Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


4.4.1915г.
1. Великден, НБ , София
Мнозина ги е страх от жертва и казват, че в жертвата няма живот, и мнозина в недоумение се спират пред думите на Христа, Който казва: „Ако не ядете от плътта Ми и не пиете от кръвта Ми, няма да имате живот вечен“.
23.5.1915г.
2. Новото основание, НБ , София
Това не е Любов, това е незнание, това е паразитство; така правят ахтаподите, които, като уловят жертвата си, от обич изсмучат й кръвта със своите пипалца и тя отслабне, укроти се; някои мъже така укротяват жените си.
18.2.1917г.
3. Познание. Самопожертвуване,  НБ , София
3.2 Всичко ми е предадено ( втори вариант )
Вътрешният смисъл на живота се заключава в жертвата, в самопожертвуването. Ако твърдото тяло се превръща в течно и течното – в въздухообразно, тук участвува законът на жертвата; ако можеш да превърнеш отрицателната мисъл и отрицателното чувство в положителни, тук същият закон взима участие.
Христос е говорил за жертвата, като велик процес, който се извършва в човешкото съзнание.
Помощта иде много бързо, ако ние служим на закона на жертвата.
Кой е този никой? – Който живее за себе си и не познава закона за жертвата.
Който познава закона на жертвата, познава Отца си.
Като се говори за закона на жертвата, мнозина се страхуват да не осиромашеят, да не изгубят богатството.
29.4.1917г.
4. Чистосърдечните,  НБ , София
Като се ражда и преражда, човек изучава закона на жертвата. Блажен е той, защото жертвата, която правеше за ближния си, определи неговия живот нагоре. Той направи жертвата точно на време, когато всички се нуждаеха от чистата вода на неговия извор. Затова, именно, законът на жертвата съществува не само между хората, но между растенията и животните – в цялата природа.
Как се изявява законът на жертвата между растенията? – В стремежа им да се повдигнат нагоре.
21.7.1918г.
5. Радостни и търпеливи,  НБ , София
Вярата е принцип, който създава условия за проява на жертвата, с цел да се прояви Животът.
5.2 Радостни и търпеливи ( втори вариант )
Вѣрата е принципъ, който създава условия за проява на жертвата, съ цель да се прояви животътъ.
8.9.1918г.
6. Да го посрещнат,  НБ , София
Ако жертвата е съзнателна, може да се говори за висша проява на Любовта; ако е несъзнателна, имаме низша проява на Любовта.
6.2 Да Го посрещнатъ ( втори вариант )
Ако жертвата е съзнателна, може да се говори за висша проява на любовьта; ако е несъзнателна, имаме нисша проява на любовьта.
8.12.1918г.
7. Разделено царство, НБ , София
Вълкът хваща своята жертва с устата си, конят убива жертвата с краката си, но повечето животни си служат с опашката.
15.12.1918г.
8. И рече баща му,  НБ , София
Благодарение на жертвата, която съществата на миналото са направили, ние се радваме на Новата култура, която иде вече в света.
8.2 И рече баща му ( втори вариант )
Благодарение на жертвата, която сѫществата на миналото сѫ направили, ние се радваме на новата култура, която иде вече въ свѣта.
12.1.1919г.
9. Великите условия на живота,  НБ , София
Майката се радва, че детето дъвче хляб, плодове, мачка ги със зъбите си, без да мисли за жертвата, която те правят за него. Отговорът е прост. – Хората страдат, за да научат закона на жертвата.
Познаването има отношение към жертвата. Жертвата е Божествен закон, който трябва да проникне в умовете и сърцата на хората, да ги направи силни. Жертвата има отношение към любовта. Божественото се познава по жертвата и любовта. Следователно, жертвата става на време и доброволно.
2.2.1919г.
10. Като себе си,  НБ , София
Затова Христос казва: „По-лесно може камила да мине през иглени уши, отколкото богатият да влезе в Царството Божие.“ Този стих има отношение към жертвата.
9.2.1919г.
11. Противоречие в съзвучието,  НБ , София
Както орелът сграбчва жертвата си със своите нокти, така и човек може да напакости на ближния си със своя нос.
2.3.1919г.
12. Ако не бях дошъл,  НБ , София
Той няма да умре, но ще изяде жертвата си.
9.3.1919г.
13. Моето иго,  НБ , София
Мнозина говорят за Христовата кръв, за жертвата, която Христос направил за човечеството, за любовта, за правдата, но като влязат в дома си, други са отношенията им към техните близки.
29.2.1920г.
14. Що казва Духът,  НБ , София
14.2 Що казва Духът ( втори вариант )
Виждали ли сте очите на сокола колко са отворени? То е, за да вижда отдалеч жертвата си.
7.3.1920г.
15. Ще управлява всички народи,  НБ , София
По този начин, те усилват волята си и изучават закона на жертвата.
18.4.1920г.
16. Молих се,  НБ , София
Как ще си обясните жертвата на евреите за всяко тяхно престъпление? Ще сгрешиш и за изкупване на греха ще заколиш гълъб, агънце или вол.
2.5.1920г.
17. По предание,  НБ , София
Когато хваща жертвата си, и лъвът има воля, но тя е животинска, не е разумна.
9.5.1920г.
18. Запалят свещ,  НБ , София
Прави всичко съзнателно, чрез закона на жертвата.
20.3.1921г.
19. Фарисей и садукей,  НБ , София
Паякът, вълкът и тигърът имат една цел – да удушат жертвата си и да изсмучат кръвта ѝ, но методите им на действие са различни.
27.3.1921г.
20. Сеятелят,  НБ , София
И змията, като хване жертвата си, стиска я, докато счупи ребрата ѝ.
Сега, като говоря за жертвата, нямам предвид обикновената жертва, но оная готовност да се откажеш от всичко старо и нечисто, да се съединиш с Оня, Който те е създал; да служиш на Великия с всичкото си сърце, ум и душа. Това значи да се самопожертваш. – „Как можем да се спасим?“ – Чрез жертвата. – „Как става това? Като напуснем света?“ – Не казвам, че трябва да излезете от света, защото в него ще срещнете благородни и неблагородни прояви, съществени и несъществени неща.
20.2 Сѣятельтъ ( втори вариант )
Това стискане значи: „Майка, като хванешъ нѣкого, стисни го здраво, че го изцѣди, а послѣ го захвърли.“ Нима една змия, като хване жертвата си, не я стиска тъй, че строшава всичкитѣ ѝ ребра? Не ме разбирайте буквално, азъ говоря за подтика, който ви кара да вършите това или онова.
22.8.1921г.
21. Правилна употреба на ума, сърцето и волята в живота, СБ , В.Търново
И тъй, законът за жертвата е задължителен само за богатите, а не и за сиромасите.
24.8.1921г.
22. Законът на самопожертването, СБ , В.Търново
Жертвата подразбира най-хубавото, най-възвишеното, най-благородното да го дадем в услуга на Бога, да го пожертваме да работи за Него.
И тъй, ние сме длъжни, от малки до големи, малко да жертваме, но жертвата ни да става от любов.
Защо жертвата на единия се прие, а на другия – не?
2.10.1921г.
23. Жертва, упование и радост, ИБ , София
Значи, жертвата е резултат на любовта, упованието е резултат на вярата, а радостта — на надеждата. Вън от любовта, жертвата не може да се прояви.
Жертвата, която прави за децата, го радва.
10.11.1921г.
24. Свидетелството на Духа, ИБ , БС , София
Те като пламнат, казват: "Аз за Господа съм готов всичко да направя", но като дойде до жертвата - "Това е празна работа, човек пък да не е толкова идеален и толкова усърден, малко по-хладен да бъда."
1.1.1922г.
25. Сродните души,  НБ , София
Жертвата е само закон за изкупление на нашите грехове. Когато човек изгуби своята чистота, той може да я възстанови само чрез закона за жертвата.
И тъй, с жертвата се придобива чистотата, с чистотата се слага основа да видим Бога, а с виждането на Бога започва истинското съзнание, истинското развитие, еволюцията на душата, нейният живот.
И тъй, не считайте, че жертвата е Любов. Жертвата е само примирение.
24.2.1922г.
26. Трите живота, ООК , София
Бог е направил, дал е жертва, сега и ние ако приемем жертвата, ще кажем тъй: И аз толкова възлюбих Бога, щото давам всичко жертва, за да го позная.
29.3.1922г.
27. Старият и новият живот, МОК , София
27.2 Стар и нов живот ( втори вариант )
Новото учение изисква доброволна жертва, а не жертва чрез изнудване или чрез насилие; доброволната жертва, жертвата по Любов има място в Бялото Братство.
30.3.1922г.
28. Три разряда ученици, ООК , София
Жертвата ще бъде от вас.
26.4.1922г.
29. Проява на кармическия закон, МОК , София
Това подразбира жертвата, защото само това, което расте, което се развива, цъвти и дава плод, то може да услужи на света, то се принася в жертва.
29.2 Закон на кармата ( втори вариант )
Жертвата подразбира закон за правилно растене и развиване - защо? Защото само това, което расте, което се развива, цъфти и дава плод, може да се жертва.
11.5.1922г.
30. Мястото на човека в природата, ООК , София
30.2 Мястото на човека в природата ( втори вариант )
Защо? – Защото жертвата ѝ е минала през такава форма, в която тя познава Божественото.
31.5.1922г.
31. Връзки на знанието ., МОК , София
Знаете ли какво нещо е жертвата? – Не знаете.
31.2 Връзки на знанието ( втори вариант )
Истина ли е тогава това, което пишете? Някой пише, че Любовта изисква жертва - знаете ли какво нещо е жертва? Преди всичко жертвата трябва да се прави доброволно, а не с насилие.
18.6.1922г.
32. Ако пребъдете в Мене,  НБ , София
Прочее, аз не съм против жертвата, аз съм за жертвата, но нека всеки сам себе си доброволно да се принесе в жертва.
28.6.1922г.
33. Прояви на съзнанието, МОК , София
Жертвата е вече в причинния свят. На физическото поле ние нищо не можем да жертвуваме, жертвата се дължи на причинния свят.
33.2 Прояви на съзнанието ( втори вариант )
Казва се, че Любовта изисква жертви; към кой свят се отнася жертвата, самопожертването? Кой може да се самопожертва - умният човек може да се самопожертва, а не глупавият; следователно жертвата се отнася към Ангелския свят. Жертвата е в Причинния свят, може да се жертва само онзи, който живее или поне който от време на време прониква в Причинния свят.
29.6.1922г.
34. Мечешкият капан!, ООК , София
Мислете! Коя е отличителната черта на Духа? Сега, може ли да кажем, че Бог, Който съдържа всичко в себе си може да се жертвува? Може ли вечното и безконечното да се жертвува! За кого ще се жертвува? Тъй щото, като кажете – жертва – ще трябва да разбирате, каква е отличителната черта на жертвата. Но отличителната черта на жертвата каква е? Отличителната черта на Безконечното е, че не иска да смаже най-нищожното! Бог иска да даде и на най-нищожното този живот, който Той има. Трябва да мислите! Сега, отличителната черта на Любовта каква е? Вие ще кажете: отличителната черта на Любовта, това е жертвата. Но как ще разбереш жертвата, когато сам не се жертвуваш? Може да говори за жертвата, онзи, който се е жертвувал. Не си се жертвувал, не разбираш жертвата.
34.2 Мечешкият капан ( втори вариант )
Някой ще каже, запример, че отличителното качество на Бога е жертвата. Може ли Вечното и Безграничното да се жертва? И за кого ще се жертва? Сега ще се яви въпросът: коя е отличителната черта на жертвата? Това са философски въпроси, тясно свързани един с друг.
Обаче само онзи разбира жертвата, който се е жертвал. Жертвата е предмет за изучаване.
5.7.1922г.
35. Положителни и отрицателни сили в ученика, МОК , Чамкория
То е жертвата. Ето защо е потребна жертвата. Ако се яви светлината, за да се разграничи светлината от тъмнината, у теб жертвата е правилно направена, еволюцията е правилна. Ако не се яви никаква светлина и тъмнина, жертвата не се е явила. В замяна на жертвата, която ще дадете, ще се яви светлината.
35.2 Положителни и отрицателни сили ( втори вариант )
Питам: кое е първото ограничение на човека? Жертвата е първото ограничение на човека. Затова е необходима жертвата. Когато в човека настане виделина, с цел да разграничи в него светлината от тъмнината, той е извършил жертвата правилно. Ако в човека не се яви никаква светлина и тъмнина, и жертвата не е направена, или ако е направена, има някаква неправилност в нея.
Питам кое е първото ограничение на човека - жертвата е първото ограничение на човека, следователно, когато се реши да пожертва нещо, човек произвежда Светлина в себе си. Затова е необходима жертвата. Когато в човека настане Виделина с цел да разграничи в него Светлината от тъмнината, той е извършил жертвата правилно; ако в човека не се яви никаква Светлина и тъмнина, и жертвата не е направена или ако е направена, има някаква неправилност в нея.
7.7.1922г.
36. Трите основни закона: Любов, Мъдрост и Истина, ООК , София
36.2 Основни закони ( втори вариант )
Това подразбира законът на жертвата.
13.7.1922г.
37. Простите и сложни движение в природата, ООК , Чамкория
Жертвата, това е само един резултат на сложните движения на Любовта във физическия свят. И следователно, за да разберете Божествената Любов, непременно трябва да слезнете на физическия свят, да изучите закона на жертвата. Именно за това са дошли хората на земята, за да научат закона на жертвата. И какво нещо е Божествената Любов, ще я научат, като минат по закона на жертвата.
Да научите закона на жертвата. Законът на жертвата е закон който примирява всичките противоречия в света. Да кажем, намирате се в голяма тъга, големи мъчнотии, туряте закона на жертвата и веднага вие може да отмахнете тъгата, която имате, но трябва жертва.
Ами че как знаете туй, че ще станете по-добри? Добрината на човека всякога зависи от жертвата. Колкото по-добре разбираш закона на жертвата и го прилагаш, толкова по-добър ще станеш. Времето не е нищо друго освен проявление на жертвата.
Законът на жертвата.
37.2 Прости и сложни движения ( втори вариант )
Жертвата е резултат на сложните движения на Любовта, изявена на физическия свят. Жертвата има отношение към физическия свят, където човек трябва да слезе, за да разбере Божията Любов. На земята човек изучава закона на жертвата, откъдето постепенно отива към Божията Любов. Чрез жертвата човек дохожда до правилно трансформиране на Божествените енергии. В този смисъл яденето, т.е. жертвата, е символ.
Задачата на ученика е да прилага закона на жертвата разумно. Жертвата е закон, чрез който се примиряват всички противоречия. Който не разбира жертвата, казва: „Не ми трябва знание, не ми трябва богатство, не ми трябва много ядене“.
Добрината на човека зависи от развитието и прилагането закона на жертвата. Времето пък не е нищо друго, освен проява на жертвата. Като говоря за жертвата, някои казват, че не трябва да се говори така.
Откажете се от стария начин на градене и приемете новия, който почива на закона на жертвата.
Един свещеник проповядвал в църква за жертвата и подкрепил беседата си със стиха, в който Христос казва: „Ако някой има две ризи, да даде едната на бедните“.
20.7.1922г.
38. Живите сили в природата, ООК , Чамкория
Запример, от котката може да научиш чистотата, но същевременно може да научиш тази алчност, тя няма търпение да очисти жертвата си, много нечиста е, от лакомство изяжда мишката с козината.
30.7.1922г.
39. И Петър Го взе настрана,  НБ , Чамкория
Ако Той е дошъл на земята, а не ни е дал нищо, какво ни интересува, че бил Син Божи? Ако аз съм един царски син и ви разправям за богатството на баща си, а вие сте гладни, болни, и нищо не ви дам, какво ви интересува това? Но ако този царски син дойде, свали своята корона, помогне на своите братя, жертва всичкото си благо, аз го наричам царски син на жертвата и на Любовта, който е дошъл да въздигне своите братя.
31.8.1922г.
40. Спомен от търновските събори - 1922 г., ИБ , В.Търново
Тогава питам: Има ли полза от жертвата, която бих направил?
5.11.1922г.
41. По-леко ще бъде наказанието,  НБ , София
Бог е хванал богатия за стомаха и го учи на закона на жертвата.
17.12.1922г.
42. Добрата земя,  НБ , София
Такава е жертвата за великия закон на любовта.
14.1.1923г.
43. Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не,  НБ , София
43.2 Ей – ей, не – не ( втори вариант )
Ако и човек се жертвува, за да стане ангел, жертвата е на място. Ако вместо придобивка, носи загуба, жертвата е безсмислена.
17.1.1923г.
44. Установени мерки,  МОК , София
Той е извил ноктите си, за да държи здраво жертвата. Когато хване жертвата си, никой не може да я освободи от неговите нокти. Щом отпусне юмрука си, човек всичко дава – с това той казва, че не иска да държи нищо с ноктите си, т.е. не иска да държи жертвата в юмрука си.
21.1.1923г.
45. И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето,  НБ , София
Жертвата на единиятъ братъ била приета, на другия – не.
45.2 На земята и на небето ( втори вариант )
Жертвата на Авел била приета, а на Каин – не. За да научат закона на жертвата, старозаветниците трябвало да принасят жертви.
4.2.1923г.
46. Кое е това ново учение?,  НБ , София
46.2 Кое е това учение? ( втори вариант )
В твоето лице виждам човек, който не е научил жертвата, нито познава любовта.
5.2.1923г.
47. Малките случаи, ООК , София
Тя се проявява чрез Закона на жертвата. Първият закон, чрез който Любовта се проявява в съзнанието на душата ти, е чрез жертвата. Но съзнателната Любов всякога изисква жертва! Жертвата е закон, чрез който Любовта може да се самоопредели.
Не се съмнявай във великото, в Божественото, в проявлението на Божията Любов, която носи жертвата в себе си, която носи Мъдростта в себе си, която носи в себе си светлината, която носи Истината, свободата.
14.2.1923г.
48. Предназначение на слънцето, луната и звездите,  МОК , София
Кой е първият признак на любовта? Мнозина поддържат, че първият признак на любовта е жертвата. Тя гледа сериозно на въпроса за жертвата.
25.2.1923г.
49. Господи, да се отворятъ очитѣ ни!,  НБ , София
Жертвата нѣма да я дадешъ съ гнѣвъ, защото и братчето ти може да ти даде нещо съ тѣхъ.
49.2 Отвори очите ни! ( втори вариант )
В Божественото на първо място е жертвата.
8.4.1923г.
50. Защо сте тѫжни?,  НБ , София
50.2 Защо сте тъжни ( втори вариант )
Закон е: Всякога бъди доволен! Като вземеш в ръката си парче от живия хляб, ти трябва да се проникнеш от велика благодарност към хляба за жертвата, която той прави.
22.4.1923г.
51. Петимата братя, НБ , София
Ако щастието е на единия полюс на живота, на другия полюс стои жертвата.
Жертвата подразбира друго нещо.
13.5.1923г.
52. Правилно разпределение на енергиите, ООК , София
Не само това, но Любовта към Бога трябва да се изрази в жертвата за цялото човечество – да станеш слуга на човечеството и да му дадеш своето знание.
10.6.1923г.
53. Разпятаго търсите, НБ , София
Когато слънчевият лъч падне върху една змия, тя използва ли този лъч? Тя си прави отрова, за да покоси жертвата си.
53.2 Зная, че Исуса разпятаго търсите ( втори вариант )
Когато един слънчев лъч падне върху някоя змия, тази змия използва ли този лъч? Не, тази змия е направила отрова от този слънчев лъч и е готова да вземе жертвата си.
6.7.1923г.
54. Където е Любовта, там е Бог, КД , София
Тя е по-голям майстор от котката в ловенето на жертвата си.
По-нататък - жертвата. С жертвата как работите сега? Най-напред трябва да почнете с благоразумието. А жертвата почти ще я оставите. Законът на жертвата ще учите най-после, той е един от най-трудните закони. Лесно може да изучавате искреността, чистотата, истината, свободата, равновесието, великодушието (фиг. 1), но дойде ли до жертвата, веднага ще се спънете.
Вие трябва да знаете, че жертвата в света се дава за най-възвишеното, за най-благородното. А жертвата подразбира изобилие. Тук, на земята, не е така, тук жертвата е закон на загуби и затова малцина могат да се жертвуват.
Но жертвата трябва да стане разумно. Жертвата подразбира Божественото вътре.
15.7.1923г.
55. Който слуша вас, Мене слуша, НБ , София
Други ученици са избрали пътя на смирението и жертвата.
9.9.1923г.
56. Двата метода на природата,  НБ , София
И при тези жертви тази жена не е станала по-добра! Ако този мъж се е пожертвал за нея, а тя има 10 любовници и всяка нощ ходи по оргии, тогава има ли смисъл тази жертва? Обратното: Ако една жена се е пожертвала за един мъж и той има 10 жени, тогава питам: Жертвата на тази жена принесе ли плодове? Сега, мнозина се явяват и казват: „Ние искаме да живеем един чист живот“.
23.9.1923г.
57. Съблазните,  НБ , София
И ако ние схванем тази велика мисъл, идването на Христа на земята, жертвата, която Бог е принесъл, ако се въодушевим със същите Негови мисли, с тази вяра на Христа, и да изпълним волята Божия, ние вярваме, че този свят ще се подигне в един ден, в един Божествен ден.
18.10.1923г.
58. Разумност в природата, ООК , София
Той дойде главно да научи онзи велик закон на Любовта, който Бог Му предаде: да научи как става жертвата, как Бог повдига падналите същества.
23.3.1924г.
59. Мощните сили на разумната воля,  МОК , София
Гледам, паякът излезе из дупката, а тя изнесе първата мравка, жертвата му.
14.5.1924г.
60. Четирите проекции, ООК , София
Туй означава жертвата на душата.
13.7.1924г.
61. Новата азбука, СБ , Мусала
Не става ли по-добър, жертвата ми отива напразно“. Когато водата влиза и излиза от човека, а той отправя погледа си към Бога, тя се радва и казва: „Радвам се, че жертвата, която направих, не отиде напразно“.
22.8.1924г.
62. Наряд за 1924–1925 г., СБ , София
• Размишления върху жертвата на Любовта и Божията Милост
31.8.1924г.
63. Бележки, държани при братската среща на ръководителите в София, 1924 г., СБ ,БР , София
Ще прилагате закона на жертвата – каквото направиш, да не знае светът.
7.9.1924г.
64. Царе – слуги на Господа, СБ , София
64.2 Царе - слуги на Господа ( втори вариант )
Размишления върху жертвата на Любовта и Божията Милост - Пътят на живота.
10.9.1924г.
65. Важността на числата, ООК , София
Ако можем да възприемем и вложим в себе си туй чувство, този благороден импулс на жертвата, тази жертва от страна на розата не е напразно дадена.
65.2 Важностьта на числата. ( втори вариант )
Ако можемъ да възприемемъ и вложимъ въ себе си туй чувство; този благороденъ импулсъ на жертвата, тази жертва отъ страна на розата не е напразно дадена.
19.10.1924г.
66. Настанало е царството Божие, НБ , София
Туй е жертвата. Ако ония свѣтски хора отиватъ да жертвуватъ живота си за своето отечество, защо азъ да не жертвувамъ живота си за онова великото въ свѣта, за Бога и да кажа при всички случаи въ живота си: такава е волята Божия! Слѣдователно, ако ние разрѣшимъ онзи великъ въпросъ на жертвата, царството Божие ще бѫде въ насъ.
66.2 Настанало е царството Божие ( втори вариант )
Това е жертвата. Ако ония светски хора отиват да жертват живота си за своето отечество, защо аз да не жертвам живота си за онова великото в света, за Бога, и да кажа при всички случаи в живота си: Такава е волята Божия! Следователно, ако ние разрешим онзи велик въпрос на жертвата, царството Божие ще бъде в нас.
2.11.1924г.
67. Двата закона, КД , София
След жертвата иде Божественото.
(Онзи, богатият младеж, каза на Христа: „Всичко това опазих, що да сторя сега?“ Пък аз казвам: Нищо от това не съм опазила, що да сторя сега?)- Щом си опазила всичко, тогава остава законът на жертвата - раздай всичко! Ако нищо не си направила, тогава ще ти кажа: Покай се!
23.11.1924г.
68. Да угоди на народа, НБ , София
Мнозина отъ васъ има да учатъ закона на жертвата, на самоотричането; нѣкой пъкъ има да изучаватъ извѣстни добродѣтели, а онѣзи, които сѫ минали това, трѣбва да изучаватъ самоусъвършенствуването, да се проявятъ и да дадатъ образци на Божията Любовь.
68.2 Да угоди на народа ( втори вариант )
Мнозина от вас има да учат закона на жертвата, на самоотричането; някой пък има да изучават известни добродетели, а онези, които са минали това, трябва да изучават самоусъвършенстването, да се проявят и да дадат образци на Божията Любов.
10.12.1924г.
69. Неразбраното, ООК , София
Например една котка изчислява с каква сила да подскочи на разстояние от 20 крачки, за да попадне на жертвата си. Защото ако надскочи, ще прескочи жертвата – може да попадне пред нея или зад нея. А да попадне точно на гърба на жертвата, това не е ли математическо изчисление? – Това е математика, но интуитивна.
4.1.1925г.
70. Моята заповѣдъ, НБ , София
На какво основание? За мене, като ученикъ, важи жертвата, която ще направи когато нѣкой учитель, когато нѣкой виденъ ученъ ме повика отъ игрището, иска да напусна играта.
70.2 Моята заповед ( втори вариант )
На какво основание? За мене, като ученик, важи жертвата, която ще направи когато някой учител, когато някой виден учен ме повика от игрището, иска да напусна играта.
25.1.1925г.
71. Който иска славата, НБ , София
За да ви се разкрие Любовьта, трѣбва да прѣминете нѣколко закона: закона на жертвата и закона на самоотричането.
71.2 Който иска славата ( втори вариант )
За да ви се разкрие Любовта, трябва да преминете няколко закона: закона на жертвата и закона на самоотричането.
1.2.1925г.
72. Азъ Те познахъ, НБ , София
У васъ като че се заражда закона на жертвата – готови сте да се жертвувате за приятеля си.
Дайте на прѣстѫпника да яде отъ това живо жито – той да дъвче житото, и житото да го дъвче, като влѣзе въ него туй жито, ще го пита: научи ли закона на жертвата? – Научихъ.
72.2 Аз Те познах ( втори вариант )
У вас като че се заражда закона на жертвата – готови сте да се жертвате за приятеля си.
Дайте на престъпника да яде от това живо жито – той да дъвче житото, и житото да го дъвче, като влезе в него туй жито, ще го пита: Научи ли закона на жертвата? – Научих.
4.2.1925г.
73. Отворената и затворената чаша, ООК , София
Значи трябва да направим цяла процедура от уравнения, за да докажем на хората какво е отношението на Бога спрямо Любовта, какво е отношението на Любовта спрямо Живота, какво е отношението на живота спрямо жертвата и т.н.
1.4.1925г.
74. Израз, ООК , София
Казвате: „Крокодилът плаче дълго време върху жертвата си.“ Това е гениалност.
12.4.1925г.
75. Съ Духъ и огънь,  НБ , София
Като забие клюна и нектитѣ си, нищо не остава отъ жертвата.
75.2 С Дух и огън ( втори вариант )
Като забие клюна и ноктите си, нищо не остава от жертвата.
21.6.1925г.
76. И оздравѣ дъщеря ѝ,  НБ , София
Ако може нѣкой да мине върху тази сабя, само тогава ще може да се приеме жертвата ти.“ Исусъ чува това нѣщо, наскърбява се за болното момче и започва да се моли на Бога: „Боже, покажи, че може да се мине прѣзъ този пѫть!“ Минава Исусъ върху сабята и съ това показва на свещеника, че Господь приема въ жертва и болнитѣ овци.
За да ни се приеме жертвата, трѣбва да минемъ по острието на сабята.
76.2 И оздравя дъщеря й ( втори вариант )
Ако може някой да мине върху тази сабя, само тогава ще може да се приеме жертвата ти.“ Исус чува това нещо, наскърбява се за болното момче и започва да се моли на Бога: „Боже, покажи, че може да се мине през този път!“ Минава Исус върху сабята и с това показва на свещеника, че Господ приема в жертва и болните овци.
За да ни се приеме жертвата, трябва да минем по острието на сабята.
5.7.1925г.
77. И обхождаше Исусъ всичка Галилея, НБ , МС , София
Първиятъ признакъ на великия законъ на Любовьта е жертвата. Човѣкъ, който не е научилъ закона на жертвата, не може да познае закона на Любовьта. Въ жертвата се съдържа слѣдното качество: този, който жертвува, всѣкога живъ остава, и колкото повече го ядатъ, толкова повече се размножава. Жертвата подразбира дълбоко познаване закона на Любовьта. Вслѣдствие кривото разбиране закона на жертвата, съврѣменнитѣ религиозни хора, като сѫ изопачили този свещенъ езикъ на небето, нѣматъ ония идеи, които даватъ онзи висшъ потикъ на душата да се развива правилно.
Богъ, онази велика Любовь на жертвата, казва: „Вие ще имате помежду си разумна Любовь!“ Не трѣбва да се ожесточавате помежду си, но като пуснете нѣкой братъ отъ затвора, ще му кажете: слушай, братко, ти ще обичашъ враговетѣ си и ще имашъ доблестьта да научишъ, че и по другъ начинъ можешъ да воювашъ.
Жертвата е единъ вѫтрѣшенъ актъ.
77.2 И обхождаше Исус всичка Галилея ( втори вариант )
Първият признак на великия закон на Любовта е жертвата. Човек, който не е научил закона на жертвата, не може да познае закона на Любовта. В жертвата се съдържа следното качество: този, който жертвува, всякога жив остава, и колкото повече го ядат, толкова повече се размножава. Жертвата подразбира дълбоко познаване закона на Любовта. Вследствие кривото разбиране закона на жертвата, съвременните религиозни хора, като са изопачили този свещен език на небето, нямат ония идеи, които дават онзи висш подтик на душата да се развива правилно.
Бог, онази велика Любов на жертвата, казва: „Вие ще имате помежду си разумна Любов!“ Не трябва да се ожесточавате помежду си, но като пуснете някой брат от затвора, ще му кажете: слушай, братко, ти ще обичаш враговете си и ще имаш доблестта да научиш, че и по друг начин можеш да воюваш.
Жертвата е един вътрешен акт.
8.7.1925г.
78. Теория и практика, ООК , София
За да дойде вдъхновението у вас, вие трябва да сте изучавали закона на жертвата и закона на вярата.
12.7.1925г.
79. Платното, ИБ , Мусала
Да се стремим към закона на жертвата.
19.7.1925г.
80. Което вие видите,  НБ , София
Тамъ е жертвата.
80.2 Което вие видите . ( втори вариант )
Там е жертвата.
24.8.1925г.
81. Основни закони, ИБ , В.Търново
Вие ще кажете: "Защо да загинат тия семки в земята?" А пък аз казвам: Ако една семка от посетите в земята поникне, тя компенсира жертвата на ябълката.
24.8.1925г.
82. Търпение и вяра, СБ , В.Търново
Вие казвате: „Защо посадихте тези семенца да изгният в земята?“ Аз ви отговарям: ако едно семе от посетите в земята изникне, то компенсира жертвата на ябълката.
25.8.1925г.
83. Високият връх, СБ , В.Търново
Това е по закона на жертвата. Тук дъщерята е жертвата.
28.8.1925г.
84. Нарядъ и упътвания (петъкъ), СБ , В.Търново
Сега, ако нѣкой ви попита, какъ познавате кога обичате нѣкого, какво ще кажете? Коя е отличителната черта на любовьта? Можете ли да ми кажете една отличителна черта? (– Жертвата). Жертвата послѣ дохожда.
84.2 Наряд и упътвания (петък) (Проявлението на Любовта) ( втори вариант )
Сега, ако некой ви попита, как познавате кога обичате некого, какво ще кажете? Коя е отличителната черта на любовта? Можете ли да ми кажете една отличителна черта? (– Жертвата). Жертвата после дохожда.
Отговор: Жертвата.
Жертвата после дохожда.
6.9.1925г.
85. Късият път, СБ , В.Търново
Защо иде сега този малък дъжд? – Дъждът е закон на жертвата, нищо повече! За да могат растенията да дишат, непременно трябва да се измият.
11.10.1925г.
86. Великиятъ законъ,  НБ , Русе
Сега хората иматъ крива представа за жертвата. Това е едно отъ качествата на жертвата.
86.2 Великият закон ( втори вариант )
Сега хората имат крива представа за жертвата. Това е едно от качествата на жертвата.
9.12.1925г.
87. Служене на Бога и на себе си, ООК , София
И след това има ли смисъл той да казва, че трябва да се самоотрича? Който живее като душа, той вече е в закона на жертвата, в закона за самоотричането.
13.12.1925г.
88. Откъде ида,  НБ , София
Вие искате да приемете Божествената енергия, но готови ли сте за жертвата? Аз не говоря за тази обикновена жертва; за жертва, която изисква юначество, никога да не се колебаете и съмнявате в Бога.
6.1.1926г.
89. Разковничето, ООК , София
Втората фаза на Любовта е щедростта, жертвата.
7.2.1926г.
90. Познат от Него,  НБ , София
Въз основа на какъв закон става това? Ще каже някой: нали аз трябва да живея? Нима за да живее един човек, трябва да убие друг? Жертва разбирам, но в жертвата смърт няма.
17.2.1926г.
91. Веригите на съмнението, ООК , София
Справи ли се с тия отрицателни качества, ще дойде разкаянието, а после и жертвата, която ще заличи всички грехове.
17.3.1926г.
92. Редът на числата, ООК , София
Казвате: „Как може да се постигне това нещо?“ – Чрез закона на жертвата.
21.3.1926г.
93. Закон на съпоставяне,  НБ , София
Защото законът на жертвата е атрибут само на Бога.
Не мислете, че аз искам да ви залъгвам, но ако у вас има желание да прилагате закона на жертвата, трябва да бъдете герои, а не да мислите, че днес ви говоря едно, а утре ще ви говоря друго.
2.6.1926г.
94. С чия воля?, ООК , София
Истинският морал се заключава в жертвата.
27.6.1926г.
95. В своите си,  НБ , София
И който не разбира любовта, който не разбира закона на жертвата ще се уплаши.
22.8.1926г.
96. Светлият път на Знанието, СБ , София
Пост и молитва – това е законът на жертвата.
31.10.1926г.
97. Неговата заповед,  НБ , София
Като дойде времето, той взима ножиците, отрязва им руното, а после ги издоява, като им казва: “Вие сте много егоисти, трябва да учите милосърдието, трябва да учите закона на жертвата.
7.11.1926г.
98. Моисей и Христос,  НБ , София
“Защото, ако бяхте повярвали в Моисея, повярвали бихте в мене; понеже той за мене писа.” Казвам: Съвременният християнски свят трябва да вярва в Христа! Те трябва да опитат Христовото учение, трябва да приложат закона на жертвата в неговата положителна страна, а не в неговата отрицателна страна, както досега са правили. Той трябва да прилага закона на жертвата, закона на милосърдието и да не съди, да не одумва никого.
5.12.1926г.
99. Умовете им,  НБ , София
Мнозина казват: “Да се жертваме за своя народ!” Каква е вашата идея за жертвата? Говори се за жертва, а като дойде някой селянин в града, който е част от народа, полагат го на ред изтезания.
99.2 Умоветѣ имъ ( втори вариант )
Мнозина казватъ: „Да се жертвуваме за своя народъ!” Каква е вашата идея за жертвата? Говори се за жертва, а като дойде нѣкой селянинъ въ града, който е часть отъ народа, подлагатъ го на редъ изтезания.
2.1.1927г.
100. Влизане,  НБ , София
Християнството дойде в света, за да покаже пътя, по който бялата раса трябва да върви, да я научи на закона на жертвата, чрез който може да се върне към Бога.
2.1.1927г.
101. Малката мисия,  МОК , София
Като учите закона на жертвата, вие трябва да сте готови да се отречете от всички материални блага и удоволствия. От Йоана ще изучавате закона на жертвата.
9.2.1927г.
102. Свещеният олтар, ООК , София
Трябва да различавате жертвата от услугата.
13.2.1927г.
103. Новата земя,  НБ , София
Истински благороден и възвишен човек е този, който живее в закона на жертвата. Който живее в закона на жертвата, той придобива живота; който живее в егоизма, той придобива смъртта.
13.2.1927г.
104. Светото място,  МОК , София
Бог се проявява в Любовта, Любовта е свещен олтар, на който се принася чиста и свята жертва, и само онзи има право да бута огъня на свещения олтар на Любовта, който принася жертвата. Искате ли да научите това изкуство, наблюдавайте какво прави Онзи, Който принася жертвата; щом видите и разберете как постъпва Той, постъпете и вие по същия начин.
20.3.1927г.
105. Двете страни,  МОК , София
Лъвът има голямо достойнство; като скочи след жертвата си и не може да я хване, втори път не се опитва да я напада, оставя я свободна.
105.2 Двете страни ( втори вариант )
Една хубава черта: той, като скочи, ако не хване жертвата си, не я гони повече.
22.3.1927г.
106. Отличителните черти на човека,  ИБ , София
Пък като го сравнявате с божа кравица, питам ви: каква интелигентност може да има в една божа кравица? Най-после Господ нуждае ли се от такива божи кравици? В този смисъл под божа кравица ние разбираме една дребна идея, която показва жертвата на Любовта.
23.3.1927г.
107. Малкият повод, ООК , София
Буквата О – условия, при които жертвата дава добри плодове.
8.5.1927г.
108. Координиране на силите,  МОК , София
108.2 Координация на силите ( втори вариант )
Да се връщаш назад – миналото, това е жертвата, която сме дали.
11.5.1927г.
109. Четирите кръга, ООК , София
Който не желае доброволно, по закона на жертвата да даде това, което Бог изисква от него, той пак ще го даде, но вече чрез насилие.
15.5.1927г.
110. Ще ви се даде,  НБ , София
Ако съвременните хора, по закона на жертвата, се отрекат от своите лични желания и започнат да дават, в тях ще настане вътрешен мир; и там, дето са мислили, че природата е мъртва, тя ще оживее; там, дето условията са били най-лоши, растителността веднага ще се поправи и всичко ще започне да расте, и да се развива правилно.
22.5.1927г.
111. Що искате,  НБ , София
Някои слизат доброволно, по закона на жертвата; други слизат по убеждение, а трети – чрез насилие.
8.6.1927г.
112. Основни мисли, ООК , София
Когато се казва, че човек трябва да живее за себе си, т. е. за Божественото в себе си, това подразбира, че той трябва да е минал вече фазата на самовъзпитанието и да е дошъл до положение, на жертвата.
19.6.1927г.
113. Ще оздравее,  НБ , София
В един анекдот се разправя, че когато крокодилът иска да глътне жертвата си, той плаче върху нея, да я намокри, за да я глътне по-леко.
23.8.1927г.
114. Дойде глас, СБ , София
Ами вие, които на всяка крачка казвате „аз“, „аз“, кому ще дадете вашите произведения? Затова, именно, ние пристъпваме към закона на жертвата, който казва: „Всеки човек, който задържи за себе си това, което е произвел, не може да намери смисъла на живота“. Аз ще ви изясня закона на жертвата, като ви дам един правилен образ за него.
4.9.1927г.
115. Мнозина казваха,  НБ , София
Наблюдавайте котката, как напада жертвата си.
11.9.1927г.
116. Денят Господен,  НБ , София
Под думата „жертва", аз разбирам човек да е готов да жертвува и дома си, и жена си, и богатството си, и живота си-всичко да жертвува! А тъй, да седиш, да четеш молитви, това е предисловие само на жертвата. Жертвата подразбира абсолютна свобода, без никакви колебания.
9.10.1927г.
117. Мек ответ,  НБ , Русе
Жертвата на нечестивите е мерзост Господу; А моленето на правите – благоприятно Нему.
Жертвата се обуславя от един велик закон в живота.
9.11.1927г.
118. Космически възприятия, ООК , София
Като не разбирате този закон, вие ще плачете, ще страдате, ще кажете на тази душа, че сте готови да умрете, да се жертвате заради нея. – Каква полза от вашите жертви? Нито смъртта, нито жертвата разрешават въпроса.
16.11.1927г.
119. Превръщане на киселините, ООК , София
За да се освободи от тях, той трябва да живее в закона на жертвата.
23.11.1927г.
120. Свещ, която не гасне, ООК , София
Днес ми се представя случай да му благодаря, да го възнаградя за любовта и жертвата, която направи заради мене.
11.12.1927г.
121. За приятелите си,  НБ , София
За хората, обаче, съществува друг закон – закон за жертвата. Човек може да се прояви в жертвата. Да положиш душата си за приятелите си, това е извън закона за жертвата.
22.1.1928г.
122. Никодим,  НБ , София
Често съвременните хора говорят за жертвата и казват: Човек трябва да се жертвува! Какво разбират те под думата жертва? Двама приятели вървят по един и същ път, но единият от тях, по невнимание, пада в кладенеца.
12.2.1928г.
123. До край,  НБ , София
Според мене, жертвата не подразбира смърт, но самоотричане от известни блага, с които човек се ползва на земята.
15.2.1928г.
124. Къси и дълги линии, ООК , София
Който иска молитвата му да бъде приета, той трябва да познава закона на жертвата.
11.5.1928г.
125. Методи за хранене,  МОК , София
Като се храни правилно, човек изучава закона на жертвата.
18.5.1928г.
126. Растене и развитие,  МОК , София
Жертвата има отношение към висшите същества.
23.5.1928г.
127. Плащане и прощаване, ООК , София
Жертвата, служенето на Бога, в каквато форма и в какъвто смисъл да са изявени, представляват капитал, който един ден ще се върне с лихвите си към онзи, който го е вложил.
Жертвата не подразбира да се отрече човек от хората, от живота и да отиде да живее в горите и в пустините.
6.6.1928г.
128. Божествена светлина, ООК , София
Видите ли, че някой паяк е хванал муха, или някоя змия е хванала жаба, или някой човек е хванал заек, или някой сокол е хванал птичка, насочете мисълта си към тях и кажете им да пуснат жертвата си.
9.7.1928г.
129. Без окови!, МС , София
Жертвата, която правите, трябва да внесе подобрение, подем в живота ви, в дома ви и във всички, които са около вас.
Човекът на жертвата е силен човек, истински служител на Бога.
129.2 Без окови! ( втори вариант )
Жертвата, която правите, трябва да внесе подобрение, подем в живота ви, в дома ви и във всички, които са около вас.
Човекът на жертвата е силен човек, истински служител на Бога.
28.9.1928г.
130. Обхода към себе си и към природата,  МОК , София
Ходете на нивите, когато житото зрее, вземете няколко стръка, изяжте ги и, като ядете, разговаряйте се с тях, да покажете, че съзнавате жертвата, която житото прави.
7.12.1928г.
131. Хигиена на живота,  МОК , София
Докато не приложи правилно закона на жертвата, човек всякога ще греши.
131.2 Хигиена на живота ( втори вариант )
Магарето показва, че грешникът не е научил закона на жертвата.
Защото М-то е наука за жертвата, да знае човек как да постъпва.
2.1.1929г.
132. Вторият ден, ООК , София
Христос дойде преди две хиляди години на земята и внесе закона на жертвата между хората, но все пак старият човек не е изчезнал абсолютно.
Жертвата не е външен, но вътрешен процес.
8.2.1929г.
133. Магическата пръчица,  МОК , София
Началото на мисълта се определя с жертвата.
24.2.1929г.
134. Променява времената,  НБ , София
Какъв беше опитът? Пророк Илия направи един кръг, тури на него дърва, а върху тях жертвата и каза на еврейските пророци, на брой 400, да се помолят на своя бог, да пусне огън от небето, да запали жертвеника. След няколко минути, слязъл огън от небето и изгорил жертвата.
24.3.1929г.
135. Сам Отец, НБ , София
Мойсей прекара цели 40 години в пустинята, за да изкупи своя грях, и да научи закона на жертвата.
19.5.1929г.
136. Голямото благо,  НБ , София
Когато крокодилът иска по-лесно да глътне жертвата си, той я облива със сълзи, да се намокри, та по-лесно да се хлъзга в устата.
29.9.1929г.
137. Дух Господен,  НБ , София
Щом отиде в другия свят, той трябва да учи закона на жертвата.
13.10.1929г.
138. Вечно благовестие,  НБ , София
Той започва да й говори за любовта си, за жертвата, която прави за нея.
Сега, като говорим за любовта, ние имаме предвид закона на жертвата.
6.11.1929г.
139. Вкисване, ООК , София
Те гладуват, защото още не са готови да приложат закона на жертвата, както житото го прилага.
18.12.1929г.
140. Наука за езика, ООК , София
Следователно, всеки човек трябва да мине през закона на жертвата, през пението — като закон за реализиране на нещата, през мисълта — като условие за постигане на Божественото.
29.12.1929г.
141. Аз живея, и вие ще живеете,  НБ , София
Ще кажете, че всички хора са се жертвали, познават закона на жертвата. И той разправя за жертвата, която е направил за нея.
12.2.1930г.
142. Съчетания на числата, ООК , София
Днес всички религии проповядват закона на жертвата, според който се казва, че човек трябва да е готов да пожертвува всичко. Преди да дойде до закона на жертвата, човек трябва да е дошъл до закона на правилната обмяна, според който ще дава правилно и ще взима правилно. Научи ли този закон, той лесно ще научи и закона на жертвата. Живее ли по Божествен начин, човек може вече да приложи закона на жертвата.
16.2.1930г.
143. Изпитай и виж,  НБ , София
Той показа на хората, че правият път за изправяне на погрешките е пътят на любовта и на жертвата.
19.2.1930г.
144. Новото в живота, ООК , София
И най-малките същества знаят, как да хванат жертвата си, как да се хранят и т.н.
144.2 Новото в живота ( втори вариант )
Даже най-малките животни, и в тях има мисъл, как да намерят храна, как да хванат жертвата, ред такива дребни разсъждения имат.
2.3.1930г.
145. Както светът дава,  НБ , София
Например, от житото човек учи закона на жертвата. Щом приемем житото като храна, чрез кръвта, то прониква в мозъка ни и по този начин ни учи на закона на жертвата.
9.3.1930г.
146. Призовете ги на сватба,  НБ , София
И до днес още се проповядва законът на жертвата, на себеотричането. Законът на жертвата е разумен живот.
Жертвата, която Христос направи за човечеството, не може да не даде своя плод.
30.3.1930г.
147. В сила,  НБ , София
Кой момък и коя мома не са изневерили на любовта си към Бога? Кой баща и коя майка не са изневерили на своята честна дума, дадена пред Бога, да бъдат верни на своя дълг? Кой учен, кой проповедник са издържали на обещанието си, дадено на Бога пред великия олтар на служенето и на жертвата?
4.4.1930г.
148. Огъната плоскост,  МОК , София
148.2 Огъната плоскост ( втори вариант )
Ако жертвата избегне окото на човека, добре е.
13.4.1930г.
149. Господар на съботата,  НБ , София
Законът за зачитане на съботата, който се даде на евреите, има отношение към закона на жертвата.
25.4.1930г.
150. Светлина и знание,  МОК , София
Неговият закон на жертвата сега не може да се приложи. Те имат друго разбиране за жертвата.
25.5.1930г.
151. По-горни от тях,  НБ , София
Животът на брата ти, или на кой да е човек, струва много повече от това, че димът на жертвата ти не отива нагоре, а се разстила по земята.
30.5.1930г.
152. Къртица, славей и пчела,  МОК , София
152.2 Къртът, славеят и пчелата ( втори вариант )
Когато едно от месоядните животни има здрав стомах, тогава в разкъсването на жертвата е първо -много бърза всякога.
25.6.1930г.
153. Закон и принцип, ООК , София
Той бил ли е на мястото, дето двамата братя принасяли жертвата си? За да се произнесе върху известен въпрос, човек трябва да познава абсолютната истина.
13.7.1930г.
154. Връзване и развързване, МС , София
Жертвата е общ закон за всички. Когато някой се жертвува за мене, аз гледам, как той изпълнява закона на жертвата, уча се от него. Законът на жертвата е неизбежен. Когато дойдем до закона на жертвата, ние трябва да знаем, как да направим тази жертва.
26.8.1930г.
155. Божият глас, ООК , София
Като отговор на молитвата му, огън слязъл от небето и запалил жертвата, която той поставил на своя жертвеник.
5.9.1930г.
156. Път към живота,  МОК , София
Наистина, ако се пожертва за него, това показва, че тя е разбрала закона на жертвата.
Всеки човек преживява подобна борба в себе си, която може да се реши само чрез закона на жертвата. Като ученици, вие трябва да прилагате закона на жертвата. Днес от всички хора се изисква велик морал, който се обуславя от закона за жертвата. Да разрешиш правилно едно голямо противоречие в себе си, това значи да си приложил закона на жертвата.
156.2 Пътят на доброто. Жертвата на страната на Божественото! ( втори вариант )
Ако го обесят, за тебе ще се констатира, че ти си един егоист, не разбираш закона на жертвата. Във втория случай ще се опита закона на жертвата, да го пуснат жив, това показва, че ти си разбрал закона на жертвата, казваш, нека го пуснат макар и друга да го вземе. Но страданието в този случай по-друго яче ще страдаш, това показва, че си разбрал закона на жертвата.
А НОВИЯТ ЖИВОТ, ТОЙ Е ЖИВОТЪТ НА ЖЕРТВАТА. Най-правилното разбиране на жертвата е, когато разрешиш едно голямо противоречие в душата си.
21.9.1930г.
157. Абсолютната Истина,  УС , София
Изучавали ли сте закона на жертвата? Знаете ли какво отношение има той към живота? Като живеете, ще се учите да жертвате.
22.10.1930г.
158. Един и същ, ООК , София
Като говорим за жертвата, за смъртта, ние нямаме предвид външната страна на този процес.
С други думи казано: Докато вие не дойдете при мене поне с един умрял, т.е. с едно дело на жертвата, никаква тайна не може да ви се открие. Ако сте направили жертвата, а страдате и сте недоволни от живота, вие се самоизлъгвате – никаква жертва не сте направили.
В този смисъл смъртта е насилие на закона на жертвата.
26.10.1930г.
159. Живият хляб,  НБ , София
Какво разбраха хората от жертвата на Христа? Ето, самите християни проявиха своята ревност към Христа.
14.11.1930г.
160. Разумни промени,  МОК , София
160.2 Разумно изменение на абсолютното равновесие. Пробуждане на известни сили ( втори вариант )
И в живота същият знак е употребен надолу това показва, че тези енергии – надолу, са като един плод, който е узрял и се обръща надолу – имате закона на жертвата.
12.12.1930г.
161. Две реалности,  МОК , София
Жертвата, която лъвът направил, за да спаси пчелата, го издигнала като цар над животните.
9.1.1931г.
162. Четирите положения,  МОК , София
162.2 Д.У.С.Б.! Добър, умен, силен, богат ( втори вариант )
Затова именно идеята, за която ние можем да жертвуваме всичко, трябва да заслужава жертвата ни!
Кога хората не са вярвали в Бога и кога не са били силни? Сега кое трябва да бъде основното правило? Да кажем вие, които вървите по новия път? (жертвата). Жертвата.
23.1.1931г.
163. Разумното слово, МОК , София
Те се хвърлят грубо върху жертвата си и жестоко я разкъсват.
163.2 Гладът – доброто – разумното слово ( втори вариант )
Онзи лъв, като повали жертвата си, с каква грубост разкъсва жертвата си, обаче, щом се яви доброто, гладът отстъпва.
1.2.1931г.
164. Отношение към Бога,  УС , София
Който не разбира отношенията между живите същества, казва: „Как е възможно да жертваш едно същество за друго?“ – Има случаи в живота, когато жертвата е оправдана.
11.2.1931г.
165. Израз на Божествените идеи, ООК , София
Орелът отдалеч вижда жертвата си и се спуща към нея; кокошката търси храната си по земята и постоянно рови.
14.7.1931г.
166. Денят на доброто,  РБ , 7-те езера
Ако човек в яденето на хляба не може да разбере и осмисли жертвата, която житото прави за него, той никога не би могъл да разбере думите, които Христос е изказал в стиха: „Аз съм живият хляб, слязъл от небето; който ме яде, ще придобие живот в себе си“.
19.7.1931г.
167. Човекът на новото, СБ , РБ , 7-те езера
Когато невидимият свят иска да научи човека на законите на смирението и на жертвата, той ще го застави да се качи на магаре, което ще му запее своята сладка песен и ще го заставя всеки ден да се моли.
2.8.1931г.
168. Ценното в малкото, СБ , РБ , 7-те езера
Какво означава жертвата на старозаветниците? Днес хората отиват при някой адвокат, но ако ръцете им не са пълни, той не ги приема.
20.8.1931г.
169. Най-високото място, СБ , София
И тъй, искате ли молитвата ви да бъде приета от Бога, преди всичко трябва да сложите жертвата си пред нозете Му – не сте ли готови да пожертвате всичко за Божия Дух, който постоянно ви ръководи, нищо не можете да направите.
27.11.1931г.
170. На своето време,  МОК , София
Понеже прие от баща си закона на месоядството, Авел принесе жертва животно, и жертвата му се прие. Каин, като земеделец, принесе жертва от своите плодове, но жертвата му не се прие.
9.12.1931г.
171. Непреодолимо желание, ООК , София
И при най-големите несгоди, които съществуват, разрешението е в жертвата.
2.3.1932г.
172. Физическият и Божествения живот, ООК , София
Бъдете готови за жертвата, която се иска от вас. Ще учите, ще придобивате знания и ще прилагате закона на жертвата.
172.2 Физическият и божественият живот ( втори вариант )
Само чрез закона на жертвата ще може да се разбере общият закон на любов към Бога.
10.4.1932г.
173. Живот, светлина и свобода,  НБ , София
И най-после от тях той придобива тщеславието и казва: всичките овци трябва да дойдат в моите ръце, заради което убил брата си Авела, който бил овчар В Писанието се казва, че причината за убийството на Авела била завистта на Каина, че жертвата на брата му била приета от Бога, а тази на Каина не била приета.
16.8.1932г.
174. Ще се приложи, СБРБ , 7-те езера
Някой казва, че женитбата е условие да научи човек закона на жертвата, на себеотричането.
24.8.1932г.
175. Иде час, СБРБ , 7-те езера
Дойде ли до закона на жертвата, той трябва да обмисли добре как да направи жертвата, която се изисква от него.
7.9.1932г.
176. Изключителни условия, ООК , София
Какво виждаме днес в света? Виждаме, че въпреки жертвата на едни същества за сметка на други, нито на едните работите вървят, нито на другите.
14.9.1932г.
177. Любов към Бога, ООК , София
Птицата хваща жертвата си между клюна и краката си и започва да я стиска, докато я удуши.
23.9.1932г.
178. Великата разумност,  МОК , София
178.2 Разумност ( втори вариант )
Но ако издраскаш цялата кибритена кутия и не може да запалиш огън, това цъкане намясто ли е? Ако ти разрешаваш един въпрос и има резултати, то жертвата е намясто.
28.9.1932г.
179. Разумните сили, ООК , София
В Стария завет са жертвали животни, но сега жертвата подразбира друго нещо – ще пожертваш себе си.
6.11.1932г.
180. Ето отрока,  НБ , София
Аз вземам бедни онези разумни хора в света, отрекли са се, хора на жертвата.
23.11.1932г.
181. Три типа хора, ООК , София
Знаете ли, колко работници и колко време е нужно, за да се получи само един килограм гюлово масло? Има смисъл човек да се жертва за нещо, ако жертвата му оправдае изразходваната енергия на работниците, времето и средствата, употребени за придобитото благо.
27.11.1932г.
182. Мисълта – мощна сила,  УС , София
Като убие някого, лемуриецът застава пред него тих и спокоен, гледа жертвата си и се радва, че е победил.
28.12.1932г.
183. Вътрешни опити, ООК , София
С други думи казано: Ако жертвата, която направя, не е за славата Божия, нищо не допринася. Ако жертвата е за славата Божия, тя носи благословение за всички хора.
15.1.1933г.
184. Добри проводници,  УС , София
Жертвата дава сила, подем.
18.1.1933г.
185. Влияние на музиката, ООК , София
Мислете за благородните чувства, върху жертвата.
5.2.1933г.
186. Божествен импулс,  УС , София
Жертвата е Божествен акт.
19.2.1933г.
187. А друго падна на добрата земя,  НБ , София
Всякога жертвата подразбира нашето духовно повдигане – и по ум, и по сърце, и по душа.
187.2 А другото падна ( втори вариант )
Всякога жертвата подразбира вашето духовно повдигане и по ум, и по сърце, и по душа.
19.2.1933г.
188. Неговата воля,  УС , София
Но в момента, когато трябваше да принесе жертвата, казаха му: „Спри!“ И тъй, ако нашият познат беше свил ръката си, аз щях да бръкна в джоба си и да му дам пари.
26.2.1933г.
189. Добро и човещина,  НБ , София
След като вземе жертвата, яде я, той е голям аристократ.
Истинската победа в света става чрез жертвата.
Някой път вие имате желание да бъдете самостоятелни, поддържайте самостоятелността, поддържайте свободата на жертвата, бъдете готови за жертва.
189.2 Добро и човещина ( втори вариант )
След като вземе жертвата, той я изяжда.
Истинската победа в света става чрез жертвата. Поддържайте самостоятелността, поддържайте свободата на жертвата, бъдете готови за жертва.
31.3.1933г.
190. Закон на доброто,  МОК , София
Гледаш как котката прави своите изчисления, от колко метра да скочи, как да скочи, за да попадне точно на жертвата си. Тя решава задачата си добре, но за жертвата не е добре.
190.2 Закон на доброто ( втори вариант )
Дивата котка, и тя се изсилва и от 20 метра как да скочи и да падне отгоре на жертвата си.
23.4.1933г.
191. Примирение,  УС , София
Друга е жертвата например на мъчениците, които са се жертвали за Господа. Важно е човек да знае дали жертвата, която прави, е на място. – Все някога ще узнае.
7.6.1933г.
192. Законът на ограничението и законът на свободата, ООК , София
Жертвата е метод, който показва истинския път, по който свободата идва.
192.2 Законът за ограничението и законът за свободата ( втори вариант )
Жертвата е метод, който показва истинския път, по който свободата идва.
14.6.1933г.
193. Влияние на материята, ООК , София
Едно от качествата на любовта е жертвата и всепрощаването.
12.7.1933г.
194. Красивите линии в природата, ООК , София
Плачът има отношение към жертвата.
14.7.1933г.
195. Доволството в живота,  МОК , София
Това зависи от лекарите, от милосърдните сестри, от обществото, от богатството на болния, от жертвата, която той може да направи.
195.2 Доволството в живота ( втори вариант )
Това зависи от лекарите, от милосърдните сестри, от обществото, от богатството на болния, от жертвата, която той може да направи.
16.7.1933г.
196. Елате да обядваме,  НБ , София
Има една постъпка в живота на Христос, която е за подражание – жертвата, която даде навреме.
196.2 Елате да обядваме ( втори вариант )
Има една постъпка в живота на Христа, която е за подражание - жертвата, която даде навреме.
22.10.1933г.
197. Слушайте Го! (Слушайте Го! Дай свобода!),  УС , София
Че за всички тия изпокъсани цветя ти трябва да платиш за жертвата.
29.10.1933г.
198. Няма да ви остави,  УС , София
Сега всички искате да бъдете благородни; искате да придобиете някои неща; много пъти съм ви говорил за жертвата, но проучете какво нещо е жертвоприношението.
7.2.1934г.
199. Дружене, слушане и следване, ООК , София
Жертвата е за земята.
18.2.1934г.
200. Усилни времена,  НБ , София
В Божествения ред някой път животните може да станат жертва за хората, жертвата се позволява, но туй трябва да стане разумно.
25.2.1934г.
201. Ако имате Любов,  НБ , София
Може да ви се вижда странна жертвата, защото криво са ви я разправили, обаче по-хубаво нещо от жертвата няма. Жертвата е един изпит, който държиш, матура, по която се определя твоето знание.
22.3.1934г.
202. Разумно разбиране,  ИБ , София
Защо? Любовта е нещо повече от жертвата.
28.3.1934г.
203. Пътят на щастието. Единственият подтик, ООК , София
Как провери той с Вааловите пророци? Той каза: „Вие ще пренесе жертва на Бога и ще го повикате и ако слезе огън от небето и изгори жертвата, прав е вашият Бог.“ Четиристотин души викаха, крещяха и се мушкаха с ножове и огън не слезе.
1.4.1934г.
204. Очите на мъдрия,  НБ , София
Запример един престъпник като измъчва жертвата си, той мисли, че е в реда на нещата, но ако тази жертва започне да го измъчва, вижда, че не е право.
20.5.1934г.
205. Да се не смущава сърцето ви!,  НБ , София
Колко хиляди години то е изучавало изкуството да рита? Знаете ли колко хиляди години е употребил конят, за да придобие изкуството да рита? Знаете ли колко хиляди години е употребил волът, докато създаде рогата си? Знаете ли колко хиляди години е употребило кучето, докато създаде зъбите си, с които хапе? Знаете ли колко хиляди години е употребила змията, за да направи тялото си тъй гъвкаво, да се увива около жертвата си? Това са изкуства, това са постижения.
22.7.1934г.
206. Хвърлѝ хляба,  НБ , София
Защото кога хората са щастливи? При жертвата на животните те са щастливи, но животните са нещастни.
19.8.1934г.
207. И помаза, СБ , София
Когато змията иска да хване жертвата си, и тя си служи със същото изкуство.
29.8.1934г.
208. На своето место, ООК , София
Защото жертвата е един наклон.
9.9.1934г.
209. Мечът на Духа,  НБ , София
Сегашните хора трябва да умрат като светии, като хора на жертвата.
14.10.1934г.
210. Каин и Авел,  УС , София
Бог погледна благосклонно към жертвата на Авел, а не прие жертвата на Каин.
Понеже Бог прие жертвата на Авел, Каин завидя на брат си, взе едно дърво, удари Авел в главата и мъртъв го повали на земята. И богатият, и сиромахът в един и същи момент принасят жертва пред олтара на някой свой бог, но жертвата на богатия се приема, а на бедния – не се приема. Някой мъж се оженил за една красива мома, но след време тя поглежда благосклонно към жертвоприношението на друг мъж, а не приема жертвата на своя мъж.
Когато се жени по нов начин, момата трябва да търси момък, който не е принасял жертвата си едновременно със своя брат.
Жертвата, която мнозина препоръчват, не води към спасение.
До времето на Христа евреите не познаваха друг закон, освен законът на жертвата, и като видяха, че димът от жертвата на Христа се възнася нагоре, те Му завидяха и Го разпнаха на кръст.
17.10.1934г.
211. Богат и сиромах, ООК , София
Като хване жертвата си, оттук откъсне, оттам откъсне.
11.11.1934г.
212. Тънкият конец,  УС , София
Жертвата е доброволен акт, а не насилнически.
Жертвата е доброволен акт, а не насилнически.
23.1.1935г.
213. Новият опит, ООК , София
Сега остава мисълта: „Досега какво сме правили ние?" Ако в сегашния живот, след две хиляди години, ако дойде един евреин, който е служил на Бога по законите на жертвата, ако дойде един християнин и дойде един с новите разбирания, по какво ще се различават? Евреинът ще дойде да търси според разбирането си една гургуличка, гълъб, за да ги заколи, та да изплати греховете си.
24.2.1935г.
214. Съучастници в благата,  УС , София
Докато не познава закона на жертвата, човек не може да разреши противоречията в живота си.
27.3.1935г.
215. Божественият подтик, ООК , София
Има животни като боата, които, като хванат жертвата, гълтат я, без да я дъвчат.
21.4.1935г.
216. Ако не ядете,  НБ , София
В дадения случай жертвата, която искаш да направиш, се дължи на Любовта.
16.6.1935г.
217. Плащане на дългове,  УС , София
В жертвата човек расте, повдига се и всеки момент прибавя по нещо ново към сградата на своето бъдеще.
24.11.1935г.
218. Бъди доволен,  УС , София
Тъй щото, жертвата подразбира любовта.
218.2 Доволството ( втори вариант )
Днес и дърветата, и растенията, и животните се жертват за нас. „Какво трябва да правим тогава?“ – Да приемем жертвата им и да благодарим. Щом приемаме жертвата им с любов и благодарност, те се повдигат. Жертвата им не остава напразно.
Жертвата има отношение към Любовта.
1.12.1935г.
219. Огънят на пречистването. Едно добро,  УС , София
219.2 Огън на пречистване ( втори вариант )
Като се пречисти, жертвата се превръща в артериална кръв, която се разнася по тялото, да го храни. В този смисъл дълбокото дишане е необходимо за пречистване на жертвата, която влиза в олтара. В психическо отношение жертвата не е нищо друго, освен чувства.
15.12.1935г.
220. По новия начин. Коприненият конец,  УС , София
220.2 Коприненият конец ( втори вариант )
И човек почва да съжалява за жертвата, която е направил.
29.12.1935г.
221. Вас ви нарекох приятели,  НБ , София
По едно време видел, че друг един октопод се задал отнякъде и се хвърлил върху първия, с намерение той да вземе жертвата. Другият казал: На мене се пада жертвата.
5.1.1936г.
222. Знайният Бог, УС , София
222.2 Знайният Бог ( втори вариант )
Жертвата не изкупва греховете.
19.1.1936г.
223. Непроменливи величини, УС , София
223.2 Устойчиви величини ( втори вариант )
Как се изкупва жертвата на растенията и животните? – Чрез работа.
26.1.1936г.
224. Слуги на Доброто, УС , София
224.2 Слуги на доброто ( втори вариант )
Така ще разберете, какво представя жертвата и за кого трябва да се жертвате.
8.3.1936г.
225. Абсолютна справедливост, УС , София
По който начин и да е помощта, каквато и жертва да се даде, стига да е Волята Божия, на място е жертвата.
29.3.1936г.
226. Да се възприеме Словото, УС , София
226.2 Възприемане на словото ( втори вариант )
Ще кажеш на човека, че го обичаш, но той веднага ще те пита, какво нещо е обич. – Гори ми сърцето от любов. – Какво нещо е горенето? – Готов съм на всички жертви. – Какво представя жертвата? – Искам да те гледам. – Защо искаш да ме гледаш?
1.7.1936г.
227. Вяра безгранична и любов безгранична, ООК , София
Жертвата е външно изявление на вярата. Ние подразбираме жертвата на Христа. Жертвата, това е естественото положение на вярата.
29.8.1936г.
228. Проявеният и непроявеният, СБ , София
Когато наблюдавате, как змията се увива около жертвата си, ще разберете, че тя върши това от любов. Като не може да почувствува любовта отвън, тя поглъща жертвата си, т. е. приема любовта вътрешно.
18.10.1936г.
229. Шестото чувство,  УС , София
Когато иска да хване жертвата си, тя знае какъв скок да направи.
8.1.1937г.
230. Което мислиш, става,  МОК , София
При животните, например при някои месоядни като лъва и тигъра, когато остареят и нямат зъби, за да си хванат жертвата, те отиват подир младите животни от своя род, та когато те хванат жертва и се нахранят, старите доядат останалото. Значи, в туй отношение синът приглежда бащата, защото зъбите му са паднали и не може да си лови жертвата.
230.2 Което мислиш, става ( втори вариант )
У животните, запример, в някои месоядни, лъвът, тигърът като остареят, нямат зъби, не могат да си хванат жертвата, те отиват подир младите животни от своя род, те като хванат жертва и се нахранят, старите ядат останалото, доядат останалото. Зъбите му паднали, не може да лови жертвата.
7.2.1937г.
231. Първият и последният,  УС , София
Синът се пожертва за Баща си и жертвата Му даде плод.
12.2.1937г.
232. Прави и криви линии,  МОК , София
Има диви котки, които измерват пет-десет метра и се хвърлят точно върху гърба на жертвата. Малкото коте още на една година знае както майка си да измерва и да се хвърля върху жертвата.
232.2 Прави и криви линии ( втори вариант )
По кой начин тя измерва разстоянието? Има диви котки, които на пет, десет метра измерват и се хвърлят точно на гърба на жертвата. Едно малко коте още на една година знае как да измерва да изчислява и да се хвърля на жертвата.
21.2.1937г.
233. Защо плачеш и кого търсиш?,  НБ , София
Според Христа жертвата се разбира другояче.
21.2.1937г.
234. Ликвидиране и прилагане, УС , София
След това пророк Илия се обърна към Господа с молба, да му се изяви, и след малко получи отговор на молитвата си: огън слезе от небето и изгори жертвата, която беше поставил на жертвеника.
234.2 Ликвидация със стария живот и приложение на новия ( втори вариант )
И като не получиха отговор, тогава Илия се обърна към Господа, помоли се, и не се мина много време, огън слезе от Небето и изгори жертвата, която беше турена на жертвеника.
21.3.1937г.
235. Старото отмина,  УС , София
Жертвата е доброволен акт, който има отношение към закона на любовта, а не към закона на насилието.
20.6.1937г.
236. Особености на човека,  УС , София
Може да мине много време, докато получи това благо, но жертвата ще даде своя плод.
4.7.1937г.
237. Смекчаване на злото,  УС , София
237.2 Злото и Любовта. Божественият път. Смекчаване на злото ( втори вариант )
Жертвата чрез Любовта, с която се дава Божието благо. Чрез страданията жертвата ни подтиква в нашия живот да вървим напред.
19.7.1937г.
238. Опитано е, СБ , РБ , 7-те езера
На тях предстои слизане в долината, да научат великия закон на смирението, на жертвата.
5.9.1937г.
239. Силният,  УС , София
Без да искат, те раздават хайвера си на други същества – риби, животни и хора, и така изучават закона на жертвата.
22.9.1937г.
240. Вечно подмладяване. Закон за вечна младост, ООК , СБ , РБ , София
Положението на всекиго едного от вас зависи от жертвата, която можете да направите заради любовта, ако сте готови всичко да сторите за Божията любов.
Та на вас ви оставям да се занимавате със закона на жертвата, която Любовта изисква. Законът на жертвата, която знанието изисква и закона на жертвата, която свободата, Истината изискват.
240.2 Закон за вечна младост ( втори вариант )
Положението на човека се определя от жертвата, която може да направи за любовта, за мъдростта и за истината. — Мъчна работа е тази. — Аз говоря за изпълнението на мъчни работи.
Разумното начало в човека придобива всичко изведнъж, И тъй, изучавайте закона на жертвата, която любовта, мъдростта и истината изискват.
26.11.1937г.
241. Великата работа на водата, въздуха, . топлината и светлината, МОК , София
Като хване жертвата, ще я разкъса, ще задоволи своя глад.
26.12.1937г.
242. Малките неща,  УС , София
Трябва да употребя часове да търся този и онзи, да им благодаря за жертвата, която са направили.
16.2.1938г.
243. Божественият глас, ООК , София
Жертвата трябва да се прави с любов.
13.3.1938г.
244. Да слушат,  УС , София
Жертвата е семето, което се посява.
29.5.1938г.
245. Всичко е възможно,  НБ , София
Учат се на земята на жертвата.
1.6.1938г.
246. Великото благо на живота, ООК , София
Щом като хване жертвата си, глътне я.
17.7.1938г.
247. Качества на езика, СБ , РБ , 7-те езера
Защо обичате водата? Заради благата, които носи, както и за жертвата, на която ви учи.
12.8.1938г.
248. Милосърдие, СБ , РБ , 7-те езера
Значи, милостта стои по-горе от жертвата. Жертвата е външна страна на нещата. В този смисъл, човекът на жертвата не означава високо издигнат човек.
21.10.1938г.
249. Анализи,  МОК , София
Забелязва се в тия, месоядните животни, дивите котки например, жертвата се намира на 10, 15, 20 крачки, те измерват и като се хвърлят, точно измерват туй пространство.
Овцата, след като пасе дълго време, образува млякото и казва на детето: „Иди отзад, сучи.“ Тя не го туря, даже не туря главата, но казва: „Иди сучи, вземи цицката.“ Какви бяха съображенията на вълка да туря жертвата на своите деца? Забележете, там, дето е вимето на овцата, там започва човешката еволюция.
30.10.1938г.
250. Силата на човека, УС , София
Вие може да ми кажете: „Този псалом ли се намери да четете?“ „Приведете жертвата, вързана с въжета, до роговете на олтара.“ (27 ст.) Може да се разбере, че човек да жертва някой вол, някое агне – да се вържат тия жертви.
25.12.1938г.
251. Страдание и радост, УС , София
Та казвам: Всякога правете жертвата намясто, за да дойде Божията Любов във вас.
8.2.1939г.
252. Надежда, вяра и любов, ООК , София
Вие ще бъдете благоугодни на вашия свят само тогава, когато започнете да оценявате жертвата, която правят ония същества, които живеят във вас.
19.3.1939г.
253. Любов и вяра към Бога, вяра към себе си,  НБ , София
Овцата учи закона на жертвата.
19.4.1939г.
254. Големите блага, ООК , София
Четирите е законът на жертвата.
3.5.1939г.
255. Иде и иди, ООК , София
Жертвата в света е, което увеличава светлината на вашия ум, топлината на вашия живот и силата на човека! Във всяко самопожертвуване човек придобива три неща: светлина, топлина и сила.
16.6.1939г.
256. Нормалният човек,  МОК , София
Всички месоядни животни като хванат жертвата си, най-първо разтърсват животното, за да се освободят от набраната енергия.
25.6.1939г.
257. С човешки и ангелски езици,  НБ , София
Казвам: Само че жертвата трябва да принесе полза. Философската страна седи, че в жертвата стават подобрения на един живот. Жертвата може да бъде само в един разумен свят. Благото на човека седи в жертвата, която той може да направи за доброто, но щастието на човека седи, когато направи жертва за злото.
2.7.1939г.
258. Вам завещавам царството,  НБ , София
Закон има на жертвата.
5.7.1939г.
259. Дрехата на Любовта, ООК , София
Ние имаме криво разбиране за жертвата.
23.7.1939г.
260. Вратата на любовта, СБ , РБ , 7-те езера
Възползван от жертвата му, Буда го извадил от огъня, отрязал част от него и задоволил глада си. Днес аз се отплащам за жертвата, която той направи за мене.
29.11.1939г.
261. Божествената топлина, ООК , София
И заради жертвата, която житото прави за нас, ние обичаме житото повече, отколкото другите растения.
Жертвата, която прави за другите хора, да я прави на радо сърце.
17.12.1939г.
262. Идете в Галилея,  НБ , София
Не е въпросът да правиш за Бога нещо от страх, но да знаеш какво нещо представя жертвата.
И тогава, като дойдете до жертвата, казвате: „Как можем да се жертвуваме?“ Значи, всички могат да се жертвуват за нас, а ние да не се жертвуваме за никого.
7.1.1940г.
263. Два момента,  УС , София
Взаимна е жертвата.
7.1.1940г.
264. Познаване на великото,  НБ , София
Чрез страданието ние си съставяме понятие за жертвата.
14.1.1940г.
265. Реална и идеална обстановка на нещата,  НБ , София
Димът от неговата жертва се разстилаше към небето, което показваше, че Бог приема жертвата му. Каин избра от най-хубавото жито и го принесе в жертва на Бога, но димът от неговия жертвеник слизаше към Земята – не прие Господ жертвата му. Тогава Каин започна да мисли: „Ако Авел принесе едно агне и Бог прие жертвата му, то ако аз принеса в жертва Авела, навярно Бог ще приеме моята жертва.“ Така разсъждавал Каин.
Той каза на Господа: „Не съм стражар на брата си, да го зная къде ходи.“ Тогава Бог му каза: „Кръвта на брата ти вика към Мене.“ Каин се обърна към Бога с думите: „Защо ме гониш от лицето Си? Аз исках да Ти принеса жертва и принесох от своето жито, но Ти не прие жертвата ми.
21.1.1940г.
266. Ако имате вяра,  НБ , София
По този начин ти изучаваш закона на жертвата.
21.2.1940г.
267. Любов към себе си, любов към ближния си, любов към Бога, ООК , София
Те изучават първата степен на жертвата.
3.3.1940г.
268. Става истина,  НБ , София
Първото нещо е жертвата. Жертвата приготвя пътя за истинската любов в света. За да станат хората гениални, светии, талантливи, непременно трябва да започнат с жертвата в света.
14.7.1940г.
269. Верен и истинен,  НБ , София
На Земята един голям извор, който тече, той показва закона на жертвата.
17.7.1940г.
270. Пробуждане на космичното съзнание, ООК , София
Числото 14 е число на жертвата.
24.7.1940г.
271. Частите и цялото, ООК , СБ , РБ , Мусала
271.2 Закон за частите и за Цялото ( втори вариант )
Жертвата трябва да бъде разумна.
30.8.1940г.
272. Прилежание, СБ , РБ , София
Каин уби Авел от завист, че жертвата на Авел била прието от Бога, а неговата – не била приета.
15.9.1940г.
273. Разбрани и неразбрани езици, СБ , РБ , София
Значи жертвата на Авел била приета, а на Каин не била приета, защото времето щяло да се развали.
Като се огорчил, Каин започнал да разсъждава: „Брат ми принесе в жертва живо същество и Бог прие жертвата му.
24.11.1940г.
274. Новият век,  НБ , София
Ако не искаш и се откажеш, ще дойде смъртта, пак ще направиш жертвата.
4.12.1940г.
275. Животъ, сила, здраве, ООК , София
Жертвата прави човѣка по-силенъ и по-голѣмъ. Туй е законътъ на жертвата. (Нѣкой) казва: „Азъ не искамъ да се жертвувамъ“. Ако ти не си готовъ да се жертвувашъ за Господа, ако ти не си готовъ да се жертвувашъ за ближнитѣ си, ако ти не си готовъ да се жертвувашъ за себе си – жертвата за себе си е на мѣсто, жертвата за ближнитѣ е на мѣсто, жертвата за Бога е на мѣсто, но ще ги туримъ последователно.
275.2 Животъ, сила, здраве ( втори вариант )
Жертвата прави човека по-силен и по-голям. Туй е законът на жертвата. (Някой) казва: „Аз не искам да се жертвам.“ . Ако ти не си готов да се жертваш за Господа, ако ти не си готов да се жертваш за ближните си, ако ти не си готов да се жертваш за себе си – жертвата за себе си е на място, жертвата за ближните е на място, жертвата за Бога е на място, но ще ги турим последователно.
19.1.1941г.
276. Новото в живота .,  НБ , София
Та казвам: Не се плашете от отстъпването и от жертвата, която човек може да направи в света.
14.2.1941г.
277. Живот, светлина и сила,  МОК , София
Види се, усилието, което правят, след като хванат противника, жертвата, която трябва да ядат, е хубаво.
6.4.1941г.
278. Ще бъде развързано,  НБ , София
Той ще дойде до жертвата. Ще мине човек през жертвата.
2.5.1941г.
279. Правата мисъл,  МОК , София
Как лъвът се хвърля върху жертвата си или как една змия напада жертвата си?
6.6.1941г.
280. Новият морал,  МОК , София
Когато жертвата не става тъй, както трябва, всякога имаме този порядък, който сега имаме.
9.7.1941г.
281. Невидимитѣ погрѣшки, ООК , София
Змията, която сега гълта жертвата си цѣла, по-напредъ не ги гълташе.
281.2 Невидимите погрешки ( втори вариант )
Змията, която сега гълта жертвата си цяла, по-напред не ги гълташе.
26.8.1941г.
282. Новият път, СБ , София
282.2 Новият път ( втори вариант )
То е жертвата, която хората трябва да принесат.
31.8.1941г.
283. Служение с Любов, СБ , УС , София
Бог благоволи към Авел и прие жертвата му, а от Каин не прие. Каин си мислеше: „Ако Бог прие жертвата на Авел – агне, колко повече ще приеме моята. Не само че жертвата му не се прие, но той чу гласа на Бога, Който го питаше: „Каин, къде е брат ти?“ – „Не съм стражар, Господи, да ходя по следите му.“ Каин направи престъпление – уби брат си, а след това излъга, че не знае къде е.
7.9.1941г.
284. Възелът,  НБ , София
Жертвата седи в онова вътрешно разбиране.
284.2 *** (Беседата няма посочено заглавие) ( втори вариант )
Жертвата седи в онова вътрешно разбиране.
17.9.1941г.
285. Четирите положения, СБ , София
Бог живее във всички същества и чрез закона на жертвата позволява на едни да се жертват за други.
29.10.1941г.
286. Разумна почивка, ООК , София
Казвам: Едно-то е пролетта, началото на живота, две-то е лятото, жертвата е то. Като дойде до жертвата, там идат всички противоречия.
7.12.1941г.
287. Мнозина звани,  НБ , София
Благоприятна е жертвата, на която димът не пъпли по земята, но върви направо нагоре. Като принесоха жертва, димът от жертвата на Авела отивал нагоре, а тоя на Каина пъплел.
25.1.1942г.
288. Не съдете, но садете!,  НБ , София
Ако аз за Бога нищо не съм пожертвувал, защо ще жертвувам за другите? – Най-първо трябва да покажа жертвата си към Този, Който ме е обикнал и направил много работи заради мене.
6.2.1942г.
289. Организиране,  МОК , София
Казвам: При сегашните условия, кое е необходимо за хората? Кое е необходимо за месоядните животни? Най-необходимо е да имат здрави зъби, да имат здрави крака, че като хванат жертвата, да я държат здраво.
8.2.1942г.
290. И пак пишеше,  НБ , София
Казват, че животните са глупави, как са глупави? – Кобрата, която вие мислите глупава, измислила такава отрова, че като ухапе за една минута умира жертвата ѝ.
18.2.1942г.
291. Изгрява слънцето, ООК , София
Жертвата не е нищо друго, освен да дадем нещо от себе си, за да се избавим от едно зло. Жертвата е избавление от едно зло, което е излязло от доброто.
3.4.1942г.
292. Умни, добри и справедливи,  МОК , София
Да хване жертвата си да я задържи.
3.5.1942г.
293. Животът за любовта,  УС , София
Жертвата произтича от съвсем други съображения, които са вътре в самото битие.
Любовта изключва жертвата. Жертвата не е, която дава живот на хората. Жертвата може да те избави от страданието, но живот никога не може да ти даде.
10.5.1942г.
294. Без сол,  УС , София
Нас, съвременните хора, ни е страх от жертвата. Жертвата е свободен билет, отвор в човешкото сърце да влезеш. Христос се жертва, за да влезе в Божествения свят, да може да въведе всичките души, да им даде пример, че и те по същия закон на жертвата да влязат.
24.5.1942г.
295. Любов, вяра и надежда,  УС , София
Жертвата нищо не се ползва.
3.6.1942г.
296. Служене, ООК , София
Чрез жертвата се учим на служене.
5.8.1942г.
297. Ценни добродетели, СБ , РБ , София
За да се ползуват от Божиите блага, те трябваше да научат закона на жертвата. Истински учените са хора на жертвата и на любовта.
9.8.1942г.
298. Наследници на земята, СБ , РБ , София
Той ще оцени жертвата, която тя прави за него, и ще й благодари.
16.8.1942г.
299. На зазоряване, СБ , РБ , София
Вижте, какво прави лъвът, когато хване жертвата си.
Савел разбра, че на жертвата, която Христос даде за цялото човечество, заслужава да се отговори пак с жертва.
20.9.1942г.
300. Смисълът на живота, СБ , РБ , УС , София
Не можа ли да кажеш на кобрата тебе да ухапе, а не детето? Така поне щеше да приложиш закона на жертвата.
27.9.1942г.
301. Проявление,  НБ , София
Защото християнството, така, както е разбрано, то е закон на жертвата. Християнството още не е християнство на Любовта, но на жертвата.
25.10.1942г.
302. Възлюблени,  НБ , София
Авраам беше готов за жертвата.
11.11.1942г.
303. Малкият опит, ООК , София
Трябва да дойдем до жертвата в Божествения свят.
Като принасят жертва, най-големите късове от жертвата изваждаха с вилушка, най-мазните парчета вземаха свещениците.
13.11.1942г.
304. Бяло и черно,  МОК , София
По какво се отличава жертвата на Любовта? Казва: Нали ме обичаш, пожертвай се. По какво се познава жертвата на обичта или на любовта? Вие как ще познаете, една ваша приятелка по любов ли го прави, или не го прави по любов? Какви са признаците? Ради имал любов, понеже запалили собата.
13.12.1942г.
305. Усмихвай се,  УС , София
Ние не разбираме какво нещо е жертвата. Жертвата е да ни изяви любовта на Бога.
27.12.1942г.
306. Търсете, хлопайте, искайте,  НБ , София
Няма по-красиво нещо от жертвата. Жертвата, то е бъдещето.
27.12.1942г.
307. Човешка, ангелска и Божествена любов,  УС , София
Нейния възлюблен обиква заради жертвата, която е направила, че е напуснала баща си и майка си.
Не са направили жертвата, която трябваше да дадат. Защото, или по любов ще жертваш, или по закон – не може да се избавиш от жертвата.
24.1.1943г.
308. С благодат и истина, НБ , София
Отива в това време Илия и казва: „Да принесем жертвоприношение на Бога и Онзи Бог, Който изпрати огън да пояде жертвата, Той е Бог.“ Събират се 400 души лъжливи пророци и от сутринта започват да викат: „Ваале, Ваале, Ваале!“. Тогава Илия направил жертвоприношение, заколва жертвата, помолва се и след известно време слиза от небето огън и пояда жертвата.
25.4.1943г.
309. Движение, учение и работа, НБ , София
Нека разбираме жертвата в какво седи.
30.5.1943г.
310. Път на избавление,  УС , София
Всичките радости в живота произтичат от жертвата, която ние правим за любовта Божия. Всичката радост и веселие произтича от жертвата, която правим за Божията мъдрост.
15.8.1943г.
311. Същественото в живота, СБ , РБ , София
Като се натъкнаха на закона за жертвата, евреите започнаха да колят агнета, овце, кокошки – да ги принасят в жертва, за да омилостивят Господа, но Той им отговори чрез пророците.
8.9.1943г.
312. Възприемане и предаване, СБ , РБ , София
Двата закона заедно представят жертвата, която влиза в живота.
15.9.1943г.
313. Добри плодове, СБ , РБ , София
Паякът може ли да пише като човека? Той може само да прави паяжина, в която да лови жертвата си.
24.10.1943г.
314. Плодовете на Духа,  УС , София
314.2 Плодовете на Духа ( втори вариант )
Когато говорим за жертвата, казваме да дадем.
28.11.1943г.
315. Човешка и Божествена любов,  УС , София
Жертвата има отношение към здравия, силния, учения и богатия.
И старият гради къщи, но в умствения свят; и той говори за любовта, че трябва да се обичаме, да се жертвуваме, но сам не може да прояви нито любовта, нито жертвата.
Какво, в същност, е жертвата, и кой може да се жертвува? Само богатият може да се жертвува, Той може да принесе сърцето и ума си в жертва.
315.2 Човешка и Божествена любов ( втори вариант )
Жертвата не е за слабите или бедните хора.
29.12.1943г.
316. Малкото добро, ООК , София
316.2 Малкото добро ( втори вариант )
С колко години искате сега да се подмладите? На колко години бихте избрали да се подмладите? Коя е истинската възраст, която ви е приятна? Четиринайсет е закон на жертвата.
22.3.1944г.
317. Новото в живота, ИБ , ПС , Мърчаево
Аз разбирам две неща в жертвата. Христос се пожертвува за хората, но имаше увереност, че после ще оживее в Новия Живот, а не да умреш при жертвата.
317.2 Новото в живота ( втори вариант )
Димът от жертвата му възлизаше нагоре.
Жертвата не иска смърт.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.