Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


22.8.1908г.
1. Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г., СБ , Варна
Та сега вече, ако знаеш, може да си изплатиш кармата си за десет години, докато, ако не знаеш, може да отнеме това изплащане и хиляди години.
В стимулирането на кармата на славяните ние виждаме и резултатите.
31.8.1910г.
2. Приложение към протокола от 1910 г., СБ , В.Търново
Ако искате да си изплатите кармата, трябва да държите и спазвате следните девет правила (чете Блаженствата). За да може да разрушите кармата си, трябва да се свържете с Небето и Духът като дойде, Той ще я разруши.
14.10.1910г.
3. Бележки, ИБ ,
В 1914 година кармата на евреите вече се привършва и оттогава нататък ще се започне едно малко съживяване. Но ако грешат, кармата е назряла и може да последва най-лошо за тях. Светът ще се пречисти, щом кармата на хората се пречисти, и тогава и самата земя ще се пречисти в климатическо отношение.
23.8.1911г.
4. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Тогава ще ви се отвори вратата. която виждате, и ще започнеш да вървиш и отиваш в пътя на истината, гдето ще започнеш да разсъждаваш за дълбоките Божии наредби, за кармата например, и изобщо за вътрешната страна на живота.
31.3.1912г.
5. Що значи съдба?, ИБ ,
Кармата е първото разбиране на съдбата.
6.9.1912г.
6. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Сега, едно дружество търгува и някоя година може да има дивиденти, а някога може да има и загуби и без да щем изпъква въпросът: защо работите на един народ някога вървят по-добре, а някога по-лошо? Защото някогаш кармата му като назряла, поставя го в невъзможност да твори добро, даже и да желае и иска.
3.2.1915г.
7. Христос ще дойде и ще се прояви, ИБ , Бургас
Духовете, с които сме свързани, са в нашата материя по закона за кармата и трябва прераждане, за да се избавим от тях - в нас са, защото сме яли от дървото на злото.
17.8.1915г.
8. Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ , В.Търново
Кармата, техните действия ще се върнат върху тях и те трябва да си научат урока.
1.1.1917г.
9. Братът на най-малките,  ИБ НБ , София
Ако не измени своята мисъл, ако не освети името Божие, хиляди години да тропа на вратата Ми, горко му! Той ще жъне още плодове на кармата си – от хиляди години.
9.2 Братътъ на най-малкитѣ ( втори вариант )
Ако не измѣни своята мисъль, ако не освѣти името Божие, хиляди години да тропа на вратата Ми, горко му! Той ще жъне още плодове на кармата си – отъ хиляди години.
8.4.1917г.
10. Яков и Исав,  НБ , София
Такъв е законът на кармата. Кармата се разрешава само чрез любовта.
10.2 Яковъ и Исавъ ( втори вариант )
И ще се запитватъ: „Защо е толкова лошъ мѫжътъ ми къмъ мене?“ „Защо е толкова лоша господарката ми?“ Това е неизбѣжниятъ законъ на кармата, който се връща къмъ тебе.
20.5.1917г.
11. Доброто съкровище,  НБ , София
11.2 Доброто съкровище ( втори вариант )
А тѣзи, у които кармата е лоша, тѣ ще направятъ едно прѣстѫпление, второ, трѣто, за което и ще бѫдатъ затворени.
18.8.1918г.
12. Погледна Петра,  НБ , София
Който приеме Любовта и я приложи, той ще подобри живота си; усъмни ли се в нея, той обременява кармата си.
12.2 Погледна Петра ( втори вариант )
Усъмни ли се въ нея, той обременява кармата си.
1.9.1918г.
13. Вкъщи,  НБ , София
Това подразбира ликвидиране с кармата, или смекчаване на съдбата.
13.2 Вкѫщи ( втори вариант )
Това подразбира ликвидиране съ кармата. или смекчаване на сѫдбата.
22.9.1918г.
14. Двамата братя,  НБ , София
Който възкръсне, ще бъде свободен от закона на кармата, от всички недъзи.
14.2 Двамата братя ( втори вариант )
Който възкръсне, ще бѫде свободенъ отъ закона на кармата, отъ всички недѫзи.
13.4.1919г.
15. Нито тържик,  НБ , София
Казвате, че според закона на кармата, човек непременно трябва да бъде бит, обиран, бесен – да пострада малко.
15.2 Нито тържик ( втори вариант )
Казвате, че според закона на кармата човек непременно трябва да бъде бит, обиран, бесен - да пострада малко.
19.6.1919г.
16. Призваха Исуса,  НБ ,БС , София
Да, но кармата още нищо не обяснява, защото тук се явяват ред причини.
22.8.1919г.
17. Методи за лекуване и отговори на запитвания по тях, СБ , В.Търново
Този стих за повярването има отношение към спасението само в този смисъл, че Христос само те връща от една посока в друга, но не ти изплаща кармата. Само чрез работа и страдания може да изплатиш кармата си. Най-добри и най-бързи методи за ликвидирането на кармата са безкористието и самопожертването; по-бързи от тях няма.
Той ще ви преследва по целия свят и през целия ви живот, докато си изплатите кармата.
24.8.1919г.
18. Начин за себеконтрол, СБ , В.Търново
Те дават условията за ликвидиране на кармата.
16.11.1919г.
19. Двамата свидетели,  НБ , София
Кармата не е нищо друго, освен отклонение от правия път на човешкото развитие, а изкупването на кармата е влизане наново в правия път на човешката еволюция.
7.12.1919г.
20. Ще живее,  НБ , София
Според едно обяснение, кармата се дължи на стремежа на тъмнината, от пасивна да се превърне на активна. Той непременно ще попадне под закона на кармата.
Съществуват два закона: закон за кармата или закон за причини и последствия. Законът за кармата не признава никакво право, никаква култура, никакво щастие, никаква любов. – Кой прилага тоя закон? – Вие го прилагате всеки, ден, но и върху вас го прилагат.
Кармата е закон на тъмнината. Бог казва на пророка, че ако някой излезе от закона на кармата, или от закона на необходимостта, и влезе в закона на свободата и светлината, непременно греховете му ще се заличат.
Това е кармата на европейските народи, която се е събирала от години.
Бентът, който американците построили на реката, не е нищо друго, освен бент, който е задържал кармата, да не се прояви. Днес кармата на цялото човечество е назряла, й водата пробива бента. Днес кармата се проявява чрез болести, страдания, нещастия.
Ти не търсиш причината в себе си, но обвиниш някого и казваш: Ще отмъстя на тоя човек, ще го убия! – Който убива другите, сам себе си убива. – Кой е причина за кармата? – Змията.
Кармата е неразумният човек, който мисли, че е свободен да прави, каквото иска, без да носи някаква отговорност.
Кармата е закон на инволюция, т. е. отклоняване от правия път на живота, отбиване от пътя на светлината и слизане в тъмнината.
20.2 Ще живее ( втори вариант )
Те определят кармата като причини и следствия. Източните народи определят кармата по следния начин - те казват, че някога тъмнината е била в пасивно състояние.
Може да четете в други книги за кармата и да срещнете различни дефиниции за нея, но аз я наричам с името „закон на необходимостта". Питате: „Какъв е този закон на кармата?" Вие всеки ден го прилагате.
Кармата, законът на необходимостта, е закон на тъмнината.
Това е кармата, която се е събрала в европейските народи от толкова години, и затова страданията, които сега идат, идат да докажат на света, че трябва да се живее по Божествено.
Защо? Тази стена, която е била съградена, този кармичен закон, който е задържал кармата ни от толкова години, вече е много назрял и днес това назряване се оповестява чрез тези безбройни болести, които днес се явяват в обществата.
Змията, която се яви в райската градина, създаде кармата. Кармата около човека е като една змия, която го обвива. Кармата е неразумният човек, тоест човек, който мисли, че каквото и да направи, няма да има последствие.
В кармата има смърт.
Кармата е отклонение от нашия правилен път, по който трябва да вървим.
14.12.1919г.
21. Работи на лозето ми,  НБ , София
Който не работи на нивата, той попада в закона на кармата и страда.
12.2.1920г.
22. Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнството, ИБ , БС , София
Спиритизмът е движение; теософията е примирение на противоречията; мистицизмът е слизане, а може да се каже още, че е закон за труд, за работа; окултизмът дава всички форми, по които можем да живеем на Земята, той е единствената наука, която ни учи как да живеем и която може да ни избави от всички нещастия; а християнството е наука за ликвидиране на кармата, за изплащане на стари дългове.
9.5.1920г.
23. Запалят свещ,  НБ , София
Готови ли сте и вие, да продадете всичко, за да купите тази малка свещица? Казвате: Да оженим децата си, поне така да ликвидират със своята карма. – Не се занимавайте с кармата. Две хиляди години все с кармата си ликвидирате, и още не сте ликвидирали. Питате; Дали е узряла вече кармата ни? – Тя е узряла и презряла даже. Ако чакате още 50 години, да узрее кармата ви, вие сте загубени.
25.6.1920г.
24. На вечеря с Учителя,  ИБ , Бургас
Сега се излива кармата на европейските народи и в света изобщо, а после ще дойде творчеството.
27.6.1920г.
25. Закон за изменение,  ИБ , Бургас
Широкият път е пътят на кармата.
8.8.1920г.
26. Двата принципа (Съчетание на отношенията), ИБ , БС , София
Кармата ви е назряла вече и ако не ликвидирате правилно сега, ще останете за две хиляди години назад.
19.8.1920г.
27. Беседа за учителите и майките като възпитатели, СБ , В.Търново
Например да кажем, че имате една карма от осем хиляди години; ако за всеки хиляда години изплащане на кармата ви са потребни по десет години добър живот, тогава ще са ви необходими осемдесет години добър живот, за да ликвидирате с тази карма. Ако кармата ви е от две хиляди години, трябват ви двадесет години усилена работа, за да ликвидирате с нея; ако кармата ви е от хиляда години, за десет години чист и свят живот ще ликвидирате с нея. Но онези, които регулират този закон, не оставят да се изплаща кармата наведнъж.
12.10.1920г.
28. Само хляб,  ИБ , В.Търново
Ако някой философ срещне някой беден, той ще започне да му обяснява причините за беднотията по силата на законите за кармата – ти в миналото си бил такъв и такъв.
2.1.1921г.
29. Съвети от Учителя, ИБ , Русе
Нека си понесе кармата.
27.2.1921г.
30. Любовта,  НБ , София
Това е то кармата, кармичното престъпление с любовта от хората, които си играят с лъжливата любов.
30.2 I. Любовта. ( втори вариант )
Това е то кармата, кармичното престъпление с любовта от хората, които си играят с лъжливата любов.
25.5.1921г.
31. Път на мисълта, ИБ , Витоша
Като се говори за изопачения човешки ум и човешко сърце, за оправдание, хората казват, че кармата ги заставя да се проявяват така. Смешно е да се мисли, че кармата определя човешкия живот. Човек сам създава кармата. Кармата има отношение само към грешките и глупостите на човека, но тя не може да определи пътя на неговото движение. Очаква ли Бог да го освободи от кармата му, не само че не ще се освободи от нея, но още повече ще се обърка.
9.6.1921г.
32. Физическият живот – път към духовния и Божествен живот, ИБ , Витоша
Някой ще каже, че кармата на човека го заставя да бъде такъв или онакъв. Не, кармата не заставя човека. Смешно е, когато някой казва, че кармата определя човешкия живот. Човек създава кармата. Поправянето започва само тогава, когато човек знае, че той си е създал кармата и той трябва да си я изправи, а да не очаква Бог да му я изправя, защото Бог това няма да направи.
Е, това е кармата.
12.6.1921г.
33. Двете жени, НБ , София
Другата жена, която остава, не е ликвидирала още с кармата.
33.2 Двѣтѣ жени ( втори вариант )
Това, което изпитваме, това което усѣщаме, че тежи надъ насъ, това е кармата на цѣлото човѣчество. Който се взѣме, той ще бѫде освободенъ, той ликвидира съ тази карма, а онази жена, която остава, показва, че кармата ѝ още не е ликвидирана.
26.6.1921г.
34. В правда, истина и святост,  НБ , София
За да не се изложат, те казват: „Така му било писано, такава му е кармата.
34.2 Правда, истина и светость ( втори вариант )
И като умре, за да не се изложатъ, казватъ: „Така му е писано, такава му е кармата, той е единъ грѣшникъ, слѣдователно не можемъ да го спасимъ.“ Тъй казватъ и лѣкаритѣ, които не разбиратъ изкуството си.
21.8.1921г.
35. Определяне работата на четирите съвета, СБ ,БР , В.Търново
Първите затруднения ще преодолееш по-лесно и докато се подобри кармата ти, ще намериш добри приятели.
21.8.1921г.
36. Правилни методи за разбиране, СБ , В.Търново
Така и кармата сега – хване те и те натупа, та като дойдеш друг път в гостилницата, да знаеш как се яде.
2.10.1921г.
37. Поздравът на Любовта, НБ , София
Не отвръщай лицето си от сиромаха. – Той има карма. – Знаеш ли каква е неговата карма? Има случаи, когато някой човек носи на другиго кармата, която е вече назряла. Неговият приятел, който живее на земята, поема кармата му и си казва: „Такава е Божията воля. Аз ще понеса кармата на своя приятел с радост и Любов“.
37.2 Поздравътъ на Любовьта ( втори вариант )
Туй да го пазите като огънь, Срѣщнешъ нѣкой сиромахъ, не се пази отъ него. „Ама той има карма.“ – Ти знаешъ ли каква е неговата карма? Може този бѣденъ човѣкъ да носи кармата на нѣкой другъ човѣкъ.
4.12.1921г.
38. Още по-блажени са,  НБ , София
Казвам: „Бил ли си я друг път?“ – „Не, плаша я, да ме слуша.“ Под думата „чук“ разбирам онзи велик кармически закон: ако вие не отворите сърцето си за Господа, онзи чук – кармата, т.е. съдбата – тъй ще ви удари, че сърцето ви ще стане на пестил.
1.1.1922г.
39. Сродните души,  НБ , София
Както върви сегашната еволюция, тя е еволюция на кармата, или аз я наричам „изплащане на кармата“.
8.1.1922г.
40. Целувание не Ми даде,  НБ , София
Ако аз, в името Христово, искам да ви заблуждавам, тежка е кармата на този народ.
24.2.1922г.
41. Трите живота, ООК , София
Никой не трябва да си прави илюзия, докато не сте отживели, докато не сте си изплатили кармата, докато не изпълните Мойсеевия закон, не може да влезете в новия живот.
26.3.1922г.
42. Които вас приемат,  НБ , София
А сега ние казваме: „Тъй му било решено, такава му била кармата, тъй му било писано, тъй е рекъл Господ, съдба“.
29.3.1922г.
43. Старият и новият живот, МОК , София
Трябва да сме далече от него или да ликвидираме със своята карма. – Кармата – това е едно дърво, има своите желания – расте и се развива.
43.2 Стар и нов живот ( втори вариант )
Ето защо човек трябва да стои далеч от това дърво, за да може свободно и правилно да се развива; това значи да ликвидира човек със своята карма - кармата е дърво, което има свои нужди и желания: да расте и да се развива.
9.4.1922г.
44. Волята на Отца,  НБ , София
А сега ние, съвременните философи, като дойде някой гладен човек, ще започнем философски и ще кажем: „Ти знаеш ли, че си един голям грешник, затуй си изпаднал до туй дередже, ако беше прокопсан, майка ти такава, баща ти, това, онова“ – ще му четете молитви и той ще търси друго място, и после ще му разправят закона за кармата. Законът за кармата се проповядва само на сити хора, а на гладни хора няма да проповядват тоя закон.
16.4.1922г.
45. Не бъди неверен, но верен!,  НБ , София
Те си изплатиха кармата по този начин.
26.4.1922г.
46. Проява на кармическия закон, МОК , София
Каквото намерите писано върху кармата на френски, английски, немски, италиански, прочетете. А аз ще засегна закона на кармата от гледището, от становището на Божествената окултна наука.
Сега как е започнала кармата? Първото съзнание в света, което е ограничило второто съзнание, то е родило сегашната карма.
Сега, аз ви говоря върху кармата.
Сега, в съвременния свят слуги и господари, това е едно отношение на кармата; братя и сестри – това е друго отношение на кармата; майки и бащи, това са все отношения на кармическия закон, то са отношения на кармата. По степен бащата и майката са едно смекчающе условие на кармата. Ученици и учители са пак същия закон, пак по закона на кармата те се събират, защото онези господари, които изнасилват своите слуги, ако той изнасили сто души слуги и за бъдеще те станат господари, той трябва после на сто души да бъде слуга, за да се изплати и ако питате защо трябва да бъде слуга? Защото е искал да подчините (на) себе си съзнанието на другите хора, което не е позволено. Когато искате да обсебите нещо в чувствата си, вие създавате сами кармата. Щом искаш да обсебиш нещо – създаваш карма, щом даваш свобода, ти ликвидираш с кармата си. Щом туриш юлар някому на главата и вземеш остен – кармата е започнала. Една горчива дума може деликатно да е казана, с една усмивка или лека подигравка, кармата е започнала. Даже в най-тънката форма да кажеш нещо, противникът даже не подозира, но ти си прикрил едно чувство невярно и ти в душата си усещаш, че кармата е започнала, може в бъдеще туй чувство да донесе хиляди злини. Сега не трябва човек да бъде голям ясновидец, даже и неясновидецът може да знае кога е започнала кармата да действува. И ако туй действие продължава дълго време, често устата на хората се изкривяват от едната страна, едни мускули се разширяват, а други – се свиват, и кармата налага своя печат на лицето ви, може на очите ви.
Този закон на кармата, който мисли, че ще го надхитри, лъже се.
Сега, когато ви говоря за кармата по този начин, вие ще се противопоставите. От кармата си няма да се боите. Кармата обича хора смели; вие ще бъдете смели, да посрещнете кармата си. Които бягат от кармата си, тя има пречка за тях. Та кармата като мине ще ви наплюе, ще се нахохори, а вие ще благодарите, че тя е постъпила тъй. Сега аз не обяснявам, те са отделни случаи и закони на кармата, но ще ви дам друго едно изяснение: Представете си два успоредни, железни пътя, по които един влак пътува на запад, а другият на изток.
Приложение на кармата в живота – това ще бъде втората тема след две седмици. Тогава, онова, що остава недообяснено, след две седмици, след като напишете нещо за кармата, аз ви давам сега малко наброски, за да може да напишете нещо. Тъй ще се изказвате по новите правила на кармата.
46.2 Закон на кармата ( втори вариант )
Сега ще говоря върху закон на кармата. Аз ще засегна въпроса за кармата от гледището на Божествената наука.
Да се върнем към въпроса за кармата. Как се е явила кармата, т.е. как се е явил законът за кармата? Когато първото съзнание в света е ограничило второто съзнание, явили са се вече условия за кармата.
Сега, като говоря върху кармата, не мислете, че ще я разберете изведнъж във всичката и пълнота.
Следователно законът на кармата може да се регулира само когато човек е готов да се самопожертва за другите, да стане техен слуга, да отдаде правото на всяко живо същество.
Майката и бащата са едно от смекчаващите положения на кармата.
За да ликвидира с кармата си, човек трябва да работи върху себе си, да трансформира своите мисли и чувства, да ги преобрази. Страшно нещо е законът на кармата, тя може да започне даже и от една горчива дума, казана на някой човек при неблагоприятно съчетание на условията; тази дума може да е казана привидно, деликатно, с усмивка на лице, но щом е горчива, тя произвежда вече своя ефект - както и да е казана горчивата дума, тя носи със себе си хиляди злини.
И без да бъде ясновидец, той ще разбере как и кога се е създала кармата - достатъчно е човек да направи най-малкото отклонение от закона на Любовта, за да стане веднага поляризиране на мозъка: в едното полушарие ще се събере повече енергия, а в другото - по-малко, вследствие на което той ще почне да се гневи, да нагрубява своите приятели. Не се минава много време и виждаме, че кармата налага своя печат било на лицето, било на очите или другаде някъде.
Понякога вие виждате в близките си някакво криво чувство или някаква погрешка, за което сте готови да ги съдите; не, според закона на кармата каквато погрешка видите в близките си, вие сами трябва да се заемете да я изправите.
Който мисли, че може да надхитри закона на кармата, той се лъже. С кармата игра не бива - защо? Кармата е кредитор, тя не допуска никакво закъснение, нито с половин ден; тя не прощава нищо - точно ще платите, даже с лихвите; значи тя и от лихвите не отстъпва.
Старото учение ще послужи за тор на дървото, което ще расте и ще се развива, ще даде плодове, от които ще изникне ново дърво - Новото учение, и тогава, според Новото учение, кармата няма да внася страх за хората - защо? Защото ще знаете, че кармата обича смели хора. Бъдете смели да посрещнете кармата добре - като гост, дошъл в дома ви; бягате ли от нея, тя ще ви настигне с пръчка и така ще се разправи с вас. Благородство има в кармата - тя може да ви бие, да ви плюе, но в края на краищата ще ви отмине, без да ви напакости. За смелия кармата е подобна на настръхнала мечка: тя минава покрай него, нахохори се, наплюе го и заминава; казва: „Хайде, от мен да замине!".
Следователно при закона на кармата не е важно направлението на влаковете (дали отиват на изток или на запад), но важна е бързината - бързината на движещите се влакове трябва да е еднаква.
След две седмици направете извлечение от всичко, говорено досега; за същия ден пишете върху темата Приложение на кармата в Живота. Днес аз нахвърлих няколко мисли върху кармата, за да можете да развиете темата си, а впоследствие ще говоря още по този въпрос.
Когато развивате темата за кармата, спрете се върху следните мисли: ако си отпред, движи се с голяма бързина; ако си отзад, движи се с малка бързина.
27.4.1922г.
47. Окултни правила, ООК , София
Запример вие слушате една беседа, слушате една лекция, учителят разправя, да допуснем, за сътворението на света или за произхода на половете, или разправя за произхода на кармата. Ако той говори за кармата, за нейното произхождение, той не е бил в началото, когато кармата се е развивала.
47.2 Правила за живота ( втори вариант )
Той слуша Учителя си, който преподава за създаването на света, за произхода на кармата и на полюсите, но не си прави илюзии, че всичко разбира и знае. Ученикът слуша само, но не може да каже, че е присъствал при създаването на света, при създаването на кармата, както и при поляризиране на енергиите, за които въпроси само Учителят има право да говори.
10.5.1922г.
48. Закон на енергията, МОК , София
Това сега е теоретическата страна на кармата.
17.5.1922г.
49. Методи за чистене, МОК , София
Аз няма да се спра да обяснявам кармата, но ще направя едно малко пояснение. Сега един от методите за ликвидиране с кармата е филтриране, потъване в материята, пречистване и излизане навън.
Не само да спорите и да философствувате, не, но близката причина ще търсите, причините, които сега създават кармата. Сега вие казвате: „причината на кармата“. Когато човек е изгубил любовта си, кармата е дошла на мястото. Следователно, кармата от какво се ражда? – Онзи, който е изгубил любовта, иска да я завладее чрез насилие.
Сега в своя стремеж вие ще се стараете да се държите до Божествения закон на Любовта и да ликвидирате кармата си чрез него. Защото щом извикате кармата, трябва да знаете, че едновременно с нея се извикват два велики закона.
Тогава загубата как трябва да се поправи? Именно тогава се явява кармата, ако любовта не се проявява хармонично и у двамата. Като почнеш да любиш и да те любят, кармата почва да расте.
49.2 Методи за чистене ( втори вариант )
Сега ще дам един пример за обяснение на кармата. Докато стигне до дома си, той изтрезнява, но вече е цял окалян - калта е кармата на неговия живот, от която той трябва да се изчисти.
Филтрирането, което се състои в потъване в материята, в пречистване и излизане на повърхността, е метод за ликвидиране с кармата.
Сега, като говоря за кармата, има няколко положения, които човек трябва да знае - например има кармически страдания, които идват като последствия на миналото, но има страдания, които днес, по непредвиждане на известни положения, човек сам си създава.
Друг пример за кармата: вземате една голяма кошница и слагате в нея седемдесет-осемдесет килограма хляб, който трябва да носите на гърба си, но пътят ви е дълъг четиридесет-петдесет километра.
Кармата на човека не би се явила, ако в най-близкия момент на настоящето не се създаде за това някаква причина.
Казвате: „Коя е причината да дойде кармата в живота на човека?". Когато човек изгуби Любовта си, кармата дохожда на нейно място; когато човек изгуби Радостта си, скръбта дохожда на нейно място; когато човек изгуби Правдата, безправието дохожда на нейно място; когато човек изгуби Милосърдието си, страхът и насилието дохождат на негово място. Следователно недъзите в човека показват какво му липсва, т.е. какво е изгубил той в живота си; и тогава, приложи ли човек безправието, насилието, жестокостта, веднага кармата се явява.
За наказание и поучение на тази своя погрешка, според законите на кармата, в едно от последващите си прераждания този адепт дошъл на Земята във формата на мишка, за да опита последствията на своето изобретение.
Не си правете илюзии, не се залъгвайте да мислите, че можете да избегнете закона на кармата; в каквото и положение да сте, докъдето и да сте стигнали, ще ви върнат, за да изплатите дълговете си, и пак ще продължите.
Затова именно, ако искате да ликвидирате със закона на кармата, дръжте се за Божествения закон, за закона на Божествената Любов. С кармата си не се борете, нито мислете за нея, за да не я предизвикате; мислете за Любовта и работете с нея като единствено средство, като единствено условие, чрез което можете да ликвидирате с кармата си. Някой казва, че сам може да ликвидира със своята карма; всеки може да ликвидира с кармата си, но при условие, че приложи Любовта в живота си.
Но и онзи, когото любят, очаква да получи нещо и с това губи времето си - значи и за двете страни има загуба и ако тази загуба не се поправи, явява се кармата. Тъй че кармата е резултат на нехармоничната проява на Любовта между хората. Докато в Любовта на хората няма хармония, кармата между тях ще се увеличава, ще натежава все повече и повече.
18.5.1922г.
50. Необятната любов, ООК , София
50.2 Необятната любов ( втори вариант )
Ако продължаваш да грешиш, ти ще влошиш положението си – кармата ти ще стане по-тежка.
21.5.1922г.
51. Много плод,  НБ , София
И като минават хората край някои бедни, не мислят, че Христос живее в тях, нито за Христовите страдания, а казват: „Кармата им е такава“.
14.6.1922г.
52. Какво се изисква от ученика, МОК , София
Не се извинявайте нито с условията, нито с кармата.
52.2 Изисквания от ученика ( втори вариант )
Да започнете да се извинявате, че условията били такива, че кармата ви била такава - това не е позволено; грешката е грешка, няма какво да се извинява, тя трябва да се констатира като факт и да се търси начин за изправянето и.
15.6.1922г.
53. Мисъл и действие, ООК , София
Някой влезе тук и казва: „ама че кармата ми такава, онакава“.
28.6.1922г.
54. Прояви на съзнанието, МОК , София
А онези ученици от вас, на които кармата спомага, по-лесно ще вървят.
54.2 Прояви на съзнанието ( втори вариант )
Вашият прогрес зависи и от кармата ви - които имат по-тежка карма, те ще имат по-големи мъчнотии, по-големи спънки, вследствие на което ще еволюират по-бавно. Онези пък, на които кармата е по-лека, ще еволюират по-бързо.
29.6.1922г.
55. Мечешкият капан!, ООК , София
55.2 Мечешкият капан ( втори вариант )
Ще говори за кармата, ще оплаква съдбата си, но нищо няма да придобие.
7.7.1922г.
56. Трите основни закона: Любов, Мъдрост и Истина, ООК , София
Разбирате ли? Ще каже някой: Кармата ми е да ми изсмучи кръвта. Но ако ги нямаше, какво ще кажеш? Но ние обясняваме кармата малко другояче. И вие, вашите погрешки, вашите глупости не ги обяснявайте все с кармата.
56.2 Основни закони ( втори вариант )
Как щеше да се прояви тогава кармата? – „Нервен съм, наследих тази слабост на нервите от баща си и майка си.“ – Ако те не съществуваха, как щеше да оправдаеш своята нервност? Не обяснявайте своите слабости и погрешки с кармата и с наследствеността.
27.7.1922г.
57. Развитие на съзнанието, ООК , Чамкория
Тогава минават месец, два, три, година, две и повече, и по закона на кармата, след много време, всичко минава, заличава Господ този спомен и вие казвате: „Свърши се“.
21.8.1922г.
58. Истината, СБ , В.Търново
Кармата се е зародила в момента, когато ние сами сме се отказали да говорим Истината.
21.8.1922г.
59. Музика, работа и пост, СБ , В.Търново
Вземаме ги на онзи свят, разказваме им закона на кармата.
25.8.1922г.
60. Какъв трябва да бъде ученикът, СБ , В.Търново
Следователно свързваме се със закона на кармата за неестествените постъпки в живота си.
19.11.1922г.
61. Да наследя,  НБ , София
Днес всички хора са под закона на кармата. – Как действува този закон? Във времето на един от египетските фараони, наречен Раамез-Фухи, живял един велик Учител Амраха-Фу.
19.11.1922г.
62. Музика и пеене – средство за тониране, ООК , София
Референдумът ще стане точно тъй, както кармата е определила.
10.12.1922г.
63. Ще ви научи,  НБ , София
Значи, като определям срок от 25 години, имам пред вид един кратък срок, през който може да ликвидирате кармата от 9,125,000 години.
24.12.1922г.
64. Защо не можахме,  НБ , София
Бог помага на онзи народ, който има любов. — Неправда има в света. — Не, няма неправда, но днес действат законите на кармата, на строгата, неумолима карма.
3.1.1923г.
65. Прояви на съзнанието,  МОК , София
Тази среща е необходима, за да ликвидирате с кармата си. Какво трябва да правите при това положение? Ще се обърнете към Бога с молба да ви помогне правилно да ликвидирате с кармата си. Кармата се ликвидира със закона на Любовта, а не с бягане. Кармата може да се изрази на физическия свят, но може да се изрази и в Астралния или в Менталния свят, т.е. в света на чувствата и желанията или в света на мислите. Както и да се изрази кармата, вие трябва да научите урока си от нея и геройски да понасяте страданията си.
При ликвидиране на кармата има обратни положения.
10.1.1923г.
66. Окултна страна на живота,  МОК , София
Не работите ли както Бог иска, веднага кармата ще дойде.
5.2.1923г.
67. Малките случаи, ООК , София
Ти ще откажеш, тя ще замълчи, но и ти ще се обърнеш да искаш помощ от нея, и тя пак ще замълчи. „С каквато мярка мериш, с такава ще ти се възмери.“ Туй сега източните народи го наричат Закон на кармата. Но в този Закон на кармата те внасят един механически елемент. Те отиват много далеч и в Закона за кармата внасят някои религиозни догми, т.е. по някой път употребяват Закона за прераждането като един закон, като един модус да сплашат някого. Но Законът за кармата не е да сплаши човека, но да му покаже причините и последствията на нещата, как вървят те по един математически закон, ни повече, ни по-малко.
14.3.1923г.
68. Силата на тъмнината и светлината,  МОК , София
Като ученици вие ще можете разумно да ликвидирате с кармата си. Кармата на човека представлява сбор от сили на тъмнината, които вие трябва да разсеете. Когато се справи с кармата си, човек ще живее в закона на дихармата.
Внимание се иска от вас! Ако сте внимателни и разумни, добре ще ликвидирате с кармата си и ще влезете в дихармата. Ако не сте внимателни и разумни, кармата ще ви завлече.
21.3.1923г.
69. Бяла и черна светлина,  МОК , София
Що се отнася до Съществата, които следят кармата на човека, те не се интересуват от вашия анализ. Сега е време на ликвидация с кармата. Не, ще признаеш всички свои погрешки и грехове, ще се изповядаш и така ще ликвидираш с кармата си.
Веднъж влезли в Школата, вашата задача е да се справите с кармата си, да се освободите от всички свои кармични връзки, правилно да се развържете.
25.3.1923г.
70. Пробуждане на човѣшката душа,  НБ , София
Остава вие да го разрѣшите; не можете ли, остава кармата.
70.2 Пробуждане на човешката душа ( втори вариант )
Те трябва да бъдат готови, да разрешат кармата си по закона на любовта. За да се справите лесно с кармата си, ето какво ще ви моля: Не говорете лошо едни за други. Тогава кармата ще разреши вашите задачи. Ако очаквате кармата да разреши вашите задачи, нищо няма да постигнете.
4.4.1923г.
71. Най-добрият метод,  МОК , София
71.2 Най-добрият метод в природата за човека ( втори вариант )
Идущата година дойде друг учител, по кармата той не хармонира с вас, ще ви дойдат неприятности, той ще ви изхвърли.
11.4.1923г.
72. Житно зърно,  МОК , София
72.2 Житното зърно ( втори вариант )
Кармата на съвременното човечество беше толкоз натежняла, че трябваше да дойде туй стълкновение на тия сили и да разтърси цялото човечество, за да ликвидира, защото другояче щеше да ги сполети голямо нещастие.
25.4.1923г.
73. Методи и насърчения за хармонизиране, КД , София
Кармата е разрешена вече.
28.6.1923г.
74. Божественото и човешкото, ООК , София
Казвате: „Какво да се прави с кармата?“ Да имате да плащате, това е най-приятното нещо.
6.7.1923г.
75. Където е Любовта, там е Бог, КД , София
Хората са свързани с кармата си.
8.7.1923г.
76. Упътване, ООК , София
За да ликвидирате с кармата си, трябва да се примирите с всичките хора. Докато са живи, по-лесно може да се примирите, щом идат в другия свят, по-мъчно може да се примирите, изменят се вече условията и вследствие на това кармата по-мъчно се ликвидира. Онзи, който не е работил в този свят, след като замине, дълго време ще дреме или ще чака кармата му да узрее в чистилището.
15.7.1923г.
77. Който слуша вас, Мене слуша, НБ , София
Това наричат индусите Закон на кармата. Знаете ли как е произлязла кармата? Мислете по този въпрос. Някои казват, че кармата е произлязла от греха, а грехът – от плода на забраненото дърво.
26.8.1923г.
78. Здравият ум, НБ , ИБ , Витоша
С него веднага можеш да изплатиш кармата си и да станеш съвършен. Ако не използваш богатството си разумно, ще попаднеш под друг закон и ще увеличиш кармата си.
78.2 Черни връх ( втори вариант )
Богатството, което Бог ти е дал, с него веднага можеш да изплатиш кармата си и станеш от съвършените, пък ако не, ще дойде другият закон, с който ще се увеличи кармата.
9.9.1923г.
79. Три правила за ученика, ИБ ,БР , София
Кармата ти е такава.
Сега вие ликвидирате кармата си.
18.10.1923г.
80. Разумност в природата, ООК , София
Казват: „Когато някой човек страда, това е карма.“ Кармата няма нищо общо със страданията и със скърбите в света. Кармата е езикът, с който ни се говори да не се отклоняваме от Божествения път. Питам тогава: ако е вярно това, че страданията са кармата на човека, тогава какви грехове е направил Христос, че страда? Той, макар и да е Син Божи, дойде на Земята да научи някои уроци, да се усъвършенства.
6.2.1924г.
81. Най-щастливият ден, ООК , София
Съчетанието на дихармата прави човека щастлив, добър, съчетанието на кармата прави човека нещастен, лош. Кармата всякога подразбира лош живот. Кармата е закон за причина и последствие.
26.3.1924г.
82. Добрите и лошите мисли, ООК , София
Това не е ограничение на волята ви, защото всяко нещо става по закона на кармата.
82.2 Добритѣ и лошитѣ мисли. ( втори вариант )
Това не е ограничение на волята ви, защото всѣко, нѣщо става по закона на кармата.
28.5.1924г.
83. Съзнателната монада, ООК , София
Така се явява кармата, която трябва да изкупим с ред страдания, мъчения, докато дойде часът на изкуплението.
31.8.1924г.
84. Правила на разумния живот, СБ , София
Това категорично трябва да го знаете! По кармическия закон, кой каквото върши, ще го намери, а Божественият път е законът на Любовта, чрез който кармата се смекчава.
84.2 Правила на разумния живот. ( втори вариант )
Това категорически трябва да го знаете! По кармическия закон, кой каквото върши, ще го намери, а Божественият път е законът на Любовта, чрез който кармата се смекчава.
22.10.1924г.
85. Добрата постъпка, ООК , София
Сега теософите казват: „Като се влезе през тази врата, иде кармата“, а тя била тежка.
16.11.1924г.
86. Градоветѣ Содомски и Гоморски, НБ , София
И другитѣ хора, като направятъ едно прѣгрѣшение, и тѣ, като лѣкаритѣ си измиватъ рѫцѣтѣ и казватъ: такава била волята Божия усложнение станало! И окултиститѣ, като направятъ едно прегрѣшение, казватъ: кармата е такава. Хубаво, вѣрвамъ въ това че станало усложнение: вѣрвамъ и въ другото положение, че волята Божия била такава; вѣрвамъ и въ това, че кармата била такава. Сега, дойдатъ едни, казватъ, че станали усложнения; дойдатъ други, казватъ, че такава била волята Божия; дойдатъ трети, казватъ, че такава била кармата на човѣка. Защо не ми върви въ свѣта? – Кармата ти е такава. Той казва: добрѣ, братко, азъ вѣрвамъ въ това, че ставатъ усложнения, вѣрвамъ въ това, че волята Божия е такава, вѣрвамъ и въ това, че кармата ми е такава, но нѣма ли нѣкакъвъ пѫть, по който да се излѣзе отъ това положение? Турцитѣ казватъ: нѣма ли нѣкакво чааре? То значи: кой е пѫтьтъ, по който може да се излѣзе отъ това положение? Ако питашъ икономиститѣ, защо става всичко това въ свѣта, тѣ казватъ, че икономическитѣ условия въ живота раздѣляли богатия отъ бѣдния. Защо? Казвамъ: кармата на този народъ е такава.
Ще кажатъ: е, усложнение се явило, или такава е била волята Божия, или такава ти е кармата.
Трети нѣкой пъкъ, като не може да живѣе по Бога, тръгне на широко изъ пѫтя и си казва: е, такава ми е кармата.
Защо? Защото ставатъ усложнения, защото такава е волята Божия, защото такава ни е кармата, такива сѫ икономическитѣ условия.
86.2 Градовете Содомски и Гоморски ( втори вариант )
И другите хора, като направят едно прегрешение, и те, като лекарите си измиват ръцете и казват: Такава била волята Божия усложнение станало! И окултистите, като направят едно прегрешение, казват: Кармата е такава. Хубаво, вярвам в това че станало усложнение; вярвам и в другото положение, че волята Божия била такава; вярвам и в това, че кармата била такава. Сега, дойдат едни, казват, че станали усложнения; дойдат други, казват, че такава била волята Божия; дойдат трети, казват, че такава била кармата на човека. Защо не ми върви в света? – Кармата ти е такава. Той казва: Добре, братко, аз вярвам в това, че стават усложнения, вярвам в това, че волята Божия е такава, вярвам и в това, че кармата ми е такава, но няма ли някакъв път, по който да се излезе от това положение? Турците казват: Няма ли някакво чааре? То значи: Кой е пътят, по който може да се излезе от това положение? Ако питаш икономистите, защо става всичко това в света, те казват, че икономическите условия в живота разделяли богатия от бедния. Защо? Казвам: Кармата на този народ е такава.
Ще кажат: Е, усложнение се явило, или такава е била волята Божия, или такава ти е кармата.
Трети някой пък, като не може да живее по Бога, тръгне на широко из пътя и си казва: Е, такава ми е кармата.
Защо? Защото стават усложнения, защото такава е волята Божия, защото такава ни е кармата, такива са икономическите условия.
24.8.1925г.
87. Основни закони, ИБ , В.Търново
Когато видите, че някой страда, вие обикновено казвате: "Кармата му е такава." Да, може кармата му да е такава, но вие трябва да му помогнете, за да се освободи от тази карма.
24.8.1925г.
88. Търпение и вяра, СБ , В.Търново
Когато видите, че някой страда, вие обикновено казвате: „Кармата му е такава.“ – Да, може кармата му да е такава, но ние трябва да му помогнем, за да се освободи от тази карма.
22.11.1925г.
89. Най-малкото иждивяване и най-малкото съпротивление, МОК , София
Нишките на нейната мрежа са нишки на кармата.
25.11.1925г.
90. Прави и криви линии, ООК , София
Този излишък ще създаде кармата на вълка. Ангелът знае това нещо и не прави опити да изменя кармата на вълка, нито пък да изменя неговото естество.
18.12.1925г.
91. Събиране и изваждане (Събиране и изваждане. Запалване и изгасване на свеща), ИБ , БС , София
Кармата на този болен още не е изтекла, няма какво да й помагаме." Въпросът за кармата седи другояче. Ти се притечи да помогнеш, пък не мисли за кармата на другите.
17.1.1926г.
92. Изваждане,  МОК , София
92.2 Изваждането ( втори вариант )
Изваждането 9 – 4 – четири, то е число положително, щом дойдете да разрешите един въпрос, ще бъдете тъй смели, че веднага да разрешите кармата си.
17.2.1926г.
93. Веригите на съмнението, ООК , София
Който разбира този закон, той няма да предизвика кармата си.
11.4.1926г.
94. И земята ще се изпълни със знание,  НБ , София
Ние се намираме при условия, които, според източната философия, се наричат закон на кармата.
2.6.1926г.
95. С чия воля?, ООК , София
Защо? – Защото кармата ще дойде. Кармата не е нищо друго освен неизплатени дългове.
9.6.1926г.
96. Усилване на вярата, ООК , София
Искате ли да не попаднете под закона на кармата, взимайте поука от погрешките на хората.
16.6.1926г.
97. Оглашен, вярващ, ученик, ООК , София
Вие не можете да се освободите лесно от кармата, но затова трябва правилно да я разрешите.
27.6.1926г.
98. В своите си,  НБ , София
Съдбата, това е кармата, закона на причини и последствия, които ние сме създали.
13.10.1926г.
99. Свободно движение, ООК , София
Съвременната наука в това отношение дава ред методи и познания на човека как да се справи с кармата си, т. е. как да ликвидира с нея.
21.11.1926г.
100. Как ти се отвориха очите,  НБ , София
Питам: Кое е началото и кое края на кармата? Как е произлязла тя? - На тия въпроси никой не може да отговори с положителност. Никой не може да обясни причината на кармата.
26.12.1926г.
101. Живот, сила и интелигентност,  МОК , София
101.2 Живот, сила и интелигентност ( втори вариант )
И ако тези причини не са във вас, ще ги търсите отвън; ако и там не ги намерите, ще ги търсите във вашето минало – това е кармата ви – и ще разгадаете какво ви предстои.
31.12.1926г.
102. Трите вида съзнания, ИБ , София
Кармата, и тя си има своята слаба страна.
Кармата може да се победи чрез търпение.
Някой може да каже: "Кармата на коня е такава."
2.1.1927г.
103. Влизане,  НБ , София
Това зависи от много обстоятелства: от устройството на човешкото тяло – от неговия мозък, от някои наследени черти на родителите, както и от закона за прераждането или от закона за кармата. Кармата е закон, създаден от самия човек, вследствие отклонението на човешкия дух от орбитата на неговия път.
30.1.1927г.
104. Дело съвършено,  НБ , София
Кармата на всички народи е назряла вече.
9.2.1927г.
105. Свещеният олтар, ООК , София
Кармата на съвременните хора е голяма, тежка, тя е натрупана от хиляди години насам и трябва да се ликвидира с нея.
13.2.1927г.
106. Новата земя,  НБ , София
Питам: Как ще примирите противоречието, в което се намерили ангелите на небето, както и царят, които не могли да четат написаното върху дрехите на ангела и на царската дъщеря? Дрехата на царската дъщеря, с която ангелът се качил на небето, станала причина да слезе Христос с нея на земята, да разбере, какво нещо е карма и да понесе кармата на човечеството, да изплати дълговете на хората, и в замяна на тази дреха да даде своята – дрехата на новия живот.
16.2.1927г.
107. Великата задача на човека, ООК , София
Това значи ликвидиране с кармата.
3.4.1927г.
108. Вехтото премина,  НБ , София
Следователно, когато човек се освободи от съдбата, или от кармата си, според както индусите я наричат, отново ще се възстанови връзката му с Бога, която съществува от панти-века, и човек ще бъде напълно свободен.
17.4.1927г.
109. Справяне,  МОК , София
Когато известно нещастие не може да се избегне, това показва, че човек се намира под закона на кармата - закон на причини и последствия: в миналото, някога, човек е създал нещо, на което днес носи лошите последствия.
109.2 Справяне ( втори вариант )
Как ще обясните туй вътрешно състояние? Туй е законът на кармата – причина и последствие.
22.5.1927г.
110. Що искате,  НБ , София
Тоягата представя кармата на хората, за която индусите говорят.
25.5.1927г.
111. Постъпки, ООК , София
Кастренето е закон на кармата.
5.6.1927г.
112. Две думи,  НБ , София
Сега, аз разглеждам този въпрос, защото той е във връзка със закона на кармата. Според обясненията на някои учени, кармата не е нищо друго, освен странствуване на човешката душа из космоса.
29.6.1927г.
113. Класическата книга на Любовта, ООК , София
Обаче, щом мъчнотиите и страданията дойдат при вас, веднага кармата ви става тежка и губите всякакво самообладание.
15.8.1927г.
114. Правата мисъл, МС , София
Той е закон на кармата. Кармата определя първото отклонение, което човек е направил по отношение на правата мисъл.
31.8.1927г.
115. Малките резултати, ООК , София
Добрият, щастливият човек е ликвидирал с кармата си, затова всеки го търси, иска да се скрие под неговата сянка.
4.9.1927г.
116. Мнозина казваха,  НБ , София
Кармата не е нищо друго, освен натрупани дългове, които трябва да се изплащат.
16.11.1927г.
117. Превръщане на киселините, ООК , София
Човечеството ще ликвидира с кармата си, когато всеки поотделно ликвидира със своята карма, когато се освободи от всички връзки на миналото си. За вас е важно като ликвидирате с кармата си, да не се свързвате отново, да не създавате неправилни връзки.
30.11.1927г.
118. Вероятности и възможности, ООК , София
Според закона на кармата, тя ще остане да чака докато се върнете.
7.12.1927г.
119. Вечно обновяване, ООК , София
Когато се говори за време, ние разбираме кармата.
Докато съзнаваш, че живееш, всички противоречия за тебе изчезват; щом дойдеш до отношения с хората, до кармата, до проява на явленията във време и пространство, противоречията излизат налице и ти виждаш, че имаш да даваш.
Това е кармата.
14.12.1927г.
120. Време и вечност, ООК , София
Въпросът за времето е свързан с кармата. Когато говорим за кармата, ние подразбираме времето, събрано не само от един, но от много животи. При кармата имаме положения, като че невидимият свят е събрал времето в бутилка. Кармата носи времето от миналото. Като направи човек някакъв грях или някакво престъпление, кармата дебне да го улови.
1.1.1928г.
121. Реалното в човека,  МОК , София
Само при това положение кармата ще се превърне в дихарма, въгленът – в диамант, злото – в добро.
12.2.1928г.
122. До край,  НБ , София
В кармата има такива елементи, които веднъж употребени, повече не могат да се използват.
29.2.1928г.
123. Първата причина, ООК , София
Не го отблъсквайте, не казвайте, че той сам трябва да понесе кармата си.
7.3.1928г.
124. Двете точки, ООК , София
Кармата не е нищо друго, освен закон за възмездие. Каквато и да е кармата на човека, тя може да се подобри.
И тъй, за да подобри човек кармата си, за да влезе в благоприятните условия на живота, той трябва да се домогне до положителната наука и да я приложи.
4.4.1928г.
125. Служба на уравненията, ООК , София
Колкото по-близко е човек до изплащане или ликвидиране на своята карма, толкова по-голяма е вероятността да придобие магическата пръчица Кармата на някои хора е много тежка, вследствие на което мъчно могат да придобият тази пръчица.
125.2 Служба на уравненията ( втори вариант )
На някои хора кармата е тежка, следователно този закон не може да проработи.
9.4.1928г.
126. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
Всички противоречия, страдания, мъчнотии, индусите разглеждат като въпроси на кармата. Според тях, Този, Който е създал света, на 365 милиона години слиза един път на земята да очисти хората от греховете им, да снеме кармата от гърба им, да ги освободи от противоречията им, да им даде нов живот и да им каже: Живейте сега според новия закон на любовта и не грешете повече! След това Той се оттегля.
11.4.1928г.
127. Възпитание на удовете, ООК , София
Индусите го наричат „закон на кармата". Свободният човешки дух седи над условията: над закона за кармата, над закона за наследствеността, над закона за прераждането.
9.5.1928г.
128. Създаване на нови органи, ООК , София
В тези случаи кармата играе голяма роля.
Като се моли за тях, Христос се свърза с кармата им.
16.5.1928г.
129. Разумни отношения, ООК , София
Тези, които пожелаха да изплатят кармата си, станаха мъченици. Христос им даде ред методи, как да живеят правилно, за да изплатят кармата си и да влязат в правия път.
30.5.1928г.
130. Придобиване на щастие, ООК , София
Първо, човек трябва да ликвидира с кармата си, с прераждането си, да стане едно с Бога, и тогава да дойде до новата фаза на живота – до щастието.
3.6.1928г.
131. Вечно веселие,  НБ , София
Достатъчно е да имате най-малкото съприкосновение с Бога, и кармата ви ще се смекчи.
6.6.1928г.
132. Божествена светлина, ООК , София
Обаче кармата не обяснява нещата.
20.6.1928г.
133. Задна стража, ООК , София
След това ще дойде великото посвещение, наречено още „ликвидиране на кармата“.
28.11.1928г.
134. Насока на живота, ООК , София
Кармата е закон на необходимостта, през който всеки човек минава. С други думи казано: кармата представя неблагоприятните условия в живота на човека. Като ликвидира с кармата си, човек влиза в Божествения Промисъл, в закона на благодатта, или в тъй наречената „дихарма“. Щом е дошъл на земята, човек трябва да работи правилно, да ликвидира с кармата си още в този живот, да не става нужда пак да се преражда. Да се преражда човек, това значи, да живее в закона на кармата.
26.12.1928г.
135. Направление на истинския живот, ООК , София
Каквито грехове и да имате, Той не се спира пред тях. - Какво да правим с кармата си? - Ще плащате и ще вървите напред.
2.1.1929г.
136. Вторият ден, ООК , София
За да измени кармата си, или за да подобри съдбата си, при всички свои страдания, мъчнотии и изпитания, човек трябва да вложи в себе си желанието да направи на някого поне едно малко добро.
23.1.1929г.
137. Личност, общество и свят, ООК , София
Често хората говорят за кармата, за кармическия закон и търсят начин, как по-лесно да се справят с него. Кармата се дължи на известни отклонявания в живота на човека. Следователно, иска ли да се справи с кармата си, човек трябва да се върне назад в живота си, да намери причината за това отклоняване и да я отстрани.
6.2.1929г.
138. Двете съзнания, ООК , София
Сега става развързване на кармата.
24.2.1929г.
139. Променява времената,  НБ , София
Какво нещо е кармата? Едно време карма не е съществувала. Хората сами създадоха своята карма, и ако вървят в правия път, кармата им, сама по себе си, ще се махне.
31.3.1929г.
140. Вързано и развързано,  НБ , София
Мнозина обясняват тия възли със закона на възмездието, или със закона на кармата, но каквито обяснения да се дават, в края на краищата, някои от възлите остават неразвързани. – Няма ли някакъв начин, по който човек да се развърже напълно? – Има един начин – той е законът на любовта.
10.4.1929г.
141. Спорни въпроси, ООК , София
В кармата работи закона на необходимостта. За да не страда, за да ликвидира правилно с кармата си, човек трябва да приложи в живота си закона на любовта.
141.2 Спорни въпроси ( втори вариант )
Що е кармата? Ако аз седна и обясня причините на кармата, не е, както е писано. Казва, кармата трябва да се носи.
Туй е кармата.
12.5.1929г.
142. Ще ти въздаде,  НБ , София
Той знае, че според закона за ликвидиране на кармата, след убийството си, момата може да се роди като негово дете.
19.5.1929г.
143. Голямото благо,  НБ , София
Докато не изплатят кармата си, те няма да влязат в новите форми.
31.5.1929г.
144. Закон на доволството,  МОК , София
Казвате, че кармата на човека е тежка, затова страда. Какво нещо е кармата? Кога се създава тя? Когато хората не живеят в съгласие с Божествените закони.
2.6.1929г.
145. Огън да запаля,  НБ , София
Какво от това, че можете да гадаете, или че знаете нещо за кармата? И това не разрешава въпросите.
9.6.1929г.
146. Достоен,  НБ , София
Който не може да впрегне елементите на живота на работа, той ще бъде нещастен човек и всякога ще се утешава с думите: Такава е волята Божия, така е определено, такава е кармата ми, това съм наследил от дядо си и от баба си и т.н.
24.7.1929г.
147. Закон на отношения, ООК , София
Една от тия теории е теорията за кармата.
Какво представя кармата? Каквито обяснения да се дават за кармата, те нищо не допринасят за благото на човека. Кармата не обяснява фактите и явленията в живота, но само ги констатира. Който признава закона на кармата, ще разбере, че и той някога е постъпил по същия начин. Кармата изключва всякакво неизпълнение на обещанията. Който иска да избегне закона на кармата, той трябва да е внимателен в обещанията си.
6.11.1929г.
148. Вкисване, ООК , София
С това се занимава кармата му.
20.12.1929г.
149. Изпълнение и отлагане,  МОК , София
Като прилагате лошите мисли, а отлагате приложението на добрите, вие сами си създавате кармата. Само чрез ликвидиране на кармата и приложение на дихармата се създава светлото бъдеще на човека.
149.2 Добро или зло като последствие от изпълнение или забавяне ( втори вариант )
Счупила си стомната, има друга една, която чака, кандидат е тя, а тази счупената, тя си е свършила кармата.
Аз ви казвам условията, как се плетат нишките на кармата.
22.12.1929г.
150. Имам власт,  НБ , София
Щом дължи, според закона на кармата той трябва повторно да слезе на земята, да плати дълговете си.
15.1.1930г.
151. Светли и тъмни действия, ООК , София
151.2 Двамата бакали ( втори вариант )
Миналото върви, но ако си разумен, кармата не може да те застави да грешиш.
Миналото върви, но ако си разумен, кармата не може да те застави да грешиш.
28.3.1930г.
152. Органична и неорганчна материя,  МОК , София
На какво се дължат противоречията? Ще кажете, че някои от противоречията са кармически. - Какво разбирате под думата "карма"? - Кармата е закон на причини и последствия. - Какво разбирате под понятията "добро и зло"? Според някои, доброто и злото са сили, които работят в света.
18.4.1930г.
153. Направления в живота,  МОК , София
153.2 Направления в живота ( втори вариант )
Някои от вас, които сте чели теософската литература, знаят колко учени са тези лордове и господари на кармата и дихармата.
28.5.1930г.
154. Правилно разбиране, ООК , София
Ако днес изгубиш десет милиона, утре – десет милиона, ще дойде кармата, с която ще се разправяш хиляди години.
Какво представя кармата? Кармата е дълг, натрупан от несполучливо рисувани картини.
По този начин той ще се справи и с кармата си.
154.2 Правилно разбиране на живота ( втори вариант )
Днес - десет милиона, утре - десет милиона, дойде кармата. Що е кармата? Дълг, натрупан само от картини.
Ще обясня кармата, запример - не само кармата да се обясни.
25.6.1930г.
155. Закон и принцип, ООК , София
Христос казва: „Не противи се на злото.” Това значи: Когато кармата е назряла и тропа на вратата ти, ако си умен, трябва да отстъпиш.
155.2 Закон и принцип ( втори вариант )
Христос казва на едно място: „Не противи се злому.“ Ще отстъпиш, понеже кармата е отвън.
2.7.1930г.
156. Морални правила, ООК , София
Кармата не оправдава човека. Кармата подразбира дългове, които трябва да се плащат.
4.7.1930г.
157. Освобождаване,  МОК , София
Той казва: Тежка е кармата ми! Какво нещо е кармата? - Закон за възмездие. Христос дава пример, как може да се плати кармата.
157.2 Абсолютно освобождение от лъжата в съзнанието ( втори вариант )
В индуската философия се казва - кармата е на миналото. Какво влияние може да има кармата на миналото с моя сегашен живот? Да обясня, че да имате една по-ясна представа. Кармата е плод.
Та за кармата.
Това е законът на кармата.
Та в сегашния строй всички вие, младите, кармата на човека или човешката карма, прави отлив - вземане, а животът на ангелите, това е един прилив в нас.
18.7.1930г.
158. Обикновени, талантливи, гениални и светии,  МОК , София
По този начин, кармата на хората може да се ликвидира в кратко време, и животът им да се подобри. Прераждането, като условие за ликвидиране на кармата, има отношение към обикновения човек, който свършва работата си за 2400 г.; обаче, като се съберат усилията на талантливия, гениалния и светията на едно място, те могат да свършат същата работа за един ден.
158.2 Четиритях етапа на развитието. Отлагането ( втори вариант )
В един ден отгоре той може да поправи кармата си.
26.8.1930г.
159. Божият глас, ООК , София
Според индуската философия ще кажат, че този човек е ликвидирал с кармата си, затова е трябвало да прогледа. Ние пък казваме, че кармата го напуснала.
Какво значи кармата да напусне човека? Кога кармата напуща един човек? Когато види, че няма какво повече да вземе от него. Като го погледне, кармата казва: „От този човек нищо не може да излезе“. Това е образно изяснение на кармата, което дава възможност да се разбере.
С възкресението на Христа настъпва нова епоха в света – ликвидиране на кармата.
159.2 Божият глас ( втори вариант )
Дошъл един момент, когато кармата го е напуснала според съвременната теория. По някой път кармата напуща.
Кармата, като намери някой път болен, нищо не взема. Този човек го беше напуснала кармата, казва - от него нищо няма да стане.
17.12.1930г.
160. Умствени прояви, ООК , София
Макар и пълен с изпитания, вие трябва да започнете с този живот именно, да изплатите задълженията си, т.е. да ликвидирате с кармата си.
6.2.1931г.
161. Методи за самовъзпитание,  МОК , София
Неизплатените дългове не са нищо друго, освен кармата, от която всеки се страхува. Който не плаща дълговете си, пада под тежестта на кармата, т.е. на лошите условия, които го заробват.
161.2 Методите на самовъзпитанието ( втори вариант )
Кармата представлява неизплатени дългове. И после по тежестта на кармата, ще станеш роб на условията.
4.3.1931г.
162. Послушание, ООК , София
Щом изгуби любовта си, той отново се връща в кармата си - закон за причини и последствие.
21.4.1931г.
163. Път на вътрешно разбиране,  УС , София
Мнозина от вас, като изпитват големи несгоди в живота, най-после казват: „Кармата ни е такава“. – Кармата нищо не обяснява. Ако плащаш по хиляда лева, в десет години ще си изплатиш кармата и ще бъдеш свободен. Трябва да си плащате кармата, т.е. дълга. Като изплатиш кармата си, какво ще правиш? Казваш: „Не зная защо идат още страдания“. – Много просто, преди години в близкото или далечно минало си обидил някого или си го ударил с нещо и си го осакатил.
29.4.1931г.
164. Хикс, игрек и зет, ООК , София
Ще кажете: „Защо този човек трябва да плаща за дядо си?“ – Законът за кармата е такъв. Кармата преследва човека най-малко до четири поколения, докато изплати всичките си дългове. Какъвто е законът за кармата, такъв е и законът за дихармата.
20.8.1931г.
165. Най-високото място, СБ , София
Бог ще им удари по две плесници и те ще се окопитят – двете плесници не са нищо друго освен съдбата или, според индусите, кармата.
7.10.1931г.
166. Оставената торба, ООК , София
166.2 Оставената торба ( втори вариант )
Наистина има писатели, които са писали и говорили за кармата, но не всички работи, които са изнесли, са точно така, както те ги представят.
18.10.1931г.
167. Отношение на два закона,  НБ , София
Когато у човека изсъхнат всички добродетели, всички светли мисли, всички светли чувства и всички възвишени постъпки, той попада под закона на кармата, т.е. под закона на причини и последствия и отива вече на лобното място, дето го чака разпятие.
20.12.1931г.
168. Според делата,  НБ , София
Туй е, което индусите наричат закон на кармата.
20.3.1932г.
169. Що да сторя,  НБ , София
Що е кармата? Това са само последствия на причините.
27.4.1932г.
170. Трите принципа, ООК , София
Ще кажете, че открадването се дължи на кармата ви с тоя човек. И това е възможно, но за умния човек кармата се разрешава по друг начин.
170.2 Трите типа ( втори вариант )
Може по закона на кармата вие да сте преминали вече страданията.
19.6.1932г.
171. Живейте разумно,  НБ , София
За този, който вярва в кармата, това може да бъде обяснение.
11.8.1932г.
172. Общото благо, СБРБ , 7-те езера
Днес много хора говорят за кармата, представят си я нещо страшно. Нищо страшно няма в кармата. Кармата не е нищо друго, освен непотребна стока, която не може да се продаде. Успее ли човек да я продаде, ще му олекне, ще се освободи от кармата. Кармата е тор, с който хората трябва да наторяват нивите си. Съвременните хора имат криви понятия за кармата. Къде какво стане, те все на кармата го отдават. Кармата е задача, дадена на човека, която той трябва правилно да реши. Може ли човек да се справи с миналото си, той е разрешил задачата си, освободил се е от кармата. Грехът пак се явява като резултат на желанието у човека да заобиколи по някакъв начин кармата, да я избегне. Това пък, което християните наричат благодат, представлява добрите условия, чрез които невидимият свят иска да помогне на хората, да ги освободи от кармата им. Мъглата представлява лошите условия за човека, при които той се губи, забърква пътя, не може да се освободи от кармата. Иска ли да се освободи от кармата си, той трябва да продава, макар и непотребна, но хубава стока.
21.9.1932г.
173. Новата мисъл, ООК , София
Източните народи проповядват за кармата, за да покажат на хората, че сегашните бедни ще станат богати, а богатите – бедни.
173.2 Обикновени и необикновени прояви на природата ( втори вариант )
Източните народи проповядваха кармата, за да покажат, че сегашните богати ще бъдат сиромаси, а сегашните сиромаси – богати.
20.11.1932г.
174. Ти ли си,  НБ , София
Кармата, това е една връзка от миналото, която хората са образували.
174.2 Свещен трепет ( втори вариант )
Кармата е една връзка от миналото, която хората са си създали.
1.1.1933г.
175. Топли чувства и светли мисли,  УС , София
Питате: „Кармата ли му е такава?“ – Когато човек се напие, кармата му е да го бие кръчмарят.
Където е неразбирането на Божия закон, там е кармата. Като не можеш да разрешиш един въпрос, ти се омъчняваш и казваш: „Кармата ми е такава“. – Не мисли за кармата.
8.1.1933г.
176. Външна и вътрешна вяра,  УС , София
Така създаваш своята карма, както и кармата на цялото човечество.
15.1.1933г.
177. И украсиха светилниците си,  НБ , София
Пак по причини и последствия индуските философи говорят за кармата. Те казват, че причината за кармата е грехът.
177.2 И украсиха светилниците си ( втори вариант )
Индуските философи говорят за кармата. Те казват, че причината за кармата е грехът, а коя е била причината, която заставила човека да греши? Тогава те стигат до следното заключение: От две добрини винаги се ражда едно зло, и от две злини се ражда едно добро.
27.1.1933г.
178. Времето на доброто,  МОК , София
Това е кармата на човека.
178.2 Времето на доброто ( втори вариант )
Това е кармата.
5.2.1933г.
179. Божествен импулс,  УС , София
Предполага се, че според закона на кармата черните са онеправдани от белите, понеже белите дълго време са робували на черните.
5.3.1933г.
180. Истина и добро,  УС , София
Същевременно вие носите кармата на миналите поколения.
12.3.1933г.
181. В Неговата любов,  НБ , София
Ако дойдете втори път на земята, ако се преродите по закона на кармата, като как трябва да живеете? Какво тяло да си съградите? Но за да си създадете туй тяло, непременно трябва този нов принцип да влезе в основата на нашето съществуване. Ако той не влезе, тогава ние ще имаме учението на индусите за кармата.
19.3.1933г.
182. Прав и крив път,  УС , София
Индусите говорят за кармата, но все остава нещо необяснено.
23.7.1933г.
183. Не се сравнявай с нея,  НБ , София
Индусите, които минават за духовен народ, са турили теорията за кармата – показва, че греховете на хората могат да се изплатят.
183.2 Не се сравнявай с нея ( втори вариант )
Индусите, които минават за духовен народ, са въвели теорията за кармата като велик закон.
26.7.1933г.
184. Основа на знанието, ООК , София
184.2 Основа за знанието ( втори вариант )
Заслугата е закон на кармата.
2.8.1933г.
185. Новите положения. Мислова централа, ООК , София
Според някои народи, старите положения представят кармата на цялото човечество. – Що е карма? – Обяснение на старите положения, от които и до днес хората не са извадили поука.
185.2 Новите положения на живота. Мисловата централа ( втори вариант )
Кармата е обяснение на старите положения, неусвоените, неизвадена поука. Те образуват човешката карма или кармата на всеки индивид.
15.10.1933г.
186. Ще се зарадва,  НБ , София
Има хора, които проповядват, и за Бога говорят, и всичко, но казват за закъсалия: „Той, кармата му така, да си върви, други да му помагат.
18.10.1933г.
187. Ангелите на светлината. Новите възгледи, ООК , София
Що е кармата? Това са сплетени нишки на разумния живот на миналото и сплетени нишки на сегашния живот, физическия живот.
19.11.1933г.
188. Произход и значение на светилника,  НБ , София
Едни го обясняват със закона на наследствеността, други – с някои социални закони, а на Изток го обясняват със закона на кармата.
8.12.1933г.
189. Същественото в живота,  МОК , София
Каква е кармата, за която учат индусите? Това е вече областта на разумния свят, дето разсъдъкът схваща връзката между причините и последствията. Онези, които разбират кармата, казват, че този човек в миналото не е живял добре. В това отношение законът на кармата е, че е писано там и те държат отговорен.
17.1.1934г.
190. Силата на подсъзнанието и свръхсъзнанието, ООК , София
Може във вас да се роди мисълта: „Та, ние не изпълняваме ли Божията Воля?“ Аз не казвам, че не я изпълняваме, но ако ние изпълняваме Волята Божия, защо работите ни не се оправят и защо в много работи сме закъсали? Ние обясняваме и казваме: „Кармата му е такава.“ Но това нищо не обяснява.
18.2.1934г.
191. Не пресушавай живота, УС , София
Кармата, това е разбирането на човека. Тъй както хората разбират кармата, тя никога не може да се разреши. Когато апостол Павел разисква кармата, казва: „По закон никой не може да се оправдае.“ Ако ние мислим само за себе си и искат да ни убедят в едно прераждане, че ще станем добри, в друго, в трето, казвам: Зей, коньо, за зелена трева.
18.3.1934г.
192. Стана здрав,  НБ , София
Сега ние сме се […] (Неразчетени стенографски знаци.), че изживяваме кармата на една изгубена вселена.
6.5.1934г.
193. Да имат живот,  НБ , София
Един българин казва на жена си: „Еленке, съдбата ти е такава, кармата ти е такава.“ Повече философия няма. Кармата ти е такава.
10.6.1934г.
194. Умно дете,  НБ , София
Оставете кармата! Да дойде някой професор да оправи крака и после да ви проповядва кармично ли е или не – то е друг въпрос.
13.6.1934г.
195. Двете линии, ООК , София
Да вземе кармата на хората, да ги очисти, това е любовта! Любовта трябва да заглади всичко.
24.8.1934г.
196. Права обхода и права постъпка,  МОК , София
Знаете ли какво нещо е кармичният закон? Обясненията на индусите за кармата са съвсем детски.
Кармата и съдбата са синоними.
2.12.1934г.
197. Помни Създателя си!,  НБ , София
И затова всеки казва: Аз трябва да платя кармата си.
16.12.1934г.
198. В Ниневия,  УС , София
Христос дойде на земята да разплете и оправи чужда карма – кармата на цялото човечество.
4.1.1935г.
199. Погрешка и спънка,  МОК , София
Кармата е обратния процес на дихармата.
199.2 Погрешка и спънка ( втори вариант )
Кармата е обратният процес на краката.
6.1.1935г.
200. И ще доведат всичките ви братя,  НБ , София
Кармата влезе в света, след като хората съгрешиха. А законът на Любовта съществува преди закона на кармата.
Казвате: Възможно ли е това? Възможно е само при едно условие, а именно ако се освободите от закона на кармата и влезете в закона на Любовта.
9.1.1935г.
201. Ново раждане, ООК , София
Това е в кармата ти.
29.3.1935г.
202. Знание и виждане, МОК , София
Индусите казват: Карма. − Кармата, това е риба, нищо повече.
26.5.1935г.
203. Възходящият път,  УС , София
203.2 Възходящият път. (Трите думи. Писмото) ( втори вариант )
А онези – високоблагородните, светиите в света, непорочните, безгрешните, те разсъждават дали е времето дошло, дали кармата е дошла, да я извадят или да не я извадят.
21.6.1935г.
204. Ферменти,  МОК , София
Та всички вие питате: "Какво нещо е кармата?" Научно ще обясня какво е кармата. Кармата е полици, с които се продава бъдещето време. Без полици, без карма! Освободете се от кармата! Кармата е полица, с която се продава вашето време за бъдеще.
28.7.1935г.
205. Положителни качества,  УС , София
Христос дойде на земята, да помогне на човечеството, да вдигне кармата си. Ще кажете, че Христос пое кармата на хората.
205.2 Не лъжете себе си ( втори вариант )
Искате или не искате, никой няма да ви плати кармата. Христос дойде в света само да помогне на хората, на цялото човечество, защото кармата им бе толкова тежка, че те не можаха да я дигнат сами.
30.10.1935г.
206. Единият лев, ООК , София
Дали знаем, или не, те развиват кармата. Законът за кармата обяснява нещата.
26.2.1936г.
207. Тялото на Любовта. Ограничаване и освобождаване, ООК , София
Но случило се така, обстоятелствата така се стекли, че кармата й, професорът й, й дал трудна задача, която трябвало да реши.
Според мене кармата, това са наследствените черти на онзи живот, който човек някога е живял.
1.7.1936г.
208. Вяра безгранична и любов безгранична, ООК , София
Говорят за кармата.
Аз изключвам кармата. Няма какво да говорите повече за кармата.
6.9.1936г.
209. Слепороденият човек, УС , София
Защото сегашната окултна наука разрешава въпроса, че кармата, миналото, затова се роди сляп.
20.9.1936г.
210. За Слава Божия, СБ , УС , София
И тия работи, които обясняват с карма, то е кармата – много неразбрана работа.
210.2 За Слава Божия ( втори вариант )
Когато се натъкват на злото в света, хората казват, че това е кармата им, това е лошата им съдба, която не могат да избегнат. Какво представя кармата на човека? – Кармата е бомба, заровена в земята, която те разравят и започват да изследват. Пипне ли ги, кармата се проявява.
Сега, за да се справите с кармата си, вие трябва да желаете доброто, щастието на всички хора.
Това значи разрешаване, ликвидиране с кармата. Да ликвидира човек с кармата си, това подразбира да върши волята Божия.
7.10.1936г.
211. Път, истина и живот, ООК , София
Той е някой окултист, ще види дали е съгласно с кармата – мисли, мисли! А пък светският човек в момента изважда, човекът услужва, дава.
21.10.1936г.
212. Изяснения, ООК , София
Дългът, за който се говори, е кармата.
8.1.1937г.
213. Което мислиш, става,  МОК , София
И седят хората да обясняват кармата. Има изопачаване на кармата.
213.2 Което мислиш, става ( втори вариант )
Казвате: “Това е карма.” Хората обясняват кармата. Има изопачаване на кармата.
17.1.1937г.
214. Учение и служение,  УС , София
Ако Бог не прости греховете на хората, ще дойде кармата върху тях.
214.2 Учение и служение на Бога ( втори вариант )
Ако не ни прости, ще кажем, както индусите казват: Кармата ни остава.
12.3.1937г.
215. Мускулно и нервно напрежение,  МОК , София
Казват, че кармата е дълг със сложна лихва.
215.2 Мускулно и нервно напрежение ( втори вариант )
Какво е кармата? Кармата е дълг със сложна лихва.
23.5.1937г.
216. Новото,  УС , София
Какво ще кажете, когато праведният страда? Според индусите, съществува закон за кармата, който гласи: „Каквото сееш, това ще жънеш."
216.2 Новото в небето - страданието ( втори вариант )
Сега според закона, както се изяснява по закона на кармата: Всеки трябва да пожъне това, което е сял.
30.5.1937г.
217. Упование на Божественото,  УС , София
217.2 Уповай на Божественото ( втори вариант )
Нито за кармата си трябва да мисли човек в събота.
7.7.1937г.
218. Божествено ръководство, ООК , София
Някой път той дойде до кармическия закон, на кармата да се прероди в бъдеще, да се постави в лоши условия, както сега някой апаш, хванат го в участъка.
Според закона на кармата, този човек някога ти е бил отличен слуга.
23.7.1937г.
219. Стани!, СБ , РБ , 7-те езера
Значи, кармата не е нищо друго, освен жетва на човешката нива.
219.2 Стани ( втори вариант )
Вие орете вашите ниви и каквото израстне, казвате: “Това е карма.” Кармата, това е жетва.
26.9.1937г.
220. Ликвидация на века,  УС , София
Старите дългове, старите обещания, старите мисли и желания, старите постъпки, които сте забравили, това е кармата.
10.10.1937г.
221. Подобно е на невод, НБ , София
По този въпрос са създадени много теории, които се обясняват с кармата, или чрез някакво предопределение, или чрез съдбата.
Според закона на кармата, някой човек е направил в миналото си някакво престъпление, заради което днес трябва да плаща.
17.10.1937г.
222. Разнообразието в живота, НБ , София
Да, но кармата не изяснява нещата.
26.12.1937г.
223. Имаше някой человек, НБ , София
Важно е да плащат кармата си.
26.12.1937г.
224. Малките неща,  УС , София
Ако нямаш предвид Божията воля, законът на кармата ще дойде и ти ще се натъкнеш на големи противоречия.
2.1.1938г.
225. Доброто и светлината,  УС , София
Как да няма? Ако сиромашията, страданията и болестите идат по закона на кармата, те имат за цел да ни научат нещо. Който не е живял както трябва, непременно ще се натъкне на кармата.
Какво означава думата „даром“? Тя означава дихарма – противоположен закон на кармата, според който всичко, което ти се дава, е заслужено. Недоволството създава кармата.
16.1.1938г.
226. Двете жени, УС , София
Не, всичко, което ви говоря, още сега може да се приложи. – Докато не се справим с кармата, не можем да приложим новото.
26.1.1938г.
227. Обичай и освобождавай, ООК , София
А пък сега, ние постоянно делим кармата. Казва: „Каква е била моята карма?“ Кармата, туй са все отрицателни величини, които човек е извършил в миналия живот.
3.4.1938г.
228. Няма да ожаднее,  НБ , София
Рекох: Кармата ти е такава.
1.5.1938г.
229. Даром давайте,  УС , София
Обясняват с кармата, че в миналия живот ти си направил добро някому и сега ти се изплащат.
22.5.1938г.
230. Великото в света,  УС , София
Всяка грешка на миналото трябва да се изправи. – „Страшна е кармата!“ – Колкото и да е страшна, трябва да се ликвидира с нея. Онези, които са писали върху кармата, не са обяснили много неща.
Кармата идва с цел да изправим грешките си от миналото и да придобием двойно по-голяма сила.
Кармата се ликвидира вече.
29.5.1938г.
231. Всичко е възможно,  НБ , София
Всеки един човек, който не вярва в Бога, трябва да си изплаща кармата.
3.6.1938г.
232. Правата линия,  МОК , София
Щом отлагаш хубавите работи, кармата иде.
4.9.1938г.
233. Тониране,  УС , София
Мнозина се страхуват от кармата. Не е страшна кармата.
23.10.1938г.
234. На двама господари,  НБ , София
Вие сте изучавали закона на кармата. Който разбира закона на кармата казва: „Този, когото обрах в миналото, днес дойде да си вземе своето“.
23.10.1938г.
235. Постоянната връзка и единствената мярка, УС , София
И вие казвате: „Каква е била моята карма?“ Кармата аз считам като един търговски дълг.
6.11.1938г.
236. В името Божие,  НБ , София
Като ги изпъди от рая, Бог им даде възможност да изправят греховете и престъпленията си за по-кратко време и да ликвидират по-скоро с кармата си.
11.11.1938г.
237. Добро и зло,  МОК , София
Но кармата, това е законът за ленивите ученици. Кармата аз считам в тази смисъл тъмнота.
6.1.1939г.
238. Основни положения на живота, МОК , София
Кармата има съвсем друг смисъл.
19.2.1939г.
239. Благо и блаженство,  УС , София
Кармата – това са онези лоши условия, които създаваме.
12.3.1939г.
240. Радостта,  УС , София
Ще си вземе материала, ще се свърши кармата.
7.6.1939г.
241. Изкуството на ангелите, ООК , София
И като не Го слушаш, дойде кармата.
1.10.1939г.
242. На Него можем да разчитаме,  УС , София
Ликвидира се кармата.
Как може да се ликвидира миналото? Може само по три начина: Може само чрез закона на Любовта, закона на мисълта и закона на доброто да се ликвидира кармата.
Та пророкът казва в свръзка с кармата: „Оставете тези пътища, за да живеете добре!“ Та казвам: Живейте добре! Мислете добре! И любете добре! Или казано другояче: Главата ви да има добро осветление, сърцето ни да има добро осветление и тялото ни да бъде въоръжено със сила.
8.10.1939г.
243. Мощните сили в природата,  НБ , София
Въпросът за прераждането е добре застъпен в индуската философия и които се интересуват, могат да четат по въпроса за кармата. Те застъпват добре въпроса за кармата. Щом се намерят пред нещо, което не могат да обяснят, те казват: „Карма е това.“ Кармата нищо не обяснява. Кармата е резултат на недобре приложената и употребена любов. Кармата е резултат на недобре употребената вяра. Кармата е резултат на недобре употребената надежда.
4.2.1940г.
244. Постиженията на човека,  УС , София
Индусите са образували цяла наука за кармата. То е карма, карма е, но как ще се поправи кармата? Болният, който има едно слабо тяло, как ще стане здрав? Той тепърва трябва да изучава природата, да изучава ония закони, върху които е съградено тялото.
31.3.1940г.
245. И Петър се грееше,  НБ , София
Те създали една теория за кармата, според която казват, че така е писано да стане това или онова.
2.6.1940г.
246. Четири неща,  УС , София
Вие някой път се намирате в добро състояние, но в добрите състояния се изплаща кармата.
30.6.1940г.
247. Първата запалка,  УС , София
То е вече закон за кармата.
23.7.1940г.
248. Божествен и човешки свят, СБ , РБ , Мусала
Мъглите, които се движат пред нас, които покриват върховете, представляват кармата на Европа. Докато съзнанието на съвременните хора не се пробуди и в тях не се яви желание да изпълняват волята Божия, кармата им не може да се разреши.
24.7.1940г.
249. Частите и цялото, ООК , СБ , РБ , Мусала
В този живот кармата е негативна, а пък в следующия живот ще бъде положителна.
30.10.1940г.
250. Дете, възрастенъ и старъ, ООК , София
Та нѣма ли кълчища, въ които (и) вие сте се оплели? Вие казвате: „Каква ми е кармата?“ Казвамъ: Кармата, то е единъ петелъ въ кълчища.
250.2 Дете, възрастен и стар ( втори вариант )
Та няма ли кълчища, в които (и) вие сте се оплели? Вие казвате: „Каква ми е кармата?“ Казвам: кармата, то е един петел в кълчища.
8.11.1940г.
251. Проводници,  МОК , София
Какво означава карма? Всеки си образува кармата, когато загуби своята топлина.
24.11.1940г.
252. Новият век,  НБ , София
Индусите имат един закон на кармата.
1.1.1941г.
253. Съработници, ООК , София
Казвате: „Карма има, нека си носи кармата“.
253.2 Съработници ( втори вариант )
Казвате: „Карма* има, нека си носи кармата.“ Някой не постъпва добре – ще се съберат няколко, ще се помолят заради него.
8.1.1941г.
254. Ще ви бѫде, ООК , София
Днесъ го обидите, утре го обидите – тогава си влошавашъ кармата.
254.2 Ще ви бъде ( втори вариант )
Днес го обидите, утре го обидите – тогава си влошаваш кармата.
12.3.1941г.
255. Музикални тактове, ООК , София
Законътъ на кармата е умиране.
255.2 Музикални тактове ( втори вариант )
Законът на кармата е умиране.
9.7.1941г.
256. Невидимитѣ погрѣшки, ООК , София
Отъ тия погрѣшки се образува кармата.
256.2 Невидимите погрешки ( втори вариант )
От тия погрешки се образува кармата.
21.12.1941г.
257. Послушни и непослушни,  НБ , София
Може да ви разправям за индуската философия, какво нещо е кармата: Всяко нещо има своите последствия.
31.12.1941г.
258. Едно, две, три, ООК , София
Туй индуското учение за кармата не е нищо друго, освен да ядеш кисело зеле след 400–500 години.
8.3.1942г.
259. Най-лесното,  УС , София
Вие сте чели за кармата, че кармически ние се отнасяме добре с някого.
5.4.1942г.
260. Близо и далеч,  УС , София
Индусите са дошли до теорията на кармата.
31.7.1942г.
261. Права и крива линия,  МОК , София
Според индусите, които са определяли кармата, индуската теория не е доизяснена.
2.9.1942г.
262. Живи и мъртви закони, ООК , София
Един ден, когато се прекрати кармата, той ще стане вегетарианец.
27.12.1942г.
263. Човешка, ангелска и Божествена любов,  УС , София
Та казвам, сега да се избавите от заблужденията за кармата.
20.1.1943г.
264. Вратата на Любовта, ООК , София
Казват: „Като Го обикнем, какво ще бъде?“ Всичките прегрешения ще ги заличи и кармата се ликвидира. Кармата не е ликвидирана, понеже постоянно изпъква миналото, съмненията: „Аз мислих, че си ме обичал, пък ти не ме обичаш.
31.1.1943г.
265. Любов без закон,  УС , София
Досега са писани цели томове за кармата.
10.2.1943г.
266. Път за всички, ООК , София
Ти не си избавен от кармата.
14.2.1943г.
267. Пътят на живота,  УС , София
Нима ти можеш да бъдеш по-добър от Господа? То е върхът на безумието, оттам започва кармата, нашето нещастие.
21.3.1943г.
268. Събирайте съкровища, НБ , София
Ще си направите въжета, от които ще образувате кармата.
28.3.1943г.
269. Два пъти родени,  УС , София
Роденото по плът върви по закона на индуското учение за кармата. Та казвам, ако човек в този живот не се роди два пъти, пак ще действа колелото на кармата, тя се увеличава.
Ония християни, които станаха мъченици, тръгнаха по пътя на духовното раждане и приеха страданието, за да се избавят от кармата. Те свършиха с кармата и влязоха в живота на любовта.
Сега е едно от най-големите наказания, което е предсказано, понеже християнските народи не приеха любовта, следователно по закона на кармата мъздовъздаянието иде.
2.5.1943г.
270. Близо е,  УС , София
Ония хора, които са били несправедливи според закона на кармата, към тях ще постъпят неправилно.
20.6.1943г.
271. Религиозни и духовни хора,  УС , София
Те обясняват кармата. Кармата нищо не обяснява. Кармата е закон, който съществува. Ограничението на живота е законът на кармата. Християните сега казват: „Да се прероди човек.“ Ако се прераждаш по закона на кармата, ти си под закон на земята.
Кармата е механически закон.
Кармата ще те намери.
Казва: „Бог беше в Христа и примиряваше света със Себе Си, като не вменяваше греховете.“ Вие, като се срещате с вашите длъжници, прощавайте им, примирявайте се, както Бог прави. „Не мога.“ То е по закона на кармата.
20.6.1943г.
272. Създаде Небето и Земята, НБ , София
Кармата, това е неустроеният живот, който сега се устройва.
15.8.1943г.
273. Вечното благо, СБ , РБ , София
Който иска да смекчи съдбата си и да избегне от закона на кармата, трябва да приложи доброволно любовта, а не насилствено.
13.10.1943г.
274. Умен, добър и силен, ООК , София
Не казвай, че такава му е кармата, че трябва да тегли, но кажи му, че ще оздравее, че голямо благо го очаква.
16.4.1944г.
275. Най-красивият ден, УС , ИБ , ПС , Мърчаево
За да изкупи кармата, започват другите вълци да го ядат, да опита, как е.
275.2 Най-красивият ден ( втори вариант )
И, за да изкупи кармата си, другите вълци го нападат, започват да го давят.
22.6.1944г.
276. Неразбрана и разбрана любов, ИБ , ПС , в.Острец
276.2 Разбрана и неразбрана любов ( втори вариант )
Кармата е човешко изобретение.
29.10.1944г.
277. Слабият и силният, ИБ , ПС , София
277.2 Слабият и силният ( втори вариант )
По закона на кармата някой е дошъл в България или в Англия, облякъл се е в дрехата на българин, на англичанин, без да е истински българин или англичанин.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.