Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


27.8.1910г.
1. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
Голов — Матея: 26, 26-20; Петко Гумнеров — Йоан: 13, 1-29; К. Гръблашев — Йоан: 6, 61; Гина Гумнерова — Йоан: 6, 53-59; Елена Иларионова— Йоан: 6, 49-52.
23.8.1911г.
2. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Голов — Йоан 6,53-58; Матей Попов — Йоан 13,1-29; Тодор Стоименов — I Коринт. 11, 23-32; Римляном 5,15 се прочете най-после пак от Пеню Киров.
6.9.1912г.
3. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Присъствува: г-жа Казакова, д-р Миркович, Йоан Рилски, Паисий; после имаме представители и от Англия, Франция, Русия, Германия, Испания, Индия, Япония, Китай и пр. и всички тия духове са с Христа, на Когото България дължи всичките благословения, на които сега се радва.
Такива аз питам: разбират ли тяхното физическо тяло и ако него достатъчно не разбират, какво ще знаят за астралното? Например, тялото на Йоан Рилски има известен обем, но можем ли определи обема на невидимото негово тяло? Ние имаме всичките неща във физическото тяло и не бива да искаме да се освободим от физическото си тяло, а духовното тяло, което сега се сформира, трябва да се ползува от това, което му се дава.
Бъчваров прочетоха следните места от Книгата Господня: Деяния: 2, 42-47; Йоан: 6, 47-59; 13,1-19; Матея: 26, 26-30; I Коринт.: 11, 23-32; Лука: 22, 14-20; Марка: 14, 22-25.
24.9.1914г.
4. Мир вам!, НБ , София
Йоан също е казал, че е чул пеене и свирене.
18.10.1914г.
5. Фарисей и Митар, НБ , София
Ако влезем в неговия храм, ще намерим на първо място не образа на Исуса Христа, а неговия собствен портрет, и на мястото на света Богородица, Йоан Кръстител и другите светии – наредени неговите деди и прадеди, на които той кади тамян и възнася молитви – „Славен, велик е нашият род“.
21.11.1914г.
6. В начало бе, НБ , София
И тъй, в цитирания стих Йоан се обръща към ония, които разбират.
Ако речете, че е в семката на узрелия плод, казвам: „Ти си вече човек, който трябва да тръгне и да отиде да провери първичното Начало, за което Йоан говори.
24.1.1915г.
7. Ако ме любите, ще опазите моите заповеди, ИБ , Бургас
За такива ще дойде Мойсей, ще дойде Илия, ще дойде пророк Йоан и с камшик ще ги оправят всичките.
Йоан Кронщадски откакто се е обещал и посветил живота си на Господа, оттогава е станал Йоан Кронщадски, а по-рано е бил тъпоумен.
17.7.1915г.
8. МОЛИТВА,  НБ , София
Иван Кронщадски отначало не е бил толкова умен, но веднъж се молил така искрено, че животът му се изменил и тогава той станал Йоан Кронщадски.
8.10.1916г.
9. Поради радостта, НБ , София
Младеж на име Йоан се влюбил в една религиозна мома, но един английски реформатор го посъветвал да не я взема за жена и му казал: “Тя с Христа може да е добра, но не и с теб.” Младежът го послушал и след време се оженил за друга една жена, която цял живот го измъчвала. Но тогава Йоан казал: “Аз ще изпълня Волята Божия, ако ще тази жена и сто пъти да ме влече за косите из къщи”...
24.12.1916г.
10. Ще бъдат научени,  НБ , София
Един виден английски реформатор, Йоан Веслей, се оженил.
10.2 Ще бъдат научени ( втори вариант )
Как ще те обича, като я биеш толкова много! Йоан Веели като се оженил за една много лоша жена, тя го биела всеки ден, че той гледал на чужди жени.
20.5.1917г.
11. Доброто съкровище,  НБ , София
Йоан пък казва: „От Бога съм заченат."
10.6.1917г.
12. Дали може,  НБ , София
Кой ги е видял? Ще кажете, че за тях е писал Йоан.
15.9.1918г.
13. Не може да се укрие,  НБ , София
Йоан си представя човека във форма на куб.
15.12.1918г.
14. И рече баща му,  НБ , София
Йоан казва: „Ако речем, че не сме сгрешили, правим Го лъжец, и Неговото Слово не е в нас."
17.4.1919г.
15. Това учение, ИБ , БС , София
Йоан казва: „Да пребъдваме в това учение.” Пребъдването е подобно на това човек да пребивава на чист въздух, да живее в него и да го диша.
Йоан казва: „Отец и Син.” Отец е Този, от когото сме излезли, а Синът е видимата Любов.
20.4.1919г.
16. Като го видя Петър,  НБ , София
Казват някои, че Христос обичал Петър и Йоан.
Петър запита Христа: „Господи, а този що? Господи, този какво ще прави?” Христос отговори; „Йоан е човекът на любовта.
Христос казва на Петра: „Когато дойде Йоан в света, т. е. любовта, тогава хората ще се почувстват братя, и Царството Божие ще дойде на земята.” И тогава едни хора ще знаят повече, а други по-малко; едни ще бъдат по-богати, други по-бедни, но отношенията между тях ще бъдат братски.
Христос искаше да каже на Петра, че Йоан, т. е. младите ще оправят света. Йоан запита Христа: „Господи, кой ще те предаде?” Христос отговори: „Който най-малко ме обича.” Ония хора, които имат най-малко любов, най-малко истина, наричам предатели на човечеството.
16.2 Като го видя Петър ( втори вариант )
Казва се в Писанието, че Петър и Йоан били обичани от Христа.
Петър запита Христа: „Господи, а този какво ще прави?" Христос отговори: „Йоан е човекът на любовта и нему предстои велика задача в света."
Христос се обръща към Петра и казва: „Когато дойде любовта в света - тоест когато дойде Йоан, когато хората почувстват, че са братя, макар едни да знаят повече, а други - по-малко, или едни да са по-богати, а други - по сиромаси, тогава ще дойде и Царството Божие.
Важна дума е „Йоан". Йоан постави главата си на Христа и Го запита: „Господи, кой ще Те предаде?" Христос му каза: „Онзи, който Ме най-малко обича, той ще Ме предаде."
15.6.1919г.
17. Учител и Господ,  НБ , София
А Йоан казва, че Христос говорил толкова много, че ако би се написало всичко, то книгите на целия свят не са в състояние да поберат това.
22.2.1920г.
18. Аз съм жив,  НБ , София
Йоан казва, че когато видял всичко, което му се открило, паднал на земята. Трябваше да се яви Христос, да положи ръката си върху него, да го вдигне от земята и да му каже: „Не бой се, аз съм жив.” Всеки човек трябва да падне на земята като мъртъв, да мине през това, което Йоан е преживял.
18.2 Аз съм жив ( втори вариант )
Може Толстой да е написал някоя велика книга, която да ви повлияе, може Матей, Йоан или Лука да е - безразлично. Йоан казва, че когато видял всичко туй, паднал и бил мъртъв.
А Йоан какво казва? Казва, че който приложи това пророчество, ще вземе нещо.
7.3.1920г.
19. Ще управлява всички народи,  НБ , София
Какво искал да каже евангелист Йоан в тази глава? Какво представя тук жената? – Тя може да се вземе като символ на цялото човечество, като символ на един народ, като символ на един човек.
Това, което Йоан е видял, става сега в цяла Европа.
Това предсказаха и пророците, и Йоан.
28.3.1920г.
20. Законът и пророците,  НБ , София
" – Кой е Йоан? – Той представя една преходна стадия на живота.
9.5.1920г.
21. Запалят свещ,  НБ , София
Така е казал английският реформатор Йоан Веслей, три деня след женитбата си. Йоан Веслей му казал: Не те съветвам да се жениш за нея.
19.8.1920г.
22. Новото човечество, СБ , В.Търново
Евангелист Йоан още преди две хиляди години е видял бременната жена с тази велика идея - Новото човечество - и той е определил числото на тия избраници, носители на тази идея - 144 000 души.
20.8.1920г.
23. Сутрешен наряд, 20 август, СБ , В.Търново
Йоан Кръстител, да му я изпратят. Йоан Кръстител?“ „Една глава“, отговарят те. „Не, четиридесет глави.“ Завел царят светите старци и им ги показал. „Моля ви се, махнете тези заблуждения“ – казал царят и разпратил главите по местата им.
10.10.1920г.
24. Когато посрещате,  НБ , В.Търново
Йоан, но св. Йоан е един.
Пример: в Русия един император поискал да му донесат главата на Йоана Кръстителя (В някои беседи става дума за главата на Йоан Кронщадски.). Йоан е само с една глава.
1.1.1921г.
25. Нова година . 1921 г., ИБ , Русе
Иларионов - Йоан 3:12 = 6
25.1.1921г.
26. Кротките, НБ , ИБ ,
Съвременната женитба прилича на женитбата на Йоан Веслей, религиозен реформатор в Англия, който се оженил и след три дни казал на приятеля си: "Не си струва да се жени човек.
6.3.1921г.
27. Вярата,  НБ , София
Вие мязате на знаменития английски реформатор Йоан Веслей, който се оженил за своята възлюбена и след три дни казал: Не си струва човек да се жени.
27.2 II. Вяpaтa ( втори вариант )
Вие, мъже и жени, които сте опитали този закон, които сте се женили, щастливи ли сте, разрешили ли сте правилно този въпрос? - Не, вие мязате на знаменития английски реформатор Йоан Веслей, който се оженил за своята възлюблена и след три дни казал: "Не си струва човек да се жени."
27.3.1921г.
28. Сеятелят,  НБ , София
Питам: Как ще го слушат? Той казва, че бил Йоан Кръстител, имал тяло, но глава нямал.
24.4.1921г.
29. В рова на лъвовете,  НБ , София
Във връзка с прочетения стих от книгата на Данаил ще прочета 5-ти стих от първата глава на Евангелието от Йоан: „И виделината свети в тъмнината; и тъмнината я не обзе“.
По пътя го срещнал Йоан Кръстител и го запитал: „Защо бягаш?“ – „Срещнах една опасна жена, не искам да я кръстя.“ Йоан Кръстител го спрял, прекръстил го и му казал: „Сега можеш да продължиш работата си“. След това си казал: „Най-после кръстих и тая жена“. – Не ти я кръсти, а Йоан Кръстител.
25.5.1921г.
30. Път на мисълта, ИБ , Витоша
Йоан казва: „Крадецът не иде, освен да открадне, погуби и заколи."
29.5.1921г.
31. Да ги изпита,  НБ , София
Не говоря за попска светост, не говоря и за учителска светост, нито за майчина светост, но за светост, която не се петни от нищо, за която Йоан е изказал в стиха: „Светлината свети в тъмнината, и тъмнината я не обзе“.
31.2 Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване ( втори вариант )
Азъ не проповѣдвамъ моралъ, а животъ чистъ и святъ, но не попска святость, не учителска святость, не майчина святость, а святость, която не може да се опетни за нищо, святость, за която Йоанъ е казалъ: „И свѣтлината свѣти, и тъмнината я не обзе.“ Този моралъ, който не може да се прѣвърне въ тъмнина, той е истински, а всѣки моралъ, който се прѣвръща въ тъмнина, това не е моралъ, това е безморалие.
21.8.1921г.
32. Общи упражнения, СБ , В.Търново
Габровци ще започнат от Първо послание на апостол Йоан.
Карнобатци ще започнат от Второ послание на апостол Йоан.
Еленчани ще започнат от Трето послание на апостол Йоан.
2.10.1921г.
33. Поздравът на Любовта, НБ , София
Казваш: „Да бях и аз един от учениците на Христа! Щях да бъда или Матей, или Лука, или Марко, или Йоан, и светът щеше да ме познава.
30.10.1921г.
34. Синът Божий,  НБ , София
Спира се Йоан и казва: „Защото Бог толкоз възлюби света, щото даде Сина Своего единороднаго, за да не погине всеки, който вярва в Него, но да има живот вечен.“
Йоан казва: „Защото Бог толкоз възлюби света, щото даде Сина Своего единароднаго – света възлюби, – за да не погине всеки, който вярва в Него, но да има живот вечен“.
Като станеш безсмъртен, Йоан казва: „Трябва да повярваш в неговия син“, а неговият син е израз на всичката Божествена Мъдрост, която е скрита в него.
16.11.1921г.
35. Плачът,  НБ , София
И до онова време, когато Йоан е писал своето евангелие, е имало 144 хиляди ученици.
27.11.1921г.
36. Аз ще го възкреся,  НБ , София
Ще ви прочета част от 6-та глава на Евангелието от Йоан – от 41-ви стих нататък.
22.1.1922г.
37. Плевелите и пшеницата,  НБ , София
И казваха му: „Ето един човек, който яде и пие, не е като Йоан, онзи поне постеше, в него имаше известно благочестие, не се обличаше, а този живее най-широко с митарите и грешните“.
12.3.1922г.
38. Слушайте Него,  НБ , София
Но в Откровението Йоан казва тъй: „И чух цялото създание да хвали Бога“.
30.3.1922г.
39. Три разряда ученици, ООК , София
Йоан се е пренесъл и тогава му е говорил Господ.
39.2 Три категории ученици ( втори вариант )
Казва се, че Йоан се е пренесъл, отишъл е в духовния свят, и там му е говорил Господ.
14.5.1922г.
40. Дъще Сионова,  НБ , София
Аз го намирам в Европа и му казвам: Ти преди 2,000 години си писал една книга, апостол си бил, Йоан, Петър, но какво си искал да кажеш? И почва човекът да ми разправя.
4.6.1922г.
41. Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!,  НБ , София
Сега питат Йоан – той е старият живот, който имаме сега – „Какво трябва да правим ние, силните хора в света? Ти си дошъл пророк от Бога, какво трябва да правим?“ На едни той казал да не събират повече, отколкото им е позволено, а на други казал: две дрехи ако имат, да дадат едната, и от хляба си да дадат.
И казва Йоан: „Не правете насилие“.
Сега тъй говори Йоан преди 2,000 години: „Без насилие и без оклеветяване“. И когато говорим в този смисъл, защото Йоан тъй говорел, след тия две положения – ако бъдете верни – ще дойде вече Христовият закон на Любовта, той иде вече в света и носи други два елемента: духа и огъня.
11.6.1922г.
42. Както е Он чист,  НБ , Витоша
Тогава Йоан, който има тази дълбока опитност, казва: „Който има тази надежда, очиства себе си, както е Он чист“.
28.6.1922г.
43. Прояви на съзнанието, МОК , София
43.2 Прояви на съзнанието ( втори вариант )
Сега ще ви дам един малък опит за една седмица: всяка сутрин и вечер четете 3-та глава от Евангелието на Йоан, от 1-ви до 13-и стих включително, като размишлявате върху разговора, който се е водил между Христа и Никодим; като размишлявате, постарайте се да възстановите разговора не само както е написан, но и с ония подробности, които не са изнесени, а се четат между редовете.
24.8.1922г.
44. Живот вечен, СБ , В.Търново
Йоан Кръстител поне цялата православна църква го признава.
26.8.1922г.
45. Новият и старият живот, СБ , В.Търново
В Русия не послушаха Толстой, не послушаха Йоан Кронщадтски и дойде сегашното пречистване там.
10.9.1922г.
46. Аз съм вратата на овцете, НБ , СБ , В.Търново
Сега някои се хвалят, че залепили върху иконата на Свети Йоан двадесет стотинки.
1.10.1922г.
47. Живият Господ,  НБ , Русе
Но Йоан казва: „Думите Христови не са загубени."
2.1.1923г.
48. Правилният растеж на Ученика, ООК , София
И когато Йоан видял тия работи отгоре, казали му: „Туй го запечатай“. Той е писал нещо, но туй, което е писал Йоан, то е за съзнанието и самосъзнанието, а ония неща, които се отнасят до чисто Божественото, за тях му казват: „Туй го запечатай, то е тайна!“
21.1.1923г.
49. Тъмното петно в съзнанието, ООК , София
Сега, ако аз ви кажа, че един от учениците на Христа беше и Соломон, може ли да намерите кой беше Соломон? Кой от 12-те ученици? (Обаждат се: „Йоан“, „Павел“.) Който и да е, намерете го в себе си.
20.5.1923г.
50. За Името Ми, НБ , София
И в Откровението Йоан пише: „Видях 24 старци, на които косите са побелели“.
50.2 Ще му покажа все, що има, да пострада за името ми ( втори вариант )
И в Евангелието, там Йоан пише: „Видях дванадесет старци, на които косите са побелели.“ Той вижда и Господа с бели коси.
21.6.1923г.
51. Приложение, ИБ , БС , София
Той го нарича Третото небе, бъдещата култура и казва: „Това, което видях и чух там, не мога да го изкажа!” За днешните страдания той казва: „Образът на външния свят минава и вие се обновявате, но докато дойде тази бъдеща култура, докато дойде Йоан, ще бъдат тези страдания.” Йоан описва настоящето в Откровението, пише за новия град Йерусалим.
8.7.1923г.
52. Речи само реч, НБ , София
Йоан, ученикът на Любовта, казва: „Ако първо не любиш брата си, т.е. ближния си, когото виждаш, как ще любиш Бога, Когото не виждаш?“ И евангелистите поддържат това твърдение. Йоан, като разглежда света като грешно състояние, намира, че хората на безверието трябва да започнат от любовта към ближния.
1.10.1923г.
53. Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът,  НБ , Русе
Но Йоан казва: „Душите Христови не са загубили.“ Туй, което е вярно, което е Божествено, то не изчезва, то се написва на тия Божествени скрижали и то не се губи.
16.12.1923г.
54. Той ги изпита,  НБ , София
От такива Магдалени, от Йоан Кръстителовци и тям подобни ние не се нуждаем. На Йоан Кръстителя му отсякоха главата. Ако ти си Йоан Кръстител, мълчи си.
Руският цар, за да излекува злоупотребленията в Русия, писал до всички манастири: „В който манастир се намира главата на Йоан Кръстителя, да ми я донесат“. Като знаел, че ще му донесат от много места главата на Йоан Кръстителя, определил 40–50 стаи, в които да поставят поотделно донесените глави. Свиква няколко старци от светия синод и ги запитва: „Колко глави има Йоан Кръстител?“ – „Една глава, ваше царско величие!“ – „А, не, в моите последни изследвания аз намерих 40 глави.“ – „Как?“ – „Ще ви докажа.“ Завежда всички тия старци по всички стаи и с документи по дати им показва получените 40 глави.
17.2.1924г.
55. Царството Божие се благовества,  НБ , София
Онзи знаменит английски реформатор, Йоан Веслей, намислил да остане в живота си неженен, както казват англичаните, да си остане стар ерген.
20.2.1924г.
56. Обектът на съзнанието, ООК , София
Например трябва да се види какъв е бил методът на апостол Павел, на апостол Петър, на Йоан, на всички пророци, на светиите, защото те са имали начини, те са имали методи, по които са живели.
13.4.1924г.
57. Още малко,  НБ , София
Тогава и хора, и животни ще си отдъхнат и ще кажат: Благодарим, че Бог царува на земята! Тогава ще се чуе новият химн, който някога Йоан е чул.
31.8.1924г.
58. Правила на разумния живот, СБ , София
Някой от вас казва: „Чакай да ти кажа аз какво казва Йоан в 4-та глава, 6-и стих: „И там имаше кладенец Яковов.
58.2 Правила на разумния живот. ( втори вариант )
Някой от вас казва: чакай да ти кажа аз какво казва Йоан в 4 гл. в стих: "И там имаше кладенец Яковов, Исус, прочее утруден от път, седеше така на кладенеца; а часът беше около шест.
5.11.1924г.
59. Връзки в геометрическите форми, ООК , София
Текстът е взет от Евангелието на Йоан, 1-ва глава, стихове 1-5:
17.12.1924г.
60. Хармонична деятелност, ООК , София
Та казвам: всички вие трябва да имате широки разбирания за нещата, една твърда и непоколебима вяра в Бога, защото в Писанието се казва: „Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син в жертва, за да не погине всеки, който вярва в Него“ (Йоан 3:16).
31.12.1924г.
61. Малката радост, ООК , София
Някои казват: „И в апостолските времена имаше три течения: Павел беше човек на Мъдростта, Йоан беше човек на Любовта, а Яков – човек на волята, на Истината. Последните казват: „Само любов не струва, и работа трябва!“ Работа на ума трябва! И Павел е на мястото си, и Йоан е на мястото си, и Яков е на мястото си.
8.3.1925г.
62. Моето царство,  НБ , София
62.2 Моето царство ( втори вариант )
Сега някои може да ми възразят, че Йоан казал, че това царство имало четири врати. Йоан е прав, но аз казвам: Това царство има само една врата, през която хората излизат и влизат.
Ще станеш една сутрин и ще бъдеш нито Иван, нито Петър, нито Йоан богослов, нито апостол Петър, но ще имаш ново име, което ти е дадено отгоре, от небето.
12.4.1925г.
63. Съ Духъ и огънь,  НБ , София
63.2 С Дух и огън ( втори вариант )
Йоан Кръстител, който бе дошъл малко преди Христа бе запознат с основата на дълбоката окултна наука, с Божественото учение.
Кой ще ви кръсти? Йоан кръсти Христа с вода, но отпосле кръстиха Христа отгоре с Дух.
5.8.1925г.
64. Разумни наблюдения, ООК , София
Тогава казвам: утре вечер ще турите възглавницата си на север, ще ядете два часа преди залязването на Слънцето и ще прочетете цялото Евангелие на Йоан. Като прочетете Евангелието на Йоан, казвате: „Слава Богу, много добре спах тази вечер.“ Значи потребно е да туриш възглавницата си на север, да ядеш преди залязване на Слънцето и да прочетеш Евангелието на Йоан.
25.8.1925г.
65. Високият връх, СБ , В.Търново
Йоан е ученик на Любовта, затова Евангелието на Йоана ще наречем „Евангелие на най-високия връх“. Значи Йоан въведе Петър. Йоан е емблема на Любовта, а Петър е емблема на старото учение.
Йоан беше този ученик. Петър се отрече, а Йоан каза: „По-добре да оставя дрехата си, отколкото да се отрека.“ – И избяга.
14.3.1926г.
66. Саваат – Амон-Ра,  НБ , София
Един англичанин отива при Йоан Веслей и му казва: аз намерих една много добра мома, благочестива християнка, искам да се оженя за нея. Йоан Веслей му казва от своята опитност: тази мома може да е много благочестива, но може да живее само с Христа, но не и с тебе.
7.4.1926г.
67. Три вида съзнание, ООК , София
Петър, Йоан и много други са дохождали в изстъпление.
13.6.1926г.
68. Стана плът,  НБ , София
Такъв трябва да бъде всеки великодушен, всеки гениален човек, който борави с правдата в живота! Казва Йоан: и словото стана плът.
27.6.1926г.
69. В своите си,  НБ , София
Тя ще се намери в положението на английския реформатор Йоан Веслей, който три дни след женитбата си казва на своите приятели: не струва човек да се жени.
24.8.1926г.
70. Да не бъдете съдени, СБ , София
Когато Йоан беше в Патмос и се пренесе на небето, видя чудно видение и взе перо да пише, но Духът му каза: „Спри тази работа, не пиши, не казвай това, което си видял!“ И наистина, не се знае, какво е видял Йоан. Ще ви представя тази истина в друг образ, в друга светлина, за да разберете защо Йоан не е трябвало да описва това видение.
14.11.1926г.
71. Няма пророк,  НБ , София
Ние не говорим за онези хора от старо време, които бяха облечени в камилски дрехи, като Йоан Кръстител.
12.12.1926г.
72. Малките мъчнотии,  МОК , София
72.2 Малките мъчнотии ( втори вариант )
Ако не са, то пак ги изгорете, защото противоречат на Корана.» (- Йоан действително казва, че много е говорил Христос. – Книгите на Новия завет едва около 80-та година са били събрани.)
2.1.1927г.
73. Малката мисия,  МОК , София
Казва се, че Йоан бил любимият ученик на Христа. Сам Йоан обичал Христа. Йоан, обаче, е писал в мистичен дух. В едно предание се казва, че Йоан бил хвърлен в горещо масло, но не изгорял. Това показва, че Йоан е бил посветен.
73.2 Малката мисия ( втори вариант )
Сега – за апостол Йоан, какво можем да вземем от него. То е Йоан.
После, Йоан беше най-младият от тях.
Другите евангелисти са писали притчи, поговорки, които се отнасят до външния, физическия живот, а Йоан е писал по-дълбоко – туй, което засяга мистиката, душата, сърцето, ума. Йоан е бил посветен, а посветен човек масло не го гори. (Според едно предание Йоан е бил хвърлен в горещо масло и нищо не му станало.) Павел е бил обезглавен, всички апостоли са [си] отишли мъченически.
5.1.1927г.
74. Право разбиране, ООК , София
Той слезе на земята като Йоан Кръстител и опита закона: “Око за око...” И наистина Йоан плати с главата си, за да изкупи сторената погрешка, която направи като Илия.
6.3.1927г.
75. Иди повикай мъжа си!,  НБ , София
Като разгледате прочетената глава от Евангелието на Йоан, ще видите, че в един от стиховете се казва: „Иде час и скоро е, когато истинските поклонници ще се кланят в Дух и Истина.“ Тук се говори за дух и за душа.
22.3.1927г.
76. Отличителните черти на човека,  ИБ , София
Христос любеше Йоана, който седеше и физически по-близо до Него, защото Йоан вътрешно разбираше своя Учител.
22.4.1927г.
77. Бележки от разговори с Учителя, ИБ , София
Мото за тази вечер: Евангелие от Йоан 5:5 - "И там имаше някой си человек болен от тридесет и осем години" - това е емблема на вярата.
5.6.1927г.
78. Две думи,  НБ , София
Йоан, който бил запознат с науката на Божията Любов казва: без любов не може да съществува никаква положителна наука; без любов не можем да изговорим нито една дума; без любов не можем да проучваме човешката душа.
Йоан казва: ,,В начало бе Словото.” Той говори за разумното Слово, което иде в света, да обясни нещата и да се всели във всяко живо същество.
Ние казваме, че Йоан е проповядвал за Христа, а Христос преди две хиляди години още е проповядвал на хората, но какво от всичко това? Какво са направили хората през тези две хиляди години, след като им е било говорено словото? Вие трябва да знаете, че това начало, за което Йоан е говорил, днес е по-реално, отколкото в неговото време.
12.6.1927г.
79. Типове и образи,  МОК , София
79.2 Типове и образи ( втори вариант )
Йоан към кои типове спада? (- Слънчев тип с Венера, на Венера в една възходяща гама, добър аспект.) Сегашният час на коя планета спада? (Близо 9 часа – 21 часа нощно време.) 8 и 1/2 часа – коя планета имаме? (- Венерин час трябва да е.)
23.8.1927г.
80. Дойде глас, СБ , София
Ще бъдете като Йоан Хуса, който пя, като го туриха на огъня. Вие казвате: „Какво ще бъде нашето верую?“ – Веруюто на Йоан Хуса – като гориш, да пееш. – Какво ще бъде нашето верую? – Веруюто на апостолите, които след като ги биха, върнаха се с радост, че били удостоени с честта да ги бият заради Господа. – Какво ще бъде нашето верую? – Веруюто на апостол Павла, който след разбиване на кораба, с който пътуваше, остана заедно с пътниците на един остров, дето накладоха огън, а той насърчаваше всички със своята проповед. – Какво ще бъде нашето верую? – Законът на Любовта.
18.12.1927г.
81. Естествена среда,  МОК , София
Шестият стих е: „Имаше человек, проводен от Бога, името му Йоан“.
Изпейте първата фраза, „Имаше человек, проводен от Бога, името му Йоан“, с движения.
18.12.1927г.
82. Твърдата храна,  НБ , София
Временно той беше на небето, но после го върнаха обратно на земята, като Йоан Кръстител.
6.1.1928г.
83. Пътят на героите,  ИБ , София
83.2 Пътят на героите ( втори вариант )
Илия и Йоан бяха едно цяло.
5.2.1928г.
84. Дерзай, дъще!,  НБ , София
Съвременните хора живеят в края на века, и положението, в което се намират, е подобно на това, в което се намираше Йоан Кръстител.
16.5.1928г.
85. Разумни отношения, ООК , София
Апостолите Йоан и Павел са имали видения и откровения, но в това време са били на небето.
8.7.1928г.
86. Роден от Бога, МС , София
Прочетете шеста глава от Евангелието на Йоан, за да придобиете по-широки разбирания за живота.
5.12.1928г.
87. Смени на състоянията, ООК , София
Като мисли, че е намерил своя идеал, човек първо се очарова, а после се разочарова и изпада в положението на Йоан Веслей, виден реформатор в областта на религията, който се оженил за една англичанка, но три деня след това казал на приятеля си: „Не струва човек да се жени. Йоан Веслей му отговорил: „Момата е добра, красива, ревностна християнка; тя може добре да живее с Христа, но не и с тебе.“
3.2.1929г.
88. Учителю благи,  НБ , София
"Вие сега сте чисти заради Словото, което ви говорих". (Йоан 15:3). – Значи, Словото Божие прави хората чисти.
Ще взема от този стих само две думи – „Учителю благи", които ще послужат като ключ за обяснение на прочетената 15-та гл. от Йоан.
Като четете 15-та гл. от Йоан, виждате, как са наредени нещата в нея, последователно, т.е. едно след друго.
24.2.1929г.
89. Променява времената,  НБ , София
Обаче, според едно предание се казва, че Петър и Йоан отишли на гроба на Христа и извикали: Учителю, тук ли си? Жив ли си, Учителю? Христос отговорил: Ако вдигнете плочата от гроба ми, аз ща изляза вън.
3.3.1929г.
90. Даде плод,  НБ , София
Ония от съвременните хора, които ще влязат в новата епоха, се намират в положението на Йоан Кръстител, т.е. единият им крак е още в Стария Завет, а другият – в Новия Завет. Иначе, главата ви, като на Йоан Кръстителя, ще падне от раменете ви.
31.3.1929г.
91. Вързано и развързано,  НБ , София
И най-после тези млади хора казват, както е казал Йоан Веслей, знаменит английски реформатор, три дена след сватбата си: Не струва човек да се жени! Докато се ожени, той избирал тази-онази мома, и най-после се спрял на една умна англичанка, която на третия ден още го хванала за брадата и го развъртяла из стаята.
Един ден при Йоан Веслей дошъл един млад момък от неговото общество да се посъветва по един важен въпрос.
7.4.1929г.
92. Той е реченият,  НБ , София
”Той е реченият от пророка Исайя.” – Кой е той? – Две предположения могат да се направят: или че реченият от пророка Исайя е Йоан Кръстител, или че е Христос. Външно погледнато на въпроса, може да се говори, че реченият е или Йоан Кръстител, или Христос, но вътрешно погледнато, не може да се говори така. Защо? – Защото учението на Йоан Кръстител и това на Христа коренно се различават едно от друго. Йоан кръщаваше с вода, а Христос – с огън.
”Той е реченият.” – Кой е той? – Или Йоан Кръстител, или Исус Христос.
”Той е реченият от пророка Исайя.” – Кой е той? – Йоан Кръстител. Радостта и скръбта, доволството и недоволството, учеността и невежеството, това са контрастите в живота, това е Йоан Кръстител. Следователно, ако човек не разбере контрастите в живота, ако не разбере Йоан Кръстител, как ще разбере Христа? Йоан Кръстител казваше: Ще си гледаш работата, ще си уреждаш нещата, но и на бедни ще даваш.
”Той е реченият от пророка Исайя.” – Той е Йоан Кръстител, който показваше на хората пътя, по който ще намерят Христа.
22.12.1929г.
93. Имам власт,  НБ , София
Други пък се намират в положението на евангелист Йоан, любимия ученик на Христа, когото, щом хванаха за дрехата, остави я в ръцете на онези, които го преследваха, и избяга.
7.5.1930г.
94. Претръпване и претъпяване, ООК , София
94.2 Претръпване и претъпяване ( втори вариант )
Йоан в Откровението имал постижения.
25.5.1930г.
95. По-горни от тях,  НБ , София
В миналото, един руски император издал заповед, да се обърнат писмено до 40 манастири в Йерусалим, да запитат, в кой от тях се намира главата на Йоан Кръстител, да му я донесат да я види и да й се поклони.
Императорът отнесъл въпроса до светия Синод, с молба да се произнесат, колко глави има Йоан Кръстител.
8.8.1930г.
96. Първият ден, МОК , СБ , 7-те езера
96.2 Първият ден ( втори вариант )
Ще ви прочета двайсета глава от Евангелието на Йоан. „И в първия ден на седмицата Мария Магдалина идва на гроба, сутринта рано, когато още беше тъмно."
17.8.1930г.
97. Благословена между жените, СБ , РБ , Рила
Първата роди Йоан Кръстител, а втората – Христа – Спасителя на човечеството.
И тъй, всеки от вас трябва да зачене и да роди в себе си пророк като Йоан Кръстител и Спасител на своята душа като Христа.
21.9.1930г.
98. Абсолютната Истина,  УС , София
Нека всеки сам си прочете Евангелието от Йоан.
Ще прочета първа глава от Евангелието на Йоан: „В началото бе Словото, и Словото бе у Бога.“ (– 1-ви стих.) Под Слово разбирам разумността.
Този страх остана и у Йоан.
„И рече: „Аз съм глас на едного, който вика в пустинята: Оправете пътищата Господни, както рече пророк Исая“.“ (– 24-ти стих.) – Йоан искаше да каже, че не е онзи Илия, който изби пророците. Той е онзи глас, който казва: „Оправете пътищата Господни!“ Значи Йоан не е старият Илия, но новият.
„И свидетелства Йоан и рече: „Видях Дух, Който слизаше като гълъб от небето и остана на Него“.“ (– 32-ри стих.)
10.10.1930г.
99. Нов мироглед,  МОК , София
Йоан Кръстител се хранел с мед и акриди.
2.11.1930г.
100. Да се благовествува,  НБ , София
" — Йоан представя онези хора, които са затворени от Ирода.
9.11.1930г.
101. Божествени състояния,  УС , София
Коя е основната мисъл в осма глава от Евангелието на Йоан? Ще кажете, че там има няколко основни мисли.
9.11.1930г.
102. Него видя Исус,  НБ , София
Илия беше смел човек, но се уплаши от една жена. – Кога? – Когато се прероди като Йоан Кръстител. Илия се върна на земята, като Йоан Кръстител, да изкупи грешката си по отношение на пророците.
4.1.1931г.
103. Здрава основа,  УС , София
Прочетете 14-та глава от Евангелието на Йоан, 20-ти стих: „В онзи ден вие ще познаете, че аз съм в Отца си, и вие в мене, и аз във вас“.
Казано е в 16-та глава от Йоан: „Истина, истина ви казвам, че вие ще заплачете и възридаете, а светът ще се възрадва; и ще бъдете оскърбени, но скръбта ви ще се превърне на радост“. (– 20-ти стих.) Вие не сте достигнали още дотам, но изкачването на другите показва, че и вие можете да се изкачите.
29.3.1931г.
104. Истински поклонници,  УС , София
Питам: Колко пъти четохте досега 4-та глава от Евангелието на Йоан? Ще кажете, че сте я чели много пъти.
21.6.1931г.
105. Мистично разбиране,  УС , София
В 16-та глава от Евангелието на Йоан Христос казва на учениците си: „А сега отхождам при Тогоз, Който ме е проводил“. (– 5-та глава.) – Откъде е дошъл Христос, учениците не знаят; къде отива, и това не знаят.
5.8.1931г.
106. Мястото на Бога, СБ , РБ , 7-те езера
Сега, ще прочета 8-ма глава от Евангелието на Йоан, от 31-ви стих надолу.
25.10.1931г.
107. През онези дни,  НБ , София
Йоан се нарича само онзи човек, който може да изважда разумните работи, скрити в Природата.
Той каза на Йоан: „Ти трябва да ме кръстиш с вода!" Начинът, по който Йоан кръсти Христа, представя един символ.
Йоан беше старозаветник.
Това не са празни думи, но това е тълкуването на стиха: „И през онези дни дойде Исус от Назарет Галилейски и кръсти се от Йоан в Йордан.
28.10.1931г.
108. Предназначението на носа, ООК , София
Сега, в продължение на 5 месеца, четете следните книги от Стария и Новия Завет: Евангелие от Матея, Евангелие от Лука, пророк Исай, Евангелие от Марк, Притчи, евангелие от Йоан – всичко 158 глави.
15.11.1931г.
109. Няма да угаси,  НБ , София
На един велик, доста виден, реформатор в Америка, Йоан Веслей му дошла идеята да се ожени.
Йоан Веслей казва: „Нито крачка няма да отстъпя, аз ще ходя."
18.11.1931г.
110. Материални прояви на живота, ООК , София
Наистина, свети Илия се качи на небето, но понеже не беше напълно оздравял, изпратиха го втори път на земята, като Йоан Предтеча.
17.2.1932г.
111. Доброто разположение, ООК , София
Как ще си обясните, според вашето разбиране, факта, дето пророк Илия се възнесе с огнена колесница на небето, а след това дойде отново на земята, като Йоан Кръстител, на когото отрязаха главата.
111.2 Доброто разположение ( втори вариант )
Казвам, при вашето разбиране каква нужда имаше този пророк Илия да го вземат с огнена колесница на небето, когато след това той дойде на земята като Йоан Кръстител и му отрязаха главата?
24.3.1932г.
112. Принуждава ни,  ИБ , БС , София
Йоан казва, че от всички евреи сто четиридесет и четири хиляди са способни, но няма български пророк, който да каже колко от българите са способни. Аз не искам да пиша за това; ако дойде някой български Йоан, може да пише и да пророкува.
7.4.1932г.
113. Естествени правила, ИБ , БС , София
Ще ви приведа един пример за Йоан Кронщадски , идва при него една бедна вдовица и го моли за помощ.
През това време умира един виден княз, чийто потомък бил Йоан Кронщадски.
Йоан и казва:
12.5.1932г.
114. ПЪТИЩА НА МЪДРОСТТА, ИБ , БС , София
Йоан, когато се пренесъл в Невидимия свят, попитал: „Кои са тези в белите дрехи?” Казали му: „Те са, които са минали през голямото мъчение, минали са през страданието и сега са облечени в бели дрехи.”
12.7.1932г.
115. Езикът на истината,  ИБ , София
Йоан казва: "В начало бе Словото и Словото бе у Бога."
Казва Йоан в Първото послание: "Бог е виделина",той подразбира този вътрешен живот.
12.10.1932г.
116. Малката истина, ООК , София
Той ще бъде толкова щастлив, колкото и английският реформатор Йоан Веслей.
27.11.1932г.
117. Мисълта – мощна сила,  УС , София
И ти приличаш на Йоан Веслей, който, на третия ден след женитбата си, казал: Не си струва човек да се жени. – Ние не сме против женитбата, но не трябва да се създават нещастия в домовете.
8.1.1933г.
118. Духът дава живот,  НБ , София
118.2 Духът дава живот ( втори вариант )
И ние, съвременните хора, като Йоан сме готови дрехата си да оставим и да кажем: Загазихме я, не ни трябваше нищо.
10.3.1933г.
119. Затвор и освобождаване, МОК , София
Йоан видя много неща в невидимия свят, но му се каза да ги запечата.
119.2 Затвор и освобождаване ( втори вариант )
Йоан за това, което е видял в невидимия свят, му е казано: „Няма да го казваш.“ Има неща, за които и сега не е позволено да се казва.
28.3.1934г.
120. Пътят на щастието. Единственият подтик, ООК , София
И тогава Илия се позаблуди малко, като даде един лош пример и каза: „Всички тези да ги изколите сега!“ И за това после, като Йоан трябваше да дойде и да му се каже: „Този е резултата!“ Той каза: „Изколете ги!“ Но после, като Йоан, трябваше една млада мома да пее и му отнеха главата.
30.5.1934г.
121. Послушание, ООК , София
Някой казва: „Не си струва човек да се жени!“ Така казва един от видните реформатори – Йоан Веслей, на третия ден след като се оженил.
13.1.1935г.
122. Причинният свят,  УС , София
Йоан казва: „Чух цялото създание да възхвалява Бога“.
18.8.1935г.
123. Пробни страдания, СБ , РБ , 7-те езера
Йоан говори за Него: Той дойде в света, донесе Истината на човечеството, но освен че не Го приеха, Той беше изложен на ударите на римските войници.
18.9.1935г.
124. Проводници, ООК , София
В какво седи обичта сега? Отива при Йоан Веслей един млад момък и му казва: „Намерих една много добра християнка."
6.10.1935г.
125. Кристализиране на човешката душа, СБ , РБ , София
Йоан видял, че около главата на онзи, който говори, имало дъга.
30.10.1935г.
126. Единият лев, ООК , София
Тогава приличаш на английския реформатор Йоан Веслей, този, който реформирал английската църква.
1.1.1936г.
127. Като добрия син, ООК , София
"Ами като не се уреждат работите?" Петър и Йоан ловяха риба.
12.1.1936г.
128. Не съдете по лице, НБ , София
Йоан обичаше Христа, както никой друг.
24.1.1936г.
129. Музикално състояние,  МОК , София
Иван става на Йоан или на Йохан. Кое е право, Иван или Йоан? Има известни същества в човека, които са отживели.
20.8.1936г.
130. Вътрешна връзка, СБ , София
130.2 Вътрешната връзка на живота ( втори вариант )
Аз ще цитирам 26-ти стих, от 12-та глава на Йоан: „Ако слугува някой на мене, мене да последва и дето съм аз, там ще бъде и слугата ми; и който слугува на мене, него ще почте и Отец ми."
21.8.1936г.
131. Външна и вътрешна любов , СБ , София
И в Писанието е казано, че Христос обичал Йоана. – Защо? – Защото Йоан обичал Христа.
131.2 Външна и вътрешна любов ( втори вариант )
И в Евангелието е казано, че Христос обичал Йоан повече.
27.9.1936г.
132. Той създава,  УС , София
132.2 Аз го създадох! ( втори вариант )
Името му било Йоан.
15.8.1937г.
133. Да познават, СБ , РБ , 7-те езера
Йоан казва, че нямало кой да отвори тази книга.
24.8.1937г.
134. Път за освобождение, СБ , РБ , София
Запример, Йоан е ученик на любовта. И апостол Павел е писал за любовта, но Йоан разглежда вътрешната страна на любовта.
134.2 Път за освобождение ( втори вариант )
Ще ви кажа само за Йоана: Йоан е ученик на Любовта! Ако искате да изучавате Любовта, дръжте Йоана! С онова което Йоан говори, той очъртава много добре Божествената Любов. И апостол Павел е писал за Любовта, но Йоан е един мистик.
5.9.1937г.
135. Силният,  УС , София
Йоан казва, че видял новото небе.
135.2 Силен в света ( втори вариант )
Йоан казва, там видях, че нямало море и реки нямало.
2.1.1938г.
136. Който приеме свидетелството Негово,  НБ , София
Казва се в Откровението, че Йоан във видение видял една книга, която имала седем печата, че никой не могъл да я разтвори.
26.1.1938г.
137. Обичай и освобождавай, ООК , София
Йоан оценяваше живота повече, затуй остави дрехата си и избяга, млад беше той.
15.5.1938г.
138. Главните точки,  УС , София
Онзи, който има развито сърце, обича евангелист Йоан.
3.5.1939г.
139. Иде и иди, ООК , София
Прочетете книгата „Животът на Йоан Веслей“.
11.6.1939г.
140. Денят Господен,  НБ , София
Йоан и той за себе си е видял. Йоан казва: „Бъдете като мене и вие да видите.“ Казват на Христа: „Може ли, Учителю, да правим такива чудеса като тебе?“ Той казва: „След време ще правите по-големи от тези чудеса, които аз правя.
14.8.1939г.
141. Разнообразието в живота, СБ , РБ , 7-те езера
Йоан е един от апостолите, който е живял най-дълго време на земята.
141.2 Разнообразието в живота ( втори вариант )
Йоан минава за апостол, за носител на Любовта. Йоан дълго време се е занимавал с богинята Венера.
24.3.1940г.
142. Великото благо,  УС , София
Йоан дойде, писа.
14.4.1940г.
143. Майката на съвършенството,  УС , София
После взема картина на Йеремия, апостол Петър, Йоан, Павел, направите изложение с чужди картини.
4.8.1940г.
144. Стотникът, СБ , РБ , София
Йоан Веслей, виден английски реформатор, дошъл на земята с мисия да внесе реформи в Англия, решил да си избере другарка за живота.
5.1.1941г.
145. Дева зачна,  НБ , София
Петър беше от 12-те и Йоан беше – те са възлюблените.
26.1.1941г.
146. Младият син,  НБ , София
Знаете какво каза Йоан: „Кой ви обади да бягате от бъдещия гняв?“ Що ми влиза мене в работа, че някой прави престъпление.
2.2.1941г.
147. Любов и безлюбие, НБ , София
Как смеят да вярват в друго учение? Йоан, може да кажем, че е на Любовта.
6.4.1941г.
148. Ще бъде развързано,  НБ , София
Все с козина ходят като Йоан Кръстител.
7.9.1941г.
149. Възелът,  НБ , София
Онази голямата Библия е много по-голяма.“ „Че как, тази не е ли голяма?“ „Йоан казва, че Христос е говорил толкоз, че книгите на цял свят не биха могли да съберат това, което е казал.
149.2 *** (Беседата няма посочено заглавие) ( втори вариант )
Онази голямата Библия е много по-голяма.“ „Че как? Тази не е ли голяма?“ „Йоан казва, че Христос е говорил толкоз, че книгите на цял свят не биха могли да съберат това, което е казал.
10.9.1941г.
150. Възелът, СБ , София
Йоан казва, че Христос е говорил много, но всичко не е написано.
21.12.1941г.
151. Послушни и непослушни,  НБ , София
Може да четете живота на Йоан Веслей, един прочут английски проповедник, който мислил да реформира света, започнал да проповядва. Методистите са последователи на Йоан Веслей.
11.1.1942г.
152. Словото бе Бог,  НБ , София
Йоан Богослов влезе в съобщение с другия свят, видя неща, които ще станат.
4.2.1942г.
153. Не пренебрегвайте благата, ООК , София
Ангелът, който носел една заповед от невидимия свят, Йоан Богослов казва: „Аз съм твой служител, аз съм поставен да разнасям твоята мисъл.“ Покланя се на него. „Аз съм само един лъч.“ Ако питате този ангел, той ще каже: „Аз съм само един лъч.“ Има милиарди други слънца, по-големи от туй Слънце.
5.7.1942г.
154. Неделимото,  НБ , София
Йоан беше облечен с кожени дрехи.
5.7.1942г.
155. Слаби и силни,  УС , София
Тогава видя Бог, той си покри лицето и Господ му разправи какво иска. „Ти, казва, си още човек, а искаш да бъдеш силен, но не си запознат с любовта.“ Илия беше много добър, напреднал човек, но казва: „Още едно ти не достига.“ Затуй, като се яви Илия като Йоан, отсякоха главата му.
30.8.1942г.
156. Опознаване, СБ , РБ , УС , София
Дълго време плакал Йоан, като видял пред себе си книга, затворена със седем печата. Най-после дошъл един ангел при Йоан и казал: Има един, който може да отвори книгата и да размърда редовете й.
25.10.1942г.
157. Учител мой,  УС , София
В Откровението има едно място, дето Йоан видял една книга, затворена със седем печата.
25.4.1943г.
158. Слуги, ученици, синове,  УС , София
Та сега вие ще кажете, че едно време апостолите са писали, Йоан в неговите послания пише туй, което видял и опитал.
16.5.1943г.
159. В любещите ръце,  УС , София
Този, който описва живота на Йоан Веслей казва: „Учителю благи, намислих да се женя.“ „Тъй ли? Да не ти пати главата?“ Казва: „Намерих много добра сестра.“ „Тази сестра е много добра, тя с Христа може да живее, но не и с тебе.“
29.12.1943г.
160. Малкото добро, ООК , София
160.2 Малкото добро ( втори вариант )
По колко пъти на ден мислите за Евангелието на Йоана? Колко пъти си спомняте за евангелиста Йоан?
9.1.1944г.
161. Божественият ден,  УС , София
Като четете Писанието, спирате се върху евангелист Йоан, върху апостол Петър и ги изучавате. Каква е разликата между двамата? Петър е голям националист, а Йоан – свободомислещ – човек на любовта.
Йоан Кръстител казва: „Не нося аз благата на човечеството, но Тоя, Който иде след мене.
161.2 Божественият ден ( втори вариант )
Знаете какво е различието между апостол Петър и Йоан. Йоан беше малко по-свободен на любовта.
Йоан казва: "Не съм аз, който нося благата на човечеството.
16.4.1944г.
162. Най-красивият ден, УС , ИБ , ПС , Мърчаево
Казва Йоан: „Бога никой никога не е видял“.
25.10.1944г.
163. Служители на земята, ИБ , ПС , София
163.2 Служители ( втори вариант )
Той се яви като Йоан Кръстител, на когото отнеха главата.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.