Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


3.4.1927г.
1. Скрити сили,  МОК , София
1.2 Скрити сили ( втори вариант )
Хубаво е човек, на когото концентрацията на ума е слаба – тя ще му предаде сила за концентриране.
13.4.1930г.
2. Господар на съботата,  НБ , София
Някои казват, че познават законите на ума и на сърцето си, а при това отричат концентрацията на ума и молитвата като методи за работа и за постигане на желанията си. Онези пък, които не отричат концентрацията и молитвата, са дошли до механизиране на нещата.
25.4.1930г.
3. Светлина и знание,  МОК , София
3.2 Знание и светлина ( втори вариант )
Е, вие като влезете в света, как ще докажете кой е първият закон? - (Концентрацията.) Тя иде отпосле.
10.3.1933г.
4. Затвор и освобождаване, МОК , София
Не говоря за концентрацията на факирите, но да я постигнете по един правилен хармоничен начин.
25.3.1936г.
5. Трите устоя, ООК , София
Докато ти поне с един пръст не се вдигнеш, то концентрацията ти е обикновена.
26.2.1937г.
6. Концентриране на човешкия ум,  МОК , София
Той казва: „Важното е концентрацията“.
Концентрацията трябва да отделя организираните мисли, които носят благородни качества, от неорганизираните, защото нас ни препятстват неорганизираните мисли, неорганизираните чувства и неорганизираните постъпки.
6.2 Съсредоточаване на човешкия ум ( втори вариант )
Казва: “Туй е важно за концентрацията.” Не, че положението на стария е лошо.
Концентрацията трябва да отделя организираните мисли, които носят благородните качества от неорганизираните.
3.3.1937г.
7. Път за освобождение, ООК , София
Сега за концентрацията: Каква е разликата между младия и стария? Между проявата на младия и проявата на стария.
Да дойдем сега до концентрацията.
23.2.1938г.
8. Богатство и сиромашия, ООК , София
Онези, които изучават закона на концентрирането, като се концентрират, като завършат своя опит, ще дойдат да опитат опита на концентрацията.
2.3.1938г.
9. Лечебното действие на музиката, ООК , София
Ако те заболи коремът, на местото си е! Само че не трябва да пресилваш концентрацията! Ако се концентрираш 1⁄2–1 час на ден, хубаво, но ако се концентрираш 3–4 часа, туй е вече прекалено.
23.12.1938г.
10. Трите закона,  МОК , София
Концентрацията не е нищо друго освен да се осветли един предмет в ума.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.