Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


22.8.1919г.
1. Методи за лекуване и отговори на запитвания по тях, СБ , В.Търново
Етерният свят е, който свързва астралния с физическия свят.
Астралният свят дава горивото, с което ще се оформи всяка сила, етерният свят дава пътя, а физическият показва мястото в света, където трябва да падне силата и какъв резултат трябва да произведе.
1.8.1943г.
2. Важното в живота, НБ , София
Етерният свят е свят на човека.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.