Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


23.1.1915г.
1. Но Син Человечески, кога дойде, дали ще намери вяра на земята, ИБ , Бургас
Ако ви запитат за задгробния живот, дали има или не задгробен живот, какво ще отговорите? - "Или има, или не."
31.12.1922г.
2. Простри ръката си!,  НБ , София
Какво отношение има вярването в задгробния живот към физическия живот? То няма почти нищо общо с материалния свят.
11.3.1923г.
3. Видѣхме Господа,  НБ , София
3.2 Видяхме Господа ( втори вариант )
Масите увериха хората в задгробния живот, но не можаха да отворят кесиите им. Дотогава религиозните казваха: Не вярваме в задгробния живот, не вярваме в душата. Обаче, спиритизмът ги убеди и в задгробния живот, както и в съществуването на душата.
20.2.1924г.
4. Обектът на съзнанието, ООК , София
Аз наричам знание само това, което може да придружи човека след неговото заминаване в задгробния живот.
19.7.1925г.
5. Което вие видите,  НБ , София
Старитѣ всѣкога турятъ идеалитѣ си въ задгробния животъ.
Тази Истина азъ не я търся въ богатството; тази Истина азъ не я търся въ домоветѣ; тази Истина азъ не я търся въ държавата; тази Истина азъ не я търся въ църквата; тази Истина азъ не я търся въ науката; тази Истина азъ не я търся въ сегашния животъ; тази Истина азъ не я търся въ задгробния животъ. – Тази Истина азъ я търся въ великата Божия Любовь, която познавамъ, отъ която сегашния животъ излиза.
5.2 Което вие видите . ( втори вариант )
Старите всякога турят идеалите си в задгробния живот.
Тази Истина аз не я търся в богатството; тази Истина аз не я търся в домовете; тази Истина аз не я търся в държавата; тази Истина аз не я търся в църквата; тази Истина аз не я търся в науката; тази Истина аз не я търся в сегашния живот; тази Истина аз не я търся в задгробния живот. – Тази Истина аз я търся във великата Божия Любов, която познавам, от която сегашният живот излиза.
14.3.1926г.
6. Саваат – Амон-Ра,  НБ , София
Едно време и еврейският цар Саул не вярваше в задгробния живот, но когато се намери на тясно и нямаше къде да отиде, една вечер отиде при една врачка.
2.5.1926г.
7. Избавената душа,  НБ , София
Това живот ли е? Ако една грешна душа влезе в задгробния живот и си припомни своите престъпления едно след друго, питам: какъв живот има в тия мъчения? Това е живот само на мъчения.
19.12.1926г.
8. Те свидетелстват,  НБ , София
Някои хора казват: “Ние се съмняваме в съществуването на задгробния живот.” - Това е много естествено.
27.2.1927г.
9. Слънцето не ще зайде,  НБ , София
Понякога поставят човека на противоречие, на изпит, с който искат да помогне той на някои души от задгробния живот.
22.5.1927г.
10. Що искате,  НБ , София
Казвате: може ли да се вярва в духовете, които живеят в задгробния живот? Питам: можете ли да живеете без дробове? Казвам: да вярвате в ангелите, това е възвишен живот; то значи да дишаш.
29.5.1927г.
11. Благо и леко,  НБ , София
Те често се разговаряли върху задгробния живот, като разсъждавали дали има друг свят или не.
11.9.1927г.
12. Денят Господен,  НБ , София
Какви са тия малки междини, през които може да се мине? По същия начин и нашите ближни, които са минали в задгробния живот, ни галят с ръката си, но понеже не са много префинени, ние казваме: Какво стана, че изтръпна някак лицето ми? Вас ви е страх от мъртвите.
6.11.1927г.
13. И рече Бог,  НБ , София
Преди няколко деня дойде при мене една госпожа, която преживяла големи душевни кризи и страдания, вследствие на което изгубила смисъла на живота, изгубила вяра в съществуването на Бога, на задгробния живот, и започнала да вярва само в съществуването на този живот.
11.3.1928г.
14. Баща си и майка си,  НБ , София
Обикновените хора не вярват в тия неща; те не вярват и в задгробния живот, в това, че умрелите са живи, т. е. че продължават да живеят на онзи свят.
25.3.1928г.
15. Остани с нас!,  НБ , София
Не е въпросът за задгробния живот.
10.10.1928г.
16. Какво са разбрали, ООК , София
Започне ли да вярва в задгробния живот, той постепенно се успокоява. Следователно, както яденето уталожва глада и успокоява човека, така и мисълта за съществуването на задгробния живот успокоява човешката душа.
18.1.1929г.
17. Наблюдение и интуиция,  МОК , София
По-важно ли е да лежи човек с месеци на гърба си и да мисли за смъртта? По-добре е да мислите за качествата на вълка, на лисицата, на вола, на овцата, на дъба, отколкото да мислите за смъртта, за задгробния живот и т. н.
3.4.1929г.
18. Противоположни процеси, ООК , София
18.2 Противоположни процеси ( втори вариант )
Не е лош светският материализъм, но трябва да го поставим на неговото място, да поставим мястото на живите хора, на земята и да поставим мястото на заминалите в задгробния живот и да поставим мястото на Бога в нас.
21.4.1929г.
19. Наклали огън,  НБ , София
Днес чувате мнозина да отричат идеята за задгробния живот, като непотребна.
Действително, съвременните хора се страхуват от задгробния живот.
6.12.1929г.
20. Психологически разбор на явленията,  МОК , София
Вярващият в задгробния живот и невярващият могат да се уподобят на два радиоапарата с различна възприемателна и предавателна способност. Първото радио възприема вълни, които идат от духовния свят, вследствие на което вярва в Бога, както и в задгробния живот. Второто радио възприема само от физическия свят, вследствие на което не вярва в Бога, нито в задгробния живот.
20.2 Психологически разбор върху положенията на нещата ( втори вариант )
За да докажа, че има задгробен живот, аз трябва да ида в задгробния живот.
8.1.1930г.
21. Проява на Любовта, ООК , София
21.2 Чувството на любовта ( втори вариант )
Ти се влюбваш в науката, може да се влюбиш в обществения живот, може да се влюбиш в задгробния живот, може да изучаваш предмети, които привличат вниманието ти.
12.1.1930г.
22. Да се радват наедно,  НБ , София
Ако е убеден в безсмъртието на душата, в задгробния живот, човек не се нуждае от никакви доказателства.
22.2 Да се радват наедно ( втори вариант )
Аз не искам да ви убеждавам да вярвате в задгробния живот, нито искам да ви убеждавам да вярвате в безсмъртието на душата, нито в доброто, нито пък искам да ви обяснявам сега любовта.
9.2.1930г.
23. Побеждавайте злото,  НБ , София
23.2 Побеждавайте злото ( втори вариант )
Онези, които не вярват в задгробния живот, казват така, а онези, които вярват, казват, че след като умрат, ще отидат на небето и ще живеят между ангелите и светлината.
30.9.1931г.
24. Събуждане, ООК , София
24.2 Събуди се ( втори вариант )
Ти след като минеш в задгробния живот, тази мисъл ще върви с тебе.
6.12.1931г.
25. Жал ми е за народа,  НБ , София
Те ще ядат и пият, ще се раждат, ще растат, ще остаряват, ще им проповядват за задгробния живот, но всичко това са смътни идеи. Като умре някой, който отрича живота, направят му гроб с хубав паметник и пишат отгоре: „Тук почива еди-кой си велик човек.” Питам: щом не вярват в задгробния живот и казват, че след смъртта човек изчезва, защо го търсят в гробищата? Смешно е да се копае там, дето няма имане.
3.4.1932г.
26. Наклали огън,  НБ , София
Като бях в Англия, дето правих своите научни изследвания с медиуми, явява се един умрял, който отдавна вече е в задгробния свят, и съобщава някои неща, но не можаха англичаните да повярват в задгробния живот. И досега се явяват ред учени, които казват: как можем да повярваме в задгробния живот? Ние трябва да убеждаваме учените хора, че наистина има задгробен живот.
13.8.1932г.
27. Път на зазоряване, СБРБ , 7-те езера
Мнозина вярват в Бога, вярват в задгробния живот, но щом дойде една муха около тях, наплюе ги, те се разколебават и казват: „Всичко е до смъртта. Това е философия на мухите, но светът не е създаден нито за мухите, нито за казармите, нито за театрите, нито за свещеници и проповедници, които постоянно рекламират Бога, говорят за Него, говорят за задгробния живот.
9.9.1932г.
28. Божествени и човешки процеси,  МОК , София
Например той отрича задгробния живот, но въпреки това твърди, че няма смърт.
5.2.1933г.
29. Първото място,  НБ , София
Сутринта, като стане, казва: „Видях нещо, но се скрих под юргана.“ Даже един от видните окултисти във Франция – Леви, иска да се увери в задгробния живот, не иска да се занимава с обикновени духове, иска да извика един от най-видните учени от духовете.
29.2 Първото място ( втори вариант )
Един от видните окултисти във Франция Елифас Леви, за да се увери в задгробния живот. пожелал да извика не обикновен дух, а някой по-виден.
5.3.1933г.
30. Мир на този дом,  НБ , София
Тези хора, които отричат бъдещия живот, повидимому отричат и задгробния живот, но те вярват, че един ден ще се възстанови Царството Божие на земята и ще дойде един нов ред и порядък, ще дойдат нови хора в света.
30.2 Мир на този дом ( втори вариант )
Тези хора, които отричат бъдещия живот, повидимому отричат и задгробния живот, но те вярват, че един ден ще се възстанови Царството Божие на земята и ще дойде един нов ред и порядък, ще дойдат нови хора в света.
9.4.1933г.
31. Познаването на истината,  НБ , София
Чудното е, че съвременните хора не вярват в задгробния живот, а пращат умрелите хора в онзи свят.
31.2 Познаването на истината ( втори вариант )
Чудно е, че съвременните хора уж не вярват в задгробния живот, а пращат умрелите в онзи свят.
9.4.1933г.
32. Приемане и предаване,  УС , София
Мнозина приемат съществуването на невидимия свят, както и на задгробния живот.
28.5.1933г.
33. Не се мълви,  НБ , София
Някой казва: „Аз не вярвам в задгробния живот.“ Но задгробният живот е ехо на сегашния живот, защото сегашният живот е Божий живот, той е излязъл от Бога.
33.2 Не се мълви ( втори вариант )
Някой казва: Аз не вярвам в задгробния живот.
20.11.1935г.
34. Опити, ООК , София
В негово време се подвизавал един голям рационалист, който отричал съществуването на задгробния живот, на Бога.
26.3.1939г.
35. Аз дойдох в света,  НБ , София
Не, вие първо трябва да разберете смисъл на този живот, а после ще разберете смисъла на задгробния живот, както и смисъла на смъртта.
30.7.1939г.
36. Ценни придобивки, СБ , РБ , 7-те езера
36.2 Запазване и спечелване ( втори вариант )
Каквото му казвали, той все се съмнявал в задгробния живот.
11.8.1940г.
37. Вяра и вярване, СБ , РБ , УС , София
Ако кажете на тия хора, че вярвате в Бога, в задгробния живот, те ще ви вземат за посмешище.
21.2.1941г.
38. Отношение на цялото и частите,  МОК , София
Тогава кое ще замести въздуха в задгробния живот? Ако съществува [задгробен] живот, няма да има нужда от въздух, но ще има нужда от друго нещо.
22.3.1942г.
39. Великият път,  УС , София
Сега има хора реалисти, казват: „Не вярвам в задгробния живот“.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.