Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


28.8.1909г.
1. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Свети Иван Рилски е идвал пак на Земята, но не чрез прераждане, а чрез вселяване. Към края на този век свети Иван Рилски ще дойде пак, но и засега в пространството работи за българския народ.
24.8.1922г.
2. Живот вечен, СБ , В.Търново
И свети Иван Рилски още не е станал светия. Свети Иван Рилски още се намира при своя народ, който го държи вързан. Като казваме светия, какъв светия е той, на колко души може да свети? Свети Иван Рилски е познат само на българите.
Иван Рилски пак ще дойде, пак ще се въплъти.
Иван Рилски е един светия, завършил с всичко.
Иван Рилски е тук, ако Климент Охридски е тук, и ако всички светии са тук, между вас, а православната църква не признава това – мисли, че са Горе, а те са долу, тогава какво е туй положение? „И в края на века всичките светии ще бъдат на Земята“, казано е.
30.7.1933г.
3. Който направи небето и земята,  НБ , София
Иди в „Свети Иван Рилски“.“
3.2 Който направи небето и земята ( втори вариант )
Иван Рилски.
14.5.1939г.
4. Ценността на вашата душа,  УС , София
Имате няколко светии, имате един свети Иван Рилски.
16.6.1943г.
5. Отворената врата на Любовта, ООК , София
Сега ходят на гроба на Иван Рилски. Аз искам всички да минете през дупката на Любовта, там дето Иван Рилски е ходил, по пътищата на Любовта да минете. Дето Иван Рилски не е ходил, нито един не искам да мине.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.