Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


24.7.1915г.
1. Добрият самарянин, НБ , София
Най-добрите хора са мъжете и жените, но и най-лошите хора са мъжете и жените; едните наричаме хора на Любовта, а другите – хора на егоизма.
6.5.1917г.
2. Вземане и даване,  НБ , София
В процеса на отдалечаването си от Бога, човек проявява егоизма си, понеже е изгубил своята вътрешна светлина и топлина.
3.11.1918г.
3. Призваните,  НБ , София
Откажете се от егоизма, от мисълта какво ще стане с вас.
3.2 Призванитѣ ( втори вариант )
Откажете се отъ егоизма, отъ мисъльта, какво ще стане съ васъ.
15.6.1919г.
4. Учител и Господ,  НБ , София
Как мислите, коя от двете царски дъщери е разбрала царския син и е изразила по-добре любовта си към него? Първата култура наричам култура на егоизма, дето човек иска само да обсеби някого, да го владее.
30.11.1919г.
5. И отиде та се представи,  НБ , София
Следователно, и младия момък, като се видял при неблагоприятни условия – във властта на егоизма, дето човек от сутрин до вечер рови, търси прехрана, решил да се върне при баща си.
22.2.1920г.
6. Аз съм жив,  НБ , София
Цели осем хиляди години сме служили на егоизма – достатъчно е царувал той. С цял свят сме скарани само за егоизма.
6.2 Аз съм жив ( втори вариант )
На егоизма сме служили осем хиляди години, достатъчно е царувал той. Зарад егоизма с цял свят се скарваме, мъже с жени, дъщери и синове с приятели и приятелки.
27.3.1921г.
7. Сеятелят,  НБ , София
Някоя майка прегърне детето си, стисне го в обятията си, но с това тя развива в него егоизма.
22.5.1921г.
8. Живата енергия,  НБ , София
8.2 Хлѣбътъ и живата енергия ( втори вариант )
Нашиятъ моралъ е създаденъ възъ основа на егоизма и казваме: „Когато мене ми е добрѣ, свѣтътъ върви отлично!“ Влѣзте въ домоветѣ, въ църквитѣ – сѫщиятъ моралъ.
20.11.1921г.
9. Ананий и Сапфира,  НБ , София
Старият човек е човекът на егоизма, т.е. оня, който мисли само за себе си, а младият човек е човек на Любовта.
24.2.1922г.
10. Трите живота, ООК , София
10.2 Трите живота ( втори вариант )
Докато е в материалния и духовния живот, човек още не е ликвидирал с егоизма.
Тук вече се свършва с егоизма.
Като стане въпрос за по-висок живот, за ликвидиране с егоизма, те казват: „Когато Бог рече, когато Духът дойде“.
Извадете егоизма вън от себе си и работата ви наполовина ще бъде свършена.
26.5.1922г.
11. По пътя, ООК , Витоша
11.2 Правият път ( втори вариант )
Например, не е лошо да мислиш за себе си, но лошо е да се поддаваш на егоизма, който може да счупи гръбнака ти.
15.10.1922г.
12. Ангел Господен говори, НБ , София
Който задържа за себе си най-голямото парче, той е от културата на егоизма.
4.2.1923г.
13. Кое е това ново учение?,  НБ , София
И презъ разните вѣкове тия пояси сѫ образували една егоистична култура, каквато е сегашната култура на егоизма, на силата, а други едни пояси, които се спущатъ сега, ще образуватъ една култура малко по-мека, култура на любовьта.
25.4.1923г.
14. Методи и насърчения за хармонизиране, КД , София
Той живее първо за себе си, в своите лични чувства и в стомаха си. (Учителят показва слепите очи, между веждите, отзад на главата.) По отношение на човека, тук (на означените места) е мястото на егоизма и личните чувства.
31.10.1923г.
15. Най-добрият начин за разсъждение, ООК , София
Следователно тя превръща действията на егоизма в Добро.
27.1.1924г.
16. Колко пъти да прощаваме?,  НБ , София
В егоизма има две страни: има егоизъм по възходяща степен, има егоизъм по низходяща степен.
16.3.1924г.
17. Който дойде при мене,  НБ , София
Питате: Защо хората не успяват в живота си? – Защото не поставят за основа любовта, но човешкия егоизъм и казват: Учението на егоизма е свещено, здравословно. И той прилага учението на егоизма.
23.11.1924г.
18. Да угоди на народа, НБ , София
Законътъ на егоизма, любовьта къмъ себе си, е законъ за отношения на частитѣ къмъ цѣлото.
Какво произвежда тя? – Човѣшката любовь, любовьта на егоизма е създала живота на смъртьта.
Казвамъ: ами отъ гдѣ се яви егоизма въ тия съвършени духове, които излѣзоха отъ Бога? Въ всѣка една частица на човѣка сѫществува любовь къмъ себе си и затова егоистичната любовь у човѣка се проявява и ще се проявява.
18.2 Да угоди на народа ( втори вариант )
Законът на егоизма, любовта към себе си, е закон за отношения на частите към цялото.
Какво произвежда тя? – Човешката любов, любовта на егоизма е създала живота на смъртта.
Казвам: Ами от къде се яви егоизма в тия съвършени духове, които излязоха от Бога? Във всяка една частица на човека съществува любов към себе си и затова егоистичната любов у човека се проявява и ще се проявява.
31.10.1926г.
19. Път към свобода,  МОК , София
19.2 Път към свобода ( втори вариант )
За да излезе от егоизма си, човек трябва да развива центъра на милосърдието.
23.1.1927г.
20. Представа за трите свята,  МОК , София
За да се освободи от егоизма си, той трябва да даде място на милосърдието в себе си.
20.2 Представа за трите свята ( втори вариант )
Егоизма ще го премахнете, ще събудите милосърдието, с него този елемент на водата ще дойде.
9.2.1927г.
21. Свещеният олтар, ООК , София
Аз не говоря за егоизма в неговите крайни проявления.
13.2.1927г.
22. Новата земя,  НБ , София
Който живее в закона на жертвата, той придобива живота; който живее в егоизма, той придобива смъртта.
1.1.1929г.
23. Тихият глас,  ИБ , София
В 1929 година има две деветорки, сумата на които дава числото 18 - емблема на егоизма в човека.
Числото 2 представлява егоизма в човека, който е причина за спорове, неразбирания между тях и т.н.
27.8.1929г.
24. Линиите на природата, СБ , София
В човешкия свят север показва егоизма на човека, а в Божествения свят север означава Истината.
30.10.1929г.
25. Източници на живота, ООК , София
Новото се заключава в отхвърляне на егоизма и в прилагане на общия живот.
6.11.1929г.
26. Вкисване, ООК , София
Не е нужно да минава през огън, за да стопи егоизма си. Достатъчно е да се излага на благотворните слънчеви лъчи, за да се смекчи, да превърне егоизма си в алтруизъм.
28.3.1930г.
27. Органична и неорганчна материя,  МОК , София
Той трябва да ликвидира с егоизма си съзнателно и доброволно.
30.3.1930г.
28. В сила,  НБ , София
Не е въпрос за степента на егоизма. Важно е, че всички хора, всички народи служат още на егоизма. Те трябва да внесат любовта като основа на своя живот, за да се освободят от егоизма.
23.4.1930г.
29. Доброто оръжие, ООК , София
29.2 Доброто оръжие ( втори вариант )
Един син описва майка си, казва: „Досега аз мислех, че майка ми не е един тип на егоизма, но е по-религиозна.
5.9.1930г.
30. Път към живота,  МОК , София
Ако момъкът бъде обесен, това говори за егоизма на неговата възлюбена.
21.9.1930г.
31. От Египет,  НБ , София
Тогава аз ще ви запитам: На коя наука искате да служите — на егоизма, или на възкресението?
28.1.1931г.
32. Прояви на човешкото съзнание, ООК , София
Каквото и да прави, човек никога не може да се освободи от егоизма.
6.1.1932г.
33. Граници в живота, ООК , София
Някой път не можеш да обичаш. - Защо? - Защото живееш в областта на егоизма, живееш само за себе си. Докато живееш в тесния кръг на егоизма, "светия" си; излезеш ли от този кръг, напускаш светийството.
10.2.1932г.
34. Любовта на безсмъртието, ООК , София
Освободете се от егоизма си.
2.3.1932г.
35. Физическият и Божествения живот, ООК , София
35.2 Физическият и божественият живот ( втори вариант )
В егоизма човек се втвърдява и от това втвърдяване той рискува да умре, да изгуби живота си.
27.4.1932г.
36. Трите принципа, ООК , София
Работете върху себе си, да се освободите от алчността и егоизма.
25.9.1932г.
37. Ново разбиране,  УС , София
Старото разбиране е на егоизма, а новото разбиране – на чистотата.
9.11.1932г.
38. Божественото дърво, ООК , София
Щом взимаш от едно благо повече, отколкото трябва, ти влизаш вече в областта на егоизма.
38.2 Всякога услужвай ( втори вариант )
Когато ти вземеш от едно благо повече, отколкото ти трябва, ти влизаш в областта на егоизма.
18.1.1933г.
39. Влияние на музиката, ООК , София
За какво ще се хване тогава? Добре е човек да не дава голямо значение на личността си, но какво ще прави с егоизма? – Той обича себе си. – Къде е лошото в тази обич? Като обичаш себе си, ти се отклоняваш от правата посока на обичта.
25.6.1933г.
40. Добрите дарби,  НБ , София
40.2 Добрите дарби ( втори вариант )
Това, което е в човека, то е в пчелите и в мравките. следователно е свързано с егоизма в света.
25.10.1933г.
41. Елементарни, съзвучащи и съграждащи мисли, ООК , София
Лошото на егоизма седи в неразбиране отношенията на нещата, които съществуват, както и между мислите, желанията и постъпките, които сега съществуват.
18.2.1934г.
42. Усилни времена,  НБ , София
Ако разглеждате света от единия до другия край, вие ще видите навсякъде закона на насилието, който произтича от егоизма на човека.
20.5.1934г.
43. Да се не смущава сърцето ви!,  НБ , София
На егоизма трябва да се даде подобаващо място.
2.10.1936г.
44. Функции на черния дроб,  МОК , София
В егоизма функционират две крайни неща: гордостта и алчността – две чувства, които са анормално развити.
44.2 Функции на черния дроб ( втори вариант )
Българите казват: “Много честолюбив, много егоист.” В егоизма две крайни неща функционират.
19.7.1937г.
45. Опитано е, СБ , РБ , 7-те езера
Камъните символизират егоизма, алчността в човека.
12.8.1939г.
46. Опознаване, СБ , РБ , 7-те езера
Двата полюса на земята – северният и южният, показват егоизма на мъжа и на жената. Северният полюс представя егоизма на мъжа, т. е. на ума, а южният – егоизма на жената, т. е. на сърцето.
Съвременните хора търсят начин да се освободят от егоизма. Единствената сила, която може правилно да се справи с егоизма, това е любовта.
26.11.1939г.
47. Там имаше някой си человек,  НБ , София
Сегашният човешки свят е създаден върху безлюбието, или върху егоизма.
22.9.1940г.
48. В Божественото училище, СБ , РБ , София
Ако Наполеон, на своето време, разруши феодализма, на тази велика сила е дадена задача да разруши егоизма.
18.1.1942г.
49. Да се не смущава сърцето ви,  НБ , София
Не от гледището на егоизма, полезен да бъде на своя ум, на своето сърце и тяло.
8.11.1944г.
50. Най-лесната работа, ИБ , ПС , София
50.2 Най-лесната работа ( втори вариант )
Често се говори за егоизма.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.