Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


14.10.1900г.
1. Трите неща, ИБ , Нови Пазар
Храни се с Дървото на Живота и ще изцелееш – това дърво е Христос и неговият плод е Истината.
4.9.1904г.
2. Слово 1904, Варна, ИБ , Варна
Но когато Дървото на Живота почне да вехне и листата му капят, то е знак, че то не е при водните утоки.
28.8.1909г.
3. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Не пожелавай плодовете му, храни се с Дървото на Живота и ще изцелееш.
23.8.1911г.
4. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Подир мъдростта вие ще дойдете до дървото на живота и след като свършите, ще слезете към змиите, гдето е най-големият противник.
Най-после идвате при Дървото на живота, гдето с вашата опитност ще живеете на небето и ще се радвате на благата, които Господ е дал.
16.7.1912г.
5. Ще дойде като светлина, ИБ ,
Какво отношение има съвременният материалистически строй в Дървото на Живота? Най-напред вие имате цар, министри и цял народ.
6.9.1912г.
6. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
И когато един човек се намира в дървото на живота, трябва да знае в коя част е — в клоните или в корените; защото ако е в корените, има една служба, а ако е в клоните, има друга служба.
И така, трябва да се повърнем на първоначалното нещо — да потърсим Христа, Който е множество в Себе Си, светлина, която озарява еднакво всички плодове на Дървото на живота.
30.12.1913г.
7. Онова, което ще повдигне човека, ИБ ,
Дайте място на дървото, на дървото на живота, за да се разклонява, разширява, да се умножава и разплодява във вас и да допринесе плод, достоен за ядение.
25.10.1914г.
8. Условията на вечния живот, НБ , София
Вие сте, да кажем, долу в корените; като пътувате по това дърво – дървото на живота – там има двояк живот, материален в корените и духовен в клонищата.
15.11.1914г.
9. Духът и плътта. Приливи и отливи в живота, НБ , София
Че това е факт, свидетелстват двете дървета, за които се говори в Писанието: „дървото на живота“ и „дървото за познание на доброто и злото“.
3.2.1915г.
10. Христос ще дойде и ще се прояви, ИБ , Бургас
Когато дойде Христос, хората ще берат само от дървото на живота, т.е. на доброто.
4.4.1915г.
11. Великден, НБ , София
Черните хора имат стремеж към земята, а не към небето; те са хората на онова дърво, от което вашата първа майка е яла; белите хора, които сега идват, са хората на „Дървото на Живота“. А „Дървото на Живота“ – то е Христос.
Отец е сътворил нещата, Духът е множество от единия и другия полюс, а Христос представлява соковете, които постоянно текат в „Дървото на Живота“.
23.5.1915г.
12. Новото основание, НБ , София
Трябва да се запитаме как трябва да се възпитават нашите поколения, какви трябва да бъдат нашите бъдещи съдии, учители, свещеници, бащи, майки, сестри, приятели, търговци, машинисти и прочее. – „Времето, казват, ще ги създаде“ – но времето не пита: „Какво искате да създам за вас?“ Както при Ева се явила змията и казала: „Защо не ядете от плода на дървото за познаване доброто и злото?“, така сега и Христос се явява при нея и казва: „Защо от хиляди години не ядете от плода на Дървото на Живота?“ – „Защото ни е забранено“ – казва Ева. – „Защо ви е забранено?“ На Ева й се иска да излъже, но после се решава да каже истината: „Защото съгрешихме.“ – „Ха – казва Христос, – щом изправите вашия грях, щом го хвърлите от себе си, ще ви се позволи да ядете от това Дърво на Живота. И както, когато ядохте от забранения плод на дървото за познание доброто и злото, изпитахте неговата зараза, така и сега, като вкусите от плода на Дървото на Живота, ще последва друга наука, друг обществен строй, диаметрално противоположен на съвременния.“ За вас тия неща може да са алегорични, но за мен са една действителност – тия дървета са в нашия мозък.
Та сега Христос казва: „Готови ли сте вече да мислите – не да живеете със задния си ум, не да опитвате, а да мислите, да градите както Аз ще кажа?“ А вие казвате, както съвременните неутрални държави: „Какви гаранции ни даваш?“ Всеки иска гаранция – и Италия, и Сърбия, и Гърция, и Румъния, и България: „Без гаранции не можем да напуснем неутралитета.“ Така и ние казваме на Христа: „Ние вкусихме от дървото за познание доброто и злото и видяхме какво зло ни сполетя; чакайте да обмислим малко дали няма да ни сполети същото зло, ако вкусим пък от Дървото на Живота.“ – „Неутралитет пазим“ – казва ни дядо Радославов, но с неутралитет няма да се свърши работа.
22.10.1916г.
13. Да я не пия ли?,  НБ , София
Христос е живият плод върху дървото на живота.
Христос трябваше пръв да цъфне на дървото на живота и да даде живия плод, който лекува.
13.2 Да я не пия ли? ( втори вариант )
Христос беше плод върху дървото на живота.
26.11.1916г.
14. Закхей, НБ , София
Змията се качи на едно дърво и излъга Ева, а Закхей се качи на Дървото на живота и Христос го повика. Сега и вие трябва да се качите на Дървото на живота.
3.12.1916г.
15. Ще ви въздигна, НБ , София
После дойде Христос, качи се на Дървото на живота, разпнаха Го и Той сега казва: “Ево, вземи от този плод”.
1.4.1917г.
16. Виделината,  НБ , София
Сега вие вървите по земята в права линия и се питате има ли друг живот: Като станете пеперуди, вие ще видите, че има друг живот, и с вашите крилца, вашият ум и вашето сърце на виделината – ще кацнете на най-хубавото Божествено дърво, дървото на живота, ще разберете смисъла и ще бъдете радостни и весели.
3.5.1917г.
17. Съчетанието (Което Бог е съчетал), ИБ , БС , София
Христос казва: „Вие, жените, трябва да се повърнете към първото си положение!” Към кое положение? Към положението да се храните с плодовете от Дървото на Живота.
20.5.1917г.
18. Доброто съкровище,  НБ , София
Изгуби ли тялото си, той преждевременно пада от дървото на живота и, неорганизиран, недоразвил се отива в другия свят.
10.6.1918г.
19. Съхранение на душевната енергия, ИБ , БС , София
Като станете такива, ще имате силата да късате плодове от Дървото на Живота, за да видите, че всичко е възможно.
28.7.1918г.
20. Събличане и обличане,  НБ , София
Една е истинската религия, т.е. едно е дървото на Живота, но с много разклонения.
20.2 Събличане и обличане ( втори вариант )
Една е истинската религия, т. е. едно е дървото на живота, но съ много разклонения.
29.9.1918г.
21. В мое име,  НБ , София
Те се наричат още листа на Дървото на Живота. Всички живи същества, от най-малките до най-големите, съставят Дървото на Живота, в което текат Божествените сокове.
21.2 Въ мое име ( втори вариант )
Тѣ се наричатъ още „листа на дървото на живота”. Всички живи сѫщества, отъ най-малкитѣ до най-голѣмитѣ, съставятъ дървото на живота, въ което текатъ Божественитѣ сокове.
27.10.1918г.
22. Двете заповеди,  НБ , София
Той казва: “Късайте от плодовете на Дървото на Живота, за да бъдете силни, да проявите Любовта, Правдата, милосърдието, кротостта и въздържанието.” Само така човек може да прояви характер; само така може да кали волята си.
22.2 Дветѣ заповѣди ( втори вариант )
Той казва: Кѫсайте отъ плодоветѣ на дървото на живота, за да бѫдете силни, да проявите любовьта, правдата, милосърдието, кротостьта и въздържанието.
15.12.1918г.
23. И рече баща му,  НБ , София
Духовният живот представлява плода на Дървото на Живота.
23.2 И рече баща му ( втори вариант )
Духовниятъ животь представя плода на дървото на живота.
26.1.1919г.
24. Лозата и пръчките,  НБ , София
Както пръчката смуче сокове от лозата, расте, развива се и дава плод, така и човек смуче сокове от дървото на живота, преработва ги и като кръв ги изпраща в сърцето за пречистване.
19.8.1919г.
25. Мировата Любов, СБ , В.Търново
Това е Дървото на Живота.
27.6.1920г.
26. От мен да замине,  НБ , ИБ , Бургас
Това е плод от дървото на живота и той е плод за изцеление.
17.4.1921г.
27. Огнената пещ,  НБ , София
Може да бъдете лист, цвят, клон или плод на дървото на живота, а може да бъдете и лист или цвят, паднал на земята.
27.8.1922г.
28. Истинната лоза, НБ , СБ , В.Търново
Значи, белината трябва да се превърне на светлина, а светлината – в движение, да излезе в съзнателния живот, дето да принесе своите плодове. – Де зреят тези плодове? - На дървото на живота.
28.2 Аз съм истинската лоза ( втори вариант )
Следователно, този бял цвят трябва да се превърне в Светлина, последната трябва да се превърне в движение, да влезе ,в съзнателния Живот и от него да узреят новите плодове върху дървото на Живота.
22.4.1923г.
29. Петимата братя, НБ , София
Той стои под дървото на живота и като минавате покрай Него, пита ви: „Защо не ядете от плода на това дърво?“ – „Забранено ни е.“ – „От кого?“ – „От нашия Баща.“ – „Не, Той казва: „Яжте от плода на това дърво! Ако ядете от неговия плод, ще светнете и ще се върнете в първичната слава на живота“.“ – „Дай ни тогава от този плод.“ – „Яжте – казва Христос – и на мъжа си дайте от този плод, и той да светне и да се върне в своята първоначална слава.“ Наближава това време.
Наближава великият момент, когато жената ще мине край дървото на живота.
24.10.1923г.
30. Стремежите на ума и сърцето, ООК , София
Следователно и вие трябва да паднете от Дървото на живота, но не сами по себе си, а друг някой трябва да ви катурне.
4.5.1924г.
31. Каквото попросите,  НБ , София
Иде време, когато дървото на живота ще бъде посято. Христос иде на земята, да донесе дървото на живота, т. е. магическата пръчица.
7.12.1924г.
32. Великата погрешка, МОК , София
Човешкият ум, човешкото сърце трябва да има мисли и желания, които да останат при всичките бури на дървото на живота.
32.2 Великата погрешка ( втори вариант )
В човешкия ум, в човешкото сърце трябва да има мисли и желания, които да останат на Дървото на живота, каквито и бури да се явят.
6.12.1925г.
33. Видя го Исус,  НБ , София
Листата казали на житното зрънце: “Не бъди глупаво като нас! Ние преждевременно слязохме от дървото на живота и тук изгубихме всички условия, но ти гледай по друг начин да използваш живота, да намериш условия, да влезеш в земята, защото, останеш ли така, ще изгниеш и няма да постигнеш целта на живота.” Ами какво да правя? – запитва житото.
9.12.1925г.
34. Служене на Бога и на себе си, ООК , София
Казано е, че в средата на рая било поставено дървото на живота.
29.8.1926г.
35. Добро и съвършенство, СБ , София
Корените и клоните, т.е. страданията и радостите заедно, съставляват дървото на живота.
28.11.1926г.
36. Не Го приеха,  НБ , София
Той ще се постави днес пред дървото на живота, но Ева трябва да бъде при него.
Любовта дойде в света, тя ще произведе такива страшни сътресения, такива силни страдания, че които я познаят, ще застанат пред дървото на живота и още тук, на земята, ще разрешат великия въпрос.
31.12.1926г.
37. Трите вида съзнания, ИБ , София
Кой каквото има, всичко, което е излязло от дървото на живота, този плод трябва да се раздаде.
9.2.1927г.
38. Свещеният олтар, ООК , София
Като четете Писанието, в което се говори за “Дървото на Живота”, можете ли да кажете колко плодове е дало това дърво? На някои хора плодовете са на физическия свят; на други – в духовния свят, а на трети – в Божествения свят.
20.3.1927г.
39. Кротките,  НБ , София
Утре листата ще окапят и ще остане само дървото на живота.
1.6.1927г.
40. Съзвучно движение, ООК , София
Това значи Божественият Дух да работи в човека, за да даде условия на „дървото на живота" да расте и да се развива в него, да даде своите плодове.
4.9.1927г.
41. Божествената мисъл,  МОК , София
Един ден тя ще узрее и ще капне от дървото на живота.
15.1.1928г.
42. Заветът,  НБ , София
Значи, старите идеи ще турите около корените, за тор, а новите ще поставите на дървото на живота, като листа, чрез които ще дишате.
21.12.1928г.
43. Методи за наблюдения,  МОК , София
Кажете си: Аз съм клон от дървото на живота, има кой да се грижи за мене.
43.2 Методи за наблюдения. Обикновени и научни ( втори вариант )
Когато си при най-лошите условия, ти си се обезсърдчил, ще кажеш: „Аз съм клон от дървото на живота.“ Спри се там.
16.1.1929г.
44. Самоопределение на съзнанието, ООК , София
Следователно, докато човек се намира на дървото на живота, както кокошките, всякога има вероятност лисицата да го изплаши. Когато някой каже, че е преживял голямо нещастие, аз зная вече, че той е бил вън някъде, на дървото на живота и покрай него минала лисица, която го е наплашила. - Кой те кара да слизаш от дървото? Кокоша работа! И тъй седиш на дървото, седи си и кротувай.
10.2.1929г.
45. На Бога живаго,  НБ , София
А после, като го изгониха от рая, пред вратата на рая седеше ангел, с меч в ръка, да не би Адам да се върне, да яде от плодовете на „дървото на живота", и като яде, да придобие безсмъртие. Сега вече иде друга епоха, когато на избраните ще се каже тъкмо обратното: От никой друг плод да не ядете, освен от плодовете на „дървото на живота.
21.8.1929г.
46. Абсолютна чистота, ООК , СБ , Рила
Това състояние в човека е резултат на първите издънки от дървото на живота.
46.2 Абсолютна чистота ( втори вариант )
Това е резултат на първите издънки от Дървото на живота.
30.8.1929г.
47. Служене, почит и обич, МОК , София
След това, за да не яде от дървото на живота и да влоши положението си, Бог го изпъди от рая. Човек първо трябва да яде от дървото на живота, а после от дървото за познаване на доброто и на злото.
47.2 Служене, почит и обич ( втори вариант )
И в Писанието е казано понеже Адам стана като един от нас, да познава доброто и злото понеже той не е разбрал още същността на живота, простря ръката и яде от дървото на живота.
6.10.1929г.
48. Забранихме му,  НБ , София
За тези плодове е казано в Битието: „Който яде от дървото на живота, той ще придобие безсмъртие".
48.2 Забранихме му ( втори вариант )
За този плод е казано в първата глава на Битието: „От плода на дървото на живота."
10.1.1930г.
49. Функции на човешкия организъм,  МОК , София
Дървото на живота пък е поставено в гръбначния стълб на човека.
49.2 Природните функции на човека ( втори вариант )
А дървото на живота, то е поставено в целия гръбначен стълб.
31.1.1930г.
50. Навреме и на място,  МОК , София
Всеки човек, като част от дървото на живота, трябва да знае своето място и своето време за проявяване.
50.2 Навреме и на място ( втори вариант )
Всеки човек като част от дървото на живота трябва да знае своето място и своето време за проявяване.
6.6.1930г.
51. Основна мисъл,  МОК , София
Обаче, закон е: каквото падне на земята от дървото на живота ви, ще го съберете и преброите.
29.10.1930г.
52. Правилно разрешаване, ООК , София
И човек представя плод, който зрее на дървото на живота.
9.11.1930г.
53. Него видя Исус,  НБ , София
Обаче, ако ядеш от дървото на живота, ще живееш.
31.12.1930г.
54. Условия и възможности, ООК , София
Той се оплаква от сиромашията без да подозира, че сиромашията се дължи на отделянето му от дървото на живота.
Трябва да минават през раждания и прераждания, през въплътявания, докато един ден отново се върнат на дървото на живота като листа, клончета и плодове и започнат нов живот оттам, дето са спрели.
18.2.1931г.
55. Зенитът на живота, ООК , София
Първият плод на дървото на живота е любовта.
24.6.1931г.
56. Осмисляне на живота, ООК , София
Всеки трябва да се проникне от идеята, че неговото благо е благо на всички, да бъде готов да раздаде всичко, което има, а за себе си да откъсне един плод от дървото на живота.
26.6.1931г.
57. Красивите линии,  МОК , София
Тя е плод, завързал и узрял на дървото на живота, което е расло при мъчнотии, при бури и ветрове.
19.7.1931г.
58. Човекът на новото, СБ , РБ , 7-те езера
Значи човек ще коленичи, за да вземе плода, който е паднал от дървото, и ще каже: „Господи, сгреших, не можах да уловя плода, създаден от дървото на живота“.
13.11.1931г.
59. Първият предвестник,  МОК , София
В рая имаше две дървета: едното беше дървото за познаване на доброто и злото, а другото – дървото на живота. Яж от дървото на живота.
59.2 Първият предвестник! – Срамът предшественик и предпазител на най-малкия грях. Срамът и радостта! ( втори вариант )
От едната страна беше дървото за познаване на добро и зло, а от другата страна беше дървото на живота. Следователно, не е за разбирането на човека, да каже, гладен ли ще бъде? Ще вземеш и ще ядеш от плода на дървото на живота.
15.11.1931г.
60. Няма да угаси,  НБ , София
След това Господ я завел при Дървото на Живота и казал: „От това дърво ще се храните.
9.12.1931г.
61. Непреодолимо желание, ООК , София
Каква обич може да има между тези конци? Обаче, всеки конец може да оживее, да се превърне в клон от дървото на живота.
27.1.1932г.
62. Двете отверстия, ООК , София
За да не ядат от дървото на живота, те трябваше да напуснат рая. Дървото на живота се дава само на оня, който е влязъл в Божествения свят. Бог поставя преграда между него и дървото на живота.
62.2 Двете отверстия ( втори вариант )
И после - да не би да простре ръката си и да яде от дървото на живота - тогава злото няма да може да се поправи.
7.2.1932г.
63. Тези малките,  НБ , София
Волята ще дойде като един разумен акт, който обира плодовете от дървото на живота.
20.3.1932г.
64. Що да сторя,  НБ , София
Всяко същество взема участие в процесите на растенето, цъфтенето и зреенето на дървото и човека, понеже всички участвуват в Дървото на Живота, всеки се ползва от туй Дърво.
22.3.1932г.
65. Единният живот,  ИБ , София
Когато се говори за дървото на живота, подразбираме целокупния живот, който произтича от любовта, носителка на всички блага в света. Да познавате дървото на живота, ще рече да познавате положителното в себе си, т. е. любовта, която всеки ден трябва да се разширява.
7.8.1932г.
66. Новите възгледи, СБРБ , 7-те езера
Който разбира Истината, той е лист от дървото на живота и никой не е в сила да го откъсне.
9.8.1932г.
67. Ценни мисли из книгата на Великия живот (VI), СБРБ , 7-те езера
Когато листата от дървото на живота слизат, зимата идва.
Когато листата на дървото на живота се качват, пролетта идва.
21.8.1932г.
68. На живите, СБРБ , 7-те езера
Всъщност листата от дървото на живота никога не окапват.
4.9.1932г.
69. Ценни мисли,  НБ , София
Когато листата на Дървото на Живота слизат, зимата идва. Когато листата на Дървото на Живота се качват, пролетта идва.
11.12.1932г.
70. Забраненият плод,  УС , София
Бог постави ангел при дървото на живота, да не се върнат втори път в рая.
16.4.1933г.
71. Живот вечен,  НБ , София
Там имаше дървото на живота и дървото на смъртта.
17.5.1933г.
72. Въжделения на душата, ООК , София
Те щяха да ядат от дървото на живота.
72.2 Въжделенията на човешката душа ( втори вариант )
Човек трябваше да се ограничи, да не яде от [дървото] на познанието на доброто и злото, а само от дървото на живота.
16.7.1933г.
73. Елате да обядваме,  НБ , София
Писанието казва, че Бог казва: „Понеже Адам стана като един от нас – да познава доброто и злото.“ И за да не би сега да яде от дървото на живота, защото ще си създаде друго зло, изпъди го Господ из рая.
73.2 Елате да обядваме ( втори вариант )
Господ го изпъди от рая да не би да яде от дървото на живота и с това да си създаде друго зло.
15.10.1933г.
74. Разбирането на Словото,  УС , София
Мечката пита този страхливец: „Ти от дървото на живота храниш ли се, познаваш ли това дърво?“ Кое дърво познава човека? Тази мечка показва на човека, че това е дървото, което го е спасило.
3.1.1934г.
75. Новото направление в живота, ООК , София
Друг е садил дървото на познанието доброто и злото и дървото на живота.
11.3.1934г.
76. Словото,  НБ , София
Някои казват, че турили ангел, за да не ядат от Дървото на живота, защото, ако ядат и от него, погрешката щеше да бъде неизправима.
7.11.1934г.
77. Самоотричане, ООК , София
А пък в какво седи познанието? Когато и ние познаем Бог, това значи да ядем от дървото на живота.
9.12.1934г.
78. Абсолютната и Относителната реалност,  УС , София
Забранено им е да ядат от дървото на живота.
78.2 Абсолютна и Относителна реалност ( втори вариант )
Сега ние се намираме в живота на запрещението, дето не ни е позволено да ядем от Дървото на живота, а се храним още от Дървото на познанието на доброто и злото.
И при това имате убеждение, че за бъдеще пак ще ви се позволи да ядете от Дървото на живота.
17.2.1935г.
79. Бъдете прочее разумни!,  НБ , София
Човек не трябва да бъде като едногодишните растения, но трябва да бъде вечно растение! Човек представя дървото на живота. Следователно, култивирайте в себе си дървото на живота. Без тези листа дървото на живота не може да функционира.
6.10.1935г.
80. Кристализиране на човешката душа, СБ , РБ , София
Този българин пак хубаво разбрал: по-добре на дървото на живота, отколкото грубата материя.
80.2 Кристализиране на човешката душа ( втори вариант )
Той разбрал, че по-безопасно ще бъде да се качи на дървото на живота, отколкото да остане долу, в грубата материя.
6.11.1935г.
81. Срещата на Любовта, ООК , София
Господ чакаше първите хора при Дървото на живота, а те бяха при Дървото за познаване на доброто и злото. Господ каза на човека: "От това дърво няма да ядеш!" И целия ден го чакаше при Дървото на живота. Виждам – Господ е дал заповед на вас за днес: От Дървото на познанието на доброто и злото няма да ядете! Вие питате: "Какво да правим?" От Дървото на живота ще ядете! При Дървото на познанието на доброто и злото никак няма да обикаляте! Няма да припарвате даже при него.
27.11.1935г.
82. Към извора, ООК , София
Значи, каква трябва да бъде идеята в ума ви? Само когато човек е на Дървото на живота, само тогава, Божията Любов може да се пренесе в него и може да функционира.
25.12.1935г.
83. Естественият език – музикалният език, ООК , София
И там ще видите Дървото на живота.
12.1.1936г.
84. Топлината на Любовта, УС , София
84.2 Топлината на Любовта ( втори вариант )
Какво представляват българинът, англичанинът, германецът и останалите народности? Те са листа на дървото на живота.
22.8.1936г.
85. Основни черти на новото, СБ , София
Бог каза: "Понеже Адам стана като един от боговете, да познава доброто и злото, той трябва да напусне рая, за да не яде от дървото на живота и придобие безсмъртие".
85.2 Основната черта на новото ( втори вариант )
И Господ казва тогаз: „Като ял Адам от запретеното дърво, понеже Адам стана като един от нас да разбира доброто и злото, да не би да яде от дървото на Живота!" И затова го изпъди.
23.8.1936г.
86. Проникване , СБ , София
И ако бяха оставени в рая, имало опасност да ядат от плодовете на дървото на живота и да придобият безсмъртие.
86.2 Проникване ( втори вариант )
И казано е: „Понеже Адам стана като един от нас, да разбира злото и доброто, нека го изпъдим вън от рая, да не би да яде от дървото на живота."
16.9.1936г.
87. Личното и безличното, ООК , София
И следователно трябва да престанат да ядат от забранения плод и да почнат да се хранят с плода на дървото на живота. А пък вегетарианците са хора, които се хранят от дървото на живота. Сега трябва да се храните от плодовете на дървото на живота, за да разберете закона на любовта. Ако не се храниш от дървото на живота, не можеш да разбереш любовта.
По какво се отличават храните? Вегетарианци са тия, които се хранят с плодовете от дървото на живота, а пък месоядци са всички, които се хранят от другото дърво – на доброто и злото.
27.9.1936г.
88. Най-голям в Царството небесно,  НБ , София
Затова ти ще ядеш от дървото на живота.“ След това дойде новата философия чрез някой си философ, много учен, който е свършил 12 факултета, и каза на Адама: „Има един нов начин за ядене.
29.1.1937г.
89. Грозота и красота,  МОК , София
Когато човек се научи какво нещо е Доброто и злото, изпъдиха го от Рая (понеже в Рая беше Дървото на живота, към което сега се стремите, което не сте постигнали, понеже не сте разбрали какво е отношението на Доброто и злото).
89.2 Грозота и красота ( втори вариант )
Понеже в рая беше дървото на живота, към което сега се стремите, което не сте постигнали, понеже не сте разбрали какво е отношението на доброто и злото.
9.5.1937г.
90. Ново сърце,  НБ , София
Понеже жената, като отиде при дървото на живота, тя имаше брада и като съгреши, изгуби брадата си.
16.5.1937г.
91. Първото място,  УС , София
То е една от великите картини на живота, наречена в Писанието „дървото на живота."
8.8.1937г.
92. Качества на ума, сърцето и тялото, СБ , РБ , 7-те езера
Това дърво е дървото на живота, от което всички се хранят.
92.2 Качества на умът, сърдцето и тялото ( втори вариант )
Това е Любовта! Това е Дървото на живота.
8.9.1937г.
93. Трите основни неща, ООК , София
Дървото на живота, което раждало 12 плода, то съставлява една велика наука, 12 плода на туй дърво на живота. Не се откъсвайте преждевременно от дървото на живота.
19.9.1937г.
94. Идете при чистите извори,  НБ , София
После Писанието казва: „И понеже Адам станал като един от нас, да познава доброто и злото и понеже няма туй знание, да не би да вземе повторно от дървото на живота и да стане безсмъртен и този глупак мъчно ще поправи тази погрешка“, та му забранил да яде от дървото на живота.
8.10.1937г.
95. Вътрешна светлина, МОК , София
Че като го обесят, казват: „Ти трябваше да седиш на божественото дърво, да узрееш, че да имаш нещо в света.“ Казва: „Обесиха този човек.“ Пращат го пак да се качи на дървото на живота.
31.10.1937г.
96. Двете дървета,  УС , София
Мястото на рая е в сърцето, дето са насадени двете дървета – „дървото за познаване на доброто и злото“ и „дървото на живота“. Когато ядеш от плодовете на дървото за познаване на доброто и злото, ти мразиш хората; когато ядеш от плодовете на дървото на живота, ти обичаш хората. Ако искаш да влезеш в рая, яж от плодовете на дървото на живота.
22.12.1937г.
97. Ползата от краката, ООК , София
Като започнете да различавате, казвате: Понеже Адам стана като един от нас, да различава доброто от злото, да не би да хапне от дървото на живота, затова го изпъдиха навън.
5.1.1938г.
98. Съзвучие, ООК , София
Ти като кажеш сладка дума някому, той е един ангел, гледа кое ще излезе из дървото на живота. Някой път казвате: „Къде е дървото на живота?“ – Но всяка сладка дума е плод, който един ангел ще ти даде.
Пък ви казвам на вас – трябва да се върнем, да дойдем до дървото на живота.
20.2.1938г.
99. Единствената връзка,  УС , София
Под „пост“ разбирам да не ядете от плодовете на забраненото дърво, а да ядете от плодовете на дървото на живота.
6.3.1938г.
100. Новата храна,  УС , София
Дръж злото долу, а доброто – горе. – „А Любовта?“ – Тя е плод на дървото на живота.
Казано е в Писанието: „Листата на дървото на живота са за изцеление, а плодът – за храна“.
27.3.1938г.
101. Великите пътища,  УС , София
Любовта не е плод като обикновените плодове, но понеже от нея произлиза дървото на живота, затова се счита като плод.
22.5.1938г.
102. Да бъде речта ви: ей, ей, не, не,  НБ , София
Когато листата от дървото слизат, зимата идва; когато листата от дървото на живота се качват, пролетта идва. Опитай се да видиш дали в тебе листата от дървото на живота падат или се качват.
28.8.1938г.
103. Желаният мир, СБ , РБ , София
Божествената любов представя плодове на дървото на живота.
Значи, който яде от дървото на живота, т. е. от майчината и бащина любов, както и от братската и сестринска любов, той има живот в себе си.
4.9.1938г.
104. Тониране,  УС , София
Имаш ли Любов, ти си лист, който стоиш здраво на дървото на живота.
13.11.1938г.
105. Горе на планината, УС , София
Светията трябва да се храни от дървото на живота. Никакво готвене! Нищо, което излиза от земята, а от дървото на живота.
2.4.1939г.
106. Доста е на деня,  НБ , София
Понеже беше забранено да се яде от дървото на живота, беше забранено да се яде от дървото на познание доброто и злото.
9.4.1939г.
107. Ставане, оживяване и възкресение,  НБ , София
Първоначалното положение на живота е седяло в дървото на живота, т. е. в правилното разбиране на живота.
31.5.1939г.
108. Музика на мислите, чувствата и постъпките, ООК , София
Той ще отнеме от вас тази тежест, безпокойствието, което е във вашия ум, сърдце и ще ви каже: „Слушай!“ Яжте от плода на дървото на живота!
4.6.1939г.
109. Ученикът,  УС , София
„И който иска да намери вечния живот – живота, който произтича от Любовта, трябва отново да се върне към дървото на живота.
25.6.1939г.
110. С човешки и ангелски езици,  НБ , София
Единият начин беше дървото на живота.
30.7.1939г.
111. Божествена светлина, СБ , РБ , 7-те езера
Понеже не послушаха Бога и ядоха от забранения плод, Бог заповяда да ги изпъдят от рая, да не би да ядат от плода на дървото на живота и да станат безсмъртни.
111.2 Разумност ( втори вариант )
И Бог каза: “Понеже Адам яде от плода, за да познава доброто и злото и понеже не е така умен, както би трябвало да бъде, за да стане като един от боговете, то да не би да яде и от дървото на живота, трябва да го изпъдим навън да иде да се учи.
13.8.1939г.
112. Гласът на Любовта, СБ , РБ , 7-те езера
Те трябва да се качат на дървото на живота, там да търсят спасението си.
1.10.1939г.
113. На Него можем да разчитаме,  УС , София
Яж от дървото на живота, дето е Божията любов, дето е Божествената мисъл и дето е доброто! И тогава ще имате и радости и скърби.
24.11.1939г.
114. Психологически синтез,  МОК , София
Докато човек се хранеше от дървото на живота, от този нектар, той беше безсмъртен. А при дървото на живота имаш този сок на безсмъртие.
13.12.1939г.
115. Един опит, ООК , София
И Бог казва: „Понеже Адам яде преждевременно и не разбира законите на доброто и злото, да не би сега да яде от дървото на живота.
14.1.1940г.
116. Служение на Бога,  УС , София
Има време, сега, за които времето не е дошло, писанието казва: „Не яж от забраненото дърво, от забраненият плод.“ Христос показва едно учение да ядат от дървото на живота.
31.1.1940г.
117. Трите връзки, ООК , София
Яж от дървото на живота, тоест яж от дървото на Истината.
25.2.1940г.
118. Що е истинно,  НБ , София
Аз наричам страданията в света онази мечка, която ни накарва да мръднем, когато ние казваме: „Не се мърдам.“ Като дойде едно страдание, ние се намираме на дървото на живота, та се разбираме.
3.4.1940г.
119. Влюбване и любов, ООК , София
Сега ще ядем от дървото на живота. При първото дърво, нямаше кой да го пази, дървото на познанието доброто и злото, а пък Господ при дървото на живота турил ангели да го пазят. Сега ни е забранено да ядем от дървото на живота. Като ядем от дървото на живота, няма да ядем от дървото на познанието доброто и злото. Само един начин има, по който може да подкупим този ангел, който пази дървото на живота – с любовта.
14.4.1940г.
120. Дървото на живота,  НБ , София
Това е означено там, в рая, до дървото на живота.
Когато Христос казва: „Един е вашият Отец“, Той подразбира дървото на живота. Какво ще стане? Ще стане това, че ще излезете от гробовете си, ще излезете от дървото на познаване на доброто и на злото и ще влезете в дървото на живота.
И никой не може да отиде при Отца Ми, ако Аз не му покажа пътя.“ Този, който ще ни привлече, и Този, който ще ни покаже пътя, представят дървото на живота, при което трябва да отидем.
И тогава, като дойдат страданията, ти поглеждаш дървото на живота, защото знаеш, че в него са условията на поникване, на растене, на цъфтене и на връзване.
17.4.1940г.
121. Отворената врата, ООК , София
Когато говоря за Любовта, аз разбирам същинските плодове на живота, които са родени от дървото на живота.
23.6.1940г.
122. Новият закон,  НБ , София
Бог им казва: „Да се храните от дървото на живота, а не от дървото за познанието на доброто и злото.“ Когато ти мислиш зле, то е дървото за познанието на доброто и злото. Когато мислиш добре, когато желаеш добре, когато любиш, ти се храниш от дървото на живота.
4.8.1940г.
123. Стотникът, СБ , РБ , София
Често се говори за дървото на живота.
29.9.1940г.
124. Новият човек,  НБ , София
Ние вече в лицето на Христа имаме един човек, който е ял от дървото на живота, от новия плод.
25.12.1940г.
125. Врата на доброто и на любовьта, ООК , София
Доброто и злото бѣха въ дървото на живота – то е цѣлия човѣкъ.
125.2 Врата на Доброто и на Любовта ( втори вариант )
Доброто и злото бяха в дървото на живота – то е целият човек.
20.4.1941г.
126. Трите извора,  УС , София
Когато Адам престъпи Божия закон, Бог каза: Понеже Адам стана като един от нас да познава доброто и злото, да не би да яде от дървото на живота и тогава мъчно ще се поправят неговите погрешки, затова решиха да го изпъдят из рая, понеже тогава дървото на живота беше в рая и понеже както си позволи да яде от едното дърво, така щеше да си позволи да яде и от дървото на живота.
11.6.1941г.
127. Най-разумнитѣ отношения, ООК , София
Мѫжътъ е едно дърво, дървото на живота.
127.2 Най-разумните отношения ( втори вариант )
Мъжът е едно дърво, дървото на живота.
2.11.1941г.
128. Трите неща,  УС , София
Следователно Христос донесе друга храна от дървото на живота. Христос беше първият плод от дървото на живота. Той дойде и донесе храната от дървото на живота.
7.12.1941г.
129. Мнозина звани,  НБ , София
Сега туй дърво на познание доброто и злото и дървото на живота.
7.12.1941г.
130. Трите качества на тона,  УС , София
Казва: „Какво ще стане?“ Музикално ще израсте дървото на живота и ние ще имаме ония плодове, с които ще се храним, няма да има никакво противоречие.
13.5.1942г.
131. Примирете се със себе си, ООК , София
Щом ядеш от дървото на живота, ти си бял.
9.10.1942г.
132. Минало, настояще и бъдеще,  МОК , София
Човек като беше в рая му беше заповядано да се храни с дървото на живота.
14.2.1943г.
133. Пътят на живота,  УС , София
Онова, което може да запълни живота, да го осмисли, то е само любовта, която в рая е дървото на живота, от което Бог забрани на хората да ядат.
14.3.1943г.
134. Навреме и без време, НБ , София
Когато листата от дървото на живота слизат, зимата идва.
Когато листата на дървото на живота се качват, пролетта идва.“
4.4.1943г.
135. Двата принципа, НБ , София
Най-първо хората ядоха от дървото на живота и не знаеха какво нещо е Любовта.
2.5.1943г.
136. Близо е,  УС , София
Ако вземем евангелското правило: дървото на живота раждало дванайсет плода.
12.5.1943г.
137. Старата и новата команда, ООК , София
Яжте от Дървото на Живота, яжте от плодовете на Любовта.
25.7.1943г.
138. Закон и свобода, НБ , София
Едното растение е дървото на живота, а другото – дървото на познаване добро и зло. Малцина хора има на Земята, които са запознати с дървото на живота, с неговите цветове.
28.7.1943г.
139. Основа за вечността, ООК , София
Пролетно време всичките сухи неща окапват, опадат и новите листа ще израснат от Дървото на Живота.
3.10.1943г.
140. Проявеният живот, СБ , РБ , София
Словото Божие представя още и плодовете на дървото на живота.
3.11.1943г.
141. Еднакви отношения, ООК , София
Сега трябва отново да се върнат в рая, да изучават дървото на живота.
5.1.1944г.
142. Родени от Бога, ООК , София
142.2 Родени от Бога ( втори вариант )
От дървото на живота ще ядете.
12.7.1944г.
143. Той иде!, ИБ , ПС , Мърчаево
И тогава всички съвременни хора страдат, когато откъснат една Божествена Мисъл или едно Божествено Чувство от дървото на живота.
Всеки, който яде от дървото на живота той живот има, знание има и свобода има.
143.2 Той иде ( втори вариант )
Всички хора страдат, когато откъснат една Божествена мисъл или едно Божествено чувство от дървото на живота и не ги изядат навреме.
Като възприемем тия плодове на Духа, ще знаем, какво нещо е любовта, знанието и свободата, които идат от дървото на живота. Всеки, който иде от дървото на живота, той има живот, знание и свобода.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.