Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


6.10.1912г.
1. Обсадно положение, ИБ ,
После, не бива, грешка ще е да си внушавате, че България може да стане една велика държава, защото, като четем историята, питам аз где са Персия, Рим и пр.? Не бяха ли и те велики държави? Та, ако България със своето бъдещо величие иска да прослави името Божие, тогава ще има благоволението свише.
5.12.1913г.
2. Ще постигнем, ИБ ,
Сократ навремето си не е бил толкова известен и ценен, както сега, той е бил често пъти метач по улиците, но като метач научил се да измита добре и своето сърце, и сърцата на ближните си, затова го и написаха в историята, а ако ние се научим също да измитаме своите сърца и тия на ближните си, то и нашите имена ще бъдат написани в книгата на живота на небето.
5.4.1914г.
3. Житното зърно, НБ , София
Ако вие можехте да разгърнете листа на житното зърно, да проследите неговата история, щяхте да разберете напълно историята на човешката душа.
Но нека се обърнем към историята на житното зърно.
Сега нека се обърнем към историята на Христовия живот, към историята на еврейския народ.
19.7.1914г.
4. Любовта, НБ , София
Само след като научим тия две качества – търпението и благосклонността – ние ще научим историята на нашия живот, ще научим защо сме слезли на земята.
23.8.1914г.
5. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
Сега, за да не пострадат и българите, за да не се повтори и с тях историята, както що стана с евреите, които знаем, че страдаха от Вавилон, Рим, Филипа и прочее, за да стане правилно развитието на българите, то Пентограмът има знакове, от които явствува (обяснява ги), че невидимият свят пази равновесие.
31.8.1914г.
6. Съборна среща в Търново 10 - 18 август 1914 г., ИБ , В.Търново
Сега, за да не пострадат българите, за да не се повтори и с тях историята, както що стана с евреите, които знаем, че страдаха от Вавилон и Рим и прочее, и за да може да стане правилно тяхното развитие, то в пентаграма има знакове, от които става явно, че невидимият свят пази равновесие.
1.11.1914г.
7. Страхът, НБ , София
Сега няма да се впущам да разправям каква роля е играл страхът в историята на еволюцията.
15.11.1914г.
8. Духът и плътта. Приливи и отливи в живота, НБ , София
Само един–два такива примера има в историята.
21.11.1914г.
9. В начало бе, НБ , София
И затова Луната на всеки двадесет и осем дни ви разказва историята на вашето падане.
23.5.1915г.
10. Новото основание, НБ , София
Човек крайно честолюбив, горделив, изхарчил си парите и три дена стоял гладен; среща го един свещеник, който бил познат с него, и го поканил на гости; господинът му благодарил и след като му разправил историята си, свещеникът изважда и му дава две бели меджидии: „Като ги похарчиш, идвай пак у дома, докато си намериш работа.“ Минали се един-два месеца и понеже господинът владеел много добре турския език, назначават го секретар на тогавашния турски валия.
6.6.1915г.
11. Божественият Промисъл,  НБ , София
Орелът, като разправил историята на сватбата, царят поискал да види невестата.
17.7.1915г.
12. МОЛИТВА,  НБ , София
Казват, че англичаните спечелили битката при Ватерло, защото паднал дъжд и артилерията на Наполеон не е могла да действа; дали е така, или не, онези от вас, които искат, могат да проверят историята...
24.7.1915г.
13. Добрият самарянин, НБ , София
Този разказ е една драма, действащото лице е онзи господин, който излиза от Йерусалим и отива към Йерихон – вие сте чели историята.
17.8.1915г.
14. Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ , В.Търново
Историята не помни толкова жертви във война.
5.11.1916г.
15. Христа да придобия,  НБ , София
Ако проучите и историята, ще видите, че парите са развалили света поради желанието на сърцето да има повече.
16.11.1916г.
16. Петте разумни девици,  НБ , София
След това той се качил на коня си, обиколил цялата местност и, дето минавал, казвал: Станете вие, герои на миналите векове, и тръгнете с мене! Най-после царският син отишъл при Халял Каза, разказал й историята на трите сестри и предложил и на нея да тръгне с него.
16.2 Петте разумни и петте неразумни деви ( втори вариант )
И в историята има един такъв пример.
Тогава той се качва на коня си и извиква: „Станете, всички герои от миналите векове, тръгнете с мене!" Взима след това със себе си Халял-Казя и разказва историята на двете сестри.
17.12.1916г.
17. Спаси ни, НБ , София
Когато ви разказвам историята на Тит, вие си казвате: “Това аз не съм сторил”.
11.2.1917г.
18. Децата,  НБ , София
Когато един велик ангел от небето, който е живял милиони и милиарди години, който има в себе си опитност повече, отколкото цялото човечество, на когото историята е много по-велика, отколкото на целия човешки род, реши да слезе на земята и да се въплъти, той ще вземе формата на детенце, ще се смири; оттам той ще започне своето развитие, за да разбере величието на Бога.
18.2.1917г.
19. Познание. Самопожертвуване,  НБ , София
Христосъ казва: „Азъ съмъ истина, азъ съмъ лоза!“ Кой отъ васъ е проучилъ историята на лозата? Тази лоза всѣка година се самопожертвува.
19.2 Всичко ми е предадено ( втори вариант )
Кой знае историята на лозата? Всяка година лозата се жертвува, но малцина признават нейните жертви.
25.2.1917г.
20. Спасението,  НБ , София
Проследете историята на европейските народи, да видите, колко войни са водили, колко кръстоносни походи са предприемали, с цел да освободят Ерусалим.
8.4.1917г.
21. Яков и Исав,  НБ , София
Проследете историята на човечеството, на народите, на обществата, на семействата и ще видите, че този закон действува навсякъде планомерно и безпощадно.
18.8.1918г.
22. Погледна Петра,  НБ , София
Историята е пълна с такива примери.
22.2 Погледна Петра ( втори вариант )
Историята е пълна съ такива примѣри.
25.8.1918г.
23. Скритият квас,  НБ , София
В набръчканото лице е написана историята на цял род. Също така и по пържения лук учената домакиня чете историята на неговия произход, кога е създаден и т.н.
23.2 Скритиятъ квасъ ( втори вариант )
Въ набръчканото лице е написана историята на цѣлъ родъ. Сѫщо така и по пражения лукъ учената домакиня чете историята на неговия произходъ, кога е създаденъ и т. и.
29.9.1918г.
24. В мое име,  НБ , София
Като дойдете втори път на земята, ще четете историята на народите, ще видите какви са последствията на днешните времена.
24.2 Въ мое име ( втори вариант )
Като дойдете втори пѫть на земята, ще четете историята на народитѣ, ще видите, какви сѫ последствията на днешнитѣ времена.
3.11.1918г.
25. Призваните,  НБ , София
Историята казва, че петдесет милиона хора са пострадали от инквизицията.
25.2 Призванитѣ ( втори вариант )
Историята казва, че 50 милиона хора сѫ пострадали отъ инквизицията.
15.12.1918г.
26. И рече баща му,  НБ , София
Отворете страниците на историята, да видите как се изменят отношенията на народите един към друг.
26.2 И рече баща му ( втори вариант )
Отворете страницитѣ на историята, да видите, какъ се измѣнятъ отношенията на народитѣ единъ къмъ другъ.
30.3.1919г.
27. Детето растеше,  НБ , София
Изучавайте историята и ще видите каква е била съдбата на римляните, на египтяните, на вавилоняните и др.
Наистина, като четете историята на евреите, виждате, че те са минали през такива страдания, каквито не са очаквали.
1.6.1919г.
28. Отхвърленият камък,  НБ , София
За да проверите това, прочетете историята на Яков, който се ожени за двете дъщери на Лаван, по-голямата и по-малката.
28.9.1919г.
29. Аз съм онзи човек,  НБ , София
Тогава ще пишете в историята, че сте многострадален народ.
29.2 Аз съм онзи човек ( втори вариант )
Тогава ще пишете в историята, че сте многострадален народ.
7.12.1919г.
30. Ще живее,  НБ , София
Съвременните хора “минават за много учени, но кой учен се е заел да изучи щателно ябълчната семка или кокошето яйце? В семката, както и в кокошето яйце, е написана историята на техния живот: как са създадени и защо са създадени, от колко години съществуват. В ябълчната семка е написана историята на всички ябълкови дървета. В кокошето яйце е написана историята на всички птици от рода на кокошката.
8.2.1920г.
31. Молитвата, НБ , ИБ , София
Ако искате да знаете какво ще направи Господ с българския народ, отворете историята на еврейския народ и ще видите какво направи Господ.
22.2.1920г.
32. Аз съм жив,  НБ , София
Мравешката култура представя една от великите епохи в историята на природата.
Не е било време в историята и живота на космоса, Христос да е забравил някого.
32.2 Аз съм жив ( втори вариант )
Има един анекдот за културата на мравките, понеже мравешката култура съставлявала една от великите епохи в историята на природата. „Мравка", преведено на ваш език, означава появяване на човешкото его, появяването на човешкия егоизъм.
7.3.1920г.
33. Ще управлява всички народи,  НБ , София
Питам: Какво ще остане за вас, от всичко това, след 100 години? Ще кажете: Поне, ще ме помнят хората, името ми ще бъде записано в историята. – Всичко това може да бъде, но какво ще се ползваш ти, сам, от тази слава? След като преминеш от този свят в другия; след като минеш през устата на змея; след като се бориш с него, ще задържиш ли, в себе си, тези преживявания? Съвременните философи казват: Това нещо трябва да се докаже. – Аз нищо не доказвам, нищо не аргументирам, защото, както вие, така и аз, можем да го докажем, моментално, едни на други.
11.4.1920г.
34. Отиде след Него,  НБ , София
Въпреки това, историята ни показва, че няма човек на земята, когото да са разбрали.
10.4.1921г.
35. Любовта, носителка на живота,  НБ , София
Четете историята и ще видите, че и днес се повтаря същото.
35.2 Любовь – носителка на вѣчния животъ ( втори вариант )
Четете историята, ще видите, че и днесъ се повтаря същото.
24.4.1921г.
36. В рова на лъвовете,  НБ , София
Един учен българин, като изучавал историята на българската църква, изтъкнал факта, че във време на духовните борби, българското духовенство било по-близо до своя народ, живеело с неговите радости и скърби.
36.2 Въ рова при лъвоветѣ ( втори вариант )
Единъ ученъ българинъ, като изучавалъ историята на българската църква, ми разказваше слѣдния фактъ.
1.5.1921г.
37. Възкресение на Любовта,  НБ , София
Бедният човек знаел историята на тоя ангел и за да изкупи грешката му, прекарал целия си живот при корените на тоя бук, в плач и молитва.
37.2 Възкръсение на Любовьта ( втори вариант )
Въ какво се състояла неговата святость? Този бѣденъ човѣкъ прѣкаралъ цѣлия си животъ при коренитѣ на едно дърво въ плачъ и молитви. философията е въ това, защо е трѣбвало да стои тамъ и да плаче? Ще ви разкажа по-надълго историята на това дърво.
29.5.1921г.
38. Да ги изпита,  НБ , София
И такива ще ви приемат там, но ще знаят историята на вашия живот.
38.2 Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване ( втори вариант )
Пакъ ще ви приематъ тамъ, но ще знаятъ историята ви и ще кажатъ: „Това сѫ хора.“ По-добрѣ е да сте съ двѣ очи и изправени носове, защото съвършеното, Божественото изисква всичко да си е на своето мѣсто и нито носътъ да е смачканъ, нито дѣсното око да е извадено.
5.6.1921г.
39. Ангелът отговори,  НБ , София
По формата, която сте изработили на земята, ще проникват във всички гънки на душата ви и, с най-големи подробности, ще опишат историята на вашия дълъг живот през вечността.
Там се крие историята на вашето развитие.
Няма случай в историята на човечеството, дето държавник или общественик да не се е опетнил, да не е изменил на своите идеали. – Защо става така? – Защото той пожелал да стане велик човек.
12.6.1921г.
40. Двете жени, НБ , София
Някои от вас казват: „Да се върнем към старото, не сме готови още за нов живот“. – В какво се заключава старото? Историята го е описала, но аз бих желал и вие да го опишете.
40.2 Двѣтѣ жени ( втори вариант )
Историята го е описала.
19.8.1921г.
41. Пробуждане на колективното съзнание, СБ , В.Търново
Мислите ли, че за първи път идвате на Земята, че за първи път сега се раждате? Не, всички вие имате една дълга история и ако някой ви опише историята, ще ви се види много интересно това какви сте били в миналото и какви ще бъдете в бъдеще.
Аз бих се спрял на следния факт: колко години са употребени за създаване на вашата ръка? Тези заколчета или стави на пръстите показват колко милиони години е живял човекът; те показват историята на човечеството, историята на човешкото развитие, състоянието, през което е минало цялото човечество.
22.8.1921г.
42. Правилното растене на душата и . хармоничното развитие на душевните сили, СБ , В.Търново
Всичко това е написано върху каменни скрижали и един ден, когато вие се развиете, ще го четете, ще видите каква е историята за създаването на света от началото до сега.
9.10.1921г.
43. Братя и сестри в Христа,  НБ , София
Защото, ако мъжът ви е много лош, той ще ви даде мастило да напишете историята; а ако е много строг, той ще даде вятър и вие ще пътувате много бързо и ще има попътен вятър.
6.11.1921г.
44. Ненаписаните закони,  НБ , София
Само животът на изпитанията и страданията, и то не само на индивидите, но и на народите, или, както казват, „законът на историята“ говори сега. Тъй става, като ни подтикват към онзи правия път, или „законът на историята“.
10.11.1921г.
45. Свидетелството на Духа, ИБ , БС , София
Щото в историята на човешката култура мъжете колко жени са продавали, колко крака не са счупили, и прави сте.
13.11.1921г.
46. В Египет,  НБ , София
Аз оставям историята, без да правя заключение.
25.12.1921г.
47. Каквото вържете на земята,  НБ , София
И заловете се да изучите историята на целувката: Кога е дошла целувката на земята? Какви са условията за нейното употребяване? Сега аз няма да разглеждам този въпрос, а той е много важен, психологически въпрос.
30.4.1922г.
48. Ще се стопи!,  НБ , София
Кажете ми, в историята кой народ се е прославил чрез воюване? Де е старият Египет? Де е старата Сирия? Де е старият Вавилон? Де е Рим? Всички са мислили, както ние, съвременните хора, помислихме.
Ако рече някой да плати на българите един-два милиарда, казва: „В историята на вековете ще запишете името ми, вие може да се биете, да вършите всички престъпления, но моето име да бъде записано в книгите, че съм платил два милиарда за България“.
3.5.1922г.
49. Красивото в живота, МОК , София
За пример, в библията има такова красиво описание – историята на Йосифа.
14.5.1922г.
50. Дъще Сионова,  НБ , София
Аз вземам този митически разказ из историята на Вавилон.
В историята на моя живот не е било момент, в който някой да е могъл да ме излъже.
28.5.1922г.
51. Неговата заповед,  НБ , София
Да изучаваме религиите и тяхната история, историята на земята, през какви геологически периоди е минала тя, всичко туй е хубаво. Когато разберете този велик Божествен закон, ще изучите историята на земята в един ден, като в кинематограф, в картини, ще видите как се е създала земята.
31.5.1922г.
52. Връзки на знанието ., МОК , София
Двама приятели, които се обичат, кажете как са се обичали? Но в историята на земята няма нито един случай, дето по този начин да са свършили добре, като мъж и жена, в окултната история няма, т.е. в този развой на нещата няма.
4.6.1922г.
53. Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!,  НБ , София
Питам тогава: как трябва да се намери тази истина в света? Е, знаете ли кога се е явил бракът? Сега ще зачекна един въпрос – историята на брака.
11.6.1922г.
54. Както е Он чист,  НБ , Витоша
Дойде някой и той почне да ми разправя историята на болестта си дълго, ще минат 10, 15 минути, един час, все за болестта си разправя.
15.6.1922г.
55. Мисъл и действие, ООК , София
Туй историята не го пише, обаче Божественото вътре работи в душата, съживява се този Христос, не само в гроба, но и в техните сърца и те го видяха и се изпълниха със сили.
29.6.1922г.
56. Мечешкият капан!, ООК , София
И в историята на замята, ако ние речем геологически да я опишем, планините не са създадени тъй, както съвременните геолози описват.
13.7.1922г.
57. Простите и сложни движение в природата, ООК , Чамкория
57.2 Прости и сложни движения ( втори вариант )
Велика е историята на развитието, през което е минала природата.
19.8.1922г.
58. Новият живот, СБ , В.Търново
Един ден историята ще се произнесе. Какво ще се произнесе историята? Ако едно дело е Божествено, то ще успее.
23.8.1922г.
59. Милосърдието, СБ , В.Търново
В еди-коя си – и описвам историята им. – Сега идете в света и аз искам да си издържите изпита.“ Изпити – толкоз пъти! Казвам: „Сега у вас има един начин – искате да ме излъжете, но аз не се лъжа.
26.8.1922г.
60. Новият и старият живот, СБ , В.Търново
Ако искат Търново да остане като град, на който името да се запише в историята, нека приемат Учението ни. Ако искат името му да се заличи от историята, нека правят каквото си знаят.
27.8.1922г.
61. Истинната лоза, НБ , СБ , В.Търново
Потърсете в историята, да видите, има ли поне един реформатор или велик учител, който да е постигнал нещо без любов.
6.10.1922г.
62. Положителни и отрицателни сили в природата, ООК , София
Давид бил добър по сърце, но Господ какво направи с него? Четете историята! В Бога няма нищо скрито, в Него има само една мисъл.
5.11.1922г.
63. По-леко ще бъде наказанието,  НБ , София
Тия цифри изглеждат баснословни, по историята на човечеството записва всичко.
12.11.1922г.
64. Не знаете, що искате,  НБ , София
За останалата част от историята той нищо не казва.
19.11.1922г.
65. Да наследя,  НБ , София
Дотук работите вървят добре, но ако проследя историята на това предание, ще останете на особено мнение.
26.11.1922г.
66. Лама савахтани,  НБ , София
Историята мълчи по този въпрос.
Откакто светът съществува, няма нито един случай в историята на човешкия живот, някоя човешка душа да е останала излъгана от Бога.
2.1.1923г.
67. Правилният растеж на Ученика, ООК , София
Четете историята, разгледайте живота, как ще го обясните.
4.2.1923г.
68. Кое е това ново учение?,  НБ , София
Азъ му казвамъ: „Хубаво свири този човѣкъ, нали?“ Да!… „Хубаво свири този човѣкъ, майсторъ е, и ти можешъ да свиришъ тъй? Азъ ще ти разкажа историята му.
68.2 Кое е това учение? ( втори вариант )
Аз ще ти разкажа историята на този виртуоз.
7.2.1923г.
69. Добри навици,  МОК , София
Ако проследите историята на някои от сегашните паразити още от далечното минало, ще видите, че те са били големи величини.
11.2.1923г.
70. Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни,  НБ , София
Ако разровите историята на човѣчеството въ миналото, пъкъ и сега, вие не можете да си прѣдставите, какви жестокости сѫ се вършили; жестокости, които ако сега ги прѣкараме на нѣкой кинематографъ, бихте се ужасили, космите на главата ви биха настръхнали. Може да се извадятъ пъкъ и такива добродѣтели отъ историята на човѣчеството, че ще се чудите, не бихте могли да си прѣдставите, какъ е възможно едноврѣменно отъ човѣка да се вършатъ и жестокости, и добрини.
70.2 Ще бъдете свободни ( втори вариант )
Ако разгърнете историята на човечеството от миналото и сега, вие ще видите какви жестокости е вършил човек.
25.2.1923г.
71. Господи, да се отворятъ очитѣ ни!,  НБ , София
71.2 Отвори очите ни! ( втори вариант )
Ако се върнете назад, да проследите историята на човечеството, ще видите, че човек не е изникнал на земята произволно.
Това е историята на човешкия дух досега.
20.5.1923г.
72. За Името Ми, НБ , София
Проследете историята от дълбока древност досега да видите кой голям народ е постигнал целта си.
72.2 Ще му покажа все, що има, да пострада за името ми ( втори вариант )
Но казвам, разгледайте философията, историята и вижте кой велик народ е постигнал своята цел досега? Нека се върнем към самата древност.
30.5.1923г.
73. Отношение на природните сили,  МОК , София
Като проследите историята на човешкото развитие, ще видите, че най-великите и гениални хора, както и великите Учители на света са били поставени при неблагоприятни условия.
73.2 Отношение на природните сили към човешката душа ( втори вариант )
Обърнете листата на историята, погледнете книгата на живота - ще видите, че най-благородните велики мъже, велики учители са били поставени в най-неблагоприятни условия.
24.6.1923г.
74. След три дни, НБ , София
Не само в еврейския народ, но изобщо, като проучваме историята на всичките религии, няма Учител, който, като е дошъл в света, да е бил добре посрещнат.
Обаче отворете историята на българския народ да видите доколко той е живял по Божията воля, за да бъде велик.
Като се срещнали, той я запитал: „Познаваш ли този камък? Знаеш ли историята му?“ – „Моля, разкажи ми историята на този камък.“ – „Ако носиш още по този начин камъка, ще бъдеш най-нещастната жена в света.“ Защо изнасям този факт? Вземете например една мома, която си играе със сърцето на някой мъж.
1.7.1923г.
75. Ще дойдем при него, НБ , София
Защо тези същества са изгубили живота си, историята мълчи.
Като изучавате историята на човешката култура, виждате, че тя се основава на религията.
Знаете ли историята на тази книга? Помните ли времето, когато сте минали през минералното царство? На минералите е написано името на висши същества – на херувими и серафими. Душата е велика свещена книга, в която е написана историята на нейния живот.
23.9.1923г.
76. Съблазните,  НБ , София
И аз бих желал да ми кажете, имало ли е в историята някой учител или пророк, който да е дошъл на земята и хората да са говорили за него добре.
11.11.1923г.
77. Който има уши,  НБ , София
В историята на човешките аналии не съм намерил пример, дето някой виден лекар да е излекувал моментално някой човек.
25.11.1923г.
78. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
Разглеждам историята на човешкото битие, на всички велики хора в света, и не съм срещнал досега човек без погрешка.
16.12.1923г.
79. Езикът на природата,  МОК , София
Вие може да кажете: Ами защо да не спра там? Ако бихте прочели историята на това място, вие никога не бихте спрели там.
23.12.1923г.
80. Скръб и радост,  НБ , София
Пътят на човечеството! Това е смешна философия, да мислят, че историята показва пътя на човечеството! Историята показва само безпътието на съвременното човечество.
20.1.1924г.
81. Допреният въглен,  НБ , София
Историята не помни друг човек, който да е бил закован.
3.2.1924г.
82. Плодовете на Духа,  НБ , София
Там, дето се явяват разумни държавници в една държава, като в Англия, в Америка, историята ги отбелязва, те дават насока към нова култура.
10.2.1924г.
83. Искаш ли да оздравееш?,  НБ , София
Гледайте историята на всеки народ! Пролива се кръв.
20.2.1924г.
84. Обектът на съзнанието, ООК , София
Ние още нямаме средства да превърнем тия картини, да видим каква е историята на човешкия произход.
24.2.1924г.
85. Що е това?,  НБ , София
От историята на всеки народ трябва да се извади онова възвишеното, благородното, и него да учим.
16.3.1924г.
86. Който дойде при мене,  НБ , София
Проследете историята на човешкото развитие и ще видите, че всеки, който не е живял по законите на любовта – като индивид или народ, е изгубил всичко, което имал.
23.3.1924г.
87. Брат ти си дойде,  НБ , София
Има ли случай в историята, някой човек да е живял две-три хиляди години? В Библията се казва, че някой е живял 900 години, но това е в миналото.
30.3.1924г.
88. Плати ми, що ми си длъжен,  НБ , София
Аз съм проследил историята на цялото човечество, на всички народи, на всички общества и семейства и не съм срещнал нито един случай, дето човек да е полудял от любов.
Проследете историята на човечеството и ще видите, че е така.
2.4.1924г.
89. Разумното сърце, ООК , София
Вие ще кажете: „Ама да не направи той някаква погрешка.“ Историята, която ние знаем от хиляди години, показва, че всички онези, които са се ръководили от своето разумно сърце, са постъпвали разумно.
13.4.1924г.
90. Още малко,  НБ , София
Същото се отнася и до някои народи. – Защо е така ? – Проследете историята на християнските народи, сами ще разберете това.
11.5.1924г.
91. Млади и стари,  МОК , София
Добре е често да мислите около половин час за някои идейни хора или да четете живота и историята на някой велик човек.
31.8.1924г.
92. Правила на разумния живот, СБ , София
Това е най-глупавото! Ако искаш да се сравняваш с някого, сравнявай се с един ангел или с един адепт, но какво можеш да се сравняваш с твоя съученик? Например той може да знае по-добре математиката, но ти ще знаеш историята повече.
92.2 Правила на разумния живот. ( втори вариант )
Това е най-глупавото! Ако искаш да се сравняваш с някого, сравнявай се с един ангел или с един адепт, но какво можеш да се сравняваш с твоя съученик? Запример, той може да знае по-добре математиката, но ти ще знаеш историята повече.
19.10.1924г.
93. Настанало е царството Божие, НБ , София
Нека историята говори за това.
93.2 Настанало е царството Божие ( втори вариант )
Нека историята говори за това.
19.10.1924г.
94. Новите схващания на ученика ., МОК , София
В историята Толстой е единият, който е изнесъл в своята изповед истината тъй, както трябва.
94.2 Новите схващания на ученика . ( втори вариант )
Толстой е единственият в историята, който е изнесъл в своята изповед Истината тъй, както трябва.
5.11.1924г.
95. Връзки в геометрическите форми, ООК , София
Де са нашите силни чувства? Можете ли да извадите из историята някои хора със силни чувства? Колко хора знаете, които са устояли в своите чувства? Ако в едно отношение са устояли, в друго не са.
23.11.1924г.
96. Да угоди на народа, НБ , София
Сега оставямъ по-нататъкъ историята да прѣдаде факта. Вие прочетете историята, да видите, дали този американецъ се спасилъ, или не.
96.2 Да угоди на народа ( втори вариант )
Сега оставям по-нататък историята да предаде факта. Вие прочетете историята, да видите, дали този американец се спасил, или не.
21.12.1924г.
97. Божественото буталце, МОК , София
Няма пример в историята такъв.
97.2 Божественото буталце ( втори вариант )
Няма такъв пример в историята.
Нѣма примѣръ въ историята такъвъ.
28.12.1924г.
98. Законът на внушението. Закон за равновесието,  МОК , София
Аз в историята помня само един такъв случай и то ето какъв: Един американски проповедник набива 10 души.
28.12.1924г.
99. Които гладуватъ, НБ , София
Не, отворете страницитѣ на историята въ миналото, въ настоящето, проникнете и въ бѫдащето и ще видите, че безправието, въ която и да е държава, е било причина за тази анархия.
99.2 Които гладуват ( втори вариант )
Не, отворете страниците на историята в миналото, в настоящето, проникнете и в бъдещето и ще видите, че безправието, в която и да е държава, е било причина за тази анархия.
11.1.1925г.
100. Тѣсниятъ пѫть, НБ , София
Дайте ми вие примѣръ отъ историята, дѣто двама души, отъ каквото и да е положение да сѫ били, които да сѫ имали материална връзка и до 100 години да сѫ живѣли тъй непреривно добрѣ, безъ да сѫ си казали една горчива дума.
100.2 Тесният път ( втори вариант )
Дайте ми вие пример от историята, дето двама души, от каквото и да е положение да са били, които да са имали материална връзка, и до 100 години да са живели тъй непреривно добре, без да са си казали една горчива дума.
21.1.1925г.
101. Значение на изслушването, ООК , София
И като погледнем върху историята на човешкото развитие, цялата е съставена от такива нудни проекти.
8.2.1925г.
102. Видѣхме звѣздата!, НБ , София
Слѣдователно, историята на единъ умрѣлъ човѣкъ може да се познае по-добрѣ, отколкото историята на единъ живъ човѣкъ.
Когато Флавий Йосифъ описва историята на еврейския народъ, той не може да си обясни, какво помрачение трѣбва да е дошло у евреитѣ, за да прѣдадатъ Христа.
102.2 Видяхме звездата! ( втори вариант )
Следователно, историята на един умрял човек може да се познае по-добре, отколкото историята на един жив човек.
Когато Флавий Йосиф описва историята на еврейския народ, той не може да си обясни, какво помрачение трябва да е дошло у евреите, за да предадат Христос.
15.2.1925г.
103. Високите места и чистият въздух,  МОК , София
Ако съвременните естественици биха разрешили тия въпроси, те биха хвърлили голяма светлина върху историята на органическото царство.
18.2.1925г.
104. Причини за противоречия, ООК , София
Това се вижда в историята на човечеството.
8.3.1925г.
105. Моето царство,  НБ , София
Четете историята на евреитѣ, четете и историята на българитѣ, ще намѣрите една аналогия въ тѣхния животъ.
105.2 Моето царство ( втори вариант )
Четете историята на евреите, четете и историята на българите, ще намерите една аналогия в техния живот.
11.3.1925г.
106. Равностранният триъгълник, ООК , София
Ако се говори така на съвременните хора, ще те вземат за луд или за смахнат, но ако взема костената жаба и разгледам всички геометрически форми, написани по нея, и научно обясня на хората целия живот и историята на тази жаба, ще се съмняват ли? – Не, това е наука вече. Та в Природата върху всички неща е написана историята на Целокупния живот.
13.12.1925г.
107. Откъде ида,  НБ , София
Ами вижте в историята, колко пъти освобождаваха евреите - ту от римско робство, ту от египтяните, но освободиха ли ги като народ? Не, има едно вътрешно робство, за което хората още не са намерили този мехенк-таш, който турците наричат „пробен камък“.
31.1.1926г.
108. Математически задачи. Простите задачи в математиката,  МОК , София
108.2 Простите задачи в математиката ( втори вариант )
В историята има такъв пример: тридесет и пет хиляди думи му прочели, и той ги изказал напред и назад.
31.1.1926г.
109. Свидетелството Негово,  НБ , София
И това е възможно, случва се в историята, но в цялата библейска история имаше само един такъв случай – случаят с пророк Илия.
14.3.1926г.
110. Саваат – Амон-Ра,  НБ , София
Ние няма какво да проверяваме историята, как живял Александър Велики, как живял Платон, как живял Кант и т.н.
31.3.1926г.
111. Кръг и елипса, ООК , София
Вие знаете историята на Мардохей, който работи за избавянето на еврейския народ от царската заповед, според която всички евреи бяха осъдени на избиване.
25.4.1926г.
112. Сам изтъпках жлеба,  НБ , София
Ако това учение беше вярно, тогава питам: онези майки, които родиха своите деца, спасиха ли ги от смърт? Онези учители, които учиха своите ученици, спасиха ли ги от смърт? Онези държавници, които ръководиха съдбините на своя народ, каквито бяха старите римляни и персийци, спасиха ли ги от смърт? Историята ни служи като указател как трябва да живеем.
2.5.1926г.
113. Избавената душа,  НБ , София
Проучете, обаче историята на великите хора и ще видите, че те са започнали с това правило - без никаква лъжа! И когато лъжата изчезне от нас или я извадим вън, ние ще усетим вътрешна свобода, а умът ни ще почне да работи по-добре.
4.7.1926г.
114. Запалената свещ,  НБ , София
В историята няма нито един факт, дето някой човек, който е мислил право да е умрял гладен.
23.8.1926г.
115. Раждането на свободата, СБ , София
Четете историята му и вижте как е изпълнявал всичко това, което Господ му е казвал.
14.11.1926г.
116. Поглед и движение,  МОК , София
Обаче, ще дойде ден, когато в окото ще четат не само историята на развитието на отделния човек, но и на цялото човечество.
28.11.1926г.
117. Не Го приеха,  НБ , София
Историята ни дава много образци от такъв живот.
5.12.1926г.
118. Умовете им,  НБ , София
Ще ви приведа един малък разказ от историята на древния Египет, за един от тогавашните фараони, на име Тод.
Аз зная, че Той ще отвори умовете и сърцата ви, затова казвам: “Слушайте Неговия глас и приемете Неговата Любов! Съединете вашата любов с Неговата, за да дойде новият ден, който ще бъде нов ден в историята на вашето съзнание.
118.2 Умоветѣ имъ ( втори вариант )
Ще ви приведа единъ малъкъ разказъ отъ историята на древния Египетъ за единъ отъ тогавашнитѣ фараони, на име Тодъ.
Азъ зная, че Той ще отвори умоветѣ и сърцата ви, затова казвамъ: „Слушайте Неговия гласъ и приемете Неговата Любовь! Съединете вашата любовь съ Неговата, за да дойде новиятъ день, който ще бѫде новъ день въ историята на вашето съзнание.
2.2.1927г.
119. Стари и нови възгледи, ООК , София
Ето защо ако искате да имате прав възглед за историята например, трябва да изучавате нейните събития като колективни прояви, а не като единични.
6.2.1927г.
120. За тяхното неверство,  НБ , София
Невидимият свят изпратил един ангел при него, да проучи историята на живота му, да разбере, защо той ходел постоянно със затворени очи, защо никога не говорел и защо бил толкова безчувствен за всичко наоколо си. Затова трябвало Азреел да дохожда три пъти на земята, докато най-после научил историята на слепия, немия и глухия адепт.
Историята е пълна с такива примери. В историята на християнския живот има много примери за светии, които мислят, че служат вярно на Бога.
6.2.1927г.
121. Меки и твърди вещества,  МОК , София
121.2 Меки и твърди вещества ( втори вариант )
Всички пророци, историята на всички тези велики хора – все са били хора на големи противоположности.
20.2.1927г.
122. Праведният,  НБ , София
Това виждаме в историята на развитието на човечеството.
23.2.1927г.
123. Природните звукове, ООК , София
В историята на човечеството има само един такъв пример, човек да бъде посетен от Ангел.
20.3.1927г.
124. Двете страни,  МОК , София
124.2 Двете страни ( втори вариант )
Имаме в историята египтяните, те боготворят Аписа**.
22.4.1927г.
125. Бележки от разговори с Учителя, ИБ , София
Та и вие сега станете шило, приложете историята на шилото, с вас има кой да работи!
24.4.1927г.
126. Изостаналите укрухи,  НБ , София
Обикновените хора трябва да имат култура, трябва да имат цивилизация, но питам: това, което имат и което придобиват, могат ли да го запазят? Проследете историята на българите от хиляда години насам и ще видите, през какви пертурбации са минали.
4.5.1927г.
127. Принципи на нещата, ООК , София
Дълга е историята на тяхното образуване и създаване.
Ако проследите историята за създаването на растенията, специално, ще видите, че те са свързани с човека, в смисъл, че поддържат неговия живот.
29.5.1927г.
128. Хармонични положения,  МОК , София
128.2 Хармонични положения ( втори вариант )
Соломон съставя в историята, след Давида, той е цветът, най-високото положение на културата.
12.6.1927г.
129. Дойде на себе си,  НБ , София
Преди всичко, трябва да се знае историята на богатия човек, как е започнало неговото разбогатяване.
19.6.1927г.
130. Три посоки,  МОК , София
130.2 Три посоки ( втори вариант )
Трябва да има един от вас психометър толкова чувствителен, да кажем, някоя вещ от Африка донесена, тури я на челото си, веднага опише историята ù.
19.6.1927г.
131. Ще оздравее,  НБ , София
В историята на човечеството има случаи, когато сляп човек люби повече от този, който вижда.
22.6.1927г.
132. Отличителни черти, ООК , София
Този тип ще представя една митическа книга, от която ще се изучава историята и развитието на цялото човечество.
21.8.1927г.
133. Обич към знанието, СБ , София
В това отношение историята ни показва, че най-великите хора в света, които са помогнали за повдигането на човечеството, са имали най-големи мъчнотии, но са ги преодолявали.
24.8.1927г.
134. Явно говорих, СБ , София
Този човек бил абсолютно безкористен и чистосърдечен, подобен на него историята не знае.
Всички схващания на хората за живота, за отношенията между бащи и синове, между майки и дъщери, между слуги и господари, между верующи и безверници, всичко, което историята е записала от памтивека и досега, ще бъде пометено, ще бъде издухано от вятъра, както прахът се издухва от улиците.
18.9.1927г.
135. Зарадваха се учениците,  НБ , София
Ръката представя историята на човечеството.
23.10.1927г.
136. По-долен от ангелите,  НБ , София
Историята на народите, както и на отделните лица, през всички времена и епохи до днес, ни показва, че след всяко страдание, индивидуално, или общочовешко, винаги в съзнанието на хората прониква нова светлина, нов проспект, ново разбиране за живота.
6.11.1927г.
137. И рече Бог,  НБ , София
С това се преповтаря историята на миналото.
9.11.1927г.
138. Космически възприятия, ООК , София
В какво седи историята на развитието на битието, в какво седи философията на живота, няма да обяснявам, защото се изисква по-голямо развитие, по-висок интерес.
Адам и до днес не може да забрави своето величие и казва:"Синко, знаеш ли какъв живот съм прекарал в рая? Знаеш ли колко пъти съм се разговарял с Господа? Знаеш ли каква другарка ми даде Господ? Знаеш ли, че аз пръв построих моста между небето и земята? Знаеш ли, че аз пръв родих поета, учения, философа в света? Знаеш ли, че аз създадох свещеника, владиката? Голямо величие съм аз!" – Дълга е историята на Адама, тя няма край.
23.11.1927г.
139. Свещ, която не гасне, ООК , София
Как е наречена в историята на философията светлината, която свети главно в гостните стаи? Ние нямаме нищо против философията, но понякога сме против философските методи.
18.12.1927г.
140. Твърдата храна,  НБ , София
Съвременният човек е изгубил историята на своето минало, историята на своето битие.
1.1.1928г.
141. В образ Божи,  НБ , София
Ако проследите историята на човешкото развитие, както и това на целия органически свят, ще видите, че този факт е верен.
11.1.1928г.
142. Нови възгледи и методи, ООК , София
Четете историята на великите хора, да видите, през какви страдания и изпитания са минали, докато родят нещо ново.
12.2.1928г.
143. До край,  НБ , София
Ако проследим историята на развитието на човечеството, ще видим, че най-великите хора са имали най-големи страдания и изпитания.
26.2.1928г.
144. Дванадесетте племена,  НБ , София
Като дошъл близо при нея, Архангел Михаил се нажалил и казал: Как мога да взема душата на тази хубава жена? На кого ще остави тези малки деца? Като разсъждавал по този начин, той се отказал да изпълни възложената му от Бога мисия, затова се върнал при Него и Му разказал историята на бедната вдовица.
25.3.1928г.
145. Остани с нас!,  НБ , София
Кой как се спре върху историята на скъпоценния камък, ще каже: Ние можем да носим скъпоценните камъни на главата, на ръцете, на вратовете си, без да знаем тяхната история.
Никъде в историята на човечеството не се е срещнал случай, дето братя и сестри, които те обичат, да те измъчват.
11.4.1928г.
146. Възпитание на удовете, ООК , София
Четете историята на Робинзон Крузо да видите какво може човек да направи.
146.2 Самовъзпитание на удовете ( втори вариант )
Четете "Робинзон Крузо", четете историята на Йосиф в Египет, четете историята на Мойсей.
Четете историята на Мойсей, на Йосиф, на Робинзон Крузо.
29.4.1928г.
147. Който се отмята,  НБ , София
Ред примери от историята на човечеството ни показват, че лошият живот на хората предизвиква пертурбации в невидимия свят, вследствие на което се явяват и пертурбациите на земята.
27.5.1928г.
148. Бог е Дух,  НБ , София
Дълга е историята на човешката душа! Душата е принцип, който сам по себе си никога не умира, но постоянно се изменя.
Прочетете историята на Авраама и вижте, през какви изпитания е минал той.
3.6.1928г.
149. Вечно веселие,  НБ , София
Когато се говори за развитието на индивида, на обществото или на народа, ние подразбираме, именно, момента на съприкосновение с Бога, или тъй наречения „възел" в историята на човешкото развитие.
24.8.1928г.
150. Дейност и почивка,  МОК , София
Интересна е историята на леността.
9.11.1928г.
151. Главният фактор,  МОК , София
151.2 Основните идеи на Виктор Хюго и Толстой в „Клетниците“ и „Война и мир“ ( втори вариант )
Те вече съществуват, историята ги знае, когато лицата на Хюго Жан Вължан и този епископ може ли да ги намерим в Франция? Толстой е по-открит, а Хюго е по-скрит.
6.2.1929г.
152. Двете съзнания, ООК , София
Историята на дядовците е подобна на романите, които се пишат, но за да се използват разумно, те трябва да се четат от 60-70 годишни хора.
13.2.1929г.
153. Силни и слаби желания, ООК , София
Той започнал да разправя историята на живота си, която завършила с лош край.
17.3.1929г.
154. Който има невестата,  НБ , София
От очите на адепта се търколили две сълзи и си казал: Дотам ли дойдох, че трябваше да се превърна на камък? Царската дъщеря не знаела, отде е дошъл този диамант, но всяка вечер, като го сваляла от врата си, тя го милвала, гладила и казвала: Обичам те макар да не зная историята ти.
31.3.1929г.
155. Вързано и развързано,  НБ , София
Казвам му: Дядо, ти мислеше, че си светия, а като отиде на горе, видя, в какво положение се намираш. – Слушай, синко, да ти разправя историята на скъсаните цървули.
17.4.1929г.
156. Трудни задачи, ООК , София
156.2 Трудни задачи ( втори вариант )
Желязото е открито нещо около три хиляди години според показанията на историята.
21.4.1929г.
157. Наклали огън,  НБ , София
Историята ни дава ред примери за хора, които сами са излизали от затвор, които са влизали в огнена пещ и са излизали от нея неповредени.
5.5.1929г.
158. Ела след мене!,  НБ , София
Мойсей предава историята за създаването на света много просто. Тържествена е историята за създаването на човека, но Мойсей я предава в проста форма, да бъде от една страна понятна за всички, а от друга страна скрита за обикновените хора.
16.6.1929г.
159. Да изпълня,  НБ , София
Кой как мине покрай тях, те ще го спрат, ще му предложат от водата си и ще му разправят историята си.
23.6.1929г.
160. Разумните кротки,  НБ , София
Досега в историята на човечеството се е намерил само един човек, който смело може да каже за себе си: „Аз съм кротък и смирен по сърце."
160.2 Блажени кротките ( втори вариант )
Само един човек има в историята на човечеството, който да е могъл да каже за себе си: „Аз съм кротък и смирен."
4.8.1929г.
161. Който слуша моите думи,  НБ , София
Като проследим историята на човечеството досега, ние не сме срещнали друг човек, по-съвършен и по-свободен, от Христа.
26.8.1929г.
162. Положителни и отрицателни черти на живота, СБ , София
Един мит предава историята на Луцифер по следния начин.
30.8.1929г.
163. Служене, почит и обич, МОК , София
Питам: ако човек изучава земята, слънцето, празна работа ли е това? Ако рисува картини от природата, празна работа ли е това? Когато хиромантикът изучава ръката на човека, празна работа ли е това? В ръката се крие историята на човека. В окото, в носа, в устата се крие историята на човека. Който изучава историята на даден човек, едновременно той изучава и себе си.
15.9.1929г.
164. Обикновени и необикновени процеси,  НБ , София
Пазете се от повтаряне на нещата! Не повтаряйте историята на живота си по два еднакви начина. – Едно време, като бях млад, всичко можех да направя, но сега – за нищо не съм способен.
Когато излезе от болницата, човек може вече да разправя историята на своя живот.
164.2 Тридесет и осем години ( втори вариант )
Ако искаш да бъдеш гениален, никога не разправяй историята на живота си по два същи начина. Казвате: „Да разправим историята на някой човек."
20.9.1929г.
165. Удължени и скъсени линии,  МОК , София
Интересно е човек да познава историята на миналото и по нея да чете развитието на настоящето.
165.2 Правата линия ( втори вариант )
Колко е красиво, да знаете историята на това лице.
25.9.1929г.
166. Разумни методи, ООК , София
Като четат историята на първите човеци, съвременните хора турят всичката вина за неуспехите си върху тях, без да се замислят и видят, че и те правят същото.
6.10.1929г.
167. Забранихме му,  НБ , София
Той трябва да знае историята на своя живот, от началото на създаването на света досега. Ще кажете, че сте готови да вярвате на всеки, който би разправил историята на вашия дълъг живот. – Не е въпрос до вярване.
167.2 Забранихме му ( втори вариант )
Няма в историята пример, дето майките да не са хранили своите деца и да са станали гениални.
Казвате, че от тридесет-четиридесет сте слезли на земята, но каква е историята на майка ви, на баба ви, нито пък вашата история знаете.
3.11.1929г.
168. Чуха, че иде Исус,  НБ , София
Целият европейски свят гледа на богомилството като на светла страница в историята на българския народ, а туй малцинство българи още не вижда и не съзнава това.
24.11.1929г.
169. Влязоха в ладията,  НБ , София
Когато изучавате историята, обръщате внимание на датите на започване и на свършване на войните.
169.2 Влязоха в ладията ( втори вариант )
Като четете историята, трябва да обръщате внимание на датите, когато се е отворила една война и когато се е свършила.
29.11.1929г.
170. Природна философия,  МОК , София
Затова се говори за философия на историята, философия на науките, философия на живота и т. н.
170.2 Природни гами в живота (продължение и разбор) ( втори вариант )
Затова е казано философия на историята, философия на науката, философия на живота на хората.
1.12.1929г.
171. Пасха Господня,  НБ , София
Да търпи човек, това значи, да изслуша с внимание и докрай историята на живота си, която светията разказва. Тъкмо разправяш на Бога историята на своя живот, но направиш някакво престъпление и прекъснеш разказването.
5.1.1930г.
172. От сърцето излизат,  НБ , София
В историята има само един такъв пример – да ви направи някой човек добро, а вие да го хванете за врата и да го заведете в участъка. Този е единственият пример в историята.
172.2 От сърцето ( втори вариант )
Историята помни само един подобен случай.
8.1.1930г.
173. Проява на Любовта, ООК , София
173.2 Чувството на любовта ( втори вариант )
Тя друга история има, но може някой път, при по-благоприятни условия може да ви разправя за историята, за окултната страна на тази негова възлюблена.
12.1.1930г.
174. Да се радват наедно,  НБ , София
Върху лицето на човека е написана не само неговата история, но историята на неговите деди и прадеди от четири поколения насам.
174.2 Да се радват наедно ( втори вариант )
Не само историята на цели поколения е написана върху него, но и историята на самия него е отпечатана върху неговия организъм, главно върху неговото лице.
26.1.1930г.
175. Богове сте,  НБ , София
175.2 Богове сте ( втори вариант )
Ако разгледате историята от най-древните времена, ще видите как древните хора си обяснявали морала.
29.1.1930г.
176. Махалото, ООК , София
176.2 Махалото ( втори вариант )
Историята е едно огледало.
16.2.1930г.
177. Изпитай и виж,  НБ , София
Светлината пък е мастилото, с което се пише историята на космоса.
177.2 Изпитай и виж ( втори вариант )
Със слънчевата светлина се пише историята на всички живи същества.
2.3.1930г.
178. Както светът дава,  НБ , София
Историята за създаването на Адам, която се разказва в Битието, е детинска история.
9.4.1930г.
179. Значение на числата, ООК , София
179.2 Разбиране на числата (Учудване и съжаление) ( втори вариант )
Каквито примери и да дадете от историята, те са случайни работи.
14.5.1930г.
180. Добрият ден, ООК , София
180.2 Добрият ден ( втори вариант )
Ти не знаеш историята, какво е далечното минало.
18.5.1930г.
181. Да се възвеселим,  НБ , София
Историята не знае нито един щастлив човек. Историята на човечеството е пълна с драми и трагедии, със страдания и нещастия.
21.5.1930г.
182. Стойност на нещата , ООК , София
182.2 Постоянна цена ( втори вариант )
Знае историята, но тази история ще го ползва, като знае как са постъпвали другите хора.
6.6.1930г.
183. Основна мисъл,  МОК , София
183.2 Основната мисъл (Същественото в живота) ( втори вариант )
В историята ще разправят за Александър Велики и еди-кой си велики.
8.6.1930г.
184. Който влиза,  НБ , София
Обаче, проследете историята на еврейския народ и вижте, какво са правели те със своите сънародници. Надали има друг народ в историята, който да е прилагал така точно своите строги закони, както еврейският.
29.6.1930г.
185. Близо е лятото,  НБ , София
Няма случай в историята на човечеството, когато някой човек или народ, като е престъпил този закон, да не е опитал последствията от престъпването.
2.7.1930г.
186. Морални правила, ООК , София
Като четат историята за живота на Христа, хората си правят различни заключения.
17.8.1930г.
187. Благословена между жените, СБ , РБ , Рила
Ако разгледате тези факти в буквален смисъл, вие ще почнете да изучавате историята за идването на Христа: кога се е родил, как се е родил, и т.н.
29.8.1930г.
188. Вътрешно единство,  ИБ ,БР , София
Ако проучвате историята, ще видите ред примери.
12.10.1930г.
189. Разумното Слово,  НБ , София
Там е написана историята на философските разсъждения.
9.11.1930г.
190. Него видя Исус,  НБ , София
Аз пък питам, как тези хора не се чудят на учените, които могат да напишат историята на земята отпреди милиони години? Според мене, тези учени са били ясновидци.
Когато Христос влезе в къпалнята, започна ли Той да утешава болния? Казваше ли му, че както и да постъпва, животът му ще се улесни? Христос го запитваше за старите учения, и той му разказа историята на своя живот, че е живял анормално, водил порочен живот.
23.11.1930г.
191. Двама или трима,  НБ , София
Който е писал историята на земята, не е искал да каже цялата истина и премълчал.
31.12.1930г.
192. Условия и възможности, ООК , София
Нас ни интересува още и въпросът защо този, който е писал историята на Аврама, е отбелязал именно засмиването на Сара.
6.3.1931г.
193. Ханизе,  МОК , София
193.2 Ханизе ( втори вариант )
Вземете например съвременната музика тъй както сега е построена, в началото била ли е така в човешкия живот? Някога пели ли са по същите ключове, както сега пеят? В историята има ли да са пели по същия начин, както сега пеят? – Няма.
10.4.1931г.
194. Човешките идеали,  МОК , София
194.2 Постижимото, разумното и реалното! Идеалите на човека ( втори вариант )
Тогава кой професор ще турите, че знае повече? Който знае историята на златото, или който знае да прави златото? Който го прави.
12.7.1931г.
195. Любовта към Бога,  РБ , 7-те езера
Съвременните хора често се връщат към историята на първите хора и казват: „Какво ли са мислили Адам и Ева?“ – Точно това, каквото и вие днес мислите.
Питам: ако всичките ви желания се задоволяват, какво печелите? Какво печелят царете, които имат всички удобства в живота си? Какво стана с руския император, който имаше толкова много богатства? В това отношение историята ни дава добър пример с живота на един от древните и най-мъдрите царе, Соломон, който живя в най-голям разкош и слава, обиколен от 300 жени и 900 наложници.
3.8.1931г.
196. Съчетание, приложение и изпълнение, СБ , РБ , 7-те езера
Кажете ми един случай от живота, където някой, като е обичал хората, да е спечелил нещо! Кажете ми един случай от историята на човечеството, където някой, като е обичал подобния на себе си, да е придобил нещо съществено! Който е обичал на първо място ближните си, той нищо не е придобил.
21.8.1931г.
197. Отиване и връщане, СБ , София
Радостта и доволството на хората от вкусните плодове на крушата мязат на радостта на генерала за славата, която придобил на бойното поле; там той рязал глави, сякъл хора и за тези подвизи се прославил – всички казват за него: „Юнак е нашият генерал, голям герой е, заслужава да получи кръст за храброст!” Даже историята говори за подвизите на този генерал, обаче проповедникът казва: „Жесток е този генерал.” Няма по-голяма жестокост от тази, да снемате главите на хората, големи са страданията на пострадалите от сабята на генерала; питам в края на краищата какво е постигнал генералът, който е изсякъл много неприятелски глави – той си е навлякъл ред страдания като последствие на насилието, с което си е служил.
14.10.1931г.
198. Проводници на любовта, ООК , София
198.2 Пътищата на живота. (Кой може да обича.) Проводници на Любовта – светлина, звук и въздух ( втори вариант )
После еди-коя си държава как е направена, изучавате историята. Пишете историята, но не сеете нищо.
И много от свещените личности на историята - бащата го няма там, майката е там.
18.10.1931г.
199. Отношение на два закона,  НБ , София
Сега, като следя историята на човешкото развитие, навсякъде виждам неспазване на тия два закона.
1.11.1931г.
200. Изново,  НБ , София
Обаче в историята на човешкото развитие има безброй случаи, когато един човек убива друг.
18.12.1931г.
201. Стимул и любов,  МОК , София
Коя майка е разправила цялата истина на дъщеря си? Коя майка би могла да разкрие на дъщеря си историята на своето битие от далечното минало досега? Тя може да й каже нещо от сегашния си живот, но не и от живота си преди своето раждане.
201.2 Стимул и любов ( втори вариант )
Нито една майка не би желала да разправи историята си на своята дъщеря. Тя може да разправя историята от раждането ѝ, но никога не разправя историята преди раждането.
27.12.1931г.
202. Думата му държа,  НБ , София
В историята на човешкия живот не съм срещал един праведен човек, когото мечката да го е плюла.
10.1.1932г.
203. Вземи детето,  НБ , София
Майката може да знае какво има да става с нейното дете, тя може да знае и историята му. Ако тя си записва всички свои състояния откакто е бременна докато се роди детето, тя ще знае историята На туй дете и какво ще стане с него.
15.1.1932г.
204. Свободата,  МОК , София
204.2 Свобода ( втори вариант )
В света се биха боговете, най-умните същества, най-умните същества някога в историята пощуряха, че се биха на общо основание.
12.2.1932г.
205. Силата на възможностите,  МОК , София
Питам: Знаете ли нещо върху историята на хляба? Защо е дошъл хлябът на земята? Като бил на небето, хлябът чул, че се говори за страданията на земята.
205.2 Силата на възможностите ( втори вариант )
Сега ви казвам: Знаете ли историята на хляба? Защо е дошъл хлябът на земята? Хлябът, като чул на небето, че се говори за големите страдания на хората на земята, почудил се, какво ли нещо са това страдания, скръб? Събудил се голям интерес у него да слезе да научи какво нещо е страданието на земята.
21.2.1932г.
206. Моята любов няма да премине,  НБ , София
Като вземе от вас всичко, ще почне по малко да ви дава и вие непременно ще имате историята на Йова.
13.3.1932г.
207. Приложете добродетел,  НБ , София
Казвам: Историята не помни, от памтивека беше, преди да беше създаден света, туй нещо съществуваше. „Туй учение какво е?” Туй учение е, от което всички религии, всички науки са произлезли в света.
27.3.1932г.
208. Верният в малкото,  НБ , София
Аз бих искал от историята да ми покажете един човек, който да е живял спокойно и да е заминал за другия свят щастлив, или да е оставил в своята биография, че е доволен.
18.5.1932г.
209. Закон за частите и за цялото, ООК , София
209.2 Законът на частите и законът на цялото ( втори вариант )
Няма в историята такова нещо.
8.6.1932г.
210. Знание и прилагане, ООК , София
Наистина, няма случай в историята на човешкото развитие, дето Бог да не е устоял на думата си и да е изменил на своята любов.
19.6.1932г.
211. Малкото добро и малкото зло,  УС , София
Мнозина са изучавали историята на мравките.
24.8.1932г.
212. Иде час, СБРБ , 7-те езера
Какво ме ползват техните истории? Ако река да изслушам всички сто души да ми разправят историята си, калта ще изсъхне по тях, ще запуши порите им, и те ще бъдат по-зле, отколкото при падането си. С това ще се свърши историята на тяхното падане и окаляне. – „Ами ако водата се окаля?“ – Нищо от това.
4.9.1932г.
213. Ценни мисли,  НБ , София
Туй се повтаря в историята по един и същи начин.
16.10.1932г.
214. Чуваш ли,  НБ , София
Погледнете историята в миналото.
Там четете историята на онзи израилски патриарх Яков, на когото неговият дядо Лаван даде старата дъщеря, не тази, в която беше се влюбил.
214.2 Чуваш ли ( втори вариант )
Погледнете историята от миналото.
Там четете историята на израелския патриарх Яков, чийто дядо[3] Лаван даде по-старата дъщеря, а не тази, в която се беше влюбил.
23.10.1932г.
215. Слабото и силното,  УС , София
Слуша той, какво му разказва домакинята, но през всичкото време мисли само за едно: по-скоро да се свърши историята на сина, че да задоволи глада си.
30.10.1932г.
216. Възкресение,  НБ , София
216.2 Възкресение ( втори вариант )
Отива при Господа, разправя историята.
27.11.1932г.
217. Имаше някой человек,  НБ , София
Защото, ако майката би знаяла историята на своето дете, тя не би се радвала, когато то се ражда.
217.2 Имаше някой человек ( втори вариант )
Защото, ако майката би знаела историята на своето дете, тя не би се радвала, когато то се ражда.
30.11.1932г.
218. Новата канализация, ООК , София
218.2 Новата канализация ( втори вариант )
Че религиозните хора вярват в Бога, но колко хора са били избити? Вземете и четете историята, колко хора католическата църква е избила, само защото не са били католици.
4.12.1932г.
219. Яви им се,  НБ , София
Няма какво да ви разправям, четете историята какви големи нещастия се родиха в неговия дом само от нарушението на една божествена заповед.
219.2 Яви им се ( втори вариант )
Няма какво да ви разправям, четете историята за големите нещастия, които се родиха в неговия дом, само от нарушението на една Божествена заповед.
11.12.1932г.
220. Забраненият плод,  УС , София
Днес всички изучават историята, четат за троянската война, но не са се поучили от нея.
1.1.1933г.
221. На двама господари,  НБ , София
И всички онези хора, които имат съзнание като на апостола Павла, името им ще бъде записано не само в сегашната история, но в историята на вечността, или в историята на онзи живот, който има толкова познания, които никога не се забравят. Името му ще бъде записано в историята на съвършените души, дето няма никакво забравяне.
221.2 На двама господари ( втори вариант )
На всички онези хора, които имат съзнание, като на апостол Павел, имената им ще бъде записани, не само в сегашната история, но в историята на вечността, или в историята на онзи живот, който има толкова познания, които никога не се забравят. Имената им ще бъдат записани в историята на съвършените души, където няма никакво забравяне!
8.1.1933г.
222. Духът дава живот,  НБ , София
Как историята ще определи? Как ще определим ние? Казваме – християнството, друга религия няма.
222.2 Духът дава живот ( втори вариант )
Как историята ще определи това? Как ще окачествим ние това? Казваме: Освен християнство, друга религия няма.
Като съм изследвал историята на цялото човечество, не съм намерил нито един режим, при който хората да са живели добре.
15.1.1933г.
223. Добри проводници,  УС , София
Ако доказвам исторически това, вие знаете историята, няма защо да се говори за нея.
25.1.1933г.
224. Новата песен, ООК , София
В историята на човечеството няма да срещнете глупав човек, който да е свършил едно гениално дело.
12.2.1933г.
225. И проводи ги,  НБ , София
В историята на човечеството няма нито един пример досега, да се е явил един човек да оправи света.
225.2 И проводи ги ( втори вариант )
В историята на човечеството няма нито един пример досега, да се е явил един човек, който да е успял да оправи света.
19.2.1933г.
226. А друго падна на добрата земя,  НБ , София
Не зная дали историята досега е дала образци за щастлив семеен живот.
Нямаме в историята случай, дето някой, който се е опълчил против общия закон, който действа в живота, да е завършил добре.
226.2 А другото падна ( втори вариант )
Не зная дали досега историята е дала образци за щастлив семеен живот? Впрочем, хората са започнали да живеят щастливо, но не са издръжливи.
Нямаме в историята случай, когато някой да се е опълчил против Общия закон, който действа в живота, и да е завършил добре.
1.3.1933г.
227. Човешкият нос, ООК , София
И по главата на сегашния човек бъдещото поколение ще чете неговото минало – историята на човешкия живот.
5.3.1933г.
228. Мир на този дом,  НБ , София
В какво седи тилът? Проследете историята на най-великите хора в света, били те поети или музиканти, или философи, учени, държавници, царе, патриарси, или каквито и да са, ще видите, че в живота си те винаги са имали някого, когото да обичат.
Нали знаете в историята примера с Василий Българоубиеца, който е ослепил войска от 15 хиляди войници и като е оставил само на неколцина по едно око, които да ги водят. Не само този пример имаме, но в историята на израилския народ има пример за един от царете по това време, на когото пророкът казал: „Понеже ти си научил Божиите закони, и не ги изпълняваш, ще станеш пленник във Вавилон и целият ти дом ще се съсипе.“ Турили го там в една изба. С това се свършва историята на израилските царе.
228.2 Мир на този дом ( втори вариант )
Проследете историята на най-великите хора в света, били те поети или музиканти, или философи, учени, държавници, царе, патриарси, или каквито и да са, ще видите, че в живота си те винаги са имали някого, когото да обичат.
Нали знаете в историята примера с Василий българоубиец, който ослепил войска от 15 хиляди войници, като е оставил само на неколцина по едно око, които да ги водят.
Не само този пример имаме, но в историята на израилския народ има пример за един от царете по това време, на когото пророкът казал: Понеже ти си научил Божиите закони и не ги изпълняваш, ще станеш пленник на Вавилон, и целият ти дом ще се съсипе. С това се свършва историята на израилските царе.
9.4.1933г.
229. Познаването на истината,  НБ , София
При страданията само най-големите открития са ставали в света в историята на човечеството.
229.2 Познаването на истината ( втори вариант )
Най-големите открития в историята на човечеството са ставали само при страдания.
30.4.1933г.
230. Петте ечемичени хляба,  НБ , София
След като си разправил историята, този милиардер извадил и му дал 10 долара и казал: „Господине, толкова имам в бюджета си за такива учени хора като тебе.“ Когато аз представям този пример, един учен българин тук казва: „Много пресилена е тази работа, невероятни работи са тези, които разправят, не може да бъде.“ „Пиши – казвам – на трима милиардери, пиши им да ти отпуснат по една субсидия, да ти помогнат на списанието.“ Той писа и те му отговориха навреме, но не му изпратиха нито един долар.
230.2 Петте ечемичени хляба ( втори вариант )
След като разказал историята си, милионера му дал 10 долара и казал: Господине, толкова съм предвидил в бюджета си за такива учени хора като теб.
21.5.1933г.
231. В правда и съдба,  НБ , София
Историята му приписва, че той хващал духовете и ги пращал в морето, но и те го хващали.
231.2 В правда и съдба ( втори вариант )
Историята му приписва, че той хващал духове и ги пращал в морето, но и те го хващали.
16.7.1933г.
232. Елате да обядваме,  НБ , София
Едно малко ангелче чело историята за създаването на земята в библиотеката и отива при един много учен ангел и му казва: „Може ли да ми направиш услуга, да ме заведеш на земята, да видя тези хора, които Господ е създал, да се порадвам малко на света.“ „Може, може да те заведа.“ Турил го на крилата си и дошли на земята.
Историята показва, че този род много пакости ми е направил.“ „Мама пъшка.“ „Нека пъшка.“ Плаши се от пъшкането.
232.2 Елате да обядваме ( втори вариант )
Едно малко ангелче прочело в библиотеките историята за създаването на земята.
Историята показва, че този род много пакости ни е направил. - Мамо, много скимти, пъшка. - Нека пъшка, пази се от пъшкането.
23.7.1933г.
233. Не се сравнявай с нея,  НБ , София
233.2 Не се сравнявай с нея ( втори вариант )
Това е като историята за един много богат турчин, който като умрял, отишъл в онзи свят.
2.8.1933г.
234. Новите положения. Мислова централа, ООК , София
234.2 Новите положения на живота. Мисловата централа ( втори вариант )
Свещеникът изважда и му дава едно турско меджидие[4] и му казва: „Пак ще ти помогна.“ Историята седи в това, че този млад българин, след 2-3 месеца, го назначават за секретар при турския паша.
2.9.1933г.
235. Един удар, СБ , София
Досега не се е срещал в историята на човечеството нито един герой, който да не е бил победен.
Като проследите историята на човешкото развитие, ще видите, че този е пътят за постигане на съвършенство.
24.9.1933г.
236. Новото разбиране на връзката в живота,  УС , София
Искате ли да бъдете деца? Майка ви, като си дойде, тя ще ви каже историята, колко пъти ви е къпала и какво сте правили.
236.2 Ново разбиране за времето ( втори вариант )
Искате ли да бъдете деца? Майка ви като си дойде, тя ще ви каже историята, колко пъти ви е къпала и какво сте правили.
27.9.1933г.
237. Вечният порядък. Най-силното у човека, ООК , София
Той сега разправя, няма да ви разправям историята, но казвам, защо тези хора не решават всички да умрат, а искат само един да умре, за да могат другите да живеят? И казвам, при тези изключителни условия, какво трябва да прави човек? Това е един изключителен случай.
1.10.1933г.
238. Постижимото,  НБ , София
Най-първо трябва да се определи историята на класическата музика, как е дошла.
8.10.1933г.
239. Вечният порядък (Вечният порядък и безпорядъкът в живота),  УС , София
В историята не се помни каква е нормата да бъде човек щастлив.
15.10.1933г.
240. Разбирането на Словото,  УС , София
И ако вие четете историята на всички светии, ще забележите, че всякога след едно голямо нещастие, след една голяма несрета в живота, винаги е идвало едно голямо благословение.
29.10.1933г.
241. Няма да ви остави,  УС , София
Няма в историята случай, когато Бог да е оставил някого.
12.11.1933г.
242. Работа и почивка. Любов и Мъдрост,  НБ , София
Аз мога да ви приведа от историята ред примери, от които да се види, че религиозните хора са станали причина за ред раздори и войни.
19.11.1933г.
243. Истинската добродетел,  УС , София
Вие не можете да си представите историята на този човек, който от височината на положението, което е заемал, да падне толкова ниско.
3.12.1933г.
244. Молитвата,  УС , София
Кой беше праотецът, който е направил първото любовно писмо? Каква е историята на тези любовни писма? Аз зная едно нещо: Преди първата жена да [беше] дошла в рая, никакви писма не се пишеха, но след това, като дойде жената, почнаха да се пишат писма, особено след като излязоха от рая навън.
31.12.1933г.
245. Радост, която никой няма да отнеме,  УС , София
Христос казваше: „Не може да бъде това.“ И историята после ни показа, че онова, което Христос е мислил, всъщност е право.
3.1.1934г.
246. Новото направление в живота, ООК , София
Най-първо, няма да се занимавам с историята на семето: от къде дошле и защо дошле, тия работи ще оставя за по-удобно време.
14.1.1934г.
247. Реалното и нереалното, УС , София
Някой може да разправя историята на цигулката, но цигулката седи все горе, на тавана.
24.1.1934г.
248. Най-малкият опит, ООК , София
У тях историята е установила многоженството.
4.2.1934г.
249. Изпълнение волята, УС , София
И когато имате любов към Христа, не ходете да Го търсите в историята къде е бил, как се е родил.
11.2.1934г.
250. Мене слушайте,  НБ , София
Тогава ще почне обратният процес – да опитвате историята на овцата.
22.3.1934г.
251. Разумно разбиране,  ИБ , София
Ангелът слуша историята на дядото, който го запознава с недоволството, и само се усмихва.
25.3.1934г.
252. Възстановете Любовта, УС , София
В историята на човечеството няма нито един светия или пророк, който да е достигнал до това възвишено състояние без страдания.
Сега, какъв урок може да вземете от слона? Вземете проучете историята на слона, понеже той е едно от най-благородните животни в цялото животинско царство.
Историята на дявола е история на отричане.
28.3.1934г.
253. Пътят на щастието. Единственият подтик, ООК , София
В историята на зайците няма нито един случай, дето един заек да се самоубие при отчаяние.
15.4.1934г.
254. Наяве,  НБ , София
Ние, хората в света, създадохме най-ужасните работи, които историята на битието знае досега.
27.5.1934г.
255. Двата порядъка (Двата порядъка. Качества на младия), УС , София
Ти Христос не си виждал, но историята казва, че Той е живял преди 2000 години.
И казвам: Проучете историята в света и вижте онези, които са били министри, досега какво са спечелили? Нищо не са спечелили.
27.5.1934г.
256. Има време,  НБ , София
Един голям престъпник, като отишъл да се изповядва при един отшелник (това е един пример от историята на християнството), казва му: „Извърших 100 убийства.
12.8.1934г.
257. Противоречия и възможности, СБ , Витоша
В 7-а глава от Деянията на апостолите се говори за историята на еврейския народ, за живота и изпитанията на Йосиф.
19.8.1934г.
258. Часът на Любовта, СБ , София
Като четете историята на Давид, вие се учудвате на неговата сила и простота, чудите се на смелостта му да се бие с Голиат.
26.8.1934г.
259. Трите изпита (Трите велики закона), УС , София
Четете историята на християнството. Новата епоха повтаря историята.
9.9.1934г.
260. Съшествие на Духа, УС , София
Онези от вас, които са изучавали историята на човешката култура, виждате какви понятия са имали хората за Бога и космоса.
7.10.1934г.
261. Посвещения в живота,  УС , София
261.2 Четирите посвещения в живота (Великите посвещения. В какво седи силата ми) ( втори вариант )
Адам работеше, казва: „Толкова години аз работех в рая.“ И доста години седя той в рая, историята както е, но като направи една погрешка, изпъдиха го из рая навънка.
10.10.1934г.
262. Стар и нов порядък (По нов начин), ООК , София
Вие сега търсите историята на някои светии.
14.10.1934г.
263. Каин и Авел,  УС , София
Проследете историята на народите и на религиите, да видите колко убийства са извършени от държавите и от църквите.
19.10.1934г.
264. Орехът и орехчето. Вода и пара. Слизане, хлъзгане и падане, МОК , София
Най-после го написали, вие нищо не знаете, но историята написала това събитие. Вие четете в историята и след туй разправяте на майка си и на баща си как Александър Велики превземал със своите войски, това и онова направил.
264.2 Орехът и орехчето. Вода и пара. Слизане, хлъзгане и падане ( втори вариант )
Най-после го написали, вие нищо не знаете, но историята описала това събитие. Вие четете в историята и след туй разправяте на майка си и на баща си как Александър Велики превземал със своите войски, това и онова направил.
24.10.1934г.
265. Добри проводници, ООК , София
Та виждате последствията в историята.
16.11.1934г.
266. Променчиви величини,  МОК , София
Някои от вас, които се интересуват, могат да проследят историята на българската гайда.
Ако четеш историята на великите хора, всеки един е бил изпъден.
18.11.1934г.
267. Езикът на дъгата,  УС , София
Какво показва това? Това показва, че историята се повтаря.
18.11.1934г.
268. Животът е по-драгоценен,  НБ , София
Не е лошо да бъде записано името ви в един паметник, да остане в историята, но още по-добре е името ви да бъде записано във великата история на живота. И тъй, при този исторически процес, трябва да се изучава историята за развитието на народите. Ние знаем много малко за историята на първите народи, които се явили на земята.
Що е историята? Тя е наука заради нас.
2.12.1934г.
269. Помни Създателя си!,  НБ , София
От тогава казва историята Римската империя пропаднала, понеже забранила на Христа да изпълни последното добро.
16.12.1934г.
270. В Ниневия,  УС , София
В историята на човешкото развитие само двама души са се изповядали искрено: св.
19.12.1934г.
271. Законът на свободата, ООК , София
В историята има много примери.
3.2.1935г.
272. Разумният домостроител,  НБ , София
Та и историята показва, че сте хора, които вървят без вяра.
1.3.1935г.
273. Голямото и малкото, МОК , София
Нали знаете историята на циганина.
13.3.1935г.
274. Най-добрият плод, ООК , София
Като ми разправи историята, аз казвам: "Какво може да му се помогне на Иван? Умрял - умрял!" Той казва, че жена му плакала.
21.4.1935г.
275. Ако не ядете,  НБ , София
Досега историята е вървяла много добре, но ако ние се поставим в един свят на съвършенство, както някога е била земята, преди милиони години, това щеше да бъде за нас най-голямото нещастие.
28.4.1935г.
276. Един от дванадесетте,  НБ , София
Досега в историята на човечеството аз не съм срещал случай добър човек да бъде обран от някого.
21.6.1935г.
277. Ферменти,  МОК , София
Историята не помни жена, да се е самоубила.
30.6.1935г.
278. Начало и край,  УС , София
278.2 И до края, както и в началото. (Нищо няма да ви стане) ( втори вариант )
Е питам, ти отиваш, вземаш пари назаем – в сегашната епоха не зная туй вземане пари назаем историята му, кой е бил първият, който е взел пари назаем в далечното минало.
19.7.1935г.
279. Двамата спътници. (Двамата пътници),  МОК , София
Никой в историята не е имал по-голямо обезсърчение, от Христа.
21.7.1935г.
280. Блажен, който яде хляб в Царството Божие,  НБ , София
Историята не познава човек с по-големи страдания и разочарования от Христа.
Историята на всички велики хора оказва същата опитност.
18.8.1935г.
281. Пробни страдания, СБ , РБ , 7-те езера
Проследете историята на великите хора и вижте кой от тях е постигнал това, което е очаквал.
3.9.1935г.
282. Всичко е за добро, СБ , РБ , София
Ако от паметниците на миналото археологът не може да чете историята на древните народи, той няма никакво знание.
11.10.1935г.
283. Методи за самовъзпитание,  МОК , София
Тогава, в историята като се проучава живота на великите хора във всичките отрасли на науката, които историята ни дава, те ще допринесат нещо.
3.11.1935г.
284. Герои,  УС , София
В историята нямаме друг такъв пример, който е умрял така на кръста позорно и след 2000 години да има такъв успех както Христа.
8.11.1935г.
285. Божественият извор,  МОК , София
Казва: „Много ти благодаря, че ме покани за обед, три дни не бях ял, изстърга ме коремът“. – „Че как?“ Разправя си той историята. „Какви не дяволски мисли не ми идваха в главата – да туря край на живота си.
17.11.1935г.
286. Вътрешният закон,  УС , София
Може да си представим историята и другояче.
Но после в дома му дойдоха такива неразбории, такива изпитания, че надали в историята ни, не знаем да е имало един цар, толкова нещастен, колкото Давид.
29.12.1935г.
287. Причина на страданията. Любов, разумност, истина и доброта,  УС , София
И един народ, който пише без точки и без запетаи, ако му четеш историята, твърдоглав е.
5.1.1936г.
288. Знайният Бог, УС , София
Аз в историята, което зная, може да ми доказват някои колкото искат, аз считам всичките хора невежи.
5.1.1936г.
289. Онова, което дава живот,  НБ , София
В това отношение мога да ви преведа много примери от историята, тя е пълна с такива примери, но не искам да се спирам.
17.1.1936г.
290. Основният тон,  МОК , София
Знаеш ли как се става светия? Я четете историята на светиите.
19.1.1936г.
291. Всичко, което чух,  НБ , София
В историята мисля има един пример само една италианска певица 4 октави могла да взема. 4 октави да можеш да пееш с трели, че ти може ли да бъдеш беден човек? Дето минеш, всеки ще те слуша.
26.1.1936г.
292. Слуги на Доброто, УС , София
292.2 Слуги на доброто ( втори вариант )
Като четете историята на Давида, и вие казвате, че това е голямо престъпление, но нека всеки се запита, не е ли направил същото престъпление.
26.1.1936г.
293. Ти кой си?,  НБ , София
В един плик турили един пръстен и го занесли на този човек, който могъл да чете по предметите и го помолили да разкаже нещо за историята на този пръстен.
6.3.1936г.
294. Царят, богатият и момата,  МОК , София
Четири октави да вземат историята помни малко певци.
Казва: „Този цар е много жесток.“ Разказва си той историята.
12.2.1936г.
295. Тониране, ООК , София
За историята на кокошката повече няма да говоря.
Вие не знаете как са изработени вашите очи, вашите уши, вашия мозък, ръце и крака, но произходът и историята им не знаете.
14.2.1936г.
296. Възможности и условия на ума и сърцето,  МОК , София
Каква беше историята там? Яж на време! Спи на време! Моли се навреме! Говори на време! Разхождай се на време! Всичко навреме.
23.2.1936г.
297. Ще се похваля. Божественото начало, УС , София
Като обичаш някого, искаш да знаеш историята му, откъде е дошъл; като не го обичаш, не искаш да знаеш.
297.2 Ще се похваля ( втори вариант )
Като обичаш някого, искаш да знаеш историята на неговия живот; не го ли обичаш, не се интересуваш от живота му.
28.2.1936г.
298. Естествената мярка,  МОК , София
В сегашната музика повод за основния тон от къде е взет? Или исторически, къде ще намерите началото на музиката? Къде се крие историята на музиката? От къде започва историята на музиката? Дълга е историята на музиката.
1.3.1936г.
299. Познат от Бога, УС , София
299.2 Познат от Бога ( втори вариант )
Един ден той срещнал своя духовен наставник и му разправил историята на своя живот, след което го запитал, добре ли постъпва със своята черна кобила.
8.3.1936г.
300. Ето младоженецът иде,  НБ , София
И като проследим историята на човечеството, виждаме, че все има известен прогрес, известен успех, направен в разбиранията на хората.
15.3.1936г.
301. Те ще наследят земята,  НБ , София
Проследете историята на човечеството в далечното минало, ще видите как хората са се кланяли на различни животни, като Аписа, които считали за свещени, за божества.
22.3.1936г.
302. Отец ме люби,  НБ , ИБ , София
Ако проследите историята на човешкото развитие, ще видите, че за всички злини, за всички нещастия в света причина е човекът.
29.3.1936г.
303. Ако се родите изново,  НБ , София
Каква е историята на греха, не искам да се спирам върху това, но много от прегрешенията са изостанали от преди хиляди години.
1.4.1936г.
304. Действието на музиката, ООК , София
И в историята няма случай човек да е ял месото си.
12.4.1936г.
305. Заведоха Исуса,  НБ , София
Това оставам на историята.
Грозотията показва само историята на човека.
2.9.1936г.
306. Навреме, ООК , София
И всички придворни, за да го утешат, се събрали и почнали да доказват от историята, че Клеопатра имала такъв нос, и пак била умна.
3.1.1937г.
307. Реалността в живота,  УС , София
307.2 Реалността в живота. Качествата на мъжа и на жената. Доброто мислене, доброто обличане и готвене ( втори вариант )
Пострадалият започва да му разправя историята си: Ходих на едно място, при един много добър човек, даде ми пари за жена ми, за сина ми, за дъщеря ми, но както виждаш, разбойница ме нападнаха, раниха ме, счупиха крака ми, и си заминаха.
8.1.1937г.
308. Което мислиш, става,  МОК , София
Ако дойдете до най-голямото нещастие, което може да сполети човека, какво ще мислите? Ще ви представя много примери от историята.
308.2 Което мислиш, става ( втори вариант )
Мога да ви представя от историята много примери.
13.1.1937г.
309. Мелодия и хармония. Кръг – елипса, парабола – хипербола, ООК , София
Той започна тогаз историята си.
31.1.1937г.
310. Да сторя,  НБ , София
Цялата история на вашия живот, историята на вашите деди и прадеди, историята на целия български народ, на цялото човечество е написана върху вас.
3.2.1937г.
311. Царството на Духа, ООК , София
Това не помни историята.
7.2.1937г.
312. Разумният човек,  НБ , София
Какво ще описваш историята, или живота, на един разумен човек? Какво ще разправяш, че се родил преди 60 години? Преди тези 60 години, които сега живее на Земята, той е живял милиони години още.
28.2.1937г.
313. Три необходими неща,  УС , София
При това не се знае историята на неговия живот, не се знае какво отношение е имал той към Христа, към онова, което ставаше с Него.
313.2 Три неща са потребни ( втори вариант )
После не се знае историята на този разбойник.
3.3.1937г.
314. Път за освобождение, ООК , София
Историята това замълчава, той имал доста любовници.
14.3.1937г.
315. Приложение на вярата, любовта и надеждата,  УС , София
Намерете историята на моя живот и започнете да я изучавате.
315.2 Приложение на Вярата, Надеждата и Любовта в живота ( втори вариант )
Ако непременно искате да знаете, кой съм, тогава намерете историята ми и започнете да я проучвате. Ако аз искам да зная за вас, които сте, аз ще намеря историята ви и ще почна да я проучвам. Ако се интересувам от историята на кокошката, на славеите и на другите птици, аз няма да ги питам тях, какво знаят за себе си, но ще взема историята им и ще я проучавам.
21.3.1937г.
316. Лотовата жена,  НБ , София
Историята на Адама се преповтори и във времето на Ноя. И в Лотовата епоха се преповтори историята на Адама в рая.
14.4.1937г.
317. Път към новото, ООК , София
Ако е за история на един учител вземете историята на Христа. Историята на Христа, на Исуса, как идат мъдреци от Индия да му се поклонят.
30.4.1937г.
318. Богатство, знание и доброта, МОК , София
И в края на краищата ти си мислиш, че в далечното бъдеще името ти ще бъде записано в историята и ще те споменават.
2.5.1937г.
319. Стана невидим,  НБ , София
То мисли, че е много нещо, а е забравило историята на онези събития, които са предшествували неговото идване на Земята.
9.5.1937г.
320. Единият и многото,  УС , София
320.2 Единият и многото ( втори вариант )
Утре пак се върне и историята се повтаря. във вас ще се роди желание да кажете, тия неща нас не ни интересуват.
9.5.1937г.
321. Ново сърце,  НБ , София
Този човек много чел, от историята привежда много примери. И казва: „От моето четене, от моето казване, да ви приведа един пример от историята, той е следният.“ Ако искате, аз ще ви го приведа, идеята ще предам.
14.5.1937г.
322. Трите системи,  МОК , София
Вземете историята за Санчо Панса и Дон Кихот - и единият, и другият имат по една идея.
16.5.1937г.
323. Рабство и приятелство,  НБ , София
Като четете историята, ще видите, че през това време евреите постоянно третираха въпроса за яденето и пиенето.
26.5.1937г.
324. Първата песен, ООК , София
Ако искате да изучавате историята на българите, вземете песните, те ще ви разправят цялата история.
21.7.1937г.
325. Ценности и възможности, ООК , СБ , РБ , 7-те езера
Да мисли за миналото си, това значи да преживява историята на едно съзнание от деня на неговото пробуждане до днес.
325.2 Ценности и възможности ( втори вариант )
Когато говориш за едно време, ти разправяш историята на твоето съзнание, откогато твоето съзнание е било пробудено. Какво е било твоето положение? В тези девет месеца ти си прекарал историята най-малко на един живот от 18 милиона години. Девет месеца си чел историята на 18 милиона години, какво е станало и нищо не си разбрал.
Когато говориш за едно време, ти разправяш историята на твоето съзнание, от когато твоето съзнание е било пробудено. В тези девет месеца ти си прекарал историята най-малко на един живот от 18 милиона години. Девет месеца си чел историята на 18 милиона години, какво е станало и нищо не си разбрал.
11.8.1937г.
326. Хармонични и дисхармонични съпоставяния, СБ , РБ , 7-те езера
Дяволът не обича да разправя историята на своя живот.
326.2 Хармонични и дисхармонични съпоставяния ( втори вариант )
Питайте го: “Как ти дойде тази беля на главата?” Той не обича да си разправя историята.
19.9.1937г.
327. Идете при чистите извори,  НБ , София
Величието на света и на всичките хора, следете историята не само тук, на цялата Земя, но проследете историята на цялата Вселена – законът е един и същ.
19.11.1937г.
328. Организиран и неорганизиран свят, МОК , София
Тщеславието къде ще го туриш? Когато идете да правите едно добро, тури тщеславието, че ще се прославиш, че в историята всички ще пишат за тебе.
Правилно ли е „до“-то, което взехте? Нямате ли камертон? Нали знаете историята на Моцарт, той какъвто и тон да вземел и веднага го записвал.
5.12.1937г.
329. Сила, благородство, светлина и доброта, НБ , София
Много примери има в това отношение от историята.
20.3.1938г.
330. В името на Бога!,  НБ , София
На един ангел историята му е много по-важна, отколкото историята на цялото човечество.
27.3.1938г.
331. Великите пътища,  УС , София
Четете историята, да видите какво е ставало през религиозните борби между народите.
3.4.1938г.
332. Няма да ожаднее,  НБ , София
Мисля, в историята има един пример за Калвина.
8.4.1938г.
333. Импулсът,  МОК , София
Историята не е нещо настояще. В историята се описват неща неверни. Казвам: Въпрос е сега човек да мисли за миналото по един вътрешен начин, да може да се ползува, да знае именно де нещата в историята са верни и де не са верни.
Но сега да се повърнем към историята. Не е въпрос да се нахвърлим върху историята, че не е наука. Запример, ако заучава историята на месоядството или ако изучава историята на вегетарианството, в дадения момент по какво се отличават? Вегетарианството в миналото и месоядството в миналото, вегетарианството в настоящето и месоядството в настоящето, по какво се отличават? По какво се отличава едно животно, което е вегетарианец и по какво се отличава едно животно, което е месоядец?
1.5.1938г.
334. Някой си стотник,  НБ , София
Защото аз не искам да кажа, че историята е много вярна наука, не искам да кажа, че е неверна, но в историята изобщо липсват много съществени данни. Като изучавам историята, аз виждам докъде е стигнала.
8.5.1938г.
335. Който не носи кръста си,  НБ , София
В историята ще намерите какви са били тия иглени уши, през които камилите минавали, когато влизали в градовете.
14.8.1938г.
336. Азбука на Божествения език, СБ , РБ , 7-те езера
Като изучавате историята на религиите, виждате, че всички религии, всички вярващи са минали през големи изпитания.
2.11.1938г.
337. Божественият подтик, ООК , София
И те ще те приемат добре.“ Няма да ви разправям надълго и широко историята.
13.11.1938г.
338. Ще дойдем,  НБ , София
На носа е написана историята на райския живот, както и цялата история на човечеството, което е минало от времето на създаването си до сега.
21.12.1938г.
339. Обич и преценка, ООК , София
В историята не е имало случай, когато онзи, който ви обича да ви разлюби, то е невъзможно.
1.1.1939г.
340. Малкият брат,  ИБ , София
Засега историята помни само два случая за специално възлизане на небето: единият случай е бил с Енох, а другият — с пророк Илия, кото се възнесе с огнена колесница.
Историята за блудния син и досега още се повтаря в света, вследствие на което хората са недоволни едни от други и се сърдят на Господа, на своя велик Баща, защо едни е облагодетелствувал за сметка на други, защо на едни е дал къща, пари, добри деца, а други е лишил от тия блага.
18.1.1939г.
341. Най-малкото и най-голямото, ООК , София
Къде е едновремешният Новохудоносор? Значи историята е история на великите хора в света. Историята пише все за големи хора, за малки хора не пише.
25.1.1939г.
342. Увеличете светлината и топлината, ООК , София
Сократ де е? Историята е писана. Преди 2000 години живял, той казва: „Живях в Гърция, философ бях.“ Историята аз я проверявам.
5.2.1939г.
343. Правилно верую,  НБ , София
Казват: „На нас Господ говори, нему нищо не е говорил.“ Какво показва историята? Че тия евреи, които така отхвърлиха Христа, сега имат нужда от Него, от този същия Христос, Когото изгониха, Когото разпнаха.
За нас не е важна историята на миналото. Ние не можем да изправим историята.
Ако Бог живееше в нея, този мъж как щеше да се обхожда с нея? Аз като разглеждам историята, не съм намерил нито един пример, в душата на която, когато Бог е живял, мъжът ѝ е бил като слуга, той с благоговение гледал на жена си.
5.2.1939г.
344. Пътят на светиите,  УС , София
А пък аз разглеждам историята, разглеждам миналото и никъде няма нищо да дължа.
17.2.1939г.
345. Недоволството, МОК , София
За следния път намерете историята на думата „карикатура“.
19.2.1939г.
346. Да бъдеш обичан,  НБ , София
Историята на цялото човечество показва това.
26.3.1939г.
347. Аз дойдох в света,  НБ , София
Питам: Христос ли беше правоверен или тогавашните религиозни хора бяха правоверни? Историята показва, че от деня, в който евреите пожертваха Христа, не видяха бял ден.
26.4.1939г.
348. Симфония на щастието, ООК , София
Четете историята на Хитлер.
Снощи тук, като работихме в малкия салон, показах им едни рисунки по дъските и разправих на сестрите историята на буковите дървета. Казвам: виждам тук историята на това дърво.
30.4.1939г.
349. Любовта като среда, като сила и като възможност,  НБ , София
Знаете ли, какви са били тези мощни сили, които първият човек е имал?Знаете ли историята на първия човек? Този човек може да живее с хиляди години и всякога да бъде свеж и млад.
3.5.1939г.
350. Иде и иди, ООК , София
Има историята им.
10.5.1939г.
351. Слушане и чуване. Музикални упражнения, ООК , София
Че знаете ли как е създаден вашия първи пръст – показалецът? Той носи историята на Юпитер, голямата планета. Средният пръст носи историята на Сатурн. Третият пръст носи историята на Слънцето, малкият пръст носи историята на Меркурий. Ще кажете: „Къде е историята на земята?“ – Тя е надолу.
28.6.1939г.
352. Най-лесното изкуство, ООК , София
В историята какво значи „брам“ – Бог, брамини.
23.7.1939г.
353. Любов и почитание, СБ , РБ , 7-те езера
Можете ли да си представите, какъв климат, каква флора и фауна е съществувала тогава? Това са далечни геологически епохи, за които науката и историята днес мълчат.
27.8.1939г.
354. Еднообразие и разнообразие, СБ , РБ , София
Историята на човешкото развитие е написана на главата на човека.
3.9.1939г.
355. Законът на сегашният човек,  НБ , София
Черната раса е онази, която в историята носи фактите на човешкото грехопадение.
15.10.1939г.
356. Хвалете Господа,  НБ , София
Знаете ли каква е историята на малкото дете, което се ражда? Няма да се спра върху вашите деца, но ще взема Христос, Син Божий, Който се роди на Земята.
5.11.1939г.
357. Ще бъдат опитани,  УС , София
И ако четете вие историята на Йосиф Флавий, еврейски историк, ще видите, че това от което се страхували евреите, а именно, че ще дойдат римляните и ще ги унищожат, това именно и станало.
20.12.1939г.
358. Дайте свобода!, ООК , София
Та казвам: Ако вие изучавате един кошер, историята му: преди колко хиляди години пчелите се научиха как да се организират и живеят? Доста учени са тези пчели.
12.1.1940г.
359. Млад и стар,  МОК , София
Казва някой: „Аз ще мисля.“ Добре, към кой стимул спада? Някой казва: „Трябва да се живее добре, защото историята ще пише нещо заради нас за в бъдеще.“ Към кой стимул спада? Или казвате: „Да оставиш нещо след себе си.“ След като напуснеш земята, да оставиш нещо, да мислят хората за тебе.
4.2.1940г.
360. Постиженията на човека,  УС , София
Ако четете историята на Йова.
7.2.1940г.
361. Подмладяване, ООК , София
Тя ти разправя откъде е дошла, разправя ти историята си.
18.2.1940г.
362. Словото бе Бог,  НБ , София
Затова той беше трън в очите на своите братя. (Учителят чете от тази лекция историята на Иосифа.) Както виждате, братя го предадоха, не са чужди хора.
Какво показва историята на Иосифа? Това показва, че в природата има известни закони, които регулират живота на хората, не механически, но разумно.
21.2.1940г.
363. Любов към себе си, любов към ближния си, любов към Бога, ООК , София
Колко хиляди години е взело, докато се събрал този метал, златото? Вие не знаете историята му: как се е образувал, кои са го образували и как са го образували.
10.3.1940г.
364. Най-великото,  НБ , София
Онези, които разбират историята, може хронологически да видят, да направят един превод.
20.3.1940г.
365. Името Божие, Царството Божие и Волята Божия, ООК , София
Тогава, като тръгнахте от вашето отечество, нали имахте разписание, нали изучавахте историята на този свят, нали ви разправяха, че като дойдете тук, на Земята, няма да бъде такова, каквото е във вашето отечество? Тези, които ви изпратили тук, на Земята, ви казали, че на Земята е рай Божи.
27.3.1940г.
366. Трите закона, ООК , София
Мисля, в историята, в Италия имало една певица, която вземала близо 4 октави.
7.4.1940г.
367. При къпалнята,  НБ , София
И като научиш историята, ти няма да направиш същата погрешка, която той е направил.
14.4.1940г.
368. Дървото на живота,  НБ , София
След това иде историята на човешката раса, за която се казва, че Бог взе пръст и направи от нея човека.
5.5.1940г.
369. Математическо отношение и геометрическо положение,  НБ , София
В историята имаме един пример даден.
10.5.1940г.
370. Мозъчни центрове,  МОК , София
Ако се пренесете в далечното минало, какви са били разсъжденията на Каина? Сегашните културни хора, когато не обичат един човек, какво правят? Да кажем, между музикантите, които са почти най-добрите хора, рядко ще намерите музикант да убие друг музикант, няма в историята един музикант да е убил друг музикант.
12.5.1940г.
371. Старият и новият човек,  НБ , София
В историята ще се отбележи една нова линия.
Ако Каин не беше убил брата си, какво щеше да стане? Каква щеше да бъде историята на хората? Като казвам това, не че ние одобряваме убийството, съвсем другаде стои злото.
26.6.1940г.
372. Бъдете яки!, ООК , София
Сега няма да ви разправям историята му.
Запример аз съм наблюдавал и съм следил религиозните хора и в Англия, и в Америка, и в Германия, и в Русия, и в България и като изучавам историята, виждам, че хората като останат религиозни, дойдат до едно съзерцание.
3.7.1940г.
373. Най-добрите условия, ООК , София
Може да има и други хора, които да са заминали, но само двама има в историята, които без умиране можаха да отидат в другия свят.
7.7.1940г.
374. Светлина, топлина и сила,  НБ , София
Като изследвам историята на човешкото развитие, виждам, че колкото повече се стараете да не обичате някого, ще ви заставят да го обичате повече.
Вие знаете историята за катастрофата, за грехопадането на човека. Но не знаете историята за човека, когото Бог направи по образ и подобие Свое.
12.7.1940г.
375. Вътрешното добро,  МОК , София
Има един анекдот, може да му намерите историята.
14.7.1940г.
376. Верен и истинен,  НБ , София
Аз, като чета историята на великите войни, виждам: всичките войни, които са водени, са водени без любов, без мъдрост и без истина.
25.8.1940г.
377. Двете царства, СБ , РБ , София
Къде е първият човек – Адам и първата жена – Ева? Ще кажете, че историята знае това.
1.9.1940г.
378. Добрата покана, СБ , РБ , София
Като разказва историята на своята любов, той слуша внимателно и се чуди каква е тази любов, от която човек плаче.
22.9.1940г.
379. В Божественото училище, СБ , РБ , София
По нокътя може да се чете историята на човешкия живот. За да чуе историята си, написана на нокътя, богатият може скъпо да плати. Ако искате да изучавате историята на вселената, изучавайте окото си.
1.11.1940г.
380. Даване и вземане,  МОК , София
Вие виждате едно минзухарче, но не знаете историята: къде се е родило, защо е облечено с портокалова дрешка.
22.11.1940г.
381. Обработване,  МОК , София
Фотографията кога е дошла на земята? Кога хората са започнали да фотографират? Може някой от вас да проучи малко историята на фотографията.
19.1.1941г.
382. Новото в живота .,  НБ , София
Четете историята на европейските колонии. Като четете историята на Вавилон, Асирия, като четете Стария завет, ще видите евреите, които излязоха от Египет, като влязоха в Ханаанската земя, ще видите, какви престъпления са правили.
26.2.1941г.
383. Тритѣ връзки, ООК , София
Като ритнете нѣкой камъкъ, той разправя на другитѣ камъни историята какъ го ритнали.
383.2 Трите връзки ( втори вариант )
Като ритнете някой камък, той разправя на другите камъни историята как го ритнали.
2.3.1941г.
384. Мир вам,  НБ , София
Такива ангели няма в историята на музиката.
9.3.1941г.
385. Ще се наситят,  НБ , София
Това го мъчи.“ Казва: „Дай да го помъча.“ В историята имаше само няколко случая.
16.3.1941г.
386. Което излиза из устата,  НБ , София
Историята на човека е доста голяма. Преди този човек е имало една епоха, за която за бъдеще ще се разправя това. „Създаде Бог човека по образ и подобие свое.“ Тази история не е написана, написана е само историята на червения човек, който сега се разправя навсякъде.
Най-после трябвало някой да напише историята – дошъл Сатурн.
Вие не знаете къде се извади от земята, как се е образувало, не знаете историята на това злато. Но ако знаехте историята на златото, другояче щяхте да постъпвате сега.
По някой път разглеждам противоречията в историята вътре.
2.4.1941г.
387. Музика и здраве, ООК , София
Никога не е имало случай въ историята да обикне нѣкой, че да му правятъ зло.
387.2 Музика и здраве ( втори вариант )
Никога не е имало случай в историята да обикне някой, че да му правят зло.
13.4.1941г.
388. Новото откровение,  НБ , София
Историята на земята е пълна само с преврати – такива, каквито светът никога не е виждал.
Познава много добре историята на хората, слабостите им, кавалер е на жените.
11.5.1941г.
389. Едно ти недостига,  НБ , София
Народи и държави, които са станали богати, историята показва, че всички държави, които станаха богати и не знаеха как да употребят богатствата, пропаднаха от богатствата си.
23.5.1941г.
390. Благодарност,  МОК , София
Питам, ако изгубите сърцето си, от коя фабрика ще го вземете, кой може да ви го даде? Откъде може да вземете и да си купите едно сърце? Ако се развали вашето сърце, може милиардер да бъдете, откъде може да купите сърце? Кой човек в света би си продал сърцето? Допуснете, че на един милиардер се развали сърцето и лекарите констатират, че трябва да се смени сърцето и да допуснем, че може да се присади сърцето, кой човек ще си даде сърцето? Има ли в историята досега такъв пример? Тогава младите моми и момци, които си продават сърцето, как ги считате, умни ли са много? Ти, ако продадеш сърцето за пари, умен човек ли си? Ако продадеш ума си за пари, умен човек ли си? Ти, като продадеш главата си, с какво ще мислиш?
8.6.1941г.
391. Посрещане на Любовта,  НБ , София
На вола зная историята, на гарвана зная историята, и на съвременните петли зная историята.
15.6.1941г.
392. Единствената похвала,  НБ , София
Историята на циганите е това.
24.8.1941г.
393. Възможности за щастие, СБ , София
393.2 Възможности за щастие ( втори вариант )
Така говори историята.
Кажи му, направи нещо заради мене, бие ме.” Виждам историята много по-добре.
То носи историята, написана на Адама.
3.9.1941г.
394. Прави възгледи, СБ , София
394.2 Прави възгледи ( втори вариант )
Той ще ти разправи историята, ще ти каже, че цял месец не е имал вода да се окъпе.
5.9.1941г.
395. Гладът, СБ , София
Да ядеш ябълка и да слушаш историята на нейния живот, това е цяла поезия.
21.9.1941г.
396. Царството Божие, СБ , УС , София
396.2 Името, царството и волята Божия ( втори вариант )
Казвам, от толкоз хиляди години се разправя историята на Адама, че бил господар в райската градина.
10.10.1941г.
397. Баща, майка и дете,  МОК , София
В историята на музиката само една италианка, приблизително е пяла, е взимала както в цигулката три октави и половина.
19.10.1941г.
398. От Неговите ученици,  НБ , София
За никой друг мъченик в историята не знаем да е претърпял такива големи страдания.
29.10.1941г.
399. Разумна почивка, ООК , София
В историята не съм намерил някой да е умрял от глад.
2.11.1941г.
400. Външна и вътрешна работа,  НБ , София
То е нещо ужасно! Изучавали ли сте историята? Било е време когато синовете са опичали бащите и майките си.
23.11.1941г.
401. Блажени кротките,  НБ , София
Че преди две хиляди години, Той дойде, защо не Го приеха хората? Историята показва, че християните само в инквизицията, не зная до колко е вярно, предполагат, че сто милиона хора са опърлени.
7.12.1941г.
402. Мнозина звани,  НБ , София
Знаете ли каква е историята на ангелите? Ние нямаме в нашите библиотеки, но има една библиотека, няма да ви дадат книги от нея да четете, в тия книги е описано, какво са минали ангелите, какво геройство.
18.1.1942г.
403. Да се не смущава сърцето ви,  НБ , София
Четете историята.
8.2.1942г.
404. И пак пишеше,  НБ , София
Ако кажеш истината на хората, казват: Кой е авторитетът? – Питам сега: От толкоз хиляди години колко хора има, които са останали на земята откакто е създаден светът да го помнят историята от Адама досега? – Има.
1.3.1942г.
405. Кесаревото кесарю, Божието Богу,  НБ , София
Отбелязана е историята, когато е създадена земята, отбелязана е историята, когато е създаден първият човек. Отбелязана е историята, когато е създадена Ева.
22.3.1942г.
406. Пристъпиха при Исуса,  НБ , София
Историята е пълна с такива неща.
1.5.1942г.
407. Двата полюса,  МОК , София
Питам: Каква е историята, как се освободил соколът? Тя го хванала.
24.5.1942г.
408. Любов, вяра и надежда,  УС , София
Таман бях срещнал една красива мечка, да ми разправи историята си: защо живее в гората.
19.7.1942г.
409. Път на доброто – път на Любовта,  НБ , София
В историята има Любов не само между мъже и жени, Любовта не е само между мъже и жени, тя е специфична.
22.7.1942г.
410. Заслужава да прави добро, ООК , София
Тази вода, значи, от високо слиза, показва историята откъде е дошла.
29.8.1942г.
411. Любов и обич, СБ , РБ , София
411.2 Вложи в сърцето ( втори вариант )
Защото каква полза има един цигулар, който има една цигулка, носи я, има четири струни, разправя историята на цигулката кой я направил, кои са правили струните, кой е направил лъка, туря я в кутията.
30.8.1942г.
412. Опознаване, СБ , РБ , УС , София
По нея можете да четете историята му: как е живял, какви мисли и чувства са го вълнували.
11.10.1942г.
413. От любов и обич,  УС , София
Веднъж ти разправих историята, два пъти, три пъти.
18.10.1942г.
414. Да работим с радост,  УС , София
За в бъдеще ще четем тази Библия, в която е написана историята за създаване на света не тъй, както Мойсей го е описал.
1.11.1942г.
415. Да направим човека,  УС , София
Това, което носим в себе си: хубавите мисли, хубавите желания, както тялото е устроено, и благодарение на ония скърби, през които сме минали, цялата история, през която човек е минал, историята още наполовина е завършена.
4.11.1942г.
416. Разумни отношения, ООК , София
Та казвам: по този закон как ще напишете вие историята на вашата Любов? Тя е написана на вашите кости. Историята на вашия разум е написана на вашите кости.
27.12.1942г.
417. Търсете, хлопайте, искайте,  НБ , София
Изучавайте само историята и ще видите какво са мислили, какви изопачени образи са създали.
3.1.1943г.
418. Пожелаване,  УС , София
Ако се пренесете в историята назад, когато са живели по деветстотин години, то е друго.
20.1.1943г.
419. Вратата на Любовта, ООК , София
В историята зная само един пример из американския живот.
Нека отворим историята и всичките хора, героите на Любовта, които са съществували, да ги намерим.
24.1.1943г.
420. Вратите на Любовта,  УС , София
Онези им казват: „Идете да си купите.“ Четете историята на Мойсея.
14.2.1943г.
421. Умити в Любовта, НБ , София
Има само един пример в историята, гдето калта се е използувала за едно благо.
Историята на Космоса е обширна.
19.2.1943г.
422. Дълги и къси вълни,  МОК , София
Там е хроникирана историята и всички подробности.
Всеки човек носи историята на известна епоха.
28.2.1943г.
423. Мъдростта съгради, НБ , София
Който иска да му търси историята, може да я изучи.
На колцина от вас ще останат имената в историята? От богатството, всичко, което имате, помен няма да остане.
7.3.1943г.
424. Трите зова, НБ , София
Видя някой просяк и казвам: „Ти след година цар ще станеш.“ Каква вероятност има след година просякът цар да стане? В историята само един такъв пример има.
10.3.1943г.
425. Новото верую, ООК , София
Ще имате историята като едно представление.
21.3.1943г.
426. Събирайте съкровища, НБ , София
Хората не бяха готови и казват: „Опасен човек е.“ Най-после знаете историята какво направиха с Него.
9.5.1943г.
427. Любовта е музика,  УС , София
Това е историята на човешкия живот.
Но вие казвате: „Ние нали следваме този път?“ Може ли детето още първия ден, като влезе в света, да знае всичко? Стоенето на детето в утробата на майката се равнява на деветнайсет милионния живот на историята на човечеството.
20.6.1943г.
428. Религиозни и духовни хора,  УС , София
Историята показва, че индусите имат 35 милиона божества.
7.7.1943г.
429. Иоа, ООК , София
Ти на вола знаеш ли историята? Този човек е с високо мнение за себе си.
18.7.1943г.
430. Второ отделение, НБ , София
Няма в историята такъв случай.
1.8.1943г.
431. Важното в живота, НБ , София
После в историята ще дойде ползата от него.
15.8.1943г.
432. Същественото в живота, СБ , РБ , София
Ако проследите историята на вашето минало, ще видите, колко томове научни и философски книги сте написали, колко закони сте създали, какъв ред и законност сте внесли в света. Като нахраните човека, той ще се разположи, ще се отвори и ще започне да ви разправя историята си, от която ще научите нови неща.
3.9.1943г.
433. Проявен и непроявен, СБ , РБ , София
Затова е казано, че историята е наука на миналото.
10.10.1943г.
434. Вечно подмладяване, НБ , София
Тя изучава историята на неговия род, на неговите деди и прадеди и тогава дава сърцето си.
20.10.1943г.
435. Послушание, ООК , София
Ако имаш цигулка и 20 години не свириш, а само я показваш на хората, разправяш историята й, кой я направил, колко струва, наистина, нищо не си научил.
5.11.1943г.
436. Добрата дума, МОК , София
В плодовете е написана историята на тяхното развитие.
12.11.1943г.
437. Закон на хармонията, МОК , София
Тоя пръст съдържа историята на човешкото развитие.
1.12.1943г.
438. Малките величини, ООК , София
Какво постига цигуларят, който само показва цигулката си и лъка си, без да свири? Той разказва историята на цигулката, произхода й, без да свири.
438.2 Малките работи ( втори вариант )
На този ваш приятел разправяте историята на цигулката - откъде е взета, кой я е направил, но вие не свирите.
5.12.1943г.
439. Безопасният път,  УС , София
439.2 Безопасният път ( втори вариант )
Намерете някой в историята да е имал победа, който могъл без светлина, без въздух, без вода и без хляб.
15.12.1943г.
440. Най-мъчната работа, ООК , София
Няма случай в историята на човечеството, дето доброто да не се е върнало при оня, който го е направил, и то с лихвите.
440.2 Най-мъчната работа ( втори вариант )
В историята няма нито един пример, дето доброто да не се е върнало, и то със своите придобивки.
16.4.1944г.
441. Най-красивият ден, УС , ИБ , ПС , Мърчаево
441.2 Най-красивият ден ( втори вариант )
Въпреки това, има примери от историята на човечеството, както от религиозния живот, така и от обикновения, дето се вижда благодарността на човешката душа.
10.12.1944г.
442. Разумна икономия, ИБ , ПС , София
Историята не помни по-културни, по-силно, по-добре въоръжени, по-добре ориентирани, както сега с тия дългобойни оръдия.
Пада някой косъм, не го хвърляйте, подръжте го, заинтересувайте се от историята на този малък косъм.
442.2 Нова земя ( втори вариант )
Историята не помни по-добре въоръжени хора от сегашните.
Косъмът крие в себе си историята на човешкия живот.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.