Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


28.8.1909г.
1. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Седмо свидетелство: Ще ли посветиш живота, здравето си и всичко друго за Неговата слава и напредъка на Неговото дело?
Деветият петък – за здравето на членовете на Веригата: да им даде Господ здраве, за да могат да работят, и да ги избави Господ от всичките дяволски ухищрения, и да бъдат всякога здрави, бодри и весели.
27.8.1910г.
2. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
Здравето отговаря на тялото; щастието отговаря на душата, а блаженството отговаря на духа.
Така, когато искаме да въдворим здравето, прибягваме до портокалената краска; когато искаме да въдворим волята, употребяваме жълтата; когато искаме подем на ума и духа — синята и т.н.
Те се дават за първи път и в никоя книга за здравето няма да ги намерите.
23.8.1911г.
3. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Често хората в това отношение си турят известни правила, които ги спъват, а пък то правото е, че здравето и щастието зависят напълно от туй да притежаваме благоволението на Бога и човеците. Хората често могат да ни развалят и повредят здравето, обаче щастливи могат да ни направят само духовете — но те са и, които могат да ни осакатят.
Единадесетия — за здравето и дълголетието на верующите.
28.8.1912г.
4. Завета на цветните лъчи на светлината, СБ , В.Търново
Духовете се опитаха да посегнат даже на здравето ми.
6.9.1912г.
5. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Духовете се опитаха да се докоснат дори до здравето ми — само една сестра, която е между нас сега, знае всички тия перипетии.
А когато искате да помагате някому за здравето му, което се е разклатило, ще цитирате стиховете, образуващи портокалената краска.
2.8.1914г.
6. Сънищата на Йосифа, НБ , София
Някои казват: „Изгубих си парите“. – Що от това? Ти си в началото на своя живот – нищо не си изгубил. „Изгубих си здравето.“ – Ти си в началото на своя живот: друго здраве ще добиеш.
9.8.1914г.
7. Законът на служенето, НБ , София
Не се самозаблуждавайте да мислите, че здравето седи в известно затлъстяване на лицето и изобщо на тялото – човек да има по-голяма гуша, по-голям корем, да бъде по-шишкав, да яде повече.
24.4.1916г.
8. Истината,  НБ , София
Има хора, които сред богатството си казват: „Няма Господ“, но щом изгубят богатството си или здравето си или общественото положение, стегне ги Господ – започнат да миришат: „Има Господ“.
15.10.1916г.
9. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
Нужно е да обичаме Бога, да изпълняваме волята Му.–Защо?–Защото всеки е преживял загуба и разочарование, но любовта към Бога ще върне всичко загубено, ще възстанови здравето на човека и ще постави всички счупени крака и ръце на място.
9.2 Да възлюбиш Господа ( втори вариант )
Защо? Защото всеки е преживял загуба и разочарование, но любовта към Бога ще върне всичко загубено, ще възстанови здравето на човека и ще постави всички счупени крака и ръце намясто.
16.11.1916г.
10. Петте разумни девици,  НБ , София
Като мисли добре, човек укрепва, усилва здравето си.
10.2 Петте разумни и петте неразумни деви ( втори вариант )
Един лекар може да е много добър, много вещ, но ако у вас има повече отрицателни елементи, той не може да възстанови здравето ви.
29.3.1917г.
11. Волята Божия, ИБ , БС , София
Всички да бъдете здрави, щастливи и блажени! Здравето е за тялото, щастието е качество на душата между Ангелите, а блаженството е качество на духа при Бога.
5.4.1917г.
12. Оправдание и спасение, ИБ , БС , София
Трябва всяка жена да има тази свобода, но с условие да може да я използва, като гради върху нея щастието и здравето на своя мъж, на своите деца.
15.4.1917г.
13. Радвайте се, НБ , София
Тя предизвикала всички скрити сили в организма си, подтикнала ги към дейност и в няколко деня, здравето й се подобрило.
22.4.1917г.
14. Божията воля,  НБ , София
Болният пита, какво да прави, за да възстанови здравето си. Здравето зависи от разумния живот. Като живее разумно и изпълнява Божията воля, болният скоро ще възстанови здравето си.
29.4.1917г.
15. Чистосърдечните,  НБ , София
Колкото повече губел в търговията, толкова по-добре се чувствувал със здравето си.
15.2 Чистосърдечнитѣ ( втори вариант )
Вие изгубвате кѫщата си, богатството си, здравето си, жената си, дѣцата си, приятелитѣ си, това всичко е процесъ на прѣцѣждане, потѫване надолу.
13.5.1917г.
16. Бог е съчетал,  НБ , София
За да запазите здравето си, ставайте сутрин рано, особено през месец май.
20.5.1917г.
17. Доброто съкровище,  НБ , София
Не е ли здрав физически и психически, само в един момент човек може да изгуби здравето си, да се разстрои.
Тя използува всичко, за да го превърне в добро, което е необходим елемент за здравето на човека.
30.6.1918г.
18. Доведете го,  НБ , София
Здравето е в зависимост от нормалното състояние на клетките.
18.2 Доведете го ( втори вариант )
Здравето е въ зависимость отъ нормалното състояние на клеткитѣ.
21.7.1918г.
19. Радостни и търпеливи,  НБ , София
Като изгубил здравето си, започнал да мисли право и казал на майка си: „Мамо, дано Бог чуе и този път молбата ми, да ми върне здравето, че ако ще, с камъни да ме товари.
19.2 Радостни и търпеливи ( втори вариант )
Като изгубилъ здравето си, започналъ да мисли право и казалъ на майка си: Мамо, дано Богъ чуе и този пѫть молбата ми, да ми върне здравето, че ако ще, съ камъни да ме товари.
4.8.1918г.
20. Доброто вино,  НБ , София
Ако ви сполети някакво нещастие, мислете за щастието; ако ви посети някаква болест, мислете за здравето.
20.2 Доброто вино ( втори вариант )
Ако ви посети нѣкаква болесть, мислете за здравето.
18.8.1918г.
21. Погледна Петра,  НБ , София
Здравето и силата на организма не зависят от пищната храна.
21.2 Погледна Петра ( втори вариант )
Здравето и силата на организма не зависятъ отъ пишната храна.
25.8.1918г.
22. Скритият квас,  НБ , София
Доброто жилище се отразява благоприятно върху здравето и разположението на човека.
22.2 Скритиятъ квасъ ( втори вариант )
Доброто жилище се отразява благоприятно върху здравето и разположението на човѣка.
1.9.1918г.
23. Вкъщи,  НБ , София
Здравето и щастието на човека зависят от връзката между Духа и душата от една страна, както и между ума, сърцето и волята, от друга страна. Ако връзката между тях се разкъса, човек изгубва здравето си.
23.2 Вкѫщи ( втори вариант )
Здравето и щастието на човѣка зависятъ отъ връзката между духа и душата отъ една страна, както и между ума, сърдцето и волята, отъ друга страна. Ако връзката между тѣхъ се разкѫса, човѣкъ изгубва здравето си.
8.9.1918г.
24. Да го посрещнат,  НБ , София
На болните, за да оздравеят; на здравите, за да поддържат здравето и младостта си.
24.2 Да Го посрещнатъ ( втори вариант )
На болнитѣ, за да оздравѣятъ; на здравитѣ, за да подържатъ здравето и младостьта си.
29.9.1918г.
25. В мое име,  НБ , София
Никой няма право да малтретира майка си, която е посветила здравето, силите си, живота си за него.
25.2 Въ мое име ( втори вариант )
Никой нѣма право да малтретира майка си, която е посветила здравето, силитѣ си, живота си заради него.
13.10.1918г.
26. Двата полюса,  НБ , София
Здравето е приятно състояние, болестта – неприятно.
Здравето е постоянно явление в човешкия живот, то е нагласяване на силите в човешкия организъм, а болестта е сянка на Живота. Стремете се да придобиете здравето си още днес, в този живот.
26.2 Двата полюса ( втори вариант )
Здравето е приятно състояние, болестьта — неприятно.
Здравето е постоянно явление въ човѣшкия животъ, то е нагласяване на силитѣ въ човѣшкия организъмъ, а болестьта е сѣнка на живота. Стремете се да придобиете здравето си още днесъ, въ този животъ.
20.10.1918г.
27. Дух Господен,  НБ , София
Чрез ума и сърцето си човек се убеждава, че за здравето му са нужни чист въздух, чиста вода, изобилна светлина и чиста, здравословна храна.
27.2 Духъ Господенъ ( втори вариант )
Чрезъ ума и сърдцето си човѣкъ се убеждава, че за здравето му сѫ нуждни чистъ въздухъ, чиста вода, изобилна свѣтлина и чиста, здравословна храна.
27.10.1918г.
28. Двете заповеди,  НБ , София
Помнете: здравето на човека произтича от волята му, щастието – от неговия ум, а блаженството – от душата. Каквато е волята, такова ще бъде и здравето ни; какъвто е умът, такова ще бъде и щастието ни; каквато е душата, такова ще бъде и блаженството ни.
От храната зависи здравето на човека.
28.2 Дветѣ заповѣди ( втори вариант )
Помнете: здравето на човѣка произтича отъ волята му, щастието — отъ неговия умъ, а блаженството — отъ душата. Каквато е волята, такова ще бѫде и здравето ни; какъвто е умътъ, такова ще бѫде и щастието ни; каквато е душата, такова ще бѫде и блаженството ни.
Отъ храната зависи здравето на човѣка.
19.1.1919г.
29. Голямата вяра,  НБ , София
Докато мъжът е здрав и заема високо положение, жената вярва в него; щом изгуби здравето и положението си, тя се обезверява.
2.3.1919г.
30. Ако не бях дошъл,  НБ , София
Не ви трябва любов, която разклаща основите на здравето, изтощава нервите и води към отчаяние и самоубийство.
20.4.1919г.
31. Като го видя Петър,  НБ , София
Постави ръката си върху главата на болния с всичкото си разположение и любов и виж, как ще се отрази на здравето му.
1.6.1919г.
32. Отхвърленият камък,  НБ , София
Когато ликвидираме с греховете си, ние трябва да възприемем Любовта, Мъдростта на здравето и на безсмъртието, и тогава ще бъдем близо до вратата на великия храм, в който ще научим великата истина на живота.
20.8.1919г.
33. Правият път, СБ , В.Търново
Болестта зависи от миналото, а здравето зависи от отношенията, които имаме с хората, от връзката ни с Бога.
30.11.1919г.
34. И отиде та се представи,  НБ , София
Който обсебва здравето, силата, богатството на човека, тъй необходими за живота му, той слиза заедно с него в бездната.
Който върви в обратна посока на любовта, постепенно губи здравето, силите си.
Който се върне в стария път, преждевременно остарява и губи силата, богатството и здравето си.
18.1.1920г.
35. Добрият пастир,  НБ , София
Веднага астролозите се явили при царя, направили хороскоп на детето и казали: За да запази хубостта и здравето си, твоята дъщеря трябва да прави всеки ден по една баня от сълзите на твоите поданици.
35.2 Добрият пастир ( втори вариант )
Веднага астролозите се явили при царя, направили хороскоп на детето и казали: „За да запази хубостта и здравето си, твоята дъщеря трябва да прави всеки ден по една баня от сълзите на твоите поданици."
5.2.1920г.
36. Мъчението, ИБ ,ООК ,
От мъчението излиза здравето; от труда – щастието, а от работата – блаженството. Мъчението се издържа чрез здравето, а трудът – чрез щастието.
Какво обяснение повече мога да ви дам, когато сте вън от школата? А резултатът от мъчението на физическото поле – това е здравето.
28.3.1920г.
37. Законът и пророците,  НБ , София
Аз ще му отнема богатството, децата, ще засегна и здравето му, след това ще видиш, какъв е той. – Направи опита, но внимавай да не му отнемеш живота.
4.4.1920г.
38. Зачудиха се,  НБ , София
Здравият гледа на здравето като на обикновен процес, който е в реда на нещата, а на болестта – като на необикновен процес. От гледището на духовния свят е точно обратно; там считат здравето за необикновен процес, а болестта – за обикновен.
19.8.1920г.
39. Новото човечество, СБ , В.Търново
Но в затвора той изгубва здравето си и държавата го храни.
20.3.1921г.
40. Фарисей и садукей,  НБ , София
Не се питайте дали сте православни или евангелисти, но си задайте въпроса: „Служа ли на Господа в името на великата Любов и Мъдрост? Готов ли съм да държа страната на Господа?“ Ако си отговорите положително, всичко ще се оправи – здравето ви ще се възстанови, мирът ви ще се върне, и животът ви ще се осмисли.
40.2 Фарисей и садукей ( втори вариант )
Ако си отговорите въ положителна смисъль, всичко ще се оправи – здравето ви ще се възстанови и въ дома ви всичко ще се нареди.
10.4.1921г.
41. Любовта, носителка на живота,  НБ , София
Разумният живот се заключава в чистотата и здравето.
41.2 Любовь – носителка на вѣчния животъ ( втори вариант )
Казвате: „Обичаме здравето, но Господь да ни го даде“.
17.4.1921г.
42. Огнената пещ,  НБ , София
42.2 Огнената пещь ( втори вариант )
Кой животъ е по-приятенъ, животътъ на съня или да се пробудите; животътъ на пиянството или трѣзвиятъ животъ? Сега пияницитѣ постоянно дигатъ пълни чаши: „Хайде за здравето на България! Нашитѣ побѣждаватъ.
25.5.1921г.
43. Път на мисълта, ИБ , Витоша
Какво разбрахте от това, което ви говорих досега? — Ние разбрахме, че най-ценното в живота е здравето. — Как се придобива то ? Какъв метод знаете за придобиване на здравето? — Като живеем разумно. — Какво разбирате под „разумно живеене" ? — Да се храним правилно, да мислим и да чувстваме право. — Според мене, отговорът ще бъде прав, когато направите опит да живеете разумно.
5.6.1921г.
44. Ангелът отговори,  НБ , София
Космите имат отношение към здравето, а същевременно държат топло на главата и врата.
9.6.1921г.
45. Физическият живот – път към духовния и Божествен живот, ИБ , Витоша
Добре, здравето е целта, но как да се добие това здраве? Какви методи, какви начини има за това? (Отговарят: Да се живее разумно, умерено.) В какво седи разумното, умереното? (Отговарят: В храната, в мисълта, в желанията.)
12.6.1921г.
46. Двете жени, НБ , София
46.2 Двѣтѣ жени ( втори вариант )
Богъ ви е далъ здраве, но това здраве ще използувате за пакость на вашитѣ близки, като извършите нѣкакво прѣстѫпление, затова Богъ изпраща този лошъ духъ да ви отнеме здравето и вие трѣбва да му благодарите.
20.6.1921г.
47. Влиянието на хармонията в живота, ИБ , БС ,
Като казвам любовта, подразбирам, че любовта предшества хармонията, а хармонията създава условия да се прояви тази велика Божествена сила, която, като дойде, внася здраве, а здравето внася хармония. Външната хармония дава условия за любов, любовта - живот, животът - здраве, а здравето внася вътрешна хармония у нас.
2.10.1921г.
48. Поздравът на Любовта, НБ , София
Казвам: Като превърнеш тази енергия в първа степен, ще получиш първия дар – здравето.
48.2 Поздравътъ на Любовьта ( втори вариант )
И като я прѣвърнешъ въ първа степень ти даватъ първия даръ, който е Здравето.
30.10.1921г.
49. Синът Божий,  НБ , София
И действително, спечелва той пари, направил си къщи, имал вече изобилно да яде и пие, но разболял се и три години лежал на легло и казвал: „Господи, вземи ми всичките къщи и пари, не искам нищо друго, дай ми голото здраве, няма по-хубаво нещо от здравето“. И Стоян е трябвало три години да седи, за да разбере смисъла на здравето. Сега съвременните хора ще кажете: „Що ни трябва голото здраве?“ – Господ ще ти даде къщи, ще ти вземе здравето, ще каже: „Туй, което искаш, дадох ти“.
18.5.1922г.
50. Необятната любов, ООК , София
50.2 Необятната любов ( втори вариант )
Утре ще изгубиш богатството, силата, здравето, учеността и светостта си и ще те изхвърлят навън като непотребна вещ.
26.5.1922г.
51. По пътя, ООК , Витоша
51.2 Правият път ( втори вариант )
Помнете: задачите, които ви се дават в школата, развиват смелост и решителност в ученика; здравето му закрепва, умът му се развива и той започва да мисли право.
15.6.1922г.
52. Мисъл и действие, ООК , София
Явяват се болести, които помитат здравието и знанието, което имат.
30.7.1922г.
53. И Петър Го взе настрана,  НБ , Чамкория
Питам сега: Защо само сух препечен хляб ще ядеш? Ама тъй казал лекарят! Вие правили ли сте опит, да видите дали този сух хляб дава всички елементи, необходими за здравето? А пък аз, като дойде при мене някой, ще му кажа изведнъж: „Не яж 4 дни нищо!“ Нищо повече! 4 дни глад, на общо основание! Защото след като лекарят му нареди всички тези форми – боб, леща, баница и други, болният като седне, започва да ги преповтаря в ума си, и те произвеждат отрицателни резултати.
25.8.1922г.
54. Какъв трябва да бъде ученикът, СБ , В.Търново
Ако някому е слаба паметта, да си подобри паметта; ако някому е слабо здравето, да засили здравето си – във всяко направление да добие нещо, и да докажем, че нашето учение е учение, което засяга живота целокупно.
19.11.1922г.
55. Да наследя,  НБ , София
Тя веднага го познала и извикала: Прости ми, прости, сгреших пред тебе! Той прострял ръката си над нея, и здравето й моментално се възстановило.
19.11.1922г.
56. Музика и пеене – средство за тониране, ООК , София
Е, питам сега: Тази сила на здравето, която имаме, зло ли е? Не е.
13.12.1922г.
57. Закон за съотношения,  МОК , София
Питам кое струва повече в дадения случай – сливите или здравето? Ето, една ваша несполука се последва от сполука.
2.1.1923г.
58. Правилният растеж на Ученика, ООК , София
Всеки иска да подобри материалното си положение; всеки иска да подобри здравето си, семейните си отношения, отношенията между приятелите, всеки иска да усили своя ум, да облагороди своето сърце, да уякчи своята воля.
11.2.1923г.
59. Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни,  НБ , София
Този моралъ, тази любовь си има закони, чрѣзъ които може да подобри здравето ни, да просвѣтлятъ ума ни, да регулиратъ сърдцето ни, да усилятъ волята ни, да дадатъ потикъ на нашата съврѣменна деятелность.
59.2 Ще бъдете свободни ( втори вариант )
Този морал, тази любов могат да подобрят здравето,; да просветят ума, да разширят сърцето, да дадат подтик на духа.
14.2.1923г.
60. Предназначение на слънцето, луната и звездите,  МОК , София
Как се познавате? Днес сте здрави, поправени, румени, но утре заболявате от някаква болест и изгубвате руменината и здравето си.
18.2.1923г.
61. Не дойдохъ да разруша, но да изпълня,  НБ , София
Този опитъ е слѣдующиятъ: Разболѣетѣ се, на умиране сте, кажетѣ си така: „Ако думитѣ на онзи човѣкъ, който ни проповѣдва тамъ, сѫ Божествени, въ името на тия думи, Господи, повърни ми здравето, азъ ще слушамъ, ще ти служа“.
7.3.1923г.
62. Педагогическа лекция,  МОК , София
Ако с приближаването си към учителя си здравето ви се възстанови, сърцето ви се успокои и умът ви се просвети, той е истински добър, той е Учителят.
Който иска да изправи живота си, да възстанови здравето си, той трябва да възлюби Истината.
19.3.1923г.
63. Смисълът на противоречието, ООК , София
Пък ако в душата ти влезе страх, ще се уплашиш и ще си кажеш: „Може тук да ме хване главоболие, може да изгубя здравето си, да стана някой инвалид.
14.11.1923г.
64. Излишък и недоимък в живота, ООК , София
Някой трябва да отдели не от излишъка си, ами да направи една жертва, да отдели малко от живота си, за да се възстанови здравето на болния.
16.3.1924г.
65. Движение на енергиите. Закон за поляризиране,  МОК , София
Здравето ви, способностите ви зависят именно от вашите клетки.
30.3.1924г.
66. Плати ми, що ми си длъжен,  НБ , София
Следователно, здравето е нужно за физическия човек; знанието е нужно за духовния, т.е. за образования, а любовта – за Божествения.
20.4.1924г.
67. Предаване на мислите. Музикалност,  МОК , София
В туй отношение добрите приятели са добра ограда за здравето, а лошите приятели всякога носят болести и страдания.
19.10.1924г.
68. Настанало е царството Божие, НБ , София
И Христосъ казва: „Ако азъ мога чрѣзъ този серумъ да изпѫдя микробитѣ навънъ, значи настанало е здравето у васъ“.
68.2 Настанало е царството Божие ( втори вариант )
И Христос казва: „Ако аз мога чрез този серум да изпъдя микробите навън, значи настанало е здравето у вас.“ Следователно, ако едно учение, може, като този серум, да внесе във вашия ум, който се гърчи, яснота и пряснота и го освободи, изпъди от него всички заблуждения, ако може да подобри вашия живот, питам: Не е ли изпъдило онези бесове? – Разбира се, че ги е изпъдило.
30.11.1924г.
69. Който се учи, НБ , София
Ако ти внесешъ въ твоя организъмъ храна, която може да отрови кръвьта ти, и съ това да повлияе върху здравето на дѣцата ти, тази храна полезна ли е? Днесъ има споръ между всички лѣкари по въпроса за храната.
69.2 Който се учи ( втори вариант )
Ако ти внесеш в твоя организъм храна, която може да отрови кръвта ти, и с това да повлияе върху здравето на децата ти, тази храна полезна ли е? Днес има спор между всички лекари по въпроса за храната.
14.12.1924г.
70. Да Го посрещнатъ, НБ , София
Подъ животъ разбираме всичко туй, което човѣкъ съзнава: да се радва на всички блага, на всичко, което е опиталъ, на здравето си, за да бѫде чрѣзъ тѣлото си въ съприкосновение съ живата природа и да изпита благата, които Богъ му е далъ.
70.2 Да Го посрещнат ( втори вариант )
Под живот разбираме всичко туй, което човек съзнава: да се радва на всички блага, на всичко, което е опитал, на здравето си, за да бъде чрез тялото си в съприкосновение с живата природа и да изпита благата, които Бог му е дал.
17.12.1924г.
71. Хармонична деятелност, ООК , София
По какво се отличават? – По едно нещо, а именно: единият ще развали здравето си, а другият ще бъде здрав.
Онези пък, които служат на дявола, ще изгубят здравето си.
11.1.1925г.
72. Тѣсниятъ пѫть, НБ , София
При това, такава една чашка винце е една уловка въ живота ви: отъ него може да се разсипе и здравето ви, а може да изгубите и смисъла въ живота си.
72.2 Тесният път ( втори вариант )
При това, такава една чашка винце е една уловка в живота ви: от него може да се разсипе и здравето ви, а може да изгубите и смисъла в живота си.
15.2.1925г.
73. Високите места и чистият въздух,  МОК , София
Аз не говоря за обикновената чистота, която в хигиенично отношение е мярка против болестите, но говоря за духовната чистота, която е необходима за здравето.
22.2.1925г.
74. И пишеше на земята, НБ , София
А що е простудата? – Простудата показва, че организмътъ е изгубилъ своята първоначална жизнена сила, или е изгубилъ трептенията, при които здравето може да се прояви.
74.2 И пишеше на земята ( втори вариант )
А що е простудата? – Простудата показва, че организмът е изгубил своята първоначална жизнена сила, или е изгубил трептенията, при които здравето може да се прояви.
1.3.1925г.
75. Сега скърбь имате, НБ , София
Най-послѣ, обаче, си казахъ: Господи, ако сѫществувашъ, покажи ми единъ начинъ, какъ да излѣкувамъ този боленъ! Получихъ отговора на молитвата си, приложихъ новъ методъ и успѣхъ.“ И дѣйствително, дошло му на умъ да употрѣби едно просто лѣкарство, което нѣма да ви кажа, но отъ тамъ насетнѣ здравето на този боленъ се подобрило, той се съвзелъ напълно оздравелъ.
75.2 Сега скръб имате ( втори вариант )
Най-после, обаче, си казах: Господи, ако съществуваш, покажи ми един начин, как да излекувам този болен! Получих отговора на молитвата си, приложих нов метод и успях.“ И действително, дошло му на ум да употреби едно просто лекарство, което няма да ви кажа, но от там насетне здравето на този болен се подобрило, той се съвзел напълно оздравял.
25.3.1925г.
76. Придатъците на разумния живот, ООК , София
Всякога, когато ръцете ви са нечисти, тази нечистота носи в себе си една отрицателна сила, която действа вредно и върху здравето.
17.6.1925г.
77. Успоредните линии, ООК , София
Ако този болен човек възприеме всичко, което му казваме, и каже на лекаря и на майка си да не идват повече при него, а сам той се обърне към Господа и обещае, че ще изпълни Волята Божия, че е готов да пожертва всичко за Бога, в него ще стане един вътрешен преврат и здравето му ще се възстанови.
21.6.1925г.
78. И оздравѣ дъщеря ѝ,  НБ , София
Здравието, това е единъ плюсъ на живота. Въ човѣка има три състояния: едното наричамъ естествено състояние, което е здравето. Здравето, значи, спада къмъ естественото състояние.
Ние трѣбва да разбираме върху какви закони почива здравето. Здравето почива върху почвата, на която живѣемъ и върху храната, която приемаме.
Какъ мислите, каква ще бѫде тогава вашата философия? - Ами като душа ще бѫда! Хубаво, правилъ ли си опитъ да видишъ, какво нѣщо е твоята душа? Правилъ ли си опитъ да се молишъ за здравието на тази душа? Тази идея, – да се сродимъ съ нашата душа – трѣбва да проникне въ цѣлото ни сѫщество.
78.2 И оздравя дъщеря й ( втори вариант )
Здравето, това е един плюс на живота. В човека има три състояния: едното наричам естествено състояние, което е здравето. Здравето, значи, спада към естественото състояние.
Ние трябва да разбираме върху какви закони почива здравето. Здравето почива върху почвата, на която живеем и върху храната, която приемаме.
Как мислите, каква ще бъде тогава вашата философия? - Ами като душа ще бъда! Хубаво, правил ли си опит да видиш, какво нещо е твоята душа? Правил ли си опит да се молиш за здравето на тази душа? Тази идея, – да се сродим с нашата душа – трябва да проникне в цялото ни същество.
11.10.1925г.
79. Великиятъ законъ,  НБ , Русе
Ешуа-Бенгамъ знаялъ законитѣ, по които могатъ да се излѣкуватъ и започналъ да ги лѣкува: на единъ възстановилъ очитѣ, на другъ – краката, на трети – рѫцѣтѣ и слѣдъ като възвръщалъ здравето имъ напълно, измѣнялъ лицата имъ и ги освобождавалъ, като имъ казвалъ да не разправятъ никому, какъ е станало тѣхното излѣкуване.
79.2 Великият закон ( втори вариант )
Ешуа-Бенгам знаял законите, по които могат да се излекуват и започнал да ги лекува: на един възстановил очите, на друг – краката, на трети – ръцете и след като възвръщал здравето им напълно, изменял лицата им и ги освобождавал, като им казвал да не разправят никому, как е станало тяхното излекуване.
10.1.1926г.
80. Давам власт,  НБ , София
Здравето на който и да е човек зависи от неговия разумен живот.
Ще постиш, за да възстановиш здравето си, да повишиш вибрациите на своя живот.
20.1.1926г.
81. Четирите действия, ООК , София
По какво се различават тези две състояния? Ако се обърнете към съвременните медици, те ще ви дадат ред отличителни качества за болния и за здравия човек, както и ред правила за лекуване на болния и за запазване здравето на здравия. Водата на първите извори е магнетическа; тя се отразява благоприятно върху здравето на човека. Влиза в кръчмата, среща се с приятели и започва: хайде за здравето на жена си; хайде за здравето на децата си - времето лети.
21.1.1926г.
82. Без наука няма сполука, ИБ , БС , София
Това е необходимо за здравето на тялото и за неговото благосъстояние.
24.1.1926г.
83. Мария избра,  НБ , София
От този триъгълник ние още съдим и за здравето на човека, какво е състоянието на неговите дробове и на всичките му удове.
11.4.1926г.
84. И земята ще се изпълни със знание,  НБ , София
Сега ние, съвременните хора, се плашим за здравето си и търсим лекари.
18.4.1926г.
85. Качествата на здравия човек,  МОК , София
85.2 Качества на здравия човек ( втори вариант )
Тази вечер ще говоря върху темата „Качества на здравето, или качества на здравия човек".
16.5.1926г.
86. Здраво мислене,  МОК , София
Ако сте здрави, ще изгубите здравето си; ако сте богати, ще изгубите богатството си.
19.5.1926г.
87. Методи и пътища на идейния свят, ООК , София
Казвам: Да се самовладее човек, това е необходимо и за здравето, и за дисциплинирането на ума, и за развитие на неговите способности, както и за разработване на сърцето.
23.5.1926г.
88. Скритото имане,  НБ , София
Тогава, кое е същественото у човека? Сегашните хора, за да покажат, че някой човек е здрав, претеглят го, за да видят колко тежи, но здравето с тегло не може да се измерва.
20.6.1926г.
89. В малкото,  НБ , София
Съзнанието на всинца ви трябва да бъде будно, понеже от него зависи вашето развитие, от него зависи здравето на тялото ви, на сърцето, от него зависи стабилността и устойчивостта на човешкия ум в своите прояви.
27.6.1926г.
90. В своите си,  НБ , София
Какъв е онзи свят? Онзи свят е свят на здравето. Ами ако аз съм един болник със счупени крака и ръце, какво ще правя като отида на онзи свят между здравите? Какво ще ме ползва този свят? Аз трябва да зная законите на здравето, че като отида между здравите да мога да се ползвам от това здраве.
9.7.1926г.
91. Педагогически правила, МС , София
Изгубиш къщата си, изгубиш здравето си, уволнят те от служба, казваш: светът се е развалил.
22.8.1926г.
92. Светлият път на Знанието, СБ , София
Сега, аз не искам да ви давам примери от това, което става между вас – не е хубаво, не действа добре, но казвам: този закон е верен по отношение на здравето.
28.8.1926г.
93. Правосъдие, СБ , София
На кого е потребно здравето, На здравия или за болния? – На болния.
Казах ви, че здравето е за болните, знанието за невежите.
Ние искаме, като добием здравето, да е с нас.
6.10.1926г.
94. Двата полюса, ООК , София
Здравето на човека зависи от неговата мекота.
13.10.1926г.
95. Свободно движение, ООК , София
Здравето е първото условие за ученика.
20.10.1926г.
96. Най-голямото веселие и най-малката радост, ООК , София
Когато постите, трябва да имате поне най-малки резултати в няколко направления: да подобрите здравето си, главно нервната система; да подобрите чувствата си, да внесете в тях малко повече мекота и в ума си да внесете повече светлина.
24.10.1926г.
97. Ранните лъчи.,  МОК , София
За кого се отнася хигиената: за болния или за здравия? Хигиената посочва на болния начин, по който да се лекува и да възстанови здравето си, а здравият предпазва от заболяване.
31.10.1926г.
98. Неговата заповед,  НБ , София
Ако богатството и здравето на човека във физическия му живот създават неговата смърт в духовно отношение, това здраве и това богатство не са необходими.
Деня, в който загубите чистотата си, изворите, каналите на вашия живот ще се задръстят, и вие ще се лишите от силата и здравето си, ще започнете да боледувате, да се дразните, ще изгубите свободата си, ще очаквате на чужда помощ и т.н.
17.11.1926г.
99. Устои на съзнанието, ООК , София
Който иска да запази здравето си, да продължи живота си, той трябва да запази подвижността на тялото си.
21.11.1926г.
100. Как ти се отвориха очите,  НБ , София
Здравето не подразбира пълнота, но то носи радост и веселие в живота на човека.
28.11.1926г.
101. Не Го приеха,  НБ , София
Кога може човек да прогресира: когато живее в хармония, или в дисхармония? Когато е здрав или когато е болен? - Хармонията и здравето са условия за прогресирането на човека.
19.12.1926г.
102. Те свидетелстват,  НБ , София
Защо му е мекотата? - Да придобива чистота? Защо му е чистотата? - Чистотата е носителка на здравето; здравето пък е необходимо за живота.
2.1.1927г.
103. Влизане,  НБ , София
Духът ще донесе абсолютната справедливост; водата ще донесе мекотата и чистотата; чистотата ще донесе здраве, а здравето – светлина.
9.1.1927г.
104. Сам с ума си,  НБ , София
Служиш ли на този закон, и парите ще ти вземат, и здравето ще ти вземат, и чувствата ще ти вземат, и знанието ще ти вземат, и ти ще останеш сам в света като пътник, изхвърлен на някой пуст остров след голямо корабокрушение.
Казвам: Днес лекарите имат известно предназначение, но какво ще бъде предназначението им след хиляди години, когато всички хора станат здрави? – Тогава те няма да лекуват болни хора, но ще учат здравите, как да пазят здравето си.
12.1.1927г.
105. Предназначение, ООК , София
В тази книга се крие здравето, силата, знанието, богатството, които човек търси.
26.1.1927г.
106. Което оправя, ООК , София
Придобиване на здравето трябва да бъде идеалът на съвременния човек.
16.2.1927г.
107. Великата задача на човека, ООК , София
Например когато здравето дойде в човека, той дава от себе си, от своя организъм всичко излишно, всичко непотребно.
2.3.1927г.
108. Възможни постижения, ООК , София
Когато ученикът разбере, че върви напред, здравето му се подобрява, умът просветява, сърцето се разширява и облагородява.
6.3.1927г.
109. Възпитание и самовъзпитание,  МОК , София
109.2 Мислете за слънцето! ( втори вариант )
Като ученици на окултна школа, вас ви е потребно здравето.
13.3.1927г.
110. Няма тайно,  НБ , София
Здравият пък, ако иска да запази здравето си, също така трябва да пее.
Престана ли да си служи с машинката, и здравето му се изгуби.
27.3.1927г.
111. Планетни влияния,  МОК , София
И като възрастен, и като стар човек трябва да запази детинското в себе си - то представлява онази чистота, която е необходима за здравето на човека.
3.4.1927г.
112. Скрити сили,  МОК , София
112.2 Скрити сили ( втори вариант )
Ако мислиш за здрав човек, тези енергии на здравето ще протекат и у тебе.
10.4.1927г.
113. Двама синове,  НБ , София
Следователно, що се отнася до здравето, казвам: здравето зависи от съзнанието на човека. Не търсете здравето в силата! Силата е резултат. Мирът, здравето, мощта, добрите чувства и всички сили, изобщо, които съществуват в човека, произтичат от неговото съзнание.
10.4.1927г.
114. Образи на реалността,  МОК , София
Някои казват, че един от признаците на здравето е индиферентността на човека - това не е вярно; всъщност болният човек е индиферентен, не се интересува от нищо друго, освен от мисълта по-скоро да оздравее.
114.2 Образи на реалността ( втори вариант )
Лекарят трябва да знае в какво седи здравето. Те казват: «Този човек е анормален.» Коя е нормата за здравия човек? Ако е яденето – най-хубаво яде прасето. «Ама, казва, той е индиферентен.» Индиферентността не е един признак за здравето.
22.4.1927г.
115. Бележки от разговори с Учителя, ИБ , София
Имате, да кажем, пари в банката, но явява се въпросът - здравето ви? Щом сте хилав, ще прекарате един лош, не добър живот, а трябва ви здраве, трябва доброта.
23.4.1927г.
116. Храна, вода, топлина, светлина, ИБ , София
Та за здравето на вашите деца екскурзии ще правите.
24.4.1927г.
117. Изостаналите укрухи,  НБ , София
И ако го пита някой, какво е изгубил, той ще каже: изгубих здравето си, изгубих силата си, изгубих паметта си.
24.4.1927г.
118. Великденски подарък, МОК , ИБ , София
Как се познава здравето? Като се срещнат двама здрави хора, винаги се сприятеляват.
118.2 Хигиенични правила ( втори вариант )
Като млади вие трябва да пазите здравето си и да го поддържате. Първото условие за поддържане на здравето е чист въздух, слънце и разходки.
Дръжте в ума си мисълта за здравето си, за красивото и великото в живота и от нищо не се страхувайте.
Как се познава за пример здравето? Като се срещнат двама здрави хора, става правилна обмяна на живите вещества.
26.4.1927г.
119. Екскурзиите и слънцето, ИБ , София
Там има мазнини и др., които пречат на здравето.
15.5.1927г.
120. Светлият кръг,  МОК , София
Чистотата е свързана със здравето; чистият външно и вътрешно човек е абсолютно здрав.
18.5.1927г.
121. Общи упътвания, ООК , София
Ако аз ви кажа някои признаци, които се отнасят до здравето ви, ще се уплашите: ще погледнете само на отрицателната страна на тия признаци и ще извадите криво заключение.
22.5.1927г.
122. Що искате,  НБ , София
Отвън той може да разполага с големи богатства, да има почитанието на хората, но отвътре той е неспокоен, не може да спи, има лоши предчувствия и смущения, започва да губи здравето си: краката му отслабват, очите му потъмняват и т. н.
29.5.1927г.
123. Благо и леко,  НБ , София
Здравето на човека не трябва да е като на съвременните хора, но всяка клетка от неговия организъм трябва да е изтъкана от най-чиста, фина материя, да не се разваля при никакви условия.
8.6.1927г.
124. Основни мисли, ООК , София
Питам: кой е най-лесният въпрос? Най-лесният въпрос, който болният може да зададе, е кой, как и кога може да му помогне да възстанови здравето си.
19.6.1927г.
125. Ще оздравее,  НБ , София
Съвременните хора трябва да разбират правилно философията на здравето.
Ако ми помогне Господ да оздравея, ще ценя само здравето си. И с камъни да ме товари, ще се радвам на здравето си и доволен ще бъда.
Казвам: като знаем цената на здравето, и ние трябва да искаме от Бога главно здраве, живот, пълен със светли мисли и чувства.
6.7.1927г.
126. В живота, ООК , София
Кой е виновен за пияницата, че губи здравето, способностите си? Той сам е виновен.
Здравето на човека зависи от благосъстоянието на черния дроб.
15.8.1927г.
127. Правата мисъл, МС , София
Здравето в живота не може да дойде без Бога.
19.8.1927г.
128. Духът на Господа, СБ , София
Всеки съвременен човек трябва да се запознае с физиологическите закони на своя организъм, да знае от какво зависи здравето му, както и доброто чувстване и правилно мислене.
Свържи се с Божията мисъл, и здравето в теб ще се възстанови.
Днес хората трябва да се лекуват дотолкова, доколкото здравето за тях представлява една съединителна нишка с Божията Любов.
24.8.1927г.
129. Свещеният час, СБ , София
Той трябва да пие най-хубавата вода, защото тя дава най-добри условия за здравето, което е необходимо за проявлението на правата мисъл.
Ако умът на човека е буден, и здравето му е осигурено.
24.8.1927г.
130. Явно говорих, СБ , София
Ако не обичате Господа, парите ви ще вземат, здравето ви ще вземат, общественото ви положение ще вземат, децата ви ще вземат, жената ви ще вземат, докато най-после и вас вземат.
Каже ли ти някой, че ще се разболееш, ще си кажеш: „Аз зная това, но след болестта ще дойде здравето“. – „Ти направи много голяма погрешка.“ – – „Тъй е, аз зная, че направих голяма погрешка, но като оздравея, ще се заема да я изправя и на нейно място ще туря една хубава добродетел.“ – „Ти ми каза обидна дума, с която ме ухапа.“ – „Да, така е, като ме срещнете след време, моят език ще бъде толкова мек, че като ви кажа една сладка дума, няма да остане никакъв спомен от първата.“ – „Ти си малко недодялан.“ – „Тъй е, но след време ще бъда тъй одялан, че ще ми се чудите.“ – „Ти си прост човек.“ – „Така е, но след време ще бъда толкова учен, че вие ще се радвате на моята ученост.“
31.8.1927г.
131. Малките резултати, ООК , София
Например лекарят казва на болния да не говори, да пази строга диета, но тъкмо тогава ще се изредят всички негови близки да му говорят, да го разпитват за здравето, да му носят различни яденета: кокошка агънце и т. н.
Каквото е здравето за физическия свят, такова нещо е чистотата за духовния свят и такова нещо е справедливостта за Божествения свят.
4.9.1927г.
132. Мнозина казваха,  НБ , София
Често хората се безпокоят за прехраната, за здравето си, за взаимните си отношения и намират, че всичко това прави живота труден, непоносим.
25.9.1927г.
133. Линиите на ума и сърцето,  МОК , София
Обичта подобрява здравето на човека. Аз пък казвам: Слабият в здравето си да обича. В скоро време здравето ви ще се подобри.
25.9.1927г.
134. Оскърбени,  НБ , София
Казва някой: Здрав бях, но хората ми отнеха здравето. Не, никой не може да отнеме здравето на човека; никой не може да отнеме храната, въздуха, водата, светлината, топлината, както и мисълта и чувствата на човека.
16.10.1927г.
135. Призови Симона!,  НБ , София
Тази храна трябва да развива в човека такава мощ и сила, такива възвишени състояния, които да го карат да слави Бога и да Му благодари за силите, за здравето, с които разполага, за да бъде добър работник на Божествената нива.
23.10.1927г.
136. По-долен от ангелите,  НБ , София
При това положение, вие ще си останете обикновен човек, и нещастието, в разни форми, ще ви следва: възлюбеният ви ще ви напусне; богатството си ще изгубите, здравето ви ще изчезне; общественото си положение ще изгубите.
30.10.1927г.
137. Съответствие на величините (Съотношение на величините),  МОК , София
Щом се развалят зъбите, човек не яде сладко, храносмилането не става правилно, а оттам и здравето му се разстройва.
9.11.1927г.
138. Космически възприятия, ООК , София
Знанието, богатството, здравето им се изгуби и днес вървят безпомощни, невежи, болни и сиромаси.
16.11.1927г.
139. Превръщане на киселините, ООК , София
Запример, излекуват един човек, но като не знае как да поддържа здравето си, той влошава положението си.
20.11.1927г.
140. Скритите сили,  МОК , София
Здравето му се разстроило, той заболял и един ден умрял.
27.11.1927г.
141. Ще оздравее момчето ми,  НБ , София
Здравето, богатството, щастието, честта и славата на човека зависят изключително от неговия ум.
Тогава ще забележите подобрение в здравето си, в умственото и в духовното си развитие, а също така и подобрение в целия ви дом.
4.12.1927г.
142. Лъч на пробуждане,  МОК , София
Добре е човек да привикне да пее, да трансформира състоянията си, да издържа, да подобрява здравето си.
4.12.1927г.
143. Седем кошници,  НБ , София
Здравият се страхува да не изгуби здравето си.
Здравето е животът, а разумността е дрехата, с която здравият се облича.
11.12.1927г.
144. За приятелите си,  НБ , София
Само слънчевата енергия е в състояние да възстанови силата, здравето на човека.
18.12.1927г.
145. Твърдата храна,  НБ , София
Следователно, когато небето изпраща при вас един обикновен човек, с житно зърно в колата си, не го връщайте назад, но благодарете на Бога за здравето, което ви дава.
При един от израилските пророци, на име Елисей, дошъл един от царските посланици, Азаил, да го запита за здравето на Сирийския цар.
15.1.1928г.
146. Заветът,  НБ , София
Съвременните културни хора се намират в положението на американската лоза, присадена на българска почва; но щастието, блаженството и здравето, по този начин не могат да дойдат.
29.1.1928г.
147. Синове на възкресението,  НБ , София
Здравето, както и правилното развитие на човека, не седи само в неговата дебелина.
5.2.1928г.
148. Дерзай, дъще!,  НБ , София
Здравето е необходимо условие за ученето.
9.2.1928г.
149. Озлобяване, мъка, скръб, ООК , София
Златото е емблем на слънцето, на енергията, на здравето, на чистотата.
26.2.1928г.
150. Дванадесетте племена,  НБ , София
Здравето е качество на човешката душа, на човешкия дух. В това отношение, човек трябва да пази здравето си като рядка скъпоценност.
Като знае това, човек трябва свещено да пази здравето си, което Бог му е дал. Запазването на здравето почива на един реален, а не илюзорен, фантастичен закон.
Важното за човека е здравето, щастието, към тях той се стреми.
За да запазите здравето, което ви е дадено, всяка сутрин, като ставате, казвайте: Бог ме е благословил, дал ми е здраве, дал ми е един талант, върху който трябва да работя, за да го развия.
Следователно, докато сте на земята, радвайте се на живота! Радвайте се на изгряващото слънце! Радвайте се на цветята, които растат и цъфтят! Радвайте се на птичките, които пеят! Радвайте се на здравето си, на разположението си! Всичко, което ви е дадено, струва повече от милиони.
20.4.1928г.
151. Будният ден,  МОК , София
„Тогаз твоята светлина ще изгрее като зората, и здравето ти скоро ще прозябне, и правдата ти ще предиде пред тебе, и славата Господня ще ти е задна стража.“ (– 8-ми стих.) „Тогаз ще зовеш, и Господ ще отговаря; ще викнеш, и Той ще рече: „Ето, аз“.“
22.4.1928г.
152. За съдба дойдох,  НБ , София
Не, нека ги освещават, но поне 4 – 5 пъти през годината да излизат сутрин рано под открито небе да се помолят на Бога, да Му благодарят за живота, за здравето и за благоденствието, което им е дал.
27.4.1928г.
153. Смирението,  МОК , София
Златото има отношение към здравето.
29.4.1928г.
154. Който се отмята,  НБ , София
Благодарете за здравето, което имате; благодарете за здравите мисли и чувства.
4.5.1928г.
155. Двете посоки,  МОК , София
И обратно: Крайният предел, до който здравето може да се развива, е придобиване на живота.
Значи първите плодове на здравето са любовта, доброто и животът; първите плодове на болестта са омразата, злото и смъртта.
Трябва по научен, естествен път да влязат в пътя на здравето. Вяра и безстрашие се иска от човека, за да премине пропастта, която разделя пътя на болестта от пътя на здравето.
Ще знаете, че човек може да реши задачите си, когато постави болестта и здравето вън от себе си, само като възможности. Въпреки това, той не може да избегне нито болестта, нито здравето.
Той може, като химик, да различава свойствата на първото състояние – на болестта, и на второто – на здравето, и да определя посоката на тяхното движение още докато са в зародиш. За следния път нека всеки от вас да намери в себе си две състояния на болестта и две – на здравето и да си ги отбележи. Змийчето ще започне да пълзи по земята – пътят на болестта и смъртта, а славейчето ще литне нагоре – по пътя на здравето.
Три елемента са необходими, за да бъде човек богат: да прояви доброто, разумността и здравето си.
11.5.1928г.
156. Методи за хранене,  МОК , София
Ако сте се хранили правилно, ще имате добри резултати, както върху здравето, така и върху мислите и чувствата.
16.5.1928г.
157. Разумни отношения, ООК , София
Престане ли да изпълнява волята Божия, с това заедно той губи и положението, и здравето си, както и условията за своето развитие.
25.5.1928г.
158. Правилно дъвчене,  МОК , София
Ако кажете на пияницата, който живее в стария порядък, че не трябва да пие, той ще се намери в противоречие и ще каже: „Човек не може да не пие“. – Не може да не пие, но какво? Без вода не може, а не без вино. – „Нямам ли право да мисля?“ – Имаш право, но какво трябва да мислиш? Ако и ти по цели часове държиш отрицателни мисли в ума си, не приличаш ли на пияницата? Какво печели пияницата? Не само че нищо не печели, но губи силите и здравето си.
22.8.1928г.
159. Ключът на живота, ООК , София
Той я запитва: „Кой те изпрати при мене?“ – „Господ.“ – „Ти си болест, понеже не обичаш здравето, изключваш го от себе си.
12.9.1928г.
160. Много знания, ООК , София
Знанието огражда щастието; знанието огражда здравето; знанието огражда малките придобивки на човека.
12.10.1928г.
161. Закон за постижение,  МОК , София
От това зависи неговата мисъл и здравето му.
31.10.1928г.
162. Накъде, ООК , София
Днес всички хора говорят за хигиена, за запазване на здравето, но малко правят в това отношение.
30.11.1928г.
163. Дейност и замисъл на природата,  МОК , София
163.2 Деятелност и замисъл на природата ( втори вариант )
Може да кажете: „Защо е така?“ Вие тръгвате за Америка с един параход, кое е по-важно: вашето здраве или здравето на парахода? Най-първо параходът трябва да е здрав, неговото кръвообращение, артериалната и венозната кръв, после неговата мисъл трябва да е здрава, тогава вие може здраво да минете от единия край до другия.
5.12.1928г.
164. Смени на състоянията, ООК , София
Този закон се отнася и до здравето на човека. Докато човек се радва на здравето и го цени, то е постижимо за него. Щом престане да се радва и да не го цени, здравето го напуща. Дето здравето отсъства, там болестта присъства.
7.12.1928г.
165. Хигиена на живота,  МОК , София
Защо боледуват? Значи, не е само до богатата и силна храна, но здравето на човека зависи и от количеството храна, която човек употребява.
Какво е спечелил той? Не само, че нищо не е спечелил, но даже и здравето си разстроил. За предпочитане е да имаш една мисъл, едно чувство, едно действие, колкото и да са малки те, колкото скромно и да са облечени, но да ви повдигат, отколкото богатите и натруфени, които понижават живота и рушат здравето.
12.12.1928г.
166. Разбиране на живота, ООК , София
Здравето на човека е мярка за силата на живота, който тече през него. Като знае това, човек трябва да пази здравето си.
28.12.1928г.
167. Пречупване на светлината, МОК , София
167.2 Трите неизвестни. Пречупване на лъчите, светлината ( втори вариант )
Животът, както е сега на Земята, щом си здрав, природата казва: „Бъди здрав, пази себе си!“ Ти, като си здрав, казваш: „Но мога да бъда и болен.“ До здравето вие туряте болестта. Тогава аз поставям: Здравето се отнася към болестта, тъй както болестта се отнася към здравето.
16.1.1929г.
168. Самоопределение на съзнанието, ООК , София
Бъдете добри зидари и строители! Всеки ден принасяйте жертва жива и благоугодна на Бога, в знак на благодарност за живота и здравето, което ви е дал.
3.2.1929г.
169. Учителю благи,  НБ , София
Тогава, здравето само по себе си ще дойде, като благословение от Бога.
20.2.1929г.
170. Форми в природата, ООК , София
Докато са здрави, те са недоволни от здравето си, намират, че със здраве само нищо не могат да постигнат.
24.2.1929г.
171. Променява времената,  НБ , София
Един пияница, който опропастил живота си, изгубил всичкото си богатство от пиянство, отишъл един ден в една от кръчмите, които обикновено посещавал, и видял там хубави череши Той се обърнал към кръчмаря с молба да му даде една от тия череши, но последният отказал на молбата му. – Тъй ли? Ти опропасти здравето ми, взе всичкото ми богатство, а сега не ми даваш една череша!
3.3.1929г.
172. Даде плод,  НБ , София
Чистата кръв, пък, е основа на здравето.
15.3.1929г.
173. Периодичност в живота,  МОК , София
Положението на пияния, било на физическия, в сърдечния или в умствения свят, е подобно на онзи пияница, който пил за здравето на всички свои приятели и, като тръгнал за дома си, възседнал коня си наопаки – с опашката напред.
24.3.1929г.
174. Сам Отец, НБ , София
Ние препоръчваме любовта, като носител на живота, като носител на здравето, на щастието, на богатството – на всички блага.
21.4.1929г.
175. Наклали огън,  НБ , София
Щом срещне Христа и Го познае, той коренно се изменя: мощна сила прониква в душата му, здравето му се подобрява, чувствата и мислите се повдигат в по-висок свят. Здравето е за разумните хора, а болестите – за неразумните; сиромашията е за разумните хора, а богатството – за неразумните.
10.5.1929г.
176. Добрата дума,  МОК , София
Ако сте хремави, мислете за здравето. Правете точно обратното: мислете за здравето, за да го привлечете и усилите и да се освободите от болестта.
12.5.1929г.
177. Ще ти въздаде,  НБ , София
Човек иска да бъде здрав, но здравето е във връзка с тялото.
19.5.1929г.
178. Голямото благо,  НБ , София
След като се храни при него известно време, всеки ще каже: Откак отидох при този гостилничар, почувствувах се по-добре, умът ми се избистри, здравето ми се подобри.
26.5.1929г.
179. Другата събота,  НБ , София
Пожелавам ти да се гледаш добре, да се изхраниш, да възстановиш здравето си.
2.6.1929г.
180. Огън да запаля,  НБ , София
Вие ще се излекувате и ще благодарите на здравето, на новите условия.
9.6.1929г.
181. Достоен,  НБ , София
Ако някой се осмели да каже, че има свои възгледи, ще го питам: Здрав ли си? Доволен ли си от живота си? Знаеш ли, къде ще отидеш, след като напуснеш земята? Здрав човек е онзи, който притежава качествата, елементите на здравето. Здравето подразбира свят, в който живеят ангелите. В един час, в една минута, в една секунда човек може да придобие здравето си. – Как? – Като се постави на влиянието на специални токове.
16.6.1929г.
182. Да изпълня,  НБ , София
Ако здравето ти днес се подобри, и утре ще има условия да се подобри; ако днес не се подобри, и утре не ще има условия за подобряване.
26.6.1929г.
183. Външните линии на красотата, ООК , София
От това зависи не само здравето на човека, но и успехът на неговите работи.
7.7.1929г.
184. Първите стъпки, МС , София
Слънцето е виновно за всичко: за заразата в света, за крушенията, за знанието, за сиромашията и за богатството, за болестите, за здравето и т.н.
28.7.1929г.
185. Що трябва да речете,  НБ , София
Той започва да пие, да се удоволствува, да ходи по цели нощи, докато съвършено изгуби здравето си.
4.8.1929г.
186. Който слуша моите думи,  НБ , София
Слабият човек иска да бъде здрав, красив, учен, но какво нещо е красотата, учеността и здравето и как ще го постигнат, не знаят.
7.8.1929г.
187. Промени в света, ООК , София
Щом се отнася за здравето, човек трябва да бъде щедър.
Изгубите ли здравето си, без да искате, ще очаквате помощта на другите хора.
14.8.1929г.
188. Пробният камък, ООК , София
Здравето е капиталът на слугата.
Най-после този богат човек осиромашава, изгубва здравето и силите си, децата му умират, жена му остава слаба, немощна.
21.8.1929г.
189. Абсолютна чистота, ООК , СБ , Рила
Който не може да си състави ясна, определена идея за Първата Причина, той не само, че не може да постигне нещо ново, но ще изгуби и онова, което е постигнал Ако е бил учен, ще изгуби знанието си; ако е бил силен, ще изгуби силата си; ако е бил здрав, ще изгуби здравето си; ако е бол богат, ще изгуби богатството си.
Здравето на човека зависи от неговата външна и вътрешна чистота.
189.2 Абсолютна чистота ( втори вариант )
Защо? – Защото здравето на човека зависи от неговата вътрешна и външна чистота.
26.8.1929г.
190. Положителни и отрицателни черти на живота, СБ , София
Първо се е явило богатството в света, а после сиромашията; първо се е явило здравето, а после болестта; първо е дошъл животът, а после смъртта; първо е дошла добродетелта, а после грехът; първо е дошла любовта, а после омразата; първо се е родила мъдростта, а после глупостта.
27.8.1929г.
191. Линиите на природата, СБ , София
Какъв смисъл има такова познаване на Бога? Ако е вярно, че трябва да познаеш Бога в нещастието си, познай Го и в щастието си! Ако Го познаеш в сиромашията, познай Го и в богатството! Ако Го познаеш в болестта, познай Го и в здравето! Ако Го познаеш в невежеството, познай Го и в учеността!
30.8.1929г.
192. Служене, почит и обич, МОК , София
Значи, съдържанието на човешкия организъм е животът; съдържанието на живота е здравето, а здравето се обуславя от хармоничното съчетание между елементите и силите, които действат в човешкия организъм.
Ако даде ход на положителните сили в себе си, и същевременно се свързва с положителните сили на природата, човек подобрява здравето си и се радва на добро разположение.
192.2 Служене, почит и обич ( втори вариант )
Това е животът, а съдържанието на самия живот това е здравето. А здравето подразбира съчетание или хармония на елементите, с които животът функционира.
1.9.1929г.
193. Крадецът и пастирят,  НБ , София
193.2 Да имат живот ( втори вариант )
Що е здравето? Здравият човек, като излезе вън и погледне към небето, трябва да усети една вътрешна радост в себе си.
4.9.1929г.
194. Правилни връзки, ООК , София
Здравето е резултат на правилна обмяна на енергиите в организма на човека, от една страна, както и на правилна обмяна между душите, от друга страна.
6.9.1929г.
195. Смяна на състоянията,  МОК , София
Също така човек може да замести водата с вино, да изгуби своята трезвеност, здравето и силите си.
8.9.1929г.
196. Стотникът,  НБ , София
Стотникът казва на Христа: „Кажи само реч, и момчето ми ще бъде здраво!" Не само момчето на стотника е било болно преди две хиляди години, но когото и да запитате днес за здравето му, всеки ще каже, че не е напълно добре – все го боли нещо.
Въпреки това, в който народ отидете днес, навсякъде ще намерите хора, които използуват ранните слънчеви лъчи, чистия въздух, гимнастиките, пиене на гореща вода, за да подобрят здравето си и да усилят своя организъм.
15.9.1929г.
197. Обикновени и необикновени процеси,  НБ , София
Красива е дрехата на здравето, но красива е и дрехата на болестта.
Същото може да се каже и за здравето, за знанието, за дарбите на човека. Здравето може само да се закрепва, но не и да се предава.
197.2 Тридесет и осем години ( втори вариант )
Здравето например е един обикновен процес - вследствие на това той е неоценен. Когато хората са здрави, те не оценяват здравето.
Здравето, което природата е дала на човека, може да се подкрепва само; но няма ли го той - никой не може да му го даде.
3.10.1929г.
198. Динамическа сила на мисълта, ООК , София
Докато е здрав, човек не мисли за здравето си, не мисли за Бога, за другия свят. Щом се разболее, той започва да мисли, как да възстанови здравето си.
6.10.1929г.
199. Забранихме му,  НБ , София
И това са гениите на човечеството, които разбират и прилагат законите на здравето.
16.10.1929г.
200. Закон за благоприличие, ООК , София
Изгуби ли здравето си, човек пак се лишава от същественото в живота. Здравето носи радост, а болестта — скръб и страдание.
В заключение казвам: Благоприличието е закон за здравето.
25.10.1929г.
201. Здраве, богатство и учение,  МОК , София
Числото осем представя здравето, което можем да уподобим на честолюбив човек. По-голямо честолюбие от това, което здравето крие в себе си, не можем да намерим. Най-малката обида е в състояние да наруши целостта на здравето.
То може да се уподоби на строг господар, който не взима предвид нито здравето, нито материалното положение на човека.
Обаче, онзи, който разбира тия сили, знае, че и парите, и здравето, и учеността се нуждаят от нещо. За да се ползва от здравето си, човек трябва да бъде умен, да знае, как и къде да приложи ръцете и краката си, за добро или за зло.
Употреби ли повече или по-малко храна, отколкото му е определено, това се отразява на здравето му.
Значи, здравето и златото са величини, с които всеки човек трябва да работи. Както слънцето има отношение към здравето на човека, така и златото, което е в кръвта му, също има отношение към здравето.
201.2 Здраве и злато (Здраве, богатство и учение) ( втори вариант )
Кое е най-важното след парите? Кое ви е нужно сега? Здравето. На второ място здравето ви е необходимо. Сега, след като имате парите, здравето и се учите, тогава какво може да се каже? Успехът ви.
Но 9 в дадения случай не разрешава въпроса за здравето. Следователно за здравето имате друго число. Здравето, това е един крайно честолюбив човек. По-честолюбив човек от здравето няма. И ти трябва да бъдеш крайно учтив със здравето.
Но и лошият иска здравето, и добрият иска здравето.
Също в здравето, в яденето има закон. Ти, като имаш известно количество хляб, да знаеш, че тази енергия ти е потребна, за да ти придаде нещо към здравето. И ако не изядеш колкото трябва, здравето ще пострада.
Здравето, и то е едно средство. Ако човек разбира правилно парите, здравето, учението, те ще дадат подтик на живота.
Слънцето има отношение към вашето здраве, а здравето има отношение към вашия ум.
27.10.1929г.
202. Блажени са очите и ушите,  НБ , София
Той вижда, че майка му не е здрава, баща му – също, а си въобразява, че ще може някак да закрепи здравето си, да изнесе всичко, каквото се случи в живота му.
202.2 Блажени са очите и ушите ( втори вариант )
Например ти виждаш, че малко е закърпено здравето ти.
6.11.1929г.
203. Вкисване, ООК , София
Има право човек да се отчайва, когато е лишен от нещо реално: от здравето си, от мисълта, от чувствата си.
15.11.1929г.
204. Външни и вътрешни условия,  МОК , София
Какво трябва да прави човек, за да не губи здравето, богатството, силата и знанието, които е придобил? Той трябва да стане господар на условията.
17.11.1929г.
205. Сам се опасваше,  НБ , София
Талантливостта, гениалността, силата, здравето на човека се дължат на мощта на любовта, която посещава човека.
205.2 Сам се опасваше ( втори вариант )
Талантите, гениалността, здравето, силата, подигането, щастието - всичко това се дължи на мощната сила на любовта.
24.11.1929г.
206. Влязоха в ладията,  НБ , София
Щом изгуби силата, здравето, вярата, богатството си, едновременно с това той губи и равновесието си. Обаче, само за онзи човек казваме, че има истинско вътрешно равновесие, който, след като, изгуби и силата, и здравето, и вярата, и богатството си, не изменя нито един мускул на лицето си.
206.2 Влязоха в ладията ( втори вариант )
Там е здравето на човека.
Това се определя като закон на щастието, като закон на вечния живот, като закон на безсмъртието, а някои го взимат като закон на здравето.
Някой път мислиш, че си силен, но щом изгубиш вярата си, богатството си, здравето си, щастието си, ти виждаш, че си нещастен.
Ако си болен, здравето ще дойде.
6.12.1929г.
207. Психологически разбор на явленията,  МОК , София
Следователно, богатият трябва да носи богатството в себе си; музикантът трябва да носи музиката в себе си; ученият трябва да носи науката в себе си; здравият трябва да носи здравето в себе си.
207.2 Психологически разбор върху положенията на нещата ( втори вариант )
Но докато имате силата, здравето, докато можете да работите, давайте концерти това е вашата печалба.
25.12.1929г.
208. Степени на съзнанието, ООК , София
За да поддържа здравето и силата си, човек трябва да се чисти, външно и вътрешно. Чистотата е първото условие за здравето на човека, на всички живи същества.
Здравето може да бъде човешко, ангелско и Божествено.
208.2 Степени на съзнанието ( втори вариант )
За да поддържа здравето и силата си, човек трябва да се чисти външно и вътрешно. Чистотата е първото условие за здравето на човека, на всички живи същества.
Здравето може да бъде човешко, ангелско и Божествено.
10.1.1930г.
209. Функции на човешкия организъм,  МОК , София
И тъй, отличителното качество на младия човек е здравето.
12.1.1930г.
210. Да се радват наедно,  НБ , София
Здравето, доброто, щастието се обуславят от спазване на великите Божии закони.
26.1.1930г.
211. Богове сте,  НБ , София
Какво нещо е моралът? Както здравето на човека представя външната страна на физическия живот, така и моралът представя външната страна на духовния живот на човека. Ето защо, здравето не е нищо друго, освен резултат на моралния живот на човека. Не ги ли филтрира, той постепенно губи силата и здравето си.
Обаче, да проси човек от хората, да ходи от къща на къща да събира трошици от трапезата на богатите хора, това значи да се натъкне на най-големите унижения и да получи такава храна, която, вместо да го задоволи, да разстрои здравето му.
Сега, аз ви желая да схващате нещата правилно, да гледате на духовния живот естествено, защото само той ще заякчи здравето ви. Здравето се определя от правилното хранене, дишане, мислене, чувстване и постъпване.
Всички хора искат да бъдат здрави, но не знаят, нито как да придобият, здравето си, нито как да го запазят, ако го имат. Здравето е свързано с морала, а моралът представя външна страна на духовния живот.
Щом излязат от стария живот, едновременно с това те ще подобрят здравето си; подобрят ли здравето си, те ще имат успех във всичките си работи.
211.2 Богове сте ( втори вариант )
Здравето е изражение на физическия живот. Следователно здравето е едно естествено състояние. Здравето пък на физическия живот е нещо естествено. Що е здравето? Да бъде човек здрав, това значи всички органи на организма му да хармонират правилно и той да усеща едно приятно разположение. Следователно здравето е нещо морално. Здравето е една сила, която държи в контакт и яденето, и дишането.
Но какво нещо е здравето и как се добива то? Искате да бъдете духовни, искате да бъдете морални. Моралът е външната страна, здравето на духовния живот. Като погледнеш лицето на духовния човек, у когото здравето е още по-голямо, в него има дълбочина.
9.2.1930г.
212. Побеждавайте злото,  НБ , София
Само по този начин той ще усети известно подобрение в здравето си.
Дето здравето се увеличава, и болестите се увеличават; дето здравето се намалява, и болестите се намаляват.
212.2 Побеждавайте злото ( втори вариант )
Дето се увеличават болестите, увеличава се и здравето. Дето се намаляват болестите, намалява се и здравето.
14.2.1930г.
213. Човек и природа,  МОК , София
Пеенето оказва влияние върху здравето на човека. Ако не станете певци, поне ще усилите здравето си.
213.2 Единност и общност на природата и човека ( втори вариант )
Ще знаете, че пението упражнява отлично влияние върху здравето.
28.2.1930г.
214. Закони на доброто,  МОК , София
Днес от всички хора се иска приложение на доброто в живота като нов начин за подмладяване, за усилване на способностите, за закрепване на здравето.
5.3.1930г.
215. Термометъра на човека, ООК , София
От 21-33 годишна възраст човек трябва да мисли за здравето си, да се закрепи и усили.
14.3.1930г.
216. Дисонанси в живота,  МОК , София
216.2 Дисонансите в живота (Усмивката и сладкото) ( втори вариант )
Но това може да ви коства и здравето. Нали казвате за здравето: „Защо ми е голо здраве?" Тази дума „голо здраве" може да ви коства скъпо.
16.3.1930г.
217. С благодат и истина,  НБ , София
Една от проявите на щастливия живот е здравето.
19.3.1930г.
218. Правилни форми, ООК , София
Дето Духът работи, там е силата, здравето, знанието.
23.3.1930г.
219. Синове на светлината,  НБ , София
Обаче, не е казано да сте синове на здравето, на живота, на Бога, на истината.
Здравето с пари не се купува. Има причини, на които се дължи здравето на човека. За да се лекува и да пази здравето си, човек трябва да знае и едните, и другите причини.
30.3.1930г.
220. В сила,  НБ , София
Който изпълнява тази воля, той може да подобри здравето си, да укрепи ума и сърцето си, да стане гражданин на Царството Божие.
2.4.1930г.
221. Права мисъл, ООК , София
И тъй, искате ли да се домогнете до положителната наука, изучавайте условията на здравето, на доброто в света.
221.2 Чиста мисъл ( втори вариант )
В медицината трябва да се изучават здравословни принципи, на какви основи почива здравето.
6.4.1930г.
222. И рече Исус,  НБ , София
Колкото и да иска да живее, да възстанови здравето си, той ще прави пазарлък, да даде само една част от богатството си, а не цялото. Пък ние знаем, че за да възстанови здравето си, за да изкупи греховете си, човек трябва да пожертвува всичко – и богатство, и живот.
13.4.1930г.
223. Господар на съботата,  НБ , София
Кой е Син Человечески: който впряга воловете, или който ги разпряга? Кой е Син Человечески: който носи богатството, знанието и здравето, или който носи сиромашията, невежеството и болестите? Това са въпроси, на които съвременните хора трябва да отговорят.
18.4.1930г.
224. Направления в живота,  МОК , София
Кой е виновен, че пияницата пие и обикаля кръчмите една след друга? Той знае, че пиянството е вредно за здравето му, но, въпреки това, пие.
224.2 Направления в живота ( втори вариант )
Кой е виновен, че пияницата пие и обикаля кръчмите една след друга? Той знае, че пиянството е вредно за здравето му, но въпреки това пие.
Болният докато не се справи със своята болест, здравето няма да дойде.
20.4.1930г.
225. Аз и Отец едно сме,  НБ , София
Ден след ден той обеднява, обезсилва се и изгубва здравето си.
Както човек мисли за здравето си, така трябва да мисли и за връзката си с Бога. Не мисли ли за здравето си, той често ще боледува.
2.5.1930г.
226. Показване,  МОК , София
Здравето се отнася към многократните процеси, а резултатът от нея процеси - получаването на пари към еднократните.
Значи, болестите са за богатите, а здравето - за сиромасите.
226.2 Демонстрация ( втори вариант )
Питам, защо в първия случай не се изменя реалността, а във втория случай тя се мени? При здравето, щом искате да определите един човек дали е здрав, вие ще му турите сто. Ако превеждате по закона на аналогиите, стоте спада към неприривните прояви на природата - здравето.
Здравето е за сиромасите хора, а болните хора са богати.
7.5.1930г.
227. Претръпване и претъпяване, ООК , София
227.2 Претръпване и претъпяване ( втори вариант )
Ако някой пита какво нещо е здравето - здрав човек е онзи, който страда.
30.5.1930г.
228. Къртица, славей и пчела,  МОК , София
228.2 Къртът, славеят и пчелата ( втори вариант )
Свържете здравето си с дихателната си система, да бъдете добри певци - турете дихателната система на работа; и най-после - да бъдете поети, искам да разбирате своята мозъчна система.
4.6.1930г.
229. Точност, ООК , София
229.2 Точност ( втори вариант )
Здравето е свързано с болестта.
8.6.1930г.
230. Който влиза,  НБ , София
Ако не разбират връзката между доброто и здравето и не пазят тази зависимост, хората допущат злото и погрешките в живота си и казват: Няма какво да се прави, ще боледуваме, ще страдаме, докато заминем за другия свят.
15.6.1930г.
231. Преди Авраама,  НБ , София
Когато болният напусне болницата, не търси вече лекари, но всеки ден прибавя по нещо към здравето си. Човек трябва да пази здравето си, докато е здрав.
И Йов спори с Господа, но главата му побеля от страдания: изгуби синовете, дъщерите, имането, здравето си.
2.7.1930г.
232. Морални правила, ООК , София
Чистотата е необходимо условие за здравето.
232.2 Правилно ядене - правилно служене ( втори вариант )
Ако вие не бихте постъпили тъй, както искате, може да приложите един метод за здравето. Здравето зависи от едни ненормални мисли във вас, щом имаш една мисъл, несъответства на себе си, която е дисхармонична.
4.7.1930г.
233. Освобождаване,  МОК , София
233.2 Абсолютно освобождение от лъжата в съзнанието ( втори вариант )
Доколкото ние имаме мисли, които са с дълъг живот и желания с дълъг живот, от това зависи и здравето на човека.
30.7.1930г.
234. Скришната стаичка, ООК , СБ , 7-те езера
И майката ще се зарадва, когато види, че здравето на детето се възстановява.
15.8.1930г.
235. Упътвания и наставления, МОК , СБ , 7-те езера
235.2 Поучения, преживявания и наставления на планината ( втори вариант )
Защото първото нещо при една екскурзия е да спазвате закона на здравето. Всички трябва да знаете законите на здравето.
19.8.1930г.
236. Виждане и съзнаване, СБ , РБ , Рила
Вие не можете да поправите времето, но те ще го поправят; вие сами не можете да подобрите здравето си, но те могат.
19.8.1930г.
237. Носител на Божиите мисли, СБ , РБ , Рила
Казвате: „Какво да правя с тази плоча на съмнението?“ – Извади я и вместо нея тури една от плочите на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на свободата, на музиката, на изкуствата, на знанието, на здравето и т.н. Разболеете ли се, турете на грамофона си една от плочите на здравето и завъртете ключа – да свири.
26.8.1930г.
238. Божият глас, ООК , София
Ако праведният се тревожи, ще изгуби здравето си.
31.8.1930г.
239. Учителят пред ръководителите 1930 год. За Царството Божие, ИБ ,БР , София
Той постоянно мисли за здравето, деня и нощя мисли.
1.9.1930г.
240. Две категории хора, ООК , София
Не се ли домогнете до този живот, нито здравето си ще подобрите, нито желанията си ще постигнете, нито знания ще придобиете.
5.10.1930г.
241. Иде Исус,  НБ , София
Иде богатството, но иде и сиромашията; иде животът, но иде и смъртта; иде здравето, но иде и болестта; иде любовта, но иде и омразата; иде истината, но иде и лъжата.
От спазването на тези закони зависи здравето на човека.
Смисълът на живота е в здравето, а не в болестта и страданията.
24.10.1930г.
242. Движение на силите,  МОК , София
242.2 Посока на движението на световете. Развитие на линиите ( втори вариант )
Ти добиваш знание, добродетели; и обратният процес, става израждане, когато хората загубят своята добродетел, своята сила, няма интелигентност, намалява се здравето.
5.11.1930г.
243. Четирите полета, ООК , София
Като знае това, той трябва да пази чистотата на своята кръв, защото от нея зависи здравето, от нея зависи и психическото му състояние.
16.11.1930г.
244. Ще ме видите,  НБ , София
Каква по-голяма осигуровка ще търсиш от здравето си? Каква по-голяма осигуровка очакваш от живота, щом имаш душа и дух, ум и сърце? Някой разчита на своето верую или на своето убеждение.
19.11.1930г.
245. Основа на живота, ООК , София
Затова още със ставането си от сън човек трябва да се запита: „Здрав ли съм, или болен?“ Ако си здрав, благодари на Бога за здравето и започни да работиш.
23.11.1930г.
246. Двама или трима,  НБ , София
Питам: Какво е отношението между богатството и сиромашията, между здравето и болестта? Трябва да се направи превод.
26.11.1930г.
247. Точка на равновесие, ООК , София
Кои неща са положителни? Здравето, силата, вярата, любовта, знанието са положителни неща, а болестта, безсилието, безверието, омразата, невежеството – отрицателни.
12.12.1930г.
248. Две реалности,  МОК , София
248.2 Отвън и отвътре. Светлината и мисълта ( втори вариант )
Как се наричат тези, които не могат да се мърдат? (Инвалиди) Ако се каже, че този инвалид е излезнал от болницата, оздравял е вече; и онзи здравият е влезнал в болницата, какво ще разберете и в двата случая? Че здравият е изгубил здравето си.
24.12.1930г.
249. Единица време, ООК , София
За да реши задачата си правилно първото нещо, от което човек се нуждае, е здравето.
26.12.1930г.
250. Любов и милосърдие,  МОК , София
Освен това, скъпоценните камъни и благородните метали оказват добро влияние върху здравето на човека. Защо златото, което действа добре върху здравето, прави човека лош? В желанието си да придобие повече злато, човек става лош, жесток за окръжаващите.
250.2 Любов и милосердие ( втори вариант )
Не само това, но ако вие вземете в здравословно отношение, ако вие носите в джоба си злато или сребро, то ще упражни върху здравето ви известно влияние. Златото упражнява едни влияния, среброто – други; оловото, медта, каквото носите, все упражнява известно влияние върху здравето на човека. Тогава иде другият въпрос, понеже златото упражнява такова влияние, защо между хората са се явили толкова лоши работи от златото? Как ще обясните закона? Защо златото, което действува тъй благотворно върху здравето на хората, защо тогава ги прави толкова лоши? Кои хора са лоши? Които имат пари, или които нямат пари? Които имат злато, или които нямат злато, кой човек е по-добър? Който е гладен, или който е сит? (Който е сит).
Ако Бог престане да мисли за тебе, всичко това ще рухне и здравето ще рухне, и знанието ще рухне, а щом Господ мисли за тебе и знанието иде, и здравето, и светлите мисли идат.
3.2.1931г.
251. Светлият образ, ООК , София
Той губи силите си, губи здравето си и започва да мисли за онзи свят.
6.2.1931г.
252. Методи за самовъзпитание,  МОК , София
Дали ще изгубите имането си или здравето си, пак ще ги придобиете.
25.2.1931г.
253. Причини за несполуки, ООК , София
За да възстанови здравето си, човек трябва по няколко пъти на ден да тегли пръстите си.
6.3.1931г.
254. Ханизе,  МОК , София
Новото ще осмисли живота му, ще подобри здравето му и ще го направи способен за работа.
254.2 Ханизе ( втори вариант )
Това, което може да внесе, аз наричам словото, здравето у човека.
20.3.1931г.
255. Действия на силите, МОК , София
255.2 Езикът на природата ( втори вариант )
Болният човек по какво се отличава? Здравето е положителна сила, а болестта е отрицателна.
27.3.1931г.
256. Знание и прилагане,  МОК , София
И тъй, истинско знание е онова, което може да се приложи, да се използва за здравето на човека.
256.2 Знание и приложение ( втори вариант )
Един ден дойде една малария, задигнат те или дойде някое друго нещастие и можеш да си изгубиш здравето.
1.4.1931г.
257. Смяна на силите, ООК , София
Щастието се сменя с нещастието, здравето – с болестта, учеността –с невежеството, богатството – със сиромашията и т.н.
10.4.1931г.
258. Човешките идеали,  МОК , София
Всяка идея, всяка добродетел, която може да се реализира, допринася нещо за здравето на човека. Всяка идея, всяка добродетел, която може да се реализира, първо подобрява здравето на човека.
15.4.1931г.
259. Специфична работа, ООК , София
За пример, човек губи богатството, знанието, здравето, разположението си. – Какво трябва да прави, за да не губи своите ценности? – Той трябва да изучава условията, при които може да запази всичко ценно, което е придобил.
5.6.1931г.
260. Трите отношения,  МОК , София
Други синове и дъщери му се дадоха, здравето му се възстанови и той придоби нов живот, с по-голяма светлина и мъдрост.
260.2 Първите отношения ( втори вариант )
Тогава се върнаха и богатствата му, и синовете, и дъщерите му, и здравето му се повърна пак.
10.6.1931г.
261. Свобода на съзнанието, ООК , София
Офицерът постоянно го посещавал, следял за здравето му.
19.6.1931г.
262. Свиване и разширяване,  МОК , София
С други думи казано: Здравето на човека зависи от неговите добри мисли и чувства.
Пийте топла вода, дишайте дълбоко, но през носа, за да запазите здравето си и да се лекувате, ако сте заболели от някаква болест.
Следователно, ако си болен, ще учиш законите на здравето; ако си нещастен, ще учиш законите на щастието; ако си беден, ще учиш законите на богатството; ако си лош, ще учиш законите на доброто.
262.2 Свиване и разширение ( втори вариант )
Не че природата съвсем те изхвърля, но тя иска да каже: Учи! Например, болен си, ще научиш закона на здравето; нещастен си, ще научиш закона на щастието; сиромах си, ще научиш закона на богатството.
21.6.1931г.
263. Учителю, да прогледам!,  НБ , София
Здравето не е произволен процес.
24.6.1931г.
264. Осмисляне на живота, ООК , София
Вие пиете за здравето и благоденствието на българския народ, но всичко влиза във вашите стомаси.
12.7.1931г.
265. Любовта към Бога,  РБ , 7-те езера
Всеки бърза, иска да седне, да се нахрани от тази трапеза, но в бързината си, в лакомията си ще попадне, именно, на едно от тези места за изкушение и от този момент ще изгуби здравето си.
13.7.1931г.
266. Старите накити,  РБ , 7-те езера
Не, придобие ли човек богатства, стане ли духовен, той трябва да разчита на здравето си, да се уповава на Бога и от нищо да не се плаши.
21.7.1931г.
267. Отпечатъци, СБ , РБ , 7-те езера
Здравето на семето зависи от неговата чистота.
2.8.1931г.
268. Хигиена на живота, СБ , РБ , 7-те езера
На земята израз на щастието е здравето. Първото важно нещо за човека е здравето. Човек трябва да бъде здрав! Обаче здравето зависи от физиологическото съотношение между човешките органи. Ако деятелността между мозъка, дробовете и стомаха е правилна, тогава и здравето на човека е добро.
3.8.1931г.
269. Съчетание, приложение и изпълнение, СБ , РБ , 7-те езера
Отсъства ли тази хармония между органите на човешкото тяло, той изгубва здравето, разположението и щастието си.
Трябва ли след това да се съмнявате, дали Бог ви обича, или не? Здравето, което имате, показва, че Бог ви обича.
10.8.1931г.
270. Които чакат Господа, СБ , РБ , 7-те езера
В този смисъл Любовта, Мъдростта и Истината са високи върхове, на които, качи ли се човек веднъж, там трябва да остане – той трябва да устои на законите, които съществуват на тия върхове; не устои ли, той ще остарее, а едновременно с това ще изгуби и силата си, и здравето си – всичко, което дотогава е имал.
19.8.1931г.
271. Сила, разумност и добро, СБ , София
Здравето си остава здраве, силата си остава Сила, чистотата си остава Чистота – никой не може да ограничи Свободата, никой не може да я засегне.
20.8.1931г.
272. Най-високото място, СБ , София
Докато човек не изправи живота си, той не може да подобри и здравето си.
21.8.1931г.
273. Отиване и връщане, СБ , София
Истината е богатството, здравето, силата на човека; има ли той богатство, здраве и сила, всички хора се интересуват от него.
4.10.1931г.
274. Да се облечете с новия человек!,  НБ , София
Тогава върши доброто! Кое е по-хубаво в живота: да връзваш някого или да го развързваш? Да му взимаш хляба или да му го даваш? Да му взимаш здравето или да му го даваш? Да му взимаш водата или да му я даваш? Кое е по-хубаво? Да даваш в света е по-хубаво от всичко друго.
21.10.1931г.
275. Разбраната скръб, ООК , София
Има една наука, която може да помогне на човека да придобие изгубеното, т.е. да придобие здравето и силата си.
275.2 Разбраните скърби ( втори вариант )
И сега трябва дълго време да чакате да се възстанови здравето му, да се възвърнат силите му и след като придобие онова, което е изгубило, тогава ще можете да се зарадвате, че това дете се е избавило от смърт.
25.10.1931г.
276. През онези дни,  НБ , София
Тази идея е потребна за разумните хора толкова, колкото здравето е потребно за болния. Докато е болен, най-важното за него е здравето.
30.10.1931г.
277. Силови центрове,  МОК , София
277.2 Отношение на силовите центрове ( втори вариант )
Щом си замине болестта, дойде здравето, какво ще стане? Пак си милиардер с 10 милиона английски лири стерлинги.
4.11.1931г.
278. Правилният тон, ООК , София
Всичко, което отнема здравето, силата и чистотата на човека, не е целувка.
11.11.1931г.
279. Двоен дял, ООК , София
Болестта има отношение към злото в човека, а здравето - към доброто.
18.11.1931г.
280. Материални прояви на живота, ООК , София
За съзнателния човек е важно здравето.
280.2 Животът като математически действия ( втори вариант )
Всички тия хора са болни, а трябва да дойдем до здравето, да усетим, че в душата ни няма нито една отрицателна мисъл.
25.11.1931г.
281. Разтоварване на съзнанието, ООК , София
Какво особено допринасят облеклото и яденето на човека? Все му донасят известни облаги, но, в края на краищата, той пак остарява и казва: Едно време бях млад, обличах се добре, хранех се добре, но това не ме интересува вече. - Защо не се интересува? - Защото търси нещо съществено. - Кое е същественото? - За стария същественото е младостта, за болния - здравето, за бедния - богатството, за невежия - знанието.
20.12.1931г.
282. Според делата,  НБ , София
Страх те е да не би да изгубиш здравето си - и ще го изгубиш.
Силата - заради Мъдростта и здравето - заради Истината. Здравето носи истината в себе си, тя има свои физиологични резултати.
6.1.1932г.
283. Граници в живота, ООК , София
Тази е основата на здравето и на щастливия живот.
Не можеш да се откажеш от живота; не можеш да се откажеш от силата; не можеш да се откажеш от здравето. Животът е за душата, силата - за ума, а здравето - за тялото.
8.1.1932г.
284. Бавни и бързи движения,  МОК , София
Казвате, че живеете добре. – Колко страдания и нещастия ще се преживеят, докато започнете да живеете добре! От човека зависи здравето, щастието и бъдещото му развитие.
284.2 Бавни и бързи движения ( втори вариант )
Вие искате да бъдете здрави, от туй зависи здравето на човека, от туй зависи неговата права мисъл, от туй зависи неговото бъдеще отсега до вечността, от този момент зависи.
От него зависи бъдещото щастие, здравето, от него зависи бъдещият прогрес.
15.1.1932г.
285. Свободата,  МОК , София
285.2 Свобода ( втори вариант )
Вика го и му казва: Моля ти се, направих една погрешка, че ти забраних да проповядваш, помоли се на Бога да дойде здравето ми.
17.1.1932г.
286. Освободени,  НБ , София
Ние трябва да внесем здравето като една най-важна задача.
27.1.1932г.
287. Двете отверстия, ООК , София
287.2 Двете отверстия ( втори вариант )
Въпросът е като те пита как е жена ти, как си със здравето, ти ще вървиш, няма да му отговориш, но няма и да питаш някого здрав ли си.
3.2.1932г.
288. Лица на реалността, ООК , София
288.2 Двете лица на реалността ( втори вариант )
Или благоприятният живот, това е здравето на човека, а пък неблагоприятният живот е болестта на човека.
14.2.1932г.
289. Да известят на учениците Му,  НБ , София
Не е в здравето, в болестта е животът. Защо човек трябва да се оплаква? И здравето, и болестта са резултат на живота. И здравето си има мерки; здравето не е от едно качество, то е от разни качества, всяко здраве има различни мерки. Но от какво качество е здравето му? Или казваме: той е болен.
Ние живеем в един свят, в който нищо не е сигурно - нито къщата е сигурна, нито здравето, нито честта, нищо абсолютно не е сигурно.
21.2.1932г.
290. Моята любов няма да премине,  НБ , София
Здравето на твоя стомах зависи от доброто ти. Здравето на твоите дробове зависи от твоята любов.
17.3.1932г.
291. Истина и Живот,  ИБ , БС , София
И когато се разболеят, пак благодари на Бога – болестта е от теб, а здравето е от Бога.
22.3.1932г.
292. Единният живот,  ИБ , София
Ето, как бих предсказал бъдещето на човека: човек млад ще бъде и ще остарее; богат ще бъде и ще осиромашее; учен ще бъде и ще оглупее; силен ще бъде и ще се обезсили; здрав ще бъде и ще изгуби здравето си; после, ще обича, ще мрази, ще се бие с хората, ще лъже, ще краде, ще губи и ще печели, ще прави къщи, ще ги продава и т. н.
27.3.1932г.
293. Верният в малкото,  НБ , София
Здравето на човека зависи от един момент.
7.4.1932г.
294. Естествени правила, ИБ , БС , София
Същото е и при храненето:онази храна, която поддържа твоето здраве, употреби я; онази храна, която уврежда здравето ти, не я приемай! Всяко едно желание, което разширява твоята душа, внася Свобода или Любов в нея, изпълни го, не питай никого.
10.4.1932г.
295. Живот, светлина и свобода,  НБ , София
И наистина, здравето на неговите деца зависи, именно, от този морал, който бащата е имал.
13.4.1932г.
296. Закон на вярата и любовта, ООК , София
Ако попаднеш под влияние на доброто, ще запазиш свободата и здравето си.
296.2 Законът на вярата и Любовта ( втори вариант )
Здравето зависи от доброто.
8.5.1932г.
297. Обич и знание,  УС , София
Например, за болния същественото е здравето.
19.5.1932г.
298. Носители на Новото, ИБ , БС , София
Сега хората искат да станат здрави, а здравето зависи от човешката мисъл, чувства и постъпки.
29.5.1932г.
299. Постоянна благодарност,  УС , София
Помнете: Здравето на човека се крие в неговите мисли и чувства.
1.6.1932г.
300. Любов, обич и почит, ООК , София
Какво е придобил от това? Има смисъл да бъдеш лекар, но да познаваш признаците на здравето, да знаеш, кой човек е здрав.
8.6.1932г.
301. Знание и прилагане, ООК , София
За какво обичат здравия? – За здравето, за силата, която носи в себе си. Здравето е израз на правилна проява на ума и на сърцето.
10.6.1932г.
302. НОВОТО ЗНАНИЕ,  МОК , София
302.2 Ново знание ( втори вариант )
Здравето е равно на какво? – 3 − 1 = Ж = З. Но здравето остава.
19.6.1932г.
303. Живейте разумно,  НБ , София
Питам: Здравето у човека сила ли е? То е един резултат.
26.6.1932г.
304. Добрата воля Божия,  УС , София
Ако здравето не идва навреме, то не е здраве.
3.7.1932г.
305. Творители на словото,  НБ , София
Онази малката мома, която е куца, грозна и навсякъде е подритвана, никъде не я приемат, ходи, скита, среща някого на пътя и той и казва: Вярваш ли, че аз мога да направя твоя живот щастлив, да ти дам това, за което твоето сърце копнее? И в какво именно седи това? Да й възвърне красотата, да й възвърне здравето от което се нуждае.
Може да ти вземат богатството, може да ти вземат здравето, всичко може да ти вземат в света, но има нещо, което не може да се вземе от човешката душа.
8.7.1932г.
306. Разумният свят,  МОК , София
Здравето се придобива и поддържа при специфични условия и съответна среда.
10.7.1932г.
307. Прие го с радост,  НБ , София
Под думата "любов" аз разбирам безсмъртие, аз разбирам веселието на човека, което носи здравето на човешкия ум.
Ще вярваш, че здравето и болестта са твои слуги.
Болестта е едно изключение, здравето е едно правило; глупостта е едно изключение, разумността е естествено условие на нещата.
12.7.1932г.
308. Езикът на истината,  ИБ , София
Но здравето съществува само при два полюса - при нормалната светлина и при нормалната топлина. Здравето е резултат на светлината и топлината в тяхното нормално проявление. Учението е резултат, богатството е резултат, здравето е резултат, всичките работи, които сега имаме, са резултати на една разумна деятелност, която седи вън от сегашния живот.
20.7.1932г.
309. Най-малкото добро, СБРБ , 7-те езера
Ще потърсиш тук-там в долапите сух хлебец, който ще натопиш в малко вода и сладко ще го изядеш, като благодариш на Бога за сухия хлебец, за водицата, за здравето.
Всеки ден ще прибавяте по нещо към здравето, добротата, силата и разумността си. Сложите ли в ума си мисълта да слугувате на Бога, и здравето, и силата, и доброто, и разумността – всичко ще дойде.
24.7.1932г.
310. Ценни мисли из книгата на Великия живот (II), СБРБ , 7-те езера
Свободата е дреха на здравето.
16.8.1932г.
311. Ще се приложи, СБРБ , 7-те езера
Питам: къде отиде здравето, къде отиде младостта на този човек? Реално нещо ли е младостта? – Реално е, разбира се. Той изгубва вече силите си, здравето си, съзнанието си – животът му става мрачен, безсмислен.
Под думата „прост човек“ разбирам онзи, който има здравето в себе си, но не го оценява.
Когато старият, болният види Любовта, здравето му се възстановява, сърцето му започва правилно да тупти, умът му се изменя, започва да мисли добре.
Изгубите ли тази светост и чистота, вие ще изгубите здравето на тялото, на сърцето и на ума си.
24.8.1932г.
312. Иде час, СБРБ , 7-те езера
Той искал да покаже публично, че тази нечиста вода може така да се филтрира, че човек свободно да я пие, без най-малка опасност за здравето си.
28.8.1932г.
313. Видяхме славата, СБ , София
Ти искаш да бъдеш здрав, трябва да разбираш условията, на които почива здравето. Защото здравето е резултат на хармонична мисъл.
313.2 Видяхме славата ( втори вариант )
Ти искаш да бъдеш здрав, трябва да разбираш условията, на които почива здравето. Защото здравето е резултат на хармонична мисъл.
30.8.1932г.
314. Новата работа, СБ , София
Здравето е капитал, с който функционираш в дадения случай. Така като разбираме здравето, здравето е капитал.
А красотата на здравето, това е болестта.
314.2 Новата работа ( втори вариант )
Здравето е капитал, с който функционира в дадения случай.
А красотата на здравето, това е болестта.
31.8.1932г.
315. Любов без ревност, СБ , София
В този случай болестта е едно здравословно състояние и здравето е едно болезнено състояние.
315.2 Любов без ревност ( втори вариант )
В този случай болестта е едно здравословно състояние и здравето е едно болезнено състояние.
4.9.1932г.
316. Ценни мисли,  НБ , София
Свободата е дреха на здравето."
Има поглед, с който само като те погледне някой, и много здрав да си, изгубваш здравето си, разболееш се.
9.9.1932г.
317. Божествени и човешки процеси,  МОК , София
Къде отиде здравето и силата? Изгубиха се. – Защо? – Не са твои.
14.9.1932г.
318. Любов към Бога, ООК , София
318.2 Обичай Бога ( втори вариант )
Здравето е условие да схванеш новото учение.
25.9.1932г.
319. Превръщане на числата,  НБ , София
Но и здравето не е цяло число.
319.2 Превръщане на числата ( втори вариант )
Но и здравето не е цяло число.
7.10.1932г.
320. Съзнание и свръхсъзнание,  МОК , София
Само болният цени здравето.
320.2 Знание - съзнание и свръхсъзнание (Силите в пръстите. Знанието в природата) ( втори вариант )
Само болният човек може да опита, да знае какво нещо е здравето.
16.10.1932г.
321. Чуваш ли,  НБ , София
Ако искате да търсите вашето щастие, мислете повече за здравето, отколкото за болестите.
321.2 Чуваш ли ( втори вариант )
Ако искате да търсите вашето щастие, мислете повече за здравето, отколкото за болестите.
21.10.1932г.
322. Възможности и постижения,  МОК , София
Влезе ли най-малкото колебание в сърцето на човека, той вече е нарушил здравето си. Здравето има отношение не само към физическия свят, но и към сърдечния и умствения. Здравето подразбира интензивни мисли, интензивни чувства и интензивни действия.
322.2 Постижения и възможности (Кому да обещаваме) ( втори вариант )
Какво може да постигне един болен човек? Здрав може, но степени има на здравето.
Кой е здравият човек? Аз определям здравето - в даден момент абсолютно да няма никаква неприятна мисъл да те безпокои, но всякога умът ти, сърцето ти, волята ти да са изпълнени с най-здрави неща. Трябва да имате ясна представа какво нещо е здравето на човека. Но здравето е един резултат на великите закони, които съществуват.
23.10.1932г.
323. Като дете,  НБ , София
Куне казва – ти си много богат човек, в Царството Божие не може да влезеш, в царството на здравето не може да влезеш.
323.2 Като дете ( втори вариант )
Той казва: Ти си много богат човек, в Царството Божие не можеш да влезеш, в царството на здравето също не можеш да влезеш.
26.10.1932г.
324. Вътрешните сили, ООК , София
Болният иска да обърне внимание с болестта си, а здравият – със здравето си.
Здравето се обуславя от хармонизирането на мислите, чувствата и постъпките.
324.2 Вътрешни сили в човека ( втори вариант )
Здравето подразбира тониране на мислите, чувствата и волята.
28.10.1932г.
325. Постигнати резултати,  МОК , София
Първата задача на науката е да даде такова знание, което да осигури здравето на човека.
Здравето подразбира първо, мисълта да бъде организирана.
30.10.1932г.
326. Механични и съзнателни процеси,  УС , София
На физическия свят здравето е по-ценно от богатството. Здравето, доброто, разумността радват човека.
2.11.1932г.
327. Любов към Бога, ООК , София
327.2 Люби Бога ( втори вариант )
Казвате, че здравето се добива като еде човек.
4.11.1932г.
328. Дадено и установено,  МОК , София
Не питай, защо ти е здравето, но благодари, че си здрав.
9.11.1932г.
329. Божественото дърво, ООК , София
Ако му кажеш да пие чиста вода, без никакви примеси, здравето му ще се подобри.
329.2 Всякога услужвай ( втори вариант )
Тогава аз му казах: „Ако ти измениш своите чувства, в една година отгоре ще има един преврат в чувствата ти, а това ще донесе едно подобрение в здравето ти.“ Дадох му известни правила за регулиране на чувствата и състоянието му се подобри.
11.11.1932г.
330. Контрасти в живота,  МОК , София
Здравето, радостта са предвестници на живота.
18.11.1932г.
331. Живот и благо,  МОК , София
Като си учен, длъжен си да знаеш причината на страданието и на радостта, на здравето и на болестта.
В какво се заключава здравето на човека? На какво се дължи то? – На добрата храна, на чистия въздух и на светлината.
331.2 Живот и благо ( втори вариант )
Вие говорите за здравето, но в какво седи здравето на човека? В три неща човек е здрав.
23.11.1932г.
332. Три типа хора, ООК , София
Положителните и отрицателните сили имат отношение към здравето и болестта. Здравето е положително състояние, а болестта – отрицателно.
332.2 Трите типа хора – положителен, отрицателен и неутрален ( втори вариант )
В едно отношение болестта е отрицателно състояние, а здравето е положително състояние.
27.11.1932г.
333. Мисълта – мощна сила,  УС , София
Когато е здрав, човек носи на десет души здравето върху себе си.
11.12.1932г.
334. Забраненият плод,  УС , София
Ако и като здрав, ходиш гол, ти имаш друга идея – да запазиш здравето си, като използваш направо природните сили. Като здрав, има много начини да запазиш здравето си.
18.12.1932г.
335. Живият хляб,  НБ , София
След това се моли и казва: „Господи, Господи, върни ми здравето. С камъни да ме товарят, но здрав да съм.“ Какво правим от здравето на човека? Ние работим повече, отколкото трябва, защото не знаем.
Кое е по-хубаво: да седне в кафенето или в някоя кръчма с червено вино с някои другари: хайде за здравето на България, за здравето на нашите министри. Днес за здравето на този, на онзи, за България, и България никак не е здрава, пък и неговото здраве се разколебава.
335.2 Живият хляб ( втори вариант )
След това той се моли на Господа и казва: Господи, Господи, върни ми здравето! С камъни да ме товарят, но здрав да съм! Какво правим когато сме здрави? Ние работим повече отколкото трябва, защото не знаем как да работим. Кое е по-хубаво: да седне в кафенето или в някоя кръчма, или да чете? Днес пият за здравето на този, на онзи, за България, но България съвсем не е здрава, пък и тяхното здраве се разклаща.
21.12.1932г.
336. Внушение и вдъхновение, ООК , София
Мисълта за здравето и богатството ще те успокои, и ти ще имаш всички условия да бъдеш здрав и богат.
25.12.1932г.
337. Ще влезе Духът,  НБ , София
337.2 Ще влезе Духът ( втори вариант )
Сега вие може да се смеете, но този човек като вземе шишето вярва, че може да поправи здравето си от него.
Повреденото обоняние е лош признак за здравето на човека.
1.1.1933г.
338. Топли чувства и светли мисли,  УС , София
Всичко имали – къща, храна, дрехи, но здравето и радостта си изпуснали.
6.1.1933г.
339. Економия на енергиите,  МОК , София
Като знаете това, яжте чиста, здравословна храна; от нея зависи кръвта да бъде чиста, а от чистата кръв – здравето и добрия живот.
8.1.1933г.
340. Външна и вътрешна вяра,  УС , София
Ако от чрезмерен труд смъкнеш кожата на вола, какво си придобил? Ако и ти цял ден се тревожиш за нищо и никакво и съсипеш здравето си, какво си придобил? Тревогата и безпокойството нищо не допринасят.
Да излезе болестта от вас и да остане здравето.
8.1.1933г.
341. Духът дава живот,  НБ , София
Здравето на човека зависи от онази абсолютна истина, която той носи в себе си.
341.2 Духът дава живот ( втори вариант )
Помнете едно нещо: Здравето на човека зависи от онази абсолютна истина, която той носи в себе си.
13.1.1933г.
342. Отношение между мисли и чувства,  МОК , София
Казваш: Родих се, учих, свърших училище с отличие, работих, спечелих пари, но и знанието отиде и парите отидоха и здравето отиде – загазих.
В този смисъл, силата, знанието, богатството, здравето са условия на живота, които трябва разумно да се използват.
342.2 Отношение на мислите и чувствата ( втори вариант )
Казвате: „Родих се, ходих на училище, свърших училище с отличие, бях един от най-способните, спечелих пари, най-способен човек бях, но и знанието отиде, и парите отидоха, и здравето отиде, всичко отиде и загазих съвсем.“ Объркахте тази работа.
В туй отношение силата, знанието, богатствата, здравето, това са условия на живота, които човек трябва да има и да разбира тяхното съотношение.
15.1.1933г.
343. Добри проводници,  УС , София
Вън от здравето, да мислите, че сте силни, вие се заблуждавате.
18.1.1933г.
344. Влияние на музиката, ООК , София
Ти си дошъл на земята здрав, нищо не ти остава, освен да поддържаш здравето си: лягай и ставай рано, не пиянствай и не преяждай, не се пресилвай. Ти не живееш разумно, разпиляваш здравето си, а искаш да ти се даде още здраве.
Всеки трябва да пее, като условие за подобряване на здравето.
3.2.1933г.
345. Точка и свобода,  МОК , София
Върху това приемане и предаване на мислите и чувствата се крепи здравето на човека.
345.2 Точка и свобода ( втори вариант )
Върху това почива здравето.
5.2.1933г.
346. Божествен импулс,  УС , София
Заради парите си той може да изгуби и здравето, и живота си.
Чистотата подържа здравето.
Казваш: „Нещастен съм“. – Защо си нещастен? – „Защото съм беден и невежа.“ – Ще бъдеш ли щастлив, ако си богат и учен? – Не, истинското щастие е в здравето, в чистото сърце и светлия ум.
8.2.1933г.
347. Честното ухо, ООК , София
Желая здравето и на всички хора“.
347.2 Честното ухо ( втори вариант )
Ще си хванеш ухото долу, за твоето здраве и за здравето на хората.
12.2.1933г.
348. Умен и справедлив,  УС , София
За някои от вас искам да станат богати, а да други – да осиромашеят; за някои искам да станат учени, а за други – невежи; за някои искам да закрепят здравето си, а за други – да се разболеят. – Защо? – Ако човек, като житното зърно, не бъде посят в земята, не изгние и отново не израсте, никога няма да научи законите на живота.
17.2.1933г.
349. Съразмерност в природата,  МОК , София
Ако искаш да засилиш здравето си, хвани ухото си долу, а не горе.
19.2.1933г.
350. Неговата воля,  УС , София
Следователно ще се учиш и от здравето, и от болестта.
22.2.1933г.
351. Отношение към природата, ООК , София
351.2 Съотношение с природата ( втори вариант )
Защото здравето – това показва едно състояние, за което други са работили.
24.2.1933г.
352. Пътя на енергията,  МОК , София
Здравето на човека зависи от устата.
26.2.1933г.
353. Добро и човещина,  НБ , София
Здравето на човека зависи от здравите малки частици, които влезли в съединение с мозъка.
353.2 Добро и човещина ( втори вариант )
Здравето на човека зависи от здравите малки частици, които са влезли в съединение с мозъка.
5.3.1933г.
354. Истина и добро,  УС , София
Благодарете на Бога за лошите и за добрите мисли, за болестите и за здравето, за сиромашията и за богатството.
12.3.1933г.
355. Начало и край,  УС , София
Сега, четеш книга, недоволен си; ядеш, недоволен си; работиш – недоволен се. – Накъде ще излезе краят на този живот? Краят на живота е доброто; краят на несполуката е сполуката, радостта, веселието; краят на болестта е здравето. – Какъв ще бъде краят на вашия живот? – Според вас, смъртта. – Така не се говори.
15.3.1933г.
356. Устата, ООК , София
От тази музика зависи здравето на човека.
Вкусът, здравето на човека също зависят от устата. Работи за оформянето на устата си, за да засилиш здравето си.
Сега ще обобщя казаното: Ухото е за послушание, носът е за схващане, устата е за приемане на разумността и за укрепване на здравето.
356.2 Устата ( втори вариант )
После вкуса на човека, здравето му и то се определя от устата.
Здравето на човека, неговото разположение зависи напълно от неговите уста.
26.3.1933г.
357. Кой ще ви даде вашето,  НБ , София
И тъй, кой ще ви даде вашето? Вашето, това е, най-първо, здравето на физическия свят. При това здравето зависи, най-първо, от вашия стомах. Здравето на човешкия стомах зависи от нормалния живот, който той води.
357.2 Кой ще ви даде вашето ( втори вариант )
И така, “Кой ще ви даде вашето?” - Вашето, това е най-първо здравето на физическия свят. Здравето зависи първо от вашия стремеж. Здравето на човешкия стомах зависи от нормалния живот, който той води.
29.3.1933г.
358. Общи положения, ООК , София
Благодарността укрепва здравето.
2.4.1933г.
359. Радостта,  НБ , София
Но ние, разумните хора, може да подобрим нашия живот, понеже съществува един закон на обща хармония, от който се черпи здравето.
359.2 Радостта ( втори вариант )
Но разумните хора могат да подобрят живота си, понеже познават един закон на обща хармония, от който се черпи здравето.
21.4.1933г.
360. Настъпване и отстъпване, МОК , София
Общо казано, здравето зависи от правилното дишане.
26.4.1933г.
361. Трите посоки, ООК , София
Здравето на човека зависи от това, може ли той да пее, или не може.
361.2 Трите посоки ( втори вариант )
Здравето на човека зависи от това пее ли той или не.
Ти забравиш, че те боли крака и като те боли крака, казваш: „Много ти благодаря, че дойде, за да оценя здравето“, и болестта ще си отиде.
3.5.1933г.
362. Прави разсъждения / Човешката уста, ООК , София
362.2 Човешката уста ( втори вариант )
Запример вземете здравето на човека.
7.5.1933г.
363. Овчарите,  НБ , София
Не е едно положение естествено, но произтича от здравето на човека.
Здравето зависи от ума, отгоре.
21.5.1933г.
364. В правда и съдба,  НБ , София
Събрахме се няколко души приятели, за здравето на този, на онзи, почерпихме се.“ Напият се, пукнат си главите.
Здравето е среда за съвършенството.
364.2 В правда и съдба ( втори вариант )
Събрахме се няколко души приятели, за здравето на този, на онзи, почерпихме се.
Здравето е среда за съвършенството.
28.5.1933г.
365. Не се мълви,  НБ , София
Къщата никога няма да бъде тъй направена здраво, но тя може да ти служи за удобство или едно средство, или едно условие, но къщата никога няма да създаде здравето, нито пък да те направи умен.
365.2 Не се мълви ( втори вариант )
Къщата макар да не е направена много здраво, тя може да ти служи за удобство, или като средство, условие в живота ти, но тя няма да ти създаде здравето ти, нито пък да те направи умен.
2.6.1933г.
366. Координирани движения,  МОК , София
Здравето има отношение към разумния живот, а болестите – към неразумния.
В този смисъл, богатството и сиромашията образуват една система; здравето и болестта – друга система. Болестта ще координираш със здравето, т.е. ще я лекуваш. – Как? – Ще се ограничиш в храната.
366.2 Координирани движения ( втори вариант )
Здравето има отношение към разумния живот, а болестите към неразумния.
В този смисъл богатството и сиромашията образуват една система, здравето и болестта - друга система. Болестта ще координираш със здравето, т.е. ще я лекуваш.
9.6.1933г.
367. Трите посоки,  МОК , София
Здравето на човека зависи от това, може ли той да пее, или не може.
11.6.1933г.
368. Надеждата ти,  НБ , София
Здравето почива на един велик закон, то почива на една жлеза, която е поставена под лъжичката на човека.
368.2 Надеждата ти ( втори вариант )
Здравето почива на един велик закон.
2.7.1933г.
369. Праведният ходи в целостта си,  НБ , София
Спешен въпрос е може ли да си удържиш здравето.
369.2 Праведният ходи ( втори вариант )
Спешни въпроси са как да се храним, как да чувстваме, как да постъпваме, как да задържим здравето.
7.7.1933г.
370. Великата Реалност,  МОК , София
Музиката укрепва здравето.
370.2 Великата Реалност ( втори вариант )
Музиката укрепва здравето.
9.7.1933г.
371. Мъдростта съгради,  НБ , София
От мисълта зависи какво ще бъде нашето здраве, а от състоянието на нашите чувства зависи здравето на нашия организъм. Здравето има отношение към целокупния живот.
371.2 Мъдростта съгради ( втори вариант )
От състоянието на чувствата ни също зависи здравето на нашия организъм. Здравето има отношение към целокупния живот.
9.7.1933г.
372. Разумно съотношение в природата,  УС , София
Къде е промяната тук? Докато си с черна риза, ти даваш малко; щом облечеш бялата риза, ти даваш много. — Що е черната риза? — Болестта. — Що е бялата риза? — Здравето.
19.7.1933г.
373. Отношение между нещата, ООК , София
Той трябва да гледа на богатството и на сиромашията, на радостта и на страданието, на болестта и здравето, като условия за работа.
373.2 Съответствие на нещата ( втори вариант )
Нечистота това са вътрешни състояния на човешката душа и от нея зависи здравето.
28.7.1933г.
374. Обикновена и необикновена мисъл,  МОК , София
Да вземем изречението: „Здрав ти бъди!“ Здравето има високи вибрации.
374.2 Обикновена и необикновена мисъл ( втори вариант )
Да вземем изречението: „Здрав ти бъди!“ Здравето има високи вибрации. (Учителят пее и свири, взима високи тонове.
9.8.1933г.
375. Работа и почивка, ООК , София
Доброто има отношение към здравето.
1.9.1933г.
376. Бъдещото верую на човечеството, СБ , София
Хората сами трябва да търсят здравето. Здравето е естествено последствие от спазване на първия член от „Веруюто на човечеството“.
3.9.1933г.
377. Великата формула, СБ , София
При това няма да говоря нито за болестта, нито за здравето. Болестта е противоположното на здравето и обратно: здравето е противоположното на болестта. Това е достатъчно да знаете, по-нататък не се стремете да обяснявате какво нещо представлява здравето и какво – болестта. Едно от качествата на здравето е веселието.
24.9.1933г.
378. Новото разбиране на връзката в живота,  УС , София
Тогава, за здравето на този или за здравето на онзи, пил и така се напил, че не може да си намери къщата, откъдето е дошъл.
Чукайте се за здраве! За България! За жена ти! За твоето здраве и за здравето на всички!
378.2 Ново разбиране за времето ( втори вариант )
Тогава за здравето на този или за здравето на онзи пил, и така се напил, че не може да си намери къщата, откъдето е дошъл. Чукайте се за здраве, за България, за жена ти, за твоето здраве, за здравето на всички.
27.9.1933г.
379. Вечният порядък. Най-силното у човека, ООК , София
Материалните блага, знанието, здравието, всички тия работи са един резултат, но те не са, които подхранват щастието на човека.
1.10.1933г.
380. Двата процеса в живота – двата гласа,  УС , София
Здрав си – има Божествена страна в здравето.
15.10.1933г.
381. Ще се зарадва,  НБ , София
И в крайния резултат е за предпочитане силата и здравето, макар че има противоречия.
Сега, ние не сме пратени да носим всичкия товар на света, но всички можем да бъдем съработници на онази Велика Божествена идея, която сега работи за пресъздаването на сегашното общество, за здравето на бъдещото общество.
29.10.1933г.
382. За да благовествувам,  НБ , София
Когато човек изгуби зрението или слуха си, или здравето си, тогава само ще го цени.
На болния няма да говориш за болестта му, но ще му покажеш начин как да внесе здравето в себе си.
Чрез мъжа от природата ще минат толкова сили, които са необходими за здравето, за сърцето и за ума на жената.
1.11.1933г.
383. Човешките и Божествените порядки в живота, ООК , София
Казвам, не презирай болния, а на здравия не се радвай! Желай здравето, а не желай болестта! Защото в даден случай болният може да си каже, че ако не постъпваш разумно и ти можеш да дойдеш на неговото положение.
5.11.1933г.
384. Общото благо,  УС , София
Казвам: Когато болният излезе извън болницата, той ще почувствува какво нещо е здравето и какво нещо е животът вън.
И вие ще почувствувате едно подобрение в света, подобрение в здравето си, подобрение между хората, между които живеете, между които влизате, ще се споразумеете, ще ги обичате, ще стане един коренен преврат във вас.
8.11.1933г.
385. Слушане от вътре. Какво да направиш, ООК , София
Здравето ще бъде по-добро.
12.11.1933г.
386. Работа и почивка. Любов и Мъдрост,  НБ , София
Здравето е израз на добротата.
15.11.1933г.
387. Най-малката любов, ООК , София
Даже и здравето е от друг свят.
19.11.1933г.
388. Произход и значение на светилника,  НБ , София
Здравето на човека, в каквото и да е отношение: физическо, умствено или духовно, зависи от светлината, която гори в него, от неговия светилник.
Ти си една красива мома или един красив момък, но един ден загубиш красотата си, здравето си и умираш разочарован.
29.11.1933г.
389. Придобивките на деня, ООК , София
Банкеринът казва: „Моля ви за снизхождение, ще живея добре.“ И тогава идва пак здравието и банкеринът почва да се разпуска.
3.12.1933г.
390. Молитвата,  УС , София
Не може да имаш щастие в света, ако твоите ръце и крака не са здрави, а пък здравето на краката зависи винаги от една добродетел.
3.12.1933г.
391. Стани и яж!,  НБ , София
Туй е хигиена на здравето.
6.12.1933г.
392. Единният живот. Обичай общия живот!, ООК , София
От здравия човек излиза магнетическа сила – здравето.
8.12.1933г.
393. Същественото в живота,  МОК , София
Какво мислите за здравето? Съществено ли е то или не е съществено? Какво мислите за хляба? - Съществен ли е или не е съществен? Какво мислите за водата, за въздуха, за светлината? Те са четирите реалности. Здравето на човека е резултат от тези четири неща: водата, хляба, въздуха и светлината. Това е здравето според мен.
10.12.1933г.
394. Законът на молитвата,  УС , София
Любовта е необходима и за здравето ви, и при храненето, навсякъде е необходима.
10.12.1933г.
395. Земята на живите,  НБ , София
Трябва да дойде едно болезнено състояние, то е едно приготовление за здравето.
Защо ти е богатството, защо ти е знанието? Туй знание къде ще го държиш? И знанието, и здравето на човека зависи от живота, който иде чрез дишането.
17.12.1933г.
396. Освободеният роб,  НБ , София
Здравето зависи от ума на човека; щастието зависи от сърцето на човека, а пък външният, материалният успех на човека зависи от човешката воля.
20.12.1933г.
397. Въздухът и мисълта – нови начини за хранене, ООК , София
Ти ще разправяш на този човек за вътрешен живот, за здравето му, а при това, този човек, този живот няма да го използува.
24.12.1933г.
398. О, да ми беше като брат,  НБ , София
Здравето на човека зависи от неговите капилярни съдове, от онова нормалното състояние на капилярните съдове; зависи от нормалната топлина, която тялото има.
29.12.1933г.
399. Закон за музиката, МОК , София
Значи ти трябва да преминеш от болестта в здравето. Здравето е едно естествено състояние, а пък болестта е едно особено състояние.
31.12.1933г.
400. Да живее душата ми!,  НБ , София
Пак природата казва: „Чистия въздух ще търсиш горе по планината, няма да го търсиш долу в долината.“ И здравето няма да го търсиш в материята. Материала за здравето ще го търсиш в долината. Здравето ще го търсиш по планинските върхове.
31.12.1933г.
401. Радост, която никой няма да отнеме,  УС , София
Ти казваш: „Здраве нямам.“ Не е в здравето.
Трябва да бъдете весели, за да се възвърне здравето ви.
17.1.1934г.
402. Силата на подсъзнанието и свръхсъзнанието, ООК , София
Всякога здравето започва от там, когато човек разчита на себе си и влиза в прями отношения с природата и разчита на природата повече отколкото на хората.
21.1.1934г.
403. Синовно отношение, УС , София
И здравето, и всичко друго.
Ние говорим за здравето, а го изгубваме.
25.2.1934г.
404. Ако имате Любов,  НБ , София
Че, във вашите очи седи здравето на вашия мозък.
25.2.1934г.
405. Любов и разбиране, УС , София
Здравето ти е обусловено от Слънцето.
Той ще стане на 30 години, ще израсне брадата му, ще изгуби здравето си, ще го заровят и ще останат само мертеците му.
28.2.1934г.
406. Ключ за постижения, ООК , София
И 38 години той изгубвал условията за здравето си.
Израснал е при здравето. Това, което добил, то е резултат на здравето.
4.3.1934г.
407. Приготовленията на сърцето,  НБ , София
От тях зависи здравето на човека, от тях зависи правата мисъл в прогреса на този живот.
Симпатичната нервна система е система на човешкия магнетизъм или система, която образува топлината, която образува кръвообращението, която е носителка на здравето.
Отивам при него и казвам: „Защо ме викаш?“ – „Да ме изповядаш, да се помолиш на Бога да ми се върне здравето.“ – „Как? За тебе да се моля? Никога няма да го направя.
7.3.1934г.
408. Даване – вземане. Скъпоценният камък, ООК , София
Щом чуете песента вътре, това е вече здравето.
11.3.1934г.
409. Новата дреха, УС , София
Има 3 неща, които вървят постоянно, паралелно със здравето: човек, който няма светлина, човек, който няма топлина, човек, който няма пластичност в себе си, той не е здрав.
11.3.1934г.
410. Словото,  НБ , София
Вярва в Бога, докато е здрав; като изгуби здравето си, не вярва.
18.3.1934г.
411. Стана здрав,  НБ , София
Няма по-хубаво нещо от здравето.
За да имаш червения цвят, това е едно условие на здравето.
21.3.1934г.
412. Мистичната чаша. Хигиена на душата, ООК , София
Сега от хигиената зависи здравето на човека.
22.3.1934г.
413. Разумно разбиране,  ИБ , София
Ще, не ще, по необходимост, болният ще вика един, втори, трети лекар, да възстанови по някакъв начин здравето си. Болестите, болезнените състояния в човека се отнасят към човешкия свят, към света на противоречията; здравето, здравословните състояния пък се отнасят към Божествения свят.
Най-после постига желанието си, става цар: коронясват го, кланят му се, всички го слушат, изпълняват заповедите му, и той се радва на здравето, на силите си, на славата и на властта, с които разполага.
25.3.1934г.
414. Възстановете Любовта, УС , София
Или имаш здраве, не знаеш как да пазиш здравето – ще дойде болестта.
25.3.1934г.
415. Какво знамение показваш нам?,  НБ , София
По кой начин човек може да бъде здрав? Здравето е само резултат на физическия свят от мислите и чувствата на човека.
4.4.1934г.
416. Условията за растеж, ООК , София
Здравето не зависи от новите дрехи, но зависи от друго. Когато не спазва човек правилата на здравето, новите дрехи не могат да му помогнат.
22.4.1934г.
417. Три възгледа,  НБ , София
В какво седи чистият живот? Всички търсим щастието, всички търсим здравето.
29.4.1934г.
418. Разпаленият въглен,  НБ , София
Здравето седи, когато се спазва туй съотношение на човешката мисъл.
11.5.1934г.
419. Влиянието на музиката, МОК , София
На какво може да служи здравето на човека? Здравето на човека основно зависи от храната.
18.5.1934г.
420. Основният тон, МОК , София
Мнозина може да говорят върху здравето, но каква е основната идея на здравето? Кой е здравият човек? Ние може да кажем, че който мисли добре, чувства добре и действа добре, е здрав.
20.5.1934г.
421. Да се не смущава сърцето ви!,  НБ , София
Здравето е едно благословение за онзи, който разбира.
От какво страдат здравите? Изгубили са здравето си.
23.5.1934г.
422. Пред шестата врата, ООК , София
Трябва да бъде в постоянна връзка с процеса на дишането, за да дойде здравето в него.
Утре, като поотслабне здравето ви, пак ще изгубите вярата си.
27.5.1934г.
423. Двата порядъка (Двата порядъка. Качества на младия), УС , София
Всичко ще се оправи.“ Но ти се питаш: „Как да не скърбя? Парите ми взеха, здравето ми взеха...“ Всяко нещо, което може да се вземе, то не е реално, то не е за тебе.
27.5.1934г.
424. Има време,  НБ , София
Та, казвам: Всичките тия клетки – 60 милиарда, са организирани в разни органи и от съвкупността на тяхната деятелност зависи здравето на човека.
От вярата зависи здравето.
10.6.1934г.
425. Умно дете,  НБ , София
Болестта е едно преходно състояние към здравето.
Ако ти цениш Този, Който те е създал, Който ти е дал всички блага в света – аз разбирам Бога, – всичко това, което сега имаме: и живота, и сърцето, и ума, и здравето, и духа, този Бог всичко създал, аз ще се отричам ли от Него? Защо да не Го обичам? Той е Този, Който всичко ми е дал.
13.6.1934г.
426. Двете линии, ООК , София
Здравето на човека, всички тези болести, всички съвременни болести се дължат на престъпленията.
17.6.1934г.
427. Три фактора,  НБ , София
Не е и пълнотата, която определя здравето на човека.
24.6.1934г.
428. Към Емаус, УС , София
Губиш от здравето си – ти си в пътя на смъртта. Печелиш в здравето си – ти си в пътя на живота.
24.6.1934г.
429. Не живея за себе си,  НБ , София
Здравето е една реалност, която носи здраве.
Културата, щастието, блаженството, силата на човека, богатството на човека, здравето му, всичко туй зависи от закона на Любовта, в който той върви.
6.7.1934г.
430. Трите правила, МОК , София
Колкото повече живот има човек... нали? Но повечето живот на какво се обосновава? (На здравето.)В какво е ценността на здравето? Нали един човек, за да бъде здрав, трябва да живее порядъчен живот? В какво седи порядъчният живот? Ние определяме, че човек трябва да мисли. В какво седи доброто ядене? Това са вече подробности, но казвам: Здравето зависи от доброто мислене.
15.7.1934г.
431. Справедливост, милосърдие, УС , София
Ако не бях пил, нямаше да падна в локвата.“ Щом човек се напие, някой път все ще влезе в локвата вътре! За здравето на този, за здравето на онзи...
8.8.1934г.
432. Граници на живота, СБ , Витоша
Като се видите в това положение, казвате: "Какво ли ще излезе от мене?" Радвайте се на тия отворени пори! Всички хора говорят за здравето, препоръчват разни методи за запазване на здравето си, но като дойдат до опитите, виждат, че това, което са проповядвали и разбирали, сега не го разбират.
26.8.1934г.
433. Който прави истината,  НБ , София
Има една топлина, която е естествена, тя е мека и приятна, тя е топлината на здравето.
Ще изгубите здравето си.
Та, казвам: Ако вие искате да възстановите в себе си здравето, седнете и мислете върху Любовта.
Всичките лекари най-първо трябва да дадат доза за здравето.
Седни, внеси любовта в душата си, кажи, че има нещо и като премахнете онези, горчивите мисли, като премахнете горчивите чувства, веднага ще дойде здравето.
Това е здравето на човека.
12.9.1934г.
434. Връзка с Бога, ООК , София
И тогава Божественото ще упражнява влияние върху нашия външен живот, върху здравето, после върху ума, сърдцето и волята.
23.9.1934г.
435. Учение и работа,  УС , Русе
Днес те разчитат на парите, на здравето си, на знанието си, на силата си, но един ден ще видят, че всичко това се е обезценило – не струва даже и десет стотинки.
28.9.1934г.
436. Силните и слабите степени, МОК , Русе
Същото е и с разположението и здравето ви.
436.2 Силни и слаби степени ( втори вариант )
Същото е и с разположението и здравето ви.
21.10.1934г.
437. Оставете да растат наедно и двете!,  НБ , София
Казвам му: Здравето, което сега имаш, наследството, което сега имаш, се дължи на твоето далечно минало.
24.10.1934г.
438. Добри проводници, ООК , София
Вие мислите върху любовта, която сте учили, а пък тази любов, която сега учите, тя е за да създадете здравето у вас.
9.11.1934г.
439. Живият квадрат на човешките отношения,  МОК , София
Като отидеш при един музикант, ще му говориш за музика, като отидеш при един проповедник, ще му говориш за Бога, като отидеш при философа, ще му говориш за философия, при търговеца − за търговия, за вземане, даване, при земеделеца − за земята и, ако му говорим за тези работи, той ще каже: „Разбирам този човек, влиза в положението ми.“ При болния ще му говориш за болестта, на здравия ще говориш за здравето.
16.11.1934г.
440. Променчиви величини,  МОК , София
Трябва да носи богатството на здравето, на щастието, на ума и на добротата.
18.11.1934г.
441. Животът е по-драгоценен,  НБ , София
Здравето на човека не седи нито в ръста, нито в краката, нито в ръцете, нито в очите. Здравето седи в целия организъм. Ръцете, очите, ушите, краката могат да бъдат в услуга, като органи на здравето.
Като се видял в това състояние, той пратил да викат проповедника и му казал: „Моля ти се, помоли се на Бога заради мене, да ми помогне, да ми възвърне живота.“ – „Как ще се помоля за тебе, когато нищо не си направил за Бога, нито за обществото? Ако дадеш обещание да направиш нещо, ще се помолим.“ – „Добре, давам обещание, че всичко ще направя, само Бог да ми възвърне здравето.“ Или другояче казано това, на един разбран език.
28.11.1934г.
442. Принципи и условия. Връх и долина, ООК , София
Също и здравето и богатството си приличат. Здравето може да произтича някой път от принципи, а някой път - от условията. Здравето - човек трябва да се роди с него.
30.11.1934г.
443. Качества на реалното,  МОК , София
Силата, за да бъде реална, не трябва да се мени, здравето, за да бъде реално, не трябва да се мени. Питам тогава, скръбта реално нещо ли е? Не е реално. (Не е, понеже се изменя.) Здравето реално нещо ли е? То не е реално, понеже се изменя.
9.12.1934г.
444. Абсолютната и Относителната реалност,  УС , София
444.2 Абсолютна и Относителна реалност ( втори вариант )
А здравето се придобива от четири елемента.
9.12.1934г.
445. Добри вести, НБ , София
В света, в който е дошъл, човек е кандидат за три неща: Той е кандидат за здравето. Който иска доброто, той е кандидат за духовния свят, а онзи, който иска здравето, той е кандидат за физическия свят. Следователно, първо искайте здравето, после доброто и най-после Любовта, за да поддържа здравето и доброто във вас.
14.12.1934г.
446. Философия на трептенията,  МОК , София
И не само това, но като смениш омразата в любов, ще подобриш и здравето си. Щом измениш това състояние, непременно ще се прояви като резултат здравето.
21.12.1934г.
447. Естествено разположение,  МОК , София
Много пъти болният, който изгубва свободата на здравето си, печели нещо. При всяка болест, след като е бил ограничен, след като е боледувал 2, 3, 4, 5 месеца, след като се е върнало здравето, вече има една печалба.
Сега знаете ли какъв е основният тон на здравето? Трябва да се правят опити. Помислете известно време какъв е основният тон на здравето. Здравето спада към мажорните гами.
23.1.1935г.
448. Новият опит, ООК , София
Здравето, хубавите мисли, силата, това е истинско богатство.
27.1.1935г.
449. Подмладяване,  УС , София
Всеки човек иска да бъде здрав, но не знае как да придобие здравето.
20.2.1935г.
450. Изпитите на ученика, ООК , София
Нищо няма да му разправиш за опасността, но трябва да му кажеш за онези условия, при които той може да оправи здравето си. Здравето не седи само във физическия свят.
24.2.1935г.
451. Съучастници в благата,  УС , София
451.2 Съучастници в благата ( втори вариант )
И който търси здравето на земята, разрешение няма.
24.2.1935г.
452. Тогаз се обърнах аз и видях,  НБ , София
Когато казва човек, че вижда страшни работи, пита се тогава какъв е изходният път от тия страшни работи? Какъв е изходният път на болестта? – Здравето. – Какъв е изходният път на бедността? – Богатството. – Какъв е изходният път на невежеството? – Знанието.
27.2.1935г.
453. Развитие на справедливостта, ООК , София
Здравето на човека зависи от лицето.
6.3.1935г.
454. Законът на помагането, ООК , София
Ако приемеш тази капка, то здравето може да дойде след един месец.
17.3.1935г.
455. Благоприятната Господня година,  НБ , София
Но с какво трябва да свършва? Добре е да се свърши с болестта, защото ще дойде здравето.
Върху него почива здравето и щастието на човешкия живот, от единия, до другия край на живота.
24.3.1935г.
456. Двете добродетели,  УС , София
Здравето се обуславя от хигиената, която човек пази във физическия, в сърдечния и в умствения си живот.
31.3.1935г.
457. Придобиване и задържане,  УС , София
За да запазиш здравето, силата, учеността си, трябва да бъдеш щедър и чист.
3.4.1935г.
458. Първото стъпало на Любовта, ООК , София
Вземете здравето на здравия, за да видим колко ще бъде търпелив.
5.4.1935г.
459. Математически отношения ,  МОК , София
Мисълта ви зависи от количеството на фосфора, който е във вашия мозък, а пък здравето ви зависи от количеството на златото във вашата кръв.
1.5.1935г.
460. Киселина, основа, сол, ООК , София
Изгубването на истината, изгубването на свободата, на здравето, това са състояния.
3.5.1935г.
461. Разрешените задачи,  МОК , София
Вие за какво считате болестта? Тя е един аристократ, здравето това е един демократ, преведено на политически език.
461.2 Разрешените задачи ( втори вариант )
За пример вие за какво считате болестта? − Тя е един аристократ; здравето това е един демократ, преведено на политически език.
8.5.1935г.
462. Трите геометрични фигури, ООК , София
Щом сте изгубили здравето си, щом сте изгубили богатството си, щом става каква и да е промяна в живота ви, вие сте в една сфера, в една коруба, дето всички тези предмети са отдалечени от вас.
12.5.1935г.
463. Светите Твои градове,  НБ , София
Израз на правилното организиране това е здравето, правилните чувства, това е правата човешка мисъл.
14.6.1935г.
464. Аурата - кожата на духовното тяло,  МОК , София
Кой човек не е здрав? Какви са условията за здравето? Човек, който работи, не може да бъде никога беден.
19.6.1935г.
465. Комплексни понятия, ООК , София
Следователно здравето на човека зависи от връзките, които имате.
23.6.1935г.
466. Сгърбената жена,  НБ , София
Кое е новото вярване за болния? – Здравето. – Кое е новото вярване на невежия? – Знанието. – Кое е новото вярване за онзи, който мрази? – Любовта.
Болестта е едно условие, здравето е друго условие.
23.6.1935г.
467. Човек и природа,  УС , София
В духовно отношение здравето на човека зависи от доброто състояние на ума, на сърцето и на волята му.
467.2 Господ в нас, и ние в Него ( втори вариант )
Здравето на човека зависи от хляба, от храната, от елементите на храната. Здравето на човека зависи от водата, който пие от чистата вода, зависи от чистия въздух, който възприема. Здравето на сърцето ви зависи от чистотата на вашите желания и колкото желанията ви са по–чисти, сърцето ви е по– здраво. Здравето на тялото ви зависи от здравето на вашите постъпки.
28.6.1935г.
468. Двата закона. Влюбване. Закон на смените,  МОК , София
Здравето на човека зависи от неговата мисъл.
30.6.1935г.
469. Бъдете като децата,  НБ , София
Щом дойде здравето, ти ставаш от леглото си и ходиш. Болестта е едно обикновено състояние, а здравето е едно необикновено състояние.
30.6.1935г.
470. Начало и край,  УС , София
Здравето е свързано с чистите мисли и чувства, с чистата и доброкачествена храна.
470.2 И до края, както и в началото. (Нищо няма да ви стане) ( втори вариант )
А здравето на човека се обуславя от неговите чувства.
12.7.1935г.
471. Мисъл, сила и любов,  МОК , София
Ние казваме, че здравето на този човек започва да се подобрява, този човек става здрав.
Той казва: "Защо си ме викал?" - "Моля ти се, да се помолиш на Бога да ми върне здравето." Какво си дал, защо да върне Господ здравето ти? Един човек, който нищо не е дал, за него не се моля.
14.7.1935г.
472. Развързано ще бъде на небето,  НБ , София
Питам този човек: От какво зависи здравето на човека? Нали от неговата дихателна система? Здравословното му състояние зависи от това какво количество кръв приема в организма си, за да се пречисти кръвта му, да се разширят дробовете му.
14.7.1935г.
473. Слово и Живот,  УС , София
От тях здравето им няма да се подобри, но поне ще придобият опитности, да се научат да живеят добре.
473.2 Словото и животът ( втори вариант )
Като се разболееш, ще вземеш горчив хап, за да подобриш здравето си от горчивината.
17.7.1935г.
474. Колко е добър Господ, ООК , София
Здравият? В здравето.
Тогава, когато ви е срещнал, пили сте за здравето му.
21.7.1935г.
475. Блажен, който яде хляб в Царството Божие,  НБ , София
Светлината е дреха на знанието. – Свободата е дреха на здравето.
21.7.1935г.
476. Любов и служене,  УС , София
Щом добрият живот прави човека красив, лошият живот пък става причина да изгуби красотата, здравето и силата си.
1.9.1935г.
477. С человечески езици, СБ , РБ , София
Той се страхува да не изгуби здравето си, да не може да използува живота с всички негови удоволствия.
1.9.1935г.
478. Ще дойде отвътре, СБ , РБ , София
Върху чистотата се градят чувствата, здравето, отчасти и щастието на човека.
3.9.1935г.
479. Всичко е за добро, СБ , РБ , София
Здравето, добротата и разумността са пътища за постижения. Здравето е един вид богатство; доброто – друг вид богатство; умът – трети вид богатство. Здравето, доброто и умът представят капитали, които всеки ден трябва да се увеличават по малко.
В живота комедията представя здравето в човека, драмата – доброто, а трагедията – ума.
15.9.1935г.
480. Скъпоценото камъче,  УС , София
Не се минава много време и здравето му се възстановява.
18.9.1935г.
481. Проводници, ООК , София
Ако вземете един естествен тон, организмът ви ще придобие здравето си.
22.9.1935г.
482. Трите родословия. Моето верую. Новото верую,  УС , София
482.2 Трите родословия ( втори вариант )
Кои са побужденията за свиването на сърцето? Защо да не се радва на богатството, на здравето, на силата, на красотата на своя ближен? Каква е разликата между богатия и бедния, между красивия и грозния, между радостния и скръбния? Един сказчик държал беседа върху бедността, искал да изнесе благото, което тя носи за човека, но като свършил сказката си, слушателите му казали: „Дръж бедността за себе си, а остави богатството за нас“.
Ако виждаш Божието присъствие в слънцето, във водата, във въздуха, в растенията, в богатството и в сиромашията, в здравето и в болестта, в знанието и в невежеството, ти си на прав път, ти си щастлив човек.
29.9.1935г.
483. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
Здравето на човека, то е неговата чистота. Ако искате да бъдете здрави, трябва да желаете здравето на всичките.
2.10.1935г.
484. Новото учение, ООК , София
А здравето е необходимо, за да учите.
6.10.1935г.
485. Двата порядъка,  УС , София
И казвам: Тъй, както болният съзнава кои неща са необходими за здравето му. Те са необходими неща за здравето на човека.
485.2 Двата порядъка ( втори вариант )
И здравето е вътрешен процес.
27.10.1935г.
486. Приложението като източник на знанието,  УС , София
Та ми разправя, сега, показва как диша, как си поправил здравето, всичко туй.
486.2 Източник на знанието ( втори вариант )
Задачата на Божествената школа, която следвате, е да изнесе всички признаци на добродетелите, които се отразяват благотворно върху здравето на човека.
27.10.1935г.
487. Умих се и гледам,  НБ , София
В същност, здравето на човека зависи от водата, от въздуха, от светлината, от храната, която приема от твърдата почва, от мястото, на което живеете.
1.11.1935г.
488. Знание и чувствителност,  МОК , София
Чувствителността поддържа здравето на човека. Като се увеличава нормалната чувствителност, здравето се подобрява. Чувствителността има отношение към здравето на човека.
Чистото чувство е здравето на човека. Възможностите за здравето се увеличават.
3.11.1935г.
489. Кротките ще наследят земята. Движение, приложение и постижение,  НБ , София
Казвате: „Не искам да видя светлината, не ми трябва светлина.“ Питам: Какво ще бъде вашето състояние, след като прекарате една година в тази хизба? Мислите ли, че ще бъдете здрав човек? Не, вие ще изгубите здравето си.
6.11.1935г.
490. Срещата на Любовта, ООК , София
Ти, за да оздравееш, трябва да знаеш посоката, отдето иде здравето.
10.11.1935г.
491. Роденото от плътта,  НБ , София
Вие постоянно се безпокоите за воловете, за здравето си.
10.11.1935г.
492. Свещеният огън,  УС , София
На физическия свят, за да бъде човек здрав, той трябва да пази онази топлина – една нормална топлина има, която поддържа здравето.
Да допуснем сега, вие изгубите здравето си. Значи, богатството изфирясва, здравето изфирясва.
492.2 Свещеният огън ( втори вариант )
От нея зависи здравето му.
15.11.1935г.
493. Параметафизика,  МОК , София
Какво трябва да правите, за да се избавите от неприятностите? Ако цениш здравето си, имаш 400–500 лева, ще си купиш едно магаре, ще натовариш товара на магарето, то напред, ти отзад.
22.11.1935г.
494. Подядане и ощетяване,  МОК , София
Здравето у човека е подядане, болестта е ощетяване. Здравето винаги ще те подяда, ще купуваш това онова. Здравето с малко ще те подяда, всеки ден ще купуваш нещо, трябва да го угощаваш, за да ти бъде приятел. Ако не го угощаваш, ако не се държиш добре, същият закон – ще те подяда здравето. При здравето – ти сам ще идеш да слугуваш.
Кое сега трябва да реализирате? Според вас, кое е най-важното да реализирате? Сутрин искаш да станеш, но твоят приятел, здравето, трябва да те подяде. Ти най-малко ще услужиш на здравето, ще благодариш на Бога. На здравето ще дадеш внимание. Ако здравето си замине, ти не можеш да учиш. Нормалното състояние на тялото, това е здравето. Любовта видяла тия две препятствия и да не се изгуби щастието, да не се изгуби в началото здравето, турила тия интервали. Здравето на човек седи между МИ и ФА.
24.11.1935г.
495. Бъди доволен,  УС , София
Здравето значи: ако можеш да направиш работите, здрав си; ако не можеш да ги направиш, не си здрав.
27.11.1935г.
496. Към извора, ООК , София
Ако някоя сестра е със съвсем хлътнали страни, казват, че е съвсем осиромашала, "не й върви със здравето."
Да бъдеш здрав! Здравето – това е Божията Любов! Ако обичаш ближния си, ще направиш като онзи самарянин, който, като срещне гладен, завежда го в гостилницата, плаща и казва: "После пак ще платя, каквото похарчите."
1.12.1935г.
497. Огънят на пречистването. Едно добро,  УС , София
497.2 Огън на пречистване ( втори вариант )
Ревматизмът, както всички болести, е създаден от човека, а здравето е дадено от Бога.
6.12.1935г.
498. Същественото,  МОК , София
Тогава, между две съществени идеи, коя е съществената? Сега, какво разбирате под думата „съществено“? Кое е същественото за болния човек? – /„Здравето“./ Хлябът не е ли съществен? Дишането не е ли съществено? Здравето е резултат от правилното хранене и правилното дишане. От какво произтича здравето? – /„[От] правилния живот“./ – За умния човек кое е същественото? За човека кое е същественото? Вие казвате, че на първо място е да мислим, да бъдем умни, то е същественото.
15.12.1935г.
499. Да се не изгуби нищо,  НБ , София
Само така ще се подобри здравето ти.
Сега и на вас казвам: Ако искате да оздравеете, да подобрите здравето си, внесете в ума си чисти мисли.
22.12.1935г.
500. Да имат живот,  НБ , София
Здравето зависи от човешката мисъл.
22.12.1935г.
501. Котелът и торбата. „Което имам“, УС , София
Следователно, ако здравето минава върху вашата душа и може душата ви да го трансформира, тогава може да се прояви неговата сила.
501.2 Земята като училище ( втори вариант )
Следователно, ако здравето минава през душата на човека и тя трансформира енергиите му, той може да прояви силата си.
Силата и здравето не идат от външната храна. Пазете се тогава от кривите мисли, които сте получили по наследство, и знайте, че силата и здравето се определят от правата мисъл, правите чувства и действия.
29.12.1935г.
502. Вас ви нарекох приятели,  НБ , София
Любовта започва със здравето.
3.1.1936г.
503. Двата вида пеене,  МОК , София
Знаете, че здравето почива върху музиката.
12.1.1936г.
504. Топлината на Любовта, УС , София
Той е болен, ти имаш знание – ще повърнеш здравето му.
504.2 Топлината на Любовта ( втори вариант )
Какво ще направи крадецът, като види богатия търговец? Той ще се запознае с него, ще го пита за здравето му, за работите му, докато неусетно го обере и изчезне.
26.1.1936г.
505. Ти кой си?,  НБ , София
В здравето е щастието на човека. Само по този начин здравето ще влезе у вас.
12.2.1936г.
506. Тониране, ООК , София
Когато си болен, тогава ще се покаже каква е силата ти, а не в здравето.
16.2.1936г.
507. Силният огън, УС , София
507.2 Огънят на любовта ( втори вариант )
Здравето се цени чрез болестта, а правото – чрез кривото.
1.3.1936г.
508. Познат от Бога, УС , София
508.2 Познат от Бога ( втори вариант )
Ако търсиш богатството, силата, знанието, красотата, здравето само за себе си и за своите близки, ти си на крив път.
1.4.1936г.
509. Действието на музиката, ООК , София
Животът крепи здравето.
5.4.1936г.
510. Понеже ви изказах това,  НБ , София
Мнозина от вас сте изучавали физиология и знаете на какво почива здравето. До известна степен здравето почива на храната, после на въздуха, на светлината.
19.4.1936г.
511. Светило на тялото,  НБ , София
Дишането поддържа здравето. Здравето пък трябва да ви сближи с хората.
Аз пък го наричам нормален живот, който изтича от здравето.
Ако е мъж, той забравя и жена, и деца, само за здравето си мисли.
Когато животът расте и строи, това е здравето.
22.4.1936г.
512. Пречистване на мисълта, ООК , София
Аз ви говоря за любовта, понеже здравето на човека зависи от нея.
26.4.1936г.
513. Правата мисъл, чувство и говор, УС , София
513.2 Права мисъл, чувство и говор ( втори вариант )
Правата мисъл усилва паметта, закрепва здравето.
Здравето се обуславя от три основни правила: да мислиш, да чувстваш и да говориш добре.
3.7.1936г.
514. Отношението на трите живота,  МОК , София
Тази болест служи на човека, за да се запознае с ония закони, които съществуват, със законите на здравето, които съществуват.
20.8.1936г.
515. Вътрешна връзка, СБ , София
Здравето е мярка в живота.
515.2 Вътрешната връзка на живота ( втори вариант )
Най-първо е важно здравето на човека.
23.8.1936г.
516. Проникване , СБ , София
Ако не служите на доброто, вие ще изгубите и здравето, и силата, и знанието си.
4.9.1936г.
517. Първата дума,  МОК , София
Тия научни изследвания за живота да се продължи, за здравето, хиляди работи има, но и до сега не са намерили тази дума.
25.9.1936г.
518. Разумните същества,  МОК , София
Здравето се поддържа от Разумни същества, силата на човека се поддържа пак от Разумни същества, музиката се поддържа от Разумни същества.
518.2 Разумните същества ( втори вариант )
Здравето се поддържа от разумни същества.
27.9.1936г.
519. Най-голям в Царството небесно,  НБ , София
Ти не разправяй тези работи на мене. – „После, искам да придобия здравето си.“ – Не ми говори тия неща. Здравето зависи от онова разбиране за яденето, което човек има.
27.9.1936г.
520. Той създава,  УС , София
520.2 Аз го създадох! ( втори вариант )
Ти иди при един болен човек, и като започнеш да говориш както Духът ти е говорил, най-малко на този човек ще се подобри здравето му.
4.10.1936г.
521. Важността на черния дроб,  УС , София
521.2 Важността на черния дроб ( втори вариант )
Но изгубите здравето, имате друго разбиране.
7.10.1936г.
522. Път, истина и живот, ООК , София
Ако приложиш този метод, след година ще дойде едно микроскопическо подобрение на здравето.
11.10.1936г.
523. Алилуя,  НБ , София
Почервеняването е признак на здравето в живота.
14.10.1936г.
524. Усет, влечение, чувство, стремеж, ООК , София
Богатствата дава, добрите условия и здравето! Всичко иде от Бога! Та се занимавайте с тая, новата идея.
31.1.1937г.
525. Да сторя,  НБ , София
Болестта е една предпазителна клапа, а здравето е нормалното състояние на човешкия организъм.
5.2.1937г.
526. Естествена хладина и топлина,  МОК , София
Стани и се научи да пееш хубаво, понеже пеенето е норма на здравето! Дотогава, докато си склонен да пееш, ти ще придобиваш блага отвън.
526.2 Естествена хладина и топлина ( втори вариант )
Научи се да пееш хубаво, понеже пеенето е норма на здравето.
21.2.1937г.
527. Защо плачеш и кого търсиш?,  НБ , София
Ако си здрав, ще се безпокоиш да не изгубиш по някакъв начин здравето си.
7.3.1937г.
528. Обмяна в Божественото,  УС , София
Това е наука, която има отношение към здравето на човека.
10.3.1937г.
529. Мислене и чувствувание, ООК , София
Децата си играят със сила, у тях естествено иде животът, здравето.
12.3.1937г.
530. Мускулно и нервно напрежение,  МОК , София
За следващия път развийте темата: „На какво почива здравето“ или „Основите на здравето“. Някои смятат, че основите на здравето са във външната обстановка, в парите, в условията. Има много работи, свързани със здравето, но това са все условия.
530.2 Мускулно и нервно напрежение ( втори вариант )
За другия път развийте темата: “На какво почива здравето, или основите на здравето”. Колко учени хора, които биха развили тази тема, биха налучкали важното, в какво седи здравето? Някои смятат, че е във външната обстановка, в парите, в условията. Много работи има в здравето.
19.3.1937г.
531. Основите на здравето,  МОК , София
Заради здравето всички трябва да изучавате този закон.
Всъщност, здравето е започнало да се разклаща отдавна.
Сега, какви са основите на здравето? Можете да вземете някоя книга за здравето и да кажете за автора й: „Много учен човек“. Има много учени хора, които говорят за здравето, но самите не са здрави.
И така, от колко елемента се състои здравето? Здравето включва над три октави и половина, но нормата му е две октави.
Сега, вие започвате научно да разглеждате въпросите и така туряте здравето много далеч от себе си. Основите на здравето са следните: стомахът трябва добре да смила храната, да я превръща на кръв, да изпраща кръвта в белите дробове, за да се пречисти, след което да я изпраща в мозъка. Ако няма правилна обмяна между вашите стомах, бял дроб и мозък, вие нямате основи на здравето. Това са основите на здравето – стомахът да функционира правилно, белият дроб да функционира правилно и мозъкът да функционира правилно.
Те са нарушение на здравето и следователно, щом се премахне то, премахва се една малка дисхармония.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.