Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


18.7.1900г.
1. Седем разговора с Духа Господен - Разговор пети - Въздигане Душа и Дух, ИБ ,
Ето една велика Истина, която отличава хората, животните, дърветата.
28.8.1909г.
2. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Първата точка – Божественото, втората – духовете, третата – човеците, и четвъртата – животните.
27.8.1910г.
3. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
— Вчера, 14 август, събота, господарствуваше портокалената краска — цифрата 1 и 4, т.е. животните (животинското царство); днес, 15 август, неделя, господарува розовата краска — цифрите 1 и 5, значи, днес сме ние.
Числото шест, то е законът на еволюцията, което показва отношенията на човека спрямо животните, че ние трябва да сме милостиви спрямо всички същества.
То представлява пак животните.
31.8.1910г.
4. Приложение към протокола от 1910 г., СБ , В.Търново
Първоначалната Вяра ние я имаме у себе си и ако тя е постоянна у нас, животните нямаше да се плашат от нас.
23.8.1911г.
5. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
А тялото на плътта е тялото на животните.
Защото, като вземем всички форми на животните, не е жабата, която е създала своята форма, а това е по желание на нейния Господар.
22.9.1912г.
6. Въжето на дявола, ИБ ,
- Както животните страдат от човеците, така и хората – от астралния свят Египет, това е сегашният свят тук.
28.11.1913г.
7. Умни и силни, ИБ ,
Животните се стремят да станат человеци, а человеците трябва да се стремят към ангелите, за да сме синове на виделината и докато не сме синове на виделината, то не ще бъдем синове Божии.
12.12.1913г.
8. Ще се приравнят всички по закона на Любовта и Мъдростта, ИБ ,
Ти може да се молиш по четири пъти на ден, но ако в миналото не си мислил и вършил добро, ако и сега не работиш, не поливаш своята градина, не помагаш на хората и животните, то като отидеш на онзи свят, никой няма да те погледне.
Писано е, дърветата и животните ще станат, а вие, ако не станете, ще бъдете последни в Царството Божие.
19.1.1914г.
9. Поздрав за новата 1914 г. Към всички, ИБ , София
Както размножението на растенията и животните е възможно само при светлината, така и умножението, т.е. действията човешки по Божествения закон, са възможни само при виделината.
16.8.1914г.
10. Важността на малките неща, НБ , София
Един вълк разправял, че бил юнак и че между животните той бил цар; лисицата му рекла: „Не се хвали толкова, защото ако комар влезе в твоя нос, ще те ужили, и нищо не можеш да му направиш“. – „Като духна с носа, ще изхвръкне“, отговорил вълкът.
23.8.1914г.
11. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
За животните може, но за хората – не.
Виждате как са построени растенията, животните, човешките ръце и прочее; значи, от всичко това черпим знания, които можем да придобиваме, посредством наблюдения. „Ъ"-то е направено от три други букви, между които има една еврейска буква, подобна на българската гега, а над нея еврейският „йот" и една запетая.
11.10.1914г.
12. Колко по-горе стои човек от овца!, НБ , София
Не е лошо да е човек животно; но има нещо по-високо от животните.
И затуй Христос казва: „Аз дойдох да спася разумния човек“, не за животните, а за човека.
18.10.1914г.
13. Фарисей и Митар, НБ , София
Има учени хора, които са се занимавали дълго време със сравнителната анатомия, изучили са устройството на животните тъй добре, че ако има дадете най-малката част от някое допотопно животно, могат да ви опишат ръста му, да съпоставят всичките му кости, да турят мускулите и жилите му и по тоя начин да възстановят изчезналата форма.
Съвременните зоолози изучават животните и са дали на света много ценни работи, но никой още не е проучил дълбоките причини, които ги създават; така: защо, например, някои имат рога, а други не; защо някои се влекат, а други ходят на четири крака; защо някои ядат месо, а други пасат трева; защо са лишени от човешката интелигентност.
25.10.1914г.
14. Условията на вечния живот, НБ , София
Много пъти сляпото черво почне да се бунтува и да казва: „Месо не трябва да се яде, животните не бива да се колят“.
1.11.1914г.
15. Страхът, НБ , София
Страхът е едно тягостно чувство на душата, което съществува не само в хората, но и в животните; чувство, вложено в живия организъм да извърши известна мисия. Като е работило в органическия свят с хиляди години, това чувство е направило хората и животните роби на страха.
29.11.1914г.
16. Словесното мляко, НБ , София
В Индия има хора, които разбират и прилагат този закон дори спрямо животните.
20.12.1914г.
17. Учителите, НБ , София
То има три места, едното – физическото – вие знаете къде е; но къде е сърцето на вашите чувства и на вашия ум? Срещате един човек и казвате, че е лош; защо е лош? Преди години един бивол в Америка полудял формено и изпоплашил всички хора наоколо; помислили да го убият, обаче намерило се едно момче, което чело мислите на животните, то турило ръка на главата на бивола и го попитало: „Какво ти е?“ – „На задната част на крака ми е влязъл трън, той ме мъчи.“ Извадили тръна от крака му и биволът се укротил.
Небето, на първо място, е организирано твърде умно и знае какво прави, а между ангелите и човеците има известни съотношения тъй, както между нас и растенията и животните.
4.4.1915г.
18. Великден, НБ , София
Ако вникнете добре в тази мисъл, ще разберете, че и най-благородното растение трябва да преобърне своите дървени неподвижни клетки в месо и нерви, за да може да чувства и да се движи, както се чувстват и движат животните.
2.5.1915г.
19. Многоценният бисер, НБ , София
Какъв прогрес би имало тогава в света, ако всички биха се родили мъже? Нали Бог най-първо направи мъжа; последният обаче каза: „Тази работа не може да я бъде, сам не мога да я свърша, как ще обработвам сам тази толкова голяма градина – раят, дърветата, които са в нея, па и животните, които са в нея, не могат да ме разберат“.
6.6.1915г.
20. Божественият Промисъл,  НБ , София
Разправят, че някога имало един много учен и умен цар, който разбирал езика на всички животни; като събирал животните всяка година на събор, той ги учил, наставлявал ги, и в края на краищата заключавал своята реч с думите: „Онова, което Господ е направил, никой не може да го развали“. Като наближило времето за следващия събор на животните, дохождат двата орела, вдигат гнездото с невестата и го занасят на събора.
3.7.1915г.
21. Изкушението, НБ , София
Ще каже някой: „Тогава ще живеем в горите“; животните живеят в горите, защото някога са се поклонили на дявола, и ако речете и вие да му се поклоните, и вие ще станете четириноги.
7.1.1916г.
22. Рождението*,  НБ ,
И животните, и рибите, и микробите се прераждат и имат стремеж да завършат този цикъл на прераждането.
Животните не страдат, както човекът: ударите за тях са само масаж.
15.10.1916г.
23. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
То е учението на живия Бог, Който е и между хората, и между камъните, и между растенията, и между животните.
23.2 Да възлюбиш Господа ( втори вариант )
То е учението на живия Бог, Който е и между хората, и между камъните, и между растенията, и между животните.
16.11.1916г.
24. Петте разумни девици,  НБ , София
Изучавай камъните, растенията и животните.
19.11.1916г.
25. Разсмотрете криновете в полето как растат, ИБ , София
Растението расте в кръг, животните във вид на цилиндър, хората във вид на спирала, постепенно нагоре към Бога.
26.11.1916г.
26. Закхей, НБ , София
По едно време в тази местност се появила някаква болест по животните, която отнела живота на всичките овце.
17.12.1916г.
27. Спаси ни, НБ , София
Когато го видели, животните се подплашили и се разбягали, за което пастирите хванали ходжата и го набили добре.
24.12.1916г.
28. Ще бъдат научени,  НБ , София
Бог създал небето и земята, растенията и животните и решил да си почине.
Навуходоносор взел една чаша пълна с кръв и я сравнил с тая на животните.
28.2 Ще бъдат научени ( втори вариант )
От какво се състои нашият живот, нашата култура? Идете по улицата и ще видите как цял ден шопите бият животните си.
28.1.1917г.
29. Все що е писано,  НБ , София
Тѣ сѫ опредѣлени да завладѣятъ земята, животнитѣ, птицитѣ, рибитѣ, такова е тѣхното прѣдназначение.
Животнитѣ иматъ въ себе си една колибка и азъ мога да влѣза въ нея и да се разговарямъ съ него.
Новото учение разкрива нашето положение, което не е по-високо отъ това на животнитѣ.
29.2 Все що е писано ( втори вариант )
Да бъдеш господар на животните, това значи, да ги ръководиш; така да се грижиш за тях, че и те да бъдат доволни от тебе.
Ако запитате човека, защо яде кокошки, агънца, прасета, ще каже, че така е определено от Бога, да владее животните и да им бъде господар. Много просто: животните, които са влезли в него, не могат да се помирят.
Законът за еволюцията е общ за всички същества – и за хората, и за животните. Същият закон се отнася и до животните. Ето защо, като дойдете до животните, не гледайте на тях с пренебрежение, но знайте, че един ден и те ще се изменят, ще се повдигнат. По съзнание, по материални условия, животните са по-долу от човека, но и те, един ден, ще се повдигнат. Има хора, които, по съзнание, не стоят по-високо от животните.
18.2.1917г.
30. Познание. Самопожертвуване,  НБ , София
Имало едно момче, което четѣло добрѣ мислитѣ на животнитѣ.
30.2 Всичко ми е предадено ( втори вариант )
Като минава през растенията и животните, също така ги изучава: отглежда ги, храни ги, радва им се, докато един ден започва да ги къса и коли, употребява ги за храна.
Докато има вода в природата, и живот ще има: растенията, животните и хората ще се ползуват от нея.
Най-после дошло едно момче, което могло да чете мислите на животните и да се разговаря с тях.
25.2.1917г.
31. Спасението,  НБ , София
Наблюдавайте животните, да видите, че и те са внимателни, нежни към слабите същества.
22.3.1917г.
32. Без товар, ИБ , БС ,
Втората линия на кръста са животните, тям не е дадено да разберат Царството Божие, също и с растенията. Защо е закован? Три кръста, събрани наедно: 1. кръстът на растенията, 2. кръстът на животните и 3. кръстът - спасителният елемент. С двете ръце държи животните, да ги обърне от гърба с лицето към Бога.
22.3.1917г.
33. Кръстът,  НБ , София
Хоризонталната линия на кръста представлява животните. И на животните, и на растенията не е дадено да разберат Царството Божие.
Следователно, имате три вида кръстове – кръст на растенията, кръст на животните и кръст, който спасява. И на животните, които постоянно и свободно се движат, Той казва: “Вашето спасение не е в тази посока”.
Ще ви питам сега какви са желанията ви и накъде са насочени – към земята ли, месце за храна ли търсите? От хиляди години хората ядат животните и растенията, но не е това, което спасява.
8.4.1917г.
34. Яков и Исав,  НБ , София
34.2 Яковъ и Исавъ ( втори вариант )
Сега питамъ: дали тази лъжа е наслѣдена отъ животнитѣ или животнитѣ отъ човѣка? Дали човѣкътъ, като се подигалъ по тази Божествена стълба нагорѣ, я придобилъ или като е слизалъ надолу е придобилъ лъжата? Когато Яковъ е излъгалъ брата си, той е билъ на 32 години, пълна, зрѣла възрасть, това е периодътъ когато се сформирува човѣшкия характеръ.
15.4.1917г.
35. Радвайте се, НБ , София
Радостта не е качество на хората от сегашния век, а още по-малко, на животните.
Едно време, когато Бог създал света, всичко било в пълен ред и порядък: и растенията, и животните, и хората живяли добре – всичко било хармонично.
35.2 Радвайте се ( втори вариант )
Радостьта не е едно свойство или качество на животнитѣ, нито на хората отъ този вѣкъ, нито на ученитѣ.
29.4.1917г.
36. Чистосърдечните,  НБ , София
Само така той ще си състави ясно понятие, както за животните, така и за хората.
Изучавайте законите, на които се подчиняват растенията и животните и се ползувайте от тях.
Затова, именно, законът на жертвата съществува не само между хората, но между растенията и животните – в цялата природа.
36.2 Чистосърдечнитѣ ( втори вариант )
Когато дойде въпросътъ за възпитанието, рекохъ, дръжте се за природата, вижте какво вършатъ въ нея растенията, животнитѣ, изворитѣ, какво вършатъ горѣ облацитѣ, а оставете всички английски, американски и други методи.
6.5.1917г.
37. Вземане и даване,  НБ , София
Ако Го търсите в животните, и там ще Го намерите.
13.5.1917г.
38. Бог е съчетал,  НБ , София
Блажен е онзи, който може да разбере съчетанието, което Бог е вложил в цялата природа – между минералите, растенията и животните.
38.2 Богъ е съчеталъ ( втори вариант )
Азъ често забѣлѣзвамъ какъ ме гледатъ животнитѣ, като ме срѣщнатъ. Може ли животнитѣ да иматъ у насъ довѣрие? – Това е съчетанието, което Богъ е турилъ и което трѣбва да научимъ.
Едно врѣме въ римската империя, когато измѫчваха християнитѣ, обличаха ги въ разни животински кожи и ги оставяха на животнитѣ да ги разкѫсватъ.
30.6.1918г.
39. Доведете го,  НБ , София
Някога, в далечното минало, животните били по-интелигентни, отколкото са днес.
Като създал света, Бог направил първо животните, а после първите човеци – Адам и Ева.
Както между животните, така и между хората, срещате едни, които обичат да се превъзнасят, и други, които признават слабостите и погрешките си и са готови да се изправят.
Това обезценяване се забелязва не само към растенията и животните, но и към хората.
39.2 Доведете го ( втори вариант )
Нѣкога, въ далечното минало, животнитѣ били по-интелигентни, отколкото сѫ днесъ.
Като създалъ свѣта, Богъ направилъ първо животнитѣ, а после първитѣ човѣци — Адамъ и Ева.
Както между животнитѣ, така и между хората, срѣщате едни, които обичатъ да се превъзнасятъ, и други, които признаватъ слабоститѣ и погрѣшкитѣ си и сѫ готови да се изправятъ.
Това обезценяване се забелязва не само къмъ растенията и животнитѣ, но и къмъ хората.
7.7.1918г.
40. Трите положения,  НБ , София
И хората, и животните се лъжат от сенките.
Това значи да бъде човек добре приет и между хората, и между животните.
40.2 Тритѣ положения ( втори вариант )
И хората, и животнитѣ се лъжатъ отъ сѣнкитѣ.
Това значи, да бѫде човѣкъ добре приетъ и между хората, и между животнитѣ.
14.7.1918г.
41. В истия час,  НБ , София
Страхът е качество на животните. Животните се страхуват от хората, но и хората се страхуват от животните.
Висшето съзнание го има във всички живи същества: в човека то е слязло вече и действа отблизо, а в животните не е слязло още, то е далеч от тях и в редки моменти се проявява. Един ден, когато хората поемат Божествения път и тръгнат нагоре, тогава висшето съзнание ще слезе в животните, и те ще заживеят по-съзнателно, отколкото се проявяват днес.
Не презирай животните, които ходят на четири крака. И животните, и грешниците вършат някаква работа, от която мнозина се ползват.
41.2 Въ истия часъ ( втори вариант )
Страхътъ е качество на животнитѣ. Животнитѣ се страхуватъ отъ хората, но и хората се страхуватъ отъ животнитѣ.
Висшето съзнание го има въ всички живи сѫщества: въ човѣка то е слѣзло вече и действува отблизо, а въ животнитѣ не е слѣзло още, то е далечъ отъ тѣхъ и въ рѣдки моменти се проявява. Единъ день, когато хората поематъ Божествения пѫть и тръгнатъ нагоре, тогава висшето съзнание ще слѣзе въ животнитѣ, и тѣ ще заживѣятъ по-съзнателно, отколкото се проявяватъ днесъ.
Не презирай животнитѣ, които ходятъ на четири крака. И животнитѣ, и грѣшницитѣ вършатъ нѣкаква работа, отъ която мнозина се ползуватъ.
23.7.1918г.
42. Заведеевата майка,  НБ , София
Като изучавате животните – риби, птици и млекопитаещи, виждате, че всяко от тях си има съответна форма.
42.2 Заведеевата майка ( втори вариант )
Като изучавате животнитѣ — риби, птици и млѣкопитаещи, виждате, че всѣко отъ тѣхъ си има съответна форма.
4.8.1918г.
43. Доброто вино,  НБ , София
Лошите отношения на хората към животните са причина за много болести. Бъдете внимателни и добри към животните.
43.2 Доброто вино ( втори вариант )
Лошитѣ отношения на хората къмъ животнитѣ сѫ причина на много болести. Бѫдете внимателни и добри къмъ животнитѣ.
11.8.1918г.
44. Две жени,  НБ , София
Изучавайте елементите и техните свойства, водите, които минават през земните пластове, растенията и животните.
44.2 Дветѣ жени ( втори вариант )
Изучавайте елементитѣ и тѣхнитѣ свойства; водитѣ, които минаватъ презъ земнитѣ пластове, растенията и животнитѣ.
25.8.1918г.
45. Скритият квас,  НБ , София
Бог е навсякъде, във всички красиви форми: в камъните, в цветята, в животните, в изворите, в звездите, в хората.
Важно е, човек да не гледа на животните като на долни същества; той трябва да зачита живота им.
45.2 Скритиятъ квасъ ( втори вариант )
Богъ е навсѣкѫде, въ всички красиви форми: въ камънитѣ, въ цвѣтята, въ животнитѣ, въ изворитѣ, въ звездитѣ, въ хората.
Важно е, човѣкъ да не гледа на животнитѣ като на долни сѫщества; той трѣбва да зачита живота имъ.
1.9.1918г.
46. Вкъщи,  НБ , София
С други думи казано: музиката, цветята и животните спасяват човека от греха.
46.2 Вкѫщи ( втори вариант )
Съ други думи казано: музиката, цвѣтята и животнитѣ спасяватъ човѣка отъ грѣха.
8.9.1918г.
47. Да го посрещнат,  НБ , София
Затова Той е създал камъните, растенията и животните. Те изучават проявите им, особено на животните, и казват, че кучето лае, котката мяучи, кравата мучи, агнето блее, свинята грухти и рови и т.н. Чрез растенията и животните Създателят иска да помогне на хората, а те мислят, че са много умни и всичко знаят, и така изпускат благоприятните случаи за учене.
47.2 Да Го посрещнатъ ( втори вариант )
Затова Той е създалъ камънитѣ, растенията и животнитѣ. Тѣ изучаватъ проявитѣ имъ, особено на животнитѣ, и казватъ, че кучето лае, котката мяучи, кравата мучи, агнето блѣе, свинята грухти и рови и т. н. Чрезъ растенията и животнитѣ Създательтъ иска да помогне на хората, а тѣ мислятъ, че сѫ много умни, и всичко знаятъ и така изпущатъ благоприятнитѣ случаи за учене.
15.9.1918г.
48. Не може да се укрие,  НБ , София
И така може да е, но важно е, че аз поддържам мисълта, че животните са деградирали хора.
48.2 Не може да се укрие ( втори вариант )
И така може да е, но важно е, че азъ подържамъ мисъльта, какво животнитѣ сѫ деградирали хора.
22.9.1918г.
49. Двамата братя,  НБ , София
Негодуват хората, но и растенията, и животните негодуват.
Как се познават животните? Като се помирисват по носа и по опашката.
49.2 Двамата братя ( втори вариант )
Негодуватъ хората, но и растенията, и животнитѣ негодуватъ.
Какъ се познаватъ животнитѣ? — Като се помирисватъ по носа и по опашката.
13.10.1918г.
50. Двата полюса,  НБ , София
Ние не говорим за животните вън от човека, които имат своето велико предназначение; ние говорим за животинското естество в човека, което трябва да се подчини на Божественото в него.
Тогава и животните, и растенията ще проговорят.
50.2 Двата полюса ( втори вариант )
Ние не говоримъ за животнитѣ вънъ отъ човѣка, които иматъ своето велико предназначение; ние говоримъ за животинското естество въ човѣка, което трѣбва да се подчини на Божественото въ него.
Тогава и животнитѣ, и растенията ще проговорятъ.
20.10.1918г.
51. Дух Господен,  НБ , София
Както една обидна дума може да отрови и разруши човешкия организъм, така страхът и омразата на животните, които човек коли, тровят неговия организъм.
И животните водят лек живот; на него, именно, се дължи деформирането им. И животните ще се повдигнат, ще излязат от сегашната си еволюция.
Ако и животните мислят, колко повече човек трябва да мисли! Виждам птички, които, като срещнат човека, запитват го: “От кое учение си, от старото или от новото? Обичаш ли да режеш глави, или си забравил този занаят? Ако си от старото учение, ще хвръкна далеч от тебе; ако си от новото учение, ще ти попея.” Много птички пеят днес за идването на новото време, за освобождаването им от затвора.
51.2 Духъ Господенъ ( втори вариант )
Както една обидна дума може да отрови и разруши човѣшкия организъмъ, така страхътъ и омразата на животнитѣ, които човѣкъ коли, тровятъ неговия организъмъ.
И животнитѣ водятъ лекъ животъ; на него, именно, се дължи деформирането имъ. И животнитѣ ще се повдигнатъ, ще излѣзатъ отъ сегашната си еволюция.
Ако и животнитѣ мислятъ, колко повече човѣкъ трѣбва да мисли! Виждамъ птички, които, като срещнатъ човѣка, запитватъ го: Отъ кое учение си, отъ старото или отъ новото? Обичашъ ли да рѣжешъ глави, или си забравилъ този занаятъ? Ако си отъ старото учение, ще хвръкна далечъ отъ тебе; ако си отъ новото учение, ще ти попѣя.
27.10.1918г.
52. Двете заповеди,  НБ , София
Така съграждат телата си и хората, и животните.
Така ще разберете живота на минералите, на растенията, на животните, на всички хора и ще се учите от всичко.
52.2 Дветѣ заповѣди ( втори вариант )
Така съграждатъ тѣлата си и хората, и животнитѣ.
Така ще разберете живота на минералитѣ, на растенията, на животнитѣ, на всички хора и ще се учите отъ всичко.
10.11.1918г.
53. Да наеме работници,  НБ , София
Как вярва в тях, щом не ги е пипал? Кой може да пипа ума и сърцето, мислите и чувствата си? Пипането е външно сетиво, с което си служат и животните.
53.2 Да наеме работници ( втори вариант )
Какъ вѣрва въ тѣхъ, щомъ не ги е пипалъ? Кой може да пипа ума и сърдцето, мислитѣ и чувствата си? Пипането е външно сѣтиво, съ което си служатъ и животнитѣ.
17.11.1918г.
54. Като чуха,  НБ , София
Значи, същият въпрос може да се преведе с думите: трябва ли да се дава дан на човека? Животните, като по-нискостоящи от човека, му дават данък: месо, мляко, яйца, вълна, мас, труд и др.
54.2 Като чуха ( втори вариант )
Значи, сѫщиятъ въпросъ може да се преведе съ думитѣ: Трѣбва ли да се дава дань на човѣка? Животнитѣ, като по-низкостоещи отъ човѣка, му даватъ данъкъ: месо, млѣко, яйца, вълна, мась, трудъ и др.
15.12.1918г.
55. И рече баща му,  НБ , София
Животните не могат без оглавник, а не хората.
И животните ще бъдат на по-високо стъпало, отколкото днес: езикът им ще се развърже, и те ще говорят. Защо? Защото животните съставят частица от Дървото за познаване на Живота.
Идването на Христа на земята ще се отрази така, както се отразява изгряващото Слънце върху Живота, а именно: цветята се развеселяват, птичките запяват, животните се размърдват, а хората се обновяват и започват да пеят, да се веселят, да се обличат в нови премени.
Най-после едно момче, което разбирало езика на животните, се приближило до бика и го запитало:
55.2 И рече баща му ( втори вариант )
Животнитѣ не могатъ безъ углавникъ, а не хората.
И животнитѣ ще бѫдатъ на по-високо стѫпало, отколкото днесъ: езикътъ имъ ще се развърже, и тѣ ще говорятъ. Защо? — Защото животнитѣ съставятъ частица отъ дървото за познаване на живота.
Идването на Христа на земята ще се отрази така, както се отразява изгрѣващото слънце върху живота, а именно: цвѣтята се развеселяватъ, птичкитѣ запѣватъ, животнитѣ се размърдватъ, а хората се обновяватъ и започватъ да пѣятъ, да се веселятъ, да се обличатъ въ нови премѣни.
Най-после едно момче, което разбирало езика на животнитѣ, се приближило до бика и го запитало: Какво ти е? Защо лудувашъ толкова? — Въ дѣсния ми кракъ е влѣзло нѣщо, което ме мѫчи и ми причинява голѣма болка.
12.1.1919г.
56. Великите условия на живота,  НБ , София
Отец и син са обикновени думи, познати не само на хората, но и на животните. Наблюдавайте животните и ще се уверите в това. Наистина, животните нямат разбирането и културата на съвременните хора, но и те имат вътрешно чувство към Божествения ред и му се подчиняват. Защо страдат животните? – По същата причина.
Растенията, плодовете и животните се жертват за хората, а хората трябва да се жертват за по-възвишените същества от тях.
19.1.1919г.
57. Голямата вяра,  НБ , София
В известно отношение едно животно има по-правилно разбиране от човека, но в повечето случаи разбиранията на човека са по-високи и по-правилни от тези на животните. Изучавайте качествата и проявите на животните и подражавайте на доброто в тях.
И животните имат добро разположение, играят си весело, скачат, но не може да се говори за вяра в тях.
Както животните, така и хората се развиват бавно, постепенно, като следват законите на еволюцията.
26.1.1919г.
58. Лозата и пръчките,  НБ , София
Има огън на минералите, на растенията, на животните, на хората и т.н.
Както животните се ръководят от Божествения ум по инстинкт, така и всеки християнин трябва да се ръководи от Христовата светлина. Ще кажете, че животните се ръководят от инстинкта си, но, въпреки това, животното усеща приближаващата буря или земетресение и взима мерки да се запази, а човек, със своя висок ум и с особеното си мнение, става жертва.
Същият закон действа и между животните.
9.2.1919г.
59. Противоречие в съзвучието,  НБ , София
Животните представят стадии на развитие, през които човек е минал и още минава.
Съвременните хора трябва да изучават животните като символи и да се ползват от тях.
9.3.1919г.
60. Моето иго,  НБ , София
Тя прониква навсякъде, пои растенията и животните, утолява жаждата на пътниците, върши полезна работа.
Кроткият се отнася добре и с хората и с животните.
Когато станат кротки и смирени, хората ще се отнасят добре с животните и растенията, няма да секат горите безразборно.
17.4.1919г.
61. Това учение, ИБ , БС , София
Обърнете се към минералното царство, вземете един кристал и го разгледайте; идете после в растителното царство и разгледайте едно житно зърно; минете след това към животинското царство и като дойдете до човека, ще видите, че той има такива Добродетели, каквито няма ни у минералите, ни у животните, ни у растенията.
22.6.1919г.
62. Малкият закон,  НБ , София
Ти може да се молиш по 4–5 пъти на ден, но ако в миналото не си мислил и вършил добро, ако и сега не работиш, не поливаш своята градина, не помагаш на хората и животните, то като отидеш на онзи свят, никой няма да те погледне.
29.6.1919г.
63. Старият книжник,  НБ , София
За да се тури равновесие в природата, тя трябваше да отдели около 100,000,000 килограма кръв, за да се балансира тази на животните.
19.8.1919г.
64. Методи за уякчаване вътрешната връзка между хората, СБ , В.Търново
Ако останете верни на вашето призвание, вие ще се измените и един ден няма да бъдете клончета на дърво или членове на животно или на човек, но ще се индивидуализирате, и Духът ще дойде у вас да се въплъти, както в Христа, Ще видите как Той ще проникне като слънчеви лъчи, Той се проявява и в животните, които работят на нивата ; Той се намира и в житните зърна и изобщо в всички плодни семенца.
22.8.1919г.
65. Живот вечен, СБ , В.Търново
За да се освободите от тези страдания, трябва да се постараете да смекчите отношенията си към животните.
Не смятайте, че мислите на животните са много слаби – не, те са много опасни за света.
22.8.1919г.
66. Методи за лекуване и отговори на запитвания по тях, СБ , В.Търново
– Мишките, зайците и всички гризачи спадат към животните, които се стремят към паразитство.
24.8.1919г.
67. Космичната Обич, СБ , В.Търново
И ние, когато колим и изяждаме животните, с това изразяваме любовта към тях. Ако животните ни биха запитали защо ги колим и изяждаме, ние би трябвало да им отговорим, че това вършим от голяма любов към тях - искаме да ги турим вътре в себе си, да не ги гледаме само отвън.
Дигнал се страшен шум и бой и животните едно по едно започнали да падат мъртви на земята.
16.11.1919г.
68. Двамата свидетели,  НБ , София
Писано е: Дърветата и животните ще станат, а вие, ако не станете, ще бъдете последни в Царството Божие.
8.1.1920г.
69. Излязоха и завтекоха се,  НБ , София
Било е време, когато хората, растенията и животните са били на по-висока степен на развитие от сегашните. Сега предстои и на хората, и на животните, и на растенията да се повдигнат поне до оная висота, до която са били някога.
69.2 Излязоха и завтекоха се ( втори вариант )
Било е време, когато хората, растенията и животните са били на по-висока степен на развитие от сегашните. Сега предстои и на хората, и на животните, и на растенията да се повдигнат поне до оная висота, до която са били някога.
18.1.1920г.
70. Добрият пастир,  НБ , София
Те мислят, че камъните, растенията, животните са съвършено несъзнателни същества.
70.2 Добрият пастир ( втори вариант )
Те мислят, че камъните, растенията, животните са съвършено несъзнателни същества.
1.2.1920г.
71. Земният и небесният,  НБ , София
Мнозина ме питат: Ти вярваш ли в това, което проповядваш? Ходил ли си на оня свят, че говориш за него? – В оня свят не съм ходил, но живея в него. – При Бога ходил ли си? – Не съм ходил, но в Него живея и Го изучавам във всичко: в камъните, в растенията, в животните, във водата, във въздуха, в светлината.
5.2.1920г.
72. Мъчението, ИБ ,ООК ,
Животните, птиците и рибите са остатъци от великата култура в света.
12.2.1920г.
73. Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнството, ИБ , БС , София
Ще вмъкна една мисъл: някои казват, че не бива да измъчваме животните, но знаете ли, че много от животните сами искат да бъдат мъчени, за да се повдигнат? Следователно, когато казват да не се мъчат животните, трябва да разбираме да не мъчим ония от тях, които не искат да бъдат мъчени.
Търговецът казва: „Това е моя стока, спечелил съм я.” Възразявам: ти си квадратен крадец и лъжеш, защото си придобил богатството на гърба на животните, като си одрал кожите им.
19.2.1920г.
74. Силите в Природата, ИБ , БС , София
Всяка човешка мисъл се отхранва само чрез кротост и смирение, а вън от тези качества мисълта ще бъде като тази на животните.
Най-после ще предизвикаме Любовта към Бога, към хората и към животните.
29.2.1920г.
75. Що казва Духът,  НБ , София
Ще кажете: Нима ще престанем да съществуваме? – Животните не съществуват ли? Животните съществуват, но кой от вас би пожелал да изпадне в положението на едно животно? Какво е положението на коня, който всеки ден впрягат? Какво е положението на говедата – крави и волове, които тъй често са опитвали ножовете на своите господари-касапи? Какво е положението на невинните овце, жертва на ненаситния човешки апетит? Мислили ли сте някога върху великата загадка на живота, върху предназначението на всяко живо същество? Ще кажете: Така е определил Господ. – Не е определил така Господ.
Като четете Библията, в Битието е казано, че Бог е определил храна за животните – трева и корени, а за човека – плодове.
Палецът отличава човека от животните.
75.2 Що казва Духът ( втори вариант )
Ще си кажете: „Нима няма повече да съществуваме?" Ами животните не съществуват ли?
Като прочетете първата глава от Библията, ще видите, че Господ е определил за храна на животните трева и корени, а за човека - плодове.
Палецът е, който отличава човека от животните.
4.4.1920г.
76. Зачудиха се,  НБ , София
Чрез целувката аз изнасям един велик закон, който действува в самата природа, както между хората, така и между животните.
11.4.1920г.
77. Отиде след Него,  НБ , София
Ако клането на животните беше допуснато от Бога, агнето само щеше да дойде при човека, да се пожертвува за него.
Какво коства на хората да насадят навсякъде плодни дървета, житни храни и зеленчуци, да има за всички изобилно? Ще кажете, че има достатъчно месна храна. – Кой ви даде право да колите животните? – Те са говеда, не разбират. – Не е така.
Човек може да се разговаря с животните.
25.4.1920г.
78. Приятел и раб,  НБ ,ИБ  , София
Знаете ли какъв нос е този, който е дълъг само 2 см? Вижте колко е голям носът у животните? Ще кажете: „Може и без нос.“ Човек, който започва да мисли за приятелство, носът му става по-голям и симетричен, защото приятелството е основано на закона на разбирането, познаването и мъдростта.
2.5.1920г.
79. По предание,  НБ , София
Как могат животните без религия, без предания и без черкви? Не е важно, дали човек може без религия; важно е, дали той може без храна, без вода, без въздух и без светлина.
Волята на онзи, който не прави добре, е като на животните.
Понякога животните проявяват по-голяма смелост, по-голяма пожертвувателност от хората.
От тях бягат н животните, и хората.
9.5.1920г.
80. Запалят свещ,  НБ , София
И без нея и хората, и животните знаят, какво нещо е светлината.
13.6.1920г.
81. Десен и ляв път,  НБ , ИБ , Сливен
И за человека може да се определи и каже какъв е, както и за животните.
15.6.1920г.
82. Разговор,  ИБ , Сливен
Животните ще се раждат малко – на 7 години един път ще раждат и не ще се размножават много.
27.6.1920г.
83. Закон за изменение,  ИБ , Бургас
Животните имат съзнание, като се хранят; щом се нахранят, заспиват и губят съзнанието си.
27.6.1920г.
84. Щастието е в человека,  ИБ , Бургас
Господар – когато впряга животните.
Има три състояния: мъчение – то е за животните, труд – той е за хората и работа – тя е за ангелите.
12.7.1920г.
85. Симоне Йонин, любиш ли ме?,  ИБ , Сливен
Животните са били грамадни чудовища. Борбата тогава е била ужасна между человеците и животните, затова хората са се криели в пещерите.
Человек с нея живее в хармония с всички в живота: с животните, с растенията, с хората.
14.10.1920г.
86. Нито се променя, нито се изменя,  ИБ , В.Търново
В Америка имало едно момче, което можело да познава, да чете мислите на животните.
17.10.1920г.
87. Което се променя, без да се изменя,  НБ , В.Търново
Животните хранят малките си с мляко, но щом те пораснат, оставят ги на здрава, твърда храна.
28.12.1920г.
88. Три закона,  ИБ , Русе
Обръщенията ни с животните трябва да бъдат добри. Ще има за в бъдеще закон за доброто обръщение с животните и колко да се товарят. Моторните плугове и другите нови земеделчески оръдия освобождават вече доста много животните от работа.
29.12.1920г.
89. Няма любов като Божията Любов,  ИБ , Русе
Хората ядат животните, а животните се обръщат в бацили тифузни и ядат човешките тела, и с това си отмъщават. Животните се питат защо има страдания? Отговаря им се: Защото хората долу на земята имат Великден, Нова година, Рождество, Свети Николай и пр. И когато хората се веселят и са най-радостни, дават на животните най-големите страдания. И небето наказва хората със същото наказание: животните ядат хората.
31.12.1920г.
90. Всичкият дълг,  ИБ , Русе
Ако не се молиш на хората, ще се молиш на животните.
2.1.1921г.
91. Двата велики закона, ИБ , Русе
Ако вие поставите един човек да стои постоянно в една изба, мислите ли, че той ще бъде доволен? Има един анекдот за конгреса на животните.
Животните са по-умни, те не стоят по четири часа в кухнята за своя възлюблен.
Човек трябва да люби заради Бог животните, растенията и всичко, което е с нас.
2.1.1921г.
92. Съвети от Учителя, ИБ , Русе
Щом почнеш да чувствуваш съжаление към добитъка, това показва, че имаме вече връзка с животните.
25.1.1921г.
93. Кротките, НБ , ИБ ,
Това са факти, от които се уверяваме, че животните могат да възприемат нашите добри и лоши мисли.
6.3.1921г.
94. Вярата,  НБ , София
Да разбираме как са свързани животните, растенията.
94.2 II. Вяpaтa ( втори вариант )
Не, нам ни трябва един божествен ум, божествени разбирания, да разбираме Висшата математика, биологията, астрономията, естествените науки, и то, във всичките им съотношения, да разбираме, как са свързани животните, растенията.
27.3.1921г.
95. Сеятелят,  НБ , София
Животните – мечки, вълци, тигри ги обикаляли и живеели като тях.
3.4.1921г.
96. Храненето, условие за вечен живот,  НБ , София
Аз изучавам тоя въпрос, наблюдавам, как и кога се хранят животните; как и кога се хранят хората.
96.2 Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ ( втори вариант )
Азъ проучавамъ този въпросъ, какъ и кога се хранятъ животнитѣ и т.н.
17.4.1921г.
97. Огнената пещ,  НБ , София
97.2 Огнената пещь ( втори вариант )
Нѣма да ходите по този начинъ, като сега, съ два крака, нито като животнитѣ съ четири крака, нито като птицитѣ ще хвъркате.
1.5.1921г.
98. Възкресение на Любовта,  НБ , София
Може да се обиждате от това сравнение, но не мога да не се вслушвам в оплакванията на животните от вас.
От това гледище, хората считат животните за прости, несъзнателни същества.
98.2 Възкръсение на Любовьта ( втори вариант )
Сега може да ме упрѣкнатъ нѣкои, но азъ слушамъ животнитѣ, питамъ ги какво мнѣние иматъ за васъ.
15.5.1921г.
99. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
И като умре човек, те не изгниват, но минават от едно място на друго: някои влизат в състава на минералите, други – в състава на растенията, а трети – в състава на животните, а някои – в състава на човешкото тяло. Техните мисли не са пръснати в пространството, но са материализирани и съставят организмите на минералите, растенията и животните.
99.2 Изтълкувай ни тази притча! ( втори вариант )
Не, едни влизатъ въ състава на растенията, други влизатъ въ състава на минералитѣ, трети влизатъ въ състава на водата, четвърти влизатъ въ състава на животнитѣ.
25.5.1921г.
100. Път на мисълта, ИБ , Витоша
И животните, които са около нас, учат същия закон.
12.6.1921г.
101. Двете жени, НБ , София
И без нея ще бъдем щастливи“. – Според тия хора животните са най-щастливи; те нямат религия. Ако животните бяха щастливи и свободни, те щяха да бъдат господари, а ние – техни слуги.
Сега ще ви запитам: Защо животните ходят успоредно на земята; защо главата на растенията е заровена в земята, а хората ходят с главата нагоре? Защо главата, която е толкова тежка, е изправена нагоре? Ако погледнете главата на човека с окото на ясновидеца, ще видите, че в духовния свят тя е в постоянно движение, както се върти махалото в кръг. Казвате: „Човек е Божествен“. – Видели ли сте тоя човек? Ако разсъждават като вас и животните могат да мислят, че Божественото е в тях.
Те ще бъдат демоните на животните и растенията и ще ги измъчват.
101.2 Двѣтѣ жени ( втори вариант )
Правили сѫ ми слѣдното възражение, като казватъ: „Намъ религия не ни трѣбва.“ Тогава най-щастливи сѫ животнитѣ, тѣ сѫ безъ религия. Ако религията подразбира една духовна култура, то животнитѣ, като нѣматъ свещеници, нито епатрахили, филони, корони трѣбва да сѫ и най-щастливи.
Питамъ: Защо животнитѣ ходятъ хоризонтално, защо дърветата сѫ насадени съ главата надолу, а вие ходите съ главата нагорѣ? Какъ тъй? Споредъ закона на земното притяжение всички тѣла се стремятъ надолу, тогава защо вашата глава, която е тъй тежка, не е надолу, а е изправена нагорѣ? И послѣ, ако погледнете човѣка, ще видите, че неговата глава въ духовния свѣтъ се върти тъй, както се върти едно махало.
Тѣзи хора, които оставатъ въ тази еволюция, ще бъдатъ демони за животнитѣ и растенията, тѣ ще ги измѫчватъ тогава.
19.8.1921г.
102. Пробуждане на колективното съзнание, СБ , В.Търново
Човечеството досега е живяло в колективното подсъзнание, както животните, а отсега цялото човечество минава в колективното съзнание, т.е. хората започват да съзнават, че те са нужни един за друг.
22.8.1921г.
103. Правилна употреба на ума, сърцето и волята в живота, СБ , В.Търново
После ние трябва да развием нашето обоняние, нашата чувствителност, да бъдем внимателни към всички цветя, към растенията, към животните.
23.8.1921г.
104. Отговори на зададени въпроси, СБ , В.Търново
Ако бихте запитали един индус или един египтянин нещо за животните, той ще ви каже, че в много животни – в конете, в кравите, в котките, в петлите – се крият вашите деди и прадеди.
13.11.1921г.
105. В Египет,  НБ , София
Има два възгледа за живота, т.е. два възгледа има само между хората, а между животните – между рибите, между птиците, между млекопитающите – и между растенията има само един възглед. То е възгледът на рибите, птиците и животните.
8.1.1922г.
106. Разговори с Учителя (Разговор с Учителя), ИБ , НБ , София
— Какво ще кажете за животинската любов ? — И животните проявяват любов. Който се занимава с животните, трябва да бъде снизходителен към тях. Като изучавате животните, ще разберете, доколко са развити вашите чувства и способности.
Причината за неврастенията се дължи още и на безразборното изтребване на животните. Американците съзнават вече това и със закон забраняват изтребването на животните и изсичането на горите.
24.2.1922г.
107. Трите живота, ООК , София
Животните се събират, за да си помагат.
107.2 Трите живота ( втори вариант )
Вижте какво правят животните.
1.3.1922г.
108. Страх и безстрашие, МОК , София
За пример, какъв превод ще направите на следните думи: „река“, „дърво“, „планина“? Какъв превод ще направите на животните: вълк, лисица, жаба? Какво символизира мухата, комарът? Всички тия неща са символи, които представят език на природата.
108.2 За страха и безстрашието ( втори вариант )
Следователно, животните, като ги наредиш в известен ред, по същия закон ще добиеш едно разумно слово.
8.3.1922г.
109. Сила на волята,  МОК , София
За пример, в една от миналите култури хората са се поздравявали с езика си, нещо, което днес вършат животните.
109.2 Методи за укрепване на волята ( втори вариант )
Животните още имат този обичай.
4.4.1922г.
110. Отрицателни и положителни черти на ученика, ООК , София
А своенравието е едно качество на животните, то не е човешко качество.
110.2 Качества на ученика ( втори вариант )
Това са качества, присъщи на животните.
5.4.1922г.
111. Двете посоки, МОК , София
111.2 Двете посоки ( втори вариант )
Съюзите съществуват даже и при животните, които нямат никаква реч - например казваме, че змията съска, тя издава звука ссс...; с това тя иска да подскаже на човека, че неговата реч е започнала със съюзите.
9.4.1922г.
112. Волята на Отца,  НБ , София
Защо? Туй е невъзможно за животните. Животните и да искат, не могат, казват: „Туй нещо е невъзможно за нас“. Но невъзможното за животните е възможно за хората.
19.4.1922г.
113. Разбор на думи, МОК , София
Може да бъде несъзнателен, може да бъде подсъзнателен; може да бъде съзнателен, както у животните, може да бъде и самосъзнателен, както у човека, а може да бъде и свръхсъзнателен, както е у по-висшите същества.
113.2 Разбор на думи ( втори вариант )
Този подтик може да бъде съзнателен, както в животните; той може да бъде самосъзнателен, както в хората; и най-после, той може да бъде подсъзнателен или свръхсъзнателен, както във Висшите същества.
23.4.1922г.
114. Христа разпят,  НБ , София
Следователно малките деца, животните знаят до известна степен как да превърнат тази Любов.
30.4.1922г.
115. Ще се стопи!,  НБ , София
Горите може да изчезнат, животните може да намалеят, откъде ще дойдат тези ресурси? И в съвременния живот ние трябва да бъдем разумни, да ядем толкова, колкото ни е дадено.
11.5.1922г.
116. Мястото на човека в природата, ООК , София
116.2 Мястото на човека в природата ( втори вариант )
Този закон е верен, както за животните, така и за хората.
Музиката му действа успокоително върху животните и ги укротява. Свири ли добре този ученик? Трябва ли той да се обижда от онези, които казват, че е неспособен, бездарен музикант? Той свири не само за себе си, но и за животните, и за хората.
18.5.1922г.
117. Необятната любов, ООК , София
Запример, вземете между животните, зъбите на вълка са направени, за да се брани: като го закачиш, той се брани, значи той ще те ухапи.
21.5.1922г.
118. Много плод,  НБ , София
И в деня, в който ние съзнаем, че в него живее нашият Отец на Любовта, туй небе ще ни се усмихне и всички цветя ще ни се усмихнат, и животните ще ни проговорят.
23.5.1922г.
119. Верен на себе си, ИБ , София
После, ще опишете ползата, която принася този извор на обкръжаващите растения, на животните и на селото, през което минава.
Цветята, животните, растенията, промените в природата, които стават, плодните дървета - всичко, което се вижда, наблюдавайте и ще почерпите храна и материал за вашия ум.
4.6.1922г.
120. Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!,  НБ , София
Има чисто прямо насилство, в своята груба форма, което се дължи на физическата сила, тъй както животните могат да изнасилят други животни; има правово изнасилване, изнасилване чрез закона, употребен в своята лоша форма, има и духовно изнасилване, когато казваме това, което не е, т.е. изопачаваме и лъжем хората.
15.6.1922г.
121. Мисъл и действие, ООК , София
И вземете пред вид ония същества, например кучето, което е месоядно и зло по характер, вземете и вола, е вземете техните извержения, по изверженията ще познаете характера на животните. И ако ние бихме били я почерпили тази енергия не от месото на животните, а бихме я почерпили от нейния първичен източник, и щяхме да бъдем здрави, а сега имаме нужда да пращаме животните заради нас, те да събират тази енергия.
121.2 Мисъл и действие ( втори вариант )
Това и животните правят.
По тях можете да познаете характера на животните.
Човек трябва да знае как да използва енергията от природата, да я приеме от нейния първичен източник, а не от животните. Днес животните възприемат първичната енергия от природата, а хората – от тях.
27.6.1922г.
122. Кое е полезно и кое не е, ИБ , София
Астрално тяло имат животните.
5.7.1922г.
123. Положителни и отрицателни сили в ученика, МОК , Чамкория
Както тежестта на мозъка у животните е зад ушите и вследствие на туй тия животни са заставени да ходят на четири крака.
Страхът у животните е съвестта у човека. У вас може да се появи най-висшето у животните – страхът, а щом се подигне страхът, ще се подигнат много възпоминания от миналото, които не са красиви.
Най-първо за растенията, животните, човеците и помислете за чисто Божествения свят. Някой път сте мързеливи, почнете да мислите за животните. След като придобиете търпението на растенията и подвижността на животните, вие ще минете към човека.
123.2 Положителни и отрицателни сили ( втори вариант )
У животните тежестта на мозъка, т. е. най-голямата гъстота на мозъка е зад ушите, вследствие на което те са принудени да ходят на четири крака. Значи, трите направления, или посоки на светлината, са създали досега три течения в мозъка на живите същества, които пък са произвели три различни положения, необходими за запазване на равновесието в тях: растенията се обърнали с главата надолу; животните застанали на четири крака, а хората се изправили на два крака.
Страхът в животните е равносилен на съвестта у хората.
Започнете първо да мислите за растенията, после за животните, след това за хората и най-после за Бога, за съществата от Божествения свят. Когато изпитва неразположение, гняв и ред още отрицателни чувства, човек се свързва с животните, на които, по този начин помага.
Когато някой изпадне в състояние на леност, нека мисли за животните. Като мислите за животните, вие се свързвате с тях, и те ви стимулират с енергията си. Като се нахранят, животните стават мързеливи, но щом огладнеят, пак тръгват да търсят храна. Като придобиете търпението на растенията и подвижността на животните, вие ще минете към човека, да придобиете разсъдливостта, мисълта.
У животните тежестта на мозъка, т.е. най-голямата гъстота на мозъка, е зад ушите, вследствие на което те са принудени да ходят на четири крака; у растенията тежестта е долу в корените, вследствие на което те са принудени да бъдат заровени в земята с главата надолу и по този начин да пазят равновесие; у човека тежестта на мозъка е отпред, пред ушите, вследствие на което е принуден да се изправи на два крака - само така може да пази равновесие. Значи трите направления, или посоки, на Светлината са създали досега три течения в мозъка на живите същества, които пък са произвели три различни положения, необходими за запазване на равновесието в тях: растенията са се обърнали с главата надолу, животните са застанали на четири крака, а хората са се изправили на два крака.
Страхът в животните е равносилен на съвестта у хората - значи в човека страхът се замества със съвестта.
Започнете първо да мислите за растенията, после за животните, след това - за хората и най-после - за Бога, за Съществата от Божествения свят; по този начин ще изпитате един подем на Духа, едно възходящо състояние. Всяка скръб показва, че човек се е свързал с растенията - по този начин той помага на тях, а те - на него; когато изпитва неразположение, гняв и ред още отрицателни чувства, човек се свързва с животните, на които по този начин помага; щом дойде до разумното, до приятното, той вече е влязъл в човешкия свят; най-после човек минава към възвишеното, благородното, т.е. той влиза в Божествения свят, в който цари абсолютна хармония.
Когато някой изпадне в състояние на леност, нека мисли за животните, те обикновено са пъргави, подвижни - нуждата от храна ги е заставила по цял ден да се движат, за да задоволят глада си; като мислите за животните, вие се свързвате с тях и те ви стимулират с енергията си. Като се нахранят, животните стават мързеливи, но щом огладнеят, пак тръгват да търсят храна. Като придобиете търпението на растенията и подвижността на животните, вие ще минете към човека, за да придобиете разсъдливостта, мисълта.
7.7.1922г.
124. Трите основни закона: Любов, Мъдрост и Истина, ООК , София
Ее, какво ни трябва? – Да ядем, да пием да се обличаме, да се караме, да се женим, да се парясваме или развеждаме, да колим животните, статии да пишем в вестниците, да се осъждаме, религии да правим… Техните права и техните съвети не искаме.
20.7.1922г.
125. Живите сили в природата, ООК , Чамкория
Несъзнателни са тези в минералите, подсъзнателни – растенията, съзнателни – в животните, а самосъзнателни – в човека.
Като влизаме сега в съзнателните сили, отиваме при животните. От животните сме научили много хубави работи, но и много лоши работи.
Животните тъй също. Каквото животно човек обича, той е в състояние да възприеме качествата на туй животно, влияе се, понеже съзнателните сили, като минават през животните, те внасят и добри и лоши качества. Силите на животните може да се разделят на 2 лагера, на положителен и отрицателен или разрушающи и съграждающи. И за туй, за в бъдеще, когато се разучават животните, колко ще е интересно, когато един учител, като преподава на учениците си зоологията ще може да им обясни кои сили какво влияние упражняват върху хората.
125.2 Живите сили на природата ( втори вариант )
Живите сили в природата могат да се разделят на четири категории: несъзнателни – в минералите, подсъзнателни – в растенията, съзнателни – в животните и самосъзнателни – в човека. Така те ще влязат като съставна част на растенията, оттам в животните и човека.
Съзнателните сили имат отношение към животните. От животните човек може да научи много добри неща, но може да научи и лоши работи. В това отношение животните са символи, с които природата си служи като с букви на своя език. Влиянието на животните върху човека е повече колективно, отколкото единично.
Силите, които действат в животните, биват два вида: положителни, или съграждащи, и отрицателни, или разрушаващи.
30.7.1922г.
126. И Петър Го взе настрана,  НБ , Чамкория
И ние отиваме по-далеч, казваме, че не само хората, но и животните имат туй съзнание – да се повдигнат.
19.8.1922г.
127. Новият живот, СБ , В.Търново
Аз давам следното свое възражение: ако действително религията говори за една по-нисша култура, тогава животните, у които няма религия, би трябвало да стоят по-високо от хората, а това не е така.
Любов, която ще свърже всички народи, Любов, която ще свърже всички индивиди, всички майки, всички приятели, от най-малките до най-големите, и между хората ще настане братство и равенство, но не само между хората, а и между животните.
20.8.1922г.
128. Много плод принася, СБ , В.Търново
Виж, да срещнеш една мечка – май не е тъй просто! Ама ако вам ви дадат една задача да се провери туй учение по следния начин: да допуснем, че животните в някоя област не могат да живеят в мир и съгласие, тогава ще пратим един от вас да живее между тях, да ги примири и да тури ред и порядък помежду им. Ако можете да примирите животните, тогава ще научите законите. Ако не можете да примирите животните, как ще примирите хората? За това се иска наука!
22.8.1922г.
129. Изпитвайте писанията, СБ , В.Търново
Например ако бихте посветили живота си да изпитвате Любовта: да я проучвате като сила във всичките нейни форми, в каквито се проявява в животинското царство, между хората, между ангелите, знаете ли до какви резултати щяхте да дойдете? Ако бихте се заели да изпитате Мъдростта в нейните проявления, както се проявява тя в растенията, в животните, в човека и в ангелите, знаете ли до какви резултати щяхте да дойдете? Ако бихте се заели да изпитате Истината, също велики резултати щяхте да добиете.
Написаните формули – както растенията, камъните, животните – това е една написана книга и ние трябва да проучваме великите сили, които са скрити, заложени в Природата, и да знаем за какво можем да употребим в даден случай тия сили.
22.8.1922г.
130. Работа за новия живот, СБ , В.Търново
Не мислете, че можете да избегнете влиянието на животните.
24.8.1922г.
131. Живот вечен, СБ , В.Търново
Той играл, спал, живял с животните и един ден Господ му вдъхнал дихание – тогава се съзнал. Но като се отделил, видял, че сам не се живее. „Хубаво, аз с животните можах да живея, докато бях с тях, но сега какво да правя?“ Съзнал се, съзнание ново му дошло – тъй казва легендата.
25.8.1922г.
132. Какъв трябва да бъде ученикът, СБ , В.Търново
Така е и в хората, и в животните, и в птиците, и в растенията.
24.9.1922г.
133. Ще ви научи,  НБ , В.Търново
Обаче, в природата, в животните има един дух, който показва, че условията ще се изменят, т.е. ще се подобрят, или влошат.
1.10.1922г.
134. Живият Господ,  НБ , Русе
Понеже момчето знаело езика на животните, помогнало на бика, разбрало болката му.
8.10.1922г.
135. Обичен и скъп, НБ , София
Като знаете това, не хващайте животните за опашката, за да не казвате, че светът е лош.
15.10.1922г.
136. Ангел Господен говори, НБ , София
Какво ще бъде положението на животните, ако хората се откажат от яденето на месо? Тогава, именно, те ще се жертват доброволно.
15.10.1922г.
137. Влияние на музиката, пеенето и движенията, ООК , София
Всичкото изкуство е там! Да се вслушвате как пее изворът, после да разбирате гласа на животните, на птичките, особено как започват, какъв концерт има и най-после басовете как идват да пригласят.
Сега, ако вземете да пеете думите: „Сила жива“, „Сила жива“, „Сила жива“, питам ви: Ако някой каже „Жива сила“ и „Сила жива“, едно и също нещо ли значи? В окултната наука „Сила жива“ значи сила, която излиза от животните, а „Жива сила“ – сила, която излиза от хората. Едната сила трябва да мине през животните, едната излиза от материалното, а другата от живота, от него излиза сила, която е разумна.
18.10.1922г.
138. Психическо наблюдение,  МОК , София
В животните господства обективният ум, затова те са жестоки.
29.10.1922г.
139. Влиянието на електричеството, ООК , София
И у животните, и у тях се забелязва това отклонение.
8.11.1922г.
140. Хармонизиране на енергиите,  МОК , София
Да се питате за каква любов се говори, това показва, че има няколко вида прояви на любовта: проява на любовта между животните, между хората, между ангелите и най-после Божествена Любов.
Щом материалният свят престане да съществува, и любовта на животните се прекратява. Доколкото интересите на животните са свързани с материалното, дотолкова се простира и любовта им.
По големината на този ъгъл можете да определите различните степени на интелигентност на животните. Затова именно челото на човека е право, а на животните — наклонено, полегато. Тази е причината, задето животните ходят на четири крака, а не на два, като човека.
12.11.1922г.
141. Не знаете, що искате,  НБ , София
В евангелската църква животните не влизат; в православната църква – също; в будистката църква – също. – Защо? – Защото, според вас, животните нямат религия. – Не, и те имат религия, защото и те се обичат и любят. Следователно, нашата религия влиза и в животните, и в растенията. В нея влизат и хората, и животните, и растенията, и минералите.
Сегашните учени ще ни убеждават, че е в реда на нещата да колим животните. – Това е по необходимост, но не е наше право.
Следователно, когато обичаш някого, трябва да държиш в ума си мисълта за Бога, за ангелите, за хората и за животните.
Тогава и отношенията ви към Бога, към ангелите, към хората и към животните ще бъдат правилни.
19.11.1922г.
142. Музика и пеене – средство за тониране, ООК , София
Животните са много по-умни от нас.
26.11.1922г.
143. Практическо приложение на окултната музика, ООК , София
Ангелите са свързани чрез растенията, чрез животните, а ние сме свързани с тях. Пък животните, това са деца на архангелите. Та техните деца – растенията и животните, служат на хората.
Растенията, животните, млекопитающите имат съвсем друго предназначение. Когато Адам е бил в рая, какво било предназначението му, какво му било предоставено? Какво пише Библията? Нали се казва да обработва земята и да отглежда растенията и животните? И не само това, но на всички животни да им даде имена. На животните дал трева да ядат, а на човека дал плодове.
17.12.1922г.
144. Добрата земя,  НБ , София
И всеки ще разбере проповедта на Христа; и животните ще Го разберат.
2.1.1923г.
145. Правилният растеж на Ученика, ООК , София
И животните се усъвършенстват както хората. Идеалът на растенията не е идеал и на животните.
7.1.1923г.
146. Значение на ръцете и пръстите, ООК , София
Тогава, ако са проекции, кои са причините за тия проекции? Какво представляваха по-напред ръцете у животните? Ръцете в туй състояние са задните крака на животните. Защото ръката на човека се свива по същия начин, както се свиват задните крака у животните.
Казвате: „Ама ние сме на раменете на животните“.
7.1.1923г.
147. И отвори устата си, та ги поучаваше,  НБ , София
Когато ви говоря за Бога, това е нѣщо сѫществено, толкова сѫществено и реално, че всѣкога и навсѣкѫдѣ може да го провѣрите: и въ хората, и въ животнитѣ, и въ дърветата, и въ въздуха, навсѣкѫдѣ.
147.2 Поучаваше ги ( втори вариант )
Още по-уплашена, тя извикала: Детето се удавило! Страшна съдба! След това ще говорят, че било определено от Бога да се колят животните.
10.1.1923г.
148. Окултна страна на живота,  МОК , София
Каква форма щяха да имат растенията и в какво положение щяха да се намират, ако бяха минали през центъра на Земята? Ако означим съзнанието на растенията с правата АВ, съзнанието на животните ще върви в перпендикулярна посока на АВ, а именно в посока mn. Животните пък представляват преходна фаза, която съдейства за повдигане на човешкото съзнание.
Според някои окултисти растенията са деца на Ангелите, а животните – деца на Архангелите.
Въз основа на това различие ние познаваме няколко вида съзнания в Природата: съзнание на минералите, на растенията, на животните и на хората.
Атомът на златото в минералното царство се различава от атома на златото в растенията, последният се различава от атома на златото в животните, най-после атомът на златото в животните се различава от този в кръвта на хората.
17.1.1923г.
149. Установени мерки,  МОК , София
После ще минете към животните, и там ще намерите подобно свиване.
21.1.1923г.
150. И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето,  НБ , София
Често, животнитѣ разбиратъ живота много по-добрѣ, отколкото ние го разбираме. И слѣдователно, животнитѣ познаватъ много добре.
Не само хората, но и животнитѣ търсятъ слънцето.
150.2 На земята и на небето ( втори вариант )
Не само хората, но и животните очакват слънцето.
11.2.1923г.
151. Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни,  НБ , София
151.2 Ще бъдете свободни ( втори вариант )
Животните четат ли, пишат ли? Въпреки това и те живеят.
18.2.1923г.
152. Не дойдохъ да разруша, но да изпълня,  НБ , София
Ние трѣбва да прѣсъздадемъ нашия организъмъ; ако не го прѣсъздадемъ, ще имаме сѫщитѣ побуждения, каквито у животнитѣ.
152.2 Дойдох да изпълня ( втори вариант )
Ако не може да направи това, дълго време ще живее с подбудите на животните.
21.2.1923г.
153. Първата родена мисъл,  МОК , София
Мухите, комарите, бръмбарите, както и животните имат свое велико предназначение.
25.2.1923г.
154. Господи, да се отворятъ очитѣ ни!,  НБ , София
Да, животнитѣ сѫ го подържали.
154.2 Отвори очите ни! ( втори вариант )
Какво ще каже за себе си богатият търговец? Лесно се продават готови, обработени кожи, но колко хора са взели участие в кожарството? Ще одереш кожата на животните, но още колко работа има с тази кожа! Следователно, богатството е резултат на общите усилия на всички хора. Един ден и животните ще искат дял от богатството на търговеца на кожи.
28.2.1923г.
155. Развитие на мозъчните центрове,  МОК , София
Тежестта на мозъка при животните е повече в задната част, вследствие на което те се движат в посока успоредна на земята. Когато центърът на тежестта на мозъка започне да се мести напред, с това заедно и животните започват да се изправят.
Какво означава думата двуличен? Това значи човек с две лица: едното лице е отпред, както у хората, а другото лице е отзад, както у животните. Човек се отличава от животните освен по теглото на главния и гръбначния си мозък, още и по формата и големината на лицето. Човек се различава от животните не само по количеството на мозъка си, но и по качеството. Той е създаден при съвършено особени астрологически съчетания от тия, при които животните са създадени.
За да се развие това чувство у животните, това показва, че условията на живота им не са били благоприятни. Страхът у животните е страж, който ги пази от опасности, на които могат да се натъкнат.
15.4.1923г.
156. Чий е този образъ?,  НБ , София
Да, вие сте благородни хора, но въ сравнение съ животнитѣ, а въ сравнение съ светиитѣ и ангелитѣ, вие сте животни.
156.2 Чий е този образ ( втори вариант )
Под "всичко живо" разбирам не само хората, но растенията и животните.
25.4.1923г.
157. Четирите съзнания,  МОК , София
Подсъзнанието представя миналия живот, в който влиза животът на минералите, растенията, животните, хората и ангелите. Съзнанието представя живота на минералите, растенията, животните. Наистина човешкият живот е по-близо до ангелския, отколкото живота на минералите, растенията и животните.
29.4.1923г.
158. Живот вечен, НБ , София
Как смеят богатите да ядат труда и енергията на милионите поколения без тяхното позволение? Животните, на които кожите са одрани, ще кажат на Господа: „Господи, този търговец забогатя от нашите кожи“. Проповедниците ще възразят, че животните са създадени за човека.
13.5.1923г.
159. Дерзайте, Аз съм, НБ , София
Животните се ръководят от страха. Кое отличава човека от животните? – Неговото съзнание и съвестта му.
Като използувате труда на животните, те ще кажат: „Какво искат тия хора от нас?“ Ще им кажете, че и те трябва да вземат участие във вашата култура.
17.6.1923г.
160. Имаше двама синове, НБ , София
Нима животните имат религия? Рибите, птиците, имат ли религия? Млекопитаещите имат ли религия? Въпреки това някои животни, например птиците, живеят добре на земята.
Нима птиците нямат право да кажат, че целият живот се крие в тяхната форма и тяхната среда? Нима млекопитаещите нямат право да кажат същото? По какво се отличава животът на млекопитаещите от човешкия? – Животните нямат училища, църкви, къщи и др. Досега никой не се е домогвал до някаква писана история на животните. От гледище на животните те имат съвсем други обяснения. Как ще си обясните философията на живота на съвременните хора? Как се е създала тя? Как ще си обясните страданията на хората? – Ще кажете, че човек сам е причина за своите страдания. – Защо? – Задето коли и измъчва животните. Той следи не само за престъпленията на хората, но и на животните, които също се наказват за престъпленията.
Само посредственият, невежата мисли, че у животните и растенията няма разумност. Не измъчвайте животните и растенията! Който мъчи животните, ще мъчи и хората. Който се отнася добре с животните и растенията, с хората ще бъде още по-внимателен.
160.2 Имаше двама синове ( втори вариант )
Нима животните имат религия? Птиците имат ли религия? Млекопитающите имат ли религия? И те живеят, и те преживяват.
Нима те нямат право да кажат: „Нашият живот е най-идеален.“ Нима птиците нямат право да кажат, че всичкият живот е вътре в тяхната форма и среда? Нима млекопитающите нямат право да кажат, че тук, при нас, е животът? Но питам, техният живот в сравнение с нашия по какво се различава? Различава се по това, че животните нямат училища, нямат църкви, нямат свещеници, а военачалници имат. Ами защо човек измъчва животните? Самият човек е паднал. Значи има един закон, който бди не само за престъпленията на хората, но и на животните.
А ние дотолкова сме отпаднали, мислим, че само хората са разумни същества, а за растенията и животните мислим, че са от нисша култура. А при това ние понижаваме себе си – измъчваме животните.
27.6.1923г.
161. Нежност и грубост,  МОК , София
Истинско изкуство, истинска наука е тази — да изучава човек животните, без да ги препарира.
28.6.1923г.
162. Божественото и човешкото, ООК , София
Опашката у животните е изопачение на човешкия ум, а копитото е извращение на човешката сила.
1.7.1923г.
163. Ще дойдем при него, НБ , София
Иначе ще се намерите в положението на животните, изостанали в своето развитие. И животните подлежат на развитие.
Животните нямат брада, защото у тях липсва волята.
И животните лъжат. Изобщо, животните са големи майстори в лъжата. Първите учители на лъжата са били животните.
8.7.1923г.
164. Речи само реч, НБ , София
Едно се иска от човека: докато е на земята, да изучава земния живот във всичките му прояви, да не изпада в положението на растенията и животните, да живее като тях, в ограничено съзнание. Ако питате животните за кого е създаден светът, те ще кажат, че светът е създаден за тях.
12.7.1923г.
165. Ученикът трябва да разбира, ООК , София
След тях дойдоха синовете на архангелите – животните и най-после дойде човекът, по образ и подобие на Бога, но за него нямаше условия да се развива и затова се направи сегашният човек, който е една друга фаза. Когато вие влезете в техния свят, във вас ще стане същото, каквото с животните. Когато човек е минал през света на животните, той е взел толкова животни, колкото му трябваха, а другите остави по горите.
Там се намират животните. И животните, с това голямо пожертване, постепенно се приготовляват за този момент.
9.9.1923г.
166. Двата метода на природата,  НБ , София
Да допуснем, вие казвате, че Господ направил света, че дал животните за храна на хората. Питам ви сега, откъде знаете това? Кой се е разговарял с Господа да знае, че това е така? Тогава, ако туй е вярно, че Бог е определил животните за храна на хората, защо Мойсей казва: „Не убий!“ Думата „не убий“ има широк смисъл. Хора, които не са готови да се жертват за Бога, какво право имат те да жертват животните? Когато вие заколите една овца, тя ви пита: „Ти готов ли си да се жертваш за Бога?“ Ти заколиш една овца, две, десет, но дохожда Божественото разрешение на въпроса.
10.9.1923г.
167. Окултният закон за противоречията, ИБ ,БР , София
Мислим, че животните са щастливи.
1.10.1923г.
168. Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът,  НБ , Русе
В Америка имало едно момче, което четяло мислите на животните.
21.10.1923г.
169. Ще ви направи свободни (Истината),  НБ , София
Аз на туй отгоре ви запитвам: Как се реформират животните? Тревопасните животни имат ли някои реформатори? Сега ние трябва да си поставим един закон, по който да живеем.
31.10.1923г.
170. Най-добрият начин за разсъждение, ООК , София
И децата го изпълняват, и животните го изпълняват.
4.11.1923г.
171. Основа на знанието,  МОК , София
Не по този начин трябва да се изучават животните, насекомите, растенията, па дори и минералите! Изучаваш пчелата – трябва да я изучаваш като една фаза от великия живот на човешката душа; изучаваш мравката – трябва да я изучаваш като една фаза от великия живот на човешката душа; изучаваш растенията, кристалите – по същия начин трябва да ги изучаваш, те са все фази, през които човешката душа е минала.
7.11.1923г.
172. Божественото съвършенство, ООК , София
Факт е обаче, че всяко едно същество в света, не само хората, но и животните, имат особено мнение за себе си.
14.11.1923г.
173. Излишък и недоимък в живота, ООК , София
А като си минал през животните, през млекопитаещите, имал си формата на лъва, на тигъра, на котката, на змията и досега още твоят характер не е облагороден.
28.11.1923г.
174. Волята Божия, ООК , София
Не само хората, но и животните пеят.
Сега ние имаме в живота си една велика задача: да научим хората да бъдат милостиви не само към хората, но и към животните, и към растенията.
2.12.1923г.
175. Който люби,  НБ , София
Любовта, изявена чрез животните, има една форма, един начин; Любовта, изявена чрез хората, има друга форма, друг начин, а Любовта, изявена чрез ангелите, и тя се отличава. Така биха казали и животните. Нима мислите, че животните не любят? Като сравнявам любовта на онези телици към своите малки, и те любят тъй интензивно, както майката люби своето дете. И после, любовта, която съществува между животните, е по-кратковременна.
Причината за тази слаба връзка у животните е тази именно, че между тях има само една външна връзка, която се заличава.
16.12.1923г.
176. Езикът на природата,  МОК , София
Такова избухване става и в животните, а някога даже и в растенията.
16.12.1923г.
177. Той ги изпита,  НБ , София
Възприемането на мислите, това е един акт вътре в животните, в птиците.
Знаете ли какво нещо е животното? Не, животните с всичките свои движения могат да покажат своите настроения, и зли, и добри; и страх, и отвращение.
19.12.1923г.
178. Окултната музика в живота, ООК , София
Едно време си бил змия и като змия колко животинки си изпоял, удушил! Като сте минали през всичките форми на животните, знаете ли колко беззакония сте извършили? И сега седите, минавате за...
Нашето настояще пък е бъдеще за животните, затуй те се стремят към нас.
23.12.1923г.
179. Скръб и радост,  НБ , София
И днес не само хората, а и птичките, и животните все тази култура носят, все така са убедени, все така мислят.
Е, мислите ли, че за в бъдеще, когато ще градим къщите, ще има нужда да сечем дърветата? Не, трябва да престане сеченето на дърветата, трябва да престане убиването на хората и затварянето им в затвори, трябва да престане убиването на животните! Всичката тази култура със своите приоми и методи е неприложима за истинския живот.
Така също мога да се разговарям с животните, така мога да се разговарям и с растенията.
30.12.1923г.
180. Нашите длъжници,  НБ , София
Разправят за един китайски цар, който се занимавал с окултните науки, че Учителят му дал една задача, да се занимава с изучаване езика на животните. По някой път инкогнито ходил той да изучава езика на животните.
20.1.1924г.
181. Допреният въглен,  НБ , София
В какво седи сега благородството на съвременните хора? Кое е ценното в тях? Ако нас, в съвременното общество, ни запитат кои са онези особени качества, които отличават човека от животните? – „Говорът“, ще кажете. Че и животните говорят! Я вижте онези врабченца как чуруликат! Като мине някой сокол покрай тях, извикват: „Чврък“ – и моментално се скрият.
20.1.1924г.
182. Придобивки на съзнанието, МОК , София
Казвам: дълго време ще мине, докато у вас се създаде едно правилно разбиране за животните.
27.1.1924г.
183. Колко пъти да прощаваме?,  НБ , София
Не, има и малки, дребни същества, които съзнават, че са личности, т.е. разбира се, схващането на животните за личността не е такова, каквото на хората.
3.2.1924г.
184. Елементи в геометрията, МОК , София
Така е не само с хората, но и с животните.
17.2.1924г.
185. Морални чувства,  МОК , София
Само у човек, който има воля, може да има морален устой; у животните няма воля, няма и устой. Умът на животните не е така буден, както умът на човека. Животните прекарват повече от живота си в сънно състояние.
185.2 Морални чувства ( втори вариант )
У животните няма воля, няма и устой, у тях има само един нагон, който се дължи на желанията. Умът на животните не е така буден, както умът на човека – животните прекарват повече от живота си в сънно състояние.
24.2.1924г.
186. Моралният тип,  МОК , София
Не само животните изчезват, но и хората изчезват.
24.2.1924г.
187. Що е това?,  НБ , София
Че ние още не сме проучили растителното царство, животинското царство! Ние не сме проучили още законите, които ръководят техния живот; ние не познаваме още животните, не знаем какви пертурбации стават с тях, какви са техните души, какви са техните отношения, какво е тяхното съзнание, как се разговарят – всичко това е тайна за нас.
Това е не само за хората, но и за животните.
27.2.1924г.
188. Истинско и относително знание, ООК , София
Действително ние сме възприели страха от животните.
2.3.1924г.
189. Родени изново,  НБ , София
Но да оставим животните! В дадения момент ние се обръщаме към вас, към разумните хора.
5.3.1924г.
190. Двете граници, ООК , София
И у животните е същото. И у животните е същото.
9.3.1924г.
191. Господи, да прогледам!,  НБ , София
Нима животните не гледат? И птиците гледат, и пеперудите гледат, всички гледат, но туй гледане не подобрява живота им.
16.3.1924г.
192. Движение на енергиите. Закон за поляризиране,  МОК , София
Такива преживявания са имали всички велики хора – и мъже, и жени, и деца – даже и в животните ги има.
16.3.1924г.
193. Който дойде при мене,  НБ , София
Кой мисли днес така? Вие гледате на животните и на растенията като на развлечения.
23.3.1924г.
194. Брат ти си дойде,  НБ , София
Ще бъдеш честен и към растенията, и към животните, и към хората.
Какво ще стане, ако животните и растенията изчезнат от земята, а останат само разумните хора да работят? Всяко животно, всяко растение, в зависимост от степента на своето развитие, извършва някаква работа.
26.3.1924г.
195. Добрите и лошите мисли, ООК , София
Това показва, че тогава животът на хората не е бил като този на животните.
195.2 Добритѣ и лошитѣ мисли. ( втори вариант )
Нѣкои възпѣватъ птичкитѣ, пѣснитѣ, любовьта, Това показва, че тогава животътъ на хората не е билъ като този на животнитѣ.
30.3.1924г.
196. Добрите навици. Разумното сърце,  МОК , София
Аз не ви говоря за някои специални елементи, но ви говоря за общи основни елементи на живота, които са необходими както за хората, тъй и за животните.
30.3.1924г.
197. Плати ми, що ми си длъжен,  НБ , София
Ако с животните се отнасям добре, колко повече със своите братя, подобни на мене.
6.4.1924г.
198. Кажи само реч,  НБ , София
И в човека, и в животните е вложено едно чувство, с което те проверяват нещата.
13.4.1924г.
199. Още малко,  НБ , София
Това било преди хиляди години, когато птиците и животните говорели като хората и живеели братски с тях.
Не само хората, но и животните, като се срещат, разговарят се и си разменят по една сладка дума.
Това се отнася и до животните.
16.4.1924г.
200. Любов към Бога, ООК , София
Сега бих ви запитал: по какво се отличава човешкият ум от ума на животните? При сегашното развитие на човека в човешкия ум едновременно има две движения. Такова движение има и у животните. Туй движение много малко се забелязва у животните.
20.4.1924г.
201. Просете, търсете и хлопайте,  НБ , София
Не само хората просят, но и животните, както и растенията.
23.4.1924г.
202. Точилото и ножът, ООК , София
Третият метод е методът на животните.
27.4.1924г.
203. Ще го изцеля,  НБ , София
Казвам: Две хиляди години след Христа, бащата-християнин и неговото дете, още непросветено, водят спор, трябва ли да се колят животните.
Съществуват няколко вида живот: живот на минералите и кристалите, на растенията, на животните, на хората, на ангелите и най-после Божествен живот.
Други пък казват, че същественото качество на човека е да чувства. – Да, но то е качество и на животните, и на растенията.
Какви трябва да бъдат отношенията ти към тях? Какви трябва да бъдат отношенията ти към майка ти, баща ти, към братята и сестрите ти? Ами какви трябва да бъдат към животните и растенията? Това е велика наука, която трябва да се изучава.
Изпратили една делегация при животните, да ги покани на угощение, дето ще се раздават блага според техните нужди.
Има ли по-голяма сила от Божията? Следователно, щом влезеш в средата на любовта, ти ще станеш едно с всички живи същества – с растенията, животните и хората.
4.5.1924г.
204. Психически наслоявания. Закон за примирение,  МОК , София
И естествениците правят редица класификации на животните, но в природата такива класификации не съществуват.
11.5.1924г.
205. Млади и стари,  МОК , София
Но питам ви: извършили ли сте вие едно Божествено нещо? Аз ви казвам: в деня, в който изпълните една Божествена мисъл тъй, както аз я разбирам, всички ще ви се усмихнат – и дърветата, и животните, и бръмбарчетата и хората и ще си кажат: много хубаво е това нещо! Някой казва: нека ми каже Духът какво трябва да правя, аз съм готов да изпълня всичко.
11.5.1924г.
206. Напразно ме почитат,  НБ , София
Животните са наблюдателни. Човек има високо чело, нос, брада, които го отличават от животните.
18.5.1924г.
207. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
Растенията, животните също са органи на този велик организъм.
Казвам: Аз предпочитам да живея в малка колибка, но съществата около мене да бъдат живи, отколкото да живея в палат, спечелен от кожите на животните.
18.5.1924г.
208. Противоречията като необходимост при всяко растене,  МОК , София
Представете си, че Ж е светът на животните, а Ч е светът на човека. Светът на животните има 90 градуса наклон към земята, оста им е хоризонтална.
25.5.1924г.
209. Малките придобивки в живота,  МОК , София
Трябва да знаете, че у животните опашката изразява тяхната интелигентност.
1.6.1924г.
210. И валя дъждът,  НБ , София
С какво ще покаже човек, че стои по-високо от растенията и животните? Той иска да покаже, че не е растение, не е дърво. Наистина, и в животните, и в растенията има престъпност.
4.6.1924г.
211. Право ходене, ООК , София
Какво ще бъде, ако Земята се отклони на 90° от перпендикуляра? – Човекът ще се намери в положението на животните. Следователно животните се намират по отношение на оста на Земята под наклон от 90°.
9.6.1924г.
212. Разлика между физическата и Божествената Любов, ИБ , Витоша
Дойде някой, иска да му заколя кокошка. - Не мога.-"Как тъй'" - Че най-после аз имам убеждения за себе си и не коля, даже не искам да причинявам вреда на животните.
11.6.1924г.
213. Добро и зло, ООК , София
И животните чувстват скръбта, само че човек чувства голяма скръб. Скръбта на животните е микроскопическа.
213.2 Добро и зло. ( втори вариант )
И животнитѣ чувствуватъ скръбтьта, само че човѣкъ чувствува голѣма скръбь. Скръбтьта на животнитѣ е микроскопическа.
6.7.1924г.
214. Да възлюбиш, МС , София
Той прекарал цели 20 години в тази местност и постоянно се молил на Бога да го научи да разбира езика на животните. Апио съзнавал, че, за да изпълни задачата си добре, непременно трябва да разбира езика на животните.
214.2 Да възлюбиш Господа ( втори вариант )
Цели 20 години живял там и се молил на Бога да му покаже един истински начин, по който като говори на животните, да могат да го разберат, да живеят в мир, да не се измъчват.
7.7.1924г.
215. Новото възпитание, МС , София
За тази цел бил определен ден и час, когато животните ще се явят пред специална комисия, която ще даде първа премия на онова животно, което стигне първо. Животните на едното царство се различавали от животните на второто царство по бързина, но въпреки това, нито едно от тях не могло да стигне на време на определеното място, в определения ден и час.
Тя има грижа не само за хората, но и за животните. Запример, за да предпази животните от опасностите на живота, тя е вложила страха в тях като предпазителна мярка.
215.2 За възпитанието ( втори вариант )
Запример в животните, които са нейни деца, тя е турила страха, като един метод.
13.7.1924г.
216. Новата азбука, СБ , Мусала
Наистина страданието на човека се различава от това на животните, но всички живи същества страдат.
Значи към камъка ще се отнасяш по един начин, към растенията – по друг начин, към животните – по трети начин, а към хората – по съвършено различен начин.
20.7.1924г.
217. Ще дойда след тебе,  НБ , София
Божественото ще ти проговори и в животните, и в растенията.
12.8.1924г.
218. Хубави чувства, СБ , ИБ , Мусала
Към растенията, към пчелите, към животните по друг начин.
1.9.1924г.
219. Съзнателният живот като забава, СБ , София
Ще видите, че у животните космите са едно средство за забулване на онези художници, които са работили в тях сегашното човешко лице.
219.2 Съзнателният живот като забава. ( втори вариант )
Ще видите, че у животните, космите са едно средство за забулване на Онези художници, които са работили в тях сегашното човешко лице.
2.9.1924г.
220. Никаква лъжа, СБ , ИБ ,БР , София
В животните има голяма лъжа.
3.9.1924г.
221. Разумният и неразумният слуга, ООК , София
Не, вие не сте правили наблюдения, за да видите каква разумност има например между птиците, каква разумност има между растенията, каква разумност има между животните.
10.9.1924г.
222. Важността на числата, ООК , София
Вие ще разберете как са работили животните за създаването на своите органи: очи, уши, нос, език.
222.2 Важностьта на числата. ( втори вариант )
Вие ще разберете, какъ сѫ работили животнитѣ за създаването на своитѣ органи: очи, уши, носъ, езикъ.
19.10.1924г.
223. Настанало е царството Божие, НБ , София
Има една частична любовь, която сѫществува между животнитѣ, но тя не е истинската любовь.
Тѣ сѫ общи съ тия на животнитѣ.
223.2 Настанало е царството Божие ( втори вариант )
Има една частична любов, която съществува между животните, но тя не е истинската любов.
Те са общи с тези на животните.
19.10.1924г.
224. Новите схващания на ученика ., МОК , София
Аз ще ви задам един въпрос: коя е съществената отличителна черта, която отличава човека от животните? (– Неговата разумност. – Човек може да изрази това, което мисли. - Човекът има стремеж към нещо. – Човекът може да обича Бога. – Човекът има етика, естетика и логика. – Човекът има свободна воля. – Според философията на човека е присъщо изследването на нещата. А у животните тези неща се редуват без да се систематизират.)
Сега разликата между човека и животните зависи от гъстотата на тяхната материя. Материята, от която животните с създадени, е по-гъста. Следователно в света на животните прониква по-малко светлина. Окултистите считат, че животните са под 13-та сфера.
Аз определям това нещо тъй: животните и растенията, които съществуват на земята, това представлява човекът, разложен на неговите части.
224.2 Новите схващания на ученика . ( втори вариант )
Ще ви задам сега следния въпрос: коя е съществената отличителна черта между човека и животните?
У животните тези неща се редуват, без да се систематизират.
И тъй – разликата между човека и животните зависи от гъстотата на тяхната материя. Материята, от която животните са създадени, е по-гъста. В света на животните прониква по-малко светлина, затова и техните разбирания за живота и нещата не са тъй ясни, както у човека. Окултистите считат, че животните са под тринадесетата сфера.
Аз определям това нещо по следния начин: животните и растенията, които съществуват на Земята, представляват човека, разложен на неговите съставни части; всички тези части се събират да живеят в едно тяло, заедно с една монада, която ги ръководи – това именно е човекът.
26.10.1924г.
225. Природа и геометрия,  МОК , София
Ако искате да живеете един обикновен живот, той по нищо не се отличава от живота на животните.
Крушите и другите плодове капели направо от дърветата, та животните станали много мързеливи, само седели и яли.
Законът на животните, това са личните чувства, а самият човек, това са моралните чувства. Защото има растения, които седят по-високо от животните, но те са в другия свят. На Земята животните седят по-горе от растенията, но растенията в духовния свят седят по-високо от растенията на Земята.
Това е навик от животните.
225.2 Природа и геометрия ( втори вариант )
Тогава Природата е била много богата: крушите и другите плодове падали на земята направо от дърветата, та животните станали много мързеливи, само седели и яли.
Законът на животните - това са личните чувства, а самият човек - това са моралните чувства. Защото има растения, които седят по-високо от животните, но те са в другия свят. На Земята животните седят по-горе от растенията, а в Духовния свят растенията седят по-високо от животните.
Това е навик, придобит от животните.
26.10.1924г.
226. Раздай всичко!, НБ , София
Питамъ: животнитѣ, които нѣматъ никаква книжнина, какъ се справятъ съ своитѣ въпроси? Когато една котка, или друго нѣкое животно заболѣе, то веднага отваря своята вѫтрѣшна книга, и тамъ намира нѣкои трѣви, съ които се лѣкува.
226.2 Раздай всичко! ( втори вариант )
Питам: Животните, които нямат никаква книжнина, как се справят със своите въпроси? Когато една котка, или друго някое животно заболее, то веднага отваря своята вътрешна книга, и там намира някои треви, с които се лекува.
2.11.1924г.
227. Възпитателната сила на страданието,  МОК , София
Доверие има даже и у животните, ако човек вярва на [тях] и те спазват този закон на доверие.
227.2 Възпитателната сила на страданията ( втори вариант )
Доверие има даже и у животните.
2.11.1924г.
228. Роденитѣ, НБ , София
Казваме, че човѣкътъ е културенъ, защото оскубва перата и козината на животнитѣ, които ще яде.
228.2 Родените ( втори вариант )
Казваме, че човекът е културен, защото оскубва перата и козината на животните, които ще яде.
23.11.1924г.
229. Светлина и знание. Музика,  МОК , София
Аз съм ви говорил и друг път, на вас ви трябва един ум, не обикновен ум, какъвто животните имат, но ум разумен, защото обикновеният ум не разбира нещата в природата.
229.2 Светлина и знание. Музика ( втори вариант )
Аз съм ви говорил и друг път, че ви трябва един ум, не обикновен, какъвто животните имат, но разумен.
26.11.1924г.
230. Пелените на живота. Радости и скърби, ООК , София
Общото заключение е следното: туй, което в дадена епоха е вярно за животните, не е вярно за човека; и туй, което е вярно за човека, не е вярно за животните – има едно вътрешно различие. Туй показва, че растенията, животните и човекът се намират в разни области на Битието, дето животът циркулира по разни начини.
30.11.1924г.
231. Съсредоточение, МОК , София
Сега, аз бих ви задал друга една тема: „Отношение на растенията, животните и човека по отношение тяхното движение.“ Как ще ги хармонирате, по какво се отличават? Растенията се движат перпендикулярно надолу, животните се движат хоризонтално, а човек се движи перпендикулярно нагоре. И тогава правим изводи: растенията са същества в своето слизане, техните идеи, мисли постоянно се ограничават; а човек в своите мисли и в движението си нагоре, постоянно се разширява; а животните са средата между човека и растенията.
231.2 Съсредоточение ( втори вариант )
Аз бих ви задал и друга тема: Отношението на растенията,животните и човека в техните движения. Каква е разликата в движенията им? Растенията се движат перпендикулярно надолу, животните се движат хоризонтално, а човек се движи перпендикулярно нагоре – това зависи от техните стремежи. И тогава ние правим следните изводи: растенията са същества, които се намират в своето слизане – техните идеи и мисли постоянно се ограничават; човекът постоянно се разширява в своите мисли и в движението, а животните заемат средно положение между човека и растенията.
7.12.1924г.
232. Великата погрешка, МОК , София
Е, каква роля играе опашката у животните? Нали има естественици тук, кажете! (– Тя спомага на движението.) Тази опашка е свързана в края на гръбначния стълб и следователно, когато тя се раздвижва, регулират се мозъчните течения и се спомага за правилното движение, тя е регулатор. Животното мисли с опашката си, т.е. неговата деятелност се регулирва отзад, теченията са такива, понеже то върви хоризонтално със земята, а посоката, в която човек се движи, е обратна на тази у животните.
232.2 Великата погрешка ( втори вариант )
Каква роля играе опашката у животните? Какво ще кажат естествениците за това?
Опашката у животните е свързана с гръбначния стълб. Посоката пък, в която човек се движи, е обратна на тази у животните, затова той регулира своите мозъчни течения чрез носа си.
10.12.1924г.
233. Неразбраното, ООК , София
И животните я разбират по своему. У животните изобщо работи най-разумната математика.
28.12.1924г.
234. Които гладуватъ, НБ , София
Азъ не зная, дали животнитѣ по горитѣ страдатъ отъ диабетисъ. – Не, само културнитѣ хора.
234.2 Които гладуват ( втори вариант )
Аз не зная, дали животните по горите страдат от диабет. – Не, само културните хора.
4.1.1925г.
235. Моята заповѣдъ, НБ , София
Въ проявлението на любовьта между хората и животнитѣ сѫществува само тази разлика, че когато любовьта се проявява въ животнитѣ, съзнанието у тѣхъ се пробужда мигновено и послѣ пакъ загасва.
235.2 Моята заповед ( втори вариант )
В проявлението на любовта между хората и животните съществува само тази разлика, че когато любовта се проявява в животните, съзнанието у тях се пробужда мигновено и после пак загасва.
18.1.1925г.
236. Замъждѣло свѣщило, НБ , София
Онѣзи, който не разбиратъ това нѣщо, ще кажатъ: а, това сѫ дървета, онова тамъ сѫ животни! – Като че въ живота на растенията и животнитѣ нѣма туй благородното.
236.2 Замъждело свещило ( втори вариант )
Онези, които не разбират това нещо, ще кажат: А, това са дървета, онова там са животни! – Като че в живота на растенията и животните няма туй благородното.
1.2.1925г.
237. Азъ Те познахъ, НБ , София
Ако туй е познаване, тогава азъ зная, че и въ животнитѣ има едно подобно познаване, което сѫщо почива на даване подаръци и тѣмъ подобни. Нѣма какво да ви привеждамъ специални случай, но казвамъ, че много пѫти и животнитѣ проявяватъ качества, каквито има у човѣка.
237.2 Аз Те познах ( втори вариант )
Ако туй е познаване, тогава аз зная, че и в животните има едно подобно познаване, което също почива на даване подаръци и тем подобни. Няма какво да ви привеждам специални случаи, но казвам, че много пъти и животните проявяват качества, каквито има у човека.
1.2.1925г.
238. Чудните предположения,  МОК , София
Най-после аз питам: де бяха всички растения, цялото растително царство преди петдесет милиона години? Всички растения, както и животните, все дойдоха отнякъде.
Без тях животните не могат да живеят.
Докато узрее вашата глава, вие ще минавате последователно от живота на растенията в тоя на животните, докато най-после минете в живота на човека.
8.2.1925г.
239. Видѣхме звѣздата!, НБ , София
Всички тия нѣща не съставляватъ наука, това правятъ и животнитѣ! Ами че ако искате да знаете, азъ виждамъ тази сѫщата война, която вие водите, и между най-малкитѣ сѫщества. Това, което вършимъ ние, вършатъ и животнитѣ. Че по какво се отличавате? Нека се отличимъ по нѣщо! Ако азъ се бия, и животнитѣ се биятъ; ако азъ ямъ месо, и животнитѣ ядатъ месо; ако азъ ямъ трѣва, и животнитѣ ядатъ трѣва; ако азъ ритамъ, и коньтъ рита; ако азъ бода нѣкой човѣкъ съ рогата си, и волътъ боде; ако азъ ухапя нѣкого съ зѫбитѣ си, и кучето хапе.
239.2 Видяхме звездата! ( втори вариант )
Всички тия неща не съставляват наука, това правят и животните! Ами че ако искате да знаете, аз виждам тази същата война, която вие водите, и между най-малките същества. Това, което вършим ние, вършат и животните. Че по какво се отличавате? Нека се отличим по нещо! Ако аз се бия, и животните се бият; ако аз ям месо, и животните ядат месо; ако аз ям трева, и животните ядат трева; ако аз ритам, и конят рита; ако аз бода някой човек с рогата си, и волът боде; ако аз ухапя някого със зъбите си, и кучето хапе.
15.2.1925г.
240. Високите места и чистият въздух,  МОК , София
Един английски писател, естественик, след като правил много научни наблюдения върху растенията и животните, най-после дохожда до заключението, че навярно някои висши същества вземат участие в украсяването и напрашването на крилцата на пеперудите.
22.2.1925г.
241. Най-важното,  МОК , София
Попитайте какво ще кажат животните, които се колят за храна на хората. Кой е най-силният аргумент на вегетарианците, че не трябва да се яде месна храна? Те казват: „Понеже и животните, както и хората, са грешни, живеят с известни страсти и лоши качества: всичко това внася в организма им отрова, която се отразява зле върху организма на човека.“ И кокошките, и овцете съдържат в себе си ред отрови. Днес хората извличат хранителните вещества за своя организъм от растенията и животните, но след време те ще ги извличат направо от Природата.
25.2.1925г.
242. Отличителни черти на човешката интелигентност, ООК , София
Челюстите му започват да изпъкват навън, както у животните. Разликата между човека и животните е тази, че животните нямат голям нос, нямат брада и чело.
8.3.1925г.
243. Моето царство,  НБ , София
Послѣ, когато дойдемъ до онзи инстинктъ, който сѫществува у животнитѣ, ние мислимъ, че той е така механически наслѣдень у тѣхъ.
И тъй, казвамъ: тия учени хора, които сега изучаватъ живота на растенията, живота на животнитѣ, правятъ едно опущение, което за въ бѫдеще трѣбва да избегнатъ.
243.2 Моето царство ( втори вариант )
После, когато дойдем до онзи инстинкт, който съществува у животните, ние мислим, че той е така механически наследен у тях.
И тъй, казвам: Тия учени хора, които сега изучават живота на растенията, живота на животните, правят едно опущение, което за в бъдеще трябва да избегнат.
15.3.1925г.
244. Той повелѣва на слънцето, НБ , София
Че човѣкъ е едно живо сѫщество, има нѣщо вѣрно въ това, но че и у човѣка има единъ особенъ животъ, какъвто въ животнитѣ нѣма и това е вѣрно.
Мислящи сѫщества сѫ и животнитѣ.
Такова нѣщо може да се каже и за животнитѣ.
Животнитѣ се отличаватъ по това, че иматъ настроения – крайна промѣнчивость има въ тѣхъ. У животнитѣ нѣма установенъ моралъ. Когато не засѣгашъ кожата на животнитѣ, тѣ сѫ крайно морални, но щомъ засегнешъ кожата имъ, въ тѣхъ вече не остава никакъвъ моралъ. Животнитѣ мислятъ, докато не сѫ се уплашили, но щомъ се уплашатъ, въ тѣхъ не остава абсолютно никаква мисъль. Слѣдователно, настроението е състояние на животнитѣ – животинско състояние е то. Страститѣ, които се бушуватъ вѫтрѣ въ животнитѣ, сѫ свързани съ извѣстни процеси, които ставатъ въ самата природа, понеже природата твори единъ новъ свѣтъ. Този остатъкъ, този излишъкъ влиза въ животнитѣ и образува тази вѫтрѣшна пертурбация, която ние наричаме страсти.
И тъй, ние сме свързани съ животнитѣ – има връзки между животнитѣ и насъ. Нѣкой казва: какъ, азъ да бѫда подобенъ на животнитѣ! Има, обаче, подобие между човѣка и други сѫщества.
Кога? – Когато сме свързани съ животнитѣ.
Трѣбва ли хората да се женятъ, или не трѣбва? Когато Господь създаде свѣта, каза на първитѣ хора да завладатъ птицитѣ, рибитѣ, животнитѣ.
244.2 Той повелява на слънцето ( втори вариант )
Че човек е едно живо същество, има нещо вярно в това, но че и у човека има един особен живот, какъвто в животните няма и това е вярно.
Мислещи същества са и животните.
Такова нещо може да се каже и за животните.
Животните се отличават по това, че имат настроения – крайна променчивост има в тях. У животните няма установен морал. Когато не засягаш кожата на животните, те са крайно морални, но щом засегнеш кожата им, в тях вече не остава никакъв морал. Животните мислят, докато не са се уплашили, но щом се уплашат, в тях не остава абсолютно никаква мисъл. Следователно, настроението е състояние на животните – животинско състояние е то. Страстите, които се бушуват вътре в животните, са свързани с известни процеси, които стават в самата природа, понеже природата твори един нов свят. Този остатък, този излишък влиза в животните и образува тази вътрешна пертурбация, която ние наричаме страсти.
И тъй, ние сме свързани с животните – има връзки между животните и нас. Някой казва: как, аз да бъда подобен на животните! Има, обаче, подобие между човека и други същества.
Кога? – Когато сме свързани с животните.
Трябва ли хората да се женят, или не трябва? Когато Господ създаде света, каза на първите хора да завладат птиците, рибите, животните.
25.3.1925г.
245. Придатъците на разумния живот, ООК , София
Обикновеният човек яде два пъти през деня, а онези хора, които мязат на животните, ядат постоянно.
12.4.1925г.
246. Влияние на вътрешната светлина,  МОК , София
Както растенията, така и животните са минали през разни стадии на развитие.
12.4.1925г.
247. Съ Духъ и огънь,  НБ , София
Така е, но питамъ тогава: кой заставя гълѫба да яде житни зрънца? Не живѣе ли и той при сѫщитѣ условия, при които живѣе и орелътъ? Какъ е възможно, като живѣятъ при едни и сѫщи условия, орелътъ да яде месо, а гълѫбътъ – житни зрънца? Казвамъ: и у животнитѣ има извѣстни убѣждения за живота.
247.2 С Дух и огън ( втори вариант )
Така е, но питам тогава: кой заставя гълъба да яде житни зрънца? Не живее ли и той при същите условия, при които живее и орелът? Как е възможно, като живеят при едни и същи условия, орелът да яде месо, а гълъбът – житни зрънца? Казвам: и у животните има известни убеждения за живота.
21.4.1925г.
248. Възкресение,  ИБ , София
И между животните има ясновидци – те виждат духове.
Животните се подчиняват на това вътрешно чувство, а човек не се подчинява.
Когато всички хора се оправят, какво ще правим ние? – Тогава ще любим животните.
14.6.1925г.
249. Успоредните пътища,  МОК , София
В животните екваторът се намира под стомашния мозък (от гръбначния стълб до опашката) и затова у животните тази част е най-активна.
21.6.1925г.
250. Проявленията на ума,  МОК , София
Забележете: в много от животните, у кучетата например, личните чувства са силно развити. Следователно при всяко побутване на животните ние ги подпушваме, при което в тях се образува едно болезнено, неприятно състояние.
24.6.1925г.
251. Най-малкото чувство, ООК , София
Така е, животът на ангелите и на животните е свързан в един общ живот.
Като дойде между животните, и в тях внася радост.
28.6.1925г.
252. Плодътъ на дървото,  НБ , София
Слѣдъ като Господь го поставилъ да живѣе въ рая и да се занимава съ животнитѣ той прѣгледалъ всички и си казалъ: „Азъ нѣмамъ другарь, съ когото да дружа, съ тѣхъ не мога да дружа тѣ сѫ нисши сѫщества, тѣ нѣматъ никаква култура“. Пъкъ той трѣбваше да дружи сѫ животнитѣ, трѣбваше да ги учи. Адамъ си казалъ: Господь създаде всичко много умно; и мене и животнитѣ, но едно нѣщо не Му дойде на ума: на мене, този богатия човѣкъ не даде другарь„. Отива тя при дървото, което ѝ посочва змията, и казва на Адама: „Ти си голѣмъ страхливецъ! На животнитѣ давашъ умъ, обработвашъ градината, а те е страхъ да бутнешъ онова дърво!“ „Не може, Господь е забранилъ да се бута това дърво“ – прѣподава ѝ Адамъ първиятъ урокъ на послушание. „Ти си плъть отъ плътьта ми, кость отъ костьта ми, нѣма да буташъ това дърво, ще ме слушашъ!“ – Колко си лѣковеренъ ти! Азъ ще бутна това дърво и ще ти покажа, че не съмъ плъть отъ плътьта ти и кость отъ костьта ти.
252.2 Плодът на дървото ( втори вариант )
След като Господ го поставил да живее в Рая и да се занимава с животните, той прегледал всички и си казал: "Аз нямам другар, с когото да дружа, с тях не мога да дружа, те са нисши същества, те нямат никаква култура". Пък той трябваше да дружи с животните, трябваше да ги учи. Адам си казал: Господ създаде всичко много умно; и мене и животните, но едно нещо не Му дойде на ума: на мене, този богатия човек не даде другар. Отива тя при дървото, което ѝ посочва змията, и казва на Адам: "Ти си голям страхливец! На животните даваш ум, обработваш градината, а те е страх да бутнеш онова дърво!" "Не може, Господ е забранил да се бута това дърво" – преподава ѝ Адам първия урок на послушание.
5.7.1925г.
253. И обхождаше Исусъ всичка Галилея, НБ , МС , София
И между животнитѣ, и между растенията, и между хората, навсѣкѫдѣ сѫществуватъ насилия.
253.2 И обхождаше Исус всичка Галилея ( втори вариант )
И между животните, и между растенията, и между хората, навсякъде съществуват насилия.
8.7.1925г.
254. Теория и практика, ООК , София
По същия начин и ние като животните не можем да влезем в положението на ангелите, но те обхващат нашето съзнание, разбират ни и ни помагат.
Затова именно животните нямат глас.
Материята, от която животните са създадени, им пречи да говорят. В това отношение птиците са достигнали до една по-висока степен от животните.
25.7.1925г.
255. Дава живот – Скръбта и радостта,  НБ , София
Сложен е човешкият живот! В него има по-други разбирания от тия на животните. И животните съзнават, но те виждат само формата на живота, те не разбират, че в него има смисъл че има изобщо по-велик живот от техния.
255.2 Дава животъ – Скърбьта и радостьта ( втори вариант )
Сложенъ е човѣшкиятъ животъ! Въ него има по-други разбирания отъ тия на животнитѣ. И животнитѣ съзнаватъ, но тѣ виждатъ само формата на живота, тѣ не разбиратъ, че въ него има смисълъ че има изобщо по-великъ животъ отъ тѣхния.
12.8.1925г.
256. Малкото добро и малкото зло, ООК , София
Попитали едно дете: „Защо грее Слънцето?“ То отговорило: „Слънцето грее, защото иска да грее.“ Попитали друго дете: „Защо хората кладят огън?“ – „Защото им е студено.“ Попитали трето дете: „Защо хората и животните пият вода?“ – „Защото са жадни.“ Как мислите, умни ли са децата, т.е. правилни ли са тия отговори? Техните отговори са толкова правилни, колкото и обясненията на мнозина хора върху въпроса за чувствата.
25.8.1925г.
257. Високият връх, СБ , В.Търново
Знаете ли онази басня за един знаменит маг, който разбирал езика на животните и могъл да се разговаря с тях? Тази тайна, да се разговаря с животните, му била поверена, но с условие да не я съобщава никому.
29.8.1925г.
258. Дето и да идеш!, СБ , В.Търново
Ще започнете да трансформирате състоянията си чрез изворите, чрез растенията, чрез животните, и най-после – чрез хората.
Бъдете чисти извори и поливайте с тях дърветата на вашата душа! Нахранете животните, с които се занимава вашият ум! Най-после, служете на вашия разум! Той е човекът, който се нуждае от вашите услуги.
29.8.1925г.
259. Нарядъ и упътвания (сѫбота), СБ , В.Търново
Че това не е голѣмо изкуство! Животнитѣ се гнѣвятъ много повече, отколкото хората.
259.2 Наряд и упътвания (събота) (В съгласие с Живата Природа) ( втори вариант )
Че това не е голямо изкуство! Животните се гневят много повече, отколкото хората.
Че това не е голямо изкуство! Животните се гневят много повече, отколкото хората.
1.11.1925г.
260. И Бога за свой Отец казваше,  НБ , В.Търново
И животните са създадени от Бога.
Това е вложено не само в човека, но и в животните.
15.11.1925г.
261. Време и сила, МОК , София
При такива чувства човек усеща някакво стягане в слънчевия възел, което е признак, че той е попаднал в пътя на животните.
Човек може да добие някои благородни, възвишени чувства от растенията и от животните.
Това показва, че и животните имат известна разумност, която се намира в по-висок свят от физическия. И наистина, често животните интуитивно схващат нещата по-добре от хората.
261.2 Време и сила ( втори вариант )
При такива чувства човек усеща някакво стягане в слънчевия възел, което е признак, че той е попаднал в пътя на животните.
Човек може да добие някои благородни, възвишени чувства от растенията и от животните.
Това показва, че и животните имат известна разумност, която се намира в по-висок свят от физическия. И наистина често животните интуитивно схващат нещата по-добре от хората.
15.11.1925г.
262. Заведоха Исуса, НБ , София
Онези, които не са разбирали това, са се отрекли от живота, по горите са ходили, светии са станали, за да научат закона на търпението; при езерата са живели, за да научат закона на движението; при животните са ходили, за да научат методите на животните; молили са се.
18.11.1925г.
263. Козативни сили, ООК , София
Съмнението например е съществувало от преди хиляди години и в хората, и в животните. Безверието е съществувало от памтивека, както в хората, така и в животните.
Как може да се обяснят тези факти? Мнозина мислят, че в животните отсъства всякаква интелигентност.
25.11.1925г.
264. Прави и криви линии, ООК , София
Значи понякога и растенията, и животните взимат участие в промяната на времето.
Това чувство се среща и в животните.
6.12.1925г.
265. Видя го Исус,  НБ , София
Едно време, животните поставили слона за съдия.
Ще дойдат сега богатите и ще ни казват: спечелихме това! Има ли някакъв смисъл с тази философия? И тогава жената казва на мъжа си: ти трябва да бъдеш богат, та от нивите ли ще вадиш това богатство, кожите на животните ли ще дереш, не зная, аз искам да бъдем богати! Аз нямам нищо против това.
6.12.1925г.
266. Влияние на светлината и тъмнината,  МОК , София
266.2 Какво приложение има числото две ( втори вариант )
Това са състояния на животните. Приливи и отливи са състояния на животните.
13.12.1925г.
267. Откъде ида,  НБ , София
Той не трябва да ходи по пътя на животните. Животните са разрешили въпроса за себе си.
16.12.1925г.
268. Перпендикулярът на живота, ООК , София
Ако е въпрос само за външно растене, и животните растат така и те разбират външния живот като нас. Обаче разликата между хората и животните се заключава в това, че хората имат възможности, условия в себе си да растат в три измерения, а животните - само в две измерения.
18.12.1925г.
269. Събиране и изваждане (Събиране и изваждане. Запалване и изгасване на свеща), ИБ , БС , София
Даже и животните, като се срещнат, изгледат се и си кажат: "Не те бива, знаем те, нямаме вяра в тебе.
27.12.1925г.
270. Показа им ръцете си,  НБ , София
Какво ще кажете отгоре на това? Че туй е измислица? Не, доказано е, че в животните има много голяма признателност. И ред други наблюдения са правени върху животните, при които е констатирана тяхната признателност. И в животните има разумност. Щом и в животните има разумност, ние, по-разумните същества от тах, няма ли да имаме разумността поне на тази мечка? Ние няма ли да имаме поне и толкова признателност към Бога, Който ни е изпратил на земята, дал ни е живот, на който да се радваме и да проучваме неговото величие и дълбочина? Хайде да не произнасяме постоянно думата “Бог”, защото може би ще кажете: гръмна ми главата от тази дума! Тогава ще кажа: не трябва ли да имате благодарност към тази жива природа, която ни е дала всичко? Не трябва ли да определим отношенията си към нея, към всички наши по-напреднали, по-възвишени, по-разумни братя, които са били тъй благородни, тъй доблестни да ни помагат в нашето развитие? Как трябва да им се отплатим? Ако една мечка, за изваждането на един трън от крака й, показва на този българин, де има дърва да си ги насече и събере, де има мед да си похапне, какво трябва да направим ние, за да изразим своята благодарност? Този българин е бил толкова благороден, че не е взел всичкия мед от хралупата на дървото, но оставил и на мечката да си хапне.
И в животните има благородни пориви, и в тях има пробуждане на съзнанието, както и у хората.
27.12.1925г.
271. Пълнене и празнене,  МОК , София
Животните са развързани от Земята, т.е. живеят по пътя на своя ум. Аз не вземам растенията и животните във формата, в която днес ги виждаме, но ги разглеждам като символи.
271.2 Пълнене и празнене ( втори вариант )
Животните са развързани, живеят по ум.
30.12.1925г.
272. Голяма радост и малка скръб, ООК , София
Да служиш на Бога, това подразбира да обхванеш в съзнанието си благото на всички живи същества: на хората, на животните и на растенията.
6.1.1926г.
273. Разковничето, ООК , София
Питам: Животните как черпят сокове от земята, без да поставят краката си в нея? Хората как черпят енергии от земята, без да заравят краката си в нея? Млекопитаещите ходят на четири крака и по този начин са в контакт със силите на земята.
17.1.1926г.
274. Благ,  НБ , София
Вие ще кажете: това е с животните, но с нас културните хора, не е така.
Ние няма какво да се учим от животните. Ще кажете: е възможно ли е това? Че какво лошо има в мърдането на опашката? Чрез опашката се изразява интелигентността у животните.
24.1.1926г.
275. Мария избра,  НБ , София
Наблюдавайте животните, които дълго време пасат трева, и те искат малко солчица.
31.1.1926г.
276. Свидетелството Негово,  НБ , София
Значи по ред вървят: кристалите, растенията, животните, хората и най-после се дохожда до ангелите.
3.2.1926г.
277. Нашето място, ООК , София
Растенията и животните не принадлежат на хората. Обаче растенията и животните принадлежат на същества с много по-високо развитие от това на хората.
7.2.1926г.
278. Познат от Него,  НБ , София
Всички нечистотии, които съществуват от хиляди години, не само у хората, но и у животните, всички човешки мисли и желания и чувства ще минат през пречистване, ще се дезинфекцират по най-добрия начин.
7.2.1926г.
279. Реални величини,  МОК , София
Понеже са живели при неблагоприятни условия, животните са развили ред отрицателни качества в себе си: съмнение, подозрение, страх, завист, ревност и т.н. Те са остатъци от животните. Всички чувства или прояви на животните не говорят за някаква слабост. Например страхът, който е силно развит в животните, даже и у човека служи като предпазна мярка, за да се пазят от опасностите в живота.
Например златните атоми, които влизат в състава на растенията, се отличават от тия, които влизат в състава на животните.
279.2 Реалното в живота ( втори вариант )
Вземете мушичките, даже и най-силните от животните все се страхуват. Страхът в този смисъл в животните не е една слабост, означава много лошите условия, при които са живели.
10.2.1926г.
280. Светлина на мисълта, ООК , София
Какво престъпление е направила тази майка, че не е окъпала детето си? Птичките къпят ли малките си? Кравите къпят ли своите теленца? Животните чистят своите малки, но не ги къпят. Животните, птиците, пеперудките се крият от дъжда, вследствие на което животът им е къс.
14.2.1926г.
281. Микроскопическите добрини,  МОК , София
Отрицателното съществува и в животните.
Ако вие като хора не си съчувствате, не може да става въпрос за съчувствие към животните и растенията.
281.2 Микроскопическите добрини ( втори вариант )
И животните, които с хиляди години са знаяли – мечките са си направили от козина на краката.
18.2.1926г.
282. Огъване и пречупване (Сгъване и пречупване), ИБ , БС , София
И няма да има никакви животни около него, защото животните са признак на неговите слабости.
21.2.1926г.
283. Изразително лице,  МОК , София
283.2 Красивото лице (Изразителното лице) ( втори вариант )
Животните пролетно време изпусталяват, а после започват да се поправят.
28.2.1926г.
284. Приех от Отца Си,  НБ , София
Следователно, бягането е за животните, хвъркането - за птиците, а разумността - за човека.
28.2.1926г.
285. Страдание, търпение, опитност, знание,  МОК , София
И животните постоянстват, когато искат да постигнат някое свое желание, особено когато са жадни или гладни.
285.2 Страдание, търпение, опитност, знание ( втори вариант )
И животните са много постоянни, изгониш го двайсет пъти от нивата, то пак си влезне вътре.
3.3.1926г.
286. Природни изрази, ООК , София
Според вас чия служба е по-висока: тази на славея – да пее, или на орела – да владее? Ако разглеждате лъв и овца, на кого ще дадете първото място: на лъва, или на овцата? Някои ще кажат, че овцата трябва да заеме първо място, Ако е така, защо лъвът наричат цар на животните?
И тъй, като пренесете всички тия психологически прояви на животните във вашия живот, вие ще си служите с тях като със специални методи за работа.
Щом можем да определим това нещо за животните, на същото основание ние можем да определим какъв ще бъде човекът, когото природата приготовлява.
7.3.1926г.
287. Домовит човек,  НБ , София
Може да мислите за мене, каквото искате, но казвам ви: аз разбирам съзнанието на растенията, аз разбирам съзнанието на кристалите, аз разбирам съзнанието на животните - на всички риби, на всички птици и най-после - разбирам съзнанието и на всички хора. Външно, между хората и животните има само една допирна точка, но вътрешно, духовно, има три допирни точки.
14.3.1926г.
288. Саваат – Амон-Ра,  НБ , София
В животните няма наука. Там има опитности, има знания, но наука няма, т.е. в животните няма това нещо, по което хората се различават.
21.3.1926г.
289. Закон на съпоставяне,  НБ , София
Когато един зоолог изучава животните, той трябва да разбира качествата на всички животни и приложението на зоологията в живота. Онзи българин, на когото не смея да кажа името, другояче разглежда животните.
24.3.1926г.
290. Мозъчни наслоявания, ООК , София
Вземете, за пример, как постъпват хората с животните. Има ли закони за запазване живота на животните? Хората полагат ли някакви грижи за тях? Виждате, че някой убива една птичка, но минавате и заминавате покрай него, дума не казвате.
28.3.1926г.
291. Добро и свобода,  МОК , София
И тогава казваме, че като процес поляризирането съществува навсякъде в Природата: в растенията, в животните и в хората.
291.2 Добро и свобода ( втори вариант )
Раздвояване има и в човека, и в животните, и в растенията.
28.3.1926г.
292. Петте разумни,  НБ , София
И след всичко това казват, че това са хора, но те са тъй злопаметни, както и животните.
5.4.1926г.
293. Чист и светъл!,  ИБ , София
По какво се отличаваме един от друг? По какво се различават например един българин от един англичанин? По какво се различават животните от хората? И у животните има до известна степен интелигентност, и у тях има признателност. Ако в животните има интелигентност, признателност, какво остава до по-висшите същества? Какво остава до човека?
293.2 Чистъ и свѣтълъ! ( втори вариант )
По какво се отличаваме единъ отъ другъ? По какво се различаватъ, напримеръ, единъ българинъ отъ единъ англичанинъ? По какво се различаватъ животнитѣ отъ хората? И у животнитѣ има до известна степень интелигентность и у тѣхъ има признателность. Ако въ животнитѣ има интелигентность, признателность, какво остава до по-висшитѣ сѫщества? Какво остава до човѣка?
11.4.1926г.
294. И земята ще се изпълни със знание,  НБ , София
Ако ние кажем, че и животните живеят и се движат в Бога, тъй както ние, тогава и резултатите трябва да бъдат еднакви.
Между животните има по-пълна хармония. Дисхармонията между животните се ражда, понякога, само от нуждата им за храна.
18.4.1926г.
295. Зазоряване,  НБ , София
Такава душа и животните имат.
25.4.1926г.
296. Работа в съзнанието. Съзнателна работа , МОК , София
296.2 Съзнателна работа ( втори вариант )
У животните има следното.
28.4.1926г.
297. Здравословни условия, ООК , София
Като пишете темата, не се мъчете да измисляте това-онова, но постъпвайте като естественика, който изучава минералите, растенията и животните.
2.5.1926г.
298. Влияние на цветовете,  МОК , София
Животните например не виждат звездите.
16.5.1926г.
299. Ще ми изявиш,  НБ , София
Нека всяка разумна постъпка на кой и да е народ послужи за един добър пример! Нека вземем хубавото от англичанина, от американеца, от италианеца, от китаеца, от руснака, от животните, от растенията - във всички има по нещо хубаво. И в животните има хубави работи.
23.5.1926г.
300. Склонности и разнообразие,  МОК , София
Вземете щипци, както учените правят с животните при опитите си, и го турете в спирт, за да се спиртоса.
26.5.1926г.
301. Пътят на желанията, ООК , София
Така живеят и животните.
9.6.1926г.
302. Усилване на вярата, ООК , София
Иначе, ако човек постоянно мисли само за това, какво ще яде и пие и как ще прекара старините си, той по нищо няма да се отличава от животните. И животните мислят за същото.
16.6.1926г.
303. Оглашен, вярващ, ученик, ООК , София
Знаете ли колко предмета трябва да изучава добродетелният човек? Добродетелният човек трябва да разбира езика на минералите, на растенията и на животните; той трябва да разбира езика на водата, на въздуха, на светлината и на топлината; той трябва да разбира езика на добрите хора, на светиите, на ангелите и най-после той трябва да разбира езика на Бога.
20.6.1926г.
304. В малкото,  НБ , София
И сега ние се молим на Бога, казваме: Господи, не чуваш ли ни? Не виждаш ли нашите страдания? Господ казва: не късайте цветята, не убивайте животните, не запушвайте изворите, не взимайте хляба на вдовиците, не онеправдавайте сирачетата! От хиляди години насам се вършат тия и ред други престъпления, а като дойдат страданията казват: Господи, не чуваш ли ни? Защо Господ не ви чува? Защото не изпълнявате и не слушате неговия велик закон.
Та в сравнение с животните, човешкото лице е красиво, но в сравнение с лицето на ангелите вие заемате мястото на животните.
23.6.1926г.
305. Среда и условия, ООК , София
Например в обущата, които носите, са останали влияния на животните, от кожата на които са направени тези обуща.
4.7.1926г.
306. Запалената свещ,  НБ , София
Казвам: този учен не владее това изкуство и толкова, колкото животните го знаят.
7.7.1926г.
307. Вътрешни и външни връзки, МС , София
Защо всеки избягва страданията? Защо да не желаете страданията еднакво, както и радостите? Ами че представете си, по-голямата част от съвременното богатство не се ли дължи на кожите на животните? Има търговци, които продават само лисичи кожи; има търговци, които продават само овчи кожи, волски кожи, свински кожи и т. н.
22.8.1926г.
308. Светлият път на Знанието, СБ , София
Кой няма това желание? И у животните има понятие за красотата, и те обичат хубавото, но като нямат възможност за по-висш живот, те съсредоточават всичкото си внимание само към тялото.
25.8.1926г.
309. Имената са ви записани, СБ , София
Например, когато искаш да укротяваш животните, когато искаш да не те хапят, трябва да държиш ума си силно концентриран.
28.8.1926г.
310. Правосъдие, СБ , София
Дотогава, докато мислим само за себе си, ние не се отличаваме по нищо от животните.
Сега няма какво да се спирам върху вашите разбирания, но казвам: елате, опитайте и вижте! Следователно великото и Божественото започва само след като човек съзнае този велик закон, че има една вътрешна Правда в света и тази Правда засяга не само нас хората, но и животните едновременно. Разправяха ми няколко примери за проявлението на Божията Правда и между животните.
29.8.1926г.
311. Ще се изкоренят, СБ , София
„Всяко растение, което Отец ми не е посадил, ще се изкорени.“ Когато Бог направи първия човек, каза му да изучава птиците, рибите, животните и да наследи земята.
22.9.1926г.
312. Отношение на простите истини към човека, ООК , София
И животните се страхуват от вас.
Вземете животните например, и те правят дрехите си съобразно климатическите условия.
3.10.1926г.
313. Облагородяване на сърцето,  МОК , София
Животните са се стремели да развият силата си, защото в животинския свят правото е на страната на силния. Следователно, растенията са внесли в света идеята за височина, животните – идеята за силата, птиците – идеята за външна красота, главно за красотата на дрехите си, а човек – идеята за красотата на лицето.
Следователно, всяка сутрин, като ставате от сън,спомняйте си, че сте минали през културата на растенията и сте развили известна височина; минали сте през културата на животните и сте развили сила; минали сте през културата на птиците и сте развили външната красота; минали сте през културата на човека и сте развили ума си, който е дал израз и красота на очите ви. Господ им каза: Понеже пожелахте културата на растенията и животните, излезте вън от рая, да ги опитате.
313.2 Облагородяване на сърдцето ( втори вариант )
Но като дошла културата у животните, у тях се заражда желанието да бъдат силни, да бъдат мускулести и те са развили своята сила. Дърветата създадоха идеята за височина, животните – за сила, а те [птиците] създадоха идеята за красивото, за дрехите, за хубавото, модата излезна от птиците. Дърветата създадоха идеята за високо, животните – за сила, птиците – за красота.
Следователно, като станете сутрин, ще се изправите, ще кажете: «Ние преживяхме културата на високия ръст на растенията.» Изправете се, проточете ръцете и краката си и кажете: «Преживяхме културата на животните, на силата.» След туй ще се погледнете в огледалото, ще видите лицето си и ще кажете: «Лицето ни е красиво, втората култура – на ума, и туй опитахме.» Ще погледнете очите си – изразителни са.
6.10.1926г.
314. Двата полюса, ООК , София
Ако животните са имали по няколко глави, може ли хората да нямат поне една глава? При това в каква глава може да се вмести Истината? През цялата година размишлявайте върху стиха: „Глава на Твоето Слово е Истината".
10.10.1926г.
315. Внушение,  МОК , София
Съзнателно или несъзнателно, животните и хората си служат с този закон.
315.2 Внушението ( втори вариант )
Животните всичките си служат с внушението.
10.10.1926г.
316. Затова се родих,  НБ , София
Змията пък представляваше друга култура - култура на човешките желания, която е сходна с тази на животните.
Човек трябва да бъде благ не само за подобните си, но и за всички останали същества, без изключение; той трябва да бъде благ и за животните, и за растенията, и за всички останали същества, които са под него.
13.10.1926г.
317. Свободно движение, ООК , София
Учителят извиква на урок един от учениците си и го запитва: „Минчо, кажи ми, какво е предназначението на ученика?" Ученикът отговаря: „Когато Бог създаде света, първо той направи небето и земята; после – деня и нощта; на третия ден създаде тревата, цветята и дърветата; на четвъртия ден – небесните светила; на петия ден -животните; на шестия ден Бог създаде човека, да расте и да се развива, да учи."
24.10.1926г.
318. Ако говоря,  НБ , София
И животните и растенията са спрели дотам.
31.10.1926г.
319. Неговата заповед,  НБ , София
Подобен морал имат и растенията, и животните.
10.11.1926г.
320. Доброто сърце, ООК , София
Когато тази любов напусне човека, той става обективен, мисълта му – прозаична, повърхностна като тази на животните. Когато колим животните, ние намираме, че това е наше право.
Нека всеки се заинтересува от себе си и се изучава, както естественикът изучава минералите, растенията, животните до най-малките им подробности. И животните прилагат този метод.
17.11.1926г.
321. Устои на съзнанието, ООК , София
И животните даже познават любовта.
28.11.1926г.
322. Не Го приеха,  НБ , София
След като дал имена на всичките животни, Бог извикал Адама да повтори пред Него имената на животните, според както той ги нарекъл. Като започнали животните да се изреждат две по две пред него, Адам си казал: “Всички животни са по две, имат си другар, аз съм самичък. Адам не разбирал нищо от имената, които дал на животните, но знаел имената им; своето име, обаче, той не знаел, понеже нямал другар, който да го извика по име.
Нова култура, нова наука иде в света! Петата раса, която сега живее, това е расата на животните. В Битието се казва, че в петия ден Бог създал всички животни, затова, именно, хората от петата раса живеят животински живот: бият се, карат се, убиват се, мразят се - вършат всичко това, което и животните вършат.
5.12.1926г.
323. Умовете им,  НБ , София
Питам: Какво внесоха животните със своя егоизъм в света? Съвременните естественици са описали подробно живота и културата на рибите.
В бъдещата култура ще си приготовляват всичко сами, без да одират кожите на животните. Някой казва: “Днес лесно се убиват животните, без да страдат много.
Питам: Де са животните, които Бог някога създаде? Де е първият човек, който Той създаде по свой образ и подобие, и на когото даде власт над всяко животно? Значи, Бог създаде човека: единият бе направен от пръст, а другият - по образ и подобие Божие.
323.2 Умоветѣ имъ ( втори вариант )
Питамъ: какво внесоха животнитѣ съ своя егоизъмъ въ свѣта? Съврѣменнитѣ естественици сѫ описали подробно живота и културата на рибитѣ.
Въ бѫдещата култура ще си приготовляватъ всичко сами, безъ да одиратъ кожитѣ на животнитѣ. Нѣкой казва: „Днесъ лесно се убиватъ животнитѣ, безъ да страдатъ много.
Питамъ: дѣ сѫ животнитѣ, които Богъ нѣкога създаде? Дѣ е първиятъ човѣкъ, който Той създаде по свой образъ и подобие и на когото даде власть надъ всѣко животно? Значи, Богъ създаде два човѣка: единиятъ бѣ направенъ отъ пръсть, а другиятъ — по образъ и подобие Божие.
12.12.1926г.
324. Глас в пустинята,  НБ , София
И животните страдат.
12.12.1926г.
325. Малките мъчнотии,  МОК , София
За да дойдете до реалното в живота, изучавайте, освен животните, растенията, минералите, още и човешките типове.
325.2 Малките мъчнотии ( втори вариант )
Той е създал птиците, без да е птица; създал е рибите, без да е риба; създал е животните, без да е животно; създал е човека, без да е човек.
15.12.1926г.
326. Неразрешеното, ООК , София
И растенията се движат от едно място на друго, както животните и хората, но за да забележите,че едно дърво се е преместило от едно място на друго, трябва да минат поне сто години.
19.12.1926г.
327. Благоприятният час,  МОК , София
327.2 Изпитите. Духовна връзка и помагане ( втори вариант )
Тази, долната челюст у животните, като те хване, с горните зъби хапе.
26.12.1926г.
328. Живот, сила и интелигентност,  МОК , София
Когато се засегне честолюбието на животните, те веднага показват силата си.
Понякога животните имат по-силно предчувствие от хората.
328.2 Живот, сила и интелигентност ( втори вариант )
Кое е човешкото честолюбие? В животните качеството на честолюбие се отличава.
Туй го съзнават и животните – групово ходят, помагат си.
Откъде знае той, че ще потъне корабът? Животните имат силна, развита чувствителност, чувствуват.
28.12.1926г.
329. Проява на музиката в съзнанието, ООК , София
Едното течение наричат животинско; то представя простото съзнание на животните, у които няма още съзнание за личност. Второто течение е това на човешкото съзнание, което единствено отличава човека от животните; то е самосъзнанието. Който живее в Космическото Съзнание, той гледа вече на цялата природа като на жив организъм, на който всички части са живи: растенията, животните, хората – всички съставят клетки на целокупния живот.
Ако живее в простото съзнание, той не се отличава много от животните.
31.12.1926г.
330. Трите вида съзнания, ИБ , София
А когато дойдем в Божественото, не можем да Го сравним с някоя относителна проява у животните. Не можем да вземем животните за пример на търпението.
2.1.1927г.
331. Влизане,  НБ , София
Наблюдавайте животните и ще видите, че смирението не съществува в тяхното царство.
Това не е човещина; това и животните вършат.
В това отношение животните имат съзнание, но нямат самосъзнание.
2.1.1927г.
332. Малката мисия,  МОК , София
На растенията и на животните е позволено да се кичат, да показват своите краски и цветове, но задачата на човека не е нито растение да бъде, нито животно.
332.2 Малката мисия ( втори вариант )
Това е едно състояние да се показват, това го има и у цветята, има го у растенията, има го у животните.
В едно измерение са растенията, в две – животните, в три – човек. Животните не могат да съществуват без растенията.
9.1.1927г.
333. Сам с ума си,  НБ , София
Той е представлявал нещо подобно на животните.
Съвременната наука започва да говори вече за съзнанието на човека, което тя разделя на три вида: обикновено съзнание, което съществува у животните; самосъзнание, което съществува у хората и космическо или Божествено съзнание, което се явява у високонапреднали в духовно отношение хора.
Когато искаме да разберем хората, ще влезем в самосъзнанието; когато искаме да разберем животните, ще влезем в обикновеното съзнание; когато искаме да разберем растенията и минералите, ще влезем в Божественото съзнание.
23.1.1927г.
334. Едно стадо,  НБ , София
Когато Бог го постави в рая, запита го: Как искаш да живееш – като животните, или като мене? Адам погледна Бога, погледна животните и каза: някак ми допада повече да живея като животните.
Всеки човек е поставен на първо време в рая, където Господ го пита: „Като мене ли искаш да живееш, или като животните?” Той отговаря: Аз не мога да живея още в новия живот.
23.1.1927г.
335. Представа за трите свята,  МОК , София
В общия, в обикновения живот, растенията, животните и хората не се различават много.
335.2 Представа за трите свята ( втори вариант )
Общност има между растенията и животните.
Към похвалите изобщо са чувствителни всички Похвалите чувстват и ябълките, и животните.
30.1.1927г.
336. Неизвестни величини,  МОК , София
Когато изучава клетката, растенията, животните и минералите, естественикът трябва да ги разглежда като пътища, през които той сам е минал.
2.2.1927г.
337. Стари и нови възгледи, ООК , София
Ако се сравни с животните, той е отишъл много напред, но ако се сравни с ангелите, много има още да работи.
6.2.1927г.
338. За тяхното неверство,  НБ , София
Красива е човешката душа! И животните понякога имат такива състояния, когато са отворени, разположени към всички и готови да следват подир човека, като разумни същества.
6.2.1927г.
339. Меки и твърди вещества,  МОК , София
Съвременните учени говорят за живота, за устройството на растенията, на животните, на човека, но не познават ония тънки процеси, които се извършват в клетките на живите същества.
9.2.1927г.
340. Свещеният олтар, ООК , София
Защо няма да пише с червен цвят? Защото червеният цвят е на животните.
13.2.1927г.
341. Светото място,  МОК , София
341.2 Святото място ( втори вариант )
И животните когато се изучават, пак според техните цветове трябва да се изучават, какви цветове преодоляват (преодолявам – остар преобладавам).
20.2.1927г.
342. Трите зрънца,  МОК , София
Поради изсичане на горите и избиване на млекопитаещите хората се натъкват на големи страдания, без да могат да си помогнат; те не подозират, че животните и растенията представляват резервоар на жизнени сили за растенето и развитието на човека - с изтребването на млекопитаещите жизнената им енергия се разпръсва в пространството; понеже хората не могат да се свързват пряко със силите на Природата, те се лишават именно от ония жизнени сили, които възприемат от животните.
27.2.1927г.
343. Здрави връзки,  МОК , София
Страхът е животинско чувство, той е силно развит в животните - те разчитат на него. Страхът се среща в човека като остатък от животинското му състояние; щом се страхува, човек се свързва с животните, щом се гневи - също.
343.2 Здрави връзки ( втори вариант )
Туй, което се плаши у вас – има такъв един център, който ви туря във връзка с животните. Щом се уплашите, вий сте във връзка с животните. Под думата «животни» разбирам специфично, не разбирам общия живот, който минава през животните – тази мощна сила, която се проявява.
6.3.1927г.
344. Иди повикай мъжа си!,  НБ , София
Коя е съществената причина, поради която човек се е изправил на два крака? Центърът на тежестта в животните е отзад на главата, вследствие на което те ходят на четири крака, а гръбнакът им заема успоредно положение с диаметъра на земята. Животните пък, които не са могли да дойдат в хармония с тези сили на природата, и до днес са останали в положението, в което ги намираме, да ходят на четири крака.
13.3.1927г.
345. Няма тайно,  НБ , София
Как ще се доберете до тази наука? – Като изучавате минералите, изворите, реките, ветровете, растенията, животните и най-после дойдете до човека.
После идат животните, които обработват специфичен род материя, докато най-после се дойде и до човека.
Например, зеленият цвят е материалистически; червеният цвят е активен, той е цвят повече на животните; портокаленият цвят е на крайния индивидуализъм.
16.3.1927г.
346. Спасителни положения, ООК , София
Това обаче е стара наука, през която са минали и минералите, и растенията, и животните.
Същото може да се каже и за животните: има животни, които вървят по пътя на праведните; има животни, които вървят по пътя на грешните.
20.3.1927г.
347. Двете страни,  МОК , София
Както и да гледате на животните, не забравяйте, че и те имат добри черти, които заслужават подражание: например лъвът, слонът са крайно признателни - направите ли им едно добро, те никога няма да го забравят.
Като ученици, вие трябва да изучавате проявите на животните, техния характер и да се учите от тях - така можете да изправите някои свои лоши черти и погрешки. Съзнанието на човека е пръснато из цялата природа: във въздуха, във водата, в камъните, в растенията, в животните; следователно да изучавате природата, това значи да изучавате себе си, да изучавате състоянията на вашето съзнание - в това отношение всички науки имат своята цена.
347.2 Двете страни ( втори вариант )
В природата трябва да се изучава характерът на животните. Съзнанието на човека е разложено в цялата природа, в растенията, в камъните, в животните, в рибите, в реката, във въздуха – навсякъде.
22.3.1927г.
348. Отличителните черти на човека,  ИБ , София
Животните са поставени под носа, в брадата именно.
И тъй, ние сме свързани с растенията, понеже те са съединителната нишка между човешкия живот и този на животните. Човекът и животните представляват два противоположни полюса. Разрушителните сили у човека, силите, които творят и алчността у животните трябва да преминат през растенията.
27.3.1927г.
349. Лозените пръчки,  НБ , София
Ако е въпросът за някакво просто съществуване, така живеят и малките песъчинки, така живеят и малките капчици, така живеят и цветята, така живеят и дърветата, така живеят и животните и т. н.
Да допуснем, че вие знаете всичко за малките буболечици, за растенията, за животните, за минералите, питам: Какво ще ви ползва това знание? Представете си, че ви оставят съвършено сам на една планета, като нашата земя, и вие имате всички богатства, разполагате с големи знания, питам: Какво ще ви ползва всичко това? Обаче, това са само предположения.
Минералите, растенията, животните, това е човекът, разложен на своите части. Следователно, когато изучаваме животните, ние изучаваме човека; когато изучаваме растенията, ние изучаваме човека. По тази причина, именно, влезете ли в една страна, по растенията, по животните, които съществуват в нея, вие можете да познаете окръжаващите хора и тяхната култура.
И наистина, хората заседават в камарите, разрешават различни въпроси, но въпреки това те страдат повече и от животните.
Като говорим за растенията и за животните, ние не сме за тяхното изтребване, нито за тяхното прекомерно размножаване. Съществува висша, божествена математика, която точно определя количеството на растенията и на животните в природата.
30.3.1927г.
350. Съпротивление, напор и стремеж, ООК , София
Веднъж атмосферата заразена, тя се отразява вредно върху растенията и животните.
6.4.1927г.
351. Начертаният план, ООК , София
И животните могат да имат блага в живота си; и те могат да бъдат щастливи, без обаче да разрешат задачите на своя живот.
10.4.1927г.
352. Двама синове,  НБ , София
Питам: каква е била интимната мисъл на природата, когато е създавала растенията? Каква е била интимната мисъл на природата, когато е създавала животните? И най-после каква е била интимната мисъл на природата, когато е създавала човека? Това е задача на философията, от която зависи живота на хората.
Животните пък са учили закона на изваждането. Човек е научил този закон от животните, които се занимавали с него хиляди години.
Защо? – Защото ти си бил в света на животните. Животните, като седят, мислят за хубави, за приятни неща: вълкът мисли за някоя овца; лисицата – за някоя кокошка. И животните дойдоха до заключение, че чрез изваждане, чрез света на плоскостта животът не може да се разреши, Поставите ли плоскостта за основа, върху която животът може да се разреши, вие ограничавате живота.
Животните нямат дълбока мисъл, благодарение на тяхното двуизмерно съзнание. Ако този човек говори за оране, за садене на лук, на чесън, всеки ще го разбере, защото и животните отдавна знаят да орат.
Затова и животните, които ги обикалят, отправят молбата си към тях: молим ви да ни изнесете нагоре към Бога, защото животът ни на земята е много тежък.
Съвременните хора трябва да знаят, как да изправят съзнанието си; те трябва да знаят, че всеки ден минават през състоянията на кристалите, на растенията и на животните, затова трябва да изучават техния произход.
13.4.1927г.
353. Една стъпка, ООК , София
Животните страдат само физически, а хората – и физически, и морално.
20.4.1927г.
354. Посоки и възможности, ООК , София
И най-после, ако изпаднете в света на животните, и те ще окажат известно влияние върху вас. Той ще се намира под влиянието на средата и на условията на животните, на растенията и на хората.
24.4.1927г.
355. Великденски подарък, МОК , ИБ , София
355.2 Хигиенични правила ( втори вариант )
И животните познават обичта.
4.5.1927г.
356. Принципи на нещата, ООК , София
Щом знаете това, вие трябва да се замислите върху въпроса за образуването на кристалите, за създаването на растенията и животните. Всеки трябва да помисли как, кога и защо са създадени кристалите, растенията и животните.
Под думата „окръжаваща среда“ се разбират растенията, животните, хората; от друга страна – въздухът, светлината, топлината, водата и т.н.
11.5.1927г.
357. Четирите кръга, ООК , София
Например, водите, изворите, ветровете, въздухът, огънат, минералите, растенията, животните и хората имат любов помежду си.
Ето, и животните са в същата среда, в която и хората живеят, но нямат условия да се проявят.
15.5.1927г.
358. Светлият кръг,  МОК , София
358.2 Светлият кръг ( втори вариант )
Животните са друга фаза.
15.5.1927г.
359. Ще ви се даде,  НБ , София
У някои хора пък, в такива случаи, носът са пречупва, или скъсява; челюстите започват да се издават навън, като у животните, черепът спада надолу; челото постепенно се изгубва и този човек се прегърбва и казва: тежък е животът ми! Щом центърът на тежестта на човешкия мозък мине отзад на главата, и животът на човека става тежък; щом центърът на тежестта мине отпред на главата, животът на човека става лек.
18.5.1927г.
360. Общи упътвания, ООК , София
По същия начин реагират и животните.
В животните ноздрите са широки, обаче, носът им няма дължина.
22.5.1927г.
361. Що искате,  НБ , София
Да вярваш в другите хора, това подразбира низш живот: това е живот на минералите, на растенията и на животните.
29.5.1927г.
362. Благо и леко,  НБ , София
Когато този лъч излиза от очите на някой човек, тогава и хора, и животни имат пълно доверие в него; няма ли този лъч, и хората, и животните бягат от човека.
29.5.1927г.
363. Хармонични положения,  МОК , София
363.2 Хармонични положения ( втори вариант )
В зоологията защо се изучават животните? В «Съдии» интересно е при какви условия се явяват някои съдии.
1.6.1927г.
364. Съзвучно движение, ООК , София
Добре би било, ако всяка частица от тялото на човека бъде тъй чувствителна, че да възприема красиви впечатления от небето, от земята, от растенията, от животните и т. н.
5.6.1927г.
365. Две думи,  НБ , София
Такава любов съществува и в растенията, и в животните. Ако е въпрос за плач, и растенията плачат, и животните плачат. Какъв е смисълът на плача? – Еди-кой си скърби. – Ако е въпрос за скръб, и растенията, и животните скърбят.
12.6.1927г.
366. Типове и образи,  МОК , София
366.2 Типове и образи ( втори вариант )
После ще слезнеш през животните, растенията, минералите, ще слезнеш до ада.
19.6.1927г.
367. Три посоки,  МОК , София
Съвременните хора се натъкват на мъчнотии, които не знаят как да решат; искат ли правилно да решат мъчнотиите си, те трябва да се учат от Напредналите същества, а понякога човек може да се учи и от растенията и животните.
367.2 Три посоки ( втори вариант )
Неразположение имат и животните.
6.7.1927г.
368. В живота, ООК , София
Растенията, животните разбират този закон, и правилно го използват.
13.7.1927г.
369. Равни страни, ООК , София
Бог помага и на хората, и на животните чрез свои специални органи.
14.8.1927г.
370. Мислещият човек, МС , София
И като четете Стария или Новия Завет, ще видите, че това, което отличава човека от животните, е учението.
19.8.1927г.
371. Духът на Господа, СБ , София
Запример, съзнанието на растенията не е тъй будно, както у животните; съзнанието у животните не е тъй будно, както у човека.
Растенията, животните, водата, въздухът, огънят – всичко това са образи на Божията мисъл.
Растенията, животните, изворите, реките, езерата еволюират, във всички става една вътрешна промяна.
20.8.1927г.
372. Братя в единомислие, СБ , София
Чувството към красивото е развито даже и у животните.
21.8.1927г.
373. Ще се превърне в радост, СБ , София
Знаете ли колко би се озлобил този вол? Но благодарение, че по-висшето съзнание у животните се явява временно и пак се оттегля, а остава обикновеното им съзнание, което лесно ги примирява, те си казват: „Такава е волята Божия!“ Животните, чрез своето съзнание, живеят в един по-низш свят.
Казвам: Понякога и хората, като животните, минават през едно по-низше съзнание от човешкото, та не чувстват тъй силно положението си. Нима положението на ония затворници, които бият по няколко пъти на ден, които оставят да лежат на голи подове, хранят само със сух хляб и вода и лишават от работа, е по-добро от положението на животните? Казвам: Ние, съвременните хора, трябва да бъдем проводници на Божията мисъл! Ако само четем Библията и я тълкуваме физически, ще намерим хубави работи в нея, но ще бъдем обикновени хора.
И наистина, този човек намира отнякъде Евангелие, започва да го чете, става вегетарианец, захвърля остена, разбира, че не трябва да се измъчват животните, и след една година аз го виждам да оре на нивата с тия волове и тихо да им говори: „Ха, чоджум, ха братко, хайде да поорем малко!“ Като пооре с тях 3–4 часа, освобождава ги.
22.8.1927г.
374. Пробуждане съзнанието на ученика, СБ , София
Квадратът, триъгълникът представляват качества, сили, които съществуват в природата: в минералите, в растенията, в животните и в човека – в неговите мисли и чувства.
23.8.1927г.
375. Дойде глас, СБ , София
След като отвори книгата, този ученик пише, решава, излиза вечерно време да наблюдава звездите, а сутрин – да наблюдава изгряването на слънцето, изучава минералите, растенията, животните, хората, учи изкуства, свири на цигулка и т.н.
Това е вярно не само за човека, но и за растенията, и за животните, и за най-малките мухички и микроби.
Изпълните ли всичко, тогава и камъните, и изворите, и дърветата, и цветята, и животните, и хората, всички ще ви проговорят.
24.8.1927г.
376. Свещеният час, СБ , София
Вие, като ученици, трябва да изучавате тия неща, да наблюдавате растенията, животните и да вадите положителни научни данни за техния живот и развитие.
25.8.1927г.
377. Великото и красивото, ООК , София
Ако наблюдавате животните например, ще видите, че когато някое животно заболее, то само намира своя лек.
4.9.1927г.
378. Мнозина казваха,  НБ , София
Ако не може да помогне на себе си, как ще помага на другите? Мислите ли, че ако дадете парче хляб на някой човек, това е помощ? Мислите ли, че ако научите едно дете да чете и да смята, това е помощ? И животните знаят да смятат.
11.9.1927г.
379. Денят Господен,  НБ , София
И животните имат връзка с Бога.
18.9.1927г.
380. Зарадваха се учениците,  НБ , София
За учения и камъните, и долините, и върховете, и растенията, и животните имат смисъл.
18.9.1927г.
381. Качества и линии на красотата,  МОК , София
Животните се запознават и опознават с мирисане.
И животните се влияят от красотата.
9.10.1927г.
382. Божествените условия,  МОК , Русе
Растенията и животните пък се стремят да запазят рода си. За човека не е нужно, както в кристалите, да има един център, около който да съсредоточи всички свои мисли и чувства; за него не е достатъчно да има само едно чувство – да запази рода си, както растенията и животните.
16.10.1927г.
383. Призови Симона!,  НБ , София
И между животните днес има месоядци и вегетарианци: това показва, че и растителната храна още не е толкова чиста, да внесе елементите на безсмъртието в живота.
23.10.1927г.
384. Научни изследвания,  МОК , София
Запример, не е правилно челюстите да се издават навън, както в животните, в които умът, изобщо, е слабо развит. Обективният ум в животните е развит дотолкова, доколкото да си доставят храна.
Не само хората страдат, но и животните.
23.10.1927г.
385. По-долен от ангелите,  НБ , София
Когато били създадени животните на земята, между тях била и овцата.
От друга страна, човек е връзка между ангелите и животните, затова и животните го обичат. Значи, чрез чувствата си човек се свързва с животните, а чрез интелигентността, чрез ума си – с ангелите.
30.10.1927г.
386. Посред тях,  НБ , София
Да, засега слонът е философът между животните.
Защо ви са необходими тим изводи? Защото законите в живата природа са едни и същи за всички същества: те работят едновременно и в растенията, и в животните, и в хората, както и във висшите същества.
6.11.1927г.
387. И рече Бог,  НБ , София
Бог рече: „Да направим человека, който да владее над рибите, които живеят във водата, над птиците, които живеят във въздуха и над животните, които живеят на твърдата почва."
6.11.1927г.
388. Психически анализи,  МОК , София
Страхът в човека е дошъл от животните; там страхът е закон.
9.11.1927г.
389. Космически възприятия, ООК , София
Последната трета, в която влязоха благородните хора, тръгна по пътя на млекопитаещите, т. е. те останаха да живеят с животните, на твърдата почва. В тази епоха именно животните се привързаха за човека и тръгнаха след него.
Интересен е произходът на птиците, на рибите, на животните.
Не само хората, но и животните, и растенията търсят някой да ги разбира.
16.11.1927г.
390. Превръщане на киселините, ООК , София
После започва да изучава всички форми, които предшестват човека – минералите, растенията и животните.
27.11.1927г.
391. Ще оздравее момчето ми,  НБ , София
Като изследват различните микроби, учените казват: Знаете ли, какво нещо са тия малки микроби, които ние изучаваме? Казвам: какво особено има в тия микроби? Всеки човек е минал през формите на микробите, на растенията, на животните, докато най-после е дошъл до човешката форма.
4.12.1927г.
392. Лъч на пробуждане,  МОК , София
Песимизмът не е само философска система, за която някои философи говорят, но състояние, в което изпадат и хората, и животните.
4.12.1927г.
393. Седем кошници,  НБ , София
Какъв е резултатът, когато животните не отстъпват? Те плащат с живота си.
11.12.1927г.
394. За приятелите си,  НБ , София
Този закон се отнася за животните, но не и за хората. По това, именно, той се отличава от животните.
Това и животните търсят.
18.12.1927г.
395. Твърдата храна,  НБ , София
Ако вие не чувствате в себе си Божията Любов, Божията сила и мисъл, де е тогава вашата човещина? Ако нямате прави отношения към Първата Причина, вие ще живеете под вечен страх и ще бягате от Бога, както животните бягат от човека. Защо животните бягат от човека? Защото той има оръжия, с които убива, коли, унищожава.
21.12.1927г.
396. Благото на човека, ООК , София
Питам: може ли благото на един човек да бъде благо за всички хора? Може ли благото на човека да бъде благо на животните? – Не може. – Може ли благото на висшите същества да бъде благо на човека? – Не може.
25.12.1927г.
397. Идат дни,  НБ , София
Животните, например, нямат ръце, вследствие на което у тях не се зараждат такива желания, каквито у хората.
За тази цел човек трябва да изучава земята, с всички живи същества по нея, и небето, с разните слънца и планети; той трябва да изучава хората, техните лица и целия им строеж ; той трябва да изучава изворите, водите, минералите, растенията, животните.
Трети учени са посветили живота си за изучаване на растенията, животните и т. н.
4.1.1928г.
398. Форми на съзнанието, ООК , София
Който живее по новия морал, той не може да направи пакост нито на растенията, нито на животните, нито на своите ближни.
За следния път и вие пишете върху темата: "Отличителните черти на човека и животните". Някои окултисти казват, че човек се отличава от животните по светлината. Човек има повече светлина от животните.
Който познава добре хиромантията, френологията, по особени белези в животните, той ще разбере тяхната съдба, принципите, към които спадат и т. н.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.