Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


30.12.1913г.
1. Онова, което ще повдигне човека, ИБ ,
Ако първият человек, поставен при най-благоприятни условия, не устоя в своята първа чистота и измени на Господа; и ако първата жена, взета от най-чистата есенция на човешката душа, се увлече от примамливите думи на змията и стори първото престъпление, сега какво очаквате от тяхното потомство?
19.1.1914г.
2. Поздрав за новата 1914 г. Към всички, ИБ , София
Например Адам и Ева се събраха, събраха себе си в плода, събраха се и със змията.
4.10.1914г.
3. Необходимостта да познаваме Бога, НБ , София
Казва се в тази глава, че змията се увила около дървото на познанието и почнала разговор с Ева, като ѝ задала въпроса: „Как така, вие като сте господари на рая и се ползвате от всички райски дървета, да не се ползвате и от дървото, което крие в себе си велика тайна?“ Жената запитала от своя страна: „Каква тайна?“ – „Ако ядете от това дърво, ще имате познанието на Бога, ще знаете защо живеете, ще познавате доброто и злото, ще бъдете много силни на земята, тъй както Бог е силен“.
20.12.1914г.
4. Учителите, НБ , София
Вижте Мойсей: хванал тоягата и тя се превърнала на змия; уплашил се и Господ му казал: „Дръж опашката“, и като хванал змията за опашката, тя се превърнала пак на тояга. „Ама – ще кажете – той е бил Мойсей.“ – Нищо. Ако таралежът има бодли, те са създадени не за друго, а от стратегически съображения – да може да се защити от змията или от друго някое същество, което иска да му напакости. Той хване змията за опашката, почне полека да я яде и додето я глътне, варди се с тия бодили.
23.5.1915г.
5. Новото основание, НБ , София
Всяко едно същество мисли; вие смятате, че волът не мисли – и той мисли, но по волски, ограничено; и змията, и гущерът, и мухата, и всяко същество мисли и според своята мисъл създава своята къща за живеене или своето тяло, своя организъм.
Обаче след малко забелязал, че от стените на кладенеца излязла една мишка, която почнала да прегризва туй дръвче; казал си пътешественикът тогава: „И този мед няма да ме спаси – един ден дръвчето ще бъде прегризано и аз ще падна долу при змията.“
Този бик е съдбата, която тласка човека, а змията е смъртта, която очаква човека. Но всъщност бикът – това е рождението, змията – това е старостта; те не са неща опасни.
Трябва да се запитаме как трябва да се възпитават нашите поколения, какви трябва да бъдат нашите бъдещи съдии, учители, свещеници, бащи, майки, сестри, приятели, търговци, машинисти и прочее. – „Времето, казват, ще ги създаде“ – но времето не пита: „Какво искате да създам за вас?“ Както при Ева се явила змията и казала: „Защо не ядете от плода на дървото за познаване доброто и злото?“, така сега и Христос се явява при нея и казва: „Защо от хиляди години не ядете от плода на Дървото на Живота?“ – „Защото ни е забранено“ – казва Ева. – „Защо ви е забранено?“ На Ева й се иска да излъже, но после се решава да каже истината: „Защото съгрешихме.“ – „Ха – казва Христос, – щом изправите вашия грях, щом го хвърлите от себе си, ще ви се позволи да ядете от това Дърво на Живота.
17.8.1915г.
6. Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ , В.Търново
Както една птица – върти се, върти, влезе в устата на змията.
5.11.1916г.
7. Христа да придобия,  НБ , София
Бог казва: „Аз те направих човек, затова не бъди като вълка, като мечката, като змията, но постъпвай като едно разумно същество.“ И тъй, щом мразите, вие сте със сърцето си; щом обичате да похапвате, вие сте с тялото си; щом се гордеете, вие сте с ума си, но вие не сте още с Христа.
26.11.1916г.
8. Закхей, НБ , София
Змията се качи на едно дърво и излъга Ева, а Закхей се качи на Дървото на живота и Христос го повика.
3.12.1916г.
9. Ще ви въздигна, НБ , София
Подобно на змията, която Мойсей е издигнал, така и Син Человечески ще бъде издигнат...
И тъй, имаме две култури – култура на змията и култура на Сина Человечески. Ще попитате каква култура може да има в змията. Във всички народи змията е играла важната роля на една велика култура.
Всеки ден хората правят опити, всеки ден вие въздигате и змията, и Сина Человечески. Мойсей издигна змията, т. е. нисшия човешки интелект или това, което сега наричаме човешки егоизъм – човек, който мисли само за себе си. И право казват хората: “Докато не издигне змията, докато не погледне на нея, човек няма да оздравее”. Затова в Писанието се прави паралел: както Мойсей издигна змията, така трябва да се въздигне и Син Человечески – Христос, за да може човек да научи другата култура.
Змията се въздигна у вас, когато започнахте да страдате, за да придобиете съзнание, за да бъдете в съгласие с провидението. Мойсей издигна змията в пустинята, за да отмахне порока, невежеството, озверяването, ненавистта, заблуждението и страданието.
Тя произтича от това, че Мойсей е дигнал змията, която хапе сега народите.
Мойсей издигна змията, за да я види израилският народ. Тогава Мойсей ще издигне за вас змията и вие ще страдате.
Едното е плетенето на змията, която излъга Ева и изпъди човека от Рая.
Значи всички проповедници, свещеници, всички народи трябва да си подадат ръка по Христовия закон – не според закона на змията, а според новото учение.
Този Христос ще ни въздигне и ще каже: “Елате, българи от този и от онзи свят, които Ме въздигнахте, които Ме очистихте, елате, Аз ще ви въздигна!” Да се въздигне змията – това сме ние, а да въздигнем Христа – това е Той, който е вътре в нас.
24.12.1916г.
10. Ще бъдат научени,  НБ , София
Тя намерила такъв в лицето на змията – черният адепт.
31.12.1916г.
11. Отдайте Божието Богу,  НБ , София
Змията излъга Ева, и тя яде от забранения плод.
1.1.1917г.
12. Братът на най-малките,  ИБ НБ , София
Не, един ден това дете, като змията, ще счупи костите ти и ще те изхвърли вън от тази вълна.
12.2 Братътъ на най-малкитѣ ( втори вариант )
Не, единъ день това дѣтѣ, като змията, ще счупи коститѣ ти и ще тѣ изхвърли вънъ отъ тази вълна.
7.1.1917г.
13. Растете в благодат!,  НБ , София
Влезте между вашите лъвове, тигри, змии и ги погладете; докато не се научите да гладите змията и милвате крокодилите, Господ не е с вас.
13.2 Растене и познание ( втори вариант )
Влезте между вашите лъвове, тигри; хванете тази малка змия и я погладете - докато не се научите да гладите змията и да милвате крокодилите, Господ не е с вас.
21.1.1917г.
14. Двамата господари,  НБ , София
Този принцип ще ви погълне тъй, както змията поглъща жабата.
25.2.1917г.
15. Спасението,  НБ , София
Колкото и да храните вълка, все вълк ще си остане; колкото и да се грижите за змията, за комара, за въшката, няма да измените тяхното естество; каквито грижи и да полагате за грешника, няма да го изправите.
22.3.1918г.
16. ЧИСЛОТО 153, ИБ , Варна
И така, лъжата е свойство на змията, тя отначало уби и излъга горе.
В Писанието се казва: "Ще смажеш главата на змията."
14.7.1918г.
17. В истия час,  НБ , София
Под влиянието на Духа, и лошият човек става добър, и змията става кротка.
17.2 Въ истия часъ ( втори вариант )
Подъ влиянието на Духа, и лошиятъ човѣкъ става добъръ, и змията става кротка.
28.7.1918г.
18. Събличане и обличане,  НБ , София
Щом я съблечете, пак нова обличате, както змията съблича една кожа и се облича в друга.
18.2 Събличане и обличане ( втори вариант )
Щомъ я съблѣчете, пакъ нова обличате, както змията съблича една кожа и се облича въ друга.
20.10.1918г.
19. Дух Господен,  НБ , София
Не топлете змията в пазвата си, защото ще се обърне и ще ви ухапе. Пазвата ви е дадена за вашите деца, а не за змията.
19.2 Духъ Господенъ ( втори вариант )
Не топлете змията въ пазвата си, защото ще се обърне и ще ви ухапе. Пазвата ви е дадена за вашитѣ деца, а не за змията.
27.10.1918г.
20. Двете заповеди,  НБ , София
Змията й казваше: „Ако ядеш от този плод, ще научиш всички тайни в света и ще станеш като Бога."
20.2 Дветѣ заповѣди ( втори вариант )
Змията ѝ казваше: „Ако ядешъ отъ този плодъ, ще научишъ всички тайни въ свѣта и ще станешъ като Бога.” Тя не стана като Бога, но научи много тайни.
1.12.1918г.
21. Изобилният живот,  НБ , София
Христос го погледнал, съжалил го и го освободил от змията.
21.2 Изобилниятъ животъ ( втори вариант )
Христосъ го погледналъ, съжалилъ го и го освободилъ отъ змията. — Не искамъ да отнема властьта ти надъ хората.
8.12.1918г.
22. Разделено царство, НБ , София
Но аз казвам, че опашката на змията е много по-важна от главата ѝ. Змията хваща своята жертва с опашката си.
9.2.1919г.
23. Противоречие в съзвучието,  НБ , София
В Битието се говори за змията, която изкушавала Ева да яде от забранения плод, за да се отворят очите й.
Когато костите на укротителя изпращели, змията се развила и отишла на мястото си. Затова Христос казва: „Извади главата и опашката на змията от себе си, т.е. от своя живот, и ги хвърли.“ Главата на змията е дясното око, а опашката – дясната ръка.
Както възпитава алчността на змията, също така възпитава и алчните хора.
13.4.1919г.
24. Нито тържик,  НБ , София
Змията запитала: Да си хвърля кожата, или не? – Хвърли я. –- Защо? – Защото отдолу имаш нова кожа.
24.2 Нито тържик ( втори вариант )
Змията запитала: „Да си хвърля кожата или не?" „Хвърли я.
4.5.1919г.
25. Изгряващото слънце,  НБ , София
Ние носим греха като сянка, и всеки, който иска да се освободи от него, трябва да стане човек на бъдещето; иначе той ще носи греха си тъй, както змията носи кожата си.
8.6.1919г.
26. Гърбавата жена,  НБ , София
Гърбавата жена, върху която Христос положи ръцете си, веднага съблече старото си тяло, както се съблича змията и както гъсеницата се превръща в пеперуда. Ева каза само една дума на змията и за тази дума 8,000 години откак страда цялото човечеството. Ева каза на змията: „Наистина, след като изям плода, който ми предлагаш, ако стана като Бога, аз обещавам всичките мои синове и дъщери да ти служат“.
22.8.1919г.
27. Методи за лекуване и отговори на запитвания по тях, СБ , В.Търново
– Откъде се е взела в Рая змията, която измами Ева, щом се знае, че Раят е място на блаженство?
Змията е човешкият ум. Забележете, че змията дойде в Рая след създаването на Ева.
– Защото Адам имаше ум, а Ева нямаше такъв и змията Ă каза: „Аз ще се наместя в тебе, защото в тебе има сърце, а в мене – ум, който ти търсиш, и така заедно ще вършим работа в живота.“ „Ами как ще влезеш в мене?“ – запитала Ева. „Като ядеш от този плод.“
Като остана Ева без него, дойде змията и Ă предложи ума си, който Ева искаше от Адам, и Ă рече: „Аз съм, когото търсиш.“ Адам и Ева не представят нещо цяло.
Ще кажете: „Защо Господ прокле змията?“ Господ наистина прокле змията така: „Проклет е светът поради тебе!“ Но то значи: „Проклет е, дето те е родил с такива желания, стремежи и наклонности.“ Тъй че ако някое вредно животно не ни напада, ние нямаме право да го убиваме.
9.11.1919г.
28. Бог е говорил,  НБ , София
Мислите ли, че имената на вълка, на змията не отговарят на техните прояви? Ако един мирен и тих по характер човек произнася в продължение на един месец, по няколко пъти на ден, думата „змия”, непременно ще почувства вибрациите на змията.
28.2 Бог е говорил ( втори вариант )
Мислите ли, че имената на вълка, на змията не отговарят на техните прояви? Ако един мирен и тих по характер човек произнася в продължение на един месец по няколко пъти на ден думата „змия", непременно ще почувства вибрациите на змията.
7.12.1919г.
29. Ще живее,  НБ , София
Ти не търсиш причината в себе си, но обвиниш някого и казваш: Ще отмъстя на тоя човек, ще го убия! – Който убива другите, сам себе си убива. – Кой е причина за кармата? – Змията.
29.2 Ще живее ( втори вариант )
Змията, която се яви в райската градина, създаде кармата.
19.2.1920г.
30. Силите в Природата, ИБ , БС , София
Защо е правилно това движение? То означава змията, която е хванала своята жертва; то е колело, движение, в което няма опасност. Щом се отвори колелото, започва съскане и змията казва: „Пази се, защото мога да те ухапя!” Следователно, когато един ученик се разгневи, покажи му ръката си свита по този начин.
4.3.1920г.
31. Труд и мъчение,  ИБ , София
Змията, която е поставена горе върху двете величини – пространство и време – показва, че нашият живот ще се осмисли само тогава, когато разберем смисъла на истинския труд.
2.5.1920г.
32. По предание,  НБ , София
Значи, змията е по-силна от човека.
19.8.1920г.
33. Новото човечество, СБ , В.Търново
Питам сега кой кого спасява? Момъкът спаси момата от отровата на змията, а момата го спаси от отровата на човешката стрела.
И тъй, сега жените страдат от отровата на змията.
25.1.1921г.
34. Кротките, НБ , ИБ ,
Тази линия, която е образувала гръбнака на змията, е срастнала с лицето, защото няма никакво отклонение. Значи, лицето на змията е отзад, а не отпред. Затова казваме за известни хора, че имат двойно лице – едно отпред и едно отзад – лицето на змията.
27.3.1921г.
35. Сеятелят,  НБ , София
И змията, като хване жертвата си, стиска я, докато счупи ребрата ѝ.
19.8.1921г.
36. Възпитание на човешката воля, СБ , В.Търново
Палецът, това е главата на змията, това е физическият човек, който щом като ме срещне, взима предпазни мерки по стария закон и казва: „Не олур, не олмаз – какво ли не става.“ Аз казвам на физическия човек: „Няма от какво да се боиш!“
10.11.1921г.
37. Свидетелството на Духа, ИБ , БС , София
Змията го пита: "Защо постъпи ти тъй нечеловеколюбиво към мене?" Какво й отговаря таралежът? - „А ти как хващаш жабата? Тя кречи, ти гълташ, този занаят аз от теб го научих и затова правя този пръв опит да видя как стои тази работа." Питам сега, когато змията гълта жабата, Господ ли я е научил? То е пак нейно изкуство.
Таралежът живее по таралежки, змията живее по змийски и т. н.
16.11.1921г.
38. Плачът,  НБ , София
Той представлява влизането на змията с най-хубавия плод в райската градина.
5.4.1922г.
39. Двете посоки, МОК , София
Змията каже ти знаеш ли как е започнала човешката реч?
39.2 Двете посоки ( втори вариант )
Съюзите съществуват даже и при животните, които нямат никаква реч - например казваме, че змията съска, тя издава звука ссс...; с това тя иска да подскаже на човека, че неговата реч е започнала със съюзите.
20.4.1922г.
40. Предназначението на музиката, ООК , София
От где се е взела тази мисъл? – От скорпиона, от змията.
40.2 Силите на мозъка ( втори вариант )
Така постъпват скорпиона и змията.
23.4.1922г.
41. Христа разпят,  НБ , София
Питам ви сега: Защо змията ухапала жена му? Тази змия е същата жрица.
Съблазните ли се, 500 години ще бъдете затворени, като змията в някой храм.
21.5.1922г.
42. Много плод,  НБ , София
Най-големият недостатък, това е главата на змията, а най-малкият е опашката. Дайте ми главата на змията, най-голямото зло е в главата, като хвана змията за шията, тогава с опашката лесно може да се справя.
4.6.1922г.
43. Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!,  НБ , София
Хубаво е да обичаш, но намери ли ти начина, как и кого да обичаш? Мислите ли, че ако вземете една змия в себе си, като я храните, ще ви даде нещо, мислите ли, че ако стоплите малката змия, ще ви даде любов? Не, тя само ще смучи, ще става по-голяма, като боа, и един ден тя ще се навие около вас, ще ви стисне ребрата и вашият живот ще влезе в змията.
23.8.1922г.
44. Лицето на Бога, СБ , В.Търново
После, ако искате да добиете хладнокръвие, да бъдете хладнокръвни, ще хванете някоя жива змия и ще прокарате ръката си по тялото ѝ – ще хванете змията за главата и ще прекарате ръката си по дължината на тялото ѝ до опашката. Змията е много хладнокръвна. В змията има всичкото спокойствие и хладнокръвие.
27.8.1922г.
45. Истинната лоза, НБ , СБ , В.Търново
Като срещнеш костенурка, жаба или змия, ще знаеш причината, защо костенурката носи тази коруба на себе си, защо змията се влече, защо жабата е студенокръвно животно.
6.10.1922г.
46. Положителни и отрицателни сили в природата, ООК , София
И дойде онзи първият, змията, тя беше учител от черното братство, който предаде първите уроци на Адам и Ева и казва им: „Аз съм този учител, който може да ви научи как да живеете“.
27.12.1922г.
47. Признаци на проявеното човешко съзнание,  МОК , София
Когато змията прави зигзаги, гърчения с тялото си, изменя ли с това своя път или своето естество? Не.
21.1.1923г.
48. И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето,  НБ , София
48.2 На земята и на небето ( втори вариант )
В това време, минава Ева, покрай същото дърво и змията й казва: Ето едно отлично дърво.
28.2.1923г.
49. Развитие на мозъчните центрове,  МОК , София
Запример, като изучавате змията, ще видите, че главата й е сраснала с гръбначния стълб и образува права линия без никакво отклонение.
Точка А (фиг.1) представя главата на змията, която с гръбнака заедно образува правата линия АВ. При това отклоняване на главата от правата линия, кучето проявява вече по-висок живот от този на змията.
11.3.1923г.
50. Видѣхме Господа,  НБ , София
Ако нѣкой отъ васъ иска да направи опитъ, вие може да се намиратѣ въ Индия, между най-свирепитѣ животни, ако вие може да придобиетѣ туй състояние въ васъ, змията като дойде при тебѣ, ще се покачи по тебъ, ще те поглади съ езика си, нѣма да го забие, ще се покачи по врата ти, ако не си страхливъ, ще слезе и ще каже: Разбираме се сега, защото и ти и азъ живѣемъ въ тази любовь, която ни дава животъ.
8.4.1923г.
51. Защо сте тѫжни?,  НБ , София
51.2 Защо сте тъжни ( втори вариант )
Първоначално змията имала крака.
6.7.1923г.
52. Където е Любовта, там е Бог, КД , София
Защото отровата на змията е създадена като едно оръжие, да може да убива по-скоро своята жертва, за да може да се ползува. И лошите хора, това са все същите навици на змията. Но змията ще расте за себе си на ваша сметка. Значи може да употребите една форма на змията. Котката пази отвън - стратегия има, а змията влиза и излиза свободно.
14.11.1923г.
53. Излишък и недоимък в живота, ООК , София
А като си минал през животните, през млекопитаещите, имал си формата на лъва, на тигъра, на котката, на змията и досега още твоят характер не е облагороден.
6.1.1924г.
54. Отношения между проявите в природата, МОК , София
Не че той има змийско око, но трептенията, които излизат от очите му, са като трептенията, които излизат из окото на змията.
13.1.1924г.
55. Приливи и отливи на енергиите. Произход на ума и сърцето, МОК , София
И забележете, в онзи разказ от Библията, дето се предава разговора между човека и змията, змията там е представена като символ на ума. Змията, това е животът, който се заражда между две течения, т.е. между двата свята МН и РК. Змията върви и се смее.
16.1.1924г.
56. Приливи и отливи, ООК , София
Защо линията тп е крива? Защо не върви по прав път? Защо змията, като върви, прави тия зигзагообразни линии, криволичи? Защо не върви, както другите животни, по права линия? Кои са причините? Вие, физиолозите, нали се досещате кои са причините.
9.3.1924г.
57. Господи, да прогледам!,  НБ , София
Господ хвана жената, но и тя е майстор на лъжата! Тя каза: „Господи, аз видях змията на дървото горе, тя ми показа един плод.
13.4.1924г.
58. Още малко,  НБ , София
Попитал същото и змията.
20.4.1924г.
59. Просете, търсете и хлопайте,  НБ , София
В змията отклонението е по-голямо, в жабата – още по-голямо. Когато змията хване една жаба, крякането й се чува на половин километър разстояние.
И змията носи отрова в себе си.
26.10.1924г.
60. Раздай всичко!, НБ , София
Когато вие ходите съ Бога, и тази змия се обвие около васъ, вие ще видите рѫката на вашия Учитель, и змията, подъ силата на неговата рѫка ще отпусне тѣлото ви и вие ще бѫдете свободни.
60.2 Раздай всичко! ( втори вариант )
Когато вие ходите с Бога, и тази змия се обвие около вас, вие ще видите ръката на вашия Учител, и змията, под силата на неговата ръка ще отпусне тялото ви и вие ще бъдете свободни.
3.12.1924г.
61. Закон на равенството, ООК , София
Змията в този случай не е нищо друго освен един разтворен кръг. Следователно, щом змията отново захапе опашката си, става пак човек. В змията липсват крака и ръце, т.е. в нея няма воля, няма и характер, но ум има. При това в змията няма добродетели – крака няма. Защо дяволът влезе в змията? Защото той има ум, но воля няма. Ако змията се обвие около тебе, може така да те стегне, че да те удуши.
1.2.1925г.
62. Азъ Те познахъ, НБ , София
Интересно е по какво познаваме хората? Запримѣръ, всѣки отъ васъ казва: азъ познавамъ вълка, познавамъ змията, познавамъ жабата, познавамъ рибата.
62.2 Аз Те познах ( втори вариант )
Интересно е по какво познаваме хората? Например, всеки от вас казва: Аз познавам вълка, познавам змията, познавам жабата, познавам рибата.
15.2.1925г.
63. Послѣдното мѣсто, НБ , София
Защо змията гълта жабата цѣла? – Защото и жабата гълта мухитѣ цѣли.
63.2 Последното място ( втори вариант )
Защо змията гълта жабата цяла? – Защото и жабата гълта мухите цели.
18.2.1925г.
64. Причини за противоречия, ООК , София
Като създаде Бог Адам и Ева, забрани им да ядат от дървото, наречено Дърво за познание на доброто и злото, но Ева, излъгана от змията, открадна плодове от това дърво.
Змията беше пазителка на това дърво. Предава се, че змията влязла в жената и я изкусила. Как е възможно да влезе змия в рая, да се качи на дървото и пазителите на рая да не знаят нищо? Чудно ми се вижда как е възможно да влезе в рая змия, без да знаят ангелите за това и да оставят тази змия да си играе с Ева! Змията беше пазителка на туй дърво – нищо повече. Ева се постара, като приказва, да приспи змията, да я омагьоса, но като омагьоса змията, тя влезе в нея.
22.3.1925г.
65. Да се не смущава сърдцето ви!, НБ , София
Въ това врѣме ти ще бѫдешъ смѣлъ, ще хванешъ змията за врата и ще я удушишъ, но не се бой! Тогава той му дава едно шише съ нѣкаква течность, която се нарича елемента „вуаръ“. Ще вземешъ тази течность и ще намажешъ очитѣ на змията, докато се свърши течностьта. Щомъ свършишъ течностьта, силата на змията ще мине въ тебе, и гълѫбътъ ще тръгне подирѣ ти.
Тия четири елемента, съ които се намазватъ очитѣ на змията, на лъва, на бика и на воина, това сѫ гълѫбътъ, агнето, крината съ жито и красивата дѣвица, които тръгватъ слѣдъ насъ.
Сега, на първо мѣсто ще хванете змията; послѣ ще хванете лъва; послѣ бика и най-послѣ ще хванете война.
Отдавна тѣ сѫ хванали змията ѝ, гълѫбътъ е съ тѣхъ; отдавна тѣ сѫ хванали лъва, намазали сѫ очитѣ му, и агнето е съ тѣхъ; отдавна тѣ сѫ хванали бика, намазали сѫ очитѣ му, и крината съ жито е съ тѣхъ; отдавна тѣ сѫ хванали воина, намазали сѫ очитѣ му, и младата, красивата дѣвица е съ тѣхъ.
Ще хванешъ змията за врата, иначе тя ще те глътне. Ще бѫдешъ смѣлъ, нѣма да се смущавашъ! Ще хванешъ змията за врата, защото гълѫбътъ е тамъ. – Гълѫбътъ е емблемъ на Божествения Духъ. При змията човѣкъ трѣбва да има невинность.
65.2 Да се не смущава сърцето ви! ( втори вариант )
В това време ти ще бъдеш смел, ще хванеш змията за врата и ще я удушиш, но не се бой! Тогава той му дава едно шише с някаква течност, която се нарича елементът „вуар“. Ще вземеш тази течност и ще намажеш очите на змията, докато се свърши течността. Щом свършиш течността, силата на змията ще мине в тебе и гълъбът ще тръгне подире ти.
Тия четири елемента, с които се намазват очите на змията, на лъва, на бика и на война, това са гълъбът, агнето, крината с жито и красивата девица, които тръгват след нас.
Сега, на първо място ще хванете змията; после ще хванете лъва; после бика и най-после ще хванете война.
Отдавна те са хванали змията и гълъбът е с тях; отдавна те са хванали лъва, намазали са очите му и агнето е с тях; отдавна те са хванали бика, намазали са очите му и крината с жито е с тях; отдавна те са хванали война, намазали са очите му и младата, красивата девица е с тях.
Ще хванеш змията за врата, иначе тя ще те глътне. Ще бъдеш смел, няма да се смущаваш! Ще хванеш змията за врата, защото гълъбът е там. – Гълъбът е емблема на Божествения Дух. При змията човек трябва да има невинност.
29.3.1925г.
66. Въ който градъ влѣзвате, НБ , София
Но змията на Мойсея се обърна и нагълта змиитѣ на всички мѫдреци.
66.2 В който град влизате ( втори вариант )
Но змията на Мойсей се обърна и нагълта змиите на всички мъдреци.
12.4.1925г.
67. Съ Духъ и огънь,  НБ , София
Ако ви кажа, че тази мравя е еди-коя си мравя отъ еди-кой си мравунякъ, ще ме повѣрвате ли? Ще кажете: докажи, какъ тази мравя е станала гълѫбъ! Какъ ще ви го докажа? Ако азъ река да ви доказвамъ, че между гълѫбътъ и змията има извѣстна връзка, че тѣ си мязатъ, че тѣ сѫ отъ единъ и сѫщъ родъ, само че змията е безъ крила и безъ крака, а гълѫбътъ е съ крила, съ крака и съ пера, ще ме повярвате ли? Ако смъкнете крилата, краката и перата на гълѫба, той е цяла змия. Като говоря за змията, азъ разбирамъ нисшето, алчностьта. Змията като хване една жаба, цѣла я глътне.
67.2 С Дух и огън ( втори вариант )
Ако ви кажа, че тази мравка е еди-коя си мравка от еди-кой си мравуняк, ще ми повярвате ли? Ще кажете: докажи, как тази мравка е станала гълъб! Как ще ви го докажа? Ако аз река да ви доказвам, че между гълъбът и змията има известна връзка, че те си приличат, че те са от един и същ род, само че змията е без крила и без крака, а гълъбът е с крила, с крака и с пера, ще ми повярвате ли? Ако смъкнете крилата, краката и перата на гълъба, той е цяла змия. Като говоря за змията, аз разбирам нисшото, алчността. Змията като хване една жаба, цяла я глътне.
28.6.1925г.
68. Плодътъ на дървото,  НБ , София
Отива тя при дървото, което ѝ посочва змията, и казва на Адама: „Ти си голѣмъ страхливецъ! На животнитѣ давашъ умъ, обработвашъ градината, а те е страхъ да бутнешъ онова дърво!“ „Не може, Господь е забранилъ да се бута това дърво“ – прѣподава ѝ Адамъ първиятъ урокъ на послушание. „Ти си плъть отъ плътьта ми, кость отъ костьта ми, нѣма да буташъ това дърво, ще ме слушашъ!“ – Колко си лѣковеренъ ти! Азъ ще бутна това дърво и ще ти покажа, че не съмъ плъть отъ плътьта ти и кость отъ костьта ти.
68.2 Плодът на дървото ( втори вариант )
Отива тя при дървото, което ѝ посочва змията, и казва на Адам: "Ти си голям страхливец! На животните даваш ум, обработваш градината, а те е страх да бутнеш онова дърво!" "Не може, Господ е забранил да се бута това дърво" – преподава ѝ Адам първия урок на послушание.
29.7.1925г.
69. Съвместими отношения, ООК , София
Няма защо да учите змията да ходи по земята: нея ще учите да се влачи по корем.
Значи птицата трябва да хвърчи, млекопитаещото трябва да ходи, змията трябва да се влече, рибата трябва да плува, човекът трябва да мисли право.
Змията каза на Ева: „Вие искате по лесен начин да придобивате знания.
24.8.1925г.
70. Основни закони, ИБ , В.Търново
Те са като животни: един е като вълка, друг като лисица, трети като змията, четвърти като гълъба и пр.
24.8.1925г.
71. Търпение и вяра, СБ , В.Търново
Те са като животни: един е като вълка, друг е като лисицата, трети е като змията, четвърти – като гълъба, и пр.
29.8.1925г.
72. Дето и да идеш!, СБ , В.Търново
Например мразиш змията, страх те е от нея – купи си едно шише, тури я в него и я храни, докато я пообикнеш малко. И в змията, и в мишката има нещо Божествено.
20.12.1925г.
73. Добрата земя,  НБ , София
По едно време чува, че неговата възлюбена издава един плах вик на уплаха и забелязва, че една голяма боа конструкт се обвива около нея, и понеже тази мома била много хубава, змията взела да мисли, дали да й строши костите или само да я клъвне някъде и така да свърши с нея.
17.1.1926г.
74. Благ,  НБ , София
Нали искате да бъдете щастливи? Аз ви препоръчвам за тази цел да бъдете разумни, но не разумност като тази на лисицата, нито като тази на тигъра; или на змията или на паяка, нито разумността на овцата, нито тази на вола, нито тази на орела. Било е време, когато сме изпитвали и зъбите на вълка, на тигъра, както и отровата на змията.
24.1.1926г.
75. Гласни и съгласни букви,  МОК , София
75.2 Гласните и съгласните букви ( втори вариант )
Змията казва – има опасност.
31.1.1926г.
76. Математически задачи. Простите задачи в математиката,  МОК , София
Образът на змията действа върху някои хора отрицателно.
76.2 Простите задачи в математиката ( втори вариант )
Този човек, кавалер, не се бои от нищо, а има една слабост, че се бои от една форма на змията.
Тогава на този образ, да кажем, страх те е от змия, какъв образ ще внесеш, за да се възстанови твоето равновесие? Аз употребявам змията, това е минус.
18.4.1926г.
77. Зазоряване,  НБ , София
Как влязъл в рая? За да не го познаят, се скрил в змията, която била без крака и по този начин искал да мине за светия и казвал: ето, аз нямам никакви крака.
Оставете, например, да се излюпят яйцата на змията, на всички птици, а именно на орела, на сокола, на кукумявката и ще видите след това какви отношения ще съществуват между тях.
18.4.1926г.
78. Качествата на здравия човек,  МОК , София
Мислите ли вий – онова снесеното, мирното яйце, което седи, тези качества на орела или на змията сега се образуват? Те са образувани далеч в миналото.
78.2 Качества на здравия човек ( втори вариант )
Обаче те като се излюпят, вие ще видите орела с неговите характерни качества и змията - с нейните. Качествата на орела и на змията отпосле ли се създадоха? - Не, те бяха в яйцата.
2.5.1926г.
79. Избавената душа,  НБ , София
Когато змията направи най-голямото престъпление, ръцете й изчезнаха и краката й се изгубиха.
27.6.1926г.
80. В своите си,  НБ , София
Вземете змията, например, тя е много жестока. У змията главата е свързана направо с гръбначния мозък. Когато казвам за някой човек, че е двуличен, подразбирам змията, защото лицето й е отзад.
7.7.1926г.
81. Вътрешни и външни връзки, МС , София
Какво трябва да кажеш на змията, какво трябва да кажеш на реката. Ще отидеш при змията, ще и кажеш само една дума, и тя ще ти отвори път. Дойдеш при змията, кажеш и една дума, и тя ти отвори път. Като се върнеш вече с туй съзнание, имаш ли страх от мечки? Казваш: зная една дума, на която мечката се подчинява, зная една дума, на която змията се подчинява, зная една дума, на която реката се подчинява.
3.10.1926г.
82. Облагородяване на сърцето,  МОК , София
Ева сгреши, понеже яде от плода на забраненото дърво, около което змията се беше обвила. Същевременно, тя се свърза и със змията и пожела да стане силна.
82.2 Облагородяване на сърдцето ( втори вариант )
Представете си, че жената поиска от змията плода на дървото. И змията, която се увива около туй дърво, това е силата.
10.10.1926г.
83. Затова се родих,  НБ , София
Питам: защо първата жена в рая трябваше да се спре пред едно дърво и там да бъде изкушавана от змията? Защо не се спря пред някоя канара или пред някой извор и там дяволът да я изкушава? Или пък защо не беше в някоя къща и там да бъде подложена на този изпит? При това, казват, че туй дърво се наричало “дърво за познаване на доброто и злото”. В окултен смисъл, под думата “дърво” се разбира цяла епоха, цяла култура, която е предшествала културата на змията. Змията пък представляваше друга култура - култура на човешките желания, която е сходна с тази на животните.
28.11.1926г.
84. Не Го приеха,  НБ , София
Следователно, като съберете главата и опашката на змията, вие ще образувате вечността. И сега, за да дойде нов приток от любовта, главата и опашката на змията трябва да се съединят.
При първия изпит змията дойде при Ева и много лесно я изкуси.
12.12.1926г.
85. Малките мъчнотии,  МОК , София
85.2 Малките мъчнотии ( втори вариант )
Хубаво е някой път да мислите за някой кон, за вола, за змията, за паяка – не се бойте, във всички животни, когато човек отправи ума си, те като форми са свързани с по-висши същества.
23.1.1927г.
86. Едно стадо,  НБ , София
Когато дойде изкусителят – змията – пред Ева, тя не отиде при Адам, да се посъветва с него, как да постъпят, но сама реши въпроса, като каза: Аз мога да разполагам със себе си, както искам.
6.3.1927г.
87. Иди повикай мъжа си!,  НБ , София
Обаче този ден именно, когато Ева беше излъгана от змията, Адам се занимаваше със своите материални работи и не можа да придружи Ева, да се разходи заедно с нея.
20.3.1927г.
88. Двете страни,  МОК , София
Ако хората на миналото са боготворели аписа, котката, змията, защо днес да не боготворят своя ближен? Ако любиш и боготвориш човека, защо да не боготвориш и своята свещена идея - основа на твоя живот? Всяка идея, която човек не боготвори дълбоко в себе си, не е никаква идея.
23.3.1927г.
89. Малкият повод, ООК , София
Значи, молитвата представя: жертва, условия, стремеж нагоре, победа на змията, на низшето, на противоречията в живота, единство с Бога, придобиване на разумен живот. Който иска да придобие нещо ценно, той трябва да е победил змията в себе си.
13.4.1927г.
90. Една стъпка, ООК , София
Достатъчно е само да прострете ръката си към огъня и с помощта на пръчката да избавите змията от страдания. Змията си казва: „Жесток човек! Не иска да вдигне ръка да ми помогне, но гледа и мълчи“.
24.4.1927г.
91. Изостаналите укрухи,  НБ , София
И Ева стана безверница, откак видя змията, която я съблазни. Змията започна да говори хубаво, убедително, и Ева, като я слушаше, каза: значи, не само Бог може да говори така хубаво; и змията може да говори красноречиво и убедително.
8.5.1927г.
92. Координиране на силите,  МОК , София
Като започнала да го души, Буда веднага се събудил и приложил закона на смаляването - той се смалил толкова много, че се изхлузил от оковите на змията. Буда се освободил лесно от змията, понеже знаел как да се смалява.
Какво ще правите вие, ако се намерите в ограничителните условия на живота? Нещастията, ограниченията, страданията в живота не са нищо друго, освен оковите на змията; намерите ли се в нейните окови, тя непременно ще ви задуши. Как ще се освободите от змията - чрез разширяване или чрез смаляване? Чрез смаляване - ще започнете да се смалявате, докато се изхлузите. За да дойде до закона на смаляването, човек трябва всеки ден да се отказва от нещо несъществено и да остане само с Божественото съзнание, с което е дошъл на Земята - само при това положение може да се смали дотолкова, че да се изхлузи от оковите на змията; освободи ли се от тия окови, той отново ще създаде своята нова форма и щом я създаде, веднага ще вложи в нея идеите и чувствата си.
92.2 Координация на силите ( втори вариант )
Хубаво, ако змията ви е обвила, какво ще правите – ще искате да се увеличите ли? Не, ще се смалите. Що е нещастие? Змията ви е хванала. Там, където има едно ограничение, змията те е хванала. Знаеш ли какво е смаляване? Започнете маневра, така: «Туй не ми трябва, онова не ми трябва» – от всичко се откажете, да остане в теб само Божественото съзнание, с което ти си дошел на Земята; ти, като се изхлузнеш от гънките на змията, отново пак създай своята форма. Твоите идеи не са изгубени, пак ги създай; ти ще излъжеш змията само За пример ти искаш тази година да свършиш училище, но змията те е свързала: пари нямаш, дрехи нямаш. Какво ще правиш – змията те е свързала.
8.5.1927г.
93. Сто пеняза,  НБ , София
С това положението му се влошило повече: отгоре седял бикът, а отдолу змията. Така той се успокоил малко, починал си, и по този начин забравил, че отгоре седи бикът, а отдолу – змията. Така и хората понякога близват малко медец от щастието, но това е само близване, отгоре пак ги чака бикът, а отдолу – змията.
25.5.1927г.
94. Постъпки, ООК , София
Змията, която караше Ева да яде от плода на забраненото дърво, предварително знаеше, какво ще стане. Змията казваше на Ева : „Бог знае, че ако ядете от плодовете на това дърво, ще бъдете подобни на Него, затова забранява да ядете от него". Думите на змията внесоха в ума на Ева голямо противоречие.
25.8.1927г.
95. Великото и красивото, ООК , София
Как ще убедите змията да пусне жабата, която здраво хванала за крака? Как ще накарате съвременните хора да не екзекутират човека, щом те са убедени, че той напълно заслужава това? Каквото да правите, както да ги убеждавате, те ще изпратят виновния на онзи свят.
4.9.1927г.
96. Божествената мисъл,  МОК , София
И змията, и лъвът, и тигърът могат да спрат погледа си върху вас и да ви уплашат.
11.9.1927г.
97. Великите хора,  МОК , София
Щом се натъкнете на някаква мъчнотия, одерете кожата ѝ, както на змията. Ако в сърцето ви влезе едно желание, което има характера на змията, не се оставяйте то да ви души, но вземете диаманта, който носите в себе си, направете един разрез около врата на това желание и одерете кожата му.
25.9.1927г.
98. Оскърбени,  НБ , София
И ако вие повярвате в Божествената Истина, като дете, моментално ще съблечете старата си дреха и ще се облечете в нова, както змията съблича старата си кожа.
23.10.1927г.
99. По-долен от ангелите,  НБ , София
Тогава, ето какво: Ще направя зъбите ти големи, като на лъва, да разкъсваш всеки, който се осмели да те нападне. – Не, моля ти се, не ми давай големи зъби; аз не искам да причинявам пакости на другите. – Тогава ще направя ноктите ти яки и силни, като на вълка, да нападаш с тях и да разкъсваш. – Моля ти се, това по никой начин не искам; опитвала съм ноктите на вълка, не искам да отмъстявам по същия начин на другите. – В такъв случай, ще туря в устата ти отровни жлези, като на змията, дето минеш и те нападне някой, да клъвнеш и да го умъртвиш. – Не, моля ти се, не ми давай такова нещо, да ме намразят хората. – Не остава друго, освен да ти дам рога и копита, като на вола, с които да мушкаш.– И тях съм опитвала, не ги искам. – Тогава, да ти дам такава власт, че каквото пожелаеш, да стане. – Не, и това не искам.
Някой казва: Аз искам да имам зъби и нокти, като на лъва и на вълка. – Какво са разрешили зъбите и ноктите досега? Друг ще пожелае да има отрова, като на змията. – Какво е разрешила змията досега? Трети ще пожелае да има рога и копита. – Какво са разрешили рогата и копитата в живота? Не, кажете на Господа, както е казала овцата на Зевс: „Господи, благослови ме! Изпълни душата ми с Твоята Любов, да мога чрез нея да разреша задачите си и да завладявам сърцата на хората".
6.11.1927г.
100. Психически анализи,  МОК , София
Змията не е по-силна от човека. Змията е опасна само когато я настъпите.
8.1.1928г.
101. Разумно ограничение,  МОК , София
Запример, може да се запита защо паякът лови мухите, защо соколът граби малките птички, защо сомът гълта малките риби, защо змията гълта жабите, защо жабата гълта мухите? Какъвто отговор и да дадете на тези въпроси, не можете да ги разрешите.
15.1.1928г.
102. Заветът,  НБ , София
Какво остава на този човек? Не му остава нищо друго, освен да излезе от тялото си, т.е. да съблече старата си дреха и да облече нова, както змията съблича старата си кожа и се облича в нова.
18.1.1928г.
103. Малки и големи придобивки, ООК , София
Тогава и вие можете да се запитате, защо не мязате на Бога, от Когото сте излезли, а сте толкова упорити и своенравни? Ще кажете, че сте сгрешили, излъгала ви е змията и сте изгубили Божествения си произход.
25.1.1928г.
104. Равнодействаща сила, ООК , София
Новата мисъл не може да се приеме от човека, докато той не се освободи от всичко старо, докато не свали човешкото от себе си, както змията съблича своята кожа.
5.2.1928г.
105. Дерзай, дъще!,  НБ , София
Както хората се прегръщат, така и мечката прегръща с лапите си, но какво може да даде тази мечка? И змията може да прегърне човека, но какво може да му даде тя?
7.3.1928г.
106. Двете точки, ООК , София
Злото влезе в рая, когато се яви третата точка – змията.
18.3.1928г.
107. Помаза ме,  НБ , София
Ще работите върху себе си, да придобиете изкуството на змията, да събличате старите си дрехи и да обличате нови.
2.5.1928г.
108. Добри и лоши условия, ООК , София
Ето защо, за да се освободи от змията, Буда трябвало или да се смали, или да умре. По този начин само той се освободил от връзките на змията.
Те представляват змията, която го е обхванала и здраво го държи.
20.5.1928г.
109. Той дойде при Пилата,  НБ , София
Когато вълкът изяжда агнето, това е беззаконие; когато лисицата изяжда кокошката, това е беззаконие; когато змията изяжда жабата, това е беззаконие; и най-после, когато човек убива или обесва човека , това е пак беззаконие.
6.6.1928г.
110. Божествена светлина, ООК , София
Обаче като видят змия, всички отстъпват настрана, страхуват се от нея. – Защо? – Агънцето носи един род сила, а змията – други сили, съвършено противоположни на тия, които са в агнето. Змията, за пример, така пречупва светлината в себе си, че произвежда големи сътресения върху човешкия мозък. Като наблюдавате черепа на змията, намирате голяма дисхармония в него. Змията е лишена от нежност, от съчувствие, в замяна на което в нея са силно развити разрушителните елементи. Светлината, пламъкът, който излиза от очите на змията, внася страх, ужас в човека.
5.10.1928г.
111. Творческа линия,  МОК , София
По форма, кривата линия прилича на змията. Когато е мъртва, змията се изправя и образува права линия. При свиване и разпущане на мускулите, змията се движи и върви напред.
Следователно, можем да кажем, че змията е символ на творческата линия на Битието.
Змията се движи без крака.
111.2 Творческата линия на битието ( втори вариант )
Когато змията е мъртва,* тя ще се проточи, но щом се роди животът в змията, тогава образува тези кривини. Свиването на мускулите значи, всяко движение на змията, показва движението, което става вътре във вселената.
Змията винаги е представлявала емблема на живот. Змията е емблема на творческата линия на битието.
Змията няма крака, значи тя се движи съвсем без крака.
Когато змията ухапе опашката си, това значи съвършенство.
9.11.1928г.
112. Главният фактор,  МОК , София
Змията каза на Ева, че, ако ядат от забранения плод, ще станат подобни на боговете.
28.11.1928г.
113. Насока на живота, ООК , София
Запример змията е символ на хитрост, на знание, а гълъбът - на кротост. В този смисъл, гълъбът е противоположност на змията.
Щом на едната страна на живота седи змията, на другата непременно ще седи гълъбът.
30.1.1929г.
114. Знайно и незнайно, ООК , София
Горната част на главата на змията е съвършено плоска и срасната с гръбначния стълб в права линия, което показва, че моралните чувства у нея отсъстват.
31.3.1929г.
115. Вързано и развързано,  НБ , София
Той трябваше да я заведе при забраненото дърво и да и каже: ”От всички плодове на дърветата можеш да ядеш, но не и от дървото за познаване на доброто и злото.” Ева по никой начин сама не би яла от плодовете на забраненото дърво, но змията дойде при нея и я изкуси.
Сега ние няма да тълкуваме, какво представя змията, но казвам: Всеки, който се е доближил до това дърво, той все е бил изкушаван от змията.
17.5.1929г.
116. Единство в живота,  МОК , София
И змията се увива в концентрични кръгове, като туря главата си за център, но страшно е да попаднеш в този център.
26.5.1929г.
117. Другата събота,  НБ , София
Така и змията съблича кожата си, но не умира.
31.5.1929г.
118. Закон на доволството,  МОК , София
Три деня ще седите в устата на змията и като се пробуди съзнанието ви и схванете погрешките си, тя ще ви изхвърли вън.
26.8.1929г.
119. Положителни и отрицателни черти на живота, СБ , София
Този човек ще може да направи това, което мечката, вълкът, тигърът, змията, паякът и ред още животни правят.
13.9.1929г.
120. Отношения към природата,  МОК , София
Наистина, ако змията се движи без крака, колко повече човек, който има крака, може да преодолее всички спънки и мъчнотии в живота си.
120.2 Правилни физически отношения с природата ( втори вариант )
Казва: “Следвай пътя на осите.” Казваш: “Не зная какво да правя, болен съм, краката ми не държат.” В двора ти се яви една змия, казва ти: “Следвай пътя на змията.” Тя без крака ходи, а ти с крака си в леглото, казваш: “Краката ми не държат, ръцете не държат.” Дойде змията, природата, и ти казва: “Следвай пътя на змията, стани и ходи днес малко, утре малко.” Значи природата чрез змията ти показва, че може и без крака да се ходи, който знае.
25.9.1929г.
121. Разумни методи, ООК , София
Змията проговори на Ева: Защо не ядете от това дърво? — Бог ни забрани. Змията отговори: Няма да умрете, но ще станете като Него.
6.10.1929г.
122. Забранихме му,  НБ , София
По какво познавате, че Бог е проговорил на човека? – Щом Бог му проговори, всичките му слабости и недъзи се свалят от него, както се сваля кожата на змията.
20.10.1929г.
123. От всичките най-много,  НБ , София
123.2 Тази сирота вдовица тури от всичките най-много ( втори вариант )
Ако кучетата могат да познават дали иде един добър човек, или един лош, как да не можете вие да познавате? Нима вие не можете да познавате външно мечката от змията, от паяка? Това са съдържания, това са отживели положения на култури от миналото, преди милиони години още.
17.11.1929г.
124. Сам се опасваше,  НБ , София
Като вид това, Мойсей се уплаши, искаше да бяга, но Бог му каза: Не бягай, но хвани змията за опашката.
8.1.1930г.
125. Проява на Любовта, ООК , София
125.2 Чувството на любовта ( втори вариант )
На змията турете студено, да не хапе.
5.3.1930г.
126. Термометъра на човека, ООК , София
Представете си, че младият е глава на змията, а старият - нейна опашка. За да не ви ухапе, старият, във вид на опашка, трябва да влезе в устата на змията. Каквото да правите със змията, каквото да и говорите, щом е свободна, тя всякога ще хапе.
Дебелите устни показват животинското в човека, а тънките - змията.
126.2 Човешкият термометър ( втори вариант )
Този издигнатият, то е главата на змията.
Тъй щото ще знаете, че младите хора са глава на змията, старите хора са опашка.
7.3.1930г.
127. Идеалният човек,  МОК , София
Ако жабата, която не е певица, започва да пее, когато змията я хване за крачето, колко повече вие можете да станете певци и музиканти.
127.2 Идеалният човек ( втори вариант )
Даже и жабата, която не знае да пее толкова хубаво, като я хване змията за крачето, и тя пее ли пее. Тази минорната гама пее тя, а змията е капелмайсторът.
14.3.1930г.
128. Дисонанси в живота,  МОК , София
128.2 Дисонансите в живота (Усмивката и сладкото) ( втори вариант )
И защо е турена змията в Библията? Нали тя огрешава хората? Криви линии са това.
16.3.1930г.
129. С благодат и истина,  НБ , София
Даже и змията, която се отнася жестоко със своите жертви, обича музиката. Значи, разположението на змията към музиката е присадено, не е качество на нейното естество. Защо жабата кряка, когато змията я хване за крачето? Защото става някаква промяна в живота й, главно в нейното съзнание.
Защо вълкът е станал вълк, мечката – мечка, змията – змия? Има причини, които са заставили вълка да стане вълк. Ще кажете, че вълкът всякога е бил вълк; мечката всякога е била мечка; змията всякога е била змия. Като обвие човека, змията го стиска и чупи костите му.
30.3.1930г.
130. В сила,  НБ , София
Адам каза, че Ева го излъгала, а Ева се оправда със змията.
4.4.1930г.
131. Огъната плоскост,  МОК , София
131.2 Огъната плоскост ( втори вариант )
И според огъването на змията или на котката може да се съди за техните мисли.
13.4.1930г.
132. Господар на съботата,  НБ , София
Тя се страхува особено много от змията. Опашката на маймуната, която постоянно се движи, напомня змията.
С други думи казано: Човек трябва да се отрече от всичко животинско в себе си, от лошите черти на вълка, на мечката, на тигъра, на змията, на комара, на паяка и т.н.
30.4.1930г.
133. Положително знание, ООК , София
Той не се борил с нея, но започнал да се смалява и се смалил толкова много, че се освободил от веригите на змията. Ако обикновен човек попадне във веригите на змията, ще се напъва, ще се бори с нея, да я победи. Змията на света представя злото.
Родите ли се изново, вие ще се съблечете от всички несгоди, както змията съблича кожата си.
133.2 Положително знание ( втори вариант )
Като се събудил, той не се борил със змията, но започнал да се смалява.
Вие, когато змията ви опаше, напъвате се.
Ако се родите, всичко това ще остане, както змията, когато съблича кожата си.
7.5.1930г.
134. Претръпване и претъпяване, ООК , София
134.2 Претръпване и претъпяване ( втори вариант )
Когато змията върви, тя търси път.
1.6.1930г.
135. С огън и сол,  НБ , София
Даже змията може да обикне човека и да не го хапе.
11.6.1930г.
136. Двата принципа, ООК , София
136.2 Двата принципа ( втори вариант )
След като ви дадат най-хубавия нов костюм, тези старите гащи съблечете ги, както змията съблича кожата си, както пеперудата излиза из пашкула.
4.7.1930г.
137. Освобождаване,  МОК , София
Те се извиниха със змията, но не признаха, че искаха да станат големи, като Бога, затова ядоха от плодовете на забраненото дърво. Ева каза, че змията я излъгала.
17.10.1930г.
138. Единица мярка,  МОК , София
Това виждаме особено ясно в змията. Змията е много жестока.
138.2 Линии на човешкото лице. Единицата – доброто ( втори вариант )
И ще видите у змията нейното лице е сраснато с гръбначния стълб, няма никакво отклонение.
2.11.1930г.
139. Да се благовествува,  НБ , София
Обаче, змията е най-здрава от всички животни. Старите алхимици са взимали малко от кръвта на змията и с нея са инжектирали хората, за да продължат живота им. Каквито и да са очите на змията, ако знаете, че няколко капки от нейната кръв могат да лекуват туберкулоза или рак, веднага ще се подложите на инжекция от тази кръв и ще забравите очите й. Откъде дойде тази целебност в змията? Жестока е змията, но тя лекува човека. Ако приемеш качествата на змията, ще бъдеш най-големият нещастник в света. Змията не е готова още да мине в по-високо състояние.
16.11.1930г.
140. Ще ме видите,  НБ , София
Даже и змията, колкото и жестока да е, като се свържете с нея, ще видите, колко е привързана тя. По какво се отличава змията? Нима съвременните хора не проявяват някога своето животинско естество? Някога брат на брата може да строши костите. Тогава, каква е разликата между човека и змията? Значи, животинското се крие в изопаченото човешко естество.
17.12.1930г.
141. Умствени прояви, ООК , София
Когато змията я изкушаваше, тя трябваше да каже: ако наистина, като яде от плода на дървото за познаване на злото и на доброто, човек може да стане подобен на Бога, яж първо ти от него, а после ще ям и аз.
23.1.1931г.
142. Разумното слово, МОК , София
142.2 Гладът – доброто – разумното слово ( втори вариант )
Това го има и у животните, един слон, един вол, змията, даже най-малките животни и те имат желание да покажат силата си.
28.1.1931г.
143. Прояви на човешкото съзнание, ООК , София
Зимно време и змията е кротка. Щом изгрее слънцето, змията се съживява и проявява естеството си.
Котката, за пример, е символ на външна чистота, кучето - на вярност и приятелство, змията - на разумност и хитрост, паякът - на работа и прилежание.
30.1.1931г.
144. Разумността,  МОК , София
Шесторката представя змията.
144.2 Разумното! ( втори вариант )
Следователно, една змия ти ще държиш за главата, змията за опашката не хващай, дръж я за главата.
3.2.1931г.
145. Светлият образ, ООК , София
Някои приписват причината за грехопадението на Ева, други - на Адама, трети - на змията. Ева и змията дойдоха като изкушение на Адама да задоволят любопитството му. Змията изкуси Ева, а тя - Адама. Змията представлява ума на тъмнината, който крие в себе си голяма сила на привличане. Като се уви около забраненото дърво, змията придоби светлина и започна да говори на Ева, че дървото за познаване на доброто и злото съдържа знания и сили, които могат да направят човека силен, подобен на Бога.
11.3.1931г.
146. Реалности и сенки, ООК , София
Ревматизмът, като змията, обича мляко.
3.4.1931г.
147. Тригон,  МОК , София
Обаче ако не сте страхливи, ще се приближите внимателно до змията, ще я пипнете и ще разберете, че тя не е жива.
147.2 Тригон ( втори вариант )
Допуснете, че един ваш приятел иска да си поиграе с вас и туря на кревата ви една препарирана кобра, вие, като влезете в стаята си, какво ще кажете? Какво ще помислите, като видите змията там.
17.4.1931г.
148. Разумност и светлина,  МОК , София
148.2 Съотношение между разумността и светлината. Спане и тъмнина ( втори вариант )
И в Писанието има едно изречение, което казва: ще смажа главата на змията. Откъде се смазва главата на змията? Кое е смазване? Ако притиснеш от двете страни главата, това е сплескване, а отгоре, това е смазване. Понеже змията не е употребила разумно силите, които е имала, е Писанието казва: Онзи, Който ще дойде, Той ще смаже главата на змията, и ще я направи да обезумее, да не може да разбира работите.
24.5.1931г.
149. Здрави слуги и здрави господари,  УС , София
Стремете се да съблечете старите си дрехи, както змията съблича старата си кожа.
29.5.1931г.
150. Правилна преценка,  МОК , София
В същия момент простата овчарска тояга на Мойсей се превърна в змия. – „Хвани змията за опашката! Докато си свързан с мене, всичко можеш да направиш с тази тояга“ – му каза Господ.
14.7.1931г.
151. Денят на доброто,  РБ , 7-те езера
Само по този начин ще се реализира мисълта, изказана от пророк Исай: „Вълкът и агнето ще пасат заедно; и лъвът ще яде плява, както говедото, а храна на змията ще бъде пръстта: не ще предизвикват нито вреда, нито гибел“.
Какъв по-практичен и по-реален метод за проповед може да има? И тогава стихът, че агнето, вълкът, лъвът и змията ще се хранят заедно и никому зло няма да правят, ще бъде верен.
19.8.1931г.
152. Сила, разумност и добро, СБ , София
Питам, нима езичниците не са вярвали в Бога? – „Трябва да се обичаме!” Нима вълкът, змията не обичат своите малки? Трябва да се знае за каква обич се говори.
Ако човек изключи от себе си насилието, лъжата и злото, той ще се свърже с Божественото начало в себе си; тогава всички болести, всички недъзи в тялото, ума и сърцето ще изчезнат – те ще се съблекат от нас така, както змията съблича кожата си.
2.10.1931г.
153. Живот и отношения, МОК , София
Лесно можеш да измътиш яйцата на змията, но мъчно ще убиеш самата змия.
9.10.1931г.
154. Опитност и знание,  МОК , София
И науката върви по крива линия, по каквато върви и змията, и светлината.
154.2 Десетях възпитани деца ( втори вариант )
В науката имате една крива линия, по която змията върви, по която светлината върви и почти всички неща вървят по тази линия.
16.10.1931г.
155. Прави и криви линии,  МОК , София
Кривата линия може да бъде вълнообразна, както се движи змията. – Защо змията се движи по пътя на кривата линия? – Защото е най-практичен и удобен за нея.
155.2 Правите и криви линии. Начало и край на всяка работа и постъпка в линия ( втори вариант )
Така се движи змията. Защо змията избира този път на кривата линия? Защото е най-износен. И змията не може да върви по права линия.
1.11.1931г.
156. Изново,  НБ , София
Как? Като се съблече от старото верую, както змията съблича кожата си, И тя иска да се обнови, затова съблича кожата си обаче характерът й остава същ.
27.11.1931г.
157. На своето време,  МОК , София
157.2 На време ( втори вариант )
Вас ви е страх от змията да не ви погълне.
18.12.1931г.
158. Стимул и любов,  МОК , София
Той описва змията като гъвкава, грациозна – вижда нещо красиво в движенията й. Казваш: Каква поезия има в змията? Поетът се възхищава от птичката, която цял ден хвърчи, кацва от клон на клон.
158.2 Стимул и любов ( втори вариант )
Поетически можете да предадете на змията, която се движи, гъвкавост, красота, интелигентност. Когато змията се движи, има ли поезия в нея? Когато птицата хвърка, слиза и се качва, има ли поезия? – Тя е единствено съсредоточена да си добие храната.
25.12.1931г.
159. Вътрешното богатство,  МОК , София
Питам: Кой беше по-богат – Ева или змията, която я изкуси? – Ева беше по-богата. Змията, дяволът или адептът на изкушението дойде при Ева да иска пари назаем.
3.1.1932г.
160. От смърт в живот,  НБ , София
Вие искате сега да галите змията отгоре по главата. Змията не се глади отгоре. Змията има известна интелигентност, трябва да знаете да й говорите.
6.1.1932г.
161. Граници в живота, ООК , София
То е тъй наречената "плът", или змията в човека. Който не знае, как да подчини змията на себе си, натъква се на големи бедствия; който може да я подчини, да му служи, той придобива голямо богатство.
Докато змията действа в тебе и ти ще живееш; щом тя престане да действа и започне да умира, заедно с нея и ти умираш. В живота на змията е животът на човека. Змията е за предпочитане пред смъртта. Първите хора, Адам и Ева, бяха поставени пред дървото за познаване на доброто и на злото, да научат правилата и законите, чрез които да се справят със змията, да използват нейната енергия и нейното богатство. Когато змията дойде до това дърво, Ева не можа да се справи с нея. Тя взе плода, който змията й даде, яде от него и отиде при Адам и той да го опита. Той слиза на земята между нас, учи ни да разберем законите на живота, но няма да ни избави от страданията, от змията. Змията, като реши да служи на духа, захапва опашката си. Казваш: Не ми се живее вече сред тия страсти, които бушуват в мене. - Радвай се, змията се е събудила в тебе. Ще служиш на Бога, а с тебе заедно и змията ще служи на Бога. Христос - Синът Божи, дойде на земята заедно със змията - с плътта. Понеже разбираше законите, Той подчини змията на Духа и я накара да Му служи.
Да обърнеш човека към Бога, това значи, да подчиниш змията на духа в себе си.
Когато беше на кръста, дойде при Него змията и Го изкушаваше: Мъдрецо, спасителю на света, не виждаш ли, че Бог те е изоставил и не се интересува от тебе? Христос се обърна към Бога с думите: "Господи, Господи, защо си ме оставил?" Като мина и това противоречие, Той каза: "В Твоите ръце, Господи, предавам душата си.
Змията знае, че богатството ви е заровено и започва да чопли, докато вземе всичко.
13.1.1932г.
162. Законът и Любовта, ООК , София
Казвате, че змията е ехидна, хапе и внася отрова в човека. От ваше гледище, змията е опасна, но от нейно гледище, не е така. Като знаете това, ще се пазите от змията.
Казвам: Не е страшна змията.
162.2 Противоположности на живота ( втори вариант )
Знанието на змията не е знание за човека. Първият човек, който се увлече в змията, тя е 72-годишна баба без крака. Змията казва: "Освен че няма да умрете, но като Бога ще бъдете."
27.1.1932г.
163. Двете отверстия, ООК , София
Никой не може да те измами отвън; ти сам ще се излъжеш. – На кого трябваше да се сърди жената? – Първо на себе си, а после на змията. Тя и повярва, помисли, че змията говори истината. За свое оправдание, жената казваше: Аз повярвах в думите на змията, защото знаех, че тя е създадена от Господа. Бог запита жената: Защо не дойде при мене да ме питаш, дали змията говори истината, или не. Бог каза на първите човеци да не ядат от забраненото дърво, а змията им каза да ядат, и те и повярваха. Змията им каза, че, ако ядат от забранения плод, ще станат като Бога.
163.2 Двете отверстия ( втори вариант )
На кого трябваше да се сърди жената? На змията. Тя помисли, че змията говори истината. Вие нямате, не знаете онзи разговор, който имаше жената със змията. Жената казва на Бога: "Аз помислих, че змията говори истината, понеже е създадена от тебе." Но като дойде Бог да пита жената, каза й: "Защо не дойде да ме питаш говори ли змията истината, или не?" В тебе се яви едно раздвояване. А змията казва: "Ще ядете." Жената трябваше да каже на змията: "Господ каза да не ядем." А змията каза да ядем. Кое е вярното? Да проверим, че змията казва истината.
5.2.1932г.
164. Свещеното място,  МОК , София
Казвам: Срещнеш ли една мъчнотия в живота си, ще знаеш, че това е вълкът, мечката, змията или боата, които срещаш на пътя си.
164.2 Свещеното място ( втори вариант )
Това е мечката, вълкът, змията, боата.
26.2.1932г.
165. Човешкото лице,  МОК , София
Ако нахраниш змията, и тя става по-лоша.
2.3.1932г.
166. Физическият и Божествения живот, ООК , София
Ева, на въпроса, защо яде от забранения плод, побърза да обвини змията, като виновница за станалото. Тогава Бог каза на жената: “Понеже излъга, ще поставя вражда между твоето семе и змията.” Следователно, днес не се борят мъжът и жената, но жената се бори със злото.
166.2 Физическият и божественият живот ( втори вариант )
След това той отива при жената и я пита: "Какво направи?" Тя веднага обвини змията, като каза: "Змията ме излъга." Адам не обвини жената, но жената обвини змията. И каза тогава Господ: "Ще поставя вражда между твоето семе и змията.
10.4.1932г.
167. Живот, светлина и свобода,  НБ , София
Вземете главата на змията, тя има голяма широчина, но няма височина. И затова по-жестоко същество от змията няма. Тя като хване жабата, последната може да кряка, колкото иска, змията не се интересува от това. Затова, змията, като я хване, и тя я гълта, като й казва: чакай да видиш, как ти гълташ мравите. И жабата гълта, но и змията нея гълта.
22.4.1932г.
168. Живот, мисъл и воля,  МОК , София
Какво представлява смъртта? – Събличане кожата на змията. Като съблече един път кожата си, змията става микроскопически по-добра.
Като знае този закон, змията казва: Няма да се откажа от жабите, докато не платят дълговете си.
168.2 Живот, мисъл, воля ( втори вариант )
Смъртта не е нищо друго, освен събличането кожата на змията. После иде второто събличане, трето събличане и т.н. 10 милиона кожи като хвърли змията, тя може да направи едно добро. Змията защо не може да прости на някоя жаба, защото има да дава. Господарят ѝ казал на змията, която жаба хванеш, ще я глътнеш. И змията казва: Кой ще я пусне, хиляда лева е това.
1.5.1932г.
169. Когато беше по-млад,  НБ , София
Когато змията те дебне, тя си крие главата.
8.5.1932г.
170. Обич и знание,  УС , София
Имаше борба между Адам, когато беше в рая, и змията, която отпосле се яви.
12.5.1932г.
171. ПЪТИЩА НА МЪДРОСТТА, ИБ , БС , София
Някой казва: „Знаеш ли колко страдам?!” Погледна го и отговарям: „Не си дошъл още до страданието; до скръбта си дошъл, а в страданието има нещо обновяващо, има Надежда.” Човекът на Надеждата е в положението на змията, която е хвърлила кожата си – погледът му е жив, с надежда, а не с обезсърчение, сериозен.
22.5.1932г.
172. Двете страни на света,  УС , София
Когато змията влезе в рая, тя каза на Ева: „Ако ядете от забраненото дърво, ще станете като Бога“.
29.5.1932г.
173. Постоянна благодарност,  УС , София
Ако в кошница с яйца е влязла една змия, какво ще направиш? – Ще убия змията. – Ще я убиеш, но ще счупиш всичките яйца, т.е. ще унищожиш възможностите на своя живот. Змията е човешкият интелект, свързан с неговите чувства.
1.6.1932г.
174. Любов, обич и почит, ООК , София
174.2 Почит към себе си, любов към Бога, обич към ближния ( втори вариант )
Четете в Халима "Хиляда и една нощ" как излязла змията от сандъка.
2.6.1932г.
175. Една задача, ИБ , БС , София
Винаги турят на змията помощници слуги.
175.2 Задача за самовъзпитание ( втори вариант )
Все търсят някой, който да дойде и да ги вземе на гърба си – змията винаги се нуждае от помощници, слуги.
8.6.1932г.
176. Знание и прилагане, ООК , София
Защо се огъва змията? – Защото няма крайници, чрез които да премахне препятствията от пътя си.
19.6.1932г.
177. Малкото добро и малкото зло,  УС , София
Змията е хитра, лукава, злобна, но не е жестока.
24.6.1932г.
178. Разумен център,  МОК , София
Когато змията съблича кожата си, умира ли? Когато пеперудата пробие пашкула и излезе вън, умира ли? Когато бубата се завива в пашкул, умира ли? Тялото на човека не е нищо друго освен пашкул, в който се е завила бубата.
178.2 Разумен център ( втори вариант )
Когато змията хвърли своята кожа, змията умряла ли е? – Когато вие намерите само пашкула на копринената буба, умряла ли е тази буба? – Тялото на човека не е ли един пашкул? – Когато един човек остане пашкул, това същество излиза от пашкула, казвате, че е умрял.
8.7.1932г.
179. Разумният свят,  МОК , София
179.2 Разумният свят ( втори вариант )
Змията като същество в природата си има свое предназначение.
12.7.1932г.
180. Езикът на истината,  ИБ , София
Змията може да философствува както иска, да се кичи с каквито имена иска, но тя е змия без крака и ръце.
Хора има, които носят образа на човек, но носят характера на змията; има хора, които носят образа на човек, но носят характера на вълка, други - характера на мечката, на лъва, на тигъра, на всички тези звероподобни.
Змията, когато дойде любовта, не е змия.
20.8.1932г.
181. Открити, СБРБ , 7-те езера
В това отношение на змията не може да се разчита.
30.10.1932г.
182. Възкресение,  НБ , София
Казват, че змията дошла отвън.
Казва: „Онази змия ме излъга.“ Не я излъгала змията, но тя излъга змията. Тук такива ученици не искам.“ Отиват при змията на земята, понеже те не устояха на думата да пазят туй дърво на боговете. „Ще носиш голямото проклятие и ти навън.“ И тогава змията и човекът излязоха навън.
Казвам, змията беше, която пазеше дървото.
182.2 Възкресение ( втори вариант )
Казват, че змията дошла отвън. Не я е излъгала змията, но тя излъга змията. И на змията казва: Понеже ти не устоя на думата да пазиш това дърво на боговете, ще носиш голямото проклятие, хайде и ти навън. И тогава змията и човекът излязоха навън. Оттам насетне и Адам и Ева, и дяволът и змията, всички излязоха. Змията беше, която пазеше дървото.
30.10.1932г.
183. Механични и съзнателни процеси,  УС , София
Той се уплаши от змията.
11.11.1932г.
184. Контрасти в живота,  МОК , София
184.2 Контрасти в живота ( втори вариант )
Коя беше змията, която го съблазни? Майката е направила сладко от плодовете на дървото.
27.11.1932г.
185. Мисълта – мощна сила,  УС , София
И друг път Бог ще съди лемурийците; с други думи казано, на евангелски език, ще им се яви архангел Михаил, който ще се бие със змията.
2.12.1932г.
186. Зависимост в природата,  МОК , София
И змията първоначално имала друга форма.
186.2 Зависимост на мислите и чувствата от постъпките (Зависимост в природата) ( втори вариант )
После вземете змията.
21.12.1932г.
187. Внушение и вдъхновение, ООК , София
Змията не е толкова лоша. Ако змията е толкова лоша, защо ще се препоръчва като символ на разумност? Значи, препоръчва се умът на змията, но не и нейните постъпки.
25.12.1932г.
188. Ще влезе Духът,  НБ , София
188.2 Ще влезе Духът ( втори вариант )
Змията, която беше при дървото в Райската градина, беше от мъжки принцип.
8.1.1933г.
189. Външна и вътрешна вяра,  УС , София
Адам беше недоволен от знанието, което имаше, и послуша змията, яде от забраненото дърво с цел да стане като Бога.
5.2.1933г.
190. Божествен импулс,  УС , София
Тя не е подозирала, че змията ще я излъже.
15.2.1933г.
191. Ухото, ООК , София
191.2 Ухото ( втори вариант )
И змията върви по крив път.
26.2.1933г.
192. Добро и човещина,  НБ , София
В момента, в който престава да действа законът на любовта, тогава злото може да те ухапе, змията може да те ухапе.
192.2 Добро и човещина ( втори вариант )
Змията може да ви ухапе.
22.3.1933г.
193. Развити и недоразвити, ООК , София
Змията представлява злото в умствения свят, затова там ще го приспят. Значи в болния змията спи и не върши зло.
193.2 Развити и недоразвити ( втори вариант )
Топлината прави змията лоша, когато е топло, тя прави зло, а когато студът дойде, той прави змията безопасна, тя заспива в студа. Понеже змията представя злото в ума, затова, именно това приспиване ще стане в умствено отношение. Как ще мисли той да ходи, да обира, да откраде някого? Змията в болния човек е заспала.
29.3.1933г.
194. Общи положения, ООК , София
194.2 Устата (продължение) ( втори вариант )
Влязла е една змия между яйцата и като влезе змията между яйцата, яйцата не станаха змийски.
23.4.1933г.
195. Домостроителят,  НБ , София
Сега ние ще се научим как да разрешаваме тези въпроси – не като този адепт да кажем: „Това не е моя работа.“ Законът е: ти не трябва да оставиш в ход твоите низши страсти, които символизират змията, да хапят това благородното, възвишеното, разумното и да спрат този процес.
195.2 Домостроителят ( втори вариант )
Законът е: Ти не трябва да даваш на своите нисши страсти, символ на които е змията, да умъртвят благородното, възвишеното, разумното в тебе и да спрат процеса на твоето развитие.
24.5.1933г.
196. Добрата постъпка, ООК , София
И змията прегръща, но нейната прегръдка чупи костите. – Обичам те, искам да те целуна. – Кой не целува? Когато вълкът грабва овцата, не я ли целува? Това са стари работи.
196.2 Добрата постъпка ( втори вариант )
И змията прегръща.
31.5.1933г.
197. Обходата, ООК , София
Изпаднеш ли в това състояние, не бутай змията.
197.2 Обхода ( втори вариант )
Не мислете, че една малка форма на змията, някоя змия може да ви причини много голямо страдание.
Не бутай тогава змията.
11.6.1933г.
198. Надеждата ти,  НБ , София
Ако кажа на змията: „Защо така ходиш?“ Тя казва: „Така съм създадена.“ Ако някой ме пита: „Защо така мислиш?“ „Такова е моето естество, така да мисля.
198.2 Надеждата ти ( втори вариант )
Защо пълзи змията? Така е създадена.
16.6.1933г.
199. Свещеното сърце,  МОК , София
Мойсей я тури на земята, и тя се превърна на змия. – „Не бой се, хвани я за опашката!“ Хвана Мойсей змията, и тя се превърна отново на бяга. След това ще хванеш змията за опашката и ще се превърне отново на жезъл – вторият опит. Змията символизира Мъдростта. – „Не искам да бъда опашка.“ – Опашката е край, резултат на нещо.
199.2 Свещеното сърце ( втори вариант )
Бог му каза: „Тури тоягата си на земята.“ Мойсей я тури на земята, и тя се превърна на змия. „Не бой се, хвани я за опашката!“ Хвана Мойсей змията, и тя се превърна отново на тояга.
След това ще хванеш змията за опашката и ще се превърне отново на жезъл - вторият опит. Змията символизира мъдростта. „Не искам да бъда опашка.“ Опашката е край, резултат на нещо.
21.6.1933г.
200. Организиране на вътрешния човек, ООК , София
При истинския живот никога не се позволява да обличаш стара дреха, която си хвърлил, както змията никога не навлича кожата, която е хвърлила.
200.2 Организиране на вътрешния човек ( втори вариант )
При истинския живот никога не се позволява да обличаш една стара дреха, която си хвърлил, както змията никога не облича онази кожа, която е хвърлила.
30.6.1933г.
201. Живот и идеал,  МОК , София
Христос казва: „Бъдете умни, т.е. хитри като змията и незлобиви като гълъба.“ Какво направи цар Давид, когато филистимците го заведоха с вързани ръце при Саула? – Той започна да играе.
201.2 Живот и идеал ( втори вариант )
Христос казва: бъдете умни, т.е. хитри, като змията и незлобиви като гълъба.
12.7.1933г.
202. Красивите линии в природата, ООК , София
Какво не знаете вие? Вие не знаете каква е била обстановката в рая; не знаете, каква е била змията.
Христос казва: „Бъдете умни като змиите и незлобиви като гълъбите.“ Той не говори за таралежа, за маймуната, но за змията и за гълъба.
14.7.1933г.
203. Доволството в живота,  МОК , София
Например, като изгорите тялото на змията, от праха ѝ може да направите лекарство, което предава устойчивост на тялото. Като приемеш праха на змията в себе си, и от нея ще придобиеш едно качество.
Змията каза на Ева: „Аз ще ви науча как да придобиете дълъг живот, като Бога“. – Как се постига това? – За да имаш възможностите на един певец, ти трябва да имаш всичките трептения на тона.
203.2 Доволството в живота ( втори вариант )
Например, като изгорите тялото на змията, от праха й може да направите лекарство, което предава устойчивост на тялото.
Като приемеш праха на змията в себе си, и от нея ще придобиеш едно качество.
Змията каза на Ева: „Аз ще ви науча как да придобиете дълъг живот като Бога.“ Как се постига това? За да имаш възможностите на един певец, ти трябва да имаш всичките трептения на тона.
19.7.1933г.
204. Отношение между нещата, ООК , София
И змията може да прегръща, но тази прегръдка не дава нищо.
204.2 Съответствие на нещата ( втори вариант )
И змията може да те прегърне.
26.7.1933г.
205. Основа на знанието, ООК , София
Ако ме слушате, съветвам ви, лятно време да не пипате змията.
205.2 Основа за знанието ( втори вариант )
Опасна е змията, когато не знаеш как да я пипаш.
2.8.1933г.
206. Новите положения. Мислова централа, ООК , София
Ако е възрастен, може да го изяде, но дете – никога! Змията може да го ухапе, но не и мечката. За да го ухапе змията, причината е съвсем друга. Сама по себе си, змията никога не напада.
206.2 Новите положения на живота. Мисловата централа ( втори вариант )
Змията сама никога не напада.
1.9.1933г.
207. Бъдещото верую на човечеството, СБ , София
Когато змията за пръв път е излъгала, тя вече се е осакатила, изгубила е краката си.
4.10.1933г.
208. Трите първични принципа. Елементи в живота, ООК , София
А Ева излъга, казва: „Аз не исках, но змията там.“
19.11.1933г.
209. Произход и значение на светилника,  НБ , София
Този човек може да бъде толкова умен, колкото е умна лисицата или змията. Змията е много умна.
3.12.1933г.
210. Стани и яж!,  НБ , София
Змията не е образ за хранене.
21.2.1934г.
211. Опитай!, ООК , София
Както се съблича кожата на змията, така се съблечете и вие.
18.3.1934г.
212. Едно ви трябва, УС , София
Когато го пратили да занесе вода, той едва носил големия кожен мех и за да не узнае змията, че той е слаб, той взел мотика да прекара вода и казал: „Аз мисля, че с един мех не може да направим много нещо, а искам да прокарам цялата чешма.“ Змията тогава вдигнала и пренесла меха, но Хитър Петър се отървал.
22.3.1934г.
213. Разумно разбиране,  ИБ , София
Как ще свърши змията живота си? Като змия.
6.5.1934г.
214. Да имат живот,  НБ , София
Казват: „Мечка е!“ Змията, дето я видят в света, смачкват ѝ главата.
20.5.1934г.
215. Да се не смущава сърцето ви!,  НБ , София
Колко хиляди години то е изучавало изкуството да рита? Знаете ли колко хиляди години е употребил конят, за да придобие изкуството да рита? Знаете ли колко хиляди години е употребил волът, докато създаде рогата си? Знаете ли колко хиляди години е употребило кучето, докато създаде зъбите си, с които хапе? Знаете ли колко хиляди години е употребила змията, за да направи тялото си тъй гъвкаво, да се увива около жертвата си? Това са изкуства, това са постижения.
24.6.1934г.
216. Не живея за себе си,  НБ , София
Със змията приятелство не се прави. Ако тя направи една погрешка и те имат едно рандеву със змията и мислят, че резултатът ще бъде друг.
22.7.1934г.
217. Хвърлѝ хляба,  НБ , София
Казва Писанието: И постави Бог вражда между змията и човека. Тъй казва: Змията ще нарани петата на жената, а тя ще ѝ смаже главата.
5.8.1934г.
218. Великото в живота, СБ , Витоша
Жабата кряка, но змията не иска да знае.
19.8.1934г.
219. И помаза, СБ , София
Когато змията иска да хване жертвата си, и тя си служи със същото изкуство.
19.8.1934г.
220. Часът на Любовта, СБ , София
Ако ви е страх от змията, дръжте я за шията. Вълкът, змията – това са вътрешни състояния в човека, от които той се страхува.
9.9.1934г.
221. Мечът на Духа,  НБ , София
Както и да я възпитавате, змията си остава същата. Те са казали, че змията може да се хипнотизира и може да ѝ се влияе.
19.9.1934г.
222. Трите положения, ООК , Казанлък
Знаете случая със змията.
30.9.1934г.
223. Послушание,  УС , Русе
Досега хората са вървели по някакъв закон на послушание, но те са слушали змията. За да изкара първите хора от закона на послушанието, змията им даде големи обещания, но от нейните обещания нищо не се изпълни.
7.10.1934г.
224. Посвещения в живота,  УС , София
Ето осем хиляди години откак човечеството носи лошите влияния на любовното писмо, дадено на Ева от змията. И до днес още човек слуша съветите на змията, т.е. на животинското в себе си, от което не може да се освободи. Змията запита Ева: „Наистина ли Бог ви забрани да ядете от дървото за познаване на доброто и на злото?“ Ева отговори: „От всички дървета можем да ядем, но не и от дървото, което е в средата на рая“. – „Вие не сте разбрали думите на Бога.
Казвате: „Защо Ева трябваше да слуша змията?“ Защо младата мома трябваше да слуша старата баба? Защото не са имали опитност. Защо змията е змия? Защото е яла от забранения плод.
Всеки човек се намира под влиянието на змията, т.е. на животинското в себе си.
Първата дреха на Ева беше дадена от Бога, а втората – от змията.
Когото срещнете днес, мъж или жена, всички носят качествата на змията. Змията дава съвети на човека, но не му дава най-малката помощ за реализиране на тези неща. Змията препоръчва на човека лесния, широкия път, но този път води след себе си големи страдания и разочарования.
В какво се заключава погрешката на Ева? Ще кажете, че тя не е трябвало да се разговаря със змията.
Как може да се освободи човек от влиянието на змията? Чрез вяра и послушание към Бога. Докато се съмнява в Бога, човек всякога ще изпада в примките на змията.
Това е учението на змията. Змията е внесла животински елемент в човека. Следователно всяка любов, която не трае дълго време, е резултат на животинско състояние, на неустойчивостта на човека, на змията в него.
Там ще видите как Ева е била изкушавана от змията. Змията казваше на Ева, че трябва да яде от плода на забраненото дърво, за да стане господар на себе си, на своите мисли и чувства. Ева послуша змията, но какво придоби от това посвещение? С грехопадането, т.е. с излизането на Адам и Ева от рая, учението на змията се предаде на всички хора. Задачата на човека днес е по обратен път да се освободи от учението на змията и от тия посвещения.
Кой е пътят към Любовта? – Отричане от учението на змията и тръгване в пътя на Любовта, който Христос и до днес още сочи на човечеството.
А това, което хората наричат женитба, е особен род посвещение, но не от Бога, а от змията. Женитба, която се основава на любов, създадена днес, е устроена от змията.
Сега, като говоря за влиянието на змията върху човека, аз имам предвид онази тъмна, черна зона в човешкия живот, на която той неизбежно се натъква. Това тежко състояние е влияние на змията. Това са мисли, внушени от змията, и човек трябва да се освободи от тях.
И змията запита Ева: „Истина ли рече Бог, да не ядете от всяко дърво в рая?“ Кое е това дърво, от което Бог забрани още на първите човеци да не ядат от него? Това дърво е дървото на злото.
224.2 Четирите посвещения в живота (Великите посвещения. В какво седи силата ми) ( втори вариант )
Какво влияние е оказала змията? Едно влияние върху едно разумно същество като човека, който е направен по образ и подобие на Бога и оказва едно влияние такова, от което осем хиляди години човек не може да се освободи от туй влияние. Змията, животинското, присадено върху човека, оказва влияние върху човека и досега човек слуша този съвет. Тя казва тъй: „Наистина ли Господ ви запрети да ядете от всичките плодове на райската градина?“ Сега често казват: „Наистина ли вас ви учат да се не жените?“ И казва жената, сега определя: „Но каза Господ от всички плодове да не ядем, само едно дърво има в центъра на рая.“ Тогава змията казва: „Много сте прости! Господ знае, че в който ден вие ядете от това дърво, ще станете като него!“ „Тъй ли?“ И веднага влиянието, вече внушението върви.
Сега казват: „Защо е била тази мома толкова глупава, че е слушала змията?“ „Ама защо е била толкова глупава тази мома, че е слушала тази баба?“ „Бабата защо е остаряла?“ Защото е гледала мустачките на този младия момък. Змията защо е станала змия? Защото яде този забранения плод.
Влиянието на змията, която все още упражнява влияние. Човек не е свободен от змията.
Сега онова, което е важно, че всеки един ден всеки човек проявява качествата на змията. Змията ти каже: „Без пари не може! Ти трябва да знаеш, че гладен ще умреш. Трябва да ядеш!“ Змията ти казва: „Без знание не може! Невежа ще останеш.“ Змията ще каже тъй: „Без сила не може, силен трябва да бъдеш.“ Питам, какво ще внесе змията? Змията казва: „Без пари не може.“ Кому змията досега е дала пари? Толкова като е тя хитра, като я слушате, кому е дала змията пари? Ако вземеш и работиш на нивата, ще вземеш малко пари. Змията ще те научи да врачуваш на боб, на кафе, може някоя окултна наука, може да гадаеш какви са влиянията и т.н.
Сега каква беше погрешката у Ева? Погрешката не седеше там, че тя се разговаря със змията. Питам, ако Ева не беше работила за змията, защото яденето е една работа, която тя свърши за змията.
Как ще се освободите от влиянието на змията, от хитрата змия? Та съмнението, което прониква във вас, – колцина от вас имате една положителна опитност? Много малка опитност имате.
Вие сте един кавалер със змията, като дойде тя, и на нея ще кажеш същото. Аз съм забелязал змията и в семейството.
на змията. После добре трябва да готви.“ Че това е учението на змията, нищо повече.
Неустойчивото в живота – то е змията.
Ева се посвети в лъжата на змията. Змията казва: „Господар трябва да бъдеш, какво ще се подчиняваш.
Какво трябва да правим?“ Не слушайте змията. „Е, кого да слушаме?“ Слушайте Христа. А сега, както хората се женят, то е посвещението на змията. А пък туй, което става от змията, тази любов сега се образува. Всяка любов, която сега се образува, питат: „Ама от колко време го обичаш?“ „Както виждаш, сега, преди няколко месеца.“ Е, от змията е тази любов.
Та казвам сега, влиянието на змията. Някой път вие казвате: „Тъмно ми е, черно ми е.“ Това е змията.
Ако тебе те е страх от студа сутрин, като станеш, да се не простудиш, змията е около тебе.
Змията е във вас.
Тя е змията, земеделецът, която смушка воловете.
И рече змията на Ева: „Наистина ли Господ ви забрани на вас да ядете от дървото?“ Сега да ви кажа, знаете ли защо змията говореше на Ева? Знаете ли защо Господ ви каза да не ядете? Всичко на земята ви е позволено да правите.
14.10.1934г.
225. Колко са прекрасни нозете,  НБ , София
Как ще прекара живота си заекът? Как ще прекара живота си лисицата, вълкът? Как ще прекара живота си змията? Как ще прекара живота си жабата, рибата, птицата? Определено е как заекът ще прекара живота си.
21.10.1934г.
226. Оставете да растат наедно и двете!,  НБ , София
Казвате: Как е възможно това? Да, проследете с каква храна се храни вълкът, или паякът, или змията и ще видите какъв е техният характер. Значи, храната е създала вълка, храната е създала змията, храната е създала характера на овцата и т. н.
24.10.1934г.
227. Добри проводници, ООК , София
Това е змията, която си е свила главата и гледа да те ухапе.
26.10.1934г.
228. Правият ъгъл отвътре, МОК , София
Змията също. Приближиш ли се при змията, тя съска.
228.2 Правият ъгъл отвътре ( втори вариант )
Като минаваш покрай някоя патка, тя казва „сссс!“ Змията също. Забелязал съм, като приближиш при нея (змията), тя съска.
30.11.1934г.
229. Качества на реалното,  МОК , София
Значи една окръжност е създадена от колко ъгли? − (От четири прави ъгли.) Вземете змията, лицето ù е свързано с гръбначния стълб, няма никакъв ъгъл, сраснато е с гръбначния стълб.
5.12.1934г.
230. Веселие и радост, ООК , София
Индусите, които са изучавали тези закони, те като вземат основния тон на змиите - и змията играе. И ти можеш да свириш на змията, но змията не играе.
7.12.1934г.
231. ПОМНИ ГО,  МОК , София
Помислил да скочи от леглото, но мислил, че тя може да го ухапе или, да не би да се събуди змията и тогава да го ухапе или да се увие около него.
9.12.1934г.
232. Абсолютната и Относителната реалност,  УС , София
232.2 Абсолютна и Относителна реалност ( втори вариант )
И Писанието казва, Битие, трета глава, Бог казва на змията – семето на жената ще ти смаже главата и ти ще му нараниш петата. Дяволът ще нарани петата на жената и жената ще строши главата на змията.
2.1.1935г.
233. Проводници (Където и да отидем), ООК , София
По-кротко същество от змията няма. Значи пипай змията, когато е студено, а когато времето отвън е топло - не.
Сега тази змия какво изразява? У вас има известни сили, които при известни условия имат характера на змията.
6.1.1935г.
234. И ще доведат всичките ви братя,  НБ , София
Когато отиде втори път около дървото, там имаше вече един пазач, един адепт – змията, която откъсна от плодовете на забраненото дърво, яде той, даде и на Ева, която занесе на Адама.
Змията пък обвие добре човека, натроши костите му и после го глътне.
16.1.1935г.
235. Божествената справедливост, ООК , София
И после погледна змията Тя казва: „Когато трябваше да работим, ние се занимавахме с ядене, пиене.
18.1.1935г.
236. Обективни и субективни разсъждения,  МОК , София
От какво ви е страх при змията? От нейната отрова.
30.1.1935г.
237. В нова окраска. Богатството на деня, ООК , София
Това, което котката не яде, змията го яде.
8.2.1935г.
238. Закон за освобождение,  МОК , София
По какво се отличава един обикновен човек от един човек, който е запознат с окултната наука? Окултният ученик хваща змията за шията, а който не е, я хваща за опашката. Тогава змията се обръща и го ухапва, а окултният ученик я хваща за шията.
13.2.1935г.
239. Здравословното положение на човешката душа, ООК , София
Да кажем, че тебе не те е страх от змията.
17.2.1935г.
240. Бъдете прочее разумни!,  НБ , София
Питам: Каква е била интимната мисъл на Христа, когато е казвал на учениците си да бъдат разумни като змиите и незлобливи като гълъбите? С това Христос е искал да каже, че змията е киселината, основата е гълъбът, а вие сте резултата – солта. Ако вие не можете да разберете киселината, змията като киселина в себе си, и гълъбът като основа в себе си, те ще произведат обратни резултати. Змията със своята киселина ще произведе отрова във вас и ще ви отрови.
24.2.1935г.
241. Тогаз се обърнах аз и видях,  НБ , София
Можеш ли да се опасяваш от прегръдките на баща си? – Това, от което се опасяваш, това са прегръдките на една кобра, или на една змия. – Защо? – Защото змията има друг интерес.
В райската градина влязла една положителна сила, един положителен елемент – змията и веднага казала на жената: Защо не ядете от това дърво? – Забранено ни е, казала жената. – Не, ако ядете, всичко от вас ще стане и знание ще придобиете. Още повече като ѝ казала змията, че не са разбрали думите на Бога.
17.3.1935г.
242. Добрият живот,  УС , София
Един ден тя скрила една змия в ръкава си и като се срещнала с познатите си, пуснала змията между тях.
Представете си, че змията е една лоша мисъл, лошо чувство или желание. Защо не ги изследвате, а бягате от тях? Трябва ли да се страхувате от лошите мисли, чувства и желания? И те могат да се възпитават, както и змията. В днешно време даже отровата на змията се употребява против някои болести.
242.2 Да живеете ( втори вариант )
Какви учители сте вие? Че проучете змията! Аз ви донесох една змия.“ Казват: „Цяло безобразие е туй, изплаши ни нас!“ „Донесох ви един екземпляр, да го изследвате.“ Туй е Божия работа. И змията например, каквото и да кажете за нея, змията се много привързва. Когато те обикне змията, тя обича навсякъде. И при това, че обича змията, доста здраве има и съвременните химици, старите алхимици често са умъртвявали някои змии и са ги направяли на прах, и са тургали известна доза.
27.3.1935г.
243. Божественият подтик, ООК , София
Това е змията, която е глътнала нещо и пет-шест дни трябва да го чака то да се смели. А у змията не е така.
17.4.1935г.
244. Най-голямото изкуство, ООК , София
Кучето се е научило да хапе, змията - да се обвива.
29.5.1935г.
245. Общи погрешки и общи добродетели, ООК , София
Оставиха този изкусител, змията, там, да прави бели. Влиза змията и им казва: „Ни най-малко няма да умрете."
30.6.1935г.
246. Бъдете като децата,  НБ , София
Като хванаха Ева, тя каза: Змията ме накара да съгреша. – Това е втората лъжа.
30.6.1935г.
247. Начало и край,  УС , София
Когато тя се разговаряше със змията и се убеди от нея да вкуси от забранения плод, Бог беше там.
Явява се въпросът: Защо Адам и Ева ядоха от забранения плод? - Защото змията успя да ги убеди в противното на това, което Бог им каза, именно, че ако ядат от забранения плод, ще умрат. Змията пък ги убеди, че ако не ядат, ще умрат, т.е. ще им се случи нещо лошо. Те се убедиха в думите на змията, ядоха от забранения плод и с тях стана това, което Бог им беше казал.
19.7.1935г.
248. Двамата спътници. (Двамата пътници),  МОК , София
На какво е подобна змията? – Когато видиш, че един човек мисли здраво, каквото и да кажеш, той мисли, той има змия. Змията е емблема на една хубава мисъл.
21.8.1935г.
249. Ценност на нещата,  РБ , 7-те езера
Ако обходата му към нас е като тази на вълка, на лисицата, на мечката, на змията, ние разбираме целта на неговото запознаване.
8.9.1935г.
250. Всичко чрез Него стана,  НБ , София
Като видял змията, Стоян веднага изскочил вън от кръчмата. А змията свободно се разхождала в кръчмата. Набожните хора няма да се молят за змията.
15.9.1935г.
251. Когато беше по-млад,  НБ , София
Защото змията се подразбира много учен човек, такъв, какъвто светът не е виждал.
27.9.1935г.
252. Господар и слуга,  МОК , София
Защо змията е студена? Страх те е от мечка – [когато] мечкари дойдат и ги срещнеш, като държи мечкарят мечката, ти попипай мечката по гърба.
27.10.1935г.
253. Приложението като източник на знанието,  УС , София
Понеже се уплашил, той избягал от змията. И казва, че змията била много голяма, затова той се отдръпнал.
3.11.1935г.
254. Герои,  УС , София
Когато дойде змията, онзи, ученият адепт, каза: „Не сте разбрали заповедта, така не е искал да каже Той.
Ако цъкнеш, запалвам се.“ Всичките тия надписи, които са написани от всички прераждания на човека, човек трябва да ги снеме от себе си, тъй както змията снема кожата си.
254.2 Героите ( втори вариант )
Достатъчно беше да срещнат змията – ученият адепт – около това дърво, за да послушат съвета му и да нарушат Божията заповед.
3.11.1935г.
255. Кротките ще наследят земята. Движение, приложение и постижение,  НБ , София
Ако отидете на един извор, ще видите, че и вълкът, и змията, и мечката, и човекът, всички имат право да пият вода.
1.12.1935г.
256. Иди повикай мъжа си!,  НБ , София
Защо е създаден мъжът, защо е създадена жената и защо е създадена змията? Според законите на невидимия свят, или според законите на един висш свят, Адам и Ева първи трябвало да поканят един гост в рая. После и на змията казал: Понеже ти влезе в страноприемницата и си послужи с измама, излъга, като наруши първото правило в рая, не опита първо ти плода, а даде на домакините да ядат и ги изкуси, затова ти ще се влачиш по корем и с пръст ще се храниш.
1.12.1935г.
257. Огънят на пречистването. Едно добро,  УС , София
Отива при змията, хваща я, казва (тя е най-умната от всички): „По корема си ще се влечеш и пръст ще ядеш.“ То, ще ви кажа какво нещо е пръст. Тъй, смъртта, това е змията, която постоянно се храни с пръст.
257.2 Огън на пречистване ( втори вариант )
Тя отговори: „Змията ме изкуси“. Най-после Той попита змията защо е накарала първите човеци да ядат от забранения плод. Тогава Бог прокле змията, от този ден да се влачи по корем и да се храни с пръст. Змията ще се храни с пръст, т.е. ще мине в смъртта.
8.12.1935г.
258. Дванадесетият час,  НБ , София
Пък и никой от вас не е чул разговора между Ева и змията, нито пък е чул какво Господ е казал на първите хора.
22.12.1935г.
259. Котелът и торбата. „Което имам“, УС , София
Тя повярва в лъжливите думи на змията, че като яде от ябълката, всичко ще придобие.
259.2 Земята като училище ( втори вариант )
Тя повярва на лъжливите думи на змията и яде от забранения плод.
29.12.1935г.
260. Вас ви нарекох приятели,  НБ , София
Откъде дойде грехът? Грехът дойде с влизането на змията, на адепта, на учения в рая и каза на Ева, че ако ядат от плода на забраненото дърво, те ще придобият много повече знания от тези, които Бог ще им даде.
5.1.1936г.
261. Знайният Бог, УС , София
У човека има всичките качества: и на вълка, и на лъва, и на тигъра, и на кобрата, и на змията, и на паяка.
Змията обича много да се привързва.
261.2 Знайният Бог ( втори вариант )
Змията е жестока, но се привързва към човека.
15.1.1936г.
262. Едно ви трябва, ООК , София
Същото е за заека, змията, коня, птицата.
Кажете ми, как ще ви обича той? Как ще ви обикне змията? Виждали ли сте вие обичта на змиите? Две змии как се обичат? Оплетат се една в друга – това е тяхната обич! Виждали ли сте това? И нещо друго – когото обича змията, пак го обвие – и го удуши. Много умна е змията, евангелски проповядва; като те изяжда, тя казва: "Понеже ти си роден от Бога, а аз съм твоят ближен, каквото ти е дал Господ, трябва да ми го дадеш.
Страх ви е от змията, понеже не разбирате нейното естество. Ще ни отрови!" Змията каза: "Аз нямам никакво лошо намерение." Обърнах се и казах на змията: Не стой там, понеже друг ще мине и ще те претрепе.
22.1.1936г.
263. Петте врати, ООК , София
Защо котката не се изкушава да изяде жабата, а змията се изкушава? Но ако на котката й дадете една птичка, веднага ще дойде изкушението.
Ако е за ум, бих ви препоръчал змията – като нея да бъдете.
263.2 Петте врати ( втори вариант )
И змията почнала да говори на нейния език и тя се зачудила как тая змия може да говори на райския език.
Защо котката не се изкушава от жабата, да я изяде, а пък змията се изкушава? Но ако на една котка й дадете една птичка, веднага ще дойде изкушението.
Ако е за ум, бих ви препоръчал змията, като нея да бъдете.
29.1.1936г.
264. Три категории храни. Първото обещание, ООК , София
Змията е много музикална.
264.2 Три категории храни. Първото обещание ( втори вариант )
Змията е много музикална.
5.2.1936г.
265. Работете с доброто, ООК , София
Змията хване една жаба и казва: „Колко добър е Господ, че направил жабите да поддържат моя живот." Това е от животинско гледище, че Господ направил жабите за змията, мишките - за котката и пр. Господ не направи жабите за змията, агнетата за хората и пр.
12.2.1936г.
266. Тониране, ООК , София
Змията съска.
16.2.1936г.
267. Силният огън, УС , София
И тогава Бог ги изпъди и каза: „За да научите този закон, ще излезнете навънка, ще работите, ще орете земята, ще сеете.“ И казва на Адам какво ще бъде неговото наказание за непослушание – че „много ще ореш и малко ще дава плод земята.“ А на жената казва: „Наказанието ти: Ще раждаш деца и с големи болезни ще ги раждаш.“ И на змията казва: „Понеже ти направи това, без крака ще ходиш и пръст ще ядеш. Хайде сега навънка всички!“ И змията. Той каквото ви каже, ако Го слушате, тогава ще се спасите.“ Понеже нали от православното положение първите хора послушаха змията, вследствие на това дойде страданието. Ако Го слушате, Той ще ви покаже Пътя, по който вие всякога може да се спасите (повърнете) (В разчетената стенограма двете думи са написани една над друга).“ Змията каза на човека: „Ако ядете от този плод, непременно вие ще станете като Бога.“ А като дойде Христос, му каза на Адам, Той каза: „Напълно ще се отречеш от да ядеш този плод!“
267.2 Огънят на любовта ( втори вариант )
И на змията беше казано, по корем да се влачи и с пръст да се храни.
26.2.1936г.
268. Тялото на Любовта. Ограничаване и освобождаване, ООК , София
И тогава Господ каза на жената: „Повече ти послуша чуждия съвет на змията, затова с болка ще раждаш.
22.3.1936г.
269. Отец ме люби,  НБ , ИБ , София
Когато змията предложила на Ева да опита плода на забраненото дърво, тя вкусила от него, но не останала много доволна.
1.5.1936г.
270. Стара и нова българска песен,  МОК , Витоша
Змията влезе в райската градина и ангелите не можаха да я убият и пак излезе навън.
5.7.1936г.
271. Идете в Галилея,  НБ , София
То беше разбирането на змията, която им каза: Ако ядете от забраненото дърво, вие ще придобиете всичко, каквото желаете, ще станете като Бога.
23.8.1936г.
272. Проникване , СБ , София
В това седи красотата на живота. – Къде трябва да оставим старите си дрехи? – Вижте, какво прави змията.
272.2 Проникване ( втори вариант )
Къде трябва да туриш старите си дрехи? Когато змията съблича кожата си, къде я туря тя? На какво място я занася? Тя я остава някъде и си носи новите дрехи.
29.8.1936г.
273. Проявеният и непроявеният, СБ , София
Когато наблюдавате, как змията се увива около жертвата си, ще разберете, че тя върши това от любов.
Бог се грижи едновременно за змията и за гълъба, за вълка и за овцата.
273.2 Проявеният и непроявеният ( втори вариант )
Ти мислиш, че любовта на вълка, на гургулицата, на гълъба, на змията, на всички тия, тя е една и съща.
11.9.1936г.
274. Първата светлина,  МОК , София
Трябва да разбираш характера на мечката, трябва да разбираш характера на змията, трябва да разбираш характера на всички неща, с които си обкръжен.
25.9.1936г.
275. Разумните същества,  МОК , София
Ти ще видиш, че върху всички животни Същества са работили: във вълка, в тигъра, в змията, в мухата.
275.2 Разумните същества ( втори вариант )
Върху вълка, тигъра, змията, мухата са работили същества и по това ще ги различавате.
2.10.1936г.
276. Функции на черния дроб,  МОК , София
Туй чувство се увива около теб и ти му казваш: „Недей, моля ти се!“ Не, няма да има „недей“ и „моля ти се“! В дадения случай ще го хванеш за шията (няма да го хващаш за опашката) и ще стискаш колкото можеш дотогава, докато тия пояси на змията се махнат от теб.
276.2 Функции на черния дроб ( втори вариант )
Има едно чувство, което точно прилича на змията. В дадения случай ще го хванеш за шията, няма да го хващаш за опашката, ще стиснеш колкото можеш до тогава, докато поясите на змията се махнат от тебе.
7.10.1936г.
277. Път, истина и живот, ООК , София
Страх ви е от змията.
11.10.1936г.
278. Реалното в Любовта,  УС , София
На змията Бог каза: „Понеже ти изкуси първите човеци, главата ти ще бъде смазана“.
278.2 Реалните неща в Любовта ( втори вариант )
На змията казва: Понеже ти си направила това, твоята глава ще бъде смазана; а понеже човекът сгреши, на жената казва: От тебе ще се роди един, той ще ви изведе и ще ви покаже пътя, как да се повърнете в рая.
8.1.1937г.
279. Което мислиш, става,  МОК , София
Вземете змията: тя не дъвче храната си – щом хване някоя жаба, постепенно я нагълтва цяла; змията има навик да гълта жабите цели.
279.2 Което мислиш, става ( втори вариант )
Вземете змията, тя не дъвчи храната. Змията има навик да гълта цели жабите.
17.1.1937г.
280. Учение и служение,  УС , София
Змията каза на Ева, че ако яде от това дърво, ще стане като Бога.
17.1.1937г.
281. Царството небесно,  НБ , София
Убоях се от лицето Ти.“ – „Защо се убоя?“ – „Онази другарка, която ми даде, даде ми един съвет и аз съвсем закъсах.“ В ума на Адама седеше идеята, че Господ е крив. – „Аз мислех, че ще имам една добра другарка, а Ти ми даде такава другарка, която ме накара да сгреша.“ После Господ се обръща към жената и тя казва: „Онези животни, на които Адам даде имена, едно от тях, змията, дойде в рая и ме излъга.
24.1.1937г.
282. Така трябва да бъде издигнат Син Человечески!,  НБ , София
„Както Моисей издигна змията в пустинята.“ Коя е причината, че Моисей издигна змията, от която хората се страхуват и която стана причина за човешкото нещастие? Според хората падналата змия била причина за човешкото грехопадане. Така се създаде един лъжлив донос, че змията е причина за човешкото нещастие. В този смисъл змията представя знанието.
Моисей стигна до там, да издигне змията, да се лекуват хората. Но невидимият свят видя, че този емблем не е толкова правдоподобен, заради което изпрати вече не змията, но изпрати един човек, Син Человечески, който да донесе на хората истинското знание, което лекува.
Ако ви ухапе змията, тогава ще ви разправя.
Тя е наука на змията.
Питам: Тези две жени на място ли дойдоха? Те представят знанието на змията.
Всички хора са издигнали змията в пустинята, както Моисей я издигна.
До времето на Христа Моисей беше издигнал змията в пустинята, но с разпъването на Христа на кръста, заедно с Него се разпъна и старата култура.
Всички стари работи представят старата култура – културата на змията.
21.2.1937г.
283. Защо плачеш и кого търсиш?,  НБ , София
Змията – 800 деня.
26.2.1937г.
284. Концентриране на човешкия ум,  МОК , София
Змията учи човека на ум и разум.
284.2 Съсредоточаване на човешкия ум ( втори вариант )
След това се наместил умът му, казва: “Слава Богу, че се избавих, вече искам да живея.” Като го подгонила змията, казва, че иска да живее. Змията учи човека на ум и разум.
7.3.1937г.
285. Обмяна в Божественото,  УС , София
Ако не виждаш слънцето, как ще го изучаваш? Ако човекът не е пред тебе, как ще го изучаваш? Какво понятие ще имаш за магарето, за змията, ако те не съществуват? Какво ще знаеш за очите, за ушите, за краката и ръцете, за стомаха на човека, за растенията и животните, ако те не съществуват? Цялата природа е предметно учение.
Ти, който познаваш законите, ще го спасиш от змията.
285.2 Обмяна на божественото ( втори вариант )
Той трябва да остави една змия да пази неговото богатство, че като дойде този, когото ще оставиш наследник на себе си, той ще мисли че е господар, но като стане господар, змията ще се увие на шията му и ще почне да го притиска, и той ще ме повика, понеже аз разбирам този закон, и той ще каже: Вземи си богатството, моя живот отива! Тогаз аз ще взема моето място и той своето.
12.3.1937г.
286. Мускулно и нервно напрежение,  МОК , София
Защото туй, което човек не може да направи, змията го прави. Когато змията влезе, ще те накара навън да излезеш.
286.2 Мускулно и нервно напрежение ( втори вариант )
Защо? Това, което човек не може да го направи, змията го прави. Като влезе змията, ще те накара да излезеш навън.
19.3.1937г.
287. Основите на здравето,  МОК , София
Природата знае, че змията е крайно егоистична и има друга философия, поради което я е направила студенокръвна – щом стане студено навън, тя се вдървява.
Змията е много тщеславна и ако я обикнете, тя става много разположена.
Когато не разбираме езика на змията, не виждаме хубавото в нея.
287.2 Основите на здравето ( втори вариант )
Природата знае, че змията е крайно егоистична.
Змията е много тщеславна.
21.3.1937г.
288. Лотовата жена,  НБ , София
Бог казва, че петата на жената ще смаже главата на змията, а змията ще нарани петата ѝ.
Ще дойде време, когато човек ще се съблече от старото, както змията се съблича от кожата си, както червеят излиза от своя пашкул.
4.4.1937г.
289. Здравото учение,  НБ , София
Каквото възпитание да дадете на една мечка, тя мечка си остава, каквото възпитание да дадете на един вълк, той вълк си остава, каквото възпитание да дадете на змията, тя все змия си остава.
21.4.1937г.
290. Възможности в живота, ООК , София
Тя и змията като замръзне е много кротка. Ти я (змията) събуди, не е така кротичка.
30.7.1937г.
291. Планини и долини, СБ , РБ , 7-те езера
Един ден, когато хората разберат любовта, страданията им ще се смъкнат от тях, както змията съблича кожата си.
291.2 Планини и долини. Умът и сърцето ( втори вариант )
Като разберете Любовта, всичките ви страдания ще се смъкнат, тъй както кожата на змията се смъква.
1.8.1937г.
292. Разбиране и съзнание, СБ , РБ , 7-те езера
Взимам тогава бастона си, отивам при змията и й заповядвам да пусне жабата.
22.8.1937г.
293. Съществени връзки, СБ , РБ , София
293.2 Четирите отношения ( втори вариант )
Но ако речете да измътите това яйце, змията, боата, която излезе от него, ще ви погълне.
12.9.1937г.
294. Доброта и справедливост,  НБ , София
Влиза една змия в града и като я гонят, змията влиза в болницата, дето били паралитиците, като влязла в стаята им и те като я видели, избягали. И те казват: „Господ здраве да дава на змията.“ В дадения случай те така се уплашили, виждат голямата опасност и забравили, че са болни, мислят, че ще ги изяде и като помислили, че са здрави, изскочили от болницата.
17.9.1937г.
295. Аристократ и демократ, МОК , София
И в движението на змията има тия две части – змията разбира закона, по който става това движение.
3.10.1937г.
296. Бал маске,  НБ , София
Аз не съм против смъртта, но като умре, човек трябва да съблече кожата си, както змията се съблича и да се яви в него разумното, да влезе в новия живот.
3.10.1937г.
297. Оценяване и прилагане,  УС , София
Мислите ли, че змията, като се увие около човека, го обича? От любов ли паякът хваща мухата? Той има разположение към нея, но това не е любов.
15.12.1937г.
298. Добрият брат и добрият баща, ООК , София
Змията, като изплезва езика, не е опасна, но ако настъпиш опашката ѝ, тогава.
17.12.1937г.
299. Възпитание на чувствата, МОК , София
Лицето на човека е дошло успоредно на гръбначния стълб, когато у змията лицето е сраснато с гръбначния стълб, че няма никакъв ъгъл.
22.12.1937г.
300. Ползата от краката, ООК , София
И пак му казва Господ: В който ден ядеш от това дърво, ти ще слезеш долу, а пък като дойде змията, казва: В който ден ядеш от този плод ще се качиш горе.
24.12.1937г.
301. Криви и прави линии, МОК , София
Вземете главата на змията. Морален устой, добро в змията няма.
26.12.1937г.
302. Имаше някой человек, НБ , София
Тя направи една малка погрешка и когато Господ я попита защо сгреши, тя се оправда със змията. Аз от тебе взех ребро и направих жената.“ Адам и Ева се оправдали със змията, мислили, че тя е по-учена от тях, а всъщност, тя ги излъга. Щом змията ви е излъгала, аз ще ви поставя в борба с нея. Когато змията влезе в рая и излъга Ева, в душата на Адама се яви ревност.
2.1.1938г.
303. Който приеме свидетелството Негово,  НБ , София
И жената се оправда със змията, и тя каза втората лъжа.
12.1.1938г.
304. Четиритях точки, ООК , София
Като вижда змията, хуква да бяга, и оздравява значи, той се преструва.
20.2.1938г.
305. Единствената връзка,  УС , София
Грешката на Ева се заключава в това, че като прие заповедта на змията, толкова умело я предаде на Адам, че той я прие без никакво възражение.
27.2.1938г.
306. Възвиси ме Духът,  НБ , София
Нима като дойде вълкът при вас, няма да знаете, че е вълк? Нима лисицата като дойде при вас, няма да знаете, че е лисица? Нима паякът като дойде при вас, няма да знаете, че е паяк? Нима мухата като дойде при вас, няма да знаете, че е муха? Нима змията като дойде при вас, няма да знаете, че е змията? Добрият човек носи своя осанка.
20.3.1938г.
307. В името на Бога!,  НБ , София
Дотогава, докато змията храниш с птички, гургулици, тя ще остане змия.
27.4.1938г.
308. Божественият импулс, ООК , София
На змията всичкото е в главата, но в змията има нещо, и в тялото има нещо.
1.5.1938г.
309. Даром давайте,  УС , София
Котката ограничава мишката, змията ограничава жабата, а човек ограничава всички.
Мишката става жертва на котката, жабата – на змията, овцата – на вълка.
27.5.1938г.
310. Мозъчни центрове,  МОК , София
Страхливият като види змията ще бяга от нея.
22.6.1938г.
311. Добрият живот, ООК , София
Ти бягаш, а щъркелът като срещне змията, той я хване. Хванете змията, тя увисне.
24.6.1938г.
312. Какво трябва на младите,  МОК , София
Безстрашният ще хване змията, ще вземе хиляда лева.
17.7.1938г.
313. Качества на езика, СБ , РБ , 7-те езера
И змията си отваря устата, но от езика й излиза отрова, а не сладка дума. Кога отваря змията устата си? – Когато я настъпят. Когато настъпите змията, тя разбира, че не я обичате.
2.9.1938г.
314. Съзнание и самосъзнание,  МОК , София
Кое ви плаши? – Отровата на змията, че може да ви ухапе. Вашият организъм не може да се справи с отровата на змията, плашите се.
14.9.1938г.
315. Четирите елемента, ООК , София
Затова най-ужасна от всички е змията, в нея няма никакво милосърдие. На този плач змията не обръща внимание, с толкова по-голяма сила я нагълтва.
2.10.1938г.
316. Трансформатори на Божествената енергия,  УС НБ , София
Но вземете колко са жестоки рибите! Вземете температурата на змията, тя е по-малка.
26.10.1938г.
317. Естествените връзки, ООК , София
След като ми даде змията този плод, щях да отида при Бога и ще Му кажа: „Мога ли да го изям? Какво съдържа този плод?“ Ако ми каже: „Изяж го!“ – ще го изям! Ако ми каже: „Остави го!“ – ще го оставя! А пък Ева не го показа на Господа.
6.11.1938г.
318. В името Божие,  НБ , София
Като се доближи някой ученик при змията, тя веднага го глътвала. Но змията била така направена, че от едната страна ги гълтала, а от другата пак ги изкарвала навън.
11.12.1938г.
319. Вътрешният мир, УС , София
Господ гледа отгоре и оставя змията да нагълта жабата.
13.1.1939г.
320. Организиран и неорганизиран свят, МОК , София
Вземете вие гръбначния стълб на змията, главата ѝ отгоре е почти сплесната, плоска е, но е широка. Змията е жестока, като хване една жаба, тя я нагълтва, жабата кряка, а тя спокойна седи. Даже на змията ѝ прави приятно впечатление, че кряка жабата.
27.1.1939г.
321. Организиран и неорганизиран живот, МОК , София
И змията като върви, се увива.
24.5.1939г.
322. Музикална задача, ООК , София
Тя изпя „си“, както змията я научи и каза: „Онази змия ме научи тъй да пея.“ Тя взе „си“ неправилно. „Си“ на английски значи: „виж го“.
16.6.1939г.
323. Нормалният човек,  МОК , София
Най-немилосърдното същество е змията.
Главата на змията е сплесната с гръбначния стълб, няма отклонение (Фиг. 1).
11.8.1939г.
324. Господар и слуга, СБ , РБ ,МОК , 7-те езера
Той ще се освободи, както змията се освобождава от своята стара кожа.
324.2 Служене ( втори вариант )
Повярва ли в любовта, човек ще се освободи от всичко старо, както змията съблича старата си кожа.
10.9.1939г.
325. Силите и темпераментите в човека,  НБ , София
Но ако ангелът можа да стане змия, защо жабата да не може да стане човек? Че змията, която изкушаваше Ева, беше ангел под формата на змия.
4.10.1939г.
326. Което Той ви казва!, ООК , София
Знаете ли колко е гъвкаво тялото на змията? Тази змия може да счупи гръбначния стълб на когото и да е.
326.2 Което Той ви казва! ( втори вариант )
Нали знаете колко е гъвкаво тялото на змията? Тази змия може да счупи гръбначния стълб на всеки.
1.11.1939г.
327. Оценка на Божествената Любов, ООК , София
Змията не хапе когото и да е.
327.2 Оценяване на Божествената Любов ( втори вариант )
Змията не хапе когото и да е.
17.11.1939г.
328. Разумни отношения,  МОК , София
Ако змията влезе при човеците, как ще я посрещнат сегашните хора? Като влезе змията, ще ѝ смажат главата. Ако влезе едно разумно дете, какво ще бъде отношението? Змията ще каже: „Защо така постъпват с мене?“ Магарето ще каже: „Защо с мене така постъпват?“ Детето, и то ще попита къде седи причината. Змията е крива, че ходи без крака. Змията е виновата, понеже всеки, който отива без крака, не го приемат. Змията доброта и справедливост няма – глава без доброта и справедливост е лоша глава.
Магарето има малки възможности, змията – съвсем малки, тя само някоя пакост може да направи.
Та казвам сега, радвайте се, че не сте на мястото на змията, радвайте се, че не сте на мястото на магарето.
1.12.1939г.
329. Внушение,  МОК , София
Всички паралитици, като видят змията, изскочат навън. Като влезе змията, всичките накара да излизат вън. Като влезе вътре змията, мислят, че ще ги нагълта, забравят парализата и изскачат навън. Като влезе змията, те забравят, че са паралитици, те вече мислят, че може да излязат навън.
7.1.1940г.
330. Познаване на великото,  НБ , София
Ако змията е дълга, дълго въже ще се направи от нея. Тогава змията няма да гълта живи жаби, както сега прави.
19.1.1940г.
331. Реалността,  МОК , София
Ти не хващай змията за опашката. Като хванеш змията, хвани я за шията – близо до главата, стисни я хубаво. Когато човек се е обезсърчил, къде е хванал змията? За опашката я хванал.
25.2.1940г.
332. Що е истинно,  НБ , София
Змията може да я възпиташ.
31.3.1940г.
333. И Петър се грееше,  НБ , София
Като видели змията, те се толкова уплашили, забравили, че са болни и изскочили вън от болницата.
3.4.1940г.
334. Влюбване и любов, ООК , София
Ева казва: „Господи, мене змията ме излъга.“ Адам казва: „Мене жената ме излъга.“ На Адама Господ каза: „Ти ще ореш земята.“ А на жената каза: „Ти ще раждаш хората, че те ще оправят света чрез раждането.“ Всичките майки сега оправят погрешките на своето минало.
8.5.1940г.
335. Постижения на Любовта, ООК , София
Как му дойде на ум да се извинява? Казва: „Аз имах доверие в тази, която Ти направи, мислех, че е мислила.“ Хваща жената – и тя умна, и тя се извинява, казва: „Змията ме излъга.“ Тя казва: „Ти тия неща със Словото си ги направи, повярвах, че нещо, което Ти си направил, не може да лъже.“
19.6.1940г.
336. Сила и безсилие, ООК , София
Ако постоянно мислиш за вълка, ако постоянно мислиш за мечката, за змията, за една лоша черта или ако постоянно мислиш за лошата черта на една ябълка… Аз не се спирам върху лоши черти. Като виждам една змия как тя бяга, че без крака може да ходи, че е умна, виждам в змията една хубава черта. Змията, щом я обиждаш, по някой път съска, по някой път изплези езика.
10.7.1940г.
337. Добри проводници, ООК , София
Или имате змията кобра.
28.7.1940г.
338. На сватба, СБ , РБ , София
Змията също отделя отрова, но отровата ѝ не е предназначена за хората.
4.8.1940г.
339. Стотникът, СБ , РБ , София
Ева се изкуси от змията. Какво трябва да направят, за да се освободят от грешката си? За да изправи грешката си, жената трябва да разбере характера на змията.
9.8.1940г.
340. Зло и добро,  МОК , София
Понеже змията дала пример, затова останала без ръце. Друга теория има: змията е първата, която казала лъжа. Змията, като казала лъжата, и затова сега е без ръце и без крака.
Сега кое е доброто в змията? Умът.
11.8.1940г.
341. Вяра и вярване, СБ , РБ , УС , София
При каквито условия да поставите змията, все змия ще си остане.
25.8.1940г.
342. Неоцененото богатство, СБ , РБ , УС , София
Змията ще те ухапе по един начин, кучето – по друг, комарът – по трети начин, но ти все ще бъдеш хапан и нищо особено няма да научиш.
30.8.1940г.
343. Прилежание, СБ , РБ , София
Змията изкуси Ева да яде от плода на забраненото дърво.
13.9.1940г.
344. Две положения,  МОК , София
Запример кой е научил змията да гълта цяла храната си? Защо змията гълта храната си? Като хване една жаба, защо не я дъвче, но цяла я гълта? Кои са съображенията на змията, че цяла гълта храната си? И рибите се гълтат цели.
15.9.1940г.
345. Разбрани и неразбрани езици, СБ , РБ , София
После Бог се обърна към Ева със същия въпрос, на който тя отговори: „Господи, змията ме излъга.
Това, което змията прави, и човек го прави; това, което тигърът прави, и човек го прави; това, което комарът прави, и човек го прави.
22.9.1940г.
346. Връзка между Бога и човека, СБ , РБ , УС , София
Той пожела да стане като Бога и повярва на змията, че ако яде от забраненото дърво, ще направи по-хубава градина и от райската. Змията говореше на едно слабо дете – Ева и то ѝ повярва.
20.11.1940г.
347. Усилвайте връзката, ООК , София
Въ змията лицето е сраснало съ гръбначния стълбъ.
347.2 Усилвайте връзката ( втори вариант )
В змията лицето е сраснало с гръбначния стълб.
29.11.1940г.
348. Реално и привидно,  МОК , София
Змията влиза в болницата, дето лежали двамата паралитици. Като видели змията, забравили, че са парализирани и изведнъж хукват да бягат, и се намират навън в двора. Туй, което лекарите не можаха да го направят, змията го направи.“
1.12.1940г.
349. Чантата на Любовта,  УС , София
И в Писанието там се казва, че като влиза змията казва на Ева, че като ядат от забранения плод, като Бога ще станат.
5.1.1941г.
350. Двете недоволства,  УС , София
На жената казва: Понеже ти послуша змията, ще раждаш с мъка и страдания. Ако страдаш като жената – слушал си змията. Жената страда от змията, понеже змията я излъга.
17.1.1941г.
351. Малки правила,  МОК , София
Челото на змията е сраснало с гръбначния стълб.
13.4.1941г.
352. Трите придобивки,  УС , София
Тогава ако го нагълташ, ще имаш процеса на змията.
16.4.1941г.
353. Добре ще бѫде, ООК , София
Какво ще стане съ змията, която е облѣчена съ стари дрехи? Дойде змията на нѣкое тѣсно мѣсто, дрехата я изпуща и остане съ новата. Змията казва: „Постѫпвамъ споредъ това учение“.
353.2 Добре ще бѫде ( втори вариант )
Какво ще стане със змията, която е облечена със стари дрехи? Дойде змията на някое тясно място, дрехата я изпуща и остане с новата. Змията казва: „Постъпвам според това учение”.
20.4.1941г.
354. Ще ви даде царство,  НБ , София
След като умреш, взимат това тяло, знаеш ли къде ще отидеш? Казва някой: „Къде ще идем?“ Смъртта е туй, което змията претърпява. Както змията съблича кожата и иде нова кожа, всеки човек като умре, той си съблича кожата.
2.5.1941г.
355. Правата мисъл,  МОК , София
В змията, ако вземете – няма никакъв морал. Ако теглите една линия от гръбначния стълб на змията към лицето, ще видите, че гръбначният стълб и лицето ѝ седят на една линия – няма никакъв морал в нея.
Следователно за живота змията има съвсем друго схващане. Няма никакво състрадание в змията, туй чувство липсва в нея, не е никак развито.
Змията знае много хубаво да взема „ми“.
2.7.1941г.
356. Самообладание, ООК , София
То е змията, която е така съединена, тя е безопасна. A е главата на змията. Докато змията държи главата за опашката, тя е безопасна. Щомъ този крѫгъ се отвори, веднага змията става опасна.
356.2 Самообладание ( втори вариант )
То е змията, която е така съединена, тя е безопасна. А е главата на змията. Докато змията държи главата за опашката, тя е безопасна. Щом този кръг се отвори, веднага змията става опасна.
9.7.1941г.
357. Невидимитѣ погрѣшки, ООК , София
Змията, която сега гълта жертвата си цѣла, по-напредъ не ги гълташе.
357.2 Невидимите погрешки ( втори вариант )
Змията, която сега гълта жертвата си цяла, по-напред не ги гълташе.
7.9.1941г.
358. Което не е, УС , СБ , София
Ева пък се оправда с змията.
Змията каза на първите човеци, че ако ядат от дървото за познаване на доброто и на злото, ще станат богове.
358.2 Законът на лъжата ( втори вариант )
Змията им каза, че те само няма да умрат, но като Бога ще станат.
12.9.1941г.
359. Трите перпендикуляра, СБ , София
359.2 Трите перпендикуляра ( втори вариант )
Да кажем, имате кривата линия на змията, която оставя, когато се движи.
21.9.1941г.
360. Любов, знание и сила, СБ , НБ , София
360.2 Любов, знание и сила ( втори вариант )
Въпреки заповедта на Бога, Ева отиде при тази врата и посъветвана от змията да влезе вътре, тя леко похлопа, отвори вратата и влезе да види какво има там.
17.10.1941г.
361. Основният тон,  МОК , София
Във времето, когато змията се е явила, се е чесала отзад.
19.10.1941г.
362. От Неговите ученици,  НБ , София
Змията и тя гълта някой, който не я обича.
2.11.1941г.
363. Външна и вътрешна работа,  НБ , София
Змията като съгреши, изгуби ръцете, краката, изгуби главата си. По-напред змията носеше човешка глава, най-разумната от всичките животни беше, но като направи греха, нейната глава, челото ѝ се срасна с гръбначния стълб. Сега змията почти няма тази интелигентност, доста жестока е.
2.11.1941г.
364. Трите неща,  УС , София
Трябва да ядеш, чрез яденето иде Божественото благо. „Защо Господ така направи света?“ „Как трябваше да го направи?“ „Да не ядем.“ „Хубаво, престани да ядеш.“ „Ще умра.“ „Тогава яж.“ „Кажи, казва, какво трябва да правя?“ Казвам му: „Обичай я.“ „Как да я обичам? Такава змия може ли да се обича? Такава змия обичал ли си?“ „Първата жена се разправяше със змия, нали змията я съблазни. Жена ти ще те научи как да се разправяш със змията.“ Седи той недоволен, мисли за себе си, че жена му трябва да му слугува.
23.11.1941г.
365. Блажени кротките,  НБ , София
Дето змията е лоша, причината сме ние.
12.12.1941г.
366. Махар Бену Аба,  МОК , София
Кое е страшното в змията? Има нещо страшно.
28.12.1941г.
367. На прага е!,  НБ , София
Срещаме змия, плашим се от змията.
14.1.1942г.
368. За добро е!, ООК , София
Змията по отношение на тебе може да е вредна, но по отношение на битието има свое предназначение.
Любов е онова, което Бог ни е дал, да го ценим, да не питаме „Защо, само на мене ли се дава? Мене никой не ме оценява.“ Мислим, че ни дал едно чело както на змията.
16.1.1942г.
369. Нищо и нещо,  МОК , София
Змията, когато е замръзнала не е опасна, но при топлината става опасна. Змията, като я замразите, тя не се съблазнява, колкото и жаби да хвърлите до нея, не ги бута. Щом турите змията при топлината, веднага ще нагълта жабите. Във вас има известни състояния, които имат образа на змията. Кой е по-умен – змията ли е по-умна или вълкът? Змията е лукава, вълкът е крайно жесток. Змията не къса жабата. Жабата започва да кряка да пее, змията казва: „Колко е приятно, колко хубаво знаеш да пееш“. Когато змията гълта жабата, тя пее.
Някой път може би имате страдание, което произтича от змията. Змията като влезе в рая каза на човека: „Ако ядете от това дърво като боговете ще бъдете, няма да имате това незавидно положение“.
Змията при топлината хапе. Да кажем, че змията ви е ухапала. Къде е философията? Защо ви е ухапала змията? Тя казва: „Много съм благодарна на вас, добрия човек, че ми дадохте топлина, да проявя живот, давам ви един подарък, това имам това давам“. Не мислете защо ви е ухапала змията.
30.1.1942г.
370. Силна вяра, силна надежда и всесилна любов,  МОК , София
Змията ходи без крака. Змията се огъва.
20.3.1942г.
371. Припомняне,  МОК , София
Едно време не е било престъпление, понеже кожата е изхлузена тъй, както на змията.
22.3.1942г.
372. Пристъпиха при Исуса,  НБ , София
Змията щом я хване, започва да крещи, на половин километър можеш да чуеш, когато жабата дига шум.
1.4.1942г.
373. Живот и музика, ООК , София
Змията като замръзне, кротка става.
17.4.1942г.
374. Основна идея,  МОК , София
Те, като видяли змията, забравили, че са болни и се намерили отвън. Казват: „Благодарим, че дойде голямата змия, да оздравеем.“ Туй, което лекарите не направиха, змията го направи.
22.4.1942г.
375. С любов, ООК , София
Какъв отговор ще дадете? Ако се запита змията защо е така родена без ръце и без крака, само тяло и глава, какво ще отговорите?
В рая имаме: мъжът като направи погрешка, казва: „Господи, не съм виноват аз, жената.“ Хвана жената, тя казва: „Змията.“ Ни най-малко не са те виновни. Понеже Господ направил змията, направил мъжа и жената.
24.4.1942г.
376. Малки опити,  МОК , София
То е туй, което теософите наричат змията да си захапе опашката. Змията като си хване опашката, тогава започва да мисли. Защото змията като се хване с опашката, маймуната се хваща с опашката си за дърветата, люлее се, люлее се и скочи на друго дърво; пак се люлее за опашката и пак скочи на друго дърво.
26.4.1942г.
377. Неразбраните неща,  НБ , София
Змията е хубаво нещо, лошото в змията е, че няма никаква справедливост, няма никаква доброта, много жестока е. По-жестоко същество от змията няма. Като хване жабата, тя кряка, но змията я гълта. Змията казва: Много добре Господ създаде света, такива жаби за нея пеят, много хубаво пеят. Най-хубавото ядене има змията.
24.5.1942г.
378. Любов, вяра и надежда,  УС , София
Змията се завърта. Сега на изток правят опити: змиите завземат мястото на котките, вкъщи змията седи, ходи, търси мишките, влиза в дупките на мишките, освобождава къщата от мишки.
3.6.1942г.
379. Служене, ООК , София
Сега не искам да кажете: „Каква била тази работа?“ От старото трябва да се освободите така, както змията се освобождава от своята кожа.
14.6.1942г.
380. Разумни и незлобиви,  НБ , София
Затова Христос казва: Като се намериш в трудно положение, бъди умен като змията. При най-лошите условия бъди като змията. Значи при лошите условия ще бъдеш разумен като змията, при добрите условия, ще бъдеш незлобив като гълъба.
1.7.1942г.
381. Новата култура, СБ , РБ , 7-те езера
Казано е в Писанието: „Петата на жената ще смаже главата на змията". Значи, доброто ще смаже ума на змията. Кракът на жената ще излезе по-силен от главата на змията.
12.7.1942г.
382. Трите чаши,  УС , София
Хвана Ева, тя казва: „Господи, онази змия, ако не беше дошла в райската градина.“ Адам обвини Ева, Ева обвини змията. Най-после Господ казва на змията: „Понеже ти си направила това, тебе ще те лиша от ръце и крака, ще ходиш, по корем да се влачиш и пръст да ядеш.“ На жената каза: „Понеже ти си послушала това, което се влече по земята, затова с мъка ще раждаш децата, девет месеца ще се мъчиш.“ На Адама казва: „Ти си послушал едно същество, което ражда, ти ще обработваш земята, и тя много малко плод ще ти дава.“
Ева да не слуша змията, нищо повече.
15.7.1942г.
383. Законът на Любовта, ООК , София
Змията е студенокръвна. Змията е студенокръвна, но е много жестока. По някой път вие приемате знанието като змията, нагълтате го, хич не го дъвчете.
19.7.1942г.
384. Единствената нишка,  УС , София
Как ще оправиш този вълк? Ще дойде змията, ще дойде тигърът.
30.8.1942г.
385. Добрият живот, СБ , РБ , София
Змията може да хипнотизира с погледа си и човека, и животните, и те се сковават на местото си.
20.9.1942г.
386. Малки възможности, СБ , РБ , София
Вълкът всякога ще си бъде вълк, мечката — мечка, тигърът — тигър, змията — змия и т.н.
25.10.1942г.
387. Възлюблени,  НБ , София
Те като видели змията, намерили се на двора. Те казали: „Благодарим, че Господ изпрати тази змия, лекарите не можаха да ни излекуват, но змията ни излекува.“ Що е змията? – Човешкият ум.
1.11.1942г.
388. Бъдете съвършени,  НБ , София
Колко хиляди години тя е седяла във формата на една змия? Тогава всички змии не са ли проклети красиви жрици, които са ги проклели и сега тия адепти трябва да дойдат и да си изкажат думата? Какво стана с онази змия, която злоупотреби в рая? Змията имаше ръце и крака.
388.2 Бъдете съвършени! ( втори вариант )
В новата епоха, един английски лорд като отишъл там, видял змията и я благословил. Колко хиляди години е била тя във формата на змия? Тогава, всички змии не са ли проклети красиви жрици, които чакат някой адепт да дойде и да си каже думата? Какво стана с онази змия, която злоупотреби в рая ? Змията имаше ръце и крака.
18.11.1942г.
389. Правилно разбиране, ООК , София
Магарето е вътре, конят е вътре, тигърът е вътре, змията е вътре, всичко е вътре в тебе. Отде си научил това изкуство? Ти си го учил от змията, научил си го от паяка. Змията като хване някое животно, увие се около него, счупи му костите.
29.11.1942г.
390. Връзване и развързване,  НБ , София
Тогава каза на Адама: „Ще работиш много, ще страдаш много.“ На жената казва: „Ще раждаш, много ще страдаш.“ На змията каза: „Понеже ти си направила това, твоята глава ще бъде смазана.“
Никой не може да се освободи от три последствия в живота: ако носиш постъпките на Адама, ще ореш, ако носиш постъпките на Ева, ще раждаш, ако носиш постъпките на змията, главата ти ще бъде смазана.
27.12.1942г.
391. Търсете, хлопайте, искайте,  НБ , София
На змията казва: „Понеже ти си направила туй, затова твоята глава ще бъде смазана, разумността ще ѝ се отнеме.“ На жената казва: „Ти ще раждаш в скръб, за да се облагороди сърцето ти.
3.1.1943г.
392. Пожелаване,  УС , София
Змията, и тя влязла със своята възлюблена. Змията беше много красив момък.
3.2.1943г.
393. Подмладяване, ООК , София
Питали таралежа, защо хваща змията за опашката: „Хващам я за опашката, за да се научи да мисли.
3.3.1943г.
394. Човешка, ангелска и Божествена Любов, ООК , София
Има хора, които събличат дрехите си, като змията.
5.3.1943г.
395. Контрастни думи,  МОК , София
Представете си, че тук имате едно общество от хора, как ще ги задоволите? Злото как бихте задоволили? Вълкът иска овца, змията иска жаба. Менажериите какво правят? По някой път вие се възмущавате, че змията изяла някоя жаба или някоя гургулица.
Змията като хване някоя риба, я гълта непечена, а човек я пече.
17.3.1943г.
396. На място, ООК , София
Ти не можеш със змията да постъпиш тъй, както с кротките същества. После трябва да знаеш змията от какъв род е.
Змията, още като се ражда, се показва какво ще бъде.
21.3.1943г.
397. Събирайте съкровища, НБ , София
Змията остава змия, вълкът остава вълк, мечката остава мечка.
24.3.1943г.
398. Малките правила, ООК , София
Във всичките животни, вземете змията, която е много жестока, главата ў е плоска, разрушителните центрове до ушите са силно развити. В змията няма никакво милосърдие. Казвам на змията: “Добър ден, какво правите?” Тя казва: “Пека се на Слънце”.
28.3.1943г.
399. Два пъти родени,  УС , София
Ние поддържаме другото учение на земята, казваме: „В който ден ядеш от плода, като Бога ще станеш.“ Туй, което каза змията, стана ли? Ева стана ли като Бога? Адам стана ли като Бога? Изгубиха и туй, което имаха.
31.3.1943г.
400. Доброта, справедливост, красота, разумност, ООК , София
Първоначално змията беше много добра, отпосле стана лоша.
2.5.1943г.
401. Близо е,  УС , София
Защо змията обича жабите? Приятно ѝ е да ги гълта. Змията е студенокръвна и жабата е студенокръвна. Змията съдържа голяма доза електричество, тя е много динамична. Електричеството, което е в змията, я измъчва. Туй за змията е едно указание, научно изследване, че токът тече правилно.
Същият закон е, както в змията и жабата. Не че змията мъчи, обича я.
Някои от вас считате, че не е важно да се говори за змията и жабата.
2.5.1943г.
402. Движение в природата, НБ , София
Като видели змията, избягали навън.
6.6.1943г.
403. Числото тринадесет,  УС , София
Когато е жива змията, не е лесно.
Изчезва приятелството, защото, като рече да влезе, ще го клъвне змията, или като излезе, ще го клъвне. Змията ви е ухапала. Тя влезе в числото 13, и като влезе там, клъвна я змията.
Много пъти хората не са готови и казват: „Повярвай в Бога.“ Той казва: „Оставете ме, нека си поживея сега в света.“ „Повярвай в Бога.“ Ще го ухапе змията.
Змията ви е клъвнала.
Тя носи змията и от тази отрова ще даде и на тебе.
23.6.1943г.
404. Най-разумният акт, ООК , София
Има деца, които обичат змии, и змията дойде, навие се в скута на детето, не го хапе. Между змията и детето има обич.
15.8.1943г.
405. Същественото в живота, СБ , РБ , София
И змията пострада, но и хората, родени от Адам и Ева, още не са свободни от тази змия.
10.9.1943г.
406. Хармония в живота, СБ , РБ , София
И змията, като срещне човек, вади езика си.
3.10.1943г.
407. Четирите правила, СБ , РБ , София
После запита Ева: Защо яде от забранения плод? – Змията ме излъга. Преди да изпълните съвета на змията, трябваше да изпълните моята заповед. Ева отиде сама и се подаде на думите на змията.
10.10.1943г.
408. Вечно подмладяване, НБ , София
Ето, слонът не яде месо, но има ли по-умно животно от него? Лъвът, тигърът, змията не могат да се сравнят по интелект със слона.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.