Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


1897г.
1. Тайните на Духа, ИБ , Варна
Необходимо е едно коренно приготовление, т.е. както Израил, който робува в Египет и след четиристотин години получи отговор на обещанията, дадени Аврааму в Ханаан.
14.9.1897г.
2. Тайните на духа. „Ла Елохим Хахарец.“, ИБ , София
Необходимо е едно коренно приготовление, т.е. както Израил, който робува в Египет и след 400 години получи отговор на обещанията, дадени Аврааму в Ханаан.
2.2 Тайнитѣ на духа. „Ла Елохимъ Хахарецъ.“ ( втори вариант )
Необходимо е едно корено приготовление; т. е, както израилъ който робува въ египетъ и слѣдъ 400 години получи отговоръ на обѣщанията дадени Авраму за Ханаанъ.
22.8.1908г.
3. Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г., СБ , Варна
Представете си Астралната сфера над нас, гдето живеят астралците – ами че и там има вулкани, които пък [се] образуват [от] човеците на Земята (и тези са например събитията в Египет и прочее).
23.8.1911г.
4. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Внимавайте добре да не се роди във вас малодушие, та да поискате пак да се върнете в Египет, за да правите кирпичи.
6.9.1912г.
5. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
И когато тази краска преодолее в нас, ще примири петте ни чувства, които сега са в явно противоречие. (Чете) „Египет в мистическо отношение представлява физическият свят, Асирия представлява умственият човек, а Израил — чисто духовният човек.
Преди шест хиляди години вие сте били в Египет, гдето сте учили Египетската мъдрост; пратили са ви в този народ, за да го подигнете, но понеже не сте изпълнили своята длъжност,изпортили сте я, затова ви сформироват в тази Верига, за да изправите своите погрешки. Вие не сте били по-напред в този народ, а сте били в Египет, ходили сте с евреите през пустинята, ходили сте в Ханаан, преминали сте в Гърция, Рим, а след това озовавате се между славяните.
Кирил и Методий сте пратени били да просвещавате този народ, обаче, като по-рано — както ви вече и казах — сте били в Египет, от гдето сте усвоили тамошната мъдрост, пренесли сте последната между този народ, смесили сте я с неговите разбирания, пориви и влечения и ето — станало е нещо като миш-маш.
Казах, че в Египет сте били преди шест хиляди години и аз ще ви дам даже и датите, когато сте пребивавали във Вавилон, Рим, Сирия и пр., но това ще сторя по-после.
22.9.1912г.
6. Въжето на дявола, ИБ ,
- Както животните страдат от човеците, така и хората – от астралния свят Египет, това е сегашният свят тук.
2.8.1914г.
7. Сънищата на Йосифа, НБ , София
Сега, кое е това царство и тази жена? Египет е царството, в което ние живеем, а жената на царедвореца, която ни изкушава, е светът. Вие сте слуги, които сте продадени, като сте изпъдени от вашите братя, намирате се в Египет, и жената на този царедворец ви предлага да се удоволствате с нея – светът ви предлага известни блага и ви изкушава.
Някои са още при бащите си и разправят какви сънища са видели, други са във втора категория – продадени от братята си в Египет, в двора на този висок царедворец, дето са изложени на изкушенията на неговата жена, трети са в затвора. Аз ви показвам тук, как един младеж, който върви по пътя, който му посочва Бог, се издига, от положението на един обикновен овчар, до най-високото положение в Египет – не с кражби, лъжи и убийства, а със самоотречение пред страданията и с пазене на Божия закон.
В Египет през времето на Фараона имаше много знатни египтяни; защо Фараон не тури тях на първо място, а тури един чужденец? За неговите хубави черти ли? Не.
23.8.1914г.
8. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
Елинизмът представлява известно време на тогавашната култура, защото елините имаха известни познания за знанията на Египет, Вавилон, Ниневия, Сирия и прочее.
18.10.1914г.
9. Фарисей и Митар, НБ , София
Тази цивилизация, дето хората се отличават по форма, по външност, по етикеция, се е родила в далечното минало на Египет, Индия, Вавилон, Китай, Персия, Юдея, Гърция, Рим.
25.10.1914г.
10. Условията на вечния живот, НБ , София
Но Господ казва, че на такъв страхливец ще му вземат овците, той ще бъде роб, ще седи, като евреите в Египет, да прави тухли.
20.12.1914г.
11. Учителите, НБ , София
И той се е учил, но се е учил при най-великите учители на Египет. Първо, той си каза: „Тази работа не е за мене“, и отиде в уединение – 40 години да пасе овце, за да изкупи греховете на убийството, и знаете ли какво правеше? Предаде се на дълбоки размишления, понеже беше посветен във всички тайни на Египет.
4.2.1915г.
12. Равновесие между Мъдрост и Любов, ИБ , Бургас
В Египет 19-та династия е царувала няколко хиляди години и е дала старата култура на Египет, която римляните са развалили.
4.4.1915г.
13. Великден, НБ , София
Един гръцки ученик в древността искал да изучи тайните науки и затова отишъл в Египет, в училището на тъй нареченото Бяло Братство.
17.7.1915г.
14. МОЛИТВА,  НБ , София
И забележете, че когато представителите на еврейския народ се молеха, всякога побеждаваха; това е вярно и при египетския народ: докато египтяните се молели, те са имали една отлична култура, която е преживяла хиляди години, но когато настъпи грубият материализъм, веднага дойдоха всички нещастия върху Египет.
16.11.1916г.
15. Петте разумни девици,  НБ , София
Запитали Хермес, великия Учител на Египет, защо съществува злото.
15.2 Петте разумни и петте неразумни деви ( втори вариант )
Като запитали великия учител в Египет - Хермес, за един много важен въпрос, той само посвил устата си.
19.11.1916г.
16. Разсмотрете криновете в полето как растат, ИБ , София
Христос - това е продаденият брат в Египет.
3.12.1916г.
17. Ще ви въздигна, НБ , София
Това са учили както в Египет, така и в Гърция, така ще учат и в бъдеще.
17.12.1916г.
18. Спаси ни, НБ , София
Сега, ако ви дадат един милион, пет, десет милиона лева, ще се колебаете ли? Представете си, че ви дават всички богатства; тогава ще се колебаете ли? Да не заприличате на онзи каменар, който живял в първите векове на християнството в Египет.
4.2.1917г.
19. Блажените,  НБ , София
Така река Нил всяка година нанася милиони тонове чернозем, от който старият Египет е произвеждал грамадни количества жито.
19.2 Блажените ( втори вариант )
Така и реката Нил всяка година носи с милиони тонове чернозем, от който старият Египет е произвеждал големи богатства жито.
29.3.1917г.
20. Волята Божия, ИБ , БС , София
Който не изпълни този закон, да иде в Египет да прави тухли, а който иска да върви, сега е Пътят през пустинята за Ханаанската земя.
8.4.1917г.
21. Яков и Исав,  НБ , София
Йосиф дойде в Египет и спаси жителите му от погибел – от гладна смърт. – Кога ще дойдат ангелите в света? – От вас зависи.
21.2 Яковъ и Исавъ ( втори вариант )
Тѣзи ангели, които сега идатъ, питатъ българскитѣ жени: „Готови ли сте да раждате синове като Иосифа, ние ще дойдемъ въ България?“ Питатъ българскитѣ младежи готови ли сѫ да водятъ добъръ животъ. „Ще дойдемъ тогава въ България.“ Иосифъ, като влѣзе въ Египетъ, спаси го отъ погибель, отъ гладна смърть..
13.5.1917г.
22. Бог е съчетал,  НБ , София
Когато Израилският народ напусна Египет и тръгна с Моисея, за Обетованата земя, той се раздели на 12 племена и всяко племе носеше част от Скинията.
22.2 Богъ е съчеталъ ( втори вариант )
Когато израилскиятъ народъ пѫтуваше прѣзъ пустинята отъ Египетъ за обѣтованата земя, Мойсей имъ съгради една скиния и натовари 12 плѣмена да носятъ частитѣ на скинията.
18.5.1919г.
23. Гредата,  НБ , София
Къде ли не сте ходили след излизането си от рая! Ходили сте в Египет – той е материалният свят, във Вавилон, който е старият свят, старата култура – култура все на собствеността.
1.6.1919г.
24. Отхвърленият камък,  НБ , София
Във време на големия глад, който настана в цялата ханаанска земя, Йосиф беше пръв големец в Египет и спаси от глад много хора, между които и своите братя.
„Този камък, който зидарите отхвърлиха, стана глава на ъгъла.“ Отде са го отхвърлили? Има едно предание, според което когато в Египет съграждали великата пирамида на Гиза, камъкът, с който щяла да се завърши тази пирамида, бил издялан най-напред и оставен настрана.
9.11.1919г.
25. Бог е говорил,  НБ , София
Той живял в Египет, четири хиляди години преди Христа, когато Египет бил в своето цветущо състояние.
Той само изведе евреите от Египет и умря в пустинята.
25.2 Бог е говорил ( втори вариант )
Той живял в Египет четири хиляди години преди Христа, когато Египет бил в своето цветущо състояние.
Той само изведе евреите от Египет и умря в пустинята.
16.11.1919г.
26. Двамата свидетели,  НБ , София
Едно време, когато Господ изведе евреите из Египет и ги прекара през пустинята, даде им манна да ядат и им заповяда всеки ден да събират само за този ден. Да не събират за два, освен за съботата; обаче евреите, научени в Египет, който представлява и сегашния свят, не послушали, събирали манна за два дена, но тя се разваляла.
14.12.1919г.
27. Работи на лозето ми,  НБ , София
Какво ще бъде знамението за твърдоглавия Фараон, за да пусне евреите да излязат от Египет? Земята ще заиграе, както никога не е играла.
27.2 Работи на лозето ми ( втори вариант )
Това ще бъде знамение за онзи дебелоглав фараон, който трябва да пусне евреите от Египет.
8.1.1920г.
28. Излязоха и завтекоха се,  НБ , София
Няма да остане глава в Египет, която да не разбере, че живият Господ може да направи всичко. В Египет ще има плач.
28.2 Излязоха и завтекоха се ( втори вариант )
Няма да остане глава в Египет, която да не разбере, че живият Господ може да направи всичко. В Египет ще има плач.
7.3.1920г.
29. Ще управлява всички народи,  НБ , София
Така и израилският народ излезе от Египет – културна страна, и отиде в пустинята, дето прекара цели 40 години. – Защо? – За да премахне страха от себе си. И съвременното човечество има ужасен страх, като този, у евреите в Египет.
11.4.1920г.
30. Отиде след Него,  НБ , София
Преди пет – шест хиляди години, в Египет царувал един велик цар, който имал само една дъщеря.
10.5.1920г.
31. Работете с Любов, ИБ , БС , София
Когато станете ясновидци, ще се пренесете в епохата на някогашния си живот в Египет или другаде, ще видите сцени от него, ще разберете каква роля сте играли и ще кажете: „Слава Богу, сега разбрах каква съм била!” Затова като станете ясновидци, като се повдигнете, това ваше положение ще ви стане ясно и приятно.
29.12.1920г.
32. Няма любов като Божията Любов,  ИБ , Русе
След прокопаването на Нил в Египет се създава египетска култура и черната култура в Африка се изолирва.
15.5.1921г.
33. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
33.2 Изтълкувай ни тази притча! ( втори вариант )
Вие слугувате на този черенъ магъ въ Египетъ.
19.8.1921г.
34. Пробуждане на колективното съзнание, СБ , В.Търново
Тази сегашна цивилизация, която почти се завършва, е започнала от Египет, минала е в Сирия, Персия, Рим, Англия, Германия, Америка; сега минава наново в Русия и се повръща пак към източния материк.
Вие сте в положението на евреите, които излязоха из Египет.
9.10.1921г.
35. Братя и сестри в Христа,  НБ , София
Не е така! И му правеха възражения: „Моисей изведе народа из Египет и го преведе през пустинята и го храни с манна (хляб небесен), а ти какво даваш? – Ето ние сме под римска власт, може ли да ни избавиш, може ли да станеш цар? Тогава ще те признаем“.
13.11.1921г.
36. В Египет,  НБ , София
Следователно тя иска да очисти, да изкорени всичко и да посади нещо ново, а като дойде Христос, ангелът му каза: „Иди в Египет“. А Египет е физическият свят. Това дете, за да разбере света, трябва да иде в Египет да се учи. И когато ви гонят отнякъде, Господ ви казва: „Да идеш в Египет да се научиш“, а като се върнеш пак, ще знаеш да разсъждаваш за ония неща, които природата е създала. И тъй, ангелът казва: „Вземи сина си и майка му и идете в Египет да се учите“. И този ангел сега иде и казва на вас: „Хайде вървете в Египет“. Но този Йерусалим е място за жертвоприношения, а в Египет има Мъдрост, ред и порядък. И днес този Господ иде, и ако съвременните хора не се научат, той ще каже същото и на тях, и всичките храмове ще се разрушат, както йерусалимският храм, и ще прати всички в Египет.
„Стани! – казва ангелът, – вземи детето и майка му и иди в Египет“. Египет, то е тялото, тук червеите ще го ядат.
„Вземи сина си и майка му, иди в Египет, и чакай там, доде ти кажа да се върнеш.“
20.11.1921г.
37. Ананий и Сапфира,  НБ , София
Във времето на Нерона – не искам да го вземете като един проверен исторически факт, то е предание – живял някой римски патриций, на име Онорций, млад, на около 35 години, един от най-благородните римляни на времето, човек много учен, запознат с философията, който добил своето образование, като ходил в Индия, Египет, дето и се запознал с тайните на окултизма.
18.12.1921г.
38. И Петър се грееше,  НБ , София
В древността на един от египетските царе и фараони се ражда красива дъщеря и астролози предсказват, че тя ще бъде една от най-знатните моми в Египет.
1.1.1922г.
39. Сродните души,  НБ , София
Преди 5,000 или 6,000 години в школата на Бялото Братство в Египет се явява за пръв път една от царските дъщери като ученичка.
8.1.1922г.
40. Целувание не Ми даде,  НБ , София
Бягаше в Египет, биха го и го разпънаха на кръст.
22.1.1922г.
41. Плевелите и пшеницата,  НБ , София
В старо време в Египет, туй е в християнската епоха, живял някой отшелник, много благочестив човек.
24.2.1922г.
42. Трите живота, ООК , София
Толкоз години сме ученици, казвате, нима нищо не сме научили? Не само да излезнем от Египет, не само да приемем законите на Синай, а най-после да влезнем в Ханаанската земя – в Божественото – да турим ред и порядък и да живеем тъй, както Господ иска.
42.2 Трите живота ( втори вариант )
Съвременните хора са минали през няколко състояния: бяха роби в Египет, правеха тухли.
30.4.1922г.
43. Ще се стопи!,  НБ , София
Кажете ми, в историята кой народ се е прославил чрез воюване? Де е старият Египет? Де е старата Сирия? Де е старият Вавилон? Де е Рим? Всички са мислили, както ние, съвременните хора, помислихме.
24.5.1922г.
44. Страхът и съмнението. Обичта, МОК , Витоша
Така е било в Индия, в стария Египет.
44.2 Противоречията в живота ( втори вариант )
На физическия свят страхът и съмнението се явяват естествено, а в окултните школи ги предизвикват изкуствено - така е било в Индия, в Египет и във всички останали окултни школи.
4.8.1922г.
45. Превръщане на енергиите, ООК , София
В Египет и другаде, изкуствено са създавали тия неща, а тук, природата на готово ни ги е дала.
45.2 Превръщане на енергиите ( втори вариант )
В Египет, например, са създавали изкуствени условия за прилагане методите на окултната школа.
24.9.1922г.
46. Ще ви научи,  НБ , В.Търново
Ето, когато настана глад в Египет, трябваше да се намери човек, който да складира всичката храна на египтяните, за да черпи от нея целият еврейски народ.
46.2 Дух Свети ще ви научи ( втори вариант )
Когато настана глад в Египет, трябваше да дойде някой, който да събере всичкото богатство на египтяните, за да може да се изхрани и еврейският народ.
26.11.1922г.
47. Лама савахтани,  НБ , София
Ще приключа беседата си с един окултен разказ - от древния Египет.
12.3.1923г.
48. Влияние на планетите, ООК , София
В Египет, в Индия всеки един ученик, когото прекарват през първото, второто, третото посвещение, го слагат да носи един голям кръст.
22.4.1923г.
49. Петимата братя, НБ , София
Преди пет–шест хиляди години се разнасяло това благо в Египет, във времето на посветените.
25.4.1923г.
50. Четирите съзнания,  МОК , София
Хиляда години преди християнството в Египет живял един беден художник — Бар-Един-Бу. Дошло му на ума да отиде при един виден тъкач на платна в Египет и да го помоли да му даде платно за голямата картина, с условие като я продаде, да му плати платното.
29.4.1923г.
51. Живот вечен, НБ , София
Преди хиляди години в Египет живял един знаменит художник, крайно беден човек, на име Бар-Един-Бу. Един ден, като се разхождал в гората, срещнал царската дъщеря Изис-Шемриха, една от най-благородните моми в Египет. Из целия Египет се разчуло, че знаменитият художник Бар-Един-Бу нарисувал така хубаво картината на изгряващото слънце, както никой друг художник до това време.
Картината „Изгряващото слънце“ била поставена в един от големите салони на Египет, осветявана по особен начин с електрическа светлина, да я гледат всички и да се учудват на ефекта, който давала светлината.
20.5.1923г.
52. За Името Ми, НБ , София
Де е Египет със своята култура? Де са Асирия и Вавилония? Те бяха велики сили. Тази сила е вървяла от Египет, минала е през Асирия и Вавилония, образувала една крива линия. Оттам тази вълна отива в Америка, после в Русия, за да се върне пак в Египет. Днес всички европейски народи се стремят към Египет.
52.2 Ще му покажа все, що има, да пострада за името ми ( втори вариант )
Най-първо, виждаме, туй движение върви от Египет, минава през Вавилон и Асирия, образува една крива линия, идва в Гърция, минава в Рим, после отива във Франция, Германия, Англия. Същата тази вълна се връща в Америка и минава през Русия – от двете страни иска да направи един кръг и после да се върне към своето произхождение, към Египет. Всичките европейски народи се стремят все към Египет.
10.6.1923г.
53. Разпятаго търсите, НБ , София
Навсякъде има свещени неща – и в Индия, и в Египет.
11.9.1923г.
54. Високият идеал, ООК , София
Тя била дъщеря на най-бедния селянин в Египет, но била много умна и интелигентна, добродетелна и много скромна.
54.2 Високият идеал ( втори вариант )
Тя била дъщеря на много беден селянин в Египет, но била умна и интелигентна, добродетелна и скромна мома.
7.11.1923г.
55. Божественото съвършенство, ООК , София
Мойсей е завършил една от великите Школи на Бялото Братство в Египет, но като не разбирал основния закон на Любовта, един ден, като излязъл и видял, че един египтянин бие един евреин, убил египтянина и го заровил в пясъка.
9.12.1923г.
56. Каквото чух (Всичко, каквото чух),  НБ , София
Сега ще ви приведа един пример из древността, той е станал в Египет. Най-после, Бедан-Бели отива в Египет и по пътя, дето минавал, от неговата музика се отваряли затвори, падали окови и затворниците излизали.
Питам тогава: Какво създаваме ние? Какви работи приготовляват българите за градеж на своето здание в другия свят? Тия тухли, които евреите правеха в Египет, бяха направени от пръст и слама.
30.3.1924г.
57. Плати ми, що ми си длъжен,  НБ , София
Докато Египет пазеше своите свещени идеали и служеше верно на своите богове, той беше велик. Щом наруши светостта на идеалите си; щом се отдалечи от своите разумни и добри хора, Египет пропадна.
6.4.1924г.
58. Добрата страна на страданията. Чистотата, МОК , София
И Мойсей който беше посветен в Египет в тайните на Бялото Братство дълго време трябваше да седи в пустинята, и тогава едва му се разкриха някои тайни при къпината.
6.4.1924г.
59. Кажи само реч,  НБ , София
Наричала се Елтамар, най-бедната мома в Египет.
4.5.1924г.
60. Психически наслоявания. Закон за примирение,  МОК , София
В Египет, дето има най-благоприятни условия, може да се сее два пъти в годината, а тук може да се сее само един път в годината.
1.9.1924г.
61. Не само абсолютна чистота, но и абсолютно доверие, СБ , ИБ ,БР , София
Вземете Йосифа (стих 17 – Изпроводи пред тях человека, Йосифа, продадения като роб), братята му го продадоха, баща му го изобличи и т.н., но най-после стана първенец в Египет.
На Мойсей колата не се ли затегна, докато извади евреите от Египет? Непременно затягане ще има.
22.10.1924г.
62. Добрата постъпка, ООК , София
Можа ли тази пирамида да спаси Египет? – Не можа.
9.11.1924г.
63. Блаженъ този рабъ!, НБ , София
И тъй, Египетъ пропадна.
63.2 Блажен този раб! ( втори вариант )
И тъй, Египет пропадна.
7.12.1924г.
64. Ти си!, НБ , София
Нѣма защо да ставате сиромаси, вие и безъ това сте сиромаси, вие сте роби въ Египетъ, камшикъ има опрѣдѣленъ за васъ.
64.2 Ти си! ( втори вариант )
Няма защо да ставате сиромаси, вие и без това сте сиромаси, вие сте роби в Египет, камшик има определен за вас.
14.12.1924г.
65. Да Го посрещнатъ, НБ , София
Това бѣха хора съ култура, който цѣли 400 години се учиха въ Египетъ.
Сега, ще ви приведа единъ малъкъ примѣръ изъ културата на древния Египетъ. Куханъ-Баръ, тъй се наричалъ единъ великъ жрецъ въ Египетъ, билъ посѣщаванъ отъ мнозина, който искали да се домогнатъ до онова знание, съ което древниятъ Египетъ разполагалъ.
65.2 Да Го посрещнат ( втори вариант )
Това бяха хора с култура, които цели 400 години се учиха в Египет.
Сега, ще ви приведа един малък пример от културата на древния Египет. Кухан-Бар, тъй се наричал един велик жрец в Египет, бил посещаван от мнозина, които искали да се домогнат до онова знание, с което древният Египет разполагал.
21.12.1924г.
66. Божественото буталце, МОК , София
Сега, отговорете ми, защо ви навеждам към тия мисли, вие сте сега в Египет, при Йосиф.
66.2 Божественото буталце ( втори вариант )
Отговорете ми сега защо ви навеждам към тия мисли? Вие сега сте в Египет, при Йосиф.
Вие сте сега въ Египетъ, при Йосифъ.
14.1.1925г.
67. Положителни и отрицателни състояния на живота, ООК , София
Например, когато Йосиф беше в Египет, той знаеше всичко, каквото щеше да му се случи. Той не само че можа да го изтълкува, но същевременно даде проект, план, по който може да се спаси Египет.
Тогава как може силата, която е нематериална, да има допирни точки с туй, което е материално? С този въпрос от хиляди години насам са се занимавали най-видните философи в Индия, в Египет, в Сирия, във Вавилон, в Палестина; и съвременните учени се занимават, но той още не е разрешен.
25.1.1925г.
68. Изпитите на ученика. Житното зърно, МОК , София
Питагор е прекарал двадесет години в Египет и десет години във Вавилон, дето изучавал тайните на окултната наука.
8.3.1925г.
69. Моето царство,  НБ , София
Питамъ: ние, българитѣ, като единъ малъкъ народъ, които отъ толкова хиляди години се трудимъ, какво направихме? Евреитѣ, които сѫществуватъ отъ толкова хиляди години, станаха ли голѣмъ народъ? Не, толкова хиляди години, отъ какъ излѣзоха отъ Египетъ и се скитатъ по лицето на земята, не само че не станаха голѣмъ народъ, не само че не се подигнаха, но дори се изгубиха.
69.2 Моето царство ( втори вариант )
Питам: Ние, българите, като един малък народ, които от толкова хиляди години се трудим, какво направихме? Евреите, които съществуват от толкова хиляди години, станаха ли голям народ? Не, толкова хиляди години, откак излязоха от Египет и се скитат по лицето на земята, не само че не станаха голям народ, не само че не се повдигнаха, но дори се изгубиха.
22.3.1925г.
70. Да се не смущава сърдцето ви!, НБ , София
Не, той е дѣйствителенъ, прѣдполага се да е станалъ нѣколко хиляди години прѣди Христа, въ 9-тата династия на Египетъ.
70.2 Да се не смущава сърцето ви! ( втори вариант )
Не, той е действителен, предполага се да е станал няколко хиляди години преди Христа, в 9-тата династия на Египет.
29.3.1925г.
71. Въ който градъ влѣзвате, НБ , София
Прѣдлагаше му да остане въ Египетъ, но Мойсей каза: „Не, азъ съмъ пратенъ отъ Иехова да изведа израилския народъ“. И слѣдъ като направи послѣдното чудо, Фараонъ каза: „Пуснете този човѣкъ, защото, ако седи още въ Египетъ, той ще направи цѣлата земя пуста“.
71.2 В който град влизате ( втори вариант )
Предлагаше му да остане в Египет, но Мойсей каза: "Не, аз съм пратен от Йехова да изведа израилския народ". И след като направи последното чудо, Фараон каза: "Пуснете този човек, защото, ако седи още в Египет, той ще направи цялата земя пуста".
12.4.1925г.
72. Съ Духъ и огънь,  НБ , София
Тя е отъ източенъ произходъ, създадена нѣкѫдѣ въ Египетъ, или въ Индия.
72.2 С Дух и огън ( втори вариант )
Тя е от източен произход, създадена някъде в Египет, или в Индия.
11.10.1925г.
73. Великиятъ законъ,  НБ , Русе
Въ царството на 10-та династия въ Египетъ, въ врѣмето на фараона Зинобий, билъ издаденъ единъ законъ, споредъ който, всички прѣстѫпници се наказвали съ смъртно наказание.
Въ негово врѣме законитѣ въ Египетъ били много строги. Единъ отъ виднитѣ ученици на Бѣлото Братство, нареченъ Ешуа Бентамъ билъ изпратенъ въ Египетъ да държи своя изпитъ.
73.2 Великият закон ( втори вариант )
В царството на 10-та династия в Египет, във времето на фараона Зинобий, бил издаден един закон, според който, всички престъпници се наказвали със смъртно наказание.
В негово време законите в Египет били много строги. Един от видните ученици на Бялото Братство, наречен Ешуа Бентам бил изпратен в Египет да държи своя изпит.
29.11.1925г.
74. Той знаеше, НБ , София
Други казват, че Той се учил в Египет, Индия и др.
6.12.1925г.
75. Видя го Исус,  НБ , София
Когато синът на прочутия еврейски цар Давид Соломон станал възрастен, баща му решил да го изпрати в странство, в Египет, там да учи, както правят това сегашните бащи – пращат синовете си да се учат в странство. Този Учител му дал един буквар, подобен на този, по който се учат нашите деца, и му казал: “Ще научиш този буквар наизуст и ще видиш, какво съдържа.” Соломон, като царски син, имал много познания, но като отишъл в Египет, трябвало да изучава този първоначален буквар.
13.12.1925г.
76. Откъде ида,  НБ , София
Соломон ходил в Египет, да се учи, но не могъл да научи уроците си, не могъл да научи, според светото разбиране, онази велика книга на живота, и предлага сърцето си на тази млада овчарка.
Тъй както аз паса тия овци, така и ти трябва да се научиш да пасеш тия хора.“ И действително, Соломон най-първо поддържаше това учение, после надойдоха леки жени от Египет, от Асирия и Соломон започва да се храни с шоколадени каши, но и сам той на каша стана.
14.2.1926г.
77. Позвах Сина си,  НБ , София
"Из Египет позвах Сина си." Какво чудно има в туй? За обикновения ум няма нищо особено, из Египет позвал Сина си. Някой казва: аз съм ходил в Египет, видял съм пирамидите, видял съм мумиите, видял арабите, които живеят там. Той мисли, че това е Египет.
Вие ги знаете толкова, колкото знаете и стиха: из Египет позвах Сина си. Египет, това е мощното, това е красивото, това е израз на светлината, на великия човешки дух. Египет, това е символ и най-великите хора е трябвало да минат през Египет. Мойсей, един от най-видните законодатели и водители на човечеството трябваше да се учи в Египет. Каквото и да се казва за Христа и той трябваше да отиде в Египет, там да се учи. Ангелът казва на Йосифа: вземи детето и бягай в Египет! Той не му казва да отиде в Асирия, във Вавилония или някъде другаде, но в Египет. Под Египет се разбира силното, крепкото, където човешкия дух може да се кали. Някой казва: ще отида в Египет, при това плодородие, да се наям поне на плодове. Та нима това е Египет? Че и в България има плодове! Египет е място на знание. Египет е място на мъдрост. Египет е място на работа и труд. Този дух, този ум, който имат евреите, се дължи на Египет. Египет, това са условията, където човешкия дух може да укрепне, да уякне и да стане мощен. Като четете неговата история, какво обяснение си давате за него? Защо трябва да отиде той в Египет? Той трябваше да отиде в Египет, за да стане силен, крепък, да стане виден човек. Баща му го обичаше много и го обличаше с пъстра дрешчица, за отличие от другите, но един ден братята му казаха: хайде долу тази дрешчица, ще отидеш в Египет, човек да станеш. Като отиде в Египет, как го посрещнаха там? Трябва да повикате Йосифа, той сам да ви разправи своята история. Сега, ако вземете думите ми буквално, няма смисъл в тях, но знаете ли, че целият свят, в който живеем, това е Египет? Земята, в която сега живеем, това е Египет, нищо повече. Следователно, всеки дух, всяка душа, която иска да укрепне, трябва да отиде в Египет. Като отиде в Египет, там ще намери и затвора.
"Из Египет позвах Сина си."
Казва се в Писанието: "Из Египет позвах сина си." Моисей живя в Египет, но трябваше да отиде в пустинята и там да прекара цели 40 години. Когато Господ му се яви и му каза да отиде при Фараона и да му каже да освободи евреите, Мойсей му отговори: Господи, аз не съм толкова способен човек, при това съм и гъгнив, прати някой по-способен от мене! Казва му Господ: не, ти си учил в Египет, ти ще отидеш, пък ако е въпрос за красноречие, аз ще намеря друг.
Задавали ли сте си въпроса вие, къде сте и какво правите? Вие сега сте в Египет и се учите. Колко време Христос е седял в Египет да се учи? Той седя дотогава, докато ангелът се яви на Йосифа и му каза: вземи детето и се върни в Ханаан. Като няма тези благоприятни условия, човек трябва да отиде в Египет да се учи, да придобие знания и мъдрост, че да се върне в Ханаан и да занесе това богатство със себе си.
"От Египет позвах Сина си!" Значи, от място, където трябва да се учи.
"Позвах Сина си от Египет." Този син, който е отишъл да се учи в Египет, трябва да слезе в материята, да мине през страданията, за да се научи. Онзи, който се учил в Египет знае какво нещо е смъртта, знае какво нещо е животът.
Казвам: ако някой ангел дойде сега при вас и ви каже да отидете в Египет, ще отидете ли? Вие ще станете сутринта и ще кажете: сънувах снощи, че един ангел дойде и ми каза, да отида в Египет.
Вие ще срещнете и млади и стари хора с разнебитени сърца, за които казват: Господ да ги утеши! Как ще ги утеши Господ? Не сме ли ние носителите на тази божия благодат? Не сме ли ние божествените лъчи, които трябва да изпълним волята божия тук на Земята? Едно време ангел господен слезе от небето и каза на Йосифа: вземи детето си и бягай в Египет! И днес ангелът слиза и казва на всички майки и бащи: вземете детето и се върнете в Израел, в Ханаанската земя, защото настанаха вече онези благоприятни условия”.
И туй ще се изпълни! Само тогава имат смисъл думите: от Египет позовах Сина си. Не, онзи, който не е умирал, не е бил в Египет и онзи, който не е възкръсвал не е бил в Ханаан. В Египет ще отидеш да научиш закона на безсмъртието, а в Ханаан ще отидеш да научиш закона на възкресението, великия закон на любовта.
"От Египет позовах Сина си!" Той дойде от Египет дето е завършил своето образование. Затова трябва да отидете в Египет да се учите на мъдрост и на знание, на този вътрешен морал, на този устой.
"Из Египет позвах Сина си." Аз желая да ви повикат от Египет всички, да се върнете в Ханаанската земя и да бъдете носители на онова, което сте научили там.
21.3.1926г.
78. Закон на съпоставяне,  НБ , София
„Стани, вземи жена си и детето и бягай в Египет”, каза ангелът на Йосифа. А на Йосифа във време на сън се яви един ангел и му каза: „Стани, вземи жената и детето и бягай в Египет!” Защо? - Това дете трябва да отиде в Египет и там да научи египетската мъдрост. Египет представлява земният живот. Ангелът е казал на майките и на бащите, на всеки едного от вас: „Вземи това дете и бягай в Египет!” Законът е такъв.
Казвам: вземете за пример туй малко дете, което майка му взе и избяга с него в Египет.
„Вземи детето и бягай в Египет!” Това значи: иди при лошите хора, не ги осъждай, изучавай живота им и ще видиш, че във всички тия хора има едно въздишане.
Отличен свят е той! Прекрасен и разумен свят е той! Казвате: е, де да имаме и ние този живот! Вие го искате, но без да бягате в Египет, без да се върнете в Израелевата земя. Не, ще бягате, ти детето и майка му! В Египет ще отидете. След това ще се яви ангелът втори път и ще каже на Йосифа: „Ще бягате, ти, детето и майка му, ще се върнете сега в Израелевата земя, понеже лошите условия на живота се измениха вече.” Бягането в Египет е излизане от бащиния дом, отиване в странство да се учим, а връщането в Израелевата земя е възвръщане към Бога, връщане в бащиния дом.
И ангелът казва сега на някои от вас, които не сте ходили в Египет: „Вземи детето и бягай в Египет!” Аз ви казвам сега в будно състояние: „Ти, детето и майката идете в Египет!” А на тия, които са ходили вече там, казвам: „Ти, детето и майка му върнете се вече в Израелевата земя, там вашите братя ще ви посрещнат.” От там, където се кръстосват енергиите в човека, започва този кръстопът.
11.4.1926г.
79. И земята ще се изпълни със знание,  НБ , София
Там е имало култура! Как е попаднала тази култура? Няма да разглеждам тези неща, но казвам: в миналото Египет извърши едно престъпление, с което плати с унищожението си.
5.5.1926г.
80. Условия за обикновения и за разумния човек, ООК , София
Бог му каза да отиде в Египет и той послуша.
23.5.1926г.
81. Скритото имане,  НБ , София
С какво се слави Египет? Със своите велики хора.
2.6.1926г.
82. С чия воля?, ООК , София
В това отношение те започват пак отначало, както след излизането си от Египет. Не заслужи ли човек дадените обещания, той много пъти като евреите ще излиза и ще се връща в Египет, много пъти ще дохожда Мойсей да го освобождава, след което пак ще го заробват ту вавилонци, ту асирийци, ту перси и пак няма да има нужната свобода.
13.6.1926г.
83. Стана плът,  НБ , София
Обаче, за да не изпаднете в крайност трябва да знаете, че това нещо се доказва от учени хора, които са живели някога в Египет, в Персия, във Вавилон.
27.8.1926г.
84. Свещеният огън, СБ , София
И започна се състезание между боговете на Египет.
28.8.1926г.
85. Правосъдие, СБ , София
И когато дойдем до това положение, ние ще изпращаме своите деца от земята да се учат на небето, а не както сега правят, изпращат ги в Англия, или в Германия, или във Франция, или в Египет, или в Индия, или в Китай, или в Япония да учат някои тайни.
Един от фараоните посетил една от тайните школи на Египет и поискал сина му да стане ученик на тази школа.
14.11.1926г.
86. Няма пророк,  НБ , София
За вторият сън баща му го осъдил с думите: “Нима ти допущаш, че аз, майка ти и братята ти ще дойдем да ти се поклоним до земята? Братята му, недоволни от него си казали: “Ние ще изпратим този пророк в Египет, там да се учи.
21.11.1926г.
87. Как ти се отвориха очите,  НБ , София
Ако е вярно, че човек е произлязъл от Бога, питам: Как е възможно от такова съвършено същество, каквото е Бог, да излезе човекът, който е изложен всеки момент на грехове и падения? Когато запитали един велик адепт от Египет за произхода на греха, той стиснал само устата си и нищо не отговорил.
Казвате: “Разбойниците, крадците, престъпниците трябва да се убиват, да се преследват.” Добре, съгласен съм с вас, но питам: “Как оправдавате убийствата на праведни, на религиозни хора и на хора с убеждения? Позволено ли е да се преследват такива хора?” Казвам: Ако става въпрос за примерна държава в света, с разумни и добри закони, с красив обществен строй, с дълбоки религиозни възгледи и принципи, с чисти и възвишени отношения, това можеше да се види в някогашния Египет.
21.11.1926г.
88. Освобождаване,  МОК , София
88.2 Освобождаване ( втори вариант )
Този негативен начин, Питагор, който е учил 20 години в Египет и 10 години във Вавилон, е знаел.
5.12.1926г.
89. Умовете им,  НБ , София
Ще ви приведа един малък разказ от историята на древния Египет, за един от тогавашните фараони, на име Тод. Този фараон бил посветен в тайните на древния Египет, или в мистериите на “изгряващото слънце” - тъй наричали храма на бога Озириса.
89.2 Умоветѣ имъ ( втори вариант )
Ще ви приведа единъ малъкъ разказъ отъ историята на древния Египетъ за единъ отъ тогавашнитѣ фараони, на име Тодъ. Този фараонъ билъ посветенъ въ тайнитѣ на древния Египетъ, или въ мистериитѣ на „изгрѣващето слънце” — тъй наричали храма на бога Озириса.
19.12.1926г.
90. Те свидетелстват,  НБ , София
Той трябва да запретне ръкавите си, да отиде в Египет и там да работи, тухли да прави. Когато някой казва, че Господ не съществува, казвам му: “Ти трябва да отидеш в Египет да правиш тухли; там ще те сполетят блести, страдания, смърт.” Когато някой човек признава съществуването на Бога, той е богат, щастлив, защото баща му е жив и работи, грижи се за него.
26.1.1927г.
91. Което оправя, ООК , София
Мнозина говорят за Христос и се питат къде е учил Той, дали в Индия, в Египет или другаде.
30.1.1927г.
92. Неизвестни величини,  МОК , София
92.2 Слънцето ( втори вариант )
Ами че вие ще си спомните едно прераждане в Египет, пирамидите.
6.2.1927г.
93. За тяхното неверство,  НБ , София
Още в древните времена на Египет, в мистичната школа имало един виден ученик, който прекарвал едно от последните си посвещения.
20.2.1927г.
94. Трите зрънца,  МОК , София
Когато запитали Хермес, великия Учител на Египет, какво представляват злото и грехът, той стиснал устни и премълчал.
13.3.1927г.
95. Няма тайно,  НБ , София
Чрез тях той опитваше душите на всички евреи, които умираха в Египет, защото се вселяваха в овцете.
27.3.1927г.
96. Лозените пръчки,  НБ , София
Те ще представляват нещо подобно на разкопките, които и до днес продължават да правят в Египет, в Америка, в Африка и другаде.
30.3.1927г.
97. Съпротивление, напор и стремеж, ООК , София
Докато евреите бяха в Египет, Бог не им даде манна.
Моисей беше 80-годишен, когато Бог му даде задачата да изведе еврейския народ от Египет.
22.4.1927г.
98. Бележки от разговори с Учителя, ИБ , София
Но сега нека поповете сами си правят тухлите - Израил не ще се върне пак в Египет да прави кирпичи на фараона.
22.5.1927г.
99. Седмият кръг на живота,  МОК , София
Коя е характерната черта на Авраам? Авраам се е отличавал с послушание, той напусна бащиния си дом и отиде в непознати земи - отиде в Египет да учи.
99.2 Седмият кръг на живота ( втори вариант )
Ходи в Египет да се учи.
29.5.1927г.
100. Хармонични положения,  МОК , София
100.2 Хармонични положения ( втори вариант )
Защо той не можа да влезне в Ханаанската земя? Най-първо, след като придоби всичкото свое знание в Египет, той се опита по един начин да спаси евреите и не сполучи.
20.11.1927г.
101. Ни мъж, ни жена,  НБ , София
За да освободи този ангел от връзката му с царската дъщеря, невидимият свят бил принуден да унищожи целия Египет, да тури край на фараоновата династия.
27.11.1927г.
102. Ще оздравее момчето ми,  НБ , София
Моисей беше виден адепт, разполагаше с всичкото знание на Египет, с египетската мъдрост, но не разбра значението на тези думи и ги прие в буквален смисъл, затова събу обущата си и остана бос при къпината.
8.1.1928г.
103. Жлебът,  НБ , София
На какво се дължи това? В Египет дохождаха хора от различни народности – асирийци, вавилоняни, гърци, с цел да се запознаят с египетските тайни, но злоупотребиха с тях.
15.1.1928г.
104. Заветът,  НБ , София
Египет е правил договори, Асирия е правила договори, но де са тези държави днес? Не само договорите им са изчезнали, но и самите държави вече не съществуват. Не само Египет и Асирия, но и държавите в новите времена са правили и правят договори, които също така не са оцеляли.
5.2.1928г.
105. Дерзай, дъще!,  НБ , София
Който иска да срещне някой от тия учени, той сам трябва да отиде при тях, както учениците на древността са ходили в един от храмовете на Египет, там да четат една от свещените книги, за която се казва, че била завързана с верига; тъй щото, никой не могъл да взима книгата дома си да чете от нея, но трябвало да отива в храма, там да я чете.
11.3.1928г.
106. Баща си и майка си,  НБ , София
Фараон се бори с Бога и не пусна евреите, заради което в невидимия свят се взе решение Египет да не съществува като държава за хиляди години, за да изкупи греховете си.
25.3.1928г.
107. По пътя на природата,  МОК , София
Аврам ходи и в Египет, да се запознае със законите на Бялото Братство, и след това се върна в Ханаан, дето го приеха с почести.
28.3.1928г.
108. Полюси на съзнанието, ООК , София
Много адепти в Индия, в Египет, са прекарвали с години в молитва, в съзерцание, но пак не са успели да привлекат вниманието на Бога.
11.4.1928г.
109. Възпитание на удовете, ООК , София
109.2 Самовъзпитание на удовете ( втори вариант )
Евреите, които са били в Египет, са взели този знак, и наместо да турят крака, те са го писали така: ?.
Четете "Робинзон Крузо", четете историята на Йосиф в Египет, четете историята на Мойсей. Един адепт, който беше в Египет, най-после избяга, четирийсет години пасе овце.
15.4.1928г.
110. По-драгоценен,  НБ , София
Когато беше в Египет, Моисей се запозна с египетската мъдрост, придоби голямо знание.
27.5.1928г.
111. Бог е Дух,  НБ , София
Ако земята се разтопява пред лицето на Бога, какво ще стане с обикновения човек, като се яви пред Него? И Моисей, който беше велик адепт, който учеше в Египет, толкова се изплаши от видението, че каза: „Много съм изплашен и разтреперан". – (Евреем 12:21).
12.9.1928г.
112. Много знания, ООК , София
По това време фараонът сънувал сън, който и най-големите мъдреци на Египет не могли да изтълкуват. Като излязъл от затвора, Йосиф изтълкувал съня на фараона, заради което го поставил на най-високото място – управител на Египет.
14.9.1928г.
113. Външни и вътрешни влияния,  МОК , София
113.2 Външни и вътрешни влияния ( втори вариант )
Евреите работиха 500 години в Египет и в пустинята събираха манна, но те, понеже я събираха не само за същия ден, но я тургаха в запас, тази манна се разваляше.
9.1.1929г.
114. Закон за възможности – закон на опуленс, ООК , София
Мойсей беше изучавал великата окултна школа в Египет, той беше посветен. Това съчетание на условията беше предвидено от невидимия свят, за да може Мойсей да отиде в Египет, да се учи в Школата на Всемирното Бяло Братство, която по това време се намираше там.
Цели 40 години трябваше Мойсей да пасе овцете, да изучава живота на овчарите, за да стане истински ученик и да бъде изпратен в Египет, да освободи евреите от робството, в което се намираха. Цели 40 години трябваше Мойсей да пасе овце в пустинята, да съзерцава, да размишлява, за да го изпрати Бог в Египет, да освободи своя народ от египетското робство.
16.1.1929г.
115. Самоопределение на съзнанието, ООК , София
Всеки ден човек може да бъде Христос, Който отива за Египет и след това започва да проповядва; всеки ден човек може да бъде Пилат, Юда, Павел и т.н.
24.3.1929г.
116. Сам Отец, НБ , София
Вие трябва да имате разбиранията на Мойсей, когато е минавал своето първо посвещение в Египет.
Някой казва: Мина вече моето време! Какъв огън гореше едно време в сърцето ми! Никакъв огън не гори вече в мене! – Коя е причината за това? Този човек се е отказал да отиде в Египет да освободи израилския народ.
4.8.1929г.
117. Който слуша моите думи,  НБ , София
Ето защо, когато Мойсей извел еврейския народ от Египет, той им дал десет заповеди.
21.8.1929г.
118. Абсолютна чистота, ООК , СБ , Рила
Господ проговори на Мойсея, и той изведе еврейския народ от Египет, и цели 40 години го води през пустинята.
13.10.1929г.
119. Вечно благовестие,  НБ , София
Моисей беше учен, посветен човек, свърши науките си в Египет, но не можа да оправи еврейския народ.
119.2 Вечно благовестие ( втори вариант )
Като четете „Числа", „Второзаконие", виждате, че Мойсей е бил учен, просветен, свършил в Египет и писа - тъй рече Господ, иначе рече Господ - той писа законите за вечни времена, но като дойде Христос, евреите го обесиха.
10.11.1929г.
120. Сторете да насядат,  НБ , София
Понеже по това време Бялата ложа владееше над Египет, и Фараоните по това време бяха посветени, разбираха думите на Моисея.
120.2 Сторете да насядат ( втори вариант )
Защо трябваше да му говори така? Понеже всички фараони в Египет бяха просветени, Бялата ложа беше в Египет. Когато тя се оттегли от Египет, всичко запустя.
17.11.1929г.
121. Сам се опасваше,  НБ , София
Мойсей се страхувал да се върне в Египет, защото, според тогавашните строги закони, трябвало е да бъде обесен. Когато Бог каза на Мойсея да отиде в Египет, да освободи евреите от робството им, той не искаше, защото знаеше, че е политически престъпник и ще го осъдят на смърт. Мойсей послуша Господа и отиде в Египет, да изпълни възложената му от Него мисия – да освободи своя народ от египетското робство.
Когато Бог му каза: да отиде в Египет, да освободи израилския народ от робството, в което се намираше; той се почувства недостоен за тази мисия, понеже беше извършил престъпление.
121.2 Сам се опасваше ( втори вариант )
Ние виждаме един първокласен адепт като Мойсей, който беше свършил една висша окултна школа в Египет, посветен беше, обаче като уби египтянина и го зарови в пясъка, и той изпита голям страх и трябваше да бяга в пустинята, дето пасе овцете. Той се страхуваше да се върне в Египет, защото знаеше строгите египетски закони. И когато Господ го изпращаше в Египет да освободи евреите от тяхното робство, той казваше на Господа: „Господи, прати друг някой вместо мене.
Не мога затова да отида в Египет."
29.11.1929г.
122. Природна философия,  МОК , София
122.2 Природни гами в живота (продължение и разбор) ( втори вариант )
Ако не беше реката Нил, не можеше да се минава за Египет.
1.12.1929г.
123. Пасха Господня,  НБ , София
Пасхата Господня представя излизането на евреите от Египет. И досега още те празнуват излизането си от Египет, т.е. освобождаването си от Египетското робство. Новото е Вечният живот, който трябва да дойде между хората, да им покаже, че не само евреите, но всички хора са излезли от Египет чрез Пасхата Господня. Ако сегашните хора, които са излезли вече от Египет, се намират в по-голямо робство, къде остана тяхното освобождаване? Ако вярващият постоянно се тревожи и не е свободен, къде остана неговото освобождаване? Казвате, че сте се освободили от заблужденията на света. – От едни заблуждения сте се освободили, а се натъквате на други.
Той е учил в Египет, събирал оттук-оттам материал, получил нещо и от възвишения свят и така написал Стария Завет.
123.2 Пасха Господня е ( втори вариант )
Пасхата Господна е старият обичай на евреите, който представлява излизането им от Египет. И досега още евреите празнуват излизането си от Египет. Новото в света, това е новият живот, който трябва да дойде, да знаем, че чрез тази Пасха действително сме излезли от Египет. Ако ние, които сме излезли от Египет, днес имаме по-голямо робство, тогава какво освобождение сме придобили? Ако ти, който вярваш в Бога, постоянно се тревожиш и нямаш никаква свобода, какво освобождение си придобил? Казваш: „Аз се освободих от заблудите на света."
Той отиде в Египет, събра оттук-оттам нещо и отгоре му дадоха нещо и той написа Петокнижието.
20.12.1929г.
124. Изпълнение и отлагане,  МОК , София
124.2 Добро или зло като последствие от изпълнение или забавяне ( втори вариант )
Преди десет прераждания вие бяхте в Египет в един храм.
19.1.1930г.
125. Две лепти,  НБ , София
125.2 Две лепти ( втори вариант )
Мойсей беше запознат с дълбоката мъдрост на Египет и оттам е писал.
9.2.1930г.
126. Побеждавайте злото,  НБ , София
126.2 Побеждавайте злото ( втори вариант )
Вземете Египет, във време на четири-пет хиляди години е минал единадесет династии.
Още пророците от Египет и от по-далечни времена са предсказвали неща, които в далечното бъдеще ще дойдат.
6.4.1930г.
127. И рече Исус,  НБ , София
Когато изведе евреите от Египет, той стигна до Червеното море.
13.4.1930г.
128. Господар на съботата,  НБ , София
Когато изведе евреите от Египет, Моисей прекара с тях цели 40 години. те се хранеха с манна, която падаше от небето.
27.4.1930г.
129. Доведете ми го тук,  НБ , София
Къде са старите култури на Египет, Асирия и Вавилония? Къде са величествените египетски пирамиди?
11.5.1930г.
130. Да влезеш,  НБ , София
Значи, един от великите светила на стария Египет затворил устата си и дума не казал на зададения от учениците му въпрос.
2.7.1930г.
131. Морални правила, ООК , София
Веднъж запитали един от великите мъдреци на Египет, защо е допусната злата съдба в света, но вместо отговор, той стиснал устните си и нищо не казал.
131.2 Правилно ядене - правилно служене ( втори вариант )
Когато питали един от великите посветени на Египет върху същата тема, той стиснал устата си и казал: върху този въпрос съвсем не се говори.
13.7.1930г.
132. Връзване и развързване, МС , София
С пасхата евреите ознаменуваха своето освобождение от робството си в Египет.
14.7.1930г.
133. Чрез Него стана, МС , София
Как можете да мислите без знания, без молитва? Ако разсъждавате по този начин, вие ще се намерите в положението на евреите, които, преди явяването на Мойсея, са правили тухли в Египет.
10.8.1930г.
134. Наближило е Царството Божие, СБ , 7-те езера
Та рекох, ние сме дошли до онзи предел на разбирането на живота, в който се намирал един от знатните мъже на Египет, който минавал своето посвещение при Хермес Трисмегист, като минавал през един голям изпит, прекарали го да премине през пирамидата.
17.8.1930г.
135. Благословена между жените, СБ , РБ , Рила
Вземи жена си и иди в Египет!“ Ако и вие сте верни на Божественото във вас, Ангел Господен ще дойде и ще уреди всичките ваши мъчнотии.
21.9.1930г.
136. От Египет,  НБ , София
Знае се, обаче, че когато Ирод търсел Христа, да Го убие, майка му и баща му заминали някъде с Него. — За къде заминали? — За Египет. И после се казва, че Бог повикал Сина си от Египет.
Писанието казва: "От Египет повиках Сина си. " — Какво правеше Христос в Египет? — Учеше се там. — Какво представя Египет? — Школа, която работи едновременно в трите свята — във физическия, духовния и Божествения.
"От Египет повиках Сина си." Ако и вие не можете да повикате сина си от Египет, да ви донесе истинското знание, защо ви е той? Христос дойде от Египет, за да учи евреите, как да живеят.
И тъй, всеки човек трябва да се върне от Египет.
1.10.1930г.
137. Права мисъл, ООК , София
Така постъпи Той и с евреите, когато Моисей ги изведе от Египет.
12.10.1930г.
138. Разумното Слово,  НБ , София
Знае се, че някога в Египет съществувала по-висока култура от сегашната. Докато египтяните спазваха правилата на тогавашната висока култура, Египет цъфтеше. Щом потъпкаха тези правила и наложиха користолюбието, Египет изгуби силата си.
17.10.1930г.
139. Единица мярка,  МОК , София
С помощта на жезъла си той изведе евреите от Египет.
19.10.1930г.
140. Отец люби Сина,  НБ , София
В миналото и в Египет са изучавали този въпрос.
2.11.1930г.
141. Да се благовествува,  НБ , София
Идете в Египет, например, да видите, как са погребвали мъртвите — знатните и царете — във величествени пирамиди.
16.11.1930г.
142. Ще ме видите,  НБ , София
Когато Моисей изведе евреите от Египет, той ги прекара през пустинята, дето цели 40 години се хранеха с манна, да станат човеци. В Египет евреите прекараха 400 годишно робство. Колко пъти те казваха на Моисея: Докога ще ни храниш с тази сладка манна? В Египет бяхме роби, но ядяхме месо, кисели краставици и др.
Сега и на вас ви предстои излизане от Египет, от робството и да влезете в райската градина, там да работите с онези дървета, които са изостанали от хиляди години.
23.11.1930г.
143. Двама или трима,  НБ , София
Според вярванията на индусите, ти може да си бил някога цар в Египет, Вавилония, Сирия и да си обходил целия свят.
7.12.1930г.
144. Важността на размишлението,  УС , София
Тогава те ще се освободят от стария си господар – фараона и няма да правят вече тухли в Египет.
19.12.1930г.
145. Езикът на природата,  МОК , София
То е подобен на старите евреи в Египет, които сами правеха тухлите за строеж.
145.2 Езикът на природата ( втори вариант )
Аз сегашното човечество го разглеждам като евреите в Египет, дето сами си правиха тухлите и казваха, не може другояче.
21.4.1931г.
146. Път на вътрешно разбиране,  УС , София
С кравешко мляко ли хранеше Бог евреите, като ги изведе от Египет? Той им пущаше особени зрънца от небето – манна, с която ги хранеше. Докато бяха в Египет, те се хранеха и с мляко, и с месо; ядяха кисели краставички, пиеха вино, поради което често се сърдеха на Моисея, като му казваха: „Ти ни доведе в пустинята и ще ни умориш от глад.
21.6.1931г.
147. Учителю, да прогледам!,  НБ , София
От този ден, обаче, започнало падането на Египет.
14.7.1931г.
148. Денят на доброто,  РБ , 7-те езера
Когато Моисей изведе евреите из Египет, той ги заведе в пустинята, където като деца трябваше да ги учи как да стъпват, как да пазят абсолютна чистота.
От този момент вече Моисей стана силен, мощен и беше в състояние да изведе израилския народ из Египет. Един такъв учен, като него, известен на целия Египет, трябваше 40 години да бъде овчар, за да изкупи греха си.
27.12.1931г.
149. Думата му държа,  НБ , София
Нито Асирия, нито Вавилон, нито Индия, нито Египет - никоя не е могла да разреши кой да е въпрос.
3.1.1932г.
150. От смърт в живот,  НБ , София
Яденето само колко време ни поглъща! Колко време ни остава на ден да учим? Ние сме в Египет, при онзи фараон, който ни управлява.
10.1.1932г.
151. Вземи детето,  НБ , София
Първият път - да вземе детето и майката и да иде в Египет.
Когато този ангел се явява на сън на Йосифа и казва: „Вземи детето и майката и иди в Египет”, там думата на български е преведена „бягай”.
Ангел Господен явява се на сън на Йосифа и му казва: „Вземи детето и майка му и иди в Египет.” Когато ти слушаш вътрешния глас, то гласът на твоя Баща е, Който говори.
Казва се: „Вземи детето и майка му и иди в Египет, и бъди там, докато ти река.” Вземи детето на твоята душа, твоето „аз", туй, което е съзнанието, че си човек, туй, което за в бъдеще ще живее, туй, което трябва да расте и да се развива в нас - то е новият човек. Ще хванеш магарето, ще качиш детето и ще идеш в Египет.
„Вземи детето и иди в Египет”. Значи човек ще влезе в Египет.
17.4.1932г.
152. Покрива и изправя,  НБ , София
В това време в Египет е живял един прочут адепт, на настоящ език наречен - един мъдрец или философ, на име Сет Менот Сет-Ру.
10.6.1932г.
153. НОВОТО ЗНАНИЕ,  МОК , София
Той е работил някога в Египет, в Индия, а сега се явява в западната култура, в бялата раса като виден музикант.
153.2 Ново знание ( втори вариант )
Те са били в Египет видни музиканти.
22.6.1932г.
154. Малкото добро. (Живият порядък), ООК , София
Много от вас сте били добри гадатели в Египет, в Индия.
27.7.1932г.
155. Подражатели на Бога, СБРБ , 7-те езера
За нея той е ходил в Палестина, в Египет, във Вавилон и могъл да разбере само три думи.
25.9.1932г.
156. Превръщане на числата,  НБ , София
Сега нито египтяните, нито китайците го смятат за свещено, но и Египет не е такъв, какъвто беше в древността.
Най-учени хора в Египет или в Асирия, навсякъде всички са се стремели и до днес се стремят – всички искат да бъдат щастливи.
156.2 Превръщане на числата ( втори вариант )
Сега нито египтяните, нито китайците го смятат за свещено животно и Египет не е такъв, какъвто беше в древността.
Той владее този велик закон, тази магическа тояжка, която древните алхимици, най-учените хора на Египет и Асирия са имали.
19.10.1932г.
157. Правилно отношение, ООК , София
Питагор е живял около 20 години в Египет, и 10 години във Вавилон и Палестина.
157.2 Правилно отношение ( втори вариант )
Когато Питагор е открил, че квадратът построен върху хипотенузата е равен на сумата от квадратите, построени на катетите на правоъгълния триъгълник, какво е имал Питагор в своя ум? Той е живял повече от 20 години в Египет, повече от 10 години във Вавилон и Палестиня.
23.10.1932г.
158. Като дете,  НБ , София
Намери се един учен човек Хермес в Египет, който спаси главите на египтяните учени.
158.2 Като дете ( втори вариант )
Намери се в Египет един учен човек, Йосиф, който спаси главите на египетските учени.
30.10.1932г.
159. Механични и съзнателни процеси,  УС , София
Най-после фараонът ще ви пусне, ще излезете от Египет и ще отидете в пустинята, дето ще прекарате цели 40 години.
В Египет ние имахме всичко за ядене. Ти ни извади от Египет, освободи ни от египетското робство, но благодарим ти за такава свобода.
6.11.1932г.
160. Ето отрока,  НБ , София
Най-после трябваше да стане един от знатните големци на Египет.
160.2 Ето отрока ( втори вариант )
В Египет го поставиха на изпитание. Но след това стана един от знатните големци на Египет.
27.11.1932г.
161. Имаше някой человек,  НБ , София
Като погледнете на всички ония култури на Персия, на Асирия, на Египет, които отдавна са изчезнали, обаче те са оставили своите недъзи и в съвременните народи.
161.2 Имаше някой человек ( втори вариант )
Като погледнете на всички древни култури, на Персия, на Асирия, на Египет, които отдавна са изчезнали, ще видите, че те покрай полезните неща, са оставили и своите недъзи в наследство на съвременните народи.
4.1.1933г.
162. Работа на природата, ООК , София
Те бяха недоволни от него, че ги изведе от Египет и ги лиши от месо и жилища.
8.1.1933г.
163. Духът дава живот,  НБ , София
Може да ви наброя ред велики хора в Египет, Асирия, в Индия учителите какво са казали.
163.2 Духът дава живот ( втори вариант )
Мога да ви изброя какво са казали ред велики хора В Египет, Асирия, учителите в Индия.
15.1.1933г.
164. И украсиха светилниците си,  НБ , София
Забележете всички онези велики хора, които са се раждали било в Египет или във Вавилон, или в Гърция, или в Индия, условията за тях са били много благоприятни.
164.2 И украсиха светилниците си ( втори вариант )
Забележете, за всички велики хора, които са се раждали било в Египет или във Вавилон, или в Гърция, или в Индия, условията са били много благоприятни.
10.3.1933г.
165. Затвор и освобождаване, МОК , София
Какво стана с тях? Днес се правят разкопки, търсят да намерят величието на Египет.
165.2 Затвор и освобождаване ( втори вариант )
А в какво седяха тези култури? И сега ги разкопават тия величия на Египет, разглеждат мумиите, изучават какви са.
9.4.1933г.
166. Познаването на истината,  НБ , София
Как ще обясните вие свещените котки на Египет? Значи считали са, че Аписът е едно божество, въплътено в животинска форма.
166.2 Познаването на истината ( втори вариант )
Как ще обясните вие свещените котки на Египет? Значи, считали са, че аписът е едно Божество, въплътено в животинска форма.
7.5.1933г.
167. Овчарите,  НБ , София
Но воалът е съществувал в Египет.
14.5.1933г.
168. Добродетелната жена,  НБ , София
Когато запитали онзи мъдрец на Египет Хермес защо животът е нещастен, той само си стиснал устата.
168.2 Добродетелната жена ( втори вариант )
Хиляди томове са писани, измислени са разни теории, светът е пълен с цяла архива от теории, но въпреки тези теории и обяснения, фактически животът е останал неизяснен. - Защо? - Когато запитали онзи мъдрец на Египет Хермес, защо животът е неизяснен, той само си стиснал устата.
11.6.1933г.
169. Надеждата ти,  НБ , София
В Египет като нямаше планинско място, бяха принудени тези хора да създадат пирамиди като високо място, за да дават вдъхновение на човешкия дух.
169.2 Надеждата ти ( втори вариант )
В Египет, където няма планини, хората бяха принудени да издигнат пирамиди като високи места, за да създадат вдъхновение на човешкия дух.
16.6.1933г.
170. Свещеното сърце,  МОК , София
Когато Бог му каза да изведе евреите от Египет, той се уплаши и каза: „Господи, тази работа не е за мене“.
170.2 Свещеното сърце ( втори вариант )
Когато Бог му каза да изведе евреите от Египет, той се уплаши и каза: „Господи, тази работа не е за мене.“ Мойсей беше гъгнив, не се решаваше да изпълни волята на Бога.
23.7.1933г.
171. Не се сравнявай с нея,  НБ , София
Тогава Мойсей научи това изкуство и като придоби тази сила, оттогава може да се върне в Египет да направи всички чудеса. Той беше посветен в Египет. Той седя в храмовете на Египет и имаше всичките посвещения. И той се постара да освободи евреите и най-после изведе ги от Египет.
171.2 Не се сравнявай с нея ( втори вариант )
Тогава Мойсей научи това изкуство и като придоби сила, можа да се върне в Египет и да направи всички чудеса. Той седя в храмовете на Египет и там научи всички посвещения. Постара се да освободи евреите и най-после ги изведе от Египет.
30.7.1933г.
172. Който направи небето и земята,  НБ , София
172.2 Който направи небето и земята ( втори вариант )
И те са ги взели отнякъде, от Индия, от Египет и други предшестващи народи.
2.9.1933г.
173. Един удар, СБ , София
Запитали един от великите адепти на Египет нещо за Любовта.
8.10.1933г.
174. Непреривните постижения,  НБ , София
В старо време, тази формула, която аз ще ви кажа, 20 години трябваше да седите в школата в Египет или във Вавилон, за да ви я кажат.
25.10.1933г.
175. Елементарни, съзвучащи и съграждащи мисли, ООК , София
Египет е символ на материалното в живота, което плаши хората. Хората все в Египет отиват. Който иска да оправи работите си, отива все в Египет. (Учителят показва една хубава круша.) Тази круша е започнала много хубаво, идеално, но някакво същество е влязло в едната ѝ страна, вследствие на което е развалило цялата ѝ форма.
26.11.1933г.
176. Красна като Луната и чиста като Слънцето,  НБ , София
Казвам: Служенето на Бога в света е необходимо за вярващите, както и за онези, които искат да се запознаят с тайните на Индия и на Египет.
3.12.1933г.
177. Стани и яж!,  НБ , София
Моисей ги учи 40 години в пустинята какво да ядат, те казаха: „Дотегна ни тази манна, в Египет имахме хубави работи.“ Сега някои от вас сте вегетарианци, не ядете месо, [но] имате още отрови в кръвта си.
17.12.1933г.
178. Освободеният роб,  НБ , София
Тази философия съществувала преди много време в Египет, в Индия. Много идеи дали във философията на Египет, отколкото на Платона и Сократа. Питагор е дал своята философия в Египет. Но когато Питагор е бил в Египет, египтяните са имали крайно недоверие в гърците.
31.1.1934г.
179. Съществените правила, ООК , София
Ако аз проповядвам, че трябва да се орат нивите цял ден, ние сме каторжници в Египет. В Египет сме, тухли се правят.
6.5.1934г.
180. Да имат живот,  НБ , София
Може да ви кажа толкоз тухли в Египет, че сте работили, в Асирия, във Вавилон, в Гърция, в Рим, къде ли не сте работили.
27.5.1934г.
181. Има време,  НБ , София
Като евреите, трябва да излезем от Египет, да се дигнем и да идем в Ханаанската земя.
18.7.1934г.
182. Вътрешни състояния и външни условия, ООК , София
Едни казват, че това станало в Рим, други казват, че е станало в Лондон, трети – в Египет, четвърти – в Париж.
12.8.1934г.
183. Противоречия и възможности, СБ , Витоша
Той сънувал два съня, които разказал на баща си и на братята си, с което събудил тяхната завист: те го продали на търговци, които отивали за Египет, а след това напръскали дрехата му с кръв от животно, за да докажат на баща си, че Йосиф бил изяден от звяр.
Йосиф имал известни слабости, за които трябвало да отиде в Египет, а после да лежи две години в затвор.
19.8.1934г.
184. Часът на Любовта, СБ , София
Лесно е да се каже, че Йосиф е станал пръв в Египет. Той беше наклеветен, заради което трябваше да лежи две години в затвор, и след това да бъде освободен и повдигнат като първенец в Египет.
11.11.1934г.
185. В царството на Христа и Бога,  НБ , София
В Египет живели двама светии отшелници, и двамата се занимавали с плетене на кошници.
7.12.1934г.
186. ПОМНИ ГО,  МОК , София
Под думата идея какво трябва да разбирате? Гърците взеха тази дума от Египет.
9.12.1934г.
187. Абсолютната и Относителната реалност,  УС , София
Той е учил в Египет, в Сирия, във Вавилон, в Палестина, но сега трябва да завърши четирите факултета на бялата раса.
187.2 Абсолютна и Относителна реалност ( втори вариант )
Аз ви виждам, всички сте свършили четири факултета, в Египет сте свършили четири факултета, във Вавилон, в Сирия, в Палестина, навсякъде сте свършили по четири факултета, ама четирите факултета в бялата раса едва сте ги започнали сега.
20.1.1935г.
188. Плод стократен,  НБ , София
Той имаше 12 сина, но един от тях ходи в Египет и лежа две години в затвора. Но изпратиха го в Египет, при най-лошите условия. Яков си казваше: Щом Йосиф можа при тези условия в Египет, да стане първенец, струва да бъде мой любим син.
На някои от вас остават още няколко месеца, гледайте, като излезете от затвора, да уредите работите на Египет. Като уредите работите на Египет, ще уредите и вашите работи. Ако не уредите работите на Египет, няма да уредите и вашите.
13.2.1935г.
189. Здравословното положение на човешката душа, ООК , София
Евреите, като живяха в Египет, наплашиха се от египтяните и четирийсет години Мойсей трябваше да ги води в пустинята, за да се освободят от еврейския страх.
10.3.1935г.
190. И отиде, та се представи,  НБ , София
За да се избавят от тази мишка, те пренесли фараоновата мишка от Египет в остров Цейлон.
31.3.1935г.
191. Придобиване и задържане,  УС , София
191.2 Да се добие и задържи богатството ( втори вариант )
Казва – който иска сухо време, на дамите казал в Египет да идат, на зарзаватчиите казал – на земята има места, дето много вали дъжд, в тропическите места вали дъжд по 3–4 месеци.
7.6.1935г.
192. Малките желания,  МОК , София
Шест хиляди години те са седели в гробовете, в катакомбите в Египет и пак съдържат същите условия в себе си.
192.2 Малките желания ( втори вариант )
Шест хиляди години те са седели в гробовете, в катакомбите на Египет и пак съдържат същите условия в себе си.
7.7.1935г.
193. На утрешния ден,  НБ , София
Питагор, който беше най-ученият грък, който живя 20 години в Египет, за да научи тайните на окултните науки, и десет години в Палестина, едва дойде до числото четири.
13.9.1935г.
194. Степени на числата,  МОК , София
Мойсей, като изведе израилския народ от Египет, колко години обикаляха? – 40 години се лутаха, въртяха се на едно място, което може да се измине за три месеца.
18.9.1935г.
195. Проводници, ООК , София
Когато питали един от великите адепти на Египет, Хермеса, какво нещо е злото, той си стиснал устните.
13.10.1935г.
196. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
Казвам: Защо не минете през Египет, през Суецкия канал.
10.11.1935г.
197. Свещеният огън,  УС , София
Казва там: „Бог е Огън пояждающ – Свещен огън.“ Моисей, който беше посветен върху египетските тайни, знаеше почти всичко, което вещите, учени хора в Египет знаеха, трябваше 40 години да пасе овце, за да има една опитност, за да види какъв е външният израз на Свещения огън. Казва: „Чух страданията на Моя народ и онова, което става в Египет.
197.2 Свещеният огън ( втори вариант )
Моисей, който беше посветен в тайните на Египет, трябваше да пасе овце 40 години, за да разбере какво е всъщност свещеният огън. Ти ще ги изведеш от Египет“.
17.11.1935г.
198. Плевели,  НБ , София
Затова поискали от Египет, от техните плъхове, които унищожавали другите.
18.12.1935г.
199. Добре е, ООК , София
Откато излязоха от Египет, евреите и досега говорят за Ханаанската земя.
В Египет тази тиня е много плодородна, като дойде, всичкото богатство е там.
29.12.1935г.
200. Вас ви нарекох приятели,  НБ , София
Адептите в Египет са познавали електричеството от най-ранни времена.
12.1.1936г.
201. Топлината на Любовта, УС , София
Когато са попитали един от най-учените в Египет за злото, той само си стиснал устата.
201.2 Топлината на Любовта ( втори вариант )
Запитали един от мъдреците на Египет какво представлява злото.
19.1.1936г.
202. Всичко, което чух,  НБ , София
Тия кръгове са много хубаво наредени и показват, според гадателите на Египет, Индия, Вавилония, Асирия.
26.2.1936г.
203. Тялото на Любовта. Ограничаване и освобождаване, ООК , София
Имате манна на разположение, но въпреки това пак съжалявате понякога за живота в Египет и за месцето, за краставиците, които имахте там.
25.3.1936г.
204. Трите устоя, ООК , София
Тия мумии, които разкриват в Египет - много англичани платиха там с живота си.
22.4.1936г.
205. Пречистване на мисълта, ООК , София
Те знаеха радиото и в Египет, и в Индия, говори някой по радиото, а народът мислеше, че Господ говори, отваряха и затваряха устата на някой идол, пък те турили радио на идола и говори.
13.1.1937г.
206. Мелодия и хармония. Кръг – елипса, парабола – хипербола, ООК , София
В този лист първата рисунка представлява добродетелният, втората влюбеният, а пък третият брои милионите: навел си главата и казва „Може да ме оберат!“ Този, който е рисувал тая картина е бил в Египет.
7.2.1937г.
207. Разумният човек,  НБ , София
Фараон извиква всички мъдреци, всички учени хора в Египет да разтълкуват съня му, но никой не може да го разтълкува. Иосиф каза, че ще настанат в Египет 7 години на голямо изобилие, а след тях – 7 години глад. Ако не се вземат мерки, ще пострада целият Египет. Като видя голямата разумност на Иосифа, Фараон го направи главен везир, главен управител на цял Египет.
21.2.1937г.
208. Ликвидиране и прилагане, УС , София
Като излязоха от Египет, евреите бяха принудени да ядат растителна храна.
208.2 Ликвидация със стария живот и приложение на новия ( втори вариант )
Когато евреите напуснаха Египет, бяха принудени да се хранят с растителна храна.
ТЕ повикаха един от своите пророци и го запитаха: Кажи ни право, да отидем ли в Египет или не? Каквото Господ ни каже, ще Го послушаме. ТЕ не повярваха на думите му, и решиха да отидат в Египет.
24.2.1937г.
209. Не ограничавай Божественото, ООК , София
Тия хора, които бяха изведени от Египет, от робство, трябваше да ги учи отново как трябва да вярват в Бога.
Мойсей, който е бил адепт, който е живял в Египет, казва на евреите: „Трябва да обичаш Бога с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа, и с всичката си сила.“ Какво значи с всичката си сила? – Цялото ти естество трябва да бъде запълнено, да няма място за никаква съблазън.
12.3.1937г.
210. Мускулно и нервно напрежение,  МОК , София
И понеже едва сте излезли от Египет, всинца сте толкова страхливи. Трябваше четиридесет години да се скитат из пустинята, да измрат всички страхливи роби, излезли из Египет, и да остане новото поколение.
210.2 Мускулно и нервно напрежение ( втори вариант )
Вие едва сте излезли от Египет. Трябваше 40 години да се скитат из пустинята, да измрат всички страхливи, които излязоха от Египет, да остане новото поколение, да изчезнат робите от Египет.
24.3.1937г.
211. Гласни и съгласни – радости и скърби, ООК , София
Мойсей, който беше един посветен, който се учи в Египет, във всичките тайни, разбираше законите, много учен човек беше, много учен държавник.
5.5.1937г.
212. Разумният музикален живот, ООК , София
Евреите ходиха в Египет, Мойсей ги учи в Египет.
16.5.1937г.
213. Рабство и приятелство,  НБ , София
Когато Моисей изведе евреите от Египет, той ги води цели 40 години из пустинята, път, който можеше да се извърви най-много за 3 месеца. Те казваха на Моисея: „Ти ни изведе от Египет да умрем тук гладни.“ Египет представя света, а влизането на евреите в пустинята, това представя отиването им към Ханаанската земя.
19.5.1937г.
214. Цялото и частите, ООК , София
Коленичили бащата и детето, и като седели половин час, детето казва: „Татко, свърши ли се?“ – „Не синко, той е още в пустинята, евреите за Египет отиват, изход е“.
26.5.1937г.
215. Първата песен, ООК , София
Всички мязате на евреите, които изведе Мойсей и постоянно роптаеха, защо ги изведе из Египет.
13.6.1937г.
216. Запалят свещ,  НБ , София
В старо време онзи, който се е занимавал с духовния свят, Питагор, който е учил в Египет, понеже била наука достъпна за жреците, за високопоставените, да се съобщават с другия свят, простият народ не е учил нищо.
20.6.1937г.
217. Великoтo малко и великото голямо,  НБ , София
Когато попитали един адепт от древността, един от най-учените, древни адепти в Египет неговите ученици за злото, той само си стиснал устните и нищо не отговорил.
Едно време, когато Господ изведе евреите из Египет, даде им Палестина.
8.8.1937г.
218. Качества на ума, сърцето и тялото, СБ , РБ , 7-те езера
Когато изведе евреите от Египет, Мойсей им даде няколко закони, които те не можаха напълно да разберат и приложат.
12.9.1937г.
219. Доброта и справедливост,  НБ , София
А на онази, възлюблената, на нея даде само двама сина и Иосиф, първият син от тази майка, беше много умен и възлюбен и като го пратиха в Египет, стана едно от египетските величия. Тогава в Египет се развиваше една отлична култура.
13.10.1937г.
220. Пътят на човешкото развитие, ООК , София
Ние минаваме сега Червеното море от Египет, минаваме го и влизаме в Ханаанската земя, това е еволюцията.
6.2.1938г.
221. Явих ви го!,  НБ , София
Когато запитали един от великите учени на Египет, какво нещо е злото, той само си стиснал устата.
20.2.1938г.
222. Да ми бъде ученик,  НБ , София
Когато казва: „Както ме Отец научил и аз така уча.“ Кога се учил от Отца? Искат да кажат, че Той се е учил в Индия или в Египет. Възможно е да се учил в Индия или в Египет да се учил. Той е бил в Египет.
1.5.1938г.
223. Някой си стотник,  НБ , София
Вземете, запример, евреите, които Мойсей изведе из Египет.
След като ги изведе от Египет, Мойсей трябваше цели 40 години да ги възпитава в пустинята, да ги направи герои. Не че културата на Египет беше лоша. Напротив, тогава културата на Египет беше най-високата. Културата на Египет беше една от най-високите култури по това време.
15.5.1938г.
224. Речи само реч,  НБ , София
Няколко хиляди години се изминаха, откак излязоха от Египет, но и до днес още не е изчезнал.
3.7.1938г.
225. Блажени сте ако любите!,  НБ , София
Един Мойсей, един посветен, който свърши в училището на Египет, след като паса 40 години овцете, казва му Господ, много хубав и тих глас е Той, казва му: „Изуй обущата си, понеже мястото, на което стоиш, е свято.“ Мойсей изу обущата си.
27.8.1938г.
226. Под слънчевите лъчи, СБ , РБ , София
Какво ще кажете за съня на Йосифа, на когото се яви ангел Господен насън и му каза: Вземи майката и детето и бягай в Египет! За мнозина сънят представя благоприятно условие за предаване на Божиите мисли, за разбиране на Божиите пътища.
31.8.1938г.
227. Кибритени клечки, ООК , София
В старо време Питагор, който се учил в Египет, в неговата школа имало ученици, които по 4 години е трябвало да мълчат.
2.11.1938г.
228. Божественият подтик, ООК , София
Евреите, които са били в Египет, са видоизменили малко тази буква „Алеф“ – א.
9.12.1938г.
229. Младост и старост,  МОК , София
Един от древните мъдреци на Египет го попитали какво нещо е злото.
31.12.1938г.
230. Големият брат,  ИБ , София
Сега вие сте в Египет, когато Иосиф предсказа, че ще има седем плодородни и седем неплодородни години.
5.2.1939г.
231. Пътят на светиите,  УС , София
Тя прилича на онова място, през което евреите минаваха 40 години, като излезнаха от Египет. И казваха евреите: Защо ни заведе в тази пустиня, гладни и жадни да измрем? Добре ни беше в Египет.
2.4.1939г.
232. Доста е на деня,  НБ , София
За злото, когато запитали един от най-видните хора учени, хора от Египет, попитали го, какво нещо е злото, той само си свил устата.
14.6.1939г.
233. Езикът на седемте тона, ООК , София
Имате атлантската епоха, после имате египетската епоха – робство имаха в Египет.
Щом искате да заробвате хората, вие сте в Египет.
5.7.1939г.
234. Дрехата на Любовта, ООК , София
Или де са старите държави? Къде е Вавилон? Къде е старият Египет, които бяха знатни? Хората ходиха да придобиват своите знания в Египет.
23.7.1939г.
235. Вратата на любовта, СБ , РБ , 7-те езера
Когато Мойсей изведе евреите от Египет, имаше ли корона на главата си и скиптър в ръката си? Той носеше в ръката си проста овчарска тояга, с която правеше големи чудеса.
235.2 През вратата на Любовта ( втори вариант )
Когато Мойсей изведе евреите из Египет, какъв скиптър имаше? Той имаше една овчарска тояга.
6.8.1939г.
236. Постоянното в живота, СБ , РБ , 7-те езера
В Египет настанали седем плодородни години, а след тях – седем неплодородни.
3.9.1939г.
237. Законът на сегашният човек,  НБ , София
Запример, като четете тази книга, ще видите какво е казал Господ на Мойсея, когато е извеждал израилския народ от Египет.
10.9.1939г.
238. Eдинствен цяр,  УС , София
Вземете много мумии в Египет, които са приготвени преди 5–6 хиляди години.
10.9.1939г.
239. Силите и темпераментите в човека,  НБ , София
Като ги изведе от Египет, те щяха да го убият с камъни.
27.9.1939г.
240. Единственото богатство, ООК , София
Бихте ли желали да сте на мястото на една машина, която кълца месото за кюфтета? Нали знаете как се правят кюфтета от кълцано месо? Някои верующи, след като са престанали да бъдат месоядци, понеже са излезли от Египет, имитират ястие, приготвено от месо. Богата страна беше Египет тогава! И като излезнаха от Египет, евреите казваха: „Няма месце!“ Та, тези, които не ядат месо, скълцват боб, както скълцват месото, и го замесват с малко брашно и мислят, че месо ядат.
240.2 Единственото богатство ( втори вариант )
Но бихте ли желали вие да сте на мястото на една машина? И колелата да се въртят? Бихте ли желали да сте на мястото на машина, която кълца месото за кюфтета? Нали знаете как се правят кюфтета от кълцано месо? Някои верующи, макар и да са престанали да бъдат месоядци, понеже са излезли от Египет, имитират ястия, приготвени от месо. Богата страна беше Египет тогава. Като излязоха от Египет, евреите казаха: "Няма месце!" Та тези, които не яда месо, скълцват боб, както се скълцва месото и като го замесят с малко брашно, става им вкусно като месо.
1.10.1939г.
241. Двама господари,  НБ , София
Най възвишените хора, които са живели, вземете израилския народ, Моисей ги изведе из Египет и колко наказания за туй идолопоклонство.
1.10.1939г.
242. На Него можем да разчитаме,  УС , София
В Египет има мумии, върху които са произнесени заклинания и всеки, който е взел тази мумия, имал е нещастие.
11.10.1939г.
243. Към обетованата земя! Великата песен, ООК , София
Та, първото нещо е: Внесете светлина във вашия ум! И отстранете всеки един ропот! Да не поддържаме онзи ропот! Евреите, като ги извадиха от Египет, от робството, и отидоха в пустинята, роптаеха, че няма месце, че няма краставици. Ние, съвременните хора, имаме еврейския страх, който те са добили, като са били 400 години в Египет. И като влязоха в пустинята, трябваше да научат онзи закон на вярата: че Бог ще промисли! Те си спомниха за много работи, които имаха в Египет.
Та, вие си спомняте за стария Египет. От Египет сме излезли вече! През Червеното море [сме] минали и сме в пустинята.
243.2 Към обетованата земя ( втори вариант )
Та първото нещо е: внесете светлина във вашия ум! И отстранете всички роптанието! Да не поддържаме онзи ропот! Евреите, като ги извадиха от Египет, от робството и отидоха в пустинята, роптаеха, че няма месце, че няма краставици. Ние, съвременните хора, имаме еврейски страх, който те са добили, като са били 40 години в Египет. И като влязоха в пустинята, трябваше да научат онзи закон на вярата - че Бог ще промисли! Те си спомниха за много работи, които имаха в Египет. Та и вие си спомняте за стария Египет. Но от Египет сме излязли вече! През Червеното море сме минали и сме в пустинята.
18.10.1939г.
244. Малките Божествени подтици, ООК , София
Учеше се в Египет. Но като отиде в Египет, като се отдели от братята си, от баща си и от майка си, дойде между хората да опита грубата, лошата страна.
244.2 Малките Божествени подтици ( втори вариант )
И продадоха Йосифа и той две години седя в затвора, учеше се в Египет. Но като отиде в Египет, като се отдели от братята си, от баща си и от майка си, дойде между хората да опита грубата, лошата страна.
17.12.1939г.
245. Аз, ти, той,  УС , София
Като изучавате еврейския народ, ще видите, че евреите 40 години роптаеха в пустинята и какво добиха? Всичкото това поколение, което излезе от Египет, трябваше да се унищожи и да излезе едно поколение на послушание. От ония, които излязоха от Египет, нито един не влезе в Палестина.
Понеже евреите, като стояха 400 г. в Египет, бяха станали страхливи като зайците.
Вие сте излезли от Египет.
17.1.1940г.
246. Налягане, напрежение, разумност, ООК , София
И когато го продадоха братята му в Египет, той стана като слуга при едного.
Та сега, ако вие не може да се справите с едно налягане и едно напрежение, вие не можете да вземете първото място в Египет, в света.
28.1.1940г.
247. И ще родиш син,  НБ , София
Израилският народ се беше хванал като слепец за тояга за Моисея и той ги изведе из Египет.
Той направи само един път престъпление в Египет и то от голям патриотизъм.
После, когато Бог искаше да го изпрати в Египет да освободи евреите, Моисей каза: „Господи, аз си опитах късмета, избери друг да свърши тази работа.
18.2.1940г.
248. Словото бе Бог,  НБ , София
Като го заведоха в Египет, Иосиф попадна при нови условия, при налягане, на ново възпитание, срещу което трябваше да противопостави своите сили на напрежението.
Като изтълкува съня му, фараонът го направи управител на целия Египет. Значи тази дреха я взеха два пъти от гърба му, но на третия път фараонът му даде нова дреха, облече го във власт и го постави управител на целия Египет.
25.2.1940г.
249. Обичайте и радвайте се!,  УС , София
Един ден, една сестра иде и ми казва, че еди кой си брат служи на фараона, че той живее още в Египет. – „Рекох: Ти не служиш ли на фараона?“ Тя мисли, че вече е свършила с фараона.
21.4.1940г.
250. Каквото попросите,  НБ , София
Тук Бог му се яви и му каза да изведе еврейския народ из Египет.
9.6.1940г.
251. Животът,  НБ , София
Като запитали знаменития учен на Египет какво нещо е злото, той само си свил устата.
14.7.1940г.
252. Верен и истинен,  НБ , София
Къде е Велика Персия? Къде е Великият Египет? И новата история един ден ще бъде такава, както е старата история.
24.7.1940г.
253. Частите и цялото, ООК , СБ , РБ , Мусала
Него го пращат в Египет, седи в затвора, после жените го изкушават, доста трудни задачи има да разрешава.
253.2 Закон за частите и за Цялото ( втори вариант )
Заради тази привилегия братята му го продадоха на богати търговци, които отиваха в Египет.
9.8.1940г.
254. Разговор на Учителя с Даниел Цион,  ИБ , София
Еврейският народ е бил в Ханаан, след това е бил в Египет. И пак са изпъдени от там, и пак живеят сега в материалния свят, т.е. в Египет.
И за това те дойдоха в Египет, за да се разкрие лъжата.
29.9.1940г.
255. Новият човек,  НБ , София
Един малък народ от 600 хиляди души бяха, като излязаха от Египет. И после в Египет станаха 600 хиляди.
6.10.1940г.
256. Като роди дете,  НБ , София
Ако четете Библията, когато Мойсей извежда евреите от Египет, казва им всяка къща да заколи по едно агне и с кръвта да намаже вратата, защото ангел Господен ще мине да порази децата на египтяните и като види кръвта, да не закача еврейските домове.
8.12.1940г.
257. Вечер и сутрин,  НБ , София
Него ден той го освобождава, дава му една голяма сума и от Египет отива в Гърция, там преживява последните си години и пише съчинения.
22.12.1940г.
258. Приложение и работа,  НБ , София
Казват: Идущата година пак заповядайте, много сме доволни от вашите посещения! Вие казвате: Такива глупави работи, туй не е вярно. – Че кое е вярно? – Вярно ли е, че Египет едно време е бил велик? Вярно ли е, че Рим едно време е бил велик? Вярно ли е, че едно време Асирия е била велика? Какво е придобил Египет? – Останали са само пирамидите? Сегашните египтяни не са старите онези египтяни, които бяха център на културата.
19.1.1941г.
259. Новото в живота .,  НБ , София
Като четете историята на Вавилон, Асирия, като четете Стария завет, ще видите евреите, които излязоха от Египет, като влязоха в Ханаанската земя, ще видите, какви престъпления са правили.
23.2.1941г.
260. Двама синове,  НБ , София
Най-после Моисей реши да слуша. 40 години прекара Моисей в Египет в посвещение, 40 години прекара в пустинята – 80 години, и тогава беше в сила да иде в Египет, и да изведе евреите от Египет, като този, който пил 25 години и можа да превъзмогне.
30.3.1941г.
261. Божествената усмивка,  УС , София
Нали искате тайни? Някой по 20 години са прекарвали в Египет в пирамидите да научат някоя тайна.
13.4.1941г.
262. Трите придобивки,  УС , София
Те не разбраха любовта, казват: Не струва тази храна, в Египет имахме много хубава храна, месце пражено, рибички, пък тук тази ангелска храна, манна, нас ни дотегна.
1.6.1941г.
263. Стана плът,  НБ , София
Когато попитали един от великите посветени на Египет за злото, той само си стиснал устните, не си дал мнението.
22.6.1941г.
264. Зародиш, дърво и плод,  УС , София
Благодарение на този мътен Нил, Египет е най-хубавото земеделско място.
29.6.1941г.
265. И рече им,  НБ , София
Има заровено богатство.“ Той, като извадил това богатство, хвърлил чуковете – той бил майстор – става голям търговец, станал виден в Египет.
21.9.1941г.
266. Любов, знание и сила, СБ , НБ , София
Излязоха из Египет.
266.2 Любов, знание и сила ( втори вариант )
Излязоха из Египет.
22.9.1941г.
267. От север към юг, СБ , София
Моисей е един от великите посветени на времето си, но за една своя грешка напуснал Египет и отишъл в пустинята, където прекарал 40 години като овчар. И Моисей беше стар, когато отиде в Египет да освобождава своите сънародници.
267.2 С любов ( втори вариант )
Мойсей, който беше един много учен човек, който беше посветен в тайните на египетското учение, за една своя погрешка трябваше да избяга от Египет в пустинята, да стане овчар, четиридесет години трябваше да пасе овцете.
12.10.1941г.
268. Истинската лоза,  НБ , София
Било е време когато хората са се покланяли на котките, в Египет са се покланяли. В Египет да убиеш една котка ще намериш затвора за 10–15 години. В Египет да обидиш един бик, наказание ще има.
15.10.1941г.
269. Учение и обич, ООК , София
За пример, като отиде в Египет – там имаше князе –, понеже жена му беше красива, казва ѝ: „Кажи, че не си ми жена, но си ми сестра, защото ако кажеш, че си ми жена, ще ме претрепят заради тебе.“ Един от князете дойде, че взе жената, понеже била красива.
26.10.1941г.
270. Постоянна благодарност,  УС , София
Като четем Стария Завет, казва: „Господ остави този народ да го очисти.“ Евреите бяха толкоз мърморковци, че Господ ги остави да ги очисти, казва: „От тебе ще въздигна един народ, а тия мърморковци, които излязоха от Египет, ще ги изчистя.“ Какво ще кажете?
Онези хора, които изведе из Египет, не можеше да ги въведе в земята и ги изби.
11.1.1942г.
271. Единствената врата,  УС , София
Ако четете Стария Завет, когато Бог изведе евреите из Египет, които страдаха, египтяните искаха да ги унищожат.
22.2.1942г.
272. Човешката душа,  НБ , София
Че цветовете 2000 години преди Христа, в Египет, в Персия, преди милиони години, авторите, които поддържат и в Индия винаги белият цвят, е седял зад живота, а черният цвят зад смъртта.
22.3.1942г.
273. Великият път,  УС , София
Извадил целия казан, отишъл в Египет, направил къщи, помагал на бедните, правил добро на хората и после пак се върнал в пустинята.
10.5.1942г.
274. Врата на Любовта,  НБ , София
В Египет туряха бикове, на които се покланяха, обожаваха ги, като за светии ги имаха. Горко на човек, ако в Египет обидеше една котка.
24.5.1942г.
275. Любов, вяра и надежда,  УС , София
Почудил се първият, казва: „От какво ли бяга, каква ли голяма опасност има?“ Отива на мястото и вижда един голям котел с жълтици, казва: „Какъв голям будала е онзи светия.“ Взема парите и отива в Египет, в Александрия.
5.8.1942г.
276. Ценни добродетели, СБ , РБ , София
Когато Мойсей изведе евреите от Египет, Той им даде закони, които да изпълняват.
16.8.1942г.
277. На зазоряване, СБ , РБ , София
Те възнегодуваха против него и решиха да го убият, но после измениха решението си и го продадоха на богати търговци, които отиваха в Египет.
21.10.1942г.
278. Основен тон, ООК , София
Бог го прати в Египет да стане спасител на братята си, да ги примири.
11.11.1942г.
279. Малкият опит, ООК , София
Виждам, че евреите, които ги изведе Господ из Египет, като ги въведе в Обетованата земя, как можеха тия хора да живеят в мир. Той ги изведе из Египет, искаше да ги направи вегетарианци. Подигнаха се, казват: „Дотегна ни тази храна, в Египет имахме месце“.
20.12.1942г.
280. Търсете Царството Божие,  НБ , София
Какво ни изведе из Египет? Там имахме за ядене, тук с манна ни храниш, не искаме такива работи.“
2.5.1943г.
281. Движение в природата, НБ , София
Плодородието на Египет се дължи на реката Нил, която донася кал от планините и го наторява, дето се ражда най-хубавото жито.
5.9.1943г.
282. Блаженствата, СБ , РБ , София
Казва се в Писанието, че когато Мойсей извел евреите от Египет, трябвало дълго време да се хранят с манна – друга храна нямало в пустинята. Те често роптаели против манната и съжалявали за вкусната и разнообразна храна, която имали в Египет.
282.2 Блаженствата ( втори вариант )
Те казвали, като излязохме из Египет, с тази калпавата ли храна ще ни храниш? Ние не искаме да ядем туй сладкото нещо. В Египет имахме краставички, пипер, после имахме месце.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.