Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


26.9.1926г.
1. Посока на растене,  МОК , София
Съвременните хора трябва да изучават динамиката на човешкото тяло във връзка с планетните влияния върху него.
1.2 Посока и растене ( втори вариант )
Един ден, когато изучавате вий динамиката на човешкото тяло, трябва да знаете, че има известни атоми, които са дошли от слънцето Сириус – те са свързани със Сириус, известни материи, едно течение.
2.5.1928г.
2. Добри и лоши условия, ООК , София
Следователно работата на невидимия свят върху хората се свежда към това, да ги застави да изучат както физическите закони на динамиката, така и психическите.
20.3.1929г.
3. Непреривно движение, ООК , София
Онези, които са се занимавали с динамиката на ботаниката, те разбират всички процеси, които стават в развитието им: покълване, растене, цъфтене, завързване на плод и узряване.
Мнозина изучават динамиката на небесните тела и си представят, че те се движат около някакъв център, подобен на нашето слънце, като описват около него окръжност. Ще кажете, че това е в динамиката само. — Каквото е в динамиката, това е и в самия живот.
3.2 Непреривно движение ( втори вариант )
Вие може да изучавате динамиката на небесните тела, вие си представяте, че има някакъв център, както нашето слънце, и едно тяло обикаля около този център в кръг, тъй както с пергел, еднакво е отдалечено от всичките точки. Сега ще кажете, така е в динамиката.
27.9.1929г.
4. Три идеи,  МОК , София
4.2 Последният опит ( втори вариант )
Динамиката изучават.
20.4.1932г.
5. Динамика на живота, ООК , София
И това не е лошо, но желая всички хора да станат истински музиканти, да дойдат до вътрешната страна на живота, до динамиката на живота.
Дойдеш ли до положение, да се спъваш от най-малките работи, ти си изгубил динамиката в своя живот.
Истинският музикант ще разбере и приложи тая музика, но обикновеният ще слуша и ще се върне на земята такъв, какъвто е отишъл. - Какво трябва да правим сега? - Да живеете без обезсърчаване, без подозрение и съмнение, да изразите динамиката на живота.
Динамиката има отношение към динамото, което произвежда енергия.
5.2 Динамическият живот. (Динамиката на живота) ( втори вариант )
Сега да се повърнем към изходната точка - динамиката. Де е динамиката на човека? Стомахът, коремчето.
2.5.1934г.
6. Път за постижение, ООК , София
Динамиката е по-голяма, отколкото изражението на музиката.
25.11.1938г.
7. Стани ти, който спиш!,  МОК , София
Ако основата се скъси и ако започнат да се удължават другите две страни, защото когато „gd“ се скъсява, тогава по закона на динамиката тия две линии „go“ и „do“ трябва да се удължат.
Аз говоря върху динамиката.
19.1.1940г.
8. Реалността,  МОК , София
Ние влизаме в динамиката на числата.
9.5.1941г.
9. Неразбраното и разбраното,  МОК , София
Ако се свири на тази цигулка, динамиката е там.
7.11.1941г.
10. Отворен и затворен интервал,  МОК , София
Трябва да разбирате динамиката в музикалните отношения.
6.3.1942г.
11. Динамични движения,  МОК , София
Отде накъде М да съответствува на човешката мисъл? Имайте предвид малките деца, когато се раждат и когато прохождат какви усилия правят, докато те се справят с динамиката, докато се справят със своите чувства и със своите мисли.
Първите седем години детето се учи да ходи, изучава динамиката на волята. Вторите седем години изучава динамиката, силата на сърцето.
Динамиката Д, това е „ре“.
Звучността зависи от динамиката на този тон.
25.12.1942г.
12. Духай ветре,  МОК , София
Може да си турите каквито думи искате. (Всичките пеем: "Духай ветре, тихо духай, тихо духай, мило гледай, мило гледай, листе развий".) В "тихо"-то, динамиката е отгоре.
4.4.1943г.
13. Двата принципа, НБ , София
Изучавайте българския език, изучавайте динамиката и на езика, и на думите.
29.10.1943г.
14. Млад и стар, МОК , София
Динамиката се предава лесно чрез музиката, но мъчно се предават нежните, фини чувства. Най-лесно се произвежда динамиката.
15.12.1943г.
15. Най-мъчната работа, ООК , София
Какво представя статиката и какво динамиката? Статиката е положението на стария човек – стар дядо и стара баба.
29.12.1943г.
16. Малкото добро, ООК , София
16.2 Малкото добро ( втори вариант )
Там е динамиката.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.