Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


25.8.1918г.
1. Скритият квас,  НБ , София
Ако замесването става правилно на физическия свят, ще се извършва правилно и в другите два свята; ако замесването не е станало правилно на земята, и в другите светове не става правилно.
1.2 Скритиятъ квасъ ( втори вариант )
Ако замѣсването не е станало правилно на земята, и въ другитѣ свѣтове не става правилно.
27.6.1920г.
2. Закон за изменение,  ИБ , Бургас
Като проучваме физическия свят, ще научим и другите светове.
13.11.1921г.
3. В Египет,  НБ , София
И тая философия проектирва греха и в другите светове, но там живеят много добре, както аз зная.
27.4.1922г.
4. Окултни правила, ООК , София
Когато вие заемате някое високо положение или сте някой учен професор и разрешавате някаква математическа задача, тия учени в другите светове считат всичко това за едно театрално забавление.
7.7.1922г.
5. Трите основни закона: Любов, Мъдрост и Истина, ООК , София
5.2 Основни закони ( втори вариант )
Това, което човек може да направи на земята, в другите светове не може да го направи.
18.2.1923г.
6. Не дойдохъ да разруша, но да изпълня,  НБ , София
6.2 Дойдох да изпълня ( втори вариант )
Земята е един от нисшите светове, в сравнение с другите светове.
8.7.1923г.
7. Упътване, ООК , София
По-напредналите ще се занимават с другите светове, с по-тънките материи.
26.3.1924г.
8. Добрите и лошите мисли, ООК , София
В другите светове това нещо става по отношение на духовните работи.
8.2 Добритѣ и лошитѣ мисли. ( втори вариант )
Въ другитѣ свѣтове това нѣщо става по отношение на духовнитѣ работи.
29.11.1925г.
9. Той знаеше, НБ , София
В другите светове, дето материята е по тънка, човек по-лесно се движи и едновременно той може да бъде на много места.
20.12.1925г.
10. Приложение на символите,  МОК , София
10.2 Живите символи като методи за работа ( втори вариант )
Онези, които се занимават в другите светове с човека, имат една по-точна наука.
12.1.1927г.
11. Предназначение, ООК , София
Човек трябва да различава Божествените закони от тия на другите светове.
6.2.1927г.
12. Меки и твърди вещества,  МОК , София
Да се моли човек, това значи да влезе във връзка с Великия, Който ще му разказва за живота на другите светове, за великите души в невидимия свят, за любовта между тях.
12.2 Меки и твърди вещества ( втори вариант )
Да седиш при нозете на Бога, да слушаш онова поучение как е създал света, че ще ти говори чрез Духът Си, да те учи – какво по-хубаво от това? Той ще ти даде знание за другите светове, за Слънчевата система, за невидимия свят.
13.2.1927г.
13. Новата земя,  НБ , София
Другите светове се променят и изменят, а новото небе, т.е.
13.3.1927г.
14. Реализиране на желанията,  МОК , София
Съвременните хора не са дошли още до това развитие - направо да се съобщават със Съществата на другите светове и да получават от тях необходимите елементи за живота си.
15.5.1927г.
15. Светлият кръг,  МОК , София
15.2 Светлият кръг ( втори вариант )
Часовете на Сатурн не съвпадат с другите светове [часове?].
12.6.1927г.
16. Дойде на себе си,  НБ , София
Следователно, физическият свят сам за себе си, без другите светове, не е реален.
24.8.1928г.
17. Дейност и почивка,  МОК , София
Той се отделя от съществата на другите светове, живее само на физическия свят, като се ръководи главно от своята личност.
17.2 Лѣность и прилежание. ( втори вариант )
Той се отдѣля отъ сѫществата на другитѣ свѣтове, живѣе само на физическия свѣтъ, като се рѫководи главно отъ своята личность.
10.2.1929г.
18. На Бога живаго,  НБ , София
Ето защо, всички души, колкото и да са напреднали и съвършени, от време на време, имат нужда да слязат в материалния свят, да почерпят от него такива материали и сили, каквито от другите светове не могат да придобият.
8.3.1929г.
19. Отворени форми,  МОК , София
Човек си служи с лостове не само на физическия свят, но и в другите светове.
10.3.1929г.
20. Лазаре, излез вън!,  НБ , София
Потърпете още малко! Когато бият човека, заедно с него бият и Господа, Който е в него, но Той казва: „Имай търпение да понесеш и това страдание!" Хората не могат да носят страданията, защото мислят, че Бог е далеч някъде, на небето, в другите светове.
12.5.1929г.
21. Ще ти въздаде,  НБ , София
Който няма такава идея, той запитва: Защо е създаден светът, кой го е създал, как е създаден? Светът, целият космос е създаден, за да се прояви животът. – Има ли живот в другите светове, в другите планети? – Във всички светове има живот.
5.6.1929г.
22. Верни положения, ООК , София
22.2 Верни положения ( втори вариант )
Златото, скъпоценните камъни, като тежки, ще ги оставите тук, в другите светове няма да ги занесете.
30.3.1930г.
23. В сила,  НБ , София
Вие трябва да знаете, че физическото тяло разполага не само с физически органи, които са необходими за физическия свят, но и с други органи, необходими за другите светове.
8.6.1930г.
24. Който влиза,  НБ , София
Само във физическия свят има врати; в другите светове няма врати.
11.6.1930г.
25. Двата принципа, ООК , София
Същевременно Той е и в другите светове.
12.10.1930г.
26. Разумното Слово,  НБ , София
Обаче, другите светове изискват други неща, а именно: ще минеш през света на мислите, през света на чувствата и най-после ще дойдеш в света на материята, т. е. до физическия свят, който е свят на резултатите.
16.1.1931г.
27. Колелото на съзнанието,  МОК , София
Вие можете даже да не се чувате, но навсякъде по земята, както и в другите светове, съществуват различни системи радио, които хващат и най-слабите звукове и ги разнасят из пространството.
27.2 Закон на редуването. Функции на числата – колелото на човешкото съзнание ( втори вариант )
Не само това, тук на земята ще знаят какво сте говорили, но това отива и по другите светове.
10.6.1931г.
28. Свобода на съзнанието, ООК , София
Прибавете към тия форми и формите на Любовта в другите светове, които са безбройни, и вижте какво ще кажете за Любовта.
21.8.1931г.
29. Отиване и връщане, СБ , София
Тъй щото всеки пръст на ръката представлява особен свят с определени отношения към другите пръсти, т.е. към другите светове.
21.10.1931г.
30. Разбраната скръб, ООК , София
30.2 Разбраните скърби ( втори вариант )
В нашия свят въздухът дава възможност да се пее, а в другите светове, дето съществата дишат още по-префинена материя от въздуха, там трептенията са още по-добри.
16.12.1931г.
31. Правилен живот, ООК , София
Числата 1, 2, 3, 4 са количествени, те имат отношение към физическия свят, но могат да се прехвърлят и в другите светове.
31.2 Правилен живот ( втори вариант )
Числата 1, 2, 3, 4 са количествени, те имат отношение към физическия свят, но могат да се прехвърлят и в другите светове.
8.1.1932г.
32. Бавни и бързи движения,  МОК , София
Като изучавате този свят, ще разберете и другите светове.
3.7.1932г.
33. Творители на словото,  НБ , София
Като опитате Всичко на земята и няма повече какво да правите, като проучите Всички науки тук на земята, тогава ще имате право да пътувате за другите светове.
9.10.1932г.
34. Възведен биде,  НБ , София
Но ако днес кажеш, че и по другите светове има хора, може да те направят еретик.
34.2 Възведен биде Исус ( втори вариант )
Но ако кажеш, че и в другите светове има хора, ще те сметнат за еретик.
20.11.1932г.
35. Ти ли си,  НБ , София
Хубаво, тия хора, които са на Земята, но всички други, които са по другите светове.
35.2 Свещен трепет ( втори вариант )
Мога да видя какъв е краят, какво ще се случи, но нямам предвид, че състоянието може да се поправи, не мисля че всички хора в грях са родени, това може да важи за тия хора, които са на земята, но не и за тези, които са по другите светове.
27.11.1932г.
36. Имаше някой человек,  НБ , София
Има същества и в другите светове, на които трябва да се доказва, че съществуват хора на Земята.
36.2 Имаше някой человек ( втори вариант )
Има същества и в другите светове, на които трябва да се доказва, че съществуват хора на земята.
12.2.1933г.
37. И проводи ги,  НБ , София
Не само на земята, но и на другите светове. Но хайде да не говоря за другите светове, да говоря само за земята.
37.2 И проводи ги ( втори вариант )
Не само на земята, но и на другите светове. Но сега няма да говоря за другите светове, а само за земята.
30.4.1933г.
38. Петте ечемичени хляба,  НБ , София
Туй показва, че и в другите светове има живот.
38.2 Петте ечемичени хляба ( втори вариант )
Това показва, че и в другите светове има живот.
11.6.1933г.
39. Надеждата ти,  НБ , София
Земята ще ви бъде много прозаична, ще трябва да минете в другите светове.
39.2 Надеждата ти ( втори вариант )
Засега даже ако ви дадат да живеете хиляда години, вие сами ще пожелаете да напуснете земята, земята ще ви бъде много прозаична, ще трябва да минете в другите светове.
9.7.1933г.
40. Мъдростта съгради,  НБ , София
Когато им трябва някой по другите светове, идват да си вземат чешит.
40.2 Мъдростта съгради ( втори вариант )
Когато на съществата от другите светове им потрябват разбойници, идват да си вземат оттук.
31.12.1933г.
41. Да живее душата ми!,  НБ , София
Учен човек е бил Адам, по другите светове е ходил.
3.6.1934г.
42. Изпълнѝ,  НБ , София
Само че в другите светове, например Луната е в почивка, там няма живот.
19.9.1934г.
43. Трите положения, ООК , Казанлък
Така са живели всички добри хора, така живеят и в другите светове.
4.1.1935г.
44. Погрешка и спънка,  МОК , София
Аз говоря за човечеството, което населява не само земята, но и човечеството, което населява и другите светове.
44.2 Погрешка и спънка ( втори вариант )
Аз говоря за човечеството, което населява не само Земята, но и човечеството, което населява и другите светове.
6.1.1935г.
45. Правият път,  УС , София
Така че каквото става на физическия свят, това се отразява и в другите светове, по-горни от него.
27.1.1935г.
46. Недейте се грижи за живота си,  НБ , София
Ние не знаем какъв е животът на другите светове. Ние не знаем Божиите дела! За земята се казва, че е заселена, но какво Бог е направил по другите светове, ние нищо не знаем.
22.12.1935г.
47. Да имат живот,  НБ , София
Щом вярват хората, че цялото пространство е изпълнено със светове, населени от разумни същества, какъв е тогава техният живот? Досега хората вярваха, че живот има само на земята, а другите светове са пусти, без никакъв живот.
5.4.1936г.
48. Понеже ви изказах това,  НБ , София
Ако хората имаха развито чувство на интуиция, те биха могли да влязат в пряка връзка с тия разумни същества от другите светове.
20.8.1936г.
49. Вътрешна връзка, СБ , София
49.2 Вътрешната връзка на живота ( втори вариант )
Ама, имало хора в другите светове.
7.2.1937г.
50. Разумният човек,  НБ , София
След това на друг филм ще ви представи създаването на Слънчевата система, създаването на другите светове, как живеят жителите там и т.н. Колко време е мислил той, докато е намерил начин да снеме тези картини и да ги покаже на хората! Иначе, колкото и както да мислят, хората си представят другите светове като Земята.
26.1.1938г.
51. Обичай и освобождавай, ООК , София
Тя работи в другите светове, но между Надеждата и Вярата може да се прояви Любовта.
2.2.1938г.
52. Ще идеш и ще се възродиш, ООК , София
Вие в другите светове, ако идете, няма да бъдете свободни.
8.5.1938г.
53. Който не носи кръста си,  НБ , София
В другите области, в другите светове има по-висок живот от този на земята.
12.10.1938г.
54. Славата Божия, царството Божие и волята Божия, ООК , София
Като земните жители няма никъде другаде в другите светове.
28.12.1938г.
55. Физически, духовни и умствени нужди, ООК , София
В другите светове без пеене минава.
22.1.1939г.
56. Не може да се слугува на двама господари,  НБ , София
Ако живееш на всяка планета по десет години, трябват ти най-малко 120 години и след това ще се върнеш на земята, ще знаеш какво има на другите светове.
8.2.1939г.
57. Надежда, вяра и любов, ООК , София
Влиза ли той да работи за цялото човечество, цялото човечество работи с другите души, по другите светове, и всичко в света съставя един общ организъм, всички души които се жертвуват да живеят за Онзи, от Когото са излезли и към Когото ще се върнат.
19.2.1939г.
58. Да бъдеш обичан,  НБ , София
То е вярно, ние от другите светове приемаме картини.
19.11.1939г.
59. Жена кога ражда,  НБ , София
Кой ви е виновен, че вие купувате от хората повече стока, отколкото от другите светове? Ако всичко в живота ви е горчиво, това показва, че сте си купили повече горчиви работи, отколкото ви е трябвало.
26.11.1939г.
60. Там имаше някой си человек,  НБ , София
Досега Бог не е оставил нито едно същество тук, на Земята, или в другите светове, което, като е уповавало на Него, и което е изпълнило Неговия закон, да не го е прегледал и да не е задоволил неговите нужди.
4.2.1940г.
61. Светлината на Любовта,  НБ , София
Само че хората от Земята, като отишли в другите светове, при другите слънца, са се облагородили, напреднали повече, отколкото хората на Земята.
21.2.1940г.
62. Любов към себе си, любов към ближния си, любов към Бога, ООК , София
Ако в този свят има това, който е един от най-добрите, какво ще бъде в другите светове, които са по-лоши от този?
4.8.1940г.
63. Стотникът, СБ , РБ , София
Започнете първо от Божествения свят и постепенно слизайте в другите светове – в духовния и във физическия.
16.2.1941г.
64. Търпение,  УС , София
Като писал тази глава апостол Павел имал предвид физическия живот, тя не е глава за другите светове, тя е за физическия живот. В другите светове няма какво да търпи човек.
9.3.1941г.
65. Ще се наситят,  НБ , София
На другите светове курорти има, но на земята няма.
Не само вие, има други напреднали същества, които аз виждам, от другите светове, взели билет, както в Америка, които отиват, докато дойдат на земята да се превозват, не им позволяват, виза не им дават.
24.8.1941г.
66. Същината на човека, СБ , София
Това не значи, че Любовта не се проявява и в другите светове.
66.2 Същината на човека ( втори вариант )
Това не значи, че любовта не се проявява и в другите светове.
7.9.1941г.
67. Което не е, УС , СБ , София
В другите светове човек може да се крие и никой да не знае, обича ли да лъже или не.
15.4.1942г.
68. Великата възможност, ООК , София
В другите светове ще има някой.
17.3.1943г.
69. На място, ООК , София
Без разбирането на тялото, то е наблизо до нас, и другите светове остават непознати.
21.3.1943г.
70. Събирайте съкровища, НБ , София
Тази мисъл, придобита с Любов, ще мине с вас, като идете в другите светове, ще ви придружава. Мисъл, в която Любовта не е присъствувала, не може да дойде с вас, нито желанието може да иде в другите светове.
28.3.1943г.
71. Доброто училище, НБ , София
Казва, че няма живот в другите светове.
2.5.1943г.
72. Движение в природата, НБ , София
Какво ще кажете, ако ви кажа, че в другите светове има движение 3 квадрилиона и 600 милиона в секунда? За такова едно движение този обширен свят е така голям, че учените казват, че от далечните слънца на Вселената за 500 милиона години трябва да дойде светлината, а за туй движение то е една обикновена разходка.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.