Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


10.5.1922г.
1. Закон на енергията, МОК , София
1.2 Закон за енергиите ( втори вариант )
Като ви давам ред опити, обръщам вниманието ви върху искреността с цел да няма никакви злоупотребления.
21.8.1922г.
2. Истината, СБ , В.Търново
Когато изучавате окултната наука и френологията, ще видите, че за искреността има един център, а за откровеността – друг център. Тъй щото на откровеността произходът е един, а на искреността – друг. Искреността произтича от един морален закон, а откровеността произтича от един полуинтелектуален принцип.
24.8.1922г.
3. Живот вечен, СБ , В.Търново
Вложете искреността и тази натегнатост ще изчезне. Искреността е морално качество.
11.2.1923г.
4. Съмнение и воля, ООК , София
Къде е тази черта, искреността, у хората? Туй спъва вътрешния прогрес.
6.7.1923г.
5. Където е Любовта, там е Бог, КД , София
След благоразумието идва искреността. Искреността - дървото трябва да расте. Лесно може да изучавате искреността, чистотата, истината, свободата, равновесието, великодушието (фиг. 1), но дойде ли до жертвата, веднага ще се спънете.
Искате някоя работа да свършите, първо приложете благоразумието, после искреността. Ето къде може да приложите искреността.
5.12.1923г.
6. Свобода, знание и мир, ООК , София
Няма нищо по-хубаво от искреността.
19.7.1925г.
7. Учтивият човек,  МОК , София
Ами искреността в какво трябва да се превърне?
26.8.1925г.
8. Живите образи, СБ , В.Търново
Сега ние говорим върху закона на искреността.
10.11.1926г.
9. Доброто сърце, ООК , София
Природата обича искреността.
2.3.1927г.
10. Възможни постижения, ООК , София
Искреността трябва да бъде негова спътница във всяка мисъл, във всяко чувство и във всяко действие.
14.3.1928г.
11. Живата наука, ООК , София
Изучавайте какво нещо е смирението, вярата, справедливостта, добрата обхода, искреността, чистосърдечието, любезността и т. н.
26.3.1930г.
12. Съзнателният живот, ООК , София
Какви трябва да бъдат отношенията между две разумни същества? Първото нещо, което се изисква в отношенията им, е искреността.
1.3.1933г.
13. Човешкият нос, ООК , София
По носа се познава гордостта, искреността на човека.
28.4.1935г.
14. Един от дванадесетте,  НБ , София
Аз съм се убедил в искреността на малките деца.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.