Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


8.3.1925г.
1. Моето царство,  НБ , София
Прочетете живота на Лао Дзъ и Конфуций, ще намеритѣ подобно едно съревнование. Лао Дзъ билъ ученъ, великъ мѫдрецъ, а Конфуций отивалъ да слуша тази велика Мѫдрость. Лао Дзъ го запитва: защо не говоришъ Конфуций? Сега ще ви дамъ едно малко разяснение. Какво ще ви каже Христосъ? Не се казва, какво е казалъ Лао Дзъ на Конфуций, но азъ ще ви кажа, какво казва Христосъ.
1.2 Моето царство ( втори вариант )
Прочетете живота на Лао Дзъ и Конфуций, ще намерите подобно едно съревнование. Лао Дзъ бил учен, велик мъдрец, а Конфуций отивал да слуша тази велика Мъдрост. Лао Дзъ го запитва: Защо не говориш Конфуций? Сега ще ви дам едно малко разяснение. Какво ще ви каже Христос? Не се казва, какво е казал Лао Дзъ на Конфуций, но аз ще ви кажа, какво казва Христос.
23.1.1927г.
2. Представа за трите свята,  МОК , София
2.2 Представа за трите свята ( втори вариант )
На колко хора имената са записани досега със златни букви? На колко души – Буда, Хермес, Кришна, Павел, Лао Дзъ, Конфуций, Мойсей, Авраам, Данаил, всички пророци, изобщо първостепенни хора – в света се събират около 1000 души, на които имената може да се отбележат със златни букви. 1000 души, на които имената може да се запишат със сребърни букви.
11.7.1943г.
3. Озарени от Любовта, НБ , София
Ако идете на Изток, в източната философия, източните мъдреци Конфуций и Лао Дзъ са говорили за Тао.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.