Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


1897г.
1. Тайните на Духа, ИБ , Варна
Тя го тика към доброто да се стреми,
То ще бъде Богохулно да се стараем да ограничим Неговите възнамерения и желания, понеже това, което Той желае да прави, колкото и да ни се вижда противно и разрушително за нашето лично щастие, е най-доброто, най-благото, което Неговата Любов извършва за вечното добро и благоденствие на нашата душа.
Време е вече да тръгнем през пустинята, да преминем реката Йордан и да вземем чрез сила Земята и да я направим вечно наследие на светиите, на Господа, наречени царе и свещеници – царе на Доброто, а свещеници на Истината.
Но, глупци, какво очаквате да придобиете от своя нечестив труд? Представете си, ако имахте сила да премахнете Слънцето, което Съм поставил, на какво би замязала Земята? И нима мислите по-добри ли следствия ще последват? Кажете ми отгде сте придобили тая мъдрост и кой ви е убедил на опит, че добро ще последва? Кой ще е друг, ако не баща ви, дяволът, който отначало е лъжец и, когато може, от своето си лъже? Питам ви защо се самооблощавате с думи, които не разбирате и не проумявате? Не стои ли достойнството на ума във височината, дълбочината и широчината на мислите и тяхното истинско разумение? Но ако мислите ви нямат никаква дълбочина, височина и ширина, тогава где седи превъзходството на вашия ум? А при това ставате и учители, за да заблуждавате и другите; та какво знаете и какво ще учите? – Няма душа – и Мен ме няма; значи, че няма ум, че Моят Дух не съществува, че да живееш добре, да любиш Истината е суета; яж и пий, това е то целта? Но това мъдрост ли е, не знаете ли, че от създание мира всичките живи същества ядат, пият и то без да са знаели вашата мъдрост, че това е то целта? Но тогава, според мъдростта си, защо не ядете и пиете само, ами и ходите да гъгнете и бръщолевите с думи неизбрани? Не знаете ли, че мисленето, говоренето и Доброто друга им е целта? Ето Мен ми дотегна да ви слушам да питате где е Бог, где съм Аз.
14.9.1897г.
2. Тайните на духа. „Ла Елохим Хахарец.“, ИБ , София
Нагоре към Доброто да се стреми.
То ще бъде Богохулно да се стараем да ограничим Неговите възнамерения и желания, понеже това, което Той желае да прави, колкото и да ни се вижда противно и разрушително за нашето лично щастие, е най-доброто, най-благото, което Неговата Любов извършва за вечното добро и благоденствие на нашата душа.
Време е вече да тръгнем през пустинята, да преминем реката Йордан и да вземем чрез сила земята и да я направим вечно наследие на светиите, на Господа, наречени царе и свещеници - царе на Доброто, а свещеници на Истината.
Но, глупци, какво очаквате да придобиете от своя нечестив труд? Представете си, ако имахте сила да премахнете слънцето, което Съм поставил, на какво би замязала земята? И нима мислите подобри ли следствия ще последват? Кажете ми отгде сте придобили тая мъдрост и кой ви е убедил на опит, че добро ще последва? Кой ще е друг, ако не баща ви, дяволът, който от начало е лъжец и, когато може, от своето си лъже? Питам ви защо се самооблощавате с думи, които не разбирате и не проумявате? Не стои ли достойнството на ума във височината, дълбочината и широчината на мислите и тяхното истинско разумение? Но ако мислите ви нямат никаква дълбочина, височина и ширина, тогава где седи превъзходството на вашия ум? А при това ставате и учители, за да заблуждавате и другите; та какво знайте и какво ще учите? - Няма душа - и мене ме няма, значи, че няма ум, че моят дух не съществува, че да живееш добре, да любиш истината е суета; яж и пий, това е то целта? Но това мъдрост ли е? Не знаете ли, че от създание мира всичките живи същества ядат, пият и то без да са знаели вашата мъдрост, че това е то целта? Но тогава, според мъдростта си, защо не ядете и пиете само, ами и ходите да гъгнете и бръщолевите с думи неизбрани? Не знаете ли, че мисленето, говоренето и доброто друга им е целта? Ето, Мен ми дотегна да ви слушам да питате где е Бог, где съм Аз.
2.2 Тайнитѣ на духа. „Ла Елохимъ Хахарецъ.“ ( втори вариант )
Нагорѣ къмъ доброто да се стреми.
То ще бѫде богохулно да се стараемъ да ограничимъ неговитѣ възнамѣрения и желания, понеже онова което той желае да прави колкото и да ни се вижда противно и разрушително за нашето лично щастие, е най-доброто, е най-благото, което неговата любовь извършва за вѣчното добро и благодѣнствие на нашата душа.
Врѣме е вече да тръгнемъ прѣзъ пустинята, да прѣминемъ рѣката Йорданъ и да вземемъ чрѣзъ сила земята и да я направимъ вѣчно наслѣдие на свѣтиитѣ, на Господа, наречени царе и свѣщеници, царе на доброто, а свѣщеници на истината.
Но това мѫдрость ли е? Не занаете ли, че отъ създание мира всичкитѣ живи сѫщества ядътъ пиятъ, и то безъ да сѫ знаели вашата мѫдрость, че това е то цѣльта? Но тогава спорѣдъ мѫдростьта, си, защо не ядете и пиете само, ами и ходитѣ да гъгнитѣ и бращолевитѣ съ думи неизбрани? Не знаете ли, че мислението, говорението и доброто, друга имъ е цѣльта.
20.10.1898г.
3. Призвание към народа ми Български синове на семейството славянско, ИБ , Варна
Обаче аз почнах освобождението ви, като турих в действие всичките си мощни сили, да работят навсякъде за постигане и осъществяване на великата мисъл, която има да завърша в най-кратко време, което чака моята върховна заповед, но вашите раздори, вашият новоразвратен живот възпират святата мисъл, която имам на сърце за вашето добро и доброто на целия род человечески, но всичко си има своите граници, това трябва да знаете.
8.7.1900г.
4. Седем разговора с Духа Господен - Разговор първи - Упътване, ИБ ,
Не могат всички да наследят Царството Божие, защото у мнозина няма желание за Доброто – да сторят плод, достоен на покаяние.
Грехът в живота е двояк: когато една душа върши всичко според щението на своето сърце и се отрича от Господа да е Той господар и когато една душа възпира Духа в себе си да стори Доброто, което може, и възпира Господа от да го извърши чрез него.
13.7.1900г.
5. Седем разговора с Духа Господен - Разговор втори - Сърцето и Бог, ИБ ,
Нравите отслабват, добрите привички губят своето назначение, светлите мисли чезнат, добрите чувства се покварят и доброто семе, което трябваше да принесе плод, се изгуби изпомежду тръните и бодилите, които са обраснали около человека. Тази е причината, която погубва самия человек – неговото нерадение да узнае Доброто на своята душа. Ти трябва във всичко да се подвизаваш към Доброто, да го вършиш всякой ден, всякой час – никога, дори при каквито условия и да се поставяш, не трябва да се скъпиш да го направиш.
14.7.1900г.
6. Седем разговора с Духа Господен - Разговор трети - Храната и Словото, ИБ ,
Други са лъжливи съвършено или пък съставляват само един вид развлечение на ума, като не му дават време да се погрижи за себе си, за доброто на своята душа.
Не е ли самата Светлина и Топлина, която всякой усеща и чувства най-доброто свидетелство за Истината? Несъмнено.
Аз, който присъствам и който ти говоря сега на теб, не съм ли най-доброто свидетелство, което Бог ти дава лично? Аз зная, ти си чел Словото Божие много пъти и си казвал: „Добре, това е Истина, което се говори тук, но то се е говорило и писало преди толкова хиляди години от человеци, подобни на мен в много отношения, кой знае.“ Пак съмнението прониква в твоето сърце и ти тайно си казваш, да те не чуе никой, дали това не са измислици техни, приписани на Бога.
18.7.1900г.
7. Седем разговора с Духа Господен - Разговор пети - Въздигане Душа и Дух, ИБ ,
Ти си поставен помежду два лагера на действующи сили – силите на Доброто и злото, които се състезават кой да има своето първенство в държавата на Духа ти. От друга страна, твоята съвест, вътрешното ти самосъзнание на сърцето, което е обсебено от висшите подбуждения на Любовта и Доброто, те призовават да изпълниш своя си дълг.
Аз ти отговарям: когато вижда в себе си отличителните черти, които са свойствени на Бога, когато Любовта, Истината, Добродетелта обитават в него в своята пълнота; когато има в него самаго Мир и съгласие помежду всяка мисъл, помежду всяко чувство, когато противоречията на живота престават да смущават ума му; когато незадоволството напуща сърцето му; когато злобата и похотливостта престават да хвърлят сянка на душевния му живот и той с ново самосъзнание, като един новороден, новоизбавен человек се вижда да стои в един свят, съвсем друг по естество, и да го вълнуват неща и мисли от съвсем други род; когато благостта, милостта, чистосърдечието, благонамерението, състраданието и пълното вътрешно самозабравяне да предава живота си в жертва жива и света благоугодна Богу за доброто и славата на Неговото дело, без да търси своята си воля или своите си щения.
Но можеше ли той да напълни Земята и да я обладава, без да престъпи заповедта, без да вкуси от плода на познанието на доброто и злото и без да разбере тоя вътрешен смисъл на Живота? Не, то беше невъзможно в границите на самите неща на самия живот, който беше възприел.
21.7.1900г.
8. Седем разговора с Духа Господен - Разговор шести - Пътят и Истината, ИБ ,
Ако ти е свидно и се гнусиш от това мое ужасно присъствие в тъмнотата на нощта, кога си легнеш в земята да спиш и си почиваш, като мислиш, отсега ти казвам: человече Божий, ако и да ме считаш за враг, вземи крилата на твоя Свят Дух, който Бог ти дава, и лети към дома на Небето, защото там е най-доброто и благословено място, гдето нито червей, нито молец, нито крадец се приближава.“
14.10.1900г.
9. Трите неща, ИБ , Нови Пазар
Три неща изисква Духът Божий: да се храним добре, да живеем добре и да мислим добре. 21 Първата храна е неговото Слово, добрият живот е Божията Воля и доброто мислене е Неговата Любов.
1903г.
10. Мисли и упътвания, ИБ ,
Доброто да вършиш не преставай, защото ако престанеш да го правиш, то бъди уверен, че скоро ще и да умреш и веднага ще усетиш в себе си, че животът няма цел.
Защото той е разрушителят на всичко Добро; а там, дето Доброто се разрушава, нещастието е готово. А ако възприемеш Доброто, ще възприемеш и щастието, защото целта на Доброто е щастието.
Онова, което Господ ти заповядва да изпълняваш, не отлагай и което Господ иска, не отказвай, ако желаеш Доброто на душата си.
1903г.
11. Своенравието, ИБ ,
И упорството на своенравната душа е първото начало на всичките нещастия, защото своенравният упорит човек е немарлив към Доброто на другите, а следователно към своето Добро, което се включава в Доброто на неговите ближни.
4.9.1904г.
12. Слово 1904, Варна, ИБ , Варна
"Още малко" – това е повдигането на вашия дух, освобождението от плътската връзка, себеотричането и съзнанието на доброто и любовта към Бога.
Зная аз болките на твоите сестри: едната търси доброто положение на своя син, а другата – сигурността на живота.
А сега, между доброто семе лукавият е посял и своето, когато вие дремехте.
Не са думите, които скланят небето, но е доброто и чисто сърце.
28.8.1907г.
13. Годишна среща на Веригата, Варна, 1907 г., СБ , Варна
Излишъкът на нещата създава злото и щом се изчисти злото и остане самата сграда, остава Доброто.
22.8.1908г.
14. Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г., СБ , Варна
Господ винаги говори чрез Добро, а подир това, ако се не взема от Доброто, последва наказание.
Всякой един от вас трябва да желае Доброто на другите хора. Понеже тези, които желаят Доброто на другите, връща се върху тях.
28.8.1909г.
15. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Но ще бъдете натоварени с редица отговорности: и Доброто, и злото ще се стоварят върху вашите гърбове – ще стане една нова еволюция за вас.
И тук нека кажа, че материалните богатства са резултат на доброто духовно състояние.
Първата храна е Неговото Слово; добрият живот е Неговата Божия Воля, а доброто мислене е Неговата Любов.
Железкова: „Бъди смела и решителна в живота и да се не разколебаваш в доброто, което имаш да вършиш!“ На Т.
Молитвата си правете между 10 и 12 ч. преди и от 1 до 4 ч. след полунощ, защото това е най-доброто време за молитва.
27.8.1910г.
16. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
Това е забележка на Духа, Който ви желае доброто и иска да се не поддавате на духовете, които ви не мислят доброто.
Какво значение има за българския народ изобщо събирането тази година на Веригата в Търново? Има ли връзка с някои близки промени за доброто на народа и какви?
31.8.1910г.
17. Приложение към протокола от 1910 г., СБ , В.Търново
И тия желания, щом влязат у вас, Духът ги асимилира и след това настъпва реализиране на доброто желание.
14.1.1911г.
18. Добро сърце и добър ум, ИБ , В.Търново
Бог в нас възраства и доброто, и злото. Ето свободната воля, че ние трябва да предпочетем доброто, а именно: трябва да възпитаваме сърцето, а умът сам по себе си ще се развива.
23.8.1911г.
19. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Ние сме събрани тук да отправим такава вълна, щото да настъпи и дойде голямо сътресение за доброто на народа.
А от туй излиза, че доброто върви хиляда поколения, а лошото — в четири поколения.
Тя е сила — истината е сила, която може да разедини злото от доброто и да развърже връзките, с които човек е стегнат.
Истината е нещо живо, тя е Бог, Който твори и създава и иска доброто на всички свои създания.
Най-доброто, най-практическият и целесъобразен път за вас е да направите таен договор с Бога, за да ви помогне.
Като например, яви се у нас мисъл да помогнем някому, но мислите на лошите хора парализират тази наша добра мисъл и ние като че ли неволно някак отлагаме доброто ни дело.
10.10.1911г.
20. Мисли от г-н П.Дънов, ИБ , София
И както едно време всичко зло и добро царяха в Ерусалим, така днес това се вижда в Европа, защото тя е, която засега дава тон в управлението на света; доброто излиза от нея, злото – също.
17.3.1912г.
21. Любов и единство, ИБ ,
Процесът на разрушението, злото е необходим, но пък необходим е и процесът на доброто, който процес гради.
28.4.1912г.
22. Да бъдем готови, ИБ ,
Ние често казваме, че искаме да слугуваме на Господа, имаме доброто желание даже да слугуваме, но щом започне да ни опитва, разколебаваме се и започваме да отстъпваме.
16.7.1912г.
23. Ще дойде като светлина, ИБ ,
Точно такова нещо е и човешкият живот: нещо се размеси у вас и веднага губите доброто си настроение и блаженство.
6.9.1912г.
24. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Но ние не бива да правим компромис със злото и доброто, а следва да бъдем или на страната на доброто или на страната на злото.
Не бива всички да бъдем в главата или пък, ако щете, опашката, защото там, гдето именно сте поставени, е най-доброто и най-порядъчното.
И така, доброто е израз на Божествената хармония и затова не бива да ни се зловиди, когато Господ изменя реда си.
Ние искаме да се възстанови изгубеното съзнание и щом се възстанови то, ще дойде и миналото знание и доброто ще изпъкне.
Ние не сме секта, а сме партия на доброто и няма нищо по-добро от тази идея.
10.11.1912г.
25. Всекиму според вечната Правда, ИБ ,
Защо се казва само за "двама"? Двете, това е тъмнината и светлината, то е доброто и лошото, истината и лъжата.
26.8.1913г.
26. Назидавайте себе си, ИБ , София
Човешката душа винаги копнее за Божията Любов, но тия ангели не могат да направят по никой начин човешката душа щастлива, защото наистина обещават доброто, но добро не правят и не дават.
Даже в най-големите грешки на хората, тя вижда само доброто.
Но разясних ви го, защото желая доброто на вашите души и защото виждам, че на повечето от вас в това отношение очите ви са отворени към света, също както на бивола окото е все в просото.
5.12.1913г.
27. Ще постигнем, ИБ ,
Скръбта не е безполезна, тя е необходима, тя е роса за добрите мисли, тя овлажнява нашето сърце, като му затуля за време слънцето, за да не препари живота, дава възможност да поникне доброто.
Ако ние се молим, прочистваме сърцето си и както здравите дробове пречистват кръвта, така и доброто сърце пречиства мисълта и храни нашия ум.
30.12.1913г.
28. Онова, което ще повдигне човека, ИБ ,
Господ е допуснал всичко да расте и да се развива; и на доброто, и на злото е определил място.
19.1.1914г.
29. Поздрав за новата 1914 г. Към всички, ИБ , София
Желанията и мислите са соковете на душата, които я правят добра, дават й възможност да принесе плодове на доброто.
Всяко подобно условие ни е дадено от Небесния ни Баща, за да го победим, да го надвием, да го обърнем от наш господар в свой слуга, та тъй да станем добри, мощни в доброто, богати духовно.
29.3.1914г.
30. Ето човекът, НБ , София
Ако Господ е с вас, вие ще бъдете красиви, а светът обича красивото; ако Той е с вас, вие ще бъдете богати, силни, добри, а доброто всякога се почита.
Тоя процес се състои в следното: силните хора искат обикновено всички реки да се вливат в тяхната река; в Доброто обаче процесът е тъкмо обратен – Господ се разлива в малки рекички и наместо Той да ги управлява, оставя те сами да се управляват.
19.4.1914г.
31. Четирите основни елемента, НБ ,ИБ , Бургас
Христос иде да ни научи, когато дойде доброто, да казваме "мога", и когато дойде злото, да казваме "не мога". Една нива не може да бъде притежание на двама господари, трябва да бъде или на доброто, или на злото - така е и човекът.
3.5.1914г.
32. Явлението на Духа, НБ , София
Има две крайности, две противоположности в действителния живот, които трябва всякога да имаме предвид; това са: доброто и злото – два полюса, крайните допирни точки на земния човешки живот.
Доброто не всякога е облечено в царска мантия. Ако в друг живот те свърже с доброто, благодари Му и не желай да облечеш царска мантия и да се любуваш на своя изглед. Не търси да примириш доброто и злото в себе си: то е невъзможно.
19.7.1914г.
33. Любовта, НБ , София
Трябва да съжаляваме само ония хора, в които се е пробудило Божественото съзнание, които разбират Любовта, доброто и злото, които страдат и се терзаят.
2.8.1914г.
34. Сънищата на Йосифа, НБ , София
Най-доброто положение е да излезете пред Фараона.
23.8.1914г.
35. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
Ние искаме действително да правим добро на хората, но не желаем, като им правим доброто, да правим пакост на себе си.
Седемстотин и шейсет милиона се бият и още ще почнат да се бият – Христос се разпъва; но после ще възкръсне и тия елини ще станат Негови ученици, и чрез това ще изведат бялата раса, за да работи за доброто на света.
Ето защо, от единия до другия край, се препоръчва доброто сърце и добрия ум, за да може да дойде Христос и да се всели в нас.
Е, значи виждаме с този пример, кое е по-доброто.
С доброто й и правилно произнасяне вие ще се доближите до оригинала, който е на друго място.
4.10.1914г.
36. Необходимостта да познаваме Бога, НБ , София
В първата глава на Битието се казва, че Бог поставил човека в рая и му казал да обработва и да използва всичко в него, но му забранил да се докосва само до едно дърво – дървото за познаване доброто и злото. Казва се в тази глава, че змията се увила около дървото на познанието и почнала разговор с Ева, като ѝ задала въпроса: „Как така, вие като сте господари на рая и се ползвате от всички райски дървета, да не се ползвате и от дървото, което крие в себе си велика тайна?“ Жената запитала от своя страна: „Каква тайна?“ – „Ако ядете от това дърво, ще имате познанието на Бога, ще знаете защо живеете, ще познавате доброто и злото, ще бъдете много силни на земята, тъй както Бог е силен“.
11.10.1914г.
37. Колко по-горе стои човек от овца!, НБ , София
Когато Бог е казал в първата глава на Битието, че е направил човека по Неговия образ и подобие, Той е искал човек да мисли и действа, както Бог мисли и твори, да има воля; а „подобие“ значи да уподобяваме нещата, т.е. да правим разлика между доброто и злото, да произвеждаме хармония.
18.10.1914г.
38. Фарисей и Митар, НБ , София
Ако дядо ти и баба ти, баща ти и майка ти са били чисти и добри, като ангели, откъде са тия черти и лоши проявления в твоя живот? Ако в известна течност турите малко горчивина или отрова, тя ще се забележи и прояви; ще се познае, че в доброто има примесено нещо лошо.
Но понеже Христос дава двата противни полюса, аз ви казвам: Вземете доброто от единия и от другия и създайте благородния фарисейски и митарски характер едновременно; създайте третия тип на християнина, на новия човек.
1.11.1914г.
39. Страхът, НБ , София
С тия последни думи аз подразбирам високото, благородното, доброто у човека.
15.11.1914г.
40. Духът и плътта. Приливи и отливи в живота, НБ , София
Че това е факт, свидетелстват двете дървета, за които се говори в Писанието: „дървото на живота“ и „дървото за познание на доброто и злото“. И каза Господ на първия човек: „В дървото за познание на доброто и злото се крие голяма опасност, и в който ден посегнеш на него, ще изгубиш всичко – елементите, скрити в това дърво, не са за тебе, ти не си достатъчно силен, за да ги владееш. В бъдеще може да ги изучиш, но засега ще се ползваш от всички други дървета, от всяко нещо в живота, но не и от дървото за познание на доброто и злото“.
Доброто има стремление към злото, а злото – към доброто; затуй именно онзи, който иска да живее на земята, непременно трябва да има за приятели лоши хора, па и лошите трябва да имат за приятели добри хора.
По този закон за подобието, злото не можем да превърнем в добро, нито доброто в зло.
20.12.1914г.
41. Учителите, НБ , София
Доброто учителстване подразбира един акт на висше самосъзнание – трябва да се извърши един чисто духовен процес, между учителя и ученика трябва да има едно пълно съзнание върху задачата, която има да изпълнят, да съществува една обмяна, каквато съществува между майката и отглежданото от нея дете; учителят да предаде известни истини и ученикът да ги използва както трябва.
3.2.1915г.
42. Христос ще дойде и ще се прояви, ИБ , Бургас
Когато дойде Христос, хората ще берат само от дървото на живота, т.е. на доброто.
Поповете не закачайте заради доброто на народа - прощавайте им.
Между доброто има много лоши работи.
4.4.1915г.
43. Великден, НБ , София
Как се появи смъртта в света? Знаем, че когато Адам беше в рая, Бог изрази живота и смъртта във вид на две плодни растения, от които едното нарече „Дърво на Живота“, а другото – „Дърво за познание на доброто и злото“. То е приливът, който расте. „Дърво за познание на доброто и злото“, обаче, идва отгоре надолу.
23.5.1915г.
44. Новото основание, НБ , София
Трябва да се запитаме как трябва да се възпитават нашите поколения, какви трябва да бъдат нашите бъдещи съдии, учители, свещеници, бащи, майки, сестри, приятели, търговци, машинисти и прочее. – „Времето, казват, ще ги създаде“ – но времето не пита: „Какво искате да създам за вас?“ Както при Ева се явила змията и казала: „Защо не ядете от плода на дървото за познаване доброто и злото?“, така сега и Христос се явява при нея и казва: „Защо от хиляди години не ядете от плода на Дървото на Живота?“ – „Защото ни е забранено“ – казва Ева. – „Защо ви е забранено?“ На Ева й се иска да излъже, но после се решава да каже истината: „Защото съгрешихме.“ – „Ха – казва Христос, – щом изправите вашия грях, щом го хвърлите от себе си, ще ви се позволи да ядете от това Дърво на Живота. И както, когато ядохте от забранения плод на дървото за познание доброто и злото, изпитахте неговата зараза, така и сега, като вкусите от плода на Дървото на Живота, ще последва друга наука, друг обществен строй, диаметрално противоположен на съвременния.“ За вас тия неща може да са алегорични, но за мен са една действителност – тия дървета са в нашия мозък. Едното дърво – за познание доброто и злото – е отзад, а другото – на Живота – отпред.
Та сега Христос казва: „Готови ли сте вече да мислите – не да живеете със задния си ум, не да опитвате, а да мислите, да градите както Аз ще кажа?“ А вие казвате, както съвременните неутрални държави: „Какви гаранции ни даваш?“ Всеки иска гаранция – и Италия, и Сърбия, и Гърция, и Румъния, и България: „Без гаранции не можем да напуснем неутралитета.“ Така и ние казваме на Христа: „Ние вкусихме от дървото за познание доброто и злото и видяхме какво зло ни сполетя; чакайте да обмислим малко дали няма да ни сполети същото зло, ако вкусим пък от Дървото на Живота.“ – „Неутралитет пазим“ – казва ни дядо Радославов, но с неутралитет няма да се свърши работа.
25.7.1915г.
45. Стари и нови мехове,  НБ , София
В този стремеж седи доброто на индивида, доброто на обществото, доброто на цялото човечество.
17.8.1915г.
46. Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ , В.Търново
Доброто в човека е одяланата страна, злото – неодяланата.
Доброто и злото, или развратът, на който сме изложени, се дължат на формите.
Сега, да дойдем до думата „Добродетел" – каква форма има, какъв цвят има? Доброто е бял цвят.
Злото и доброто в света са еднакви по своя растеж, различават се само по това, че злото е безплодно, а доброто е плодовито.
Не хитростта, а Виделината е необходима за вас, не злото, а доброто.
Навън вече тия лъжи! Религията е наука на Любовта, наука на доброто.
7.1.1916г.
47. Рождението*,  НБ ,
Няма такъв закон, дето един източник да излива и сладка, и горчива вода: както горчивата вода е винаги горчива, и сладката винаги сладка, тъй и доброто е винаги добро, а злото винаги зло. Какво нещо е доброто и какво злото, това е един много дълбок въпрос, и ако мислите, че в 5–10–100 години ще го изучите, вие се лъжете; трябва най-малко 1000 години да ви учи Христос, тогава ще имате какво-годе понятие върху едното и другото.
24.4.1916г.
48. Истината,  НБ , София
Господ не ни е ограничил, Той ни е дал велика свобода да вършим добро и зло; но доброто в известни отношения може да бъде зло. „Ама – ще кажете – как може да бъде това?“ Ето.
17.9.1916г.
49. Милосърдието, НБ , София
Любовта винаги носи след себе си омраза: ако обичаш Доброто, ще мразиш злото; ако обичаш злото, ще мразиш Доброто. Божественото Милосърдие е ключът, който примирява Правдата с неправдата, Мъдростта с глупостта, Доброто със злото, за да не се карат в нас.
15.10.1916г.
50. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
И тъй, благодарете на Бога, че от положението, в което се намирате, виждате доброто в света.
50.2 Да възлюбиш Господа ( втори вариант )
И тъй, благодарете на Бога, че от положението, в което се намирате, виждате доброто в света.
29.10.1916г.
51. Мъдростта,  НБ , София
Това е вътрешният смисъл на Живота, т. е. от Любовта към Мъдростта и от Мъдростта към Любовта, от Истината към Мъдростта и от Мъдростта към Истината, от Правдата към Любовта и от Любовта към Правдата, от Правдата към Истината и от Истината към Правдата, от Правдата към Доброто и от Доброто към Правдата.
5.11.1916г.
52. Христа да придобия,  НБ , София
Всеки, който е тръгнал в Правия път, в пътя на човечеството или, казано в най-висш смисъл, в Божествения път, той трябва да различава двете съществени неща – да различава злото от Доброто, лъжата от Истината, неправдата от Правдата, омразата от Любовта, глупостта от Мъдростта.
Истината, Любовта, Мъдростта, Правдата и Доброто – това е храната, с която ще придобиете Христа.
16.11.1916г.
53. Петте разумни девици,  НБ , София
53.2 Петте разумни и петте неразумни деви ( втори вариант )
Сега едно нещо трябва да имате предвид: разликата между умното и безумното, доброто и лошото е тази, че лошите хора имат шупли, пори в себе си, скоро се подквасват, шупват, а добрите хора нямат пори в себе си, не кипват, не шупват.
26.11.1916г.
54. Закхей, НБ , София
Доброто в света ще възтържествува, Закхей на Бялата раса ще дойде да се качи на черницата и Христос ще каже: “Ще дойде спасението на този дом”.
3.12.1916г.
55. Ще ви въздигна, НБ , София
Когато разглеждаме нещата философски, не трябва да ги разглеждаме тъй, както сега се гледа на тях, защото доброто е добро в едно определено отношение, а злото е зло пак в едно определено отношение.
24.12.1916г.
56. Ще бъдат научени,  НБ , София
Вие сте от арийската култура, от културата на доброто и на злото.
Милосърдието и доброто трябва да работят дълго време върху човека, докато възстановят оня образ в него, който някога му е бил даден. Доброто в човека е в отношение 1:3. Едното е доброто, а тройката – трите неприятели, които му се противопоставят.
От тоя момент започва втората култура – на познаване на доброто и на злото.
56.2 Ще бъдат научени ( втори вариант )
Вие сте от арийската култура, от културата на доброто и злото, следователно не може да разберете този стих.
Доброто, то е в отношение 1:3.
14.1.1917г.
57. Марта и Мария,  НБ , София
Това е, което Христос иска да каже – че доброто, което Мария има, няма да ѝ се отнеме.
15.2.1917г.
58. Венецът на живота, ИБ , БС , София
Доброто не отлагайте! Една добра мисъл ще привлече всички добри мисли, които ще помогнат да се свърши доброто дело.
И така Доброто ще се увеличава постоянно във вас.
18.2.1917г.
59. Познание. Самопожертвуване,  НБ , София
Когато познаемъ Бога, ще придобиемъ вѫтрѣшенъ миръ, ще ни се отворятъ очитѣ, ще видимъ, че свѣтътъ е живъ, тогава ще знаемъ причината за омразата и любовьта, защо сѫществува доброто и злото, истината и лъжата, ще разберемъ тѣзи отношения и тогава само Истината ще бѫде не мъртва, а жива.
Господь ще ни изпитва и ще ни каже: „Синко, ти какъ научи уроцитѣ на доброто и злото?“ Ще почнешъ, тъй и тъй, ще разказвашъ.
59.2 Всичко ми е предадено ( втори вариант )
Един ден, когато очите му се отворят, той ще види, че всичко около него е живо; тогава той ще разбере, защо съществува омразата и любовта, злото и доброто, лъжата и истината.
Там ще проверят, дали сте научили законите на доброто и на злото, на любовта и на омразата, на истината и на лъжата.
И в Писанието даже е казано: „Всичко опитвайте, доброто дръжте”.
25.2.1917г.
60. Спасението,  НБ , София
Отричането на доброто, на красивото, на великото отдалечава човека от Бога.
Ако на доброто отговаряте със зло и мислите, че сте приложили доброто, вие покварявате първо себе си, а след това семейството си и обществото.
Само онзи може да раздаде имането си, който е готов да прояви доброто, което е вложено в него. Доброто в човека е неговото имане. Доброто е свързано със закона на любовта. Когато милосърдието и любовта действуват в човека, той е готов вече да прояви доброто, да прави добри дела. Вън от милосърдието и любовта, доброто не съществува, т.е. не може да се прояви.
Значи, любовта е сбор от връзките на доброто, на разумността, на правдата, които водят човека във възвишения свят.
Откаже ли се от този закон, той служи на доброто и влиза вече в закона на вселяването.
Днес той се стреми към доброто и ще стане добър.
60.2 Спасението ( втори вариант )
Сега идатъ драмитѣ на доброто. „Не убивай, не кради, не лъжи и не лъжесвидѣтелствувай.“ Това е законътъ на прѣраждането.
25.3.1917г.
61. Солта,  НБ , София
Отсега нататък иде доброто.
29.3.1917г.
62. Волята Божия, ИБ , БС , София
Доброто в човека – то е човекът, то е негов дял.
Където се увеличава Доброто, там се увеличава и злото.
Първото нещо е да се добие Божественият Дух, Доброто да се гради! Иначе, с лошите си мисли, вие си създавате карма и болести.
8.4.1917г.
63. Яков и Исав,  НБ , София
Един ум, едно сърце и една воля водят към доброто.
63.2 Яковъ и Исавъ ( втори вариант )
Съдѣйствувай за доброто на този народъ, така ще бѫдешъ за другъ пѫть по-добрѣ при него.
15.4.1917г.
64. Радвайте се, НБ , София
Ако човек не говори истината, не постъпва справедливо и не прилага доброто, ще дава отчет за делата си.
Достатъчно е, един магнетизатор да прекара ръката си по лявата част на тялото ви, за да смени състоянието ви в добро; ако прекара ръката си по дясната страна на тялото ви, доброто състояние се сменя в лошо. Вярвайте в доброто, за да бъдете и вие добри.
64.2 Радвайте се ( втори вариант )
Всѣко нѣщо трѣбва да умѣешъ да приспособишъ на неговото врѣме, когато има условия за това и когато Божествениятъ законъ работи, който е една велика сила въ свѣта за доброто и за подигането на човѣшкия характеръ.
22.4.1917г.
65. Божията воля,  НБ , София
Доброто трябва да обхване цялото същество на човека и да проникне в живота на всички хора – от царя до пъдаря, от най-богатата до най-бедната къща.
3.5.1917г.
66. Съчетанието (Което Бог е съчетал), ИБ , БС , София
Дойде ви една горчива мисъл, едно горчиво желание – това е от дървото на познание на доброто и злото.
Ти възрастваш Доброто в мен.
6.5.1917г.
67. Вземане и даване,  НБ , София
Който признава и приема Христа в себе си, постоянно говори за доброто, което Той е направил на човечеството, че го изкупил, че дал живота си за хората. В такъв случай, с по-голямо уважение се ползува пияницата, който, за да опита доброто пелиново вино на някой кръчмар, напуща жена си, децата си, дома си и обикаля целия град, но да се убеди в доброто му качество. Колко християни са напуснали спокойствието си, отказали са се от блага и привилегии с единствената цел да опитат любовта на Христа? Колко християни са отишли да опитат доброто вино на Христа? Ще кажете, че не говоря на свещен език. Пак повтарям : Опитайте доброто вино, т.е.
20.5.1917г.
68. Доброто съкровище,  НБ , София
„Добрият човек от доброто съкровище изважда добрините." Как се придобива доброто съкровище? – Чрез знание, търпение и постоянство. Както орехът затваря доброто си съкровище в няколко обвивки, така и човек крие истинското си богатство в няколко обвивки. Те заместват употребата на йод. «Доброто съкровище."
Христос казва: „Добрият человек от доброто съкровище на сърцето изважда добрините." В райската градина имало много дървета, между които две от тях се отличавали: едното било «дърво на живота", а другото – «дърво за познаване на доброто и на злото." Ката създал първите човеци и ги поставил в рая, Бог им казал: „От всички дървета можете да ядете, но не и от дървото за познаване на доброто и на злото. Като забранил на първите човеци да ядат от дървото за познаване на доброто и на злото, Бог искал да им каже, че те не са готови още за тази наука. Първата обвивка подразбира науката за живота, за външния свят, а втората – науката за познаване на доброто и на злото.
Колкото по-голямо е доброто, което е направил, толкова повече хора се интересуват от него, толкова по голям шум вдига около себе си.
„Добрият человек от доброто съкровище на сърцето изважда добрините". Доброто съкровище на сърцето представя Божествената душа, в която човек складира даденото му от Бога.
„Добрият человек от доброто съкровище на сърцето изважда добрините, а злият человек от злото съкровище изважда злините."
Той проявява доброто съкровище, което носи в себе си. Тази е мисълта, която Христос вложил в стиха за доброто и за злото съкровище.
.Доброто и злото съкровище." Доброто се върши при светлина, а злото в тъмнина. Христос се обръща към добрите и разумни хора, да извадят доброто съкровище от сърцата си и да помогнат на своите паднали братя. Доброто съкровище подразбира звонковите монети, а злото – книжните пари.
Желая ви да бъдете онзи добър човек, за когото Христос казва, че от доброто съкровище на сърцето изважда добрините.
68.2 Доброто съкровище ( втори вариант )
Въ райската градина имало двѣ дървета: едното дърво било за живота, а другото – за познание на доброто и злото.
Майкитѣ цѣлуватъ дѣцата си по странитѣ и съ това внасятъ доброто у тѣхъ.
Христосъ турва двѣ такива противоположни изречения: „Добриятъ човѣкъ изважда отъ доброто съкровище добринитѣ, а злиятъ – злинитѣ.“ Слѣдователно когато искамъ да поправя човѣка, на лошия казвамъ: „Убий въ себе си всѣко лошо желание, за да не правишъ зло на хората.“ На добрия казвамъ: „Възкреси въ себе си всички добри желания, извади ги и ги дай на хората.“
Христосъ турва въпроса рѣзко: „Добриятъ човѣкъ отъ доброто съкровище на сърдцето си изважда добрини, а злиятъ – злини.“ Подъ добро съкровище Той разбира тази човѣшка душа, която правилно се развива и прѣдставлява това, което въ окултизъма наричатъ „добра карма“.
Затова доброто се върши въ свѣтлина, а злото – въ тъмнина.
Тогава Христосъ казва: „Вие, добри, умни хора, извадете доброто отъ вашето съкровище и помогнете на вашитѣ братя.“ Каквото добро имате, изваждайте го и давайте.
Това е, което добриятъ човѣкъ трѣбва да изважда отъ доброто съкровище на сърдцето си.
27.5.1917г.
69. Пребъдете,  НБ , София
Бащата вижда, че стаята е изцапана, и в един момент доброто разположение го напуща. За да не губят доброто си разположение, майката и бащата трябва да затварят стаята си с девет ключа, да не влизат децата с мисирките вътре, да цапат.
31.5.1917г.
70. Простотата, ИБ , БС , София
Животът се предава чрез контакт, чрез влияние, при което предавате и доброто, и злото.
3.6.1917г.
71. Бог е Дух,  НБ , София
Например, повечето хора се обичат за доброто, за богатството, за знанието, за силата и т.н. Силният може да обича всички хора и да им дава подтик, към доброто и красивото в света. Аз вярвам в силата на доброто и на Божественото.
10.6.1917г.
72. Дали може,  НБ , София
Той им желае доброто и се радва на техните успехи. Има ли нещо лошо в това? Да желаеш доброто на своите ближни и да им се радваш, това значи, да имаш истински отношения към тях, съгласни и с морала, и с религията.
Човек трябва да мисли за доброто, за правдата, за любовта, за красотата.
Не търсете вината в съседите си, но подражавайте на доброто, което носят те.
Всяка сутрин, като ставате от сън, задавайте си въпроса: Добър ли съм, или не съм? Умен ли съм, или не съм? Ако си отговорите положително, пожелайте да проявите доброто и разумността в своята пълнота.
72.2 Дали може ( втори вариант )
Той имъ желае доброто и се радва на тѣхнитѣ успѣхи. Има ли нѣщо лошо въ това? Да желаешъ доброто на своитѣ ближни и да имъ се радвашъ, това значи, да имашъ истински отношения къмъ тѣхъ, съгласни и съ морала, и съ религията.
Човѣкъ трѣбва да мисли за доброто, за правдата, за любовьта, за красотата.
Не търсете вината въ съседитѣ си, но подражавайте на доброто, което носятъ тѣ.
Всѣка сутринь, като ставате отъ сънь, задавайте си въпроса: Добъръ ли съмъ, или не съмъ? Уменъ ли съмъ, или не съмъ? Ако си отговорите положително, пожелайте да проявите доброто и разумностьта въ своята пълнота.
26.8.1917г.
73. До всички приятели, ИБ , Варна
Господ да ви води и упътва със Своя Дух, да ви показва вътре във вас що е доброто и правото пред Него самия.
7.7.1918г.
74. Трите положения,  НБ , София
Богинята на Доброто ще разруши омърсения храм и нов, чист ще съгради.
Той иде на земята да се учи, но на пътя го среща богинята на Доброто, която му предлага да стане служителка в неговия храм, с условие да пази абсолютна чистота в него. Богинята на доброто ги е напуснала, няма я вече там.
Това иска от вас и богинята на Доброто.
Лошото се свърши, доброто иде.
74.2 Тритѣ положения ( втори вариант )
Богинята на доброто ще разруши омърсения храмъ и новъ, чистъ ще съгради.
Той иде на земята да се учи, но на пѫтя го срѣща богинята на доброто, която му предлага да стане служителка въ неговия храмъ, съ условие да пази абсолютна чистота въ него. Богинята на доброто ги е напуснала, нѣма я вече тамъ.
Това иска отъ васъ и богинята на доброто.
Лошото се свърши, доброто иде.
14.7.1918г.
75. В истия час,  НБ , София
Доброто в света се дължи пак на Духа.
75.2 Въ истия часъ ( втори вариант )
Доброто въ свѣта се дължи пакъ на Духа.
21.7.1918г.
76. Радостни и търпеливи,  НБ , София
Отвсякъде се чува: хляб, хляб искаме! Какво нещо е хлябът? Доброто, Добродетелите в човека. Значи, в Божествения свят хлябът е свързан с Доброто, т.е. с Добродетелите.
76.2 Радостни и търпеливи ( втори вариант )
Отвсѣкѫде се чува: хлѣбъ, хлѣбъ искаме! Какво нѣщо е хлѣбътъ? — Доброто, добродетелитѣ въ човѣка. Значи, въ Божествения свѣтъ хлѣбътъ е свързанъ съ доброто, т. е. съ добродетелитѣ.
23.7.1918г.
77. Заведеевата майка,  НБ , София
Доброто иде вече в света.
77.2 Заведеевата майка ( втори вариант )
Доброто иде вече въ свѣта.
28.7.1918г.
78. Събличане и обличане,  НБ , София
Белият цвят означава Доброто. Стремете се към белия цвят, за да се свържете с Доброто. Дето видите бял цвят – на цвете, на къща, измазана бяло, свързвайте го с Доброто. Мислете често за белия цвят, за Доброто и за Чистотата, за да се облечете в нова дреха – в дрехата на новия човек.
Ако си недоволен или неразположен, мисли за Доброто. Ако доброволно поеме товара ви, благодарете му за Доброто, което ви е направил.
Като говоря за черквата, за храма, имам предвид онова възвишено състояние на човешката душа, когато човек е готов да прояви Доброто, милосърдието и Любовта.
Трима мъже и три жени има в човека: първите са деца, нищо не разбират и не знаят; вторите знаят какво нещо е Доброто и как се прилага; третите имат Божествен произход и живеят при Бога.
Доброто, Добродетелта расте при изгряването на Слънцето, през деня, а скръбта расте вечер, при залязване на Слънцето. Приложете в ума си мисълта за събличането и обличането, да расте Доброто у вас.
Добре е човек да слуша, какво му се говори, но още по-добре е да прилага Доброто, което чува.
78.2 Събличане и обличане ( втори вариант )
Бѣлиятъ цвѣтъ означава доброто. Стремете се къмъ бѣлия цвѣтъ, за да се свържете съ доброто. Дето видите бѣлъ цвѣтъ — на цвѣте, на кѫща, измазана бѣло, свързвайте го съ доброто. Мислете често за бѣлия цвѣтъ, за доброто и за чистотата, за да се облѣчете въ нова дреха — въ дрехата на новия човѣкъ. Ако си недоволенъ или неразположенъ, мисли за доброто. Ако доброволно поеме товара ви, благодарете му за доброто, което ви е направилъ.
Като говоря за черквата, за храма, имамъ предъ видъ онова възвишено състояние на човѣшката душа, когато човѣкъ е готовъ да прояви доброто, милосърдието и любовьта.
Трима мѫже и три жени има въ човѣка: първитѣ сѫ деца, нищо не разбиратъ и не знаятъ; вторитѣ знаятъ, какво нѣщо е доброто и какъ се прилага; третитѣ иматъ Божественъ произходъ и живѣятъ при Бога.
Доброто, добродетельта расте при изгрѣването на слънцето, презъ деня, а скръбьта расте вечерь, при залѣзване на слънцето. Приложете въ ума си мисъльта за събличането и обличането, да расте доброто у васъ.
Добре е човѣкъ да слуша, какво му се говори, но още по-добре е да прилага доброто, което чува.
4.8.1918г.
79. Доброто вино,  НБ , София
Председателят на сватбата, на която Христос присъствал, казал на младоженеца: „Всеки человек първо доброто вино слага, а после лошото; ти си задържал доброто вино досега". Ето защо, от гледището на по-високите светове, първо се дава лошото вино, а после – доброто.
„Ти си задържал доброто вино досега". Сега и на вас казвам: давайте от доброто, от сладкото вино на децата си.
„Ти си задържал доброто вино досега". И вие се запитвате защо Христос не даде доброто вино още отначало.
Председателят на сватбата запита младоженеца: „Ти си задържал доброто вино досега?" Да оставяме добрите неща последни, това е естественият път в Живота. Според мене, не е най-важният въпрос защо доброто вино е останало за най-после.
„Ти си задържал доброто вино досега". Само доброто вино може да освободи човека от смъртта.
Когато председателят на сватбата, т.е. вашият ум, пие от доброто вино, тогава ще разберете смисъла на Новото учение, което Христос проповядва от две хиляди години насам. Като пиете от доброто вино, ще станете радостни, весели и силни. Нищият е силен за Доброто, за великото в света, но не и за злото и низкото.
Две категории хора познаваме: стари, мъдри хора, които прилагат Доброто, и стари, които си служат със злото.
„Ти си задържал доброто вино досега". Доброто вино, което не ферментира, е от Небето.
Всички свещеници, проповедници, учители, майки и бащи ще проявят Доброто в себе си и ще говорят на един език. Какво правят майките със своенравните си деца? За да приемат благото, Доброто, което им дават, те ги набиват.
79.2 Доброто вино ( втори вариант )
Председательтъ на сватбата, на която Христосъ присѫтствувалъ, казалъ на младоженика: „Всѣки человѣкъ първо доброто вино слага, а после лошото; ти си задържалъ доброто вино досега”. Ето защо, отъ гледището на по-високитѣ свѣтове, първо се дава лошото вино, а после — доброто.
„Ти си задържалъ доброто вино досега”. Сега и на васъ казвамъ: Давайте отъ доброто, отъ сладкото вино на децата си.
„Ти си задържалъ доброто вино досега”. И вие се запитвате, защо Христосъ не даде доброто вино още отначало.
Председательтъ на сватбата запита младоженика: „Ти си задържалъ доброто вино досега?” Да оставяме добритѣ нѣща последни, това е естествениятъ пѫть въ живота. Споредъ мене, не е най-важниятъ въпросъ, защо доброто вино е останало за най-после.
„Ти си задържалъ доброто вино досега”. Само доброто вино може да освободи човѣка отъ смъртьта.
Когато председательтъ на сватбата, т. е. вашиятъ умъ пие отъ доброто вино, тогава ще разберете смисъла на новото учение, което Христосъ проповѣдва отъ две хиляди години насамъ. Като пиете отъ доброто вино, ще станете радостни, весели и силни. Нищиятъ е силенъ за доброто, за великото въ свѣта, но не и за злото и низкото.
Две категории хора познаваме: стари, мѫдри хора, които прилагатъ доброто, и стари, които си служатъ съ злото.
„Ти си задържалъ доброто вино досега”. Доброто вино, което не ферментира, е отъ небето.
Всички свещеници, проповѣдници, учители, майки и бащи ще проявятъ доброто въ себе си и ще говорятъ на единъ езикъ. Какво правятъ майкитѣ съ своенравнитѣ си деца? За да приематъ благото, доброто, което имъ даватъ, тѣ ги набиватъ.
18.8.1918г.
80. Погледна Петра,  НБ , София
Ако го послушате, добро ви чака; ако не го послушате, изгубвате доброто съчетание на условията – втори път това съчетание не се случва.
80.2 Погледна Петра ( втори вариант )
Ако го послушате, добро ви чака; ако не го послушате, изгубвате доброто съчетание на условията — втори пѫть това съчетание не се случва.
25.8.1918г.
81. Скритият квас,  НБ , София
Доброто жилище се отразява благоприятно върху здравето и разположението на човека.
81.2 Скритиятъ квасъ ( втори вариант )
Доброто жилище се отразява благоприятно върху здравето и разположението на човѣка.
1.9.1918г.
82. Вкъщи,  НБ , София
Също така, Доброто си е всякога Добро, Любовта – Любов, омразата – омраза, лъжата – лъжа.
Събуждайте Доброто в себе си.
Вложите ли тази мисъл в ума си, дръжте я постоянно, за да залазите доброто си разположение.
82.2 Вкѫщи ( втори вариант )
Сѫщо така, доброто си е всѣкога добро, любовьта — любовь, омразата — омраза, лъжата — лъжа. Събуждайте доброто въ себе си. Вложите ли тази мисъль въ ума си, дръжте я постоянно, за да запазите доброто си разположение.
8.9.1918г.
83. Да го посрещнат,  НБ , София
Като изучава Доброто и злото, човек придобива Божествената музика.
Приложете за една седмица мисълта, че иде Доброто в света.
83.2 Да Го посрещнатъ ( втори вариант )
Като изучава доброто и злото, човѣкъ придобива Божествената музика.
Приложете за една седмица мисъльта, че иде доброто въ свѣта.
22.9.1918г.
84. Двамата братя,  НБ , София
Човек може да прави всичко, което носи Живот в себе си, както сладкото, доброто вино, което Христос направил.
Искаш да направиш едно добро, но вътре в тебе нещо ти казва да не правиш доброто.
Когато човек предпочита Доброто и отхвърля злото в себе си, душата му се проявява.
И благото, и Доброто на едного е общо благо.
84.2 Двамата братя ( втори вариант )
Човѣкъ може да прави всичко, което носи животъ въ себе си, както сладкото, доброто вино, което Христосъ направилъ.
Искашъ да направишъ едно добро, но вѫтре въ тебе нѣщо ти казва да не правишъ доброто.
Когато човѣкъ предпочита доброто и отхвърля злото въ себе си, душата му се проявява.
И благото, и доброто на едного е общо благо.
29.9.1918г.
85. В мое име,  НБ , София
Нека всеки се запита: "Бременен ли е умът ми с възвишени и светли мисли, сърцето – с творческите енергии на Доброто и волята – с прояви на Доброто?" Когато казваме, че Бог създаде света, разбираме Доброто, защото творчество има само в Доброто.
Ще седнат няколко души пред чаши, пълни с вино, ще се чукат и ще пият за доброто на България.
Две течения съществуват в света: на злото и на Доброто. Едни хора са поданици на злото, а други – на Доброто. Злото отстъпва вече своята власт и място на Доброто.
85.2 Въ мое име ( втори вариант )
Нека всѣки се запита: Бремененъ ли е умътъ ми съ възвишени и свѣтли мисли, сърдцето — съ творческитѣ енергии на доброто и волята — съ прояви на доброто? Когато казваме, че Богъ създаде свѣта, разбираме доброто, защото творчество има само въ доброто.
Ще седнатъ нѣколко души предъ чаши, пълни съ вино, ще се чукатъ и ще пиятъ за доброто на България.
Две течения сѫществуватъ въ свѣта: на злото и на доброто. Едни хора сѫ поданици на злото, а други — на доброто. Злото отстѫпва вече своята власть и мѣсто на доброто.
6.10.1918г.
86. Да се роди,  НБ , София
Чрез жлъчката човек е свързан със Съществата на Доброто. Следователно, изгубването на Доброто в човека и пукването на жлъчката, това са синоними.
Не, Доброто, което си намислил да направиш, направи го още днес.
Днес от всички хора се изисква да поставят Доброто за основа на своя живот. Хората изневеряват на Доброто, когато искат да придобият повече знания, богатства, сила, отколкото могат да носят.
Не е християнин онзи, който говори да правиш Добро, без да прилага Доброто.
Съществата на Доброто - става дума за йерархията Сили, която на друго място Учителя Беинса Дуно нарича Братя на движението и растенето.
86.2 Да се роди ( втори вариант )
Чрезъ жлъчката човѣкъ е свързанъ съ сѫществата на доброто. Следователно, изгубването на доброто въ човѣка и пукването на жлъчката, това сѫ синоними.
Не, доброто, което си намислилъ да направишъ, направи го още днесъ.
Днесъ отъ всички хора се изисква да поставятъ доброто за основа на своя животъ. Хората изневѣряватъ на доброто, когато искатъ да придобиятъ повече знания, богатства, сила, отколкото могатъ да носятъ.
Не е християнинъ онзи, който говори да правишъ добро, безъ да прилага доброто.
13.10.1918г.
87. Двата полюса,  НБ , София
Сборът от единиците в числото 11 представлява борба между Доброто и злото.
Може да дойде чрез някое дете, чрез някоя жена или чрез някой мъж – важно е да внесе подтик в душата ви, да се стремите към Доброто, да развивате своите Добродетели и способности.
87.2 Двата полюса ( втори вариант )
Сборътъ отъ единицитѣ въ числото 11 представя борба между доброто и злото.
Може да дойде чрезъ нѣкое дете, чрезъ нѣкоя жена или чрезъ нѣкой мѫжъ — важно е да внесе потикъ въ душата ви, да се стремите къмъ доброто, да развивате своитѣ добродетели и способности.
27.10.1918г.
88. Двете заповеди,  НБ , София
Има два вида ябълки: едните се раждат на Дървото за познаване на Доброто, а други – на Дървото за познаване на злото.
Осем хиляди години се изминаха, откак тя яде от плода на дървото за познаване на Доброто и на злото, но и до днес още не е изплатен този обяд.
Ще се стремите, в Доброто да участват и четирите елемента: умът, сърцето, волята и душата. Онзи, на когото ще направите Доброто, е обект; начинът, по който ще направите Доброто, трябва да включва силите на ума, на сърцето, на душата и на волята.
Както се помни човек със злото, което ви е направил, така се помни и с Доброто, и с Любовта си към вас.
88.2 Дветѣ заповѣди ( втори вариант )
Има два вида ябълки: еднитѣ се раждатъ на дървото за познаване на доброто, а други — на дървото за познаване на злото.
Осемь хиляди години се изминаха, откакъ тя яде отъ плода на дървото за познаване на доброто и на злото, но и доднесъ още не е изплатенъ този обѣдъ.
Ще се стремите, въ доброто да участвуватъ и четиритѣ елемента: умътъ, сърдцето, волята и душата. Онзи, на когото ще направите доброто, е обектъ; начинътъ, по който ще направите доброто, трѣбва да включва силитѣ на ума, на сърдцето, на душата и на волята.
Както се помни човѣкъ съ злото, което ви е направилъ, така се помни и съ доброто, и съ любовьта си къмъ васъ.
3.11.1918г.
89. Призваните,  НБ , София
За кои слепи говори Христос? За онези, на които очите са затворени за злото, а отворени за Доброто и възвишеното.
89.2 Призванитѣ ( втори вариант )
За кои слѣпи говори Христосъ? — За онѣзи, на които очитѣ сѫ затворени за злото, а отворени за доброто и възвишеното.
17.11.1918г.
90. Като чуха,  НБ , София
Вие не сте приложили Истината, Любовта, Правдата, Доброто, а се питате как може да живее човек с тях.
90.2 Като чуха ( втори вариант )
Вие не сте приложили истината, любовьта, правдата, доброто, а се питате, какъ може да живѣе човѣкъ съ тѣхъ.
1.12.1918г.
91. Изобилният живот,  НБ , София
Най-доброто и лесно обръщане на хората към Бога е, да ги възпитават още докато са в утробата на майка си.
Проявявайте Доброто, но бъдете будни към злото, което всеки момент ви дебне.
Бъди им пак учител, но на Доброто.
91.2 Изобилниятъ животъ ( втори вариант )
Най-доброто и лесно обръщане на хората къмъ Бога е, да ги възпитаватъ още докато сѫ въ утробата на майка си.
Проявявайте доброто, но бѫдете будни къмъ злото, което всѣки моментъ ви дебне.
Бѫди имъ пакъ учитель, но на доброто.
5.12.1918г.
92. Малък разбор, НБ ,ИБ , БС , София
92.2 Лемуилъ ( втори вариант )
Подъ „добродетелна жена” се разбира доброто човѣшко сърдце.
8.12.1918г.
93. Разделено царство, НБ , София
Следователно законът, който стои скрит в този стих, е: първото и най-важното нещо е да не се раздвоява доброто.
15.12.1918г.
94. И рече баща му,  НБ , София
Значи, образът, идеята на картината представлява Доброто, а сенките – злото.
По-добре е да имат по един син или по една дъщеря на Доброто, отколкото много синове и дъщери, които мислят само за ядене и пиене.
Обаче, с Любовта си, майката може да повдигне детето си, да внесе в него подтик към Доброто.
94.2 И рече баща му ( втори вариант )
Значи, образътъ, идеята на картината представя доброто, а сѣнкитѣ — злото.
По-добре е да иматъ по единъ синъ или по една дъщеря на доброто, отколкото много синове и дъщери, които мислятъ само за ядене и пиене.
Обаче, съ любовьта си, майката може да повдигне детето си, да внесе въ него потикъ къмъ доброто.
29.12.1918г.
95. Неизвестното,  НБ , София
Поводите представляват Правдата, осите – Доброто.
95.2 Неизвестното ( втори вариант )
Поводитѣ представятъ правдата, оситѣ — доброто.
12.1.1919г.
96. Великите условия на живота,  НБ , София
Доброто излиза от светлината, а човек така съчетава условията, че дава възможност на светлината да се прояви.
Не работи ли съзнателно върху себе си, човек всякога се натъква на нежелателни прояви на своето естество, които унищожават доброто и красивото в него.
16.1.1919г.
97. Встъпление в Любовта,  ИБ , БС , София
За да не остарява човек, най-доброто нещо е да мисли, че има много да учи.
Който е крал, да не краде вече, а най-вече да се труди да работи доброто с ръцете си, за да има да раздава и на тогози, който има нужда. (4:28)
19.1.1919г.
98. Голямата вяра,  НБ , София
Изучавайте качествата и проявите на животните и подражавайте на доброто в тях.
Радвайте се на доброто, което живее във вашия ближен, за да стане то основа на вашия живот.
26.1.1919г.
99. Лозата и пръчките,  НБ , София
Той разбира законите на живота, знае причините и последствията за нещата, разбира вътрешния смисъл на доброто и на злото.
Ще кажете, че Бог е създал и доброто, и злото.
2.2.1919г.
100. Като себе си,  НБ , София
Тя е път към доброто и разумността.
Който искрено ги търси, ще се научи да различава доброто от злото и няма да се лъже от външните неща, т.е. от опаковката им.
9.2.1919г.
101. Противоречие в съзвучието,  НБ , София
Кой е добър човек? – Който помни доброто и забравя злото. Ако на такъв човек кажеш сто лоши думи, а една добра, той ще помни добрата дума, а ще забрави лошите. – Кой е лош човек? – Който помни лошото, а забравя доброто.
2.3.1919г.
102. Ако не бях дошъл,  НБ , София
В първата глава от Битието, Бог заповяда на Адам и Ева да не ядат от плодовете на дървото за познаване на доброто и злото.
Сродството между душите подразбира единство в проявите им, единство във възгледите им, в разбиране на великите добродетели: любовта, мъдростта, истината, правдата и доброто.
22.3.1919г.
103. С Любов се взима, НБ , София
Според този велик закон вие трябва да обичате еднакво и Доброто, и злото – там е силата на човека.
30.3.1919г.
104. Детето растеше,  НБ , София
Отвори сърцето си за хората, за своите близки; гледай на тях като на любими същества, които мислят доброто ти, и веднага отчаянието ти ще се смени с радост. – Мъчно се постига това. – Вярно е, това е опит само за герои, които лесно могат да излязат от личния живот, да влязат в духовния и да се разширят.
При доброто всякога трябва да имате разположение; при злото всякога трябва да си неразположен.
Често външните условия влияят на човека да прояви доброто.
6.4.1919г.
105. Господ му рече,  НБ , София
И обратно: доброто на земята е зло на небето.
Ако няколко добри хора съсредоточат мисълта си към доброто на своя народ, те биха постигнали голям резултат.
Той казва: „Всички партии трябва да работят за доброто на своя народ. Казвайте на всички партии да работят за доброто на своя народ. Бог желае доброто на своя народ.
Казвате: България я чакаше добро, но доброто не дойде. Ако не изпълнява Божията воля и не прилага доброто, разумността, честността и справедливостта, никакво добро не я очаква.
105.2 Господ му рече ( втори вариант )
И обратно: доброто на земята е зло на небето.
Ако няколко добри хора съсредоточат мисълта си към доброто на своя народ, те биха постигнали голям резултат.
Той казва: „Всички партии трябва да работят за доброто на своя народ. Казвайте на всички партии да работят за доброто на своя народ. Бог желае доброто на Своя народ.
Казвате: „България я чакаше добро, но доброто не дойде." Ако не изпълнява Божията воля и не прилага доброто, разумността, честността и справедливостта, никакво добро не я очаква.
13.4.1919г.
106. Нито тържик,  НБ , София
Нужни са деца, но деца на доброто.
106.2 Нито тържик ( втори вариант )
Нужни са деца, но деца на доброто.
17.4.1919г.
107. Това учение, ИБ , БС , София
Бих желал да подражавате на Доброто.
20.4.1919г.
108. Като го видя Петър,  НБ , София
Бог каза на първите човеци, че, ако ядат от плода на дървото за познаване на доброто и на злото, ще умрат. След това човек започва да вярва в живота, в доброто и в благото на своя ближен.
Отваряй очите си за доброто и за любовта.
108.2 Като го видя Петър ( втори вариант )
Господ каза на първите хора, че ако ядат от дървото за познаване доброто и злото, ще умрат и ще отидат да живеят на земята, и след много хиляди години ще се върнат при Бога отново.
А като престане вярата на лъжите, ще престане и вярата на доброто в себе си. В какво се състои тази вяра? Да щадя живота и благото на своите братя и ближни, а за постигането на това нещо, трябва да се мисли и желае само доброто им.
Онези, които любят, които са готови да се жертват, да умират доброволно за доброто на другите, аз ги наричам герои в света.
27.4.1919г.
109. Кога се молиш,  НБ , София
Кога се молиш.” Молитвата е процес, който уравновесява силите на доброто и на злото.
Но ако мъжът е готов да прости и да прояви доброто, тоя момент е по-силен от отмъщението.
Доброто и възвишено настроение, което понякога имате, както и желанието ви да помогнете, да простите на ближния си, да повдигнете падналия, това се дължи на момента, който сте прекарали в тайната си стаичка. – Нали сме правоверни? – Според мене, правоверен е само оня, който е в тайната си стаичка.
109.2 Кога се молиш ( втори вариант )
Молитвата е процес, който уравновесява силите на доброто и на злото.
Но ако мъжът е готов да прости и да прояви доброто, тоя момент е по-силен от отмъщението.
Доброто и възвишено настроение, което понякога имате, както и желанието ви да помогнете, да простите на ближния си, да повдигнете падналия, това се дължи на момента, който сте прекарали в тайната си стаичка. „Нали сме правоверни?" Според мене правоверен е само оня, който е в тайната си стаичка.
4.5.1919г.
110. Изгряващото слънце,  НБ , София
Така е и с хората: едни внесат в чистия, Божествен живот някой елемент, който го опорочва и го прави светски, а други внесат доброто в живота, и той става духовен.
И тъй, бедните хора са на доброто и на светлината, а богатите хора са на греха и тъмнината. Аз не считам богат човек само оня, който има пари, но и този, който има знания и сила, употребява това не за доброто на своите ближни, а за тяхното спъване в зло. В какво седи той? – Именно в това: събират се хората и говорят за това-онова, за онзи свят, за доброто в света, но те си имат своите гъски, кокошчици, винце и си живеят широко.
18.5.1919г.
111. Гредата,  НБ , София
Ако се пожертвате за доброто на човечеството и го подигнете само един сантиметър в неговото положение, следния път, когато се върнете на земята, вие ще влезете в тия благоприятни условия на живота, за които сами сте причината.
1.6.1919г.
112. Отхвърленият камък,  НБ , София
В това отношение доброто и злото в света са двете сили, които действат.
Чрез страданията хората ще се научат на доброто.
15.6.1919г.
113. Учител и Господ,  НБ , София
Остави ги да вършат това, което желаят, поощрявай хората за доброто.
Христос казва: „Аз дойдох в света, за да ви науча да познавате доброто в лошото и лошото в доброто“. Доброто има своя лоша страна, както и лошото има своя добра страна.
19.6.1919г.
114. Призваха Исуса,  НБ ,БС , София
Може да сме родени в Доброто или в злото, но само в момента, когато действаме, ние сме добри или лоши. Някой ще каже: „Аз засега съм лош, но в бъдеще ще стана добър.” Не, още сега измени своите действия! Ти трябва да престанеш да си лош, а това значи да предизвикаш Доброто от твоето минало. Обичта не е нищо друго, освен възприемане на Доброто, посаждане и оживотворяване на Доброто в нашия Живот.
Трябва да знаете, че нито Доброто е много добро, нито лошото е много лошо. Доброто или лошото са такива само за момента, в който се вършат; престанат ли да се вършат, те не са вече такива.
Трябва да знаете, че Доброто се учи само на сватбата, а злото – на свадата.
Доброто е положителна енергия, злото – отрицателна.
22.6.1919г.
115. Малкият закон,  НБ , София
Правото във всички векове е Право; Доброто във всички векове е Добро; Любовта във всички векове е Любов и т.н. Ние може да имаме различни разбирания за Доброто, за Правото, за Любовта, но те ще бъдат по отношение на нас, а не по отношение на великата вселена, която съдържа всичко в себе си.
Ако един безбожник и безверник се жертва за доброто на човечеството, в очите на Бога той стои много високо, защото без да го познава, е направил добро.
Така всички се оплакват, всички казват, че не съществува Бог, че истината, доброто, любовта са неща относителни, всичко в живота е относително.
Няма сега да ви обяснявам защо в това въртене има постоянна борба между светлината и тъмнината, между доброто и злото, между реалното и сенките на живота.
И доброто, и злото, което сега сте минали, оставят отпечатък във вашия живот.
115.2 Малкият закон ( втори вариант )
Правото във всички векове е право, доброто във всички векове е добро, любовта във всички векове е любов и т.н. Ние може да имаме различни разбирания за доброто, за правото, за любовта, но те ще бъдат по отношение на нас, а не по отношение на великата вселена, която съдържа всичко в себе си.
Мойсей казва, че доброто, което сте направили, ще ви служи до двайсет и пет хиляди години.
Ако един безбожник, неверник се жертва за доброто на човечеството, той в очите на Бога стои много високо, защото без да Го познава, е направил едно добро.
Тогава всички се оплакват, всички казват, че Бог не съществува, че истината, доброто, любовта са неща относителни - всичко в живота е относително.
И доброто, и злото, което сега сте минали, оставя отпечатък във вашия живот, и втори път вие ще минете през съвсем друго място, през съвсем друг живот, в който ще има само отражения на първия.
19.8.1919г.
116. Мировата Любов, СБ , В.Търново
Кажете: "От великия склад на Природата, дето се крие такава Мъдрост и Любов, искам моите ръце да бъдат поляризирани, да възприема Мъдростта и Любовта, да възприема Доброто, съединителната връзка, която служи между всички хора на Земята".
20.8.1919г.
117. Правият път, СБ , В.Търново
Като ви го даде, тя ще ви каже като Великия учител: „Ще носите славата на своето величие – последиците на вашата алчност.“ Според това какви искате да сте, малки или големи, ще опитате двете положения – ще опитате плодовете и на Доброто, и на злото. Аз не говоря за Доброто и злото в Природата, защото Доброто си остава Добро и злото – зло, но говоря за енергията, която служи за изпълнение на Доброто и злото; енергията е, която може да се превръща от едно състояние в друго.
А не може и да обърнеш един човек към Бога, докато не преживееш и доброто, и злото, които са вложени в него.
Следователно вие всички сте абсолютно свободни в Доброто и през първата, и през втората, и през останалите години. Доброто вътре в нас и великите блага, които търсим, могат да израстат само благодарение на Бога и на Неговите помагачи-служители.
22.8.1919г.
118. Методи за лекуване и отговори на запитвания по тях, СБ , В.Търново
Като се хранят децата с плодове, друга храна не им трябва – тя ще им даде най-доброто възпитание.
28.9.1919г.
119. Аз съм онзи човек,  НБ , София
Както студът разваля доброто разположение на човека, така и главната гъба внася дисхармония в света.
Питате: Как е възможно, човек, произлязъл от Бога, Който е Любов, да греши и да не изпълнява закона Му? Източникът на злото и на греха е съвсем друг, а не тоя, от който излиза доброто и любовта. Злото в Бога е в потенциал, но когато се прояви, то слиза в по-низка сфера от тая на доброто.
Аз облажавам всеки човек и всеки народ, който е страдал, защото от него ще излезе доброто и възвишеното, които ще служат за повдигане на човечеството.
119.2 Аз съм онзи човек ( втори вариант )
Както студът разваля доброто разположение на човека, така и главната гъба внася дисхармония в света.
Питате как е възможно човек, произлязъл от Бога, Който е любов, да греши и да не изпълнява закона Му? Източникът на злото и на греха е съвсем друг, а не тоя, от който излиза доброто и любовта. Злото в Бога е в потенциал, но когато се прояви, то слиза в по-ниска сфера от тая на доброто.
Аз облажавам всеки човек и всеки народ, който е страдал, защото от него ще излезе доброто и възвишеното, които ще служат за повдигане на човечеството.
9.11.1919г.
120. Бог е говорил,  НБ , София
Някои ме питат, отде ще дойде доброто. Отговарям: Доброто ще дойде от земята, а условията за доброто ще дойдат от небето. Когато се разтопи леда, и водата залее цялата земя, от нейната кал ще израснат най-хубавите цветя и плодни дървета. – Отде ще дойде доброто? – От най-лошите хора в света.
Той е ден, в който доброто и злото се примиряват.
120.2 Бог е говорил ( втори вариант )
Някои ме питат отде ще дойде доброто. Отговарям: доброто ще дойде от земята, а условията за доброто ще дойдат от небето. Отде ще дойде доброто? От най-лошите хора в света.
Той е ден, в който доброто и злото се примиряват.
16.11.1919г.
121. Двамата свидетели,  НБ , София
Да няма две чувства и две мисли у хората върху нещата; да казваме всякога право; всякога да държим доброто в нашето сърце и да бъдем готови да се самопожертваме за него.
30.11.1919г.
122. И отиде та се представи,  НБ , София
Знаете ли на колко са равни неизвестните на доброто и на злото? Не ги знаете, но сте ги опитвали отчасти.
Много християни са готови да се жертват за Христа, за доброто на човечеството, но само на думи.
7.12.1919г.
123. Ще живее,  НБ , София
В първия свят действа Бог на доброто, а втория свят наричаме свят на илюзиите. Човек не може да живее едновременно в двата свята: в света на доброто и на любовта и в света на илюзиите.
Тя се уви около дървото за познаване на доброто и на злото и изкуси Ева.
14.12.1919г.
124. Работи на лозето ми,  НБ , София
Искаш да си добър, ставаш добър; искаш да си лош, ставаш лош. – Защо? – Защото и в доброто, и в злото се крият известни блага.
Според мене, майката трябва да занесе ризката на доброто си дете, на него да чете свещеникът.
Хората не разбират доброто, което иде, и го тълкуват криво.
Понеже не сте богове, не сте всесилни, но имате сила да се проявите в доброто. – Кога е слаб човек? – Когато се отдалечава от Бога.
124.2 Работи на лозето ми ( втори вариант )
Защо? Защото и в доброто, и в злото има известни блага.
Не, нека вземе ризичката на доброто дете, та върху нея да се чете.
Вие сте тъй свободни и силни да творите доброто, както Бог е Силен и Свободен.
21.12.1919г.
125. Денят на доброто,  НБ , София
Правдата, Истината, Мъдростта, Любовта са силите, които работят за доброто, за да се реализира то в човешкия живот. Както плодовете определят качествата на дървото, така и доброто определя качеството на човека. В Небето няма двусмислие за доброто. Доброто е смисълът на живота. Всяка мисъл и всяко благородно чувство произтичат от доброто, което вършим. Добрите желания и добрите мисли произтичат от доброто, те са процес на растене у нас. Следователно доброто, плодът в човека, може да се яви само в неговата душа, а в окултизма наричат това причинно тяло у човека. Съвременната култура, движението на човечеството се дължи на тия семки на доброто от миналото, а в бъдеще тези семки ще дадат бъдещата култура.
Но за бъдещата култура трябва да имаме поне 2–3 ръководни правила, които да прилагаме в живота си: Първо – Заради Любовта на Бога мога ли да извърша това? Второ – За доброто на моята душа мога ли да направя това? И трето – За благото на моя ближен мога ли да сторя това?
Защо Христос е разделил този стих от прочетената глава, дали по случайно съвпадение? „Колко е по-добър човек от овцата!“ То значи: Колко е по-добро доброто от съботата! И аз турям съботата като емблема на Любовта. Следователно доброто е силата, храната, чрез която човешката душа може да се движи и еволюира в този свят.
Той е подразбирал: първото светило, голямото, е умът, а второто – сърцето, чрез които човек да прави разлика между доброто и злото, т.е. да разграничава едно състояние от друго.
Това подразбира, че седмият ден е ден на доброто, в който Бог е почнал да проявява Своята Любов към човека.
Доброто и Любовта трябва да бъдат празнични дни за човека.
8.1.1920г.
126. Излязоха и завтекоха се,  НБ , София
Мъжът трябва да хвърли юлара на жена си и да каже: Жена, отсега нататък ще бъдеш свободна и ще живееш в моя дом, при условие, да работиш за Божията Любов, и сама да туряш и сваляш юлара си; да работиш за доброто на своята душа и сама да туряш и сваляш юлара си; да работиш за доброто на своя ближен и сама да туряш и сваляш юлара си.
Не правите добро на своята душа и не желаете доброто на своя ближен.
Това значи, да мислите доброто на вашата душа.
126.2 Излязоха и завтекоха се ( втори вариант )
Мъжът трябва да хвърли юлара на жена си и да каже: „Жена, отсега нататък ще бъдеш свободна и ще живееш в моя дом при условие да работиш за Божията любов и сама да туряш и сваляш юлара си; да работиш за доброто на своята душа и сама да туряш и сваляш юлара си; да работиш за доброто на своя ближен и сама да туряш и сваляш юлара си.
Много просто, тя е нарушила трите закона. „Защо умираме?" По същата причина: не любите Бога, не правите добро на своята душа и не желаете доброто на своя ближен.
Това значи да мислите доброто на вашата душа.
18.1.1920г.
127. Добрият пастир,  НБ , София
Аз определям доброто като качество на човешката воля. Това зависи от момента, когато проявява доброто или злото.
Бъдете силни за доброто, слаби за злото.
Главите на сегашните майки и бащи са побелели от доброто на своите деца. Белият цвят е символ на доброто.
127.2 Добрият пастир ( втори вариант )
Аз определям доброто като качество на човешката воля. Това зависи от момента, когато проявява доброто или злото.
Бъдете силни за доброто, слаби за злото.
Главите на сегашните майки и бащи са побелели от доброто на своите деца. Белият цвят е символ на доброто.
18.1.1920г.
128. Съмнение и вяра,  ИБ , София
Да отдаваш погрешката си на другите, а доброто на себе си, това не се позволява в духовния свят.
Злото е процес на слизане, а доброто — процес на възлизане. Значи, доброто и злото са процеси на движение. Истинско примиряване става в името на трите закона: какво можеш да направиш в името на Бога; какво можеш да направиш за доброто на своята душа и какво — за благото на своя ближен.
22.1.1920г.
129. Кротостта и смирението, ИБ ,ООК , София
Може да се докаже чрез статистика, че всички велики, учени хора, които са дали нещо на света, които са направили нещо за доброто на човечеството, които са го подигнали крачка напред, са били смирени и кротки хора.
1.2.1920г.
130. Земният и небесният,  НБ , София
Като преведете тая величина в живота, ще разберете вътрешния смисъл на доброто.
Злото е резултат на еднообразието, а доброто – на разнообразието. Не ви упреквам, но казвам, че някога възгледите ви са прави по отношение на доброто, а някога са прави по отношение на злото. Значи, кажеш ли, че си добър човек, ти си прав по отношение на доброто, което се изразява в разнообразието.
Христос казва: „Когато Духът дойде, ще ви научи на всичко.” Говори се, че в света съществуват две начала: Христос – доброто начало и антихрист – злото или частната собственост.
Когато всички свещеници, проповедници, учители, съдии и управници, майки и бащи живеят в доброто и го прилагат, те водят своя народ към победа.
130.2 Земният и небесният ( втори вариант )
Христос казва на Никодима: „Ако земните работи не разбирате, как ще разберете небесните?" Защо идва злото в света и що е зло? Аз определям злото в света като едно еднообразие, а доброто - като разнообразие.
Нямам намерение да опровергавам вашите възгледи, защото вашите възгледи някога са прави по отношение на злото, а някога - прави по отношение на доброто. Например някога кажеш, че си лош човек, това значи, че си човек на еднообразието, а когато кажеш, че си добър човек, това показва, че си човек на разнообразието - обичаш всичко, а доброто държиш.
Христос, както определих, е доброто вярване във всичко.
8.2.1920г.
131. Молитвата, НБ , ИБ , София
Трябва да направиш зло, за да се опакова доброто.
19.2.1920г.
132. Силите в Природата, ИБ , БС , София
Така аз примирявам този морал, така гледа окултизмът на Доброто и на злото.
22.2.1920г.
133. Аз съм жив,  НБ , София
Щом си ял от забранения плод, не можеш да се освободиш нито от доброто, нито от злото. В забранения плод е скрит принципът на доброто и на злото. Всеки ден ядете от плода на дървото за познаване на доброто и на злото, а искате да се освободите от злото.
Само една събота съществува – съботата на доброто в света. Нека всеки ден сърцето ти бъде обсебено от желанието да празнуваш съботата, като събота на доброто в света.
Ние доброволно я приемаме. – Докога ще умираме? – Докато ядете от плода на дървото за познаване на доброто и на злото. – Кой е тоя плод? – Той е плодът на мравешката култура.
133.2 Аз съм жив ( втори вариант )
Щом си ял от този плод, не можеш да се освободиш нито от доброто, нито от злото, понеже в яденето на този плод се съдържа принципът и на доброто, и на злото.
Само великата идея е православна, само в нея има една събота - тя е съботата на доброто. В православната църква има само една събота, тя е съботата на доброто. И всякога сърцето ти да бъде заето, обсебено от този велик принцип - да празнуваш доброто в света.
Ако смъртта съществува, тя съществува по причина на един определен закон непринуден, защото ние доброволно я приемаме, ние доброволно ядем от плода на познанието на доброто и злото. Докога ще умираме? До който ден ядем от плода на доброто и злото, от забранения плод.
29.2.1920г.
134. Що казва Духът,  НБ , София
Затова, като говорите за мене, не преувеличавайте нито доброто, нито злото ми.
Очите не трябва да бъдат и много вдлъбнати, защото такива хора са склонни да виждат първо лошото в човека, а после доброто му. Той трябва да вярва в доброто на всички хора.
134.2 Що казва Духът ( втори вариант )
Тъй че вашите очи няма да бъдат нито много изпъкнали, нито много отворени, защото такива очи са алчни и груби; но няма да бъдат и много вдлъбнати, защото те са присъщи на хора, които не виждат доброто у другите, а само злото.
5.3.1920г.
135. Вяра, ИБ , БС , София
Доброто, което е затаено в теб, трябва да се развие по един или по друг начин.
Това място, на което ви е поставил Господ, е най-доброто за вас.
7.3.1920г.
136. Ще управлява всички народи,  НБ , София
Какво представя змеят? – Той е символ на онези противодействащи сили в природата, които пречат на растенето на хората, на техните мисли и желания, т.е. против доброто.
28.3.1920г.
137. Законът и пророците,  НБ , София
Не си правете илюзии да мислите, че само доброто съществува.
4.4.1920г.
138. Зачудиха се,  НБ , София
Направиш едно добро и после казваш: Чакай да видя, дали съм направил доброто, както трябва, дали съм го направил навреме. Като прекараш пръста са няколко пъти върху доброто, най-после го заличаваш.
Здравото, доброто разположение, щастието са същества, които обичат чисти извори.
11.4.1920г.
139. Отиде след Него,  НБ , София
Нека използуват доброто от тях. Нека използуват доброто и от буржоазните партии.
25.4.1920г.
140. Приятел и раб,  НБ ,ИБ  , София
Приятелството е най-доброто слугуване.
2.5.1920г.
141. По предание,  НБ , София
Преклонена главичка към доброто – разбирам, но не и към злото.
9.5.1920г.
142. Запалят свещ,  НБ , София
Ударите на светлината изхвърлят лошото навън, а изкарват доброто отвътре. Следователно, дойде ли Божествената светлина върху човека, тя ще изкара лошото от неговия ум навън и ще отвори път на доброто, което се крие в душата му.
10.5.1920г.
143. Работете с Любов, ИБ , БС , София
Много пъти в доброто си желание да сторите това-онова вие имате ревността на апостол Павла и казвате: „Имах ревността, но не по-правото разбиране.” Ако влезете в някоя градина, къде ще отидете, нали при онази круша или ябълка, която има най-хубавите и най-сочни плодове? Няма глупав човек в света, който да отиде при киселиците – той ще отиде при най-хубавите плодове.
25.6.1920г.
144. На вечеря с Учителя,  ИБ , Бургас
Добро така трябва да се прави: „Каквото прави дясната ръка, лявата да не знае“, а то значи, като правим някому добро, той да не знае, че ти му правиш добро и тогава на старини няма на доброто да ти отвръщат със зло.
19.8.1920г.
145. Новото човечество, СБ , В.Търново
Не наглед само да отговаря на тези четири качества, но в абсолютния смисъл да бъде тъй честен, че никога да не пожертва чуждите интереси за своето добро, а всякога своите интереси за доброто на ближните си.
20.8.1920г.
146. Необходими условия за ученика., СБ , В.Търново
В окултизма онзи, който ви дава много – например, пари, – той ви мисли най-голямото зло, а онзи, който не ви дава пари, ви мисли доброто.
21.8.1920г.
147. Сутрешен наряд, 21 август, СБ , В.Търново
Следователно Доброто произвежда у човека Добро, злото – зло, Истината – Истина, т.е. всяка реалност си има отражение.
Сега ще ви предам една от опитностите на Христос: „Това като рече Христос, смути се Духът Му и каза: Истина, Истина ви казвам, че един от вас ще Ме предаде.“ Защо се смути Духът на Христос? Защото един от Неговите ученици ще го предаде, значи ще развали доброто дело.
23.8.1920г.
148. Работа върху чистотата и самообладанието, СБ , В.Търново
Те са сегашните хора, в които доброто и злото са преплетени.
А в бъдеще ще се изучават само законите за Доброто, което ще даде подтик на Доброто.
30.8.1920г.
149. Първоначален език,  ИБ , В.Търново
Когато тя се всели в човека, служи за проява само на доброто във физическото поле.
12.10.1920г.
150. Само хляб,  ИБ , В.Търново
Когато дойде Царството Божие, няма да има бедни и богати, значи да имаш знание, трябва да го употребиш за доброто на ближния.
30.10.1920г.
151. Две лепти,  НБ , В.Търново
Доброто и злото не са по наследство.
Има два вида давание: ако аз дам 2000 лева на някоя бедна жена, вдовица, или пък на някой разбойник, питам – где е доброто? В парите? В двамата ли? Или в човека? Злото е в избора на даванието.
Първата дума, с която Господ е започнал, е: „От всички дървета ще ядеш, но от дървото за познаване доброто и злото няма да ядеш. “Кое е това дърво? То е човешкият егоизъм.
28.12.1920г.
152. Три закона,  ИБ , Русе
Ще има за в бъдеще закон за доброто обръщение с животните и колко да се товарят.
2.1.1921г.
153. Двата велики закона, ИБ , Русе
Не са парите, които дават щастието на човека и носят щастието в света, а това са просветеният ум и доброто сърце - това значи да си богат.
Доброто - добро ражда; и злото - зло ражда. Този е законът за доброто към ближния.
25.1.1921г.
154. Кротките, НБ , ИБ ,
Кой живот? – Злото от доброто.
27.2.1921г.
155. Любовта,  НБ , София
Любовта като напече, всички недоразумения ще изчезнат, и злото и доброто ще се примирят; от студената вода ще излезат чисти, кристални извори, които ще утоляват жаждата на уморените пътници, а от изцапаната дреха ще израснат хубави плодове.
Ако не можеш да разбереш доброто в най-малките му проявления, как ще го разбереш в най-великото? Ако не можеш да прецениш една капка вода, как ще прецениш повече? Преценете Бога като Любов и не Му се сърдете.
155.2 I. Любовта. ( втори вариант )
Любовта като напече, всички недоразумения ще изчезнат, и злото и доброто ще се примирят; от студената вода ще излязат чисти, кристални извори, които ще утоляват жаждата на уморените пътници, а от изцапаната дреха ще израснат хубави плодове.
Ако не можеш да разбереш доброто в най-малкото му проявление, как ще го разбереш в най-великото? Ако не можеш да прецениш една капка вода, как ще прецениш повече? Преценете Бога като любов и не му се сърдете.
6.3.1921г.
156. Вярата,  НБ , София
Какво грабят? — Доброто на другите хора.
156.2 II. Вяpaтa ( втори вариант )
Какво грабят? - Доброто на другите хора.
13.3.1921г.
157. Новият човек,  НБ , София
От злото излиза зло, от доброто – добро.
Важно е, без да ви налагам, да се проникнете от мисълта за доброто в света. Ти може да бъдеш проводник на злото, но може да бъдеш проводник и на доброто.
157.2 Новиятъ човѣкъ ( втори вариант )
Отъ злото излиза зло, отъ доброто – добро.
Може да станете проводникъ на злото, на ада, но може да станете проводникъ и на доброто.
И тъй, да туримъ нашата любовь въ истината, да дадемъ потикъ въ мислитѣ, въ доброто – да създадемъ нова система и тогава да се вслушаме въ онзи великъ гласъ на живия Господь, да чуемъ какво ни говори Той чрѣзъ новото учение, чрѣзъ Божествената наука.
20.3.1921г.
158. Фарисей и садукей,  НБ , София
В Посланието си към Солуняните, Павел казва: „Всичко изпитвайте, доброто дръжте!“ И фарисеите, и садукеите имат добри и лоши страни.
„Всичко изпитвайте, доброто дръжте!“ Когато някои мисли ви смущават и произвеждат съмнение и подозрение във вас, търсете причината, как и защо са дошли те, и ги проверявайте. Какво се ползувам от моето учение и от моите теории, ако спъвам всеки човек, който се издига? Какво ще допринеса на човечеството със своите идеи, ако съм готов да подлея вода на всеки, който се изпречи на пътя ми? Какъв християнин съм, ако сърцето ми се свива болно при срещата ми с един учен и разумен човек? Християнинът трябва да се радва на доброто!
„Всичко изпитвайте, доброто дръжте!“ Изпитвайте и доброто, и злото, но задържайте само доброто, като условие за вашето повдигане. Доброто, като принцип, не е нещо отвлечено.
Ще завъртите ключа на вашата възвишена Любов и Мъдрост, ще изхвърлите навън всички лъжи, всякаква злоба и ще кажете: „Ние искаме да бъдем служители на доброто, на Любовта и на Истината, да станем истински човеци!“
Сега сме още грешни хора, не може да служим на доброто“. – Не е така. Ще хвана всички хора за гушата и ще ги питам: Готови ли сте да служите на доброто, или не? Като искаш да кажеш лоша дума, хвани се за гърлото.
Павел казва: „Всичко изпитвайте, доброто дръжте!“ Поддържайте доброто, както в себе си, така и във всички хора.
И в доброто има игра. Играта е отлично средство за тониране. – „Сега не ни е до игра.“ – Докато сте в злото, не трябва да играете, но щом влезете в доброто, и на млади, и на стари препоръчвам да играят.
„Всичко изпитвайте, доброто дръжте!“ Приложете Любовта в сърцата си, а Мъдростта в умовете си. Не казвайте, че сте решили да бъдете искрени и добри, но проявете доброто.
Аз се занимавам само с доброто.
158.2 Фарисей и садукей ( втори вариант )
Павелъ въ посланието си къмъ Солунянитѣ казва: „Всичко опитайте, доброто дръжте“.
„Всичко изпитвайте, доброто дръжте!“
И тъй, радвайте се на всичко, изпитвайте и доброто и злото, но въ края на краищата задръжте доброто, като принципъ за вашето подигане. Принципътъ на доброто не е отвлѣчено нѣщо.
Ще завъртите ключа на вашата Божествена Любовь и Мѫдрость, ще изхвърлите навънъ всички лъжи, всѣкаква злоба и ще кажете: „Ние искаме да бѫдемъ хора на доброто, на истината – да станемъ истински човѣци“.
Не е така, разберете ме, съ тази бесѣда ще ви заставя да вършите доброто! Отъ мене нѣма да се избавите, разбирате ли? Ще ви хвана за гушитѣ и васъ и всички други, ще ви душа и ще ви питамъ: „Ще вършите ли доброто или не?“ Когато намислишъ да кажешъ една лоша дума, хвани се за гърлото, а като ще кажешъ добра дума, отпусни се, кажи я.
Павелъ казва: „Всичко изпитвайте, доброто дръжте“.
Поддържайте доброто, както въ себе си, така и въ всички хора.
Въ доброто има игра. Да, въ лошото не трѣбва да се играе, но въ доброто, прѣпорѫчвамъ и на млади и на стари да играятъ.
И тъй: „Всичко изпитайте, доброто дръжте“.
Азъ виждамъ само доброто.
27.3.1921г.
159. Сеятелят,  НБ , София
Ако бяхте ясновидци, щяхте да видите доброто и злото като противодействащи сили в цялата природа; щяхте да видите как живеят съществата в ада и рая. Само така ще разбере той защо съществуват злото и доброто.
„Всичко изпитвайте, доброто дръжте.“ Не е позволено на ученика да се съмнява.
159.2 Сѣятельтъ ( втори вариант )
Ако бѣхте ясновидци, щѣхте да видите и доброто и злото въ свѣта, щѣхте да видите въ едно отношение ада, а въ друго – рая. Тогава и двата свѣта ще бѫдатъ за васъ видими и ще разберете защо сѫществува злото и доброто.
17.4.1921г.
160. Огнената пещ,  НБ , София
Твоето щастие е в доброто ти разположение.
Казвате: „Няма условия за това“. – За доброто всякога има условия.
15.5.1921г.
161. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
Злото и доброто са непреривни.
Злото увеличава злото, доброто увеличава доброто, Любовта увеличава Любовта.
161.2 Изтълкувай ни тази притча! ( втори вариант )
Не, злото е непрѣривно въ всичкитѣ свои проявления и доброто е непрѣривно въ всичкитѣ свои проявления.
И слѣдъ като проучите и двѣтѣ страни на живота си и доброто и лошото и намѣрите всички причини, тогава ще ви проводятъ пакъ на земята.
Злото – злото увеличава, добротодоброто увеличава, любовьта – любовьта увеличава.
22.5.1921г.
162. Живата енергия,  НБ , София
Доброто, възвишеното, благородното не се ражда при условия, създадени с чаша в ръка.
Не трябва ли всички да възприемат великата Божия Любов? Не трябва ли всички да приемат Божията мисъл? Защо да не желаем доброто за всички? И да го желаем, то няма да дойде изведнъж, но поне ще се подготвим за идването му.
Доброто не иде всякога.
162.2 Хлѣбътъ и живата енергия ( втори вариант )
Питамъ сега: дѣтето ли създаде паритѣ или паритѣ създадоха дѣтето? Въ свѣта ние се нуждаемъ отъ дѣте, което да ни даде просвѣтление на ума и сърцето, за да разберемъ този великъ законъ на любовьта, който създава гении на човѣчеството, но не като тѣзи гении, които разрушаватъ всичко, а гении на доброто.
Доброто не идва всѣкога, животътъ не идва всѣкога, той идва само при опрѣдѣлени периоди, при опрѣдѣлени врѣмена, когато Господь идва, когато идва тази велика сила.
25.5.1921г.
163. Път на мисълта, ИБ , Витоша
Бъди сляп и глух, както за доброто, така и за злото.
Новият живот иска нов метод — методът на любовта, според който ще бъдеш сляп и глух, както за доброто, така и за злото. Закон е: Щом виждаш доброто на човека, ще виждаш и злото, не можеш да го избегнеш. Ако не пипаш нито доброто, нито лошото в човека, ти ще видиш само отношенията му към Бога.
Сега не остава нищо друго, освен да разработиш пътя добре, да го изореш, да го изчистиш от тръне и камъни и да посееш доброто семе.
Помнете: Бъдете слепи и глухи към по-грешките и доброто на хората: нито ги хвалете, нито ги укорявайте. Да бъдете слепи за доброто и за злото! Някой иска да знае, какво мнение имам за него.
29.5.1921г.
164. Да ги изпита,  НБ , София
И до днес се питате защо съществуват доброто и злото, защо едни хора са добри, а други – лоши.
Тази е причината за съществуването и на доброто, и на злото, но сами ще си носите последствията. Следователно, когато Любовта се проявява само отвън, ражда се злото; когато се проявява отвътре, ражда се доброто.
164.2 Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване ( втори вариант )
Слѣдователно, когато любовьта се ражда само на физическия свѣтъ, ражда се злото, а когато любовьта се върне вѫтрѣ въ човѣка, ражда се доброто.
5.6.1921г.
165. Ангелът отговори,  НБ , София
Използвайте и силата, вложена в тия форми за ваше добро, както и за доброто на ближния ви.
9.6.1921г.
166. Физическият живот – път към духовния и Божествен живот, ИБ , Витоша
Има друг един метод, той е най-добрият и е следният: да не казваш никому нищо, нито да хвалиш, нито да укоряваш, да бъдеш индиферентен, да се правиш, че не виждаш, като че ли си сляп и за доброто, и за злото.
За в бъдеще новият метод на любовта е да бъдеш сляп за всичко - злото и доброто да го не виждаш в света, защото законът е такъв. Ще виждаш доброто на един човек, ще му видиш и злото, не можеш да го избегнеш, това е поляризиране.
За да вървите по един правилен път, трябва да бъдете слепи за доброто и погрешките на другите.
12.6.1921г.
167. Двете жени, НБ , София
Не е достатъчно да разбира само доброто. Доброто, което имате, не е ваше; животът, който баща ви е дал, още не е ваш; животът, който майка ви е дала, още не е ваш.
Прилагайте доброто, избягвайте злото не от страх, но от разбиране на законите. Низшия живот, т.е. злото, ще използвате за корените на вашия живот, а висшето, т.е. доброто – за цветовете и плодовете на вашия живот.
Черният цвят поглъща всичко, затова е символ на злото; белият цвят отразява, дава, затова е символ на доброто.
167.2 Двѣтѣ жени ( втори вариант )
Не трѣбва да разбираме само доброто настроение, което имаме. Доброто настроение, което имате, то още не е ваше.
Когато дойдемъ въ свѣта, трѣбва да работимъ за доброто и да избѣгваме злото не отъ страхъ, а да разбираме законитѣ, че тѣзи два свѣта сѫ несъвмѣстими.
Черниятъ цвѣтъ е емблемъ на злото, а бѣлиятъ – на доброто.
19.6.1921г.
168. Дойди след Мене,  НБ , София
Помнете: Доброто, както и животът, идат по закон.
Значи Христос повика един умен човек, с голяма житейска опитност, който разбира слабостите на хората, както и доброто, което носят в себе си.
И момата, когато трябва да запази доброто си впечатление от своя възлюбен, затваря очите си.
Така той започва да проявява доброто.
Буквата „Р“ показва, че като е живял на земята, човек се научил да различава доброто от злото. Той знае причините за съществуване на злото и доброто.
168.2 И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“ ( втори вариант )
Послѣдната буква отъ името му, буквата „Р“ показва човѣка, който се научилъ да разбира причинитѣ на доброто и злото въ свѣта. Значи митарьтъ е човѣкъ, който се занимава съ математиката на мѫдростьта, приложилъ е тѣзи знания на математиката въ полза на себе си и на ближнитѣ си, да изучи закона на любовьта и мѫдростьта, да върши волята Божия, да знае защо е доброто и злото въ свѣта.
19.8.1921г.
169. Възпитание на човешката воля, СБ , В.Търново
Не че нямаме най-доброто желание да не говорим, но щом дойде до езика, той понякога изказва това, което ние не искаме.
Доброто, което Господ ни дава, ние го приемаме за страдание, но като го разберем, става ни приятно.
19.8.1921г.
170. Пробуждане на колективното съзнание, СБ , В.Търново
Следователно, от окултно гледище ние мязаме на малки цветенца, които сега са цъфнали, т.е. нашето съзнание е на такава степен на развитие, че едва сега сме почнали да различаваме доброто от злото.
И хората трябва да ги турят в действие, да заработят по закона на Любовта, за доброто на другите.
19.8.1921г.
171. Сутрешен наряд, 19 август, СБ , В.Търново
Доброто иде от Бога, злото – от нас. Когато Господ не е в нас, злото се ражда, а когато Господ е в нас, Доброто се ражда.
20.8.1921г.
172. Законът за съвършенството, СБ , В.Търново
Следователно, когато двама души духовни се срещнат и се запитат какво нещо е Доброто, този въпрос е от лукаваго. Човек, който те пита какво нещо е Доброто, той те изкушава. И тъй, когато сме в основните причини на Божествения Живот, няма защо да питаме какво е Доброто. Доброто е плод на Любовта, а Любовта е плод на Духа. Следователно ние не можем да вършим Добро, без да има Любов, не можем да се заемем с Доброто, без да имаме Дух.
Третата изява на Бога е Доброто – плодът на Духа.
Когато отричаме, че човек може да бъде съвършен, тогава ние взимаме Доброто у нас като една реклама – по някой път се стремим да бъдем добри, за да увеличим нашия търговски кредит. Той е човек на Доброто и усеща, че като изпълни своята длъжност, ще има Божието благоволение, Божията Любов.
И най-доброто дете, т.е. и най-добрият зародиш, който може да се положи в утробата на една жена, може да се осакати, ако тя се тревожи по време на бременността си.
Начало на съвършенството е Любовта, Любовта е плод на Духа, а Доброто е плод на Любовта.
20.8.1921г.
173. Кратки обяснения върху гимнастическите упражнения и бележки по други въпроси, СБ , В.Търново
Направил си някоя погрешна стъпка – отстъпи назад (което става в упражненията) и поправи грешката си! Намислил си да правиш зло – отстъпи сега по същия закон! По който начин правиш доброто, по същия ще изгладиш и злото в себе си.
И тъй, от чисто мистично гледище великият закон се състои в това, че Доброто ние обясняваме като нещо, в което има всички възможности и няма никакви ограничения. Доброто – това са безкрайните възможности да виждаш нещата тъй, както Бог ги е създал. Злото в света не е нищо друго, освен ограничение на Доброто. Доброто е да се върши всичко това, което Бог е създал, а злото значи, че нямате всички възможности да правите Добро.
Защото както Доброто, така и злото е общо за всички нас.
21.8.1921г.
174. Общи упражнения, СБ , В.Търново
Злото има винаги предвид една личност, а Доброто има предвид всички.
22.8.1921г.
175. Правилният развой на човешките енергии, СБ , В.Търново
Доброто, което вършим, се изразява в добрия стремеж.
22.8.1921г.
176. Правилното растене на душата и . хармоничното развитие на душевните сили, СБ , В.Търново
Аз казах, че Доброто е плод на Любовта, а Любовта е плод на Духа.
Сега всички противоречия вие ще ги изпитате и доброто ще задържите.
22.8.1921г.
177. Правилна употреба на ума, сърцето и волята в живота, СБ , В.Търново
Умът ще дойде напълно в услуга на Доброто, сърцето ще дойде напълно в услуга на Любовта, волята ще дойде напълно в услуга на Истината, а душата ви – напълно в услуга на Божията Мъдрост.
И когато апостол Павел казва: „Аз се хваля със своята немощ“, това значи да бъдем немощни в злото, а силни в Доброто.
23.8.1921г.
178. Отговори на зададени въпроси, СБ , В.Търново
Понеже ние воюваме с Доброто, войни не можем да имаме.
А кое е най-доброто, знаете – между тях трябва да има любов.
И когато влезем в нея, трябва да вярваме, че тя има най-доброто разположение към нас и ще приемем доброто ѝ разположение.
23.8.1921г.
179. Сутрешен наряд, 23 август, СБ , В.Търново
„Кой е от вас мъдър и учен, да покаже от доброто си поведение своите работи с кротост и премъдрост.“ (Послание на апостол Яков 3:13)
24.8.1921г.
180. Законът на самопожертването, СБ , В.Търново
И когато казвам да бъдете бавни, разбирам да бъдете бавни в греха, но бързи в Доброто.
25.8.1921г.
181. Разумно служене, СБ , В.Търново
Любовта да бъде нелицемерна; отвращавайте се от злото и се придържайте към доброто. Не се оставяй да те побеждава злото, а ти побеждавай злото чрез доброто.“
2.10.1921г.
182. Поздравът на Любовта, НБ , София
Ако синът не поздрави баща си, ако и дъщерята не го поздрави, нито синът е син, нито дъщерята е дъщеря. – Как се поздравяват хората? – Българите се поздравяват с добър ден. – Какво представя доброто, т.е. добродетелта? – Плод на Любовта.
Ако ти отговори „дал ти Бог добро“, и той трябва да преживее доброто.
182.2 Поздравътъ на Любовьта ( втори вариант )
То е интересно, като каже нѣкой: „Какво нѣщо е доброто?“ Да се знае колко врѣме трѣбва, за да се прѣброятъ само формитѣ на една добродѣтель.
23.10.1921г.
183. Тогаз те ще просветнат,  НБ , София
Аз във всички хора виждам доброто, виждам своето добро.
6.11.1921г.
184. Ненаписаните закони,  НБ , София
Казват: доброто и злото се връщат към своя извор.
И ученикът трябва да съзнае, че сегашното положение на света е най-доброто, в което той трябва да живее.
20.11.1921г.
185. Ананий и Сапфира,  НБ , София
И той сложил в ума си да му даде по възможност най-доброто възпитание, с което римляните са разполагали.
18.12.1921г.
186. И Петър се грееше,  НБ , София
Ще дойдат изкушения: но без Бога и без Любовта е най-лошо, а с Бога и с Любовта ще извършим най-доброто дело. Без Любов ще извършим най-лошото, а с Любов ще извършим най-доброто.
19.12.1921г.
187. Живо течение, ИБ , София
ИСКАШ. - И - за да искаш, трябва да знаеш закона на слизане и възлизане, да разбираш доброто и злото, да разбираш причините и последствията.
На земята човек ще отиде с краката си при доброто. С ръцете си ще направи доброто, това е вече ангелският свят. А с устата ще кажеш доброто, то е Божественият свят.
Ние отиваме при доброто.
25.12.1921г.
188. Каквото вържете на земята,  НБ , София
Да свържеш някого с доброто: онзи човек, който се дави в морето, да го вържеш със спасителното въже.
1.1.1922г.
189. Сродните души,  НБ , София
Като видя някой лош човек в света, аз му се радвам, защото този човек, като дойде в познание на истината, ще бъде пак също така ревностен в доброто, както е бил в злото.
8.1.1922г.
190. Разговори с Учителя (Разговор с Учителя), ИБ , НБ , София
Учителят продължи: Доброто сърце подразбира винаги просветен ум.
22.1.1922г.
191. Плевелите и пшеницата,  НБ , София
Всеки философ, от каквато и да е категория, трябва да примири тия две противоречия: да остави и доброто, и злото, еднакво да имат условия да растат и да се развиват. Вие казвате: „Той поощрява злото и доброто“. Когато ние казваме „поощряване“, разбирам, да оставим доброто да расте тъй, както неговите закони изискват, да оставим и злото да расте тъй, както изискват неговите закони.
Затуй е казал господарят: „Оставете ги да растат и двете“, не бутай, има голяма воня, нека да бъдат заровени, и корените на тия два живота да се хранят от своите сокове до скончанието на века, и тогава има един метод, с който злото може да се отдели от доброто.
Оставете доброто в душата си само да си расте.
Не, не, твоята програма остави, доброто в твоята душа само по себе си да расте, не мисли за него. И ако някой ти направи упрек, кажи тъй: „Аз съм оставил доброто и злото да растат в мене, и в края на века Господ да отсъди тази работа“. Злото е една необходимост при сегашните условия на живота, и доброто е друга необходимост за растенето на човека. Вечна е само Любовта, всегдашна е Любовта! И доброто, като плод на Любовта, е включено в нея.
И казва господарят: „Оставете ги да растат, и доброто, и злото“. Следователно, ако съвременните културни хора биха запитали: „Какво трябва да правим?“, ще им кажем: Оставете всичко да си върви, дайте условия на всичко, на доброто и на злото, и в края на века, когато дойде новата култура, всички тия неща ще се изменят. Ние сме ученици, а че добрият учител ме е накарал да направя една услуга, да очистя обущата на някого, това не значи, че аз съм му слуга, те са странични работи, но важно е доброто учение, което трябва да придобием.
29.1.1922г.
192. Пак ще ви видя,  НБ , София
Въпросът не седи там: когато отивам в училището, трябва да бъда добър, но вън от доброто, аз трябва и да се уча.
24.2.1922г.
193. Трите живота, ООК , София
193.2 Трите живота ( втори вариант )
Те са вдъхновени, с отворени и засмени лица, щедри, готови на всякакви жертви за доброто и великото в света.
Бог каза на Адам: „От всички плодове яжте, но не и от дървото за познаване на доброто и на злото“.
Тази е причината, дето човек лесно губи доброто си разположение.
8.3.1922г.
194. Сила на волята,  МОК , София
Най-доброто време за медитация е сутрин, или при всяко добро разположение на духа.
Според мене злото е месоядство, а доброто – плодоядство, но не вегетарианство.
194.2 Методи за укрепване на волята ( втори вариант )
Според мене, злото е месоядство, а доброто е плодоядство, а не вегетарианство.
9.3.1922г.
195. Четирите правила, ООК , София
195.2 Важни правила ( втори вариант )
Ново е само доброто.
15.3.1922г.
196. Качества и проявление на волята,  МОК , София
196.2 Качества и прояви на волята ( втори вариант )
Доброто, което пожелаете за себе си, ще изпратите и към другите.
16.3.1922г.
197. Първото задължение на учениците, ООК , София
Кои ще влизат в тази комисия? Може вие да се определите, за вас 14 е най-доброто число 7 братя и 7 сестри.
26.3.1922г.
198. Които вас приемат,  НБ , София
Следователно това са тия два принципа: злото е животинското, а доброто е Божественото в нас, които постоянно действат и ние трябва да ги различаваме строго.
29.3.1922г.
199. Старият и новият живот, МОК , София
Туй окултистите го наричат, аз го наричам: „Дърво на познание – доброто и злото“.
199.2 Стар и нов живот ( втори вариант )
Следователно вие трябва да имате предвид, че старият човек, който живее у вас, както и всички стари възгледи и разбирания за науката, за Живота, представляват голямо дърво, подобно на дъба, и ако не се отдалечите от корените на това дърво, каквато и работа и да започвате, няма да успявате - защо? Това дърво ще изсмуква соковете на вашия живот; окултистите го наричат Дърво за познаване на доброто и злото.
И, както виждате, насилието въздейства по-силно върху хората - те вършат и доброто, и злото чрез насилие; но този метод е временен, а резултатите му са безплодни, те носят ред страдания и нещастия на хората.
30.3.1922г.
200. Три разряда ученици, ООК , София
Но туй може да го придобиете само с доброто спане.
Защото доброто, то е Божествено, а тия погрешки, те са, които обезобразяват човешките мисли.
200.2 Три категории ученици ( втори вариант )
Доброто състояние на кръвообръщението предполага и добро храносмилане, с което се доставя градивен материал за тялото.
Ако разумното Слово не проникне в човека, не стане негова плът и кръв, той не може да прояви доброто в себе си, не може да бъде духовен.
1.4.1922г.
201. Правилник за учениците на първи окултен клас на Бялото Братство, ИБ ,
Ученикът не се обижда, а винаги търси доброто в думите, които са му казани.
2.4.1922г.
202. Прави правете Неговите пътеки!,  НБ , София
Сега някои, които ме слушат, казват: „Туй не е за доброто на българския народ“. Питам: Вашите възгледи, които имахте досега, бяха ли за доброто на вашия народ? Преди хиляди години – аз преди хиляди години не бях тук, – сравнете преди 1000 години, 800 или 500, ако България е била по-добра, отколкото сега, аз съм готов да оттегля думите си.
4.4.1922г.
203. Отрицателни и положителни черти на ученика, ООК , София
203.2 Качества на ученика ( втори вариант )
Както човек има дясна и лява ръка, които вършат специфична служба, така и в природата е неизбежно съществуването на злото и доброто като велики, космически сили.
Казано е в Писанието: „Всичко изпитвайте, доброто дръжте“.
9.4.1922г.
204. Волята на Отца,  НБ , София
А понеже не мислите добро на себе си, не можете да мислите доброто и на другите хора.
А като дойде доброто, ще повикаме и млади, и стари, а в бурите най-силните трябва да дойдат.
16.4.1922г.
205. Не бъди неверен, но верен!,  НБ , София
Може да вярваш в доброто и да не вярваш в злото, а може да вярваш в злото и да не вярваш в доброто. И следователно, ако те убеждавам сега да не вярваш в злото, тогава неверието е положително; ако някой сега те убеждава да не вярваш в доброто, да имаш неверие към доброто, а вяра в злото, тази вяра е отрицателна.
20.4.1922г.
206. Предназначението на музиката, ООК , София
Първоначално тя е била следующата: да имаш доброто мнение на твоите приятели, да имаш доброто мнение на твоите ближни, да имаш доброто мнение на добрите хора, да имаш доброто мнение на Бога. След това, обаче, човек като е изгубил първоначалното си състояние, туй чувство да имаш добра мисъл се е превърнало на тщеславие, не вече да имаш доброто мнение, но да се покажеш.
206.2 Силите на мозъка ( втори вариант )
Човек се стремял да има доброто мнение на своите близки, на своите приятели, на добрите хора и на Бога.
26.4.1922г.
207. Проява на кармическия закон, МОК , София
Нали тогава значи: в доброто бъдете бързи, т.е. отпред, а в злото бъдете мудни, отзад.
207.2 Закон на кармата ( втори вариант )
На какво съответства голямата бързина - на Добродетелта; значи бъдете бързи в Доброто, т.е. ходете отпред, и бъдете бавни в злото, т.е. ходете отзад - това е превод на явленията в Живота и в Природата.
27.4.1922г.
208. Окултни правила, ООК , София
208.2 Правила за живота ( втори вариант )
И тогава вместо доброто желание вие ще се скарате с някого, или ще заспите и доброто, което сте намислили да направите, пропада.
30.4.1922г.
209. Ще се стопи!,  НБ , София
Многото седи в това: Онзи, Който ви е пратил на земята, великата тази Любов – Бог, – да е доволен: като посеете доброто, Той ще го възрасти. Щом посееш семето, Господ ще каже: „Аз ще възрастя доброто, което сте посели“.
Аз може да имам най-доброто условие: да бъда свещеник или някой владика и да мисля, че вестниците ще пишат за мене, че беседата ми е била отлична и да ме похвалят – който и да е този човек, според мен, е лош човек, щом чака вестниците да кажат, че беседата е била добра.
11.5.1922г.
210. Мястото на човека в природата, ООК , София
Да кажем вие искате да бъдете добър, от къде ще почерпите материали за доброто? Имате един ваш приятел, той е гладен, искате да се проявите, да проявите вашето благородно сърце, да му помогнете. Следователно, ние трябва да взимаме ония материали от природата, от Божествения свят, които са необходими и да употребим тия материали за доброто на своите ближни.
Защо? Тия стари мисли, старите чувствувания, постоянно развалят в нас доброто. Те са като една морска вълна: ние пишем доброто на брега, дойде тази вълна, заличи го.
210.2 Мястото на човека в природата ( втори вариант )
Отде ще черпи материал за доброто? – От обективния Божествен свят. Ето защо, когато иска да прави добро на своите ближни, човек трябва да черпи материали за доброто от самата природа, т.е. от обективния Божествен свят. Бог си служи с нас като средство, т.е. като проводници за изявяване на доброто и Любовта към нашите ближни.
Докато не разчита на Божественото в себе си, човек всякога ще се поддава на своите стари мисли, чувства и разбирания, които заличават проявите на доброто в него.
Какво знание е това, което не може да ви помогне да задържите доброто си разположение и излизате от релсите на нормалния живот? Ученикът трябва да бъде готов на всичко.
18.5.1922г.
211. Необятната любов, ООК , София
211.2 Необятната любов ( втори вариант )
Злото е дошло заедно с Любовта. – „Защо Бог, Който е съвършен, допусна злото в света?“ – Бог допусна злото за уравновесяване силите на доброто.
Щом влезете в областта на доброто, ще видите какво е истинското им предназначение.
21.5.1922г.
212. Много плод,  НБ , София
Понякога ти искаш доброто само за тебе да е.
26.5.1922г.
213. По пътя, ООК , Витоша
Кравата, това е доброто у вас, а тия кучета, това са страстите – низшият интелект, които гонят кравата.
213.2 Правият път ( втори вариант )
Доброто желание оправя пътя на човека.
Този закон има отношение към доброто, а не към злото.
28.5.1922г.
214. Неговата заповед,  НБ , София
Доброто дали е във вас или в мен, е все добро.
Добро и зло – това са слуги, които те упътват към Бога, и едното, и другото те упътват, те са живи същества – злото те упътва по един начин, доброто по друг начин. Злото казва: „Слушай, ако ти не изпълниш Божия закон, ще мязаш на мен, желаеш ли това? Ако ти търсиш друг смисъл на живота, върни се!“ А като минеш при доброто, то казва: „Ако търсиш смисъла на живота, работи, както аз работя, и ще намериш този път“. Следователно и доброто, и злото ни упътват към Бога.
8.6.1922г.
215. Окултна хигиена, ООК , София
Доброто вътрешно разположение вечерно време ще ви го дадат, когато спите, в сънно състояние може да ви го дадат.
215.2 Окултна хигиена ( втори вариант )
Доброто вѫтрѣшно разположение вечерно врѣме ще ви го дадатъ, когато спите, въ сънно състояние може да ви го дадатъ.
11.6.1922г.
216. Както е Он чист,  НБ , Витоша
Те имат доброто желание да разберете Словото и да го приложите.
14.6.1922г.
217. Какво се изисква от ученика, МОК , София
А доброто, това са красиви форми и образи.
217.2 Изисквания от ученика ( втори вариант )
Каквато и пакост да направите някому, първо тя има отглас, отражение във вашето съзнание; всяка крива мисъл, всяко криво чувство или всяка крива постъпка е лош, грозен образ, който се отпечатва първо в съзнанието на онзи, от когото е излязъл или от когото е направен - значи злото, лошото се излива в нехармонични, в неправилни форми или образи, а Доброто се излива в хармонични, в правилни образи.
15.6.1922г.
218. Мисъл и действие, ООК , София
Там е Бог, в доброто.
218.2 Мисъл и действие ( втори вариант )
На първо място е участието на разумната сила, която прилага механическите сили в действия. – „Защо съществуват злото и доброто?“ – Върху този въпрос не може да се разисква.
Трябва ли след това да доказвате на този човек, че хлябът е доброкачествен? Ако и след първия опит той се съмнява в доброто качество на хляба, може да направи втори, трети, четвърти опит.
20.6.1922г.
219. Един малък опит,  ИБ , София
Пишете върху темата "Ползата от доброто и здраво сърце".
22.6.1922г.
220. Влиянието на музиката, ООК , София
220.2 Влияние на музиката ( втори вариант )
Изкуство е да знаеш как и къде да проявиш доброто.
25.6.1922г.
221. Гладуват и жадуват,  НБ , София
Туй, което той е направил, добро ли е и в какво седи доброто? Сега поне ние трябва философски, разумно да разпределим.
За великото не четете всякога, за доброто не говорете всякога, а на време. За доброто ще говориш на време и за злото ще говориш на време, тъй казвам аз. Аз казвам обратното: Говори на време за доброто и говори без време за злото.
29.6.1922г.
222. Мечешкият капан!, ООК , София
222.2 Мечешкият капан ( втори вариант )
Докато не сте силни в доброто, все ще паднете в един от тези капани.
13.7.1922г.
223. Простите и сложни движение в природата, ООК , Чамкория
223.2 Прости и сложни движения ( втори вариант )
Докато дойде този ден, не примирявайте доброто със злото, не поставяйте на едно и също място добрите и лошите мисли и чувства.
20.7.1922г.
224. Живите сили в природата, ООК , Чамкория
Запример, аз отбелязвам как някой от учениците развалят доброто настроение у другите, като се скарват.
Ако не можеш да направиш доброто, остави друг някой да го направи.
224.2 Живите сили на природата ( втори вариант )
Мечката помни за дълго време доброто, което ѝ направи някой, но и злото не забравя.
Само по този начин ученикът ще има ясна представа за животинските и растителни форми и за начина, по който може да се ползва от доброто влияние на техните сили или да се пази от лошото им влияние.
На какво се дължи това? – На доброто в човека.
26.7.1922г.
225. Възможности, МОК , Чамкория
225.2 Възможности ( втори вариант )
Днес говорих за възможностите в Живота: злото и Доброто са възможности, които съществуват в Битието; неразположението и разположението на духа са възможности, скръбта и радостта са възможности.
27.7.1922г.
226. Развитие на съзнанието, ООК , Чамкория
Представете си, че сте отишли на небето и са ви дали най-добрата храна, най-добрата музика, най-доброто забавление и изведнъж дойде заповед, кажат ти: „Ти ще станеш сега и ще отидеш на земята при един грешник“.
2.8.1922г.
227. Деятелност на сърцето, МОК , София
Така е и за доброто, така е и за злото.
Правили ли сте наблюдения върху биенето на сърцето си? Запример определете при нормалното си състояние, когато сте в най-доброто си разположение, колко пъти бие сърцето ви, колко удари прави в минута.
227.2 Деятелност на сърцето ( втори вариант )
Затова именно злото и Доброто са относителни величини - относителните неща се определят от времето, през което тяхната енергия и деятелност се сменят. Същият закон се отнася и за Доброто.
4.8.1922г.
228. Превръщане на енергиите, ООК , София
Следователно, Христос казва: „Не противи се злому, и мисли за доброто в себе си“. Както в Бялата ложа е изключено злото и всеки се наказва за него, така и в черната ложа е изключено доброто, и всеки се наказва, когато върши добро.
Сега, вие, като ученици на тази Велика школа, всеки един от вас, ще бъде положителен в доброто.
228.2 Превръщане на енергиите ( втори вариант )
Следователно, да се не противиш на злото, това значи да мислиш за доброто; да се не противиш на омразата, това значи да мислиш за Любовта. В Бялото Братство са изключени злото и омразата, а в черното – доброто и Любовта.
Само лошият човек не вижда и не иска да види доброто и благородното в хората.
Следователно превръщайте енергиите на злото с енергиите на доброто в себе си.
Вместо да се противопоставя на злото чрез мисълта и чувствата си, той прилага доброто срещу него и запазва силите и вътрешния си мир.
Бъдете положителни, стремете се към доброто и го прилагайте навсякъде в живота си.
19.8.1922г.
229. Новият живот, СБ , В.Търново
А ние, хората на Новия живот, бързаме сега да приложим Доброто в света, и след като го приложим, искаме да се даде на света по-широк простор.
20.8.1922г.
230. Много плод принася, СБ , В.Търново
Смъртта е двояка: има смърт за злото, има смърт и за Доброто.
Ще си вземе своите злини, Доброто не може да вземе.
Имате доброто решение, но се отвлече вниманието ви. Ние се радваме, че доброто живее братски със злото – другояче ни една овца не би останала в света.
20.8.1922г.
231. Чистота на сърцето, СБ , В.Търново
Ще кажете: „Утре мога да го направя.“ – Не, доброто трябва да се направи навреме – може да го направите само днес.
21.8.1922г.
232. Истината, СБ , В.Търново
Та по правия път на Истината ще се задоволят всичките ваши копнежи; най-възвишените ваши копнежи ще бъдат задоволени по един правилен начин, и за вашето добро, и за доброто на вашите ближни.
22.8.1922г.
233. Изпитвайте писанията, СБ , В.Търново
Вие, когато имате най-доброто разположение, като се махне Любовта, изпитвали сте какъв ад настава, каква тежест, какво безсмислие.
22.8.1922г.
234. Работа за новия живот, СБ , В.Търново
Разбирате ли? Морал всякога трябва да има и в Доброто, и в злото.
23.8.1922г.
235. Милосърдието, СБ , В.Търново
Ако вие сте неразположени духом, може ли да учите? За да учиш, трябва да имаш най-доброто разположение на духа.
Ако аз кажа: „От вас нищо не става“, какво ще почувствате? Или ако аз кажа: „Не, от вас ще излезе един отличен човек в Доброто.“ Имате един ум, заложени са много дарби в него, способности – обработвайте го. Това подразбира: „Молете се един за друг.“ Това подразбирам, че Доброто, което е заложено в нас, този Велик Учител ще го разработва, за да можем да се избавим от майя, както казват източните народи – да се освободим от измамата и заблужденията на Черното братство.
24.8.1922г.
236. Великата Божия църква, СБ , В.Търново
Посейте Доброто и Той ще го възрасти.
24.8.1922г.
237. Живот вечен, СБ , В.Търново
Ти устата си трябва да стискаш, когато говориш зло, а за Доброто устата ти ще бъде отворена.
26.8.1922г.
238. Новият и старият живот, СБ , В.Търново
Не лъжете света! Доброто за вас се свършва, в това трябва да се убедите!
Сега, вие всички искате живот в бъдеще, всички желаете доброто на вашите деца.
27.8.1922г.
239. Истинната лоза, НБ , СБ , В.Търново
За да имате успех в живота си, дръжте се за доброто в човека.
30.8.1922г.
240. Вътрешното разбиране на духовния живот на Ученика, ИБ , СБ , В.Търново
Ще вложите най-доброто усилие на вашия ум.
3.9.1922г.
241. Съвети и наставления за Учениците, СБ , ИБ , В.Търново
Сега две течения работят, вървят заедно в света: доброто и злото – два духа, две интелигентни страни работят в човека, човешката душа. Първото съзнание – съзнаваш себе си, второто съзнание, което те кара към доброто, и третото съзнание, което те кара към злото. Самия човек аз представям душата му като една мома, която ще се жени, а злото и доброто – като двама момци кандидати. Другото, доброто, е много скромно. Туй е четвъртото Божествено съзнание, което обединява всичко в себе си, защото доброто и злото, те и двете разполагат с Божествените сили, които са вътре и в доброто, и в злото.
Доброто е добро, понеже силата е употребена за целта си.
22.9.1922г.
242. Празникът на труда, СБ , ИБ , В.Търново
Вие не можете да издържите дори един миг на интензивна Любов, защото заедно с доброто, тя носи и огън със себе си.
1.10.1922г.
243. Живият Господ,  НБ , Русе
Какво представя злото? – Обратен процес на доброто.
4.10.1922г.
244. Допирните точки в природата,  МОК , София
Всички хора се запитват какво представлява злото и какво — доброто в живота. То представя най-малкия брой вибрации на доброто.
Доброто и злото в света са две училища със съвършено различни програми и методи.
Едно се иска от вас — да бъдете внимателни, да не нарушавате равновесието, което съществува между доброто и злото. Отношението, пропорцията между злото и доброто е определено от самата природа: на сто добри хора се падат десет лоши и обратно: на сто лоши — десет добри. Това е първото отношение, което е и най-доброто.
И тъй, знайте, че положителните и отрицателните сили, т.е. доброто и злото са потребни за вас, но вие трябва да се справите с тях по най-разумен начин.
Като окултист Апостол Павел е казвал: „Побеждавайте злото чрез доброто!" Значи, доброто само може отчасти да ограничи злото, да се балансират тия две сили.
И тъй, доброто и злото, отрицателните и положителните сили в природата са необходими, както са необходими приливите и отливите в морето.
Освен приливи на злото, в природата съществуват и приливи на доброто. Ако това не беше станало, животът ми щеше да отиде. — Много такива случаи има в живота и за добрите, и за лошите хора: за добрите — да им се покаже доброто, а за лошите — да ги избавят от злото.
Под зло и добро, под отрицателни и положителни сили разбирам ония, които работят в две противоположни посоки: злото работи в корените, а доброто — в клонищата, в цветовете. Обаче и злото, и доброто са нужни за развитието на живота изобщо.
Спирайте се върху доброто в себе си, както и върху доброто у своите ближни.
Доброто ще изпъди злото навън. Не търся злото у вас, за да ви упреквам, но да ви покажа методи как да посадите доброто вместо злото.
6.10.1922г.
245. Положителни и отрицателни сили в природата, ООК , София
Доброто в света, то е една отрицателна сила – то гради. Сега във вашия ум може да се роди някое противоречие: „Защо съществуват доброто и злото в света?“ Няма да се впущам дълбоко във философията, понеже някои от вас не сте готови и ако река философски и научно да ви обясня това, мнозина от вас, на които стомасите са слаби, ще ги хване диария. Но ще ви обясня причината, защо съществуват доброто и злото в света, за да може да се ползвате.
Злото в света е една потреба; то е толкова потребно, колкото и доброто. Във всяко едно дърво съществуват два принципа, от плода на което, като вкуси човек, ще може да познава и доброто, и злото.
Доброто в света иде чрез добрите хора, пък злото в света си отива чрез злите хора. Всичките блага, храната, идват от доброто. Устата, това е доброто на човека, а задният му канал, това е злото. Тогава доброто в света седи в главата, а злото – в стомаха. Злото, това е по възможност най-малкото добро, начало на доброто в своите най-малки проявления.
Следователно там, където започва доброто, в най-низките си вибрации, това е зло. И тъй, злото в света е начало на доброто.
Ти си стой тихо и спокойно и привличай доброто, привличай всички ония добри и благородни сили в себе си.
А ние, когато дойдем до доброто, признаваме го.
Мислите ли за крадеца, за омразата, за завистта, всичко туй ще го привлечете около себе си. „Ама какво да правим?“ Ще почнеш да мислиш за доброто, ще привлечеш вибрациите на доброто, на Истината, на Мъдростта, на милосърдието, на самопожертването. И ако някое зло ви е нападнало, да знаете, че то е най-доброто, не се оплаквайте за нищо.
Същият процес е и за доброто и злото, същият процес е и за положителните и отрицателните сили в Природата.
Сега вашите понятия за доброто и злото са лъжливи.
А онзи, който мисли, че всичко е на мястото си, и доброто, и злото е на мястото си, него го очаква едно велико бъдеще. Тъй е и с всеки, който иска да поддържа доброто. Той пък ще стане една врата за движение на доброто.
8.10.1922г.
246. Обичен и скъп, НБ , София
Всеки момент правете опити в доброто.
Много естествено, ако сам учиш, каквото научиш, за тебе е; ако проявиш доброто, за себе си го проявяваш; като ядеш, за себе си ядеш.
11.10.1922г.
247. Отличителни качества на волята,  МОК , София
Обаче, ако направите сто злини, а едно добро, доброто не може да компенсира извършените злини.
12.10.1922г.
248. Практическо приложение на музиката, ООК , София
Ти го направи, а от невидимия свят, който взема участие във всичките наши работи, като видят доброто ни желание, те всички се притичат на помощ и половината те ще го извършат.
15.10.1922г.
249. Ангел Господен говори, НБ , София
249.2 И ангел Господен говори на Филипа ( втори вариант )
Щом оставя най-доброто парче за себе си, зная този човек към каква култура спада.
1.11.1922г.
250. Нагласяване на силите,  МОК , София
В този смисъл ние можем да означим злото като отрицателна величина, която създава страдания на хората, а доброто като положителна величина, която причинява радости на хората.
Изобщо доброто и злото са два процеса, които се проявяват в съзнателния живот на човека. Когато между хората се извършват процеси на събиране и умножаване, това е доброто в света.
Значи, вие не виждате доброто, което е скрито в земята. Щом не виждате доброто, не го считате реално и казвате: От години ние познаваме това положение на земята — да бъде покрита със сняг и лед. Де отиде злото? Злото трябваше да слезе долу, да се стопи, да изчезне, за да дойде доброто вместо него.
Доброто и злото се определят в света на времето и пространството.
5.11.1922г.
251. Никаква лъжа, ООК , София
Сега човек може да направи престъпление – доброто; като изповядаш тази истина, ти ще се поставиш на тази висота, че си смел и решителен да кажеш истината. А някога ти може да носиш в себе си доброто и искаш да го укриеш, да не знаят хората.
5.11.1922г.
252. По-леко ще бъде наказанието,  НБ , София
Вие сте извършили престъпление, за което ще отговаряте. – Има ли престъпление в любовта? – Има два вида престъпления: в злото и в доброто.
Може да се осигурите, но само в този свят, дето има наказание за доброто. Човешкият свят ще се оправи само тогава, когато се създадат закони за доброто. Питам: Ако и добрият човек се накаже по същия начин, т. е. ако се посади в почвата и даде повече плод, няма ли да се радвате? Следователно, страданията, през които минава добрият човек, не са нищо друго, освен наказание за доброто, което е правил.
Не е ли най-доброто, най-приятното, да съзнаете вашите престъпления? Но не е само това.
В школата има закони само за доброто. Който иска да живее в Божествения свят, той може да живее само в закона на доброто.
Мъчно се намират престъпници в доброто.
„Горко и на тебе, София! Горко ти, ако не раждаш престъпници в доброто!"
Бъдете верни на закона на доброто и на любовта! Бъдете верни на новото разбиране!
8.11.1922г.
253. Хармонизиране на енергиите,  МОК , София
Следователно противоположната сила на светлината е тъмнината, на любовта — омразата, на доброто — злото. Светлината, любовта и доброто са положителни думи, а тъмнината, омразата и злото — отрицателни.
12.11.1922г.
254. Не знаете, що искате,  НБ , София
Бъди доблестен, всякога говори истината! Не туряй лъжата при истината, нито злото при доброто.
Природата работи по два начина: с метода на доброто и с метода на злото. Доброто постъпва другояче.
Значи, човек може да се съмнява и в доброто. Как ще докаже този човек, че доброто му е безкористно? Ще извика длъжника си вкъщи и ще му каже: Приятелю, ти ми дължиш десет хиляди лева. Колко пъти трябва да доказваш на човека, че си безкористен в доброто, което му правиш?
22.11.1922г.
255. Предназначение на дихателната система,  МОК , София
Кое е най-доброто дишане? Има три вида дишане: горно, средно и долно (според това коя част от дробовете взима най-голямо участие при дишането).
Доброто или лошото разположение се отразява на дишането, на пулса.
26.11.1922г.
256. Практическо приложение на окултната музика, ООК , София
Доброто, за да се прояви, непременно трябва да употребиш музиката, тя е една обвивка.
29.11.1922г.
257. Единство на съзнанието,  МОК , София
Тази тъга, това неразположение са наказание за вас, че не сте извършили доброто.
От вас се изисква най-малкото, микроскопическо приложение на Доброто.
3.12.1922г.
258. Окултна музика, ООК , София
Затуй налагам музиката като средство за лекуване – аз наричам тази отрова психическа, органическа отрова, и под нейното влияние ние ставаме толкова жлъчни, че не можем да виждаме доброто у хората, а виждаме само злото.
Ще имате най-доброто настроение на духа и тогава ще пеете тихичко, тихичко.
10.12.1922г.
259. Ще ви научи,  НБ , София
Сега аз ви проповядвам Божественото учение, което гласи: В проявената, изявена и осъществена Божия Любов, доброто никне, правдата расте, истината цъфти, мъдростта връзва, и любовта зрее.
17.12.1922г.
260. Добрата земя,  НБ , София
В средните векове, един виден английски учен се заел с изучаването на доброто и злото, с желание да се бори със злото, но изчезнал.
Кое семе падна на добрата земя? – Доброто семе.
Христос казва: „Доброто семе. " – Кое е доброто семе? – То е онзи ученик, който е слушал своя Учител.
Тогава, като се срещнем, ще се познаем и ще кажем: Това е доброто семе, паднало на добра почва.
Аз нося в ума си една мисъл и в душата си едно желание – доброто на своите братя.
Какво направиха тези системи за тяхното възпитание? Христос казва: Хвърлете доброто семе в добрата почва.
Имате ли доброто семе? Като говоря за владиците, казват, че нарочно ви настройвам против тях.
20.12.1922г.
261. Самоопределение,  МОК , София
Какво представляват злото и Доброто в Живота? Злото е най-малкото проявено Добро; Доброто е най-голямото проявено Добро. С други думи казано, злото е началото на Доброто, а Доброто е краят на Доброто. Това е краят на Доброто, което е същинското Добро.
Доброто представлява нови, Божествени идеи, които дават нови насоки за реализиране на човешките желания. Чрез Доброто човек отправя своите сили към Божествения свят. Значи злото е изминатият път, по който човек не трябва да се връща; Доброто е пътят, по който човек върви вече, за да реализира своите желания по нов, по Божествен начин и да разбере смисъла на Живота.
Сега знаете какво представляват злото и Доброто.
24.12.1922г.
262. Защо не можахме,  НБ , София
Доброто не може да расте в груба среда, при груби условия.
24.12.1922г.
263. Окултна медицина, ООК , София
Може да пишете с молив, с каквото искате, но по възможност турете най-доброто писане.
Вие ще почнете да желаете доброто на вашето гърло.
31.12.1922г.
264. Простри ръката си!,  НБ , София
Като разбере, че с това вярата им в доброто се усилила, и той ще каже: Има добри хора в света, заслужава да се живее!
2.1.1923г.
265. Правилният растеж на Ученика, ООК , София
Добър човек или добър ученик е онзи, който помни доброто, а забравя злото.
3.1.1923г.
266. Прояви на съзнанието,  МОК , София
Тъй щото, когато някой ви хване за гушата и настоява да платите каквото му дължите, едновременно с това друг иде да ви благодари за доброто, което някога сте му направили.
7.1.1923г.
267. И отвори устата си, та ги поучаваше,  НБ , София
Нѣкои питатъ: Защо трѣбва да живѣемъ добрѣ? Защото само чрѣзъ доброто може да се постигне единъ нормаленъ, приятенъ и щастливъ животъ. Доброто, това е основа, условие за културата. Не може да се тури никаква култура безъ доброто. Доброто, това сѫ елементи, въ който можемъ да живѣемъ.
267.2 Поучаваше ги ( втори вариант )
Доброто е основа на живота, условие за истинската култура. Без доброто няма живот, няма култура.
Злото ще ви измъчва, а доброто ще ви благославя.
Доброто разположение е прекрасна градина, с ароматни цветя и зрели плодове.
14.1.1923г.
268. Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не,  НБ , София
268.2 Ей – ей, не – не ( втори вариант )
Ако едно дете иде за пръв път на земята, отде е научило толкова похвати в доброто и в злото? Отде се научило да краде, да лъже? Ако това е в реда на нещата, разбирам, но всичко не може да бъде така. – Добре е хората да се раждат един път на земята. – Може би, за пръв път идват в България, но те носят своя багаж със себе си; те носят своята стара култура.
21.1.1923г.
269. И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето,  НБ , София
Какво е доброто? – Да се не крадемъ, да се не лъжемъ. Доброто, това е единъ резултатъ. Доброто, това е единъ плодъ въ природата, а плодътъ иде най-послѣ. Доброто, това е единъ резултатъ.
Защо трѣбваше да слезе на земята, защо трѣбваше да страда, нѣма да ви обѣсня, но защо трѣбва да приемемъ учението на Христа? Защото учението на Христа е необходимо за растенето, влага много нѣщо за доброто на всѣка душа, за доброто на всѣки единъ народъ, за доброто на цѣлото човѣчество.
А сега трѣбва да вързваме и да развързваме: да вързваме туй доброто, да дойде у насъ, а да развързваме злото у всички наши братя, и да имъ покажемъ по кой начинъ може да се живѣе.
269.2 На земята и на небето ( втори вариант )
Каза им: От всичките дървета на райската градина ще ядете, само от дървото за познаване на доброто и злото, няма да ядете.
Доброто е резултат на нещо. Повтарям: Доброто е резултат, плод, който не се създава изведнъж.
Ето защо, те търсят изходен път към доброто.
Без да иска, майката обича повече доброто, умното, благородното дете.
На това ще отговоря: Учението на Христа е необходимо за растенето на човека; за доброто на всяка душа; за доброто на всеки народ; за доброто на цялото човечество.
Да връзваме и да развързваме. – Какво? – Да връзваме доброто, за да го привлечем у нас.
24.1.1923г.
270. Гордост и тщеславие,  МОК , София
Тщеславието пък произтича от желанието на човека да има доброто мнение на хората, да бъде обичан от тях.
4.2.1923г.
271. Кое е това ново учение?,  НБ , София
Извършете волята Божия, освѣтете Неговото Име, приложете Неговата свѣтлина, и нека Доброто даде своите условия за широки схващания, за приложение на Доброто въ живота!
271.2 Кое е това учение? ( втори вариант )
Когато кажеш, че обичаш някого от дълбочината на душата си, това показва, че му желаеш доброто така, както и на себе си.
Нека доброто донесе условия за широки разбирания и за прилагане.
9.2.1923г.
272. Свещеното правило, КД , София
Само че, у доброто има повече светлина, по-малко тъмнина. А доброто е добро, понеже се помъчило да хване светлината и да й даде свобода.
11.2.1923г.
273. Ако синътъ ви освободи, ще бѫдете свободни,  НБ , София
Тогава туй малко мишле ги видяло, дошло къмъ тѣхъ, и започнало съ зъбитѣ си да прѣгризва всички въжета, освободило ги. „Хайде, казва то на царя, за доброто, което ми направи ти едно врѣме, и азъ да ти направя една услуга“.
Не се заблуждавайте: Доброто въ свѣта не е култура.
Едноврѣменно ние трѣбва да познаваме и доброто и лошото въ себе си. Лошото въ мене отъ доброто трѣбва да го отдѣля: лошото въ лѣво, доброто въ дѣсно.
273.2 Ще бъдете свободни ( втори вариант )
Същевременно, на екрана ще се видят такива добри дела на човека, че ще се чудите, как е възможно у един и същ човек, едновременно да живеят и доброто, и злото. Как се е зародило у човека и доброто и злото? На това не можем да отговорим.
Като прегризала въжетата, тя казала на царя: За доброто, което ти ми направи едно време, аз ти отговарям също с добро.
Така и всички хора трябва да се познават, да познаваме и доброто, и злото в себе си. Ще отделиш доброто от лошото в себе си: доброто ще туриш отдясно, а лошото – отляво.
11.2.1923г.
274. Съмнение и воля, ООК , София
Но тогава, ако сегашното духовенство го считаме за най-доброто, то да се спрем там и да го реализираме. – Нищо повече! И затуй вие, като ученици, имате право.
Там, както в Природата, ще видиш всичките цветя и дървета цъфнали, вързали и всяко ще ти каже: „Вкуси от моите плодове“, и ще ти благодари за доброто, което си им направил.
14.2.1923г.
275. Предназначение на слънцето, луната и звездите,  МОК , София
Какво е казано в Библията за предназначението на слънцето, луната и звездите? — Бог създаде слънцето, луната и звездите, за да отдели деня от нощта, светлината от тъмнината, доброто от злото и да бъдат знамение за дни, за години и за времена.
Долината представя доброто на физическия свят, дето всичко никне, расте и се развива. В духовния свят нещата са обратни: долината символизира злото, а височината — доброто.
Човек трябва да знае, че зад топлината някъде седи студът; зад светлината седи тъмнината; зад доброто седи злото; зад учеността седи невежеството.
Когато Божественото съзнание присъства, доброто се проявява навсякъде.
18.2.1923г.
276. Не дойдохъ да разруша, но да изпълня,  НБ , София
Има хора въ свѣта, които сѫ колективно съединени, и като не желаятъ да дойде доброто въ свѣта, противодѣйствуватъ“.
276.2 Дойдох да изпълня ( втори вариант )
Едно ще знаете: Който мисли право, и съзнанието му е будно, нищо не може да го изненада в живота. – Мъчно се прилага доброто. – Мъчно се прилага, защото хората излъчват противодействуващи сили, които ви спъват. Има хора, които действуват колективно против доброто.
28.2.1923г.
277. Развитие на мозъчните центрове,  МОК , София
Като разбере цената на живота, той влиза в правия път, в пътя на доброто.
7.3.1923г.
278. Педагогическа лекция,  МОК , София
Чистото при всички условия е чисто, нечистото при всички условия е нечисто; Доброто при всички условия е Добро, злото при всички условия е зло; Истината при всички условия е Истина, лъжата при всички условия е лъжа.
278.2 Педагогическа лекция ( втори вариант )
Доброто при всички условия е добро, злото при всички условия, каквито и да са, е зло.
Затуй доброто е положително.
8.3.1923г.
279. Произход на правите мисли, ООК , София
Сега вие може да ми зададете този въпрос: „Еди-кого си може ли да обичаме?“ Оставете този въпрос настрана! Доброто в света може ли да не се обича? Любовта може ли да не се люби? Истината може ли да не се възприема? Истината всички я възприемат – и от едната ложа, и от другата ложа.
11.3.1923г.
280. Видѣхме Господа,  НБ , София
280.2 Видяхме Господа ( втори вариант )
Аз им желая доброто и казвам, че ако не ме послушат, след десет години ще бъде късно.
12.3.1923г.
281. Влияние на планетите, ООК , София
Те в нищо не виждат доброто.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.