводи на мисълта,  МОК , София
Не е лошо, че не знаете, не сте лекари; лекарите знаят как се лекува изгаряне.
352.2 Поводи на мисълта ( втори вариант )
Лекарите знаят как се лекува изгорено.
24.1.1937г.
353. Конкретното в Любовта,  УС , София
353.2 Конкретното в Любовта ( втори вариант )
Питам защо в един случай лекарите си служат със студени компреси, а в друг с топли? Съображенията на лекарите, че студените компреси произвеждат повече топлина от онази, която е в организма.
24.1.1937г.
354. Така трябва да бъде издигнат Син Человечески!,  НБ , София
Лекарите са на мястото си. Ако лекарите изчезнат, в света ще дойде най-голямото зло. Засега лекарите са една предпазителна клапа в света.
31.1.1937г.
355. Великодушие и целомъдрие,  УС , София
355.2 Великодушие и целомъдрие. Мекота ( втори вариант )
Като се разболееш, ще вземеш отпуск 10, 15, 20 дни, според съветите на лекарите.
12.2.1937г.
356. Прави и криви линии,  МОК , София
Сега лекарите казват, че храна с нисши трептения не е хранителна за организма.
356.2 Прави и криви линии ( втори вариант )
Лекарите казват, че ако в организма влезе храна с нисши трептения, тя не е хранителна.
21.2.1937г.
357. Защо плачеш и кого търсиш?,  НБ , София
Лекарите обаче казват, че ако не му ампутират крака, ще се зарази всичката му кръв.
Заболява един добър, благочестив човек от крак и толкова се влошило положението му, че лекарите го посъветвали да отрежат крака му.
3.3.1937г.
358. Път за освобождение, ООК , София
Има някои работи, които лекарите не са бутнали.
7.3.1937г.
359. Обмяна в Божественото,  УС , София
Лекарите казват, че главоболието е резултат на голям наплив на кръв в главата.
12.3.1937г.
360. Мускулно и нервно напрежение,  МОК , София
Хубаво, какво ще направиш с десет милиона? Американският милиардер Рокфелер, който има деветдесет милиарда, казва, че лекарите го хранели с овес като кон.
360.2 Мускулно и нервно напрежение ( втори вариант )
Какво ще направиш с десет милиона лева? Американският милиардер Рокфелер казва, че лекарите като кон го хранят с овес.
17.3.1937г.
361. Плосък и объл говор, ООК , София
То са сега нови методи, към които се обърнали лекарите.
26.3.1937г.
362. Четирите хигиенични правила,  МОК , София
Какъв беше предметът на миналата лекция? По какво се отличава здравият човек? Има ли здрав човек? Как съвременната култура определя здравето? – Най-често лекарите гледат езика и пипат пулса.
362.2 Четирите хигиенични правила ( втори вариант )
По какво се отличава здравият човек? Кои са признаците на здравия? Имате ли здрав човек? Съвременната култура как определя здравето? Понякога лекарите гледат езика, пипат пулса.
Какъв е най-добрият цяр за човека, за да бъде умен и здрав? Когато сте болни, какъв цяр взимате? С какво се лекувате, когато сте болни? Изобщо лекарите казват на болния да не яде.
Лекарите често определят храни, които ги няма.
28.3.1937г.
363. Икономия в природата,  НБ , София
При заболяване на съвременните хора идат на помощ лекарите.
31.3.1937г.
364. Малката топлина и малката светлина, ООК , София
Сега вие имате надежда в лекарите.
4.4.1937г.
365. Здравото учение,  НБ , София
Какво да правя, когато имам нужда от здрави зъби?“ Лекарите знаят как да присаждат зъби.
В бъдеще, когато Шестата раса дойде на Земята, тогава лекарите няма да ходят със своите губерки да лекуват хората, нито със своите горчиви хапове и лекарства, но ще носят със себе си по едно шишенце от тази вода. Така ще може човек лесно да се лекува. – Какво ще се плаща тогава на лекарите? – Днес как се плаща на лекарите? Най-малко се плаща по 100 лева за една визита.
11.4.1937г.
366. Двамата синове,  УС , София
366.2 Двамата сина ( втори вариант )
Лекарите може да ги обичат, понеже лично са заинтересовани.
2.5.1937г.
367. Стана невидим,  НБ , София
Когато трябва да се направи някаква голяма операция на човешкия организъм, лекарите упояват болното място с кокаин, да не се усеща никаква болка.
7.5.1937г.
368. Хармония на чувствата и способности, МОК , София
Лекарите ги оперират, а тази сестра бае с крадена сол и те изчезват.
9.5.1937г.
369. Ново сърце,  НБ , София
Аз, ако се разболея, лекарите най-после ще викам.
16.5.1937г.
370. Рабство и приятелство,  НБ , София
Когато лекарите казват, че вашата работа е свършена и трябва да се готвите за другия свят, тогава направете този опит.
30.5.1937г.
371. Упование на Божественото,  УС , София
Аз лекувам хората, а сам не вярвам в лекарите. – Твоята болест не е сериозна, лесно ще ти се помогне.
6.6.1937г.
372. Детето на истината,  УС , София
Той мина през такива страдания, които и до днес занимават умовете на хората Когато умре обикновен човек, лекарите дават обяснения, от каква болест е умрял.
372.2 Самораждане. Раждане на Истината ( втори вариант )
Когато някой умира, лекарите дават някои тълкувания, някоя болест, някоя причина, или от храната, или от външни условия.
10.9.1937г.
373. Както горе, тъй и долу,  МОК , София
Лекарите трябва да дойдат до разбирането да търсят начини за унищожаване на туберкулозните бацили чрез глад.
28.11.1937г.
374. Малките заповеди, НБ , София
С това не искам да кажа, че лекарите не са на място. На мястото си са лекарите, поне те могат да помогнат на човека, когато той се намери в трудно положение.
31.12.1937г.
375. Дишане, МОК , София
Ами, че лекарите дето правят тези инжекции, мухите отдавна ги правят.
23.1.1938г.
376. Радостни и весели,  УС , София
Нямам нищо против лекарите, но защо не приложите вяра при лекуването? Оплаквате се от главоболие, от хрема, от какво ли не, но никой не е приложил вярата си, да опита думите ми, че наистина, вярата лекува.
9.2.1938г.
377. Страдание и учение, ООК , София
Когато сърцето бие много бързо или пък (бавно), лекарите правят известна диагноза.
6.3.1938г.
378. Радвайте се и веселете се,  НБ , София
Ако всичките бяха музикални и да лекуват така, какво щеше да стане с лекарите? С музика, да кажем, ако навсякъде се разрешаваха въпросите и ако светът щеше да се оправя с музика, какво щяха да правят хилядите адвокати, като няма дела? При сегашните условия какво щеше да стане? Туй е само за напредналите хора. Лекарите може да ви бъдат само съветници, вие сами трябва да се лекувате и ще опитате вашата вяра, ще пеете.
25.3.1938г.
379. Законът на музиката,  МОК , София
Често лекарите като турят ухото, казват, че дробовете не функционират правилно.
20.4.1938г.
380. Беззаветна благодарност, ООК , София
Казва: „Лекарите дадоха лекарства, но не спира“.
1.5.1938г.
381. Някой си стотник,  НБ , София
Запример, върху какво почива здравето на един човек? Хората искат да бъдат здрави, но кое е първото средство, което лекарите препоръчват? Преди всичко здравето на човека почива върху една трезва мисъл, едно трезво чувство и една трезва воля.
6.5.1938г.
382. Причина, среда, факти,  МОК , София
Дойдат някой път лекарите, лекарят като пипне пулса на болния, като го погледне, казва: „Още два–три дни, ще свърши“.
15.5.1938г.
383. Речи само реч,  НБ , София
Щом кръвта не приижда към главата, кръвообращението става неправилно и тогава по посинелите пръсти и устни на човека лекарите констатират известна болест и препоръчват различни средства за лекуването ѝ.
19.6.1938г.
384. Три фази,  НБ , София
И всякога лекарите препоръчват на един болен да напусне местността и да иде в планината, да подиша чистия въздух, чистата храна.
24.6.1938г.
385. Какво трябва на младите,  МОК , София
Аз извадих малката прашинка, но ако я бях оставил, щеше да му причини голяма пакост, щеше да дойде тук, можеха лекарите и окото да му извадят.
3.7.1938г.
386. Блажени сте ако любите!,  НБ , София
Сега ще те лекуват лекарите, може да ти направят една операция, но ще седиш 10, 15 дни, казват: „Апандесит има.“ Тук имаше един руски казак, направиха му операция и му взеха 13 хиляди лева, отрязаха му сляпото черво и пак умря човекът.
15.7.1938г.
387. Вътрешна просвета, СБ , РБ , 7-те езера
Ако окото на някой човек пострада, веднага лекарите го изваждат и вместо него турят стъклено око, с което той нищо не вижда.
7.8.1938г.
388. Нови пътища, СБ , РБ , 7-те езера
Както детето се страхува от лекарите, така и хората бягат от сиромашията.
2.10.1938г.
389. Любовта дава живот,  НБ , София
Сега като ви казвам, че трябва да носите злато за здраве, има опасност да пострадат лекарите.
30.10.1938г.
390. Неизбежният път,  НБ , София
Понякога лекарите настаняват крака на болния така, че той зараства накриво.
30.10.1938г.
391. Силата на човека, УС , София
Лекарите не са ли потребни? – Потребни са, щом има болни. – Бащите не са ли потребни? – Потребни са, щом има души да раждат.
13.11.1938г.
392. Ще дойдем,  НБ , София
Обаче, ако той призове името Божие от дълбочината на душата си, той може моментално да стъпи на краката си и за чудо на лекарите да се разхожда здрав из стаята си.
23.11.1938г.
393. Разумният път в живота, ООК , София
Събираха се за консулт лекарите и решиха. Лекарите ще турят една тапа, подуване ще има.
21.12.1938г.
394. Обич и преценка, ООК , София
Сега, в някой речник, в някоя научна книга може да ви кажат какво мислят лекарите.
Като дойдат лекарите, искам да лекуват с любов.
23.12.1938г.
395. Трите закона,  МОК , София
Често лекарите си служат с горчиви хапове, които са обвити със сладка обвивка.
25.12.1938г.
396. Иди си с миром,  НБ , София
Ако не си готов, няма да те лекувам.“ Днес лекарите се принуждават да лекуват всички, защото очакват тяхното възнаграждение. В бъдеще лекарите ще бъдат пенсионирани.
25.1.1939г.
397. Увеличете светлината и топлината, ООК , София
Лекарите казват: „36 градуса е болезнено състояние“, 1 градус има разлика.
10.3.1939г.
398. Ценност, съдържание и форма,  МОК , София
Лекарите сега казват: „Нездравословна храна.“
12.3.1939г.
399. Скритият сън,  НБ , София
На втората седмица чорбица от жито, а на третата – малко твърда храна.“ Това прилагат и лекарите навсякъде. Тогава кръвта нахлува във вените и се образува това, което лекарите наричат кръвно налягане.
21.5.1939г.
400. Който знае и който не знае,  НБ , София
Тя казва: „Какво казват лекарите?“ – „Много съжалявам, казват, че след 24 часа ти ще си заминеш.“ Тя го утешава казва:„Няма нищо, дошло е време, ще замина за другия свят.“ Но тя му казва: „Искам едно обещание от тебе.“ – „Какво? Ако мога да го направя.“ – „Аз искам като умра, ти да не се ожениш.“ Той поседял, поседял и казал: „Виж, туй не може да ти обещая.
11.6.1939г.
401. Денят Господен,  НБ , София
Имам една болест, лекарите са ме отписали.“ Казвам му: „Много късно си дошъл, моите визити са много скъпи. Туй за 5001 за 1000, за 2000 лева, лекарите ще ти турят една инжекция, но при моето лекуване отиде всичкото имане.“
12.7.1939г.
402. Отличителни качества на мисълта, СБ , РБ , 7-те езера
Той търси помощта на лекарите, но и те не могат да му помогнат.
19.7.1939г.
403. Основни правила на хигиената, СБ , РБ , 7-те езера
Като го видят, лекарите ще му кажат, че е малокръвен.
6.8.1939г.
404. Постоянното в живота, СБ , РБ , 7-те езера
Като ги преглеждали, лекарите се произнесли най-после, че са неизлечими.
25.8.1939г.
405. Млади, възрастни и стари, МОК , София
Майката казва: „Защо да не се яде?“ Хубаво, но ако на онова дете, което едва се е родило, му дадете да яде череши, какво ще стане с него? Ако майката храни още първия месец детето с череши, какво ще стане с детето? Преди десетина години иде при мене една жена и казва: „Детето ми е на умиране.“ Казвам: Повикайте лекар. – „Не искам лекар, защото лекарите ми умориха първото дете.“ Казвам: Как го умориха? – „Кажи ми ти цяр, здраво беше това дете.“ Казвам: Какво му даде да яде? С мляко ли го храни? – „Дадох на детето една слива да си играе, недоузряла беше и детето я нагълтало.“ Казвам: Сега ще вземеш рициново масло и ще се свърши. – „Защо?“ – Казвам: Сега ще вземеш рициново масло и ще дадеш на детето.
18.10.1939г.
406. Малките Божествени подтици, ООК , София
Лекарите казали, че по никой начин не могат да се излекуват.
406.2 Малките Божествени подтици ( втори вариант )
Лекарите казали, че по никой начин не могат да се излекуват.
5.11.1939г.
407. Призова учениците Си,  НБ , София
Лекарите търсят причините за заболяванията на хората.
12.11.1939г.
408. Намиране изгубената дума,  УС , София
Че ако нямаше погрешки, какво щяха да поправят учителите? Ако нямаше гладни хора, какво щяха да правят хлебарите, ако нямаше болни хора, какво щяха да правят лекарите и ако нямаше нужда, хората да се усъвършенстват, какво щяха да правят майките и бащите? Благодарете за всичко. И лекарите идват да премахнат тези отрови.
1.12.1939г.
409. Внушение,  МОК , София
Сега лекарите лекуват паралитиците. Лекарите, които са материалисти, намерили един начин да ги лекуват много евтино.
20.12.1939г.
410. Дайте свобода!, ООК , София
Лекарите постоянно изучават болезнените признаци, но това не е човекът.
29.12.1939г.
411. Право, добро, истинно,  МОК , София
Някой път лекарите гледат на някой човек езика, очите, да познаят дали е болен, или не.
10.1.1940г.
412. Божествената усмивка, ООК , София
Но не знам как, един ден стана ми един припадък, дойдоха лекарите и констатираха, че аз съм умрял. Слушам как лекарите констатират, че съм умрял.
14.1.1940г.
413. Служение на Бога,  УС , София
И да иде в болница, лекарите като не могат да го лекуват.
17.1.1940г.
414. Налягане, напрежение, разумност, ООК , София
Лекарите констатират, че това е била причината.
24.1.1940г.
415. Две задачи, ООК , София
Вие очаквате лекарите да ви излекуват.
4.2.1940г.
416. Постиженията на човека,  УС , София
Дойдат лекарите и казват, че след няколко часа ще умрете. Аз мисля, че можете да бъдете толкова силни, колкото онази американка, на която лекарите казали, че след 12 часа ще замине. Той се явява с насълзени очи и казва: „Лекарите казват, миличка, че след 24 часа няма да те има на този свят.
11.2.1940г.
417. Без кал!,  УС , София
Какво ти казаха лекарите?“ – „Туряха ми инжекции, но най-после казах на лекарите, че не мога повече да понасям инжекциите.
11.2.1940г.
418. Слава във вишних Богу,  НБ , София
Лекарите ще кажат, че това е признак на бъбречна болест.
3.3.1940г.
419. Нови пътища,  УС , София
Сифилисът е една болест, на която лекарите ѝ дават голяма опасност.
10.3.1940г.
420. Най-великото,  НБ , София
Лекарите могат да направят диагноза на сърцето от тия мускули, ще знаят какво е състоянието на сърцето.
24.3.1940г.
421. Връзвайте и развързвайте!,  НБ , София
Сега лекарите забраняват да не смущаваме болните, понеже били много чувствителни. Прави са лекарите, понеже техният двойник е излязъл. Когато започне да мисли хубаво и да постъпва хубаво, лекарите го считат анормален.
7.4.1940г.
422. При къпалнята,  НБ , София
Има специалисти, ще оздравееш скоро.“ Връща се след една година, казва: „Загазих с тези инжекции, осакатиха ме.“ Казвам: „Иди си, ще оздравееш.“ Той казва: „Как ще оздравея?“ Казвам: „Иди при лекарите.“ След втората година пак иде, казва: „Осакатиха ме, какво да правя?“ Казвам: „Иди, ще оздравееш.“ Казва: „Как ще оздравея?“ Рекох: „Лекари има.“ След третата година казва: „Хайде, ще те послушам.“ Казвам: „Кръгом!“ Рекох му: „Като се върнеш вкъщи, ще кукуригаш.“ Той ме гледа и казва: „Ще кукуригам.“ Кукуригането е едно здравословно състояние.
Някой казва: „Как може да бъде това?“ Иди при лекарите.
21.4.1940г.
423. Божията мисъл,  УС , София
Казвам му: „Нали е писано в Евангелието, че който има вяра, да се помоли и ще оздравее.“ Казва: „Молих се, но не оздравях.“ Казвам: Каква е тази вяра, която не може да оздрави един зъб? Той казва: „Господ няма да се занимава с такива работи.“ Рекох: „Че само лекарите ли могат да направят това?“ Казвам му: „Ако аз мога да те излекувам без лекарство, какво ще кажеш?“ Казва: „Без лекарство не може.“ – „Как да не може?“ Казва: „То е било само по времето на пророците, сега не може при сегашните хора.“ Казвам: „Ако аз го направя, какво ще кажеш?“ Казва: „А, ще го направиш?“ Хубаво, турям си ръката, престава болката.
1.5.1940г.
424. Божественият център, ООК , София
Констатират и казват, че: „Жена ти след 24 часа ще свърши.“ Обичал той своята възлюблена, отива със сълзи на очи и ѝ казва: „Лекарите констатираха, че след 24 часа ще умреш.“ Тя го гледа и казва: „Това е Волята Божия, но от тебе искам да ми дадеш едно обещание.“ Той бил доста умен и казва: „Ако е нещо, което може да изпълня.
5.5.1940г.
425. Най-малката погрешка и най-малкото добро,  УС , София
Казват: „Разболял се е“ и лекарите го посещават, казват: „Не яде.“
15.5.1940г.
426. Правилни процеси, ООК , София
С.“ Лекарите казали, че има туберкулоза.
19.5.1940г.
427. Който иде,  НБ , София
Вие си представяте ревматизма по един начин, лекарите си го представят по друг начин. Лекарите казват, че ревматизмът се дължи на напластяване на неорганически вещества в ставите.
19.6.1940г.
428. Сила и безсилие, ООК , София
Ако вие схванете това буквално, ще кажете: „Това е една приказка.“ Така се обяснява, но как ще обясните? Лекарите как обясняват на какво се дължи треската? Тя започва някой път от простуда.
28.6.1940г.
429. Основната мисъл,  МОК , София
Ние, лекарите, цели хапове правим.“ Една осма вече духовете ще го направят.
26.7.1940г.
430. Млад и стар,  МОК , София
Значи здравите хора за лекарите са затворени чешми.
11.8.1940г.
431. Да имате любов, СБ , РБ , София
Често лекарите говорят за кръвно налягане.
25.8.1940г.
432. Двете царства, СБ , РБ , София
За да се справят с тия болести, лекарите трябва да отворят корема, черепа на човека, да режат тумора.
25.8.1940г.
433. Неоцененото богатство, СБ , РБ , УС , София
Лекарите препоръчват чесъна за лекуване на много болести.
4.9.1940г.
434. Закон за дишането, СБ , РБ , София
В бъдеще лекарите ще се занимават повече със здравите, да ги научат да пазят здравето си.
11.9.1940г.
435. За дишането, ООК , София
Повикайте лекар.“ Тя каза: „Първото ми дете лекарите го умориха.“ На това дете сега го заболяло корема.
29.9.1940г.
436. Съгласуване на мислите,  УС , София
Тогава идват лекарите, които започват да ни лекуват.
3.11.1940г.
437. По образ и подобие,  НБ , София
Сега лекарите в България са дошли до една мисъл, трезви станали, прокарали една резолюция, че здравите трябва да плащат, пък болните да не плащат.
29.11.1940г.
438. Реално и привидно,  МОК , София
Една жена, която дванайсет години страдала, и лекарите ѝ казали, че болестта ѝ е неизлечима, един ден тя чете тази книга – какво може да направи вярата.
В Южна Америка имало двама паралитици, които лекарите ги считали за неизлечими. Туй, което лекарите не можаха да го направят, змията го направи.“
15.12.1940г.
439. Едно ви недостига,  НБ , София
Не искам да се затворят аптеките, не съм от тези, които казват, че няма нужда от лекарства, но за в бъдеще здравите хора ще им плащат на лекарите. Следователно, лекарите ще имат интерес да са здрави хората. Понеже лекарите имат интерес повече хора да бъдат болни, ще чуеш някой лекар да казва: Няма (ли) да дойде някоя епидемия? Лекарите създават епидемиите.
25.12.1940г.
440. Врата на доброто и на любовьта, ООК , София
Лѣкаритѣ ми умориха едно дете“. Лѣкаритѣ щѣха да дойдатъ (и) да му турятъ инжекция.
440.2 Врата на Доброто и на Любовта ( втори вариант )
Лекарите ми умориха едно дете.“ Казвам й тогава да даде очистително на детето. „Не (е) трябвало да дадеш тази ябълка.“ (Тя) даде очистително на детето и го спаси. Лекарите щяха да дойдат (и) да му турят инжекция.
27.12.1940г.
441. Едно, две, три,  МОК , София
Лекарите вземат някое тяло, режат го с такива малки пинсети, отрежат го с ножчето, търсят някой нерв, раздробяват, държат бележка.
Ако простите хора знаят какво правят лекарите, но не знаят. За бъдеще лекарите не трябва да режат тялото.
3.1.1941г.
442. Превъзмогване,  МОК , София
Мислиш ли, че страданието е нещо външно? Лекарите убедят някой човек, че ако не му отрежат крака, ще умре.
14.2.1941г.
443. Живот, светлина и сила,  МОК , София
Веднъж на един лекар казвам: „Вие, лекарите, трябва да тупате гърдите на един човек, за да познаете дали е здрав.
23.2.1941г.
444. Двама синове,  НБ , София
И лекарите трябва да бъдат здрави.
30.3.1941г.
445. Настанало е Царството Божие,  НБ , София
Лекарите не знаят причините. Лекарите по някой път идат – не могат да помогнат.
Лекарите имат всичкото добро желание, но операцията излезе несполучлива.
14.5.1941г.
446. Приятно занимание, ООК , София
Лѣкаритѣ пипатъ пулса.
446.2 Приятно занимание ( втори вариант )
Лекарите пипат пулса.
23.5.1941г.
447. Благодарност,  МОК , София
Питам, ако изгубите сърцето си, от коя фабрика ще го вземете, кой може да ви го даде? Откъде може да вземете и да си купите едно сърце? Ако се развали вашето сърце, може милиардер да бъдете, откъде може да купите сърце? Кой човек в света би си продал сърцето? Допуснете, че на един милиардер се развали сърцето и лекарите констатират, че трябва да се смени сърцето и да допуснем, че може да се присади сърцето, кой човек ще си даде сърцето? Има ли в историята досега такъв пример? Тогава младите моми и момци, които си продават сърцето, как ги считате, умни ли са много? Ти, ако продадеш сърцето за пари, умен човек ли си? Ако продадеш ума си за пари, умен човек ли си? Ти, като продадеш главата си, с какво ще мислиш?
13.6.1941г.
448. Добро, справедливо и разумно,  МОК , София
За това лекарите имат разни средства.
20.6.1941г.
449. Скръб и радост,  МОК , София
Ако вие сега боледувате, лош ли е светът? Светът станал ли е лош? Каква е разликата? Как ще определите болестта? Ако вземете един човек, преди да е бил болен, [и] го претеглите и като е болен го претеглите, каква ще бъде разликата? Каква е разликата между болния и здравия? Ако боледува три месеца – като здрав да допуснем, че бил шейсет и пет килограма – като боледува три месеца, ще тежи ли толкоз, колкото е бил? Лекарите диагнози правят.
12.9.1941г.
450. Трите перпендикуляра, СБ , София
Единият запитва другия: „Приятелю, защо си отслабнал толкова много? Защо не се храниш добре? Пари имаш, нищо не те ограничава“. – „Не ми позволяват.“ – „Кой не ти позволява? Не разбирам как може някой да ти пречи да ядеш.“ – „Лекарите не ми позволяват.“ – „Защо?“ – „Имам язва в стомаха.“ – „Това е друг въпрос, разбирам положението ти.“ Такова е положението на всеки човек, който заминава неподготвен за онзи свят – има язва в стомаха, в ума и в сърцето си; не може да яде, да мисли и да чувства.
450.2 Трите перпендикуляра ( втори вариант )
Но като каза, че има язва в стомаха и лекарите не му позволяват, казва: “То е друго.” Вече разбира.
14.9.1941г.
451. Двама или трима, СБ , НБ , София
451.2 Двама или трима ( втори вариант )
Както лекарите определят здравословното състояние на човека по очите и по пулса, така по носа може да се определи състоянието на ума, на сърцето и на дробовете. – Възможно ли е това? – Не само е възможно, но и научно може да се докаже.
28.9.1941г.
452. Който има уши да слуша, нека слуша,  НБ , София
Казва, че това е заблуждение на лекарите. И за в бъдеще цялата аптека на лекарите ще бъде: цяр за сърцето разни дози, доза с абстракт от картошки и турени две капки добро.
1.10.1941г.
453. Буден ум и будно сърце, ООК , София
Господ ти казва: „Който търси жените, преди да е намерил Мене, главата му ще пати.“ Казва: „Вече разбирам, ще идвам тук да се упражнявам.“ Казва: „Бях голям търговец, имах милиони.“ Сега пак дошъл от зор, понеже му излязла една буца в гърдите, лекарите казват, че е рак, искат да ѝ направят операция.
5.10.1941г.
454. Последното добро,  УС , София
Тогава лекарите с инжекции ще ви лекуват.
15.10.1941г.
455. Учение и обич, ООК , София
Като идете при лекарите, ще ви турят една инжекция.
Лекарите не лекуват.
Лекарите ходят на църква, защото ако не ходят, от църквата болните не ги търсят.
19.10.1941г.
456. Зелен и узрял,  УС , София
Сега лекарите с длето разбиват черепа.
26.10.1941г.
457. В начало бе Словото,  НБ , София
Страхувам се, че съм се повредил, но боя се да се представя пред лекарите, ще кажат, че нещо ми липсва.
26.10.1941г.
458. Постоянна благодарност,  УС , София
Който не разбира, ще иде при лекарите, ще му бутат очите, ще ги развалят.
31.10.1941г.
459. Прилежание,  МОК , София
При сегашните условия каква е идеята? Ще правите така, както правят лекарите.
2.11.1941г.
460. Външна и вътрешна работа,  НБ , София
Това не е обида за лекарите. Лекарите да лекуват човешкото сърце с церове.
7.11.1941г.
461. Отворен и затворен интервал,  МОК , София
Някой път лекарите лекуват /с/ метода на злото.
19.11.1941г.
462. Повече спокойствие, ООК , София
Лекарите дават палиативни средства.
3.12.1941г.
463. Две врати за освобождение, ООК , София
Казват: „Поздравляваме те, че си излязъл.“ Досега имаше грижата на сестри милосердни да дойдат, да ни погалят, на лекарите, казват: „Колко си нещастен!“ Сега никакви сестри не трябва да те милват.
7.12.1941г.
464. Трите качества на тона,  УС , София
Който не пее „фа“, започва да се омаломощава и лекарите казват, че клапите се разхалтавили.
17.12.1941г.
465. Умът и сърцето, ООК , София
Лекарите, милосърдните сестри са здрави хора, които помагат.
18.1.1942г.
466. Да се не смущава сърцето ви,  НБ , София
Ние имаме нужда от лекар, но за в бъдеще лекарите ще лекуват с Любов.
18.1.1942г.
467. Дрехата на Любовта, на Мъдростта и на Истината,  УС , София
Някой от нас е користолюбив, нищо не иска да дава, като дойде болестта, раздаде всичко по лекарите, щедър става.
15.2.1942г.
468. Съживява,  НБ , София
Като дойде смъртта, какво нещо е? – Най-първо тя купува нещо, погледнеш закачи палеца долу на крака, някой път ще почервенее ръката, посинее, лекарите режат, казват, трябва да се режи ръката.
5.4.1942г.
469. Близо и далеч,  УС , София
Ти може да си честен човек, може да си здрав, но ако в тебе влезе някоя микроба от тези, злокачествените, като холера или чума, и лекарите ще ви дадат най-хубавите церове.
12.4.1942г.
470. Децата и Царството Божие,  НБ , София
Сега лекарите започват така: Някой път недоимък има. Туй, което лекарите правят, това става в света.
17.4.1942г.
471. Основна идея,  МОК , София
Казват: „Благодарим, че дойде голямата змия, да оздравеем.“ Туй, което лекарите не направиха, змията го направи.
19.4.1942г.
472. Настана денят,  НБ , София
Лекарите го оставили за оня свят.
13.5.1942г.
473. Примирете се със себе си, ООК , София
Често лекарите пипат пулса, казват: „Ще оздравее“, а в себе си казва: „Скоро ще си иде.“ На болния казва: „Няма нищо“, бялата лъжа казва, а на майката казва: „Много е сериозна работата, не зная дали ще изкара.“ Болният чувствува това.
24.5.1942г.
474. Любов, вяра и надежда,  УС , София
На лекарите здрави хора не трябват; като кажеш на лекаря за болния, очите му се отварят, казва: „Каква болест!“ Колкото болестта е по-опасна, по-добре, защото по-добър плод дава.
10.6.1942г.
475. Най-малкото добро, ООК , София
Колко хора има, лекарите са ги уморили.
17.6.1942г.
476. Чистотата, ООК , София
Щом не можеш да добиеш червения цвят, през целия живот ще бъдеш болен, лекарите няма да излизат от дома ти, нещастията няма да се отделят, ако нямаш чистотата.
26.7.1942г.
477. Добро, справедливост, разумност,  УС , София
Лекарите ги лекували, но ги оставили като неизлечими.
19.8.1942г.
478. Тайната стаичка, СБ , РБ , София
Лекарите правят операции, режат рака, режат и тумора, но след това и болният заминава за онзи свят.
26.8.1942г.
479. Устойчиви връзки, СБ , РБ , София
Така постъпват лекарите с децата.
29.8.1942г.
480. Любов и обич, СБ , РБ , София
480.2 Вложи в сърцето ( втори вариант )
Съсипаха ме тия лекари.” Казвам: “Не са те съсипали лекарите, съсипаха те бедните хора.
20.9.1942г.
481. Малки възможности, СБ , РБ , София
Тогава лекарите ще се занимават само със здрави хора.
20.9.1942г.
482. Смисълът на живота, СБ , РБ , УС , София
Не е ли заблуждение, да вярваш в горчивия цяр, или в инжекцията? И лекарите помагат на хората, те са придобили изкуството да лекуват болни, но добре е, покрай тази работа, да им проповядват хигиена на здравето.
27.9.1942г.
483. Проявление,  НБ , София
Аз, ако осиромашея, ще намеря някой богат човек, когото лекарите не могат да излекуват.
25.10.1942г.
484. Възлюблени,  НБ , София
Някой път казвате: „Нас не ни трябват лекари.“ Лекарите трябват, но три фактора са нужни, за да оздравее човек.
В един малък планински град в Южна Америка, в тропическата местност, в една болница лежали двама паралитици, които лекарите смятали за неизлечими. 20 години те лежали на легло и двамата само си приказвали: „Ще се мре.“ Влиза в градчето една голяма боа, подгонили я, и тя като бягала, влиза в болницата и влиза в стаята на тия паралитици. Те казали: „Благодарим, че Господ изпрати тази змия, лекарите не можаха да ни излекуват, но змията ни излекува.“ Що е змията? – Човешкият ум.
4.11.1942г.
485. Разумни отношения, ООК , София
Ходите да търсите вашият възлюблен и после плащате данък на лекарите, да ви лекуват. Че как ще ви лекуват лекарите? Всякога, когато частите на организма не вземат участие в една работа, ражда се болестта.
11.11.1942г.
486. Малкият опит, ООК , София
Близо 6 месеца я мъчили лекарите със спринцовки, по-нервна станала, вместо да се укроти.
25.11.1942г.
487. Да благодарим, ООК , София
Някои от вас искате свидетелство от лекарите, че сте болни да ви дадат бял хляб.
6.12.1942г.
488. Четирите неща,  НБ , София
Лекарите измили стомаха му от всичките киселини и той се излекувал.
13.12.1942г.
489. Любовта бе в началото,  НБ , София
Не че лекарите не лекуват, но лекарят като дойде при болния и няма Любов, не може да лекува.
23.12.1942г.
490. Нов поздрав, ООК , София
Лекарите констатират, че е голяма Любовта, значи голяма е Любовта.
3.1.1943г.
491. Пътят на праведния, НБ , София
Кой от вас, като са го лекували лекарите, е оздравял? Аз ги виждам всичките хора, от памтивека, които са лекувани от лекари, са все в гробищата.
20.1.1943г.
492. Вратата на Любовта, ООК , София
След няколко часа лекарите констатират, че сърцето ще спре и заминаваш за другия свят.
3.2.1943г.
493. Подмладяване, ООК , София
Една болест, не че лекарите я лекуват.
17.2.1943г.
494. Три съзнания, ООК , София
Лекарите, аз ги създадох. Създадох болестите, създадох и лекарите, да ги лекуват.
7.3.1943г.
495. Новата идея,  УС , София
Да го лекуват в света лекарите, да му вземат парите, да плаща.
4.4.1943г.
496. Двата принципа, НБ , София
Идат някъде, кажат: „Имаме един болен, лекували са го лекарите и не са могли да му помогнат.“ Казват: „Ако може да му помогнеш, ще изменим нашите възгледи за тебе.“ Веднъж беше дошъл един софиянец, казва: „Слушал съм за тебе това-онова“, разправя ми.
2.5.1943г.
497. Движение в природата, НБ , София
Те си казват: „Тук ще умрем.“ Лекарите ги турили там да умрат, да ги погребват.
23.5.1943г.
498. В царството си, НБ , София
Лекарите са заблудени, трябва да плащаш.
20.6.1943г.
499. Създаде Небето и Земята, НБ , София
Лекарите се раждат. Лекарите се раждат, Бог ги изпраща с известна Божествена енергия, да помагат на тия хора.
За в бъдеще лекарите ще бъдат земледелци.
25.7.1943г.
500. Закон и свобода, НБ , София
Болници нямат пчелите, лекарите отвън седят. Седят лекарите и проверяват. Седят лекарите и проверяват.
1.8.1943г.
501. Важното в живота, НБ , София
Затуй лекарите ще знаят състава на храните и наместо медикаменти, ще дават храни.
22.8.1943г.
502. Новото в живота, СБ , РБ , София
Дойдат лекарите, една инжекция, две, три, накажат те.
3.10.1943г.
503. Проявеният живот, СБ , РБ , София
Лекарите промили няколко пъти стомаха му, подложили го на диета, и след известно време той напуснал болницата здрав и разположен.
20.10.1943г.
504. Послушание, ООК , София
Ако се греете всеки ден на слънце съзнателно, по половин час, но с участието на мисълта, ще придобиете повече, отколкото да четете с дни в някоя библиотека, да търсите, какво казват лекарите за дадена болест.
12.11.1943г.
505. Закон на хармонията, МОК , София
Лекарите са доказали това при случаи на мозъчни заболявания.
В бъдеще лекарите ще лекуват с музика и песен.
14.11.1943г.
506. В Негово име, НБ , София
Като й казал мнението на лекарите, тя се обърнала към мъжа си с думите: Не съжалявам, че ще умра, за нищо не жаля, но едно обещание искам от тебе.
Инжекциите, които лекарите турят, влошават положението, вместо да го подобрят.
Като се говори за здравето, хората имат пред вид лекарите, като условие за лекуване на болестите и възстановяване на здравето.
17.11.1943г.
507. Любов и безсмъртие, ООК , София
Нямам нищо против лекарите, но потърсете такъв лекар, който може да ви помогне.
507.2 Смъртни и безмъртни ( втори вариант )
Аз не съм против лекарите.
8.12.1943г.
508. Благата в живота, ООК , София
Лекарите били принудени да му турят изкуствен нос.
26.8.1944г.
509. Сиромах и богат, ИБ , ПС , в.Острец
Аз никога не съдя лекарите.
509.2 Сиромах и богат ( втори вариант )
Аз не съдя лекарите.
25.10.1944г.
510. Служители на земята, ИБ , ПС , София
Да дойдат младите и лекарите.
510.2 Служители ( втори вариант )
Определено е количеството на лекарите в света.
5.11.1944г.
511. Реалности в живота, ИБ , ПС , София
Някой боледува известно време и казва: Излекуваха ме лекарите.
511.2 Реалности в живота ( втори вариант )
Някой боледува известно време и казва: Излекуваха ме лекарите.
12.11.1944г.
512. Като малките деца, ИБ , ПС , София
Нямам нищо против лекарите. Лекарите са много добри хора. Аз съжалявам лекарите. Лекарите за бъдеще ще пишат на вратата: Всеки, който дойде в моята лечебна стая, ако няма вяра в мене, да си върви.
512.2 Като децата ( втори вариант )
Нямам нищо против лекарите – добри хора са те.
19.11.1944г.
513. Деветте съществени причини, ИБ , ПС , София
Някой път ще идеш при лекарите да ти (кажат) погрешката.
10.12.1944г.
514. Разумна икономия, ИБ , ПС , София
Тъй щото лекарите могат да направят диагноза, кои хора страдат от захарна болест.
Туй, което лекарите не можаха да направят, направи го тази звънарката змия. Вземат ги на носилка, гледат ги лекарите, утешават ги, храна им дават.
514.2 Нова земя ( втори вариант )
Лекарите препоръчват същото лекарство на всички, болни от същата болест.
Това, което лекарите не можаха да направят, направи го звънарката – змия.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.