Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


11.4.1926г.
1. Малкото съпротивление,  МОК , София
1.2 Малкото съпротивление ( втори вариант )
Какво ще се образува от докосването на върха на молива до хартията?
6.3.1927г.
2. Иди повикай мъжа си!,  НБ , София
Добрият човек прилича на арфа, струните на която са нагласени по такъв начин, че само от докосването на въздуха до тях, се чуват нежни, приятни звуци.
14.8.1929г.
3. Пробният камък, ООК , София
С докосването си до ръката на професора, тя могла да събуди нещо възвишено и красиво, вследствие на което той се разширил, погледнал с разположение към своите студенти, след което не скъсал нито един студент.
3.12.1930г.
4. Просветено съзнание, ООК , София
Всеки човек чувства, че има сърце, но кой е видял собственото си сърце? Кой е проследил неговата деятелност? Всеки се е докосвал до кожата си, но кой може от докосването само да вади заключение за предназначението на кожата си? Чрез кожата човек възприема впечатления от външния свят..
29.3.1931г.
5. Истински поклонници,  УС , София
Кучето, раздразнено от докосването на ръката по главата му, скочи веднага, хвърли се върху брата и го хвана за рамото.
15.11.1931г.
6. Няма да угаси,  НБ , София
Всичко знаеш в дадения случай, но понеже Истината е вечна, безбройни са моментите на докосването до нея, царството на разбирането й е безконечно.
5.2.1933г.
7. Божествен импулс,  УС , София
Не е лошо, че се докосваш до месото, но с докосването ти възприемаш лошото в него.
1.3.1933г.
8. Човешкият нос, ООК , София
8.2 За човешкия нос ( втори вариант )
Това са три допирни точки, от докосването на които, вие ще изживеете едно хубаво състояние, почти на светия.
15.3.1936г.
9. Истинските приятели. Учението като непреривен процес. Новият метод, УС , София
9.2 Новият метод ( втори вариант )
Докато са живи, могат да се запазят от докосването на хората, но какво ще правят, като умрат? Не само че ще се докосват до тях, но ще ги хващат за главата и за краката, ще ги обръщат ту на една, ту на друга страна.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.