Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


29.4.1917г.
1. Чистосърдечните,  НБ , София
Човек се явява на земята и изчезва, както кометите.
1.2 Чистосърдечнитѣ ( втори вариант )
Като дойдешъ до земята, слѣдъ това ще започнешъ обратния процесъ на Юпитера, Венера, Марсъ и ще се върнешъ откѫдѣто си дошълъ, съ което ще направишъ единъ такъвъ крѫгъ, какъвто правятъ кометитѣ.
26.1.1919г.
2. Лозата и пръчките,  НБ , София
Вътрешно хората се намират на такова разстояние един от друг, на каквото са кометите и планетите; въпреки това, те пак говорят за близост.
8.6.1919г.
3. Гърбавата жена,  НБ , София
Аз смятам, че кометите излизат от своето място с цел да поздравят слънцето; минават покрай света, и някой път се пукат и после пак отминават в пространството.
23.8.1920г.
4. Сутрешен наряд, 23 август, СБ , В.Търново
Някои от вас може да се заемат с изучаването на планините и реките в България или с кометите, с промените на Слънцето – защо то някой път е червено, а друг път има друг цвят.
21.1.1925г.
5. Значение на изслушването, ООК , София
Даже и кометите, за които вие мислите, че скитат из пространството, имат своя определена мисия.
15.12.1926г.
6. Неразрешеното, ООК , София
Някой казва: Аз искам да бъда комета, да съм свободен. – Да, но и на кометите пътят е определен.
6.3.1927г.
7. Възпитание и самовъзпитание,  МОК , София
Как ще обясните движението на кометите? Добре е да прочетете нещо върху движението на планетите и на кометите.
7.2 Мислете за слънцето! ( втори вариант )
Колко от вас са се занимавали с астрономия в университета? Как обяснява съвременната астрономия движението на кометите?
Кометите извършват други пътища, не ми е ясно защо техните орбити са такива. В този интервал, когато кометите се намират в Слънчевата система, подчиняват се на закона за гравитацията.)
4.3.1928г.
8. Изново,  НБ , София
Кометите, обаче, се движат по криви линии.
20.10.1929г.
9. От всичките най-много,  НБ , София
Това не се отнася за кометите, за опашатите звезди, които имат относителна скорост, но за онези звезди и планети, които са поставени в известна система.
9.2 Тази сирота вдовица тури от всичките най-много ( втори вариант )
Аз не говоря за опашатите звезди, за кометите, които имат относителна скорост, но говоря за онези същества, които са поставени в известна система.
16.9.1932г.
10. Петте области в човека,  МОК , София
Можете ли да кажете какво математическо отношение съществува между младия човек и банкера? И кометите, които се движат в пространството, приближават се до слънцето, после се отдалечават и продължават своя път.
2.8.1933г.
11. Новите положения. Мислова централа, ООК , София
Идеите са като кометите, които пресичат орбитата на земята и след това отиват някъде в пространството.
11.2 Новите положения на живота. Мисловата централа ( втори вариант )
Идеите са като кометите, които пресичат орбитата на Земята и после пак се изгубват в пространството, може би след 10 000, 15 000 години пак да се яви.
8.1.1937г.
12. Което мислиш, става,  МОК , София
Ония теории, математически изчисления и геометрически чертания – как, защо и за какво се движат телата, какви са били причините, които са създали Слънцето, планетите, кометите, падащите звезди и т. н. – това искат те да изяснят.
12.2 Което мислиш, става ( втори вариант )
Какви са били причините, които са създали Слънцето; какви са били причините, които са създали планетите, кометите, звездите и т.н.
29.1.1937г.
13. Грозота и красота,  МОК , София
Вземете, например, кометите – те не се движат в кръг, някои се връщат след хиляди години, други пък никога не се връщат. Пътят, който кометите изминават, нито е кръгообразен, нито е елипсообразен, нито е параболичен.
13.2 Грозота и красота ( втори вариант )
Вземете кометите, те не се движат в кръг.
14.9.1938г.
14. Четирите елемента, ООК , София
Защото идат както кометите в Слънчевата система.
30.11.1938г.
15. Новата религия, ООК , София
Кометите, които са хиляди пъти по-големи по обем, но материята е толкоз ефирна в тази комета, че съставя една десетохилядна част от тежестта на земята.
5.6.1940г.
16. Двата закона, ООК , София
Понеже кометите спадат към животинското царство. Кометите аз ги наричам „животни с дълги опашки“.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.