Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


8.4.1917г.
1. Яков и Исав,  НБ , София
Обаче, и до днес още има две култури: култура на интуицията и култура на чистия разум.
26.1.1919г.
2. Лозата и пръчките,  НБ , София
У някои интуицията е силна и схващат нещата правилно; у други мисълта е силна, но понякога и едните, и другите остават излъгани.
22.8.1919г.
3. Методи за лекуване и отговори на запитвания по тях, СБ , В.Търново
На вярата се дължат ясновидството, интуицията и други способности, около 12.
4.3.1920г.
4. Труд и мъчение,  ИБ , София
Зададена работа за следния четвъртък: Някой от вас да напише нещо върху „Човешката воля“, друг върху „Интуицията“, а трети върху „Човешкия разум“.
12.7.1920г.
5. Симоне Йонин, любиш ли ме?,  ИБ , Сливен
Интуицията е по-висша от мисълта. На земята има да се развият още чувства, интуицията, а 7-то чувство е Божествено – на Духа.
Центърът на интуицията е всред и над челото.
21.8.1921г.
6. Правилни методи за разбиране, СБ , В.Търново
А интуицията е друго нещо – тя е Божествен закон, който показва какви са отношенията. Интуицията показва отношенията вярно – и нашите, и чуждите. Ето защо старайте се да развиете интуицията си.
22.8.1921г.
7. Правилният развой на човешките енергии, СБ , В.Търново
Следователно всеки от вас ще се стреми да развие в себе си Божественото съзнание, да развие интуицията си и да вижда във всички форми Божествените прояви на Живия Господ на Любовта.
2.10.1921г.
8. Поздравът на Любовта, НБ , София
Работете за развиване на интуицията си.
19.12.1921г.
9. Живо течение, ИБ , София
Опишете обстановката на стаята на ваш приятел, за да проверите интуицията си.
14.6.1922г.
10. Какво се изисква от ученика, МОК , София
Законът на интуицията: първо схващаш и решаваш, после мислиш върху последствията.
10.2 Изисквания от ученика ( втори вариант )
Според интуицията, която е закон на Божествения свят, щом почувстваш, щом възприемеш нещо от този висок свят, ти веднага трябва да действаш, а после ще размишляваш върху последствията.
2.8.1922г.
11. Деятелност на сърцето, МОК , София
11.2 Деятелност на сърцето ( втори вариант )
Ако интуицията ви е добре развита, като напишете нещо по даден въпрос, както имахте за днес да пишете за сърцето, като го прочетете два-три пъти, веднага ще си дадете оценка вярно ли сте написали темата, или не: ако работата ви е добра, и вие ще бъдете доволни, и другите, които слушат, също ще бъдат доволни; ако вие не сте доволни от написаното, по никой начин не очаквайте другите да бъдат доволни.
4.8.1922г.
12. Превръщане на енергиите, ООК , София
12.2 Превръщане на енергиите ( втори вариант )
Първият върви по пътя на ума, а вторият – по пътя на интуицията. Вторият, който върви по пътя на интуицията, постъпва точно обратно: в началото съкращава времето, а накрая го продължава.
21.8.1922г.
13. Музика, работа и пост, СБ , В.Търново
Умът като работи, той спъва интуицията.
11.2.1923г.
14. Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни,  НБ , София
На сѫщия законъ е обоснована и интуицията, а не на гадание, както онзи циганинъ гадае: въ този долъ я има вода, я нѣма.
Когато видишъ твоя братъ въ врѣме на мѫчнотия, да можешъ да закарашъ неговата кола до двора му, туй е Божественото, това е интуицията, това трѣбва да бѫде бѫдещата култура! Нѣматъ ли хората този стремежъ, тѣхнитѣ вѣрвания нѣматъ никакви практически резултати.
14.2 Ще бъдете свободни ( втори вариант )
Интуицията никога не лъже.
Хората трябва да развиват интуицията си, за да могат в трудни моменти на живота да си помагат. Повикай интуицията на помощ, тя ще ти подскаже какво да правиш. Ще се допитваш до интуицията.
Казваш: Трябва да бъда религиозен. – Защо? – За да развивам интуицията си. – Не само религиозният трябва да работи върху интуицията.
18.11.1923г.
15. Гняв и страх,  МОК , София
Освен това вие трябва да развивате интуицията си.
16.12.1923г.
16. Езикът на природата,  МОК , София
Вие трябва да развивате интуицията в себе си! Тя не се проявява като мисъл в мозъка, но като едно дълбоко вътрешно чувство, като едно вътрешно пришепване.
13.4.1924г.
17. Още малко,  НБ , София
Те се вслушват в гласа на интуицията и но нея вървят.
22.10.1924г.
18. Мястото на Любовта, КД , София
Интуицията е език на душата, чувствата - на сърцето, разумът - на ума.
У тях може да се развие и интуицията.
Интуицията им е развита, но трябва да разсъждават.
29.10.1924г.
19. Темпераментите, ООК , София
Интуицията проверява нещата моментално, а умът действа във време и пространство.
12.11.1924г.
20. Забравените неща, ООК , София
Като говоря за интуицията, трябва да знаете, че всеки човек има интуиция, повече или по-малко развита.
7.12.1924г.
21. Ти си!, НБ , София
Запримѣръ, по закона на разсъждението, може да познаете, дали единъ човѣкъ е добъръ, или лошъ, слѣдъ много години, а по закона на интуицията, може скоро да познаете, дали единъ човѣкъ е добъръ, или не.
21.2 Ти си! ( втори вариант )
Например, по закона на разсъждението, може да познаете, дали един човек е добър, или лош, след много години, а по закона на интуицията, може скоро да познаете, дали един човек е добър, или не.
15.11.1925г.
22. Време и сила, МОК , София
Това показва, че интуицията у тях е по-силно развита, отколкото у някои съвременни хора.
Интуицията у човека е неговият разумен баща, на чийто гръб той може да се качва без страх, без тревога.
22.2 Време и сила ( втори вариант )
Това показва, че интуицията у тях е по-силно развита, отколкото у някои съвременни хора.
Интуицията у човека е неговият разумен баща, на чийто гръб той може да се качва без страх, без тревога.
25.12.1925г.
23. Правила и съвети, КД , София
Има начини чрез закона на интуицията да се дават знания. Преди всичко трябва да развивате интуицията, пък после, след години може да се ползувате от плода на тази интуиция.
31.1.1926г.
24. Математически задачи. Простите задачи в математиката,  МОК , София
В дадения случай мъдрецът представлява интуицията в човека, която единствена може да му помогне, да го освободи от ограниченията на неговата обикновена мисъл. Докато интуицията не дойде в помощ на човека, той ще се намери в положението на учен, който изучава научни въпроси, за които не е готов. Интуицията му ще го запита: „Какво правиш тука?“ – „Играя хоро, движа се по дължината на окръжността с цел да изуча нейните радиуси.“ Интуицията ще му отговори: „Днес ти не можеш да изучиш този въпрос.
28.2.1926г.
25. Страдание, търпение, опитност, знание,  МОК , София
25.2 Страдание, търпение, опитност, знание ( втори вариант )
Изберете по една дума и пред нея ще турите едно число, едно число свободно, съществително или глагол, или друго по закона на интуицията, да видим какво съчетание може да излезне от всичките думи.
19.5.1926г.
26. Методи и пътища на идейния свят, ООК , София
Всеки от вас може да развие в себе си интуицията, но той трябва да прави ред опити в това направление.
20.10.1926г.
27. Най-голямото веселие и най-малката радост, ООК , София
Вслушвайте се в интуицията си и ще бъдете близо до истината. Божествените работи се уреждат само чрез интуицията. Интуицията ще урежда работите в Божествения свят, а за физическия свят тя ще събира сведения от разума, който ще играе служба на секретар. Великите хора, на които работите винаги са вървели успешно, са минали по вътрешния път на интуицията. При страдания и мъчнотии в живота си, те винаги са се справяли с интуицията си. По-добър лекар от интуицията няма.
24.10.1926г.
28. Ранните лъчи.,  МОК , София
Той проверява това нещо чрез интуицията си.
3.11.1926г.
29. Човешкият дух, ООК , София
Когато човек чете по този начин и се съветва със своя вътрешен глас, той ще развие в себе си интуицията, чрез която ще познава соковете, които текат в живота и оттам ще задържа за себе си полезните, а ще се предпазва от отровните.
5.12.1926г.
30. Пулс,  МОК , София
Чувствителността е едно от условията за развиване на интуицията. Интуицията пък дава красива линия на веждите.
2.3.1927г.
31. Възможни постижения, ООК , София
Когато интуицията в човека е развита, той знае кога и какво да говори, какво да направи, какво да научи и т.н. У когото интуицията не е развита, той не знае къде какъв разговор да води. Необходимо е всеки човек да развие в себе си интуицията. Това значи: Условията за развиване на интуицията са дадени на човека даром, а той трябва да работи върху себе си, да прави усилия, да я развие. Когато се развива интуицията, човек престава да се дразни, става тих и спокоен, придобива разположение на духа и вътрешна радост. Интуицията изключва от себе си всякакви одумвания, всичко речено-казано.
И тъй, хората могат да се разберат помежду си само когато се ръководят от интуицията.
16.3.1927г.
32. Спасителни положения, ООК , София
Знаете ли какво нещо е вътрешното разбиране? Човек може да възприеме някаква мисъл отвън, по телепатичен начин, и без да знае това, да я счита като проява на интуицията, на Божественото чувство в себе си.
24.8.1927г.
33. Свещеният час, СБ , София
Интуицията е важно помагало в живота на ученика. Като се срещнете, проверете да видите дали интуицията ви е вярна или не.
8.1.1928г.
34. Разумно ограничение,  МОК , София
И тъй, всеки трябва да работи върху себе си, да развива интуицията си, т.е. Чрез интуицията той ще знае как ще свърши гимназия или университет, дали ще успее в предприятията си и т.н. Интуицията е вътрешният пътеводител. Чрез интуицията човек изучава вътрешната астрология, т.е. астрологията на своя мозък.
1.4.1928г.
35. Славата човеческа,  НБ , София
Работете върху вашия мозък! Работете върху вашето сърце! Само така ще придобиете мир в душата си и ще работите за развиване на милосърдието, както и на интуицията в себе си.
12.10.1928г.
36. Закон за постижение,  МОК , София
Който иска да развива интуицията си, т. е. Интуицията пък му е нужна, за да предвижда събитията, да разбира хората и да се отнася разумно към всички живи същества.
36.2 Метод за реализиране на желанията ( втори вариант )
Тези науки на гаданието с отвлечени науки, защото гаданието се основава само на интуицията. У онзи, който гадае, интуицията може да се превърне в гадание. Човек, като се упражнява дълго време, може да се превърне у него интуицията в наука.
14.12.1928г.
37. Учене и прилагане,  МОК , София
Една от проявите на душата е интуицията. Ако сте загубили някакъв ценен предмет, интуицията веднага ще ви подскаже, къде е предметът, и лесно ще го намерите.
Слугите представят ума и сърцето на човека, които имат по-малко възможности, а господарят – интуицията, т. е. човешката душа. Душата има интуицията.
37.2 Учение и прилагане. Господар и слуга ( втори вариант )
Трябва да си купя друг.“ Но ако вие се спрете и се оставите на вашето дълбоко чувство, на вашата интуиция, тя ще ви пошепне: „Там!“ Интуицията излиза дълбоко от душата.
18.1.1929г.
38. Наблюдение и интуиция,  МОК , София
Наблюдението се отнася до настоящия момент, а интуицията – до миналия и до бъдещия. Човек наблюдава само това, което става в даден момент; интуицията се произнася за явления, които ще станат в бъдеще.
При интуицията, обаче, всички неща са верни. Интуицията е Божествено чувство, което всеки човек има, но не у всички хора е еднакво развито. Дайте място на интуицията в себе си да расте и да се развива. Интуицията иде в помощ на човека, да го предпази от ненужните страдания и нещастия. При последното зачеване интуицията действа.
Който е развил търпение, развива и интуицията си.
38.2 Наблюдение и интуиция ( втори вариант )
Обаче в интуицията всички неща, които ние изследваме, са верни.
Това чувство на интуицията го имате, дайте му място да расте. Интуицията ще даде правило как да постъпвате и ако имате това вътрешно чувство, ще го приложите.
Това е там, дето интуицията се проявява.
12.2.1930г.
39. Съчетания на числата, ООК , София
Като се е освободила от космите си, жената е развила голяма чувствителност в себе си, вследствие на което интуицията и е силна.
39.2 Съчетания на числата ( втори вариант )
Понеже лицето на жената е отворено, тя има по-силно развити чувства, по-високи чувства, по-силно е развита интуицията.
11.7.1930г.
40. Влияние на светлината и топлината върху човека,  МОК , София
Като мисли върху светлината и топлината и ги проектира към мозъка и към моралните си чувства, човек може да развие интуицията си, да оформи и повдигне челото си.
40.2 Вложеното у човека (Отношението на светлината и топлината към човека ( втори вариант )
Тук трябва да дойде интуицията. Интуицията зависи от горната част на челото. И когато мислиш за интуицията, постави един ореол на челото си.
23.7.1930г.
41. Интуиция, ООК , СБ , 7-те езера
Как познава човек, кои неща са потребни за него, и кои – непотребни? Чрез интуицията. Интуицията е Божествено чувство, вложено във всеки човек, но не е еднакво развито във всички хора. Иска ли да провери нещо вън от своите пет сетива, човек ще приложи интуицията си и ще знае всичко, което го интересува. Като знае това, човек трябва да се допитва до интуицията си. Намериш ли се в трудно положение и не можеш да решиш известен въпрос, обърни се към интуицията си, тя ще ти каже, какво да правиш. Вярно чувство е интуицията, тя никога не лъже. Интуицията, като Божествено чувство, е капитан на човешкия кораб.
И тогава, ако мислиш, че не си способен да направиш нещо по ум и по сърце, възложи това нещо на интуицията.
И тъй, искате ли да разбирате нещата в тяхната действителност, възложете това на интуицията в себе си. Искаш ли да научиш нещо, възложи го на интуицията си. Колкото да учиш и философствуваш, в хиляда години едва ли ще научиш толкова, колкото си научил чрез интуицията за един ден. Чрез интуицията ти можеш да научиш, какво представя животът на слънцето и на луната, а с ума си едва ще научиш, какви елементи влизат в състава на слънцето.
41.2 Интуицията - Божественото чувство ( втори вариант )
Интуицията е много вярно чувство. Ако човек слуша интуицията, той ще бъде добър.
Следователно, ако ти не си способен да направиш нещо, заложи го на чувството на интуицията.
Ще се стараете чрез интуицията да разбирате нещата от неговото гледище.
С интуицията може да разбереш какво има на слънцето, с нея може да видиш какво има на месечината, може да туриш антена, да образуваш отношения между тебе и него.
17.9.1930г.
42. Общи и специфични идеи, ООК , София
Интуицията е Божествено чувство.
10.10.1930г.
43. Нов мироглед,  МОК , София
43.2 Мироглед и човекът ( втори вариант )
Те са по-меки, интуицията е по-силно развита у тях.
17.4.1931г.
44. Разумност и светлина,  МОК , София
Интуицията, т.е. Знание, придобито по пътя на интуицията, мъчно се доказва.
44.2 Съотношение между разумността и светлината. Спане и тъмнина ( втори вариант )
Интуицията казва: Аз това го зная, но как? Това не можеш да докажеш. А онзи по закона на интуицията казва, тя казва, този е толкова лош, че сто пъти може да те излъже.
22.11.1931г.
45. За кого ме мислите,  НБ , София
Които са изучавали закона на интуицията, те знаят как може да се познават, нещата мигновено.
25.11.1931г.
46. Разтоварване на съзнанието, ООК , София
46.2 Разтоварване на съзнанието ( втори вариант )
Загатва за интуицията вътре.
13.4.1932г.
47. Закон на вярата и любовта, ООК , София
Интуицията е камъчето, което хвърляш.
47.2 Законът на вярата и Любовта ( втори вариант )
Защото, като изследваш една ръка, ще си помагаш и с интуицията.
5.6.1932г.
48. Доброто семе,  НБ , София
Ако разглеждате човешката култура, онези хора, у които интуицията е развита, имат известни белези в очите си.
13.11.1932г.
49. Сляп от рождение,  НБ , София
49.2 Сляп от рождение ( втори вариант )
По закона на интуицията аз виждам какъв ще бъде един човек в десет години, всичко съвсем ясно.
18.11.1932г.
50. Живот и благо,  МОК , София
Интуицията му говори, но той не се вслушва в нея.
20.11.1932г.
51. Ти ли си,  НБ , София
То не е да се разправя на другите, да разправяме на външните хора за интуицията, за разумния свят.
51.2 Свещен трепет ( втори вариант )
Но не трябва да се разправя на другите, на външните хора за интуицията, за разумния свят.
4.12.1932г.
52. Новото съзнание,  УС , София
Всъщност, интуицията отчасти наподобява това сетиво.
С други думи казано: Като се ползваш от сладчината на нещо, ще се ползваш и от горчивината му. – Как ще се избави човек от голямото зло? – Чрез интуицията, т. е. чрез висшето съзнание, наречено още свръхсъзнание, или Божествено съзнание.
7.12.1932г.
53. Изпити на ученика, ООК , София
Щом влязъл в третата фаза, започнало развитието на интуицията.
18.1.1933г.
54. Влияние на музиката, ООК , София
Който е развил интуицията си, предчувства нещата, които ще се случат даже и в по-далечно бъдеще.
8.3.1933г.
55. Принципи, закони, сили и форми, ООК , София
Където участва интуицията, там въпросите се решават лесно. Ето защо, интуицията разрешава лесно въпросите, понеже при нея взимат участие и мисълта, и чувството.
Интуицията е огнище, средоточие, където се събират множество разумни същества и осведомяват човека. Интуицията е Божествено чувство. Някога животните се водят от интуицията. В предчувствието има страх, а интуицията изключва всякакъв страх. Интуицията подразбира онзи свободен момент, когато човек възприема и предава правилно.
55.2 Принципи, закони, сили и форми ( втори вариант )
Тъй щото при интуицията ти най-първо ще помислиш, после ще почувствуваш и ако в слънчевия възел долу под лъжичката изпиташ едно приятно чувство, ти си на прав път.
Интуицията за всеки даден случай произтича от едно огнище, в което се събират множество разумни същества, които осведомяват човека, какво трябва да прави. Интуицията не произтича от самия човек, тя е Божествено чувство, защото интуиция има и в самите животни. В предчувствията има страх, а в интуицията няма страх. Интуицията подразбира онзи свободен момент, когато човек схваща нещата, както са.
29.3.1933г.
56. Общи положения, ООК , София
56.2 Устата (продължение) ( втори вариант )
Не е само интуицията. Интуицията схваща ония черти на лицето, които обикновеното съзнание не може да ги схване.
31.5.1933г.
57. Обходата, ООК , София
Интуицията е Божествено чувство в човека.
17.1.1934г.
58. Силата на подсъзнанието и свръхсъзнанието, ООК , София
Развивайте в себе си интуицията. Интуицията и други подобни способности, принадлежат към по-висшите области на човешката душа.
15.4.1934г.
59. Наяве,  НБ , София
Някои искат да определят какво нещо е интуицията. Интуицията предвижда нещата, които може да се случат в далечното бъдеще.
2.9.1934г.
60. Доброто семе,  НБ , София
Вие знаете – по закона на интуицията, някой път десетина години не сте се виждали с някого, тръгвате по улицата и мислите за някого.
9.12.1934г.
61. Добри вести, НБ , София
Има хора, които са обективни, в тях интуицията е слабо развита. Има мъже, които не вярват на жените си, обаче, когато интуицията у жената е добре развита, те трябва да дават внимание на нейната интуиция и да я слушат. Интуицията се отнася до далечните неща, които има да се случат на човека, а обективният ум се отнася до близки, до материални неща, които се случват в живота на човека.
3.4.1935г.
62. Първото стъпало на Любовта, ООК , София
Това е един вид изпитание, това говори интуицията ви.
3.7.1935г.
63. Филмът на живота, ООК , София
Тя познава, понеже интуицията е силно развита у нея.
19.7.1935г.
64. Двамата спътници. (Двамата пътници),  МОК , София
Толстой, който минаваше за реалист, понеже много дебели вежди имаше, интуицията на Толстой беше много слаба, обективният ум на Толстой беше силно развит.
1.11.1935г.
65. Знание и чувствителност,  МОК , София
Колкото повече е чувствителен, не болезнено чувствителен, но да се досеща и интуицията на човека да е развита.
17.11.1935г.
66. Плевели,  НБ , София
В някои от вас интуицията е по-силно развита, а у някои – по-слабо развита.
22.12.1935г.
67. Да имат живот,  НБ , София
Та казвам: Ние, разумните хора, в света трябва да уповаваме на това, което имаме в себе си, на интуицията, която имаме в себе си и която ни свързва с невидимия свет. Обаче, интуицията е във връзка с невидимия свет, с който, може би, след хиляди години да влезем.
19.1.1936г.
68. Непроменливи величини, УС , София
68.2 Устойчиви величини ( втори вариант )
Като регулирате нервната си система, вие ще развиете интуицията си, която ще ви подсказва, какво ще ви се случи. Ако сте умни, ще се вслушвате в гласа на интуицията си и ще се предпазвате от много злини и нещастия. Като не се вслушват в интуицията си, мнозина се натъкват на мъчнотии, страдания и изпитания и търсят злото вън от себе си.
6.5.1936г.
69. Тайни и откровения, ООК , София
Като влезеш, трябва да се оставиш на интуицията.
27.9.1936г.
70. Най-голям в Царството небесно,  НБ , София
Интуицията е чувство, наука в човека, която схваща нещата изведнъж. И най-големите опити, които сега хората правят, с интуицията същите опити ще бъдат играчка.
19.2.1937г.
71. Хигиена на сетивата,  МОК , София
Има други чувства, които означават сетива в по-висок смисъл, като интуицията, например. Една мисъл, която минава през интуицията, схваща изведнъж всичко ясно. В интуицията нещата стават ясни – например, чувствуваш какво ще бъде след десет години.
Сега, три неща трябва да останат във вас: трябва да се пречистят сега човешките сетива, да се турят чувствата в нормално състояние и да се тури интуицията на нейното място. Ние сме детронирали интуицията и казваме, че е стара работа. Ще турим и сетивата, и чувствата, и интуицията на техните катедри и ще идем да слушаме всички тия професори. А интуицията ще ви говори. Да се турят сетивата на тяхното място, да се турят чувствата на тяхното място и да се тури интуицията на своето място – това е Новото, което може да се каже на всинца ви тази сутрин.
71.2 Хигиена на сетивата ( втори вариант )
Има други чувства, които означават чувства в по-висок смисъл – интуицията. Една мисъл, която минава през интуицията, е ясна. В интуицията нещата стават ясни.
Трябва пречистване на човешките сетива, поставяне чувствата в нормално състояние и поставяне интуицията на нейното място. Ние сме детронирали интуицията и казваме: “Стара работа.” Не, тя е един от вашите професори, ще го турим на място, да заеме катедрата си. Ще турим усетите на тяхната катедра, чувствата на тяхната катедра интуицията и ще идем да слушаме тези професори и ще ги слушаме внимателно. Чувствата ще ви дадат знанието, което имат и интуицията ще ви говори. Да се турят чувствата на тяхното място, да се турят усетите на тяхното място и интуицията да се тури на своето място – това е новото за всички ви, което може да се каже тази сутрин.
26.2.1937г.
72. Концентриране на човешкия ум,  МОК , София
А помагало на интуицията е вътрешното чувстване на нещата, усетът.
72.2 Съсредоточаване на човешкия ум ( втори вариант )
Има едно спомагало на интуицията, едно вътрешно чувство за нещата, един усет.
28.2.1937г.
73. Ти си Христос, Син на Бога живаго,  НБ , София
Нещата могат да се доказват и чрез интуицията. Интуицията е особено чувство, чрез което човек схваща нещата непосредствено. С интуицията ти можеш да видиш неща, които ще станат в далечното бъдеще. С интуицията ти можеш да знаеш как ще започнеш и как ще свършиш.
Понеже засега интуицията не е развита у хората, като се интересуват за себе си, те обичат да ходят по различни гадатели, да им предсказват какво има да им се случи, какъв е късметът им.
И след това ще провериш с интуицията си, със своето вътрешно чувство.
28.3.1937г.
74. Примирителната постъпка,  УС , София
Следователно, обърни се към интуицията си. Интуицията е друго нещо.
13.6.1937г.
75. Запалят свещ,  НБ , София
Ако вашият ум е запален с Божествената любов, нека ви служи и каквото ви подари, онова чувство, интуицията, ви казва: „Постъпи право.“ Всякога постъпвайте право.
22.8.1937г.
76. Съществени връзки, СБ , РБ , София
И тъй, ако човек иска да разбере, дали работите му ще се наредят, той трябва да уповава на интуицията в себе си, която никога не лъже. Той не вижда никакъв изход в положението си, но въпреки това, интуицията му подсказва, че всичко ще тръгне напред. Интуицията работи в тях.
76.2 Четирите отношения ( втори вариант )
Рекох си, тя може да бъде много наблюдателна, но интуицията й е слаба.
10.11.1937г.
77. Малките опити, ООК , София
В дадения случай може да развивате във вас интуицията.
1.5.1938г.
78. Даром давайте,  УС , София
Вътрешното чувстване е резултат на съзнанието, то е резултат на интуицията; то е най-висшето. – „И като дадеш даром, и вземеш даром, какво ще стане в края на краищата?“ – Щом поставяш известно ограничение на пътя си, ти сам се спъваш.
8.5.1938г.
79. Отворени за доброто,  УС , София
Трябваше да слушаш интуицията си, която ти подсказваше: „Не се жени за този мъж“. Твоята самонадеяност се обърка. – „Прав сте, не послушах интуицията си.“ – Повечето хора не слушат своя вътрешен глас.
28.8.1938г.
80. Проява и постижение на любовта, СБ , РБ , София
Като ученици, за да дойдете до вътрешното познаване на нещата, вие трябва да развивате интуицията си, да си служите с нея.
2.9.1938г.
81. Съзнание и самосъзнание,  МОК , София
По закона на интуицията може да предскажеш, за няколко месеца какво ще бъде. Да функционира едновременно и вашата интуицията.
4.9.1938г.
82. Тониране,  УС , София
Дадох следния съвет: Слушай гласа на твоите вежди, защото през тях действа сърцето, интуицията.
9.9.1938г.
83. Господарят,  МОК , София
Най-после ще схванете неговите черти какви са и от това вие правите известно заключение, какъв е. – /Интуицията на какво се дължи?/ – Интуицията е едно установено чувство на минала опитност. Ти с интуицията схващаш един човек как ще постъпи след 10–15 години, или за далечното бъдеще как ще постъпи. Или с интуицията ти може да видиш какво ще бъде твоето бъдеще. Но интуицията се дължи на вашето знание на човека, което в старите времена са наричали сърцето. Всички ония, които имат много тънки вежди, в тях интуицията е по-развита, отколкото онези, които имат дебели вежди. В хората с дебели вежди интуицията е слабо развита. В хората с тънки вежди интуицията е по-силно развита. Може да кажеш, че интуицията е един цвят, който цъфти.
Интуицията е вън от нашето схващане.
25.9.1938г.
84. Добрият език,  УС НБ , София
Та се чудя някой път и казвам: Как им дойде на ум това? Как го измислиха това нещо? Дойде някой при мен и казва: „Аз го чувствам това, интуиция имам.“ Но знаете ли какво нещо е интуицията? Интуицията на наш език е един трансформатор. Интуицията е едно чувство, което трансформира нещата, за да стават достъпни за тебе. Та интуицията е нещо Божествено. Аз често казвам: Онези, които имат дебели вежди, интуицията е слаба у тях. А онези с тънките вежди – у тях интуицията е по-силна.
25.9.1938г.
85. Що има вътре в човека,  НБ , София
Вътрешно, по закона на интуицията, вие схващате, че във вашия живот има нещо дисхармонично, вследствие на което не живеете, както трябва.
14.10.1938г.
86. Четвърто измерение,  МОК , София
Следователно ние казваме: Божествените чувства са тия, в които интуицията работи. Божествената мисъл е тая, в която интуицията работи.
30.10.1938г.
87. Неизбежният път,  НБ , София
Човек, у когото интуицията е силно развита, щом срещне някой друг човек, той веднага може да знае, какво ще му се случи.
4.12.1938г.
88. Нито в Израиля,  НБ , София
Това, което човек схваща с интуицията си или с Божествения си ум, то е настояще. По какво се отличава интуицията? Интуицията или Божественото чувство в човека се отличава по това, че всяка мисъл, която иде от интуицията не провежда никакво раздвояване нито в ума, нито в сърцето, нито в съзнанието на човека. В интуицията има единство на нещата.
25.12.1938г.
89. Иди си с миром,  НБ , София
Чрез интуицията си човек прониква в миналото и в бъдещето.
10.5.1939г.
90. Слушане и чуване. Музикални упражнения, ООК , София
А пък ако се спреш по закона на интуицията, пак ще схванеш от самите слогове, как трябва да се пее.
30.7.1939г.
91. Ценни придобивки, СБ , РБ , 7-те езера
Един български офицер разправяше една своя опитност, от миналата война, за силата на интуицията.
Слуша ли интуицията си, всеки човек, бил той мъж или жена, може да запази равновесието в дома си.
91.2 Запазване и спечелване ( втори вариант )
Един български офицер ми разправяше една своя опитност, за силата на интуицията.
8.12.1939г.
92. Правото отношение,  МОК , София
Казвам, когато говорим за истината, тя винаги е придружена с вътрешна светлина – ако всички уповавате на вашата интуиция, разбира се, интуицията ви във всички еднакво не е развита.
30.6.1940г.
93. По-блажен е!,  НБ , София
Другият живот е на интуицията, а другият е практичен, като нашия живот на Земята.
1.9.1940г.
94. Добрата покана, СБ , РБ , София
Ако се придържате в интуицията и следвате пътя, по който тя ви води, вие бихте имали повече знания, отколкото сега.
8.1.1941г.
95. Ще ви бѫде, ООК , София
Тамъ е живѣлъ, тамъ е интуицията на човѣка. Интуицията е въ слънчевия вѫзелъ. Нѣкой пѫть умътъ се координира съ интуицията, когато сърдцето и умътъ сѫ въ съгласие.
95.2 Ще ви бъде ( втори вариант )
Там е живял, там е интуицията на човека. Интуицията е в слънчевия възел. Някой път умът се координира с интуицията, когато сърцето и умът са в съгласие.
14.9.1941г.
96. Двама или трима, СБ , НБ , София
96.2 Двама или трима ( втори вариант )
Някои хора, в които интуицията е силно развита, предсказват бъдещето, но те са малко на брой.
24.7.1942г.
97. Правилно дишане,  МОК , София
В интуицията имате придобито знание. Интуицията е, която ви подсказва.
12.9.1943г.
98. Извор на любовта, СБ , РБ , София
От кой извор ще пие момата? Ако е разумна и слуша интуицията си, тя ще пие от онзи извор, който минава през по-чисти земни пластове.
12.11.1943г.
99. Закон на хармонията, МОК , София
Работете върху времето, да развивате интуицията си.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.