Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


21.1.1923г.
1. И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето,  НБ , София
1.2 На земята и на небето ( втори вариант )
Днес законът за прераждането е толкова изопачен, че ако се върнем в средните векове и си позволим да говорим за него, ще ни изгорят на кладата.
8.4.1923г.
2. Защо сте тѫжни?,  НБ , София
2.2 Защо сте тъжни ( втори вариант )
Който твърди, че Христос е жив, той не е готов да го турят на кладата; който Го отрича, той е смел, готов е на всичко.
24.10.1923г.
3. Стремежите на ума и сърцето, ООК , София
Вас може да не ви турят на кладата, но ще дойдат вътрешни терзания: терзания на вашето сърце, терзания на вашия ум.
30.3.1924г.
4. Плати ми, що ми си длъжен,  НБ , София
Днес вас няма да ви горят, да ви турят на кладата, но ще преживеете вътрешна борба.
18.1.1925г.
5. Възможното у Бога, възможното у човека, МОК , София
5.2 Двете възможности ( втори вариант )
Ако те бяха изнесли пред света всичко това, както е в действителност, биха ги изгорили на кладата.
27.10.1926г.
6. Устойчиви съединения, ООК , София
Щом дойде в сърцето ви някое неприятно чувство, представете си, че живеете в първата епоха на християнството и ви измъчват за убежденията ви; преследват ви, изтезават ви, докато най-после ви турят на кладата, дето жив ви изгарят.
8.5.1927г.
7. Сто пеняза,  НБ , София
Човекът на Истината не могат да го убият; човекът на Истината във вода не се дави; човекът на Истината огън не го хваща: и сто пъти да го горят на кладата, той пак жив остава.
20.7.1927г.
8. Работа на природата, ООК , София
Колко души днес са готови да отидат на кладата за Словото Божие, за новото учение? Колко души могат, като Хус, да се качат на кладата и да изгорят за своите убеждения? Обаче, трябва да знаете, че хората, които истински служат на новото учение, не изгарят, нито лъвове ги изяждат.
14.12.1927г.
9. Време и вечност, ООК , София
Когато ги заковавали на кръста, когато ги туряли на кладата, те пеели и славили Бога.
26.8.1930г.
10. Божият глас, ООК , София
Кога се моли човек от душа? Когато се намира на кладата, където ще го горят.
10.2 Божият глас ( втори вариант )
От сърце човек може да се моли, когато е на кладата, да го горят.
2.11.1930г.
11. Да се благовествува,  НБ , София
Когато беше на кладата, дойде при тебе един човек, който те освободи. — И това не помня.
11.8.1932г.
12. Общото благо, СБРБ , 7-те езера
Наистина, страшно нещо е смъртта, но питам: войникът, когото убиват на бойното поле, не се ли бои? Светията, когото изгарят на кладата, не се ли бои? Страшно е тяхното положение, но те казват: „Господи, дай ни сила да понесем тия страдания“.
14.5.1933г.
13. Добродетелната жена,  НБ , София
Той се поусмихнал малко, но после, като се изложил на голямо изпитание, като го турили на кладата, тези думи на гръцкия философ го спасиха.
13.2 Добродетелната жена ( втори вариант )
Той се поусмихнал малко, но после като му дошло голямото изпитание, по заповед на персийския цар Кир бил турен на кладата, тези думи на гръцкия философ го спасили.
29.4.1934г.
14. Бедният Лазар и богатият, УС , София
Онези, които ги биха на кладата, с песни умираха. Едните на кладата са щастливи, другите при голямото богатство, което имат, са нещастни.
3.11.1935г.
15. Герои,  УС , София
Той всред пламъците пее, всички мъченици с радост отиваха на кладата, не рони сълзи.
15.2 Героите ( втори вариант )
С песен и усмивка на уста те отиваха на кладата.
Те отиваха с радост и песен на кладата и умряха като мъченици.
24.11.1935г.
16. Закхее, сляз скоро!,  НБ , София
Казвате: Не ми говорете за светиите! – Че вие не знаете какво нещо е светията? Имате ли ясна представа какво нещо е светията? – Светията е човек, който може да ви срещне в една тъмна, бурна нощ, когато сте изгубили пътя си и той ще ви освети пътя, ще каже: Ето, тук е пътят! Светията е човек, който когато палачът седне с ножа си над вашата глава, може да ви снеме от кладата.
27.10.1937г.
17. Мястото на възвишеното и обикновеното в живота, ООК , София
Като дохождаха до любовта, и на кладата ги туряха, те издържаха.
28.10.1938г.
18. Правилна преценка,  МОК , София
Вие може да сте на кладата, да ви горят, но вашето идейно чувство присъствува ли, за вас страданията са нищо.
9.11.1941г.
19. Да ме очистиш,  НБ , София
И на кладата като си да пееш.
25.10.1942г.
20. Възлюблени,  НБ , София
Като се жертвуваха, пееха на кладата: „Не умира човек, няма смърт, отива в духовния свят.“
17.3.1943г.
21. На място, ООК , София
Горят този човек на кладата, защото не вярва в Бога, както те вярват.
17.10.1943г.
22. Трите пътя, НБ , София
Първите християни били подлагани на огън, но те с песни отивали на кладата – издържали на всичко.
14.11.1943г.
23. Бъдете съвършени,  УС , София
Когато мъчениците отиваха на кладата, радваха се.
23.2 Бъдете съвършени ( втори вариант )
Мъчениците, когато отиваха на кладата, се радваха.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.