Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


2.8.1914г.
1. Сънищата на Йосифа, НБ , София
Някои са още при бащите си и разправят какви сънища са видели, други са във втора категория – продадени от братята си в Египет, в двора на този висок царедворец, дето са изложени на изкушенията на неговата жена, трети са в затвора. А трябва да се лишиш от всички блага, които те съблазняват, да победиш изкушенията и да следваш Божия закон.
3.7.1915г.
2. Изкушението, НБ , София
На пръв поглед изглежда, че изкушенията, които дяволът предлага, са много прости. Всичко, което Христос е преживял в изкушенията, и всеки един от вас ще премине; някои не са достигнали до този стадий, но ще дойде ден и ще го преминат.
18.1.1917г.
3. Достатъчна ти е моята благодат, ИБ , София
Христос трябва да дойде и ще ви направи силни в изкушенията.
22.4.1917г.
4. Божията воля,  НБ , София
Има хора, които издържат на глад, на мъчнотии, на изкушения и са по-здрави от онези, които се хранят, които избягват мъчнотиите и изкушенията.
18.1.1920г.
5. Съмнение и вяра,  ИБ , София
Слизанията в конуса са изкушенията, през които минавате.
10.4.1921г.
6. Любовта, носителка на живота,  НБ , София
Както и богатството, и сиромашията, така и в силата и безсилието, в знанието и невежеството се срещат мъчнотии и изкушения. – Кой създава мъчнотиите и изкушенията на човека? – Той сам, както и окръжаващите.
24.4.1921г.
7. В рова на лъвовете,  НБ , София
7.2 Въ рова при лъвоветѣ ( втори вариант )
Защо една жена да не може да издържи на изкушенията на единъ мѫжъ? Защо единъ мѫжъ да не може да издържи на изкушенията на една жена? Защо да го съблазнява неговата каса? Защо да те съблазнява едно агне? Всичко може да те съблазни! Минешъ, видишъ една хубава кокошка, но нѣмашъ пари.
29.3.1922г.
8. Старият и новият живот, МОК , София
Щом е Любовта в душата ви, вие ще станете и ще имате една радост; щом я няма Любовта, вие ще мислите да станете или да не станете; времето студено, ще размишлявате, ще се излежавате и ще дойдат изкушенията, с които трябва да се борите и да ги преодолеете.
8.2 Стар и нов живот ( втори вариант )
През това време ще дойдат изкушенията и трябва да мине дълго време, докато се справите с тях. Изкушенията, колебанията, съмненията са бурени в Астралния свят, следователно, когато в окултните школи се дават упражнения или задачи, едновременно с Живота се събуждат и бурени, които започват да растат и да се развиват; в този смисъл бурените представляват голяма опасност за развиването на някои добри черти, на някои добродетели в душата на ученика.
4.4.1922г.
9. Отрицателни и положителни черти на ученика, ООК , София
9.2 Качества на ученика ( втори вариант )
Човек не може изведнъж да се освободи от изпитанията и изкушенията си, но ще прави опити, ще се бори, докато победи.
29.6.1922г.
10. Мечешкият капан!, ООК , София
10.2 Мечешкият капан ( втори вариант )
Важно е той да учи, да се справи с изкушенията си. Изкушенията ще дойдат и отвън – от окръжаващите, и отвътре – от самия него.
4.8.1922г.
11. Превръщане на енергиите, ООК , София
11.2 Превръщане на енергиите ( втори вариант )
Като върви ту наляво, ту надясно, той дохожда най-после до положение да различава състоянията и лесно се справя с изкушенията.
Не се страхувайте от изкушенията, но бъдете будни, да ги познавате. Каквото и да правите, не можете да избегнете от изкушенията. Изкушенията и изпитанията, горчивините и мъчнотиите неизбежно следват човека, но той трябва да знае как да ги посреща. Тъй щото не бягайте от изкушенията, но издържайте на тях. Който издържа на изкушенията, без да им се поддава, силен става; който се поддава на изкушенията, губи силата си.
17.8.1922г.
12. Какво ще срещне ученикът на пътя, ИБ , В.Търново
Що ви влиза в работа да разправяте за това печено яйце?Това са изкушенията на учениците.
27.8.1922г.
13. Истинната лоза, НБ , СБ , В.Търново
Някои искат да бъдат ученици, но да се затворят в замък, да бъдат далеч от изкушенията, за да запазят чистотата си. Ученикът трябва да мине през света, да мине през съблазните и изкушенията.
13.2 Аз съм истинската лоза ( втори вариант )
А вие когато влезете в Пътя, казвате: "Дано мъчнотиите и изкушенията да са по-малко".
2.7.1923г.
14. Разцъфтяване на човешката душа,  МС , София
И аз желая, сега, вие да се считате, като ученици на Великото Всемирно Бяло Братство, за което се приготовлявате, и изкушенията да не съставляват мъчнотия, или нещо, което може да ви спъне, а да бъдете герои.
26.3.1924г.
15. Добрите и лошите мисли, ООК , София
Щом е така, отде ще се родят изкушенията и съблазните.
15.2 Добритѣ и лошитѣ мисли. ( втори вариант )
Щомъ е така, отдѣ ще се родятъ изкушенията и съблазнитѣ? Разсѫждавате ли така, вие ще имате единъ правиленъ растежъ.
11.1.1925г.
16. Квадратурата на кръга, МОК , София
16.2 Квадратурата на кръга ( втори вариант )
Колко изкушения има да мине човек при условията, при които днес живее! Човек трябва да бъде много умен, за да надвива на изкушенията.
8.3.1925г.
17. Моето царство,  НБ , София
Изкушенията ще дойдатъ, нищо отъ това.
17.2 Моето царство ( втори вариант )
Изкушенията ще дойдат, нищо от това.
14.2.1926г.
18. Микроскопическите добрини,  МОК , София
18.2 Микроскопическите добрини ( втори вариант )
Работете, и ще опитате силата си, когато дойдат изкушенията, тези вътрешни мъчнотии – тогава трябва да се прояви вашият характер.
21.2.1926г.
19. Изразително лице,  МОК , София
Сега, за да се освободите от изкушенията, от лошите влияния в живота, покрай обикновените си задачи вие трябва да си създадете особени задачи, да се стремите към някакъв висок идеал.
4.4.1926г.
20. Групиране на сили,  МОК , София
Защо не издържа на изкушенията? – Това се дължи на силно развитата стомашна система на човека.
10.10.1926г.
21. Затова се родих,  НБ , София
Не, изкушенията не донасят никаква придобивка на човека.
8.6.1927г.
22. Основни мисли, ООК , София
Обаче, вие трябва да знаете, че изкушенията ви не се създават сега. Вие мислите, че изкушенията ви датират от вчера, от днес. Не, голямо изкуство, голяма дипломация се крие в начина, по който изкушенията ви се дават.
11.9.1927г.
23. Денят Господен,  НБ , София
Когато дойдат изкушенията, хората имат условия да се познаят и да изправят характера си. Изкушенията, мъчнотиите са на място.
25.9.1927г.
24. Линиите на ума и сърцето,  МОК , София
Като изучавате физиогномията, вие можете да определите към кой тип спадате, какви възможности носите в себе си за справяне с изпитанията и изкушенията в живота.
14.12.1927г.
25. Време и вечност, ООК , София
За тях изкушенията в света не са нищо друго, освен миражи, които постепенно се разсейват.
12.2.1928г.
26. До край,  НБ , София
Те минават през изкушенията, както Христос мина през тях, без да го засегнат.
15.2.1928г.
27. Къси и дълги линии, ООК , София
Този човек е влязъл в областта на изкушенията.
25.4.1928г.
28. Ще бъдат предупредени, ООК , София
Каквото са бурите и ветровете за морето, такова нещо представят изпитанията и изкушенията в света.
19.10.1928г.
29. Развиване на дарбите,  МОК , София
29.2 Методи на природата за събуждане на дарбите ( втори вариант )
Страданията, мъчнотиите, изкушенията, паденията, всичко това, което в природата съществува, най-големите противоречия са създали добродетели в тебе.
13.2.1929г.
30. Силни и слаби желания, ООК , София
Свърже ли се с някой човек, изкушенията идат едно след друго.
12.4.1929г.
31. Истинска опора,  МОК , София
Човек изпада в заблуждение, когато не може да реши правилно мъчнотиите и изкушенията си.
5.5.1929г.
32. Ела след мене!,  НБ , София
Не е лесно човек да се справя с изкушенията.
В любовта изкушенията не съществуват.
16.5.1929г.
33. Абсолютна реалност, ООК , София
33.2 Абсолютна реалност ( втори вариант )
Казвам сега, който влезе в този път, изкушенията ще дойдат в света.
31.5.1929г.
34. Закон на доволството,  МОК , София
Бъдете будни към изкушенията, които срещате на пътя си, за да не попаднете във вълните на кривата линия.
4.4.1930г.
35. Огъната плоскост,  МОК , София
Понеже Бог знае, че ние живеем в огънат свят, където изкушенията са неизбежни, затова е готов всякога да прощава.
Само по този начин ще се избягнат изкушенията. Изкушенията пък ще създават условия за грешки и престъпления.
35.2 Огъната плоскост ( втори вариант )
Понеже Бог знае, че ние живеем в огънат свят, дето изкушенията са неизбежни, затова е готов всякога да прощава.
Само по този начин ще се избегнат изкушенията. Изкушенията пък ще създават условия за погрешки и престъпления.
И така преувеличавате страданията си и преувеличавате изкушенията си.
Пък ако има кой да им даде храна, дом, ще се избегнат изкушенията.
9.7.1930г.
36. Форма и съдържание, ООК , София
Той не се страхува от изкушенията и съблазните, защото ги е надраснал.
14.7.1930г.
37. Чрез Него стана, МС , София
По този начин идат изкушенията в живота.
30.7.1930г.
38. Скришната стаичка, ООК , СБ , 7-те езера
Кога идат изкушенията? Когато човек не изпълнява волята Божия.
38.2 Скришната стаичка ( втори вариант )
Изкушенията всякога идат, когато човек не изпълни волята Божия.
28.1.1931г.
39. Прояви на човешкото съзнание, ООК , София
Ако е слаб и отваря очите си пред изкушенията, той непременно ще се подхлъзне.
1.2.1931г.
40. Отношение към Бога,  УС , София
Изкушенията са изпити, чрез които човек се чисти и освобождава от своите слабости.
17.6.1931г.
41. Музикален живот, ООК , София
Като ученици, вие трябва да бъдете внимателни, да се вглеждате във всичко, което ви обикаля; да знаете защо идват изпитанията и изкушенията. Бъдете внимателни, не се поддавайте на изкушения. – Защо идват изкушенията? – Те са мощна сила, която съществува в природата.
12.7.1931г.
42. Любовта към Бога,  РБ , 7-те езера
Прахът представлява изкушенията в пътя.
Като ви говоря за дявола, имам предвид изкушенията, на които всеки ден можете да се натъкнете. Няма какво да се спирате пред изкушенията и да ги обяснявате.
21.8.1931г.
43. Отиване и връщане, СБ , София
Значи мухата представлява страданията или изкушенията в Живота – разумният човек лесно се справя с тях.
30.10.1931г.
44. Силови центрове,  МОК , София
Съществува наука, която освобождава човека от примките и изкушенията.
44.2 Отношение на силовите центрове ( втори вариант )
Има една наука за изкушенията. При изкушенията ти имаш един красив момък, много добре облечен с копринени чорапи, парфюмиран, тъй охолен, казва: Заповядайте! А след като влезнеш вътре всичко, което имаш в джоба си, ще изчезне.
11.11.1931г.
45. Двоен дял, ООК , София
Пред Него се изпречи един от великите адепти на злото и започна да Го изкушава. - Защо трябваше и Христос да изкушават? - Хората се изпитват чрез изкушенията, както ученикът чрез уроците, които учителят му преподава.
25.11.1931г.
46. Разтоварване на съзнанието, ООК , София
Изпитанията, изкушенията, недоразуменията са условия за дисциплиниране на човека.
Съблазните и изкушенията имат велико предназначение в живота.
20.12.1931г.
47. Според делата,  НБ , София
Изкушенията в света не идват от невежите хора, но от най-учените; злото в света не е създадено от глупавите хора, то е създадено от най-гениалните.
13.4.1932г.
48. Закон на вярата и любовта, ООК , София
Една млада сестра разказваше, как се справяла с изкушенията.
48.2 Законът на вярата и Любовта ( втори вариант )
Когато дойдем до себе си, ние мислим за изкушенията.
24.8.1932г.
49. Иде час, СБРБ , 7-те езера
Преди всичко изкушенията, изпитанията и мъчнотиите в живота на човека са дадени точно според неговата сила. Даже нещо повече: силата на човека е по-голяма от мъчнотиите и изкушенията, които му се дават.
7.12.1932г.
50. Изпити на ученика, ООК , София
Изкушенията идват от самосъзнанието.
7.5.1933г.
51. Овчарите,  НБ , София
Сега основната мисъл, която седи в природата, която ние не съзнаваме, ние живеем в един преходен свят, свят на случайности, ние не сме в реалния свят, ние сме в света на изкушенията.
3.9.1933г.
52. Едно звено, СБ , София
Кога, именно, трябва да бъде неподвижен? Когато дойде въпрос за престъпленията, за изкушенията, за злото.
19.8.1934г.
53. И помаза, СБ , София
Школата, която следвате, има за цел да ви покаже причините на измамата, на изкушенията, на които се поставяте.
29.8.1934г.
54. На своето место, ООК , София
Вие не сте седели да мислите, как идват изкушенията.
7.10.1934г.
55. Посвещения в живота,  УС , София
В широк смисъл думата „мома“ означава девственото, чистото в човека, което не познава силата и влиянието на изкушенията.
18.11.1934г.
56. Езикът на дъгата,  УС , София
Не се страхувайте от изкушенията, но дръжте съзнанието си будно.
2.12.1934г.
57. Помни Създателя си!,  НБ , София
Не само че изкушенията не трябва да засягат човека, но той трябва да бъде свободен от тях.
3.2.1935г.
58. Ценната дума,  УС , София
Мисъл, която не може да освободи човека от съблазните и изкушенията, не е права, не е истинска.
58.2 Ценната дума ( втори вариант )
Мисъл, която не може да освободи човека от съблазните и изкушенията, не е права, не е истинска.
20.2.1935г.
59. Изпитите на ученика, ООК , София
Искам да остане сега мисълта: изкушенията, в които се намирате, има изпитания, които трябва да минат, неизбежни са.
Ще минете по всичките пътища на изкушенията, страданията.
10.3.1935г.
60. Най-голямото изкуство,  УС , София
60.2 Какво ще говори Учителят ( втори вариант )
Така идват изкушенията.
8.5.1935г.
61. Трите геометрични фигури, ООК , София
Някой път вие не разбирате откъде произлизат изкушенията.
12.5.1935г.
62. Правото на Любовта,  УС , София
Защо се мъчи благочестивият човек? Трябва ли да се изкушава той? Съблазънта и изкушенията неизбежно ще дойдат за всички хора - праведни и грешни, но трябва да знаят, как да се справят с тях.
7.7.1935г.
63. На утрешния ден,  НБ , София
Там прекарал цели 20 години, като се пазил от изкушенията на дявола.
14.7.1935г.
64. Слово и Живот,  УС , София
Изкушенията на сегашните хора са от друг характер и произход.
21.7.1935г.
65. Блажен, който яде хляб в Царството Божие,  НБ , София
Един от еврейските пророци казваше за изкушенията на Христа.
10.11.1935г.
66. Роденото от плътта,  НБ , София
Тогава дойдоха изкушенията, които Той отхвърли от Себе Си и на всички издържа.
29.12.1935г.
67. Причина на страданията. Любов, разумност, истина и доброта,  УС , София
67.2 Причини за страданията ( втори вариант )
Как ще се справите с него? За да издържите на изкушенията, на които той ви поставя, трябва да знаете поне два езика повече от него.
26.1.1936г.
68. Слуги на Доброто, УС , София
68.2 Слуги на доброто ( втори вариант )
Изкушенията и изпитанията са професорите и професорките.
Не обичаш ли така, ще попаднеш в областта на изкушенията.
5.4.1936г.
69. Двете фази в пътя на ученика, УС , София
69.2 Двете фази ( втори вариант )
Пазете се от изкушенията на дявола, за да не си счупите главата. Той не подозирал, че се поддал на изкушенията на дявола.
11.10.1936г.
70. Реалното в Любовта,  УС , София
Той се отказал от съблазните и изкушенията на света и предпочел да служи на Бога.
1.8.1937г.
71. Червен и светъл, СБ , РБ , 7-те езера
За да се справите с противоречията и изкушенията в света, сърцето, умът, душата и духът ви трябва да бъдат будни.
8.8.1937г.
72. Двете състезания, СБ , РБ , 7-те езера
Човек трябва да има будно съзнание, да разбира, отгде идат изпитанията и изкушенията в живота му.
14.11.1937г.
73. Първата песен,  УС , София
Пазете се от изкушенията, които идат, както на сън, така и в будния ви живот.
21.11.1937г.
74. И виделината свети, НБ , София
Но що се отнася до изкушенията, в Бога изкушения няма.
26.6.1940г.
75. Бъдете яки!, ООК , София
Не е лошото в изкушенията, то е изпитание.
13.10.1940г.
76. Самоотричане,  УС , София
Изкушенията, всичките мъчнотии те са предпазителна мярка.
8.1.1941г.
77. Ще ви бѫде, ООК , София
Следъ шесть месеца, като дойдатъ изкушенията, мѫчнотиитѣ, тѣ сѫ на южния полюсъ, слънцето ходи на хоризонта, рѣдко топлината излиза надъ нула градуса.
77.2 Ще ви бъде ( втори вариант )
След шест месеца като дойдат изкушенията, мъчнотиите, те са на южния полюс, слънцето ходи на хоризонта, рядко топлината излиза над нула градуса.
22.9.1941г.
78. От север към юг, СБ , София
Изкушенията представляват слабостите в човешкия живот.
78.2 С любов ( втори вариант )
Ще бъде свободен от смъртта, свободен от сиромашията, свободен от болестите, свободен от изкушенията в света. То са изкушенията в света.
24.5.1942г.
79. Любов, вяра и надежда,  УС , София
Като си стар, няма да имаш изкушенията на младия, ще бъде умът ти свободен.
28.4.1943г.
80. Трите метода, ООК , София
Изкушенията са мухите. После протестираш защо са ти изкушенията.
18.7.1943г.
81. Второ отделение, НБ , София
При него ще дойдат изкушенията на плода.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.