Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


4.2.1925г.
1. Отворената и затворената чаша, ООК , София
Мойсей казваше: „Господи, още малко и те ще ме убият.“ Че на кой Учител, на кой законодател, които са дошли на Земята, са им вярвали? На Буда не са вярвали; на Конфуций не са вярвали; на Мохамед не са вярвали.
8.3.1925г.
2. Моето царство,  НБ , София
Прочетете живота на Лао Дзъ и Конфуций, ще намеритѣ подобно едно съревнование. Лао Дзъ билъ ученъ, великъ мѫдрецъ, а Конфуций отивалъ да слуша тази велика Мѫдрость. Лао Дзъ го запитва: защо не говоришъ Конфуций? Сега ще ви дамъ едно малко разяснение. Какво казва Конфуций? – Учителю, намирамъ се въ едно противорѣчие. Така мислилъ Конфуций преди толкова хиляди години за своя учитель. Какво ще ви каже Христосъ? Не се казва, какво е казалъ Лао Дзъ на Конфуций, но азъ ще ви кажа, какво казва Христосъ.
2.2 Моето царство ( втори вариант )
Прочетете живота на Лао Дзъ и Конфуций, ще намерите подобно едно съревнование. Лао Дзъ бил учен, велик мъдрец, а Конфуций отивал да слуша тази велика Мъдрост. Лао Дзъ го запитва: Защо не говориш Конфуций? Сега ще ви дам едно малко разяснение. Какво казва Конфуций? – Учителю, намирам се в едно противоречие. Така мислил Конфуций преди толкова хиляди години за своя учител. Какво ще ви каже Христос? Не се казва, какво е казал Лао Дзъ на Конфуций, но аз ще ви кажа, какво казва Христос.
23.1.1927г.
3. Представа за трите свята,  МОК , София
3.2 Представа за трите свята ( втори вариант )
На колко хора имената са записани досега със златни букви? На колко души – Буда, Хермес, Кришна, Павел, Лао Дзъ, Конфуций, Мойсей, Авраам, Данаил, всички пророци, изобщо първостепенни хора – в света се събират около 1000 души, на които имената може да се отбележат със златни букви. 1000 души, на които имената може да се запишат със сребърни букви.
9.3.1930г.
4. Призовете ги на сватба,  НБ , София
Всички хора говорят за Мойсей, за Буда, за Конфуций, за пророците, за апостолите, за Христа, но не са свързани с тях.
22.9.1935г.
5. Защо им говориш с притчи?,  НБ , София
При това, какво са казали съвременните мислители ново? Каквото и да са казали, то е все преповторение на онова какво е казал Платон, какво е казал Сократ или Декарт, или Христос, или Конфуций, или Буда.
11.7.1943г.
6. Озарени от Любовта, НБ , София
Ако идете на Изток, в източната философия, източните мъдреци Конфуций и Лао Дзъ са говорили за Тао.
4.8.1943г.
7. Добри слуги, ООК , София
Китайците, като не са турили ума нагоре, живеят със своята идея за Конфуций, за техните велики хора.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.