Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


1.9.1918г.
1. Вкъщи,  НБ , София
Първият човек – Духът в човека е направен по образ и подобие на Бога, вторият човек – плътта е направена от кал.
18.1.1920г.
2. Съмнение и вяра,  ИБ , София
Когато дойде Духът в човека, гласът му става по-мек, а движенията по-пластични.
7.3.1923г.
3. Педагогическа лекция,  МОК , София
Духът в човека е Учителят, а умът – ученикът.
12.8.1925г.
4. Малкото добро и малкото зло, ООК , София
Духът в човека, като по-висока форма, работи в него съзнателно и с това той придобива по-голяма свобода.
20.1.1926г.
5. Четирите действия, ООК , София
Дойде ли Духът в човека, всичко това става моментално.
5.9.1928г.
6. Планински върхове, ООК , София
Плътта и духът в човека са в постоянна борба.
14.4.1929г.
7. И огорчи се в сърцето си,  НБ , София
Също така и човешкото тяло се намира под контрола на нещо възвишено, напреднало, каквото е духът в човека.
4.9.1929г.
8. Правилни връзки, ООК , София
Не работи ли Духът в човека, всичко красиво в неговия живот се изгубва.
29.12.1929г.
9. Аз живея, и вие ще живеете,  НБ , София
Отсъства ли духът в човека, той е пещ, в която свещеният огън на любовта не гори.
24.2.1932г.
10. Трите начала, ООК , София
10.2 Трите пътя ( втори вариант )
Значи духът в човека го освобождава, а пък неговата сила го позаробва.
7.10.1934г.
11. Посвещения в живота,  УС , София
Духът в човека е онова, което включва всичко в себе си.
10.2.1935г.
12. Този е живият хляб,  НБ , София
Когато духът в човека почне да говори, тогава в цялото негово битие, в цялото му естество настава цял преврат.
8.5.1935г.
13. Трите геометрични фигури, ООК , София
Какво представляват умът, сърцето, волята, душата и духът в човека? В дадения случай сърцето, умът, волята, душата и духът са условия за развиване на човека.
10.11.1935г.
14. Роденото от плътта,  НБ , София
Духът в човека изисква това-онова, а не плътта.
9.5.1937г.
15. Ново сърце,  НБ , София
Духът в човека е това.
1.12.1937г.
16. Музикално утро. Седемте принципа, ООК , София
И идва да ме пита: „Това, което казва духът, верно ли е?“ – Че аз не съм по-горен от Духа! Щом е от Духа, щом Духът говори, какво ще пита верно ли е? Щом дойде светлината, ще питам ли, това светлина ли е? Че светлина е, разбира се! Някой пита: „Сега Духът ли ми говори?“ Щом си в тъмнина, ще питаш! Който пита, е в тъмнина! И когато дойде Духът в човека, той знае как да пее, как да мисли, как да говори! Всичко е съвършено тогаз! А пък щом не знаеш да пееш, да мислиш, Духът не ти говори!
5.12.1937г.
17. Неизменни величини,  УС , София
На тях ли ще вярвате, или на себе си? Ако духът в човека е силен, той ще издържи на изпитанията; ако не е силен, ще тръгне по общото течение на живота.
14.1.1940г.
18. Реална и идеална обстановка на нещата,  НБ , София
Някои казват, че като дойде Духът в човека, Той ще го научи на всичко.
9.2.1941г.
19. Благословен!,  НБ , София
Духът в човека в този смисъл е, който мисли.
29.3.1942г.
20. Да изповядваме!,  НБ , София
Духът в човека никога не говори като човек.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.