Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


21.7.1900г.
1. Седем разговора с Духа Господен - Разговор шести - Пътят и Истината, ИБ ,
А на мястото на повяхналите листа Той ще произрасте нови, много по-хубави от предишните, които ще са за изцелението на всички твои болки.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.