Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


18.7.1900г.
1. Седем разговора с Духа Господен - Разговор пети - Въздигане Душа и Дух, ИБ ,
Нали знаеш от свой опит в тоя живот, че всяко семе трябва да притежава качествата на своя вид, и нали знаеш, че само чрез тия качества може да се отличи към кой род семена принадлежи. Роденият от плът человек, в когото плът и кръв господстват, в неговото сърце и душа не може да се проявят качествата, чувствата и мислите на един человек роден от Бога, в когото Духът има Господството.
26.8.1913г.
2. Назидавайте себе си, ИБ , София
Четете Павла в 13 глава от Първото Послание към Коринтяном и ще видите какви са качествата на любовта.
15.11.1914г.
3. Духът и плътта. Приливи и отливи в живота, НБ , София
Запознал го е с всичките основни закони на това голямо здание, в което го е поставил да живее, показал му е свойствата на билките, запознал го е с качествата и действията на елементите, и като го е поставил господар над всичко, казал му е: „Ако спазваш законите, които съм положил, ще бъдеш всякога щастлив, радостен, блажен, и във всичко, което захванеш, ще сполучваш; но в деня, в който престъпиш Моята заповед, всичко ще се опълчи против тебе“.
20.12.1914г.
4. Учителите, НБ , София
По отношение на органическия свят бащата и майката играят важна роля: те с кръвта си предават на децата си качествата на своите души. Възпитанието на децата се обуславя от качествата, които майката влага в детето още в крехката му възраст.
17.8.1915г.
5. Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ , В.Търново
Трябва да знаем, че едно от качествата на Святия Дух е нежността.
16.11.1916г.
6. Петте разумни девици,  НБ , София
6.2 Петте разумни и петте неразумни деви ( втори вариант )
В тези пет деви едно от качествата им е, че били разумни.
25.3.1917г.
7. Солта,  НБ , София
Съвременните философи кръщават качествата от духовния свят различно, например човек със сол те го наричат морален, а човек без сол – неморален.
8.4.1917г.
8. Яков и Исав,  НБ , София
От колко букви е името на човека, в какъв ред са поставени гласните и съгласните, това оказва влияние върху характера и силата му, както и върху качествата на неговата душа.
6.5.1917г.
9. Вземане и даване,  НБ , София
Христос определя качествата на крадеца като човек, който краде, коли и погубва.
9.2 Взимане и даване ( втори вариант )
Свѣтлината всѣкога носи топлина съ себе си, едно отъ качествата ѝ.
13.5.1917г.
10. Бог е съчетал,  НБ , София
Във физическия свят, човек изучава закона на движението, в духовния – качествата на чувствата и тяхната интензивност, а в умствения – смисъла на живота. Те съдържат качествата на Божествения Дух и на Божествената душа, затова човек има възможности, каквито и Бог има.
Само така можете да познаете качествата на човешката душа.
10.2 Богъ е съчеталъ ( втори вариант )
Въ физическия свѣтъ човѣкъ изучава само закона на движението; въ духовния свѣтъ изучава качествата на чувствата, тѣхната интенсивность; а въ свѣта на духа изучава вѫтрѣшния смисълъ на самия животъ.
27.5.1917г.
11. Пребъдете,  НБ , София
Днес волът е лишен от условия да се развива, да проявява качествата на своята душа.
22.9.1918г.
12. Двамата братя,  НБ , София
Щом търси такава вода, ще я намери, защото знае качествата й.
12.2 Двамата братя ( втори вариант )
Щомъ търси такава вода, ще я намѣри, защото знае качествата ѝ.
3.11.1918г.
13. Призваните,  НБ , София
Има друга книга, по-ценна от тази, на която описвате качествата – тя е човешката душа.
13.2 Призванитѣ ( втори вариант )
Има друга книга, по ценна отъ тази, на която описвате качествата — тя е човѣшката душа.
17.11.1918г.
14. Като чуха,  НБ , София
Който разбира съдържанието на думата Бог, той ще стане добър, учен, богат, силен – ще придобие качествата на образа, който се крие в тази дума.
14.2 Като чуха ( втори вариант )
Който разбира съдържанието на думата „Богъ”, той ще стане добъръ, ученъ, богатъ, силенъ — ще придобие качествата на образа, който се крие въ тази дума.
1.12.1918г.
15. Изобилният живот,  НБ , София
Христос знае качествата на този крадец и го характеризира.
Христос изяснява качествата на крадеца главно за посветените, които разбират Неговото учение и могат да се предпазят от крадеца, вън и вътре в себе си.
15.2 Изобилниятъ животъ ( втори вариант )
Христосъ знае качествата на този крадецъ и го характеризира.
Христосъ изяснява качествата на крадеца главно за посветенитѣ, които разбиратъ Неговото учение и могатъ да се предпазятъ отъ крадеца, вънъ и вѫтре въ себе си.
12.1.1919г.
16. Великите условия на живота,  НБ , София
Кои са качествата на майката и на бащата? Коя жена наричаме майка? Кой мъж е баща? Жената е майка и мъжът – баща не само по форма.
Думите „напил се като магаре“ означават едно от качествата на магарето – неговата откровеност.
19.1.1919г.
17. Голямата вяра,  НБ , София
Изучавайте качествата и проявите на животните и подражавайте на доброто в тях.
Едно от качествата на жената хананейка беше смирението.
9.2.1919г.
18. Противоречие в съзвучието,  НБ , София
В човека са събрани качествата на всички животни.
15.6.1919г.
19. Учител и Господ,  НБ , София
Ученик, който отива при учителя си, трябва да научи съществените принципи, да разбира качествата на законите, силите, да разбира своя мозък, стомах и дробове.
22.8.1919г.
20. Методи за лекуване и отговори на запитвания по тях, СБ , В.Търново
Едно от качествата на левите течения е това, че те не са народни, а общочовешки течения; десните са обществени и народни течения.
24.8.1919г.
21. Космичната Обич, СБ , В.Търново
Учителите трябва да учат децата най-напред как да се хранят, какво да ядат, какви са свойствата и качествата на храната, кои храни са най-полезни в здравословно отношение; след това трябва да ги учат как да дишат, за да възприемат чистия въздух.
21.12.1919г.
22. Денят на доброто,  НБ , София
Думата „добро“ определя качествата на всички наши действия, то е плодът, а Христос казва: „По плодовете ще се познаят“. Както плодовете определят качествата на дървото, така и доброто определя качеството на човека.
16.1.1920г.
23. Надеждата,  ИБ , Русе
Едно от качествата на надеждата е, че когато е силно развита у човека, тя произвежда радост.
23.2 III. Надеждата ( втори вариант )
Едно от качествата на надеждата е, че, когато е силно развита у човека, тя произвежда радост.
4.4.1920г.
24. Зачудиха се,  НБ , София
Как ще определите, кой човек е добродетелен? Какви са качествата му? Няма да търсите неговите, качества, но ще го посрещнете с „добре дошъл".
23.6.1920г.
25. Три процеса,  ИБ , Бургас
Едно от качествата на любовта е, че тя се задоволява с най-малките неща.
19.8.1920г.
26. Път, Истина и Живот, СБ , В.Търново
И тъй, едно от качествата на топлината е, че тя произвежда движение и понякога вдига прах, вятър, става проветряване.
20.8.1920г.
27. Сутрешен наряд, 20 август, СБ , В.Търново
Ще изучавате качествата на това число.
24.8.1920г.
28. Сутрешен наряд, 24 август, СБ , В.Търново
И тъй, едно от качествата на слугата, тъй както е сложена тази дума в българския език, е да научи онзи велик закон на изпразване, да знае как да се изпразва.
25.1.1921г.
29. Кротките, НБ , ИБ ,
Качествата на кроткия човек са следните: той реже циреи, но не и глави; той със своя нож отрязва от тебе всяка тъга, освобождава те от нея.
6.3.1921г.
30. Вярата,  НБ , София
Тя е едно от качествата на ангелите.
30.2 II. Вяpaтa ( втори вариант )
Тя е едно от качествата на ангелите.
13.3.1921г.
31. Новият човек,  НБ , София
Качествата на Христовия печат на Любовта са следните: любов, радост, мир, дълготърпение, кротост, смирение, благост, милосърдие, вяра и въздържание.
31.2 Новиятъ човѣкъ ( втори вариант )
Качествата на Христовия печатъ, печатътъ на любовьта сѫ: Любовь, радость, миръ, дълготърпѣние, кротость, смирение, благость, милосърдие, вѣра и въздържание. Тѣзи сѫ качествата на двата печата, които сега се удрятъ върху челата на хората.
10.4.1921г.
32. Любовта, носителка на живота,  НБ , София
Те не разбират още качествата на водата.
29.5.1921г.
33. Да ги изпита,  НБ , София
Едно от качествата на физичния свят е твърдостта.
12.6.1921г.
34. Двете жени, НБ , София
34.2 Двѣтѣ жени ( втори вариант )
Набоженъ човѣкъ наричамъ този, който има качествата, свойствата на Бога, има и Неговия умъ, Неговата душа и сърце, а онзи, който е само сѣнка на Бога, който прѣдставлява само силата Божия въ себе си, той не е набоженъ човѣкъ, той е човѣкъ на силата.
26.6.1921г.
35. В правда, истина и святост,  НБ , София
Качествата на новия човек са правда, истина и светост.
35.2 Правда, истина и светость ( втори вариант )
Качествата на новия човѣкъ – това сѫ правда светость и истина.
А Павелъ казва, че качествата на новия човѣкъ трѣбва да бѫдатъ слѣднитѣ: да има правда въ сърцето, истина въ ума и светость, като съединителна нишка между ума и сърцето.
30.10.1921г.
36. Синът Божий,  НБ , София
Тия енергии как вървят? Сега западните народи почват да изучават тази енергия, качествата.
18.12.1921г.
37. И Петър се грееше,  НБ , София
И тогава правела опит: ще отиде при някой болен, ще му даде малко от тази вода: ако болният умре, тя ще знае какъв човек е бил този; ако полудее, тя си знаела и записвала всичко в една книга и знаела качествата на тази ръка – от водата.
Еди-кой си професор, еди-кой си владика, все Господ си е измивал ръцете и е събирал водата на всички и знае качествата на тая вода.
9.3.1922г.
38. Четирите правила, ООК , София
Добре, какви трябва да бъдат тогава качествата на вашия ум? Какъв трябва да бъде героят? Вашият ум трябва да бъде силен, смел, решителен! Ако умът си каже: „Това не е за мене“, той се лишава от геройството си.
И тогава, какви трябва да бъдат качествата на сърцето? Те пък съответствуват на героинята. Тия са качествата, които ученикът трябва да придобие.
Даже и добре развитият човек, ако изгуби качествата на витивния темперамент, не може да бъде търпелив.
И тъй, темата е: Кой е най-добрият ум, или кои са качествата на най-добрия ум? То е много ясно.
38.2 Важни правила ( втори вариант )
Ученикът трябва да носи качествата на героя и на героинята, т.е. на ума и на сърцето. Като работи съзнателно и разумно върху себе си, човек придобива качествата на ученика.
За пример, само онзи може да бъде търпелив, в когото качествата на флегматическия темперамент са добре развити.
Като знае, че умът представя героя в човешката драма, ще опише качествата на добрия герой. Каквито са качествата на добрия герой, такива са качествата на добрия ум. Така ще имаме едно заключение за качествата на добрия ум.
12.3.1922г.
39. Слушайте Него,  НБ , София
Слушането – това е едно от качествата на реалния свят.
15.3.1922г.
40. Качества и проявление на волята,  МОК , София
Ще разгледаме после и качествата на волята и как се е проявила волята в света.
40.2 Качества и прояви на волята ( втори вариант )
Сега, ще разгледаме качествата и проявата на волята.
30.3.1922г.
41. Три разряда ученици, ООК , София
41.2 Три категории ученици ( втори вариант )
Едно от качествата на великата школа на живота – школата на Бялото Братство, или така наречената Божествена школа, е това, че тя поставя всичко изучено на опит.
Едно от качествата на ученика е доволството.
12.4.1922г.
42. Закон на движенията, МОК , София
То издава един звук, с който определя, че качествата, средата, в която се намира, не е толкова приятна; това означава плача.
20.4.1922г.
43. Предназначението на музиката, ООК , София
43.2 Силите на мозъка ( втори вариант )
Даже и за Бога ще намери да каже нещо, с което да отрече качествата, които Му приписват.
23.4.1922г.
44. Христа разпят,  НБ , София
И какви са резултатите на светлината? Най-първо тази светлина ще произведе буря, ветрове, дъжд, ураган, цял един катаклизъм, и след като образува своя почва, тази светлина ще произведе златни плодове, реки, извори, а чрез тия плодове ние ще познаем качествата на светлината.
Още не сме го приложили, но, казвам, това са качествата.
А човек, който върви по Бога, той те обича, и щом дойде при тебе, най-първо ще внесе светлина в ума ти – това трябва да бъде едно от качествата.
7.5.1922г.
45. Ученикът не е по-горен от учителя си,  НБ , София
Лекарите изучават качествата и свойствата на вредните микроби, за да могат да лекуват по-успешно своите пациенти.
9.5.1922г.
46. Семената, ИБ , София
Половин лист върху "Качествата на добрия ученик".
11.5.1922г.
47. Мястото на човека в природата, ООК , София
Да кажем, ако аз ви донеса едно живо цвете в саксия и ви донеса едно изкуствено цвете, питам: Ако вие не можете да ги различите, ако вие не разбирате качествата на тия цветя, вие няма ли да се излъжете? Давам ви двете саксии, но тъй изкусно направени, че вие можете да вземете изкуственото цвете.
47.2 Мястото на човека в природата ( втори вариант )
Ако му предложат две саксии, в една от които има естествено цвете, а в другата – изкуствено, той ще вземе първата саксия, понеже познава качествата на естествените цветя.
15.6.1922г.
48. Мисъл и действие, ООК , София
48.2 Мисъл и действие ( втори вариант )
Значи те са запазили качествата на ума си, а са изопачили сърцето си.
7.7.1922г.
49. Трите основни закона: Любов, Мъдрост и Истина, ООК , София
Но едно от качествата на живота, това е радостта.
49.2 Основни закони ( втори вариант )
Едно от качествата на живота е радостта.
20.7.1922г.
50. Живите сили в природата, ООК , Чамкория
Каквото животно човек обича, той е в състояние да възприеме качествата на туй животно, влияе се, понеже съзнателните сили, като минават през животните, те внасят и добри и лоши качества.
30.7.1922г.
51. И Петър Го взе настрана,  НБ , Чамкория
Да бъдеш свързан с Бога, значи да имаш качествата на Бога, Който е създал целия свят, да схващаш неговото битие.
22.8.1922г.
52. Изпитвайте писанията, СБ , В.Търново
Именно туй е едно от качествата на ученика.
23.8.1922г.
53. Лицето на Бога, СБ , В.Търново
Туй е едно от качествата на ученика.
25.8.1922г.
54. Какъв трябва да бъде ученикът, СБ , В.Търново
Всичко дълготърпи, на всичко хваща вяра.“ И после, едно от качествата ѝ е, че тя никога не отпада.
27.8.1922г.
55. Истинната лоза, НБ , СБ , В.Търново
Така ли е? Питам тогава: Какви са качествата на окултния ученик? Качествата на окултния ученик са строго определени.
55.2 Аз съм истинската лоза ( втори вариант )
Е, добре, ще ви попитам сега какви трябва да бъдат качествата на ученика, който е влязъл в окултната Школа? Всичко, което е необходимо за ученика, трябва да бъде за вас точно определено и трябва да го притежавате.
30.8.1922г.
56. Вътрешното разбиране на духовния живот на Ученика, ИБ , СБ , В.Търново
Ако аз имам Божествената Любов в себе си, как могат да ме смущават работите на хората? Ако аз имам Божествената Мъдрост в себе си, какво ще ме смущава това, че някой бил глупав? Ако аз имам в себе си пълната Божествена Истина, какво ще ме смущава човешката лъжа? Сега ние се спираме върху качествата на хората и питаме защо по такъв начин разсъждават те.
10.9.1922г.
57. Аз съм вратата на овцете, НБ , СБ , В.Търново
Аз ви призовавам: опитайте Любовта, сега е благоприятното време! Христос посочва качествата на крадеца и казва, че той не иде освен да открадне, да заколи и да погуби.
15.10.1922г.
58. Ангел Господен говори, НБ , София
Не е нужно да минат векове, за да се произнесеш за качествата на тази вода.
5.11.1922г.
59. По-леко ще бъде наказанието,  НБ , София
Следователно, едно от качествата на любовта е, че тя дава абсолютна свобода и предимство на другите.
20.12.1922г.
60. Самоопределение,  МОК , София
Като какво ще се самоопредели човек – като единица, като двойка, като тройка, като четворка или всички, вкупом взети? Ако се самоопредели като единица, т.е. като първична сила, в нея човек не трябва да прибавя качествата на двойката.
21.1.1923г.
61. И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето,  НБ , София
И когато азъ казвамъ, че трѣбва да познаемъ Бога и да Го намѣримъ; разбирамъ тази Негова свѣтлина, която трѣбва да проникне въ душата ни, у всекиго едного споредъ степеньта на неговото развитие, споредъ качествата на неговата душа.
24.1.1923г.
62. Гордост и тщеславие,  МОК , София
Сега, ако ви запитат в какво седи силата на човешкия ум, какво бихте отговорили? Какви качества трябва да притежава умът на човека? Едно от качествата на човешкия ум е творчеството, въображението.
7.2.1923г.
63. Добри навици,  МОК , София
Ако ви запитат кои са отличителните качества на човека, ще кажете, че качествата на човека са мисълта, чувството и действията му.
18.2.1923г.
64. Не дойдохъ да разруша, но да изпълня,  НБ , София
64.2 Дойдох да изпълня ( втори вариант )
Да се молим за неговото повдигане! Питат ме: Ти българин ли си? Ти православен ли си? Аз съм определил вече качествата на българина.
25.2.1923г.
65. Господи, да се отворятъ очитѣ ни!,  НБ , София
И когато казвамъ, че трѣбва да се играе, подразбирамъ, че едно отъ качествата на дѣтето, е игрането.
25.2.1923г.
66. Качества на ума, сърцето и волята, ООК , София
Хубаво, опиши кои са качествата на хората от черната ложа.
Това са качествата.
7.3.1923г.
67. Педагогическа лекция,  МОК , София
Това е диагноза, това е окултна дефиниция за определяне качествата на добрия човек.
8.3.1923г.
68. Произход на правите мисли, ООК , София
Какви са качествата на един окултен ученик? Окултният ученик се отличава по това, че в ума му съмнението всякога стои отвън.
22.3.1923г.
69. Тритѣ допирни точки, НБ , ИБ , София
Слѣдователно, това сѫ качествата на Мѫдростьта.
69.2 Трите допирни точки ( втори вариант )
Следователно, това са качествата на Мъдростта.
22.4.1923г.
70. Петимата братя, НБ , София
Като го посеем, ще разберем качествата на почвата. Опитът показва качествата на нещата.
Качествата са проява на субстанцията, която съществува сама по себе си, т.е. и без своите прояви.
29.4.1923г.
71. Работа на окултните сили, ООК , София
Ами ако онзи, по-малкият диамант има някаква по-голяма целебна сила, макар че е по-малък? Качествата на този диамант може да са по-ценни, може да се съсредоточават в него известни целебни сили и да е по-ценен.
9.5.1923г.
72. Движение на разумните сили,  МОК , София
Качествата ѝ съдържат ли се в самата мисъл? Всяка мисъл, изразена навън, определя своето вътрешно съдържание.
Да се върнем към въпроса качествата на проявената мисъл съдържат ли се в самата мисъл. Оттук можем да извадим следното заключение: както цигулката е условие за предаване на тоновете, които цигуларят произвежда, така и мисълта е условие за предаване на качествата на онзи, който я произвежда. Тъй щото, нито цигулката произвежда тонове, нито мисълта съдържа в себе си качествата на онзи, който я произвежда.
21.6.1923г.
73. Приложение, ИБ , БС , София
То е едно от качествата на всеки един ученик, който ще постъпи в тази Школа.
27.6.1923г.
74. Нежност и грубост,  МОК , София
Сам грамофонът има ли качествата на човека, чиято реч възпроизвежда? Има ли той някаква разумност? — В грамофона или във фонографа няма никаква разумност. Едно от качествата на Бога е, че след като се занимава с велики работи — със създаването на слънца и вселени, Той има грижата и за мравката.
8.7.1923г.
75. Упътване, ООК , София
Човек трябва да разбира свойствата, качествата на материята във физическия свят; той трябва да разбира още и свойствата, качествата на астралната материя, на материята, с която умът работи, и най-после – на материята, с която душата борави.
12.7.1923г.
76. Ученикът трябва да разбира, ООК , София
Ученикът ще почувства какъв е този предмет, какви са неговите отношения, какви са качествата му, топъл ли е, или студен.
Той трябва да има качествата на добродетелите.
9.9.1923г.
77. Двата метода на природата,  НБ , София
Какви са качествата на Любовта? Писанието казва тъй: „Бог толкова възлюби света, щото даде Сина Своего Единороднаго в жертва, за да не погине всеки, който вярва в Него“. Онзи, който те люби, онзи, у когото има истинска Любов, едно от качествата ѝ е да те подигне.
16.9.1923г.
78. Бъдете разумни!,  НБ , София
Първата култура е развила качествата на разума, а втората култура – скромността, качество, което произтича от Любовта, от незлобието.
23.9.1923г.
79. Съблазните,  НБ , София
Ами че едно от качествата на новото учение е да не се съмняваш, да не желаеш да бъдеш богат, но да искаш да бъдеш сиромах, т.е. не да искаш да си сиромах, но ако не ти се отдава богатство по един честен начин, то от богатство, придобито по един нечестен начин, трябва да се откажеш.
4.11.1923г.
80. Основа на знанието,  МОК , София
Нежността, благостта, които притежава душата това са качествата на Бога.
11.11.1923г.
81. Който има уши,  НБ , София
Едно от качествата на тази Любов е това, че тя е устойчива и неизменна, т.е. тя се изменя, но както трептенията, вибрациите от една цигулка са тъй хармонично съчетани, че образуват хармония, приятна за ухото, така е и с промените, които стават от Любовта.
14.11.1923г.
82. Излишък и недоимък в живота, ООК , София
Вие искате да влезете в Новия живот, нали? Едно от качествата на Новия живот е, че той не търпи никакъв излишък и никакъв недоимък.
Под съзнателен живот подразбирам живот, в който има Светлина, защото Светлината е едно от качествата на съзнанието.
25.11.1923г.
83. Твърдост, смелост, изпълнителност,  МОК , София
Какви са качествата на това число?
28.11.1923г.
84. Волята Божия, ООК , София
Знаете ли какво е Благостта на Бога? Вчера ви говорих за едно от качествата на Бога.
2.12.1923г.
85. Който люби,  НБ , София
Едно от качествата на Любовта е, че всеки, който люби, трябва да е мъдър.
5.12.1923г.
86. Свобода, знание и мир, ООК , София
Едно от качествата на Духовния свят е Абсолютната свобода, а от Божия страна няма абсолютно никакво притеснение за никого.
9.12.1923г.
87. Каквото чух (Всичко, каквото чух),  НБ , София
А за да дойде тази благодарност, непременно Любовта трябва да бъде едно от качествата.
19.12.1923г.
88. Окултната музика в живота, ООК , София
Всички тия теми вървят по един общ закон и вие, като се занимавате с изучаването на Природата, не се мъчете да определяте качествата само на една вещ отделно от другите вещи.
8.1.1924г.
89. Мъртвите и живите линии, ООК , София
Следователно страданията в живота в този смисъл са само едно от качествата на дългия път.
13.1.1924г.
90. Оздравяха,  НБ , София
Ще имате едно особено понятие за нея и ще кажете: „Качествата на водата са, че тя е твърда и студена“.
20.1.1924г.
91. Придобивки на съзнанието, МОК , София
Вие как определяте качествата на едно приятелство или на една дружба? То не е само едно обикновено запознаване.
23.1.1924г.
92. Закон за късите и дългите линии, ООК , София
Кои са качествата на добрия човек? Фактически кое е, което ви дава право да кажете, че този човек е добър, а друг е лош? Кои са качествата, които в даден момент отличават един човек от друг? Ние ги изчисляваме математически.
27.1.1924г.
93. Трансформиране на енергиите, МОК , София
Аз считам мекотата в човешката воля за едно от качествата на разумния живот.
3.2.1924г.
94. Плодовете на Духа,  НБ , София
Какво ти проговори? – „Направи това и това.“ Когато дойде Духът, кои са качествата, по които ще Го познаем? Няма да ви оставям вие да го налучквате, ще се докачи вашето честолюбие, че не сте познали, а като кажа аз, и да направя една грешка, ще кажете: „Е, Учителят направи грешка“.
17.2.1924г.
95. Морални чувства,  МОК , София
Височината на перпендикуляра DЛ определя силата и качествата на моралните чувства.
95.2 Морални чувства ( втори вариант )
Височината на перпендикуляра ДЛ определя силата и качествата на моралните чувства.
17.2.1924г.
96. Царството Божие се благовества,  НБ , София
Но какви са качествата на един благовестител? Българите, англичаните, французите, всички казват: „Ако дойде днес някой да ни благовества, ние ще го приемем“.
24.2.1924г.
97. Моралният тип,  МОК , София
Какви трябва да бъдат качествата на леглото? – Да бъде мекичко.
24.2.1924г.
98. Що е това?,  НБ , София
Някой път съвременните хора ме съдят, казват: „Онзи там заблуждава хората!“ Доведете при мене един човек от целия свят, който да не заблуждава своите ближни! Искам да видя кои са качествата на онзи, който не заблуждава.
23.3.1924г.
99. Брат ти си дойде,  НБ , София
Интелигентният трябва да носи в себе си качествата на истинския човек.
Новото не съдържа качествата на старото.
6.4.1924г.
100. Добрата страна на страданията. Чистотата, МОК , София
Всички вие имате такива страдания на тялото и ги считате за много важни, но трябва да знаете какви са качествата на тия страдания.
9.4.1924г.
101. Тъчете мислите си!, ООК , София
Обяснете какви са качествата на този равнобедрен триъгълник! Той е остроъгълен триъгълник и в него страната А1В1 = В1С1 , а страната А1С1 е по-малка.
13.4.1924г.
102. Търпение, МОК , София
Тъй щото, отсега вие трябва да проявявате качествата на вашата душа, да проявявате нейната свобода, да не се ограничавате.
11.5.1924г.
103. Млади и стари,  МОК , София
Тогава, какви са качествата на щедростта? Друг път казвате: да имаме самообладание! Какви са качествата на самообладанието? Кажете едно от вашите качества на самообладанието, които сте писали в темите си? Ако аз ви туря в морето, можете ли да имате самообладание? Или, ако ви туря върху една площ и после я нажежа отдолу, ще имате ли самообладание? Човек на самообладанието е този, който влада всички свои сили, та във всички случаи в него не става никакво сътресение.
1.6.1924г.
104. И валя дъждът,  НБ , София
Съвременните хора казват, че качествата на човека са наследени от родителите.
9.6.1924г.
105. Разлика между физическата и Божествената Любов, ИБ , Витоша
Едно от качествата на физическата любов е, че човек изгубва охота да учи, той си фантазира.
Нека предаде на сина си качествата на своя талант и характер.
18.6.1924г.
106. Малкото приложение, ООК , София
Едно от качествата на Любовта е Абсолютната чистота.
6.7.1924г.
107. Да възлюбиш, МС , София
107.2 Да възлюбиш Господа ( втори вариант )
В прочетената глава апостол Павел определя какви са качествата на Любовта.
24.8.1924г.
108. Качества на разумния живот, СБ , София
По какво се отличава Разумният живот, или какви са качествата на Разумния живот? По какво се отличават една пълна и една празна стомна, или по какво се отличават една здрава и една счупена стомна? Разумният човек в своите разсъждения, в своите заключения, в своите аналогии и подобия съпоставя нещата разумно, т. е. така ги съпоставя, че между тях да има известни съотношения.
108.2 Качества на разумния живот ( втори вариант )
По какво се отличава разумния живот, или какви са качествата на разумния живот? По какво се отличава една пълна и една празна стомна, или по какво се отличава една здрава и една счупена стомна? Разумният човек в своите разсъждения, в своите заключения, в своите аналогии и подобия съпоставя нещата разумно, т. е. така ги съпоставя, че между тях да има известни съотношения.
1.9.1924г.
109. Съзнателният живот като забава, СБ , София
Туй е едно от качествата на забавата.
Едно от качествата на забавата е, че в нея винаги има разширение.
109.2 Съзнателният живот като забава. ( втори вариант )
Туй е едно от качествата на забавата.
Едно от качествата на забавата е че в нея винаги има разширение.
15.10.1924г.
110. Абсолютна справедливост, ООК , София
Едно от качествата на ангелите е тяхната чистота.
Не си правете илюзии! Човек, който е в плът, не може да има качествата на един ангел, т.е. той може да ги има, но не може да ги проявява.
29.10.1924г.
111. Темпераментите, ООК , София
Ако имате една любовна мисъл, и тя си има своя тежест, защото и силите могат да се теглят; могат да се определят и качествата на силите, които действат в мислите.
2.11.1924г.
112. Роденитѣ, НБ , София
Или, ако вложите единъ човѣшки зародишъ въ утробата на една майка мечка, или на една майка вълчица, тѣ нѣма да дадатъ качествата на този зародишъ.
112.2 Родените ( втори вариант )
Или, ако вложите един човешки зародиш в утробата на една майка мечка, или на една майка вълчица, те няма да дадат качествата на този зародиш.
21.12.1924г.
113. Божественото буталце, МОК , София
113.2 Божественото буталце ( втори вариант )
Качествата на идеите и броят им определя характера ти.
21.12.1924г.
114. Миротворци, НБ , София
Миротворството е едно отъ качествата на великитѣ души.
114.2 Миротворци ( втори вариант )
Миротворството е едно от качествата на великите души.
4.1.1925г.
115. Моята заповѣдъ, НБ , София
Той ги училъ три години и имъ казвалъ, какви сѫ качествата на Божията Любовь, какви сѫ основнитѣ ѝ правила. Азъ казвамъ, че едно отъ качествата на тази любовь е като видишъ онзи, когото обичашъ, сърдцето ти да се зарадва.
115.2 Моята заповед ( втори вариант )
Той ги учил три години и им казвал, какви са качествата на Божията Любов, какви са основните ѝ правила. Аз казвам, че едно от качествата на тази любов е като видиш онзи, когото обичаш, сърцето ти да се зарадва.
18.1.1925г.
116. Възможното у Бога, възможното у човека, МОК , София
Какви са качествата на благородните елементи, които са още непознати за човечеството? За да бъде една душа така великодушна и щедра, какво ѝ трябва, какъв елемент ѝ е нужен? (– Калай, защото е елемент на Юпитер.
116.2 Двете възможности ( втори вариант )
Какви ще бъдат качествата на благородните елементи, които човечеството още не познава?
21.1.1925г.
117. Значение на изслушването, ООК , София
Какви са качествата на слога? От колко елементи, т.е. от колко букви, се състои един слог? Как определят граматиците – слог и гласна едно и също нещо ли е? – Гласната е елемент на слога.
Ако е лош, нека си тури един минус или да прояви качествата на противоположния принцип.
25.1.1925г.
118. Който иска славата, НБ , София
Туй пъкъ, че душата странствува, това е фактъ; че душата се облича въ разни форми, това е фактъ; че душата наслѣдва качествата на тѣзи форми, това е фактъ.
118.2 Който иска славата ( втори вариант )
Туй пък, че душата странства, това е факт; че душата се облича в разни форми, това е факт; че душата наследява качествата на тези форми, това е факт.
22.2.1925г.
119. Най-важното,  МОК , София
Следователно качествата на всички хора, събрани заедно, съставляват качествата на Цялото.
22.3.1925г.
120. Да се не смущава сърдцето ви!, НБ , София
Това сѫ качествата на вѣрата, чрѣзъ които се побѣждаватъ недѫзитѣ на този свѣтъ.
120.2 Да се не смущава сърцето ви! ( втори вариант )
Това са качествата на вярата, чрез които се побеждават недъзите на този свят.
1.4.1925г.
121. Израз, ООК , София
Музикалността е едно от качествата на израза.
12.4.1925г.
122. Съ Духъ и огънь,  НБ , София
Но я го запитайте, въ какво седи човѣкътъ, кои сѫ качествата му? – Достойнство имамъ.
122.2 С Дух и огън ( втори вариант )
Но я го запитайте, в какво седи човекът, кои са качествата му? – Достойнство имам.
14.6.1925г.
123. Истинната лоза,  НБ , София
Слѣдователно, плодътъ трѣбва да носи качествата на Духа въ себе си.
123.2 Истинната лоза ( втори вариант )
Следователно, плодът трябва да носи качествата на Духа в себе си.
17.6.1925г.
124. Успоредните линии, ООК , София
Добре, съгласен съм с вас, но казвам: покажете ми де се проявяват качествата на Божественото у вас? Ще бъде смешно да казваме, че сме Божествени, без да проявим самите ние Божественото начало в себе си.
5.7.1925г.
125. И обхождаше Исусъ всичка Галилея, НБ , МС , София
Едно отъ качествата на разумния човѣкъ е, че той нѣма страхъ.
125.2 И обхождаше Исус всичка Галилея ( втори вариант )
Едно от качествата на разумния човек е, че той няма страх.
29.7.1925г.
126. Съвместими отношения, ООК , София
Всеки химик трябва да знае качествата на елементите, с които работи.
23.8.1925г.
127. Възпитание на ума (Утринна молитва), СБ , В.Търново
Едно от качествата на ученика е да има дисциплиниран ум.
127.2 Нарядъ и упътвания (нѣдѣля) ( втори вариант )
Едно отъ качествата на ученика е да има дисциплиниранъ умъ.
23.8.1925г.
128. Двете свещени положения, СБ , В.Търново
Това са качествата на един ангел.
28.8.1925г.
129. Нарядъ и упътвания (петъкъ), СБ , В.Търново
Едно отъ качествата на Любовьта е слѣдното: когото погледне Любовьта, възкресява го.
129.2 Наряд и упътвания (петък) (Проявлението на Любовта) ( втори вариант )
Едно от качествата на Любовта е следното: когото погледне Любовта, възкресява го.
Едно от качествата на Любовта е следното: когото погледне Любовта, възкресява го.
6.9.1925г.
130. Късият път, СБ , В.Търново
Това са качествата на Любовта.
11.10.1925г.
131. Великиятъ законъ,  НБ , Русе
Защо? Защото качествата на живота сѫ разумность, свѣтлина, топлина и др.
Това е едно отъ качествата на жертвата.
131.2 Великият закон ( втори вариант )
Защо? Защото качествата на живота са разумност, светлина, топлина и др.
Това е едно от качествата на жертвата.
25.11.1925г.
132. Прави и криви линии, ООК , София
Какви са качествата на красотата?
Какви са качествата на съвършения човек? Вие ще кажете, че той трябва да бъде мъдър, истинолюбив.
18.12.1925г.
133. Събиране и изваждане (Събиране и изваждане. Запалване и изгасване на свеща), ИБ , БС , София
Сега да дойдем до съществения въпрос - какви са качествата на събирането. В такъв случай какви са качествата на събирането, по какво се отличава то? - При събирането всякога има едно увеличение.
Кои са качествата на Божествената Любов? Вие от толкова години търсите Божествената Любов. Знаете ли поне едно от качествата на тази Любов? Може ли някой от вас да прочете нещо от 13 глава от Първото послание към Коринтяните? Щом любовта се прояви на физическото поле, вие всички я знаете вече, тя се занимава с материални работи.
10.1.1926г.
134. Давам власт,  НБ , София
Едно от качествата на Бога, това е Любовта.
17.1.1926г.
135. Благ,  НБ , София
Не е достатъчно, обаче, да има само съзнание за своето високо произхождение, но трябва да има качествата за това високо произхождение.
Та казвам: благостта е едно от качествата на Бога.
7.2.1926г.
136. Реални величини,  МОК , София
136.2 Реалното в живота ( втори вариант )
Понеже то е устойчиво, все таки носи някои от качествата на живота – добри или лоши.
14.2.1926г.
137. Позвах Сина си,  НБ , София
Дошъл си да проявиш качествата на всички добродетели, да проявиш всички таланти и всичко онова най-хубаво, което имаш вложено в твоята душа от хиляди години.
24.2.1926г.
138. Обмяна, ООК , София
Питам: Защо дъщерята, която има всичко това от своите родители – и хляб, и дрехи, и пари, и къща, и учение, е недоволна от любовта на родителите си? Освен това дъщерята е приела много от качествата и способностите на своите родители, но въпреки това тя казва: „Дотегна ми любовта на моите родители; не искам повече да живея при тях“.
3.3.1926г.
139. Природни изрази, ООК , София
Като виждате гълъб и славей, пак няма да отричате или да подценявате качествата на единия пред другия, но ще ги сравните и ще изтъкнете предимствата и на единия, и на другия.
10.3.1926г.
140. Живите закони на добродетелите, ООК , София
Питам: Какви са качествата на живота? Да оставим този въпрос неразрешен, защото често неразрешените задачи са най-приятни за човека.
И тъй, едно от качествата на Великото, на абсолютното Начало е благостта.
14.3.1926г.
141. Саваат – Амон-Ра,  НБ , София
Та казвам: ние трябва да придобием качествата на светлината - безкористие и качествата на водата, която плакала отвън прозорците - мекотата.
14.3.1926г.
142. Форми на съзнанието. Трите съзнания,  МОК , София
142.2 Трите съзнания ( втори вариант )
Едно от качествата на търпеливия човек – търпеливият човек винаги е радостен, че е търпелив.
21.3.1926г.
143. Жива реч,  МОК , София
Тъй щото ние казваме Божествен живот по нямане на думи, които да определят качествата на Живота.
21.3.1926г.
144. Закон на съпоставяне,  НБ , София
Когато един зоолог изучава животните, той трябва да разбира качествата на всички животни и приложението на зоологията в живота.
31.3.1926г.
145. Кръг и елипса, ООК , София
И тъй, всички онези, които се приготовляват за работници в шестата раса, те трябва да знаят, че едно от качествата на хората от тази раса е братолюбието.
11.4.1926г.
146. И земята ще се изпълни със знание,  НБ , София
Туй е едно от качествата.
11.4.1926г.
147. Малкото съпротивление,  МОК , София
Трета тема: „Качествата на идеалния човек".
18.4.1926г.
148. Качествата на здравия човек,  МОК , София
Нека вземем тема за разискване тази вечер „Качествата на здравия човек".
Сега приложението – да знаете качествата на здравия човек какво приложение може да има.
148.2 Качества на здравия човек ( втори вариант )
Сега какъв смисъл има за вас, че знаете качествата на здравия човек? - Когато човек знае нещо, той може да се освободи от известни заблуждения в себе си.
Качествата на орела и на змията отпосле ли се създадоха? - Не, те бяха в яйцата.
23.5.1926г.
149. Склонности и разнообразие,  МОК , София
Какви са качествата на идейния човек? Поетът е идеалист, идеен човек. Едно от качествата на идейния човек е безкористието.
30.5.1926г.
150. Което дава живот,  НБ , София
Само геният, само адептът може да различи качествата на един човек от качествата на друг.
30.5.1926г.
151. Окултни познания,  МОК , София
151.2 Окултни елементарни познания ( втори вариант )
В тях са по-сложни качествата.
8.7.1926г.
152. Особеното място, МС , София
Сега, някои от вас трябва да се заемат да изучат качествата на духовния живот.
9.7.1926г.
153. Педагогически правила, МС , София
Качествата на приятелската любов може да се разложат и от нея ще се получат около десетина елемента.
6.10.1926г.
154. Двата полюса, ООК , София
Питам: Какви трябва да бъдат качествата на духовния и на Божествения живот? Както Божественият, така и духовният живот не се проявяват във време и пространство.
Едно от качествата на любовта е постоянство, неизменност.
20.10.1926г.
155. Най-голямото веселие и най-малката радост, ООК , София
Едно от качествата на Божиите служители е, че те носят светлина.
Едно от качествата на любовта е това, че тя никога не отпада.
Лесно е да се каже, че си окултен ученик, но имаш ли качествата на този ученик? Окултният ученик трябва да има гръбнак, по-силен от този на слона, за да издържа, да понася трудностите и мъчнотиите в живота.
27.10.1926г.
156. Устойчиви съединения, ООК , София
Преди всичко едно от качествата на любовта е, че тя никога не отпада.
Едно от качествата на ученика е справедливостта.
17.11.1926г.
157. Устои на съзнанието, ООК , София
Едно от качествата на любовта е, че тя не се съблазнява, нито се подкупва.
21.11.1926г.
158. Как ти се отвориха очите,  НБ , София
Физическото здраве определя качествата на човешката душа.
8.12.1926г.
159. Последната постъпка, ООК , София
Ако не знаят качествата й, те трябва да слушат, да се учат.
12.12.1926г.
160. Глас в пустинята,  НБ , София
Ако този факт се обясни с наследствеността, питам: Как се яви тази връзка между белите родители и това черно дете? Както виждате, връзката между вашия дядо и черната жена е била преди четири поколения? Защо до ден днешен не се проявиха у никое от децата качествата на черната жена, а трябваше да се изминат толкова много години, за да се яви на света това черно дете? Това показва, че някъде в душата на човека се складират отпечатъци от неговите добри и лоши мисли и желания.
19.12.1926г.
161. Благоприятният час,  МОК , София
Следователно, искате ли да придобиете качествата на истинския човек, вие трябва да спазвате законите на трите велики свята – на любовта, на мъдростта и на истината.
26.12.1926г.
162. Живот, сила и интелигентност,  МОК , София
162.2 Живот, сила и интелигентност ( втори вариант )
Те съставят вече качествата на ума.
26.12.1926г.
163. Тази притча,  НБ , София
Питам: В кои пунктове е приложено днес Христовото учение? Мнозина обаче казват: “Човек трябва да се новороди.” - Съгласен съм с това; така е казал и Христос на времето си, но трябва да определим, какви са качествата на новораждането.
Днес хората мислят повече за парици, за кокошчици, за патици, за ядене и пиене. - Няма нищо лошо в това, но ако всичко туй може да доведе хората при Бога, нека се стремят към него; но ако то ги отдалечава от Бога и ги праща в бездната, при тъмните сили, какво трябва да правят? Ако яденето на кокошки може да ви привлече при Бога, яжте ги! Ако яденето на патици може да ви направи гениални хора, яжте ги! Ако яденето на прасенце може да внесе във вас елексира на живота, яжте го! Ако яденето на риби може да ви направи силни, смели хора в света, яжте ги! Но ако след изяждането на един петел, у вас се явят качествата на петела да ровите, по-добре не го бутайте.
30.1.1927г.
164. Дело съвършено,  НБ , София
Казва се, че човек трябва да има благородна и възвишена душа, мощен дух, за да придобие качествата на търпението.
6.2.1927г.
165. За тяхното неверство,  НБ , София
Достатъчно е на сина да съдържа толкова качества, колкото бащата има; и достатъчно е на дъщерята да съдържа качествата на майка си.
13.2.1927г.
166. Новата земя,  НБ , София
Който иска да влезе в Божествения свят, той трябва да бъде герой в пълния смисъл на думата: да бъде абсолютно съвършен, да притежава качествата на Духа.
Едно от качествата на Бога е, че Той никога не се изменя, а душите постоянно се видоизменят.
20.2.1927г.
167. Трите зрънца,  МОК , София
Искате ли да измерите дълбочината и интензивността на извора, свойствата и качествата на неговата вода, застанете на мястото, което представлява духовната част на извора, т. е. неговите дробове; дойдете ли до физическата му проява, ще спрете вниманието си върху неговата дължина, т. е. разстоянието от главата на извора до морето; като измервате дължината му, вие не можете да говорите вече за чистотата на водата - можете ли да съдите за чистотата на извора от водата на реката, произлязла от него? Все има известно уподобяване, но за да определите каква е всъщност разликата между физически, духовен и Божествен живот, вие трябва да държите вътрешна връзка между Бога и своята душа.
27.2.1927г.
168. Слънцето не ще зайде,  НБ , София
Какви са качествата на бъдещите деца? Бъдещите деца трябва да носят на главите си слънца, които никога да не залязват, нито на земята, нито на небето.
13.3.1927г.
169. Няма тайно,  НБ , София
Значи, на съвременните хора липсва едно от качествата на овцете заради което те трябва да живеят между тях, да придобият това качество.
20.3.1927г.
170. Двете страни,  МОК , София
170.2 Двете страни ( втори вариант )
Бялата раса систематизира качествата на живота...
27.3.1927г.
171. Лозените пръчки,  НБ , София
Когато говорим за твърдост, за устойчивост, ние трябва да разбираме качествата на минералите, изобщо, били те обикновени или скъпоценни.
Това е едно от качествата на новородения човек.
Така че качествата, които сега имаме, ние сме ги придобили отнякъде.
27.3.1927г.
172. Планетни влияния,  МОК , София
172.2 Планетни влияния ( втори вариант )
За да разбереш Любовта, трябва да разбереш най-първо качествата на всички души.
22.4.1927г.
173. Бележки от разговори с Учителя, ИБ , София
Духовният человек трябва да бъде радий, да притежава качествата на радия, никога да не изгаря, а сам да бъде силен.
15.5.1927г.
174. Светлият кръг,  МОК , София
174.2 Светлият кръг ( втори вариант )
Някои от вас се занимавате с качествата на щастливите числа.
15.5.1927г.
175. Ще ви се даде,  НБ , София
Качествата на човека се пренасят от физическия свят в духовния.
1.6.1927г.
176. Съзвучно движение, ООК , София
Значи, езикът на човека трябва да бъде толкова чувствителен, че да различава качествата на водата.
29.6.1927г.
177. Класическата книга на Любовта, ООК , София
Защо? Такива са качествата на буквара.
14.8.1927г.
178. Мислещият човек, МС , София
Ето защо, всички трябва да изучавате водата и качествата й, влиянието, което упражнява върху вашата психическа мисъл, върху вашите желания, върху вашия организъм, изобщо върху съзнанието ви.
21.8.1927г.
179. Обич към знанието, СБ , София
Едно от качествата на младия човек е да мисли право.
23.8.1927г.
180. Дойде глас, СБ , София
Ако ние живеем за Бога и Го любим, трябва да включваме в себе си качествата, които Бог има.
24.8.1927г.
181. Свещеният час, СБ , София
Следователно хората се различават както по качествата на материята, от която е образуван техният мозък, тъй и по качеството и количеството на силите, които функционират в областта на този мозък.
18.9.1927г.
182. Зарадваха се учениците,  НБ , София
Едно от качествата на истинския живот е постоянното изтичане и втичане в него.
25.9.1927г.
183. Оскърбени,  НБ , София
Някой казва: Аз искам да опитам този живот.–Можеш да го опиташ, но ако отговаряш на качествата, които се изброяват в стиха: „ Като оскърбени, а то винаги сме радостни; като сиромаси, но мнозина обогатяваме; като че нищо нямаме, а всичко владеем".
6.11.1927г.
184. И рече Бог,  НБ , София
Едно от качествата на новия Адам е това, че той няма да умира.
23.11.1927г.
185. Свещ, която не гасне, ООК , София
Но всяка дреха трябва да носи качествата на някои добродетели, а именно: красота, благоухание, чистота и т. н.
25.12.1927г.
186. Идат дни,  НБ , София
Качествата на живота са красота, благоухание и простор.
31.12.1927г.
187. Отворените очи,  ИБ , София
" - Не, едно от качествата на великия живот, към който се стреми човек, е искането.
1.1.1928г.
188. В образ Божи,  НБ , София
По същия начин може да се определят качествата и способностите и на втория човек.
18.1.1928г.
189. Малки и големи придобивки, ООК , София
Казвам, че едно от качествата на любовта е да ограничава.
Ако е човешка, любовта всякога си остава човешка, тя не може да приеме качествата на възвишената любов.
22.2.1928г.
190. Възкресение, ООК , София
Казват, че синът наследява качествата на баща си.
1.4.1928г.
191. Славата човеческа,  НБ , София
Синът носи качествата на баща си, но бащата не е внесъл тези качества в сина си.
25.4.1928г.
192. Ще бъдат предупредени, ООК , София
Можете ли да определите качествата на разумността? По какво се различава разумния от неразумния човек? Кога човек не може да се ползва от своята разумност? – Когато заболее.
27.4.1928г.
193. Смирението,  МОК , София
Богатство, знание и доброта са качествата на истинския човек.
9.5.1928г.
194. Създаване на нови органи, ООК , София
Духовният човек трябва да проявява качествата си, независимо пред какви хора се намира.
Едно от качествата на човешкия ум е критичността.
13.5.1928г.
195. Работникът и неговата прехрана,  НБ , София
Едно от качествата на човешката душа е да се стреми към съзнателния, към Божествения живот.
8.6.1928г.
196. Тънкият конец и дебелото въже,  МОК , София
Едно от качествата на ученика е изразено в желанието му по-скоро да завърши учението си.
8.7.1928г.
197. Роден от Бога, МС , София
При това положение ще може да очакваме качествата на раждането.
Не може да се определят качествата на семето, което още не е посято в земята.
1.8.1928г.
198. Правилно хранене, ООК , София
(Четоха се работите върху темата: „Качествата на свободата“.) Какво разбрахте за свободата от прочетените теми? Христос казва: „Това е живот вечен, да позная Тебе, Единнаго Истиннаго Бога“.
24.8.1928г.
199. Дейност и почивка,  МОК , София
Изучавайте качествата на леността и на прилежанието от психологическа гледна точка, за да разберете външната страна на новия живот, който искате да придобиете.
199.2 Лѣность и прилежание. ( втори вариант )
Та казвамъ: ако искате психологически да разберете качествата на лѣностьта и прилежанието, ще се доберете до външната страна на новия животъ, който искате да придобиете.
19.9.1928г.
200. Разумни наредби, ООК , София
На физическия свят всеки гледа да се докосне до красивата дреха на човека, да я пипне, да опита качествата ѝ, вследствие на което тя лесно се цапа.
Едно от качествата на Любовта е, че тя дава живот.
26.10.1928г.
201. Единният,  МОК , София
Ето защо, качествата на Вечното Начало са безгранична сила, доброта, разумност.
19.12.1928г.
202. Израз на живота, ООК , София
Всъщност, те не съдържат качествата на момчето или на момичето.
21.12.1928г.
203. Методи за наблюдения,  МОК , София
Значи, близостта или далечината на земята от слънцето определя качествата на хората. Ако турите един човек на Юпитер или на Меркурий, той ще измени качествата си. По качествата, които имат различните същества, познавате, от коя планета идат те – от Юпитер, Венера, Сатурн или от Меркурий.
203.2 Методи за наблюдения. Обикновени и научни ( втори вариант )
Далечината определя качествата на хората.
18.1.1929г.
204. Наблюдение и интуиция,  МОК , София
По-важно ли е да лежи човек с месеци на гърба си и да мисли за смъртта? По-добре е да мислите за качествата на вълка, на лисицата, на вола, на овцата, на дъба, отколкото да мислите за смъртта, за задгробния живот и т. н.
25.1.1929г.
205. Смяна на енергиите,  МОК , София
Вярно е, че човек унаследява качествата и чертите на родителите си, но той може и да се справи с тях, да ги превърне в положителни.
8.2.1929г.
206. Магическата пръчица,  МОК , София
Кои са качествата на човека? Кое го определя като човек? Мъчно може да се отговори на този въпрос. Кои са качествата на светлината? Кое я определя като светлина? – Светлината отваря пътя на всички същества – добри и лоши.
Знаете вече качествата на светлината и на топлината. Важно е да определите едно от качествата на човека, което го отличава от всички живи същества.
27.2.1929г.
207. Отношение между числата, ООК , София
Тройката съдържа качествата на единицата и на двойката. Двойката пък съдържа качествата на единицата.
Как може жената да оправи мъжа? — Чрез качествата, които носи в себе си. Двойката съдържа качествата и на едното, и на двете, но тя съдържа в себе си едно особено качество — примирение.
Смирен е онзи, който има качествата на числата, да бъде винаги доволен от мястото, което му е дадено.
207.2 Елементарни отношения на числата ( втори вариант )
Следователно 3-те съдържа качествата на 1 и 2 в себе си.
То е едно число, което съдържа качествата на числото 1 и 2, но съдържа и особени качества на примирение.
3.3.1929г.
208. Даде плод,  НБ , София
Да разложиш едно дадено на съставните му части, трябва да знаеш качествата на това дадено.
Парите не съдържат качествата на своя господар.
Най-после, като уподобите службите с качествата на човека, где ще намерите самия човек? Докато не намерите себе си, докато не изучите своето естество, вие не можете да прогресирате.
Значи, животът, живото в човека, което седи далеч от неговия интелект, от неговите добродетели, от качествата на неговото сърце, които го смущават, това е истинският човек.
16.5.1929г.
209. Абсолютна реалност, ООК , София
209.2 Абсолютна реалност ( втори вариант )
Ти, като направиш една дреха от вълна, аз харесвам тия вълнените дрехи, ще носиш качествата на овцата.
22.5.1929г.
210. Битие и откровение, ООК , София
Какви са качествата на единицата любов? Мъжът представя единица любов, жената — две единици, синът — три единици, дъщерята — четири единици, целият човек, семейството или обществото — пет единици, народът — шест единици.
5.6.1929г.
211. Верни положения, ООК , София
211.2 Верни положения ( втори вариант )
Качествата на тия две деца ще се различават.
9.6.1929г.
212. Достоен,  НБ , София
Ако някой се осмели да каже, че има свои възгледи, ще го питам: Здрав ли си? Доволен ли си от живота си? Знаеш ли, къде ще отидеш, след като напуснеш земята? Здрав човек е онзи, който притежава качествата, елементите на здравето.
23.6.1929г.
213. Разумните кротки,  НБ , София
213.2 Блажени кротките ( втори вариант )
Следователно едно от качествата на кроткия човек е, че той е човек на светлината - най-първо той е бял човек.
26.6.1929г.
214. Външните линии на красотата, ООК , София
Едно от качествата на сериозния човек е точността.
3.7.1929г.
215. Двата стълба, ООК , София
Щом узрее напълно, той постепенно губи външната си красота, но увеличава качествата на съдържанието си.
12.7.1929г.
216. Специфичната светлина и топлина,  МОК , Мусала
В този смисъл, едно от качествата на ученика е прилежание и работоспособност.
16.8.1929г.
217. На планината,  МОК , Рила
Който иска да бъде господар, трябва да е слугувал дълго време, да е придобил качествата на господаря.
26.8.1929г.
218. Положителни и отрицателни черти на живота, СБ , София
Вие трябва да проучвате качествата на вашата обич и любов, защото каквато е обичта и любовта, такива ще бъдат и нейните резултати.
30.8.1929г.
219. Служене, почит и обич, МОК , София
219.2 Служене, почит и обич ( втори вариант )
Тия двете енергии могат да се превърнат и за туй човек трябва да разбира качествата и на страха, и на смелостта.
4.9.1929г.
220. Правилни връзки, ООК , София
Всеки човек трябва да съдържа качествата на златото.
20.9.1929г.
221. Удължени и скъсени линии,  МОК , София
Следователно, ако върху линията CD наложите линията Cm, първата ще придобие някои от качествата на втората.
221.2 Правата линия ( втори вариант )
Та казвам, когато имате една мисъл, която се проявява в един по-висш свят, качествата и свойствата се различават коренно от тези, които се проявяват тук, долу.
23.10.1929г.
222. Център на живота, ООК , София
В първият случай мисълта беше по-силна от желанието, вследствие на което постъпката, т.е. числото 3, което е резултат от съединяването на 1+2, съдържа качествата на мисълта. В случая желанието взима надмощие над мисълта и резултатът 3 ще има качествата на желанието.
6.11.1929г.
223. Вкисване, ООК , София
Сега, като четете темите си, вие сте дали интересни определения за качествата на благоденствието.
10.11.1929г.
224. Сторете да насядат,  НБ , София
Обаче, едновременно човек трябва да съдържа качествата и на младия, и на стария. Едно от качествата на младия е благородството, благоговейното отнасяне към всичко. Едно от качествата на стария е разумността, мъдростта.
224.2 Сторете да насядат ( втори вариант )
И в младия трябва да виждаш качествата на стария, да не е дряхъл, но да има ума на стария, а сърцето на младия.
13.11.1929г.
225. Два центъра, ООК , София
Когато се произнасяте за качествата на някой човек, вие трябва да знаете кои са дълбоките мотиви, да се проявява той по един или по друг начин.
Едно от качествата на обущата е да прилягат добре на краката.
27.11.1929г.
226. Ново разбиране, ООК , София
Разликата ще се заключава само в големината му, но не и в качествата.
29.11.1929г.
227. Природна философия,  МОК , София
227.2 Природни гами в живота (продължение и разбор) ( втори вариант )
Какви са качествата на красотата? Тя има външни качества. Кои качества трябва да бъдат качествата на силата? Ти трябва да бъдеш умен, трябва да бъдеш добър и каквото кажеш, трябва да го направиш.
1.12.1929г.
228. Пасха Господня,  НБ , София
Семето крие в себе си качествата на плода, а плодът представя развито семе.
8.12.1929г.
229. Да ида да го събудя,  НБ , София
Това е едно от качествата на тщеславието.
229.2 Да ида да го събудя ( втори вариант )
Това е едно от качествата на тщеславието. Това е едно от качествата на тщеславния човек, а горделивият човек в такъв случай ще каже, че е работил цели двадесет години, правил е усилия, ходил е в Европа да се специализира.
11.12.1929г.
230. Обхода и проява, ООК , София
Каква полза допринася това парченце от кръста на Христа? Има смисъл човек да носи в себе си по едно от качествата на Христа, но не и по едно парченце от светия кръст.
15.12.1929г.
231. Да ви даде,  НБ , София
Какъв смисъл има в това, че е играл ролята на слуга, ако не е научил и приложил в живота си закона на служенето? Какво е придобил актьорът, който е играл ролята на цар, ако не е изработил в себе си качествата на царя? Да бъдеш цар, това значи, да бъдеш гениален по ум, по сърце и по воля.
231.2 Да ви даде ( втори вариант )
Ти си играл на сцената роля на цар или на княз, но какво си придобил от тези роли? Цар си бил, без да си станал такъв, без да си добил качествата на цар.
25.12.1929г.
232. Степени на съзнанието, ООК , София
Едно от качествата на Любовта е мекотата.
232.2 Степени на съзнанието ( втори вариант )
Едно от качествата на любовта е мекотата.
1.1.1930г.
233. Личност и душа, ООК , София
Значи качествата на сина се определят от майката и от бащата, а не от сина. Синът не определя качествата на своите родители.
Защо? Защото качествата на личността са: страх, омраза, ревност и т.н.
233.2 Личност и душа ( втори вариант )
Значи качествата на сина се определят от майката и от бащата, а не от сина. Синът не определя качествата на своите родители.
Защо? Защото качествата на личността са страх, омраза, ревност и т.н.
5.1.1930г.
234. От сърцето излизат,  НБ , София
234.2 От сърцето ( втори вариант )
Щом се явил в човешка форма, човек трябва да знае, какви са качествата на човека, и да живее съобразно тях.
8.1.1930г.
235. Проява на Любовта, ООК , София
Едно от качествата на Любовта е, че тя не познава злото.
22.1.1930г.
236. Опитна школа, ООК , София
236.2 Опитна школа ( втори вариант )
Онзи, който разбира: в света се явява грехът, за да се явят качествата на светията.
26.1.1930г.
237. Богове сте,  НБ , София
237.2 Богове сте ( втори вариант )
Една любов, която изтича като извор, тя има качествата на Божията любов, която винаги дава, а има и друга една любов, която всичко взима.
16.2.1930г.
238. Изпитай и виж,  НБ , София
Едно от качествата на любовта е, че тя дава подтик на човека да върви напред.
238.2 Изпитай и виж ( втори вариант )
Това е едно от качествата й, че тя всякога върви напред.
19.2.1930г.
239. Новото в живота, ООК , София
Впоследствие те изработват качествата на родителите си.
23.2.1930г.
240. Делата Божии,  НБ , София
Вярата определя качествата на твоята любов. Надеждата определя качествата на твоята вяра. Любовта определя качествата на твоя ум.
Едно от качествата на реалността е, че тя носи живот.
26.2.1930г.
241. Доброто значение, ООК , София
Едно от качествата на младия е неговата работоспособност.
241.2 Доброто значение ( втори вариант )
Едно от качествата на младия е неговата работоспособност.
7.3.1930г.
242. Идеалният човек,  МОК , София
Ако трябва да се произнесете за качествата на идеалната свещ, веднага ще направите това. Каквито са качествата на идеалната свещ, такива са и на идеалния човек.
9.3.1930г.
243. Призовете ги на сватба,  НБ , София
Човек носи качествата на ума, на сърцето, на душата и на духа заедно, но сам по себе си човек е същество, което по качества не прилича на отделните елементи, които го съставят.
Каквито да са разбиранията им, с това качествата на светлината не се изменят.
12.3.1930г.
244. Идейната обич, ООК , София
Едно от качествата на великата любов е даването.
244.2 Идейната обич ( втори вариант )
То е едно от качествата на любовта.
19.3.1930г.
245. Правилни форми, ООК , София
Едно от качествата на природата е пълното разнообразие.
2.4.1930г.
246. Права мисъл, ООК , София
246.2 Чиста мисъл ( втори вариант )
Вашето възпитание не е нищо друго освен освобождаване от качествата, които сме придобили от животинското състояние.
13.4.1930г.
247. Господар на съботата,  НБ , София
Кажете ли, че някой е светия, той трябва да има качествата на светията.
18.4.1930г.
248. Направления в живота,  МОК , София
248.2 Направления в живота ( втори вариант )
Тогава детето съдържа ли качествата на бащата и майката? То носи живота на майка си и на баща си, но специфичните качества на баща си и майка си, в тяхната целокупност, не ги носи.
20.4.1930г.
249. Аз и Отец едно сме,  НБ , София
Едно от качествата на Бога е, че Той има предвид нуждите на всички същества, от най-малките до най-големите.
23.4.1930г.
250. Доброто оръжие, ООК , София
Ако не развива доброто в себе си, човек не може да прояви любовта си, защото майката на живота е вложила качествата си в доброто.
30.4.1930г.
251. Положително знание, ООК , София
251.2 Положително знание ( втори вариант )
Но за да прекарате движението, да го направите хармоничен, трябва да разбирате качествата и свойствата на материята, с която трябва да работите.
9.5.1930г.
252. Състояние на материята,  МОК , София
252.2 Четирите състояния на материята. Точност и работа ( втори вариант )
Има други идеи, които приличат на водата, носят качествата на водата. Има известни идеи, които имат качествата на въздуха, а други идеи - качествата на лъчистата материя.
16.5.1930г.
253. Линията на живота,  МОК , София
Колкото и да е тънка тази линия, щом съдържа качествата на правата, тя никога не се огъва.
21.5.1930г.
254. Стойност на нещата , ООК , София
Как се изразява разумността? Едно от качествата на разумността е това, че тя си служи със закона на свободата, а не с насилието.
30.5.1930г.
255. Къртица, славей и пчела,  МОК , София
255.2 Къртът, славеят и пчелата ( втори вариант )
Та казвам, според вас в какво седи качеството на добрия човек? Сега да определим кои са качествата на добрия човек.
Качествата на талантливия човек могат да се развият само върху почвата на обикновения човек и качествата на гениалния човек могат да се развият само върху почвата на талантливия човек.
1.6.1930г.
256. С огън и сол,  НБ , София
Любовта може да ви направи красиви, но ако нямате в себе си качествата на красивия човек, скоро ще изгубите красотата си.
4.6.1930г.
257. Точност, ООК , София
За да понесе тия страдания, той трябва да носи в себе си качествата на най-добрия човек.
25.6.1930г.
258. Закон и принцип, ООК , София
Едно от качествата на Божията Любов е всепрощаването.
258.2 Закон и принцип ( втори вариант )
Тогава, ако някой попита вашето разбиране за любовта какво е, едното от качествата на любовта е всеопрощението.
4.7.1930г.
259. Освобождаване,  МОК , София
Единственият инструмент, който се обработва толкова повече, колкото повече се свири на него, е цигулката. - Какво показва това? - Това показва, че колкото повече даден метод не губи силата и качествата си, а все повече се усъвършенства, толкова по-ценен е той.
6.8.1930г.
260. Задължително право, ООК , СБ , 7-те езера
Под думата „майчино мляко” разбирам онова мляко, което съдържа в себе си качествата на любовта. Душата се храни със словесното мляко, вследствие на което съдържа качествата на това мляко.
260.2 Правата на Душата и на Духа ( втори вариант )
Един скъпоценен камък, който седи хиляда години в земята, изгубва качествата си.
Мислите ли, че туй дете, което никак не е вкусило от млякото на майка си, ще прилича на нея? В първия случай то има качествата на кравата, във втория - на козата, в третия - на овцата, в четвъртия - на мечката.
19.10.1930г.
261. Отец люби Сина,  НБ , София
Ако някой твърди, че е Син Божи, той трябва да притежава качествата на своя Баща.
" – Защо? – Защото Синът носи качествата на Отца си.
22.10.1930г.
262. Един и същ, ООК , София
Как е възможно да бъдат чада Божии, а да не проявяват качествата на Бога? Може ли синът да не прилича на баща си, и дъщерята – на майка си? Ако синът не прилича на баща си, а дъщерята – на майка си, те или не са от техния род, или не са се още проявили.
26.10.1930г.
263. Живият хляб,  НБ , София
Те казват, че качествата на родителите се предават на децата.
2.11.1930г.
264. Да се благовествува,  НБ , София
Ако приемеш качествата на змията, ще бъдеш най-големият нещастник в света.
7.11.1930г.
265. Постижими и непостижими неща,  МОК , София
265.2 Идеалът на великите души! Органически и неорганически сили в природата ( втори вариант )
Ако водата е произлязла от водорода и кислорода, носи ли тя качествата на водорода и кислорода в себе си? (не). Защото, ако кажем, че произлиза, тогава в органическия свят, когато някое живо същество се роди, то носи качествата на онези същества, от които е излязло. Онова дете, което е родено от баща си и майка си, то носи качествата на бащата и майката.
12.11.1930г.
266. Правилно отношение към числата, ООК , София
Като женско число, то съдържа качествата на жената: мекота, отзивчивост, силно въображение.
16.11.1930г.
267. Ще ме видите,  НБ , София
Ако ангелът се храни с човешка храна, ще стане човек, ще изгуби качествата на ангела.
23.11.1930г.
268. Двама или трима,  НБ , София
Следователно, знанието, което имам, ще определи качествата на моите вярвания, а не вярата.
23.11.1930г.
269. Общение с Бога,  ИБ , София
Молитвата трябва да включва в себе си качествата на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на Правдата, на Добродетелта, на милосърдието и на ред още добродетели.
3.12.1930г.
270. Просветено съзнание, ООК , София
За пример, едно житно зърно има качествата на всички житни зърна, но не и тяхната сила.
26.12.1930г.
271. Любов и милосърдие,  МОК , София
За да оре, обработва и посява земята, земеделецът трябва да носи в себе си качествата на техника; техникът трябва да носи качествата на музиканта; музикантът – на мореплавателя; мореплавателят – на педагога и т.н.
От колко мисли е съставена една идея? Запример, колко мисли влизат в идеята за доброто? Кои са качествата на добрия човек? Добрият човек има качества, каквито имат скъпоценният камък и благородните метали.
271.2 Любов и милосердие ( втори вариант )
Трите трябва да имат качествата на четирите, четирите трябва да имат качествата на седемте, между всички тия числа трябва да има известни допирни точки.
Вземете идеята за ДОБРОТА, кои мисли влизат в тази идея? Запример, какви са качествата на вашия ум за добрия човек? По какво се отличава добрият човек.
23.1.1931г.
272. Разумното слово, МОК , София
272.2 Гладът – доброто – разумното слово ( втори вариант )
Светлината е едно от качествата на електричеството; там, дето има електричество, се появява светлина; а там дето се появява магнетизъм, се получава топлина.
30.1.1931г.
273. Разумността,  МОК , София
И тъй, едно от качествата на разумния човек е това, че той лесно се справя с материалните условия, а разумно използва Божествените.
273.2 Разумното! ( втори вариант )
Това са качествата на разумния човек.
1.2.1931г.
274. Отношение към Бога,  УС , София
Забелязано е, че някои хора живеят в добри, благоприятни условия, без да придобият качествата на добрите хора, без да носят отпечатък на добрите условия.
3.2.1931г.
275. Светлият образ, ООК , София
Едно от качествата на любовта е разумното даване.
4.3.1931г.
276. Послушание, ООК , София
Това значи, че те са дегизирани като стари хора без да са придобили качествата на мъдрия човек.
20.3.1931г.
277. Действия на силите, МОК , София
277.2 Езикът на природата ( втори вариант )
Всички механици без да се впущат върху произхода, те са използували качествата на положителните и отрицателните сили.
29.3.1931г.
278. Истински поклонници,  УС , София
Това са качествата на духовната любов.
10.4.1931г.
279. Човешките идеали,  МОК , София
279.2 Постижимото, разумното и реалното! Идеалите на човека ( втори вариант )
Не трябва да си фантазираш; защото какви свойства има фантазията? Какви са едни от качествата на фантазията? Кои планети дават тласък? (Луната).
22.4.1931г.
280. Възстановяване, ООК , София
Той отдавна е изгубил качествата си, които вие му приписвате.
24.4.1931г.
281. Опитности в живота,  МОК , София
281.2 Знание и опитност ( втори вариант )
И ако вие бихте знаели свойствата и качествата на този бонбон, вие щяхте да направите цели чудеса.
1.5.1931г.
282. Разумно прилагане,  МОК , София
282.2 Разумното употребление ( втори вариант )
Ако разбирате качествата на тези числа, да имате всичките тези възможности.
19.6.1931г.
283. Свиване и разширяване,  МОК , София
283.2 Свиване и разширение ( втори вариант )
После трябва да знаете, какви са качествата на A в даден случай.
12.7.1931г.
284. Любовта към Бога,  РБ , 7-те езера
Под думата „камък“ се разбира разумен човек, който има качествата на Любовта.
12.7.1931г.
285. Симон Петър,  РБ , 7-те езера
Казвам: човек трябва да носи в себе си качествата на детето, да има Божествена чистота.
13.7.1931г.
286. Старите накити,  РБ , 7-те езера
Едно от качествата на строителя е да бъде верен.
1.8.1931г.
287. Обич, разумност и истинолюбие, СБ , РБ , 7-те езера
Свобода, хармония и съвършенство са качествата на истинския цар.
19.8.1931г.
288. Сила, разумност и добро, СБ , София
Човек може да постигне понятието за сладко само в един момент – как? Достатъчно е само да вкуси нещо сладко; оттам насетне каквото и да се говори на този човек за сладкото, за степените и качествата му, той всичко разбира.
20.8.1931г.
289. Най-високото място, СБ , София
Например някой казва за приятеля си, че е добър, разумен, красив човек, но нищо не прави за него; друг пък нищо не говори за качествата на приятеля си, но намери ли се приятелят му в нужда, той веднага се притича на помощ.
27.9.1931г.
290. Душата ми е отегчена от живота ми,  НБ , София
Едно от качествата на живота, което се развива на нашата Земя, е животът на противоречията.
21.10.1931г.
291. Разбраната скръб, ООК , София
291.2 Разбраните скърби ( втори вариант )
Значи три са качествата на разумността.
6.11.1931г.
292. Везните на природата,  МОК , София
292.2 Мене, мене, текел у фарсин. Везните на природата! ( втори вариант )
Сега, кои са качествата на хлебаря? Да разбира от брашното, той трябва да е специалист, да разбира от брашното, хубаво ли е или не, после трябва да знае да меси добре хляба, да разбира качествата на водата, после, ако е направено с квас или без квас и на второ място иде печеният хляб е един резултат.
18.11.1931г.
293. Материални прояви на живота, ООК , София
293.2 Животът като математически действия ( втори вариант )
Ако ти не можеш да разрешиш качествата на своите мисли в даден случай и ако ти не можеш да познаеш една мисъл в нейните действия, да знаеш какъв процес е употребила тя при своето проявление, ти не си учен човек.
29.1.1932г.
294. Съзнателни и несъзнателни движения,  МОК , София
Сега може да се приложи кои са качествата на един мъдрец.
Може ли да ми кажете едно от качествата на неразбраната любов.
294.2 Съзнателни и несъзнателни движения ( втори вариант )
Сега може да се приложи кои са качествата на един мъдрец.
Може ли да ми кажете едно от качествата на неразбраната любов.
31.1.1932г.
295. Проява на живата светлина,  НБ , София
С качествата, които тя изразява, са свързани и други думи: блажени нажалените, кротките, гладуващите.
28.2.1932г.
296. След това,  НБ , София
Знанието, силите, качествата са, които действат вътре в мен, а Любовта, това е великият живот, който прониква в цялото Битие.
2.3.1932г.
297. Физическият и Божествения живот, ООК , София
Едно от качествата на тая мома е, че имала любов към Бога и правилно отношение към Него.
6.3.1932г.
298. В последното време,  НБ , София
Хубаво е да имаме от добрите качества на паяка, хубаво е да имаме от качествата на дървото.
9.3.1932г.
299. Ми бемол и фа диез, ООК , София
Кои са качествата на музикалния човек? Едно от качествата е тактът, музикална мярка за времето.
1.4.1932г.
300. Значение на числата,  МОК , София
300.2 Значение на числата ( втори вариант )
Тогава както са поставени, следователно, за да измените съдбата на 22, откакто се е създало човечеството, иска да научи качествата на 22.
6.4.1932г.
301. Входни врати, ООК , София
Ако не знаете качествата и цената на тоя камък, вашата идея нищо не струва.
Едно от качествата на любовта е, че може да примирява хората.
301.2 Входни врати ( втори вариант )
По същия закон това, което мислим за пространството, какво ще ни придаде? Та и за качествата на човешката мисъл, дълбочина и широчина трябва да ни предадат нещо.
8.4.1932г.
302. Добрият поглед,  МОК , София
Питам: Носиш ли качествата на Бога в себе си? Ако ги носиш, наистина си излязъл от Бога.
302.2 Добрият поглед ( втори вариант )
Той носи качествата на Бога. Ако пък ти се отделиш от Бога и вярваш, че ти си едно, а Бог е друго, тогаз ти веднага се отделяш от качествата на Бога и човек става хилав.
10.4.1932г.
303. Живот, светлина и свобода,  НБ , София
Когато мислиш за стомаха си, ще мислиш за земята и нейните съотношения, да разбираш качествата на твърдите вещества.
24.4.1932г.
304. Запечатаната книга,  НБ , София
Но трябва да се определят качествата, в какво точно те се изразяват.
13.5.1932г.
305. Разумност в природата,  МОК , София
305.2 Разумност в природата ( втори вариант )
Но и вие трябва да имате качествата за професор.
19.5.1932г.
306. Носители на Новото, ИБ , БС , София
В този век най-първо трябва да се научите да разпознавате качествата на своята мисъл, защото мислите са Сили, които строят.
17.6.1932г.
307. Погледът на Бога,  МОК , София
307.2 Погледът на Бога ( втори вариант )
Щом нямаш отношение, този предмет е неизвестен за тебе, щом имаш отношение, ти все таки разбираш някои от качествата.
3.7.1932г.
308. Творители на словото,  НБ , София
Всеки един човек включва качествата на цялото човечество в себе си.
10.7.1932г.
309. Прие го с радост,  НБ , София
Роденият от Бога обича всички, това е едно от качествата му.
4.8.1932г.
310. С притчи, СБРБ , 7-те езера
Ако земеделецът, лозарят и градинарят не знаят условията, при които работят, както и качествата на своите произведения, те нищо няма да изкарат.
7.8.1932г.
311. Новите възгледи, СБРБ , 7-те езера
И философът ще почне да описва качествата на Бога, ще го сравнява, ще го доказва и докато дойде до някакво заключение, Бог си заминал.
14.9.1932г.
312. Любов към Бога, ООК , София
312.2 Обичай Бога ( втори вариант )
Ако аз кажа 5555, какви са качествата на тия числа? Ако взема количествено - 5 в реда на единиците, 5 в реда на десетиците, 5 в реда на стотиците и 5 в реда на хилядите, количествено се различават, но и в качествено отношение се различават.
23.9.1932г.
313. Великата разумност,  МОК , София
313.2 Разумност ( втори вариант )
Две деца от благородни семейства - бедно и богато, те носят качествата на своите родители.
12.10.1932г.
314. Малката истина, ООК , София
Това е неговият документ, това е неговата препоръка за морала и качествата му.
21.10.1932г.
315. Възможности и постижения,  МОК , София
По това се съди за качествата на жената.
23.10.1932г.
316. Като дете,  НБ , София
В съвременното възпитание нищо не е говорено за качествата на светлината. Нищо не е говорено за качествата на човешката мисъл – как може да се приложи, и за качествата на човешките чувства.
316.2 Като дете ( втори вариант )
В съвременното възпитание нищо не е говорено за качествата на светлината. Нищо не е говорено за качествата на човешката мисъл, как може да се приложи тя, а също и за качествата на човешките чувства.
28.10.1932г.
317. Постигнати резултати,  МОК , София
317.2 Постигнати резултати ( втори вариант )
И казвам, щом сте в тила, изучавайте качествата на тила - какви са те.
11.11.1932г.
318. Контрасти в живота,  МОК , София
Който ги разбира, знае качествата им.
Преди всичко, трябва да се изучават качествата на елементите, които животът включва в себе си.
318.2 Контрасти в живота ( втори вариант )
Например, който разбира тия числа: – 6 и +6, той знае какви са качествата им.
Някой път аз може да ви кажа кои са качествата на новото съзнание.
13.11.1932г.
319. Сляп от рождение,  НБ , София
Онзи затворник престъпник ще почне да мисли много здраво, той ще почне да придобива качествата на житото.
319.2 Сляп от рождение ( втори вариант )
Престъпникът ще почне да мисли много правилно, той ще придобие качествата на житото.
23.11.1932г.
320. Три типа хора, ООК , София
Виждате известни прояви на любовта, но кои са проявите на истинската любов? Често човек, след скърби, е изпитвал по-високо състояние на любовта, но и то не съдържа качествата на великата Божия Любов.
320.2 Трите типа хора – положителен, отрицателен и неутрален ( втори вариант )
Височината е само едно от качествата на планината, тя има и други качества.
25.11.1932г.
321. Силата на ума,  МОК , София
Кои са качествата на силния и на слабия човек? Как мислите, на еднакво ниво ли са двамата?
321.2 Силата на ума ( втори вариант )
Определете кои са качествата, които отличават слабия и силния.
Ще ви дам едно от качествата на ума.
2.12.1932г.
322. Зависимост в природата,  МОК , София
С други думи казано: качествата на родителите са равни на качествата на детето и обратно – качествата на детето са равни на качествата на бащата и на майката.
Ако детето, в даден момент, не съдържа качествата на баща си и на майка си, те ще се безпокоят за него. – Защо ще се безпокоят? – Защото то не изявява качествата на своите родители.
322.2 Зависимост на мислите и чувствата от постъпките (Зависимост в природата) ( втори вариант )
Или качествата на бащата и майката са равни на качествата на детето и качествата на детето са равни на качествата на бащата и майката.
Ако туй дете в даден случай не съдържа качествата на баща си и майка си, то ще спъне и баща си, и майка си.
4.12.1932г.
323. Новото съзнание,  УС , София
Няма какво да говориш за качествата на човека.
9.12.1932г.
324. Музикален път,  МОК , София
Не можеш да наречеш един камък скъпоценен, ако той не съдържа качествата на скъпоценния камък.
18.12.1932г.
325. Живият хляб,  НБ , София
Този, който знае качествата и свойствата на топлината, той може да върши чудеса.
325.2 Живият хляб ( втори вариант )
Този, който знае качествата и свойствата на топлината, той може да върши чудеса.
1.1.1933г.
326. На двама господари,  НБ , София
В човека способностите и качествата, били те положителни или отрицателни, трябва да се балансират.
После той трябва да разбира качествата и центровете, които са вложени в лявото му полушарие, както и тия в дясното полушарие.
326.2 На двама господари ( втори вариант )
Способностите и качествата в човека, били те положителни или отрицателни, трябва да се балансират.
После той трябва да разбира качествата и центровете, които са вложени в лявото му полушарие, както и тия в дясното полушарие.
4.1.1933г.
327. Работа на природата, ООК , София
Кой от двамата живее по-добре на земята: който има много пари, или който има много знания? Един знае свойствата на билките, може да лекува всички болести; друг различава добрите от лошите хора – познава качествата на нещата.
25.1.1933г.
328. Новата песен, ООК , София
Семката трябва да съдържа качествата си преди посаждането ѝ в земята.
5.2.1933г.
329. Първото място,  НБ , София
329.2 Първото място ( втори вариант )
Бащата не може да предаде качествата си направо на сина си.
8.2.1933г.
330. Честното ухо, ООК , София
Знаете вече, че качествата на човека са да мисли, да чувства и да постъпва право.
Какви са качествата на човека, който обича? Първо, той трябва да има обект, към който да отправи обичта си.
12.2.1933г.
331. И проводи ги,  НБ , София
Ако нямаш качествата на диаманта, каквото кажеш, няма да стане.
331.2 И проводи ги ( втори вариант )
Ако нямаш качествата на диаманта, каквото кажеш няма да стане.
19.2.1933г.
332. Неговата воля,  УС , София
За да свие ръката си, човек трябва да знае качествата на палеца си, а така също и на другите пръсти.
22.2.1933г.
333. Отношение към природата, ООК , София
Да се ожениш, това значи да се облечеш в нова дреха. – Какви трябва да са качествата на новата дреха? – Да топли и да пази тялото от външните условия. – „Ако дрехата е тънка?“ – Тогава ще отидеш в топлия, тропически пояс.
3.3.1933г.
334. Голямото и малкото,  МОК , София
Същевременно той притежава в себе си и качествата на силата.
334.2 Голямото и малкото ( втори вариант )
Какво разбирате вие под думата „малък човек“? Кои са качествата на слабост?
10.3.1933г.
335. Затвор и освобождаване, МОК , София
Кои са качествата на човека?
29.3.1933г.
336. Общи положения, ООК , София
336.2 Устата (продължение) ( втори вариант )
Нормално е, когато качествата на светлината и топлината са еднакво добри, тогава цветът е нормален.
Линията показва качествата на човешките чувства.
5.4.1933г.
337. Окото, ООК , София
По формата и големината на окото се съди за качествата и способностите на човека.
23.4.1933г.
338. Примирение,  УС , София
Едно от качествата на Божията Любов е, че тя от нищо не се цапа.
3.5.1933г.
339. Прави разсъждения / Човешката уста, ООК , София
Те са във връзка с качествата на човешкия характер.
Спри се върху нея да изследващ качествата й, да видиш защо е лоша, и наистина ли е такава.
12.5.1933г.
340. Трима господари,  МОК , София
Защо не носи калпак от овча кожа? Подсъзнателно, той иска да придобие качествата на самура.
340.2 Трима господари ( втори вариант )
Защо не носи калпак от овча кожа? Подсъзнателно той иска да придобие качествата на самура.
31.5.1933г.
341. Обходата, ООК , София
341.2 Обхода ( втори вариант )
Тези качества сега препятствуват да бъде той доволен от качествата на баща си.
11.6.1933г.
342. Надеждата ти,  НБ , София
Всичко на земята не се постига само чрез силата на надеждата, но едно от качествата на надеждата е, че тя носи здраве със себе си.
342.2 Надеждата ти ( втори вариант )
Едно от качествата на надеждата е, че тя носи сила и здраве.
14.6.1933г.
343. Влияние на материята, ООК , София
Едно от качествата на любовта е жертвата и всепрощаването.
14.7.1933г.
344. Доволството в живота,  МОК , София
Тя така се проникнала от четенето, че възприела качествата на всичките пророци в себе си.
344.2 Доволството в живота ( втори вариант )
Тя така се проникнала от четенето, че възприела качествата на всичките пророци в себе си.
16.7.1933г.
345. Семе, цвят и плод,  УС , София
Всеки казва: Човек съм. – Кое е качеството, което определя човека? Едно от качествата на човека е способността му да мисли.
23.7.1933г.
346. Силното оръжие,  УС , София
Ако отсечете клон от някое дърво, ще видите, че и той съдържа качествата на дървото– положителни и отрицателни. – Какво трябва да се направи с дървото? – Да се облагороди.
2.8.1933г.
347. Новите положения. Мислова централа, ООК , София
Следователно, щом се натъкнеш на страдания, не питай, защо става това, но си кажи: Липсва ми едно от качествата на ума.
3.9.1933г.
348. Великата формула, СБ , София
Едно от качествата на здравето е веселието. Едно от качествата на реалността е повторението.
Ако не познава качествата на своите мисли и чувства, като качества на плодове, той никога не би могъл да се ползва от силата, от знанието, които са вложени в тях.
24.9.1933г.
349. Новото разбиране на връзката в живота,  УС , София
Ако ние ще уподобим Бога на нашия баща, тогава ние ще Му придадем качествата на баща си.
349.2 Ново разбиране за времето ( втори вариант )
Ако ние ще уподобим Бога на нашия баща, тогава ние ще му придадем качествата на баща си.
8.10.1933г.
350. Непреривните постижения,  НБ , София
И другото е подобно, защото малкото носи качествата на голямото.
15.10.1933г.
351. Разбирането на Словото,  УС , София
Е, какво ще допринесе човек, ако използува качествата си само за себе си? Във висшето общество ходят почти всяка седмица да си лакират ноктите.
25.10.1933г.
352. Елементарни, съзвучащи и съграждащи мисли, ООК , София
И тъй, основната мисъл е да изучавате свойствата и качествата на своите мисли.
5.11.1933г.
353. Там ще бъде и слугата Ми,  НБ , София
Това е едно от качествата и свойствата на Божията любов, че тя се радва на всичко добро в хората.
26.11.1933г.
354. Красна като Луната и чиста като Слънцето,  НБ , София
Значи, жената била облечена в качествата на Луната и в качествата на Слънцето.
Най-първо, дългият живот зависи от качествата на любовта, която имаш; дългият живот зависи от качеството на знанието, което имаш; дългият живот зависи от качеството на свободата, която имаш.
10.12.1933г.
355. Законът на молитвата,  УС , София
И тънкото въже ще държи толкова, колкото и дебелото, а пък вие, като не разбирате качествата на тънкото въже, вие дърпате и то става дебело, да се изтъни не може и вие почвате да страдате.
24.12.1933г.
356. О, да ми беше като брат,  НБ , София
Мязам на тях.“ Казва: „Знаеш ли, аз не подозирах досега, че имам качествата на еди-кой си философ.
Баща е само онзи, който може да даде, да предаде своите качества, и дотолкоз, доколкото той е предал качествата на сина или на дъщерята, дотолкоз, доколкото майката е предала своите качества, дотолкоз той е баща и тя е майка.
Ако той има ясна представа какво нещо е брат, ако спазва качествата на брата, той всякога ще има помощта на когото и да е.
29.12.1933г.
357. Закон за музиката, МОК , София
Едно от качествата на пеенето е, че някой път, да кажем, ти си непримирим в живота.
5.1.1934г.
358. Обичайте положителното,  МОК , София
Как наричат тази любов, как да я кръстим? (Платоническа.) Какви са качествата на платоническата любов?
И няма да се мине много време и ти започваш да придобиваш качествата на туй, което обичаш.
21.1.1934г.
359. Обичайте я!,  НБ , София
Има едно различие, което съществува по отношение на техните качества, качествата, които те съдържат в себе си.
24.1.1934г.
360. Най-малкият опит, ООК , София
Ти можеш да носиш един триъгълник, без да имаш качествата на триъгълник.
4.3.1934г.
361. Приготовленията на сърцето,  НБ , София
Най-първо ще изучаваш качествата на здравата кръв, качествата и света на здравата кръв. След това ще изучаваш отклонението и качествата на болните хора.
11.3.1934г.
362. Новата дреха, УС , София
Какви трябва да бъдат качествата на един верующ? Този, новият верующ, като дойде, трябва да дойде с една пълна кесия.
15.4.1934г.
363. Божествен и човешки порядък, УС , София
Той му дава качествата на едно божество и мисли, че този идол може да му помага.
11.5.1934г.
364. Влиянието на музиката, МОК , София
Колко качества са необходими за поета? Кои са качествата на поета? Виждате в литературата, в христоматията, в естетиката кои са качествата на поета, после на ученика, на философа.
3.6.1934г.
365. Трите страни на съзнанието, УС , София
Ние искаме да бъдем велики хора, силни хора, без да знаем качествата, в които трябва да бъде изразена тази големина и тази сила.
4.7.1934г.
366. Самовъзпитание, ООК , София
Формите не са равни, формите се различават, но качествата на любовта и в животните и в човека са едно и също.
15.7.1934г.
367. Изново родени,  НБ , София
Най-първо трябва да изучавате, на човека му трябват елементи, той трябва да разбира качествата на светлината, качествата на слънчевата топлина, той трябва да разбира качествата на въздуха, той трябва да разбира качествата на водата, той трябва да разбира качествата на храната.
27.7.1934г.
368. Сянка и реалност, МОК , София
Кои са качествата, които отличават реалността? Някои неща наричаме реални, действителни, а тези, които не са действителни - нереални.
5.8.1934г.
369. Великото в живота, СБ , Витоша
Едно от качествата на тази Любов е следното: тя изпъжда навън всяко недоволство, което бушува в човека.
21.8.1934г.
370. Дигни одъра си!, СБ , София
Какви са качествата на Бога? Много са те и са неизброими, но едно от тях е, че Бог никога не спи, нито дреме.
Какви са качествата на новия човек? Новият човек никога и на никое същество, малко или голямо, не трябва да причинява страдания.
7.9.1934г.
371. Път на Божиите блага, МОК , София
Когато ви кажа, че не сте добър човек, по какво ще познавате, че сте добър човек? С какво захарта може да покаже, че е сладка? Кои са качествата на захарта? Захарта нали се топи.
7.10.1934г.
372. Посвещения в живота,  УС , София
Когото срещнете днес, мъж или жена, всички носят качествата на змията.
372.2 Четирите посвещения в живота (Великите посвещения. В какво седи силата ми) ( втори вариант )
Сега онова, което е важно, че всеки един ден всеки човек проявява качествата на змията.
19.10.1934г.
373. Орехът и орехчето. Вода и пара. Слизане, хлъзгане и падане, МОК , София
Трябва да проучавате качествата на нещата.
373.2 Орехът и орехчето. Вода и пара. Слизане, хлъзгане и падане ( втори вариант )
Аз искам да ви наведа на следното: трябва да проучвате качествата на нещата.
28.10.1934г.
374. Дързайте!,  НБ , София
Следователно, качествата на детето са равни на трите външни ъгли на квадрата. Единият външен ъгъл представя качествата на бащата, другият – качествата на майката, а третият – на средата, представя външните условия.
11.11.1934г.
375. В царството на Христа и Бога,  НБ , София
И ако вземете, например, тона до в деветте позиции на цигулката, всички тия девет вида до се различават по качествата си.
18.11.1934г.
376. Езикът на дъгата,  УС , София
Едно от качествата на Любовта е даването.
18.11.1934г.
377. Животът е по-драгоценен,  НБ , София
Следователно, в който народ и да сте вие всякога ще се влияете от качествата на този народ.
7.12.1934г.
378. ПОМНИ ГО,  МОК , София
Човешкият ум, качествата, дарбите, с които човек е роден това е ОМ.
9.12.1934г.
379. Абсолютната и Относителната реалност,  УС , София
Могат ли майката и бащата да ревнуват своята разумна и красива дъщеря, която има качествата на водата, на огъня и на светлината? Ако има тия качества, кой може да се приближи до нея, да я оцапа и да я открадне? Човек ревнува някого, за да не би да дойде някой да му открадне онова красивото и ценното, което той е вложил в своя възлюбен.
379.2 Абсолютна и Относителна реалност ( втори вариант )
Ако ти имаш една дъщеря, която е толкова умна, че има качествата на огъня и ако имаш една дъщеря, която има качествата на светлината, питам, ще ли ревнуваш тогава? И кой е онзи, който може да й причини някое зло, и кой е онзи, който може да я оцапа? Тя има качествата на водата.
12.12.1934г.
380. Най-съвършеният идеал. Песента на малката тревица, ООК , София
В тесаракта се показват качествата на нещата.
2.1.1935г.
381. Проводници (Където и да отидем), ООК , София
Но ти трябва да разбираш качествата на тази енергия, която е вложена в тебе.
6.1.1935г.
382. Правият път,  УС , София
По отклоняването на стрелката вие познавате качествата и степента на човешките прояви.
9.1.1935г.
383. Ново раждане, ООК , София
Той не само че трябва да се храни, но той трябва да прави подбор на своите храни, да знае качествата на всяка храна, от която организмът му има нужда.
3.2.1935г.
384. Разумният домостроител,  НБ , София
Аз определям какви трябва да бъдат качествата на майката и бащата, но от тия хора които са около мене, нито един от тях не е роден от такава майка и от такъв баща.
3.2.1935г.
385. Ценната дума,  УС , София
В 31 глава от Притчите, Соломон говори за качествата на разумната и добродетелна жена.
Мислите ли, че скъпоценните камъни лесно са станали такива? През големи страдания и мъчнотии са минали те, докато придобият качествата на скъпоценни камъни.
385.2 Ценната дума ( втори вариант )
В тридесет и първа глава от Притчите Соломон говори за качествата на разумната и добродетелна жена.
Мислите ли, че скъпоценните камъни лесно са станали такива? През големи страдания и мъчнотии са минали те, докато придобият качествата на скъпоценни камъни.
8.2.1935г.
386. Закон за освобождение,  МОК , София
Челото, носът и брадата ще определят качествата на неговата честност.
Стига да мисли за деветнадесет годишна възраст и за качествата на деветнадесетте години.
10.2.1935г.
387. Този е живият хляб,  НБ , София
Защо? – Защото хлябът носи в себе си качествата на нашата мисъл.
13.2.1935г.
388. Здравословното положение на човешката душа, ООК , София
Трябва да знаеш качествата на основните седем тона.
17.2.1935г.
389. Бъдете прочее разумни!,  НБ , София
Ако не разберете качествата на основата в себе си, вие ще създадете други мъчнотии. Ако вие придобиете качествата на гълъба и станете съвършено мекушав, а нямате смелост в себе си, вие ще станете много страхлив.
6.3.1935г.
390. Законът на помагането, ООК , София
И трябва да извадим качествата, които са скрити вътре в доброто.
8.3.1935г.
391. Двата университета. Съживяване на царския син,  МОК , София
Усмихването всякога показва следното: Когато човек се усмихва, той казва: "Я бъде, я не!" И вие някой път все се усмихвате. (Олга: "Аз всичкото ще дам!) Ти най-първо ще ми докажеш, че си нещастна! (-Това не мога.) Какви са качествата на щастливия човек? (-Той има много възможности!) Не много, но всички възможности. (-В миналата лекция питахте, кое е отличителното за нещастието и аз казах, оскъдността.
391.2 Двата университета (Съживяване на царския син) ( втори вариант )
Усмихването всякога показва следното: „Когато човек се усмихва, той казва: „Я бъде, я − не!“ И вие някой път все се усмихвате. (Олга: „Аз всичко ще дам.“) Ти най-първо ще ми докажеш, че си нещастна. (Това не мога.) Какви са качествата на щастливия човек? (Той има много възможности.) Не много, но всички възможности. (В миналата лекция питахте кое е отличителното за нещастието и аз казах оскъдността.
10.3.1935г.
392. И отиде, та се представи,  НБ , София
Така той трябва да съедини качествата на сиромаха и качествата на богатия в едно, за да бъде щастлив.
24.3.1935г.
393. Двете добродетели,  УС , София
393.2 Двата вида добродетели. (Кой е правият път) ( втори вариант )
Сега какви са качествата на младия? И какви са качествата на стария? Вие тогава не разбирате, ако под младия подразбирате, че е силен, а старият – отслабва.
21.4.1935г.
394. Ако не ядете,  НБ , София
В какво седи достойнството на човека? – Едно от качествата на човешкото достойнство седи в следното: правата мисъл.
12.5.1935г.
395. Правото на Любовта,  УС , София
Какво означава светията? Какви са качествата му? Светията осветява пътя на хората.
395.2 Близкият човек. (Двете права на човека, който обича. Примирението) ( втори вариант )
Когато аз садя едно динено семе в земята, това динено семе, понеже аз го садих, затова ли става? Не, то семето съдържа в себе си качествата.
2.6.1935г.
396. Тонът Фа,  УС , София
Такива са качествата и на красивото чувство, и на красивата постъпка.
396.2 Няма да бъда излъган ( втори вариант )
Такива са качествата и на едно човешко чувство.
Как разбирате вие какво нещо е „фа“? На „фа“ съм открил качествата. На „до“ не съм опитвал качествата.
7.6.1935г.
397. Малките желания,  МОК , София
Те определят качествата на самия тон.
397.2 Малките желания ( втори вариант )
Те определят качествата на самия тон.
23.6.1935г.
398. Човек и природа,  УС , София
398.2 Господ в нас, и ние в Него ( втори вариант )
Правя си един опит за качествата на захарта и силата, която тя съдържа.
3.7.1935г.
399. Филмът на живота, ООК , София
Общи работи може да каже: че вие сте честен човек например или нещо за качествата ви.
5.7.1935г.
400. Двата полюса. Мъжът и жената,  МОК , София
Когато някой път топлината се скрива вътре, вие значи придобивате качествата на рибите.
В този закон щом кажем, че "А" е равно на 1, качествата на 1 се отличават от качествата на 2.
17.7.1935г.
401. Колко е добър Господ, ООК , София
Има лоши хора, които имат точно качествата на добрите хора.
19.7.1935г.
402. Двамата спътници. (Двамата пътници),  МОК , София
Научно казано да знае качествата и свойствата на нещата.
По отношение на духовния свят, какви трябва да бъдат качествата? – Туй, на което трябва да разчитате, едновременно не трябва да бъде нито много студено, нито много горещо.
Геният, ако няма качествата на светията, той нищо не може да свърши.
Да кажеш една дума на място, това е гениалност, а да дойдат последствията, това, което думата носи, ти си турил качествата на светията.
Какво съдържа маслото в себе си? Кои са качествата и свойствата на маслото? Една кожа на обущата, която е корава и убива на краката, след като се намаже с масло - омеква.
Според вас, кои са качествата и свойствата на единицата? Да кажем, имате един цар, който заповядва, каквото каже, всичко става.
24.7.1935г.
403. Стар и нов порядък, ООК , София
Тази тояга най-първо съдържа качествата на любовта. Пръстът, който съдържа качествата на благородството, това е показалецът; качествата на вечната справедливост - средният пръст; качествата на наука, художество, изкуство - безименният пръст или слънчевият пръст, и качествата на материалните блага - малкият пръст.
28.7.1935г.
404. Положителни качества,  УС , София
Какви са качествата на добрия слуга и на добрия господар? Добрият слуга е умен и досетлив.
1.9.1935г.
405. Ще дойде отвътре, СБ , РБ , София
Днес всички проповедници, всички религиозни говорят за Христа, за Първата Причина на нещата, описват качествата й, но като се намерят в трудно положение и им се помогне да излязат от него, те всякога отдават това на този или онзи силен човек и бързат, да му изкажат своята благодарност.
22.9.1935г.
406. Защо им говориш с притчи?,  НБ , София
Следователно, за да бъде човек учен, той трябва да има качествата на учения.
22.9.1935г.
407. Трите родословия. Моето верую. Новото верую,  УС , София
407.2 Трите родословия ( втори вариант )
Едно от качествата на Любовта е предвиждането.
27.10.1935г.
408. Приложението като източник на знанието,  УС , София
408.2 Източник на знанието ( втори вариант )
Тя не се оправдава нито с брашното, нито с пещта; тя знае качествата на брашното, познава пещта си и изкарва добър хляб.
10.11.1935г.
409. Роденото от плътта,  НБ , София
Които познават качествата и проявите на разните планети, казват за някой човек, че е тип меркурианец, запример, или марсианец, или венерин тип и т.н.
17.11.1935г.
410. Плевели,  НБ , София
Една жена не може да развие качествата на един мъж и един мъж не може да развие качествата на една жена. После, и бащата не може да има качествата на своето дете.
22.11.1935г.
411. Подядане и ощетяване,  МОК , София
Та казвам: Всяка една мисъл, която не носи качествата на захарта, тя е горчива.
24.11.1935г.
412. Бъди доволен,  УС , София
412.2 Доволството ( втори вариант )
Какви са качествата на набожния човек? Едно от неговите качества се изразява чрез даването.
27.11.1935г.
413. Към извора, ООК , София
Ти, по-скоро, ще приемеш качествата на стомната, отколкото качествата на любовта.
8.12.1935г.
414. Вътрешният живот. Вътрешни и външни прояви. Трите книги,  УС , София
Аз ви навеждам тия, малките работи, за да имате една ясна представа, малка, за онзи, духовния свят и да имате повече съзнание за качествата на духовния човек. Кои са качествата на духовния и на светския човек? Казват: „Ама той вярва.“ Та и онзи човек вярва.
Сега, едно от качествата кое е? Най-първо, човек като прогресира в духовния живот, той трябва да стане много по-търпелив.
8.12.1935г.
415. Дванадесетият час,  НБ , София
В Писанието се описва качествата на тия реки.
11.12.1935г.
416. Трите връзки, ООК , София
") Защо я наричате права? Какви са качествата на правата линия? Между две точки може да теглим само една права линия.
15.12.1935г.
417. Да се не изгуби нищо,  НБ , София
Кажете ми, конкретно, какви са качествата на доброто и на злото. Следователно, всеки процес, който отнима нещо от качествата на живота, наричаме зло, всеки процес, който предава нещо към качествата на живота, наричаме добро.
15.12.1935г.
418. По новия начин. Коприненият конец,  УС , София
И не можеш да добиеш разсъдък в тебе, тъй да определиш качествата на нещата, ако нямаш вкус.
418.2 Коприненият конец ( втори вариант )
Цигуларят не може да се прояви без цигулка; ораторът не може да се прояви без език; мислещият не може да се прояви без очи, чрез които да възприема истината и красотата; който иска да прояви чувствата си, трябва да има ухо; който иска да прояви разсъдъка си, да определя качествата на нещата, трябва да има вкус.
22.12.1935г.
419. Да имат живот,  НБ , София
Ако вие предадете качествата на вълка върху овцата и качествата на овцата върху вълка, где ви е тогава знанието? Вие трябва да изучавате вълка такъв, какъвто си е и овцата трябва да я познавате каквато си е.
29.12.1935г.
420. Причина на страданията. Любов, разумност, истина и доброта,  УС , София
Сега, какви са качествата на един ангел? Един ангел е едно същество интелигентно, с любов и интелигентно, същество на истина и доброта.
5.1.1936г.
421. Знайният Бог, УС , София
421.2 Знайният Бог ( втори вариант )
Той възприел качествата на животните, затова понякога проявява инстинктите и желанията на мечката, вълка, тигъра, заека и др. Човек възприел качествата на животните и за да се освободи от тях, трябва да работи съзнателно върху себе си.
И тъй, изучавайте животните, да познавате качествата им.
19.1.1936г.
422. Непроменливи величини, УС , София
422.2 Устойчиви величини ( втори вариант )
Какви са качествата на мъдростта? Казано е в Писанието: „Мъдростта, която е отгоре, първо е чиста, после мирна, приветлива, благопокорна, пълна с милост и добри плодове, безпристрастна и нелицемерна.“ (– 17 ст.). – Мъдростта е чиста.
26.1.1936г.
423. Слуги на Доброто, УС , София
423.2 Слуги на доброто ( втори вариант )
Всеки орган на тялото трябва да бъде силен, да придобие качествата на цялото, без да пожелае да излезе вън от тялото.
5.2.1936г.
424. Работете с доброто, ООК , София
Една основна мисъл е тази, на която качествата не се менят, при всички условия тя остава една и съща.
14.2.1936г.
425. Възможности и условия на ума и сърцето,  МОК , София
Той намерил написаното на неговия език. – „Има библиотека, ще намериш еди кой си том и ще ти каже с туй копче по кой начин да буташ.“ Трябвало да ходи, да рови в библиотеката, за да намери свойствата и качествата на копчето, как да бута.
8.3.1936г.
426. Ето младоженецът иде,  НБ , София
Тогава аз разрешавам въпроса за себе си и казвам: Бих желал да имам качествата на този сокол, с изключение на едно от тях – да не ям птичките.
В това отношение всички трябва да бъдете смели и решителни, да имате качествата на детето, на слабия, да бъдете умни. Същевременно да имате качествата на силния човек, да бъдете добри, това е нужно на всички.
11.3.1936г.
427. Сегашният момент, ООК , София
Сега носът не може да бъде железен, но един нос може да съдържа качествата на желязото, може да съдържа качествата на медта, качествата на оловото, качествата на среброто, на златото или на много други елементи.
20.3.1936г.
428. Самовъзпитание,  МОК , София
Всяко едно зърно съдържа качествата на всички зърна. И качествено се различават, но при туй сравнение едното зърно съдържа качествата на всичките зърна.
5.4.1936г.
429. Двете фази в пътя на ученика, УС , София
Като дойде водата, ще кажеш: „Добре дошла!“ Има ли някой да желае да изпъди въздуха? Като дойде чистият въздух, ти казваш: „Добре дошел!“ Има ли някой да изпъди светлината, водата, въздуха? Водата, въздухът и светлината са добре дошли! И ако вие имате качествата на водата, въздуха и светлината, вие сте добре дошли.
Носете в душите си Божията Любов; носете в душите си Божията Мисъл; носете в душите си Доброто на Бога; носете в душите си качествата на водата; носете качествата на въздуха и качествата на светлината.
429.2 Двете фази ( втори вариант )
Кой човек не се нуждае от вода, въздух и светлина? Носете качествата на водата, въздуха и светлината, за да бъдете добре приети навсякъде. Пъди ли ви някой, ще знаете, че нямате качествата на водата, въздуха и светлината.
Работете върху себе си, да придобиете качествата на водата, на въздуха и на светлината.
12.4.1936г.
430. Божествената връзка. Новият живот. Трите врати, УС , София
430.2 Божествената връзка ( втори вариант )
Той започва да изброява качествата, които имал като млад.
12.4.1936г.
431. Заведоха Исуса,  НБ , София
Обаче, хиляди години преди да дойде на земята, той трябва да се възпитава, че като дойде, тогава да прояви качествата си.
15.4.1936г.
432. Мекота, ООК , София
Мекотата има качествата на водата, но не е вода. Мекотата има качествата на въздуха, но не е въздух. Мекотата има качествата на светлината, но не е светлина. Мекотата има качествата на земята, но не е земя.
3.5.1936г.
433. Четирите качества, УС , София
433.2 Четирите качества ( втори вариант )
Следователно, за да разберете живота в неговата пълнота, трябва да притежавате качествата и на обикновения, и на талантливия, и на гениалния, и на светията.
21.8.1936г.
434. Външна и вътрешна любов , СБ , София
Едно от качествата на тази любов е даването.
22.8.1936г.
435. Основни черти на новото, СБ , София
Това е едно от качествата на новия живот.
29.8.1936г.
436. Проявеният и непроявеният, СБ , София
436.2 Проявеният и непроявеният ( втори вариант )
Едно от качествата, когато започне любовта в човека да се проявява, е, че неговото естество, в дадения случай, се изменя.
16.10.1936г.
437. Същественото за младите,  МОК , София
Който обича да си похапва, пак ще си похапва, всеки ще запази качествата, които има.
437.2 Същественото за младите ( втори вариант )
Всеки ще запази качествата, които има.
24.1.1937г.
438. Конкретното в Любовта,  УС , София
438.2 Конкретното в Любовта ( втори вариант )
Качествата, които жената сега носи, може да се дължат имено на този мъж, когото тя сега среща.
12.2.1937г.
439. Прави и криви линии,  МОК , София
Всякога трябва да развивате едно от качествата на правата мисъл.
439.2 Прави и криви линии ( втори вариант )
Знае качествата на тигрите, лъвовете, змиите, на всички опасни животни.
В правата мисъл всякога трябва да развивате едно от качествата й.
14.2.1937г.
440. В начало бе Словото,  НБ , София
Той може да има качествата на рибата, той може да има качествата на птицата, той може да има качествата и на коня, но щом дойдем до човек, ние влизаме вече в друго едно царство.
19.2.1937г.
441. Хигиена на сетивата,  МОК , София
Тя се ръководи от едно крайно фино, изящно чувство, което определя качествата на всеки елемент на мисълта.
Детето казва: „Много боли“ и тогава то сравнява качествата на вкуса с качествата на осезанието, прави разграничение къде има повече капитал – във вкуса или в осезанието.
441.2 Хигиена на сетивата ( втори вариант )
Мисълта се води от едно крайно фино изящно чувство, което определя качествата на всеки елемент на мисълта.
Детето казва: “Много боли.” Тогава детето сравнява качествата на вкуса с качествата на осезанието.
26.2.1937г.
442. Концентриране на човешкия ум,  МОК , София
Трябва да разбирате качествата и свойствата на вашия ум, трябва да разбирате качествата и свойствата на вашето сърце.
Старият човек разбира качествата на водата.
442.2 Съсредоточаване на човешкия ум ( втори вариант )
Трябва да разбирате свойствата на вашия ум, качествата на вашия ум. Трябва да разбирате качествата и свойствата на вашето сърце.
Старият разбира качествата на водата.
3.3.1937г.
443. Път за освобождение, ООК , София
Старият има вече качествата на една умна жена: той събира всичко наоколо.
5.3.1937г.
444. Двете течения,  МОК , София
Това са качествата, които човек трябва да има в себе си.
4.4.1937г.
445. Степени на любовта,  УС , София
Помнете: Животът, който ни е даден, определя качествата на нашата душа.
445.2 Степените на любовта ( втори вариант )
Та казвам: Животът, който ние живеем той определя качествата на нашата душа, помнете това.
9.4.1937г.
446. Мисълта – изходен път, МОК , София
Две неща определят качествата на ума - човешкото ухо и чело.
2.5.1937г.
447. Както Бог мисли и прави,  УС , София
447.2 Както Бог мисли и прави ( втори вариант )
Нещата първоначално са били Божествени, а после те са изгубили качествата на своята Божественост.
2.5.1937г.
448. Стана невидим,  НБ , София
Вие сте изучавали аритметика, но ако бихте изучавали нейния вътрешен смисъл, то щяхте да знаете свойствата и качествата на числата от 1 до 10, щяхте да знаете техния произход.
19.5.1937г.
449. Цялото и частите, ООК , София
За да се облечете в новия човек, за да създадете в образа на Бога, в правда, в святост и Истина, за да се облечете с новия човек, да създадете качествата по образа на Бога, в правда, в святост и в Истина.
28.5.1937г.
450. Ценност и морал,  МОК , София
Ценността е за качествата на резултата.
2.6.1937г.
451. Правилно приемане, ООК , София
Коя тема е свободна? Кои са качествата на свободната тема? – Свободна тема е онази, в която има една трезва мисъл, едно трезво чувство, една трезва постъпка.
11.6.1937г.
452. Правилно отношение,  МОК , София
Ето какви са качествата на потопяването: имате приятел А, който е умен, здрав, богат момък, има всичкото обществено положение; вие сте неговият съкласник В и сте беден.
16.6.1937г.
453. Пътят на музиката, ООК , София
Когато дойдете да изучавате качествата на музиката, трябва да имате свещено чувство.
20.6.1937г.
454. Особености на човека,  УС , София
Господарят преценил качествата на своя добър роб и го освободил, като му дал голяма сума да живее спокойно.
454.2 Особената черта на човека ( втори вариант )
Всеки един човек трябва да има едно от качествата.
18.7.1937г.
455. Лъчи на живота, СБ , РБ , 7-те езера
Само пробудената душа познава качествата на Божията Любов.
30.7.1937г.
456. Планини и долини, СБ , РБ , 7-те езера
Ако не можете да изучавате външния свят, как ще изучавате вътрешния? Как ще изучавате свойствата на своите мисли и чувства? Как ще изучавате качествата на говора? Ученикът трябва да изучава тия неща, да има ясна представа за себе си.
8.8.1937г.
457. Качества на ума, сърцето и тялото, СБ , РБ , 7-те езера
Следователно, както цигулката се цени по тон, по материал, от който е направена, и по начин на изработка, така и човек се цени по три неща: по качествата на своя ум, на своето сърце и на своето тяло. Едно от качествата на добрия ум е, че и в най-мрачната нощ той носи светлина. Едно от качествата на доброто сърце е, че и в най-големия студ то носи топлина. Едно от качествата на тялото е, че носи в себе си здраве и сила.
457.2 Качества на умът, сърдцето и тялото ( втори вариант )
А щом влезнете в трикачествения свят, качествата на човека са светлината, топлината и силата.
11.8.1937г.
458. Път и възможности, СБ , РБ , 7-те езера
458.2 Пътят и възможностите ( втори вариант )
Трябва да знаете качествата на онова злато, което е носител на живота.
22.8.1937г.
459. Свободно даване, СБ , РБ , София
Човек трябва да се изпита, да дойде до положение да познава качествата на нещата.
Те не знаят какви са качествата на любовта.
Едно от качествата на любовта е, че тя изключва всякакъв страх от себе си. – Какво ще стане с нас? – Каквото е определено.
23.8.1937г.
460. Любов и безлюбие, МОК , София
Но какви са законите за щастливите числа? Щастливо число за един земеделец е, ако знае кога да посее зимните култури; щастливи числа за един лозар са, ако знае качествата на пръчките и на каква почва да ги постави.
24.8.1937г.
461. Път за освобождение, СБ , РБ , София
461.2 Път за освобождение ( втори вариант )
Ако искаш ти да станеш цар, трябва да имаш качествата на Юпитер.
1.9.1937г.
462. Не нарушавайте свободата, ООК , София
Кои са качествата на горенето? Има едно горение, което образува само дим.
3.9.1937г.
463. Божественият подарък, МОК , София
Музикантът специфично трябва да разбира качествата на тоновете.
19.9.1937г.
464. Идете при чистите извори,  НБ , София
Едно от качествата е: където стъпи, изгаря.
22.9.1937г.
465. Вечно подмладяване. Закон за вечна младост, ООК , СБ , РБ , София
Детето не може да има други качества, вън от качествата и способностите, които бащата и майката са притежавали.
1.10.1937г.
466. Възможности на красотата,  МОК , София
Кои са качествата на окултния ученик? Казвате: „Да бъде човек окултен ученик“.
13.10.1937г.
467. Пътят на човешкото развитие, ООК , София
Продължителността на живота трябва да се свърже и с качествата на отношенията, които имаш в живота.
14.11.1937г.
468. И не можаха на това да му отговорят, НБ , София
А обикновените хора, които нямат в себе си нито едно от качествата на светията, на ангела, на Божеството, току те хване и иска да пипа.
19.11.1937г.
469. Организиран и неорганизиран свят, МОК , София
Устните са, които определят качествата на човешката мисъл, качествата на човешките чувства точно.
24.11.1937г.
470. Аз ще оздравея, ООК , София
Не само туй, то е едно от качествата и после, професорът казва тъй: /Фиг. 1/
26.11.1937г.
471. Великата работа на водата, въздуха, . топлината и светлината, МОК , София
Те са необходими на земята за да разбирате качествата на водата, качествата на въздуха, качествата на топлината и качествата на светлината.
5.12.1937г.
472. Сила, благородство, светлина и доброта, НБ , София
Той съдържа в себе си качествата на любовта, на мъдростта и на истината.
29.12.1937г.
473. Пред радостите и зад страданията, ООК , София
Ти искаш да бъдеш красив, ако не разбираш законите на праната, на жизнената сила или елексир, или ако не разбираш качествата на първичната материя, ако не разбираш качествата на „М“-то, ти не можеш да се подмладиш.
12.1.1938г.
474. Четиритях точки, ООК , София
В цялата наука, както се изучава сега, като изучаваш известна наука, трябва да придобиеш качествата на тази наука.
11.2.1938г.
475. Мозъчна и симпатична нервна системи,  МОК , София
Значи днешният културен свят, за да създаде една хигиена на храненето, трябва да знае качествата на разните храни.
2.3.1938г.
476. Лечебното действие на музиката, ООК , София
За да имаш добро сърце, трябва да знаеш качествата, които са скрити в самата природа.
6.3.1938г.
477. Новата храна,  УС , София
Ако и двамата искат да разберат какво представлява човека, нека придобият качествата на истинския човек.
9.3.1938г.
478. Божието дихание, ООК , София
А пък доброто, това е едно от качествата на работата, която той извършва. И какъвто е бил като пиле, и като човек е запазил качествата си. Като пиле какъвто е бил, такъв е бил като растение, и като човек е запазил качествата, които е имал като растение.
27.3.1938г.
479. Великите пътища,  УС , София
Трябва да опитате дали човек отговаря на качествата, които му приписват.
8.4.1938г.
480. Импулсът,  МОК , София
Може ли туй пеене да дойде изведнъж? Най-първо трябва да разбирате качествата на седемте тона.
29.4.1938г.
481. Една основна идея,  МОК , София
Непосаденият орех остава неизменен, се като орех, но този непосаден орех след десет години ще има ли качествата, които имал в началото? Да кажем, първата година, втората година, третата година, ако се тегли, ще има ли същото тегло? – Ще изгуби нещо от теглото си.
20.5.1938г.
482. Опорна точка,  МОК , София
Един тон може да го направиш сочен, да му дадеш качествата на една череша, може да му дадеш качествата на една слива, може да му дадеш качествата на една ябълка, може да му придадеш уханието на един цвят, на някой карамфил, на някоя роза.
31.7.1938г.
483. Първо и последно място, СБ , РБ , 7-те езера
На същото основание казваме, че качествата, добродетелите на човека не зависят от мястото, на което са поставени.
27.8.1938г.
484. Под слънчевите лъчи, СБ , РБ , София
С тази форма заедно, той приел и качествата на свинята.
Едно от качествата на любовта е даването.
28.9.1938г.
485. Закони на Любовта, ООК , София
Кои са качествата на един прав възглед? Ако възгледите на човека са прави, ако неговата мисъл е права и ако ред поколения тая мисъл е била права, 100–500 поколения са живели с права мисъл, то челото ще се оформи, има една много хубава линия.
16.10.1938г.
486. Скрих таланта,  НБ , София
Той се занимава с храненето, с разпределянето качествата на храните, които идват отвън, а същевременно и с човешката реч.
28.10.1938г.
487. Правилна преценка,  МОК , София
Белезите, които са ги турили, какви са качествата на онзи човек, който е роден на 22 март? Тогава влиза този знак.
13.11.1938г.
488. Ще дойдем,  НБ , София
Според закона за наследствеността съзнанието на ума напълно трябва да носи качествата на съзнанието на душата и съзнанието на духа.
18.11.1938г.
489. Страдания и придобивки,  МОК , София
Едно от качествата на Бога е това.
25.11.1938г.
490. Стани ти, който спиш!,  МОК , София
Ако един азотен атом мине през областта на ума или мине през областта на сърцето, на чувствата, той вече в себе си има тия качества, дето минал: Има качествата на човешкия ум и качествата на човешкото сърце, има и качествата на човешката воля, щом е минал през трите области.
2.12.1938г.
491. Сухота и влага,  МОК , София
Казва: „Светло същество, светъл ум, светъл човек е той.“ Сега задава един въпрос, кой може да го каже това? Описва качествата: При него всичко се топи, започва всичко да расте, при него всичко цъфти, при него всичко зрее.
7.12.1938г.
492. Спокойно сърдце, ООК , София
Второ: ти искаш да знаеш, туй, което ти си хванал. (Учителят държи крушата.) Представете си, че туй същество си пипал, не знаеш качествата, какво съдържа в себе си.
Ще ти кажа качествата на твоите братя, на твоите сестри, ще ти покажа как трябва да постъпваш.
14.12.1938г.
493. Път и постижение, ООК , София
Когато купиш един скъпоценен камък, цената, която си дал, да съответствува за качествата на скъпоценния камък.
Практически се определя от качествата на онова, което той дал.
Тогава ще се явят качествата на вечния живот. „Това е живот вечен, да позная Тебе Единаго и [Истиннаго Бога] и Христа, Когото си изпратил.“ Тогава, като се приближаваме към Бога, ще дойдем да постигнем онова, което желаем.
23.12.1938г.
494. Трите закона,  МОК , София
Ако ви е страх от една мечка, вие постепенно ще придобиете качествата на мечката. Ако ви е страх от един заек, вие ще придобиете качествата на заека. Вие ще придобиете качествата на мечката, но от тия качества ще придобиете нещо. Но какво ще придобиете от качествата на заека? Във (вас) всякога ще има една реакция.
Вземете в Галатяном, 5 глава, лошият човек има 17 качества, 9 са качествата на добрия човек.
12.3.1939г.
495. Скритият сън,  НБ , София
Има теглилка, с която определят качествата и състоянията на човека.
15.3.1939г.
496. Самовъзпитание, ООК , София
И ако вие, като дишате, се тревожите и мислите за това, за онова, за работи, които не ви влизат в работа, вие не можете да възприемете този цвят – това е жизнена енергия, наречена прана, която придава качествата на кръвта.
29.3.1939г.
497. Качествата на ученика, ООК , София
Какво е да вярваш в Бога? Какви са качествата? Ти не можеш да вярваш в Бога, ако не го обичаш с всичкото си сърдце, ум, душа, сила и дух.
7.4.1939г.
498. Дайте свобода,  МОК , София
Та казвам: Ако вие психологически бихте разбрали туй, какво нещо е радостта? Какви са качествата на радостта и какво радостта донася в живота? Радостта е едно чувство, което има здравословно влияние върху организма.
12.4.1939г.
499. Съобразителност и разумност, ООК , София
От какво произтича това? Ние казваме: „Човек трябва да бъде религиозен.“ Но, за да бъде човек религиозен, какви са качествата на религиозния човек? Вие казвате: „Да вярва в Бога.“ Но той трябва да знае в какво седи вярата.
19.4.1939г.
500. Големите блага, ООК , София
И 12 хиляди зърна съдържат качествата на едното зърно.
10.5.1939г.
501. Слушане и чуване. Музикални упражнения, ООК , София
Това е една почва, върху която трябва да работиш, а не да вземаш качествата на тази твърдост.
23.6.1939г.
502. Обезсърчение и насърчение,  МОК , София
Следователно, ако вие имате една мисъл, тя спада към кой ред мисли? Към добрите или към лошите? В какво седи една добра мисъл? Какви са качествата на една добра мисъл и какви са качествата на една лоша мисъл? Иде ти мисълта да откраднеш. Казва някой: „Аз учен човек няма да стана.“ Какво лошо има? Той е учен човек по естествените науки, да кажем голям естественик на насекомите, знае имената на всички насекоми, в туй седи неговата ученост, изучава качествата им, първо външната форма, после навиците им в какво седят.
То е едно от качествата.
12.7.1939г.
503. Езикът на любовта, СБ ,РБ , 7-те езера
Ако влязат в търпението, и невежият, и сиромахът ще придобият качествата на първите двама.
В прочетената глава от Посланието към Коринтяните се говори за качествата на любовта.
16.7.1939г.
504. Реалността на живота, СБ , РБ , 7-те езера
Понеже едно от качествата на сърцето е да събира, затова и жената събира, пълни къщата.
23.7.1939г.
505. Вратата на любовта, СБ , РБ , 7-те езера
Мислите ли, че и хората, които ядат месо, имат условия за развитие? Какво може да предаде свинското месо на човека? Като яде свинско месо, човек придобива някои от качествата на свинята, Като яде кокоше месо, също така той приема някои качества на кокошката.
4.8.1939г.
506. Търпение, СБ , РБ ,МОК , 7-те езера
506.2 Търпение ( втори вариант )
Той трябва да има такова съзнание в себе си, че с качествата и дарбите които му са дадени, да минава през най-големите несгоди, без да причинява никаква пакост.
Търпението е едно от качествата на любовта.
11.8.1939г.
507. Господар и слуга, СБ , РБ ,МОК , 7-те езера
507.2 Служене ( втори вариант )
Искате ли да придобиете качествата на любовта, благодарете на Бога за страданията и за радостите, които ви се дават; благодарете за богатството и за сиромашията; благодарете за знанието и за невежеството; благодарете за здравето и за болестта.
13.8.1939г.
508. Гласът на Любовта, СБ , РБ , 7-те езера
Едно от качествата им е това, че като посетят човека, при каквито трудни условия да се намира, той се изпълва с такава сила, че запазва равновесието си.
Учителят му отговорил: Докато не придобиеш качествата на адепта, който служи на любовта, ти никога няма да успяваш.
508.2 Гласът на Любовта ( втори вариант )
Какви са качествата на светлата мисъл? Светлата мисъл е онази, която дойде ли в човека, при каквито условия и да се намира, той никога не губи своето равновесие.
Като се върнал при учителя си, ученикът казал: “Този последният пък е съвсем слаб човек, даже не се мръдна, като че нищо не виде.” Тогава учителят му казал: “Докато не придобиеш качествата и на последния, ти никога няма да имаш успех в света.”
19.8.1939г.
509. Новораждане, СБ , РБ , 7-те езера
Като се храни с месо, човек възприема качествата на животното, което е ял.
509.2 Новораждане ( втори вариант )
Ако един човек би се хранил целия си живот със свинско месо, той щеше да добие качествата на свинята.
1.9.1939г.
510. Красиви движения,  МОК , София
Електричеството носи светлината в ума, носи качествата на светлината.
3.9.1939г.
511. Слугиня на Божествената Любов,  УС , София
Няма качествата на хранителността, но има вкус.
12.11.1939г.
512. Кротките, миротворците,  НБ , София
Всяка вечер човек трябва да си спомни качествата на Бога и да види какво се иска от него.
15.12.1939г.
513. Сиромашия и богатство,  МОК , София
Кои са качествата на недоволството? Кое става причина да сте недоволни от някои неща? Сиромахът е недоволен, че не е богат.
19.1.1940г.
514. Реалността,  МОК , София
Туй са качествата на доброто.
18.2.1940г.
515. Добрият път,  УС , София
Сега, кои са качествата, с които любовта се отличава? Най-първо, за да обичаш, трябва да имаш някаква форма.
18.2.1940г.
516. Словото бе Бог,  НБ , София
Той седи само в едно отношение по-горе, понеже като е взел качествата на баща си и на майка си, съвокупно, той имал възможност да ги развие и тъй изглежда, че е по-умен.
3.3.1940г.
517. Става истина,  НБ , София
Хубаво свинско месо, печено, на кебапчета, как, нали е хубаво? Хората, които хиляди години са яли агнешко месо, придобили качествата на овцете.
24.3.1940г.
518. Връзвайте и развързвайте!,  НБ , София
Ако момата носи качествата на лявата ръка на момъка, и ако момъкът носи качествата на дясната ръка на момата, ще живеят по Божественому.
14.4.1940г.
519. Майката на съвършенството,  УС , София
Кучето, понеже живее при човека, взело от качествата на човека.
24.4.1940г.
520. Сгъстяване, разредяване и разширяване, ООК , София
Ако жената би придобила качествата на мъжа, ще израсне брада. Ако мъжът придобие качествата на жената, брадата му ще изчезне.
5.5.1940г.
521. Най-малката погрешка и най-малкото добро,  УС , София
Казвам: Ако аз ви попитам, какво нещо е любовта, как ще ми отговорите, как ще ми я опишете? Казвате: „Тя е човешката любов.“ Кои са качествата на човешката любов? Човешката любов първо започва много добре и свършва много зле. То е едно от качествата.
12.5.1940г.
522. Старият и новият човек,  НБ , София
Не взимайте атрибутите, качествата на Бога да обичате всички.
26.5.1940г.
523. Станало раздор,  НБ , София
Големите изпитания, през които човек минава, само те определят качествата на любовта.
2.6.1940г.
524. Бог е истинен,  НБ , София
На грешника да приписваме качествата, които той има.
21.6.1940г.
525. Физически, духовен и умствен свят,  МОК , София
Едно от качествата, за да мисли човек – непременно трябва да има светлина.
23.6.1940г.
526. Новият закон,  НБ , София
Човек трябва да изучава качествата на новото.
7.7.1940г.
527. Светлина, топлина и сила,  НБ , София
За да живееш, ти трябва да имаш онази любов, която носи истинския живот, без качествата на смъртта.
26.7.1940г.
528. Млад и стар,  МОК , София
Какви са качествата на духовния свят? Разширяват се телата.
2.8.1940г.
529. Умни, добри и здрави,  МОК , София
Най-първо, трябва да се научите да се самовладате: да знаете качествата на вашата мисъл, в дадения случай да не може някой да ви предизвика.
4.8.1940г.
530. Реалност на живота, СБ , РБ , УС , София
В 13-та глава от първото Послание към Коринтяните, апостол Павел накратко изброява качествата на Любовта.
11.8.1940г.
531. Да имате любов, СБ , РБ , София
Коя е мярката, според която определяте качествата на нещата? Когато кажете, че обичате някого повече от всички хора, вие нямате мащаб, с който да мерите нещата.
15.8.1940г.
532. Магическата сила на Любовта, СБ , РБ , 7-те езера
Едно от качествата на Любовта е нейното постоянство и неизменност.
16.8.1940г.
533. Господаруване и слугуване, СБ , РБ , 7-те езера
За да придобият качествата на Любовта, хората са поставени на специален режим – масажиране.
1.9.1940г.
534. Десетте девици, СБ , РБ , УС , София
За да не изпада в заблуждения, човек трябва да знае качествата на духа, на душата, на ума и на сърцето си. Едно от качествата на Любовта е даването.
22.9.1940г.
535. В Божественото училище, СБ , РБ , София
Ако искам да зная качествата на Юпитер, ще го търся горе, на темето.
9.10.1940г.
536. Една седмица въ рая, ООК , София
Едни и сѫщи ли сѫ качествата на тия единици? Казвате: „Едно, едно“.
536.2 Една седмица въ рая ( втори вариант )
Едни и същи ли са качествата на тия единици? Казвате: едно, едно.
23.10.1940г.
537. По пѫтя на Любовьта, ООК , София
Качествата на истинскиятъ ученикъ.
537.2 По пътя на Любовта ( втори вариант )
Качествата на истинският ученик.
4.12.1940г.
538. Животъ, сила, здраве, ООК , София
Ако искате да пѣете една пѣсень, която не служи на мисъльта, не служи на чувствата, на въодушевлението, на силата – тя нѣма качествата на една пѣсень.
Не че всичко е въ пѣенето, но трѣбва да знаете едно отъ качествата – мисъль, чувствувания, сила, работа.
538.2 Животъ, сила, здраве ( втори вариант )
Ако искате да пеете една песен, която не служи на мисълта, не служи на чувствата, на въодушевлението, на силата – тя няма качествата на една песен.
Не че всичко е в пеенето, но трябва да знаете едно от качествата – мисъл, чувствания, сила, работа.
18.12.1940г.
539. Отворени и затворени фигури, ООК , София
Но светията зависи отъ качествата на свѣтлината, отъ качествата на топлината и отъ особената сила.
539.2 Отворени и затворени фигури ( втори вариант )
Но светията зависи от качествата на светлината, от качествата на топлината и от особената сила.
20.12.1940г.
540. Обикновен, талантлив, гениален,  МОК , София
И в обикновен смисъл е отлично, качествата са верни.
Сега може ли да повторите какви бяха качествата на обикновения човек? Той е специалист на храната. И следователно качествата на обикновения човек и в природата по същия начин вървят.
1.1.1941г.
541. Съработници, ООК , София
Ще изучавашъ камънитѣ, но по минералогия – какъ сѫ направени, качествата имъ.
Предметитѣ носятъ качествата на хората, които сѫ ги имали.
541.2 Съработници ( втори вариант )
Ще изучаваш камъните, но по минералогия – как са направени, качествата им.
Предметите носят качествата на хората, които са ги имали.
21.3.1941г.
542. Обикновен, талантлив и гениален,  МОК , София
По какво се отличава приятният ден? Какви са качествата на приятния ден? Ако ви попитам по музика, по какво се отличава една терца от една кварта? Разстоянието е по-голямо геометрически.
Та ако искаме в нас една мисъл да остане да подвижи, трябва да бъде обикновена, но да има стремеж, да има качествата на талантливия. Талантливият трябва да има качествата на гениалния.
23.3.1941г.
543. Възпитанието,  НБ , София
Синът носи качествата на баща си.
30.3.1941г.
544. Настанало е Царството Божие,  НБ , София
Че качествата на една мисъл зависят не от голямата форма, но от организираната мисъл – нейната форма е естествена.
20.4.1941г.
545. Ще ви даде царство,  НБ , София
Де са качествата на мъжа? Благородство трябва.
14.5.1941г.
546. Приятно занимание, ООК , София
Имашъ едно яйце, трѣбва да разбирашъ качествата.
546.2 Приятно занимание ( втори вариант )
Имаш едно яйце, трябва да разбираш качествата.
13.6.1941г.
547. Добро, справедливо и разумно,  МОК , София
Хубаво, сега на добрия какви са качествата? Той трябва да бъде търпелив.
20.6.1941г.
548. Скръб и радост,  МОК , София
Вие трябва да разбирате качествата и свойствата на физическия свят.
Ти си добър, но не знаеш какви са свойствата и качествата, каква тежест има човек, когато е здрав.
27.6.1941г.
549. Тангентално и обкръжаващо,  МОК , София
Може преди десет години да си направил едно добро много малко, и туй добро се връща върху тебе, да знаеш какви са свойствата, качествата, последствията на доброто. И една лоша постъпка, на която не знаеш какви са качествата, след години и тя ще се яви.
13.7.1941г.
550. Вер Аллах – да даде Господ,  УС , София
Той не може да бъде справедлив, ако тялото няма качествата на справедливостта.
3.9.1941г.
551. Прави възгледи, СБ , София
Кой е добрият слуга? Какви са качествата му? Ако е за автомобил, или за някакъв друг предмет, лесно е да се каже кой е най-добър.
14.9.1941г.
552. Двама или трима, СБ , НБ , София
Циганката ще ти каже: „Девет кила късмет имаш.“ Майката и бащата определят качествата на зодиака, астрологическия момент, когато детето се ражда.
552.2 Двама или трима ( втори вариант )
Циганката ще ти каже: „Девет кила късмет имаш.“ Майката и бащата определят качествата на зодиака, астрологическия момент, когато детето се ражда.
8.10.1941г.
553. Малкият подтик, ООК , София
По какво се познава, че човек е остарял? Какви са качествата на остарелия човек? Като кажем, че плодът е остарял, значи е узрял.
15.10.1941г.
554. Учение и обич, ООК , София
Покажете му качествата на една права мисъл в какво седи.
30.11.1941г.
555. Роденият,  НБ , София
Сега ще кажете: Как да стане това? Сега вземете по една саксия – това поне сестрите могат да го направят, да направите един биологически опит, – вземете една саксия с цвете и щом заплачете сълзите ви да падат върху цветето, за да определите какви са качествата на сълзите ви.
16.1.1942г.
556. Нищо и нещо,  МОК , София
Като го натоварят от едно място на друго, конят пренася товара, изучава какви са качествата на любовта.
30.1.1942г.
557. Силна вяра, силна надежда и всесилна любов,  МОК , София
Ония хора, в кръга на които падаме, те са условия заради нас, ние ще бъдем възможности за тях, те да проявяват качествата на своята любов.
4.3.1942г.
558. Живот и пеене, ООК , София
Едно от качествата на любовта е, че няма същество в света, което, като усети любовта, да не започне да пее.
15.4.1942г.
559. Великата възможност, ООК , София
Едно от качествата на органическия свят [е], че всички са недоволни от онова, което имат.
3.5.1942г.
560. Иде в света,  НБ , София
Ако нашият ум не носи качествата на светлината, навсякъде да отива, да носи светлина със себе си, той не може да бъде ум. Едно от качествата на справедливостта е милосърдието.
Искаме да ни уважават хората, без да имаме качествата на Бога.
24.5.1942г.
561. Любов, вяра и надежда,  УС , София
Казвам, апостол Павел изчислява качествата на любовта.
12.7.1942г.
562. Трите чаши,  УС , София
То е едно от качествата.
9.8.1942г.
563. Любов и обич,  УС , София
Кои са качествата на родения човек? Той трябва да знае три неща: роденият човек от Бога мисли право, чувства право и постъпва право.
19.8.1942г.
564. Тайната стаичка, СБ , РБ , София
Едно от качествата на Великата Любов е способността й да превръща киселите плодове в сладки, болните хора – в здрави, лошите – в добри.
26.8.1942г.
565. Устойчиви връзки, СБ , РБ , София
Работете върху себе си, да придобиете качествата на златото.
20.9.1942г.
566. Малки възможности, СБ , РБ , София
Хората се делят на различни нации и сами определят качествата на всяка нация.
25.10.1942г.
567. Учител мой,  УС , София
Качествата на едно житно зърно са в самото него.
31.1.1943г.
568. Бог е виделина, НБ , София
Чакай да видя и този какво ще ме излъже.“ Сега ще ти определя какви са качествата на онзи, който говори Истината, и на онзи, който лъже.
3.3.1943г.
569. Човешка, ангелска и Божествена Любов, ООК , София
Ние страдаме от неразбиране качествата на човешката Любов, от неразбиране качествата на ангелската Любов и на Божествената Любов.
21.3.1943г.
570. Събирайте съкровища, НБ , София
Една вода като мине през пластовете на Земята, придобива качествата на тия пластове.
25.4.1943г.
571. Движение, учение и работа, НБ , София
Взел качествата от облаците, те плачат, ходят навсякъде. Да я направи малко мека, взел от пуха на шийката на врабчето За да бъде смела малко, жестока, да не се предава, взел от качествата на тигъра.
28.4.1943г.
572. Трите метода, ООК , София
Доброта, Справедливост, Красота и Сила, това са качествата, които умът трябва да придобие.
28.5.1943г.
573. Геометрически съотношения,  МОК , София
Какви са качествата на волята? По какво се отличава волята от надеждата и надеждата от любовта? Да кажем, имате човек, в когото вярата е силно развита; друг човек, в когото надеждата е силно развита и трети, в когото любовта е силно развита.
9.6.1943г.
574. По новия път, ООК , София
Като не си внимателен, че стъпиш на неговите стъпки, ще приемеш чертите или качествата му. Казва: “Защо си такъв материалист?” Той идва от Земята, качествата на Земята носи.
20.6.1943г.
575. Религиозни и духовни хора,  УС , София
Значи твоят ум трябва да има качествата на птицата, да хвърка нашироко.
1.8.1943г.
576. Важното в живота, НБ , София
Но за да има воля, едно от качествата на волята е добротърпението.
Онази разумна сила, Която създаде света, иска да знаеш: когато употребиш доброто, да знаеш какви са качествата и когато не го употребиш, да знаеш какви са качествата.
1.8.1943г.
577. Добро слушане, УС , София
Ако по естество е черна, има качествата на черната коса, боядисаната няма качества.
22.8.1943г.
578. Новото в живота, СБ , РБ , София
Синът унаследява качествата на баща си и майка си.
27.8.1943г.
579. Жилища на човешката душа, СБ , РБ , София
Хигиенична дреха е тази, която има качествата на твърдата материя - плътност, качествата на водата, на въздуха и на светлината. Всяка храна, която не носи качествата на твърдата, течната, въздухообразната и светлинната материя, не е хигиенична.
5.9.1943г.
580. Блаженствата, СБ , РБ , София
580.2 Блаженствата ( втори вариант )
Какви са качествата на кроткия човек? Кротък човек е, който никога не влиза в стълкновение със своите ближни.
За да разбираш качествата на някои мисли, ти трябва да разбираш законите на мисълта.
15.9.1943г.
581. Добри плодове, СБ , РБ , София
Кои са качествата на набожния човек? Той има устойчив характер, никаква сила не е в състояние да го изкара от равновесието му.
8.10.1943г.
582. Силите на природата, МОК , София
Разумността се изявява чрез светлината на човешкия ум; добротата се изявява чрез човешкото сърце; силата – чрез човешката воля, а справедливостта – чрез човешките ръце, т. е. чрез неговата работоспособност. – Защо хората остаряват преждевременно ? – Защото не са умни, добри, силни и справедливи. – Защо нямат тия качества? – Защото не знаят качествата на числата.
24.10.1943г.
583. Плодовете на Духа,  УС , София
583.2 Плодовете на Духа ( втори вариант )
Значи най-първо трябва да има посока на движението - едно от качествата.
21.11.1943г.
584. Право мислене,  УС , Витоша
Въпреки това, тя е предала едно от качествата си на водата – сладчината.
24.11.1943г.
585. Ново разбиране, ООК , София
Едно от качествата на дрехата е да бъде топла, да не мръзнете.
3.12.1943г.
586. Най-голямото изкуство, МОК , София
Когато едно от качествата на тона взима първенство, останалите само го пригласят.
5.12.1943г.
587. Безопасният път,  УС , София
587.2 Безопасният път ( втори вариант )
Пък даровитият човек, дето и да го туриш, той не си губи качествата.
2.1.1944г.
588. Възприемане и предаване,  УС , СБ , София
588.2 Възприемане и предаване ( втори вариант )
Той носи качествата на младия и на стария, т. е. той едновременно вижда и разбира.
И тъй, четирите посоки на света показват качествата, които трябва да придобие всеки човек.
7.1.1944г.
589. Ново разбиране,  МОК , София
Сега, какво ще кажете за свойствата на металите – злато, сребро, мед, желязо? Какво ще кажете за качествата на човешкия ум и на човешкото сърце? Сърцето е извор на топлина, но от него излиза и студенина.
19.3.1944г.
590. Пребъдване, УС , ИБ , ПС , Мърчаево
Ако една мома не носи в себе си качествата на Любовта, качествата на Мъдростта и качествата на Истината – аз говоря за душата – тая мома не може да бъде обичана.
590.2 Пребъдване ( втори вариант )
Ако една мома не носи в себе си качествата на любовта, качествата на мъдростта и качествата на истината, аз говоря за душата, тая мома не може да бъде обичана.
22.3.1944г.
591. Новото в живота, ИБ , ПС , Мърчаево
Едно от качествата на Любовта е, че тя произвежда живот.
591.2 Новото в живота ( втори вариант )
Едно от качествата на любовта е, че тя ражда живот, но не живот на страдание.
22.6.1944г.
592. Неразбрана и разбрана любов, ИБ , ПС , в.Острец
592.2 Разбрана и неразбрана любов ( втори вариант )
Едно от качествата на любовта е добра обхода към всички живи същества.
25.8.1944г.
593. Поливане, ИБ , ПС , в.Острец
Това са качествата на любовта.
28.8.1944г.
594. Сянка и реалност, ИБ , ПС , х.Еделвайс
594.2 Сянка и реалност ( втори вариант )
Това са качествата на любещия.
Така ще придобиеш качествата на стария.
25.10.1944г.
595. Служители на земята, ИБ , ПС , София
Тези са качествата, които трябва да ги има.
595.2 Служители ( втори вариант )
Това са качествата, които трябва да има всеки кандидат за Царството Божие.
29.10.1944г.
596. Слабият и силният, ИБ , ПС , София
596.2 Слабият и силният ( втори вариант )
Знаете ли, какви ще бъдат качествата на шестата раса? Ще кажете, че хората на шестата раса са красиви.
15.12.1944г.
597. Неделими неща, ИБ , ПС , София
Сега какви са качествата на малкото.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.