Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


8.4.1912г.
1. Съединителната линия, ИБ ,
Г-н Дънов прочете 12 глава от Евангелието на Лука и добави
21.8.1921г.
2. Общи упражнения, СБ , В.Търново
Русенци ще започнат от Евангелието на Лука.
28.8.1925г.
3. Нарядъ и упътвания (петъкъ), СБ , В.Търново
3.2 Наряд и упътвания (петък) (Проявлението на Любовта) ( втори вариант )
Четиво за през деня: 17-а глава от Евангелието на Матея, 1-ва глава от Евангелието на Марка, 11-а глава от Евангелието на Лука, 21-ва глава от Евангелието на Йоана, Псалом 56.
14.3.1926г.
4. Саваат – Амон-Ра,  НБ , София
Ще взема само няколко думи от 12-и стих, 12 глава от Евангелието на Лука: ще ви научи.
20.8.1927г.
5. Братя в единомислие, СБ , София
Сега ще ви прочета част от 16 глава от Евангелието на Лука.
23.8.1927г.
6. Дойде глас, СБ , София
След свършването на беседата ще се съберете на групи да прочетете и размишлявате върху 14 глава от Евангелието на Лука.
24.8.1927г.
7. Явно говорих, СБ , София
Има ли нужда да ви отварям Евангелието? Казвам ви: Намерете 15 глава от Евангелието на Лука и четете.
29.1.1928г.
8. Синове на възкресението,  НБ , София
В прочетената глава от Евангелието на Лука се засягат много въпроси, между които и този за женитбата.
27.5.1928г.
9. Бог е Дух,  НБ , София
В Евангелието на Лука, глава 16 се разправя за един богат човек и за друг сиромах, на име Лазар. „И умря сиромахът, и занесоха го ангелите на лоното Авраамово" – при благоприятните условия на живота; „умря и богатият и погребан бе.
17.8.1930г.
10. Благословена между жените, СБ , РБ , Рила
Ще прочета първата глава от Евангелието на Лука, която наричам научна глава.
8.11.1931г.
11. Син человечески отхожда,  НБ , София
" (21 стих, 22 глава от Евангелието на Лука). „И Син Человечески отхожда според както е определено, но горко на тогоз человека, чрез когото се предава!" Син Человечески като си отиде от евреите, какво стана оттам насетне с тях? От две хиляди години насам този народ е подложен на най-големи страдания.
20.4.1932г.
12. Динамика на живота, ООК , София
Ще ви дам за размишление през цялата седмица 19 стих, първа глава от Евангелието на Лука.
10.7.1932г.
13. Прие го с радост,  НБ , София
Казва се в Евангелието на Лука, че Закхей искал много да види Исус, и понеже имало много народ в Еридан, а той бил нисък, затова се покачил на една черница, за да Го види.
23.8.1935г.
14. Проява на Любовта, СБ , РБ , 7-те езера
В 14-та глава от Евангелието на Лука се изнасят три неща, които спъват развитието на човека или го отклоняват от правия път.
1.8.1943г.
15. Добро слушане, УС , София
Сега ще прочета петнайсета глава от евангелието на Лука.
17.10.1943г.
16. Синовно отношение,  УС , София
В пета глава от Евангелието на Лука, 19 стих, е казано: „Понеже не намериха място, отдето да внесат болния, възлязоха на покрива, и през керемидите го спуснаха с одъра пред Исуса".


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.