Учителя Беинса Дуно


18.4.1920г.
1. Молих се,  НБ , София
Изгарянето му подразбира, да се внесе в него правото по такъв начин, че да насочи хората към правия живот.
13.3.1921г.
2. Новият човек,  НБ , София
2.2 Новиятъ човѣкъ ( втори вариант )
Нима има по-голѣмъ огънь отъ любовьта? Нѣкоя мома, като люби нѣкого и не знае какъ да люби, казва: „Изгори ме този огънь.“ Изгарянето показва, че противоположни елементи не могатъ да любятъ, затова ще изгорятъ.
2.12.1923г.
3. Пътят на ученика. Основната идея,  МОК , София
В такъв случай, мислите ли, че ония същества, които са оставили своите кости, своите тела долу в почвата да се ползвате от тях няма един ден да търсят тази своя собственост? Голямото зло в света днес иде именно от каменните въглища Чието от окултно гледище много от тия същества които хиляди години са били свързани със земята, днес при изгарянето на въглищата, било във фабриките в параходите, в треновете и другаде, се освобождават и създават големи злини на света.
24.1.1926г.
4. Гласни и съгласни букви,  МОК , София
Те се намазват с дървено масло, понеже то поглъща топлината в себе си и по този начин освобождава организма от излишната енергия, която е приел чрез изгарянето.
14.3.1926г.
5. Саваат – Амон-Ра,  НБ , София
Ако дори изгарянето на вашата къща, или ако всички страдания, които минавате, могат да изменят вашия живот, могат да скъсат онази връзка, която ви държи с онова велико Битие на живота, вие не сте човек на съзнателния живот.
20.2.1927г.
6. Трите зрънца,  МОК , София
6.2 Трите зрънца ( втори вариант )
А синът няма да участва в изгарянето.
11.9.1927г.
7. Денят Господен,  НБ , София
Питам: ще Го познаят ли, като дойде? Христос казва: „Когато Син Человечески дойде, ще намери ли достатъчно вярващи? Ще познаят ли хората, че Божественият огън е дошъл? Какво ще кажете за тези вярващи, които и след изгарянето си пак не повярват? И като горят, грешните пак не вярват.
30.10.1927г.
8. Посред тях,  НБ , София
Причината за изгарянето й се дължи на това, че аз я поставих на електрически ток от 220 волта, а тенджерата била пригодена за 150 волта.
27.5.1928г.
9. Бог е Дух,  НБ , София
Не пръживявайте нещата, но ги живейте! Когато някой каже, че е преживявал много неща ние казваме: този човек е преживял изгарянето на къщата си, умирането на баща си ,на майка си, на жена си, на децата си и т. н...
17.2.1929г.
10. На този камък,  НБ , София
Нима онзи, който изгори ефеския храм, беше глупав човек? С изгарянето на този храм, той искаше да каже на хората, да съградят нещо по-хубаво от него.
25.12.1929г.
11. Степени на съзнанието, ООК , София
Изгарянето на сърцето не е качество на Любовта.
11.2 Степени на съзнанието ( втори вариант )
Изгарянето на сърцето не е качество на любовта.
28.2.1930г.
12. Закони на доброто,  МОК , София
Като надникнете в печката, и в трите случая казвате, че става горене, но резултатите на горенето са различни: въглищата дават по-висока температура, но при изгарянето им остават много примеси; дървата дават по-ниска температура, но остават по-малко примеси; плявата дава ниска температура и малко остатъци.
12.3.1930г.
13. Идейната обич, ООК , София
13.2 Идейната обич ( втори вариант )
Изгарянето на писмата в огъня показва, че трябва да се пречистват чувствата.
30.4.1930г.
14. Положително знание, ООК , София
14.2 Положително знание ( втори вариант )
Изгарянето е нещо друго.
Изгарянето зависи от нашето съзнание. Запример главоболие­то не иде от слънцето, изгарянето не иде от слънце­то.
12.10.1930г.
15. Разумното Слово,  НБ , София
Като наблюдавали изгарянето му, видели, че светлината на варницата се увеличила – станала някаква химическа промяна.
20.2.1931г.
16. Живот и радост,  МОК , София
16.2 Живот и радост! Принципи на здравето ( втори вариант )
Като поспрем един човек и му внушим, че има изгаряне на някоя част от тялото си; той ще има изгаряне; после като му внушим, че няма изгаряне, ще се махне изгарянето.
29.3.1931г.
17. Истински поклонници,  УС , София
Изгарянето е процес, както изгряването и залязването на слънцето.
5.6.1931г.
18. Трите отношения,  МОК , София
18.2 Първите отношения ( втори вариант )
Изгарянето е един процес – разлагане на предметите, на телата, а растенето е един процес – събиране на тези елементи и тургане в една нова форма.
21.8.1931г.
19. Отиване и връщане, СБ , София
Както светията спаси една душа с изгарянето на своя пръст, така и вие можете с Истината в себе си да помагате на по-малките от вас.
5.2.1932г.
20. Свещеното място,  МОК , София
20.2 Свещеното място ( втори вариант )
Защото смъртта иде от изгарянето.
30.8.1932г.
21. Новата работа, СБ , София
Тогава вече изгарянето на дърветата е на място.
21.2 Новата работа ( втори вариант )
Тогава вече изгарянето на дърветата е намясто.
21.10.1932г.
22. Възможности и постижения,  МОК , София
22.2 Постижения и възможности (Кому да обещаваме) ( втори вариант )
Но този отчаян човек вижда, че гори една къща - в този момент в него настава цял преврат и той си казва: „Мен не ми трябва да се безпокоя.“ Върху него изгарянето на къщата произвежда един друг - положителен, процес.
20.11.1932г.
23. Време и пространство,  УС , София
В този смисъл, изгарянето е на мястото си.
25.11.1932г.
24. Силата на ума,  МОК , София
Какъв процес е изгарянето: положителен, или отрицателен? В една от приказките на „Хиляда и една нощ“се разказва, как действа топлината на хората.
24.2 Силата на ума ( втори вариант )
Опарването, изгарянето какъв процес е? Как определяте изгарянето? Положителен процес ли е, или отрицателен? Топлината умните хора ги милва.
13.12.1933г.
25. Пътят към свободата, ООК , София
Изгарянето на дървата, какво е? Дървата са овцата.
21.1.1934г.
26. Синовно отношение, УС , София
Изгарянето на окото, това е едно криво тълкуване.
19.10.1934г.
27. Орехът и орехчето. Вода и пара. Слизане, хлъзгане и падане, МОК , София
Питам, тази история защо е написала изгарянето на Чикаго? Или, че станало една война преди хиляди години, че някой си Александър Велики воювал.
27.2 Орехът и орехчето. Вода и пара. Слизане, хлъзгане и падане ( втори вариант )
Питам: Тази история защо е описала изгарянето на Чикаго.
11.11.1934г.
28. В царството на Христа и Бога,  НБ , София
Аз не съм против свещите, нека се продават, но съм против изгарянето на свещите.
8.9.1935г.
29. Всичко чрез Него стана,  НБ , София
И при изгарянето от студ, и при изгарянето от топлина, имате нужда от превръзка, само при изгарянето от студ не можете да направите същата превръзка, каквато ще направите при изгарянето от топлина, от горещина.
12.1.1936г.
30. Топлината на Любовта, УС , София
30.2 Топлината на Любовта ( втори вариант )
Как е станало изгарянето? – Като се влюбили в злото.
7.10.1936г.
31. Път, истина и живот, ООК , София
Изгарянето седи в онова неестествено положение, в което хората се намират.
22.1.1937г.
32. Поводи на мисълта,  МОК , София
Ако знаете, ще намерите лек, за да намалите болката от изгарянето; ако не знаете, ще оставите нещата произволно.
32.2 Поводи на мисълта ( втори вариант )
Ако знаеш, ще намериш един лек да намалиш болката на изгарянето; ако не знаеш, ще оставиш нещата произволно. При изгарянето какво правите вие? Как се лекувате? Някои от вас може да знаят, че има няколко начина.
9.4.1937г.
33. Мисълта – изходен път, МОК , София
Първо имате усещане, което е едно неподвижно състояние; после веднага си задвижвате ръката и ако изгарянето е голямо, явява се болка и вие започвате да мислите как да намерите цяр и да го намажете.
21.5.1937г.
34. На място и не на място, МОК , София
Дървото изгаря ли? В изгарянето се разрушава една форма, но от същата енергия, която е дошла в туй дърво от слънцето, се развива онази първична енергия.
4.8.1937г.
35. Нашето предназначение, ООК , СБ , РБ , 7-те езера
35.2 Предназначението на човека ( втори вариант )
Който би се опитал да целуне този въглен, той за вечни времена ще носи върху устата си последствията на изгарянето от този въглен.
17.10.1937г.
36. Сърцето и умът,  УС , София
Лошите духове, които бяха във въглищата, чрез изгарянето им, се освободиха, и днес хората се намират в чудо – не знаят, как да се справят с тях.
1.4.1938г.
37. Отворени и затворени очи,  МОК , София
След това тя започва да ни обяснява, какво нещо е изгарянето.
3.7.1938г.
38. Блажени сте ако любите!,  НБ , София
Изгарянето не е нищо друго, освен разкъсването.
8.7.1938г.
39. Освобождаване,  МОК , София
Потребно ли е човек да опита какво нещо е изгарянето? Да кажем, че някой ви разправя, че изгорил пръста си. Когато някой ви разправя за своето изгаряне на пръста, доколко разбирате изгарянето? Понеже и вие сте имали опитност на изгаряне, щом ви разправя и във вас се събуждат минали впечатления на изгарянето.
10.3.1939г.
40. Ценност, съдържание и форма,  МОК , София
Тогава как определят философите, какво нещо е Бог? Сегашните философи как определят какво нещо е Бог? Нали знаете някои философи, какви са техните мисли? Ако една къща изгори, кои са причините за изгарянето? Ако един човек умира, кои са причините за умирането? Ако един човек се ражда, кои са причините за раждането? Ако един човек осиромашава, кои са причините за осиромашаването? Или ако един човек стане учен, кои са причините за учението? Ако един човек изгуби здравето, кои са причините за изгубване на здравето? Или ако придобива здравето, ако става красив или погрознява, кои са причините? Всяко нещо си има причини.
27.8.1939г.
41. Запалка на свещения огън, СБ , РБ , София
Изгарянето на човека представя една от неговите минали опитности.
5.11.1939г.
42. Призова учениците Си,  НБ , София
Изправянето на една погрешка е подобно на дигането на един лист от земята и изгарянето му в печката.
17.1.1940г.
43. Налягане, напрежение, разумност, ООК , София
При изгарянето какво получаваш? Получаваш нещо, но и даваш повече. Даваш повече, вземаш по-малко – то е изгарянето.
14.6.1940г.
44. Студ и топлина,  МОК , София
Изгарянето, това е висока лихва.
26.6.1940г.
45. Бъдете яки!, ООК , София
Какво има, че си се изгорил? В какво седи изгарянето? Изгарянето седи в неразбирането на нещата.
3.7.1940г.
46. Най-добрите условия, ООК , София
Новородените хора не знаят какво нещо е изгарянето.
23.7.1940г.
47. Правила на Любовта, СБ , РБ , Мусала
Не търсете вън от вас виновници за изгарянето или за замръзването си.
27.12.1940г.
48. Едно, две, три,  МОК , София
Сега по какво се отличава изгарянето, по какво се отличава измръзването? Имаме два начина, не може да се освободим от страданието.
25.8.1941г.
49. Тя иде, СБ , София
49.2 Любовта иде ( втори вариант )
Безлюбие има човек, когато е много нагорещен, туря малко сняг, малко лед, да мине изгарянето, да се лекува.
17.10.1941г.
50. Основният тон,  МОК , София
Някой път и в изгарянето на вашите мисли, постоянно духате.
28.1.1942г.
51. Здравословното състояние, ООК , София
В изгарянето има излишна топлина. Изгарянето прекратява функциите на тялото.
27.9.1942г.
52. Проявление,  НБ , София
Не зная какви светли мисли може да се зародят от изгарянето на тютюна, не зная какви светли мисли могат да се зародят от изпиването на едно шише ракия.
4.11.1942г.
53. Разумни отношения, ООК , София
Сега, за да може да се подобри тяхното състояние, ние ги изгаряме, а с изгарянето на тия въглища, освобождават се лошите енергии, които направиха хората, да се бият.
9.7.1943г.
54. Червеният цвят,  МОК , София
Изгарянето е в хората, дето казват: Любовта ме изгори, то е от материалите, които запалката внесла.
3.12.1943г.
55. Най-голямото изкуство, МОК , София
Кога изгарянето е по-голямо? – Когато въгленът е стоял дълго време на ръката.
24.9.1944г.
56. Зовът на новото, ИБ , ПС , Мърчаево
Да не чакаме да дойде второто пришествие на изгарянето.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.