Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


1897г.
1. Тайните на Духа, ИБ , Варна
Ей, Господи, ела, ний ето Те очакваме, да бъде всичко според желанията на душата Ти и според благата Ти Воля.
Съм ли Аз Един, който трябва да се презира? И ако се съдите, ще се оправдаете ли, ако Ме преследвате, ще постигнете ли целта си и ако Ме хулите, ще се възвисите ли? Ще приемете ли блага от езика си и благодат от сърцето си? И ще ли се утешите след подвига и намерите мир след победата си? Роде лукавий и нечестивий, против кого въставате, против Мен ли? Против кого се борите и кого защищавате, какво гоните и какво ще намерите? Синове лукави, погледнете на делата си, що вършите; сте ли изгубили поне всяка искра на честност и справедливост? Що е този вопъл, който се донася от лицето на Земята до Мен, жилище ли стана тя на нечестие и вертеп на разбойници? Против кого дигате бран с измишленията на сърцата си? Ще постигнете ли желанията на душата си?
Желанията на Духа ти са благопристойни и мислите на сърцето – пълни с Благост, изходящи от Бога.
14.9.1897г.
2. Тайните на духа. „Ла Елохим Хахарец.“, ИБ , София
Ей, Господи, ела, ний ето Те очакваме, да бъде всичко според желанията на душата Ти и според благата Ти воля.
Съм ли Аз Един, който трябва да се презира? И ако се съдите, ще се оправдаете ли? Ако Ме преследвате, ще постигнете ли целта си? И ако Ме хулите, ще се възвисите ли? Ще приемете ли блага от езика си и благодат от сърцето си? И ще ли се утешите след подвига и намерите мир след победата си? Роде лукавий и нечестивий, против кого въставате, против Мене ли? Против кого се борите и кого защищавате? Какво гоните и какво ще намерите? Синове лукави, погледнете на делата си що вършите; сте ли изгубили поне всяка искра на честност и справедливост? Що е този вопъл, който се донася от лицето на земята до Мене, жилище ли стана тя на нечестив и вертеп на разбойници? Против кого дигате бран с измишленията на сърцата си? Ще постигнете ли желанията на душата си?
Желанията на духа ти са благопристойни и мислите на сърцето - пълни с благост, изходящи от Бога.
2.2 Тайнитѣ на духа. „Ла Елохимъ Хахарецъ.“ ( втори вариант )
Ей Господи ела, ний ето те очакваме, да бѫде всичко споредъ желанията на душата ти, и споредъ благата ти воля.
Съмъ ли азъ единъ който трѣбва да се прѣзира? И ако се сѫдитѣ ще се оправдаете ли? Ако ме прѣслѣдвате ще постигнитѣ ли цѣльта си? И ако ме хулитѣ, ще се възвиситѣ ли? Ще приемете ли блага отъ езика си и благодатъ отъ сърдцето си? и ще ли се утѣшите слѣдъ подвига, и намѣрите миръ слѣдъ побѣдата си? Роде лукавий и нечестивий, противъ кого възставате, противъ мене ли, противъ кого се борите и кого защищавате? Какво гоните и какво ще намѣритѣ? Синове лукави погледнете на дѣлата си, що вършитѣ, сте ли изгубили поне всѣка искра на честность и справедливость? Що е този вопълъ, който се донася отъ лицето на земята до мене, жилище ли стана тя на нечестие и вертепъ на разбойници? Противъ кого дигате бранъ съ измишленията на сърдцата си? Ще постигнете ли желанията на душата си.
Желанията на духъ ти сѫ благопристойни, и мислитѣ на сърдцето пълни съ благость изходящи отъ Бога.
22.7.1900г.
3. Седем разговора с Духа Господен - Разговор седми - Заключение, ИБ , Нови Пазар
Желанията им за всяко добро и благородно дело ще се изпълнят.
1903г.
4. Своенравието, ИБ ,
За него желанията на другите не важат нищо.
28.8.1907г.
5. Годишна среща на Веригата, Варна, 1907 г., СБ , Варна
На всякой един от вас ще се даде онова, от което има нужда – само дръжте чисти желанията си.
22.8.1908г.
6. Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г., СБ , Варна
Обаче виждаме, че всички блага не са еднакво разпределени – защо? Защото желанията не са едни и същи.
28.8.1909г.
7. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Всякой един от нас написа желанията си за народа върху една бюлетинка и всички ги сложихме на масата.
Тия мисли, които съм имала на Земята, понеже са тежки, не мога да ги взема със себе си; желанията също така не мога да взема.
Сега да вземем например мислите и желанията. Следователно на такъв човек, който не е господар на мислите и желанията си, не може да се даде свобода, защото ще се увлече и ще си направи по-голяма пакост.
Ако не ни се отговори на много молитви, то е, защото желанията ни и исканията ни не са оформени.
27.8.1910г.
8. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
Мнозина изказаха желанията си, след което г-н Дънов добави:
Прочее, ние имаме работа с един свят организиран, който държи сметка за желанията ви, та изпитът е много строг.
14.1.1911г.
9. Добро сърце и добър ум, ИБ , В.Търново
Мислите и желанията – духовното тяло.
4.3.1912г.
10. Упование на Господа, ИБ ,
Ний имаме съобщение с Бога посредством нашето тяло, пространството, сърцето, ума, мислите и желанията ни.
14.4.1912г.
11. И гласът му се чува, ИБ ,
Забележете закона за мислите и желанията в свръзка с обществото, в което пребивавате и живеете.
6.9.1912г.
12. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Ние сме носители на желанията на природата.
Каквито са мислите и желанията, такива ще бъдат и духовете, които Господ ще прати на работа с нас и около нас.
20.10.1912г.
13. Обсадно положение, ИБ ,
Така и ние трябва да държим само желанията, които може да се реализират.
30.12.1913г.
14. Онова, което ще повдигне човека, ИБ ,
Желанията и мислите, това са скритите семена на Божествения живот.
19.1.1914г.
15. Поздрав за новата 1914 г. Към всички, ИБ , София
Чрез сърцето ни тя пуща в материалния свят корени - това са желанията. Желанията и мислите са соковете на душата, които я правят добра, дават й възможност да принесе плодове на доброто. И тъй както светлината превръща соковете в растителен и плоден материал, тъй и Божествената виделина превръща мислите и желанията ни в добри дела - плодовете на душата.
29.4.1914г.
16. Познайте Истината и Истината ще ви, ИБ , Бургас
Мислите и желанията са камъни от една кариера, от които се гради бъдещото човешко тяло, а то е духовното.
10.5.1914г.
17. Талантите, НБ , София
Имате син с един талант, пращате го в странство да следва по философия или медицина или по някое изкуство; той ви пише: „Татко, прати ми 4–500 лева, защото ми трябват за това и онова“, а всъщност взема парите и гуляе по шантаните; минават 2–3–7–10 години, синът не свършва, бащата си казва: „А, то е много дълбока наука“; похарчва по него 20–30,000 лева и очаква от него много нещо; след 7 или 10 години синът се връща, но освен дето не припечелил знания, освен дето похарчил толкова средства, той се връща с 10 градуса по-долу, съвсем разкапан, развратен в мислите и желанията си, и тогава бащата казва: „Защо, Господи, ми го даде?“ Дали Господ ти го е дал, или ти сам го взе? Когато един крадец открадне петачета, които не вървят, дали онзи, който ги е имал, е виноват? Не, сам крадецът, който ги е откраднал.
23.8.1914г.
18. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
Там се култивират желанията.
4.10.1914г.
19. Необходимостта да познаваме Бога, НБ , София
Средата, в която може да живее нашето сърце, това са желанията; средата, в която човешкият ум може да живее и се развива, това са мислите: без мисли човешкият ум се атрофира, без желания човешкото сърце тъй също.
21.11.1914г.
20. В начало бе, НБ , София
И тъй, под думата ''Слово'' разбирам онова разумно Начало, което твори и създава у нас и мислите, и желанията, и действията.
И така, трябва да гледаме на мислите и желанията, които имаме, като на дадени нам. Всяка мисъл идва и заминава, не можете да я задържите, Да немислите, че можете да задържите и желанията. Някой човек може да бръкне в сърцето ви и да грабне желанията ви. Когато има движение, когато има размяна на мислите и желанията, които препращаме, ще получим съответните сокове на Живота.
20.12.1914г.
21. Учителите, НБ , София
Ония, които трябва да влязат в училището, трябва да бъдат чисти: чистота в мислите и в желанията е необходима.
23.1.1915г.
22. Но Син Человечески, кога дойде, дали ще намери вяра на земята, ИБ , Бургас
С тая вяра човек ще създаде своята форма на волята, форма на желанията и пр.
23.5.1915г.
23. Новото основание, НБ , София
Най-дълбоката мисъл, до която ние проникваме, то е първата основа, първата опорна точка; желанията – това са втората основа, втората опорна точка, а това, което ние наричаме воля, това е процесът на градене.
17.8.1915г.
24. Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ , В.Търново
Те са всъщност определени, но понеже мислим, че не са определени, всеки ден в желанията си да ги определим, ние ги забъркваме.
5.9.1915г.
25. Свобода на Духа,  НБ , София
Под думата „свобода“ разбираме един свободен живот, разбираме вътрешния смисъл на нещата, техните отношения – отношенията на мислите, желанията и волевите побуждения, които се проявяват в света.
8.10.1916г.
26. Поради радостта, НБ , София
Това значи човек да живее в желанията си, в мислите си, в идеите си.
22.10.1916г.
27. Да я не пия ли?,  НБ , София
27.2 Да я не пия ли? ( втори вариант )
Мохамед, като наблюдавал това нещо, казал си: „Ако една мравка може да успее в постигане на желанията си, толкова повече аз."
5.11.1916г.
28. Христа да придобия,  НБ , София
И когато започнете да различавате желанията на тялото (защото то понякога иска да се разхожда, а понякога иска да си почива), тогава можете да се качите на своя кон, т.е. на своето тяло, но ще знаете, че тази разходка не е твоя, а разхождаш коня си.
16.11.1916г.
29. Петте разумни девици,  НБ , София
Нещастията и страданията на хората се дължат на факта, че и те, като двете сестри, са пожелали да се оженят за царския хлебар и царския месар и, като постигнали желанията си, казват: Не заслужава човек да се жени.
Чрез нея той иска да обясни, защо хората на физичния свят се раздвояват в мислите и желанията си, а духовните хора не се раздвояват.
29.2 Петте разумни и петте неразумни деви ( втори вариант )
Царският син искал да реализира желанията им и на сутринта извикал и трите сестри, и изпълнил желанията им.
24.12.1916г.
30. Ще бъдат научени,  НБ , София
Какво представя ангелът? Човек има физично тяло, тяло на желанията и умствено тяло. Ангелът, обаче, е лишен от тяло на желанията, поради което той няма възможност да греши. Значи, Христос се придружава от ангели и светии, т.е. от хора без тяло на желанията. Ако искаш да станеш ангел или светия, трябва да се откажеш от своето тяло на желанията.
Така и котката понякога мига, иска да докаже на мишката, че няма вече тяло на желанията, да не се страхува от нея. Човек трябва да се освободи от тялото на желанията.
Това е резултат на желанията на физичното тяло в човека. Щом започне да се развива тялото на желанията, детето става капризно, своенравно.
В това отношение, всички хора са герои-мъченици. – Защо са мъченици? – Защото са дали първо място на своето тяло на желанията, а са изместили Бога от себе си.
30.2 Ще бъдат научени ( втори вариант )
За да станеш ангел, светия, трябва да се освободиш от тялото на желанията.
Всички лошавини стоят в желанията на това физическо тяло.
1.1.1917г.
31. Братът на най-малките,  ИБ НБ , София
През втория период, т.е. през Слънчевия, Духът е слязъл до астралния свят и е образувал тялото на желанията.
31.2 Братътъ на най-малкитѣ ( втори вариант )
Прѣзъ втория периодъ, т.е. прѣзъ Слънчевия, Духътъ е слѣзълъ до астралния свѣтъ и е образувалъ тѣлото на желанията.
18.1.1917г.
32. Достатъчна ти е моята благодат, ИБ , София
Вие имате смътно понятие за Бога, трябва да имате интелигентно чувство, да разбирате мислите и желанията на душата, а не на тялото.
21.1.1917г.
33. Двамата господари,  НБ , София
И тъй, първият принцип е крайно алчен, ненаситен, в него желанията нямат граница.
28.1.1917г.
34. Все що е писано,  НБ , София
Затова Христосъ иска да побѣдимъ грѣховетѣ си, да побѣдимъ мислитѣ си, желанията си, действията си въ себе си, да ги подчинимъ и да се подигнемъ заради Господа.
34.2 Все що е писано ( втори вариант )
Мислите и желанията на човека се въплътяват в такава форма, която отговаря на тях. Формите се създават според мислите, чувствата и желанията.
8.2.1917г.
35. Хигиена на човешката душа, ИБ , БС , София
Мислите и желанията ви искат храна, дрехи, вие не им ги давате и те измират.
Мислите и желанията са дрехи, в които се обличат Божествените духове.
18.2.1917г.
36. Познание. Самопожертвуване,  НБ , София
36.2 Всичко ми е предадено ( втори вариант )
Какво представят користолюбието и безкористието? Те могат да се уподобят на богатия и на бедния, които са се явили пред Господа да изкажат желанията си.
22.3.1917г.
37. Кръстът,  НБ , София
Ще ви питам сега какви са желанията ви и накъде са насочени – към земята ли, месце за храна ли търсите? От хиляди години хората ядат животните и растенията, но не е това, което спасява.
29.3.1917г.
38. Волята Божия, ИБ , БС , София
Чистота и искреност вложете в мислите, в желанията и в душата си и Любовта ще се прояви, и Бог ще ви благослови, и Небето ще се стреми да възрасти всичко, посято от Бога във вас.
1.4.1917г.
39. Виделината,  НБ , София
Тя е хиляди пъти по-реална от този свят: тя създава човешката мисъл, желанията, тя е проводник в духовния свят и съществува във вид на съвремения етер; тя е обвивка на човешкия дух, на човешкия ум, и без нея никой не може да мисли и да чувства.
Ако преобладава червеният цвят, тя е жена на желанията, променчива е.
8.4.1917г.
40. Яков и Исав,  НБ , София
Значи, някои хора постигат желанията си чрез страдания, които ги облагородяват. Те постигат желанията си по друг път и пак се облагородяват.
Мислите и желанията на човека също така се раждат, живеят известно време и умират.
15.4.1917г.
41. Радвайте се, НБ , София
Мислите и желанията на човека са неговите деца, т.е. нивата, която той трябва да разоре, очисти и посее.
6.5.1917г.
42. Вземане и даване,  НБ , София
Достатъчно е да сгъсти желанията и мислите си, да ги превърне в течни и твърди тела, за да станат реални и видими за всички.
20.5.1917г.
43. Доброто съкровище,  НБ , София
Мнозина бързат, искат веднага да реализират желанията си, а с това се осакатяват.
Човек трябва да бъде внимателен в желанията си, да не се забравя.
31.5.1917г.
44. Простотата, ИБ , БС , София
Има ли човек такъв калпак, и в мислите, и в желанията му ще има порядък; няма ли такъв калпак, работата е зле.
3.6.1917г.
45. Бог е Дух,  НБ , София
Защо? – Защото Бог разбира нуждите ви, знае желанията ви и, за да ви услужи, ще заповяда на приятелите ви, в които живее, да изпълнят Неговата воля.
10.6.1917г.
46. Дали може,  НБ , София
Като не може да реализира желанията си, някой мисли, че съдбата го преследва.
46.2 Дали може ( втори вариант )
Като не може да реализира желанията си, нѣкой мисли, че сѫдбата го преследва.
22.3.1918г.
47. ЧИСЛОТО 153, ИБ , Варна
Тук жаравата в тоя стих означава Божествения огън, новия живот, а рибата е емблема на астралния свят, свят на желанията. И тъй, трябва да се мине през Божествения огън, за да се изпекат желанията.
10.6.1918г.
48. Съхранение на душевната енергия, ИБ , БС , София
Подобно е положението и с мислите: в окултен смисъл има мисъл чисто физическа, има мисъл на желанията, има и духовна мисъл. Мислите на желанията са тези, от които съвременното общество страда, т.е. епохата, в която хората живеят днес, е такава.
21.7.1918г.
49. Радостни и търпеливи,  НБ , София
Тези същества, заедно с вас, ще реализират желанията ви, и Надеждата ви ще се оправдава.
49.2 Радостни и търпеливи ( втори вариант )
Тѣзи сѫщества, заедно съ васъ, ще реализиратъ желанията ви, и надеждата ви ще се оправдае.
23.7.1918г.
50. Заведеевата майка,  НБ , София
Следователно когато Бог отказва да задоволи желанията ни, то е, защото искаме да оженим две жени за един мъж, или двама мъже за една жена.
50.2 Заведеевата майка ( втори вариант )
Следователно, когато Богъ отказва да задоволи желанията ни, то е, защото искаме да оженимъ две жени за единъ мѫжъ, или двама мѫже за една жена.
4.8.1918г.
51. Доброто вино,  НБ , София
Ако продължавате да вървите по пътя, по който сте тръгнали, след сто години най-много, от вас ще останат само кости; мислите и желанията ви ще се пръснат в пространството.
51.2 Доброто вино ( втори вариант )
Ако продължавате да вървите по пѫтя, по който сте тръгнали, следъ сто години най-много, отъ васъ ще останатъ само кости; мислитѣ и желанията ви ще се пръснатъ въ пространството.
11.8.1918г.
52. Две жени,  НБ , София
Кръвта има отношение към желанията. Каква полза има човек от желанията си, ако те постоянно изтичат навън? Когато кръвта изтича, човек постепенно отслабва: краката му не го държат, ръцете – отмаляват, и той усеща виене на свят; чувствата му се изопачават: той става недоволен, песимист, не може да търпи хората, започва да ги подозира, че не се отнасят добре с него. Всяка дисхармония в желанията произвежда кръвотечение.
При Вярата всички факти са неразривно свързани; между причините и последствията на нещата също има връзка; желанията произтичат едно от друго и са в хармония помежду си. При суеверието фактите не са свързани помежду си; между причините и последствията на нещата няма тясна връзка; желанията са разхвърляни и в дисхармония помежду си.
Като регулира мислите и желанията си, човек калява своята воля.
Сегашните хора трябва да организират желанията си, а не да ходят по течението им. Мислите, желанията и постъпките на хората се диктуват от Разумни същества, които се различават едни от други по степента на своята интелигентност.
52.2 Дветѣ жени ( втори вариант )
Кръвьта има отношение къмъ желанията. Каква полза има човѣкъ отъ желанията си, ако тѣ постоянно изтичатъ навънъ? Когато кръвьта изтича, човѣкъ постепенно отслабва: краката му не го държатъ, рѫцетѣ — отмаляватъ, и той усѣща виене на свѣтъ. Всѣка дисхармония въ желанията произвежда кръвотечение.
При вѣрата всички факти сѫ неразривно свързани; между причинитѣ и последствията на нѣщата сѫщо има връзка; желанията произтичатъ едно отъ друго и сѫ въ хармония помежду си. При суевѣрието фактитѣ не сѫ свързани помежду си; между причинитѣ и последствията на нѣщата нѣма тѣсна връзка; желанията сѫ разхвърляни и въ дисхармония помежду си.
Като регулира мислитѣ и желанията си, човѣкъ калява своята воля.
Сегашнитѣ хора трѣбва да организиратъ желанията си, а не да ходятъ по течението имъ. Мислитѣ, желанията и постѫпкитѣ на хората се диктуватъ отъ разумни сѫщества, които се различаватъ едни отъ други по степеньта на своята интелигентность.
1.9.1918г.
53. Вкъщи,  НБ , София
Ако жената има низши наклонности, а мъжът е духовен, но се увлече по желанията на жена си, той поробва душата си; ако жената е благородна, с духовни стремежи, и се увлече по низшите желания на мъжа си, тя поробва душата си.
53.2 Вкѫщи ( втори вариант )
Затова е казано въ Писанието: „Не огорчавайте Духа, съ Когото сте свързани.” Ако жената има нисши наклонности, а мѫжътъ е духовенъ, но се увлѣче по желанията на жена си, той поробва душата си.
22.9.1918г.
54. Двамата братя,  НБ , София
Десетимата представляват волята, т.е. желанията в човека, затова те възнегодуваха.
Волята не трябва да негодува против желанията на сърцето и мислите на ума. Същото се отнася до мислите и желанията.
54.2 Двамата братя ( втори вариант )
Десетимата представятъ волята, т. е. желанията въ човѣка, затова тѣ възнегодуваха.
Волята не трѣбва да негодува противъ желанията на сърдцето и мислитѣ на ума. Сѫщото се отнася до мислитѣ и желанията.
27.10.1918г.
55. Двете заповеди,  НБ , София
Значи, той минава едновременно през четири свята: през физическия, дето се развива тялото; през Сърдечния, т.е. през страстите и желанията; през Умствения, т.е. през света на мисълта.
55.2 Дветѣ заповѣди ( втори вариант )
Значи, той минава едновременно презъ четири свѣта: презъ физическия, дето се развива тѣлото; презъ сърдечния, т. е. презъ страститѣ и желанията; презъ умствения, т. е. презъ свѣта на мисъльта.
7.11.1918г.
56. Който намигва, ИБ , БС , София
Защото всяка мисъл се оприда от мислите и желанията, които ви занимават.
5.12.1918г.
57. Малък разбор, НБ ,ИБ , БС , София
Под вино се разбират още всички слабости, които затъмняват човешкия ум, било то мисли, желания или действия, които дават крива насока на желанията.
Всеки, който угнетява желанията си, изопачава съда в себе си.
Различава добре действията, желанията и мислите си и с това скрепява мишците си.
Някои питат: „Защо да се молим?” За да се пречисти кръвта ти, мислите и желанията ти! Ако доброволно не се молите, то Провидението ще ви създаде условия, за да се молите.
57.2 Лемуилъ ( втори вариант )
Домътъ е човѣшкото тѣло, а умътъ, сърдцето и желанията сѫ
Чрезъ волята си тя работи върху тѣлото си, а чрезъ мислитѣ, желанията и постѫпкитѣ си укрепява мишцитѣ си.
Съзнателниятъ човѣкъ се моли. — Защо трѣбва да се моля? — За да пречистишъ кръвьта, мислитѣ и желанията си.
15.12.1918г.
58. И рече баща му,  НБ , София
Мислите и желанията са живи, могат да говорят като човек.
58.2 И рече баща му ( втори вариант )
Мислитѣ и желанията сѫ живи, могатъ да говорятъ като човѣкъ. — Възможно ли е това? — Възможно е.
2.2.1919г.
59. Като себе си,  НБ , София
Който дава ход на чувствата и желанията си, без да работи с тях, скоро се насища на любовта и казва, че няма смисъл да люби.
9.2.1919г.
60. Противоречие в съзвучието,  НБ , София
Хора, на които мислите и желанията са възвишени, лъчът, който излиза от очите им, е над плоскостта и във възходяща посока.
2.3.1919г.
61. Ако не бях дошъл,  НБ , София
Земята пък, наречена основа, плът, отхранва желанията, оформя ги и от тях образува човешкото тяло. Желанията и идеите идат от небето, а се реализират на земята.
9.3.1919г.
62. Моето иго,  НБ , София
Например, астралният свят е на желанията, умственият свят – на мисълта, а причинният – на причини и последствия на нещата.
И ако не може да задоволи желанията си, той казва, че носи иго.
Следователно, не говорете за желанията си и не страдайте за това, което не сте постигнали; използвайте знанието, което иде чрез очите ви, и мислете, какво трябва да правите всеки ден.
17.4.1919г.
63. Това учение, ИБ , БС , София
Той ще бъде като плана на оня, който преди десет години изгради във Варна едно здание, на което наскоро се събори едната стена; какво щеше да стане с чиновниците, ако бяха вътре? Следователно всеки човек, който е завършил от снизхождение, ще съгради едно лъжливо учение и мислите и желанията му ще бъдат затрупани.
Говорете истината тъй, както си е! Само така Господ ще ви научи на всичко и другите хора ще ви съдействат в мислите и желанията ви.
20.4.1919г.
64. Като го видя Петър,  НБ , София
64.2 Като го видя Петър ( втори вариант )
Под „храна" разбирам мислите, желанията, чувствата, които съществуват в света, и които ние изяждаме.
11.5.1919г.
65. Светило на тялото,  НБ , София
Желанията са човешката кръв. Така също, за да растат и да се развиват нашите мисли и желания, трябва това око да изпраща своята топлина и светлина върху мислите и желанията ни и с това да ги полива и наглежда.
18.5.1919г.
66. Гредата,  НБ , София
Ако човек може да изменя всеки ден частите на тялото си, да управлява желанията и действията на своите органи, както и на мозъка, с всичките му центрове, той ще бъде отличен човек.
19.6.1919г.
67. Призваха Исуса,  НБ ,БС , София
Не мислете, че мислите и желанията са фантастични неща – те си имат свой образ и тяло и си живеят самостойно.
Аз постепенно ще ви обяснявам всички форми, по които мислите и желанията действат, по които се градят общества, домове, култура и причините, поради които се раждат добри и лоши деца.
22.6.1919г.
68. Малкият закон,  НБ , София
Някой ще ми възрази: „Може ли човек да живее без желания?“ – Не казвам, че не трябва човек да желае, но в желанията той трябва да научи великия закон, по който да постъпва.
19.8.1919г.
69. Методи за уякчаване вътрешната връзка между хората, СБ , В.Търново
Тогаз той убива желанията си за преходни блага и потърсва друг път.
19.8.1919г.
70. Мировата Любов, СБ , В.Търново
Като възприемате тази сила, веднага свийте пръстите си и проектирайте тази сила в мислите и желанията си; така ще дадете силен подтик на живота си.
20.8.1919г.
71. Разбиране и прилагане, СБ , В.Търново
Като се срещнат двама, те най-първо се опознават с мислите си, после с желанията си и най-после с действията си.
24.8.1919г.
72. Начин за себеконтрол, СБ , В.Търново
Триъгълника ще поставите някъде в стаята или ще го носите в бележник в себе си и всяка вечер, преди лягане, ще отбелязвате по страните му точици със съответни краски, като наблюдавате върху мислите, желанията и постъпките си: доколко сте запазили равновесие, къде сте се отклонили през деня, къде куцате – изобщо дали вървите по пътя на правилното развитие.
16.11.1919г.
73. Двамата свидетели,  НБ , София
Някой път пък сърцето на дъщерята се е въодушевило, но майка ѝ, като се оженила, станала философка, ще я спре с думите: „Не се води по глупостите на твоето сърце, не го слушай! – Парички, парички! Желанията на сърцето са илюзии на младежта – трябва месце за ядене“.
30.11.1919г.
74. И отиде та се представи,  НБ , София
Под негово влияние се създала цяла школа – епикурейската, дето животът на хората изхождал от желанията на стомаха.
16.1.1920г.
75. Надеждата,  ИБ , Русе
Защо? — Защото не може да осъществи желанията на стомаха си.
75.2 III. Надеждата ( втори вариант )
Защо? - Защото не може да осъществи желанията на стомаха си.
22.1.1920г.
76. Електричеството и магнетизмът, ИБ ,ООК , София
Когато наблюдавате природата, особено когато жените са трудни, два-три-четири месеца, някои жени минават такова едно състояние: онези, у които съзнанието не се е развило, прекарват леко, но високо развитите, интелигентните, минават много голяма криза, и тази криза зависи от онова състояние на душата на детето, която влиза вътре в света на майката, заражда в нея временна дисхармония, докато майката сполучи да регулира наклонностите и желанията на детето; тогава то изгубва своето съзнание и се подчинява на волята на майката, защото майката взема надмощие, власт над детето.
9.3.1920г.
77. Девети март (22 март),  ИБ , София
Умрелият казва: „Господи, аз всичко ще дам.“ И наистина дава всичкото си месо, всичката си кръв и когато останат само костите, Господ казва: „Пуснете го вече.“ Така и в мистическия, и в християнския свят има живи месца, желанията ни, които трябва да оставим и се откажем от тях като несъществени, нереални.
11.4.1920г.
78. Отиде след Него,  НБ , София
Мислите, чувствата и желанията на човека са живи същества, с определено въздействие върху човека.
9.5.1920г.
79. Запалят свещ,  НБ , София
Само чистият в мислите и желанията си може да прогледа и проходи.
20.8.1920г.
80. Необходими условия за ученика., СБ , В.Търново
Ученикът трябва да владее ума и мислите си, да владее сърцето и желанията си.
28.12.1920г.
81. Три закона,  ИБ , Русе
Всичко, което искаме, ще се изпълни по волята ни – добро или зло, според мислите ни и желанията ни.
2.1.1921г.
82. Двата велики закона, ИБ , Русе
От плода на мислите, желанията ние ще познаем какъв е бил животът.
13.3.1921г.
83. Новият човек,  НБ , София
С други думи казано: Не допущай никакво раздвояване в мислите и желанията си.
Под „яйца“ разбирам идеите и желанията на двамата.
83.2 Новиятъ човѣкъ ( втори вариант )
Яйцата азъ наричамъ идеитѣ и желанията.
29.5.1921г.
84. Да ги изпита,  НБ , София
В астралния свят това качество се замества с интензивност на желанията.
И тъй, на земята нещата стават твърди от интензивността на желанията и на мисълта.
84.2 Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване ( втори вариант )
Ако влѣзете въ астралния свѣтъ, дѣ ще намѣрите тамъ твърдость? Тамъ твърдостьта ще намѣрите въ интензивностьта на желанията.
И тъй, нѣщата на земята ставатъ твърди отъ силата на мисъльта и интензивностьта на желанията.
5.6.1921г.
85. Ангелът отговори,  НБ , София
Ако желанията ви се разширят чрезмерно, и мислите и чувствата ви ще се разширят чрезмерно.
Наруши ли се една от тия мерки, това показва, че желанията на тоя човек са изопачени.
85.2 Ангелътъ отговори ( втори вариант )
Изгуби ли се тази вѫтрѣшна хармония, значи, желанията сѫ изопачени.
Всичко у насъ трѣбва да съсрѣдоточимъ къмъ помагане на нашитѣ братя, къмъ подобрение на нашитѣ тѣла, къмъ облагородяване на нашитѣ чувства, да станатъ тѣ по-деликатни, за да възприемаме мислитѣ и желанията на хората.
9.6.1921г.
86. Физическият живот – път към духовния и Божествен живот, ИБ , Витоша
Добре, здравето е целта, но как да се добие това здраве? Какви методи, какви начини има за това? (Отговарят: Да се живее разумно, умерено.) В какво седи разумното, умереното? (Отговарят: В храната, в мисълта, в желанията.)
12.6.1921г.
87. Двете жени, НБ , София
Умен бил тоя цар: знаел как да задоволи желанията на човека.
20.6.1921г.
88. Влиянието на хармонията в живота, ИБ , БС ,
Сега, не че у вас няма усилия, у вас има много усилия, стремеж, всички тези неща са добри, но стремежът, желанията ви трябва да се насочат разумно във великия стремеж на любовта.
19.8.1921г.
89. Възпитание на човешката воля, СБ , В.Търново
Човешката воля може да се изрази само в ръцете, в краката, в очите, в езика, а после ще дойде да контролираме мозъка, сърцето, мислите, чувствата и желанията си; тогава ще влезем в съгласие с Невидимия свят.
16.11.1921г.
90. Плачът,  НБ , София
Трябва да облагородим мислите си, чувствата си, желанията си и действията си.
27.11.1921г.
91. Аз ще го възкреся,  НБ , София
Във вас сега има едно притъпяване на мислите, чувствата и желанията.
4.12.1921г.
92. Още по-блажени са,  НБ , София
Питам: Вие можете ли да ме теглите под съд, да кажете: „Този ме мушна с нож“? И ако аз занеса ножа от книга, съдията как ще ме осъди тогава? Следователно ние се съдим според мислите и желанията, които имаме вътре, дълбоко скрити в душата си.
12.3.1922г.
93. Слушайте Него,  НБ , София
Чистотата е необходима за нашата мисъл и желанията ни трябва да бъдат чисти, за да не стане нечисто сърцето.
15.3.1922г.
94. Качества и проявление на волята,  МОК , София
94.2 Качества и прояви на волята ( втори вариант )
Волята се проявява в три света: в умствения, в сърдечния, т.е. в света на чувствата и желанията, или в астралния свят, и във физическия свят.
9.4.1922г.
95. Волята на Отца,  НБ , София
Дяволът не се решил да разрешава по-нататък въпроса, но този бог, като ял и пил, не го задоволило това, пак се върнал при мъдреца и му казал: „Какво съм аз?“ Мъдрецът отговорил: „Намери какво си ти!“ Отишъл той в света и разбрал, че в човека има сили, който действат при желанията, но видял, че и в тия желания пак има нещо променчиво: някой път човек е щастлив, после е нещастен, някой път е доволен, друг път е недоволен, и разбрал, че и тук има нещо.
23.4.1922г.
96. Христа разпят,  НБ , София
А материалистическото разбиране какво е? Материалистическото разбиране на нещата е това, от което сега се зараждат всички страдания, и когото и да питате, всички съзнават, че страдат от нещо, всички са недоволни, в мислите им има недоволство, в желанията им има недоволство, в действията – също.
18.5.1922г.
97. Необятната любов, ООК , София
Корен на злото са желанията на образи.
11.6.1922г.
98. Както е Он чист,  НБ , Витоша
Сега, за да можем да разберем този велик Божествен закон, най-първото нещо е, че ние трябва да бъдем чисти, „както е Той чист“, т.е. организмът ни да бъде тъй създаден, тялото ни, мозъкът ни така организирани и филтрирани, сърцето ни и всичките други органи също, че мислите, чувствата, желанията и действията ни да могат правилно да се изразяват.
14.6.1922г.
99. Какво се изисква от ученика, МОК , София
99.2 Изисквания от ученика ( втори вариант )
Гладните хора се различават помежду си в мислите и желанията.
Тази черта е особено необходима за онзи слуга, който е попаднал при лош господар - той трябва да бъде толкова досетлив и съобразителен, че още отдалеч да предвижда желанията на господаря си; слугата трябва да познава господаря си, да знае как да постъпва с него.
26.7.1922г.
100. Възможности, МОК , Чамкория
Щом им турят граници, които ги спъват, за да изпълнят желанията си, те са недоволни от тия препятствия, които им се създават.
100.2 Възможности ( втори вариант )
По същия начин се сменят и състоянията в човека - докато е тъмнина в съзнанието на хората, те мислят, че е невъзможно да постигнат своите желания; щом Слънцето изгрее в съзнанието им, желанията им стават постижими.
4.8.1922г.
101. Превръщане на енергиите, ООК , София
101.2 Превръщане на енергиите ( втори вариант )
И добрият, и лошият имат желание да придобият знание, богатство, сила и като реализират желанията си, добрият раздава от благата си на своите ближни, а лошият ги изнасилва и вместо да даде нещо от себе си той отнема и последните им богатства и сили.
25.8.1922г.
102. Беседа за младите, СБ , В.Търново
Ще бъдете така деликатни спрямо вашите сестри, толкова нежни в обръщенията си, в мислите си, в желанията си, че да бъдете един образец.
27.8.1922г.
103. Истинната лоза, НБ , СБ , В.Търново
Казваш: И без любов мога да постигна желанията си. – Нищо не можеш да постигнеш.
15.10.1922г.
104. Ангел Господен говори, НБ , София
Наистина, мислите и желанията на човека растат именно в мозъка.
22.10.1922г.
105. Окултна музика, ООК , София
Не спъвайте разумната душа в нейните проявления! Всяко едно желание, всеки един стремеж трябва да бъдат свещени, както са свещени мислите и желанията на Бога.
25.10.1922г.
106. Отличителните черти на живота,  МОК , София
Внимавай в мислите, желанията и постъпките си, понеже ние всичко знаем.
8.11.1922г.
107. Хармонизиране на енергиите,  МОК , София
Същото може да се каже и при образуване на мислите и желанията на човека.
Когато някой човек има слаба воля, мислите и желанията в него образуват по един кръг, без да извършат някаква работа. Който има силна воля, той впряга мислите и желанията си на работа и извършва нещо.
12.11.1922г.
108. Не знаете, що искате,  НБ , София
Христос казва: „Не знаете, що искате.” Значи, човек трябва да знае, какво иска. – Защо? – Защото желанията играят важна роля в живота. Желанията на човека трябва да бъдат строго определени. Мислите и желанията са важни елементи в духовния свят.
То казва: Любовта, която прониква в ума и създава мислите, е равна на любовта, която прониква в сърцето и създава чувствата и желанията. – Защо са равни мислите и чувствата? – Защото една и съща сила ги създава. Затова се казва, че мислите и желанията на човека трябва да се ограничават. – Не могат ли мислите и желанията ни да се проявяват свободно? Под „свобода” на мислите и желанията разбирам всяка мисъл и всяко желание да са за добро не само за отделния човек, но и на неговите ближни – хора, животни и растения.
22.11.1922г.
109. Предназначение на дихателната система,  МОК , София
Желанията на човека се намират в зародишно състояние и затова той трябва постепенно, едно по едно да ги излюпва, за да може да ги храни, да дадат добри плодове. Искате ли да се освободите от гнева, трябва да постигнете желанията си.
13.12.1922г.
110. Закон за съотношения,  МОК , София
Както виждате, има известно съотношение между мислите и желанията: след всяка силна мисъл иде слаба проява в характера на човека, след всяко благородно чувство се проявява някаква слабост.
С това се обяснява защо желанията, подтиците, стремежите на човека се явяват периодически.
20.12.1922г.
111. Самоопределение,  МОК , София
Следователно счупените линии, ъглите означават някакво пречупване на волята, вследствие на което желанията не са постигнати.
24.12.1922г.
112. Защо не можахме,  НБ , София
Един от важните въпроси, който си задават днес всички хора, е следният: Защо не постигаме желанията си? Защо не успяваме? Отговорът е прост: не си избрал същественото.
Ако не постигнете нещо, не се обезсърчавайте. — Защо не можем да постигнем желанията си? Защото не сте познали любовта в своята [нейната] пълнота. — Аз я познавам. — Като мъдрост позна ли я? Като истина позна ли я? Като правда, като добродетел, като милосърдие позна ли я? Не си я познала.
3.1.1923г.
113. Прояви на съзнанието,  МОК , София
Кармата може да се изрази на физическия свят, но може да се изрази и в Астралния или в Менталния свят, т.е. в света на чувствата и желанията или в света на мислите.
21.1.1923г.
114. И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето,  НБ , София
114.2 На земята и на небето ( втори вариант )
Колкото и да са добри желанията ми, аз не мога да огрея навсякъде.
Само така ще реализираш желанията си.
14.2.1923г.
115. Предназначение на слънцето, луната и звездите,  МОК , София
Това движение се нарича корен на желанията.
Линията СD означава размера, интензивността на желанията. Колкото по-слаба е интензивността на желанията, толкова по-малка е вероятността за тяхното реализиране.
8.3.1923г.
116. Произход на правите мисли, ООК , София
Това показва, че в мислите, желанията и волята е настъпила една дисхармония и оттогава човек е почнал да се деформира.
11.3.1923г.
117. Видѣхме Господа,  НБ , София
Въ туй прѣливане нѣкой пѫть мислитѣ, желанията на хората се изопачаватъ.
4.4.1923г.
118. Най-добрият метод,  МОК , София
Сега ще ви дам следната нова мисъл: всеки лъч на Светлината представлява проекция на едно от желанията на някое Възвишено същество. Накратко казано, Светлината е проекция на мислите, чувствата и желанията на Възвишените същества.
8.4.1923г.
119. Защо сте тѫжни?,  НБ , София
119.2 Защо сте тъжни ( втори вариант )
В отговор на тяхното разочарование, Христос им каза: Много народи, много църкви не са постигнали желанията си, но има нещо по-велико от това – да познаят Бога, да приложат любовта и да вървят в пътя на ангелската еволюция.
8.4.1923г.
120. Точността, ООК , София
Само така ще бъдете точни в мислите си, точни в чувствата и желанията си и точни в своите действия.
Животът, който имате, желанията, действията, на всичко това ние не сме напълно господари.
15.4.1923г.
121. Чий е този образъ?,  НБ , София
121.2 Чий е този образ ( втори вариант )
Мислите, желанията, действията, които ни занимават сега, на кого са? На Бога ли са? Досега аз не съм срещал още общество, дето хората да бъдат снизходителни към другите.
18.4.1923г.
122. Разпределяне на енергиите,  МОК , София
Ето защо човек трябва да изучава мислите и желанията си, да види каква роля играят те в неговия живот, да различава откъде идат — от центъра на земята или от центъра на слънцето.
Като знаете това, от вас като ученици се изисква да контролирате мислите и желанията си.
22.4.1923г.
123. Петимата братя, НБ , София
За да има мир вкъщи, той задоволява желанията ѝ, докато един ден го турят в затвор за дългове.
20.5.1923г.
124. За Името Ми, НБ , София
Питате: „Защо е необходимо страданието?“ – То е първият фактор, който поставя мислите, желанията и действията на човека на тяхното място.
124.2 Ще му покажа все, що има, да пострада за името ми ( втори вариант )
Защо е необходимо страданието? Страданието е първият фактор, който намества мислите, желанията и действията на хората на тяхното място.
30.5.1923г.
125. Отношение на природните сили,  МОК , София
За да не изпада в такива състояния, ученикът трябва да различава желанията си — кои са човешки и кои — Божествени.
17.6.1923г.
126. Вяра и съмнение, ООК , София
Съмнението ще дойде, но пазете се да не се подхлъзнете, да не влезете в примката му. „Всичко изпитвайте – казва Писанието, – доброто дръжте.“ Само така ще добиете сила за постигане на желанията си.
126.2 Вѣра и съмнѣние ( втори вариант )
Само така ще добиете сила за постигане на желанията си, Но, за успѣха въ науката е потрѣбно сила въ мозъка, За успѣха въ всѣко, едно изкуство, за успѣха въ каква и да е область на живота се изисква сѫщо сила.
17.6.1923г.
127. Имаше двама синове, НБ , София
Той ще става въздухообразен, воден, според желанията си.
127.2 Имаше двама синове ( втори вариант )
Ако някой би казал, че туй, което върши, не го разбира, това не е вярно, не е истина, защото вътре в нас има един велик закон, който самоопределя мислите ни, желанията ни, постъпките ни, действията ни, самоопределя ги.
24.6.1923г.
128. След три дни, НБ , София
Също и желанията спъват в онзи свят.
3.7.1923г.
129. Първото правило,  МС , София
Мислите, желанията - това са живи същества, те населяват особен свят.
8.7.1923г.
130. Речи само реч, НБ , София
Мислите и желанията приличат на самия човек: и те имат форма, свои органи, свой ум, сърце и воля. Сами по себе си желанията не са грешни и нечисти, но те умират от глад, от липса на храна.
12.7.1923г.
131. Абсолютното малко и абсолютното велико, ООК , София
Желанията, които имате, всякога трябва да бъдат свободни, да не ви връзват.
15.7.1923г.
132. Който слуша вас, Мене слуша, НБ , София
Спазват ли хората тази мярка? Това не се отнася само за храната, но и за мислите, чувствата и желанията на човека.
21.10.1923г.
133. Разумният живот,  МОК , София
И често меланхолията, песимизмът, които ви обхващат, че няма да успеете, че няма да постигнете желанията си, че няма да можете да се проявите, това са заблуждения.
24.10.1923г.
134. Стремежите на ума и сърцето, ООК , София
На вас ще ви бъде радостно за реализирането на мислите или желанията на когото и да е.
28.10.1923г.
135. Изпитвайте Писанията!,  НБ , София
Приемете тази Любов, приложете я в дома си, приложете я в себе си, в мислите си, в желанията си, в действията си, в окръжаващите ви; и всеки ден, като намерите някоя несъобразност, изправете тази несъобразност с Любовта! Не се спирайте на онова житно зърно, което е паднало на почвата, и на онова, което е паднало във воденицата.
31.10.1923г.
136. Най-добрият начин за разсъждение, ООК , София
Онзи човек, когото художниците рисуват, той е човекът на желанията в Астралния свят. Така да се освободим, щото да не нарушим чувствата, мислите и желанията на нашата душа.
7.11.1923г.
137. Божественото съвършенство, ООК , София
Но понеже всички хора искат да бъдат като Бога, то стават прекръстосвания в желанията им.
14.11.1923г.
138. Излишък и недоимък в живота, ООК , София
Следователно тия излишъци понякога се натрупват и в желанията ни.
Мислите ви, волята ви и желанията ви ще растат правилно.
6.1.1924г.
139. Отношения между проявите в природата, МОК , София
Ако желанията и стремежите на вашето съзнание са повърхностни, те ще се отразят колкото повече желанията и стремежите на вашето съзнание се диференцират, колкото повече се разклоняват и добиват известен обект, толкова повече и окото става елипсовидно.
3.2.1924г.
140. Плодовете на Духа,  НБ , София
Сега ще кажете: „Ама какво от това, че съм пожелал и изпратил една мисъл?“ Желанията и мислите са, които създават съвременния свят; те са, които ще донесат свободата.
17.2.1924г.
141. Морални чувства,  МОК , София
У тях има само един нагон, който се дължи на желанията.
141.2 Морални чувства ( втори вариант )
У животните няма воля, няма и устой, у тях има само един нагон, който се дължи на желанията.
30.3.1924г.
142. Плати ми, що ми си длъжен,  НБ , София
" – Кога? – Когато желанията им са съгласни с Божията воля.
20.4.1924г.
143. Просете, търсете и хлопайте,  НБ , София
Ако тя водеше чист живот, ако мислите и желанията й бяха чисти, тя щеше да предаде своята чиста кръв и на детето си.
14.5.1924г.
144. Четирите проекции, ООК , София
Така и вие събуждате известно желание в себе си, но трябва да разбирате този основен закон за отглеждане на желанията.
В нея са вложени мислите, желанията на миналите векове.
7.7.1924г.
145. Топлината на живота, МС , София
Като млади, прилагайте горните правила, за да постигнете желанията на своята душа.
22.9.1924г.
146. Физическият и духовният човек, КД , София
Крадат се желанията.
15.10.1924г.
147. Абсолютна справедливост, ООК , София
Ангелът няма никакви материални желания, при това той разбира желанията.
Някой път някои от вашите желания са два пъти удължени, а друг път желанията ви са нормални.
26.10.1924г.
148. Раздай всичко!, НБ , София
Недѫзитѣ на хората, до извѣстна степень, се дължатъ на разнородството на желанията въ тѣхнитѣ сърдца.
148.2 Раздай всичко! ( втори вариант )
Недъзите на хората, до известна степен, се дължат на разнородството на желанията в техните сърца.
29.10.1924г.
149. Темпераментите, ООК , София
Те са меланхолични, защото желанията им не могат да се осъществят.
9.11.1924г.
150. Условия лежащи в триъгълника,  МОК , София
Същото е и за желанията.
Желанията седят, но органите ги няма.
150.2 Условия лежащи в триъгълника ( втори вариант )
Същото се отнася и до желанията ви.
Желанията у него остават, но органи няма. Това е лошото именно: че онези хора, които умират с много желания, като нямат органи, с които да задоволяват желанията си, влизат в други хора и усилват в тях желанието за пиене.
17.12.1924г.
151. Хармонична деятелност, ООК , София
Защото сърцето трябва да бъде пълно с мислите на ума и умът трябва да бъде пълен с желанията на сърцето.
28.12.1924г.
152. Законът на внушението. Закон за равновесието,  МОК , София
152.2 Закон за внушение и закон за равновесие ( втори вариант )
Не се противопоставяйте на вашите желания! Голяма погрешка е да се противопоставяте на желанията си.
11.1.1925г.
153. Тѣсниятъ пѫть, НБ , София
Като помислимъ за Него, да почувствуваме животъ въ себе си, да почувстваме подемъ въ мислитѣ и въ желанията си.
153.2 Тесният път ( втори вариант )
Като помислим за Него, да почувстваме живот в себе си, да почувстваме подем в мислите и в желанията си.
29.3.1925г.
154. Въ който градъ влѣзвате, НБ , София
Ние трѣбва да считаме мислитѣ, чувствата и желанията на своитѣ братя като наши собствени; да бѫдатъ за насъ тъй свещени, както сѫ и нашитѣ.
154.2 В който град влизате ( втори вариант )
Ние трябва да считаме мислите, чувствата и желанията на своите братя като наши собствени; да бъдат за нас така свещени, както са и нашите.
21.6.1925г.
155. Проявленията на ума,  МОК , София
Няма защо човек да убива желанията си.
28.6.1925г.
156. Смяна на състоянията,  МОК , София
И затова, щом човек се освободи от желанията, които го теглят надолу, той излиза на повърхността, както мехурът, пълен с въздух. Докато умът на човека работи, той е свободен; дойдат ли желанията у човека, той става роб на тия свои желания: не може вече правилно да мисли, изгубва всякаква свобода.
Казвам: който не иска да потъва в дълбочините на морето, ще държи желанията си вън от себе си, без да се свързва с тях, и така ще ги разглежда. При недоволството човек потъва в гъста материя, дето и желанията му се усилват повече.
Понякога те изкуствено създават тия кръгове, понеже желанията им са силни.
Понеже формата на главата у човека постоянно се мени, съобразно с това се менят трайността и интензивността на желанията. Желанията на човека са динамически сили, скрити в неговото подсъзнание, които след време се изразяват като чувство или като мисъл.
19.7.1925г.
157. Учтивият човек,  МОК , София
Почвата на мислите и желанията е от една страна животът, а от друга страна – човешкото тяло. Тъй посадени желанията и мислите на човека, те могат да растат и да се развиват, да пускат корени и клони, листа и цветове, докато най-после дадат и своите плодове.
26.7.1925г.
158. Свободни движения,  МОК , София
Когато говорим за реализиране на желанията, трябва да се знае кои желания трябва да се реализират и кои не трябва.
25.8.1925г.
159. Учителя каза на ученика, ИБ , В.Търново
Ще бъдете тъй великодушни спрямо вашите сестри, толкова нежни в обръщенията си, в мислите си, в желанията си, че да бъдете образец; да знаете, че сте носители на човешката интелигентност.
28.8.1925г.
160. Нарядъ и упътвания (петъкъ), СБ , В.Търново
Тъй че, не спирайте желанията си, но нека тия желания да се разширяватъ, разширяватъ, докато се развиятъ.
160.2 Наряд и упътвания (петък) (Проявлението на Любовта) ( втори вариант )
Тъй че, не спирайте желанията си, но нека тия желания да се разширяват, разширяват, докато се развият.
Тъй че не спирайте желанията си, но нека тия желания да се разширяват, разширяват, докато се развият.
29.8.1925г.
161. Нарядъ и упътвания (сѫбота), СБ , В.Търново
Когато желанията у човѣка сѫ неурегулирани, ражда се гнѣвътъ.
161.2 Наряд и упътвания (събота) (В съгласие с Живата Природа) ( втори вариант )
Когато желанията у човека съ неурегулирани, ражда се гневът.
Когато желанията у човека са неурегулирани, ражда се гневът.
15.11.1925г.
162. Време и сила, МОК , София
Ще кажете: „Мястото на желанията е в главата.“ – Така е, всичко излиза от главата, но от кое място именно? Желанията не се зараждат в цялата глава.
162.2 Време и сила ( втори вариант )
Ще кажете: „Мястото на желанията е в главата." Така е, всичко излиза от главата, но на кое място именно? Желанията не се зараждат в цялата глава.
29.11.1925г.
163. Трите състояния S, R и T, МОК , София
Човек представлява клетка от Великия организъм на Живота, вследствие на което в него са складирани освен неговите желания, още и желанията на милиарди същества.
163.2 Трите състояния S, R и T ( втори вариант )
Понеже представлявате клетки на един велик организъм, във вас са складирани не само вашите желания, но и желанията на милиарди същества.
9.12.1925г.
164. Служене на Бога и на себе си, ООК , София
Щом човек реализира мислите и желанията си, като плод на неговия живот се явява радостта.
20.12.1925г.
165. Приложение на символите,  МОК , София
Не отлагайте нещата! Щом желанията ви са добри, веднага пристъпвайте към реализирането им.
165.2 Живите символи като методи за работа ( втори вариант )
След това се явява чашата като едно преходно състояние – желанията на човека, неизпълнените му желания, разочарованията.
27.12.1925г.
166. Пълнене и празнене,  МОК , София
Който има възпитана воля, той знае кои от желанията си трябва да ограничи и на кои от тях да даде път да се реализират.
10.1.1926г.
167. Действие и противодействие,  МОК , София
Кога се ражда злото в човека? – Когато не може да постигне желанията си. Щом не може да постигне желанията си, той започва да се разочарова и в него се раждат лоши мисли и чувства.
13.1.1926г.
168. Каквото става, ООК , София
Мислите ли, че те ще могат лесно да извадят краката си от тази каша? Казвам: Много от желанията на съвременните хора имат свойствата на циментовата каша.
3.2.1926г.
169. Нашето място, ООК , София
Грехът съществува само в мислите, в чувствата и в желанията на хората, но външно той не съществува абсолютно никъде.
7.2.1926г.
170. Реални величини,  МОК , София
Кое е по-добре: да се задоволяват желанията на човека, или да не се задоволяват? На сто желания колко трябва да се изпълнят? Правили ли сте изчисления колко на сто от вашите желания са задоволени? Например желанието на детето да израсне се е сбъднало, но толкова ли е израсло, колкото е желало? Всички хора са имали желание да станат умни, красиви, силни, но желанието им реализирано ли е така, както са го мечтали? Защо човек не може да реализира едно свое желание така, както иска? – Защото няма съответни органи за него.
14.2.1926г.
171. Микроскопическите добрини,  МОК , София
171.2 Микроскопическите добрини ( втори вариант )
Вие трябва да съгласувате вашите желания с желанията на онези живи същества, на онези душички, които са вътре във вас.
28.2.1926г.
172. Приех от Отца Си,  НБ , София
Кое докара греха в света? Разклонението, раздроблението, различието във формите, различието в половете, различието в желанията на хората, различието в мислите и чувствата на хората.
Вие казвате, че някои хора са несправедливи, но аз казвам, че тези хора не са несправедливи, но мислите и желанията им не са организирани.
7.3.1926г.
173. Духовна мекота,  МОК , София
Ето защо, ако желанията ви имат свойства на пръстта, залейте ги с вода да се смекчат и тогава пристъпете към реализирането им. Ако желанията ви са от рода на камъка, първо ги турете в пещ да се опекат, после ги залейте с вода и най-после ги приложете.
14.3.1926г.
174. Саваат – Амон-Ра,  НБ , София
Нашите мисли, нашите желания, нашите действия се обуславят от мислите, желанията и действията на ред други същества, които и предшестват.
4.4.1926г.
175. Групиране на сили,  МОК , София
Той казва: „С мене всичко е свършено.“ Когато в желанията на човека се яви някакво раздвояване, той се бори, но поне се движи.
16.5.1926г.
176. Здраво мислене,  МОК , София
Това показва, че реализирането на желанията е в зависимост от много неща, от известни закони.
23.5.1926г.
177. Склонности и разнообразие,  МОК , София
Какво означава думата мечтание? В българския език тази дума започва с буквата м, която означава, че идеалистът е мъртъв за желанията.
В едно отношение желанията на човека са импулс, а в друго – спънка, ограничаване.
26.5.1926г.
178. Пътят на желанията, ООК , София
Желанията на плътта нищо не ползват човека, те трябва само да се обуздават.
Това е малък опит за съзнателно ограничаване желанията на плътта.
13.10.1926г.
179. Свободно движение, ООК , София
Който иска да разбере, дали отношенията му към Бога са правилни, нека си отговори, приема ли Бог молитвата му, изпълнява ли желанията му.
17.10.1926г.
180. Любов и вяра,  МОК , София
Във втория случай той може да реализира желанията си на сцената само.
Като не може да постигне желанията си, човек казва: Няма вече за какво да се държа. Човек не трябва да убива желанията си, но да пристъпва постепенно към възпитанието им.
20.10.1926г.
181. Най-голямото веселие и най-малката радост, ООК , София
Човек трябва да работи, да прави усилия да преодолее мъчнотиите и да постигне желанията на душата си.
Някой път хората се плашат от това, че няма да постигнат желанията си.
17.11.1926г.
182. Устои на съзнанието, ООК , София
И тъй не се безпокойте, че не можете изведнъж да постигнете желанията си.
21.11.1926г.
183. Освобождаване,  МОК , София
Като ученици, вие трябва да имате търпение, издържливост, за да постигнете желанията на своята душа.
183.2 Освобождаване ( втори вариант )
Според мислите и желанията на човека, очите могат да се изменят.
28.11.1926г.
184. Различаване,  МОК , София
184.2 Различаване ( втори вариант )
Няма по-лошо нещо от това, [когато] хора спят в една стая, на които мислите и желанията са в дисонанс.
5.1.1927г.
185. Право разбиране, ООК , София
Ако някой свири и свиренето му не се благославя, какво се ползва той? Ако мислите и желанията на човека не се благославят, какво се ползва той от тях? Всяко нещо в живота има смисъл, когато се благославя.
12.1.1927г.
186. Предназначение, ООК , София
Запример ако отидете в Индия, ще видите, че в известни школи се забранява на учениците да дават ход на желанията си.
Кой е онзи, който в потънкости може да разбира копнежите на човешката душа? Кой е онзи, който може да разбере желанията на сърцето и стремежите на Духа? Един Бог е в сила да проникне в най-затаените кътове на човешката душа, да разбере мислите и желанията, които вълнуват човека.
23.1.1927г.
187. Едно стадо,  НБ , София
Питате: На какво се дължат тези големи страдания в света? – Страданията се дължат на голямата разпокъсаност в мислите, желанията и действията на човека. Или с други думи казано: отсъствието на единство, на единение в мислите, желанията и действията на човека произвеждат страданията.
23.1.1927г.
188. Представа за трите свята,  МОК , София
Като развива чувствителността си повече, отколкото трябва, човек увеличава и желанията си. При тези условия той може да реализира желанията си. Обаче, какво ще се ползува от многото си желания, ако няма възможност да ги реализира? Щом не може да реализира желанията си, човек е изложен на големи страдания.
Човек трябва да бъде определен в желанията си, да знае, на кои от тях да даде първо място.
188.2 Представа за трите свята ( втори вариант )
Желанията не ги развивайте.
20.2.1927г.
189. Праведният,  НБ , София
Тогава ще кажете, че Бог царува навсякъде в живота: и в мислите, и в желанията, и в действията на всички същества.
20.2.1927г.
190. Трите зрънца,  МОК , София
Живейте съзнателно и изучавайте мислите, чувствата и желанията си.
Не е въпрос да убива желанията си, но да ги облагородява, докато един ден ги постигне; красивите желания са бистра планинска вода, която полива всичко, което срещне на пътя си. Като не могат да реализират желанията си, мнозина се обезсърчават и започват да отричат всичко - те казват: „Бог не съществува, душа не съществува".
190.2 Трите зрънца ( втори вариант )
Има желания в живота, да кажем едно дете, кога се заражда съзнанието? (- [На] 4-5 години.) Има желания на петата година, на шестата, на седмата, деветата, десетата – до 120-ата година разпределени са желанията ви. Не вземайте желанията, които са на 80-ата година, да ви се случат на 30-ата година. Пък не правете другата погрешка – желанията на 30-ата година да ви се случат на 80-ата година.
27.2.1927г.
191. Здрави връзки,  МОК , София
191.2 Здрави връзки ( втори вариант )
Сега, ако се случи сутрин да преместите камъчето, значи желанията ви са във възходяща степен.
13.3.1927г.
192. Реализиране на желанията,  МОК , София
Човек трябва да има силни желания, но не и многобройни - ако желанията му са много, някои от клетките се уморяват и отказват да работят, останалите клетки работят вместо уморените, с което се създава дисхармония в организма.
При реализиране на желанията съществува закон, според който искате ли да реализирате известно желание, сложете го в подсъзнанието си и не мислете повече за него; работете в това направление, но не мислете кога ще го реализирате, какви ще бъдат резултатите му и т. н. При това за реализиране на желанията трябва да се спазват известни условия - например може ли малкото кученце да вземе парче месо от устата на едно голямо, силно куче? Каквото и да прави, колкото и да е силно желанието му да си хапне от това месо, кученцето може да го постигне само при едно условие: когато голямото куче задоволи глада си и остави парченца от месото, които не може вече да яде - тогава малкото кученце ще се приближи внимателно към тия парченца и ще си хапне, отчасти ще задоволи желанието си.
Като не знаят законите за реализиране на желанията, хората се чудят защо едни от желанията им не се постигат, а други се разрушават.
Реализирането на желанията на човека наричаме придобиване на щастието.
192.2 Щастието ( втори вариант )
Лошите разположения се раждат не от човешкия ум, а от желанията, от чувствата, чрезмерните желания.
23.3.1927г.
193. Малкият повод, ООК , София
Според областта, в която действат, тия закони биват три вида: физически, които се отнасят до материята; астрални, които се отнасят до сърцето, до света на желанията и умствени, които се отнасят до ума.
Който иска, той може да стане гениален най-много в продължение на десет години. – Кога може да стане човек гениален? – Когато милиони хора съсредоточат мисълта, чувствата и желанията си към него.
27.3.1927г.
194. Планетни влияния,  МОК , София
Всеки недъг в човека, който става причина за грешки, не е нищо друго, освен остатък от желанията на някое предпотопно животно; и да иска да задоволи тия желания в себе си, човек се намира в невъзможност - няма съответна храна за тях; като не може да ги задоволи, те го измъчват.
Следователно всяко ненаситно желание за слава, за богатство, за знание не е нищо друго, освен остатък от желанията на предпотопните животни (динозаври, полиозаври и т. н.). Фактът, че тия животни са изчезнали от лицето на Земята, показва, че днес няма условия за тяхното съществуване; и желанията им днес са нереализуеми.
Човек трябва да знае как да трансформира желанията си.
30.3.1927г.
195. Съпротивление, напор и стремеж, ООК , София
Когато желанията и стремежите на човека изсъхват, това показва, че той е бил котел с малко вода, която скоро се е изпарила.
Значи докато животът престава, човек не е свободен; докато стремежите и желанията му престават, той не е свободен. В Божествения свят, обаче, желанията трябва да се задоволяват само, но не и да се изпълняват.
Такова нещо представляват чувствата и желанията на човека.
3.4.1927г.
196. Вехтото премина,  НБ , София
За пример, някой човек иска да обича, но той трябва да знае, че за да обича, желанията му трябва да бъдат чисти, кристални, като диамант.
3.4.1927г.
197. Скрити сили,  МОК , София
Иска ли да реализира желанията си, той трябва също да поддържа положителни мисли в себе си.
Всяко отдалечаване между хората е резултат на две еднакви мисли, чувства или желания в тях; щом мислите, чувствата или желанията им се изменят, станат различни, те отново могат да се приближат.
197.2 Скрити сили ( втори вариант )
И когато мисълта е слаба, желанията не се реализират – и обратното.
17.4.1927г.
198. Справяне,  МОК , София
Като млади, вие се стремите към придобиване на знания, на богатство, на сила, на красота; добър е този стремеж, но запитали ли сте се защо ви е всичко това и ако постигнете желанията си, къде и как ще ги приложите? Има смисъл човек да бъде учен, но той трябва да разтвори сърцето си, да предаде знанието си на своите ближни; не е ли готов да предаде знанието си и на другите, все едно нищо не е придобил.
20.4.1927г.
199. Посоки и възможности, ООК , София
Човек трябва да се изпитва, да наблюдава желанията си, да ги проучва. Желанията в човека и техните възможности се определят от законите на съзнанието.
Като знае това, ученикът трябва да определи каква част от стремежа на мислите, чувствата и желанията принадлежи на неговото съзнание и каква – на съзнанието на други същества, които вървят заедно с него в пътя.
Същият закон се отнася и до желанията.
Щом желанията губят своя свещен трепет, те стават среда за човека, в която се раждат ред неприятности.
Казвам: Понякога желанията на човека са подобни на такава чакмаклия пушка. За желанията пък човек трябва да знае пътя, посоката, по която те се движат.
27.4.1927г.
200. Забравената дума, ООК , София
Изкривяването на тия линии показва отслабване на желанията. Желанията, както и мислите на човека, биват два вида: постижими и непостижими.
8.5.1927г.
201. Координиране на силите,  МОК , София
Не реализира ли човек желанията си на младини, на старини мъчно се реализират - например някой човек има желание да учи, но няма условия на младини; същото желание ще се яви и на старини, но понеже не може вече да учи, този човек започва да става недоволен от живота си. Следователно имате ли желание още на младини да учите, използвайте всички условия, които са ви дадени за това; ако не използва благоприятните условия за реализиране на желанията си на младини, човек става крайно недоволен и така заминава за другия свят, а и в него той продължава да се мъчи и страда, че нищо не е постигнал - ходи тук-там, останал само със съзнанието за непостигнати желания, търси помощ навсякъде, докато най-после някое Разумно същество му съдейства да дойде отново на Земята, за да реализира желанията си.
Страшно е положението на обезплътения човек, който живее с желанията си, но нито е на Земята, нито е на Небето - това положение е подобно на човека в пустинята: силното Слънце го изгаря, жаждата го мъчи, а той е сам в пустинята, забравен от всички.
201.2 Координация на силите ( втори вариант )
Затуй желанията трябва в младини да се постигнат, а в старини да имаме техните плодове. Защото няма по-опасно от това желанията да се появят в старини.
11.5.1927г.
202. Четирите кръга, ООК , София
Който успее да преодолее тия спънки, той ще може да използва тяхните сили за реализиране на мислите, чувствата и желанията си.
Какво са спечелили богаташите в света? Когато някой желае големи богатства, казвам: не увеличавай желанията си! Който има много желания, или много неразрешени въпроси, той мяза на американски милиардер.
15.5.1927г.
203. Светлият кръг,  МОК , София
Понеже в един живот човек не може да реализира желанията си, затова са предвидени много съществувания; много пъти ще дохожда човек на Земята, докато реализира своите желания и се усъвършенства.
За да бъдете здрави и да запазите чистотата си, не увеличавайте тежестта на желанията си - всяко желание има определена тежест и колкото по-ниско е, толкова по-голяма е неговата тежест.
203.2 Светлият кръг ( втори вариант )
Не увеличавайте желанията си.
15.5.1927г.
204. Ще ви се даде,  НБ , София
Желанията, пък, представят материала, с който ние трябва да съградим нашето тяло, главно външната страна на нашето тяло.
Мнозина се спъват по въпроса за желанията и казват: защо ни са желанията? Казвам: в живота на хората трябва да има много желания, за да съградят телата си. Затова, именно, Мойсей казва: „Не туряйте желанията в сърцата си, понеже те са твърди и ще ги наранят". Като твърд материал, желанията трябва да останат вън, за да може с тях само да се гради. Обаче, при сегашните разбирания на живота, хората считат желанията като нещо много важно, вследствие на което ги поставят в сърцето си и, по този начин, си създават големи нещастия. Желанията, както и чувствата, сами по себе си, нямат живот.
18.5.1927г.
205. Общи упътвания, ООК , София
Забелязано е, че желанията на физическия човек са кратковременни, вследствие на което, щом се задоволят, и животът временно спира.
Тази широчина пък говори за желанията в човека.
22.5.1927г.
206. Седмият кръг на живота,  МОК , София
Вие знаете, че в миналото са съществували грамадни дървета и животни, които са внасяли страх и трепет в по-слабите от тях, но къде са те днес - от тях са останали само желанията им, които от време на време се проявяват по атавистичен начин в човека. Често слушате някой да казва: „Аз искам да имам много къщи, богатства, големи знания, голяма сила" и т. н. - тези желания в човека представляват остатък от желанията на предпотопните животни и растения.
22.5.1927г.
207. Що искате,  НБ , София
Както храната може да разстрои стомашната система на човека, така и желанията на човека понякога са в състояние да развратят неговите клетки, неговите мисли и чувства.
25.5.1927г.
208. Постъпки, ООК , София
Дървото на желанията се крие в самия човек.
Когато природата дава съвет и на вас, вие трябва да бъдете готови, да корегирате мисьлта си, да пречистите желанията си, и тогава да пристъпите към реализиране на идеята си.
Щом се откаже от желанията си, щом се примири с положението си, всичко, каквото е желал, започва едно след друго да се реализира : богат става, учен става, силен става.
29.5.1927г.
209. Благо и леко,  НБ , София
Тя създава желанията у хората, вследствие на което в устните им приижда по-голямо количество кръв. Ще кажете: Какво отношение има между червените устни, червените страни и желанията на човека? Тази червенина е резултат на вътрешен процес, който става у човека.
1.6.1927г.
210. Съзвучно движение, ООК , София
Красотата се създава сама по себе си, по известни вътрешни закони, а не по желанията на човека.
Едно трябва да знаете: кога и да е желанията ви ще се реализират.
12.6.1927г.
211. Типове и образи,  МОК , София
Да живее човек и да се радва на красотата на живота, това значи да се проникне от великите идеи на Духа; колкото по-високи са мислите на човека, по-благородни чувствата му и по-чисти желанията му, толкова по-осмислен е неговият живот.
22.6.1927г.
212. Отличителни черти, ООК , София
Значи, устата показва, какви са желанията на човека.
В числото 900, 9-те представя крайният предел, до който могат да стигнат желанията на човека.
Така ще се дадат на човека всички възможности да реализира желанията на своята душа.
29.6.1927г.
213. Класическата книга на Любовта, ООК , София
И мислите, и чувствата, и желанията се зачеват, раждат и живеят като човека.
23.8.1927г.
214. Дойде глас, СБ , София
Това нарушение се обуславя върху желанията на човека, върху неговия егоизъм.
24.8.1927г.
215. Свещеният час, СБ , София
Какво подразбирам под отслабване на плътта? – Да се намалят низшите желания у човека, т.е. желанията му да се възпитат.
9.10.1927г.
216. Мек ответ,  НБ , Русе
Някой казва, че не желае много; желанията му се простирали дотолкова, да може да живее.
6.11.1927г.
217. И рече Бог,  НБ , София
Хората смесват желанията с мисълта, но има грамадна разлика между правата мисъл и желанията.
Ето защо, ние трябва да различаваме временните наши желания от желанията на Любовта, от желанията на Бога.
6.11.1927г.
218. Психически анализи,  МОК , София
Затова е казано да се отрече човек от желанията си.
9.11.1927г.
219. Космически възприятия, ООК , София
Наистина, какви по-големи раници могат да съществуват от желанията на хората да бъдат обичани, да бъдат богати, учени, щастливи, силни и т. н.? В желанието на хората да бъдат обичани се крие голямо користолюбие.
Желанията на хората могат да се отнесат към един от тия светове: те могат да бъдат или от едноизмерния, или от двуизмерния, или от триизмерния, или от четириизмерния свят и т. н. Първоначално човек е бил скромен в желанията си. Желанията му се движили само в едноизмерния свят. Колкото повече се развивал, едновременно с това и желанията му се разстилали, заемали по-голяма повърхнина, минавали в двуизмерния свят, в плоскостта. След това желанията му придобивали обем, съдържание и минавали в триизмерния свят. Но и тук желанията не спирали.
Желанията на съвременните хора цъфтят, но не узряват. Това значи: желанията на хората цъфтят, някои от тях връзват, но никои не могат да узреят.
23.11.1927г.
220. Свещ, която не гасне, ООК , София
Често хората се поддават на свои атавистически желания или на желанията на света.
Търпеливият ученик дава възможност на желанията си добре, спокойно да зреят.
Не е лесно човек да корени желанията си. Кой от вас е присаждал желанията си? Мъчно е да се присади едно желание.
27.11.1927г.
221. Мерки в живота,  МОК , София
Тогава казваме: Колкото по-голяма е устата на човека, т.е. правата AB, толкова по-близко до него идат желанията му; колкото по-малка е устата, толкова повече се отдалечават желанията му, т.е. обектите му са далеч.
30.11.1927г.
222. Вероятности и възможности, ООК , София
Съвременните хора се оплакват, че мислите и желанията им не се реализират. – Защо не се реализират?– Защото мислите и желанията им са лишени от музика и поезия. Ако в мислите и желанията на хората има музика и поезия, те непременно щяха да се реализират.
8.1.1928г.
223. Разумно ограничение,  МОК , София
Дойдат ли желанията там, човек мъчно може да си помогне.
22.1.1928г.
224. Животът във формите,  МОК , София
Дойдете ли до желанията си, правете наблюдения, изучавания, да различавате човешките от Божествените.
2.2.1928г.
225. Състояния на материята, ООК , София
Като ученици вие трябва да изучавате желанията си, да знаете на кои от тях да давате предимство. Едни от желанията ви са на място, а други не са на място.
26.2.1928г.
226. Дванадесетте племена,  НБ , София
Друг някой иска да стане силен, богат, красив, но не може да постигне желанията си.
29.2.1928г.
227. Първата причина, ООК , София
От вас зависи да Го видите. – Ще се изпълнят ли желанията ни? – Няма желание, което да не се изпълни – от вас зависи.
4.3.1928г.
228. Изново,  НБ , София
Част от енергията на желанията, които не могат да се изпълнят, произвеждат в ума на човека някаква отрицателна мисъл.
Радвайте се, че желанията ви се изпълняват. Щом един човек реализира желанията си, всички могат да ги реализират.
14.3.1928г.
229. Живата наука, ООК , София
Щом дойде до него, тя го пита: Искаш ли да изпълниш закона ? Искаш ли да следваш правия път? Ако се съгласи, тя обещава да му съдейства, да реализира желанията на душата си.
Когато мислите и желанията ви не се реализират, вие сте дошли до корените им, дето няма никакво реализиране, никакъв плод.
28.3.1928г.
230. Полюси на съзнанието, ООК , София
Какво трябва да прави човек, за да постигне желанията си? – Той трябва да работи, да учи, да прилага.
1.4.1928г.
231. Практически правила,  МОК , София
Някой изисква от природата веднага да се реализират желанията му и ако не бъде задоволен, гневи се.
Кога може човек да постигне желанията си? – Когато се приготви за онова знание, което е в ръцете на разумните същества.
11.4.1928г.
232. Възпитание на удовете, ООК , София
Не е въпрос човек само да умножава желанията си. Желанията се нуждаят от храна. Всеки сам трябва да отхранва желанията си.
232.2 Самовъзпитание на удовете ( втори вариант )
Желанията живеят, и те изискват храна. Когато говорим за основно желание, аз говоря за желанията ви за работа, едно желание, с което всеки ден можеш да работиш и което може да ти служи като подтик.
18.4.1928г.
233. Доброта и разумност, ООК , София
Само при това състояние човек може да бъде здрав, да постигне желанията си.
Добротата и разумността са методи, чрез които човек може да работи, да постигне желанията на своята душа.
Те злоупотребяват със своята енергия, с мислите, с желанията си, вследствие на което преждевременно се изтощават и обедняват.
2.5.1928г.
234. Добри и лоши условия, ООК , София
Оттук може да се извади обратно заключение: Който не изпълнява волята Божия, не само, че желанията му няма да се реализират, но каквото има, ще му се отнеме.
20.5.1928г.
235. Той дойде при Пилата,  НБ , София
На съвременните учени хора паралелно с изучаване живота на мравите, пчелите, предстои да разрешат основния въпрос па човешкия живот, въпроса за тази вътрешна неестествена материя в организма, която вцепенява, втвърдява идеите, желанията и волята на човека. Някой казва: „Аз искам да кристализирам!" Казвам: няма по-страшно нещо от кристализиране па мислите, чувствата и желанията на човека! Който не разбира това нещо, той си го представлява леко и го желае.
Всички ония мисли, чувства и желания, които спъват човешкия прогрес, отъпяват човешкия ум и отслабват човешката воля, те са останки, които кристализират мислите, чувствата и желанията на човека.
25.5.1928г.
236. Правилно дъвчене,  МОК , София
За да върви в естествения път на живота, човек трябва да има будно съзнание, да реализира желанията, които Бог е вложил в него.
27.6.1928г.
237. Елипса и парабола, ООК , София
Мнозина са недоволни, че не успяват, не постигат желанията си.
24.8.1928г.
238. Дейност и почивка,  МОК , София
За него животът няма цел и смисъл, затова желанията и мислите му са разхвърляни и неправилни.
Само ленивият мисли, че не може да постигне желанията си и не прави никакви усилия.
238.2 Лѣность и прилежание. ( втори вариант )
Докато човѣкъ е лѣнивъ, това показва, че той е извънъ истинския пѫть на живота: той нѣма цѣль, нѣма смисълъ въ живота, живѣе неправилно, затова идеитѣ и желанията му сѫщо така сѫ неправилни.
Само лѣнивиятъ човѣкъ мисли, че желанията му не могатъ да се постигнатъ.
29.8.1928г.
239. Ограничаване и освобождаване, ООК , София
Кога е недоволен човек от себе си? – Често човек е недоволен от себе си, когато не е постигнал желанията си.
31.8.1928г.
240. Гордост и ревност,  МОК , София
За да постигне желанията и идеалите си, глупавият се мъчи и иждивява много време и енергия.
5.9.1928г.
241. Планински върхове, ООК , София
При тези условия желанията им не могат да растат, нито да се реализират. Следователно искате ли желанията ви да се реализират, посаждайте ги на големи пространства, далеч едно от друго, да могат да растат и добре да се развиват. Щом желанията на човека са силни и добре отхранени и мислите му ще се развиват добре. Прекъснете ли мисълта в човека, желанията му не могат правилно да се подхранват. Когато желанията на човека се развиват естествено, мислите в него текат правилно. Обаче желанията, чувствата и страстите на човека трябва да бъдат канализирани.
241.2 Планински върхове ( втори вариант )
Желанията изтощават, както многото растения на една почва изтощават почвата - растат и не дават плод. Някой казва: „Може ли да се явят желания без мисли?" Ако вие отсечете мисълта, когато желанията не се подхранват от ума правилно, тогава се образува онова състояние, което се нарича „разсеяност" -тогава няма идея. Всякога, когато желанията са естествени, веднага по този Божествен закон вливат се в човека, тогава мислите текат по правилен начин.
Казвате: „Защо са чрезмерно силни желанията?" За да бъде силен умът. „Защо са тия страсти?" Страстите ще дойдат, сила имат. Желанията разширяват, в желанията разширение има; в страстите има сила и движение. При желанията съществува едно разширение, при страстите - интензивност на движението. Следователно, когато мисълта се роди във вас, тя ще има тия две качества - на желанията и на страстите. Следователно смисълът на желанията е в движението.
7.9.1928г.
242. Мъртвата точка,  МОК , София
Всички хора имат желание да учат, да пишат, да станат учени, писатели, поети, философи, но попаднат ли в мъртвата точка, не могат да реализират желанията си.
28.9.1928г.
243. Обхода към себе си и към природата,  МОК , София
В мислите, чувствата и желанията на човека, както и в житото, което храни цялото човечество, се крие Божествен елемент.
243.2 Правилна обхода към себе си и към природата ( втори вариант )
И желанията ходят при баба си.
3.10.1928г.
244. Без прегради, ООК , София
Желанията могат да бъдат силни и слаби.
Желанията непременно трябва да съдържат известни качества, за да се различават едни от други, да знае човек как да се справя с тях, как да ги реализира.
5.10.1928г.
245. Творческа линия,  МОК , София
Помнете: човек не може да постигне желанията си, ако не работи съзнателно върху себе си, да премахне всички външни и вътрешни препятствия.
Който не работи и се отказва да реализира желанията си, той сам събаря сградата, която някога е започнал да гради.
245.2 Творческата линия на битието ( втори вариант )
Много пъти не могат да се постигнат желанията, защото Нямаш никаква определена идея.
И тогава лявото око на човека е око на желанията, на волята.
10.10.1928г.
246. Какво са разбрали, ООК , София
Съвременните хора не могат да се разделят лесно от земния живот, защото силно са свързани с желанията си. Да се отделят от желанията си, те не могат, но същевременно не могат и да ги постигнат.
За пример, желанията на човека да яде, да пие, да придобива богатства, слава, почести се наслояват в съзнанието му като облаци и закриват светлината на неговото слънце.
Не само хората, но също така и мислите, чувствата и желанията на човека носят щастие или нещастие за него. Като знае това, разумният човек прави избор на мислите, чувствата и желанията, които минават през него, и ги отделя: ония, които носят щастие в себе си, слага на една страна; тия, които носят нещастие, слага на друга страна. Той разбира законите и условията, при които желанията трябва да се реализират. Добре е човек да реализира желанията си, но трябва да знае кога и как, за да не би, като ги реализира не на време, да стане инвалид.
12.10.1928г.
247. Закон за постижение,  МОК , София
Хората постигат желанията си по два начина: бърз и бавен. Който постига желанията си по нечестен начин, в края на краищата губи.
Като говорим за път на желанията, дохождаме до слънчевите, и казваме, че те не принадлежат само към слънчевата система, но са и вън от нея.
Желанията на Луната се реализират бързо.
Като съзнавате това, следвайте пътя на тази Велика Разумност, за да постигнете желанията си и да се развивате правилно.
По какъв път се постигат желанията? – По крива линия. Той му отваря пътя за реализиране на желанията.
И тъй, за да постигне желанията си, човек трябва да се стреми към великата Разумност на живота, която ще го огради и запази от всички мъчнотии и изпитания.
247.2 Метод за реализиране на желанията ( втори вариант )
Желанията не можете да ги постигнете по права линия.
17.10.1928г.
248. Възприемане и предаване, ООК , София
Някои плачат, че не успяват да постигнат желанията си.
24.10.1928г.
249. Връзки на сърцето и на ума, ООК , София
Следователно, за да реализират желанията си, хората трябва да се стремят към Божествената наука.
31.10.1928г.
250. Накъде, ООК , София
Мислите, чувствата и желанията на съвременния човек са подобни на бури и виелици, които изкореняват красивото в човека. Както бурите и ураганите в природата изкореняват вековни дървета, така и мислите и желанията на съвременния материалист изкореняват от него това, което първоначално е било вложено в душата му.
С излизането си от Бога те са прекъснали връзката си с Него, вследствие на което са изгубили свободата си. – На какво се дължи изгубването на човешката свобода? – Човек е изгубил свободата си, понеже са го вързали някъде: било с желанията му, било със слабостите му, било с неговите навици. – Какво трябва да прави той, за да не го вързват? – Ако иска да бъде свободен, никой да не го вързва, човек не трябва да се спира на място, откъдето минават крадци и разбойници.
2.11.1928г.
251. Най-високото място,  МОК , София
Някой се оплаква, че отива на онзи свят с отворени очи, че не е реализирал желанията си.
Какви са. желанията на гълъба, например? – Да намери няколко зрънца, за да прекара деня. Щом сте хора, стремете се към желанията на подобните си, за да можете да растете и да се развивате правилно.
Самовъзпитанието има за цел да научи човека, кои от желанията си да реализира и как да ги реализира. Ако е богат, той може да реализира желания, подобни на тези, които слонът има; ако е беден, нека реализира само желания, подобни на желанията на гълъба.
7.11.1928г.
252. Дадено по нещо, ООК , София
Колкото повече мисълта, чувствата и желанията на човека се усилват, толкова по-добре за него. Щом мислите, чувствата и желанията на човека се подпушват, той се натъква на големи нещастия.
21.11.1928г.
253. Постоянни и непостоянни величини, ООК , София
И обратно, каквито са желанията му, такива ще бъдат и неговите мисли.
Докато задоволява желанията си да яде, да пие, да се облича, човек не е свободен, той е роб на своите желания.
Изобщо, желанията ограничават човека.
28.11.1928г.
254. Насока на живота, ООК , София
Ако след три деня болният оздравее, мисълта и желанията ви са били силни.
7.12.1928г.
255. Хигиена на живота,  МОК , София
Следователно, когато мислите и желанията на човека не загасват, той е от първата категория.
255.2 Хигиена на живота ( втори вариант )
Следователно, когато у тебе желанията не загасват, когато у тебе мислите не загасват, твоят въглерод е от този вид, а има втори вид, който се мени.
12.12.1928г.
256. Разбиране на живота, ООК , София
Не говорете за желанията си, но пристъпвайте към тяхното реализиране.
21.12.1928г.
257. Методи за наблюдения,  МОК , София
Разбира се, човек не трябва да има тялото и желанията на слона и да казва, че не му трябва много.
257.2 Методи за наблюдения. Обикновени и научни ( втори вариант )
Обаче, ако един човек има желанията на един слон, тялото на един слон и после има формата на една овца и този философ почва да ни доказва, че колкото яде овцата, толкова трябва да яде и слона.
26.12.1928г.
258. Направление на истинския живот, ООК , София
Следователно, когато мислите и желанията на човека в Божествения фокус на душата са ясни, и изображенията им са ясни.
1.1.1929г.
259. Тихият глас,  ИБ , София
Какво виждаме обаче? Достатъчно е синът или дъщерята да не изпълнят желанията на родителите си, и те изменят своята любов към тях.
Когато желанията ви не се изпълняват, това показва, че вие искате помощ от вашите генерали, облечени хубаво, с външен блясък.
9.1.1929г.
260. Закон за възможности – закон на опуленс, ООК , София
Важно е, човек да реализира желанията си: колко време е било нужно за реализирането им, не е важно. Всеки принцип трябва да реализира желанията си, като се движи по свой път и работи със свои специфични методи.
Какви са желанията на ученика? Ученикът има желание да придобие знания, да бъде талантлив, да бъде здрав, за да се прояви.
Мислите, чувствата и желанията на човека трябва да бъдат вечни, както е вечно Словото на Христа.
18.1.1929г.
261. Наблюдение и интуиция,  МОК , София
Много от мислите и желанията на сегашните хора са обърнати ръкавици.
3.2.1929г.
262. Учителю благи,  НБ , София
Това значи силен човек! Силен човек е онзи, когото желанията му не го ограничават; силен човек е онзи, когото външните условия не ограничават но представят само външен подтик за придобиване на неговата свобода.
По същия начин и желанията на хората един ден ще се превърнат в ябълки, круши или други никакви плодове.
6.2.1929г.
263. Двете съзнания, ООК , София
Както се нареждат числата в гами, така се нареждат мислите, чувствата и желанията на хората.
13.2.1929г.
264. Силни и слаби желания, ООК , София
Като изучава желанията си, човек се натъква на случаи, да желае такива неща, каквито никога не е допущал.
Като не разбират, на кои от желанията си трябва да дават ход и на кои да не дават, хората изпадат в големи противоречия.
17.2.1929г.
265. На този камък,  НБ , София
Тъй щото, когато мислите, чувствата и желанията му се разхвърлят, че не може двата края да събере на едно място, той казва: Работите ми не вървят добре.
22.2.1929г.
266. Закон за действие и противодействие,  МОК , София
Както чистиш пътя си, по който вървиш, така ще чистиш мислите и желанията си от ненужните прашинки по тях. Като чистите мислите и желанията си, превръщайте ги в сила.
24.2.1929г.
267. Променява времената,  НБ , София
Който се усеща слаб той трябва да търси любовта като път в живота си, мъдростта за постижение на желанията си, а истината, като условие за реализиране на нещата.
27.2.1929г.
268. Отношение между числата, ООК , София
За да дойде до абсолютната наука, до реалността на нещата, човек трябва да се справи с желанията си, да знае, кои желания са съществени и кои не са.
Разбрах, че животът има смисъл. — Да, животът има смисъл, но човек трябва да знае, как да живее и как да реализира желанията си.
13.3.1929г.
269. Правилни изводи, ООК , София
Като знае това, човек трябва да различава мислите, чувствата и желанията си, да знае какво трябва да очаква от тях.
Когато иска да задоволи желанията на човека, Бог не задоволява изведнъж всичките му желания, но само онова, за което той е копнял с години.
24.3.1929г.
270. Сам Отец, НБ , София
Търбухът представя желанията, апетитите на човека към външни, временни неща.
31.3.1929г.
271. Вързано и развързано,  НБ , София
Желанията у хората за големство, за величие са архаични останки от тия големи животни и растения, които вече са изчезнали от лицето на земята.
Причината, задето някои ваши желания не се реализират, е тази, че колибата ви е запалена, а с нея заедно са изгорели и желанията ви.
10.4.1929г.
272. Спорни въпроси, ООК , София
За да постигне желанията си, човек трябва да люби.
21.4.1929г.
273. Наклали огън,  НБ , София
Никому не казвайте желанията си, докато не ги реализирате.
24.4.1929г.
274. Постижения на богатия и на сиромаха, ООК , София
Следователно, когато човек дава възможност на мислите, чувствата и желанията си да се размножават без закон, той създава злото.
То плаче, иска да й каже, че е виден философ и не трябва да постъпва с него против желанията му.
274.2 Постижения на богатия и на сиромаха ( втори вариант )
Следователно всеки един човек, на когото мислите, чувствата и желанията се размножават без закон, той създава злото.
3.5.1929г.
275. Външни и вътрешни методи,  МОК , София
Лесно ще си почине, ако изпразни сърцето си от желанията на света.
Това състояние на изпразване наричаме изолиране на човека от света на желанията. За предпочитане е бос да вървиш, отколкото да се залепят обущата ти на магнита на желанията, отдето с години не можеш да се освободиш.
8.5.1929г.
276. Аксиома на живота., ООК , София
276.2 Една аксиома ( втори вариант )
Има и мисли, които не вървят паралелно с желанията.
16.5.1929г.
277. Абсолютна реалност, ООК , София
Щом е слаб, той никога не може да постигне желанията на своята душа.
277.2 Абсолютна реалност ( втори вариант )
Та казвам, ако ние влезем в Божественото, туй противоречие, което съществува в темперамента ви, в мислите ви, в желанията ви, всеки по своему мисли, с Първото начало ще се хармонизираме.
31.5.1929г.
278. Закон на доволството,  МОК , София
На кого се задоволяват желанията? – На малкото дете. Ако това се отнася за безпомощното дете, колко по-малко възрастният може да очаква на другите, да задоволят желанията му.
6.6.1929г.
279. Естественото състояние,  МОК , София
Следователно, ако искаш да постигнеш желанията си, трябва да знаеш, как да постъпиш.
12.6.1929г.
280. Стари навици, ООК , София
Задоволи ли желанията си, човек се насърчава и тръгва напред.
14.6.1929г.
281. Лесно и мъчнопостижими неща (Леснопостижими и мъчнопостижими неща),  МОК , София
Когато висшето съзнание действува в човека, всичко е постижимо за него; когато действува обикновеното съзнание, човек мъчно постига желанията си.
16.6.1929г.
282. Да изпълня,  НБ , София
Следователно, ако за постигане на някои свои желания, или за преодоляване на известни мъчнотии мравките имат свои методи, на които уповават, колко повече човек трябва да разполага със свои опитани и проверени методи за постигане на желанията си, както и за разрешаване на някои свои мъчнотии.
Това са желанията на човешката душа.
Обаче, като дойде до 40, 50, или 60 годишната си възраст, той вижда, че не е постигнал желанията си и казва: Нищо не излезе от мене.
19.6.1929г.
283. Естествени връзки, ООК , София
Обаче, какво ще стане с тях, ако умре едно от желанията и вярванията им, на които те разчитат? Днес вярват в Бога, но след десетина години казват: "Аз съм се лъгал, никакъв Бог не съществува."
26.6.1929г.
284. Външните линии на красотата, ООК , София
Той има голям хамбар, в който туря желанията си.
28.6.1929г.
285. Светът на ограниченията ,  МОК , София
Като умре, той се освобождава от желанията си. Желанията са конци, с които човек е свързан за земята. Например, желанията на човека да пие, да краде, да убива са неестествени. Значи, желанията на човека да бъде щедър, милосърден са естествени и свободни.
Не можете да задържате желанията си за дълго време, да не жабунясат. Ще отворите крана на чешмата си, да изтичат желанията навън. Често хората грешат, защото не знаят, как да се справят с желанията си.
285.2 Светът на ограниченията. Физическият живот ( втори вариант )
Следователно и желанията на човека трябва постоянно да се опресняват, да се сменят; трябва да има един вечен процес в тях.
Желанията трябва да бъдат непрекъснати, за да бъдат истински.
3.7.1929г.
286. Двата стълба, ООК , София
Да се стреми човек към желанията на пияницата, това значи да живее в астрални кръчми.
21.7.1929г.
287. Илия вече дойде,  НБ , София
Човек може да постигне желанията на своята душа само тогава, когато разполага с живот, който струва стотици хиляди и милиони златни левове.
28.7.1929г.
288. Що трябва да речете,  НБ , София
Той се чувствува щастлив, че тя иска нищо от него, и веднага изпълнява желанията й. Колкото повече желанията на неговата възлюбена се увеличават, толкова повече и огънят му се увеличава.
Като срещнат известни спънки при реализиране на своите желания, те казват, че желанията им са непостижими, че идеите им не могат да се реализират и т.н. – Не, за разумния човек всичко е постижимо.
7.8.1929г.
289. Промени в света, ООК , София
Те мислят, че като се помолят на Бога, веднага ще постигнат желанията си.
Ако човек би постигнал всичко, каквото пожелае, сами по себе си желанията му биха се обезценили.
За да реализират желанията си, младите се нуждаят от подкрепата на възрастните.
14.8.1929г.
290. Пробният камък, ООК , София
Как ще обработи този капитал, това зависи от знанията и от желанията му. Колкото по-големи и силни са желанията на човека, толкова повече сили ще влага за тяхното реализиране.
Този път е пътят на желанията.
Не само желанията рушат, но и кривата, отрицателната мисъл също руши.
16.8.1929г.
291. На планината,  МОК , Рила
Той може да постигне желанията си. – Бог всичко може да направи. – Така е, но важно е, какво ти можеш да направиш.
26.8.1929г.
292. Положителни и отрицателни черти на живота, СБ , София
Желанията не трябва да се убиват, но трябва да се култивират, да се възпитават.
Обаче, има случаи в живота, когато желанията на хората се изразяват в животинска форма. Мислите и желанията в човека се раждат по същия начин, както и самият човек.
И тъй, първото правило, което трябва да спазвате: раждайте желанията си по човешки.
30.8.1929г.
293. Служене, почит и обич, МОК , София
Дихателната система на човека показва, че не само кръвта трябва да се пречиства, но и желанията.
На физическия свят сърцето и дробовете пречистват кръвта, а в духовния свят те са мехът и огнището, през които трябва да минат желанията на човека, да се отдели чистото от нечистото. Мисълта е свързана с желанията, желанията – с действията, а действията – с последствията.
Ако успеете да постигнете някои от желанията си, вие сте употребили големи усилия и труд.
1.9.1929г.
294. Крадецът и пастирят,  НБ , София
И тъй, ако искате да постигнете желанията на своята душа, вярвайте във Великото, което работи у вас.
6.9.1929г.
295. Смяна на състоянията,  МОК , София
Ако желанията на някое дете се напълно задоволяват, има ли условия в него за злото? В живота на задоволеното дете няма условия за зло.
Само по този начин той може да си пробие път в живота и да реализира желанията си.
11.9.1929г.
296. Вън и вътре в тялото, ООК , София
Като ученик, дошъл на земята да се учи, човек трябва да познава желанията си и съзнателно или несъзнателно да ги подхранва според тяхното значение в живота му.
Тъй щото, когато паметта на човека отслабва, трябва да знаете, че желанията му се увеличават. За да не отслабне паметта на човека, с увеличаване на желанията едновременно трябва да се усилва мисълта му.
Това са все хора работници, в които желанията вземат надмощие. Където желанията и чувствата вземат надмощие, там мисълта е слаба.
На работния и на прилежния природата е готова да отпуска кредит да реализира желанията си.
15.9.1929г.
297. Обикновени и необикновени процеси,  НБ , София
И най-после, като не могат да постигнат желанията си и като не разбират причините за своя неуспех, казват: Божия работа е тази.
Видите ли, че някой човек страда за непостигнатите си желания, не му казвайте, че не трябва да скърби, но запитайте го, колко време чака, за да постигне желанията си.
22.9.1929г.
298. Духовното в човека, НБ , СБ , София
Тя се заключава в правилното предаване на мислите, желанията и чувствата.
25.9.1929г.
299. Разумни методи, ООК , София
Следователно, всяка работа, която човек започва без желание, без любов, остава незавършена Когато желанията са силни, човек свършва работата, която е започнал. Колкото повече желанията отслабват, толкова повече и стремежите се намаляват.
Следователно, успехът на човека в работите му се определя от силата на чувствата и на желанията му.
27.9.1929г.
300. Три идеи,  МОК , София
Някои хора се оплакват, че нямат успех в живота си, че работите им не се нареждат добре, че не могат да постигнат желанията си. Те не знаят, че в който ден реализират желанията си, ще умрат.
29.9.1929г.
301. Дух Господен,  НБ , София
Вътрешно, сиромахът има здрав стомах, знае правилно да се храни, но няма пари, не може да задоволи желанията си, да си купи, каквото иска.
4.10.1929г.
302. Органическо злато,  МОК , София
302.2 Златото в кръвта (Органическо злато) ( втори вариант )
Ще изучите какво съдържат мислите ви, желанията ви.
Да позлатите мислите, желанията.
6.10.1929г.
303. Забранихме му,  НБ , София
303.2 Забранихме му ( втори вариант )
Свобода на мислите и чистота на мислите в правата смисъл, чистота и свобода на желанията, абсолютна чистота и свобода на действията.
9.10.1929г.
304. Новото в живота, ООК , София
В този смисъл, човек трябва да различава желанията си и да знае, кое трябва да прави и кое да не прави. Какви ще бъдат резултатите от нежеланията и желанията на човека, това всякога трябва да се има пред вид.
11.10.1929г.
305. Права и крива линия,  МОК , София
Вследствие на това те произвеждат работа, светлина, топлина – условия за проява на мислите, чувствата и желанията.
18.10.1929г.
306. Съпоставяне на нещата,  МОК , София
306.2 Правилното съпоставяне (Съпоставяне на нещата) ( втори вариант )
Мислите не се явяват безразлично и желанията не се явяват безразлично. Има си особени закони, които регулират отношенията на мислите и отношенията на желанията.
20.10.1929г.
307. От всичките най-много,  НБ , София
Следователно, както и да крие човек мислите, чувствата и желанията си, те се отпечатват върху лицето му, върху целия му организъм.
23.10.1929г.
308. Център на живота, ООК , София
Два основни елемента определят посоката на човешкия живот: мислите и желанията му.
Като се движи от 1 — 8, човек образува един кръг на движение, в който мислите и желанията му се редуват последователно.
Ако мислите и желанията на човека не се реализират, те остават безплодни. За да има постижения, мислите и желанията на човека трябва да бъдат съществени, да му дават импулс за реализиране. Ако мислите и желанията на човека не минат през Христа, като през вътрешен център на човешкия живот, те никога не могат да се реализират.
Ако двама приятели искат да запазят отношенията си, да не се разделят, от каквато посока на мислите и на желанията си да изхождат, те всякога трябва да се срещат в центъра А, в реалността на живота.
Сега, като сте дошли на земята, вие трябва да регулирате мислите, желанията и постъпките си.
27.10.1929г.
309. Блажени са очите и ушите,  НБ , София
Човек може да постигне желанията и копнежите на своята душа, ако всеки ден вижда Онзи Бог, Който живее в цялата вселена, и навсякъде чува Неговия глас.
3.11.1929г.
310. Чуха, че иде Исус,  НБ , София
Изобщо, като проследим желанията на всички живи същества, виждаме, че те се стремят към едно: да се осигурят – да бъдат нахранени, стоплени.
6.11.1929г.
311. Вкисване, ООК , София
Когато противодействате на желанията на човека, той непременно ще се вкисне.
10.11.1929г.
312. Сторете да насядат,  НБ , София
312.2 Сторете да насядат ( втори вариант )
Цял ден ще те носи и желанията на хората за тях представляват едно приятно занятие.
20.11.1929г.
313. Паралелизъм в природата, ООК , София
Това показва, че в пътя на човешкото развитие, мислите, чувствата и желанията на човека минават от един свят в друг и след време пак се връщат при него, но с някаква придобивка.
22.11.1929г.
314. Природни гами,  МОК , София
Много от мислите, чувствата и желанията на човека не са родени днес.
24.11.1929г.
315. Влязоха в ладията,  НБ , София
Желанието на човека да има това-онова е на място, но желанията трябва да се реализират на своето време.
4.12.1929г.
316. Което става, ООК , София
За да постигне желанията на своята душа, ученикът трябва да прави това, което не иска.
15.12.1929г.
317. Да ви даде,  НБ , София
Кога се обезсърчават хората? – Когато не могат да постигнат желанията си.
18.12.1929г.
318. Наука за езика, ООК , София
Когато желанията на човека станат повече от възможностите за тяхното реализиране, той нарушава своя естествен живот, вследствие на което се натъква на големи мъчнотии и противоречия. Няма ли достатъчна храна, с която човек да задоволи желанията си, едно след друго те умират и му създават ненужни страдания.
Мнозина допущат теорията за прераждането и се успокояват, че ако този живот не реализират желанията си, в друг живот ще ги реализират.
20.12.1929г.
319. Изпълнение и отлагане,  МОК , София
Горната част на тялото наричаме „област на мисълта“, а долната – „област на желанията“. В областта на мисълта живее истинският човек, а в областта на желанията – низшият човек, наречен „човек-животно“.
319.2 Добро или зло като последствие от изпълнение или забавяне ( втори вариант )
Единия човек наричам човек на желанията, а другия човек на мисълта.
Питам, кое е по-добре да изпълним желанията на хората, да се покажем, че сме силни?
1.1.1930г.
320. Личност и душа, ООК , София
Желанията им са подобни на орехи, на лешници и т.н.
320.2 Личност и душа ( втори вариант )
Желанията им са подобни на орехи, на лешници и т.н.
8.1.1930г.
321. Проява на Любовта, ООК , София
Същият закон се отнася и до желанията на човека.
321.2 Чувството на любовта ( втори вариант )
Желанията ти навреме да станат, не преждевременно, не и след като мине.
24.1.1930г.
322. Възпитание на волята,  МОК , София
Те имат добри мисли и желания, но не постигат желанията си. – Защо? – Защото допущат в себе си съмнението, недоверието, като противодействащи сили.
26.1.1930г.
323. Богове сте,  НБ , София
Веднъж човек е създаден от Бога, рано или късно той ще реализира желанията на своята душа.
В Него се включват желанията и стремежите на всички същества, от най-малки до най-големи.
5.2.1930г.
324. Новите веяния, ООК , София
324.2 Новите веяния ( втори вариант )
Човешкото аз не трябва да се меси, то възприема мислите и желанията.
14.2.1930г.
325. Човек и природа,  МОК , София
Мнозина отдават разположенията и неразположенията на човека на постигане и непостигане на желанията му.
21.2.1930г.
326. Разумност и доброта,  МОК , София
Слонът мисли ли за човека, т. е. за господаря си? Колкото слонът мисли за своя господар, толкова и идеите, и желанията мислят за човека.
326.2 Разумност, доброта и здраве ( втори вариант )
Желанието желае ли заради вас или вие желаете заради желанието? Какво ще кажеш ти, Т. (“Аз мисля, че желанията и мислите са като децата.
Желанията не могат да се реализират при каквито и да са условия.
9.3.1930г.
327. Призовете ги на сватба,  НБ , София
Вечността крие в себе си всички условия, които дават възможност на човека да постигне желанията на своята душа.
12.3.1930г.
328. Идейната обич, ООК , София
За да не се осакатява, човек трябва да храни мислите, чувствата и желанията си с чиста храна, която да помага на тяхното правилно растене и развиване.
16.3.1930г.
329. С благодат и истина,  НБ , София
Желанията им са техни деца. Не постъпват ли по същия начин и децата със своите родители? Като не могат да задоволят желанията си, те питат родителите си: Защо ни родихте?
28.3.1930г.
330. Органична и неорганчна материя,  МОК , София
Ако някой казва, че люби, а същевременно оглупява, той живее с любовта и желанията на света. Те са от друг характер, не приличат на желанията, които великата любов внася в човека.
330.2 Границата между органическата и неорганическата материя ( втори вариант )
Ако ти любиш и оглупяваш, ти имаш любовта на злото вътре, защото това са желанията на света. Желанията са от друга категория.
30.3.1930г.
331. В сила,  НБ , София
Онзи свят е свят на нов ред и порядък, на нови разбирания За да бъдете добре приети в онзи свят, мислите, чувствата и желанията ви трябва да бъдат абсолютно чисти.
4.4.1930г.
332. Огъната плоскост,  МОК , София
332.2 Огъната плоскост ( втори вариант )
Затова желанията, съединени с мислите, огъват нашата морална площ, в която ние живеем.
Следователно трябва да знаем, колкото желанията са по-силни, ние седим при една огъната площ.
Желанията, които човек има, тe са пристрастни, а любовта е непристрастна.
11.4.1930г.
333. Хармоничен избор,  МОК , София
333.2 Първата задача ( втори вариант )
И мислите, и желанията на хората си имат определена стойност.
13.4.1930г.
334. Господар на съботата,  НБ , София
Дойде ли до сърцето, до света на желанията, там опити не се позволяват.
Някои казват, че познават законите на ума и на сърцето си, а при това отричат концентрацията на ума и молитвата като методи за работа и за постигане на желанията си.
Желанията са храна на сърцето. Да убиеш желанията си, значи, да унищожиш сърцето си. Според тях, самоотричането подразбира отричане от живота, от желанията си.
18.4.1930г.
335. Направления в живота,  МОК , София
Хората правят погрешки, поради това, че на първо място турят такива желания, които нямат нищо общо с желанията на душата им.
Идеите, желанията на човека в известна област, представляват негови деца.
Като изнасям тези неща, вие не трябва да се обезсърчавате, да мислите, че не можете да постигнете желанията си.
335.2 Направления в живота ( втори вариант )
Хората правят погрешки поради това, че на първо място турят такива желания, които нямат нищо общо с желанията на душата им.
Идеите, желанията на човека в известна област представят негови деца.
Като изнасям тези неща, вие не трябва да се обезсърчавате, да мислите, че не можете да постигнете желанията си.
20.4.1930г.
336. Аз и Отец едно сме,  НБ , София
Някой казва, че ако на земята не може да реализира желанията си, ще ги реализира в другия свят.
11.5.1930г.
337. Да влезеш,  НБ , София
Щом разбере тези закони, човек мисли вече право, а правата мисъл е връзка между мислите и желанията му.
14.5.1930г.
338. Добрият ден, ООК , София
Хората внасят желанията в света, а животните – страстите. Тъй щото, животът, интелигентността, желанията и страстите представят стъпала на целокупния живот.
16.5.1930г.
339. Линията на живота,  МОК , София
339.2 Правата линия на живота ( втори вариант )
Така че желанията у него могат да съществуват. Тогава кой е възпитан човек? Който има желания, но същевременно е и господар на желанията си. А за да бъдеш господар на себе си, господар на желанията, значи трябва да разбираш закона на страданията.
18.5.1930г.
340. Да се възвеселим,  НБ , София
Майката обещавала да изпълни желанията на детето си, но нищо не купувала. Тя само залъгвала детето, че ще му купи, каквото иска, ще задоволи желанията му, докато детето умряло.
21.5.1930г.
341. Стойност на нещата , ООК , София
Ако не разбира желанията и страстите си и не може да ги управлява, човек не разбира елементите, от които е създаден неговият свят.
341.2 Постоянна цена ( втори вариант )
Желанията и страстите са елементите на човешкото. Ако човек не разбира желанията и страстите, той не разбира елементите, от които неговият свят е създаден.
23.5.1930г.
342. Музика и работа,  МОК , София
Като се спирате на количествената и качествената стойност, вие делите мислите, чувствата и желанията си на силни и слаби.
342.2 Музика и работа ( втори вариант )
Като се спираше на количествената и качествената стойност, вие делите мислите, чувствата и желанията си на силни и слаби.
И желанията имат количествена стойност. Следователно желанията идват постепенно.
Ще опнете струните и след това желанията на вашето сърце, ще турите лъка и ще свирите. („Ха-ха-ха!") Вие казвате: „Аз нямам инструмент."
25.5.1930г.
343. По-горни от тях,  НБ , София
Всички общественици, всички управници се стремят към това, именно, да внесат истината сред народа си, да го освободят, но нямат методи, чрез които да постигнат желанията си.
28.5.1930г.
344. Правилно разбиране, ООК , София
Щом желанията ви не се задоволяват, вие се сърдите.
8.6.1930г.
345. Който влиза,  НБ , София
Ползвайте се от силата на младостта си, от знанието на зрялата си възраст и от мъдростта на стария човек, за да работите съзнателно върху себе си и да постигнете желанията си.
20.6.1930г.
346. Работа, музика и мисъл,  МОК , София
Добре е, между мислите и желанията на човека и неговия външен вид да има съответствие, но той трябва да се пази от пресилване на нещата.
27.6.1930г.
347. Превръщане и съпоставяне,  МОК , София
Желанията на човека, силни или слаби, са необходими като методи за неговото самовъзпитание. Чрез желанията си той изучава силите на своя организъм, с които работи.
Ето защо, като ученици, вие трябва да анализирате мислите, чувствата и желанията си, да видите, какви сили се крият в тях, добри или лоши, положителни или отрицателни. Като знаете това, бъдете внимателни в желанията си.
Природата знае, как да дава, как да задоволява желанията на всички живи същества.
Например, желанията на човека са резултат на известни природни сили. Някой човек иска да превъзмогне желанията си изведнъж.
Съвременният човек още не е господар на желанията си.
Обаче, като замине за онзи свят, той оставя физическото си тяло на земята, а занася със себе си желанията: иска да яде, не може. Невъзможно е човек да реализира желанията си, ако няма съответни условия за това.
347.2 Закон на сменянето. Съпоставяне на нещата (Външни условия и вътрешни възможности. Загубената дума) ( втори вариант )
Трябва да знаете в дадения случай, желанията са като овцете, мислите са също като овцете.
Да не мислите, вие не сте свободни от желанията на вълка, на овцата, от желанията на всички животни.
Защото на желанията, ти на едно желание не можеш да противодействаш. И когато излезеш вънка от тези течения на желанията на месоядството, тогава растителната храна ще е благоприятна на тебе.
Когато желанията вървят по този път, разумните желания се допълват едно друго.
29.6.1930г.
348. Близо е лятото,  НБ , София
Още осем хиляди години да греши, това е негова работа, никой не може да се противопоставя на желанията му.
Страшно е положението на човека в гроба, ако преждевременно не се е справил с желанията си, т. е. ако не е скъсал връзката си с земята.
4.7.1930г.
349. Освобождаване,  МОК , София
349.2 Абсолютно освобождение от лъжата в съзнанието ( втори вариант )
У всички хора желанията не се пробуждат еднакво и поривите у всички са различни.
Ако онзи големият герой ви стисне за ръката и не ви пуща да върбите, хване ви той на пътя и не ви пуща, той ви управлява, какви са неговите желания? И ако тебе Господ те хване за ръцете и каже: „Седи тук при мен", какви са неговите желания? Какви са желанията на Бога? Ако учителят види тези деца, които играят, и каже: „Влезте на чиновете", какво е желанието на учителя? Ако онзи кредитор види своите длъжници и каже: „Елате насам тук", какво иска да му каже? Всичките неща си имат свой вътрешен смисъл.
6.7.1930г.
350. В дома на Симона,  НБ , София
Какво особено си направил за Бога, че очакваш Той да се занимава с тебе? Вложете всичката си вяра и упование в Бога, за да постигнете желанията си.
12.7.1930г.
351. Право си отсъдил, МС , София
В това отношение молитвата, съзерцанието едновременно изразяват мислите, чувствата и желанията на човека.
13.7.1930г.
352. Връзване и развързване, МС , София
Това значи: мислите и желанията ти ще бъдат посети.
Питам: когато плетете или шиете нещо, от коя страна започвате – от ляво към дясно или от дясно към ляво? Освен това, защо платът, който толкова време сте тъкали, трябва да го разрязвате и после отново да го зашивате? Защо кацарят трябва да нарязва цели дъски на парчета и после да прави от тях каци? Питам: трябва ли всички хора да станат бъчвари, или грънчари ? Представете си, че всички хора произвеждат само бъчви, или само грънци, де ще изнасят стоката си за продан? Хората и без това са грънчари, защото мислите, чувствата и желанията, които всеки ден формуват, те ги изнасят на пазар.
Светлината, която ни се изпраща отгоре, мислите, които възприемаме от невидимия свят и желанията, които имаме в себе си днес, всичко това се дължи на участието, което висшите същества взимат, за да ни повдигнат.
Няма да остане нито едно ваше желание, което да не се реализира, но при условие, щото това желание да бъде в съгласие с желанията на всички съвършени същества.
14.7.1930г.
353. Чрез Него стана, МС , София
У Бога има следната отличителна черта: Той никога не отказва на желанията на хората.
18.7.1930г.
354. Обикновени, талантливи, гениални и светии,  МОК , София
Сегашният живот е реализиране на мислите и желанията, които сте имали в миналото.
1.8.1930г.
355. На езерата, МОК , СБ , 7-те езера
355.2 На езерата ( втори вариант )
По хиляди начини могат да се приложат, аз казвам - трийсет и пет милиона форми има, по които могат да се приложат мислите и желанията на хората. Подразбирам, целият душевен мир на човека - желанията, мислите и чувствата на човека, това са ред същества.
Запример вие още не сте изучавали числеността на мислите и желанията.
13.8.1930г.
356. Начало и край, ООК , СБ , 7-те езера
Защо? Той мисли, че не може да постигне желанията си.
15.8.1930г.
357. Упътвания и наставления, МОК , СБ , 7-те езера
С други думи казано: Когато стигнете целта, към която се стремите, тогава ще се реализират мислите и желанията ви.
Като не могат да постигнат желанията си, мнозина се обезсърчават и казват: Толкова време живеем на земята, и нищо още не сме направили.
357.2 Поучения, преживявания и наставления на планината ( втори вариант )
Коя е връзката, която съществува при всичките положения и явления? Желанията, които съществуват, и при всяко едно състояние на човека има една връзка, защото всяко едно желание у човека е един елемент - и ако ти това желание не можеш да го свържеш с друго едно състояние, защото всяко едно състояние има своето противоположно, но ако ти знаеш как да го свържеш с друг един елемент, веднага ти ще повърнеш неговите енергии и ще бъде едно благо за тебе.
Само когато идат желанията на своето време, е добро, а когато те идат не навреме, тогава не е хубаво.
Така и у нас желанията ни трябва да бъдат пресни, а не само формата на желанията, съдържанието трябва да е прясно. Защото в съвременната наука много работи има, които се стремят да имат добри резултати, желанията у тях са хубави, но нещата са неестествени.
17.8.1930г.
358. Благословена между жените, СБ , РБ , Рила
Човекът на желанията живее в света на двете измерения, в плоскостта.
Всеки, който не разбира закона, по който желанията растат, казва: „Убий всяко желание в себе си!“ Лесно е да се говори: „Махнете това желание, махнете онова желание“, но питам: като изкорените едно желание от себе си, какво ще турите на негово място? Можете ли да турите камък на мястото на едно желание? Няма по-глупаво нещо от това, да туриш камък на мястото на някое желание.
По същия начин и желанията, стремежите на хората може да са прави, но методите, пътищата, по които те искат да ги реализират, не са правилни.
И наистина, стремежите на християните са прави, желанията им – също, но методите, които те прилагат, са криви.
Когато не се реализират желанията и стремежите на хората, те живеят във физическия свят.
19.8.1930г.
359. Виждане и съзнаване, СБ , РБ , Рила
Като срещнете едно малко дете, какво отношение трябва да имате към него? Това дете носи в себе си едновременно мислите и желанията на своите родители.
20.8.1930г.
360. Познава гласа му, СБ , РБ , Рила
Не употребява ли човек думите, мислите и желанията си на място, и за тях той е крадец и разбойник.
Работа, в която не се влага душа, всичко бяга от нея: и мислите, и чувствата, и желанията. Значи животът се изразява чрез мислите и желанията на човека. Какво представляват мислите и желанията? – Те са живи същества. Някога мислите на човека бягат от него, някога желанията му бягат, а някога – действията.
Казвам: всяко друго обяснение, което може да се даде за мислите и желанията, е механическо.
21.8.1930г.
361. Божествена връзка, СБ , РБ , Рила
Хората казват: „Някога, в далечното бъдеще, все ще постигнем желанията си.“ На кое бъдеще се надяват? В настоящето човек може да постигне това, което желае – няма защо да очаква от бъдещето.
Някой казва: „Непостижими са нашите желания.“ – Непостижими са желанията само за онзи, който не работи, за онзи, който не знае как да работи, и за онзи, който няма връзка с Бога. Искате ли да постигнете желанията на своята душа, първо възстановете връзката си с Бога и работете за Него, а не за себе си.
26.8.1930г.
362. Божият глас, ООК , София
Те трябва да пречистят мислите, чувствата, желанията си, да ги освободят от всички наслоявания на миналото.
Като знаете това, бъдете внимателни в желанията си, защото всяко желание, добро или лошо, се сбъдва.
362.2 Божият глас ( втори вариант )
Помнете: животът седи в мислите и желанията.
Ако Бог не отговаря на желанията ни, той го има предвид в Божествената работа да ни даде, но не със същата форма, която ние желаем.
1.9.1930г.
363. Две категории хора, ООК , София
Не се ли домогнете до този живот, нито здравето си ще подобрите, нито желанията си ще постигнете, нито знания ще придобиете.
5.9.1930г.
364. Път към живота,  МОК , София
Като не разбират законите за реализиране на желанията, мнозина се питат защо едни желания и в началото, и в края се изявяват добре, а други не следват по същия път? На този въпрос може да се отговори с въпроса: Защо телата падат? Ще кажете, че телата падат под влияние на земната притегателна сила. Когато желанията не са еднородни, никакво отблъскване не съществува.
Много от желанията на съвременните хора приличат на оръдията, които се блъскали в парахода.
Човек трябва да разчита на своите сили и с тях да реализира желанията си.
364.2 Пътят на доброто. Жертвата на страната на Божественото! ( втори вариант )
Не може да има обич, дето има налягане на желанията.
10.9.1930г.
365. Отличителна черта, ООК , София
Желанията на човека са подобни на бомби.
Този човек е чист в желанията си. Чист е този момък и в мислите, и в желанията си.
14.9.1930г.
366. Просете, търсете и хлопайте!,  НБ , София
Стремежът ти е хубав, желанията – също, но не се стреми да постигнеш всичко изведнъж.
Ако хората искат да постигнат желанията си, трябва да бъдат гениални.
17.9.1930г.
367. Общи и специфични идеи, ООК , София
И желанията биват общи и специални.
Какво би било положението на обикновения човек, който едва изкарва прехраната си, но има желания, подобни на тия, които царят има? Той ще си остане с желанията.
1.10.1930г.
368. Права мисъл, ООК , София
И тъй, за да реализира желанията си, да придобие благата на живота, човек трябва свещено да пази в ума си името на Бога.
15.10.1930г.
369. Определено време и място, ООК , София
Изобщо, щом задоволите желанията на човека, той става доволен.
17.10.1930г.
370. Единица мярка,  МОК , София
Ще ви дам един метод, по който можете да постигнете желанията си.
Като знае това, човек трябва да се изучава, да види кои от желанията му са от миналото и кои – от сегашния му живот.
19.10.1930г.
371. Отец люби Сина,  НБ , София
Какво представя сегашното сътресение на хората? Има разтърсване на идеите, на чувствата и желанията на хората – на всичко, съществуващо досега.
24.10.1930г.
372. Движение на силите,  МОК , София
Какво ще придобие богатият, ако задоволи желанията на сиромаха, който мечтае за автомобил, за къщи, за ядене и пиене? Вместо да му помогне, той ще опорочи душата му.
31.10.1930г.
373. Правилни отношения,  МОК , София
373.2 Правилните отношения. Добрата педагогика ( втори вариант )
Но желанията ви, мислите ви, постъпките ви могат да се постигнат само по определен път.
14.11.1930г.
374. Разумни промени,  МОК , София
Щом намери центъра на мислите, чувствата и желанията си, той трябва да намери посоката, към която те се движат.
В това отношение мислите, чувствата и желанията на човека могат да бъдат рационални и ирационални числа.
Буквата „Т“ в думата богат показва, че богатият е намерил пътя, по който може да постигне желанията си.
19.11.1930г.
375. Основа на живота, ООК , София
Като не разбират тези отношения, хората се силят да постигнат желанията си, като не знаят, че успехът им зависи от Бога.
21.11.1930г.
376. Влизане и излизане,  МОК , София
Той има възможност да постигне желанията си, но енергиите им трябва да се превърнат в динамически, да дадат тласък на неговите мозъчни центрове, за да започне умът да работи.
3.12.1930г.
377. Просветено съзнание, ООК , София
Изобщо, когато хората не си противодействуват в желанията, те се обичат.
7.12.1930г.
378. Важността на размишлението,  УС , София
Тя подразбира постижение на непостижимото. – „Отчаях се, не мога да постигна желанията си.“ – Приеми Любовта.
17.12.1930г.
379. Умствени прояви, ООК , София
За пример. мозъкът определя мисълта на човека, дробовете - чувствата, стомахът - желанията му.
19.12.1930г.
380. Езикът на природата,  МОК , София
Каквото пожелае щастливият, всякога се отговаря на желанията му.
24.12.1930г.
381. Единица време, ООК , София
Чистата мисъл подразбира чистота в желанията и в чувствата.
31.12.1930г.
382. Условия и възможности, ООК , София
Колко пъти човек с кадилница в ръка обикаля своя храм и казва, че не може да постигне желанията си и ще си замине с отворени очи. Какво ще кажат ония, които са. реализирали желанията си? Какво са придобили те? Ние не сме против желанията на човека.
Колкото по-високи и благородни са желанията ви, толкова по-бавно могат да се реализират.
Ако реализирате желанията си преждевременно вие ще се натъкнете на никакво нещастие.
Умът на човека разполага с възможности за реализиране на желанията му.
След това обърнете се към ума си да реализирате чувствата и желанията на сърцето.
4.1.1931г.
383. Здрава основа,  УС , София
Да реализираме желанията, които Бог е вложил в нас.
Когато сме в съгласие с Бога, Той ще изпълни желанията ни.
7.1.1931г.
384. Новата епоха, ООК , София
В стремлението си да постигнат своите желания една категория хора мислят, че сами, независимо от другите, могат да реализират желанията си. Втората категория хора мислят, че човек сам не може да постигне желанията си.
14.1.1931г.
385. Гредите на живота, ООК , София
Обаче ако желанията му не са съгласни с волята Божия, няма да се реализират. Тъй щото, ако желанията ви се реализират, това показва, че вашата воля е едно с Божията; не се ли реализират, вашата воля не е в съгласие с Божията.
Ако е готова цял живот да служи на този момък, да изпълнява желанията му с любов и съзнание за това, което върши, нека се омъжи за него. - Ама аз искам да се осигуря, да бъда независима, да бъда господарка. - Щом имаш такива желания знай, че ще бъдеш нещастна.
16.1.1931г.
386. Колелото на съзнанието,  МОК , София
Колкото по-тежки са желанията на човека, толкова по-големи са и страданията му.
23.1.1931г.
387. Разумното слово, МОК , София
Знаещият прониква в желанията си и намира причината, защо едно желание се проявява по един начин, а друго – по друг начин.
И тъй, когато доброто се свърже с колелото на живота, човек става силен и може да постигне желанията си.
1.2.1931г.
388. Отношение към Бога,  УС , София
Не е достатъчно само да реализирате желанията си, но важно е кои от тях ще реализирате и как ще стане това.
3.2.1931г.
389. Светлият образ, ООК , София
Благоприятните условия са дошли, но те изгубили своите вътрешни благоприятни условия, вследствие на което не постигнали желанията си.
6.2.1931г.
390. Методи за самовъзпитание,  МОК , София
390.2 Методите на самовъзпитанието ( втори вариант )
Мислите не идат от слънцето, живота, желанията идат от слънцето.
13.2.1931г.
391. Няколко необходими неща,  МОК , София
Желанията и чувствата на човека са течения, които вървят от периферията към центъра, т.е. отвън–навътре. Следователно чувствата и желанията представляват вдишване в живота, а мислите – издишване. Който не вдишва дълбоко, чувствата и желанията му са слаби.
Желанията, като течения, които излизат от Божествения център на природата, са чисти. За да не се натъкваш на страдания, стой далеч от желанията на хората.
Като ученици, вие трябва да намерите начин, чрез който да реализирате желанията си.
Ето защо, не е достатъчно човек да има желания, но желанията му да бъдат организирани, т.е. да знае защо желае нещо, как може да го реализира и какъв ще бъде резултатът на даденото желание. Всяко вдишване има предвид урегулиране и пречистване на желанията, а всяко издишване е свързано с пречистване на човешките мисли. Само по този начин можете да пречиствате мислите и желанията си. Ако теченията на мислите и на желанията вървят в една и съща посока – навътре или навън, вие непременно ще нарушите нормалното действие на своята инсталация. Ето защо, теченията на желанията ще вървят в посока отвън–навътре, мислите – в посока отвътре–навън и взаимно ще се уравновесяват. При това положение мислите ще помагат за реализиране на желанията, желанията пък ще се регулират от мислите, и човек ще се развива правилно.
Това показва, че теченията на желанията са обтегнали силно конеца на волята и част от силите на желанието са излезли навън, без да се вложат в работа.
391.2 Три неща са потребни ( втори вариант )
Онзи, който няма дълбоко дишане, той увеличава желанията и сърдечните течения са слаби. Но къде е анормалността на желанията? Има закон: НЕ ПОЖЕЛАЙ! Де е лошото в желанието? Не дишай онзи нечист въздух, който другите са дишали. Желанията са чисти в природата.
За желанията има сито, което пресява. Желанията, които са били в друго сърдце, те не могат да минат през това място, през това сито.
Ако мислите и желанията отиват навън, тогава какво ще остане вътре в нас? Всякога работата на мисълта трябва да бъде за реализиране на някои желания по отношение на нас и по отношение на другите.
18.2.1931г.
392. Зенитът на живота, ООК , София
Само по този начин ще реализирате желанията си, ще постигнете идеала на своята душа.
20.2.1931г.
393. Живот и радост,  МОК , София
Човек трябва да изучава мислите и желанията си, да знае кога се намират под влиянието на сърцето и кога – под влиянието на волята. Кое положение е по-добро за човека: мислите му да се намират под влиянието на неговото сърце и на волята му, или желанията му да се намират под влиянието на ума и на волята му? Може ли сърцето да управлява ума? Кое е по-правилно: сърцето да управлява ума, или умът – сърцето?
Вие познавате желанията си по това, че свободно разполагате с тях. Следователно вие можете да бъдете свободни при реализиране на едно свое желание само тогава, когато умът ви е взел участие при създаването на това желание; ако умът ви не е работил при реализиране на желанията ви, не можете да бъдете свободни.
393.2 Живот и радост! Принципи на здравето ( втори вариант )
Сега желанията на човека произтичат ли от неговата воля или му са наложени отвънка? Допуснете, че минавате през една градина и у вас се яви желание да вземете един плод. Там, дето умът ви не е работил, там в желанията си не можете да бъдете свободни; а там, дето умът ви е работил, там можете да бъдете свободни в своите желания.
27.2.1931г.
394. Живите сили в природата,  МОК , София
Също така и по движенията, които човек прави, съдите за мислите и желанията, които го ръководят.
394.2 Възпитателното действие на линиите в природата. Живите сили в природата ( втори вариант )
Тази линия е линията на желанията вътре.
6.3.1931г.
395. Ханизе,  МОК , София
Обаче ако той желае да учи, за да стане виден човек, всички да му се кланят, Бог не взима участие в реализиране на желанието му. – Защо? – Това желание е чуждо, примес към желанията на човешката душа.
395.2 Ханизе ( втори вариант )
А какви са желанията на струната, откъде е излязла тя? После като дойде Крайслер и неговите отношения към струната МИ какви са.
Аз съм готов всякога да услужа на всеки един човек, когато желанията са негови, а щом са чужди желанията му, аз му взема желанието и го ударя по главата.
13.3.1931г.
396. Справедливост,  МОК , София
Щом не работиш, не можеш да постигнеш желанията си, но ще знаеш, че причината е в тебе.
По този начин той ще регулира и желанията си.
396.2 Справедливи! ( втори вариант )
Защото щом човек е справедлив в своите мисли и желанията, сами по себе си се регулират.
3.4.1931г.
397. Тригон,  МОК , София
Следователно желанията на човека да стане учен, богат, силен, здрав могат да се реализират и да го задоволят само когато получи срещу тях нещо равноценно.
Когато желанията и стремежите на човека се реализират на земята, казваме, че той е попаднал в състояние на тригон, т.е. намерил е щастието си.
397.2 Тригон ( втори вариант )
Следователно, желанията на цялата съвременна наука седят в това. Ако вземем в света на желанията всяко едно отклонение, тук се привлякло вниманието, там се привлякло вниманието, дето има такива набраздени показва, че съзнанието се е отвлекло. Във физическия свят има мисли, които спират хода на това движение, ти търсиш определен пункт, може да закривиш на едно или друго движение, в мисловния свят или в света на желанията, ти минаваш през разни области, поле е това, градини има, всевъзможни градини, посяти с най-хубавите дървета, и ти започваш да ходиш от градина на градина, какъв път ще изминеш тогава? (Крива линия).
Мислите плашат човека със своята форма, по външността си някоя мисъл ти се представя в своята ужасна форма; а желанията измъчват хората със своето съдържание, това, което те съдържат.
22.4.1931г.
398. Възстановяване, ООК , София
Представете си, че желанията на всички хора бъдат задоволени, а те не са готови да ги използват.
29.4.1931г.
399. Хикс, игрек и зет, ООК , София
Следователно, за да постигне желанията си, човек трябва да разбира законите на ума, на сърцето и на волята си. Човек може да реализира желанията си, когато мине през света на ума, на сърцето и на волята.
13.5.1931г.
400. Свещеният трепет, ООК , София
Следователно, ако искате да постигнете желанията си, казвайте в себе си: „Мога да бъда добър, мога да бъда разумен, мога да бъда силен, мога да бъда богат“.
22.5.1931г.
401. Скритите таланти ,  МОК , София
Щом постигне желанията си по един правилен начин, вие ще осмислите живота си.
Развивайте всичките си чувства и способности, за да постигнете желанията си.
401.2 Физическа, духовна и умствена анализа. Окултният път и обикновените постижения. Вътрешното откритие! – Скритите таланти ( втори вариант )
Всички вие имате желанията на слънцето.
10.6.1931г.
402. Свобода на съзнанието, ООК , София
Желанията на човека се постигат постепенно.
Не се безпокойте, че не сте постигнали желанията си.
12.6.1931г.
403. Неизбежен път,  МОК , София
Щом дойде до точка C, той постига желанията си, дава му се да яде.
24.6.1931г.
404. Осмисляне на живота, ООК , София
Колкото по-големи и многобройни са желанията на човека, толкова по-голями стават и органите, свързани с тях. Ако желанията на човека са физически, става промяна в долната част на окото.
12.7.1931г.
405. Любовта към Бога,  РБ , 7-те езера
Сега пак си размишлява: „Ако бръкна в касата и си взема няколко от тези пари, аз ще постигна желанията си“.
Това не значи, че нямате любов, но, изобщо, към желанията си вие имате по-голяма любов, отколкото към Бога.
Казвам: ако желанията на хората имат съдържание, те са на мястото си.
Някой казва: „Желанията не представляват нищо особено“. Не, желанията на човека са на мястото си. Лошото не е в желанията, но грешката се състои в това, че човек има по-голяма любов към желанията си, отколкото към Бога.
Важно е сега вие сами да проверите дали Любовта към желанията ви е по-силна, или по-слаба от Любовта ви към Бога.
Ако любовта ви към Бога е по-слаба, отколкото към желанията ви, работите ви ще останат неуредени. Ако любовта ви към Бога е по-силна, отколкото към желанията ви, всичките ви работи ще се оправят.
Ако любовта ви към Бога е по-силна, отколкото към желанията ви, на прав път сте. Обаче, ако любовта ви към Бога е по-слаба, отколкото към желанията ви, тогава страданията и противоречията в живота ви ще останат неразрешени.
Какво ви коства да вземете онази посока, която ще ви изведе в правия път? Казвате: „Дълъг е този път!“ Ходи ли човек без любов, тогава пътят е дълъг, труден, а желанията са непостижими.
14.7.1931г.
406. Денят на доброто,  РБ , 7-те езера
И най-после, след като е отделил и класифицирал желанията, според техните места, да вземе от тях само Божествените.
31.7.1931г.
407. Чистене на съзнанието, СБ , РБ , 7-те езера
Понякога той страда и за другите хора, че не разбират живота или че не могат да постигнат желанията си.
Искате ли желанията да не ви обременяват, впрегнете ги на работа.
И тъй, като говоря, че желанията могат да се продават, на мнозина се вижда смешно и те казват: „как е възможно желания да се продават?" Какво означава думата продава? Продава и предава означава едно и също нещо. Кои желания трябва да се продават? Продавайте само тия желания, които не ви обичат! Не продавайте желанията, които ви обичат! Същото се отнася и до мисълта. Има мисли, които не ви обичат — тях продавайте, натирете ги в гората! Защо трябва да продавате мислите и желанията, които не ви обичат? Защото всяко нещо, което не ви обича, непременно ще ви причини вреда. Както мишката се провира оттук-оттам — да намери някоя дреха, да я прегризе, така също желанията и мислите, които не ви обичат, все ще намерят една малка дупчица във вашето съзнание — да се проврат, да ви причинят някаква пакост.
Тъй щото искате ли да се подвизавате, не се отказвайте от желанията си, но ги разглеждайте внимателно — да видите към коя категория спадат.
2.8.1931г.
408. Ценното в малкото, СБ , РБ , 7-те езера
Интересно е после да направите сметка, колко от желанията ви през деня са от категорията да вземете нещо и колко – да дадете нещо.
3.8.1931г.
409. Съчетание, приложение и изпълнение, СБ , РБ , 7-те езера
Казвам: човек може да постигне желанията си при два случая – когато Бог го обича и когато той обича Бога.
7.8.1931г.
410. Ден на Божието изявление, СБ , РБ , 7-те езера
Почне ли Любовта да намалява, мислите, чувствата и желанията на човека губят своята чистота.
21.8.1931г.
411. Отиване и връщане, СБ , София
Мнозина могат да се смеят на желанията на тия хора, но те все влагат някаква идея в тях.
Реализирате ли желанията на вашата душа, вие ще бъдете радостни и блажени, животът ви ще се осмисли и каквото пожелаете, ще можете да направите, стига това желание да е разумно.
7.10.1931г.
412. Оставената торба, ООК , София
Само така ще реализираш желанията си; само така ще бъдеш в съгласие с Божествения свят.
23.10.1931г.
413. Методи за усилване на паметта,  МОК , София
Решил си да станеш учен човек, но докато станеш учен, време и работа се иска, изведнъж не се постигат желанията.
4.11.1931г.
414. Правилният тон, ООК , София
Младият е недоволен, че не може да постигне желанията си; старият е недоволен, понеже постигнатите желания му носят разочарования.
8.11.1931г.
415. Син человечески отхожда,  НБ , София
И всеки човек,който върши какво да е престъпление - дали в мислите си, дали в чувствата си или във постъпките и в желанията си - той не е свободен човек.
11.11.1931г.
416. Двоен дял, ООК , София
Мъжът е направен от материята на физическия свят, а жената - от материята на астралния свят - светът на желанията. Мъжът живее повече в мисълта, а жената - в чувствата и желанията.
Като ученици, вие трябва да разбирате законите, по които се реализират желанията.
416.2 Полюси на доброто и злото (Двоен дял) ( втори вариант )
Следователно по естество в жената преобладават желанията, тя е роб на своите желания.
18.11.1931г.
417. Материални прояви на живота, ООК , София
Човек лесно се насища на желанията си.
25.11.1931г.
418. Разтоварване на съзнанието, ООК , София
Вие очаквате в бъдеще да се реализират желанията ви, в друго прераждане да се родите като добър певец.
6.12.1931г.
419. Жал ми е за народа,  НБ , София
Според този закон, ако мислите или желанията на човека попаднат в дейността на електричното поле, те оказват определено влияние върху него. Обаче, ако мислите и желанията на човека попаднат в дейността на магнетичното поле, той започва да увеличава мазнините в тялото си, постепенно надебелява, лицето му става като месечина, а той цял заприличва на буре.
Понякога вие искате да направите нещата както трябва, но примесвате желанията си, вследствие на което не успявате.
9.12.1931г.
420. Непреодолимо желание, ООК , София
Който не задоволява желанията ни, той е лош.
11.12.1931г.
421. Щастливи числа,  МОК , София
Мисълта насочва човека към дадена цел, а чувствата и желанията дават условия за реализиране на целта.
421.2 Щастливи числа ( втори вариант )
Мислите всякога насочват човека към целта, а пък чувствата и желанията дават условия за реализиране на целта.
16.12.1931г.
422. Правилен живот, ООК , София
Добро е желанието ви Бог да мисли само за вас, но възможно ли е, от сутрин до вечер, да мисли само за вас? Като не разбирате Бога, щом желанията ви не се изпълнят, вие се измъчвате.
422.2 Правилен живот ( втори вариант )
Добро е желанието ви Бог да мисли само за вас, но възможно ли е от сутрин до вечер да мисли само за вас? Като не разбирате Бога, щом желанията ви не се изпълнят, вие се измъчвате.
27.1.1932г.
423. Двете отверстия, ООК , София
Обаче, желанията не характеризират човека. Желанията на човека са любовни работи, които днес съществуват, на другия ден изчезват. Желанията напущат човека, както неговите възлюбени. Желанията се раждат, растат и умират, както и човекът.
Мъжът или жената представят магнетичен център или магнетичен възел, дето желанията се събират.
31.1.1932г.
424. Проява на живата светлина,  НБ , София
През тия три фази трябва да минават постъпките ви, желанията ви и мислите ви.
Казвам: в света ние се нуждаем от здрави хора във всяко отношение - и във физическо, и в умствено отношение; мислите трябва да бъдат чисти като кристал, желанията трябва да бъдат чисти като кристал и постъпките трябва да бъдат чисти като кристал.
19.2.1932г.
425. Фактори в природата,  МОК , София
Изкуство е да събираш мислите, чувствата и желанията на едно място.
Колко по-хубаво е да задоволиш желанията й, докато е била жива, отколкото след смъртта й.
425.2 Фактори на храносмилането ( втори вариант )
Едно криво схващане имат всички съвременни хора за същината на живота, за същината на мисълта, чувството и желанията на човека; кое желание да има и кое да няма? Кои мисли да има и кои не.
11.3.1932г.
426. Естествената гама,  МОК , София
Мислите и желанията на човека определят качеството на храната, която той възприема.
426.2 Естествената гама ( втори вариант )
Каквито са мислите и желанията, такава е и съответната храна отвън.
16.3.1932г.
427. Начало на Мъдростта, ООК , София
Сегашните хора се нуждаят от вяра, която носи безсмъртие; от вяра, която не прекъсва мислите и желанията. Може да става преместване на мислите и на желанията, но не и прекъсване.
427.2 Две състояния ( втори вариант )
Може да става преместване на мисълта, но не да става скъсване на мислите, желанията и постъпките. Желанията изобщо не трябва да господстват на мисълта. Обаче мисълта трябва да господства над желанията.
18.3.1932г.
428. Петък и събота,  МОК , София
Както материята и енергията претърпяват превръщане, така и мислите, желанията и постъпките на хората се променят.
30.3.1932г.
429. Възпитание на волята, ООК , София
Мнозина се питат: Защо не мога да реализирам желанията си? – Защото волята ти е слаба, защото брадата ти не е добре оформена.
6.4.1932г.
430. Входни врати, ООК , София
Желанията и чувствата са също материални, но по-плътни от мисълта. Обаче, материята на мислите, чувствата и желанията се различава от физическата материя по това, че не се разлага.
Бъдете чисти в желанията си, ако искате да си помагате.
430.2 Входни врати ( втори вариант )
Желанията са още по-плътни и чувствата са още по-плътни, а туй, което е материален принцип, и той съдържа известно количество материя, но материя, която не се разваля
7.4.1932г.
431. Естествени правила, ИБ , БС , София
Едно време хората се молеха прави, сега ще коленичиш и ще кажеш на желанията си: „Каквото аз правя, и вие ще го правите!” – когато се молите, ще накарате и вашите желания да се молят с вас.
Същият закон е и при желанията: трябва да се подбират желанията – за всички ония желания, които идват до вашата душа, трябва да знаете дали са за вас.
Помнете, че вашите мисли трябва да бъдат свободни, вашите желания трябва да бъдат свободни, вашите постъпки трябва да бъдат свободни! Още, мислите трябва да бъдат любовни, всички желания трябва да бъдат любовни и постъпките трябва да бъдат любовни! После, мислите трябва да бъдат светли, желанията трябва да бъдат светли и постъпките трябва да бъдат светли! Това е Божественото! Не му мислете много как ще го направите или какво ще каже някой – направете го, не бойте се!
13.4.1932г.
432. Закон на вярата и любовта, ООК , София
Не се заблуждавайте в желанията си.
27.4.1932г.
433. Трите принципа, ООК , София
Има умствени реки, чувствени реки и реки на желанията.
29.4.1932г.
434. Пътят на възможностите,  МОК , София
Какво представлява любовта? – Закон, чрез който се постигат всички разумни желания. – Защо трябва да обичам? – За да постигнеш желанията си.
Мнозина се стремят да постигнат желанията си по пътя на милионите мухи и в края на краищата трошат главите си.
12.5.1932г.
435. ПЪТИЩА НА МЪДРОСТТА, ИБ , БС , София
На всеки, който като паяка чака да хване муха, но не хваща, желанията му са непостигнати.
13.5.1932г.
436. Разумност в природата,  МОК , София
Не скърби, ще задоволя желанията ти.
29.5.1932г.
437. Постоянна благодарност,  УС , София
Тя внесла светлина в ума на банкера и му показала новия път, по който може да постигне желанията си.
1.6.1932г.
438. Любов, обич и почит, ООК , София
438.2 Почит към себе си, любов към Бога, обич към ближния ( втори вариант )
Аз съм отишъл до едно място и повече не можа да нося вашите нечисти мисли и желания, пито желанията на българския народ, нито желанията на епохата.
8.6.1932г.
439. Знание и прилагане, ООК , София
После започвам да мисля и си казвам: Няма ли начин, по който да помогна на тия хора? Много начини има, но те не разполагат с знание, не могат да реализират желанията си.
10.6.1932г.
440. НОВОТО ЗНАНИЕ,  МОК , София
Ако желанията му го държат за земята, той не може да се повдигне нито един милиметър. Обикновено болните олекват. – Защо? – Желанията, които ги държат за земята, изчезват. Щом желанията му съвършено изчезнат, той заминава за другия свят. – Колко желания трябва да има човек, за да живее на земята? – Това зависи от света, в който живее.
Ако искаш да не влизаш в стълкновение със себе си, ще учиш най-малко девет години: три години ще учиш, да знаеш как да постъпваш; три години, да знаеш как да прилагаш желанията си и три години – да мислиш право. – Алегория ли е това? – Не е никаква алегория.
440.2 Ново знание ( втори вариант )
Три години ще се учиш как да прилагаш желанията си и три години ще се учиш как да прилагаш мислите си.
17.6.1932г.
441. Погледът на Бога,  МОК , София
Най-после казваш: Защо Бог е наредил така нещата? Бог е наредил всичко добре, но ти си ограничен, посредствен човек, невежа, не можеш да реализираш желанията си.
Мразиш някого, защото те спрял в пътя и ти препятства да реализираш желанията си.
Мнозина се оплакват, че не могат да постигнат желанията си.
19.6.1932г.
442. Малкото добро и малкото зло,  УС , София
И двете състояния ще ви натъкнат на противоречия: в първия случай ще бъдете недоволни, че всичките ви желания не са задоволени; във втория случай желанията ви ще бъдат задоволени, но ще ви бият.
26.6.1932г.
443. Добрата воля Божия,  УС , София
Една от причините за това се дължи на интензивността на желанията.
3.8.1932г.
444. Най-мъчният изпит, СБРБ , 7-те езера
Днес ще говоря върху темата „Най-мъчният изпит“, на който хората пропадат, вследствие на което не могат да постигнат желанията си.
4.8.1932г.
445. С притчи, СБРБ , 7-те езера
Каквито са мислите и желанията на човека, такова става и тялото му.
6.8.1932г.
446. Ще и не ще, СБРБ , 7-те езера
Често хората се оплакват, че желанията им не се реализират.
11.8.1932г.
447. Общото благо, СБРБ , 7-те езера
Пречистването се отнася до тялото, до мислите, чувствата и желанията на човека.
24.8.1932г.
448. Иде час, СБРБ , 7-те езера
Питам: може ли слаб човек да върши това? Желанията, копнежите на съвременните хора за слава, за величие, за господство над цялата природа говорят против самите тях.
28.8.1932г.
449. Видяхме славата, СБ , София
Желанията спадат в областта на живота.
449.2 Видяхме славата ( втори вариант )
Желанията спадат към областта на живота.
29.8.1932г.
450. Три пътя, СБ , София
450.2 Три пътя ( втори вариант )
Може би някой царски син не чака така, за да си осъществи желанията, но все пак и царските синове чакат да вземат трона, да управляват.
30.8.1932г.
451. Новата работа, СБ , София
Мислите, чувствата, желанията и постъпките да живеят. Ако ти убиеш един твой ближен, той ще стане един червей, ще влезе в твоя стомах чрез храната, ще вземе да те гложди, ще се размножава и оттам насетне в нервната система, в мислите, в желанията; и няма да видиш бял ден оттам насетне.
451.2 Новата работа ( втори вариант )
Мислите, чувствата, желанията и постъпките да живеят. Ако ти убиеш един твой ближен, той ще стане един червей, ще влезе в твоя стомах чрез храната, ще вземе да те гложди, ще се размножава и оттам насетне в нервната система, в мислите, в желанията и няма да видиш бял ден оттам насетне.
2.9.1932г.
452. Тънки и дебели линии,  МОК , София
Добър и щастлив е твоят живот, защото си постигнал желанията си. Лош и нещастен е животът ти, защото не си постигнал желанията си.
Желанията не принадлежат на самия човек, но на обществото и на цялото човечество. Ето защо ще знаете, че кога и да е желанията ви ще се постигнат. С други думи казано: Доброто съдейства за постигане на желанията, а злото ги спира.
Сега, като става въпрос за постигане на желанията, хората прибягват и до религиозните, и до философските си възгледи. Едни от възгледите съдействат за постигане на желанията, други не съдействат. – Кога човек не постига желанията си? – Когато разбърква местата на нещата.
4.9.1932г.
453. Ценни мисли,  НБ , София
Не да удовлетворява желанията на хората, но да бъде справедлив спрямо другите хора, както към себе си.
7.9.1932г.
454. Изключителни условия, ООК , София
Например, желанията на човека да яде, да пие и да се облича са израз на плътта.
14.9.1932г.
455. Любов към Бога, ООК , София
Едни от желанията се излюпват, а други не се излюпват. Ако излюпването стане навреме и правилно, след това трябва да се следи за развитието на желанията.
16.9.1932г.
456. Петте области в човека,  МОК , София
Тя разполага с различни методи, с различни форми, чрез които желанията се реализират.
21.9.1932г.
457. Новата мисъл, ООК , София
Всички хора са разочаровани. – Защо? – Защото никои не е постигнал желанията си.
25.9.1932г.
458. Ново разбиране,  УС , София
Всеки иска по-скоро да постигне желанията си и, ако не успее, страда.
25.9.1932г.
459. Превръщане на числата,  НБ , София
459.2 Превръщане на числата ( втори вариант )
Ти защо се чудиш, че не можеш да постигнеш желанията си? Липсва ти нещо.
2.10.1932г.
460. Правила за живота,  УС , София
Има една философия в живота, според която човек може да постигне желанията си, да се развива, сам да е доволен от себе си.
5.10.1932г.
461. По този път, ООК , София
Болният казва: Това ме боли, онова ме боли; това искам, онова искам, и здравият е принуден да задоволява желанията му.
7.10.1932г.
462. Съзнание и свръхсъзнание,  МОК , София
От енергиите на пръстите се определят желанията на човека.
Знание е нужно за това! И хората не успяват в желанията си, защото не са техни.
9.10.1932г.
463. Свобода и ограничение,  УС , София
На всяка стъпка човек е ограничен, не може да постигне желанията си.
14.10.1932г.
464. Граници и възможности,  МОК , София
Това показва, че желанията и стремежите ви са еднакви. Ако и двамата се разминете, без да се спирате, това показва, че желанията и стремежите ви са различни.
21.10.1932г.
465. Възможности и постижения,  МОК , София
465.2 Постижения и възможности (Кому да обещаваме) ( втори вариант )
Защото в желанията има нещо, което е сгъстено.
23.10.1932г.
466. Слабото и силното,  УС , София
Под „любов“ се разбира, най-малко, да имаш готовност да задоволиш желанията на онзи, когото обичаш.
26.10.1932г.
467. Вътрешните сили, ООК , София
Не бързайте да реализирате мислите и желанията си.
28.10.1932г.
468. Постигнати резултати,  МОК , София
С това се дава стимул на желанията, скрити в семката.
468.2 Постигнати резултати ( втори вариант )
Сега онези, които се занимават с градинарство, тайната на това изкуство седи в това, да се влезе в психологията на тия плодове, да събудиш в тях желанията.
2.11.1932г.
469. Любов към Бога, ООК , София
Извън желанията му има нещо по-велико, което той трябва да схване.
9.11.1932г.
470. Божественото дърво, ООК , София
После ще се питаш, защо не си могъл да постигнеш желанията си.
11.11.1932г.
471. Контрасти в живота,  МОК , София
Затова казваме, че желанията, чувствата на човека и умират и оживяват.
471.2 Контрасти в живота ( втори вариант )
И мъртвата материя, и живата материя, и силата, и мисълта, и желанията, и постъпките, които съществуват, и те си имат плюс и минус, положителна и отрицателна страна.
18.11.1932г.
472. Живот и благо,  МОК , София
Те го правят велик и гениален. – Бог да ни помогне да израстем! – Той ще ви даде само условия за развитието на мислите и желанията, които са вложени вече във вас. – Можем ли да разрешим всички въпроси на живота? – Днес ще разрешите само това, което е определено.
27.11.1932г.
473. Имаше някой человек,  НБ , София
Ще отговоря на желанията ви.
473.2 Имаше някой человек ( втори вариант )
Ще отговоря на желанията ви.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.