Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


23.8.1914г.
1. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
Павел, който е писал тия думи, беше запознат с еврейската Кабала и беше много сведущ, но човеку са нужни голямо въже и едра кофа, та да може да влезе в кладенеца на Павел.
18.10.1914г.
2. Фарисей и Митар, НБ , София
Човек интелигентен, който събира познания в живота, запознат добре с еврейската кабала и с принципите на тогавашната цивилизация, и ако би живял в наше време, щеше да минава за виден писател, философ, художник, държавник и духовен глава.
6.12.1925г.
3. Влияние на светлината и тъмнината,  МОК , София
3.2 Какво приложение има числото две ( втори вариант )
Когато изучавате Кабала например, геометрически човешкото и Божественото – то образува дома.
19.12.1926г.
4. Те свидетелстват,  НБ , София
Той бил запознат с еврейската кабала, с източната философия и с ред други науки.
28.12.1927г.
5. Кръгове на съзнанието, ООК , София
Има една наука кабала, според която по един правилен начин може да се направят изчисления, да се види колко пъти се среща в Библията буквата б запример.
3.11.1929г.
6. Чуха, че иде Исус,  НБ , София
6.2 Чуха, че иде Исус ( втори вариант )
Според еврейската азбука, според еврейската кабала, върху която е основана цялата философия, всичко в света седи само в йодове.
15.12.1929г.
7. Да ви даде,  НБ , София
7.2 Да ви даде ( втори вариант )
Като четете еврейската кабала, там има един миш-маш.
2.3.1932г.
8. Физическият и Божествения живот, ООК , София
Според еврейската кабала, човек е създаден само от йотове, тясно свързани помежду си.
8.2 Физическият и божественият живот ( втори вариант )
Според еврейската кабала човек е направен само от йотове, окачени помежду си.
1.4.1932г.
9. Значение на числата,  МОК , София
Науката за числата е стара, наречена е кабала.
9.2 Значение на числата ( втори вариант )
Това е стара кабала.
19.3.1933г.
10. Прав и крив път,  УС , София
В древността един адепт, като изучавал еврейската кабала, дошъл до числото десет.
24.12.1933г.
11. О, да ми беше като брат,  НБ , София
Седи цяла една философия, която наричат кабала на буквите.
31.12.1933г.
12. Да живее душата ми!,  НБ , София
Има предание в еврейската кабала, един еврейски мит, че се образувал тумор на гърба, нещо много тежко му станало, счупил му двете ребра, мъчил се, дълго време го носил на гърба си и най-после Господ е трябвало да го приспи, че тия двете връзки като ги отрязал, той казал: „Брей, това ли беше, дето ме мъчеше! Чудно същество.
27.5.1934г.
13. Има време,  НБ , София
Сега, Соломон, който е бил учен човек, философ, запознат с еврейската кабала, казва: „Има време за всяко нещо.“ Трябва да се преведе неговият език на модерно разбиране и тогава нещата ще станат по-ясни.
14.2.1936г.
14. Възможности и условия на ума и сърцето,  МОК , София
В еврейската кабала ℵ това е същество, което египтяните го турят.
24.1.1937г.
15. Конкретното в Любовта,  УС , София
15.2 Конкретното в Любовта ( втори вариант )
Ако вземете еврейската кабала, тя има 22 съгласни букви.
23.8.1937г.
16. Любов и безлюбие, МОК , София
Например, в Кабала често се говори за някои щастливи числа.
6.2.1938г.
17. Явих ви го!,  НБ , София
В старо време философите са изучавали, по 30–40–50 години са посвещавали да изучават кабала. Сега, ние имаме друга кабала.
27.2.1938г.
18. Възвиси ме Духът,  НБ , София
Та наскоро един млад брат, който се занимава с кабала, занимава се с петоъгълника, разправя, че дошъл до едно заключение, проверява някои неща.
27.3.1940г.
19. Трите закона, ООК , София
Те са най-мъчните работи в света, то е кабала.
14.4.1940г.
20. Дървото на живота,  НБ , София
Но за да знаете какво нещо е Иоан, вие трябва да изучавате еврейската кабала.
14.3.1943г.
21. Навреме и без време, НБ , София
В еврейската кабала има един анекдот.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.