Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


1897г.
1. Тайните на Духа, ИБ , Варна
Ида, казва Господ, за да се открия в чистота и святост, за да поставя мерило за человеческия ум, да му дам крилата на зората, летящи към вечния Престол.
14.9.1897г.
2. Тайните на духа. „Ла Елохим Хахарец.“, ИБ , София
Ида, казва Господ, за да се открия в чистота и святост, за да поставя мерило за человеческия ум, да му дам крилата на зората, летящи към вечния Престол.
2.2 Тайнитѣ на духа. „Ла Елохимъ Хахарецъ.“ ( втори вариант )
Ида казва Господъ за да се открия въ чистота и святость за да поставя мѣрило за человѣческия умъ, да му дамъ крилата на зората, лѣтящи къмъ вѣчния прѣстолъ.
8.3.1899г.
3. Божието обещание, ИБ , Варна
Ще Ме призоваваш рано и ще ти отговарям в утрешните зари на зората.
21.7.1900г.
4. Седем разговора с Духа Господен - Разговор шести - Пътят и Истината, ИБ ,
Нали такова възцаряване е приятно, нали сърцето, което очаква деня, като види пукването на зората и приближаването на Слънцето на деня, че радост изпълня цялата вътрешност на човека? Такова подобно и сходно състояние придобива духовно всяка душа, когато Господ се възцарява.
28.8.1909г.
5. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Ще Ме призоваваш рано и ще ти отговарям в утринните зари на зората.
18.10.1914г.
6. Фарисей и Митар, НБ , София
Когато хората разберат тия дълбоки причини, ще дойдат до тази разумна философия, върху която ще се съгради бъдещият строй на обществото – „зората на новата цивилизация“.
14.1.1917г.
7. Марта и Мария,  НБ , София
Като не Го намерите, вие отново заспивате, когато зората пукне, и като залезе, отново цяла нощ Го търсите.
7.7.1918г.
8. Трите положения,  НБ , София
Блажени са, които видят зората на новия ден!
8.2 Тритѣ положения ( втори вариант )
Блажени сѫ, които видятъ зората на новия день!
22.1.1920г.
9. Кротостта и смирението, ИБ ,ООК , София
Когато наблюдавате пукването на зората, вие се взирате към изток, дали има някаква промяна на хоризонта. Ако небето ви е ясно, има малко светлинка, но скоро тя се изгуби, за вас настава тъмнина, нощ – това показва, че вие не очаквате зората. Забележете от кое място на вашия ум ще се появи зората.
19.8.1920г.
10. Беседа за учителите и майките като възпитатели, СБ , В.Търново
Ако вашето зрение е чувствително, при изгряването на Слънцето ще забележите следните явления: ако сте направили някой грях, то като излезете сутрин да наблюдавате изгрева на Слънцето, ще видите, че зората не е тъй приятна за вас. Изменете разположението си, поправете грешката си и ще видите, че при изгрева зората започва да ви се усмихва.
5.6.1921г.
11. Ангелът отговори,  НБ , София
Но когато зората се явява, престъпление е, ако не ви кажа да излезете, да гледате светлината, да видите това, което досега не сте виждали. – Какво ще видите? – Великият Божествен свят, който се разкрива пред вашия поглед.
11.2 Ангелътъ отговори ( втори вариант )
Да ви кажа вечерно врѣме да излѣзете да гледате, грѣхота е отъ моя страна, но когато зората почне да се пука, прѣстѫпление е, ако не ви кажа: „Излѣзте да видите тази свѣтлина, да видите това, което никога до сега не сте видѣли.“ Какво ще видите? – Онзи великъ Божественъ свѣтъ, който никога не сте видѣли.
28.2.1923г.
12. Развитие на мозъчните центрове,  МОК , София
Небето се отваря, облаците се разсейват, зората се пуква, и след малко слънцето подава своята пурпурна златна главица.
22.3.1923г.
13. Тритѣ допирни точки, НБ , ИБ , София
Свѣтла е Зората на новия день
Свѣтла е Зората на новия день,
13.2 Трите допирни точки ( втори вариант )
Светла е Зората на новия ден,
Светла е Зората на новия ден,
13.5.1923г.
14. Дерзайте, Аз съм, НБ , София
Затова той изпратил първата си дъщеря, най-хубавата – Зората, да види света. За да я вижда, той излизал сутрин рано да посреща Зората.
Желая, когато излизате сутрин на изгрев-слънце и видите вашия баща Брахма, че гледа Зората, да не се усъмните в него.
27.2.1924г.
15. Истинско и относително знание, ООК , София
Човек, който се усъвършенства, той расте, той е като зората.
14.8.1924г.
16. Чада Божии, СБ , ИБ , Мусала
"И тогава твоят свят ще изгрее като зората.
1.9.1924г.
17. Съзнателният живот като забава, СБ , София
Питам: какво иска да ни каже Природата с пукването на зората до изгряването на Слънцето? Какво иска да ни каже от изгряването на Слънцето до залязването? В тия моменти на Природата има два символа. В първия момент, от пукването на зората до изгряването на Слънцето, Природата ни учи върху двата велики закона – на Мъдростта и Истината.
И когато погледна пукването на зората, аз ще се въодушевя, душата ми ще се изпълни с онези принципи на Мъдрост и Истина, а след като изгрее Слънцето, ще кажа: настана часът на Божествената Любов! И тогава цял ден ще трябва да изучавам промените, които стават в Любовта.
17.2 Съзнателният живот като забава. ( втори вариант )
Питам: какво иска да ни каже природата с пукването на зората до изгряването на слънцето? Какво иска да ни каже от изгряването на слънцето до залязването? В тия моменти на природата има два символа. В първия момент, от пукването на зората до изгряването на слънцето, природата ни учи върху двата велики закона на Мъдростта и Истината.
И когато погледна пукването на зората аз ще се въодушевя, душата ми ще се изпълни с онези принципи на Мъдрост и Истина, а след като изгрее слънцето, ще кажа: настана часът на Божествената Любов! И тогава цял ден ще трябва да изучавам промените, които стават в Любовта.
19.10.1924г.
18. Настанало е царството Божие, НБ , София
Вземете слънчевитѣ лѫчи, когато се пукне зората, и ги сравнете съ обѣднитѣ. Ти ще учишъ сутринь, при пукване на зората, азъ – на обѣдъ, та да видимъ кой по-добрѣ ще научи уроцитѣ си.
18.2 Настанало е царството Божие ( втори вариант )
Вземете слънчевите лъчи, когато се пукне зората, и ги сравнете с обедните. Ти ще учиш сутрин, при пукване на зората, аз – на обяд, та да видим кой по-добре ще научи уроците си.
20.12.1925г.
19. Добрата земя,  НБ , София
По едно съвпадение, тъкмо този ден бил рождения ден на първата дъщеря на Брама, най-красивото същество в света, наречена “Зората”.
Това, обаче, не е ли най-голямата лъжа, която разпространявате в света? Това не е ли една квадратна лъжа, която развращава хората? Не, при всичкото си нещастие трябва ли имате онова усмихнато лице на зората и да дадете една целувка на Брама. Ако разберем живота така, само тогава ще чуем онзи тих глас на Брама, който ще ни каже, както на зората: “Идете, носете тази светлина навред из света и направете човешките сърца радостни и весели в надеждата, че разумната Любов, която слиза от Бога и иде сега в света, почвата, върху която ще се насадят всички добри семенца.” Тогава и сълзите на Брама ще създадат по-добри условия в света и хората ще гледат с други очи на него.
25.12.1925г.
20. Правила и съвети, КД , София
Той ще седи и ще чака, докато се пукне зората. Като се пукне зората, ще тръгне.
24.10.1926г.
21. Ранните лъчи.,  МОК , София
Зората дава на човека такива енергии, каквито никоя друга сила не е в състояние да му даде.
21.2 Зората ( втори вариант )
По този начин зората ще внесе във вас онези енергии, които никоя сила не е в състояние.
24.11.1926г.
22. Любов – колективност, ООК , София
Ако перото пише и не е написало нищо полезно, какво е допринесло на света? Ако умът мисли и не е измислил нищо полезно, какво е постигнал? Ако човек скача, без да е подскочил на известна височина, какъв смисъл има това скачане? Ако ученикът учи и нищо не е научил, каква полза от неговото учение? Някой казва: „О, светла зора, която изгряваш в моята душа!" Какво означава това изречение? Всъщност зората изгряла ли е в душата на този човек? Щом казва, че зората е изгряла в неговата душа, това подразбира, че той или е придобил нещо хубаво, или само е поетизирал. Тогава и в неговата душа ще изгрее зората.
12.6.1927г.
23. Дойде на себе си,  НБ , София
Най-напред се явява зората, изгревът на слънцето, което постепенно се изкачва до най-голямата си височина, до своя зенит.
То е все едно да кажат: зазори се! След малко казват: зората се изгуби.
Който има зората на новия живот в себе си, той всичко е придобил; който има изгрева на новия живот в себе си, той всичко е разработил; който има зенита на новия живот в себе си, той всичко е осмислил.
20.4.1928г.
24. Будният ден,  МОК , София
„Тогаз твоята светлина ще изгрее като зората, и здравето ти скоро ще прозябне, и правдата ти ще предиде пред тебе, и славата Господня ще ти е задна стража.“ (– 8-ми стих.) „Тогаз ще зовеш, и Господ ще отговаря; ще викнеш, и Той ще рече: „Ето, аз“.“
28.11.1928г.
25. Насока на живота, ООК , София
Зората на новия живот се пукна веч и носи Божиите блага, които растат на светлина в Божествената градина.
10.2.1929г.
26. На Бога живаго,  НБ , София
Тази опитност не идва изведнъж, но постепенно, както зората настъпва постепенно.
15.12.1929г.
27. Да ви даде,  НБ , София
Например, изразът: „Стани със зората“, е красив, поетичен, идеен и изразителен. От тези три думи се разбира, че човек трябва да става рано, когато зората излиза.
27.2 Да ви даде ( втори вариант )
Някои казват: „Събуди се за зората." Или: „Стани със зората." Питам, зората пуква ли се? Това е поетичен израз. Стани със зората - това има смисъл. Тъй както става зората, стани и ти. Стани рано със зората, в това има идейност. Зората има вече един образ. Изразът „стани с пукването на зората" не е хубав. Стани със зората.
10.1.1930г.
28. Функции на човешкия организъм,  МОК , София
28.2 Природните функции на човека ( втори вариант )
Запример “Ставай, давай.” Пението трябва да предшества свиренето. (Учителят пее и свири.) “Зора се светла зазорява.” Как хубаво върви лъкът, или зората.
15.1.1930г.
29. Светли и тъмни действия, ООК , София
29.2 Двамата бакали ( втори вариант )
Един брат изпя „Песен на зората".
17.1.1930г.
30. Самосветеща лампа,  МОК , София
Изпейте песента на зората, точно според гамите, в които е написана.
30.2 Самосветеща лампа ( втори вариант )
Всички ще пеете тази песен, тя е първа по рода си “Песен на зората”, или песен на възможностите, които са необходими за зората.
(Всички пяхме “Песента на зората”.)
29.1.1930г.
31. Махалото, ООК , София
31.2 Махалото ( втори вариант )
В думите „зора се зазорява" дайте един отчет само в природата каква е зората, какво представлява сама по себе си.
17.4.1931г.
32. Разумност и светлина,  МОК , София
Всеки подтик, всеки импулс показва, че човек живее в зората на деня. Пукне ли зората, смъртта изчезва.
24.5.1931г.
33. Здрави слуги и здрави господари,  УС , София
Сега ще ви кажа само едно: Когато Учителят иде в света, Той носи зората на деня.
20.4.1932г.
34. Динамика на живота, ООК , София
Тогава ще изгрее слънцето на твоя живот, ще се яви зората на новия, светъл ден.
7.9.1932г.
35. Изключителни условия, ООК , София
Тази усмивка е подобна на утринния зефир на зората.
18.1.1933г.
36. Влияние на музиката, ООК , София
Идва зората на новия живот.
9.12.1934г.
37. Абсолютната и Относителната реалност,  УС , София
37.2 Абсолютна и Относителна реалност ( втори вариант )
След като се пукне зората, той не може да седи повече, трябва да си върви, защото, ако седи в светлината, той ще се разтопи.
15.12.1935г.
38. По новия начин. Коприненият конец,  УС , София
Имали ли сте опитност да се изгубите някога из гората, че като се изгубят тия лъчи на светлината, вие сте в тъмнина и едва когато се пукне зората, иде радостта? След като Слънцето изгрее, вие вече се съвършено ориентирате.
27.12.1935г.
39. Съзнателно говорене,  МОК , София
Ставай рано, когато зората се пуква! Ставай рано, когато зората идва и слънцето изгрява.
28.8.1938г.
40. Желаният мир, СБ , РБ , София
Трябва ли да се доказва на човека, че след пукването на зората настъпва изгряването на слънцето? Когато зората на новия живот започне да се пропуква, слънцето изгрява вече.
18.11.1938г.
41. Страдания и придобивки,  МОК , София
По-напред пукването на зората, после изгряването на слънцето.
23.7.1939г.
42. Любов и почитание, СБ , РБ , 7-те езера
Като изучавате живота и проявите на човека, виждате, че съществуват две възрасти, през които той минава: възраст на младите и зелени, които са в зората на живота; възраст на старите, които са в залеза на своя живот.
42.2 Любов и почитание ( втори вариант )
Едната е на зелените, на младите, които са в зората на живота, а другата е на старите, които са в залеза на живота.
4.10.1939г.
43. Което Той ви казва!, ООК , София
Та, дръжте постоянно Божественото в себе си. (Учителят погледна на зората, която беше розова.) Там изтокът какво показва? Този цвят показва, че в човека трябва да има мисъл, той трябва да има един прозорец.
43.2 Което Той ви казва! ( втори вариант )
Дръжте постоянно Божественото в себе си! (Учителя погледна зората, която беше розова.) Там, изтокът, какво показва? Този цвят показва, че в човека трябва да има мисъл, той трябва да има един прозорец.
27.8.1941г.
44. Зората на живота, СБ , София
Опитайте се да изпеете песента „Зора се чудна зазорява“, но така, че зората да обхване цялото ви естество и вие да я почувствате като импулс за работа, за нов живот, за движение.
Зората на новия живот изгря! Жабите трябва да излязат от водите, магаретата – от рудниците, хората – от затворите и всички в един глас да запеят новия химн на свободата, новия ден на зората – денят на новата светлина.
44.2 Зората на живота ( втори вариант )
Какво искате да ви попея? (Пее.) “Зора се чудна зазорява, зората, що носи чудните блага, зора ме мене призовава на работа в живота.” В този тон има вече нещо неразбрано, притеснение има. (Пее.) В живота, в живота, в живота притеснение има.
4.3.1942г.
45. Живот и пеене, ООК , София
В зората има тържественост.
16.8.1942г.
46. На зазоряване, СБ , РБ , София
Дружете с праведни и добри хора, за да изгрее и у вас зората на новия живот.
24.1.1943г.
47. С благодат и истина, НБ , София
От 8000 години е наречен „тъмният век“ и едва сега започва да се пуква зората.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.