Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


16.11.1916г.
1. Петте разумни девици,  НБ , София
1.2 Петте разумни и петте неразумни деви ( втори вариант )
Може да имате доверието на този капитан и да го запитвате пак дали е осигурен животът ви.
11.2.1917г.
2. Децата,  НБ , София
Когато сте в един параход, който се клатушка, и се страхувате, каква полза имате от страхуването? Стойте спокойно, имайте доверието на едно дете.
15.12.1918г.
3. И рече баща му,  НБ , София
Дайте му хляб, жилище и дрехи, да вложи доверието си във всички хора, като в свои братя.
3.2 И рече баща му ( втори вариант )
Дайте му хлѣбъ, жилище и дрехи, да вложи довѣрието си въ всички хора, като въ свои братя.
22.3.1919г.
4. С Любов се взима, НБ , София
Царят я завел в шатъра си, направил й легло, поставил я да си легне, тогава тя се обърнала към него и го запитала: “Ти няма ли да ми направиш някакво зло, няма ли да злоупотребиш с доверието, което имам към теб?” Той й отговорил: “Бъди спокойна, в моя шатър ти си в пълна безопасност”.
14.12.1919г.
5. Работи на лозето ми,  НБ , София
Ако не се сбъдне, ще изгуби доверието на хората.
25.5.1921г.
6. Път на мисълта, ИБ , Витоша
Какъв смисъл има, да му кажа, че е добър и честен човек, а не съм готов да му услужа с една малка сума? Де остана моята последователност между думи и дела? Като му дам сумата, която иска, с това аз изказвам доверието си към него.
12.6.1921г.
7. Двете жени, НБ , София
Като ви питат за нашето учение, кажете: „Ние искаме да бъдем честни, добри и трудолюбиви ученици на Божествената школа, да оправдаем доверието на нашите бащи и майки, на нашите братя и сестри.
10.11.1921г.
8. Свидетелството на Духа, ИБ , БС , София
Знаете ли как се подхранва тя? - Дойде някоя приятелка, вие малко сте изгубили доверието, но тя ви каже: "Колко сте хубава, колко ви обичам, искам дави прегърна и целуна."
20.11.1921г.
9. Ананий и Сапфира,  НБ , София
Ние трябва да имаме чисти души и светли умове, а не да туряме доверието и надеждите си в банките.
30.3.1922г.
10. Три разряда ученици, ООК , София
10.2 Три категории ученици ( втори вариант )
Няма по-голямо щастие за човека от това, да се ползва с доверието на възвишените братя, които живеят според Божествените закони, без никакви заповеди и принуждения.
9.5.1922г.
11. Семената, ИБ , София
Да кажем, вие имате приятел, обещае нещо, но не го изпълни два-три пъти, и вие изгубвате доверието в него, и не можете да му бъдете приятел.
22.8.1922г.
12. Изпитвайте писанията, СБ , В.Търново
И на тия, които издържат добре изпита си, тогава ще им се повери… Знаете ли какво ще ви се повери? – Ще имате доверието на вашия Учител, за да може Той да ви остави на своето място.
23.8.1922г.
13. Милосърдието, СБ , В.Търново
Не, не, ще имате доверието ми.
18.2.1923г.
14. Не дойдохъ да разруша, но да изпълня,  НБ , София
14.2 Дойдох да изпълня ( втори вариант )
Услужи на човека, покажи внимание към него, за да спечелиш доверието му.
7.3.1923г.
15. Педагогическа лекция,  МОК , София
Изровят ли семената му, ученикът ще се усъмни в Учителя си, ще изгуби доверието си в него.
29.4.1923г.
16. Живот вечен, НБ , София
Как ще постъпиш с мене, ако при всяко дохождане в дома ти вадя от касата ти по няколко златни монети? Докога ще ме търпиш и докога ще ми вярваш? Ако взема всичкото ти злато и ти не загубиш доверието си в мене, наистина имаш вяра.
2.11.1924г.
17. Възпитателната сила на страданието,  МОК , София
Сега ще ви запитам друг един въпрос: трябва ли да злоупотребим с доверието на един наш приятел? И след като злоупотребите какъв е церът, с който може да се възстанови доверието? (– Явно е, че не трябва.) Не само, че не трябва, но туй доверие трябва да го считате свещено. Аз говоря за доверието, когато някой приятел си отвори душата към вас и счита, че във всичките случаи ти ще постъпиш тъй с него, както и той би постъпил.
Тъй че някой път доверието се налага на вас.
В дадения случай, това е доверието, което ти имаш към тях, то ги кара да ти помогнат. А иначе, тя съзнавала, че на нея имат доверие и не бутала, не искала да злоупотреби с доверието, което й се давало.
17.2 Възпитателната сила на страданията ( втори вариант )
Сега ще ви задам друг въпрос: трябва ли да злоупотребяваме с доверието на един наш приятел? А след като злоупотребите, какъв е церът, с който може да се възстанови доверието?
Не само че не трябва, но доверието трябва да го считате като нещо свещено.
Тъй че някой път доверието ви се налага. В дадения случай това се дължи на доверието, което имаш към тях – то ги кара да ти помогнат. Тя съзнавала, че имат доверие на нея, и не бутала, не искала да злоупотреби с доверието, което Ă се давало.
1.2.1925г.
18. Азъ Те познахъ, НБ , София
Вълкътъ занесълъ агнето на господаря си, сложилъ го прѣдъ него и му казалъ: „Искамъ да докажа, че стария навикъ, да давя овци, го оставихъ и сега искамъ да спечеля довѣрието ти“.
18.2 Аз Те познах ( втори вариант )
Вълкът занесъл агнето на господаря си, сложил го пред него и му казал: „Искам да докажа, че стария навик, да давя овце, го оставих и сега искам да спечеля доверието ти“.
25.2.1925г.
19. Отличителни черти на човешката интелигентност, ООК , София
В шестата раса обаче доверието ще бъде една от благородните черти – пълно доверие.
24.1.1926г.
20. Гласни и съгласни букви,  МОК , София
За да спечелите доверието на Природата, вие трябва да живеете по нов начин, а не както сте живели някога, в миналото си.
20.2 Гласните и съгласните букви ( втори вариант )
Ще ви има доверието.
26.5.1926г.
21. Пътят на желанията, ООК , София
Какво по-хубаво от това да имаме доверието на невидимия свят, да ни даде възможност да разполагаме със силите на природата? Задача на ученика е да спечели доверието на невидимия свят, да му поверят известни тайни, да му открият известни закони и формули, които щом произнесе, да му се притекат на помощ.
20.8.1927г.
22. Братя в единомислие, СБ , София
Доверието им се простира най-много до братята и сестрите.
31.8.1927г.
23. Малките резултати, ООК , София
Мислите ли, че ако отидете при някой ваш приятел и му наговорите ред глупости или извършите глупави постъпки, той ще запази доверието си към вас? Външно може да каже, че се радва, задето сте дошли, но вътрешно той запазва особено мнение за вас.
30.10.1927г.
24. Посред тях,  НБ , София
Това значи да имаш доверието на Бога и да разполагаш с всички сили и богатства, които се крият в Него. Щом придобиете този прадядо в себе си, природата ще ви даде доверието си, да разполагате с нейните сили и богатства.
9.5.1928г.
25. Създаване на нови органи, ООК , София
Това значи човек да спечели доверието на своите напреднали братя, на ангелите, на светиите и на Бога. Да спечелите доверието на всичко възвишено в света, това е идеал, към който всеки трябва да се стреми.
Да имате доверието на Бога, това е идеал за човешката душа. Какво правят съвременните хора? Като се намерят в нужда, те се обръщат един към друг, лъжат се, изнудват се, обещават и не издържат на обещанията си, вследствие на което губят доверието си.
16.5.1928г.
26. Разумни отношения, ООК , София
Ето защо, докато изпълнява волята Божия, човек запазва и властта, и уважението си, и доверието на хората.
3.10.1928г.
27. Без прегради, ООК , София
Да платите дълга си навреме, заедно с лихвите му, това значи доверието да отвори вратата си за вас. Който всякога е бил изправен в работата си, той се ползва с доверието на Бога.
27.2.1929г.
28. Отношение между числата, ООК , София
Едно трябва да знаете: само онзи има право да се ползва от ключа на реалността, който е добил доверието на Бога.
31.5.1929г.
29. Закон на доволството,  МОК , София
Хората, които са около него, отнемат доверието си, не го слушат, не изпълняват вече заповедите му.
14.8.1929г.
30. Пробният камък, ООК , София
С последната си постъпка бакалинът губи доверието на клиентите си. Последната постъпка е в състояние да наруши доверието, създадено от първите десет случаи.
3.1.1930г.
31. Пътища на природата,  МОК , София
Никога не злоупотребявайте с доверието, което някой човек има към вас.
12.1.1930г.
32. Да се радват наедно,  НБ , София
Не плаща ли редовно задълженията си, той се лишава от кредита и доверието на банката.
2.2.1930г.
33. Аз съм,  НБ , София
Какво става с човек, който лъже? Той изгубва доверието на окръжаващите, които го изолират от средата си.
И тъй, иска ли да запази своята сила и мощ, да се ползва от доверието на всички разумни същества, човек трябва да даде ход на Божественото в себе си.
33.2 Аз съм, не бойте се! ( втори вариант )
В съвременния живот всеки човек, след като излъже няколко пъти или след като не устои няколко пъти на думата си, той изгубва доверието си.
28.2.1930г.
34. Закони на доброто,  МОК , София
Доверието трябва да бъде взаимно. Изгубите ли доверието си в него, вашето приятелство се разваля.
34.2 Доброто и времето ( втори вариант )
Доверието си има смисъл, но невсякога.
18.4.1930г.
35. Направления в живота,  МОК , София
Когато Провидението пази човека от погрешки, това показва, че той се ползува с доверието му.
35.2 Направления в живота ( втори вариант )
Когато провидението пази човека от погрешки, това показва, че той се ползва с доверието му.
30.4.1930г.
36. Положително знание, ООК , София
36.2 Положително знание ( втори вариант )
Като влезете в клетката - сега законът на доверието, той нищо няма да ви каже.
18.5.1930г.
37. Да се възвеселим,  НБ , София
Ако го зацапате така, че сам не можете да го разберете, вие губите доверието на разумния свят.
11.6.1930г.
38. Двата принципа, ООК , София
За да придобиете тия принципи спазвайте правилото: Абсолютно никаква лъжа! Абсолютно никаква кражба! Всички погрешки на човека могат да се извинят, но лъжата – никога! Който злоупотребява с доверието, което му е дадено, той злоупотребява с любовта.
Те могат да се дадат само на онзи, който е спечелил доверието на разумния свят, който си служи правилно с Божествения и с човешкия принципи. Докато не се е научил да дава доброволно, човек не се ползва с доверието на разумните същества.
38.2 Двата принципа ( втори вариант )
Един човек, който злоупотреби с доверието, което ти си дал, той злоупотребява с любовта.
18.6.1930г.
39. Абсолютна вяра, ООК , София
39.2 Абсолютно доверие ( втори вариант )
Той остави доверието.
Образува се едно раздвояване, изгуби се доверието, основата, върху която седеше, се изгуби. Като изгуби доверието, там е падането. Яденето на плода е следствие от изгубването на доверието.
Щом изгубим доверието в Бога, и той не върши нищо заради нас.
Ако не възстановите, нищо тъй да не ви смущава, доверието да се не разклаща, че си се молил сто пъти - пак имай доверие. Ако по един начин не са дали, втори, трети, но доверието не нарушавай. Ти ще кажеш: „Аз десет пъти се молих.“ Ти си изгубил доверието. Напиши една страница, втора, трета, десет - не губи доверието.
Ако вие търсите закона на доверието, чрез този закон на доверие не туряйте никаква граница на Божественото проявление.
Ето в какво седи погубването доверието в нас.
Доверието на Бога седи в туй, че аз ще имам неговата подкрепа, неговата мисъл. Изисква се устойчивост в доверието в Бога. Ако изгубиш доверие, всичко това, което е направено, ще изгубиш доверието на Бога и в себе си, нищо не може да направиш.
26.8.1930г.
40. Божият глас, ООК , София
40.2 Божият глас ( втори вариант )
Доверието един към друг е толкоз малко.
29.10.1930г.
41. Правилно разрешаване, ООК , София
Дайте му кесията, поговорете с него, да спечелите доверието му, и си заминете. Приятно е да имате доверието на хората, да ви се радват, да разчитат на вашата дума.
18.3.1931г.
42. Закон на числата, ООК , София
За да дойде до разрешаването на тия формули, човек трябва да работи върху себе си съзнателно и с Любов, за да заслужи доверието на разумния свят.
17.6.1931г.
43. Музикален живот, ООК , София
Към ония, които се учат, които зачитат законите ѝ, тя е крайно внимателна и дава доверието си абсолютно.
21.8.1931г.
44. Отиване и връщане, СБ , София
Същото нещо става и между хората: често хората губят доверието си един към друг, избягват да се срещат, съмняват се и т.н.
31.3.1932г.
45. Вярата като закон, ИБ , БС , София
С вяра човек досега никога не е пострадвал, от доверието може, от вярването може, но от вярата - не.
27.4.1932г.
46. Трите принципа, ООК , София
Такива критици се ползват с доверието и уважението на хората. Обаче, ако критиката е пристрастна, тия критици губят доверието на хората.
Щом изгубят доверието си, той започва да боледува. Силата на адепта се заключава в доверието, което клетките му имат към него.
2.11.1932г.
47. Любов към Бога, ООК , София
Приятно е да се ползваш с доверието на твоя ближен. И доверието е на степени: имам доверие в един човек да носи 50 килограма от богатството ми на гърба си; дойде ли до 100, нямам вече доверие.
3.3.1933г.
48. Голямото и малкото,  МОК , София
Де остана доверието ти в него? Като се увериш, че парите са на място, ти казваш: „Този човек наистина бил честен“. – Честен, но при дадено условие.
28.6.1933г.
49. Свещената област на живота, ООК , София
Това е истинската философия: Да не злоупотребяваме в целия си живот със свободата и доверието, които Бог ни е дал.
49.2 Свещена област на живота ( втори вариант )
Да не злоупотребим в един цял живот със свободата и доверието, които Бог ни е дал.
27.9.1933г.
50. Вечният порядък. Най-силното у човека, ООК , София
Но, като ви напуснаха наемателите, той веднага изгубва доверието във вас и пет пари не дава.
6.7.1934г.
51. Трите правила, МОК , София
Тогава доверието на окръжаващите хора спрямо вас се изменя и вие загубвате своята ценност.
4.11.1934г.
52. Всичко е възможно,  НБ , София
Случило се, обаче, че този негов роднина изгубил доверието си в своя племенник и не му оставил нито пет пари.
11.11.1934г.
53. В царството на Христа и Бога,  НБ , София
Ако този човек люби Бога и ако сърцето му бие правилно, така че да не злоупотреби с доверието на никого, аз бих му казал де има пари заровени да отиде и да си разрови.
18.11.1934г.
54. Езикът на дъгата,  УС , София
За да възстановят доверието си, хората трябва да признаят Бога за свой Баща и да определят отношенията си към Него.
2.12.1934г.
55. Помни Създателя си!,  НБ , София
В нашия век доверието е обосновано на икономическите условия.
24.2.1935г.
56. Тогаз се обърнах аз и видях,  НБ , София
Ако дадете на българина пари на заем да му услужите, той веднага ще ви има доверие, но ако му откажете, той веднага се разколебава, губи доверието си към вас.
24.3.1935г.
57. Каквото вържете на земята,  НБ , София
При никакви условия синът не може да изгуби доверието си към своя баща.
23.6.1935г.
58. Човек и природа,  УС , София
Ако дава мнението си, без да е проверил нещо, той изгубва доверието на хората, пък и сам за себе си губи основа.
26.4.1936г.
59. Което човек сее,  НБ , София
Никога човек да не злоупотреби с доверието на баща си, на майка си, на сестра си и на брата си, нито с доверието на приятеля си. Никой да не злоупотребява с доверието на кого и да е. Никой говорител няма право да злоупотребява с доверието на слушателите си. Да се злоупотребява с доверието на слушателите, това е престъпление. Не злоупотребявайте с доверието на никого.
17.1.1937г.
60. Учение и служение,  УС , София
Той се ползва с доверието Му.
Какво по-хубаво от това, да имаш доверието на приятеля си и да разчиташ всякога на него? Да имаш абсолютна вяра в Бога, това значи при всички условия на живота – като грешен и праведен, като болен и здрав, да знаеш, че всичко ще се оправи, ще се нареди добре.
60.2 Учение и служение на Бога ( втори вариант )
Какво по-хубаво от това, да имаш доверието на един приятел, на когото всякога да можеш да разчиташ.
18.4.1937г.
61. Истина и благост,  УС , София
Жененият се ползва с доверието на хората. – Защо? – Той има дъщеря и син.
25.4.1937г.
62. Да идем във Витлеем,  НБ , София
Да имам доверие в един човек, това значи, след като той нищо не е вложил, нищо няма, да мога да му вложа доверието си.
12.5.1937г.
63. Свободният човек, ООК , София
Иди и не прави тия погрешки!“ Онова доверие, което Бог ти дал, не престъпвай, не злоупотребявайте с доверието, което Бог има към вас. Аз казвам: Не злоупотребявайте с доверието, което Христос има към вас.
13.6.1937г.
64. Проводници на любовта,  УС , София
Де остава доверието му? Де остава неговото приятелство? Можеш да нямаш доверие в някой човек, но не и в приятеля си.
27.3.1938г.
65. Великите пътища,  УС , София
В Англия се явил един окултист, който злоупотребил с доверието и интереса на хората към тези науки, с цел да ги обере.
28.8.1938г.
66. Проява и постижение на любовта, СБ , РБ , София
Днес хората се страхуват едни от други, изгубили са доверието си.
16.12.1938г.
67. Търпение,  МОК , София
После да ви дадат позата на вярата или на доверието.
13.9.1939г.
68. Организирана вяра, ООК , София
Но този закон на доверието не е еднакъв.
17.1.1940г.
69. Налягане, напрежение, разумност, ООК , София
Аз не искам да злоупотребя с доверието на господаря.“ Тя му казва: „Ще видиш лошите последствия.“ Тук имаше Иосиф второто изпитание.
18.2.1940г.
70. Словото бе Бог,  НБ , София
Той предпочете затвора, отколкото да злоупотреби с доверието на своя господар.
Загубват доверието си.
1.9.1940г.
71. Добрата покана, СБ , РБ , София
Ако учителят говори неверни работи, в скоро време ще изгуби доверието и уважението на учениците си.
1.11.1940г.
72. Даване и вземане,  МОК , София
Но целокупността на това благо на живота ето в какво седи: да добием доверието на природата. Щом добием доверието на природата, щом добием доверието на онези, които се интересуват от вашия живот, всичко е постижимо.
12.3.1941г.
73. Музикални тактове, ООК , София
Или другояче казано: ние, съвременнитѣ хора, трѣбва (да) възстановимъ довѣрието, което сме имали едно време.
73.2 Музикални тактове ( втори вариант )
Или другояче казано: ние, съвременните хора, трябва (да) възстановим доверието, което сме имали едно време.
1.6.1941г.
74. Крайното добро и крайното зло,  УС , София
Щом детето хване баща си в първата лъжа, той му обещае нещо и не го изпълни, то загубва една трета от почитането към баща си, от доверието си, и то взема същата политика на баща си.
10.9.1941г.
75. Малкият опит, СБ , София
Колкото по-надолу слизате, виждате как хората постепенно губят доверието си. Ако доверието ви е малко, поръчителите се увеличават.
5.8.1942г.
76. Ценни добродетели, СБ , РБ , София
Премериш ли по-малко, отколкото трябва, ще те хванат и ще изгубиш доверието на хората.
30.8.1942г.
77. Опознаване, СБ , РБ , УС , София
Той се ползува с доверието на съществата от разумния свят.
6.12.1942г.
78. Отвън дрънкането, отвътре ученето,  УС , София
Къде е погрешката сега? Трябва да оправдаем доверието, което Бог ни е дал на нас. После доверието, което един към друг даваме, трябва да оправдаем това доверие. Доверието, което вие ми давате, аз трябва да го оправдая и доверието, което аз ви давам, вие трябва да го оправдавате. Доверието, което ние имаме към Бога, Той го оправдава. Той оправдава доверието, което ние имаме.
16.6.1943г.
79. Отворената врата на Любовта, ООК , София
Аз искам да вложите доверието си в Бога за ума ви, който Бог ви е дал.
15.8.1943г.
80. Вечното благо, СБ , РБ , София
Пазете се да не изгубите доверието на Онзи, Който ни е изпратил на земята.
15.8.1943г.
81. Същественото в живота, СБ , РБ , София
Вложи доверието си в своя ближен и не се страхувай.
22.8.1943г.
82. Новото в живота, СБ , РБ , София
Ако не, ще умреш.“ Всекиго мога да лекувам, но ако злоупотребиш с доверието, което Бог дал на един човек, лошо нещо ще те постигне.
82.2 Новото в живота ( втори вариант )
Не злоупотребявайте с любовта, не злоупотребявайте с доверието на своя ближен.
Обаче аз никога не злоупотребявам с доверието, което ми е дадено.
12.9.1943г.
83. Пътят към изток, СБ , РБ , София
Значи, красивият има вяра в себе си, знае, че ще те предразположи с красотата си, ще спечели доверието ти.
3.10.1943г.
84. Проявеният живот, СБ , РБ , София
Вложете доверието си към всички хора, за да се ползвате и от тяхното доверие.
22.10.1944г.
85. Милият поглед, ИБ , ПС , София
Той изгубил доверието на другия.
8.12.1944г.
86. Постижения, ИБ , ПС , София
86.2 Постижение ( втори вариант )
Едно се иска от вас: да възстановите доверието, което сте изгубили.
10.12.1944г.
87. Разумна икономия, ИБ , ПС , София
Да чувстваш доверието в хората, в българския народ.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.