Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


10.6.1917г.
1. Дали може,  НБ , София
Който заема високо обществено положение и не изпълнява задълженията си, той носи отговорност за катастрофите в света.
1.2 Дали може ( втори вариант )
Който заема високо обществено положение и не изпълнява задълженията си, той носи отговорность за катастрофитѣ въ свѣта.
21.4.1925г.
2. Възкресение,  ИБ , София
Като ви се стяга сърцето идат катастрофите в живота.
24.10.1926г.
3. Ако говоря,  НБ , София
Значи, всеки трен трябва да има спирачка! Някои питат: “Не може ли трен без спирачка? - Може, но тогава непременно ще дойдат катастрофите, ще дойде и злото в света.
20.3.1927г.
4. Кротките,  НБ , София
Време е вече да се живее разумно! Не се ли приеме разумният живот, катастрофите неизбежно ще дойдат.
29.5.1927г.
5. Благо и леко,  НБ , София
Голяма част от катастрофите по земята, които стават от осем хиляди години насам, се дължат пак на тях.
25.9.1927г.
6. Оскърбени,  НБ , София
При всички страдания и нещастия, при катастрофите, които преживяват, всички живи същества се стремят към щастие на земята.
27.11.1927г.
7. Ще оздравее момчето ми,  НБ , София
Питам: какво ще стане с вас, ако и вашият обективен ум, като този луд машинист, развее знаме, пусне трена по линията и започне да вика: „Да живее България!" Какво ще стане и с експреса? Значи, за да се избегнат катастрофите, човек трябва да бъде разумен.
28.3.1928г.
8. Полюси на съзнанието, ООК , София
Капитаните на параходите трябва да вземат в съображение времето, когато става най-голямото опресняване на моретата, за да избягват катастрофите със своите параходи.
25.4.1928г.
9. Ще бъдат предупредени, ООК , София
Катастрофите в природата са условия за пробуждане на човешкото съзнание.
Ако юрдечката знае това, колко повече човек трябва да предчувства катастрофите.
30.5.1928г.
10. Придобиване на щастие, ООК , София
Когато се проповядва на хората да живеят добре, да не изтезават и да не колят животните, целта е да ги заставят чрез молитви, чрез добри дела да преработят недиференцираната материя на земята, да отпуснат запушените ѝ отвори, да се избягнат земетресенията и катастрофите, които стават в природата.
5.9.1928г.
11. Планински върхове, ООК , София
И тъй, нещастията, катастрофите в живота на хората се дължат на обстоятелството, че те са построили къщите си близо до реката: едни са по-близо, други – по-далеч.
19.10.1928г.
12. Развиване на дарбите,  МОК , София
Изобщо, катастрофите стават по наклонените плоскости.
12.2 Методи на природата за събуждане на дарбите ( втори вариант )
Тогава какво ще стане с него, като слиза по тази наклонена площ? Защото катастрофите стават по наклонените плоскости.
1.9.1929г.
13. Крадецът и пастирят,  НБ , София
Те са направили известна връзка между петната на слънцето и събитията, катастрофите, които стават на земята: глад, болести, земетресения, войни, страдания и т.н.
20.10.1929г.
14. От всичките най-много,  НБ , София
Значи, на тези приготовления се дължат много от катастрофите, от пертурбациите, които стават на земята.
24.9.1930г.
15. Съзнание, точка и права линия, ООК , София
Лакомията е причина за катастрофите.
30.10.1932г.
16. Механични и съзнателни процеси,  УС , София
Така, именно, се избягват катастрофите.
10.2.1933г.
17. Отношение между линиите,  МОК , София
Който се огъва съзнателно, той предвижда нещата, знае, къде да се огъне и къде не и избягва катастрофите в живота.
3.9.1933г.
18. Едно звено, СБ , София
Всички хора са изплашени от кризата, от катастрофите в живота.
30.1.1935г.
19. В нова окраска. Богатството на деня, ООК , София
А пък онзи параход, с който вие пътувате, там са изключени катастрофите.
6.10.1935г.
20. Двата порядъка,  УС , София
20.2 Двата порядъка ( втори вариант )
Прекъсне ли само за момент тока на светлината, той остава в тъмнина, която е причина за нещастията и катастрофите.
17.10.1937г.
21. Разнообразието в живота, НБ , София
Ако хората биха слушали своите животни, катастрофите щяха да бъдат по-малко.
9.8.1942г.
22. Наследници на земята, СБ , РБ , София
За да престане злото, да се прекратят катастрофите, хората трябва да се откажат от ритъма на своя изопачен ум и своето сърце, от единодушието в злото.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.