Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


23.8.1914г.
1. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
В древността са говорили за него мъдри человеци, пророците; за него говорят и днешните гадатели, очаквали сте го и вие.
4.4.1915г.
2. Великден, НБ , София
Един гръцки ученик в древността искал да изучи тайните науки и затова отишъл в Египет, в училището на тъй нареченото Бяло Братство.
17.7.1915г.
3. МОЛИТВА,  НБ , София
Всички велики хора на древността тайно са се молили, а ние, съвременните хора, стоим в безводно място и се оплакваме, че сме бедни.
25.5.1919г.
4. Трапезата на Новия Завет,  НБ , София
Тогава ние ще се намерим в едно противоречие, каквото виждаме в следния разказ: Един велик, мъдър цар от древността искал да изпита наклонностите на своите най-учени, най-добри поданици и затова им устроил следния изпит: избрал едно великолепно здание и в него поставил 10 много хубави предмета.
15.6.1919г.
5. Учител и Господ,  НБ , София
В древността живял един млад цар, на 33 години, възраст, която само умните и мъдрите хора имат.
29.6.1919г.
6. Старият книжник,  НБ , София
Как бихте определили младостта или старостта? В древността един мъдрец е казал: „Ако търсиш сила, търси я у младите, у новите хора, а ако търсиш мъдрост, търси я у старите хора“. Дохожда най-после един мъдрец, който казва на царя: „Аз ще ти разкажа една приказка без край“. – „Добре, ето човекът, когото търся.“ Мъдрецът започнал: „В древността имало един цар, който разполагал с хиляди, хиляди декари земя.
24.8.1919г.
7. Космичната Обич, СБ , В.Търново
В онова царство на древността, за което ви разказвах по-рано, царят имал две дъщери, едната от които била много красива.
18.1.1920г.
8. Добрият пастир,  НБ , София
В древността живял един умен цар.
Един цар в древността пожелал да се прослави.
8.2 Добрият пастир ( втори вариант )
В древността живял един умен цар.
Един цар в древността пожелал да се прослави.
19.2.1920г.
9. Силите в Природата, ИБ , БС , София
В древността един цар имал мечи уши.
25.4.1920г.
10. Приятел и раб,  НБ ,ИБ  , София
Сега ще ви приведа един разказ от древността, за да направя мисълта си по-ясна и да направя едно променение в тази философска мисъл.
25.1.1921г.
11. Кротките, НБ , ИБ ,
В древността имало две царства.
10.4.1921г.
12. Любовта, носителка на живота,  НБ , София
12.2 Любовь – носителка на вѣчния животъ ( втори вариант )
Въ древностьта единъ царь ималъ една дъщеря, която той намиралъ за много ексцентрична, своенравна, а въ сѫщность тя била много умна мома.
17.4.1921г.
13. Огнената пещ,  НБ , София
В древността живял в едно царство един красив момък, който се отличавал с рядка красота.
13.2 Огнената пещь ( втори вариант )
Въ древностьта, въ едно царство се явилъ единъ красивъ момъкъ, толкова красивъ – единственъ по своята красота въ цѣлата държава.
Въ древностьта единъ богатъ търговецъ ималъ двѣ малки дѣца – момче и момиче, които оставялъ подъ покровителството на единъ свой слуга, у когото ималъ пълно довѣрие.
15.5.1921г.
14. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
Знаете ли на какво приличат съвременните хора? В древността живял един черен магьосник, който си поставил за задача да улови човешката душа, когато излиза от тялото, и да я затвори в нова форма.
14.2 Изтълкувай ни тази притча! ( втори вариант )
Знаете ли на какво мязаме съврѣменнитѣ хора? Въ древностьта имало единъ черенъ магьосникъ, който си задалъ задача да улови човѣшката душа щомъ като излѣзе отъ тѣлото и да я затвори въ нѣкоя бутилка.
29.5.1921г.
15. Да ги изпита,  НБ , София
В древността, преди 12 хиляди години, така се казва в преданието – говоря по предание, а не по факти, някъде в Азия, живял един крайно благочестив цар.
15.2 Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване ( втори вариант )
Въ древностьта, прѣди 12 000 години, тъй казва прѣданието, по прѣдание говоримъ, не по факти, нѣкѫдѣ въ Мала Азия или въ голѣмата Азия имало едно царство.
5.6.1921г.
16. Ангелът отговори,  НБ , София
16.2 Ангелътъ отговори ( втори вариант )
Тъй сѫ Го слушали пророцитѣ въ древностьта.
12.6.1921г.
17. Двете жени, НБ , София
В древността овцете и вълците били културни.
17.2 Двѣтѣ жени ( втори вариант )
Въ древностьта между овцитѣ и вълцитѣ е имало култура, тѣ заедно сѫ трѣва пасли и братски разговаряли.
9.10.1921г.
18. Братя и сестри в Христа,  НБ , София
В древността при царя на арманите живял един благочестив слуга, който един ден по невнимание направил една погрешка и царят взел и го осъдил на смърт.
23.10.1921г.
19. Тогаз те ще просветнат,  НБ , София
В древността, далеч, един цар ходил на лов, и като не можал да намери никакъв лов, вижда една мечка със своите малки мечета.
6.11.1921г.
20. Ненаписаните закони,  НБ , София
В древността в Гърция се случило това, качил се е някой майстор зидар да гради един гръцки храм, но по невнимание пада и си счупва двата крака.
18.12.1921г.
21. И Петър се грееше,  НБ , София
В древността на един от египетските царе и фараони се ражда красива дъщеря и астролози предсказват, че тя ще бъде една от най-знатните моми в Египет.
4.4.1922г.
22. Отрицателни и положителни черти на ученика, ООК , София
22.2 Качества на ученика ( втори вариант )
В древността един адепт изпратил двама от своите ученици да проповядват учението, което той им проповядвал.
20.4.1922г.
23. Предназначението на музиката, ООК , София
Затуй в древността на страхливите никога не се позволявало да влязат в тази школа, понеже при такава метаморфоза всеки би се уплашил и съзнателно би изгубил своята форма.
23.2 Силите на мозъка ( втори вариант )
Тази е причината, дето в древността на страхливите не се е позволявало да влязат в школата.
17.5.1922г.
24. Методи за чистене, МОК , София
24.2 Методи за чистене ( втори вариант )
В древността живял един адепт, който се отличавал с омразата си към мишките.
15.6.1922г.
25. Мисъл и действие, ООК , София
25.2 Мисъл и действие ( втори вариант )
В древността учениците на окултните школи били подлагани на специални изпити, за да проверят доколко са смели.
4.8.1922г.
26. Превръщане на енергиите, ООК , София
26.2 Превръщане на енергиите ( втори вариант )
Така са изпитвали учениците в древността.
22.10.1922г.
27. Възлюби го,  НБ , София
Амерфу, прочут цар на древността, на народа паузисти, казвал, че земята имала съвсем друг вид, не като сегашния.
13.12.1922г.
28. Закон за съотношения,  МОК , София
В древността не са приемали ученици по-млади от 33 години.
21.1.1923г.
29. И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето,  НБ , София
Въ древностьта, единъ великъ адептъ, като изучавалъ произхождѣнието на мравѣшката култура, слѣзълъ между мравкитѣ, искалъ да влѣзе въ съобщение съ тѣхъ, да види какъвъ е тѣхниятъ животъ, какво мислятъ мравкитѣ.
25.3.1923г.
30. Пробуждане на човѣшката душа,  НБ , София
Единъ Учитель адептъ въ древностьта, ималъ ученици, които ги изпитвалъ по два начина.
30.2 Пробуждане на човешката душа ( втори вариант )
В древността имало един Учител – адепт, който изпитвал учениците си по два начина.
22.4.1923г.
31. Петимата братя, НБ , София
В древността един от египетските фараони на име Кухи Бентам бил един от посветените членове на Бялото Братство.
3.6.1923г.
32. Напразно Ме почитат, НБ , София
Вие питате: „Как да се свържем с Бога?“ – Как така, учени хора да не знаят най-простото – да се свържат с Бога! Ето на какво уподобявам съвременните учени: В древността имало един градинар, който посадил в градината си много плодни дървета.
16.9.1923г.
33. Бъдете разумни!,  НБ , София
Събрали се в древността двама знаменити адепти.
28.10.1923г.
34. Изпитвайте Писанията!,  НБ , София
Сега ще ви представя друг един пример из древността, за един знаменит адепт Берабаба.
4.11.1923г.
35. Отвори им умовете,  НБ , София
Аз ще ви приведа един пример из древността за един адепт.
21.11.1923г.
36. Силовите линии в природата, ООК , София
Знаете ли какви деца сте? Има един разказ от древността, може да го знаете, гдето жените протестирали, искали и те да управляват света.
25.11.1923г.
37. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
Ще ви приведа един пример от древността. Безерба, един от царете на древността, имал дъщеря Лилита, която страстно обичала цветята, голяма любителка била, но била много жестока; не се знае дали е съществувала по-жестока мома от нея – тъй хроникира окултната наука.
9.12.1923г.
38. Каквото чух (Всичко, каквото чух),  НБ , София
Сега ще ви приведа един пример из древността, той е станал в Египет.
23.12.1923г.
39. Скръб и радост,  НБ , София
Но знаете ли на какво мязаме тогава? Един млад момък от древността натоварва своята камила с много скъпоценности и отива да посети своята възлюбена.
20.4.1924г.
40. Просете, търсете и хлопайте,  НБ , София
Ще приведа един разказ от древността.
18.5.1924г.
41. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
В древността, когато хората били човекоядци, поддържали един култ между влюбените.
6.7.1924г.
42. Да възлюбиш, МС , София
Сега ще предам накратко един разказ за един от светиите на древността, някой си Апио, който живял някъде в Африка.
В древността един адепт носел със себе си един скъпоценен камък.
2.11.1924г.
43. Роденитѣ, НБ , София
Единъ виденъ адептъ отъ древностьта отива при една чешма, която имала три крана, три чучура.
43.2 Родените ( втори вариант )
Един виден адепт от древността отива при една чешма, която имала три крана, три чучура.
9.11.1924г.
44. Условия лежащи в триъгълника,  МОК , София
44.2 Условия лежащи в триъгълника ( втори вариант )
И всички школи на древността са имали научни методи за превъзмогване на ред препятствия, чрез които те трябвало да усъвършенстват своя характер.
16.11.1924г.
45. Градоветѣ Содомски и Гоморски, НБ , София
Сега, ще ви разправя за единъ великъ Учитель отъ древностьта, нареченъ Ешавора, който направилъ единъ опитъ съ единъ отъ своитѣ обични ученици, нареченъ Бенамъ.
45.2 Градовете Содомски и Гоморски ( втори вариант )
Сега, ще ви разправя за един велик Учител от древността, наречен Ешавора, който направил един опит с един от своите обични ученици, наречен Бенам.
7.12.1924г.
46. Ти си!, НБ , София
Този философъ живѣлъ въ древностьта, изучавалъ природата, съ цѣль да намѣри онзи алхимически камъкъ, съ който, каквото бутне да го прѣвърне на злато, за да може да подобри живота си.
46.2 Ти си! ( втори вариант )
Този философ живял в древността, изучавал природата, с цел да намери онзи алхимически камък, с който, каквото бутне да го превърне на злато, за да може да подобри живота си.
21.12.1924г.
47. Миротворци, НБ , София
Слѣдъ туй пъкъ още по-голѣмата любовь създава паритѣ; още по-голѣмата любовь създава пламъкъ и огънь; още по-голѣмата любовь създава свѣтлината, а още по-голѣмата любовь какво създава? – Създава мира? Въ древностьта, при единъ отъ знаменититѣ адепти, Ешавора, се явява архангелъ Аниелъ и му донася двѣ написани книги, като му казва: Въ тия двѣ книги се съдържа знанието на цѣлото човѣчество.
Въ древностьта, при единъ вѣрующъ, който живѣлъ 20 години въ една пещера въ пустинята, идва единъ господинъ и вижда, че този постникъ чете Библията на една малка свѣщь.
47.2 Миротворци ( втори вариант )
В древността, при един от знаменитите адепти, Ешавора, се явява архангел Аниел и му донася две написани книги, като му казва: В тия две книги се съдържа знанието на цялото човечество.
В древността, при един вярващ, който живял 20 години в една пещера в пустинята, идва един господин и вижда, че този постник чете Библията на една малка свещ.
24.12.1924г.
48. Както Природата пише, ООК , София
Във всички школи на Изток и на Запад, сега и в древността, учениците не само са размишлявали, но са правили и ред упражнения.
11.1.1925г.
49. Квадратурата на кръга, МОК , София
Той си има цяла една книга написана за богатства от древността, заровени в земята.
49.2 Квадратурата на кръга ( втори вариант )
Той си имал една голяма книга, в която били написани богатствата от древността, заровени в земята.
18.1.1925г.
50. Замъждѣло свѣщило, НБ , София
Едно врѣме най-ученитѣ хора въ древностьта говорили на особенъ свещенъ езикъ, а сега вече се говори на единъ езикъ, който всѣки могълъ да разбере.
50.2 Замъждело свещило ( втори вариант )
Едно време най-учените хора в древността говорили на особен свещен език, а сега вече се говори на един език, който всеки могъл да разбере.
1.3.1925г.
51. Сега скърбь имате, НБ , София
Не мислете, че съ тия строго научни тези, върху които можемъ да философствуваме, можемъ да се спасимъ; не мислете, че съ онѣзи, строго научни истини и теории, каквито има на изтокъ, каквито има и въ Европа, още неиздадени, останали отъ древностьта, или пъкъ съ онѣзи научни съчинения по математика или геометрия, ще се спасятъ хората.
51.2 Сега скръб имате ( втори вариант )
Не мислете, че с тия строго научни тези, върху които можем да философстваме, можем да се спасим; не мислете, че с онези, строго научни истини и теории, каквито има на изток, каквито има и в Европа, още неиздадени, останали от древността, или пък с онези научни съчинения по математика или геометрия, ще се спасят хората.
8.3.1925г.
52. Моето царство,  НБ , София
Философитѣ на древностьта сѫ говорили отлични работи, но трѣбва да се разбира тѣхния езикъ.
52.2 Моето царство ( втори вариант )
Философите на древността са говорили отлични работи, но трябва да се разбира техния език.
12.4.1925г.
53. Съ Духъ и огънь,  НБ , София
Той е билъ просветенъ, училъ се е въ едно отъ училищата на древностьта.
53.2 С Дух и огън ( втори вариант )
Той е бил просветен, учил се е в едно от училищата на древността.
29.7.1925г.
54. Съвместими отношения, ООК , София
В древността някой си виден княз заминал да странства с цел да проучва света, като оставил у дома си жена си с две деца.
24.8.1925г.
55. Подпушване на светлината, СБ , В.Търново
Христос привежда един пример от древността за един древен цар, който е постъпил така.
11.10.1925г.
56. Великиятъ законъ,  НБ , Русе
Единъ отъ великитѣ адепти на древностьта, нѣкой еврейски пророкъ билъ той, живѣлъ нѣкѫдѣ изъ Палестина.
56.2 Великият закон ( втори вариант )
Един от великите адепти на древността, някой еврейски пророк бил той, живял някъде из Палестина.
20.12.1925г.
57. Добрата земя,  НБ , София
Един адепт живял в древността между англичаните, отива един ден на разходка със своята възлюбена из някои хубави места на Индия, както това често правят англичаните.
27.12.1925г.
58. Показа им ръцете си,  НБ , София
В древността е съществувала една култура, във времето на която хората са напуснали Бога и са служили на ангелите, а после на себе си.
В древността, един царски син се влюбил в една циганка и я направил царкиня.
4.4.1926г.
59. Дава плод,  НБ , София
Астрологията е съществувала като наука още от древността, от което време е била добре разработена и математически и геометрически.
2.5.1926г.
60. Избавената душа,  НБ , София
Казва апостол Павел, че Бог от древността е говорил чрез пророците на хората, но те не вярваха.
И когато някой ме запита: ти видял ли си еди кого си, като отговор аз ще му цитирам един от най-хубавите стихове от философията на някой виден философ от древността.
23.5.1926г.
61. Скритото имане,  НБ , София
В древността, един беден овчар, на когото дедите и прадедите били все овчари, бедни хора, дълго мислил върху въпроса как да стане щастлив и богат, как да напусне овчарството и да измени своето положение. Питам: ако вие бяхте на мястото на този млад овчар, бихте ли се осмелили да кажете, че вие сте този, който разрови гроба на царската дъщеря? Намери се обаче, един овчар в древността, който разрови гроба на царската дъщеря.
30.5.1926г.
62. Окултни познания,  МОК , София
62.2 Окултни елементарни познания ( втори вариант )
Ако вие се намирахте в древността, вашият учител щеше да ви каже да вземете положението на първичното, най-дребното същество.
9.6.1926г.
63. Усилване на вярата, ООК , София
В древността един ученик от тогавашните школи потърсил своя Учител, да му помогне по някакъв начин, защото се чувствувал много нещастен в живота си.
10.10.1926г.
64. Затова се родих,  НБ , София
От древността още е казано, че това, което е и което става на небето, същото е и става на земята, т.е. между духовния и материалния живот на човека има пълно съответствие.
17.10.1926г.
65. Раздай го на сиромасите,  НБ , София
Днес на съвременните хора е зададена същата трудна задача, каквато е била зададена някога, още в древността, на един адепт, който се явил на земята във формата на египетската богиня Изида; тя била дъщеря на един от египетските фараони, Саваат-Амон-Ра, за когото не се знае положително, дали е бил историческо или митическо лице.
6.2.1927г.
66. Меки и твърди вещества,  МОК , София
66.2 Меки и твърди вещества ( втори вариант )
Цяла наука е имало в древността.
20.2.1927г.
67. Праведният,  НБ , София
В древността един царски син се разхождал един ден из града, дето срещнал една млада, хубава циганка, която, с дисаги на гърба си, ходила от къща на къща да проси.
9.3.1927г.
68. Силните течения, ООК , София
В древността един ученик отишъл при един от Великите Учители и го запитал: „Учителю, кажи ми какво нещо е Любов към ближния“. – „Иди в света и след 3 години се върни при мене, да ти кажа какво нещо е Любов към ближния.“ Той отишъл в света, според както Учителят му го посъветвал.
10.4.1927г.
69. Двама синове,  НБ , София
Ако с една красива дума можете да спасите някого, защо да не му я кажете? В древността един цар бил жестоко гонен и преследван от неговите неприятели, и той бил принуден да се скрие в дупката на един овчар.
8.5.1927г.
70. Координиране на силите,  МОК , София
70.2 Координация на силите ( втори вариант )
И всички велики философи, всички посветени в древността са ходили без бастуни.
18.5.1927г.
71. Общи упътвания, ООК , София
Това са казали още в древността гръцките философи.
5.6.1927г.
72. Две думи,  НБ , София
Сега ще ви приведа един пример за един адепт от древността.
19.8.1927г.
73. Духът на Господа, СБ , София
В древността един от гръцките граждани, Сократ, който впоследствие се е проявил като виден философ, няколко години изпълнявал една долна служба в Атина – бил метач.
23.8.1927г.
74. Дойде глас, СБ , София
От това гледище, още от древността са изучавали ред науки, като астрологията, хиромантията, кабалистиката и други.
На тия учени аз няма да разправям, че съм ходил на слънцето, но ще им кажа следното нещо: в древността, преди много години, имало един учен човек, който знаял добре законите на оптиката и направил един телескоп, който можел да увеличава 900 милиона пъти.
24.8.1927г.
75. Явно говорих, СБ , София
Питам: При такова разбиране на нещата кой ще ни обича? При тези изисквания съвременните хора се намират в положението на онзи автомат, създаден от един велик адепт в древността.
Ето защо, в Писанието, още от древността, е казано: „Да възлюбиш Господа Бога твоего и да възлюбиш ближния си“.
16.10.1927г.
76. Призови Симона!,  НБ , София
Ще приведа един разказ из живота на великите адепти в древността.
20.11.1927г.
77. Ни мъж, ни жена,  НБ , София
Още в древността, ангел Зерфил бил изпратен на земята, с цел да посети египетския фараон Амон-Ра.
20.11.1927г.
78. Скритите сили,  МОК , София
В древността не е било така.
1.1.1928г.
79. В образ Божи,  НБ , София
Това е наука, която е съществувала още в древността.
29.1.1928г.
80. Синове на възкресението,  НБ , София
Ако изучавате строежа на някоя пирамида от древността, или на някое от съвременните здания и запитате, защо едни от гредите, които влизат в постройката са тънки, а други – дебели, ще ви отговорят, че има ред причини за това.
5.2.1928г.
81. Дерзай, дъще!,  НБ , София
Който иска да срещне някой от тия учени, той сам трябва да отиде при тях, както учениците на древността са ходили в един от храмовете на Египет, там да четат една от свещените книги, за която се казва, че била завързана с верига; тъй щото, никой не могъл да взима книгата дома си да чете от нея, но трябвало да отива в храма, там да я чете.
За потвърждение на тази мисъл, ще приведа следния пример: Един велик адепт в древността се разхождал в една гора.
2.2.1928г.
82. Състояния на материята, ООК , София
В древността един цар срещнал една млада, красива жена.
12.2.1928г.
83. До край,  НБ , София
И тъй, в умовете на съвременните хора трябва да проникне идеята, да намерят в себе си ония пет души, които онзи цар на древността търсил.
9.4.1928г.
84. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
В древността индусите са имали три философии за живота: първата философия подразбира постигане на щастието чрез усилия, чрез волята; втората философия – чрез сърцето, а третата – чрез ума.
15.4.1928г.
85. По-драгоценен,  НБ , София
Един адепт на древността, наречен Елтамар, отишъл един ден в една местност, дето живели най-културните хора по това време.
18.4.1928г.
86. Доброта и разумност, ООК , София
Още в древността Сократ е казал: „Познай себе си".
29.4.1928г.
87. Който се отмята,  НБ , София
В древността, един слон влязъл в жилището на един Фараон и изпоплашил неговите синове и дъщери, които избягали навън.
31.8.1928г.
88. Гордост и ревност,  МОК , София
Като разбирали това състояние, в древността още, Великите Учители са проповядвали на учениците си смирение.
12.9.1928г.
89. Много знания, ООК , София
В древността на окултните ученици са давали такава задача.
7.12.1928г.
90. Хигиена на живота,  МОК , София
90.2 Хигиена на живота ( втори вариант )
М-то е взето от древността, то е един символ, който означава наука.
1.1.1929г.
91. Тихият глас,  ИБ , София
Един цар в древността обичал често да се дегизира, като се обличал в прости, обикновени дрехи, а неговите слуги се обличали като генерали и така се разхождал из града, сам, без никакви слуги, да проучава живота на своите поданици.
17.3.1929г.
92. Който има невестата,  НБ , София
В древността някога един адепт се влюбил в една царска дъщеря.
24.3.1929г.
93. Сам Отец, НБ , София
В древността някога, един мъдрец отишъл между лилипутите да види как живеят.
17.4.1929г.
94. Трудни задачи, ООК , София
В древността, в царството на Соломон-Ра, съществувал закон, според който, всеки престъпник се наказвал с десетгодишен строг тъмничен затвор, а на краката му туряли златна верига, тежка десет килограма.
12.5.1929г.
95. Ще ти въздаде,  НБ , София
Да си намери средство за подмладяване, това значи, да си намери елексирът на живота, който са търсили учените още в древността, който търсят и днес.
22.5.1929г.
96. Битие и откровение, ООК , София
96.2 Битие и откровение ( втори вариант )
Когато в древността са говорили за онзи, гордиевия, възел, никой не е могъл да го развърже.
29.5.1929г.
97. Определени движения, ООК , София
Един принц на древността живял лош, разпуснат живот, вследствие на което след смъртта си не могъл да продължи работата си, която му била определена и трябвало душата му да се скита по земята, да влиза ту в някой паднал, пиян човек, ту в някое животно.
23.6.1929г.
98. Разумните кротки,  НБ , София
98.2 Блажени кротките ( втори вариант )
Ние се прощаваме с морала на онзи ученик от древността, който отишъл при учителя си Сократ със съдрани дрехи, за да покаже своята скромност.
20.9.1929г.
99. Удължени и скъсени линии,  МОК , София
99.2 Правата линия ( втори вариант )
Не само Питагор, но и всички от древността са отишли само до четирите и там са се спрели.
17.11.1929г.
100. Сам се опасваше,  НБ , София
В древността някога, един турчин турил в една тепсия от най-хубавите череши, които имал в градината си и тръгнал да ги носи на пашата, да ги опита.
100.2 Сам се опасваше ( втори вариант )
Вие може да се намерите в положението на онзи човек, който носил в една тава ала-турка череши на един цар от древността.
29.12.1929г.
101. Аз живея, и вие ще живеете,  НБ , София
Любовта е предмет, който и мъдреците в древността са изучавали, но и днес още я изучават.
5.1.1930г.
102. От сърцето излизат,  НБ , София
102.2 От сърцето ( втори вариант )
В древността хората са имали желание да омагьосват, да си служат с различни магии.
В древността един цар имал две дъщери: едната била сляпа, а другата – глуха.
Щом се намерите пред някакво противоречие, ще постъпите като онази царска дъщеря в древността, която съзнателно ги приемала.
12.1.1930г.
103. Да се радват наедно,  НБ , София
103.2 Да се радват наедно ( втори вариант )
Следователно ние трябва да определим кое е същественото за човека в живота. - Тогава ще ви приведа един разказ от древността.
9.2.1930г.
104. Побеждавайте злото,  НБ , София
104.2 Побеждавайте злото ( втори вариант )
Но онези учени от древността са използвали това огъване на пружината и са я впрегнали на работа.
И тогава онези от древността, които са изучавали тази философия, те са врачували с числата, като са ги наричали числа на мъжа, числа на жената и числа на децата.
28.2.1930г.
105. Закони на доброто,  МОК , София
В древността всички учени са носели пръчки.
105.2 Доброто и времето ( втори вариант )
В древността всички учени хора са имали тояга.
23.3.1930г.
106. Синове на светлината,  НБ , София
Ще приведа един пример от живота на Соломон – Ра, един от знаменитите царе на древността.
9.4.1930г.
107. Значение на числата, ООК , София
В древността някога живели цар и царица.
13.4.1930г.
108. Господар на съботата,  НБ , София
В древността живели двама адепти, които имали големи постижения.
27.4.1930г.
109. Доведете ми го тук,  НБ , София
Задачата на религията и на науката от древността до днес е да научи хората да живеят съобразно разумните закони на природата.
В древността Бог изпратил един ангел, на име Израел, при една от царските дъщери, да й занесе една книга, по която да учи, как да се върне при Бога.
11.5.1930г.
110. Да влезеш,  НБ , София
В древността, един от учениците на мистицизма се разгневил на своя Учител и решил да му причини някаква пакост.
29.6.1930г.
111. Близо е лятото,  НБ , София
В древността живял един цар, на име Абди Елра, който имал единствена дъщеря – Махаради.
16.7.1930г.
112. Проява, връзка и причина, ООК , София
В древността един учен човек бил осъден на смърт.
17.8.1930г.
113. Благословена между жените, СБ , РБ , Рила
В древността имало една царска дъщеря, която по особени причини трябвало да живее в една много красива планинска местност.
10.9.1930г.
114. Отличителна черта, ООК , София
Соломон, един от великите мъдреци на древността, след като придобил много знания и мъдрост, вместо да бъде щастлив, станал нещастен.
В древността един от окултните учители изпратил двама от учениците си в града, да придобият някаква опитност.
17.10.1930г.
115. Единица мярка,  МОК , София
Добродетелта е магическа пръчица, която магите в древността още са носели в ръката си.
7.11.1930г.
116. Постижими и непостижими неща,  МОК , София
116.2 Идеалът на великите души! Органически и неорганически сили в природата ( втори вариант )
Ние ще се спрем как са разглеждали в древността този въпрос.
16.11.1930г.
117. Ще ме видите,  НБ , София
Ако не го разберете, вие сте в положението на онзи младеж от древността, който изучавал окултните науки, без да може да ги използва.
23.11.1930г.
118. Двама или трима,  НБ , София
Както владееш тялото, така и света ще искаш да владееш. – Това са положения, които развращават живота. – Кое е това, което дава любовта? Още от древността, разумните хора са разглеждали любовта като съзнателна, разумна връзка в природата.
30.11.1930г.
119. Дигнете камъка!,  НБ , София
В древността на магаре се качвал само онзи, който е трябвало да мине през четвъртото посвещение.
5.12.1930г.
120. Елементи на планетите,  МОК , София
120.2 Принципи и форми. Влияние на планетите. Скачените съдове ( втори вариант )
Това са знаели още от древността астролозите.
2.1.1931г.
121. Съединителните нишки на живота,  МОК , София
121.2 Съединителните нишки на живота ( втори вариант )
Та казвам, в древността както и сега, онези, които са изучавали окултните науки, са изключили младия.
1.3.1931г.
122. Първичната храна,  УС , София
В древността изпратили една царска дъщеря при велик мъдрец да ѝ даде един добър урок.
6.3.1931г.
123. Ханизе,  МОК , София
123.2 Ханизе ( втори вариант )
В древността нямаме пример да има пиано или орган, но е имало арфа.
13.3.1931г.
124. Справедливост,  МОК , София
124.2 Справедливи! ( втори вариант )
Именно в древността, в окултната наука се развивал онзи закон, чрез който човек може да измени известни неблагоприятни условия, които съществуват.
10.4.1931г.
125. Човешките идеали,  МОК , София
125.2 Постижимото, разумното и реалното! Идеалите на човека ( втори вариант )
То е, което в древността я тургат във вид на едно яйце това е от физическо гледище, тогава ще бъде една сфера, отвсякъде той ще може да гледа, ще може да вижда на всяка една посока.
8.5.1931г.
126. Обикновени и необикновени идеи,  МОК , София
126.2 Обикновени и идейни мисли ( втори вариант )
Представете си, преди хиляди години е имало такива ламби, сега е с електрическа батерия, като натиснеш едно копче и свети, а в древността е имало ламбички, които като я туриш в джоба, целият живот може да свети без да я изгасиш.
20.5.1931г.
127. Музикални прояви, ООК , София
В древността една царица помолила мъжа си да даде право да управлява царството само 3 дни.
22.5.1931г.
128. Скритите таланти ,  МОК , София
128.2 Физическа, духовна и умствена анализа. Окултният път и обикновените постижения. Вътрешното откритие! – Скритите таланти ( втори вариант )
Много ви е приятна, ще ходите ще се разхождате, ще обикаляте, не искате да се местите от това място. – Злато има там! Или да кажем вие влизате в една библиотека и намирате някоя стара книга от древността.
21.6.1931г.
129. Учителю, да прогледам!,  НБ , София
И съвременните учени, както и мъдреците на древността, съзнават и са съзнавали това.
12.7.1931г.
130. Симон Петър,  РБ , 7-те езера
В древността имало един цар, който извършил ред престъпления, и за наказание Бог поставил на главата му два рога, да го държат всякога буден, да помни престъпленията си.
8.8.1931г.
131. Запечатал е, СБ , РБ , 7-те езера
Който не разбере как трябва да постъпи, той ще се намери в положението на един цар от древността, който не знаел как се ядат череши и предвид на това не могъл да ги вкуси.
23.10.1931г.
132. Методи за усилване на паметта,  МОК , София
132.2 Памет. Методи за усилване на паметта ( втори вариант )
И най-нормалните хора са били учените хора, всичките и в древността и сега, те се отличават с нормалност във всяко едно отношение.
1.11.1931г.
133. Изново,  НБ , София
При един цар на древността отишъл един беден човек и се оплакал от беднотията, в която се намирал.
15.11.1931г.
134. Няма да угаси,  НБ , София
Като запитали един велик Учител от древността: „Ти кой си?", казал: „За умните аз съм най-умният, за глупавите аз съм най-глупавият, за силните аз съм най-силният, за болните аз съм най-болният, за богатите аз съм най-богатият, а за сиромасите аз съм най-сиромах.
22.11.1931г.
135. За кого ме мислите,  НБ , София
Тази висша математика в древността са я изучавали.
31.1.1932г.
136. Проява на живата светлина,  НБ , София
Тогава ще ви приведа един мит из древността.
В древността било, в християнската епоха; един отшелник 20 години се подвизавал в пълно служене на Бога, постил, молил се, плакал.
14.2.1932г.
137. Да известят на учениците Му,  НБ , София
Разправят за древността, имало такива хора, които като засвирят, воюващите страни престават да се бият, всеки спор престава.
6.3.1932г.
138. В последното време,  НБ , София
Един учен човек от древността искал да обясни на какво се дължи отклонението на земната ос и намерил, че месечината е причината за това отклонение от 23°.
В древността има пример, дето един мъж станал жена.
17.4.1932г.
139. Покрива и изправя,  НБ , София
Сега ние се намираме в такова противоречие, в каквото се намирал в древността един от египетските фараони.
Защото и в древността, както и сега, по отношение на природата, хората имат два различни възгледа.
Този философ още в древността е казал: човек трябва да носи знанието за Бога само в себе си.
29.5.1932г.
140. Постоянна благодарност,  УС , София
В древността един царски син отишъл при един адепт за съвет.
10.6.1932г.
141. НОВОТО ЗНАНИЕ,  МОК , София
Това е метод за реализиране на човешкия стремеж, който са прилагали всички школи на древността.
141.2 Ново знание ( втори вариант )
Този въпрос са го изучавали, това е метод във всички школи на древността, които досега съществуват и които за в бъдеще ще съществуват, законите са все същите.
17.6.1932г.
142. Погледът на Бога,  МОК , София
В древността една млада, красива мома, царска дъщеря, се влюбила в един адепт.
142.2 Погледът на Бога ( втори вариант )
В древността една царска дъщеря, млада мома се влюбила в един адепт.
3.7.1932г.
143. Творители на словото,  НБ , София
Учени са били кабалистите от древността.
6.8.1932г.
144. Ще и не ще, СБРБ , 7-те езера
В древността някой си купил един хубав, скъп юлар и тръгнал по света да търси кон, също тъй хубав, на който да сложи юлара.
11.8.1932г.
145. Общото благо, СБРБ , 7-те езера
В древността учениците, които свършвали своето духовно образование, преди да получат диплом за свършен курс, трябвало да издържат последния си изпит, който се заключавал в продаване на всички непотребни неща за тях, но потребни за хората.
30.8.1932г.
146. Новата работа, СБ , София
Един философ в древността, след като показал своята философия, казал, че всичко, което Бог е направил, е чисто и свято, следователно човешките ръце не трябва да пипат нищо, което Бог е направил.
146.2 Новата работа ( втори вариант )
Един философ в древността казал, че всичко, което Бог е направил, е чисто и свято, следователно човешките ръце не трябва да пипат нищо, което Бог е направил.
2.9.1932г.
147. Тънки и дебели линии,  МОК , София
В древността, когато адептите изучавали законите на дългия живот, те имали пред вид законите на свободата.
147.2 Тънки и дебели линии ( втори вариант )
Когато в древността са изучавали дългия живот.
25.9.1932г.
148. Превръщане на числата,  НБ , София
Сега нито египтяните, нито китайците го смятат за свещено, но и Египет не е такъв, какъвто беше в древността.
148.2 Превръщане на числата ( втори вариант )
Сега нито египтяните, нито китайците го смятат за свещено животно и Египет не е такъв, какъвто беше в древността.
5.10.1932г.
149. По този път, ООК , София
В древността се е говорило по тези въпроси, и сега се говори.
149.2 По този път ( втори вариант )
В древността се е говорило, и сега говорят.
12.10.1932г.
150. Малката истина, ООК , София
В древността, за да изпитат учениците на окултните школи, те били поставяни на изпит.
16.10.1932г.
151. Чуваш ли,  НБ , София
В древността има един разказ, превеждам го.
151.2 Чуваш ли ( втори вариант )
Има един разказ от древността, който превеждам.
23.10.1932г.
152. Като дете,  НБ , София
В древността това е станало в една от школите.
152.2 Като дете ( втори вариант )
Аз считам идеално следното: В древността това е станало в една от школите.
6.11.1932г.
153. Ето отрока,  НБ , София
Един банкер ще се намери в положението на един цар в древността, който бил толкова жесток, че писнали всички поданици от него.
153.2 Ето отрока ( втори вариант )
Един банкер ще се намери в положението на онзи цар в древността, който бил толкова жесток, че писнали всички поданици от него.
11.12.1932г.
154. Думи на Правда,  НБ , София
Та сегашните учени хора, според учението на древността има известни хора, които вече са прогресирали.
154.2 Думи на Правда ( втори вариант )
И в древността и сега има известни хора, които вече са прогресирали.
1.1.1933г.
155. На двама господари,  НБ , София
Още от древността всички учени хора са търсили именно тази материя, първична материя, и като я намерят, чрез нея се добива вечният живот.
155.2 На двама господари ( втори вариант )
Още от древността всички учени хора са търсили именно тази материя, първичната материя, и като я намерят чрез нея ще се добива вечният живот.
8.1.1933г.
156. Духът дава живот,  НБ , София
156.2 Духът дава живот ( втори вариант )
Например, преди 2000, 3000, 4000, 5000 години посветените от древността са познавали много по-добре човешкия организъм, отколкото сега го познават.
13.1.1933г.
157. Отношение между мисли и чувства,  МОК , София
157.2 Отношение на мислите и чувствата ( втори вариант )
Казвам, онези в древността, които са се занимавали с писаната реч, те са разбирали звуковете в природата.
Ако вземете всички науки в древността, ако, да кажем, изучавате биология, и тя е отвлечена наука.
29.1.1933г.
158. Защо възкръсна,  НБ , София
Тогава в древността един от древните царе всички онези, които са обвинявали в някое престъпление, той ги затваря в един палат с всичките удобства, каквото искат да правят: и добро, и зло, всички възможности, но отвън наблюдавал и в тях ставали известни промени.
12.2.1933г.
159. И проводи ги,  НБ , София
Сега ще ви приведа един пример от древността за един служител на Бога.
159.2 И проводи ги ( втори вариант )
Ще ви приведа примера от древността за един служител на Бога.
5.3.1933г.
160. Мир на този дом,  НБ , София
В древността музиката е била специфична, тя не е имала такова общо достояние, каквото днес например.
160.2 Мир на този дом ( втори вариант )
В древността музиката е била специфична, тя не е била така общодостъпна, както е днес.
19.3.1933г.
161. Верен в малкото,  НБ , София
Ученият човек, който се занимава специално с някои психологически съчинения в древността или в новите времена – две течения има – едни учени обръщат внимание на знанието, което в древността е било открито. Други казват: „Какво е било открито в древността, това ни най-малко не ни интересува, но какво е открито сега.“ И те са прави.
161.2 Верният в малкото ( втори вариант )
Тези, които се занимават специално с някои философски въпроси на древността или на новите времена, са разделени на два лагера. Едни учени обръщат внимание на знанието, което е било открито в древността и те са прави.
19.3.1933г.
162. Прав и крив път,  УС , София
В древността един адепт, като изучавал еврейската кабала, дошъл до числото десет.
16.4.1933г.
163. Живот вечен,  НБ , София
Изтече срокът, 120 години беше срокът за древността.“ Ти ще си вземеш всичкия багаж и в 10 дни отгоре ще освободиш къщата, защото ще я ремонтираш.
5.5.1933г.
164. Стотният път,  МОК , София
В древността един адепт, по невнимание, се спънал в един камък и го запитал: „Защо стоиш на пътя ми?“ Камъкът отговорил: „Инвалид, съм“. – „Защо не си в болницата?“ – „Няма кой да ме занесе.“ – „Аз ще ти услужа и ще те занеса.“ – „Как ще стане това?“ – „Ще те туря на една прашка и ще те хвърля в пространството.“ Щом хвърлили камъка в пространството, работите на хората се оправили.
164.2 Стотният ключ ( втори вариант )
В древността един адепт се спънал от един камък и го пита: „Защо седиш тука?“ И камъчето казало: „Инвалид съм.“ „Защо не си в болницата?“ „Нямаше кой да ми помогне.“ „Аз ще те пратя в болницата.“ Взема една прашка и хвърля камъка през реката.
7.5.1933г.
165. Овчарите,  НБ , София
Религията в древността, когато е била турена първоначално, предназначението е било да помагаме на ближните си.
14.5.1933г.
166. Добродетелната жена,  НБ , София
В древността минал един и видял една оправена свиня в кочината затворена, домакинята била в дома си, а мъжът бил на нивата.
166.2 Добродетелната жена ( втори вариант )
В древността един човек видял една оправена свиня, затворена в кочина и казал на домакинята: Много хубава свиня имате, от хубава порода.
19.5.1933г.
167. Разнообразието в живота,  МОК , София
В древността един окултен ученик бил затрупан със сладки материали.
167.2 Разнообразието в живота ( втори вариант )
В древността един окултен ученик бил затрупан със сладки материали.
21.5.1933г.
168. В правда и съдба,  НБ , София
Та в старо време учените хора в древността, първичните хора, които са разбирали този закон, са имали една школа, с която са възпитавали хората да държат в изправност своята кожа.
168.2 В правда и съдба ( втори вариант )
Учените в древността, които са разбирали този закон, са имали школа, в която са учили хората да държат в изправност своята кожа.
16.6.1933г.
169. Свещеното сърце,  МОК , София
В древността окултните школи са изучавали движенията на човека в най-малки подробности.
169.2 Свещеното сърце ( втори вариант )
В древността окултните школи са изучавали движенията на човека в най-малки подробности.
2.7.1933г.
170. Праведният ходи в целостта си,  НБ , София
Този закон са го разбирали в древността.
170.2 Праведният ходи ( втори вариант )
Това са го разбирали в древността.
5.7.1933г.
171. Непреривност в процесите, ООК , София
В древността, един цар често правел разходките си из града с цел да види как живеят неговите поданици.
12.7.1933г.
172. Красивите линии в природата, ООК , София
Всички школи на древността са имали предвид това и се стремели да поддържат хармонията между носа, ушите, очите и устата на човека.
1.9.1933г.
173. Бъдещото верую на човечеството, СБ , София
В някое царство на древността царят сериозно заболял и бил почти на смъртно легло.
2.9.1933г.
174. Един удар, СБ , София
В древността още, при един от индуските учители се явил един от неговите ученици, да иска някакви правила за живота.
13.12.1933г.
175. Пътят към свободата, ООК , София
В древността минава един адепт, учител.
17.12.1933г.
176. Две правила, УС , София
Всички маги в древността са носили тояги, направени от леска в ръката си, а пък сега всички носят бастуни, но не са маги.
14.1.1934г.
177. Реалното и нереалното, УС , София
Но ти ще се намериш в положението на онзи адепт от древността.
Защо трябва да имаме вяра в Бога? В древността са казвали: защото без вяра не може да се служи на Бога.
14.1.1934г.
178. Слушай, сине Мой!,  НБ , София
Тогава има едно предание, туй било в древността, предхристиянската епоха.
18.3.1934г.
179. Едно ви трябва, УС , София
В древността една царска дъщеря имала голяма хубост, била много красива и адептите ѝ казали, че трябва да се пази от слънчевите лъчи.
29.4.1934г.
180. Разпаленият въглен,  НБ , София
Един цар от древността издал заповед всички негови поданици да отидат направо при него, всеки да си вземе съестни припаси за през цялата година – кой колко иска.
13.5.1934г.
181. Числото 153,  НБ , София
Тази наука в древността са я учили.
3.6.1934г.
182. Трите страни на съзнанието, УС , София
Един християнин в древността, един светия, който е завършил своето развитие, който е надделял на всичко, но е станало едно нещо, с което той не е можал да се справи.
13.7.1934г.
183. Стремеж и постъпка, МОК , София
И всичките учители в древността казват: „Лесно може да се освободиш.
29.8.1934г.
184. На своето место, ООК , София
В древността съществувало, в една от окултните школи едно правило, един закон: ученикът, когато е минавал през последното си, той е трябвало да се пази, като излезне, да не би да попадне сянката на една жена върху него.
7.9.1934г.
185. Път на Божиите блага, МОК , София
Игуменът на един манастир в древността, в християнската епоха, умира.
30.9.1934г.
186. Послушание,  УС , Русе
В древността един ученик отишъл при един от Великите Учители и го запитал как трябва да живее.
14.10.1934г.
187. Колко са прекрасни нозете,  НБ , София
Някога, в древността, някой цар се разболял, бил почти на смъртно легло.
16.11.1934г.
188. Променчиви величини,  МОК , София
Вие се намирате в следното положение: В древността имало един изпит на окултните ученици.
25.11.1934г.
189. Който сее и който жъне,  НБ , София
В древността още, преди падането на човечеството със сегашното състояние, в което днес се намира, са съществували учени и мъдреци, които са водили тогавашното човечество и те са знаели, че в природата съществуват известни дни, когато някои работи не трябва да се вършат.
17.2.1935г.
190. Бъдете прочее разумни!,  НБ , София
В древността една красива царска дъщеря се влюбва в един велик учител.
27.3.1935г.
191. Божественият подтик, ООК , София
В древността един окултен учител изпратил един свой ученик на изпит.
14.4.1935г.
192. Колко е хубава твоята любов!,  НБ , София
Любовта има три проявления: Любов към старото, да се почитат старите работи, да се почитат старите хора, да се почитат старините, останали от древността.
26.5.1935г.
193. Възходящият път,  УС , София
На един прочут цар от древността казали: За да успее царството ти, трябва да намериш за сина си, бъдещият цар, мома, която не е раждана от майка и не е прегръщана от баща.
7.7.1935г.
194. На утрешния ден,  НБ , София
В древността още един светия се уединил в пустинята да работи върху себе си за своето усъвършенствуване.
14.7.1935г.
195. Развързано ще бъде на небето,  НБ , София
Още от древността някои от видните астролози, които са създали астрологията, си позволили да уподобяват хората на планетите.
20.10.1935г.
196. Де е човекът? Първият образ на човека. . Степени на разбиране,  УС , София
Един, който изучавал в древността магията, и като дошъл да опита дали може да предаде живот на нещата...
27.10.1935г.
197. Приложението като източник на знанието,  УС , София
197.2 Източник на знанието ( втори вариант )
Един от учителите на древността дал задача на един от своите ученици да мине през гъста гора, в която имало големи, опасни змии, без да пострада от тях.
27.11.1935г.
198. Към извора, ООК , София
Той те е хипнотизирал и ти повярваш! А законът за миенето от какво произтича? Сутрин, като станете, защо се миете? Законът за миенето е останал от древността – за да можете да махнете тая маска, която са ви турили.
19.1.1936г.
199. Всичко, което чух,  НБ , София
В древността на мода е бил санскритският език.
14.2.1936г.
200. Възможности и условия на ума и сърцето,  МОК , София
В древността, представете си, един ученик, като вас, на вашата възраст, който искал да се занимава с окултните науки.
16.2.1936г.
201. Знайното и незнайното,  НБ , София
Ако мислите така, вие ще изпаднете в голямо противоречие, ще се намерите в положението на един княз от древността.
Един богат княз от древността пожелал да му се ушият дрехи, които да не са пипани от човешки ръце, да се опредат, да се изтъкат, да се ушият, човешка ръка да ги не пипне.
8.7.1936г.
202. Ученичество, ООК , София
И онези хора от древността, които са изучавали Божествената мъдрост, са полагали големи усилия.
26.2.1937г.
203. Концентриране на човешкия ум,  МОК , София
Ако човек изучава поетите или философите от древността, ще види, че са били все музикални хора.
203.2 Съсредоточаване на човешкия ум ( втори вариант )
Ако човек изучава всички поети, философи от древността, те са били все хора музикални.
5.3.1937г.
204. Двете течения,  МОК , София
В древността един беден човек отишъл при един адепт и му се оплакал.
204.2 Двете течения ( втори вариант )
В древността един беден човек отишъл при един виден адепт и се оплакал.
17.3.1937г.
205. Плосък и объл говор, ООК , София
Така че на тази черта в древността, когато минавали в четвъртото посвещение, на магарето са яздили.
19.3.1937г.
206. Основите на здравето,  МОК , София
Знанието през всичките векове, което е дошло до нас от древността и от което можем да се ползваме, е едно благословение.
206.2 Основите на здравето ( втори вариант )
Знанието, събрано от всичките векове, което е дошло от древността, от което може да се ползвате, е едно благословение.
7.4.1937г.
207. Четирите струни, ООК , София
Понякой път в древността имало царе, който като мине и види някой осъден, казва: „Пуснете го!“ Той като каже: „Пуснете го!“, на осъдения стане приятно.
11.4.1937г.
208. Двамата синове,  УС , София
В древността, един ученик подарил на учителя си един златен часовник.
208.2 Двамата сина ( втори вариант )
Отива в древността един ученик, и подарява един златен часовник на своя учител.
18.4.1937г.
209. Синаповото зърно,  НБ , София
В древността някои от видните пророци са се обезверявали.
25.4.1937г.
210. Първата дума,  УС , София
Един от видните ученици на древността трябвало да се яви на последния си изпит.
Сега и аз мога да ви кажа, както е казал един учител в древността на своя ученик: За да бъдеш истински ученик, трябва да изпълниш известни правила.
20.6.1937г.
211. Великoтo малко и великото голямо,  НБ , София
Когато попитали един адепт от древността, един от най-учените, древни адепти в Египет неговите ученици за злото, той само си стиснал устните и нищо не отговорил.
11.7.1937г.
212. Аз ще дойда,  НБ , София
В древността един ученик, който не разбирал учението на учителя си, отива при него и казва: „Носи туй злато.“ Посмял се и казва: „Моят учител не разбира.“ Учителят казал: „Ела да видиш.“ Казва му: „Твоята воля може да преобрази желязото в злато“, и като отворили, този къс желязо се превърнал на злато.
25.7.1937г.
213. Правилна обхода, СБ , РБ , 7-те езера
В древността имало един много способен, даровит човек.
213.2 Правилна обхода ( втори вариант )
Има един окултен разказ, той е следния: В древността един много способен човек направил престъпление, за което го осъдили на смърт.
14.11.1937г.
214. Първата песен,  УС , София
В древността един ученик отишъл при един адепт да се учи.
9.1.1938г.
215. И пак се наведе на земята,  НБ , София
Когато искате да познаете и приложите любовта, постъпете като онзи ученик на древността, който отишъл при учителя си да го пита нещо за любовта.
18.3.1938г.
216. Излизане, работа, молитва,  МОК , София
Тогава в древността много пъти, когато човек изгубил своите желания, той ставал индиферентен, давали са му много дребни, микроскопически дози живак.
3.4.1938г.
217. Няма да ожаднее,  НБ , София
Религията е била в древността наука за сърцето, за канализиране и облагородяване на сърцето, за канализиране чувствата на сърцето.
1.5.1938г.
218. Някой си стотник,  НБ , София
Някои се спират върху древната мъдрост и казват, че в древността е имало по-голяма мъдрост, отколкото сега.
17.7.1938г.
219. От пръстите на ръцете, СБ , РБ , 7-те езера
В древността един окултен учител дал на един от мързеливите си ученици задача, да търколи от някой планински връх десет камъка.
10.8.1938г.
220. Здравословни и болезнени състояния, СБ , РБ , 7-те езера
В древността, един млад ученик отишъл при един от великите Учители на Индия, да му покаже правия път на живота.
12.8.1938г.
221. Милосърдие, СБ , РБ , 7-те езера
В древността някога на една планина живели двама светии.
18.11.1938г.
222. Страдания и придобивки,  МОК , София
Аз съм ви казвал и други път: В древността имало един млад момък, който бил нещастен.
4.12.1938г.
223. Една свещена идея, УС , София
В древността хората ще направят един идол, ще паднат пред него и ще кажат: „О-о-о, Ваале, избави ни сега!“ Ще вложиш 20–30 000 лева в банката и ще кажеш: „Те ще ме спасят.“ Ожениш се за някоя жена и казваш: „Тя е жената.“ Жената казва: „Този мъж, той е!“ Оставете, това е идолопоклонство.
30.12.1938г.
224. Скръб и радост,  МОК , София
В древността на великите хора туряха по един рог, на лошите туряха по два рога.
29.1.1939г.
225. Изпитът на Любовта,  УС , София
В древността има един пример, който много пъти са го привеждали.
9.4.1939г.
226. Ставане, оживяване и възкресение,  НБ , София
Един цар в древността излязъл да се разхожда, но по някакво нещастие той паднал, счупил си, навехнал си крака.
9.7.1939г.
227. Изкуствените противоречия,  НБ , София
Някога, в древността, един цар имал две дъщери.
9.7.1939г.
228. Самоотричане,  УС , София
В древността една от големите жрици се влюбила в първосвещеника – един велик адепт, много напреднал.
12.8.1939г.
229. Опознаване, СБ , РБ , 7-те езера
В древността живели трима учители, които се състезавали за една и съща мисия.
229.2 Опознаване ( втори вариант )
В един разказ от древността се разправя за трима учители, които се състезавали за една и съща мисия в света.
13.8.1939г.
230. Гласът на Любовта, СБ , РБ , 7-те езера
Един от великите Учители на древността изпратил един от своите ученици в света, да проповядва учението му.
Един от великите Учители на древността дал една задача на един от своите ученици, за да разбере, какво значи силна и светла мисъл.
230.2 Гласът на Любовта ( втори вариант )
Един от великите Учители на древността изпратил един от своите ученици да проповядва.
15.8.1939г.
231. На своето място, СБ , РБ , 7-те езера
Не работите ли сами, вие ще направите същата погрешка, каквато направил един цар в древността.
231.2 На своето место ( втори вариант )
Вие не трябва да правите погрешката на един цар в древността.
20.8.1939г.
232. Относителни и абсолютни разбирания, СБ , РБ , 7-те езера
В древността учениците се спирали върху четирите елемента на Аристотеля: вода, въздух, огън и земя.
27.8.1939г.
233. Запалка на свещения огън, СБ , РБ , София
Какво представя свещеният огън? В древността съществували школи, в които се говорело за свещения огън.
10.9.1939г.
234. Силите и темпераментите в човека,  НБ , София
Има един анекдот, според който някога в древността вълкът е бил отлично куче.
15.10.1939г.
235. Хвалете Господа,  НБ , София
Някога в древността живял един цар, който пожелал да се намери някой, който да му разкаже една приказка без край.
19.11.1939г.
236. Жена кога ражда,  НБ , София
В един разказ от древността се разказва за съвета, който един от окултните учители дал на един свой ученик.
24.11.1939г.
237. Психологически синтез,  МОК , София
В древността имало един ученик, който изучавал окултните науки, избрал музиката за своя специалност.
24.12.1939г.
238. Акаш и прана,  НБ , София
За тази цел ще приведа един пример от древността.
7.1.1940г.
239. Познаване на великото,  НБ , София
Днес всички говорят „аз“, „ти“ и „той“, и прости и учени, но покажете ми има ли един граматик, който да разбира смисъла на тия думи? От древността досега няма нито един учен, който да разглежда тия думи в този вътрешен смисъл.
25.2.1940г.
240. Обичайте и радвайте се!,  УС , София
В древността, във всички окултни школи са произвеждали изкуствени опити.
10.3.1940г.
241. Най-великото,  НБ , София
В древността единият е бил много строг, наказвал хората, а другият е добър.
24.3.1940г.
242. Връзвайте и развързвайте!,  НБ , София
И казва тогава на човека: „Глупако, да си вървиш по пътя.“ Онзи, който създал този анекдот от древността, има един недостатък, който от древността останал с хиляди години – хванат в капана, не го пущат, не го освобождават.
19.5.1940г.
243. Който иде,  НБ , София
Религията още в древността се е определяла като наука за сърцето, да стабилизира човешкия живот, да префини чувствата, за да може да се създаде един здрав организъм.
9.6.1940г.
244. Животът,  НБ , София
Започнал: „Царю честити, имаше един цар в древността и той съградил един хамбар десет километра дълъг и пет километра в широчина.
Затуй в древността Христос е казал: Обичай ближния си, не както той иска, но обичай го както себе си обичаш.
В древността един цар обичал да съзерцава върху този въпрос, искал да го разреши.
23.6.1940г.
245. Търпението,  УС , София
В древността, осъдили един философ, който много философствувал, казал едно изречение, за което го осъдили на смъртно наказание.
30.6.1940г.
246. По-блажен е!,  НБ , София
В древността един стар мъдрец казал на своя ученик: „Като завършите курса си, да бъде с вас това, което е било.“
11.8.1940г.
247. Вяра и вярване, СБ , РБ , УС , София
В древността един от учениците на една окултна школа отишъл при Учителя си и му казал: „Моля ти се, помогни ми да придобия изкуството да отварям очи на слепи, уши на глухи, да развързвам езици на неми“. – „Ще бъдеш ли щастлив?“ – „Това ще бъде най-голямото щастие за мене.“ – „Да бъде според волята ти!“ – казал Учителят му.
27.10.1940г.
248. Волята на Любовта,  УС , София
Та казвам: Религията в древността е била за изучаване тайните сили на човешката душа, за да може всичките хора да се подчиняват и да изпълняват волята Божия.
26.1.1941г.
249. Младият син,  НБ , София
Сега да приведа един анекдот от древността, за да обясна идеята си.
23.2.1941г.
250. Двама синове,  НБ , София
Сега още от древността се забелязва, че доброто състояние на човешкия организъм зависи от човешката мисъл, от човешкото сърце.
23.3.1941г.
251. Възпитанието,  НБ , София
Когато хората се научили да орат в древността, един адепт, като изпаднал в беднотия – много учен човек – никой не му помага в света.
11.5.1941г.
252. Едно ти недостига,  НБ , София
Ще ви приведа онзи пример от древността.
22.6.1941г.
253. Дава живот,  НБ , София
Така съдят в древността.
24.8.1941г.
254. Възможности за щастие, СБ , София
В древността живял един разумен и добър цар, но поданиците му били неразумни и скъперници.
254.2 Възможности за щастие ( втори вариант )
В древността дошъл един цар в един град, дето жителите не били много умни.
14.9.1941г.
255. Двама или трима, СБ , НБ , София
255.2 Двама или трима ( втори вариант )
В древността съществувало едно царство, управлявано от Саван-Ро.
26.10.1941г.
256. В начало бе Словото,  НБ , София
В древността, всички древни философи са вярвали, че Бог е направил от пръст човека, т. е. тялото му е направено и в туй тяло вдъхнал дихание и той станал жива душа.
7.12.1941г.
257. Мнозина звани,  НБ , София
Не само тази мечка, но и в древността има един разказ, дето някои от животните имат една признателност за едно добро, което е направено на тях.
14.12.1941г.
258. Отвали камъка,  НБ , София
Ако след като влезе онази храна няма къде да я туриш, ако този излишък, не го изхвърлиш от себе си, какво ще стане с тебе? Попитал един цар в древността, един мъдрец, кое е най-голямото благо.
В древността, една царска дъщеря тръгнала да иде при своя възлюбен, без да приеме благословението на баща си.
21.12.1941г.
259. Послушни и непослушни,  НБ , София
В древността имало един цар, който искал да знае, какъв е краят на живота, какъв е смисълът на живота. Той казва: В древността имаше един цар, много умен и богат.
1.3.1942г.
260. Кесаревото кесарю, Божието Богу,  НБ , София
В древността отишъл един ученик при един учител да се учи на тайните.
В древността се явили четирима души арфисти при един цар.
1.4.1942г.
261. Живот и музика, ООК , София
В древността са учили религиите без музика, затова нямали никакъв успех.
10.4.1942г.
262. Разумни, справедливи и добри,  МОК , София
В древността има един разказ, дето един от великите учители в древността пратил своя ученик да изследва.
12.4.1942г.
263. Децата и Царството Божие,  НБ , София
Да ви приведа един анекдот из древността. В древността имало хора, направени едни от замръзнала вода, другите били направени от захар.
15.4.1942г.
264. Великата възможност, ООК , София
В древността, отива един при великите Учители да се учи.
26.4.1942г.
265. Неразбраните неща,  НБ , София
Един ученик в древността в една окултна школа се разгневил на своя учител, че отишъл една вечер му занесъл три мраморни камъчета пред вратата, затворил вратата да не може да излиза.
17.5.1942г.
266. Новото в света,  УС , София
Та казвам, в съвременните религии, и сега, и в древността, всички страдат, понеже религиозните хора не работят, много малко работят.
Така е писано от древността, от дълго време е писано, че трябва да има много учени охлюви, но нито един досега не се е върнал.
14.6.1942г.
267. Разумни и незлобиви,  НБ , София
В древността един от великите учители изпратил своя ученик да мине през една гора, дето никой не могъл да мине.
19.7.1942г.
268. Единствената нишка,  УС , София
В древността, когато са искали да накажат някого, отсичали са палците.
16.8.1942г.
269. Божиите блага,  УС , София
Но ако зад една целувка не седи любовта и ако зад една целувка не седи обичта, какво струва тази целувка? В древността един умен момък вкъщи имал направени три моми от восък, много красиви.
28.8.1942г.
270. Постоянна благодарност, СБ , РБ , София
В древността, един от Учителите на любовта изпратил двама от своите ученици в света да се учат и да проповядват.
30.8.1942г.
271. Добрият живот, СБ , РБ , София
В древността, в християнската епоха, един от ревностните християни вървял по улиците и викал, че някой го души.
27.9.1942г.
272. Бъдещото верую,  УС , София
Един цар се занимавал с окултна наука в древността.
29.11.1942г.
273. Връзване и развързване,  НБ , София
В древността имало един шах на Индия, който бил много щастлив, искат да му направят дреха, без да е пипана от човешка ръка.
20.12.1942г.
274. Трите изкушения,  УС , София
В древността ще направи идол, ще започне да се кланя.
24.1.1943г.
275. С благодат и истина, НБ , София
В древността осъдили на смърт един престъпник.
27.1.1943г.
276. Красиви движения, ООК , София
Какво сте научили? Има един разказ в древността.
26.3.1943г.
277. Зачитане,  МОК , София
Ще ви приведа един пример, ние как разбираме: Един ученик, в древността, се разсърдил на учителя си. (Ученикът) бил много як.
2.5.1943г.
278. Близо е,  УС , София
Казват: „И ние искаме да управляваме.“ В древността има един анекдот.
30.5.1943г.
279. Бащата иде, НБ , София
В древността, един древен цар повикал един от своите мъдреци и го попитал кое е най-голямото благо в света, на Земята.
2.6.1943г.
280. Вяра и Любов, ООК , София
Онзи Бог в древността как са го представяли? Онзи Бог на Любовта, Който дава благата на хората, проявява се в малките работи.
18.7.1943г.
281. Второ отделение, НБ , София
Има един разказ: В древността, един адепт, като изучавал хората, попаднал в едно племе, гдето очите им били изпъкнали, но не виждали нещата.
8.8.1943г.
282. Даровити, НБ , София
Осъждат на смърт един доста виден философ в древността.
22.8.1943г.
283. Новото в живота, СБ , РБ , София
Тогава какво ще правите? В древността българите са имали един закон – щом бащата стане над сто и двадесет години, не го държат вкъщи.
283.2 Новото в живота ( втори вариант )
Какво ще правите, ако се създаде закон, според който всеки преждевременно остарял да се накаже? В едно предание се казва, че в древността, когато бащата доживявал до 120 години, синът го турял в кош и го занасял в гората, там да умре.
5.9.1943г.
284. Блаженствата, СБ , РБ , София
Така се запознавате с живота на древността и дохождате до сегашните времена.
5.9.1943г.
285. Новата присадка, СБ , РБ , София
В древността живял един адепт, който имал способността да лекува различни болести.
12.9.1943г.
286. Извор на любовта, СБ , РБ , София
В древността един ученик на окултна школа помолил учителя си да го заведе в Божествения свят; само да го зърне, и пак да се върне назад.
15.12.1943г.
287. Най-мъчната работа, ООК , София
В древността, в Китай живял един беден, скромен, но крайно мъдър човек.
29.12.1943г.
288. Малкото добро, ООК , София
В древността, един християнин гладиатор отишъл да проповядва за Христа.
288.2 Малкото добро ( втори вариант )
Отива един християнин в древността, гладиатор бил, обичал да мачка хората, отишъл той да проповядва.
5.1.1944г.
289. Родени от Бога, ООК , София
В древността, имало един човек, който разбирал езика на животните и се разговарял с тях.
289.2 Родени от Бога ( втори вариант )
Ще ви приведа един анекдот, то е един стар анекдот от древността.
9.1.1944г.
290. Божественият ден,  УС , София
В древността един цар пожелал да му разкажат една приказка без край.
17.12.1944г.
291. Най-добрият подарък, ИБ , ПС , София
291.2 Добрият подарък ( втори вариант )
В древността циганите са били ученици на окултна школа, но са я напуснали, и до днес стоят вън от нея с неразрешени задачи.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.