Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


21.8.1927г.
1. Ще се превърне в радост, СБ , София
Той принадлежеше към школата на Есеите, отдето придоби своите знания, но за неговото падение му дадоха един добър урок.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.