Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


30.12.1913г.
1. Онова, което ще повдигне човека, ИБ ,
Сега изкуството е да се разбере какво иска бащата.
29.4.1914г.
2. Познайте Истината и Истината ще ви, ИБ , Бургас
Изкуството е да знаем как да постъпваме към всеки един от тях.
23.8.1914г.
3. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
Може да я произнасяме, но не е достатъчно простото нейно произношение, а трябва да се научим да произнасяме така думата „Любов", както тя се произнася с небесния език, щото един ангел да може да те познае, че си человек – там е изкуството!
24.9.1914г.
4. Мир вам!, НБ , София
Сечи дърва, но ги сечи по всички правила на изкуството.
Ще кажеш: „Омръзна ми вече!“ Но трябва да разбереш, че изкуството се придобива с голямо търпение и трудолюбие и че за мързеливите няма Небе.
4.10.1914г.
5. Необходимостта да познаваме Бога, НБ , София
И по тоя начин, с течението на времето, вие усвоявате изкуството на един отличен виолонист.
Ето изкуството – най-малкото. „Ама – ще кажете – това е много лесна работа.“ Не е май лесна.
Тогава ще излезем да работим за нашите по-малки братя и сестри, и те да се научат на изкуството да придобият богатството на тоя Божествен живот.
29.11.1914г.
6. Словесното мляко, НБ , София
Едни гарджета поискали майка им да ги премести в друго гнездо; тя ги попитала: „Ами ще вземете ли с вас и оцапаните си задници?“ – „И тях ще вземем.“ – „Не може: ще оцапате и другото гнездо.“ Някои несмислени жени казват: „Защо Господ ме е направил жена?“ Ето защо: Като жена изучавате едно изкуство, което като мъж не бихте изучили – изкуството да приготвите млякото, с което трябва да отхраните децата си.
20.12.1914г.
7. Учителите, НБ , София
Двама художника, скулптори, се състезавали кой разбира по-добре изкуството и се завзели всеки от тях да докаже кой е по-добър скулптор.
Той е благ, добър, справедлив, но и сериозно строг; ще хване такива незвани учители и ще им наложи глоба 10,000 таланта и ще прибави: „Затворете го в тъмницата, да научи изкуството как се преподава“.
5.11.1916г.
8. Христа да придобия,  НБ , София
Но ако искате да научите изкуството на Живота, трябва да живеете като един цигулар.
24.12.1916г.
9. Ще бъдат научени,  НБ , София
В него се крие изкуството да помирява хората.
9.2 Ще бъдат научени ( втори вариант )
Този говедарин, който накривил шапка и тръгнал да пасе говедата, то значи - той учи изкуството, как да разполага със своя живот, а това е действително изкуство.
1.1.1917г.
10. Братът на най-малките,  ИБ НБ , София
Близо до Христа може да бъде само малкият, т.е. онзи, който е научил изкуството да се смалява.
10.2 Братътъ на най-малкитѣ ( втори вариант )
Близо до Христа може да бѫде само малкиятъ, т.е. онзи, който е научилъ изкуството да се смалѣва.
14.1.1917г.
11. Марта и Мария,  НБ , София
Така и Христос ще се спре някой път при вас в живота ви, когато сте обременени, отегчени, когато мислите, че вашият живот няма смисъл, не сте полезни, като че изкуството, което учите, няма цена; тогава Той ще се спре и ще посвири с вашата цигулка.
28.1.1917г.
12. Все що е писано,  НБ , София
12.2 Все що е писано ( втори вариант )
Знаете ли, колко хиляди години е работила гъсеницата, докато придобие изкуството да преде, да се завива в пашкул и да се превърне в пеперуда.
8.2.1917г.
13. Хигиена на човешката душа, ИБ , БС , София
Страданието е един костелив орех; изкуството е да се научите да го счупвате и използвате.
11.2.1917г.
14. Децата,  НБ , София
Знаете ли колко енергия, колко материя е пресирана в един атом? По същия начин, по същия закон и ние трябва да се смалим, да станем малки, като деца, защото велик е само Бог, и за да бъдем като Него, трябва да научим изкуството на преходните неща в битието, стадиите на преходния живот, защо малките неща минават от малки към големи.
18.2.1917г.
15. Познание. Самопожертвуване,  НБ , София
15.2 Всичко ми е предадено ( втори вариант )
Христос призовава при себе си всички обременени, да ги научи на изкуството да носят леко своето бреме. „Никой не може да дойде при мене, ако Отец ми не го привлече”.
Дето похлопа човек – на вратата на науката, на изкуството, на музиката, навсякъде ще удари на камък.
25.3.1917г.
16. Солта,  НБ , София
Наистина, всеки може да бъде щастлив, но трябва да придобиете изкуството да задържите това щастие, а не само да го придобиете.
Изкуството е сега да разберете у кого е грешката – те ли нямат сол, или вие.
8.4.1917г.
17. Яков и Исав,  НБ , София
Лаван бил хитър човек, но Яков владеел изкуството да забогатява.
17.2 Яковъ и Исавъ ( втори вариант )
Нѣкой казва: „Защо да не съмъ и азъ богатъ въ този свѣтъ?“ Трѣбва да научите изкуството на Якова, да имате неговата смѣлость.
15.4.1917г.
18. Радвайте се, НБ , София
Той веднага отишъл при майстора си и го запитал: Майсторе, защо моите грънци се пукат при печенето? – Не си изучил изкуството. Трябва да стоиш при мене още три години, да научиш изкуството – да не се пукат грънците.
Значи, той знае изкуството на духането, опитал е силата на това „ху."
18.2 Радвайте се ( втори вариант )
Отива пакъ при своя майсторъ и запитва: „Защо моитѣ грънци се пукатъ?“ – „Не си научилъ добрѣ изкуството, ще трѣбва още три години да стоишъ чиракъ и тогава ще се научишъ добрѣ да работишъ,“ му отговорилъ майсторътъ.
22.4.1917г.
19. Божията воля,  НБ , София
Йона не познавал изкуството да плава, затова попаднал в устата на кита.
29.4.1917г.
20. Чистосърдечните,  НБ , София
Какво прави градинарят, когато иска да присади някое дърво? Той прави ред опити, докато най-после научи изкуството да присажда.
20.2 Чистосърдечнитѣ ( втори вариант )
Само Богъ, Който стои нависоко, може да слѣзе отъ високо на низко; само орелътъ, който е научилъ изкуството да лети, само той може да направи това.
6.5.1917г.
21. Вземане и даване,  НБ , София
Човек трябва да знае изкуството да превръща кръвта в енергия, в сила.
Изкуството, науката, да оправяш кривия е достояние само на майката.
13.5.1917г.
22. Бог е съчетал,  НБ , София
Да живее човек правилно, това значи, да владее изкуството да свири.
Кои са виновниците за развалянето? Преди да са научили изкуството, да точат брадвите си, на коритата на чешмите, хората трябва да са научили закона на хармонията.
3.6.1917г.
23. Бог е Дух,  НБ , София
Това значи, да владее човек изкуството, да превръща горчивите сокове в сладки.
30.6.1918г.
24. Доведете го,  НБ , София
Бог й отговорил: "Понеже само ти призна своята слабост, на тебе възлагам изкуството да събираш сладкия сок от цветята и да правиш от него мед."
Светът ще се оправи, когато хората придобият изкуството на пчелата и скромността на двете планини – Арарат и Синай.
24.2 Доведете го ( втори вариант )
Богъ ѝ отговорилъ: Понеже само ти призна своята слабость, на тебе възлагамъ изкуството да събирашъ сладкия сокъ отъ цвѣтята и да правишъ отъ него медъ.
Свѣтътъ ще се оправи, когато хората придобиятъ изкуството на пчелата и скромностьта на дветѣ планини — Араратъ и Синай.
23.7.1918г.
25. Заведеевата майка,  НБ , София
Той е научил изкуството да плава.
25.2 Заведеевата майка ( втори вариант )
Той е научилъ изкуството да плава.
28.7.1918г.
26. Събличане и обличане,  НБ , София
Само Природата владее изкуството да превръща старото в ново.
26.2 Събличане и обличане ( втори вариант )
Само природата владѣе изкуството да превръща старото въ ново.
4.8.1918г.
27. Доброто вино,  НБ , София
Това не е нищо друго, освен изкуството, което Христос притежавал – да превръща водата във вино.
Пожелавам ви от днес да прилагате изкуството на Христа, да превръщате водата във вино, да възприемете Новото учение, а с него заедно и Новия живот.
27.2 Доброто вино ( втори вариант )
Това не е нищо друго, освенъ изкуството, което Христосъ притежавалъ — да превръща водата въ вино.
Пожелавамъ ви отъ днесъ да прилагате изкуството на Христа, да превръщате водата въ вино, да възприемете новото учение, а съ него заедно и новия животъ.
15.9.1918г.
28. Не може да се укрие,  НБ , София
Ще дойде време, когато хората ще крадат майсторски, по всички правила на изкуството.
И българите трябва да живеят помежду си като братя и да се откажат от изкуството си да прескачат плета.
28.2 Не може да се укрие ( втори вариант )
Ще дойде време, когато хората ще крадатъ майсторски, по всички правила на изкуството.
И българитѣ трѣбва да живѣятъ помежду си като братя и да се откажатъ отъ изкуството си да прескачатъ плета.
22.9.1918г.
29. Двамата братя,  НБ , София
Сегашните хора не могат да бъдат щастливи, но трябва да владеят изкуството да правят тухли от калта, в която живеят, или, като растенията, да изсмукват хранителните сокове от нея и да ги превръщат в сладки плодове.
29.2 Двамата братя ( втори вариант )
Сегашнитѣ хора не могатъ да бѫдатъ щастливи, но трѣбва да владѣятъ изкуството да правятъ тухли отъ кальта, въ която живѣятъ, или, като растенията, да изсмукватъ хранителнитѣ сокове отъ нея и да ги превръщатъ въ сладки плодове.
6.10.1918г.
30. Да се роди,  НБ , София
Той е господар на своя живот и владее изкуството да се качва на Небето и да слиза в ада по свое желание.
Кой ще отнеме изкуството на художника да рисува, и на музиканта да свири?
Духът подразбира разумния принцип, който владее изкуството да превръща малките и слабите неща във велики и силни.
30.2 Да се роди ( втори вариант )
Той е господарь на своя животъ и владѣе изкуството да се качва на небето и да слиза въ ада по свое желание.
Кой ще отнеме изкуството на художника да рисува, и на музиканта да свири?
Духътъ подразбира разумния принципъ, който владѣе изкуството да превръща малкитѣ и слабитѣ нѣща въ велики и силни.
13.10.1918г.
31. Двата полюса,  НБ , София
На края на третата година той се почувствал майстор в изкуството, почти като господаря си, и затова се осмелил да му каже: "Господарю, понеже научих вече занаята, моля те да ме произведеш майстор.
Това значи, да владее човек изкуството да пече грънците си, без да се пукат.
31.2 Двата полюса ( втори вариант )
На края на третата година той се почувствувалъ майсторъ въ изкуството, почти като господаря си, и затова се осмѣлилъ да му каже: Господарю, понеже научихъ вече занаята, моля те да ме произведешъ майсторъ.
Това значи, да владѣе човѣкъ изкуството да пече грънцитѣ си безъ да се пукатъ.
8.12.1918г.
32. Разделено царство, НБ , София
А за това трябва да научите изкуството да съединявате.
15.12.1918г.
33. И рече баща му,  НБ , София
Всяка мисъл, която не е изваяна по всички правила на изкуството, не може да издържи. Когато майката изгуби детето си, тя плаче, страда и се запитва: “Защо умря детето ми?” – Защото не си го изваяла по правилата на изкуството. – “Какво да правя тогава?” – Ще повториш опита си.
33.2 И рече баща му ( втори вариант )
Всѣка мисъль, която не е изваяна по всички правила на изкуството, не може да издържи. Когато майката изгуби детето си, тя плаче, страда и се запитва: Защо умрѣ детето ми? — Защото не си го изваяла по правилата на изкуството. — Какво да правя тогава? — Ще повторишъ опита си.
12.1.1919г.
34. Великите условия на живота,  НБ , София
Паякът например, носи в себе си изкуството да преде.
Съзнателно, или несъзнателно може да счупиш крака на брата си, но Господ ще те научи на изкуството да лекуваш счупени крака.
19.1.1919г.
35. Голямата вяра,  НБ , София
Не трябва ли и човека да научи изкуството да се смалява и увеличава, когато условията му диктуват едното или другото положение.
26.1.1919г.
36. Лозата и пръчките,  НБ , София
Те искат да придобият изкуството да се сгъстяват и разширяват по желание, но не могат и се обезсърчават.
2.2.1919г.
37. Като себе си,  НБ , София
Покрай големите философски познания, той научил изкуството да се разговаря с движения на ръцете.
9.2.1919г.
38. Противоречие в съзвучието,  НБ , София
Наистина, човек е лишен от изкуството да рита.
6.4.1919г.
39. Господ му рече,  НБ , София
Днес тя владее изкуството да събира прашец и нектар от цветята и да го превръща в мед.
39.2 Господ му рече ( втори вариант )
Днес тя владее изкуството да събира прашец и нектар от цветята и да го превръща в мед.
17.4.1919г.
40. Това учение, ИБ , БС , София
Например някое куче ви е ухапало – изкуството е да турите на раната такъв лек, щото да не остане никакъв белег.
22.6.1919г.
41. Малкият закон,  НБ , София
Опяването не е нищо друго, освен че тази картина не е направена по всички правила на изкуството.
41.2 Малкият закон ( втори вариант )
Опяването не е нищо друго освен: означава, че тази картина не е направена по всички правила на изкуството.
29.6.1919г.
42. Старият книжник,  НБ , София
Аз бих желал да бъдете в това отношение всички масажисти, хирурзи, но да изпълнявате вашата работа най-добре, по всички правила на изкуството.
19.8.1919г.
43. Мировата Любов, СБ , В.Търново
Вие можете да разбирате много добре всеки закон, може да сте философ, държавник и т.н.; то е само изкуството на двамата художници, сянката на нещата, не е същността на Живота.
20.8.1919г.
44. Правият път, СБ , В.Търново
Съзнал, че това го прави много нещастен, и се върнал при своя учител, оплакал му се, но последният му казал: „Няма какво, ще носиш славата на своето величие.“ Другият ученик пък поискал от учителя си да го научи на изкуството да става малък според желанието си.
Единият и другият метод са потребни, но потребен е и един среден – да знаете изкуството да преминавате от едно състояние в друго, от една форма в друга.
24.8.1919г.
45. Космичната Обич, СБ , В.Търново
Тези хора наричаме велики, защото са научили изкуството да стават големи. Те разбират тайната да се увеличават, да привличат всички хора, цялото общество наоколо си, но главното не са научили - изкуството да организират хората, обществата като съзнателни единици.
Как ще се храни тогава? - Вече няма да се храни с листа, а ще се учи на изкуството да си направи крилца, за да хвръкне и вади сокове из цветовете.
Майсторът му рекъл: "Ще ти кажа изкуството, но ще работиш при мен още три години".
28.9.1919г.
46. Аз съм онзи човек,  НБ , София
Когато намествате крака на някого по всички правила на изкуството, страданието е на място.
46.2 Аз съм онзи човек ( втори вариант )
Когато намествате крака на някого по всички правила на изкуството, страданието е намясто.
9.11.1919г.
47. Бог е говорил,  НБ , София
Музиката и изкуството е постоянното ми занимание.
47.2 Бог е говорил ( втори вариант )
Музиката и изкуството е постоянното ми занимание.
30.11.1919г.
48. И отиде та се представи,  НБ , София
Като не могъл да научи изкуството да работи, младият син решил да напусне този гражданин, т.е. да умре за света и да се върне при баща си.
Ако лозарят отиде навреме на лозето си и отреже пръчките по всичките правила на изкуството, неговата работа е на място.
21.12.1919г.
49. Денят на доброто,  НБ , София
Учили ли сте изкуството да си миете очите? Аз бих ви препоръчал на направите следния опит: ако си неразположен, или не можеш да разбереш някой предмет, или някой човек ти е неприятен, вземи един леген с чиста изворна вода, подигни очите си към Бога, тури лицето си вътре в легена, отвори очите си, направи няколко мигания във водата и кажи: „Искам моят ум да бъде чист като тази вода“, тогава виж дали си изменил настроението.
8.1.1920г.
50. Излязоха и завтекоха се,  НБ , София
Ако говориш за изкуството, вземи четката в ръка.
50.2 Излязоха и завтекоха се ( втори вариант )
Ако говориш за изкуството, вземи четката в ръка.
22.1.1920г.
51. Електричеството и магнетизмът, ИБ ,ООК , София
Изкуството е как да се изваждат сокове от земята.
Малките избухвания са хвърляния бомби и всичко друго, което е приготвено в човешката лаборатория, напълнена с електричество, и тези изхвърляния може да умъртвят човека – ако тези бомби паднат по всички правила на изкуството, човек ще свърши.
22.1.1920г.
52. Кротостта и смирението, ИБ ,ООК , София
Когато някой ученик е усвоил изкуството да шие, да рисува, да свири, или какво и да е друго изкуство, проверява се, как е научил преподаденото; така ще проверяват и вас.
Вие започнете да работите – изкуството само по себе ще дойде. Добре е човек да заема първо място в истината, в любовта, в добродетелта, в мъдростта, но, ако иска да заеме първо място в този свят, ще изгуби изкуството да бъде смирен и кротък.
5.2.1920г.
53. Мъчението, ИБ ,ООК ,
Ако вие разберете изкуството на мъчението, Царството Божие ще дойде във вас.
26.2.1920г.
54. Великата майка, ИБ , БС , София
Когато в миналата си беседа казах, че онзи от вас, който не е готов да следва, кракът му да не стъпва в Окултната школа, подразбирам да не си слагате крака в Школата на тази ваша Майка, понеже тя ще ви изхвърли навън по всички правила на изкуството.
5.3.1920г.
55. Вяра, ИБ , БС , София
Сега ще се учите на изкуството да мълчите.
7.3.1920г.
56. Ще управлява всички народи,  НБ , София
Един пътник минал край един паяк, който развивал изкуството си да преде, и го запитал: Какво правиш? – Както виждаш, преда; аз съм трудолюбиво същество, макар че хората имат лошо мнение за мене.
Ако изкриви пътя на своята мисъл, и човек ще изгуби изкуството да преде и да тъче своята мрежа.
28.3.1920г.
57. Законът и пророците,  НБ , София
Ето защо, аз ще стана твой учител и ще те уча на изкуството да превръщаш материята. — Докога ще ме учиш? – Докато придобиеш това изкуство.
Като се разсърди на жена си, мъжът започва да и се зъби и я пита: Научила ли си изкуството на зъбенето? Тя погледне смутено надолу и казва: Не е още време за това.
Професорът му казал: Сега, аз ще ти докажа, не не си научил добре изкуството.
Дали правиш добро, или зло, направи го по всички правила на изкуството.
11.4.1920г.
58. Отиде след Него,  НБ , София
Кажи: Аз владея изкуството да свиря и да рисувам.
25.4.1920г.
59. Приятел и раб,  НБ ,ИБ  , София
Че защо се чудиш? Ти сама не си научила изкуството на приятелството.
9.5.1920г.
60. Запалят свещ,  НБ , София
Който прилага изкуството да присажда, трябва да е глупав човек.
10.5.1920г.
61. Работете с Любов, ИБ , БС , София
Ученикът трябва да се научи първо на изкуството да свири.
27.6.1920г.
62. Щастието е в человека,  ИБ , Бургас
Изкуството в живота е да се свършат дреболиите.
19.8.1920г.
63. Път, Истина и Живот, СБ , В.Търново
Земята е едно велико училище и като научиш на нея изкуството, за което си дошъл, ще си заминеш, като оставиш ножиците и всички инструменти – нищо няма да вземеш със себе си.
20.8.1920г.
64. Необходими условия за ученика., СБ , В.Търново
Нека всеки от вас стои на мястото си в света, да бъде чист и да упражнява изкуството на самообладанието.
14.10.1920г.
65. Нито се променя, нито се изменя,  ИБ , В.Търново
Нам не ни трябва изкуството да правим тунели, да пробиваме планините, а да изучим изкуството да прехвръкнем планините.
25.1.1921г.
66. Кротките, НБ , ИБ ,
Аз нахвърлям моите мисли тъй, както слънцето своите лъчи, и всеки ще ги възприеме тъй, както иска неговата душа, и ще твори с тях толкова, колкото е изкуството на неговата душа, и всеки ще се облече тъй, както изисква неговият вкус.
27.2.1921г.
67. Любовта,  НБ , София
Тези братя са: серафимите – братя на Любовта; херувимите – братя на хармонията; престолите — на волята; господствата – на радостта, интелигентността; силите – на движението и растенето; властите – братя на външните форми, изкуството; началствата – братя на времето, състоянието и такта; архангелите – на топлината и огъня; ангелите — носителите на живота и растителността, които приготовляват живота.
67.2 I. Любовта. ( втори вариант )
Тези братя са серафимите - братя на любовта; херувимите - братя на хармонията; престолите - на волята; господствата - на радостта, интелигентността; силите - на движението и растенето; властите - братя на външните форми, изкуството; началствата - братя на времето, състоянието и такта; архангелите - на топлината огъня; ангелите - носители на живота и растителността, те приготовляват живота.
20.3.1921г.
68. Фарисей и садукей,  НБ , София
То е обладало науката, политическия живот, изкуството, музиката – целокупния живот.
27.3.1921г.
69. Сеятелят,  НБ , София
Религиозният казва: „Не съм изучавал изкуството да изпразвам касите на хората.
1.5.1921г.
70. Възкресение на Любовта,  НБ , София
Най-голямото изкуство за всички е изкуството да любим.
Те не са научили изкуството да свирят.
70.2 Възкръсение на Любовьта ( втори вариант )
Тѣ не сѫ научили изкуството на свиренето и любовьта не е въ тѣхъ, защото зурлитѣ имъ много зъзнатъ.
29.5.1921г.
71. Да ги изпита,  НБ , София
71.2 Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване ( втори вариант )
Изкуството не е да ви лъжа, всѣки знае да лъже, а да живѣе човѣкъ добъръ животъ, това е изкуство.
5.6.1921г.
72. Ангелът отговори,  НБ , София
Сега пак сте дошли на земята, в земното училище, да научите изкуството да слушате гласа на Бога.
72.2 Ангелътъ отговори ( втори вариант )
Жената, като се жени, изкуството не е въ жененето, изкуството не е въ раждането, а въ смисъла на това раждане, въ смисъла на това женене.
26.6.1921г.
73. В правда, истина и святост,  НБ , София
73.2 Правда, истина и светость ( втори вариант )
И като умре, за да не се изложатъ, казватъ: „Така му е писано, такава му е кармата, той е единъ грѣшникъ, слѣдователно не можемъ да го спасимъ.“ Тъй казватъ и лѣкаритѣ, които не разбиратъ изкуството си.
21.8.1921г.
74. Определяне работата на четирите съвета, СБ ,БР , В.Търново
Заемете се да правите маси, каци, приложете през свободното си време изкуството, което владеете, и каквото придобиете, ще може да го продавате.
22.8.1921г.
75. Правилното растене на душата и . хармоничното развитие на душевните сили, СБ , В.Търново
Между вас да няма критика – оставете я навън! Когато някой дойде да си покаже способностите, да си покаже изкуството, ако е музикант, ще му дам цигулката си и ще му кажа: „Изсвири ми едно парче от Шопен.“ Аз ще го слушам може ли хубаво да свири.
23.8.1921г.
76. Отговори на зададени въпроси, СБ , В.Търново
– Каква е ролята на изкуството?
Ролята на изкуството е облагородяване и сближаване на хората. Когато аз имам изкуството да говоря и вие имате изкуството да говорите, аз ще ви кажа нещо, ще се сближим, ще се облагородим. И тъй, ролята на изкуството във всяко отношение е тази да сближава и облагородява хората.
Дали тази мисъл е от областта на практическия живот, дали е мисъл за изкуството, или за физически труд, или каквато и да е друга мисъл в живота, това е безразлично – стига тя да има приложение, постарайте се да я реализирате.
6.11.1921г.
77. Ненаписаните закони,  НБ , София
И ще имате изкуството, и като влезете в новия закон, ще кажете: „Аз зная, аз любя, аз уча, истината е с мене, аз познавам всичките мои братя, зная всичко, нищо не ме смущава сега“.
5.2.1922г.
78. Какво трябва да искаме?,  НБ , София
Много лесно е да кажем: „Обичай!“ Но когато дойде да приложим закона, там е изкуството.
Е-е, там е изкуството, а вие трябва да се радвате, че той много добре е направил.
24.2.1922г.
79. Трите живота, ООК , София
Трябва да приложите Божествените правила, както е в музиката и в изкуството.
79.2 Трите живота ( втори вариант )
Щом знаете Божествените правила, ще ги прилагате, както музикантът прилага правилата на музиката, и художникът – правилата на изкуството.
1.3.1922г.
80. Страх и безстрашие, МОК , София
Ето защо, за да влезе в този път, човек трябва да придобие изкуството най-малко да се страхува и да има най-малка тъмнина в съзнанието си.
80.2 За страха и безстрашието ( втори вариант )
Първо научете изкуството да се страхувате най-малко и да имате най-малката тъмнина.
30.3.1922г.
81. Три разряда ученици, ООК , София
81.2 Три категории ученици ( втори вариант )
И това е възможно, но магическата пръчица се дава само на онзи, който знае изкуството да спи правилно.
4.4.1922г.
82. Отрицателни и положителни черти на ученика, ООК , София
82.2 Качества на ученика ( втори вариант )
Хората знаят много изкуства, но още не са научили изкуството правилно да живеят.
Ще каже някой, че знае теорията на музиката, на изкуството.
21.5.1922г.
83. Много плод,  НБ , София
Туй куче, което е давено, не е научило изкуството още, по-голямото куче му казва: „Ти не давиш като мен“, а малкото куче разбира: „Да давиш като мен“.
11.6.1922г.
84. Както е Он чист,  НБ , Витоша
Обаче усъмнил се, повикал някои приятели и един почнал да го подпитва. „Виждаш ли ги, искат да ме подпитват, да вземат моето изкуство, да подкрепя тяхната работа, но този въпрос надали ще се разреши.“ Защо? – Защото той се усъмнил, че някои от приятелите му искат да отнемат изкуството му, да му вземат парите, за да повдигнат работата си.
22.6.1922г.
85. Влиянието на музиката, ООК , София
Но ти не си научил още изкуството да бъдеш добър.
25.6.1922г.
86. Гладуват и жадуват,  НБ , София
А сега ние бъбрим, тъй туряме тук-там тухлите, наляво, надясно, и след туй като дойде комисията и каже: „Направил си погрешка“. – „Защо съм направил погрешка?“ – „Не градиш добре.“ Правото говорене е градеж в живота, туй е изкуството.
29.6.1922г.
87. Мечешкият капан!, ООК , София
За вас окултните ученици важи да изучаваме изкуството да градим отлично.
87.2 Мечешкият капан ( втори вариант )
За вас, като ученици, не са важни обясненията, нито причините за нещата, но да научите изкуството да градите, да бъдете добри майстори.
20.7.1922г.
88. Живите сили в природата, ООК , Чамкория
88.2 Живите сили на природата ( втори вариант )
Обаче само онзи може да чете и разбира писаното върху скъпоценните камъни, който владее изкуството да разбира акашовите записки.
2.8.1922г.
89. Деятелност на сърцето, МОК , София
89.2 Деятелност на сърцето ( втори вариант )
Същото се отнася до музиката и до изкуството.
27.8.1922г.
90. Истинната лоза, НБ , СБ , В.Търново
90.2 Аз съм истинската лоза ( втори вариант )
Обичаш изкуството, художеството; ако ся отличен, първокласен художник и нарисуваш една картина, аз ще те обикна.
24.9.1922г.
91. Ще ви научи,  НБ , В.Търново
Като ученици, от вас се иска – да научите изкуството да говорите меко.
1.10.1922г.
92. Живият Господ,  НБ , Русе
Като дойде един лекар, който разбира изкуството си, той взима щипците и изважда тръна.
11.10.1922г.
93. Отличителни качества на волята,  МОК , София
Следователно, както в науката, в музиката, в изкуството са необходими упражнения, така и в окултната наука са необходими методи.
15.10.1922г.
94. Ангел Господен говори, НБ , София
Казвате: Възможно ли е владика да готви? - И владиката готви, както всички обикновени хора. – Какво означава думата „владика"? – Човек, който владее изкуството си. Казвате, че владици има само между религиозните хора. – Не, владици има и между готвачите. – Защо? – Защото готвачът владее изкуството си.
94.2 И ангел Господен говори на Филипа ( втори вариант )
Що е владика? Човек, който владее изкуството си. Не, и между готвачите има владика - владее изкуството си.
Аз пък нося изкуството да плувам, зная да управлявам лодка.
5.11.1922г.
95. По-леко ще бъде наказанието,  НБ , София
Ако имате нужда от пари, идете при един богаташ, който боледува от години, и му кажете: Аз имам изкуството да лекувам. Той му казва: Ще дойде при тебе един беден, който владее изкуството да лекува.
12.11.1922г.
96. Не знаете, що искате,  НБ , София
В скоро време Михаил научил изкуството да прави обувки и станал опитен обущар.
19.11.1922г.
97. Да наследя,  НБ , София
Всеки трябва да знае изкуството да намества изкълчени крака.
Казах й: Бабо, аз владея изкуството да подмладявам хората.
19.11.1922г.
98. Музика и пеене – средство за тониране, ООК , София
Като започне някой в църквата да пее: (Учителят подражава попското пеене): „иье, иьее, иьее“, казват: „Отличен псалт!“ Гръцката глава какво ще създаде? В изкуството, да, признавам, те родиха нещо, но не са гърците, които можаха да родят музика.
26.11.1922г.
99. Лама савахтани,  НБ , София
Астролозите предсказали, че за благото на царския сия, трябвало да се извърши една жертва, а именно: Той да се ожени за най-добродетелната царска дъщеря и, по изкуството на черната ложа, да се извади сърцето на царската дъщеря и да се присади на сърцето на царския син.
3.12.1922г.
100. Окултна музика, ООК , София
Те си създават идеята, че знаят много да свирят, че са добри цигулари, но всъщност хората днес едва са засегнали изкуството да свирят на цигулка.
24.12.1922г.
101. Защо не можахме,  НБ , София
Кое може да ме привлече при вас: яденето ли, облеклото ли, къщите ли, науката, изкуството, музиката ли, вашите мисли и чувства ли, вашата любов ли? Нищо не ме привлича при вас.
14.1.1923г.
102. Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не,  НБ , София
Открилъ нѣщо въ музиката, въ изкуството, въ художеството, нека си тури името тамъ, но само на своята картина, а не всички велики работи.
24.1.1923г.
103. Гордост и тщеславие,  МОК , София
Де е изкуството в Природата? В различните краски на цветята, на крилцата на насекомите и пеперудите, на птиците.
5.2.1923г.
104. Малките случаи, ООК , София
Аз ще седна, ще покажа изкуството си, а твоето ругателство е друг въпрос, ще го оставя на твоя сметка.
11.2.1923г.
105. Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни,  НБ , София
105.2 Ще бъдете свободни ( втори вариант )
В случая, циреят беше на мястото, но изкуството на философа даде своя резултат. Когато излезе голям цирей на един народ, ще дойде отнякъде един философ, който владее изкуството да лекува циреи и ще му помогне.
19.2.1923г.
106. Двете течения – огнената вълна и вълната на Любовта, ООК , София
Е, каква полза? Туй не е ли критиката? Казвам: Ако умееш, мърдай го, но ако не умееш, не го бутай по-добре! Ти знаеш ли изкуството да лекуваш крака, бутай го; ако не знаеш, не го бутай, поне ще ми направиш една услуга.
И аз не познавам по-велико изкуство от изкуството да знаеш как да живееш.
7.3.1923г.
107. Педагогическа лекция,  МОК , София
Като се упражнява известно време, той ще придобие изкуството да рисува.
107.2 Педагогическа лекция ( втори вариант )
Значи изкуството на музиката спада към духовния свят.
8.3.1923г.
108. Произход на правите мисли, ООК , София
Да кажем, вие сте художник, знаете изкуството за рисуване.
11.3.1923г.
109. Видѣхме Господа,  НБ , София
Азъ ще ви привѣда единъ примѣръ, азъ съмъ го привѣждалъ, той е слѣдующиятъ: Какъ е основанъ физическия свѣтъ? Вземете изкуството, художеството, рисуване съ мазни бои, художникъ, артистъ.
15.4.1923г.
110. Чий е този образъ?,  НБ , София
Тамъ се учи изкуството какъ да уплашишъ своя противникъ, да изкарашъ, че той нищо не знае, и ако си кривъ, да убѣдишъ нѣкого, че ти си на правата страна.
110.2 Чий е този образ ( втори вариант )
Така те изучават изкуството да плашат своя противник, да го омаломощават, да му докажат, че той нищо не знае.
13.5.1923г.
111. Дерзайте, Аз съм, НБ , София
Който иска да изучи изкуството на милването, да се поучи от слънчевите лъчи.
13.5.1923г.
112. Правилно разпределение на енергиите, ООК , София
Знаете ли как се пишат живите теми? Живата тема се състои в изкуството на писането, тъй да напишеш едно твое преживяване, че всеки, който го прочете, да преживее същото.
20.5.1923г.
113. За Името Ми, НБ , София
В изкуството, в музиката – всичко се постига с обич.
30.5.1923г.
114. Отношение на природните сили,  МОК , София
114.2 Отношение на природните сили към човешката душа ( втори вариант )
Сега, задава се въпросът: вие сте млади, имате пред себе си едно определено бъдеще, да кажем, имате да работите десет, петнайсет, двайсет години, и някои от вас може да изучавате математиката, други музиката, трети философията, четвърти изкуството и всевъзможни други неща, но всичко това цел ли е в живота ви? Това са само средства, това не е още цел в живота ви.
3.6.1923г.
115. Напразно Ме почитат, НБ , София
Той е майстор на изкуството си, а обикновеният цигулар постоянно нагласява цигулката си. – Защо става така? – Защото неговата душа не може да мине през цигулката му.
17.6.1923г.
116. Имаше двама синове, НБ , София
116.2 Имаше двама синове ( втори вариант )
И всички учени, професори ще бъдат заняти с всички отрасли на изкуството, музиката, науката, ще научат законите, всички специални методи, при които материята може да взима най-съвършени форми.
21.6.1923г.
117. Приложение, ИБ , БС , София
Цялата наука – геометрията, математиката, естествената история, астрономията, музиката, поезията, изкуството – всичко, всичко е взето отгоре.
24.6.1923г.
118. След три дни, НБ , София
Значи, вторият художник бил такъв голям майстор, че заблудил приятеля си, също майстор в изкуството.
1.7.1923г.
119. Ще дойдем при него, НБ , София
Ще кажете, че палецът не ви интересува. – А, не ви интересува! Как се познава изкуството на един градинар? Нали от плодовете му? Ако градинарят не изкарва добри плодове, с какво друго ще се похвали? Ако и човек не може да се похвали с палеца и с другите си пръсти, може ли да се нарече истински човек?
Тази енергия е причина за повдигане на религията, науката, изкуството.
3.7.1923г.
120. Първото правило,  МС , София
После, в изкуството, художниците също имат много грехове.
8.7.1923г.
121. Речи само реч, НБ , София
Сегашният човек изучава изкуството да трансформира тялото си.
8.7.1923г.
122. Упътване, ООК , София
Искате да развиете изкуството, обичта към Природата, съединете безименния с палеца.
31.10.1923г.
123. Най-добрият начин за разсъждение, ООК , София
Сега някой може да възрази, че изкуството е принесло полза.
9.12.1923г.
124. Каквото чух (Всичко, каквото чух),  НБ , София
Казал си: „Работи изкуството“.
2.1.1924г.
125. Единство на обичта, ООК , София
Онзи, който действително е изял една птичка или една кокошка, трябва да е научил изкуството да хвърка.
27.1.1924г.
126. Колко пъти да прощаваме?,  НБ , София
Науката не струва нищо, изкуството не струва нищо, ние трябва само да се молим на Бога“.
Вие сте добри като мене, но не сте научили изкуството да прощавате тъй, както аз разбирам.
17.2.1924г.
127. Морални чувства,  МОК , София
И всички дарби, всички човешки способности, талантите у човека – писателството, поезията, изкуството – всичко това зависи от онова морално спокойствие, което ние имаме, от онази вътрешна самоувереност да постъпваме съобразно великите закони в природата.
127.2 Морални чувства ( втори вариант )
И всички дарби, всички човешки способности, талантите у човека – писателството, поезията, изкуството, всичко това зависи от онова морално спокойствие, което ние имаме, от онази вътрешна самоувереност да постъпваме съобразно великите закони в Природата.
27.2.1924г.
128. Истинско и относително знание, ООК , София
В това се състои изкуството на окултния ученик.
Аз съм ви говорил толкова пъти и пак ще ви кажа: не виждам във вас изкуството да превръщате вашите мисли.
9.3.1924г.
129. Господи, да прогледам!,  НБ , София
Казвам: Мога да те науча на изкуството да присаждаш.
2.4.1924г.
130. Разумното сърце, ООК , София
Или трябва да знае да плува, или трябва да се учи да плува? Питам: в кое училище е учило изкуството на плуването онова малко патенце, което, щом се измъти, и знае да плува? Преди хиляди години то е научило това изкуство.
13.4.1924г.
131. Още малко,  НБ , София
Всичките ти усилия в науката и в изкуството ще пропаднат.
20.4.1924г.
132. Просете, търсете и хлопайте,  НБ , София
Мисля си: В кое училище и при кои професори се е учила осата да прави хирургически операции? Осата казва на мухата: Слушай, аз съм голям хирург, добре владея изкуството си.
4.5.1924г.
133. Каквото попросите,  НБ , София
Елтамар имала свой пробен камък, а именно: Ако този, който има изкуството да направи един палат, пожелае да остане с нея заедно, той не може да бъде нейният избраник.
7.7.1924г.
134. Топлината на живота, МС , София
134.2 Топлината на живота ( втори вариант )
Вие не сте изучили изкуството да разединявате, да платиш и да разплатиш.
20.7.1924г.
135. Ще дойда след тебе,  НБ , София
Обаче, още същата нощ просякът показал изкуството си.
24.8.1924г.
136. Качества на разумния живот, СБ , София
Е, питам: ако Бог не ни даде един отличен ум, ако Бог не ни даде едно отлично сърце, ако Бог не ни даде една силна воля, какво можем да направим? Ако аз съм слаб, хилав като един глист, ако Бог ме тури в една такава форма, какво мога да направя? Или ако аз имам изкуството на един паяк, какво мога да направя? Една мрежа мога да направя, но никога не мога да съградя един салон като този.
136.2 Качества на разумния живот ( втори вариант )
Е, питам: ако Бог не ни даде един отличен ум, ако Бог не ни даде едно отлично сърдце, ако Бог не ни даде една силна воля, какво можем да направим? Ако аз съм слаб, хилав, като един глистей, ако Бог ме тури в една такава форма, какво мога да направя? Или, ако аз имам изкуството на един паяк, какво мога да направя? Една мрежа мога да направя, но никога не мога да съградя един салон като този.
31.8.1924г.
137. Бележки, държани при братската среща на ръководителите в София, 1924 г., СБ ,БР , София
Кирилова имала мисия да обнови България! Също и Магдалина подобна мисия имала за света! Магдалина е изучила изкуството за просия – в Италия е събирала пари и майсторски е просила.
1.9.1924г.
138. Съзнателният живот като забава, СБ , София
Ние само се учим на изкуството да любим. Само Бог знае изкуството на Любовта и само Той може да ни го предаде, но за да възприемем туй изкуство, трябва да бъдем готови.
На изкуството да обичаме сам Бог ни учи и в този смисъл само децата могат да направят това.
В тази забава се научихме на следното нещо: всяка сутрин Бог слиза, за да ни научи на изкуството на Любовта.
138.2 Съзнателният живот като забава. ( втори вариант )
Ние само се учим на изкуството да любим. Само Бог знае изкуството на Любовта, и само той може да ни го предаде, но за да възприемем туй изкуство трябва да бъдем готови.
На изкуството да се обичаме сам Бог ни учи, и в този смисъл само децата могат да направят това.
В тази забава, се научихме следното нещо: всяка сутрин Бог слиза, за да ни научи на изкуството на Любовта.
15.10.1924г.
139. Абсолютна справедливост, ООК , София
Това е изкуството!
Докато не научите изкуството да намирате игли, вие ще ходите по съвременната мъртва материя: ще се движите по права линия, ще се движите по плоскост, по куб, по криви линии, по кръгове; ще се раждате, ще се прераждате, ще ходите по планините, ще търсите големи работи и ще имате все страдания, но никога няма да имате щастие.
26.10.1924г.
140. Раздай всичко!, НБ , София
Ще ти дамъ изкуството да риташъ съ заднитѣ си крака“.
140.2 Раздай всичко! ( втори вариант )
Ще ти дам изкуството да риташ със задните си крака.“ Дотогава конят имал пет пръста. „Не, с пет пръста не е хубаво, аз ще превърна краката ти в юмрук, та да риташ с тях и така да се браниш.“ Може ли така? – Може.
16.11.1924г.
141. Каква роля играят противоречията в живота. Влияние на планетите,  МОК , София
Какво може да ви научи Юпитер, кое изкуство поддържа той? (– Висшата търговия, финансите, дипломация.) Сатурн? (– Той го бива за началник на отделението, после и дребните занаяти, обущар…) А Слънцето има отношение към изкуството, около държавниците, около двора завзема все по-блестящи служби, а между учените има отношение към изкуствата.
23.11.1924г.
142. Да угоди на народа, НБ , София
Вие се намирате въ положението на онзи ученикъ, който дошълъ при единъ великъ индийски Учитель и му казалъ: „Учителю, искамъ да ме научишъ на изкуството да познавамъ законитѣ на великата Любовь“.
142.2 Да угоди на народа ( втори вариант )
Вие се намирате в положението на онзи ученик, който дошъл при един велик индийски Учител и му казал: „Учителю, искам да ме научиш на изкуството да познавам законите на великата Любов“.
3.12.1924г.
143. Закон на равенството, ООК , София
А изкуството да пееш – то е привилегия само за малцина; да бъдеш певец, да излезеш на сцената – всички нямат тази дарба.
7.12.1924г.
144. Великата погрешка, МОК , София
144.2 Великата погрешка ( втори вариант )
Изкуството е, като удряш, сътресението от чука да не се пренася в мускулите, а произведената от удрянето енергия да се поляризира навън.
7.1.1925г.
145. Проекции, ООК , София
Ние не искаме да те слушаме.“ – „Ама вие трябва да имате човеколюбие!“ – „Човеколюбието се проявява при други случаи – на сцената ние обичаме изкуството.“ Тъй разсъждава светът.
14.1.1925г.
146. Положителни и отрицателни състояния на живота, ООК , София
Изкуството на един художник в боите ли е? – Изкуството на един художник седи в съчетанието на боите, а не в самите тях.
Значи изкуството не е в боите. И в изкуството има четене. За да разбереш изкуството, трябва да знаеш азбуката му.
25.1.1925г.
147. Който иска славата, НБ , София
Като казвамъ, че трѣбва да се извикатъ най-добритѣ майстори, не разбирамъ майстори на изкуството, но подразбирамъ добритѣ хора, които, като работятъ, да не си кажатъ една лоша дума помежду.
Тѣ могатъ да бѫдатъ богати, иматъ изкуството за това.
Тия хора, въ душата, въ духа на които живѣе Богъ, това сѫ онѣзи велики хора, това сѫ гении, Учители на човѣчеството, които сѫ дали най-високото проявление въ музиката, въ поезията, въ изкуството – изобщо въ всички направления.
147.2 Който иска славата ( втори вариант )
Като казвам, че трябва да се извикат най-добрите майстори, не разбирам майстори на изкуството, но подразбирам добрите хора, които, като работят, да не си кажат една лоша дума помежду.
Те могат да бъдат богати, имат изкуството за това.
Тия хора, в душата, в духа на които живее Бог, това са онези велики хора, това са гении, Учители на човечеството, които са дали най-високото проявление в музиката, в поезията, в изкуството – изобщо във всички направления.
8.2.1925г.
148. Видѣхме звѣздата!, НБ , София
Какво ни интересува, ако виждаме една звезда на грамадно разстояние отъ насъ? Тъй отдалечена отъ насъ, ние виждаме само една малка свѣтлинка отъ нея? Или пъкъ, какво може да е интересувала тази звѣзда мѫдрецитѣ на изтокъ, които сѫ я видѣли, та сѫ отишли да се научатъ изкуството, какъ да се рѫководятъ отъ нея въ живота си.
148.2 Видяхме звездата! ( втори вариант )
Какво ни интересува, ако виждаме една звезда на грамадно разстояние от нас? Тъй отдалечена от нас, ние виждаме само една малка светлинка от нея? Или пък, какво може да е интересувала тази звезда мъдреците на изток, които са я видели, та са отишли да се научат на изкуството, как да се ръководят от нея в живота си.
15.2.1925г.
149. Послѣдното мѣсто, НБ , София
Дали тѣ ще се проявятъ въ науката, въ образованието, въ изкуството, въ музиката, ние съ радость ще отворимъ тѣхната книга и ще четемъ.
149.2 Последното място ( втори вариант )
Дали те ще се проявят в науката, в образованието, в изкуството, в музиката, ние с радост ще отворим тяхната книга и ще четем.
22.2.1925г.
150. И пишеше на земята, НБ , София
Тѣ подържатъ науката и изкуството, носятъ знание на човѣчеството.
Знаете ли какво е изкуството на свѣтлината? – То е тъкачество.
Знаете ли вие изкуството да възлюбишъ човѣка? Азъ често чета по романитѣ, какъ нѣкоя мома възлюбила нѣкой момъкъ и послѣ го разлюбила; или нѣкой момъкъ залюбилъ нѣкоя мома и послѣ я разлюбилъ.
Едно врѣме и азъ палихъ свѣщи, но сега искамъ да науча друго нѣщо: искамъ да науча изкуството, всички свѣщи, които се палятъ въ църква, да не гаснатъ вече; и кандилата сѫщо да не гаснатъ.
150.2 И пишеше на земята ( втори вариант )
Те поддържат науката и изкуството, носят знание на човечеството.
Знаете ли какво е изкуството на светлината? – То е тъкачество.
Знаете ли вие изкуството да възлюбиш човека? Аз често чета по романите как някоя мома възлюбила някой момък и после го разлюбила; или някой момък залюбил някоя мома и после я разлюбил.
Едно време и аз палих свещи, но сега искам да науча друго нещо: искам да науча изкуството всички свещи, които се палят в църква, да не гаснат вече; и кандилата също да не гаснат.
4.3.1925г.
151. Истинско служене, ООК , София
Защо човек краде и лъже? Или кога човекът е научил изкуството да краде и лъже? От чисто френологическо гледище кражбата е анормално развитие на стяженолюбието.
5.4.1925г.
152. Рѫката сѫблазнява, НБ , София
До сега вие сте учили изкуството да доказватѣ нѣщата и го знаете вече.
152.2 Ръката съблазнява ( втори вариант )
До сега вие сте учили изкуството да доказвате нещата и го знаете вече.
12.4.1925г.
153. Съ Духъ и огънь,  НБ , София
Не, великъ е животътъ! Ами че ако ти знаешъ да свиришъ хубаво, това не е ли животъ? Ако ти знаешъ да рисувашъ хубаво, това не е ли животъ? Ако ти знаешъ да отглеждашъ лозитѣ и да ги използвашъ разумно, това не е ли животъ? Да имашъ лозе, градина и да ги отглеждашъ добрѣ, а не тъй както сега ги обработвашъ, за да ги използвашъ само, това не е ли животъ? Да обработвашъ лозя, това е добрѣ, но трѣбва да знаешъ изкуството да правишъ тѣхнитѣ сокове сладки, а не да ги прѣвръщашъ въ вино.
153.2 С Дух и огън ( втори вариант )
Не, велик е животът! Ами че ако ти знаеш да свириш хубаво, това не е ли живот? Ако ти знаеш да рисуваш хубаво, това не е ли живот? Ако ти знаеш да отглеждаш лозите и да ги използваш разумно, това не е ли живот? Да имаш лозе, градина и да ги отглеждаш добре, а не тъй както сега ги обработваш, за да ги използваш само, това не е ли живот? Да обработваш лозя, това е добре, но трябва да знаеш изкуството да правиш техните сокове сладки, а не да ги превръщаш във вино.
28.6.1925г.
154. Плодътъ на дървото,  НБ , София
Ние се възхищаваме отъ изкуството на фонографа. Питамъ: ако е чудно изкуството на онзи, който накаралъ една игла да говори, не е ли още по-чудна онази висша интелигентность, която отпечатила човѣшката мисъль върху плочитѣ на мозъчнитѣ клѣтки? Вие още не сте се замислили върху това, какъ се произвежда човѣшката мисъль, какъ минава прѣзъ мозъчнитѣ нервни влакна и какъ най-послѣ се прѣдава прѣзъ гортана въ видъ на гласъ.
154.2 Плодът на дървото ( втори вариант )
Ние се възхищаваме от изкуството на фонографа. Питам: Ако е чудно изкуството на онзи, който накарал една игла да говори, не е ли още по-чудна онази висша интелигентност, която отпечатила човешката мисъл върху плочите на мозъчните клетки? Вие още не сте се замислили върху това, как се произвежда човешката мисъл, как минава през мозъчните нервни влакна и как най-после се предава през гортана във вид на глас.
28.6.1925г.
155. Смяна на състоянията,  МОК , София
Колко пъти те са потъвали и изплували на повърхността на водата! Ако човек не преминава от нехармоничните в хармоничните състояния на своята душа, каквото знание и да има, ще го загуби: ако е музикант, ще изгуби изкуството си; ако е художник, ще изгуби тази дарба.
6.7.1925г.
156. Вътрешна връзка, МС , София
Какви ще бъдат тия методи? Как трябва да разбирате новото учение, науката, изкуството, музиката? Науката е средство, музиката е средство, речта на човека е средство, богатството е средство.
8.7.1925г.
157. Теория и практика, ООК , София
Питам: кой цигулар не може да свири това? – Всеки може да го свири, но в това не седи изкуството на цигуларя.
13.7.1925г.
158. Малкият стрък, ИБ , Мусала
Човек е изучил изкуството да бъде добър към себе си, също така да бъде добър към ближния си, а сега трябва да изучава изкуството да бъде добър към Господа.
158.2 Малкият стрък ( втори вариант )
Ние научихме изкуството да бъдем добри към себе си, да бъдем добри към ближните си също научихме, но сега трябва да научим изкуството да бъдем добри и за Господа.
5.8.1925г.
159. Разумни наблюдения, ООК , София
Ние се натъкваме на една от големите мъчнотии в живота – на изкуството да се самовладаме.
26.8.1925г.
160. Живите образи, СБ , В.Търново
Изкуството е, като дойдат мъчнотиите за мен, да мога да ги разграничавам дали са външни, или вътрешни.
9.12.1925г.
161. Служене на Бога и на себе си, ООК , София
Няма нищо лошо в това, че човек се гневи, но изкуството е, като се гневи, да се радва.
20.12.1925г.
162. Добрата земя,  НБ , София
Изкуството не е в създаването на великите светове, създаването на слънцата и на планетите, но в създаването на онези дребни нищожни форми, дето не виждаме никаква интелигентност.
27.12.1925г.
163. Пълнене и празнене,  МОК , София
Знаете, че тази река няма мост, и разчитате на изкуството си да плувате.
3.1.1926г.
164. Десетте думи (Графология),  МОК , София
В изкуството се отразяват, в говора, навсякъде. (Какво значение има дали са отделени първите букви?) Можем да кажем, първата буква, както е отделена, иска да каже -всяко нещо, което започва, да има един план, да бъде сигурен, да има една определена идея. Това значи има изкуство, приличат си -стремеж към изкуството, каквото и да е. „Начало" има един малък стремеж към изкуството, проявява се.
13.1.1926г.
165. Каквото става, ООК , София
Тенорът представлява най-учените хора, които боравят с фактите; алтът представлява изкуството; басът е материалният свят, който подкрепва нещата.
31.1.1926г.
166. Свидетелството Негово,  НБ , София
Нас сега ни ограничават, но как? – Като онзи вол, на когото турят юлар, юзди, впрягат го и хайде с остена на нивата, ще го учат на изкуството на ограничението.
Изкуството е при мъчнотиите да се издържа.
7.2.1926г.
167. Познат от Него,  НБ , София
Ние трябва да любим Бога, за да се научим на изкуството – да любим и другите.
10.2.1926г.
168. Светлина на мисълта, ООК , София
Това е изкуството, именно, от вас да се изкарат певци и музиканти; с даровити хора лесно се работи.
14.2.1926г.
169. Микроскопическите добрини,  МОК , София
169.2 Микроскопическите добрини ( втори вариант )
Така подготвени, вие ще бъдете в състояние това новото, което иде в науката, изкуството, поезията, литературата, в целокупния живот, по този начин ще може да разберете живота и да се ориентирате при сегашните условия, те са необходими.
14.2.1926г.
170. Позвах Сина си,  НБ , София
Той го взема от него и го занася на Муса-Един, който веднага познал хитрината и му казва: слушай, ти няма да ме лъжеш! Туй гърне не го донеси ти на главата си, затова, ако искаш да научиш изкуството, което мога да ти дам, ще трябва сам да донесеш едно гърне с мляко на главата си, като играеш по пътя.
Вие научили ли сте изкуството да разговаряте с една яблъчна семка например? Можете ли да я накарате да ви проговори? Казват за Едисон, че той турил една желязна игла на плочата на един фонограф и като завъртял тази плоча, иглата имала изкуство да говори или да пее, т.е. да имитира човешкия глас.
18.2.1926г.
171. Огъване и пречупване (Сгъване и пречупване), ИБ , БС , София
Сега вие не сте учили изкуството да направите хората доволни.
21.3.1926г.
172. Жива реч,  МОК , София
Науката, музиката, изкуството осмислят живота и помагат за разрешаване на трудните задачи, които се срещат в него.
28.3.1926г.
173. Петте разумни,  НБ , София
Питам: днес не се ли продава изкуството? Онова, което стимулира музикантите, не са ли парите? Дойде някой знаменит музикант да даде концерт с благотворителна цел, но му плащат скъпо и прескъпо.
31.3.1926г.
174. Кръг и елипса, ООК , София
Оставете я в някоя мрачна, тясна кухничка, с некалайдисани съдове, с пробити тенджери, с изядени лъжици, тя или ще се откаже от изкуството си, или ще готви без разположение.
4.4.1926г.
175. Групиране на сили,  МОК , София
175.2 Трансформиране на енергиите ( втори вариант )
И в съвременната наука, и в изкуството, във всички изкуства – пак същото.
19.5.1926г.
176. Методи и пътища на идейния свят, ООК , София
Същото нещо е забелязано и в музиката, и в изкуството.
6.6.1926г.
177. Ще се наситят,  НБ , София
Знаете ли какво бихте направили вие, ако владеяхте изкуството, което имаха египтяните да пренасят големи тяжести от 5-10-15-20 милиона килограми от едно място на друго без всякакво усилие? Ако някой обиди такъв човек, току-виж, че той задигнал 100 - 200 000 килограми тежест от София и почне да хвърля тия снаряди срещу този човек.
13.6.1926г.
178. Когато страданията произтичат,  МОК , София
Вземете изкуството медицина.
4.7.1926г.
179. Запалената свещ,  НБ , София
Кой не си служи с хипнотизма? Цветята не хипнотизират ли пчелите? Всяко привличане не е ли хипнотизъм? Казват, че някой учен във Франция владеел изкуството да хипнотизира.
Един музикант, който посвещава целия си живот за музиката, или един скулптор или един художник, които посвещават целия си живот за изкуството, това са хората, които подтикват съвременното човечество напред.
7.7.1926г.
180. Специалният закон, ООК , София
Изкуството е да може човек да прояви в себе си тъкмо това красиво чувство, което храни към някого.
9.7.1926г.
181. Педагогически правила, МС , София
Ако върху едно и също дърво има ябълки и круши, това се дължи на изкуството на човека, на педагога.
22.8.1926г.
182. Светлият път на Знанието, СБ , София
На вас предстои да усвоите изкуството да се справите с духовете, да ги разбирате.
29.8.1926г.
183. Добро и съвършенство, СБ , София
Голямо изкуство е да знае човек как да работи! Например, счупи ти се колата – изкуството е да си способен сам да си я поправиш, без нечия помощ.
22.9.1926г.
184. Отношение на простите истини към човека, ООК , София
Пчелите пък, хиляди години преди човека, са знаели изкуството да правят мед и днес дохождат с готово изкуство в себе си.
29.9.1926г.
185. Стремеж към съвършенство, ООК , София
Колко скъпо е платила овцата за уроците си, докато е научила изкуството да създава такава хубава вълна и да се защитава от околната среда със своите рогчета! Какво ще кажете най-после за културата, с която съвременните хора се хвалят? Скъпо коства тази култура! Тя е изградена от усилията и труда на миналите поколения.
10.10.1926г.
186. Внушение,  МОК , София
Те го обират по всички правила на изкуството си.
10.10.1926г.
187. Затова се родих,  НБ , София
Питам: Има ли смисъл да носите такъв тежък чувал на гърба си? Вие ще кажете: “Аз ще платя някому да ми носи чувала.” Това е лесно - друг да носи вашия чувал срещу известно възнаграждение, но изкуството е вие сами да си го носите.
31.10.1926г.
188. Неговата заповед,  НБ , София
Те далеч надминават хората в изкуството си да боядисват.
В какво седи изкуството на художника? - Художникът трябва така да тегли четката, че да предава с нея онези черти от лицето на човека, които да изразяват неговото благородство, или неговата добрина, или неговата чистота и т.н.
21.11.1926г.
189. Как ти се отвориха очите,  НБ , София
Който не може да спи спокойно, нека се упражнява в това направление ден, два, месеци, година, докато най-после придобие изкуството да спи тихо и спокойно, без хъркане.
21.11.1926г.
190. Освобождаване,  МОК , София
Кражба съществува във физическия, в сърдечния и в умствения свят: в науката, в музиката, в поезията, в изкуството и т.н.
24.11.1926г.
191. Любов – колективност, ООК , София
Изкуството седи в това, докато човек е на земята, в тази малка форма, да влезе във връзка с душите на другите хора.
1.12.1926г.
192. Говор и пение, ООК , София
Аз бих желал всички да пеете и свирите по най-новите правила на изкуството.
12.12.1926г.
193. Глас в пустинята,  НБ , София
Всеки може да се изповяда, но изкуството е да се изправи.
19.12.1926г.
194. Благоприятният час,  МОК , София
Когато видите, че някой юнак, силен човек, налегнал един слаб и го бие по всички правила на изкуството, трябва ли да стоите безучастни? Първо ще се разгневите срещу силния и ще питате, защо се е заловил с този човек.
Тя може да е от областта на науката, на музиката, на изкуството и т.н.
194.2 Изпитите. Духовна връзка и помагане ( втори вариант )
Може да е тази любов към науката, към изкуството, към музиката – всички неща в света са живи. И изкуството – самата идея, тя е жива.
19.12.1926г.
195. Те свидетелстват,  НБ , София
Може ли да се нарече невежа този човек, който с едно махане на тояжката си дига болни от леглата и възкресява мъртви? Може ли да наречете такъв човек страхливец или безбожник? За предпочитане е човек да бъде сиромах, без къща, без шапка на глава, с прогледали обуща на крака, но да владее изкуството болни да лекува, мъртви да възкресява.
Обаче, днес е богат, утре може да стане беден човек, последен просяк; затова, като дава пари на просяците, един ден и те ще му дават пари.” Ако човек обича знанието, учен ще стане; ако обича музиката, музикант ще стане; ако обича изкуството, артист ще стане; ако обича художеството, художник ще стане; ако обича живота, безсмъртието ще получи; ако обича Бога, Любовта ще придобие и ще познае.
26.12.1926г.
196. Тази притча,  НБ , София
Изкуството е да обичаш и да помагаш на човек, от когото нищо не получаваш.
Нима онзи грамаден слон, който внушава удивление на всички хора със своето голямо тегло, е постигнал много нещо? Постигнал ли е той целта и смисъла на живота? Разрешил ли го е? Нима райската птица, със своя богат костюм, разреши смисъла на живота? Нима птиците, които измислиха изкуството да хвъркат във въздуха, се спасиха? Нима конете, които научиха изкуството да ритат, се спасиха? Нима воловете, които владеят изкуството да бодат с роговете си, се спасиха? Нима вълците, които тъй майсторски упражняват изкуството да разкъсват своята плячка със зъбите си, се спасиха? - Никое същество не е могло да се спаси по един от тия начини.
9.1.1927г.
197. Сам с ума си,  НБ , София
Да служиш на Бога, не значи да се откажеш от живота, но да го разбираш; това не значи да се откажеш от науката, но да я разбираш; това не подразбира още да се откажеш от музиката, от поезията или изкуството, но да ги разбираш. Не се отказвай от стария живот, или от старата философия, или наука, или поезия, но ги разработи! Как разработват много от съвременните учени тези стари форми от областта на науката, музиката, поезията или изкуството? Седне някой поет на стола, а пред него на масата, седи пълна чаша с шестгодишно винце, а в устата му запалена цигара дими, и той мисли, пише, съчинява.
12.1.1927г.
198. Предназначение, ООК , София
Хиляди години наред човек трябва да учи, да работи върху себе си, докато придобие изкуството да прощава и на себе си, и на своите ближни.
Този човек владее изкуството Магия.
23.1.1927г.
199. Едно стадо,  НБ , София
Обаче, във всички тия неща няма единство, вследствие на което цялото човечество живее в заблуждения: в науката, в литературата, в изкуството, във философията, в религията – навсякъде има заблуждения.
23.1.1927г.
200. Представа за трите свята,  МОК , София
За да преодолеят мъчнотиите в живота си, те са развили в себе си изкуството сами да си шият дрехи, сами да ги боядисват и подреждат.
26.1.1927г.
201. Което оправя, ООК , София
Мнозина казват, че науката, музиката, изкуството ще спасят света. Не, нито музиката, нито науката, нито изкуството са в сила да спасят света. Ред култури със своята наука, музика и изкуство, се явявали и изчезвали, но спасиха ли света? Какво остана от изкуството на атлантската раса? Нищо не остана.
Какво направи блудният син? След като научи изкуството на ядене и пиене, той взе торбата си и се върна при баща си да му работи като последен слуга.
30.1.1927г.
202. Неизвестни величини,  МОК , София
Като вниквате в живота на учените, на хората на изкуството и на музиката, виждате, че те се намират под влиянието на слънцето.
202.2 Слънцето ( втори вариант )
И истинските хора на науката, на изкуството, на музиката, на всичко, са хората на Слънцето.
Не мислете, че изкуството може да придобиете в университета.
2.2.1927г.
203. Стари и нови възгледи, ООК , София
Добре е, че поддържат науката, както и учените, но те трябва да познават истинските учени, изворите на науката, на изкуството, на музиката.
6.2.1927г.
204. Меки и твърди вещества,  МОК , София
Не само това, но чрез тънки наблюдения може да се определи в каква област на науката или изкуството е работил този човек, като физик, химик, астроном, математик, философ, музикант и т.н. Ако би посветил десетина години за изучаване на човешкия череп, човек би се домогнал до изкуството да чете по черепа като по книга.
9.2.1927г.
205. Свещеният олтар, ООК , София
За да бъдеш човек на изкуството, ти трябва да намериш своето място.
13.2.1927г.
206. Новата земя,  НБ , София
И наистина, красиво е, когато виждаме в човека нещо възвишено и благородно! Когато слушаме музика, или когато четем някои хубави произведения, или когато гледаме една художествена картина, ние се възхищаваме, но всъщност и музиката, и поезията, и изкуството не съществуват на земята.
Обичате ли поне едно лице в света, тогава и знанието, и мъдростта, и поезията, и изкуството, и науката, и философията придобиват смисъл.
27.2.1927г.
207. Здрави връзки,  МОК , София
Като мине през всички светове и придобие нещо ново, човек има право да си почине; като си почива, ще размишлява върху малките и високите върхове в науката, в музиката, в изкуството и ще разбере, че големите неща съществуват благодарение на малките.
6.3.1927г.
208. Иди повикай мъжа си!,  НБ , София
Той е минал през формата на паяк, и като е научил изкуството да преде, напуснал и тази форма. После е минал през формата на риба, и като научил изкуството да плува, напуснал и тази форма. След това е минал през формата на птица, и като научил изкуството да хвърчи, напуснал и тази форма.
9.3.1927г.
209. Силните течения, ООК , София
Не, изкуството се състои в това, при най-голямата чувствителност човек да се владее.
13.3.1927г.
210. Реализиране на желанията,  МОК , София
210.2 Щастието ( втори вариант )
Значи трябва да знаеш изкуството да си образуваш криле и прехвръкнеш, или да се превърнеш на един кърт – туй, което сега военните правят. Знаете ли изкуството как да станете на къртове? Този символ как ще го изтълкувате? (- Да може човек да лъже.) Не, никаква лъжа! Защо, пробиеш една дупка под неприятеля, да минеш...
20.3.1927г.
211. Кротките,  НБ , София
Всеки, който не изпълнява Божия закон, ще влезе в затвора, и там ще се разправят с него по всичките правила на изкуството.
3.4.1927г.
212. Вехтото премина,  НБ , София
Съвременните актьори не представят още последната дума на изкуството.
6.4.1927г.
213. Начертаният план, ООК , София
Вие ще го почитате заради изкуството му да кара лодка.
17.4.1927г.
214. Раб и син,  НБ , София
Как ще си обясните, например, изкуството на паяка да тъче своята мрежа? Кой го е научил на това изкуство? Съвременните тъкачи още не са придобили това изкуство. Пчелата пък, отде е научила изкуството, да прави мед, и да се организира по такъв разумен начин? Вземете пеперудите, запример – какви добри хирурзи са, как майсторски правят операциите си. Много учени хора биха завидяли на изкуството на тия малки същества.
Много поети са изгубили своето вдъхновение; много хора на изкуството са изгубили своето изкуство; много хора на красотата са изгубили своята красота; много хора с добродетели са изгубили добродетелите си.
8.5.1927г.
215. Сто пеняза,  НБ , София
После пък ще научиш изкуството да се увеличаваш, да ставаш голям.
15.5.1927г.
216. Ще ви се даде,  НБ , София
Той взима мотиката и аз взимам мотиката; аз му показвам, че разбирам от изкуството да обработвам земята, но и той го познава.
Казвам: само в любовта има смисъл; само в науката има смисъл; само в изкуството има смисъл.
18.5.1927г.
217. Общи упътвания, ООК , София
Да развиете един от тия нови органи, това значи да научите изкуството да плавате, да можете при всички трудни условия на житейското море да се държите на повърхността на водата, да не потънете долу.
1.6.1927г.
218. Съзвучно движение, ООК , София
Ако дойда при вас да ме научите да готвя боб, вие трябва да предадете изкуството си, само след като се уверите, че наистина аз обичам боба. Готвачът може да предаде изкуството си само на онзи, който истински го цени.
8.6.1927г.
219. Основни мисли, ООК , София
Те са щедри, обичат музиката, поезията, изкуството.
19.6.1927г.
220. Три посоки,  МОК , София
Да се движат в плоскост, това значи да прилагат изкуството на тъкането: единият е горно кросно, другият - долно; като се движат от една страна краката на човека, а от друга - ръцете, совалката се промъква между кросното и платното се тъче; щом се изтъче платното, двете Разумни същества тръгват да го продават или да шият от него дрехи, с които се обличат.
220.2 Три посоки ( втори вариант )
Тези, двамата хора, след като са се запознали, изучават изкуството да тъкат платно.
21.8.1927г.
221. Ще се превърне в радост, СБ , София
Питам ви: Знаете ли изкуството да черпите? В София сега има много кръчмари, не зная колко са на брой.
4.9.1927г.
222. Мнозина казваха,  НБ , София
Външното разбиране на истината има отношение към външната страна на живота, към външната страна на науката, на музиката, на изкуството.
25.9.1927г.
223. Оскърбени,  НБ , София
Той е употребил огъня и ред други средства, докато най-после сам е научил изкуството да превръща енергиите, което е изказал в Цитирания по-горе стих.
30.10.1927г.
224. Посред тях,  НБ , София
Сам по себе си, животът, т.е, проявяването на живота е изкуство, а изкуството представя външната страна на науката. Следователно, първо човек трябва да мисли, после да учи, да стане учен и най-после да се прояви в изкуството, да може да направи нещо, да приложи знанието си.
Животът е резултат на изкуството да се живее, вложено във всеки човек. Значи, животът ще се изрази по един или друг начин, според знанието, според изкуството, вложено във всеки човек специфично.
16.11.1927г.
225. Превръщане на киселините, ООК , София
" – Чудни са съвременните хора, като се отказват от много знания! Колко знание е нужно на човека? Когато придобила изкуството да плава във водата, жабата казала:" Повече знание от това не ми трябва. Тя развила изкуството да хвърчи във въздуха и се задоволила с това, което постигнала.– Да, но с това изкуство птиците останаха и до днес във въздуха. Някои птици можаха да се превърнат в четвероноги и слязоха на земята да учат изкуството на ходене по твърдата почва.
20.11.1927г.
226. Ни мъж, ни жена,  НБ , София
Казвам: човек може да се спаси навсякъде – и в религията, и в науката, и в поезията, и в изкуството, и в музиката.
4.12.1927г.
227. Лъч на пробуждане,  МОК , София
Той носи изкуството в себе си.
14.12.1927г.
228. Време и вечност, ООК , София
Изкуството да се чете характера на човека по почерка се дължи на известен биологически закон.
1.1.1928г.
229. В образ Божи,  НБ , София
Той обича музиката, изкуството; обича красивото, великото, но е колеблив, нерешителен.
4.1.1928г.
230. Форми на съзнанието, ООК , София
Какво ще постигне този каменар, ако през целия си живот дяла само камъни или прави корнизи на хората? Този каменар ще постигне изкуството да дяла камъни, от които хората ще се ползват.
В златото се крие истинското изкуство на живота, изкуството да се трансформират нещата. Ако нямате в себе си изкуството да трансформирате нещата, ако нямате любов, вие не можете да разберете посоката на вашите идеи.
Те владеят изкуството да боядисват така, което хората не могат да постигнат.
11.1.1928г.
231. Нови възгледи и методи, ООК , София
Казвате, че изкуството действа възпитателно.
Всички говорят за изкуството, но въпрос е как може да се приложи това изкуство в живота. Изкуството е положителна, кинетическа сила в природата, която трябва да се приложи.
Сега да се върнем към изкуството като възпитателно средство в живота. Чрез изкуството човек възпитава и своя дом. Като говоря за изкуството като възпитателен метод, разбирам не само рисуването, но изкуството в най-широк смисъл на думата.
Като се говори за изкуството, направете опит да напишете буквите на азбуката, но да ги поставите в такъв ред, че да образувате от тях нещо цяло, завършено.
15.1.1928г.
232. Творец на съдбата си,  МОК , София
Като изучавате службата на своите органи, дохождате и до отвлечени въпроси, запример, какво представя изкуството, красотата и т.н.
18.1.1928г.
233. Малки и големи придобивки, ООК , София
Мнозина питат какво изучавате в окултната школа? Ще кажете, че в школата изучавате изкуството да вървите по въже, на височина 10 – 15 метра с най-голямо спокойствие.
22.1.1928г.
234. Никодим,  НБ , София
Не, ще вдигате и слагате този чук по всички правила на изкуството и ще чукате кафето, както природата изисква.
25.1.1928г.
235. Равнодействаща сила, ООК , София
Чудят се на изкуството на този прост човек.
9.2.1928г.
236. Озлобяване, мъка, скръб, ООК , София
Който е развил в себе си изкуството да намира злато в природата, той няма да ходи от един банкер на друг да взема пари под лихва, но ще отиде на определено място, ще си извади колкото злато му е потребно, и ще мълчи, на никого няма да разправя отде е получил пари, как е разбогатял.
29.2.1928г.
237. Първата причина, ООК , София
Ако се свържеш с хора на изкуството, и ти ще станеш като тях. – Защо ми е художество? Аз не искам да рисувам. – Не, ти трябва да рисуваш, да свириш, да пееш, да учиш, да шиеш, да скърбиш, да плачеш, да се радваш – през всичко трябва да минеш.
Когато хората направят вътрешна връзка с Бога, науката, литературата, музиката, изкуството, общественият, семейният, личният живот ще се изпълнят с новото, с нови идеи и разбирания – с нов стремеж към възвишеното и красивото.
4.3.1928г.
238. Изново,  НБ , София
Следователно, вие не можете да познаете Бога, докато не Го любите. – Как ще Го любим, щом не Го виждаме? – В това седи изкуството: да любите Бога, без да Го виждате.
18.3.1928г.
239. Помаза ме,  НБ , София
Поезията,музиката и изкуството имат за цел да създадат условия за красота и щастие в живота.
Като говоря по разни въпроси, някои от моите слушатели бързат, искат да схванат изкуството да живеят.
Ще работите върху себе си, да придобиете изкуството на змията, да събличате старите си дрехи и да обличате нови.
4.4.1928г.
240. Служба на уравненията, ООК , София
240.2 Служба на уравненията ( втори вариант )
Чудят се хората по някой път как не им е жалко за културата, изкуството.
9.4.1928г.
241. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
Ние виждаме, как Симон – Петър, с изкуството си на рибар, цяла нощ е хвърлял мрежата си да лови риба, но нищо не уловил .
15.4.1928г.
242. По-драгоценен,  НБ , София
Изобщо, всеки човек трябва да разбира от науката, изкуството или занаята, с който се занимава.
29.4.1928г.
243. Който се отмята,  НБ , София
Изкуството е - човек да се боядисва отвътре, да се стреми към вътрешна козметика.
Художеството, изкуството, музиката трябва да служат на Първичната Причина.
2.5.1928г.
244. Добри и лоши условия, ООК , София
Буда разполагал със знание, с голяма философия, но единственото нещо, което му помогнало да се освободи от нея, било смирението – изкуството да се смалява.
11.5.1928г.
245. Методи за хранене,  МОК , София
Като изучават изкуството за правилното хранене, едновременно ще работят и върху правилното и дълбоко дишане.
16.5.1928г.
246. Разумни отношения, ООК , София
Ако не виждах изкуството във вас, не бих спряла погледа си върху вашата личност.“
3.6.1928г.
247. Вечно веселие,  НБ , София
Затова, определи ми заплатата си, и ще ти я дам!" Яков знаеше изкуството да заставя овцете да раждат все пръчкави и шарени агнета, затова каза на Лаван: „Всички пръчкави и шарени овце и кози са мои, а останалите – твои".
8.6.1928г.
248. Тънкият конец и дебелото въже,  МОК , София
Изкуството на свиренето се заключава в съкращаването и удължаването на времето.
9.7.1928г.
249. Без окови!, МС , София
Знаещ, учен човек е този, който има не само теоретически знания, но който владее изкуството да живее.
249.2 Без окови! ( втори вариант )
Знаещ, учен човек е този, който има не само теоретически знания, но който владее изкуството да живее.
1.8.1928г.
250. Правилно хранене, ООК , София
Ако река да ви препоръчам да научите изкуството да намирате чиста, хубава вода, ще ви посоча за пример магарето.
5.9.1928г.
251. Планински върхове, ООК , София
Значи, ако нямаше вълци в света, и хората нямаше да знаят изкуството да скачат и прескачат.
21.9.1928г.
252. Възможни неща,  МОК , София
Който не разполага с това знание, като се натъкне на двете течения, казва: Голямо напрежение чувствам, иде ми да се пръсна! – Можеш да се пръснеш, но трябва да знаеш изкуството да се събереш.
252.2 Всичко е възможно ( втори вариант )
На какво се дължи изкуството? Когато някой иска да рисува, той иска да даде израз, ще рисува кои линии.
12.10.1928г.
253. Закон за постижение,  МОК , София
253.2 Метод за реализиране на желанията ( втори вариант )
И в науката, и в изкуството любовта играе голяма роля.
19.10.1928г.
254. Развиване на дарбите,  МОК , София
Хората разбират цигуларя, когато се веселят; те разбират изкуството и художеството, когато дойдат светли моменти в живота им и трябва да се облекат добре; те разбират поезията, когато искат да предадат своите чувства.
254.2 Методи на природата за събуждане на дарбите ( втори вариант )
Българинът разбира изкуството само когато се облича на Велик ден, тогава той иска да се фотографира.
Досега не си знаел изкуството на прането.
21.11.1928г.
255. Постоянни и непостоянни величини, ООК , София
Всеки човек, който носи известно изкуство в себе си, било музика, художество, пение, той ще бъде добре приет между хората, защото всички обичат изкуството.
16.1.1929г.
256. Самоопределение на съзнанието, ООК , София
Обаче, човек трябва да владее изкуството, да се превръща в точка.
18.1.1929г.
257. Наблюдение и интуиция,  МОК , София
Като дойдете до свинята, от нея ще научите изкуството да орете земята.
30.1.1929г.
258. Знайно и незнайно, ООК , София
Всеки подтик в областта на науката, на музиката, на изкуството е дошъл от невидимия свят, а не от земята.
10.2.1929г.
259. На Бога живаго,  НБ , София
Ако някой виден цигулар е научил изкуството да свири, не му остава нищо друго, освен да научи цигулката си да говори.
13.3.1929г.
260. Правилни изводи, ООК , София
260.2 Правилни изводи ( втори вариант )
Аз го гледам, като скочи по всичките правила на изкуството.
31.3.1929г.
261. Вързано и развързано,  НБ , София
Който иска да намери определения, правия път в морето, или в пространството, той трябва да бъде учен човек, да познава изкуството на плаване и на летене, да познава звездите и тяхното движение, да разполага с нужните инструменти за изчисления, да знае, какви препятствия може да срещне на пътя си и как да ги избягва.
10.4.1929г.
262. Спорни въпроси, ООК , София
Това значи, да владее човек изкуството на живеене.
262.2 Спорни въпроси ( втори вариант )
Сега изкуството на живота е - онзи разумният човек трябва да бъде весел.
21.4.1929г.
263. Наклали огън,  НБ , София
Този англичанин придобил изкуството да става неуловим, лесно да се освобождава от затвор, от всякакви ограничения.
Може ли при това положение, при такова богатство човек да умре гладен? – Как ще намерим това богатство? – Там е изкуството. Който има любов към Бога, той разполага с Божествената наука, с изкуството да намира злато в природата.
28.4.1929г.
264. Момчето ми,  НБ , София
Върнал се пак при господаря си и го запитал, защо грънците му се пукат. – Трябва да учиш още три години да придобиеш изкуството да не се пукат грънците.
5.5.1929г.
265. Ела след мене!,  НБ , София
Защо? – Защото любовта осмисля живота, любовта осмисля науката, поезията, изкуството.
29.5.1929г.
266. Определени движения, ООК , София
Чрез изкуството си да свири, той изкарва прехраната си. Радвайте се на изкуството и на дарбата, която ви е дадена, защото втори път няма да ви се даде.
5.6.1929г.
267. Верни положения, ООК , София
Щом е дошъл на земята, човек трябва да придобие изкуството да си служи с магическата тояжка, че като удари канарата да потече вода; като дигне два-три пъти мотиката, да намери в земята гърне, пълно със злато.
6.6.1929г.
268. Естественото състояние,  МОК , София
Човек приложи изкуството си да гради.
14.6.1929г.
269. Лесно и мъчнопостижими неща (Леснопостижими и мъчнопостижими неща),  МОК , София
Невежият казва, че мъчно се постига изкуството да четеш и да пишеш.
16.6.1929г.
270. Да изпълня,  НБ , София
Ако срещнете някой виден музикант, който свири в един локал за няколко хиляди лева, можете да му кажете: Приятелю, не продавай изкуството си толкова евтино.
23.6.1929г.
271. Разумните кротки,  НБ , София
Това подразбира, че само кроткият човек знае тайните, които се съдържат в хляба; само кроткият човек знае изкуството да придобива хляб, когато пожелае. Когато сатаната изкушаваше Христа в пустинята и му предлагаше да превърне камъните в хляб, той знаеше, че Христос владее изкуството да превръща материята.
28.6.1929г.
272. Светът на ограниченията ,  МОК , София
Така ще придобиете изкуството, с което да си служите при всички мъчнотии в живота си.
21.7.1929г.
273. Илия вече дойде,  НБ , София
Ето защо човек първо трябва да научи изкуството да плава и тогава да влиза във водата. Човек трябва първо да научи изкуството да хвърчи, и тогава да прави опити да хвърчи из въздуха.
11.8.1929г.
274. Моите овце слушат моя глас,  НБ , София
Момъкът отговорил на царя: Досега съм учил само изкуството да слугувам, но не и да господарувам.
21.8.1929г.
275. Абсолютна чистота, ООК , СБ , Рила
Днес само очите му са запазили изкуството да се хранят със светлина.
275.2 Абсолютна чистота ( втори вариант )
Съвременният човек е забравил изкуството да се храни със светлина, само очите му са запазили тази наука и до днес.
Българинът пък, като се напие, първо ще покаже изкуството си, че знае да се бие.
26.8.1929г.
276. Положителни и отрицателни черти на живота, СБ , София
Дадат ли злото в ръката ти, т.е. дадат ли ти един неодялан камък, вземи чука, удряй върху него по всички правила на изкуството и дялай, докато го направиш гладък.
Кога се научиха те на изкуството да пазят чистота и хигиена в гнездата си?
22.9.1929г.
277. Духовното в човека, НБ , СБ , София
Обаче, всеки, който се стреми към Божествения свят, той трябва да научи изкуството да шие.
Ученият човек продължил: Аз видях много хора във вашето царство с рога, както и тук, в двореца, но владея изкуството да снемам рога.
29.9.1929г.
278. Дух Господен,  НБ , София
Човек не може да бъде едновременно и музикант, и поет, и художник, и учен, и философ, но какъвто клон от науката или изкуството избере, да го усъвършенства.
13.10.1929г.
279. Вечно благовестие,  НБ , София
279.2 Вечно благовестие ( втори вариант )
Днес се благовества в науката, в музиката, в поезията, изкуството, в добродетелите, в любовта, в мъдростта, в истината, в кротостта, във въздържанието, в богатството и в сиромашията, в живота и в смъртта, в страданията и в радостите и т.н. във всичко се благовества.
По-нататък няма да разправям цялата история, но изкуството е човек да издържа на тези силни чувства.
Изкуството е така да ги изхвърлиш навън, че никой друг да не те разбере, да не познае, че си ги изхвърлил.
20.10.1929г.
280. От всичките най-много,  НБ , София
И ако го запитате, кое учение е най-вярно, той ще ви отговори, че правото учение се заключава в изкуството да тъчеш паяжина и да ловиш по възможност повече мухи.
Когато невежият научи изкуството да бие, тогава има право да приложи своята наука.
280.2 Тази сирота вдовица тури от всичките най-много ( втори вариант )
На земята живеят и вълци, и мечки, и тигрове, и змии, и паяци, но всички тези животни разбират ли нещо от човешкия живот? Паякът може да живее с години във вашата стая, да се молите при него, да свирите, да го запитвате най-после кое верую е най-право, но той нищо няма да разбере, той ще каже: „Най-право учение е да владам изкуството да ловя мухи и да изям колкото може повече мухи.
30.10.1929г.
281. Източници на живота, ООК , София
Той има да работи още много върху себе си, върху изкуството си, да го съживи, да го направи приложимо.
3.11.1929г.
282. Чуха, че иде Исус,  НБ , София
Аз не съм учил още изкуството декламация.
17.11.1929г.
283. Сам се опасваше,  НБ , София
283.2 Сам се опасваше ( втори вариант )
Този човек не знаел изкуството да ходи правилно и затова се клатил от една страна на друга, като събарял черешите от тавата.
22.11.1929г.
284. Природни гами,  МОК , София
Няма по-велико изкуство, по-велика музика от изкуството и музиката на природата.
284.2 Природни гами в живота ( втори вариант )
Къщата му, автомобилът, аеропланът му, приятелите, но вътре той не е свободен по отношение на изкуството и той трябва да окачи музиката на гвоздея.
24.11.1929г.
285. Влязоха в ладията,  НБ , София
285.2 Влязоха в ладията ( втори вариант )
Първото предположение е, че или гостилничарят не разбира от изкуството си. Ако първото предположение е вярно, че този човек не си разбира от изкуството, той трябва да хване друго някакво изкуство или да научи друг някакъв занаят.
Изкуството е, като ги изгориш, живи да останат.
Тя като пчела най-първо трябва да знае изкуството да видоизмени съвършено своята форма, в която живее, и да се превърне в онази форма, която е израз на човека, на човешкия живот.
29.11.1929г.
286. Природна философия,  МОК , София
286.2 Природни гами в живота (продължение и разбор) ( втори вариант )
И в изкуството, и там има известна философия.
Дойдеш донякъде, учиш-учиш и кажеш: “Не искам да следвам повече.” И в музиката, и в изкуството стават тия неща.
11.12.1929г.
287. Обхода и проява, ООК , София
Дървото трябваше да знае изкуството да се превръща във вода, във въздух, в светлина, за да не става причина за страданията на Христа.
Следователно, иска ли да се справи с противника си, човек трябва да е развил в себе си самообладанието, да се бори с него по всички правила на изкуството. Виждали ли сте, как се борят пехливани? Те намазват тялото си с масло и започват борбата, като прилагат всички правила и методи на изкуството.
20.12.1929г.
288. Изпълнение и отлагане,  МОК , София
Той владее изкуството за превръщане на живите сили в природата.
22.12.1929г.
289. Имам власт,  НБ , София
Трябва ли да разисквате върху въпроса, от двама учени – лекар и свещеник, кой е по-учен, по-способен или по-духовен? Ученият се познава по работата си, способният лекар – по изкуството си да лекува, добрият свещеник – по начина на живота си.
Дойде ли до този момент, човек става гениален, започва да твори в областта на музиката, художеството, изкуството, науката и т.н. „Да вярваме ли в това нещо?“ Това е ваша работа. „Право ли говориш?“ Това е моя работа.
25.12.1929г.
290. Степени на съзнанието, ООК , София
Певецът, музикантът, поетът, художникът, трябва да работят най-малко по 3–4 часа на ден в своята област, за да придобият техника, чистота, сръчност в изкуството си. Ако са нужни упражнения в науката и в изкуствата, колко повече те са необходими за изучаване изкуството да живее човек и да люби.
290.2 Степени на съзнанието ( втори вариант )
Певецът, музикантът, поетът, художникът трябва да работят най-малко по три-четири часа на ден в своята област, за да придобият техника, чистота, сръчност в изкуството си. Ако са нужни упражнения в науката и в изкуствата, колко повече те са необходими за изучаване изкуството да живее човек и да люби.
29.12.1929г.
291. Аз живея, и вие ще живеете,  НБ , София
291.2 Понеже аз живея, и вие ще живеете ( втори вариант )
„Да се живее, това е смисълът, изкуството" - казват учените, поетите и философите.
5.1.1930г.
292. От сърцето излизат,  НБ , София
292.2 От сърцето ( втори вариант )
В изкуството да живее, човек трябва да расте и да се развива, а същевременно да изучава законите на своето растене и развиване.
12.1.1930г.
293. Да се радват наедно,  НБ , София
Човек може да се влюби в своя ближен, в науката, в музиката, в изкуството и т. н.
293.2 Да се радват наедно ( втори вариант )
Ако един учител не може да предаде на ученика си изкуството да свири, това значи, че той не е могъл добре да предаде изкуството си.
15.1.1930г.
294. Светли и тъмни действия, ООК , София
294.2 Двамата бакали ( втори вариант )
Изкуството е там.
22.1.1930г.
295. Опитна школа, ООК , София
295.2 Опитна школа ( втори вариант )
Този ученик иска да усвои изкуството, той обикаля веднъж, дваж, три, четири, пет пъти.
29.1.1930г.
296. Махалото, ООК , София
296.2 Махалото ( втори вариант )
Но отличителната черта у гърка е именно в тази линия, той развил хубавото и красивото в себе си, изкуството развил той.
2.2.1930г.
297. Аз съм,  НБ , София
Силата на човешкия дух седи в изкуството на човека да се справя със страданията и мъчнотиите си.
297.2 Аз съм, не бойте се! ( втори вариант )
През такъв мост ще минете и затова трябва да имате изкуството на пазене равновесие.
12.2.1930г.
298. Съчетания на числата, ООК , София
Значи, той не е научил добре изкуството да кове.
298.2 Съчетания на числата ( втори вариант )
По някой път удрят, дето не трябва, не са изучили изкуството.
23.2.1930г.
299. Делата Божии,  НБ , София
Който не е научил изкуството свободно да влиза и да излиза от тялото си, той се спъва от него.
Адептите знаят изкуството да излизат от тялото си, когато пожелаят.
2.3.1930г.
300. Както светът дава,  НБ , София
Вероятни и невероятни неща има и в религията, и в науката, и в изкуството, а всичко това трябва да се отдели: вероятното да се тури на една страна, невероятното – на друга. Това не значи, че ония, които са работили в областта на науката, на религията и на изкуството са имали лоши намерения към хората и живота и съзнателно са внесли примеси.
5.3.1930г.
301. Термометъра на човека, ООК , София
Не само доброто ще проговори, но и науката, и изкуството.
23.3.1930г.
302. Възпитателни методи,  МОК , София
Безименният пръст определя човешките радости и постижения в областта на науката, на изкуството и на музиката.
23.3.1930г.
303. Синове на светлината,  НБ , София
Чрез операцията лекарят изпитва търпението на болния, а болният – изкуството на лекаря.
26.3.1930г.
304. Съзнателният живот, ООК , София
304.2 Съзнателният живот ( втори вариант )
Питам, какво ти допринесла твоята любов? Ако твоята любов те е свързала с него, ти - ако той е художник, ти си придобил изкуството да рисуваш, ако вторият е музикант, третият - скулптор, четвъртият - поет и т.н. - от всичките тия влюбвания си придобил тия качества, които те имат, ако десетте души са вложили в тебе десет изкуства, има смисъл влюбването.
Ако имахте изкуството, да хванете керемидата и като я стиснете, да излезе злато, идете при един съвременен милионер, казваш: „За слуга ще ме цениш ли?" Казва: „Не ми трябва."
2.4.1930г.
305. Права мисъл, ООК , София
Който носи изкуството в себе си, той всякога бива оценен.
Представете си, че имате изкуството и знанието да превръщате желязото в злато. Той не трябва само да разправя за своята любов към учителя си, но трябва да владее изкуството да превръща желязото в злато и обикновения камък в диамант.
6.4.1930г.
306. И рече Исус,  НБ , София
Какво ще придобиете, например, ако знаете, преди колко хиляди години паякът научил изкуството да преде своята паяжина? Като учите за паяците, за вълците и дойдете до храненето им, ще кажете, че не е право паяците да смучат кръвта на мухите, а вълците да нападат овцете.
11.4.1930г.
307. Хармоничен избор,  МОК , София
А детето, без да мисли много, без никаква предварителна школа, носи в себе си изкуството да се храни.
307.2 Първата задача ( втори вариант )
Какво остава за „пълни"? (Благостта носи добрини и радост и пълни душата с живот и младост.) Ако бяхте поети, как щяхте да го напишете? Как ще го направите по съвременните правила на изкуството? В благостта действително има добрини и тя носи младост и радост.
27.4.1930г.
308. Доведете ми го тук,  НБ , София
Като научил изкуството да лекува, философът се насърчил и тръгнал по света с нова идея.
2.5.1930г.
309. Показване,  МОК , София
Геният всякога се нуждае от светията. - Защо? - Защото светията прави цигулката и свири с нея, гениалният свири само, без да разбира изкуството да прави цигулки.
7.5.1930г.
310. Претръпване и претъпяване, ООК , София
310.2 Претръпване и претъпяване ( втори вариант )
Да дойдем до изкуството.
23.5.1930г.
311. Музика и работа,  МОК , София
311.2 Музика и работа ( втори вариант )
Но ако няма инструмент, как ще увери той хората в изкуството си? Това няма да им се хареса.
8.6.1930г.
312. Който влиза,  НБ , София
Който е научил изкуството да пасе своите мисли и чувства, той е пастир на себе си, той е истински човек.
11.6.1930г.
313. Двата принципа, ООК , София
Птиците научиха изкуството да се обличат сами. И човек, като птицата, не е отишъл по-далеч от изкуството, което е постигнал като човек. Сега той трябва да даде път на Божественото в себе си, да прояви изкуството, което Божественото носи.
18.6.1930г.
314. Абсолютна вяра, ООК , София
Кой научи пиленцето на изкуството да отваря устата си?
20.6.1930г.
315. Работа, музика и мисъл,  МОК , София
315.2 Преводи в природата (Работа, музика, молитва) ( втори вариант )
Изкуството е не да увеличите тежестта, не количеството на вълната, но тънко да я изпредете.
22.6.1930г.
316. За храна,  НБ , София
В това, именно, се заключава изкуството на човека, да работи с думите, като с определени величини и сили.
Не е въпрос, дали акробатът владее изкуството си, но може ли да запази равновесие в момента, когато се качва на въжето.
Ако той не може да ви предаде изкуството да живеете, като човек, създаден по образ и подобие на Бога, не му вярвайте.
25.6.1930г.
317. Закон и принцип, ООК , София
Тази мисъл е опитана и дава резултат, но за онзи, който е придобил изкуството на магическата пръчица.
11.7.1930г.
318. Влияние на светлината и топлината върху човека,  МОК , София
318.2 Вложеното у човека (Отношението на светлината и топлината към човека ( втори вариант )
И какво прави пияният? Той учи изкуството да изцежда, като излезе навънка, той повръща, казва на кръчмаря: „Не ти искам виното."
14.7.1930г.
319. Чрез Него стана, МС , София
Изкуството е да намерите в човека една добра черта, на която винаги да разчитате.
31.8.1930г.
320. Условия за растене,  НБ , София
Студентът от университета или от академията на изкуството се чуди на създателите на тези учебни заведения.
Ти ще вярваш в неговите принципи, ще ги прилагаш и тогава ще придобиеш изкуството му.
14.9.1930г.
321. Просете, търсете и хлопайте!,  НБ , София
В добрия живот ние се учим на изкуството да си тъчем дрехи, които ще ни служат в бъдеще.
За да придобием изкуството да живеем добре, всеки ден трябва да прекарваме в размишление и работа, да сме готови за всичко, което ни се случва.
19.9.1930г.
322. Силата на доброто,  МОК , София
Представете си, че работите десетина години неуморно в областта на изкуството, науката или на някой занаят.
21.9.1930г.
323. От Египет,  НБ , София
Животните, които вие наричате нещастни, са придобили изкуството да виждат в тъмнината, както през деня.
28.9.1930г.
324. Не могат да приемат,  НБ , София
Същото е и в математиката, специално в науката и изкуството.
1.10.1930г.
325. Права мисъл, ООК , София
Под думата „магия“ разбираме изкуството да придобива човек всичко, каквото желае.
5.10.1930г.
326. Иде Исус,  НБ , София
Казвате: Ако няма нужда от икони, де ще приложим изкуството си? – Ние не се интересуваме от изкуство, което развращава хората.
12.10.1930г.
327. Разумното Слово,  НБ , София
Добрият музикант владее магията на изкуството.
Като ядеш житното зърно, кажи: Господи, научи ме, как да придобия изкуството на житното зърно.
19.10.1930г.
328. Отец люби Сина,  НБ , София
Понеже владееш изкуството да лекуваш, можеш да й помогнеш, срещу което ще бъдеш добре възнаграден. Трябва ли да приложиш изкуството си за печалба? Ако бащата доброволно те възнагради, това е друг въпрос.
31.10.1930г.
329. Правилни отношения,  МОК , София
Човек изпитва глад към науката, към музиката, към изкуството и т.н.
5.11.1930г.
330. Четирите полета, ООК , София
Страничните работи, които отклоняват човека от правата мисъл или от правия път, могат да бъдат из областта на науката, на религията, на изкуството и т.н.
5.12.1930г.
331. Елементи на планетите,  МОК , София
331.2 Принципи и форми. Влияние на планетите. Скачените съдове ( втори вариант )
Изкуството е там, че всяка енергия, която влиза в мозъка на човека, той трябва да я постави тъй, че да може да я използува.
17.12.1930г.
332. Умствени прояви, ООК , София
Щом са. го поваляли на земята, той е научил изкуството да поваля другите.
24.12.1930г.
333. Единица време, ООК , София
Когато цигуларят дава концерт той не мисли само за пари, но иска да сподели изкуството си с хората, да чуе тяхното одобрение.
31.12.1930г.
334. Условия и възможности, ООК , София
Много са парчетата на любовта, но вие ще изсвирите едно от тях по всички правила на изкуството.
21.1.1931г.
335. Дишането на човека и на животните, ООК , София
Дойде ли до това съзнание, той е придобил изкуството да диша правилно, да задържа въздуха в дробовете си дълго време - най-малко половин час.
1.2.1931г.
336. Отношение към Бога,  УС , София
Значи те владеят изкуството, временно да умират и напролет да се съживяват.
3.2.1931г.
337. Светлият образ, ООК , София
Ако са хармонични, той ще има успех; ако не са. хармонични, успехът му е проблематичен, т.е. зависи от изкуството на цигуларя сам да ги хармонизира.
15.4.1931г.
338. Специфична работа, ООК , София
От растенията човек е научил изкуството да расте, да се издига нагоре. От животните той е научил изкуството да яде и да пие, да поддържа живота си. – Какво ще научи от себе си? – Да мисли.
За да прегазите такава река, вие трябва да знаете изкуството да плувате.
13.5.1931г.
339. Свещеният трепет, ООК , София
Изкуството се заключава в това, да хванеш първия Божествен момент на изгряващото слънце.
15.5.1931г.
340. Новата епоха,  МОК , София
Ако някой е научил изкуството да плува, това не подразбира, че знае всичко.
Музиката, поезията, изкуството, науката, които осмислят живота на хората, слизат от възвишения свят като идеи и се реализират на земята.
340.2 Новата епоха ( втори вариант )
Какво искате да постигнете? Запример постигнал си изкуството да знаеш да плуваш.
3.6.1931г.
341. Съществено и несъществено, ООК , София
Ако живеете добре, това показва, че разбирате от изкуството си.
17.6.1931г.
342. Музикален живот, ООК , София
С други думи казано: Постиженията на човека зависят от изкуството му да владее своя език.
21.6.1931г.
343. Учителю, да прогледам!,  НБ , София
В Америка най-видните професори едва получават по 50 долари на ден, когато ще срещнете хора на изкуството, които получават 4–5 пъти повече от най-видните професори.
12.7.1931г.
344. Любовта към Бога,  РБ , 7-те езера
Научили сте изкуството на падането“.
14.7.1931г.
345. Денят на доброто,  РБ , 7-те езера
Съвременните хора се хвалят с големи постижения в областта на религията, на науката, на изкуството и на живота.
19.8.1931г.
346. Сила, разумност и добро, СБ , София
Преди години ме поканиха на гости в едно семейство, мъжът на което се считаше почти за адепт; и той, и жена му намислили да ме изпитат по всички правила на изкуството: те ми показват една икона, изровена дълбоко някъде от земята, и ми я препоръчват като старина с особена чудотворна сила.
30.9.1931г.
347. Събуждане, ООК , София
347.2 Събуди се ( втори вариант )
Човекът, както е дошъл от първата клетка досега, той е изучавал само изкуството на готварството на яденето.
2.10.1931г.
348. Живот и отношения, МОК , София
Като разберете отношението между свещта, ножа и чешмата, ще разберете отношението между живота, науката и изкуството.
14.10.1931г.
349. Проводници на любовта, ООК , София
Те са прекарвали с години в гори и планини, в съзнателна работа върху себе си, докато са придобили изкуството да се превръщат на светлина, т.е. да светят.
И тъй, новото, към което се стреми човешкият дух, е да придобие изкуството да свети. - Как се постига това? - Има много начини, но трябва да се започне с малки опити.
Човек едва е започнал да мисли за изкуството да се превръща в светлина.
349.2 Пътищата на живота. (Кой може да обича.) Проводници на Любовта – светлина, звук и въздух ( втори вариант )
Това е изкуството да светите.
16.10.1931г.
350. Прави и криви линии,  МОК , София
Както техникът и инженерът разбират от своето изкуство, така и моралният човек знае изкуството да живее добре.
21.10.1931г.
351. Разбраната скръб, ООК , София
351.2 Разбраните скърби ( втори вариант )
Изкуството беше при този огън нито капка от восъка да не падне в огъня.
11.11.1931г.
352. Двоен дял, ООК , София
Може да изработиш една тухла, но трябва да е изработена по всички правила на изкуството.
13.12.1931г.
353. Пред всичкия народ,  НБ , София
Казвам: това изкуство сте научили, но изкуството да съживявате не сте научили.
18.12.1931г.
354. Стимул и любов,  МОК , София
Питам: Кой е по-близо до истината – старият, или младият? Вие сте забравили изкуството да ставате деца.
354.2 Стимул и любов ( втори вариант )
Питам: Кой е в пътя на истината, старият или младият? – Вие сте забравили изкуството да ставате деца.
15.1.1932г.
355. Свободата,  МОК , София
Вие още не сте научили изкуството да бъдете майка.
355.2 Свобода ( втори вариант )
Той беше изучил изкуството на тоягата, изкуството на духането, но липсваше на тоя плъх едно знание. Тогава митологически може да ви обясня, как се зароди изкуството в растенията.
Вие още не сте научили изкуството на майката.
17.1.1932г.
356. Освободени,  НБ , София
Научил изкуството от Свети Никола, казва: "Лесна работа! Що ми трябваше, толкоз години каймак не можах да ям, то виж, колко било лесно."
22.1.1932г.
357. Сенки на Битието,  МОК , София
357.2 Сянка на нещата ( втори вариант )
Тези митове и божества днес съществуват ли? В изкуството има много картини, които са останали и днес, а самите художници са заминали някъде.
27.1.1932г.
358. Двете отверстия, ООК , София
Да намериш пътя си, това значи, да си служиш с чаша, която има две отвърстия. – Как ще се справя с мъчнотиите, когато жена ми е сприхава, с лош характер. – Там е изкуството.
10.2.1932г.
359. Любовта на безсмъртието, ООК , София
Иначе, и науката, и музиката, и изкуството ще бъдат безпредметни.
Обаче, ако вие владеете изкуството, сами да влизате и излизате от тялото си, ще излезете като какавида и ще се върнете преобразени, като пеперуда, нашарена с най-красиви шарки и цветове.
14.2.1932г.
360. Да известят на учениците Му,  НБ , София
Ние съжаляваме, че умря преждевременно, не можа да остави изкуството на дългия живот.
17.2.1932г.
361. Доброто разположение, ООК , София
Щом седнете, и тя ще спре. – Как става това? – Там е изкуството.
19.2.1932г.
362. Фактори в природата,  МОК , София
След известна практика решил да се предаде на изкуството да краде скъпоценни камъни.
11.3.1932г.
363. Естествената гама,  МОК , София
Сега вие трябва да дойдете до онази вътрешна сила на мисълта, да придобиете изкуството да ставате видими и невидими.
363.2 Естествената гама ( втори вариант )
Представете си, че вие знаете изкуството да ставате видим и невидим.
22.3.1932г.
364. Единният живот,  ИБ , София
Верую е това! Има нещо скрито в костите на вашите майки и бащи, но изкуството седи в това, човек да извади своята майка и своя баща от техните кости.
24.3.1932г.
365. Принуждава ни,  ИБ , БС , София
Човек трябва да бъде изправен! И обратното е вярно – Писанието казва: „Ще изпратя Духа си, Духа на Истината.” Тези Светли Духове когато дойдат, ще внесат нещо в човека, той ще стане човек на изкуството, ще почне да работи, да помага.
1.4.1932г.
366. Значение на числата,  МОК , София
Изкуството на художника се състои в съчетаването на седемте цвята, в различаването на боите и в пермутациите с тях.
366.2 Значение на числата ( втори вариант )
Изкуството да запалиш една плевня е лесно, но като запалиш плевнята да я изгасиш, там се изисква усилие, иначе отиде цялата къща.
10.4.1932г.
367. Живот, светлина и свобода,  НБ , София
То е толкова вярно, колкото е вярно знанието и изкуството на младия художник който едва сега започва да рисува и знанието на онзи велик изявил се художник.
17.4.1932г.
368. Покрива и изправя,  НБ , София
Засега някои хора са научили изкуството да умират, когато искат, но още не са научили изкуството да се съживяват, когато искат.
11.5.1932г.
369. Слаби и силни положения, ООК , София
369.2 Слаби и силни положения ( втори вариант )
Значи майката знае изкуството.
8.6.1932г.
370. Знание и прилагане, ООК , София
И най-малките същества знаят изкуството да се хранят.
10.6.1932г.
371. НОВОТО ЗНАНИЕ,  МОК , София
За да научите изкуството да не се сблъсквате с никого, трябва да знаете няколко правила.
Умен е този Иван, знае изкуството да се нарежда добре на физическия свят.
371.2 Ново знание ( втори вариант )
Сега трябва ли да ви доказват в какво седи магията? – Представете си, че аз зная изкуството да ставам красив.
19.6.1932г.
372. Малкото добро и малкото зло,  УС , София
Те имат добри пионери, инженери, учени мравки, които знаят изкуството да консервират. Невидимите мравки в човека знаят изкуството да втвърдяват артериите в човека и причиняват склерозата.
26.6.1932г.
373. Добрата воля Божия,  УС , София
Питам: Къде е разумността – във формата или в съдържанието? Простият е привидно такъв, но той владее изкуството да лекува.
3.7.1932г.
374. Творители на словото,  НБ , София
Да се научат на изкуството как да се отварят пред тях вратите.
8.7.1932г.
375. Разумният свят,  МОК , София
Той влиза и във въздуха, но и там се дави – забравил е изкуството да плува и да хвърчи.
6.8.1932г.
376. Ще и не ще, СБРБ , 7-те езера
Обаче това, което той носи със себе си – изкуството – е неговото богатство.
8.8.1932г.
377. Книжници и фарисеи, СБРБ , 7-те езера
Следователно, ако човек не се справи с книжниците и фарисеите в себе си, те ще го разпнат по всички правила на изкуството.
16.8.1932г.
378. Ще се приложи, СБРБ , 7-те езера
Защо е толкова крехко човешкото тяло? – Понеже грънчарите, които са го правили, не знаели изкуството как да го направят, та да устоява на всички външни условия.
31.8.1932г.
379. Любов без ревност, СБ , София
Всичките знания в съвременната математика, всичките знания в съвременната геометрия, в естествените науки, в изкуството, в поезията, всичко туй ще се изгуби.
379.2 Любов без ревност ( втори вариант )
Всичките знания в съвременната математика, всичките знания в съвременната геометрия, в естествените науки, в изкуството и поезията, всичко туй ще се изгуби.
9.9.1932г.
380. Божествени и човешки процеси,  МОК , София
Какво представляват музиката, науката, изкуството? – Среди, чрез които минават силите на Природата. Същото става чрез науката и изкуството.
14.9.1932г.
381. Любов към Бога, ООК , София
381.2 Обичай Бога ( втори вариант )
Едно от най-трудните неща е изкуството да се лекуваш.
23.9.1932г.
382. Великата разумност,  МОК , София
Аз съм дошъл до заключението: За да не те преследват, трябва да знаеш изкуството да ставаш малък или голям, видим или невидим – според случая. – Можем ли да научим това изкуство? – Можете. – Кой ще ни научи? – Светлите идеи идват отгоре, хората ги възприемат и едни-други се учат.
23.10.1932г.
383. Като дете,  НБ , София
Ще напуснеш всички празни тълкувания като едно малко дете, ще отидеш да учиш изкуството.
28.10.1932г.
384. Постигнати резултати,  МОК , София
Тайната на градинарството се крие в изкуството да събудиш желанието в растението.
6.11.1932г.
385. Разрешаване на мъчнотиите,  УС , София
Всички хора, които са стигнали до изкуството на злото, ще фалират. Щом се заемете с изкуството на доброто, непременно ще се натъкнете на противоположното, именно, на злото.
13.11.1932г.
386. Младост и старост,  УС , София
Същото се отнася и до музиката, и до изкуството. Ако употребяваш музиката и изкуството за твое благо, както и за благото на човечеството, те са на място. Тъй щото, правилно е да бъдеш богат, учен, силен, музикален, както и човек на изкуството, но всичко това да използваш за добро.
16.11.1932г.
387. Здрава мисъл, ООК , София
Трябва ли да ви уча да чистите обувките си? Трябва ли да плащам за вашата кал? Аз зная изкуството да използвам калта.
Сега искам от вас да учите, да придобиете изкуството на грънчаря.
387.2 Здрава мисъл ( втори вариант )
Изкуството е сега да го направите.
Аз ще ви уча изкуството само как да мачкате калта и как да продавате. Първото нещо, ще се спрете сега върху изкуството, грънчарството.
23.11.1932г.
388. Три типа хора, ООК , София
Може да свършите университет, да станете професор, но в края на краищата, ще ви изпитат, доколко сте научили изкуството да служите.
388.2 Трите типа хора – положителен, отрицателен и неутрален ( втори вариант )
Та първото нещо, което трябва да задържите в ума си, е мисълта, че вие сте дошли на Земята да научите изкуството да слугувате.
27.11.1932г.
389. Имаше някой человек,  НБ , София
Този учен човек носи изкуството в себе си, но го крие.
389.2 Имаше някой человек ( втори вариант )
Този учен човек носи изкуството в себе си, но го крие.
30.11.1932г.
390. Новата канализация, ООК , София
390.2 Новата канализация ( втори вариант )
Представете си, че аз имам изкуството да се преобразявам на красива мома.
4.12.1932г.
391. Яви им се,  НБ , София
Изкуството има отношение към живота, архитектурата – също.
391.2 Яви им се ( втори вариант )
Ако изучаваш музика, и музиката има отношение към живота Изкуството има отношение към живота, архитектурата също.
16.12.1932г.
392. Терцата в живота,  МОК , София
392.2 Една терца (Първата терца на живота) ( втори вариант )
Аз не му казвам изкуството да свири, но има едно музикално изкуство, по което веднага се определя диагнозата.
18.12.1932г.
393. Живият хляб,  НБ , София
Изкуството може да ме интересува дотолкова, доколкото аз мога да вляза в университета да уча. Когато се говори за изкуството, казваме, че нямаме условия за учене, но когато в природата се изисква от човека да извърши някоя работа, той има условия.
393.2 Живият хляб ( втори вариант )
Изкуството може да ме интересува дотолкова, доколкото аз мога да го овладея. Когато се говори за изкуството, казваме, че нямаме условия за учене, но когато в природата се изисква от човека да извърши някоя работа, той има условия.
18.12.1932г.
394. Сеятелят,  УС , София
Аз разглеждам другояче изкуството. Това ще бъде, докато се научите на изкуството да не падате.
25.12.1932г.
395. Ще влезе Духът,  НБ , София
Музиката, изкуството, всичко се дължи на туй учение.
395.2 Ще влезе Духът ( втори вариант )
Музиката, изкуството, също се дължат на това учение.
6.1.1933г.
396. Економия на енергиите,  МОК , София
396.2 Икономия на силите ( втори вариант )
Ако дойдеш между изкуството да копаеш и изкуството да пееш, кое изкуство ще избереш? Пеенето е за предпочитане. Казваш: „Дотегна ми този занаят.“ Тогава кой занаят вие ще изберете? Или певец, или изкуството с четката. Ако .бихте имали туй изкуство да рисувате или пък изкуството да пеете, колцина от вас бихте могли да пеете? Не само да пееш, но да имаш в партитурата си тия правите линии.
18.1.1933г.
397. Влияние на музиката, ООК , София
Важно е да ми направиш по-широки обувки, да не ме убиват.“ – „Ще изложа изкуството си с такива безформени обувки.“ – „Значи за твоето изкуство ще нараня краката си.“ И аз съм имал неприятности с обущари.
5.3.1933г.
398. Истина и добро,  УС , София
В какво се заключава изкуството? – В умението да пееш и свириш. – В какво се заключава щастието? Според мене истински щастлив е онзи, който чрез пеене и музика разрешава всички въпроси.
8.3.1933г.
399. Принципи, закони, сили и форми, ООК , София
Гръцкият нос е на изкуството, на вкуса.
Ще отговориш: „Добре владея изкуството си“.
399.2 Принципи, закони, сили и форми ( втори вариант )
Гръцкият нос е нос на изкуството, на вкуса.
26.4.1933г.
400. Трите посоки, ООК , София
400.2 Трите посоки ( втори вариант )
Когато един художник излага своите картини, той ги излага за художниците, които разбират от изкуството му, а пък минава един обикновен човек, който поглежда, това изложение не е заради него.
7.5.1933г.
401. Овчарите,  НБ , София
Тогава ще ви приведа един пример по изкуството, какво е изкуство. Досега ние сме достигнали до изкуството, с което може да измамим птиците и сме дошли до изкуството да измамим видния художник, да вдигне той воала.
Той си пази изкуството.
12.5.1933г.
402. Трима господари,  МОК , София
Вината не е в цигулката, но не разбирате от изкуството си.
402.2 Трима господари ( втори вариант )
Вината не е в цигулката, но не разбирате от изкуството си.
28.5.1933г.
403. Ръцете на Любовта,  УС , София
Лесно е да направиш бялото черно, но колцина владеят изкуството да избелят черния плат? Може би съвременната химия да е дошла до изкуството да превръща черното в бяло, но за това се изискват специални условия.
7.6.1933г.
404. Законът на ограничението и законът на свободата, ООК , София
Който е придобил изкуството да заповядва на себе си, само той може да заповядва на хората; който не познава това изкуство, нищо не може да постигне.
7.7.1933г.
405. Великата Реалност,  МОК , София
Така ще покажа изкуството си, че правя хубави гърнета.
405.2 Великата Реалност ( втори вариант )
Така ще покажа изкуството си, че правя хубави гърнета.
12.7.1933г.
406. Красивите линии в природата, ООК , София
Научете се на изкуството, първо вие да обичате. – Защо? – За да оценявате, когато Бог ви обича.
406.2 Красиви линии в природата ( втори вариант )
Най-първо се научете на изкуството вие да обичате. Най-първо се научете на изкуството, когато Бог ви обича, оценявайте Неговата Любов.
14.7.1933г.
407. Доволството в живота,  МОК , София
Отиваш между болни – ще им посвириш, ще им покажеш изкуството си.
407.2 Доволството в живота ( втори вариант )
Отиваш между болни - ще им посвириш, ще им покажеш изкуството си.
19.11.1933г.
408. Истинската добродетел,  УС , София
Само тогава може да правиш доброто, защото законът е: В изкуството не може да туриш сенките преди контурите.
Ами че ако ти знаеш изкуството да подмладяваш хората, ще ходиш ли да копаеш земята? Остарял си.
Когато един човек отиде в музикалната академия, той трябва да разбира от музика; когато един човек отиде в академията на изкуството, той трябва да разбира от изкуство. Трябва да разбираш изкуството, което искаш да учиш.
26.11.1933г.
409. Красна като Луната и чиста като Слънцето,  НБ , София
Той нямаше пари и не обичаше да носи пари, но искаше с изкуството, което има, да си достави храна.
17.12.1933г.
410. Освободеният роб,  НБ , София
У тях повече е развита паметта или изкуството за хубавото и красивото.
Ти не искаш да си кажеш изкуството.“ Да, туй е дарбата.
24.1.1934г.
411. Най-малкият опит, ООК , София
Сега допуснете, че аз ви проповядвам и вие казвате: „Разбрахме!“ Я ми попейте, но така, че всички или да се зарадват или да заплачат! А пък ти, като запееш още от началото, другите ще кажат: „Тази сестра не е научила още изкуството да пее.“
4.2.1934г.
412. Разумните ще разберат,  НБ , София
Какво ще правиш сега? Ти си затворил в себе си Божественото, ти си затворил благородното, ти си затворил човешкото, затворил си своята справедливост, затворил си науката, изкуството и мислиш само за едно нещо: че си нещастен човек в света.
7.2.1934г.
413. Дружене, слушане и следване, ООК , София
Вие казвате: „Човек трябва да живее добре.“ Но как трябва да живее добре, там е изкуството сега.
От какво зависи това изкуство? Три неща има в изкуството.
Гръцкият нос (виж рисунката) е нос на изкуството, на естетиката, на чувствата го наричам.
14.2.1934г.
414. Не я ограничавай!, ООК , София
Някой казва: „Аз зная нещо от изкуството.“ Съгласен съм, но нека изнесем изкуството реално, ако рисуваме на чер фон, ще имаме едно понятие за изкуството и ако рисуваме на бял фон, ще имаме друго понятие.
Най-първо научете изкуството да рисувате на белия фон.
21.2.1934г.
415. Опитай!, ООК , София
Човек трябва да има изкуството, как тя да се отлепи.
7.3.1934г.
416. Даване – вземане. Скъпоценният камък, ООК , София
Изкуството зависи от това, как ще приложите този перпендикуляр AB. (Учителят показва третия чертеж.) Този човек има обективен ум много развит.
Така и в изкуството, така е и във всяко друго отношение.
14.3.1934г.
417. Развитие на заложбите, ООК , София
Ако развиваш изкуството както трябва, ти служиш на Бога.
15.4.1934г.
418. Наяве,  НБ , София
И ако Христос дойде днес, Той ще се чуди на изкуството им да изопачават Неговото учение.
29.4.1934г.
419. Разпаленият въглен,  НБ , София
Този въпрос трябва да се подеме научно от най-учените хора, от хората на изкуството от едната и от другата страна.
9.5.1934г.
420. Що е човек, ООК , София
По някой път, ти не харесваш носа си. (Липсва чертеж в оригинала.) Защо не го харесваш? Изкуството си има модели.
11.5.1934г.
421. Влиянието на музиката, МОК , София
Та казвам: Когато разглеждате изкуството, може по същия начин да си преведете музикалните тонове.
20.5.1934г.
422. Да се не смущава сърцето ви!,  НБ , София
Колко хиляди години то е изучавало изкуството да рита? Знаете ли колко хиляди години е употребил конят, за да придобие изкуството да рита? Знаете ли колко хиляди години е употребил волът, докато създаде рогата си? Знаете ли колко хиляди години е употребило кучето, докато създаде зъбите си, с които хапе? Знаете ли колко хиляди години е употребила змията, за да направи тялото си тъй гъвкаво, да се увива около жертвата си? Това са изкуства, това са постижения.
3.6.1934г.
423. Изпълнѝ,  НБ , София
На младия проповядвай му любов: любов към бащата, любов към майка му, любов към братята му, любов към ближните, към своите другари, любов към растенията, любов към животните, любов към всичко окръжаващо, любов към работата, любов към труда, любов към изкуството, към музиката, любов към всичко.
10.6.1934г.
424. Умно дете,  НБ , София
Ти си живял във формата на един вълк и си наследил добрите и лошите черти на вълка; ти си живял във формата на една жаба, на тигъра, на паяка и си наследил изкуството на паяка да точиш тънки нишки и с неговата индустрия си се научил да хващаш мухите и да изсмукваш кръвчицата им.
25.7.1934г.
425. Великото изкуство, ООК , София
И [от] любовта, която хората могат да имат към вас се заключава за изкуството, което имате.
Че ако той братски не се отнася към мен и аз ако не се отнасям братски към него, тогава не разбираме изкуството на живота.
29.8.1934г.
426. На своето место, ООК , София
Едно време сте живели в друг свят и сте измислили тогава изкуството да плачете.
2.9.1934г.
427. Доброто семе,  НБ , София
В едно общество с тия неразвити чувства и способности какво ще има? Музиката няма да е на свят, изкуството няма да е на свят.
28.10.1934г.
428. Дързайте!,  НБ , София
Питам сега: Ако ви зададат въпроса княз ли искате да бъдете или онзи сиромах, който разполага с изкуството да лекува болести, какво ще отговорите? Кое е по-силно? По-силно е болестите да ви се подчиняват.
18.11.1934г.
429. Животът е по-драгоценен,  НБ , София
Или ако един народ се занимава повече с техническите науки, или с изкуството, или пък е повече религиозен, всичко това ще се отрази върху неговото лице.
21.11.1934г.
430. Действието на музиката, ООК , София
Онзи, който е учил десет години изкуството да рисува, и онзи, който никак не е ходил на училище по рисуване - каква разлика има между двамата!
25.11.1934г.
431. Който сее и който жъне,  НБ , София
Същото може да се каже и за изкуството – навсякъде съществува поляризиране.
7.12.1934г.
432. ПОМНИ ГО,  МОК , София
Или в какво седи изкуството на музиканта? При музиката окото е вътре.
12.12.1934г.
433. Най-съвършеният идеал. Песента на малката тревица, ООК , София
Какви хубави постижения има в музиката! Какви хубави постижения има в изкуството! В изкуството има неща, които липсват, и в музиката има неща, които липсват.
21.12.1934г.
434. Естествено разположение,  МОК , София
После дължината на третия пръст показва обич към изкуството, обич към хубавото, обич към природата.
11.1.1935г.
435. Естествени положения,  МОК , София
Значи изкуството за плаването го създадоха рибите.
20.1.1935г.
436. Товарене и разтоварване,  УС , София
Ако знае изкуството да живее правилно, човек е вън от влиянието на злото.
Когато придобие изкуството да сваля и да облича кожуха си по свое желание, човек ще разбере смисъла на живота.
30.1.1935г.
437. В нова окраска. Богатството на деня, ООК , София
Ако двама художници се съберат, по какво от тях ще познаете кой от тях е по-способен художник? Да кажем, че и двамата разбират и говорят за изкуството.
Че какво разбира той от изкуството? Като се огледаш, гледай най-първо ти да се харесаш.
10.2.1935г.
438. Отдалечаване и приближаване,  УС , София
Изкуството не се заключава в многото сенки, но в умението на човека да поставя сенки и да знае, колко силни или слаби трябва да бъдат те.
438.2 Отдалечаване и приближаване ( втори вариант )
Изкуството не се заключава в многото сенки, но в умението на човека да поставя сенки и да знае колко силни или слаби трябва да бъдат те.
13.2.1935г.
439. Здравословното положение на човешката душа, ООК , София
Например да допуснем, че аз ви говоря върху изкуството.
15.2.1935г.
440. Първото и последното място,  МОК , София
Защото онзи, невежият ученик, който изучава изкуството, ако той не се интересува от заложбите на своя учител, той като художник никога не може да успее.
3.3.1935г.
441. Насилията под слънцето,  УС , София
Чрез повтаряне на една и съща песен много пъти, най-после те я научават, но нищо повече не могат да научат. - Защо? - Защото нито грамофонните плочи носят изкуството в себе си, нито папагалът може сам да пее.
441.2 Насилията под слънцето ( втори вариант )
Но тия хора обичат изкуството.
6.3.1935г.
442. Законът на помагането, ООК , София
Та изкуството е с онези материали, които Бог е създал, да знае човек да направи разумно работите, да не греши.
8.3.1935г.
443. Двата университета. Съживяване на царския син,  МОК , София
Искате да бъдете богати хора, нали така? Станете лекари! Изучете изкуството да правите хората да стават красиви! Хората колко биха ви дали: 40-50-100 000 лева за това.
443.2 Двата университета (Съживяване на царския син) ( втори вариант )
Изучете после изкуството да правите хората да стават красиви.
10.3.1935г.
444. И отиде, та се представи,  НБ , София
Не ти върви в училището, не ти върви в живота, не ти върви в музиката, не ти върви в изкуството, не ти върви и в семейството. – Как ще се освободиш от тези несгоди? – Ще отидеш при баща си и ще му кажеш: Татко, съгреших пред небето и пред тебе.
Ако не обичате изкуството и художеството, изпейте тона ла 110 пъти.
10.3.1935г.
445. Най-голямото изкуство,  УС , София
Изкуството не търпи никакви грешки.
445.2 Какво ще говори Учителят ( втори вариант )
В изкуството няма никаква лъжа.
Българските дрехи не са направени както трябва, не са направени по всичките правила на изкуството.
13.3.1935г.
446. Най-добрият плод, ООК , София
Изкуството седи в това, да не прекъсваме съобщителните условия, при които животът се проявява.
17.3.1935г.
447. Благоприятната Господня година,  НБ , София
Ако го пипнете по художеството, той не само може да говори за изкуството, но веднага взима четката и ви показва как трябва да се рисува.
17.3.1935г.
448. Добрият живот,  УС , София
448.2 Да живеете ( втори вариант )
Изкуството е там.
24.3.1935г.
449. Двете добродетели,  УС , София
" (- 29 ст.). - Благодарение на отклоняването си от правия път, човек изгубил изкуството да говори, да мисли и постъпва право. Като се отклонил от правия път, човек изгубил изкуството да говори, да мисли и чувствува право, вследствие на което най-малките причини го изваждат от релсите на живота.
7.4.1935г.
450. Два метода,  УС , София
Който иска да стане виден човек, всички да му се кланят, трябва да познава изкуството да се увеличава, да изпълва вселената.
450.2 Двата метода и двата пътища към сродната душа ( втори вариант )
Защо? И да ви кажа, какво ще ви ползва? Може да ви кажа изкуството да бъдете красиви.
10.4.1935г.
451. Двете силни точки, ООК , София
Има някои хора - не са красиви, но знаят изкуството в един момент да станат красиви.
17.4.1935г.
452. Най-голямото изкуство, ООК , София
Изкуството е животът.
Ако имате еврейските двайсет и две букви или българските трийсет и две букви, или латинската азбука, изкуството е да знаете как да ги пишете.
28.4.1935г.
453. Трите врати,  УС , София
Попаднете ли в ръцете на Бог, Той ще ви оперира по всичките правила на изкуството.
1.5.1935г.
454. Киселина, основа, сол, ООК , София
В изкуството на прането съм специалист.
12.5.1935г.
455. Светите Твои градове,  НБ , София
Какво е изкуството му? – Учи го да му вземе ябълките.
7.7.1935г.
456. Към мене,  УС , София
Обаче, човек прави усилия да излезе над обикновените условия, да придобие новото и да влезе в Божествения живот, който не е нищо друго, освен живот на музиката, изкуството и поезията.
456.2 Обърнете се към мене ( втори вариант )
Та, когато говорим за погрешките, ние разбираме изкуството на живота.
Че не си добър, това значи, не си придобил изкуството на живота, изкуството на добродетелта.
Създадени са добри от Бога, но по закона на изкуството всички не са еднакви.
Изкуството на любовта вие не знаете, ама казвате, за знанието, за окултната наука като изкуство, вие много малко знаете. Той знае изкуството.
Казват някои: „Нека пеят младите.“ Те не разбират изкуството.
10.7.1935г.
457. Мисъл, сила и любов, ООК , София
Изкуството се придобива, но трябва да го приложите.
Бог в душата на всекиго от вас е вложил изкуството да може да се справя с мъчнотиите.
Сега за изкуството. По кой начин ще добиете изкуството? На вас ви трябва сила.
Един маг, като хване един заек, неговата хрътка като хване заека, той знае изкуството, превърне заека в един вол или кон и го впрегне да оре.
14.7.1935г.
458. Развързано ще бъде на небето,  НБ , София
Изкуството също събужда не целия човек.
Той е като един майстор-художник, който разбира от изкуството си, чиято четка правилно върви. Който не разбира от изкуството си, неговата четка не върви правилно.
Любов, която не подкрепва изкуството, не е любов.
14.7.1935г.
459. Слово и Живот,  УС , София
459.2 Словото и животът ( втори вариант )
Какво е изкуство? Да научиш изкуството да правиш добро. Ами че да научиш изкуството да говориш тъй, че като говориш, мъртвите да оживеят.
19.7.1935г.
460. Двамата спътници. (Двамата пътници),  МОК , София
На мене често са ми казвали: "Кажи ми нещо реално!" Че каква реалност може да ви кажа? Изкуството как може да си направите злато.
21.7.1935г.
461. Блажен, който яде хляб в Царството Божие,  НБ , София
Обаче, вие имате изкуството да лекувате.
21.7.1935г.
462. Любов и служене,  УС , София
Наблюдавате една картина на някой художник, намирате, че не е напълно сходна с оригинала, но пак я харесвате. - Защо? - Цените изкуството на художника.
25.9.1935г.
463. Новото верую, ООК , София
Това е изкуството. Всеки може да знае буквите на един език – латиница, славянска азбука и пр., но да се научиш да пишеш хубаво с тия букви – там е изкуството, майсторлъкът.
29.9.1935г.
464. Буря голяма. Горделивият и тщеславният,  УС , София
464.2 Развълнуваното море ( втори вариант )
Засега на човека е определено да живее 120 години на земята, за да научи изкуството правилно да съблича дрехата, с която е дошъл на земята.
29.9.1935г.
465. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
Докато имаш пари, ти си умен: докато имаш конци, ще плетеш едно въже, като няма какво да плетеш, как ще си покажеш изкуството.
20.10.1935г.
466. Забравените неща,  НБ , София
Сега ако искате да изучавате изкуството на грънчарството, може да ви кажа няколко места, може да копаете кал за грънци.
27.10.1935г.
467. Приложението като източник на знанието,  УС , София
И трябва ви това за изкуството.
6.11.1935г.
468. Срещата на Любовта, ООК , София
Например, аз може да ви говоря много – какво нещо е изкуството, художественото рисуване, но ако ме накарате да нарисувам някого от вас, ще се намеря в затруднение.
13.11.1935г.
469. Тайната на даването, ООК , София
Разбират, не разбират -изпей им! Имаш изкуството да рисуваш – нарисувай на тези хора една картина; или ако си скулптор – извай им нещо.
1.12.1935г.
470. Иди повикай мъжа си!,  НБ , София
Сега решили да покажат изкуството си.
13.12.1935г.
471. Неразбраното,  МОК , София
Ако не може да трансформира тези енергии, той музикант не може да бъде или той не разбира изкуството.
15.12.1935г.
472. По новия начин. Коприненият конец,  УС , София
472.2 Коприненият конец ( втори вариант )
Докато дойдете дотам, трябва да изучавате изкуството да ходите по въже.
18.12.1935г.
473. Добре е, ООК , София
Ако бях употребил 20 години, за да науча изкуството да мириша къде има злато, щях да се осигуря.
22.12.1935г.
474. Да имат живот,  НБ , София
Има лозари, които са изучили добре изкуството на лозарството, те разбират добре законите на лозарството и могат да ги прилагат.
22.12.1935г.
475. Котелът и торбата. „Което имам“, УС , София
То е като един, който се качил на аероплан и си знае изкуството, знае как да манипулира, да слиза и да се качва знае.
Та казвам: Изкуството при този живот, необходимите неща на света, които ни трябват.
475.2 Земята като училище ( втори вариант )
Съвременните хора говорят за новото в живота, в музиката, в изкуството.
27.12.1935г.
476. Съзнателно говорене,  МОК , София
В какво седи силата на парите? Казва: „Изкуството е сила“. В какво седи силата на изкуството? „Няма вяра, да вярваме“.
Природата те туря на кревата да учиш изкуството как да преодоляваш мъчнотиите, да се завиваш с него и да знаеш как да манипулираш.
29.12.1935г.
477. Вас ви нарекох приятели,  НБ , София
Там именно е изкуството, че много малко хора знаят как трябва да ядат.
3.1.1936г.
478. Двата вида пеене,  МОК , София
В изкуството вие трябва да рисувате.
10.1.1936г.
479. Реализираната мисъл,  МОК , София
Той вече се е научил на изкуството да разбойничествува, да направи разбойничеството приятно на хората.
12.1.1936г.
480. Топлината на Любовта, УС , София
480.2 Топлината на Любовта ( втори вариант )
Важно е да не се борите със злото, за да не изпаднете в положението на петгодишно дете, което излиза да се бори с 25-годишен момък, който е трениран в изкуството да се бори.
19.1.1936г.
481. Непроменливи величини, УС , София
481.2 Устойчиви величини ( втори вариант )
Вярно е, че на земята има и лоши хора, но изкуството да се живее се заключава, именно, в това, да се справяш с лошите хора.
Какво по-голямо богатство може да очаквате от изкуството да лекувате различни болести, да говорите на хората с езика на любовта? Това знаеше Христос, но още много знания имаше Той.
24.1.1936г.
482. Музикално състояние,  МОК , София
Казваш: „Глупава работа.“ То е изкуството на един художник.
Ако някой научи изкуството на един пияница, какво ще му донесе това? В туй изкуство той сам постоянно се осакаца.
Ако изкуството е малко, тогава и любовта ще бъде такава.
12.2.1936г.
483. Тониране, ООК , София
Казвам, значи в изкуството трябва да имате един калейдоскоп.
Нямате изкуството на любовта.
28.2.1936г.
484. Естествената мярка,  МОК , София
Един цигулар трябва да изучава изкуството да съкращава. Изкуството седи в съкращаването на тия положения на тоновете.
15.3.1936г.
485. Истинските приятели. Учението като непреривен процес. Новият метод, УС , София
Дотогава, докато му дотяга, той не е научил още изкуството. Казва: „Дотегна ми да свиря.“ Казвам: Не си научил изкуството.
Не си научил изкуството да живееш.
485.2 Новият метод ( втори вариант )
Значи, шивачът не е придобил изкуството да шие. Следователно, за да ти плащат скъпо и да не се отегчаваш от работата, научи изкуството си добре. Много просто – не си научил изкуството да свириш. Друг се оплаква, че му дотегнало да говори. – Защо му дотегнало? – Защото не е научил изкуството на говоренето. Богатият ял, пил, но не научил изкуството да яде.
Много естествено, човекът владее изкуството да поправя счупени крака.
22.3.1936г.
486. Отец ме люби,  НБ , ИБ , София
Едно е важно за този, който обира: той трябва да знае изкуството, как да отваря и затваря касата и колко пари да вземе.
12.4.1936г.
487. Божествената връзка. Новият живот. Трите врати, УС , София
487.2 Божествената връзка ( втори вариант )
Дали е материалист, идеалист или духовен човек, лекарят трябва да владее изкуството да реже нишките на хората.
12.4.1936г.
488. Заведоха Исуса,  НБ , София
Изкуството трябва да се владее.
26.4.1936г.
489. Правата мисъл, чувство и говор, УС , София
489.2 Права мисъл, чувство и говор ( втори вариант )
Днес всички се радват на науката, на музиката, на изкуството, но това са постижения на хиляди и милиони хора, които са работили преди нас.
29.4.1936г.
490. Основната мярка, ООК , София
Щом дойдеш до боите, трябва да изучаваш изкуството.
8.7.1936г.
491. Ученичество, ООК , София
А вторият случай, изкуството представя един цигулар виртуоз, който може да свири и най-мъчните парчета.
20.8.1936г.
492. Вътрешна връзка, СБ , София
Докато дойде до истинския живот, човек минава през различни фази, през каквито минава бояджията, който учи изкуството да боядисва.
21.8.1936г.
493. Външна и вътрешна любов , СБ , София
Ако човек може да прави смени в любовта, това значи, че е научил изкуството на даването.
9.10.1936г.
494. Двете колела,  МОК , София
Оправя се работата – той показва изкуството си да гради.
494.2 Двете колела ( втори вариант )
Той си показва изкуството, как може да гради.
10.1.1937г.
495. Светът на духа, на душата, на ума и на сърцето,  НБ , София
Царят се усмихнал и казал: „Ти ще бъдеш добър образец за всички ония, които ще проповядват новите учения в света.“ Конят дошъл после при магарето и му казал: „Какво направи? Нали ти казах да не проявяваш своята слабост.“ – „Че ако аз на царя, на такъв умен човек, не покажа изкуството си, да го оцени, на тебе ли ще го покажа? Ти си кон, нищо не разбираш от това изкуство.“
13.1.1937г.
496. Мелодия и хармония. Кръг – елипса, парабола – хипербола, ООК , София
Изкуството е нещо, което се придобива.
15.1.1937г.
497. Гладни и сити. Единение и разединение,  МОК , София
Тъй че в дадения случай изкуството не е само да рисувате в Живота, но трябва да внесете Доброто в себе си.
497.2 Гладни и сити – единение и разединение ( втори вариант )
В дадения случай изкуството не е само да рисувате, но трябва да внесете доброто.
27.1.1937г.
498. Свещеното правило, ООК , София
Езиците учи, музиката учи, изкуството учи, да готвиш учи, да палиш огън учи, да ходиш учи, всичко учи.
12.2.1937г.
499. Прави и криви линии,  МОК , София
Представете си, че един човек притежава изкуството да хвърля ножове около друг, който е изправен пред една дъска.
19.2.1937г.
500. Хигиена на сетивата,  МОК , София
Да допуснем сега, че в изкуството имате една единица, втора единица, трета единица, четвърта, пета, шеста, седма, осма, девета и десета. (Учителя рисува човешки профил с прави линии). Но ако това, което рисувам сега, го покажа на един художник, той ще намери, че липсват много неща от изкуството.
Къде е болката, къде е слабата страна, че не искаш да се учиш? Или пък не искаш да рисуваш, не обичаш изкуството или изобщо не обичаш някоя работа.
500.2 Хигиена на сетивата ( втори вариант )
Или не искаш да рисуваш, не обичаш изкуството, или изобщо не обичаш някоя работа.
11.4.1937г.
501. Виделината и тъмнината,  НБ , София
То е изкуството, което може да се научи отвън.
Достойнството на човека, музиката, изкуството, поезията, изобщо всички хубави и красиви неща в света са все плод на нишките на виделината.
16.4.1937г.
502. Двамата господари, МОК , София
Представете си, че един ден човечеството дойде до изкуството да направи отделно око, което ще можете да поставяте в контакт е нервната система и да виждате, а вечерно време за по-голямо удобство ще можете да го изваждате навън.
18.4.1937г.
503. Синаповото зърно,  НБ , София
Вие живеете в един век на изкуството, дето човек трябва да работи.
25.4.1937г.
504. Първата дума,  УС , София
Аз владея изкуството да ставам невидим, но ще изразходвам повече енергия, отколкото парите, които искаше от мене.
2.5.1937г.
505. Стана невидим,  НБ , София
Ако не знаеш как да се справиш, и в музиката, и в изкуството да попаднеш, все ще се намериш в едно противоречие.
5.5.1937г.
506. Разумният музикален живот, ООК , София
Като ви чуе дяволът да пеете, той ще изгуби изкуството.
9.5.1937г.
507. Единият и многото,  УС , София
Преди да са показали изкуството си, и двамата се хвалят с цигулките си.
19.5.1937г.
508. Цялото и частите, ООК , София
Сега, да допуснем, че вие искате да бъдете добри, тогава трябва да разбирате изкуството за да бъде човек добър.
26.5.1937г.
509. Първата песен, ООК , София
Не мислете, че всичката музиката, която съществува, в изкуството, във философията, в поезията, в техниката – един ден това трябва да бъде достояние за всинца ви.
20.6.1937г.
510. Особености на човека,  УС , София
Вие трябва да владеете изкуството на добрия войник, да знаете, как да вдигнете крака си, как да го сложите, отде да минете и т. н.
4.7.1937г.
511. Мислете за светлината!,  НБ , София
Да кажем, в едно музикално училище сте, трябва да знаете нещо от музика; или в художествената академия сте, трябва да знаете нещо от изкуството.
11.7.1937г.
512. Аз ще дойда,  НБ , София
Изкуството е за окото.
19.7.1937г.
513. Опитано е, СБ , РБ , 7-те езера
513.2 Божието слово е опитано ( втори вариант )
Тогава майката започва да изучава изкуството на магнетизиране.
Питам: след като научи това изкуство, как да употребява пушката, като слезе в дома си, какво приложение ще даде на пушката? Или след като научил изкуството да си служи с сабята, какво приложение ще даде в къщи? - Никакво приложение няма.
21.7.1937г.
514. Ценности и възможности, ООК , СБ , РБ , 7-те езера
Същото се отнася и за музиканта, и за художника – за всички хора на изкуството.
514.2 Ценности и възможности ( втори вариант )
/Един брат фотографира Учителя./ Сега този брат учи изкуството.
Сега този брат учи изкуството.
13.8.1937г.
515. Четирите правила, СБ , РБ , 7-те езера
Изкуството на учителя седи в преподаването му. Изкуството на художника седи в линиите, които той поставя на място. Изкуството на музиканта и на певеца седи в точното определяне трептенията на тоновете.
8.9.1937г.
516. Трите основни неща, ООК , София
В изкуството, ако той не разбира, онзи великият художник, той иска да нарисува хубава картина, той трябва да предаде три качества.
1.10.1937г.
517. Възможности на красотата,  МОК , София
Може 10 пъти да го хванеш за крака, но ако не знаеш изкуството как да извиеш крака му, той може да си извади крака.
15.10.1937г.
518. Разумните движения, МОК , София
Или в изкуството рисуване.
3.11.1937г.
519. Право и безправие, ООК , София
Безименният пръст – на изкуството, малкият пръст на интелигентност и на практичност.
14.11.1937г.
520. И не можаха на това да му отговорят, НБ , София
Много се говори за любовта, но къде е изкуството на любовта? Изкуството на любовта се крие на две места в човека, а именно той трябва да изпита езика си, да възпита гърлото си.
17.11.1937г.
521. Естественият път, ООК , София
Има хора на вярата, има хора на надеждата, има хора на енергията, на волята, на разумността, има хора на изкуството, на музиката.
Ха сега да си туря изкуството, не може ли да поправя пръстите си.
21.11.1937г.
522. И виделината свети, НБ , София
Ако в дома ви дойде един гениален художник, като не го познавате, ще го питате колко време ще седи, но като видите изкуството му, ще го задържите за повече време, да нарисува жена ви, децата ви и вас.
24.11.1937г.
523. Аз ще оздравея, ООК , София
Най-първо човек трябва да започне с изкуството на човешката мисъл. Ще се научиш на изкуството да слушаш. Ще се научиш на изкуството да гледаш. Ще се научиш на изкуството на обонянието, ще се научиш да вкусваш нещата, да ги ядеш, и най-после ще се научиш да ги пипаш. Човек трябва да изучи изкуството да ходи, да работи, това е изкуство.
8.12.1937г.
524. Недоизказаното, ООК , София
В следната станция е изкуството, поезията, науката.
19.12.1937г.
525. Закон за контролиране, НБ , София
В това именно седи изкуството на човека да се самовлада, да владее мислите си.
19.12.1937г.
526. С ключ и без ключ,  УС , София
Един иска да пее, да покаже изкуството си.
5.1.1938г.
527. Съзвучие, ООК , София
С вас някой мъдрец се разговаря и вие показвате изкуството какво знаете.
То е изкуството на падналите духове.
Та вие сте влезли да изучавате изкуството на Любовта.
7.1.1938г.
528. Бъдете щедри,  МОК , София
Такива казват: „Какво трябва да се прави?“ Сега изкуството е да се увеличи бързината, да се ходи с бързината на светлината, като светкавица.
16.1.1938г.
529. Двете жени, УС , София
Там е изкуството: да седиш тих и спокоен; каквото става около тебе, да знаеш причината му и да не се вълнуваш.
И тъй, изучавайте изкуството, правилно да растете. Сега, като българи, гледайте да изучавате изкуството за растене.
30.1.1938г.
530. Новата любов,  НБ , София
Та ако сега вие се явите на събранието на вашите напреднали братя, с какво ще им се препоръчате? Ако се явите при тия ваши напреднали братя и в музиката, и в изкуството, и в художеството, понеже те са талантливи, гениални, вие ще се намерите в чудо.
18.2.1938г.
531. Програмата в живота,  МОК , София
Запример, предметът „живот“, какво означава? Или предметът „човешката мисъл“, или „човешката икономия“? Запример, какво са дали очите на човека? Очите са създали изкуството да рисува. После, цветята в природата ние ги обичаме, понеже там е изкуството. Какво е дала човешката уста? – Човешката уста е спомогнала на говора, после образувало се изкуството за готвачество, кухнята се образувала.
25.2.1938г.
532. Обич и любов,  МОК , София
Всички ние изучаваме изкуството на инженерството. Ние всички изучаваме изкуството на ижинерството – измерване.
Ако вие сте закъсали, че навсякъде не ви приемат, а аз певец или музикант, навсякъде показвам изкуството си.
6.3.1938г.
533. Новата храна,  УС , София
Ученият прилага светлината и в изкуството, и в индустрията: с нея топи мъчнотопими метали, отпечатва образи и др.
20.3.1938г.
534. В името на Бога!,  НБ , София
Ако обичате изкуството, върху изкуството може да говорите.
И когато дойде да се прояви правдата в човека, той трябва да покаже своята правда, той трябва да покаже изкуството, той трябва да покаже, да си тури ръката на пианото, на цигулката и когато дойде да свири пианистът или цигуларят, какъвто и да е инструмент, неговите очи в дадения случай трябва да знаят как гледат и всичкото ни богатство седи в лъчите на Слънцето.
Та казвам: Онова, което ние изработим, ще покажем изкуството си. Виждам изкуството на този човек, схванал отлично чертите на магарето.
27.3.1938г.
535. Великите пътища,  УС , София
Ти обичаш този човек заради изкуството. Значи едного обичаш за парите, другиго – за изкуството.
3.4.1938г.
536. Под тебе и над тебе,  УС , София
При един богат човек отишъл един апаш, голям виртуоз в изкуството си.
Има ли нещо престъпно в това? Апашът казва: „Аз показах изкуството си, като добър плувец.
20.4.1938г.
537. Беззаветна благодарност, ООК , София
Изкуството не е техника.
29.4.1938г.
538. Една основна идея,  МОК , София
Често в съвременното възпитание хората правят опитите на тези, които са образували изкуството на цимента.
27.5.1938г.
539. Мозъчни центрове,  МОК , София
Или ако изкуството не ви интересува, значи липсва ви нещо.
29.5.1938г.
540. Всичко е възможно,  НБ , София
После вземете по изкуството колко картини има нарисувани.
22.6.1938г.
541. Добрият живот, ООК , София
Аз ви говоря, вие казвате: „Че досега ние не сме ли намерили Бога?“ Ако вие сте видели само един професор, каква е ползата от виждането на професора? Този човек е на изкуството, на художеството, започва да ви учи.
6.7.1938г.
542. Светлина, топлина, доброта, ООК , София
Всяко раздвояване в съзнанието на човека, в науката или в изкуството, или в светлината, за постижението, раздвояването трябва да изчезне. „Двоеумният човек е непостоянен във всичките си пътища.“ Туй раздвояване на съзнанието трябва да изчезне.
12.7.1938г.
543. Двигатели в живота, СБ , РБ , 7-те езера
Съвременните хора – мъже, жени и деца, са научили най-добре изкуството да се обличат. След като е изучил изкуството външно да се облича добре, човек трябва да си изработи и вътрешна дреха от своите красиви и светли мисли, чувства и постъпки.
13.7.1938г.
544. Видове храни, СБ , РБ , 7-те езера
И тъй, за да облекчите живота си, учете изкуството да смесвате сладкото с киселото.
24.7.1938г.
545. Резултати и последствия, СБ , РБ , 7-те езера
Съвременните хора са научили изкуството да ядат, но не знаят още, как да придобиват храната си.
3.8.1938г.
546. Който има уши, нека слуша, СБ , РБ , 7-те езера
Най-добрият слушател и ценител на изкуството, което даден човек проявява, е той самият.
По този начин ще придобиете изкуството да гадаете, дали времето ще бъде добро или лошо.
5.8.1938г.
547. Трудни задачи, СБ , РБ , 7-те езера
Ако шивач ви обича, той ще ви скрои и ушие дреха, по всички правила на изкуството си.
7.8.1938г.
548. Нови пътища, СБ , РБ , 7-те езера
Днес всички хора говорят, но малцина знаят изкуството на говоренето. В дадения случай момъкът не разбира нито изкуството на мълчание, нито изкуството на говорене.
21.8.1938г.
549. Степени на съзнанието, СБ , РБ , София
Много хора днес страдат, защото са научили само изкуството да се увеличават.
Търсете Го в музиката, в поезията, в изкуството, в науката.
11.9.1938г.
550. Оригинал и копие,  УС , София
Запиташ нещо за изкуството, отговаря ти се друго.
18.9.1938г.
551. Изгубеният сън,  УС , София
За да покаже изкуството си, той казал: „Донесете една голяма стомна за вода, с вместимост 12 литра“.
12.10.1938г.
552. Славата Божия, царството Божие и волята Божия, ООК , София
Та сега казвам, аз разглеждам нещата така – музикантите, поетите, художниците, всички хора на изкуството са пратени като служители на Бога.
16.11.1938г.
553. Добри и лоши хора, ООК , София
Едва съм започнал изкуството.
4.1.1939г.
554. Здравословното състояние на човешката душа, ООК , София
Я нарисувайте, да видите какво е изкуството.
13.1.1939г.
555. Организиран и неорганизиран свят, МОК , София
Ти искаш да бъдеш художник, трябва да знаеш изкуството как да рисуваш добре.
15.1.1939г.
556. Година на работа,  УС , София
Не искам да живея по старому.“ Гъсеницата е научила изкуството да си направи пашкул.
20.1.1939г.
557. Налягане и напрежение, МОК , София
Питам: По кой начин те влияят? Те не си казват изкуството.
25.1.1939г.
558. Увеличете светлината и топлината, ООК , София
Как ще оцениш един цигулар, ако не разбираш от музика? Как ще оцениш в изкуството, ако сам не може да рисуваш? Може да кажеш, че тази картина е хубава.
27.1.1939г.
559. Организиран и неорганизиран живот, МОК , София
Трябва да изучавате изкуството, понеже имате една камера с две отверстия, всичко се фотографира.
29.1.1939г.
560. Двете слугини,  НБ , София
Според мен такива музиканти продават изкуството си много евтино.
3.2.1939г.
561. Основен тон, МОК , София
В какво седи изкуството? Един художник има линия в изкуството.
Понеже не сте научили изкуството, често падате от въжето, че сте се изпоплашили да се качвате.
10.2.1939г.
562. Един опит, МОК , София
Имайте непреодолима вяра, че той разбира изкуството да вървите по това въже, той ще ви изкара докрай.
17.2.1939г.
563. Недоволството, МОК , София
Ако се изучава изкуството, ако се изучава геометрически, има известни математически отношения.
22.2.1939г.
564. Най-умни, най-чисти и най-силни, ООК , София
Ще видите, като че ли съм изгубил изкуството си, но исках да ви кажа какво нещо е лошата позиция.
19.3.1939г.
565. Любов и вяра към Бога, вяра към себе си,  НБ , София
Не е достатъчно само да свири или да рисува човек, но той трябва да знае изкуството, да свири и да рисува. За тази цел, той трябва да знае законите на изкуството. Изкуството почива върху един велик закон.
9.4.1939г.
566. Ставане, оживяване и възкресение,  НБ , София
От изкуството да лекува своите овце, той дошъл до положението да помогне на царя и да подобри с това материалното си положение.
28.4.1939г.
567. Опитване, проверяване и прилагане,  МОК , София
Той е пръст на изкуството. Я си покажи изкуството, я ми кажи какъв ангелски глас имаш.“ Поглади гърлото си.
3.5.1939г.
568. Иде и иди, ООК , София
Идва някой, който има изкуството и веднага изчиства тези капки.
16.6.1939г.
569. Нормалният човек,  МОК , София
Той е основа, оттам започва изкуството бояджийство, художество.
18.6.1939г.
570. Знаменосци на Любовта,  УС , София
Или нека вземем изкуството на мазането.
12.7.1939г.
571. Отличителни качества на мисълта, СБ , РБ , 7-те езера
Вие можете да я дадете в някой музей като модел, който ще характеризира изкуството през дадена епоха, но в нея няма растене.
Ако учените хора са дошли до положението, да превръщат варовитите камъни във вар, с която да белосват къщите си, не трябва ли също така те да придобият изкуството, да превръщат черния и червения цвят в бял? При това, те трябва да получават такъв бял цвят, който да не се изменя никога.
21.7.1939г.
572. С вяра, без смущение, СБ , РБ ,МОК , 7-те езера
572.2 И в мене ( втори вариант )
Той започва да се проявява в известна област на науката, или на изкуството.
23.7.1939г.
573. Вратата на любовта, СБ , РБ , 7-те езера
Обаче, онзи, който разбира Божиите закони, той знае, че простият, необработен камък е условие за скулптора да приложи знанието и изкуството си.
12.8.1939г.
574. Опознаване, СБ , РБ , 7-те езера
Който не знае изкуството да прояви живота си, той счупва яйцето.
1.10.1939г.
575. На Него можем да разчитаме,  УС , София
Някой ще каже: „Как можеш да изваждаш сок от мисълта?“ Там е изкуството! Някой път трябва едно предметно учение на музиката.
8.10.1939г.
576. Мощните сили в природата,  НБ , София
В бъдещия човек ще бъде добре застъпен редът и порядъкът, музиката, изкуството.
15.10.1939г.
577. Хвалете Господа,  НБ , София
Колкото тънко да тъче, никоя предачка още не е достигнала изкуството на копринената буба и на паяка.
19.11.1939г.
578. При Бога, ангелите и добрите хора,  УС , София
Това е моята преценка за изкуството.
22.11.1939г.
579. Хубавата страна, ООК , София
Трябва да научиш изкуството на яденето.
24.11.1939г.
580. Психологически синтез,  МОК , София
Някои неща в изкуството са хубави, ако дойдете да ги гледате от известно разстояние.
6.12.1939г.
581. Търсене на изгубената дума, ООК , София
И казва: „Не зная какво да мисля.“ Там е изкуството.
24.12.1939г.
582. Даром,  УС , София
Тогава в какво седи изкуството на нацапването? Художеството не седи в боите и четките.
14.1.1940г.
583. Реална и идеална обстановка на нещата,  НБ , София
Кои бяха подбудителните причини Каин да убие брата си Авела? Как се роди в него това желание? Отде научи Каин изкуството да убива? Без да иска, Авел даде повод на Каина да го убие.
Ако една дреха е ушита, тя трябва да е скроена по всички правила на изкуството.
19.1.1940г.
584. Реалността,  МОК , София
По някой път не е необходимо да избирате изкуството.
24.1.1940г.
585. Две задачи, ООК , София
Хубаво, но питам: Една птица кой я учи да се облича? Хората казват: „Трябва да знаем да се обличаме.“ Изкуството е, като скроиш една риза, така да я скроиш, че да бъде малко по-широка, да има едно празно пространство, една междина между ризата и тялото.
28.1.1940г.
586. И ще родиш син,  НБ , София
Художникът, който разбира от изкуството, крие своята способност отстрани на главата, в тази част на мозъка, но същевременно той има и творчески ум.
18.2.1940г.
587. Словото бе Бог,  НБ , София
Вие може да придобиете изкуството да лекувате разни болести.
10.3.1940г.
588. Трите обещания,  УС , София
Всички зачекват изкуството за здравето.
14.4.1940г.
589. Майката на съвършенството,  УС , София
Сега, как да ви обясня туй вътрешно съдържание на духовния живот? Представете си, че вие сте свършили художествена академия по изкуството и много добре сте свършили.
19.5.1940г.
590. Който иде,  НБ , София
Изкуството седи в това да знаеш как да туриш сенките.
9.6.1940г.
591. Животът,  НБ , София
Ако бих ви говорил върху изкуството, ще се интересуват само онези, които се занимават с изкуство.
12.6.1940г.
592. Реални величини, ООК , София
След като изваете едно лице, тогава ще дойдете с боите, изкуството да рисувате, то е мазилката.
5.7.1940г.
593. Хубавите неща,  МОК , София
После за изкуството, за рисуване – може да ти дадат да нарисуваш една картина или дадат ти един бюст да го копираш.
7.7.1940г.
594. Комедия, драма, трагедия,  УС , София
В какво седи изкуството на един художник? – Да може добре да рисува.
Онези, които разбират изкуството, виждат, че това е една комедия.
11.8.1940г.
595. Вяра и вярване, СБ , РБ , УС , София
В древността един от учениците на една окултна школа отишъл при Учителя си и му казал: „Моля ти се, помогни ми да придобия изкуството да отварям очи на слепи, уши на глухи, да развързвам езици на неми“. – „Ще бъдеш ли щастлив?“ – „Това ще бъде най-голямото щастие за мене.“ – „Да бъде според волята ти!“ – казал Учителят му.
23.8.1940г.
596. Най-добрият учител,  МОК , София
Но с какво ще опитате изкуството на певеца? Може да опиташ резултата, който той има – краставиците, но той може ли да опита твоите ноти? В какво се отличава разликата? Този, който работи с ръцете си, може да ти каже разликата между една краставица и една пиперка, казва: „Опитай тая краставица, опитай тази пиперка, слива, череша.
25.8.1940г.
597. Двете царства, СБ , РБ , София
Като обработва желязото, добро или зло му прави железарят? Той няма предвид желязото, но прилага изкуството си.
1.9.1940г.
598. Десетте девици, СБ , РБ , УС , София
Той се бори с човека до последни сили, но като види, че е победен, казва: „Научиха изкуството ми“.
1.9.1940г.
599. Добрата покана, СБ , РБ , София
Ангелът я утешава, казва ѝ, че е направила добре, където е поляла градинката си и се чуди, защо и той не може да научи изкуството да пролива сълзи.
8.9.1940г.
600. Функции на вярата, СБ , РБ , УС , София
Там не може да се играе с изкуството.
13.9.1940г.
601. Две положения,  МОК , София
Художникът се представя, че разбира изкуството.
18.9.1940г.
602. За добро е, ООК , София
Ако правиш същото със слънчевия пръст, ще развиеш в себе си изкуството; ако правиш същото с малкия пръст, ще развиеш в себе си практическите способности.
22.9.1940г.
603. В Божественото училище, СБ , РБ , София
Ако е въпрос за господаруване, Христос щеше да остане горе, да Му служат, но Той дойде на земята да приложи изкуството на служене.
22.9.1940г.
604. Връзка между Бога и човека, СБ , РБ , УС , София
Чудел се къде се крие изкуството да не се пукат грънците.
25.9.1940г.
605. Всѣкий день по една добра мисъль, ООК , София
Знае изкуството да измѣрва.
605.2 Всеки ден по една добра мисъл ( втори вариант )
Знае изкуството да измерва.
6.10.1940г.
606. Като роди дете,  НБ , София
А пък бълхата, понеже не може да влезе горе, тя влиза под ризата, иска да изучава изкуството как се тъче ризата.
9.10.1940г.
607. Една седмица въ рая, ООК , София
Изкуството е, като ги предвиждашъ, да може да ги избѣгнешъ.
607.2 Една седмица въ рая ( втори вариант )
Изкуството е като ги предвиждаш, да може да ги избегнеш.
8.11.1940г.
608. Проводници,  МОК , София
Ако си проводник на изкуството, на хубавото, на красивото, ти ще бъдеш велик художник в света.
22.11.1940г.
609. Обработване,  МОК , София
Отпосле той започнал да работи, изкуството се е явило много по-късно.
24.11.1940г.
610. Новият век,  НБ , София
Човекът не е бил прост, но музикант, завършил по музика, по изкуството.
8.12.1940г.
611. Вечер и сутрин,  НБ , София
Какво значи да вярваш в изкуството? Празно изкуство, само да вярваш в него. В изкуството трябва да рисуваш.
11.12.1940г.
612. Единствената свобода, ООК , София
Ако ти въ ума си не може да посадишъ хубавитѣ мисли и въ сърдцето си хубавитѣ желания – ти не си се научилъ на изкуството, ти щастливъ човѣкъ не може да бѫдешъ.
612.2 Единствената свобода ( втори вариант )
Ако ти в ума си не може да посадиш хубавите мисли и в сърцето си хубавите желания – ти не си се научил на изкуството, ти щастлив човек не може да бъдеш.
15.12.1940г.
613. Две врати,  УС , София
Не си казал изкуството.
15.12.1940г.
614. Едно ви недостига,  НБ , София
Казват му: В какво ти седи изкуството? Той казва: Туй изкуство не го казвам. – Как го научи? – Той казва: Мене ми се откри.
Музиката е положителна, изкуството е положителна наука.
20.12.1940г.
615. Обикновен, талантлив, гениален,  МОК , София
За изкуството ако не мислиш, художник не може да станеш.
22.12.1940г.
616. Което е и което не е,  УС , София
Минава при вас велик професор на изкуството и като види картината, вземе, че поправи и направи една хубава картина и я остави във вас и си замине.
Та казвам, когато любовта дойде, изкуството е там, че при най-големите неприятности, в които живеем, ако човек постъпва по закона на любовта, той ще се ползува сам, ще се ползуват и другите.
5.1.1941г.
617. Дева зачна,  НБ , София
Трябва да дойде изкуството (показва безименния пръст), правдата (средния пръст) и религията (първия пръст).
22.1.1941г.
618. Мощната сила, ООК , София
Той мисли, че вече (е) научилъ изкуството.
618.2 Мощната сила ( втори вариант )
Казва си (попът): „Лесна работа.“ Той мисли, че вече (е) научил изкуството.
12.2.1941г.
619. Правъ пѫть, ООК , София
Ако сте единъ финансистъ, трѣбва да проявите изкуството си.
Ако идешъ нѣкѫде между добритѣ хора, ти имашъ изкуството да критикувашъ, ти си голѣмъ критикъ.
619.2 Прав път ( втори вариант )
Ако сте един финансист, трябва да проявите изкуството си.
Ако идеш някъде между добрите хора, ти имаш изкуството да критикуваш, ти си голям критик.
26.3.1941г.
620. Законътъ за Божествената хармония, ООК , София
Бихъ ѝ далъ 50 лева, дето се мѫчи да пѣе, а за изкуството ще ѝ дамъ петь лева.
620.2 Законът за Божествената хармония ( втори вариант )
Бих й дал 50 лева, дето се мъчи да пее, а за изкуството ще й дам пет лева.
30.3.1941г.
621. Божествената усмивка,  УС , София
Може да говорите така, но то спада към изкуството.
4.4.1941г.
622. Числата,  МОК , София
Или може да имаш изкуството да плетеш.
7.5.1941г.
623. Ще направимъ жилище, ООК , София
Валията се чуди на изкуството му и той казва: „Това изкуство, което имамъ, дайте ми една голѣма стомна, отъ 15–20 кила, строшете я, турете я въ единъ чувалъ, завържете чувала отгоре“.
623.2 Ще направим жилище ( втори вариант )
Валията се чуди на изкуството му и той казва: „Това изкуство, което имам, дайте ми една голяма стомна, от 15-20 кила, строшете я, турете я в един чувал,завържете чувала отгоре”.
14.5.1941г.
624. Приятно занимание, ООК , София
Нѣкой може да говори за изкуство, да опише какво нѣщо е изкуството, но трѣбва да бѫдешъ художникъ, да знаешъ въ какво стои изкуството.
624.2 Приятно занимание ( втори вариант )
Някой може да говори за изкуство, да опише какво нещо е изкуството, но трябва да бъдеш художник,да знаеш в какво стои изкуството.
21.5.1941г.
625. Правата посока, ООК , София
Въ музиката или въ изкуството се правятъ погрѣшки.
625.2 Правата посока ( втори вариант )
В музиката или в изкуството се правят погрешки.
25.5.1941г.
626. Съкровището на човека,  НБ , София
Изкуството си е изкуство, то не може да бъде добро и лошо. Че картината е лоша, ни най-малко не показва, че е лошо изкуството.