Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


22.8.1908г.
1. Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г., СБ , Варна
Няма съмнение, че двамата братя Кирил и Методий излизат от Балканския полуостров, който е в магнетическата верига, която опасва земното кълбо.
28.8.1909г.
2. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Кирил и Методий са славяни.
6.9.1912г.
3. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Кирил и Методий сте пратени били да просвещавате този народ, обаче, като по-рано — както ви вече и казах — сте били в Египет, от гдето сте усвоили тамошната мъдрост, пренесли сте последната между този народ, смесили сте я с неговите разбирания, пориви и влечения и ето — станало е нещо като миш-маш.
29.10.1916г.
4. Мъдростта,  НБ , София
Ще направя следното сравнение: ако един атом е голям, например, колкото църквата “Свети Кирил и Методий”, то йонът ще бъде голям колкото един лешник.
23.8.1922г.
5. Милосърдието, СБ , В.Търново
Всичките братя ги считаха за светии и ги кръстиха светиите Кирил и Методий. Кирил и Методий.“ Но като ги поставихме на изпит, дойде един свети Наум между тях, па дойде между тях и една света Евгения. Кирил и Методий“. Кирил и Методий“ аз им казвам: „Въпроса за женитбата не сте го разрешили още.“
Кирил и Методий, св. Кирил и Методий служат на хората само за пангаря.
Кирил и Методий, защо дойдоха в България? Те свързаха българския народ с Небето. Кирил и Методий. Кирил и Методий ще ги приемат ли там? Ако Христос днес дойде в света, ще Го приемат ли? Ако Божественото знание дойде днес в света, вие може ли да го приемете? Това е въпросът.
24.8.1922г.
6. Живот вечен, СБ , В.Търново
Сега например вчера аз изнесох един факт, нали, според вашата философия, за моите светии – за Кирил и Методий, за св. Кирил и Методий, трябва да съм – и никой друг.
Кирил и Методий нали минават за светии? Св.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.