Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


31.5.1935г.
1. Фа–фа диез,  МОК , София
"Йова и ре", знаете ли какво значи това? (-Бог ще помогне.) Вие нямате Йова и ре.
1.2 Фа и фа диез ( втори вариант )
Вече вие имате ре. „Йова е ре.“ Знаете ли какво значи това? (Бог ще помогне.) Вие нямате Йова и ре.
10.12.1944г.
2. Разумна икономия, ИБ , ПС , София
2.2 Нова земя ( втори вариант )
Стани рано сутринта, започни да работиш и кажи: „Йова и ре."


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.