Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


18.7.1900г.
1. Седем разговора с Духа Господен - Разговор пети - Въздигане Душа и Дух, ИБ ,
Ето една велика Истина, която отличава хората, животните, дърветата.
23.8.1911г.
2. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Но към 6 часа всичко това се разрази в стихия, а после имахме вече такъв вихър, хала, щото дърветата се свеждаха почти до земята и цялата околност се напълни с прах и листа.
6.9.1912г.
3. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
И вие всички имате смътно понятие за Бога, защото някои мислите, че се намира в камъните, други — в дърветата; но това не е вярно, защото Той като Дух не присъствува там и философски има противоречие в това отношение.
Те са наистина потребни в живота, също както са потребни за дърветата плодовете, но има винаги условия и причини.
12.12.1913г.
4. Ще се приравнят всички по закона на Любовта и Мъдростта, ИБ ,
Писано е, дърветата и животните ще станат, а вие, ако не станете, ще бъдете последни в Царството Божие.
29.3.1914г.
5. Ето човекът, НБ , София
Съвременният свят аргументира и казва: „Къде е Господ? – Той е и в дърветата, и в камъните, и в земята“; обаче когато дойде нещастието, всеки се обръща нагоре и вижда, че Той е там, и извиква: „Господи!“ Ето затуй са нещастията – те са плесницата, която ни зашива Господ, като ни казва: „Аз ви създадох да гледате, а не да стоите със затворени очи.“ Та ние, за да се издигнем, трябва да добием състоянието на децата – да търсим и да бъдем възприемчиви.
2.8.1914г.
6. Сънищата на Йосифа, НБ , София
Ако корените на дърветата не изсмукваха соковете, щяхме ли да се ползваме от сладки плодове? Ако майката не страдаше, ако не носеше в утробата си, би ли имала детенце да му се радва? Ако бащата не направи самоотречение на своя индивидуален живот, би ли се радвал? Учител, който не полага усилия, може ли да има ученици да го уважават? Кой, като е лежал на гърба си, е бил занесен на Небето и поставен там на високо положение? От единия до другия край на света, животът е сглобен само от страдания.
Когато почнете да разбирате, да отделяте съществените работи от несъществените, преходните от трайните, когато вашият характер се изработи и заякне, когато тия плодове по дърветата на вашата градина почнат да узряват, тогава вие ще бъдете извадени из затвора и представени пред Господаря на тоя свят да си кажете тълкуването за двата съня на живота и ще изнесете истината не като затворници, а като свободни.
9.8.1914г.
7. Законът на служенето, НБ , София
Излязъл в двора, камъните, дърветата – всичко се превърнало в злато.
24.9.1914г.
8. Мир вам!, НБ , София
Един ден, когато вашите уши се отворят и почнете да слушате малко повече и по-отдалеч, отколкото сега слушате – сега те са много дебели, нямате даже музикална способност, схващате само най-грубите тонове – вие ще забележите, че в цялата вселена се движат известни тонове, които предметите – изворите, дърветата, листата – издават, и ще чуете велика музика, която се разнася от единия край на света до другия, и тогава ще разберете вътрешния смисъл на живота.
11.10.1914г.
9. Колко по-горе стои човек от овца!, НБ , София
Па и вълната, ако не се остриже навреме, ще опада, както листата на дърветата.
20.12.1914г.
10. Учителите, НБ , София
Говоря за прераждането – каква опасност има за ония, които криво го тълкуват? Например гъсеницата, която има стотина крака и лази по дърветата, може да каже: „Мене не ми трябва никаква философия, доста ми е един лист, като го намеря, ще го изям и свършено“; обаче един ден тя се обвива в пашкул и се излюпва на пеперуда и вече казва: „Мене сега лист не ми е достатъчен, трябват ми цветя, да забия своя хобот и да изсмуча соковете, аромата им“.
2.5.1915г.
11. Многоценният бисер, НБ , София
Какъв прогрес би имало тогава в света, ако всички биха се родили мъже? Нали Бог най-първо направи мъжа; последният обаче каза: „Тази работа не може да я бъде, сам не мога да я свърша, как ще обработвам сам тази толкова голяма градина – раят, дърветата, които са в нея, па и животните, които са в нея, не могат да ме разберат“.
17.7.1915г.
12. МОЛИТВА,  НБ , София
Първоначално, преди грехопадението, когато човек минавал покрай някое дърво, на които имало плодове, то само се навеждало към него; сега дърветата не само че не се навеждат към хората, но вдигат клоните си нагоре.
17.8.1915г.
13. Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ , В.Търново
Тази беседа се държа на мястото на трапезарията, под дърветата и на покривки.
Сега-засега се образува тази каша от вар, сега растат плодовете на дърветата.
7.1.1916г.
14. Рождението*,  НБ ,
И дълго време ще викат като онзи слепец: „Сине Давидов, милост към мен, допри ръката Си на очите ми!“ Като ви пипне очите, Той ще ви попита: „Виждате ли?“ – „Виждаме, Господи, хората като дървета.“ После пак ще ви пипне: – „Сега какво виждате?“ – „Хората мърдат.“ Това какво означава? Че вашите мисли и желания първо са неподвижни, като дърветата, а когато почнете да виждате, нещата стават живи, като хората.
1.10.1916г.
15. Ти знаеш, НБ , София
Затова дърветата сочат нагоре – когато човек се качи горе, тогава ще научи всичко.
24.12.1916г.
16. Ще бъдат научени,  НБ , София
Дето минеш, дърветата и цветята ще ти се усмихват и по-добре ще цъфтят; плодовете сами ще ти се предлагат.
14.1.1917г.
17. Марта и Мария,  НБ , София
В Марта и Мария ние имаме две жени, два характера противоположни, две състояния на човешкото сърце: едното състояние е тихо, спокойно, безмълвно, ум отправен към един вечен принцип, крепящ се на една вечна основа; а другото състояние е като на морските вълни, като на малките клончета на дърветата – постоянен кипеж, постоянно клатушкане.
21.1.1917г.
18. Двамата господари,  НБ , София
Бог е създал за тази цел дърветата, а ти, за да си доволен, трябва да работиш за Бога, да слугуваш Нему.
4.2.1917г.
19. Блажените,  НБ , София
Мъртвите-живи са пеперуди и са безопасни, не ядат листата на дърветата, понеже листата са необходими.
11.2.1917г.
20. Децата,  НБ , София
Развитието на дърветата става по два начина: едни се развиват, никнат чрез семена, а други – чрез издънки, присадки.
18.2.1917г.
21. Познание. Самопожертвуване,  НБ , София
Казва Христосъ: „Който познава този законъ, ще познае Отца си и всѣки, който дойде при мене и е готовъ да се самопожертвува, ще му покажа пѫтя.“ Ако това стане безъ самопожертвуване, тази врата ще бѫде затворена и въ науката и навсѣкѫдѣ, всичко това ще удари на камъкъ и вашиятъ животъ ще се разсипе, и най-благороднитѣ ви мисли и желания ще станатъ на прахъ и пепель, ще изгниятъ, както изгниватъ листата на растенията и коренитѣ на дърветата, докато не се образува онази сѣнка на самопожертвуване, слѣдъ което ще дойде направо Божествениятъ животъ.
21.2 Всичко ми е предадено ( втори вариант )
Без вътрешно познаване на Отца и Сина, всичко се превръща в прах и пепел; всичко се руши и гние, както гният корените на дърветата.
1.4.1917г.
22. Виделината,  НБ , София
На пролет, когато цветята никнат, дърветата цъфтят, наблюдавайте ги и проверявайте резултата – в това ще намерите смисъла на живота.
15.4.1917г.
23. Радвайте се, НБ , София
През деня човек вижда дърветата, камъните, изворите, но вечер не ги вижда.
23.2 Радвайте се ( втори вариант )
Що е отричане? Денемъ въ природата виждате дърветата, изворитѣ, но вечерно врѣме не ги виждате, слѣдователно може да се съмнѣвате.
13.5.1917г.
24. Бог е съчетал,  НБ , София
Благодарете и на облаците, защото те носят влага, чрез която се освежават цветята, дърветата и плодовете.
20.5.1917г.
25. Доброто съкровище,  НБ , София
Така те облагородяват дърветата и цветята, превръщат ги в доброкачествени.
3.6.1917г.
26. Бог е Дух,  НБ , София
Следователно, оставете всеки свободно да изповядва религията си; цветята да растат, дърветата да цъфтят, плодовете да зреят, а човек да върши Божията воля. Тя не прави разлика между цветята и дърветата, не ги дели на красиви и грозни, на полезни и вредни – всички напоява.
26.2 Богъ е духъ ( втори вариант )
Тази истина бихъ я изразилъ така: Оставете цвѣтята да растатъ, дърветата да цъвтятъ, плодътъ да зрѣе, а човѣкътъ да върши Волята Божия.
На това растение ще дадете влага, а когато дърветата започнатъ да цъвтятъ, дъждъ не имъ трѣбва.
9.2.1918г.
27. Писмо - 9 февруари 1918 г. Варна, ИБ , Варна
Радват се малките камъчета, пляскат с ръце бистрите изворчета и рекички, веселят се малките цветчета, подскачат малките бръмбари, пеят птичките на дърветата, ликуват високите планински върхове, пробуждат се човешките духове в слава, въздигат се Божествените души в красотата.
28.7.1918г.
28. Събличане и обличане,  НБ , София
Щом дойде пролетта, дърветата започват да се покриват с нови листа; нови клончета израстват, нови цветове се явяват.
28.2 Събличане и обличане ( втори вариант )
Щомъ дойде пролѣтьта, дърветата започватъ да се покриватъ съ нови листа; нови клончета израстватъ, нови цвѣтове се явяватъ.
11.8.1918г.
29. Две жени,  НБ , София
Докоснете се до цветята и дърветата и ще чуете тихия глас на своя Баща: "Дерзай, дъще, твоята вяра те изцели".
29.2 Дветѣ жени ( втори вариант )
Докоснете се до цвѣтята и дърветата и ще чуете тихия гласъ на своя Баща: „Дерзай, дъще, твоята вѣра те изцѣли”.
6.10.1918г.
30. Да се роди,  НБ , София
Който е дошъл до състоянието на пеперудата, ще се ползва от добрите условия на Живота; който не е излязъл от състоянието на гъсеницата, ще гризе листата на дърветата и ще се оплаква от условията на Живота.
30.2 Да се роди ( втори вариант )
Който е дошълъ до състоянието на пеперудата, ще се ползува отъ добритѣ условия на живота; който не е излѣзълъ отъ състоянието на гѫсеницата, ще гризе листата на дърветата и ще се оплаква отъ условията на живота.
20.10.1918г.
31. Дух Господен,  НБ , София
Само така ще възприемат Новото учение и новите идеи. – “Какво ще стане със старото учение?” – Турете го около корените на дърветата и не мислете за него.
31.2 Духъ Господенъ ( втори вариант )
Само така ще възприематъ новото учение и новитѣ идеи. — Какво ще стане съ старото учение? — Турете го около коренитѣ на дърветата и не мислете за него.
27.10.1918г.
32. Двете заповеди,  НБ , София
В това отношение те приличат на птички, които не си правят гнезда, но снасят яйцата си или в чужди гнезда, или в дупките на дърветата.
Един философ обичал да се излежава под сенките на дърветата и да размишлява.
32.2 Дветѣ заповѣди ( втори вариант )
Въ това отношение тѣ приличатъ на птички, които не си правятъ гнѣзда, но снасятъ яйцата си или въ чужди гнѣзда, или въ дупкитѣ на дърветата.
Единъ философъ обичалъ да се излежава подъ сѣнкитѣ на дърветата и да размишлява.
10.11.1918г.
33. Да наеме работници,  НБ , София
Поетът наблюдава падането на листата на дърветата и го описва в поетична форма.
Те постепенно се развиват, облагородяват и започват да се жертват: дърветата – за горивен и градивен материал, а цветята, със своето благоухание и красиви багри, въздействат върху човешката мисъл.
33.2 Да наеме работници ( втори вариант )
Поетътъ наблюдава падането на листата на дърветата и го описва въ поетична форма.
Тѣ постепенно се развиватъ, облагородяватъ и започватъ да се жертвуватъ: дърветата — за горивенъ и градивенъ материалъ, а цвѣтята, съ своето благоухание и красиви багри, въздействуватъ върху човѣшката мисъль.
15.12.1918г.
34. И рече баща му,  НБ , София
Както цветовете на дърветата и на цветята се различават по форма, големина и цвят, така се различава и умственият живот на хората. Вятърът сваля от дърветата и цветята всички изсъхнали листа и ги туря при корените им, за тор на бъдещите култури.
34.2 И рече баща му ( втори вариант )
Както цвѣтоветѣ на дърветата и на цвѣтята се различаватъ по форма, голѣмина и цвѣтъ, така се различава и умствениятъ животъ на хората. Вѣтърътъ сваля отъ дърветата и цвѣтята всички изсъхнали листа и ги туря при коренитѣ имъ, за торъ на бѫдещитѣ култури.
29.12.1918г.
35. Неизвестното,  НБ , София
След като говори с първия си Учител, тя излезе вън, между дърветата, дето намери втория си учител.
35.2 Неизвестното ( втори вариант )
Следъ като говори съ първия си Учитель, тя излѣзе вънъ, между дърветата, дето намѣри втория си учитель.
2.2.1919г.
36. Като себе си,  НБ , София
В горещи, летни дни, човек се крие под сянката на дърветата.
Реките, цветята, дърветата, рибите, птиците, млекопитаещите, хората са символи, с които природата изразява своите тайни.
9.2.1919г.
37. Противоречие в съзвучието,  НБ , София
Човек се радва на новата си къща, а дърветата, камъните, растенията скърбят.
Всеки предмет трябва да бъде в естествено положение, както листата, клончетата, цветовете и плодовете на дърветата.
9.3.1919г.
38. Моето иго,  НБ , София
Новото възпитание изисква почитание към цветята и дърветата, както към хората.
20.4.1919г.
39. Като го видя Петър,  НБ , София
Това ще стане в далечното бъдеще. – Какво ще стане с нас? – Ако сте гъсеница, ще изядете листата на дърветата и ще ги развалите.
18.5.1919г.
40. Гредата,  НБ , София
Черната краска на въглищата ще произведе съвсем друг ефект върху вас от този, който бихте изпитали от топлината на дърветата.
15.6.1919г.
41. Учител и Господ,  НБ , София
Ако попитате дърветата, и те същото казват: „Ужасен е, безпощаден е човекът“.
А вие се спирате пред дърветата, разглеждате ги и си мислите, че те нямат свои преживявания, че не говорят и не виждат. Колко красиво говорят и виждат цветята и дърветата! Всеки лист има свое очице, чете всичките ви мисли, и като седнете под някое дърво да размишлявате, всяка ваша мисъл се отпечатва върху дървото и отделните листа. След време вие ще можете да четете по дърветата вашия живот, както и този на вашите предшественици. Вие казвате, че дърветата са безсловесни същества, а човекът бил словесно същество.
Ако в гората, между дърветата си пееш и играеш, те няма да те критикуват, но дойдеш ли между хората, между културните, словесните същества, те няма да те оставят свободно да издигнеш гласа си.
29.6.1919г.
42. Старият книжник,  НБ , София
Първата вода не е хубава, но сега казват, че това е просто, не трябва да се хабят дърветата.
19.8.1919г.
43. Методи за уякчаване вътрешната връзка между хората, СБ , В.Търново
Клончетата на дърветата не вървят по една, а по различни посоки; но се пак те съставят една вътрешна хармония — симетрия.
22.8.1919г.
44. Живот вечен, СБ , В.Търново
Има много подобни примери, от които се вижда, че дърветата могат да си отмъщават за някоя голяма пакост, която сме им сторили. Когато отивате някъде, вие запитвате: „Мога ли да вляза?“ Така трябва да постъпвате и с дърветата. Ако искате да станете културни, трябва да започнете от дърветата, от растенията.
22.8.1919г.
45. Методи за лекуване и отговори на запитвания по тях, СБ , В.Търново
– Като обичате дърветата или нивите си.
Защо? Защото растенията и дърветата ме разбират и от тях мога да си взема повече потенциална енергия. Дърветата са Го разбирали и са Му казвали: „Не се бой, ние сме живели по-дълго от Тебе, познаваме хората и затова ще Ти помогнем.“
22.8.1919г.
46. Продължение на въпросите и отговорите (Методи за лекуване), СБ , В.Търново
Когато се опирате на дърветата с цел да се лекувате, добре е да стоите от 5 до 30 минути облегнати с гърба си, а главата ви да бъде малко наклонена.
24.8.1919г.
47. Методи за приложение, СБ , В.Търново
При поливането на дърветата ще свивате юмрука си и ще казвате: „Аз искам да бъда справедлив!“ Това значи: както аз поливам дръвчетата, така и Господ ще полива след мене.
16.11.1919г.
48. Двамата свидетели,  НБ , София
Има семки, които израстват в 6 месеца, като например тиквата, и дават плод, а други семки, дърветата, които цъфват в 100 години веднъж.
Писано е: Дърветата и животните ще станат, а вие, ако не станете, ще бъдете последни в Царството Божие.
7.12.1919г.
49. Ще живее,  НБ , София
Бог е казал да се режат само сухите клони на дърветата, а хората сами си позволиха да режат и суровите клони, както и да изсичат цели гори.
Те горят, вие се топлите на техния огън и казвате: Колко приятна топлина! Ще кажете, че дърветата са невинни, безгрешни същества. Бог им казва: „Така ще бъде с всекиго, който постъпва неправедно.” Колкото и да се оплакват дърветата и хората, всички трябва да знаем, че не сме дошли на земята за щастие, нито да живеем на гърба на другите.
49.2 Ще живее ( втори вариант )
Господ е позволил едно време да режат само сухите клони на дърветата, а те започнали и суровите да режат.
Ще ми възразите, че растенията, дърветата са безгрешни.
8.1.1920г.
50. Излязоха и завтекоха се,  НБ , София
Всяко полюляване на листата на дърветата е тон, който, за неразвитото още ухо, се схваща като шум.
50.2 Излязоха и завтекоха се ( втори вариант )
Всяко полюляване на листата на дърветата е тон, който за неразвитото още ухо се схваща като шум.
18.1.1920г.
51. Добрият пастир,  НБ , София
Аз не говоря за ония гъсеници, които се въдят по дърветата.
51.2 Добрият пастир ( втори вариант )
Аз не говоря за ония гъсеници, които се въдят по дърветата.
1.2.1920г.
52. Земният и небесният,  НБ , София
52.2 Земният и небесният ( втори вариант )
След време забелязваш, че дърветата и цветята в твоята градина са изсъхнали. Върни се да отбиеш тази рекичка, да мине през дърветата на градината ти и да ги полее.
19.2.1920г.
53. Силите в Природата, ИБ , БС , София
А не както правят крадците: господарите на лозето още видели - невидели плода от труда си, а те бързат да оберат крушите и ябълките от дърветата им.
5.3.1920г.
54. Вяра, ИБ , БС , София
Гневен ли си, излез някъде из гората, започни да викаш, да кряскаш на дърветата, на камъните, те ще се озонират и ще ти мине.
7.3.1920г.
55. Ще управлява всички народи,  НБ , София
Аз не искам да водя слепи хора, но хора с отворени очи, които виждат красотата на света: цветята, дърветата, изворите, планините и да се радват на всичко.
9.3.1920г.
56. Девети март (22 март),  ИБ , София
Кога се спират хората под дърветата? Когато са изсъхнали или когато са живи и имат плодове? – Когато са живи.
2.5.1920г.
57. По предание,  НБ , София
Старите форми ще паднат, както капят есенните листа на дърветата.
12.7.1920г.
58. Симоне Йонин, любиш ли ме?,  ИБ , Сливен
И вие смятате ли, че тоя човек, който така лошо сече дърветата, ще си промени характера в обществото.
19.8.1920г.
59. Беседа за учителите и майките като възпитатели, СБ , В.Търново
Често виждате, че вашите деца отчупват клончета от дърветата, късат цветя, които после раздробяват и изхвърлят като непотребни. Обръщайте им внимание върху това, да не ги късат, като им казвате, че и дърветата, и цветята усещат болка.
Птичките правят гнездата си върху клончетата на дърветата, където сам вятърът ги люлее, и то по-добре, отколкото майките люлеят своите деца.
21.8.1920г.
60. Сутрешен наряд, 21 август, СБ , В.Търново
По всеки лист, по всяко клонче на дърветата, по всяка мушица ще четете и ще ви се даде възможност да разбирате великите тайни, които досега не сте разбрали.
26.9.1920г.
61. За възпитанието на децата, ИБ , В.Търново
Извеждайте децата напролет, когато цъфтят дърветата, да наблюдавате как завръзват, растат и зреят плодовете.
28.12.1920г.
62. Три закона,  ИБ , Русе
Всяка седма година нивата, лозето, дърветата почиват.
29.12.1920г.
63. Няма любов като Божията Любов,  ИБ , Русе
Като избягам между дърветата, то значи между хората.
1.1.1921г.
64. Частен разговор с Учителя, ИБ , Русе
В дърветата също.
27.2.1921г.
65. Любовта,  НБ , София
Когато Господ направил света, явила се водата при Него и Го запитала: – Какво е моето предназначение? – Ще слезеш долу да поливаш цветята, дърветата, за да цъфтят и зреят, ще поиш земята и всичко, което е по нея.
65.2 I. Любовта. ( втори вариант )
Когато Господ направил света, явява се водата при него и го запитва: "Какво е моето предназначение? " - Ще слезеш долу да поливаш цветята, дърветата, за да цъвтят и зреят, ще поиш земята и всичко, което е по нея".
6.3.1921г.
66. Вярата,  НБ , София
Когато една птичка прави гнездото си върху клоните на дърветата, тя избира такива клончета, които са запазени даже и от най-слабия вятър и от бурите.
66.2 II. Вяpaтa ( втори вариант )
Когато една птичка прави гнездото си върху клонете на дърветата, тя избира такива клончета, които са запазени даже и от най-слабия вятър, и от бурите.
27.3.1921г.
67. Сеятелят,  НБ , София
Те ще секат горите, ще правят от дърветата дъски и греди, ще градят училища и черкви, ще учат, ще ходят в странство да се специализират, но няма да се домогнат до същественото.
Дърветата израснали, започнали да дават плодове.
Тогава те са живели в горите, обикаляли са дърветата, плачели, молели се, но дърветата не им отговаряли.
67.2 Сѣятельтъ ( втори вариант )
Турчинътъ заспалъ на каруцата си и воловетѣ, като минавали покрай дърветата, закачили една круша и тя паднала отъ дървото.
Едно врѣме постницитѣ сѫ живѣли въ горитѣ, тамъ се подвизавали, ходили сѫ около дърветата, плачели сѫ, но дърветата всѣкога сѫ мълчали.
15.5.1921г.
68. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
Вижте как се оплитат дърветата! Има дървета, на които корените – главата им, е десетина метра дълбока в земята. Следователно, когато веят ветрове и дърветата се огъват, казвам: Глупавите хора царуват.
68.2 Изтълкувай ни тази притча! ( втори вариант )
Вижте дърветата какъ се забатачватъ долу! Коренитѣ по нѣкой пѫть сѫ до 10 метра долу.
Явява се вѣтъръ, увиватъ се дърветата, казватъ: „Глупавитѣ хора царуватъ.“ Щомъ има затишие, умнитѣ хора царуватъ.
22.5.1921г.
69. Живата енергия,  НБ , София
69.2 Хлѣбътъ и живата енергия ( втори вариант )
Азъ бихъ желалъ дърветата да дигатъ шумъ.
Нѣкои дѣца Той е турилъ съ главата надолу, дърветата напримѣръ, други е направилъ кристали, нѣкои направилъ бръмбъри, мухи, говеда, а нѣкои направилъ хора съ два крака и тѣ мислятъ: „Ние не сме като нашитѣ братя.“ Чакайте, вашитѣ глави не сѫ излѣзли още.
5.6.1921г.
70. Ангелът отговори,  НБ , София
Майката, като види как детето ѝ къса цветове и листа на дърветата, радва се и казва: „Моето дете се научило вече да къса цветя и да ги разглежда“.
12.6.1921г.
71. Двете жени, НБ , София
Преди няколко дни бях с приятели в Борисовата градина, на сянка под дърветата.
71.2 Двѣтѣ жени ( втори вариант )
Вчера бѣхъ съ нѣколко приятели въ градината подъ дърветата и имъ казвамъ: Прѣди нѣколко години, а именно въ 1911 година е било тъй влажно, както сега.
Питамъ: Защо животнитѣ ходятъ хоризонтално, защо дърветата сѫ насадени съ главата надолу, а вие ходите съ главата нагорѣ? Какъ тъй? Споредъ закона на земното притяжение всички тѣла се стремятъ надолу, тогава защо вашата глава, която е тъй тежка, не е надолу, а е изправена нагорѣ? И послѣ, ако погледнете човѣка, ще видите, че неговата глава въ духовния свѣтъ се върти тъй, както се върти едно махало.
19.8.1921г.
72. Възпитание на човешката воля, СБ , В.Търново
Посетете горите, ще видите дърветата изсечени; посетете някоя чешма – ще видите, че някой дошъл и я ударил с брадвата си.
22.8.1921г.
73. Правилна употреба на ума, сърцето и волята в живота, СБ , В.Търново
През останалото време до 12 часа, ако искате, разпределете се на едно място мъже и жени, млади и стари, разисквайте там под дърветата, разменете помежду си някои важни, съществени мисли и който може, нека ви даде някакво осветление по тях.
2.10.1921г.
74. Жертва, упование и радост, ИБ , София
Ако има вятър, листата на дърветата могат да правят отклонение.
2.10.1921г.
75. Поздравът на Любовта, НБ , София
Той ще влезе в градината ви, ще погледне дърветата и от плодовете им ще си направи заключение за вас.
8.1.1922г.
76. Разговори с Учителя (Разговор с Учителя), ИБ , НБ , София
Достатъчно е да минеш през гората с мисълта, да не се секат дърветата, за да я възприемат и други след тебе.
8.3.1922г.
77. Сила на волята,  МОК , София
Сега, ще обърна вниманието ви на следното явление в природата: всички млади издънки на дърветата, или всички току-що покълнали растения, имат стремеж бързо да растат нагоре, на височина.
29.3.1922г.
78. Старият и новият живот, МОК , София
Канарите може да се разрушават, дърветата да се изкореняват, но светът ще бъде същият.
5.4.1922г.
79. Двете посоки, МОК , София
79.2 Двете посоки ( втори вариант )
Като влезете сред Природата и наблюдавате дърветата, ще забележите, че всички издънки от тях вървят нагоре, перпендикулярно към Земята, а клоните на дърветата са прави. Докога продължава това - докато дърветата са млади; щом започнат да остаряват, клоните се огъват надолу. Като остаряват, дърветата обръщат погледа си надолу, към центъра на Земята, вследствие на което клоните увисват надолу, прегърбват се; едновременно с остаряването си дърветата стават и по-тежки.
20.4.1922г.
80. Предназначението на музиката, ООК , София
80.2 Силите на мозъка ( втори вариант )
Те са подобни на червеи, които изяждат плодовете на дърветата.
27.4.1922г.
81. Окултни правила, ООК , София
81.2 Правила за живота ( втори вариант )
Не е позволено на ученика да се спира под сянката на дърветата и да почива.
9.5.1922г.
82. Семената, ИБ , София
Всяка градина е хубава по дърветата, които са вътре в нея. Земята е само условие, а дърветата образуват хубавата градина.
7.7.1922г.
83. Трите основни закона: Любов, Мъдрост и Истина, ООК , София
Та като ви побеляла брадата, вие стар ли сте? Кой ви дава това право? От де на къде? Ами зимно време като се окичат дърветата с сняг – стари ли са? Белите глави, казвате: „Побелях и остарях“.
83.2 Основни закони ( втори вариант )
Какво ще кажете тогава за дърветата, които са покрити със сняг? Стари ли са? Не свързвайте бялата коса със старостта.
20.7.1922г.
84. Живите сили в природата, ООК , Чамкория
Не само това, не е нужно само човек да бъде между дърветата, но трябва да се научи да ги обича. Обич към дърветата, това е една връзка с тях, за да може те да ни помагат.
Ако храните човека една седмица само с каша, втората седмица с ябълки, третата – сливи, четвъртата – с череши, и ако знаете как да ги сбирате от дърветата, вие ще въздействувате по един разумен начин върху характера му.
84.2 Живите сили на природата ( втори вариант )
Новото възпитание има за цел да развие в децата любов към растенията и дърветата, за да се ползват от тях.
Когато правите екскурзии, както сега сте на Чам-кория, разхождайте се между дърветата, особено между боровете, които със своя стремеж нагоре влияят върху духовното развитие на човека.
4.8.1922г.
85. Превръщане на енергиите, ООК , София
И наистина, като навлезете в тази долина на рилската пустиня, там е пусто, нигде птичка не пее, а само чувате шумоленето на листата и клончетата на дърветата.
21.8.1922г.
86. Музика, работа и пост, СБ , В.Търново
Градинарят трябва да реже, да чисти сам дърветата в градината си, и то само градинарят, който разбира.
26.8.1922г.
87. Новият и старият живот, СБ , В.Търново
Колко религии в света са дошли и изчезнали! И сегашните религии ще изчезнат; те са като листата на дърветата.
27.8.1922г.
88. Истинната лоза, НБ , СБ , В.Търново
Мислите ли, че ако се отклонявате от правия път, може да бъдете присадени, дето и да е? Не, има известно отношение между присаждането на дърветата и присаждането в психичния живот на ученика.
1.10.1922г.
89. Правила за Окултната школа, ООК , Русе
Вие още не сте в реалното си състояние, вие сте още в преходно състояние, както са клончетата, листата, цветовете и плода на дърветата.
И дърветата говорят, но те имат особен език.
15.10.1922г.
90. Влияние на музиката, пеенето и движенията, ООК , София
Да ни виждат само дърветата, птичките и изворите, да сме свободни в действията си.
25.10.1922г.
91. Отличителните черти на живота,  МОК , София
Когато цветята и дърветата цъфтят, радвайте се отдалеч на миризмата, на благоуханието им, но по никой начин не се докосвайте до цвета им.
26.11.1922г.
92. Практическо приложение на окултната музика, ООК , София
И ако вие се настроите според тази музика на Природата и изпеете нещо от нея, ще ви питат: „От където взехте това парче, от кой автор?“ Та по този начин аз искам вие да се запознаете с окултната музика и да черпите сили и вдъхновение от живота, Природата, от дърветата особено.
Камъните ще оживеят, дърветата, изворите и всичко наоколо ще оживее и животът ви ще стане сносен.
Дърветата, това са деца на ангелите. Сега, въобще, вие казвате: „Господ създал растенията, дърветата за хората, да ги употребяват за градиво“.
Не е тъй! Дърветата не са направени да стават греди за нашите здания.
10.12.1922г.
93. Ще ви научи,  НБ , София
Когато тревите, цветята и дърветата никнат и растат, земята се покрива със зеленина.
7.1.1923г.
94. И отвори устата си, та ги поучаваше,  НБ , София
Когато ви говоря за Бога, това е нѣщо сѫществено, толкова сѫществено и реално, че всѣкога и навсѣкѫдѣ може да го провѣрите: и въ хората, и въ животнитѣ, и въ дърветата, и въ въздуха, навсѣкѫдѣ.
14.1.1923г.
95. Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не,  НБ , София
95.2 Ей – ей, не – не ( втори вариант )
Коя е причината за това? Коя е причината, че гъсеници нападат дърветата? Коя е причината, че на много места се явяват изобилно мухи? – Нечистотата.
21.3.1923г.
96. Бяла и черна светлина,  МОК , София
Питам какво придава човек с Любовта си? Какво придавате вие на онзи, когото обичате? Когато Слънцето обича дърветата, то им дава импулс да растат, да цъфтят и плод да връзват.
13.5.1923г.
97. Дерзайте, Аз съм, НБ , София
Какво ще кажат дърветата в горите, като ги сечете всеки ден? Вие употребявате и тях като градивен материал.
30.5.1923г.
98. Отношение на природните сили,  МОК , София
И в растителното царство височината на растенията, на дърветата е в зависимост от условията. Когато влизате в гора, в която дърветата са близо едно до друго, ще забележите, че всяко дърво има стремеж да расте на високо. Там се забелязва едно надпреварване между дърветата, всяко едно иска да израсте по-високо от съседните.
7.11.1923г.
99. Божественото съвършенство, ООК , София
После, като си дошъл между маймуните, станал си една от сръчните маймуни – с опашката си се връзвал за дърветата, катерил си се по тях.
18.11.1923г.
100. Бог на живите,  НБ , София
Червеите казват: „И ние сме културни, и ние правим тунели по дърветата и по земята“.
28.11.1923г.
101. Волята Божия, ООК , София
Пеене има даже и в дърветата, и в изворите – навсякъде.
2.12.1923г.
102. Пътят на ученика. Основната идея,  МОК , София
Защо? Защото някои от тия същества, които са били свързани с дърветата вървят в низходяща степен на развитие.
16.12.1923г.
103. Езикът на природата,  МОК , София
По дърветата по изворите, по реките, по горите, по всички планински места – навсякъде из природата са хроникирани всички добродетели и всички престъпления и отвратителни грехове, които хората са върши и отначало и до сега Някои хора казват: Да разбираме езика на природата! Няма по-ужасно нещо от това, да ви се отворят очите преждевременно и да видите какви лоши работи има написани в нея.
23.12.1923г.
104. Скръб и радост,  НБ , София
Е, мислите ли, че за в бъдеще, когато ще градим къщите, ще има нужда да сечем дърветата? Не, трябва да престане сеченето на дърветата, трябва да престане убиването на хората и затварянето им в затвори, трябва да престане убиването на животните! Всичката тази култура със своите приоми и методи е неприложима за истинския живот. В дърветата, в яденето, в пиенето, във всичко го виждат.
6.1.1924г.
105. Едно ти не достига!,  НБ , София
Когато минавам през гората, покрай бубулечките, между дърветата, между всички растения и извори, там елате да ме видите как живея.
8.1.1924г.
106. Мъртвите и живите линии, ООК , София
Ще се срещне с много хора, ще се запознае с географските места, с живота, с Природата, с дърветата, с реките и т. н.
13.1.1924г.
107. Оздравяха,  НБ , София
Четвъртото положение. „Ама аз съм разумен човек!“ Казвам: Разумността, това е една градина, насадена с различни дървета, и за да видя дали си разумен човек, аз ще прегледам дърветата, които си посадил, имат ли гъсеници или нямат.
6.2.1924г.
108. Най-щастливият ден, ООК , София
В Природата има един закон, според който може да се определя възрастта на дърветата.
2.3.1924г.
109. Морален стремеж и морален устой. Значение на дробите,  МОК , София
Ако ви попитат кои са причините да бъде това дърво тънко и високо, как бихте обяснили? Идете в боровите гори, в буковите или в други някои, дето дърветата са наблизо, ще забележите в тях едно състезание да растат нависоко.
26.3.1924г.
110. Добрите и лошите мисли, ООК , София
Господ казва: „Аз направих Слънцето.“ – „То грее заради мене.“ – „Аз направих Земята.“ – „Заради мене е.“ Господ казва: „Аз създадох дърветата.“ – „Плодовете им са заради мене.“ – „Аз направих водата.“ – „Заради мене е, аз да пия.“ Ако разсъждавате по този начин, вашата меланхолия ще изчезне.
110.2 Добритѣ и лошитѣ мисли. ( втори вариант )
Господъ казва: ,,Азъ създадохъ дърветата.” — Плодоветѣ имъ сѫ заради мене. „Азъ направихъ водата.” — Заради мене, азъ да пия.
20.4.1924г.
111. Просете, търсете и хлопайте,  НБ , София
Знае се, че и дърветата, и цветята познават, кой ги обича.
27.4.1924г.
112. Ще го изцеля,  НБ , София
В същото време господарят на това дърво излязъл да очисти гъсениците по дърветата.
И онзи, който отглежда дърветата, няма да ви остави да изядете листата им.
4.5.1924г.
113. Каквото попросите,  НБ , София
Това показва, че вън от дърветата има нещо друго, което обикновеният градинар не може да предаде.
11.5.1924г.
114. Млади и стари,  МОК , София
Но питам ви: извършили ли сте вие едно Божествено нещо? Аз ви казвам: в деня, в който изпълните една Божествена мисъл тъй, както аз я разбирам, всички ще ви се усмихнат – и дърветата, и животните, и бръмбарчетата и хората и ще си кажат: много хубаво е това нещо! Някой казва: нека ми каже Духът какво трябва да правя, аз съм готов да изпълня всичко.
11.5.1924г.
115. Напразно ме почитат,  НБ , София
Това се отнася до епохата, когато дърветата и растенията били интелигентни и могли да говорят.
Вие седите със своята пръчица всред природата, наблюдавате камъните и дърветата и не знаете, какво да правите.
1.6.1924г.
116. И валя дъждът,  НБ , София
Дърветата са разумни същества.
Обаче, има случаи, когато и дърветата си отмъщават. Умни са дърветата, те знаят, какви престъпления вършат хората.
6.7.1924г.
117. Да възлюбиш, МС , София
В този момент между дърветата излязъл един лъв, с дигната нагоре лапа, и се отправил срещу светията.
23.7.1924г.
118. Молитвата, ООК , София
Често, когато плодовете на дърветата падат, децата държат калпаците си под дърветата отдолу, та плодовете да падат вътре.
12.8.1924г.
119. Хубави чувства, СБ , ИБ , Мусала
А така, тези клекове извличат водата и я задържат на повърхността й Тези местности, у които дърветата са изкоренени, съдържат всичките нещастия.
12.9.1924г.
120. Моето верую, КД , София
Учителят да заведе децата при бора в гората и като го реже, да каже: „Вижте, деца, как дърветата плачат, като се режат!“ фактите са за детето, то не иска теории.
26.10.1924г.
121. Природа и геометрия,  МОК , София
Крушите и другите плодове капели направо от дърветата, та животните станали много мързеливи, само седели и яли.
121.2 Природа и геометрия ( втори вариант )
Тогава Природата е била много богата: крушите и другите плодове падали на земята направо от дърветата, та животните станали много мързеливи, само седели и яли.
4.1.1925г.
122. Моята заповѣдъ, НБ , София
Наистина, по нѣкой пѫть прѣгризвашъ коритѣ на дърветата, но то е отъ нѣмай-кѫдѣ.
122.2 Моята заповед ( втори вариант )
Наистина, по някой път прегризваш корите на дърветата, но то е от немай-къде.
28.1.1925г.
123. Правилно пеене, ООК , София
От този им мързел в тях става подпушване и ако нямаше тия разклащания, дърветата биха изсъхнали.
Един ден страданията ни ще бъдат такива малки, каквито са клончетата, откъснати от дърветата, и всички ние ще кажем: „Много хубаво стана, че дойдоха тия бури, та ни разклатиха, за да познаем Божиите пътища.“
15.2.1925г.
124. Високите места и чистият въздух,  МОК , София
Защо предните зъби у гризачите растат толкова много? При какви условия и кога се е явил у тях навикът да гризат? Кога се е явило у някои от бръмбарите съзнанието да снасят яйцата си в корите на дърветата? Как бихте си обяснили способността на клетките у птиците да създават кожата, да създават перцата си, и при това тъй хубаво да ги боядисват, като че някой художник е работил върху тях? Дали самите клетки правят това? Обърнете внимание и на пеперудите! Те живеят ли повече от едно лято? – Не.
22.2.1925г.
125. И пишеше на земята, НБ , София
Отидете въ нѣкоя гора, тамъ нѣкой сѣче дърветата.
125.2 И пишеше на земята ( втори вариант )
Отидете в някоя гора, там някой сече дърветата.
4.3.1925г.
126. Истинско служене, ООК , София
Тя представлява дънера на дърветата.
15.3.1925г.
127. Той повелѣва на слънцето, НБ , София
Да, но сѫщо тъй съ живи и мравкитѣ, сѫщо тъй сѫ живи и птицитѣ, сѫщо тъй сѫ живи и дърветата.
127.2 Той повелява на слънцето ( втори вариант )
Да, но също тъй са живи и мравките, също тъй са живи и птиците, също тъй са живи и дърветата.
14.6.1925г.
128. Истинната лоза,  НБ , София
Като правя тази аналогия, че човѣкъ трѣбва да мяза на лозата, трѣбва да има нейнитѣ качества, да се увива и да се качва нагорѣ, да слиза надолу, искамъ да ви обърна внимание, да видите, какъ расте тя, какъ се качва по дърветата.
128.2 Истинната лоза ( втори вариант )
Като правя тази аналогия, че човек трябва да мяза на лозата, трябва да има нейните качества, да се увива и да се качва нагоре, да слиза надолу, искам да ви обърна внимание, да видите, как расте тя, как се качва по дърветата.
5.7.1925г.
129. Преходни състояния на съзнанието,  МОК , София
Приятна музика, приятна хармония има в шумоленето на листата по дърветата, леко разлюлявани от вятъра! Приятна музика се образува и от течението на водите, които се удрят в камъчетата! Хармонично е шумоленето на водата в планинските извори! Всеки сам може да си произведе такава музика.
29.7.1925г.
130. Съвместими отношения, ООК , София
Хората трябва да живеят в долините: там са изворите, там са плодоносните полета, там са дърветата.
23.8.1925г.
131. На отворено и на затворено, СБ , В.Търново
Дърветата по същия закон са се самоопределили.
И мравките, и птичките, и дърветата, и изворите – всички да знаят, че служим на Бога.
29.8.1925г.
132. Дето и да идеш!, СБ , В.Търново
Бъдете чисти извори и поливайте с тях дърветата на вашата душа! Нахранете животните, с които се занимава вашият ум! Най-после, служете на вашия разум! Той е човекът, който се нуждае от вашите услуги.
1.11.1925г.
133. И Бога за свой Отец казваше,  НБ , В.Търново
Каква растителност и какви плодове очаквате, ако сте изложили вашата цветна и плодна градина на север, дето слънцето я огрява малка част от деня? Слънцето грее цял ден, но цветята и дърветата ви слабо се огряват, не могат да възприемат слънчевата светлина и топлина.
15.11.1925г.
134. Заведоха Исуса, НБ , София
Казвам: ако един човек не може да търпи колкото един бук, де е неговата културност? Ако един човек не може да устои колкото един заек, а отива да се самоубива, де е неговата културност, де е неговата човещина? Защо Господ създаде дърветата? – За да ни покаже пътя на търпението.
9.12.1925г.
135. Служене на Бога и на себе си, ООК , София
Ако сварите листата на някои плодни дървета, например на ябълки и на круши, можете ли от вкуса на получената вода да съдите за вкуса на плода? Или от вкуса на корените и кората на дърветата можете ли да съдите за вкуса на самите плодове? Какъв е вкусът на листата ,на кората и на корените на дърветата? - Горчив.
18.12.1925г.
136. Събиране и изваждане (Събиране и изваждане. Запалване и изгасване на свеща), ИБ , БС , София
Реките, изворите, дърветата, всичко това е като емблема на една сила, която иде от любовта.
Когато преплават реките и моретата, не викат на помощ камъните, а дърветата.
20.12.1925г.
137. Приложение на символите,  МОК , София
Кълвачът кълве тук-таме по дърветата, търси червеи, а косът, като намери готова дупка, използва я за къщичка.
137.2 Живите символи като методи за работа ( втори вариант )
Кълвачът кълве тук-там по дърветата, търси червеи, а косът като намери дупката, направи си от нея къщата.
21.1.1926г.
138. Без наука няма сполука, ИБ , БС , София
И аз ще ви дам един пример: когато българите нямат огниво, те вземат две дървета и почват да ги трият, па ще мине час-два-три часа, докато се сгорещят много дърветата и се образува огън.
24.1.1926г.
139. Мария избра,  НБ , София
Не, горделиви са и дърветата, горделиви са и най-малките мушици. По някой път дърветата казват: ние ще израснем високо, ще стигнем небето.
14.2.1926г.
140. Позвах Сина си,  НБ , София
Да допуснем, че вие сте един виден цигулар и давате един концерт на дърветата в гората, а после давате един концерт във военния клуб и свирите на хората.
9.5.1926г.
141. Ще бъде жив,  НБ , София
Дърветата с хиляди години са събирали енергия и сега тя се проявява във вид на топлина.
12.5.1926г.
142. Целомъдрие и великодушие, ООК , София
Друг е въпросът, ако този човек влезе в някоя гъста гора и дърветата му препятстват да гледа свободно. Трябва ли той да се сърди на дърветата, че му препятстват? Ако ги пита, защо му препятстват, те ще му отговорят: “Веднъж си влязъл между нас, ти имаш нужда от нашата помощ.” – “Как тъй, вие трябва да ми направите път, да ми дадете възможност свободно да гледам! Ако искате да се разберем, вие трябва да се разредите.” – “Не, ние няма да се разберем по този начин, както ти искаш.
16.5.1926г.
143. Здраво мислене,  МОК , София
Следователно, когато искаш да вкусиш от плодовете на някоя чужда градина, ти трябва да се сприятелиш с този, който е садил дърветата.
Издънките на дърветата, разклоняването им не са нищо друго освен дроби, получени при раздробяването на цялото.
16.5.1926г.
144. Ще ми изявиш,  НБ , София
Този поет пише и за дърветата, и за Слънцето, и за хората.
20.6.1926г.
145. В малкото,  НБ , София
Какви хора можем да бъдем тогава? Ние сме се научили само да се подпушваме, да разрушаваме живота на цветята, на дърветата и на хората.
7.7.1926г.
146. Вътрешни и външни връзки, МС , София
Някой път казваме, че плодовете се раждат горе по дърветата. Така е, но има случаи, когато някои плодове се развиват по клонищата на дърветата, а някои плодове се намират в корените на растенията.
27.8.1926г.
147. Свещеният огън, СБ , София
Как мислите вие, дърветата не се ли пекат? Всичките дървета, всичките плодове се пекат. Но онзи, който не знае как да употреби Божествения огън за дърветата, ще ги изгори. Огънят, който пече гърнетата, изгаря дърветата. Огънят, който пече дърветата, опропастява гърнетата.
3.10.1926г.
148. Облагородяване на сърцето,  МОК , София
148.2 Облагородяване на сърдцето ( втори вариант )
Дърветата създадоха идеята за височина, животните – за сила, а те [птиците] създадоха идеята за красивото, за дрехите, за хубавото, модата излезна от птиците. Дърветата създадоха идеята за високо, животните – за сила, птиците – за красота.
6.10.1926г.
149. Двата полюса, ООК , София
Когато майката затваря детето си, което обича да взима яйца от полозите, да краде ябълки, круши, сливи от дърветата на съседите, не го ли обича тя? Майката обича детето си, но го възпитава, дава му уроци да не ходи по чуждите дворове да прави пакости.
10.10.1926г.
150. Внушение,  МОК , София
150.2 Внушението ( втори вариант )
Аз уподобявам астралния свят на живота на рибите – когато дърветата са се освободили от туй ограничено състояние, извадили са главите си от земята, влезнали във водата, почнали да ходят без къща, казват: «Нас не ни трябва никакво строение, ние трябва да бъдем свободни.» В астралния свят всички същества къщи [да] строят няма, те са като рибите.
10.10.1926г.
151. Затова се родих,  НБ , София
Дърветата се намират в това положение именно: те живеят в настоящето.
13.10.1926г.
152. Свободно движение, ООК , София
Учителят извиква на урок един от учениците си и го запитва: „Минчо, кажи ми, какво е предназначението на ученика?" Ученикът отговаря: „Когато Бог създаде света, първо той направи небето и земята; после – деня и нощта; на третия ден създаде тревата, цветята и дърветата; на четвъртия ден – небесните светила; на петия ден -животните; на шестия ден Бог създаде човека, да расте и да се развива, да учи."
17.10.1926г.
153. Любов и вяра,  МОК , София
153.2 Двата метода. Любовта и вярата ( втори вариант )
Нашите мисли и нашите желания са като малки извори, които те използуват, както ние - дърветата и изворите.
24.10.1926г.
154. Ако говоря,  НБ , София
Как се пекат плодовете на дърветата? Как се пекат картофите в земята? Как се пече бобът? Ако хората живеят по закона на Любовта, същият този боб, от който днес всички се оплакват, че разстройва стомасите, би им доставял много енергия.
Знаете ли, какво ще стане с вас, като излезе тази армия насреща ви? - Огнищата, на всички хора по лицето на земята, ще изгаснат; дърветата ще престанат да раждат и по цялата земя ще се образува такова силно течение, че нито една здрава къща няма да остане - всичко в света ще бъде пометено! От философията и религията на съвременните хора помен няма да остане, и те няма да имат време да облекат своите одежди, с които извършват службите си.
Тогава, какво трябва да се каже на всички ония, които изгарят свещите, или дърветата в огъня? Казвате: “Не може без огън!” Казвам: Наистина, без огън не може, но без горение може.
17.11.1926г.
155. Устои на съзнанието, ООК , София
Утре водата на тази чешма ще се увеличи и ще напоява по-изобилно цветята и дърветата.
21.11.1926г.
156. Освобождаване,  МОК , София
Що се отнася до страшните бури на вашия живот, това са слаби ветрове, които едва са успели да разлюлеят листата на дърветата. – Ама сърдцето ми гори. – Опитали ли сте се да варите нещо на този огън? Вие не се изучавали, какво нещо са страстите, бурите на живота, огньовете на сърдцето, и при първата проява на страст, на буря в живота си, веднага се плашите.
24.11.1926г.
157. Любов – колективност, ООК , София
Такова е било и положението на дърветата в райската градина.
1.12.1926г.
158. Говор и пение, ООК , София
Да се занимаваш с работите на другите хора, това значи да изтриваш ръбовете по кората на дърветата.
5.12.1926г.
159. Пулс,  МОК , София
Той вижда и най-малките птички, скрити между дърветата, и ги напада.
159.2 Веждите – пулсът – дишането ( втори вариант )
Защото и при най-малката светлина вечерно време този бухал може да лети и да намира най-малките птички между дърветата.
12.12.1926г.
160. Глас в пустинята,  НБ , София
Както семките и листата са възможности за развитието на растенията, на дърветата, така и всички външни форми са възможности за развитието на онзи разумен, възвишен живот, който се проявява в света.
15.12.1926г.
161. Неразрешеното, ООК , София
Защо искат да станат велики? И дърветата в гората искат да станат големи, високи.
19.12.1926г.
162. Благоприятният час,  МОК , София
И тъй, дойде ли до трудни положения в живота си, човек трябва да потърси помощ в природата, между дърветата, изворите, растенията.
2.1.1927г.
163. Малката мисия,  МОК , София
163.2 Малката мисия ( втори вариант )
Нима на човека е съдено да бъде само риба или само птица някоя, гарга, или някое млекопитающе, да си маха само опашката? Или човек да бъде някоя маймуна в гората, да се катери по дърветата, или да ходи модно, с цилиндър, с фрак, с черни ръкавици, модно тъй облечен? И като дойде, веднага извади картичката си от джоба: професор, доктор, Ел di-di...
23.1.1927г.
164. Едно стадо,  НБ , София
Има известни моменти в живота на плодните дървета, когато, ако те родят, плодовете им носят благословение; има моменти пък, когато плодовете на дърветата носят смърт за човека.
30.1.1927г.
165. Дело съвършено,  НБ , София
Аз съм наблюдавал какво правят птичките, с цветовете на дърветата и на цветята.
2.2.1927г.
166. Стари и нови възгледи, ООК , София
Те обичат да дращят, да чоплят, да изрязват с ножче името си върху кората на дърветата.
6.2.1927г.
167. За тяхното неверство,  НБ , София
Положението му на слепец внесло голям страх и ужас в него, и затова, дето ходел, той постоянно тичал, но като не виждал, удрял се: в камъните, в дърветата, падал на земята, ставал, за което хората го наричали „глупавият слепец“, който само се удря и пада.
13.2.1927г.
168. Новата земя,  НБ , София
Дърветата на Божествения свят, с шумоленето на своите листа, произвеждат по-хубава музика от тази на най-видните съвременни музиканти. Ако листата на дърветата свирят по-хубаво и от най-великите музиканти на земята, може да си представите, какви ще бъдат живите музиканти на новото небе! Ако слушате да свирят тия велики музиканти, по никой начин вие не бихте желали да се върнете на земята.
16.2.1927г.
169. Великата задача на човека, ООК , София
Ако си сред природата, ще слушаш пеенето на птичките, бръмченето на бръмбарите, хвърченето на пеперудките и ще се радваш; после ще гледаш към цветята, които цъфтят, към дърветата, които връзват плод и към Слънцето, което грее, и ще се радваш.
20.2.1927г.
170. Трите зрънца,  МОК , София
И тъй, изучавайте окултната наука, нейните методи и закони, за да ги прилагате във всекидневния живот, да го осмислите и обновите - това значи да мине човек от обикновено състояние във възвишено, в което всичко преживяно изчезва, окапва като листата на дърветата и в края на краищата от човека остава корен за основа на физическия живот, стъбло - за основа на Духовния свят и клони - за основа на Божествения свят.
27.2.1927г.
171. Здрави връзки,  МОК , София
171.2 Здрави връзки ( втори вариант )
Милиони мушици спомагат за оплодването на дърветата и цветята.
13.3.1927г.
172. Няма тайно,  НБ , София
Например, от външния вид на растенията и на дърветата, вие можете с точност да определите, какви са били условията в природата и живота преди много векове.
22.3.1927г.
173. Отличителните черти на човека,  ИБ , София
Вятърът духа, водата тече, а дърветата остават перпендикулярно към земята.
23.3.1927г.
174. Малкият повод, ООК , София
За да бъде човек доволен, окръжаващата среда трябва да бъде напълно хармонична: небето трябва да бъде ясно и осеяно с безброй светли звезди; цветята трябва отдалеч да разнасят своето благоухание; дърветата трябва да са увиснали от плодове; реките трябва да текат и т.н.
27.3.1927г.
175. Лозените пръчки,  НБ , София
Ако е въпросът за някакво просто съществуване, така живеят и малките песъчинки, така живеят и малките капчици, така живеят и цветята, така живеят и дърветата, така живеят и животните и т. н.
27.3.1927г.
176. Планетни влияния,  МОК , София
Човек трябва да се насърчава от всичко: от пчелите, от мравките, от дърветата и растенията, от камъните и т. н.
176.2 Планетни влияния ( втори вариант )
Мравите, дърветата, всичко да ви бъде насърчение.
3.4.1927г.
177. Вехтото премина,  НБ , София
Като наблюдавам, как хората са невнимателни към растенията и дърветата, виждам, че те са също така невнимателни и към себе си.
3.4.1927г.
178. Скрити сили,  МОК , София
И за Толстой, като гениален човек, разправят, че имал някаква слабост, която често го довеждала до желание да се самоубие - като виждал, че животът няма смисъл, той решавал да се самоубие и за тази цел отивал в гората, където се предавал на дълбоко размишление; като мислел дълго време, най-после гората със своите сенки го спасявала - сенките на дърветата му показвали смисъла на живота.
178.2 Скрити сили ( втори вариант )
И най-после, сенките на гората, тези сенки между дърветата – от тях разбрал смисъла на живота.
10.4.1927г.
179. Двама синове,  НБ , София
Обаче, човек трябва да знае, че всички плодове, които капят от дърветата, не са здрави.
Те могат да оправят лозата и дърветата, но света не могат да оправят.
8.5.1927г.
180. Сто пеняза,  НБ , София
Когато дойдат културните ангели в света, те правят с хората същото, каквото хората правят с дърветата. Те са жестоки, а когато вие режете дърветата, това не е ли жестокост? Ще кажете, че това не е жестокост, а култура.
Не е ли по-добре за един министър, който подписва смъртната присъда на 20 души, да замине за другия свят, между, висшите същества, преди да е подписал тази присъда? По-добре е такива хора да се отрежат, като дърветата, от своята среда, и да се занесат на по-добро място.
15.5.1927г.
181. Ще ви се даде,  НБ , София
Като отидете на планината, там ще ви влияят дърветата, цветята, изворите, върховете, светлината и т.н.
Христос казва: „Давайте, и ще ви се даде"! В живота, кой дава? – Майката дава, бащата дава, учителят дава, слънцето дава, изворите дават, горите, дърветата дават.
18.5.1927г.
182. Общи упътвания, ООК , София
Корените на дърветата и растенията имат едни преимущества, а клоните — други преимущества, но и между корените и клоните пак съществува вътрешна връзка.
22.5.1927г.
183. Седмият кръг на живота,  МОК , София
183.2 Седмият кръг на живота ( втори вариант )
Дърветата са много тщеславни.
25.5.1927г.
184. Постъпки, ООК , София
Значи, енергиите на дърветата се препращат по изкуствен начин ту нагоре, ту надолу. Дърветата трябва да се развиват естествено.
19.6.1927г.
185. Ще оздравее,  НБ , София
Ще късате само от плодовете на дърветата и с тях ще се храните".
Вижте например, как се развиват растенията и дърветата.
Тя се запитва: обича ли ме този човек? Казвам: пипни ръката му и ще разбереш! Ако от неговата топлина се запалят дърветата на твоята клада, той те обича.
22.6.1927г.
186. Отличителни черти, ООК , София
Тогава деятелността на долините започва да се усилва: растителността става буйна, цветята се развиват добре, дърветата вързват и дават хубави плодове.
13.7.1927г.
187. Равни страни, ООК , София
Докато минава през фазата на гъсеницата, човек гризе коравите листа на дърветата, но щом се превърне в пеперуда, той не може вече да разрушава тия листа.
15.8.1927г.
188. Правата мисъл, МС , София
Кои са техните произведения? - Растенията - цветята и дърветата.
19.8.1927г.
189. Пътят на ученика, СБ , София
Един ден другарят на единия от учениците ходеше из райската градина да изучава дърветата: разглеждаше ги, държеше си бележки, правеше си снимки.
21.8.1927г.
190. Ще се превърне в радост, СБ , София
Защо? С това искат да ви кажат: „Вие сами прочетете тия неща!“ Проучете ги, всичко е написано по канарите, по пластовете, по дърветата, по изворите.
22.8.1927г.
191. Пробуждане съзнанието на ученика, СБ , София
И стана вечер, и стана утро – ден трети.“ Както виждате, първите форми на живота започват с растителното царство, с тревите и дърветата.
Например, вие минавате през някоя гъста гора, но не обръщате внимание на дърветата, и току изведнъж един клон ви удря в очите.
23.8.1927г.
192. Дойде глас, СБ , София
Изпълните ли всичко, тогава и камъните, и изворите, и дърветата, и цветята, и животните, и хората, всички ще ви проговорят.
25.8.1927г.
193. Великото и красивото, ООК , София
Хиляди и милиони листа на дърветата могат да окапят, но дърветата ще продължават своето развитие и клонищата – своето разклоняване.
4.9.1927г.
194. Мнозина казваха,  НБ , София
Колко хубави цветове съм виждал по цветята и дърветата, но де са те? Щом дойдат ветрове, бури, те окапват. Трябва да се търси цяр против филоксерата! Трябва да се търси цяр против гъсениците, които изяждат листата на дърветата! Най-после, трябва да се търси цяр и против ветровете! Срещам една млада, красива мома, облечена с бяла рокля, с венец на глава, чака възлюбения си, де се венчаят, но той изчезнал някъде.
16.10.1927г.
195. Призови Симона!,  НБ , София
Та когато листата на дърветата окапват, това показва, че учениците са свършили вече с тях своите упражнения. Който може да чете по листата на дърветата в България, например, той ще прочете всичко, което българският народ е преживял през тази година. Когато листата на дърветата не капят, това показва, че върху тях са правили упражненията си ученици от по-висока йерархия. Значи, ако до листата на дърветата се доближат същества от низка еволюция, те моментално окапват.
23.10.1927г.
196. По-долен от ангелите,  НБ , София
Чрез ветровете растенията, дърветата се каляват, соковете им се пренасят по целия организъм, а същевременно добиват и по-голям устой.
7.12.1927г.
197. Вечно обновяване, ООК , София
Какво правите вие? – Спирате се пред дърветата и започвате да човъркате, да чоплите кората им, било с ножче или с някое острие. Хората постоянно секат дърветата – стълбовете на природата, но и тя сече.
Личността представя листа на дърветата.
18.12.1927г.
198. Естествена среда,  МОК , София
Който се интересува от развитието на човека, на всички живи същества, той чете не само писани книги, но и по камъните, по изворите, по листата, по дърветата.
Хората секат дърветата в горите, трошат камъните и светията се вижда принуден да напусне гората. Той казва: „По-добре между хората, отколкото между дърветата“.
18.12.1927г.
199. Твърдата храна,  НБ , София
Питате: дърветата, реките имат ли някакво отношение към нас? – Имат, разбира се, но вие не знаете, какво е отношението им към вас.
Ако искате да знаете, каква е вашата работа, питайте дърветата, скалите, планините, какво те ще кажат за вас.
4.1.1928г.
200. Форми на съзнанието, ООК , София
Нека птичките, дърветата, цветята и изворите знаят, че човек минава край тях.
8.1.1928г.
201. Жлебът,  НБ , София
Ако влезете в духовния свят, ще видите, че съзнанията на хората от физическия и духовния свят са така преплетени, както се преплитат дърветата на физическия свят.
11.1.1928г.
202. Нови възгледи и методи, ООК , София
Ще декламирате на цветята, на дърветата. По-добри слушатели от дърветата и цветята няма.
15.1.1928г.
203. Заветът,  НБ , София
Всичко ново може да се опита. – Как ще се справим със старото? – Както дърветата през есента се справят с изсъхналите листа, така и вие ще се справите със старото. Старите, изсъхналите листа окапват и остават около корените на дърветата като тор, а напролет излизат нови, млади листа.
15.1.1928г.
204. Творец на съдбата си,  МОК , София
Човек може да черпи знанията си направо от природата: от вятъра, от облаците, от небесната дъга, от камъните, от цветята, от дърветата, от животните.
18.1.1928г.
205. Малки и големи придобивки, ООК , София
Щом любовта дойде, огънят ще се запали, дърветата ще изгорят, а човек ще се стопли и ще си сготви нещо за ядене. В такъв случай за предпочитане е човек да живее, отколкото дърветата да останат неизгорели. Щом подложи дърветата на изгаряне, тя е готова да им даде нов живот, по-добри условия от тия, които е отнела. Тя казва на дърветата: ,,Вашите форми са стари, от миналите култури. Вие станахте жертва за човека, но аз ще ви дам нови форми, нови тела, ще ви приготвя за нов живот.” Любовта има право да взема живота на дърветата, защото тя го задържа в себе си и при случай го връща, но вече подновен, възроден. Вие имате любов, т. е. имате живот, но между вас и дърветата няма отношение.
205.2 Малки и големи придобивки ( втори вариант )
Тази любов трябва да изгори дърветата, тя на тебе ще [услужи], но дърветата ще унищожи.
Тогава, по-добре е да изгорят дърветата, а ти да бъдеш жив, отколкото дърветата да останат, а ти да умреш.
22.1.1928г.
206. Никодим,  НБ , София
Ако Бог украсява дърветата, които са временни, с красиви цветове и плодове, колко повече би украсил и благословил хубавото, благородното и възвишеното в човека!
5.2.1928г.
207. Дерзай, дъще!,  НБ , София
Само от дърветата човек може да разбере, какво нещо е търпението. В това отношение, дърветата са разумни същества. Питам: ако дърветата не са разумни същества, отде и как е дошла в ябълката, в крушата и в другите плодни дървета, идеята, да създадат такива сладки, вкусни плодове? Ще кажете, че в плодовете се извършват ред химически процеси, вследствие на което се образува сладчината и вкуса в тях.
14.3.1928г.
208. Живата наука, ООК , София
Като видял градинаря, дервишът го запитал: „Какво правиш?” – Заел съм се да убивам гъсеници, защото ще уморят дърветата. – „Стой, не ги убивай!”Дервишът влязъл в градината, спрял се под едно дърво, отворил някаква свещена книга и започнал да чете. Не се минало много време и гъсениците, една по една, започнали да слизат от дърветата и да се събират на куп.
21.3.1928г.
209. Сфинксът. Начало и край на нещата, ООК , София
Освен това Той ще ви разкаже дълбоката наука за сълзите, какво допринасят те на човека – Бог ще ви въведе в Райската градина, да видите какви хубави плодове са вързали дърветата, поливани със сълзите на хората.
9.4.1928г.
210. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
Който не разбира това, казва, че хора, които сваляли плодовете от дърветата само с едно докосване на дървото с ръката си, имали някаква хипнотична сила, имали силен поглед и т.н.
18.5.1928г.
211. Растене и развитие,  МОК , София
Ще потече вода, ще полеете дърветата и скоро ще видите плода на своя труд.
20.5.1928г.
212. Той дойде при Пилата,  НБ , София
Щом дърветата около една река се изсекат, тя носи кал, която я прави мътна.
Във всяка страна, в която дърветата се изсичат и растителността не се поддържа, никаква култура не може да има.
10.6.1928г.
213. Кога ражда,  НБ , София
Една ханъмка от Цариград, която била от високо произхождение, дъщеря на бей, веднъж запитала: „Как се ражда хляба по дърветата? Такива големи ли са самуните, каквито ги купуваме?."
8.7.1928г.
214. Роден от Бога, МС , София
Сегашният живот не иска слабохарактерни хора; той не иска листа, откъснати от дърветата, които вятърът навсякъде може да отнася.
5.9.1928г.
215. Планински върхове, ООК , София
Ето защо, който иска да влезе в ангелския свят, той трябва да мине по пътя на тревата, на цветята и на дърветата.
215.2 Планински върхове ( втори вариант )
Няма да станеш дърво, но дърветата са път за ангелите, за ангелския свят - канализация.
21.9.1928г.
216. Възможни неща,  МОК , София
Като виждаше, че ябълките падат от дърветата, той извлече закона за земното притегляне или гравитация.
28.9.1928г.
217. Обхода към себе си и към природата,  МОК , София
217.2 Правилна обхода към себе си и към природата ( втори вариант )
Това същество може да няма пред вид терена, дърветата, тревиците, които живеят на тази местност.
3.10.1928г.
218. Без прегради, ООК , София
От външния вид на дърветата, от тяхното растене, от техните плодове вие съдите за условията, при които те са се развивали.
26.10.1928г.
219. Единният,  МОК , София
Много мисли, желания и чувства на човека са подобни на сенките на дърветата.
7.11.1928г.
220. Дадено по нещо, ООК , София
Той издава заповед на слугите си, никой от тях да не влиза в градината му без негово позволение и да къса от плодовете на дърветата.
30.11.1928г.
221. Дейност и замисъл на природата,  МОК , София
Какво гледа? – Иска да види, има ли плодове под дърветата.
8.3.1929г.
222. Отворени форми,  МОК , София
Като мине покрай някоя градина, той не гледа дали дърветата имат плодове, да ги обере, но се вглежда в тях, да разбере нуждите им и ако са сухи, полива ги и си заминава. – Защо трябва човек да скърби? -За да дойде радостта.
13.3.1929г.
223. Правилни изводи, ООК , София
Ако не се бият помежду си, ще ги видите да се сражават с дърветата в гората.
31.3.1929г.
224. Вързано и развързано,  НБ , София
Той трябваше да я заведе при забраненото дърво и да и каже: ”От всички плодове на дърветата можеш да ядеш, но не и от дървото за познаване на доброто и злото.” Ева по никой начин сама не би яла от плодовете на забраненото дърво, но змията дойде при нея и я изкуси.
12.4.1929г.
225. Истинска опора,  МОК , София
Сегашните градинари кастрят дърветата безразборно.
1.5.1929г.
226. Пътят на слабия и на силния, ООК , София
226.2 Двата свещени пътя ( втори вариант )
Ти като влезеш в ангелския свят, и дърветата говорят, и животните говорят, много животни в ангелския свят постъпват много по-деликатно, повече възпитание имат, отколкото вие, макар че сте ученици на Всемирното бяло братство.
5.5.1929г.
227. Ела след мене!,  НБ , София
Дето е минал, Той е оставил подписа си: по канарите, по водите, по цветята, по дърветата.
26.5.1929г.
228. Другата събота,  НБ , София
Понеже това време не може още да се спази, затова дърветата, както и цветята, не съдържат тия лечебни и жизнени сокове, каквито би трябвало да съдържат.
5.6.1929г.
229. Верни положения, ООК , София
Изсъхването на дърветата се дължи на отбиване на жизнените енергии, т.е. на жизнената прана от нейния път.
229.2 Верни положения ( втори вариант )
Жизнените течения, с които се хранят корените на дърветата, са отбити.
12.6.1929г.
230. Стари навици, ООК , София
Щом дърветата цъфтят и връзват, те са направили връзка с Божественото съзнание.
16.6.1929г.
231. Да изпълня,  НБ , София
Един материалист казваше, че след като напусне земята, ще влиза между цветята, в изворите, в дърветата – навсякъде ще обикаля.
10.7.1929г.
232. Господар и слуга, ООК , Мусала
Той носел със себе си кофа със студена вода и в момента, когато жена му минавала край него, бързо я заливал със студената вода и се скривал някъде между дърветата.
9.8.1929г.
233. Абсолютна и относителна реалност,  МОК , София
Ще дойде ден, когато пияницата ще изтрезнее; студентът ще придобие вътрешно богатство, на което всякога може да разчита; гъсеницата ще се превърне в пеперуда, и ще напусне дърветата.
11.8.1929г.
234. Моите овце слушат моя глас,  НБ , София
Какво е придобила почвата, върху която в продължение на хиляди години са падали листа от дърветата? Много нещо е придобила.
21.8.1929г.
235. Абсолютна чистота, ООК , СБ , Рила
Изведнъж спира, иска да види този престъпник, който се крие между дърветата.
235.2 Абсолютна чистота ( втори вариант )
После спира за момент пред градината, иска да види този престъпник, който се крие нейде из дърветата.
25.8.1929г.
236. По Бога направени, СБ , София
Ако човек сам стане причина да се отбие някъде водата, градината вече запустява, оградата й се срутва, дърветата изсъхват, и тя става вече свърталище на добитъка.
Някъде из България, един ходжа имал способността със свиренето си да събира гъсениците от дърветата. Един българин се оплакал на ходжата, че дърветата в градината му били нападнати от гъсеници. В скоро време гъсениците от дърветата започнали да лазят надолу и се събрали на едно място. Със свиренето си ходжата им показал, че дърветата не са място, дето те могат да живеят.
27.8.1929г.
237. Линиите на природата, СБ , София
И между дърветата в тия гори също тъй се явява такава борба за надмощие, кое от тях да излезе по-високо над другите, да се ползва от благотворните слънчеви лъчи. Причината на тази борба се заключава в желанието на зверовете, както и на дърветата, да живеят.
8.9.1929г.
238. Стотникът,  НБ , София
Този баща обрал дърветата из горите, камъните от канарите и от тях направил къща, която нарекъл своя собственост. След това ще дойде някой да се оправдава, че имал право да реже дърветата и да чупи канарите.
6.10.1929г.
239. Забранихме му,  НБ , София
Дърветата могат изобилно да раждат, но плодовете им не носят никакво здраве, никакво благоденствие на човечеството.
И тъй, каква цена имат за нас мраморните чешми, ако водата им е пресъхнала? Каква цена имат дърветата, които са изсъхнали и не дават плод? Какво ни ползват обширните земи, ако не могат да се превърнат в плодородни ниви и лозя? Обаче, ако сухите чешми потекат, ако изсъхналите дървета прорастнат и ако неплодородните земи се превърнат в плодородни, те се осмислят.
239.2 Забранихме му ( втори вариант )
То е за дърветата, но то е и за децата същото.
Казвам, ако нашите чешми изсъхнат, те може и от мрамор да са направени, какво ни струва хубавата чешма? Ако дърветата изсъхнат, какво ни струват? Ако широките ниви не дават никакъв плод, какво ни струват тези земи? Ако сухите чешми потекат, ако сухите дървета прораснат, ако нивите започнат да дават своя плод, това има смисъл.
13.10.1929г.
240. Вечно благовестие,  НБ , София
За да се развиват дърветата добре, те трябва да се намират при благоприятни условия.
240.2 Вечно благовестие ( втори вариант )
Човекът е създал всички животни: и комарите, и въшките, и бълхите, и дърветата, и растенията и т.н.
15.11.1929г.
241. Външни и вътрешни условия,  МОК , София
241.2 Силни и слаби външни условия (Външни и вътрешни условия) ( втори вариант )
За добро или за зло? Кое е по-добро? Да беше изворът в тази долина или да тече в града? Ако питате растенията и дърветата, па даже и камъните, и те ще кажат по-добре да бъде тук изворът, да тече за нас.
24.11.1929г.
242. Влязоха в ладията,  НБ , София
Вятърът е човешкият ум, който не трябва да събаря листата на дърветата, но само леко да ги разлюлява.
242.2 Влязоха в ладията ( втори вариант )
Защото бурният вятър скъсва платната, бурният вятър обръща лодките във водата, а понякога изкоренява дърветата и снима листата им.
29.11.1929г.
243. Природна философия,  МОК , София
Значи, мислите, чувствата и постъпките на човека се посаждат и обработват, както семената и дърветата.
243.2 Природни гами в живота (продължение и разбор) ( втори вариант )
Та трябва да изучавате свойствата на дърветата, на предметите, да знаете за колко време се развиват.
1.12.1929г.
244. Пасха Господня,  НБ , София
244.2 Пасха Господня е ( втори вариант )
Мислим ли, че правим добро, като изсичаме дърветата и ги туряме на огъня си? Казвате, Господ дава тези дървета. Кой ви позволи да горите дърветата? Това са само философски разсъждения. Най-после кой от съвременните хора е отишъл поне един път досега в невидимия свят да поиска оттам една квитанция или едно разпореждане да отсичат дърветата? Тук, във физическия свят, има позволение за това.
4.12.1929г.
245. Което става, ООК , София
Този човек се учи от дърветата, които растат на високо, както и от тия, които изсъхват.
8.12.1929г.
246. Да ида да го събудя,  НБ , София
Дъждът ли трябва да бъде в съгласие с дърветата или дърветата с дъжда? Светлината ли трябва да бъде в съгласие с растенията, или растенията със светлината?
246.2 Да ида да го събудя ( втори вариант )
Питам, когато една истина се изразява, трябва ли да бъде в съгласие с всичко това? Тогава аз питам дъждът ли трябва да бъде в съгласие с дърветата, или дърветата трябва да бъдат в съгласие с дъжда? Светлината ли трябва да бъде в съгласие с растенията, или растенията трябва да бъдат в съгласие със светлината?
Ти ще бъдеш един изобилен извор и от тебе ще извира толкова вода, че ще можеш да поливаш цветята, дърветата, тревите на хиляди километра разстояние.
15.12.1929г.
247. Да ви даде,  НБ , София
Той казвал, че преди да създаде първия човек, Бог насадил една голяма, гъста гора, за да използва дърветата й за пръти, на които да суши човека.
После, да допуснем. – Какво? – Че от дърветата на тази гора бил направен плет и т. н.
1.1.1930г.
248. Личност и душа, ООК , София
Корените на растенията и на дърветата играят роля на помпи за извличане на вода от дълбочината на земята. Когато водата потъне дълбоко в земята, корените на дърветата, със своята магическа сила, я извличат на повърхността на земята.
248.2 Личност и душа ( втори вариант )
Корените на растенията и на дърветата играят роля на помпи за извличане на вода от дълбочината на земята. Когато водата потъне дълбоко в земята, корените на дърветата със своята магическа сила я извличат на повърхността на земята.
2.2.1930г.
249. Аз съм,  НБ , София
Рече ли да изсече дърветата в себе си, както изсича горите, той ще предизвика голяма анархия в живота си.
19.2.1930г.
250. Новото в живота, ООК , София
Гъсеницата прави ред пакости на дърветата, но пеперудата не причинява толкова пакости. Обаче, човешките закони ограничават гъсениците, които нападат листата на дърветата, както и хората, които бъркат в чужди каси.
250.2 Новото в живота ( втори вариант )
Всичките гъсеници изпояждат листата на дърветата, изтребват ги.
28.2.1930г.
251. Закони на доброто,  МОК , София
251.2 Доброто и времето ( втори вариант )
Бащата казва на детето си: “Да не буташ дърветата и да не късаш плодовете им.” След като си замине бащата, детето, пък даже вие, се оглеждате. Колко от вас няма да бутате дърветата? Вие гледате, че всички дървета са узрели и веднага искате да откъснете един плод.
16.3.1930г.
252. С благодат и истина,  НБ , София
Дърветата са моми, които пристават на своите възлюбени и отиват някъде заедно с тях.
19.3.1930г.
253. Правилни форми, ООК , София
Кой бере плодовете на дърветата, природата не се интересува.
26.3.1930г.
254. Съзнателният живот, ООК , София
Дърветата, които Бог е посадил, дават изобилно.
4.4.1930г.
255. Огъната плоскост,  МОК , София
255.2 Огъната плоскост ( втори вариант )
Всякога аз имам право да си служа с дърветата.
13.4.1930г.
256. Господар на съботата,  НБ , София
То често се катерило по дърветата, разваляло гнездата на птичките, взимало яйчицата им.
Ако днес волята Божия е такава за едного, утре ще бъде такава за другиго, но същата воля Божия ще се приложи и към тебе. – Какво ще стане тогава с хората? – Всички хора ще падат преждевременно, както окапват плодовете от дърветата.
23.4.1930г.
257. Доброто оръжие, ООК , София
257.2 Доброто оръжие ( втори вариант )
Виждам го, по дърветата върви, слиза.
27.4.1930г.
258. Доведете ми го тук,  НБ , София
По едно време той чул никакво шумолене между дърветата и като помислил, че това са мечки, веднага се върнал у дома си с празна кола. – Защо не докара дърва? – запитала го жена му. – Остави се, 60 мечки излязоха срещу мене. Най-после казал: Да ти кажа истината, никаква мечка не видях, но нещо зашумя между дърветата, и аз се уплаших, като помислих, че е мечка и се върнах назад.
Не е добре да режете живите клончета на дърветата.
11.5.1930г.
259. Да влезеш,  НБ , София
Затова казвам да не чупите клоните на дърветата, да не ги брулите.
25.5.1930г.
260. По-горни от тях,  НБ , София
Като не разбират законите на живота, хората се убиват едни други, както градинарите кастрят дърветата си, учителите – своите ученици, обществото – своите членове и т.н. Градинарят кастри дърветата с цел да ги облагороди, да дават по-добри плодове.
28.5.1930г.
261. Правилно разбиране, ООК , София
Вие можете да обичате слънцето, звездите, земята, дърветата, растенията, животните и хората, но не можете да им се наложите.
8.6.1930г.
262. Който влиза,  НБ , София
То иска да стане високо, да расте нагоре, като дърветата, и в скоро време израства.
11.6.1930г.
263. Двата принципа, ООК , София
263.2 Двата принципа ( втори вариант )
Туряте клечката, талашът пламва, запалват се дърветата.
18.6.1930г.
264. Абсолютна вяра, ООК , София
264.2 Абсолютно доверие ( втори вариант )
Вследствие на това дърветата се научиха да растат нависоко, за да не се качват човешките деца.
12.7.1930г.
265. Право си отсъдил, МС , София
Реката навсякъде проявява своята любов, и затова е добре дошла: и за корените на дърветата, и за листата им, и за цветята, и за всички бубулечици.
16.7.1930г.
266. Проява, връзка и причина, ООК , София
За да не се преплитат корените и клоните на дърветата един в друг, те трябва да бъдат на известно разстояние, да не си пречат.
21.8.1930г.
267. Божествена връзка, СБ , РБ , Рила
Благодарете за тревите, за дърветата, за всичко, което виждате върху земята, по която ходите.
1.9.1930г.
268. Две категории хора, ООК , София
Където здравият мине, и камъните, и дърветата го посрещат с радост. Ако камъните и дърветата се радват на човека, колко повече ще се радват неговите близки, братя и сестри.
17.9.1930г.
269. Общи и специфични идеи, ООК , София
Ако влезете в гора, в която дърветата са гъсто сети, виждате, че те се стремят да растат нависоко. Искате ли да заставите дърветата да растат нашироко, посаждайте ги на голямо разстояние едно от друго, да не си пречат.
12.10.1930г.
270. Разумното Слово,  НБ , София
Дърветата също издават особена светлина: дъбът, букът, чамът горят по особен начин.
26.11.1930г.
271. Точка на равновесие, ООК , София
Вятърът вее, люлее и разклаща дърветата, но човек трябва да се огради, да не се поддава на влиянието му.
26.12.1930г.
272. Любов и милосърдие,  МОК , София
272.2 Любов и милосердие ( втори вариант )
Праханта е особен род гъбички, които се тургат да се сушат, те ги намират по горите, по дърветата.
31.12.1930г.
273. Условия и възможности, ООК , София
Той ще разбере, че изпитанията са необходими в живота му, както вятърът за дърветата.
2.1.1931г.
274. Съединителните нишки на живота,  МОК , София
274.2 Съединителните нишки на живота ( втори вариант )
Когато видиш някъде хубави ябълки, ти погледни през оградата как са наредени дърветата и след това кажи: Тези плодове са на някой мил човек, колко искам да го видя и няма да се мине дълго време, той ще излезе и ще каже: Ти си пътник и така ще завържете един разговор, той ще ви заведе в градината си и вашето желание ще бъде постигнато по един много красив начин.
4.1.1931г.
275. Здрава основа,  УС , София
Паразитите смучат соковете на дърветата и цветята, но законът хваща и тях.
1.2.1931г.
276. Отношение към Бога,  УС , София
Вашият подвиг ще се отрази добре и върху дърветата, чиито клони сте отсекли.
3.2.1931г.
277. Светлият образ, ООК , София
Преди да беше се явила Ева, Адам ходеше из райската градина, разглеждаше дърветата и често се спираше пред забраненото дърво.
29.4.1931г.
278. Хикс, игрек и зет, ООК , София
Знаете ли колко елементи са взели участие за създаването на този ден? За да бъде денят хубав, слънцето трябва да грее, цветята и дърветата да цъфтят, птичките да пеят, хората да се радват.
12.6.1931г.
279. Неизбежен път,  МОК , София
Какво трябва да направите, ако живеете в гора, където дърветата са гъсто насадени? Трябва да изсечете една част от тях, да се разредят, за да прониква слънчевата светлина.
И до днес хората секат дърветата. – Защо? – Или за прехрана, или защото са израсли на места, на които хората искат да живеят.
279.2 Двете посоки – В и С (неминуемият път на страданието за Благото) ( втори вариант )
Секат хората дърветата. Други питат: Оправдава ли се това сечене на дърветата? Оправдава се.
12.7.1931г.
280. Любовта към Бога,  РБ , 7-те езера
Един важен въпрос, който може да се зададе на съвременните хора, е следният: в първите времена на създаването си плодовете падаха ли от дърветата? В първоначалния си живот плодовете не са падали от дърветата. След грехопадането, обаче, и плодовете започнали да падат от дърветата, било от вятър брулени, било по друга някаква причина.
19.7.1931г.
281. Човекът на новото, СБ , РБ , 7-те езера
Какво ще ви ползват цветята, или дърветата в градината ви, ако те не дават никакви плодове? Тези цветя, които не дават никакъв плод, хората наричат глашатаи.
Минава един човек покрай градината на свой брат, добре заградена, но вижда вътре хубави, зрели круши, увиснали на дърветата.
Той трябва да върши волята Божия и да се радва на всичко, което го заобикаля: на камъните, на дърветата, на изворите, на животните.
3.8.1931г.
282. Съчетание, приложение и изпълнение, СБ , РБ , 7-те езера
После, виждам една група братя, пъшкат, мъчат се да дигат чуканите от дърветата, да ги свалят долу.
21.8.1931г.
283. Отиване и връщане, СБ , София
Представете си, че този Учител е изпратен от Невидимия свят с голяма мисия, свързан е с Разумните същества на Небето и на Земята, дадена му е голяма власт, а при това някой обикновен човек се произнася за него, че бил голям невежа – знаете ли какво може да стане между Учителя и обикновения човек? Думата Учител символизира Божественото в човека; какво придобива човек, ако влезе в стълкновение с Божественото в себе си, какво става, когато дърветата се карат с огъня? В тази борба огънят надвива и дърветата съвършено изчезват – което дърво да турите на огъня, в края на краищата то ще изчезне, ще стане на пепел.
Какво постигнах от това, хората се радват, опитват ме, но аз страдам.” Тъй щото крушите не са нищо друго, освен хора, закачени на дърветата от своите неприятели; тези круши са пролели безброй сълзи, защото са минали през най-лошите условия на Живота – лошите условия за крушите дават добри плодове на хората.
Казвате: „Какво нещо е Истината?”; Истината е отвлечена идея, с думи тя не може да се обясни – който иска да знае какво нещо е истината, ще му кажа: „Ела и виж.” Който отиде при Истината, той не може да се върне назад между хората, не може да има същите отношения с тях, каквито е имал по-рано; както дървото, което е горяло в огъня и се е превърнало в пепел, не може да се върне между дърветата и да има предишните си отношения с тях, така и човек, който е ходил при Истината и я видял, не може да се върне назад между хората.
Какво се разбира под думите „не е време още за подмладяване“? Представете си, че през една тежка, люта зима у някого се яви желание да отиде в градината си, да откъсне зрели плодове от дърветата; може ли да къса зрели плодове? Не може.
30.9.1931г.
284. Събуждане, ООК , София
И по дърветата да пълзя, пак причинявам пакости, за което хората и птиците ме преследват.
Червеят, както лошата мисъл, прояжда листата на дърветата, а пеперудата, както добрата мисъл, се храни със сладкия сок на цветята.
284.2 Събуди се ( втори вариант )
И като ходя по дърветата, правя голяма пакост с поведението си."
4.10.1931г.
285. Да се облечете с новия человек!,  НБ , София
И най-после, обичайте дърветата, Слънцето, звездите, луната, водите, вятъра, изворите, въздуха - обичайте всичко в света! Казвате: „Как може това?” - С въпроса „как” аз не се занимавам.
14.10.1931г.
286. Проводници на любовта, ООК , София
Козите причиняват пакости на дърветата, гризат младите им клончета.
25.10.1931г.
287. През онези дни,  НБ , София
Ако запитате мистика или окултиста за причината, поради която клоните изсъхват, те ще извадят общо заключение: клоните по дърветата изсъхват, когато помислят, че могат да живеят самостоятелно, независимо от живота на цялото.
1.11.1931г.
288. Изново,  НБ , София
Дърветата са вашите любими. Когато светиите са постили, когато са искали да постигнат нещо, те са прекарвали в горите, между дърветата, по 20-30 години. Като виждали някой светия между тях, дърветата казвали: „Колко добър е този човек!" И те се радвали, и светията се радвал.
11.11.1931г.
289. Двоен дял, ООК , София
289.2 Полюси на доброто и злото (Двоен дял) ( втори вариант )
Когато дърветата са весели, има нещо празнично.
20.11.1931г.
290. Човешките косми,  МОК , София
Известно ви е, че растенията, дърветата задържат влагата в почвата. Щом изчезнат дърветата, почвата изсъхва. И обратно: щом изсъхне почвата, дърветата изчезват. Дърветата са помпи, които извличат водата към повърхността на земята. Следователно, каквато е ролята на дърветата за почвата, такава е ролята на космите за човешкия организъм.
27.11.1931г.
291. На своето време,  МОК , София
Нямаш право да късаш листата на дърветата. Чупиш клони от дърветата, без да ги питаш.
13.12.1931г.
292. Пред всичкия народ,  НБ , София
Аз съм против рязането на дърветата и против, кастренето.
1.1.1932г.
293. Майката на времето,  ИБ , София
Градината е ценна, когато дърветата в нея имат плод.
10.1.1932г.
294. Вземи детето,  НБ , София
Христос казва: „Ако те млъкнат, камъните ще проговорят.” Казвам: Когато децата в света дойдат, камъните ще проговорят, дърветата ще проговорят, вятърът ще проговори, светлината ще проговори, всички ще проговорят.
22.1.1932г.
295. Сенки на Битието,  МОК , София
Неблагоприятните условия в природата са причина за изкривяване на стъблата и клоните на дърветата.
24.1.1932г.
296. Доведете ми го,  НБ , София
Ако наблюдаваме външния, обективен свят, виждаме: реките текат по същия начин, слънцето грее по същия начин, вятърът духа по същия начин, животните живеят по същия начин, дърветата растат по същия начин - външният свят, обективният свят, който има своята реалност, не се изменя.
3.2.1932г.
297. Лица на реалността, ООК , София
297.2 Двете лица на реалността ( втори вариант )
И агнетата трябва да умират, и кокошките трябва да умират, и дърветата трябва да умират, и ябълките трябва да умират.
5.2.1932г.
298. Свещеното място,  МОК , София
298.2 Свещеното място ( втори вариант )
Може да направите превод от реките, дърветата, ветровете, светлината.
10.2.1932г.
299. Любовта на безсмъртието, ООК , София
Един ден, като преглеждах дърветата в градината, видях на едно дръвче доста голяма дупка.
14.2.1932г.
300. Да известят на учениците Му,  НБ , София
Какво разбирате от музика? Аз казвам, че разбирам от музика, ако когато засвиря, дърветата започнат да играят, или когато започна да свиря, се махнат всички облаци; аз разбивам от музика, ако когато започна да свиря, умрелите станат.
21.2.1932г.
301. Моята любов няма да премине,  НБ , София
Съвременните изследователи показват, че черничевите и сливовите дървета, които са около гробищата, често са заразени: болестите на заровените там хора се предават на тази материя, която всмукват дърветата чрез корените си и минават в плодовете.
13.3.1932г.
302. Приложете добродетел,  НБ , София
Ако искате да научите какво нещо е търпението, ще го научите при дърветата. По-търпеливи същества от дърветата няма. На човека му трябват още хиляди години, докато дойде до търпението на дърветата.
По листата на дърветата мога да чета какви родове са минали, какви племена са минали: хуни, готи, остготи, всичко е отпечатано на листата; по българските камъни е отбелязано какви войни са се водили, какви животни са живели.
Ще бъде както при гъсеницата, която яде листа и осакатява дърветата; като дойде до противоположния полюс, веднага щом тази гъсеница се превърне на пеперуда, тя престава да яде листа. Дърветата казват: „Слава Богу, отървахме се.
17.3.1932г.
303. Истина и Живот,  ИБ , БС , София
За тези хора страдат гъсениците и дърветата, но те казват: „Нека страдат гъсениците, ние си направихме копринени дрехи!” Ще кажете: „Отвънка коприна, а отвътре коприва” – хубаво е външното, но трябва един вътрешен Живот.
20.3.1932г.
304. Що да сторя,  НБ , София
Хората са като дърветата.
31.3.1932г.
305. Вярата като закон, ИБ , БС , София
Дърветата и животните не преживяват като вас, но утре изсъхват, умират.
6.4.1932г.
306. Входни врати, ООК , София
Ако си неразположен, иди в гората и започни да обикаляш дърветата.
306.2 Входни врати ( втори вариант )
Да си поиграете на хоро, но ще отидете в гората, при дърветата, и там ще започнете да скачате. Дърветата ще играят с вас и вие с тях.
10.4.1932г.
307. Живот, светлина и свобода,  НБ , София
И понеже хората нямат това високо, благородно и възвишено разбиране за живота, те секат и дърветата, и горите, и после се чудят защо светът не се оправя Те изтезават своя добитък, колят пуйки, кокошки, овци и после се чудят, защо става това безредие, защо идат страданията в света.
17.4.1932г.
308. Покрива и изправя,  НБ , София
Дърветата, които растат, в първо време имат гладка кожа, но отпосле кожата им започва да се разпуква, и те цъфтят, развиват се, дават плод и най-после умират.
22.4.1932г.
309. Живот, мисъл и воля,  МОК , София
Коренът има ли постиженията на цвета? Цветът има ли постиженията на плода? Ако има разнообразие между дърветата, колко повече има между хората.
27.4.1932г.
310. Трите принципа, ООК , София
310.2 Трите типа ( втори вариант )
Както вие всяка сутрин може да гледате как растат дърветата, така и те се интересуват от всеки човек, в който се развиват добродетелите.
1.5.1932г.
311. Когато беше по-млад,  НБ , София
Той трябва да мисли за всички хора на земята, да мисли за Бога, за ангелите, за светиите, за всички същества, за звездите, за бръмбарите, за животните, за млекопитающите, за дърветата.
8.5.1932г.
312. Обич и знание,  УС , София
Като запееш, всичко разумно да те слуша: земята и небето, звездите и водите, растенията и дърветата, животните и човекът.
12.5.1932г.
313. ПЪТИЩА НА МЪДРОСТТА, ИБ , БС , София
– Изтеглям тънки нишки, за да връзвам мухите, които ядат дърветата.
– Няма да ги гоня по дърветата, но ще направя примка и като кацне някоя муха в нея, ще я питам защо ходи по дърветата да яде цветовете.
Вие се смеете на този паяк, че не могъл да си избере занаят – той се сърдел на мухите и на пеперудите, че ходят по дърветата.
18.5.1932г.
314. Закон за частите и за цялото, ООК , София
Правило е: дето плодните дървета са нискостъблени, хората са добри; дето дърветата са високостъблени, хората са лоши. Те нарочно режат ниските клони на дърветата, да не ги нападат крадци.
19.5.1932г.
315. Носители на Новото, ИБ , БС , София
Плодът на дърветата също е печен на най-хубава Светлина.
29.5.1932г.
316. Вечният порядък,  НБ , София
Философите и учените в растителното царство считат тия хора, които кастрят дърветата за големи простаци. Клоните на дърветата са тяхната дихателна система.
2.6.1932г.
317. Една задача, ИБ , БС , София
И вие представлявате едно предметно учение, както дърветата, както всички по-нисши животни под нас, така и по-горните.
317.2 Задача за самовъзпитание ( втори вариант )
Както вие гледате на дърветата и на всички по-низши животни под вас, така и по-горните Същества се отнасят към вас.
10.6.1932г.
318. НОВОТО ЗНАНИЕ,  МОК , София
Казвам: Както дърветата растат и се развиват, така и атомите на елементите растат.
318.2 Ново знание ( втори вариант )
Идеш в природата, има круши, ябълки, сливи, ти ядеш, но дърветата нищо не искат.
19.6.1932г.
319. Живейте разумно,  НБ , София
Вятърът има своя работа, детето има право да бута дърветата и някои дървета може да падат от неговото бутане, а някои още повече ще се засилят.
19.6.1932г.
320. Малкото добро и малкото зло,  УС , София
Живеят по горите, спят на дърветата – на чист въздух.
3.8.1932г.
321. Най-мъчният изпит, СБРБ , 7-те езера
Да бъдеш сиромах, това подразбира да станеш толкова лек, че вятърът да си играе с тебе, както с листата на дърветата, да не бъдеш господар на себе си.
7.8.1932г.
322. Новите възгледи, СБРБ , 7-те езера
Докато мравята живее в мравуняка, тя ще носи шушулки от дърветата, ще прави купчинки от тях и ще мисли, че в това се състои смисълът на живота.
16.8.1932г.
323. Ще се приложи, СБРБ , 7-те езера
Питам: какво трябва да прави реката, която минава покрай дърветата? – Тя трябва да остави нещо от себе си.
30.8.1932г.
324. Новата работа, СБ , София
След всичко туй казвате: "Защо трябваше да се изгорят тези дървета?" Но представете си, че отвън настава голям студ и представете си, че влизате в една стая с хубави мебели от дърветата, добре отоплена и маса с книги. Тогава вече изгарянето на дърветата е на място.
Ако ти се намериш пред едно дърво с плодове и не може да откъснеш от плодовете, казваш: "Имам ли право да късам от плодовете?" - Аз имам право да късам от всички плодове на дърветата.
324.2 Новата работа ( втори вариант )
Тогава вече изгарянето на дърветата е намясто.
Казваш: „Имам ли право да късам от плодовете?" Аз имам право да късам от всички плодове на дърветата, но нямам право само от устата на един човек да го вземам, а имам право от всяко дърво да откъсна от плодовете му.
14.9.1932г.
325. Любов към Бога, ООК , София
Те взимат плодовете направо от дърветата: всеки ден имат прясна, чиста храна.
325.2 Обичай Бога ( втори вариант )
Да допуснем другото положение, че тази храна иде от дърветата.
Слънцето се е трудило, вятърът се е трудил, водата се е трудила, дърветата са се трудили.
18.9.1932г.
326. Истинната лоза,  НБ , София
Следователно, дърветата съхнат не по желанието на природата.
25.9.1932г.
327. Превръщане на числата,  НБ , София
И тогава ние, като разгледаме съвременния живот, ние седим между дърветата и казваме: „Кога тия дървета ще станат хора?“ Ако всичките дървета биха станали хора, ако всичките млекопитаещи биха станали хора, ако всичките птици биха станали хора, ако всичките риби биха станали хора, щеше ли да има щастие на земята.
Питам, дърветата, които израстват, от само себе си ли израстват? Има нещо, което изменя слънцето, което грее, и то изменя тяхното положение.
327.2 Превръщане на числата ( втори вариант )
Понякога, когато сме в гората, гледаме дърветата и казваме: "Кога тия дървета ще станат хора?" Ако всички дървета бяха станали хора, ако всички млекопитаещи, ако всички птици, ако всички риби бяха станали хора, щеше ли да има щастие на земята? Вие благодарете, че растенията няма да станат хора, благодарете, че животните няма да станат хора, благодарете, че птиците няма да станат хора и благодарете, че вие сте станали човеци.
Питам: дърветата, които растат, от само себе си ли израстват? Има нещо в слънцето, което като грее, им помага да растат.
9.10.1932г.
328. Възведен биде,  НБ , София
Доброто расте, тъй както житото расте – нищо повече, както ябълките по дърветата.
328.2 Възведен биде Исус ( втори вариант )
Доброто расте тъй, както житото расте, нищо повече, или както ябълките по дърветата.
30.10.1932г.
329. Възкресение,  НБ , София
Има една обмяна между мисълта на господаря и дърветата.
329.2 Възкресение ( втори вариант )
Има една обмяна между мисълта на господаря и дърветата.
23.11.1932г.
330. Три типа хора, ООК , София
Сенки съществуват лятно време, когато дърветата са добре разлистени. Тогава хората се разхлаждат под сянката на дърветата. Листата на дърветата са окапали, не могат да създават сенки.
4.12.1932г.
331. Новото съзнание,  УС , София
Ако аз съм по-висок от вас, това е външно различие. – В какво отношение човек стои по-високо от вълка? – Че не яде овце по начина, по който вълкът ги яде. – В какво отношение човек е по-високо от овцата? – Че не оставя нечистотиите около себе си. – В какво отношение той е по-високо от козата? – Че не ходи да рови около къщите, не гризе младите клончета? – В какво отношение стои по високо от водата, от въздуха? – Водата работи подпочвено и руши; въздухът, като вятър, изкоренява дърветата. – В какво отношение човек е по-високо от огъня? – Че не изгаря къщите на хората.
1.1.1933г.
332. Топли чувства и светли мисли,  УС , София
Ако изсичаш произволно дърветата, и за това ще носиш последствията.
8.1.1933г.
333. Духът дава живот,  НБ , София
Тоя майстор ще дойде и ще съгради къщата, но вие трябва да нанесете камъните, дърветата, гвоздеите, че като дойде този майстор, да има какво да гради, защото ще ви задигне Христос от гробовете, не ще лежите наново, ще възкръснете с праведните.
333.2 Духът дава живот ( втори вариант )
Майсторът ще дойде и ще съгради къщата, но вие трябва да донесете камъните, дърветата, гвоздеите, че като дойде този майстор да има какво да гради, защото Христос ще ви задигне от гробовете, дълго няма да лежите там, ще възкръснете с праведните.
15.1.1933г.
334. Добри проводници,  УС , София
Около вас ще настане голяма тъмнина и ще ме питате: „Къде отиде Слънцето?“ После ще ви заведа в гората и ще ви питам: Какво виждате? – „Дървета.“ Пак ще махна с ръката си, дърветата ще изчезнат и ще остане една пустиня.
15.1.1933г.
335. И украсиха светилниците си,  НБ , София
Сега ние минаваме покрай растенията и дърветата, поглеждаме малко с присмех към тях и казваме: „Това е дърво, това е растение.“ Обаче трябва да знаем, че всяко растение, всяко дърво има интелигентност, която в известно отношение надминава човека.
Та кой не знае да разрушава? Дойде един заек, обели корите на дърветата и нищо повече.
335.2 И украсиха светилниците си ( втори вариант )
Сега ние минаваме покрай растенията и дърветата, поглеждаме ги с присмех и казваме: Това е дърво, това е растение! Обаче, трябва да знаем, че всяко растение, всяко дърво има интелигентност, която в известно отношение надминава човека.
Кой не знае да разрушава? Дойде един заек и обели корите на дърветата.
15.2.1933г.
336. Ухото, ООК , София
336.2 Ухото ( втори вариант )
Ние трябва да бъдем като живите листа, на дърветата, а не като сухите листа долу.
19.2.1933г.
337. А друго падна на добрата земя,  НБ , София
Ние мислим, че растенията, дърветата, рибите, птиците, животните – всички са глупави, а ние сме най-интелигентните същества в света и като нас други няма.
337.2 А другото падна ( втори вариант )
Ние мислим, че растенията, дърветата, рибите, птиците, животните - всички са глупави, а ние сме най-интелигентните същества в света и като нас други няма.
8.3.1933г.
338. Принципи, закони, сили и форми, ООК , София
Аз се интересувам и от дърветата, пак по същата причина.
338.2 Принципи, закони, сили и форми ( втори вариант )
Като гледам дърветата, аз се интересувам от тях по същите съображения. Аз съм забелязал интелигентността и благодарността на дърветата.
12.3.1933г.
339. Начало и край,  УС , София
Който има градина, той пръв е посадил дърветата и пръв той очаква техния плод. Ако няма отношение към плодовете, за него е безразлично дали дърветата раждат или не.
17.3.1933г.
340. Общи и частни положения,  МОК , София
Когато има ехо в планината, и дърветата пеят.
19.3.1933г.
341. Прав и крив път,  УС , София
Дърветата ме питат какво ще стане с тях. – Много просто, всички ще изгорите. – Ние не се мърдаме от тук. – Ще ви сложат в огъня и на пепел ще се превърнете, няма да ви питат искате или не искате.
31.3.1933г.
342. Закон на доброто,  МОК , София
Тя отнася във въздуха хиляди прашинки, хиляди листа от дърветата и ги оставя далеч от себе си.
342.2 Закон на доброто ( втори вариант )
Тя взима хиляди прашинки, хиляди листа ги събаря от дърветата, хиляди хора ги потопява във водата и пет пари не дава.
9.4.1933г.
343. Познаването на истината,  НБ , София
Ако не искаш хората да обичаш, дърветата обичай, камъните обичай, реките, растенията, животните, мухите обичат, воловете, магаретата, каквото искаш обичай, най после и хората обичай.
Да пораснат дърветата, и пораснаха.
343.2 Познаването на истината ( втори вариант )
Аз не искам хората да обичаш, дърветата обичай, камъните обичай, реките, растенията, животните, мухите обичай, воловете, магаретата, каквото искаш обичай, най-после и хората обичай.
Господ казал: “Да станат рибите”, и станали, “да пораснат дърветата”, и пораснали.
7.5.1933г.
344. Овчарите,  НБ , София
Ние знаем, че всичките листа от дърветата ще окапят.
17.5.1933г.
345. Въжделения на душата, ООК , София
Изпитанията разтърсват съзнанието на човека и проверяват, доколко той е буден. – Нужно ли е Бог да изпитва човека? Не знае ли, колко е будно съзнанието му и доколко е готов за Божествения свят. – Ти знаеш, че дърветата растат, но щом си ги посадил, непременно трябва да отиваш при тях, да видиш, как растат.
345.2 Въжделенията на човешката душа ( втори вариант )
Вие сега може да кажете: „Има ли нужда Господ да знае?“ Аз трябва да ида при дърветата, за да видя дали дърветата растат или не? Бог обективно трябва да иде да види как стоят нещата.
9.6.1933г.
346. Трите посоки,  МОК , София
346.2 Трите посоки ( втори вариант )
В бъдеще материалистите ще останат за градеж, както днес си служат с камъните и дърветата. Ще дойде ден, когато ще секат дърветата независимо от това, искат ли те, или не искат.
11.6.1933г.
347. Надеждата ти,  НБ , София
Излезте из българските гори, ще видите как са окълцани дърветата.
347.2 Надеждата ти ( втори вариант )
Излезте из българските гори, ще видите как са накълцани дърветата.
25.6.1933г.
348. Добрите дарби,  НБ , София
То отвсякъде може да ти говори: от дърветата, от цветята, от слънцето, от хората, от барбазънците.
348.2 Добрите дарби ( втори вариант )
То отвсякъде може да ти говори - от дърветата, от слънцето, от хората.
7.7.1933г.
349. Великата Реалност,  МОК , София
Ако си истински музикант, като свириш, и дърветата ще заговорят, и мъртвите камъни ще оживеят. – „Може ли да стане това?“ – За онзи, който носи в себе си музиката на Реалността, може да стане; за онзи, който я няма в себе си, това е невъзможно.
349.2 Великата Реалност ( втори вариант )
Ако си истински музикант, като свириш, и дърветата ще заговорят, и мъртвите камъни ще оживеят.
9.7.1933г.
350. Мъдростта съгради,  НБ , София
Гледаме слънцето, може да гледаме дърветата и мислите, че те не са разумни, те са глупави.
350.2 Мъдростта съгради ( втори вариант )
Гледаме дърветата и мислим, че те не са разумни, че са глупави.
2.8.1933г.
351. Новите положения. Мислова централа, ООК , София
Човек се крие от обедното слънце под сенките на дърветата.
1.10.1933г.
352. Двата процеса в живота – двата гласа,  УС , София
Младият да знае ще остарее или млад ще остане, а старият трябва да мисли: „Аз, който остарях, ще остарея ли още или ще се подмладя?“ И Писанието казва тъй: „Онези, които чакат Господа, тяхната сила ще се възобнови.“ Или, другояче казано: Онези, които възприемат Божията Любов, ще се подмладят! Белите косми няма да се махнат, но снегът по тях ще се стопи и дърветата ще почнат да растат. Сега знаете, когато космите почват да окапват от главата, това показва, че дърветата почват да съхнат.
15.10.1933г.
353. Ще се зарадва,  НБ , София
И казвам тогава: на вас не ви трябват такива кални къщи, за предпочитане е една къща, направена от дървета, защото животът на дърветата е малко по-висок.
18.10.1933г.
354. Ангелите на светлината. Новите възгледи, ООК , София
Един мощен Дух е той! Той не ходи да се рови като някой червей в дърветата да прави дупки.
25.10.1933г.
355. Елементарни, съзвучащи и съграждащи мисли, ООК , София
Старите, отживелите мисли трябва да бъдат като падналите листа на почвата и да се поставят пред корените на дърветата, като тор.
19.11.1933г.
356. Произход и значение на светилника,  НБ , София
Като изсвиря това парче без погрешка, какво ще стане? Чудо ще стане! Всичко ще се изгори: и камъните, и дърветата, всичко да изгори, това разбирам аз свирене! Над 30 години ми трябват да свиря като музикант и никога в ума ми да не проникне никаква отрицателна мисъл.
8.12.1933г.
357. Същественото в живота,  МОК , София
При големият глад в човека се събужда едно чувство на съзнание, той почва да гледа дърветата, тревите и като че си спомня, че в тази или онази трева има нещо полезно.
5.1.1934г.
358. Обичайте положителното,  МОК , София
Престъпление има, ако дърветата не бяха израснали.
21.1.1934г.
359. Обичайте я!,  НБ , София
Коя любов да разбирам: конската любов, любовта на славея, любовта на рибите или любовта на дърветата? Ако си кон, ще те яздят, трябва да бягаш, силно да бягаш.
18.3.1934г.
360. Едно ви трябва, УС , София
Когато се изкопават дупките на дърветата, тогава се посаждат дърветата и после дават плод.
25.3.1934г.
361. Възстановете Любовта, УС , София
Слоновете са много по-стари от хората – ще вземем ли образец от слоновете? Че, дърветата са 10 пъти по-стари – ще вземем ли образец от дърветата? Има хубава страна в дърветата. Аз всякога от дърветата се уча на мълчание.
25.3.1934г.
362. Какво знамение показваш нам?,  НБ , София
В това време маймуните се доближили до него, отворили торбата и всеки си взел по един фес и се качили на дърветата. Като се събудил, арабинът останал изненадан: товарът бил съвършено празен, а по дърветата видял много маймуни с фесове.
22.4.1934г.
363. Три възгледа,  НБ , София
Вие казвате: „Къде е?“ Всяка година онзи бюджет на светлината, на плодородието, на плодовете на дърветата, всичко иде от онзи свят, дето живеят тези същества.
13.5.1934г.
364. Числото 153,  НБ , София
А те имат любовни отношения към дърветата. Децата много се влюбват в дърветата, като млади момци.
3.6.1934г.
365. Трите страни на съзнанието, УС , София
Някой път виждали ли сте вие как зимно време се украсяват дърветата с онзи скреж, мязат на злато? Не зная виждали ли сте вие горите, окичени със скреж, със скъпоценни камъни? Но всичко туй след един, два, три дена, всичкото туй богатство трябва да падне. После, като наближава новият живот, обкичват се дърветата с листа и наесен всички тия листа, които седят по дърветата, трябва да изкапят, всичко трябва да изсъхне и отново на другата пролет пак да започнат да изникват, да се появят.
8.7.1934г.
366. Върховният авторитет, УС , София
Това са все методи за възпитание на хората и като обикалям дърветата, аз гледам кои методи успяват.
29.7.1934г.
367. Вътрешният човек,  НБ , София
Мечките не са ли сектанти? Вълците не са ли сектанти? Дърветата, буковите дървета не са ли сектанти? Рибите не са ли сектанти? Все сектанти търпи Господ.
5.8.1934г.
368. Великото в живота, СБ , Витоша
Как мислите, кои от дърветата първи ще усетят любовта на извора? Първи ще усетят любовта на извора ония дървета, които са най-близо до него.
26.8.1934г.
369. Който прави истината,  НБ , София
Но всичките хора, като станат религиозни, казват: „Нас цветя не ни трябват, само за Господа да мислим.“ Че Господ е в цветята! Господ е вътре в изворите, не в този смисъл Той е в дърветата, но Той е в живота на дърветата, не във формата.
31.8.1934г.
370. Перпендикулярни движения,  МОК , София
Как цъфтят дърветата, как се движите, как поглеждате, това са все резултати на човешката мисъл.
2.9.1934г.
371. Доброто семе,  НБ , София
Трябва ми остро желязо.“ Гледам, дърводелецът деля дърветата.
9.9.1934г.
372. Мечът на Духа,  НБ , София
Онези, които не разбират природата, мислят, че дърветата са много глупави.
9.9.1934г.
373. Съшествие на Духа, УС , София
Една цариградска ханъмка не знаела как се прави хляб, тя мислела, че хлябовете растат по дърветата.
17.10.1934г.
374. Богат и сиромах, ООК , София
Защото, ако нашата любов не може да полее дърветата в Божествената градина и те да дадат плод, тогава любовта ни не е в правата посока.
21.10.1934г.
375. Оставете да растат наедно и двете!,  НБ , София
Питам тогава, когато първите хора бяха оставени в райската градина да живеят, кой им готвеше тогава? Ева имаше ли на разположение тенджери, лъжици, вилици, чинии? Не, всичко се готвеше по дърветата. Когато Адам огладнееше, той отиваше да си откъсне по един–два плода от дърветата.
7.11.1934г.
376. Самоотричане, ООК , София
По пътя аз мога да ходя, в градината дърветата могат да се садят, на нивата житото се сее.
11.11.1934г.
377. В царството на Христа и Бога,  НБ , София
Хората отишли в гората да видят какво е станало там и видели, че листата на дърветата окапали, и те били съвършено голи. Като се върнали между хората, казали: Чудно нещо! От нашата декламация и песен листата по дърветата в гората отново изникнаха. Отишли хората да проверят истинността на техните думи и наистина видели, че листата на дърветата изникнали. Питам: Листата на дърветата от декламацията и свиренето на първия поет и музикант певец ли изпаднаха? Или листата на дърветата изникнаха от поезията и песента на вторите поет и певец? Не, при първия случай листата от дърветата окапали, защото вятърът духал и било есен. При втория случай, листата изникнали на дърветата не от декламацията на поета и от свиренето и пеенето на музиканта, но защото било вече пролет.
И единият е кюмюрджия, и другият е кюмюрджия, само че единият изгаря дърветата и прави от тях въглища, а другият преработва въглищата и ги превръща в диамант.
На нашите горящи свещи не могат да узреят плодовете на дърветата. Аз съм за онази светлина, на която зреят плодовете на дърветата.
11.11.1934г.
378. Тънкият конец,  УС , София
Не можете ли да се справите с мечката и с разбойниците и трябва да се катерите по дърветата, за да се спасявате от тях, още има да работите.
Не можете ли да се справите с мечката и с разбойниците и трябва да се катерите по дърветата, за да се спасявате от тях, още има да работите.
7.12.1934г.
379. ПОМНИ ГО,  МОК , София
При всяка моя песен, като пея, дърветата израстват, къщите се съграждат, мъртвите възкръсват. Но има друго едно пеене, при което, като запееш, дърветата изсъхват, къщите се събарят и хората умират.
Когато вляза в природата между дърветата и чувствам аромата на цветята, аз съм в рая.
16.12.1934г.
380. В Ниневия,  УС , София
Наистина, щом молитвите не помагат на човека да се спаси от някакво бедствие, по-добре да се упражнява да се катери по дърветата.
6.1.1935г.
381. И ще доведат всичките ви братя,  НБ , София
Вземете когато ще се строи къща, първо се създават материалите за тази къща: керемидите, дърветата, камъните, а после и цялата къща.
20.1.1935г.
382. Плод стократен,  НБ , София
И затова дърветата са накълцани, осакатени. Дърветата трябва да се пазят грижливо. Сега как се възпитават децата? Не им се обръща внимание на дърветата, на плодните дървета и като влезнат в някоя чужда градина, първата им работа е да се качат на някоя слива или круша и да я обрулят, да чупят клоните ѝ.
30.1.1935г.
383. В нова окраска. Богатството на деня, ООК , София
Аз вечерно време, като излизам между дърветата, виждам нещо.
17.2.1935г.
384. Път към Любовта,  УС , София
Вместо слугата си, той ударил жена си, която била скрита в двора някъде, между дърветата.
20.2.1935г.
385. Изпитите на ученика, ООК , София
И дърветата, и те остаряват.
24.2.1935г.
386. Съучастници в благата,  УС , София
Вятърът вее, клоните на дърветата се люлеят.
386.2 Съучастници в благата ( втори вариант )
Аз минавам в гората и вятърът раздрусва дърветата наоколо. Като минавам покрай дърветата, клонът на някое дърво ме плесне и ми удари една плесница по лицето, че очите ми се отворят, светне ми пред очите.
24.2.1935г.
387. Тогаз се обърнах аз и видях,  НБ , София
Казват: Да не гние поне! Не само това, но те късат даже и от плодовете на дърветата, направо си късат плодове.
3.3.1935г.
388. Насилията под слънцето,  УС , София
388.2 Насилията под слънцето ( втори вариант )
Първо, изкушението е онзи, който насади дърветата, той е изкусителят.
10.3.1935г.
389. И отиде, та се представи,  НБ , София
Дотогава, докато хората се намират в положението на гъсеници, всички листа на дърветата ще страдат. Не може на гъсениците да се проповядва никаква философия, че те не трябва да ядат листата на дърветата. Но щом гъсениците се превърнат в пеперуди, тогава листата на дърветата ще се освободят от страданията си.
15.3.1935г.
390. Най-младият в света,  МОК , София
Тогаз ще се занимаваш с карамфила, с дърветата, 5-10 минути ще се занимаваш с карамфила и всичкото ти неразположение ще изчезне и ще се върнеш ободрен.
390.2 Най-младият в света ( втори вариант )
Тогаз ще се занимаваш с карамфила, с дърветата. 5-10 минути ще се занимаваш с карамфила и всичкото ти неразположение ще изчезне и ще се върнеш ободрен.
22.3.1935г.
391. Да мисли,  МОК , ИБ , София
391.2 Да мисли ( втори вариант )
Щом започнете да мислите добре, правилно, всички тия неща ще се стопят, както снегът се топи. — Какво ще стане тогава с вас? — Вие ще се намерите в естественото положение на цветята и дърветата, които цъфтят, на плодовете, които зреят.
12.4.1935г.
392. Насока отвътре,  МОК , София
Както дърветата, които растат, от тях зависи щастието и животът на онези хора, които живеят върху тях.
5.5.1935г.
393. Четирите елемента,  УС , София
След време непотребните неща ще окапят така, както окапват листата на дърветата и зелената черупка на ореха.
17.5.1935г.
394. Условия и възможности,  МОК , София
Един умрял човек има интерес растенията да го изядат, понеже като го изядат, го изваждат, покачват по листата си отгоре, той минава някъде по дърветата.
394.2 Условие и възможности ( втори вариант )
Един умрял човек има интерес растенията да го изядат; понеже като го изядат, те го изваждат, покачват по листата си отгоре, той минава някъде но дърветата.
14.6.1935г.
395. Аурата - кожата на духовното тяло,  МОК , София
Представете си, че влизам в една градина, дето всичките дървета са изсъхнали, всичките цветя са клюмнали надолу, изсъхнали са и дърветата са повехнали.
21.6.1935г.
396. Ферменти,  МОК , София
Умните хора дават тревога, секат дърветата, може да секат пет-шест дена, може да изгорят 20-30 хиляди декара от гората.
3.7.1935г.
397. Филмът на живота, ООК , София
Откъде е дошла тая мисъл? От дърветата не е дошла.
24.7.1935г.
398. Стар и нов порядък, ООК , София
Стягат краката на ученика с две дървета, двама души вдигат дърветата нагоре, а пък учителят с една пръчка бие по краката.
1.9.1935г.
399. С человечески езици, СБ , РБ , София
Какво трябва да направи този момък? Като гледа, как безгрижно момата чупи клончетата на дърветата, момъкът трябва да й каже: Сбогом! Аз заминавам.
9.10.1935г.
400. Новият начин, ООК , София
Хората винаги изискват дърветата им да раждат повече, за да вземат повече пари.
13.10.1935г.
401. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
Ти като рибарин, ако мислиш да станеш богат, лъжеш се, не може да бъде; ако мислиш като въглищар да гориш дърветата и да станеш богат, няма да бъде; ако мислиш като дерменджия (от) брашно да станеш богат, няма да бъде.
27.10.1935г.
402. Умих се и гледам,  НБ , София
Но има един закон, едно право, което защищава дърветата.
10.11.1935г.
403. Роденото от плътта,  НБ , София
Понеже козите обичат да гризят кората на дърветата, в бъдеще Господ ще пусне овцете в кориите, а козите – в полетата, дето няма растения, няма дървета, няма какво да гризят. Наблюдавали ли сте как козата огризва кората на дърветата? На вас казвам: Не огризвайте корите на вашия живот, както правят козите с кората на дърветата! Да гризиш кората на своя живот, това значи да се самокритикуваш.
24.11.1935г.
404. Бъди доволен,  УС , София
404.2 Доволството ( втори вариант )
Днес и дърветата, и растенията, и животните се жертват за нас. „Какво трябва да правим тогава?“ – Да приемем жертвата им и да благодарим.
24.11.1935г.
405. Закхее, сляз скоро!,  НБ , София
По дърветата крушите трябва да седят, а не хората.
Вие ще кажете, че необходимо е всяка есен листата на дърветата да окапват. Следователно, когато листата на дърветата падат преждевременно, това не е добър признак.
Не, кажи в себе си: Това слънце грее заради мене, птиците хвъркат заради мене, цветята цъвтят заради мене, дърветата растат заради мене, листата се развиват заради мене и т. н.
11.12.1935г.
406. Трите връзки, ООК , София
Ако един ден, Господ ви остави сами да го правите, ако дърветата не ви дават плодове, как ще си я приготвяте? Растенията са по-умни.
22.12.1935г.
407. Да имат живот,  НБ , София
Дърветата могат да си помагат, но след като всичката енергия, всичката сила, която е необходима за развитието им, дойде от слънцето.
22.12.1935г.
408. Котелът и торбата. „Което имам“, УС , София
И растенията предсказват, и бобът предсказва, и дърветата, и листата, и бръмбарчетата, свините предсказват, воловете предсказват, жабите предсказват, птиците показват кога ще се развали времето.
29.12.1935г.
409. Вас ви нарекох приятели,  НБ , София
Ами дърветата, които раждат плодове, не са ли женски? Всеки плод не е ли женски? Маслинките, които калугерите ядат, не са ли женски? Не, чист ум, чисто сърце се изисква от човека.
26.1.1936г.
410. Слуги на Доброто, УС , София
И някои дървета има, като погледнат човека отвисоко, то казва: „Този пигмей тук, какво се движи тук? Аз съм отгоре!“ От дърветата има горделиви дървета. Погледне на другите и казва: „Те само обикалят наоколо, но те нищо не знаят.“ Обаче туй, горделивото дърво, което така гледа, и погледнеш туй, малкото същество – човекът, току дойде с брадвата и казва: „Защо ме обиждаш ти мене?“ Сега тия, малките същества, са обидените, те режат дърветата.
За горделивите дървета ще започнеш да се съдиш, ще защищаваш дърветата.
А всичките други страдания идат от дърветата. Хората се научили да се бият от дърветата.
410.2 Слуги на доброто ( втори вариант )
Съвременните хора се нуждаят от положителна философия, а не от философията на камъните, растенията и дърветата. Какво са постигнали дърветата? – С тях правят къщи, огради и др. Така дърветата научават урока си и придобиват смирение.
19.2.1936г.
411. Лесният и мъчният път, ООК , София
Защото може да мислите, тъй както цъфтят дърветата, без да дадат плод, може да растете.
23.2.1936г.
412. За да бъдете синове,  НБ , София
Къде подслоняват главите си те? Дърветата къде подслоняват главите си? Хората мислят къде да подслонят главите си.
27.3.1936г.
413. Организиране,  МОК , София
Представете си, че хлябовете растат по дърветата, пекат се.
1.4.1936г.
414. Действието на музиката, ООК , София
Хубаво, дърветата от какво остаряват? Животните, и те остаряват.
29.4.1936г.
415. Основната мярка, ООК , София
Ами когато дърветата растат, пущат клони, какво става с тях? А когато дават плодове, какво е? Едновременно имате два процеса: умножение и увеличение.
3.5.1936г.
416. Четирите качества, УС , София
А хората считат, с презрение казват: „Това е дърво.“ Дърветата пред ангелите имат почитание, а пред нас са „дърво“.
416.2 Четирите качества ( втори вариант )
Бог им каза да ядат от всички плодове на дърветата, само от едно дърво да не ядат.
13.9.1936г.
417. Вътрешният говор и вътрешното слушане. Вътрешната мистична връзка, УС , София
417.2 Вътрешна връзка ( втори вариант )
Отчаяни, обезсърчени хора са намирали спокойствие и утеха в горите, между дърветата. Не само дърветата, но и камъните оказват влияние върху човека.
22.9.1936г.
418. Двете полушария, СБ , София
Жена или мъж, това е същество, което ражда, както раждат земята и дърветата.
7.10.1936г.
419. Път, истина и живот, ООК , София
При тия болести, които се зараждат в човека, има малки астрални същества, които влизат в човека и го ядат, както червеите ядат дърветата.
16.10.1936г.
420. Същественото за младите,  МОК , София
Дърветата спущат своите корени дълбоко в почвата и ги използват като помпи.
420.2 Същественото за младите ( втори вариант )
Дърветата, които спущат своите корени в почвата, последните им служат като помпи, изтеглят водата на повърхността.
18.10.1936г.
421. И видях ново небе и нова земя,  НБ , София
Минавате покрай едно дърво, погледнете го отвисоко и казвате: „Дърво е това.“ Вие даже и не помисляте, че имате голяма нужда от дърветата.
3.1.1937г.
422. Реалността в живота,  УС , София
Разбойниците останали изненадани от тая среща и се сгушили между дърветата с желание да си починат и помислят какво да правят по-нататък.
10.1.1937г.
423. Божествената храна,  УС , София
Докато дърветата ви раждат, вие всякога ги посещавате.
423.2 Божествената храна ( втори вариант )
Миналата година, да допуснем че сте дали много плод, но тази година дърветата няма да дадат никакъв плод не принасят.
17.1.1937г.
424. Учение и служение,  УС , София
424.2 Учение и служение на Бога ( втори вариант )
Кой ще проповядва на другите дървета, че трябва да цъфнат? Дърветата никога това не правят.
20.1.1937г.
425. Съработници на Бога, ООК , София
Ако пък са закъснели, ще им кажете: "Идущата година!" А пък в Божествената градина дърветата цъвтят и връзват плод през цялата година, както лимоните.
3.2.1937г.
426. Царството на Духа, ООК , София
Не можем да кажем, че камъните страдат или че дърветата страдат.
Дърветата, които растат в това Божие Царство,
14.2.1937г.
427. Конкурсен изпит,  УС , София
И природата прегорява нещата. – Кога? – Когато е дошло време да ги свали от дърветата.
427.2 Конкурсният изпит ( втори вариант )
Природата когато иска Някои неща, да ги снеме от дърветата, и тя ги прегорява.
21.2.1937г.
428. Ликвидиране и прилагане, УС , София
Ако са още зелени, не водѝ малки деца при дърветата, да не се изкушават.
428.2 Ликвидация със стария живот и приложение на новия ( втори вариант )
И най-после, не води малките деца при дърветата да им показваш незрелите, плодове да не ги туряш в изкушение.
5.3.1937г.
429. Двете течения,  МОК , София
429.2 Двете течения ( втори вариант )
Сдружили се огънят и дърветата. Отдалеч той правил договор с дърветата.
Когато отивали българските помаци да си правят джамия, трябвало да се секат дърветата гората, да не кажат нито една българска дума.
В какво седи постъпката? Ще туриш запалената клечка в дърветата и ще се запалят. Туряш запалената клечка при дърветата, запалят се и въпросът се свършва. Когато всичко е събрано на едно място, щом дърветата са събрани, тогава ще палиш клечката; щом дървата не са събрани, няма да палиш кибритената клечка.
7.3.1937г.
430. В начало Бог създаде небето и земята,  НБ , София
Не можете да бъдете здрави, ако нямате правилни отношения към растенията и към дърветата.
4.4.1937г.
431. Здравото учение,  НБ , София
В тази любов и дърветата, и камъните, и изворите, и водите, и рибите, и птиците, и животните, и всички хора ти стават обични, всички неща ти стават близки до сърцето.
Тогава и дърветата, и камъните, и растенията, и животните, и птиците – всички ще ви поздравяват.
4.4.1937г.
432. Степени на любовта,  УС , София
Това, за което ви говоря, е написано навсякъде: на листата на растенията, на клоните на дърветата, на минералите и кристалите, на звездите, на слънцето.
25.4.1937г.
433. Първата дума,  УС , София
Както за дърветата, които боледуват, така и за лошите хора, се казва, че не са родени на време.
433.2 Първата дума ( втори вариант )
Сега, като седнеш, тия стари станове, като туриш дърветата, с нищелките, бърдото и краката отдолу, то е цяло главоболие, замотаеш главата.
26.5.1937г.
434. Първата песен, ООК , София
В какво седи вината на учениците? Че не се учат. – Виновати са дърветата. За децата, които не учат, виновати са дърветата.
Дойде един и пита, казва: „Да ви посея дърветата?“ Казва: „Тук плодните дървета трябва да ги посеем“.
28.5.1937г.
435. Ценност и морал,  МОК , София
Има ли нещо лошо, ако отстъпиш от позицията? Имаш съображения да не изгубиш, т.е. постепенно заемаш друга позиция. (Чуват се пукания в дърветата.)
30.5.1937г.
436. Елате да разсъждаваме,  НБ , София
Когато видя един художник, който рисува, един работник, който работи, навсякъде, каквото възприемам – мравите, пчелите, дърветата, навсякъде виждам каква разумност има в природата. Ако мисля, че аз се разговарям при тия дървета, които виждате, то не е вярно, за мене дърветата са вече друго нещо.
13.6.1937г.
437. Запалят свещ,  НБ , София
Пеперудата се отличава по това, че тялото ще се смали, тя ще има две крилца и няма да прави пакости по листата и на дърветата.
13.6.1937г.
438. Проводници на любовта,  УС , София
438.2 Проводници на Неговата Любов ( втори вариант )
По някой път аз гледам тук по дърветата, някои дървета са зелени, някои с един клон увиснал по земята; някои имат листа, някои бубулечки са влезнали в клоните във всичките листа и чак до корена.
20.6.1937г.
439. Великoтo малко и великото голямо,  НБ , София
За Адама пък бяха определени дърветата на целия рай.
При това, той така е изрязвал дърветата, че нишките на дървото да падат успоредно със звука, с трептенията на звука.
27.6.1937г.
440. Възлюбете Господа!,  НБ , София
Той е в светлината, в дърветата, в животните.
25.7.1937г.
441. Правилна обхода, СБ , РБ , 7-те езера
Той казва: Ако аз не идвам от време на време да разнасям облаците, да разклащам дърветата и по този начин да препращам соковете им от корените към клоните, не зная, какво би станало с хората на земята. Растенията, дърветата казват: Какво щеше да стане с човека, ако ние бихме изчезнали? Без нас животът е немислим.
441.2 Правилна обхода ( втори вариант )
Той казва: “Ако аз не съм тук, да разнасям облаците, какво ще остане от тези хора?” Дърветата казват: “Ако ние не сме, какво ще остане от тези хора? Без нас светът ще изчезне.” И те имат високо мнение за себе си.
8.8.1937г.
442. Качества на ума, сърцето и тялото, СБ , РБ , 7-те езера
442.2 Качества на умът, сърдцето и тялото ( втори вариант )
Дърветата не растат при суша, а растат при влага.
24.8.1937г.
443. Път за освобождение, СБ , РБ , София
Казвате: Това са мои дървета. – И дърветата не могат да бъдат ваша собственост. – Моята идея. – Идеята не може да бъде собственост на човека.
29.8.1937г.
444. Вътрешна обхода,  УС , София
Ако българин отиде в Англия и види паднали плодове под дърветата, веднага ще ги събере, ще ги издуха малко от праха и ще ги тури в бюфета да узреят. — Защо постъпва така? — Такъв обичай има. Самите англичани минават-заминават край дърветата, виждат нападалите плодове, но не ги събират — нямат такъв обичай.
444.2 Вътрешна обхода ( втори вариант )
И ония българи, които отиват в Америка, в Англия, като видят тия останали плодове под дърветата, ги събират, че ги турят в шкафовете за през зимата.
29.8.1937г.
445. Но Аз ще погледна,  НБ , София
Ще кажете: защо са страданията на дърветата? Тези дървета трябва да им се даде друга форма. Ако страдате като дърветата, за да стане от вас хартия, върху която да се печатат хубави работи, тези страдания са на мястото си, имат смисъл.
Ако носите тази любов в себе си, дето минавате, и дърветата ще ви се покланят и ще ви предлагат от своите плодове.
1.9.1937г.
446. Не нарушавайте свободата, ООК , София
Защото след като запаля дърветата, дърветата оценяват моята запалка, понеже горят.
5.9.1937г.
447. Силният,  УС , София
По-рано тая катеричка се качваше по дърветата, а сега се катери по краката му. – Защо прави така? Какво представя катеричката? – В случая, тя представя човешките желания.
447.2 Силен в света ( втори вариант )
Казвам, тази катерица едно време се е качвала по дърветата, сега се качва по краката на този човек.
5.9.1937г.
448. Той ми е и брат, и сестра, и майка,  НБ , София
Ти можеш да вярваш в сенките, но друго е да вярваш в дърветата.
И тогава ще видиш, че на такова състояние и камъните, и дърветата отговарят, и всичко в природата отговаря.
8.9.1937г.
449. Трите основни неща, ООК , София
Тя образува дърветата.
19.9.1937г.
450. Идете при чистите извори,  НБ , София
Мнозина, като дойдат до космическото състояние, винаги виждат дърветата да горят. И един ден, ако видите дърветата да горят, ще знаете, че във вас се е пробудило космическото съзнание.
19.9.1937г.
451. Любов и приравняване,  УС , София
Кой от вас е направил слънцето? Кой е направил звездите, дърветата, цветята? — Ние говорим за любовта. — Това нищо не значи.
10.10.1937г.
452. Да видят,  УС , София
Всъщност, вярно ли е това? Виждаш дърветата, които отдалеч изглеждат по един начин, а отблизо съвсем други.
10.10.1937г.
453. Подобно е на невод, НБ , София
Ако слухът ви е развит и влезете в една гора, вие ще чуете разнообразните тонове на дърветата там, от които може да се образува цяла мелодия. Когато ние схващаме тоновете на дърветата като шум, като шумолене, това показва, че слухът ни не е добре развит, не може да схваща тоновете. Питам: Какво би било вашето положение, ако бихте чували, че и камъните пеят, и дърветата пеят, и изворите пеят, и вятърът пее, и светлината, която иде от Слънцето, пее? Пеене има навсякъде, но ние виждаме само външната форма на цветовете, например, на червения цвят и не можем да схванем тона, който излиза от този цвят.
27.10.1937г.
454. Мястото на възвишеното и обикновеното в живота, ООК , София
Ако някой ми каже, че съм дръвник, ето какво ще му отговоря: Прав си, защото всичките злини в света произлязоха все от дървото, от дърветата.
10.12.1937г.
455. Измерения, МОК , София
Туй, което виждате в природата, бурите, които регулират дърветата, ако тия регулирания не бяха, не можеха да растат.
26.12.1937г.
456. Имаше някой человек, НБ , София
Като родят дърветата му, той ще ти донесе и на тебе от своите плодове.
31.12.1937г.
457. Дишане, МОК , София
Едната теория поддържа, че млекопитающите в ония, хубавите времена, когато те са се развивали, когато имало богата храна за тях, че като се наядат целият ден спят под дърветата.
2.1.1938г.
458. Доброто и светлината,  УС , София
За нечистите места е добре, но за вас не е добре. – Де да хвърляме тази вода? – На цветята, на дърветата, но в никой случай, дето минават хора, или на нечисти места.
7.1.1938г.
459. Бъдете щедри,  МОК , София
Както вятърът, който иде да разклаща дърветата, да подобри тяхното кръвообращение, така са и страданията за вас.
9.1.1938г.
460. И пак се наведе на земята,  НБ , София
Пък и дърветата няма да имат никакви плодове.
14.1.1938г.
461. Противоречията в живота,  МОК , София
Може много лесно да докажем как прогресират дърветата.
13.2.1938г.
462. Станете вие, които спите!,  НБ , София
Ти в огъня няма какво да примиряваш дърветата, които горят.
18.2.1938г.
463. Програмата в живота,  МОК , София
Как бихте се изразили музикално, ако пеете? Как ще изразите тези думи: „Изворът извира, реката тече, бреговете мие, тревите растат, дърветата се развиват, цветята и плодовете завръзват и на човека храна дават“.
20.2.1938г.
464. Да ми бъде ученик,  НБ , София
Цъфтят дърветата, ще ги гледаш.
Трябва да ви се отворят ушите да видите какво пеене има, когато дърветата цъфтят, какво пеене има в дървото вътре.
25.2.1938г.
465. Обич и любов,  МОК , София
Нали и в природата е така? Като дойде жълтият цвят, започва да снема хубавите прекрасни украшения на дърветата, техните листа капят.
27.2.1938г.
466. Единство в живота,  УС , София
Децата се радват на дърветата.
3.4.1938г.
467. Няма да ожаднее,  НБ , София
Мечката дойде до дърветата и аз му показвам мечката и мечката навела глава, хич не ни вижда.
3.4.1938г.
468. Под тебе и над тебе,  УС , София
Наистина, листата, цветовете и плодовете на дърветата окапват, клоните и корените пък изсъхват.
20.4.1938г.
469. Беззаветна благодарност, ООК , София
Благодарете за дърветата, че ги виждате, благодарете за цветята, че цъфнали.
24.4.1938г.
470. Даде ми се всяка власт,  УС , София
Което дърво да извикат днес да послужи за разпъването на Христос, непременно ще се откаже. – Защо горят дърветата? – По единствената причина, че послужиха за разпъването на Христос.
4.5.1938г.
471. Музикална любов, ООК , София
Ще ида при дърветата. Ако сте между дърветата, как ще пеете? Вземете друго.
22.5.1938г.
472. Да бъде речта ви: ей, ей, не, не,  НБ , София
Аз съм за една война, която дава право на буболечиците, на птиците, на рибите, на гущерите, на дърветата, на растенията.
29.5.1938г.
473. Всичко е възможно,  НБ , София
Казвате понякой път, че дърветата мислят, но не като хората.
Вижте цялото органическо царство, изсичат дърветата, изгарят, страдания имат.
19.6.1938г.
474. Три фази,  НБ , София
И в дърветата има омраза. Като се скарат дърветата, като умрат 20–30 листа, ще се примирят.
26.6.1938г.
475. И прослави Бога,  НБ , София
Когато така схващаме, и дърветата говорят, и бръмбарите говорят.
29.6.1938г.
476. Основа на здравето, ООК , София
Всяко съприкосновение вие се допирате до дърветата или камъните.
3.8.1938г.
477. Който има уши, нека слуша, СБ , РБ , 7-те езера
Вслушвайте се в гласа, в езика на цветята, на тревите, на дърветата, на птиците и на животните.
7.8.1938г.
478. Нови пътища, СБ , РБ , 7-те езера
В Божествения свят на всяко време можете да намирате плодове на дърветата.
26.8.1938г.
479. Великият подтик, СБ , РБ , София
Растенията, дърветата са били също така предметно учение за него.
4.9.1938г.
480. Просете, търсете и хлопайте,  НБ , София
Като се облечеш с тази рокля, първо се облечи за Господа, после се облечи за Слънцето, за вятъра, за водата, за цветята, за дърветата, за животните и т. н.
18.9.1938г.
481. Да Му служим без страх,  НБ , София
Какво ще бъде твоето положение тогава? Ще кажеш: „Господи, прати ме на земята, да ида на земята, да посадя доброто, да се не крият дърветата от мене.“ Казват: Нас ни е срам от един човек, който не е направил едно добро.
22.9.1938г.
482. Отче наш, СБ , РБ , София
Весела е пролетта! На 22 септември цялата растителност повяхва, листата на дърветата пожълтяват и окапват.
28.9.1938г.
483. Закони на Любовта, ООК , София
Когато сянката на някой човек те целуне, вярно ли е? Така не целувате ли и сянките на дърветата? Всички се занимавате с неща, които не са реални.
2.10.1938г.
484. Любовта дава живот,  НБ , София
Златото може да расте, както растат ябълките и крушите по дърветата.
30.10.1938г.
485. Силата на човека, УС , София
Огънят, който е горял, като изгасне, дърветата стават черни.
6.11.1938г.
486. В името Божие,  НБ , София
Дърветата в рая не се размножават, както тук на земята.
6.11.1938г.
487. Всичко е за добро, УС , София
Та казвам: Важното за дърветата е костилките да израснат, а важното за нас е, ние искаме сега, да не се развалят плодовете, всякога да останат пресни.
25.11.1938г.
488. Стани ти, който спиш!,  МОК , София
Каква е разликата между една машина, която се движи и една, която стои? Каква е разликата между едно дърво, което цъфнало и окапали цветовете, без да завържат плод и едно дърво, което завързало плод, и в края имате узрели плодове? Грамадна разлика има между дърветата, които имат плодове и които нямат никакви плодове.
7.12.1938г.
489. Спокойно сърдце, ООК , София
Сега гледам казвате: „Как Господ ни е събрал около Учителя?“ Как ви е събрал? Като дърветата ли? Като рибите ли? Като птиците ли? Като млекопитающите ли? Като червеите? Или като жълтите хора, или като белите хора, или като хората от шестата раса? Като светещите хора или като добри и разумни хора? Аз бих желал да ви е събрал Господ като добри и разумни хора.
11.12.1938г.
490. Закон на вярата,  НБ , София
Като говоря за дърветата, аз имам предвид тази форма, в която днес ги виждаме. Има времена, когато съзнанието на дърветата е пробудено и тогава те могат да обичат така, както и хората обичат.
28.12.1938г.
491. Физически, духовни и умствени нужди, ООК , София
Да минеш през хубави градини, дърветата да са израстнали, да минеш при бистри реки, да хвъркаш.
1.1.1939г.
492. Малкият брат,  ИБ , София
Със зурлите си те разораваха земята, като посаждаха семената на дърветата. Като падало някое семе от дърветата, чрез зурлите си едни от свинете правели дупки в земята, а други — заравяли падналото семе.
Значи, дърветата израснаха благодарение на свинете.
8.1.1939г.
493. Посрещането на Господа,  УС , София
Аз правя едно сравнение: пролетно време дърветата се окичват хубаво, а зимно време листата окапват.
15.1.1939г.
494. Година на работа,  УС , София
Истинският градинар посажда дърветата, а пък онзи, който не е градинар, ще изсече дървото.
Има доста крачка, качва се по дърветата, яде листа, прави пакости.
18.1.1939г.
495. Най-малкото и най-голямото, ООК , София
Разсъждавам: Мравите имат форма, дърветата имат форма, камъните имат форма – несъвършена форма.
1.2.1939г.
496. Постъпвайте съвършено!, ООК , София
Пък то тия хора ни изпосякоха, обраха ни.“ Дойде някой проповедник, на дърветата казва: „Ще мълчите, нищо няма да казвате, ще се учите на щедрост.
12.2.1939г.
497. Жената самарянка,  НБ , София
Това са сладките плодове на дърветата.
15.2.1939г.
498. Правилни схващания и правилен живот, ООК , София
След като пеем за дърветата, и ни стане приятно, ябълката която ме слуша, след като съм пял, че не се харесвам и мисля, че публиката ще ме хареса, аз съм на крив път.
19.2.1939г.
499. Благо и блаженство,  УС , София
И ако искате да се избавите от тези присаждания, тогаз не осакатявайте дърветата.
5.3.1939г.
500. Зрелостният изпит,  УС , София
Защо светиите ходиха из горите? Светиите ходеха там да се учат от дърветата да не бъбрят. Дърветата показват колко е ценно мълчанието.
24.3.1939г.
501. Благоприятни и неблагоприятни условия,  МОК , София
От този дъжд дърветата се радват, а ти плачеш.
9.4.1939г.
502. Ставане, оживяване и възкресение,  НБ , София
След като изпочупи дърветата и изплаши хората, той преминава, но кажете ми, какво носи един гръм със себе. си? В света има страшни гръмотевици и гърмове.
26.4.1939г.
503. Симфония на щастието, ООК , София
Той казва: „Отвън е студено, дърветата са голи, камъните са твърди, неща неинтересни.“ Този не е хубав, онзи не е хубав.
14.5.1939г.
504. Ценността на вашата душа,  УС , София
А като ги видях дърветата – всички окастрени, и знаете ли как? Някои ме питат: Учителю, защо не взеха по-хубави фиданки, ами такива кълцани? Понеже в цяла България дето има братя, те ги давали и всичките ги окастрили.
24.5.1939г.
505. Музикална задача, ООК , София
Дърветата замязват на човешките мисли.
14.6.1939г.
506. Езикът на седемте тона, ООК , София
Турете сега за всеки един милиметър по хиляда километра, защото така е в ума на дърветата.
25.6.1939г.
507. С човешки и ангелски езици,  НБ , София
Питам онази, младата мома, защо се жени? Вие задали ли сте си този въпрос, или младият момък защо се жени? Казвате: „Не може да се не жени.“ Питам: Дърветата женят ли се? Мъжките и женските дървета са по на 400 километра далече, пишат си писма.
19.7.1939г.
508. Основни правила на хигиената, СБ , РБ , 7-те езера
Тя ще вземе чиста чиния и ще я напълни със зрели, сладки плодове от дърветата.
2.8.1939г.
509. Умен, добър и силен, СБ , РБ , 7-те езера
509.2 Умен, добър и силен ( втори вариант )
Гледам, че те ходят по дърветата, там има някои боровинки, зрънца и тях ядат.
12.8.1939г.
510. Опознаване, СБ , РБ , 7-те езера
Значи, когато се вършат престъпления, дърветата изсъхват; когато се вършат добри дела в света, изсъхналите дървета оживяват.
510.2 Опознаване ( втори вариант )
Значи когато дърветата изсъхват, престъпления се вършат. Когато дърветата израсват, добро се върши в света.
19.8.1939г.
511. Новораждане, СБ , РБ , 7-те езера
511.2 Новораждане ( втори вариант )
И за това писал една теза: “Не вярвайте в дърветата, които рано цъфтят.” Но дренът, тези дренки, имат едно лечебно свойство.
3.9.1939г.
512. Законът на сегашният човек,  НБ , София
Та казвам: Когато слънцето грее, земята се пробужда, изворите текат, цветята цъфтят, дърветата дават своя плод… /Из книгата „Учителят говори“./ Тази книга е предговор на нещо друго.
Дърветата и растенията цъфтят благодарение на онази Любов, която съществува между Бога и човешката душа.
Тя се занимаваше с градината, разглеждаше дърветата, но не можа да разбере смисъла и значението на всяко едно от тях.
27.9.1939г.
513. Единственото богатство, ООК , София
И благодарение на лошия живот дърветата раждат.
513.2 Единственото богатство ( втори вариант )
И благодарение на лошия живот, дърветата раждат.
15.10.1939г.
514. Слуги на Божествения ум и на Божественото сърце,  УС , София
Ние хората на земята, нямаме право за нищо да се сърдим, понеже ако се сравним с дърветата, с животните, най-високо надарените същества, това са хората.
1.11.1939г.
515. Оценка на Божествената Любов, ООК , София
Ходи по дърветата, инспектира дърветата дали има червеи в тях.
Аз виждам, че тук има някои паразити по дърветата. И каквото намеря, изваждам го навън от дърветата. Чистя ги.“ Вие казвате: „Това е кълвач.“ Но в дадения случай кое е по-хубаво: сврака ли да бъдеш или кълвач? Ако е за дърветата, по-добре е да бъдеш кълвач.
515.2 Оценяване на Божествената Любов ( втори вариант )
Ходи по дърветата, инспектира дърветата дали има червеи в тях.
Аз виждам, че тук има много паразити по дърветата. И каквото намеря, изваждам го навън от дърветата. Но в дадения случай кое е по-хубаво: сврака ли да бъдеш или кълвач? Ако е за дърветата, по-добре е да бъдеш кълвач.
8.11.1939г.
516. Правилно възприемане и правилно даване, ООК , София
Ако дойдат духовете, които живеят в дърветата, ще кажат: „Слушай, ти ще посееш семката в земята.“ Други ще дойдат и ще кажат: „Това жито ще го смелиш и ще го продадеш.“ Ще дойдат други и ще те учат на друго; други ще дойдат и ще ти кажат: „Не само с хляб ще живееш.“ Може ли човек и без храна? Може, разбира се.
Тя вече наближава дърветата.
15.11.1939г.
517. Към свобода!, ООК , София
Тази маймуна е ходила през гората по дърветата, качвала се е на това дърво, на онова дърво и късала плодове.
517.2 Към свобода! ( втори вариант )
Тази маймуна е ходела през гората по дърветата, качвала се е на това дърво и е късала плодове.
17.11.1939г.
518. Разумни отношения,  МОК , София
От сутринта, като станете, до обед колко часа има? Да вземем най-хубавото време – май, когато вече цъфтят цветята, дърветата, имате най-хубавото разположение, в колко часа изгрява слънцето през май в умерените пояси? Ако е на двайсет и втори март, изгрява в шест часа.
19.11.1939г.
519. Жена кога ражда,  НБ , София
А да отидеш в гората да се обмениш с дърветата, това не може. Ако ме срещне някой и ме види как поставям гърба си на дърветата, ще ми се смее. Питат ли ви какво правите в гората, ще кажете, че се облягате на дърветата, за да си починете.
24.11.1939г.
520. Психологически синтез,  МОК , София
За бъдеще истинският певец ще пее не на хората, той ще пее на дърветата. Учителят му казва: „Иди пей на хората.“ „Не ме слушат.“ „Ако хората не те слушат, иди пей на дърветата. Дърветата са най-добрата публика, ще те слушат.“ Той отишъл и пял на дърветата. След това дошъл един голям вятър, зашумели дърветата: „Шу-шу-шу.“ „Това е ръкопляскането – казал учителят му. – То е ръкопляскането на вятъра. Дърветата се въодушевяват от твоето пеене.“ Първият път като отишъл, имало шу-шу-шу. Учителят казал, че дърветата мислят: „Този човек веднъж пя на нас, ние само казахме шу-шу-шу, не го нахранихме, нищо не му платихме.“ Сега дърветата започнали да мислят какво да направят с този певец, който за пръв път дошъл на дърветата да дава концерт. Върнал се той при учителя си и му казал, че дърветата му викат: „Браво, браво, браво!“
След като викат дърветата браво, какво придоби певецът? Най-първо, имаше шу-шу-шу, после мълчание, а сега – браво.
Казвам, докато не държите четвърти концерт на дърветата, старецът няма да дойде.
Като идвате при дърветата, първо ще има шу-шу-шу, ще има мълчание, браво и най-после – нектар. Ще напишете тази поезия и ще я издекламирате музикално на дърветата един път, втори път, трети път, четвърти път, докато дойде дядото. (Учителят настройва цигулката си.)
3.12.1939г.
521. Което знаем,  НБ , София
Природата сваля плодовете от дърветата на земята и те ги намират, без да се изправят на краката си.
Ти никога не можеш да имаш плод, ако сам не си сял дърветата. Като израснат дърветата, които си посадил, и дадат плодове, ти ще се усмихнеш и [те] ще ти кажат: „Господарю, благодарим ти, че си ни посадил, че си ни дал възможност да поживеем няколко години на Земята.
7.1.1940г.
522. Познаване на великото,  НБ , София
Че, ако овцата не се жертвува за нас, ние ще можем ли да живеем? Ако плодните дървета не се жертвуват за нас, ние ще можем ли да живеем? Ако дърветата не се жертвуваха за нас, да ги горим и да се ползуваме от тяхната топлина, какво щеше да стане с нас? Ако въздухът, водата, светлината не се жертвуваха за нас, какво щеше да бъде нашето положение?
14.1.1940г.
523. Служение на Бога,  УС , София
Тия деца бяха като тия катерици, които ходят да си вземат орехи по дърветата.
Една тръгнала с мене, тича, напред, качва се по дърветата, връща се, пак пред мене тича.
28.1.1940г.
524. Един ден,  УС , София
Вие нямате такъв един опит, цял ден да не ти се наруши мирът от сутринта като изгрее слънцето, като погледнеш слънцето, облаците, като погледнеш дърветата, като погледнеш хората, да не ти се наруши мирът, целия ден да си в рая.
4.2.1940г.
525. Светлината на Любовта,  НБ , София
Ако им кажеш, че дърветата говорят, те вярват, че говорят.
23.2.1940г.
526. Разумни основи,  МОК , София
Ще дойда до едно дърво, ще се завъртя, ще заобикалям дърветата. По ритъм ще ходя, ще обикалям дърветата. (Учителят пее с гърлото само и прави ритмични движения, като че отива до едно дърво, обикаля го, отива с ритмични стъпки до друго, и него заобикаля.) В живота такива форми има.
25.2.1940г.
527. Обичайте и радвайте се!,  УС , София
Носете истината, ще ви обичат и тук и горе, където и да идете, като носите истината, всички ще ви обичат – и дърветата ще ви обичат, и растенията ще ви обичат, и животните ще ви обичат, и въздухът, и слънцето ще ви обичат, всички ще ви обичат.
3.3.1940г.
528. Нови пътища,  УС , София
Всяка душа, останала в тази форма, казва: „Нас повече от това не ни трябва.“ Дърветата са много горделиви. Понеже са доста учени дърветата.
24.3.1940г.
529. Връзвайте и развързвайте!,  НБ , София
Ония плодове, които ги ядем от дърветата, ако ти си извършил волята Божия, ако имаш любов в душата си, ако имаш любов към ближните си, към всички, отвориш и нещо от себе си дадеш, тогава тия плодове като изядеш, веднага [ще] те благослови.
31.3.1940г.
530. И Петър се грееше,  НБ , София
Той е дошъл между дърветата да направи една разходка и да им държи една педагогическа лекция. Казвате: „Отде дойде този вятър?“ Вятърът учи дърветата, той им държи педагогическа лекция, че трябва да работят и добре да работят.
17.4.1940г.
531. Отворената врата, ООК , София
Виждам, листата на дърветата изсъхнали, казвам: „Тя не знае да пее.“ Вие може да познаете дали вие ще станете певец или не.
5.5.1940г.
532. Математическо отношение и геометрическо положение,  НБ , София
Дърветата дават плодове – добре е. Дърветата не дават плодове – добре е.
22.5.1940г.
533. Три вида любов, ООК , София
Дърветата са отлични философи на мълчанието.
2.6.1940г.
534. Бог е истинен,  НБ , София
Мислим, че дърветата мълчат, пък те са най-приказливите.
С тези бинокли се наблюдават дърветата много добре.
7.6.1940г.
535. Неподвижна точка,  МОК , София
Как ще го напишеш? „В 1940 година през месец май на десето число ние се запознахме с този камък и в знак на приятелство си оставям моята картичка за спомен.“ Ще турите едно изречение: „Пазете свещено приятелството на вашите приятели.“ Кой как мине, ще чете и ще каже: „Много хубаво изречение.“ Сега такова познанство имате ли някъде? Аз съм виждал познанство по дърветата.
9.6.1940г.
536. Нови и стари неща,  УС , София
Но представи си, че си в една гора, с твоята пълна кесия, какво ще те ползува? При хората дето има хлебари, зарзаватчии, дрехари, всичко можеш да направиш, но в гората между дърветата, какво те ползуват твоите пари?
16.6.1940г.
537. Становище на живота,  НБ , София
Какво щеше да стане с мене, ако тя беше един голям плод, като диня?“ Не желайте плодовете на дърветата да бъдат големи.
26.6.1940г.
538. Бъдете яки!, ООК , София
Децата, като минават покрай някоя градина с хубави плодни дървета, те вървят около градината и поглеждат дърветата.
7.7.1940г.
539. Светлина, топлина и сила,  НБ , София
Ние мислим, че дърветата не са интелигентни, че не са разумни. Това е наше субективно схващане; всъщност дърветата са същества, които помагат за нашето щастие.
23.7.1940г.
540. Правила на Любовта, СБ , РБ , Мусала
Благодарете на дърветата, които се жертват за вас.
28.7.1940г.
541. Вечно обновяване, СБ , РБ , УС , София
Какъв смисъл има, че някой употребил много вода за пране, а не опрал дрехите си добре? Какъв смисъл има да поливате дърветата с много вода, без да получите плод? Ще кажете, че на физическия свят съществуват някакви аномалии.
4.8.1940г.
542. Стотникът, СБ , РБ , София
Ако беше родила едно слабо, хилаво дете, щеше ли да има сила то да ходи тук-там, да краде, да убива? Майката е вложила в това дете толкова енергия, толкова здраве, че от изобилие на сили в себе си започнало да къса главите на мухите, на кокошките, да краде плодове от дърветата и т.н.
11.8.1940г.
543. Да имате любов, СБ , РБ , София
Не, тя ще дойде от животните, от растенията, от дърветата, от камъните.
25.8.1940г.
544. Двете царства, СБ , РБ , София
Точилото остри ножовете, а ножът и брадвата секат дърветата.
11.9.1940г.
545. За дишането, ООК , София
Дърветата, и те остаряват.
15.9.1940г.
546. Любов в трите свята, СБ , РБ , УС , София
Първоначално на земята са съществували само растения и дървета и всички са мислели, че само дърветата трябва да съществуват.
22.9.1940г.
547. Връзка между Бога и човека, СБ , РБ , УС , София
То е все едно да проповядвате на дърветата за любовта.
27.9.1940г.
548. Най-лесното,  МОК , София
Развъждате гъсеници – справедлив сте към гъсениците, но сте несправедлив към дърветата, ще изпоядат листата им.
6.10.1940г.
549. Като роди дете,  НБ , София
Ако влезете в една гора, ще забележите един шум, който се дига от дърветата. Виждаме, че има война, като се бият дърветата, долу падат листа. Вятърът е крив, но и дърветата са криви.
Причината, когато падат листата на дърветата, не е в дърветата.
6.10.1940г.
550. Работа за цялото,  УС , София
Ако работиш за Бога и дърветата и водите, всичко ще работи за тебе.
9.10.1940г.
551. Една седмица въ рая, ООК , София
Ако бурята е по-силна – разклаща дърветата, подобрява кръвообращението.
551.2 Една седмица въ рая ( втори вариант )
Ако бурята е по-силна – разклаща дърветата, подобрява кръвообращението.
13.10.1940г.
552. Самоотричане,  УС , София
Търговецът се тревожи за стоката си, овчарят – за овцете си, градинарят за дърветата си, майката за децата си, учителят – за учениците си, господарят – за слугите си, навсякъде има тревоги.
30.10.1940г.
553. Дете, възрастенъ и старъ, ООК , София
А то е нѣкой глупавъ волъ – само се трие около тебе, както се триятъ около дърветата.
553.2 Дете, възрастен и стар ( втори вариант )
Ти по някой път чувстваш умрелите (и) казваш: „Някой дявол е дошъл.“ А то е някой глупав вол – само се трие около тебе както се трият около дърветата.
3.11.1940г.
554. По образ и подобие,  НБ , София
Онези умрелите листа на дърветата, които падат под корените, нали остават всичкото си богатство.
6.11.1940г.
555. Три седмици, ООК , София
Помисли си за небето, за цвѣтята, за дърветата, за всичкитѣ хора.
555.2 Три седмици ( втори вариант )
Помисли си за небето, за цветята, за дърветата, за всичките хора.
20.11.1940г.
556. Усилвайте връзката, ООК , София
Когато си човѣкъ, поне на свѣтъ да ходишъ, да не правишъ пакость на дърветата.
Погледнете небето, погледнете звездитѣ, дърветата, нѣкои животни – намѣрете добрата страна.
556.2 Усилвайте връзката ( втори вариант )
Когато си човек, поне на свят да ходиш, да не правиш пакост на дърветата.
Погледнете небето, погледнете звездите, дърветата, някои животни – намерете добрата страна.
1.12.1940г.
557. Старото и новото,  НБ , София
Да благодариш на Бога за дърветата, за зайците, за комарите, за мухите, за всичко, каквото съществува в света, да благодариш.
11.12.1940г.
558. Единствената свобода, ООК , София
Все-таки, ако обича човѣкъ дърветата, тѣ сѫ първитѣ пионери, които изучаватъ живота и дългия животъ.
558.2 Единствената свобода ( втори вариант )
Все-таки, ако обича човек дърветата, те са първите пионери, които изучават живота и дългия живот.
15.12.1940г.
559. Едно ви недостига,  НБ , София
Най-първо светията изучава дърветата, иска да живее дълъг живот; изучава как живеят, как са доволни и малките и големите растения.
29.12.1940г.
560. Божествена мярка,  УС , София
Майката е вложила в това дете толкова енергия, толкова здраве, че от изобилие на сила в себе си започнало да къса главите на мухите, на кокошките, да краде плодове от дърветата и т.н.
1.1.1941г.
561. Съработници, ООК , София
Следователно: дърветата се запознаватъ съ хората чрезъ плодоветѣ, цвѣтята се запознаватъ съ хората чрезъ уханието си, пчелитѣ се запознаватъ съ хората чрезъ меда си.
Даватъ ви работа, плодове ви даватъ дърветата – пакъ сте недоволни.
561.2 Съработници ( втори вариант )
Следователно: дърветата се запознават с хората чрез плодовете, цветята се запознават с хората чрез уханието си, пчелите се запознават с хората чрез меда си.
Дават ви работа, плодове ви дават дърветата – пак сте недоволни.
5.1.1941г.
562. Дева зачна,  НБ , София
Вземете онзи ботаник, който изучавал дърветата.
8.1.1941г.
563. Ще ви бѫде, ООК , София
Когато дърветата цъвтятъ, тѣ пѣятъ най-хубавата музика. Цъвтенето на дърветата показва най-ниската любовь, която сѫществува въ свѣта.
563.2 Ще ви бъде ( втори вариант )
Когато дърветата цъфтят, те пеят най-хубавата музика. Цъфтенето на дърветата показва най-ниската любов, която съществува в света.
12.1.1941г.
564. Голямата радост,  НБ , София
Така са свързани растенията, дърветата с хората, че някога, когато се отсече едно дърво, един човек умира.
2.2.1941г.
565. Любов и безлюбие, НБ , София
Тя трае една секунда, една минута, две–три минути и после изчезва, заминава си, тъй както огънят като изгори, къде отиват дърветата? Често тази топлина се носи из въздуха, димът и той отива някъде и от всичките предмети, които са горяли, остава само малко пепел.
Камъните са така наредени, както е любовта на хората, така и дърветата растат.
7.2.1941г.
566. Голямата привилегия,  МОК , София
Ще пораздуха дърветата, ще подобри кръвообращението им.
9.2.1941г.
567. Най-светлият път,  УС , София
На цветята, на дърветата, на кокошките, на всичко трябва да повърнеш живота.
16.2.1941г.
568. Да не оскудее твоята вяра,  НБ , София
Че каква нужда имаме ние от комарите? Каква нужда имаме от жабите? Каква нужда имаме от змиите? Каква нужда имаме от плъховете, от мишките? Каква нужда имаме от тия червейчетата, които ходят по дърветата на всякъде? Каква нужда имаме от микробите, които образуват всичките болести? Каква нужда имаме от холерните бацили? Комарите – това са една комарска култура в миналото, която приложила правилата на комарската култура, която донесла ред противоречия.
Да проповядвам на дърветата, че ще бъдат щастливи, когато има сечене, няма да бъде.
Дърветата – виждам – се усмихват и те казват: Имате бъдаще.
23.2.1941г.
569. Малката любов,  УС , София
Хубаво е да слушаме дърветата, като говорят за любовта.
14.3.1941г.
570. Силното число,  МОК , София
Затуй всичките котки бягат, по дърветата се качват.
16.3.1941г.
571. Божествена книга,  УС , София
Благодарение на дърветата, благодарение на цветята, на тревичките, на всичките неща, на птиците с всичките неща, с които Бог ни е заобиколил, във всичко това Бог се изявява.
16.3.1941г.
572. Което излиза из устата,  НБ , София
Ако е за търпение, ще научите това търпение от дърветата.
Едно време той се качваше по дърветата, а сега той има пушка, ще ѝ тегли един куршум.
2.4.1941г.
573. Музика и здраве, ООК , София
Дърветата растатъ по любовь.
Ако за една година бихте направили единъ опитъ, тукъ болести по дърветата, нѣкои дървета сѫ болни, понеже не се пѣе, музика нѣма. Ако има музика, всички паразити, които има по дърветата, ще си идатъ.
573.2 Музика и здраве ( втори вариант )
Дърветата растат по любов.
Дърветата растат по любов.
Ако за една година бихте направили един опит, тук болести по дърветата, някои дървета са болни, понеже не се пее, музика няма. Ако има музика, всички паразити, които има по дърветата, ще си идат.
13.4.1941г.
574. Новото откровение,  НБ , София
Преди години, когато дърветата се радваха на хубави климатически условия, стана такава промяна, че цялото растително царство го събориха.
13.4.1941г.
575. Трите придобивки,  УС , София
Ще Го обичаме в дърветата, в цветята, в слънцето, навсякъде като Го видим, ще се радваме.
23.4.1941г.
576. Самовъзпитание, ООК , София
Цвѣтята ще цъвнатъ, дърветата ще се полѣятъ, ще раждатъ хубави плодове“.
576.2 Самовъзпитание ( втори вариант )
Цветята ще цъфнат, дърветата ще се полеят, ще раждат хубави плодове”.
7.5.1941г.
577. Ще направимъ жилище, ООК , София
Вѣтърътъ като разклаща листата, като разклаща дървото – дърветата се ползуватъ.
577.2 Ще направим жилище ( втори вариант )
Вятърът като разклаща листата, като разклаща дървото – дърветата се ползуват.
25.5.1941г.
578. Съкровището на човека,  НБ , София
Знайте, че когато дърветата много раждат, то е изтощаване на живота.
15.6.1941г.
579. Да просветнат,  УС , София
Струва ми се, че дърветата не са намясто, камъните не са намясто – само коригира.
29.6.1941г.
580. И рече им,  НБ , София
Ако всичките треви растяха като дърветата, тогава какво разнообразие щеше да има? Малкото е намясто.
6.7.1941г.
581. Три възгледа,  НБ , София
Според мене дърветата мислят.
Всичките животни да ги събереш и да ги слееш, и дърветата да ги събереш, едва ли ще направиш един учен човек като вас – и в най-долната степен.
Дърветата се мъчеха за човека.
9.7.1941г.
582. Невидимитѣ погрѣшки, ООК , София
Питамъ: Какво преобразувание ти правишъ въ себе си? То е преобразуванието, както дърветата.
582.2 Невидимите погрешки ( втори вариант )
Питам: Какво преобразувание ти правиш в себе си? То е преобразуванието, както дърветата.
13.7.1941г.
583. Вер Аллах – да даде Господ,  УС , София
Вземете пример, вие минавате някой път, когато дърветата са цъфнали.
25.8.1941г.
584. Тя иде, СБ , София
Растенията, дърветата са най-чистите и невинни същества в света.
31.8.1941г.
585. Предназначението на човека, НБ , СБ , София
Дърветата познават кои са добри хора.
585.2 Предназначението на човека ( втори вариант )
Дърветата познават кои са добри хора.
31.8.1941г.
586. Служение с Любов, СБ , УС , София
Между тревите, цветята и дърветата се явява спор, всяко растение иска да израсте по-високо, другите да не му отнемат нужната светлина.
Той се бори не само с косите на хората, но и с дърветата, и с животните. Вземе тояга и започне да удря дърветата едно след друго, заставя ги да работят, да не стоят на едно място.
Бог слиза между хората, забива ги като клин в дърветата и оправя света.
586.2 С любов ( втори вариант )
Той служи като средство за разцепване на дърветата.
7.9.1941г.
587. Възелът,  НБ , София
Когато хората напуснаха своето отечество, дърветата оставиха наследници.
Вълкът и други животни виждат нощем, бухалите виждат своите жертви в дърветата.
587.2 *** (Беседата няма посочено заглавие) ( втори вариант )
Когато хората напуснаха своето отечество, дърветата оставиха наследници.
Даже има хора, които вечерно време виждат как животните, вълкът и други животни виждат нещо, бухалите виждат своите жертви в дърветата.
7.9.1941г.
588. Което не е, УС , СБ , София
Тя го пита: „Къде беше, мама?“ – „Около плета на съседната овощна градина.“ Всъщност, детето е било в градината на съседа, качвало се е по дърветата, брало е ябълки.
14.9.1941г.
589. Двама или трима, СБ , НБ , София
В едно отношение дърветата са много умни.
Ти казваш: „Птиците мене не ме интересуват, вятърът не ме интересува, дърветата не ме интересуват.“ Интересуват те само вътрешните тревоги, само за тях мислиш, съсредоточаваш вниманието си навътре, не навън.
589.2 Двама или трима ( втори вариант )
В едно отношение дърветата са много умни.
Ти казваш: „Птиците мене не ме интересуват, вятърът не ме интересува, дърветата не ме интересуват.“ Интересуват те само вътрешните тревоги, само за тях мислиш, съсредоточаваш вниманието си навътре, не навън.
Така се мисли и за дърветата, за растенията, за животните.
21.9.1941г.
590. Любов, знание и сила, СБ , НБ , София
590.2 Любов, знание и сила ( втори вариант )
Колкото земята е родила дърветата и растенията, толкова и жената ражда. Земята отглежда само дърветата, но не ги ражда.
22.9.1941г.
591. От север към юг, СБ , София
През това време то весели хората, весели цветята, дърветата и тревите, направи много услуги и като свърши работата си, приготви се за заминаване.
Той ходи между дърветата, разхожда се и се чувства доволен и щастлив, че трудът му е възнаграден.
Той си мисли, че дърветата са негови, че ги е заградил за тяхно благо. Детето мисли, че дърветата са на Бога и няма защо да иска позволение да си откъсне две–три ябълки.
1.10.1941г.
592. Буден ум и будно сърце, ООК , София
Вятърът ми казва: нагоре нависоко не може да вървя, трябва да заобиколя, трябва да се науча да не вървя направо като клин, да цепя дърветата, но да се завъртя малко.
Ние сме толкова свободни, колкото дърветата.
5.10.1941г.
593. Последното добро,  УС , София
От мене зависи това, нека седят дърветата, каквито са.
8.10.1941г.
594. Малкият подтик, ООК , София
Като дойде вятър, как се покланят дърветата – ако не, ще го скърши дървото.
17.10.1941г.
595. Основният тон,  МОК , София
Тъй щото музикантите като свирят на дърветата, раждат повече, по-хубави, по-изящни, по-красиви стават плодовете, те ще имат по-голяма цена.
19.10.1941г.
596. От Неговите ученици,  НБ , София
Ако имате любов да възлюбите, дърветата ще дават повече круши, повече ябълки.
22.10.1941г.
597. Положителна мисъл, ООК , София
Навсякъде, в тревите, в дърветата, в камъните, навсякъде виждайте Бога.
31.10.1941г.
598. Прилежание,  МОК , София
Децата ходят по гробищата да ядат там плодовете по дърветата. Плодът е чист без никакви торове, само това, което иде от слънцето и торът, който пада от листата на дърветата.
5.11.1941г.
599. Да ценим живота, ООК , София
Дърветата говорят толкоз тихо, че само един светия може да ги чуе, или един адепт. Един шепот имат дърветата.
9.11.1941г.
600. Божественият и човешкият порядък,  УС , София
Там житото става по дърветата, като ябълки са житните зърна, и сочни, и сладки.
9.11.1941г.
601. Да ме очистиш,  НБ , София
Всички трябва да знаем, че се намираме в един свят, в който ни изучават, така както изучават мравките, както изучават дърветата, както изучават животните в нашия свят.
21.11.1941г.
602. Същественото,  МОК , София
Ако един цигулар всяка сутрин отива да свири на дърветата когато цъфтят в неговата плодна градина, ще има по-хубави плодове отколкото на тия, на които не е свирил.
26.11.1941г.
603. Любов и Обич, ООК , София
Сега ние всички сме деца, които пътуваме покрай дърветата, които са заградени.
Господ ви гледа през мухите, през дърветата, през слънчевите лъчи, гледа ви от въздуха – отвсякъде ви гледа.
28.11.1941г.
604. Ново възпитание,  МОК , София
Като откъснеш листа от дърветата може да поплачат.
3.12.1941г.
605. Две врати за освобождение, ООК , София
В един Божествен порядък плодовете седят на дърветата отгоре, не капят.
7.12.1941г.
606. Мнозина звани,  НБ , София
Ако влезеш да живееш в една гора дълго време, дърветата, които чувствуват Любовта, дават повече плод.
Цял свят сега вегетарианци ли са? Дърветата са повече вегетарианци, отколкото месоядци.
7.12.1941г.
607. Трите качества на тона,  УС , София
Даже когато цъфтят дърветата, то е по закона на музиката, когато реките текат, то е по закона на музиката, когато вятърът духа, то е по закона на музиката, когато слънцето изгрява и залязва, музика има, когато силно се сменят теченията на облаците, музика има.
10.12.1941г.
608. Нов живот на пеперуда, ООК , София
Бодилите на цветята и дърветата са отдушници за лошите състояния, които имат.
12.12.1941г.
609. Махар Бену Аба,  МОК , София
Щом мислим за дърветата, може да кажете, че те не са много умни, но имаш нужда от дърветата, от плодовете им. Плодовете показват, че дърветата не са така глупави, много умни са.
14.12.1941г.
610. Отвали камъка,  НБ , София
Ако не никнат какво ще ми разправя, че беседата е хубава? След като говоря, ако дърветата не цъфтят – казва ми: Отлично говори.
28.12.1941г.
611. На прага е!,  НБ , София
По някой път вие питате защо трябва да страдам аз? Аз ви питам защо ви трябва да ядете кокошки и агънца? Питам ви защо ви трябват тези камъни да ги чупите, да правите къщи? Защо трябва да сечете дървета, че да правите къщи? – Ако дърветата не страдат за вас, вие нямате къща.
31.12.1941г.
612. Едно, две, три, ООК , София
Питам: малката гъсеница какво ще яде? Може ли да яде мед? Тя яде листа, листата са необходими за дърветата. Туй, което е необходимо за едно дърво, листата, са дихателната система на дърветата и гъсениците изяждат тия листа.
11.1.1942г.
613. Словото бе Бог,  НБ , София
Ще идете при дърветата, ще кажете: Дайте плод! На нивата: Изори се и тя ще се изоре! Навсякъде лесно ще става с Божията Любов.
16.1.1942г.
614. Нищо и нещо,  МОК , София
Като израстнат дърветата, като узреят плодовете, земята връща онова, което е взела от слънцето.
18.1.1942г.
615. Да се не смущава сърцето ви,  НБ , София
Ти чувствуваш, че си отделен от камъните, че си отделен от водата, от дърветата, от слънцето.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.