Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


28.8.1909г.
1. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Върху картината на човешката еволюция, която се показа от г-н Дънов на всички и за която ни обясни, че се дава за Веригата, както и върху редица от въпросите той поясни, между другото, следното:
27.8.1910г.
2. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
Глава 12 се прочете от г-н Дънов, а след това той даде следните отговори на някои от въпросите, възбудени след прочитането:
А пък въпросите, за които се загатна вчера преди обед, ще ги оставим за утре, сряда, 18-того, когато ще се съберем по-ранко.
Въпросите, за които се каза, че може всякой от вас да зададе, можете да сторите това утре, 18-того, сряда, за когато трябва да се явите тук в 7 часа заранта.
24.4.1916г.
3. Истината,  НБ , София
Кой ти даде това право? Жена си отде я зема? Не от краката, а от ребрата ти Господ ти я е направил другар, и ти нямаш право да я изтезаваш. – Това сега, разбира се, изнася на жените, и те си казват: „Тъй, тъй!“ Никога не разглеждайте въпросите от ваше гледище, а от взаимно гледище.
31.12.1916г.
4. Отдайте Божието Богу,  НБ , София
Само с мислене въпросите не се разрешават.
Казвам: Докато сте на земята, мислете и работете, да разрешите правилно въпросите на живота.
28.1.1917г.
5. Все що е писано,  НБ , София
5.2 Все що е писано ( втори вариант )
Като прелиствате книгата, заедно с отговорите на въпросите, ще чувате и моя глас – главата ми ще проговаря.
29.4.1917г.
6. Чистосърдечните,  НБ , София
Който познава този закон, той не бърза с разрешаване на въпросите.
6.2 Чистосърдечнитѣ ( втори вариант )
Чудни сѫ хората, като бързатъ и се безпокоятъ по-скоро да разрѣшатъ въпроситѣ, защото имало много такива за разрѣшение.
6.5.1917г.
7. Вземане и даване,  НБ , София
Христос е говорил много, разглеждал е въпросите в техния широк смисъл.
27.5.1917г.
8. Пребъдете,  НБ , София
За някои въпросите за държането и пребъдването изглеждат отвлечени – от тях зависи да бъдат отвлечени, или не.
3.6.1917г.
9. Бог е Дух,  НБ , София
Думата „Бог” е неясна, неразбрана, главно за онези, които разглеждат въпросите философски.
Как трябва да разрешавате въпросите си? Искате ли да разрешите един важен въпрос за себе си, изберете момент, когато сте тих и спокоен вътрешно.
25.8.1918г.
10. Скритият квас,  НБ , София
Въпросите били следните: Колко струвам аз? За колко часа мога да обиколя цялата земя? Какво мисля за тебе в дадения момент? След това царят заминал за столицата си.
Време е вече да турите вашия магер на мястото на вашия игумен и да му зададете въпросите: колко струвате вие, за колко време ще обиколите цялата земя и какво мисли царят за вас? На първия въпрос отговорът е даден: вие струвате двайсет и девет сребърника.
10.2 Скритиятъ квасъ ( втори вариант )
Въпроситѣ били следнитѣ: Колко струвамъ азъ? За колко часа мога да обиколя цѣлата земя? Какво мисля за тебе въ дадения моментъ? Следъ това царьтъ заминалъ за столицата си.
Време е вече да турите вашия магеръ на мѣстото на вашия игуменъ и да му зададете въпроситѣ: Колко струвате вие, за колко време ще обиколите цѣлата земя и какво мисли царьтъ за васъ? На първия въпросъ отговорътъ е даденъ: вие струвате 29 сребърника.
8.9.1918г.
11. Да го посрещнат,  НБ , София
Нека всеки си отговори на въпросите: Защо при ръкуването подавате дясната си ръка? Защо на някого целувате ръка, а към някого нямате разположение? Защо някога искате да се ръкувате с хората, а някога се въздържате? Това са важни въпроси, върху които трябва да мислите и сами да си отговорите.
11.2 Да Го посрещнатъ ( втори вариант )
Нека всѣки си отговори на въпроситѣ: Защо при рѫкуването подавате дѣсната си рѫка? Защо на нѣкого цѣлувате рѫка, а къмъ нѣкого нѣмате разположение? Защо нѣкога искате да се рѫкувате съ хората, а нѣкога се въздържате? Това сѫ важни въпроси, върху които трѣбва да мислите и сами да си отговорите.
6.10.1918г.
12. Да се роди,  НБ , София
За предпочитане е при разискване на въпросите човек да икономисва клечките, а да дава щедро стоте хиляди лева, отколкото обратното – да изразходва клечките, а да икономисва парите.
Отлагането не разрешава въпросите.
12.2 Да се роди ( втори вариант )
За предпочитане е при разискване на въпроситѣ човѣкъ да економисва клечкитѣ, а да дава щедро стотѣ хиляди лева, отколкото обратното — да изразходва клечкитѣ, а да економисва паритѣ.
Отлагането не разрешава въпроситѣ.
13.10.1918г.
13. Двата полюса,  НБ , София
Гризането на листата не разрешава въпросите, нито обяснява смисъла на Живота.
13.2 Двата полюса ( втори вариант )
Гризенето на листата не разрешава въпроситѣ, нито обяснява смисъла на живота.
15.12.1918г.
14. И рече баща му,  НБ , София
Ще кажете, че парите разрешават въпросите.
14.2 И рече баща му ( втори вариант )
Ще кажете, че паритѣ разрешаватъ въпроситѣ.
26.1.1919г.
15. Лозата и пръчките,  НБ , София
Само така можете да решавате правилно въпросите на живота.
Кой ще ни помогне да разрешим въпросите си? – Има кой да ви помогне.
2.2.1919г.
16. Като себе си,  НБ , София
Могат да се съмняват, но съмнението не разрешава въпросите.
6.4.1919г.
17. Господ му рече,  НБ , София
Ние разрешаваме въпросите по Божествен начин.
Аз гледам на въпросите другояче и зная, че всичко ще стане така, както трябва.
Ако разрешим въпросите за стомаха, ще останат неразрешени въпросите за сърцето и за ума. Въпросите на ума, на мисълта, са предмет на небето. Дойдете ли до въпросите на ума и на сърцето, тях само Бог може да разреши.
Днес аристократи и прости, богати и болшевици се бият, но по тоя начин въпросите не се разрешават.
17.2 Господ му рече ( втори вариант )
Ние разрешаваме въпросите по Божествен начин.
Аз гледам на въпросите другояче и зная, че всичко ще стане така, както трябва.
Ако разрешим въпросите за стомаха, ще останат неразрешени въпросите за сърцето и за ума. Въпросите на ума, на мисълта, са предмет на небето. Дойдете ли до въпросите на ума и на сърцето, тях само Бог може да разреши.
Днес аристократи и прости, богати и болшевици се бият, но по тоя начин въпросите не се разрешават.
20.4.1919г.
18. Като го видя Петър,  НБ , София
Това е философията на човешкия стомах, но тя не разрешава въпросите на живота.
Опитът разрешава въпросите.
18.2 Като го видя Петър ( втори вариант )
Защо се грижите за тези осигуровки, защо не си зададете въпросите: има ли душа, или не; живее ли човек след смъртта си и т.н.? Колцина от вас са сигурни, че след смъртта си ще продължават да живеят? Всички вярвате, че ще умрете и с това животът се свършва.
27.4.1919г.
19. Кога се молиш,  НБ , София
Днес всички българи – управляващи, духовенство, всички се питат, какво ще стане с България. – Нищо лошо няма да стане с България. – Какво ще решат в Париж? – Кой решава въпросите в Париж? Ще кажете, че французите, американците и англичаните решават въпросите. – Кои са тия хора? Аз познавам два вида англичани, американци и французи; и двата вида добре ги познавам.
19.2 Кога се молиш ( втори вариант )
Какво ще решат в Париж? Кой решава въпросите в Париж? Ще кажете, че французите, американците и англичаните решават въпросите.
4.5.1919г.
20. Изгряващото слънце,  НБ , София
Светските хора разрешават въпросите с острието на меча си, а хората на идеите – с перото си.
1.6.1919г.
21. Отхвърленият камък,  НБ , София
Ако всички бихте разбирали въпросите тъй, както аз ги разбирам, светът в един ден щеше да се оправи.
19.8.1919г.
22. Методи за уякчаване вътрешната връзка между хората, СБ , В.Търново
Тъй че, повтарям ще отбележите въпросите, които са тъмни за вас, та да ви ги разясня.
20.8.1919г.
23. Правият път, СБ , В.Търново
Планът на тази конференция е да разработва през цялата година въпросите, които тук се повдигнаха.
22.8.1919г.
24. Живот вечен, СБ , В.Търново
Като се научим да разбираме въпросите така, тогава ще разберем великото Христово учение.
24.8.1919г.
25. Начин за себеконтрол, СБ , В.Търново
Ако умът ви право разрешава въпросите на Истината и вярата, ще поставите синя точица – има подем.
9.11.1919г.
26. Бог е говорил,  НБ , София
Че не знаете, това не е важен аргумент Незнанието не разрешава въпросите.
26.2 Бог е говорил ( втори вариант )
Незнанието не разрешава въпросите.
7.12.1919г.
27. Ще живее,  НБ , София
Опитът разрешава въпросите.
14.12.1919г.
28. Работи на лозето ми,  НБ , София
28.2 Работи на лозето ми ( втори вариант )
Под „готвене" не разбирам обикновено готвене, защото ако така и вие схващате въпросите, то и четирите действия трябва да ги разбирате така, както и децата.
8.1.1920г.
29. Излязоха и завтекоха се,  НБ , София
Осем е число, което не разрешава въпросите.
Казвам: Ако искате да решавате въпросите с числото осем, това значи, да изпаднете в положението на лисицата и котката, които намерили парче сирене и трябвало да го разделят по равно.
Те чакат да дойде съдбата, тя да разреши въпросите.
Новата култура, която иде, ще създаде нови училища, с нови методи, да разглеждат въпросите с новата светлина.
29.2 Излязоха и завтекоха се ( втори вариант )
Осем е число, което не разрешава въпросите.
Казвам: ако искате да решавате въпросите с числото 8, това значи да изпаднете в положението на лисицата и котката, които намерили парче сирене и трябвало да го разделят по равно.
Те чакат да дойде съдбата, тя да разреши въпросите.
Новата култура, която иде, ще създаде нови училища, с нови методи, да разглеждат въпросите с новата светлина.
1.2.1920г.
30. Земният и небесният,  НБ , София
Въпросите не се разрешават така. Кога ще се разрешат въпросите? Дойде някой казва, че е силен.
4.4.1920г.
31. Зачудиха се,  НБ , София
И досега хората не са разрешили въпросите си, защото не служат на Бога.
2.5.1920г.
32. По предание,  НБ , София
Питам: Мислили ли сте някога върху въпросите: Как е създаден светът, как е нареден вашият живот, отде идете и накъде отивате? Жалко е, човек да не познава майка си, баща си, братята и сестрите си.
20.8.1920г.
33. Необходими условия за ученика., СБ , В.Търново
Ученикът трябва да работи, да решава зададените му задачи, без да си задава въпросите защо и за какво.
22.8.1920г.
34. Сутрешен наряд, 22 август, СБ , В.Търново
Въпросите ще разисквате приятелски и в най-широк смисъл – тъй както се проявява животът тук, на Земята.
27.3.1921г.
35. Сеятелят,  НБ , София
После, да си пийна малко винце!“ Хапне си, пийне си и, ако е българин, ще каже: „Да живее България!“ Ако е англичанин, ще каже: „Да живее Англия!“ Обаче, бутът и чашката с вино не разрешават въпросите.
То не се занимава с въпросите има ли душа, или не; съществува ли Бог, или не съществува.
3.4.1921г.
36. Храненето, условие за вечен живот,  НБ , София
Така са мислили много философи и така са разрешавали въпросите.
Само така ще се разрешат въпросите на живота.
10.4.1921г.
37. Любовта, носителка на живота,  НБ , София
Ако и вие възприемате по тоя начин Любовта, ще разрешите правилно въпросите на живота.
Някои казват: „Да бъдем националисти!“ – И национализмът не разрешава въпросите.
24.4.1921г.
38. В рова на лъвовете,  НБ , София
Съвременното общество не решава въпросите принципиално, но казва, че хората трябва да бъдат морални.
15.5.1921г.
39. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
Охолният живот не разрешава въпросите.
Убийството не разрешава въпросите.
22.5.1921г.
40. Живата енергия,  НБ , София
40.2 Хлѣбътъ и живата енергия ( втори вариант )
Ще каже нѣкой: „Е, тѣзи нѣща сѫ празни работи, кое е сѫщественото.“ Не, има нѣща важни и когато разрѣшите този сѫщественъ въпросъ за вашия животъ, вие ще разрѣшите индивидуално за себе си въпроситѣ: отъ дѣ идете, какво ще направите, дѣ ще отидете, какви сѫ вашитѣ сили, какъ може да се развивате правилно въ този свѣтъ и други.
29.5.1921г.
41. Да ги изпита,  НБ , София
Затова някои хора разрешават въпросите външно, а други – вътрешно.
41.2 Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване ( втори вариант )
Затова има едни хора, които разрѣшаватъ въпроситѣ външно, а други вѫтрѣшно.
12.6.1921г.
42. Двете жени, НБ , София
Ако жената гледа на живота като на Божествена проява, тя няма да се счита ограничена и ще разрешава въпросите си правилно.
26.6.1921г.
43. В правда, истина и святост,  НБ , София
Аз разсъждавам принципиално върху въпросите, както са поставени в Битието или, на ваш език, в живата природа.
Ти мислиш, че пред тебе стои проповедникът, на когото задаваш въпросите“.
Този, който разрешава въпросите, не е оня, на когото са дадени да ги реши.
43.2 Правда, истина и светость ( втори вариант )
Този, който разрѣшава въпроситѣ не е този, на когото сѫ дадени за разрѣшение.
23.8.1921г.
44. Отговори на зададени въпроси, СБ , В.Търново
А това са въпросите за водата, за въздуха, за Слънцето и т. н.
2.10.1921г.
45. Поздравът на Любовта, НБ , София
Така въпросите се решават правилно.
10.11.1921г.
46. Свидетелството на Духа, ИБ , БС , София
И по този начин жените ще решат въпросите.
29.1.1922г.
47. Пак ще ви видя,  НБ , София
Пак мислят, дълбоко разрешават въпросите. „Силата дойде“, казват. „Този въпрос мога да го разреша, като изпия още половин кило.“ Но това е временно решаване. С половин кило въпросите не се решават.
12.2.1922г.
48. Ядоха и наситиха се,  НБ , София
Учените хора разрешават въпросите като жената на Гарио, която казала на восъчната мумия: „Ти си причина за моето нещастие“.
24.2.1922г.
49. Трите живота, ООК , София
49.2 Трите живота ( втори вариант )
Само в Божествения живот човек всичко дава и лесно решава въпросите.
1.3.1922г.
50. Страх и безстрашие, МОК , София
Иначе като влезе в Школата, ученикът постоянно си задава въпросите: „Мога ли да следвам Школата и дали ще успея? Време ли е да следвам Школата? Разполагам ли с нужните способности? Ами ако падна някъде? Ако се върна назад?“ Не, друг въпрос трябва да си зададе: „Искам ли да уча, или не?“ Ако си отговори, че иска да учи, това желание ще бъде в сила да преодолее всички мъчнотии в живота.
8.3.1922г.
51. Сила на волята,  МОК , София
Сънят ще реши много от въпросите на вашия живот.
Сега не ви остава нищо друго, освен да размишлявате върху въпросите, които засегнах в тази лекция, да правите опити за усилване на волята си, за да станете господари на себе си.
16.3.1922г.
52. Първото задължение на учениците, ООК , София
И следователно, за да имаме едно правилно схващане за тази Велика Божествена еволюция на нещата, трябва да имаме туй истинско познание, истинското разбиране, и тогава ще може да разглеждаме въпросите философски.
52.2 Задължения на ученика ( втори вариант )
Следователно, за да имате правилно схващане за еволюцията на нещата, нужно е истинско знание, истинско разбиране, което разглежда философски въпросите.
26.4.1922г.
53. Проява на кармическия закон, МОК , София
53.2 Закон на кармата ( втори вариант )
Тази тема представлява отговор на някои мисли от новата философия, обаче тези мисли само отчасти разрешават въпросите - защо? Защото ако след теб се движи втори, трети трен, положението вече е друго - в този случай ще имате предвид следните правила: ако някой се движи пред теб, дай му път, място, да върви с каквато скорост иска; ако ти си отзад, върви с малка бързина! Това са четири важни положения в Живота, които всякога трябва да имате предвид.
27.4.1922г.
54. Окултни правила, ООК , София
Тукашната наша наука е една детска играчка за тях, тъй на ваш език казано такава играчка, че те биха се хванали за корема от смях, когато ни гледат как ние с един замах разрешаваме въпросите: какво е безсмъртието, какво нещо е Бог, какво са ангелите.
10.5.1922г.
55. Закон на енергията, МОК , София
55.2 Закон за енергиите ( втори вариант )
Всяка сутрин в продължение на две седмици при ставането си още си задайте въпросите: „Искрен ли съм спрямо душата си? Готов ли съм през целия ден да извърша всичко онова, което душата ми желае и нашепва? И ако сгреша нещо, готов ли съм, без да се оправдавам, да се извиня пред нея, да кажа Истината, както е в действителност?" - значи щом направите някаква погрешка, нито я намалявайте, нито я увеличавайте, но констатирайте я пред душата си както е, както и Природата я е констатирала.
17.5.1922г.
56. Методи за чистене, МОК , София
56.2 Методи за чистене ( втори вариант )
Ако работите съзнателно върху себе си, вие ще разрешите въпросите на живота си прямо, без никакви заобикалки и при това разрешаване ще придобиете нова Светлина, нови разбирания за Живота.
24.5.1922г.
57. Страхът и съмнението. Обичта, МОК , Витоша
57.2 Противоречията в живота ( втори вариант )
Сега, за следната сряда всеки да отговори за себе си на въпросите защо трябва да обича и защо трябва да го обичат. За мен не е важно дали ще отговорите правилно на въпросите, но да мислите върху тях; за мен е важно какво ще придобиете, след като сте размишлявали известно време.
31.5.1922г.
58. Връзки на знанието ., МОК , София
58.2 Връзки на знанието ( втори вариант )
За изяснение на въпросите за Обичта, за Любовта ще приведа следния пример.
Всичко, което говорих по въпросите защо трябва да любите и защо трябва да ви любят, не изчерпва въпроса за Любовта; това бяха само разсъждения, които ще събудят мисълта ви, обаче всеки сам трябва да разреши въпроса за Любовта.
Тогава вие сами ще проверите вашата теория върху въпросите защо трябва да любим и защо трябва да ни любят.
14.6.1922г.
59. Какво се изисква от ученика, МОК , София
59.2 Изисквания от ученика ( втори вариант )
След време, когато надраснете повече и в ума ви дойдат по-светли, по-възвишени мисли, тогава вече ще разглеждате въпросите от друго становище.
15.6.1922г.
60. Мисъл и действие, ООК , София
60.2 Мисъл и действие ( втори вариант )
С това въпросите не се разрешават.
Външната сила и външното богатство не разрешават въпросите.
28.6.1922г.
61. Прояви на съзнанието, МОК , София
61.2 Прояви на съзнанието ( втори вариант )
Едно трябва да знаете: колкото и да мислите върху въпросите, всички не можете да имате еднакви резултати, защото в някои въображението е слабо развито, в други - разсъдъкът, в трети - вярата, в четвърти - надеждата, в пети - наблюдателните способности, в шести - благоговението, самоуважението, приятелството и т.н.
27.7.1922г.
62. Развитие на съзнанието, ООК , Чамкория
62.2 Развитие на съзнанието ( втори вариант )
Вярно е това, но не е човешката любов, която разрешава въпросите.
30.7.1922г.
63. И Петър Го взе настрана,  НБ , Чамкория
Не, то носи светлина за вас, разрешение на всички обществени задачи; то носи такова разрешение, каквото светът не е видял! Да не мислите, че аз разрешавам въпросите.
4.8.1922г.
64. Превръщане на енергиите, ООК , София
Вие, в своите разсъждения, като ученици на една окултна школа, всякога трябва да се спрете и да обсъдите въпросите.
17.8.1922г.
65. Какво ще срещне ученикът на пътя, ИБ , В.Търново
Тия са въпросите, които нямат нищо общо с ученичеството.
19.8.1922г.
66. Новият живот, СБ , В.Търново
Питам тогава: в какво се състои тяхната религия? Разбирам един военен да каже: „Аз съм военен, със силата на ножа, на оръжието решавам въпросите“, а един свещеник, който говори за Любов и препоръчва нож, това не разбирам.
27.8.1922г.
67. Истинната лоза, НБ , СБ , В.Търново
Така не се решават въпросите.
15.10.1922г.
68. Ангел Господен говори, НБ , София
За какво мислел скопецът? – Той мислел върху въпросите: Защо се ражда човек и защо умира? Кой може да отговори на този и на още много въпроси? Благороден човек бил скопецът.
68.2 И ангел Господен говори на Филипа ( втори вариант )
Какво е мислил скопецът? Той мислеше върху въпросите: защо се раждаме, защо умираме и т.н.
12.11.1922г.
69. Не знаете, що искате,  НБ , София
Някои ме питат, защо, като ви говоря, не ви доведа до края на въпросите, но ги оставям открити. – Моята цел не е да ви дам разрешени въпроси, но да ви поставя в положение да мислите свободно и самостоятелно.
19.11.1922г.
70. Да наследя,  НБ , София
Какво струва на българските държавници да приложат закона на любовта? Мислят ли те, че ако обесят министрите, в България ще се въдвори ред и порядък? С убийства не се разрешават въпросите.
Готови ли сте да признаете своята грешка? Ще кажете: Слушаме Те, Учителю! – Вие ме слушате, и аз ви слушам, но само със слушане, въпросите не се разрешават.
3.12.1922г.
71. Дойде да послужи,  НБ , София
Там имало две партии, които решавали въпросите.
3.12.1922г.
72. Окултна музика, ООК , София
И после въпросите, темите, които се задават тук, вървят по един особен закон.
24.12.1922г.
73. Защо не можахме,  НБ , София
Христос е горе на планината, а книжниците долу, под планината, водят спор, както става сега, по въпросите около жилищната криза.
3.1.1923г.
74. Прояви на съзнанието,  МОК , София
Всяка такава система разрешава въпросите едностранчиво, вляво или вдясно; в края на краищата виждате, че нито едното, нито другото разрешение е абсолютно.
И при това движение на махалото въпросите остават пак неразрешени.
При това движение на съзнанието ние имаме три неподвижни, устойчиви точки, в които въпросите могат да се разрешават.
С бягане въпросите не се решават.
4.2.1923г.
75. Кое е това ново учение?,  НБ , София
75.2 Кое е това учение? ( втори вариант )
Те казват: Ние решаваме въпросите си сами, няма защо да питаме Господа.
18.2.1923г.
76. Не дойдохъ да разруша, но да изпълня,  НБ , София
76.2 Дойдох да изпълня ( втори вариант )
Какво са постигнали с този спор? Католиците признават едни светии, православните – други, но и това не разрешава въпросите.
И това не разрешава въпросите. И това не разрешава въпросите.
21.2.1923г.
77. Първата родена мисъл,  МОК , София
Този е естественият начин за разрешаване на въпросите.
25.2.1923г.
78. Господи, да се отворятъ очитѣ ни!,  НБ , София
78.2 Отвори очите ни! ( втори вариант )
Лесно е да кажеш лошо за човека, но то не разрешава въпросите.
28.2.1923г.
79. Развитие на мозъчните центрове,  МОК , София
Прилагайте този закон във вашия личен живот да видите колко лесно ще разрешавате въпросите си.
11.3.1923г.
80. Видѣхме Господа,  НБ , София
80.2 Видяхме Господа ( втори вариант )
Въпросите трябва вътрешно да се разбират.
Ние ще направим опит, да видим, че има и друг начин за разрешаване на въпросите – по любов, а не чрез насилие.
21.3.1923г.
81. Бяла и черна светлина,  МОК , София
Сега вие имате в себе си Живот, Светлина и Свобода – това са силите, с които окултната наука работи и разрешава въпросите.
25.3.1923г.
82. Пробуждане на човѣшката душа,  НБ , София
82.2 Пробуждане на човешката душа ( втори вариант )
Който не изпълнява правилата на болницата, вън от нея! Лекарите не разрешават въпросите.
4.4.1923г.
83. Най-добрият метод,  МОК , София
Съвременните учени разглеждат въпросите за времето и пространството и дават различни обяснения за тях.
8.4.1923г.
84. Точността, ООК , София
Вие искате много лесно да разрешавате въпросите, но някои задачи са мъчни за разрешаване.
29.4.1923г.
85. Живот вечен, НБ , София
Всяка философска система разглежда въпросите от свое становище. Човекът се е отделил от общия организъм и мисли, че може да разреши въпросите на живота самостоятелно.
Той трябва да разрешава въпросите си като самотната слива, а не като градинските цветя, оставени на грижата на своите господари. Страхът е чувство, което само предпазва човека от опасности, но не разрешава въпросите.
Кажеш ли, че не можеш да работиш, не можеш да свириш, не можеш да разрешиш въпросите, ти си на крив път. „Е – казваш спокойно – ако не ги разреша аз, децата ми ще ги разрешат.“ – Колкото си ги разрешил ти, толкова и те ще ги разрешат. Аз казвам същото и за себе си: Щом признавам, че имам Божествен произход, трябва сам да разреша въпросите, не трябва да ги оставям на други.
Това не разрешава въпросите.
2.5.1923г.
86. Живият кръг,  МОК , София
Кръгът S пък и Животът, който се проявява около неговия център, ще имат за предмет отвлечени въпроси – въпросите за Любовта, Мъдростта и Истината.
13.5.1923г.
87. Дерзайте, Аз съм, НБ , София
Това е частично разглеждане на въпросите.
20.5.1923г.
88. За Името Ми, НБ , София
Помнете: В живота и в природата има други фактори, други сили, които решават въпросите, а не човек.
30.5.1923г.
89. Отношение на природните сили,  МОК , София
Въпросите могат да се решават при положение, щото всеки човек за всички случаи да счита себе си 50% виновен, а останалите 50% вина да разпредели между окръжаващите.
89.2 Отношение на природните сили към човешката душа ( втори вариант )
Някой път като че ли сте разрешили всички въпроси в света, а някой път мислите, че въпросите не са разрешени.
2.7.1923г.
90. Две думи!,  МС , София
Ние не разрешаваме въпросите на света. Въпросите на новия свят са разрешени, вие ще влезете, просто, като работници да реализирате тези планове.
8.7.1923г.
91. Речи само реч, НБ , София
Следователно мнозина решават въпросите като тази баба.
4.11.1923г.
92. Основа на знанието,  МОК , София
В някои от съвременните естественици се забелязва едно израждане, понеже поглеждат на въпросите материалистично.
5.12.1923г.
93. Свобода, знание и мир, ООК , София
Това различно преценяване на постъпките произтича от едно обективно разглеждане на въпросите.
30.12.1923г.
94. Нашите длъжници,  НБ , София
Това не е философия! Ти ще влезеш в положението на твоя мъж, той със свещени чувства е направил тия обуща! Ти ще му кажеш: „Няма нищо, Драганчо – тъй е името му, – обущарят е направил едно опущение, една погрешка, ще бъдеш тъй добър да му кажеш да тури лявата обувка на калъп, да се поразпусне малко, няма да се докачиш, нали?“ Тъй трябва да бъде! Така трябва всички да разрешават въпросите.
31.12.1923г.
95. Четвърти урок, КД , София
Тези мънички прасета ще имат две различни мнения по въпросите.
6.1.1924г.
96. Едно ти не достига!,  НБ , София
Имайте предвид, че Христос говори на един богат, и учен, и млад човек, на един красив, интелигентен, с обществено положение, знатен човек, който знае как да се разговаря и как да задава въпросите, знае как да се обхожда.
Те разрешават въпросите като държавници.
23.1.1924г.
97. Закон за късите и дългите линии, ООК , София
Ще схващате въпросите философски.
10.2.1924г.
98. Сложни движения на съзнанието. Светла точка в съзнанието,  МОК , София
Това е едно замаскиране на въпросите.
24.2.1924г.
99. Що е това?,  НБ , София
И ние, умните хора, които сме свършили университет, не сме научили този основен закон, че не сме ние, които решаваме въпросите, а казваме на синовете си и дъщерите си: „Ти така ще направиш, иначе ще направиш“.
„Що е това, което ни каза?“ Това, което Христос е казал, е следното: Единственото нещо, което може да разреши всички спорове, единствената сила, която разрешава всички индивидуални, семейни, обществени въпроси, въпросите на човечеството, това е само тази Любов, в която има абсолютен морал.
27.2.1924г.
100. Истинско и относително знание, ООК , София
Това е съзнание! Ако във всеки едного има толкова съзнание, че винаги да урежда въпросите на ближните си преди своите, светът щеше да бъде друг.
2.3.1924г.
101. Родени изново,  НБ , София
Този въпрос е от памтивека същият, но разрешава ли той споровете, разрешава ли въпросите? – Не.
Не е ръката, която разрешава въпросите, но моето тяло: разрешава ги моят дух, моята душа, моят ум, моето сърце и моята воля.
9.3.1924г.
102. Господи, да прогледам!,  НБ , София
Питам: Ние, съвременните хора, радваме ли се на плодовете си? Коя майка се радва на своя син или на своята дъщеря? Ние седим и си задаваме въпросите: „Спасен ли съм, коя църква е права, какви може да бъдат моите отношения към нея т.н.?“ Това са маловажни въпроси в света.
19.3.1924г.
103. Познай себе си, ООК , София
Питам: ако борбата разрешаваше въпросите, где са резултатите от тази борба? – Няма почти никакви резултати.
22.3.1924г.
104. Двете противоположности, ИБ , София
Сега мисля, че между вас няма какво да се зараждат въпросите, кой е Христос, какъв е Христос.
6.4.1924г.
105. Кажи само реч,  НБ , София
Добре е човек да се занимава с всичко, но той трябва да разрешава основно въпросите.
9.4.1924г.
106. Тъчете мислите си!, ООК , София
Ще кажете: „Такъв е животът, съдба е това! Ще се примирим с необходимостта на нещата.“ – Не, тази философия не разрешава въпросите.
23.4.1924г.
107. Точилото и ножът, ООК , София
Следователно ние може да имаме отношението на точилото и ножа, но туй не разрешава въпросите.
27.4.1924г.
108. Ще го изцеля,  НБ , София
Те казват, че доброто не разрешава въпросите на живота. – Това е ограничено разбиране.
11.5.1924г.
109. Напразно ме почитат,  НБ , София
Днес повечето хора разрешават въпросите без любов. Те казват: Има закон, който разрешава въпросите. – Какъв е този закон ?
Ако не възприемете Божията Любов, няма да разрешите въпросите в живота си.
18.5.1924г.
110. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
Може ли да живееш в тъмнина, а да разрешаваш въпросите на светлината? Въпросите на светлината се разглеждат само в светлина, в никой случай в тъмнина.
Колкото по-нагоре се повдига човек, толкова по-лесно разрешава въпросите на живота.
Днес повечето хора мислят, че могат да разрешат въпросите си без Бога. За да разрешиш въпросите си и да се развиваш правилно, ти трябва да възлюбиш Господа, т.е. да теглиш тангента към Него.
Не струва ли човек да работи върху себе си, да създаде едно съвършено тяло, да бъде свободен? Така, както сега хората разрешават въпросите, винаги ще остават неразрешени.
25.5.1924г.
111. Онези дни ще се съкратят,  НБ , София
Те мислят, че ако имат пари, лесно ще разрешат въпросите си.
Въпросите – съществува ли Бог, или не, да се женят ли, дали може да се живее без пари. без къщи, са разрешени за тях правилно.
Когато избраните дойдат на земята, със своето ново разбиране за живота, те ще помогнат на хората да разрешат въпросите си правилно. Какво правят другите хора, как разрешават въпросите си, това тях не ги интересува.
Ако Бог е в нас, има ли нужда да търсим разрешение на въпросите отвън? Ако слънцето грее силно, има ли нужда да ходиш при дърварите да се молиш за малко дърва, с които да се стоплиш? Излез вън и се грей на слънцето.
9.6.1924г.
112. Разлика между физическата и Божествената Любов, ИБ , Витоша
Ако хората разрешаваха въпросите, нищо нямаше да остане от света, но Бог ги разрешава. В света Бог разрешава въпросите. Щом Бог разрешава въпросите, хора ще има в света, а щом хората разрешават въпросите, хора няма да има.
6.7.1924г.
113. Правилно разбиране на природните действия, МС , София
Обаче, докато разрешава въпросите си от гледището на ума и на сърцето си, човек живее в света на радостите и скърбите, т. е. в материалния живот. Започне ли да решава въпросите си от гледището на разумния или Божествен свят, човек се качва горе, в главата си, и там се проявява. Следователно, и аз трябва да бъда разумен, да реша правилно въпросите на своя живот.
113.2 Разумното тълкувание на природните действия ( втори вариант )
Следователно когато въпросите се разрешават не чрез висшия разум трябва да знаете, че те принасят едновременно и радост и скръб.
7.7.1924г.
114. Топлината на живота, МС , София
Стар е само мъдрецът, който сам разрешава въпросите си. Кой от вас разрешава въпросите си сам?
11.8.1924г.
115. Условия за взаимна работа, СБ , ИБ , Мусала
Тогава вие ще разрешавате въпросите принципно, а не според вашия личен живот.
24.8.1924г.
116. Качества на разумния живот, СБ , София
Това значи да имаш ръце и крака и с тях да разрешаваш въпросите.
116.2 Качества на разумния живот ( втори вариант )
Това значи да имаш ръце и крака, и с тях да разрешаваш въпросите.
10.9.1924г.
117. Важността на числата, ООК , София
Това е един от въпросите, които само Бог разбира.
117.2 Важностьта на числата. ( втори вариант )
Това е единъ отъ въпроситѣ, които само Богъ разбира.
19.10.1924г.
118. Настанало е царството Божие, НБ , София
Слѣдователно, вашата любовь не разрѣшава въпроситѣ.
118.2 Настанало е царството Божие ( втори вариант )
Следователно, вашата любов не разрешава въпросите.
26.10.1924г.
119. Раздай всичко!, НБ , София
Ако искаме да разрѣшимъ въпроситѣ въ свѣта, тѣ тъй палеативно не се разрѣшаватъ.
Слѣдователно, когато започнете да разрѣшавате истински въпроситѣ, вие ще снемете всички етикети.
119.2 Раздай всичко! ( втори вариант )
Ако искаме да разрешим въпросите в света, те тъй палеативно не се разрешават.
Следователно, когато започнете да разрешавате истински въпросите, вие ще снемете всички етикети.
9.11.1924г.
120. Блаженъ този рабъ!, НБ , София
Всички ние, и свѣтски, и религиозни хора, се стремимъ да разрѣшимъ въпроситѣ частично.
120.2 Блажен този раб! ( втори вариант )
Всички ние, и светски, и религиозни хора, се стремим да разрешим въпросите частично.
16.11.1924г.
121. Градоветѣ Содомски и Гоморски, НБ , София
Хубаво, приемамъ и тритѣ положения, но въпроситѣ пакъ оставатъ неразрѣшени.
Единъ ще каже едно, другъ – друго, и считатъ, че въпроситѣ сѫ разрѣшени.
Послѣ, не разрѣшавайте въпроситѣ така бързо, да казвате, че нѣкои хора сѫ материалисти.
121.2 Градовете Содомски и Гоморски ( втори вариант )
Хубаво, приемам и трите положения, но въпросите пак остават неразрешени.
Един ще каже едно, друг – друго, и считат, че въпросите са разрешени.
После, не разрешавайте въпросите така бързо, да казвате, че някои хора са материалисти.
3.12.1924г.
122. Закон на равенството, ООК , София
Сега няма да завършваме въпросите.
7.12.1924г.
123. Ти си!, НБ , София
Сега, човѣкъ може да напусне обществото, може да раздаде имането си, може да направи хиляди добрини, но съ туй нѣма да разрѣши въпроситѣ. Ако обаче той възприеме въ себе си Божествената Любовь, ако възприеме Божията Мѫдрость и ако най-послѣ, въ дълбочината на душата си възприеме Божията Истина, той сѫществено е разрѣшилъ въпроситѣ, подготвилъ се е за тия дълбоки истини.
Ние изучаваме много нѣща, но въ това изучаване нѣма такова единство, чрѣзъ което да дойдемъ до едно коренно разрѣшение на въпроситѣ, чрѣзъ което умътъ ни да се просветли за възприемане на Божественото учение.
123.2 Ти си! ( втори вариант )
Сега, човек може да напусне обществото, може да раздаде имането си, може да направи хиляди добрини, но с туй няма да разреши въпросите. Ако обаче той възприеме в себе си Божествената Любов, ако възприеме Божията Мъдрост и ако най-после, в дълбочината на душата си възприеме Божията Истина, той съществено е разрешил въпросите, подготвил се е за тия дълбоки истини.
Ние изучаваме много неща, но в това изучаване няма такова единство, чрез което да дойдем до едно коренно разрешение на въпросите, чрез което умът ни да се просветли за възприемане на Божественото учение.
10.12.1924г.
124. Неразбраното, ООК , София
За някой по-богат брат казвате: „Този брат е богат, той трябва да дава; не ги е спечелил с труд, той все е пооткраднал нещо.“ – Не говорете така! Да мълчите! Че кой не е крал? Ако приложим принципа тъй, както трябва, кой е бил последователен? Кой от нас е живял тъй, както трябва? Не говорете така! Радвайте се на този богат брат, мислете, че е добър, не мислете за богатството му! Оставете богатството настрана! Така трябва да мислите, другояче не може да се разрешат въпросите.
14.12.1924г.
125. Да Го посрещнатъ, НБ , София
Може да споришъ върху въпроситѣ за икономическитѣ условия, но все-таки икономическитѣ условия указватъ извѣстно влияние.
Какво се разбира подъ думата Синъ Божий? Какво се разбира подъ думата Богъ? Думитѣ „Синъ Божий и Богъ“ не рѣшаватъ въпроситѣ.
125.2 Да Го посрещнат ( втори вариант )
Може да спориш върху въпросите за икономическите условия, но все-таки икономическите условия оказват известно влияние.
Какво се разбира под думата „Син Божий“? Какво се разбира под думата [„]Бог[“]? Думите „Син Божи“ и „Бог“ не решават въпросите.
24.12.1924г.
126. Както Природата пише, ООК , София
Не мислете, че въпросите се разрешават. Въпросите всякога се усложняват.
24.12.1924г.
127. Образи на живата природа, КД , София
Силните чувства имат всякога надмощие, те са ръководни, а всички други се подчиняват на тях и те разрешават въпросите. Хора, у които разсъдъкът е много развит, ще разрешат въпросите по един начин. Един човек, у когото обществените или семейните чувства са развити и ако и разсъдъкът е добре развит, ще разреши въпросите си по друг начин.
28.12.1924г.
128. Които гладуватъ, НБ , София
Само тогава ще се разрѣшатъ въпроситѣ въ свѣта.
128.2 Които гладуват ( втори вариант )
Само тогава ще се разрешат въпросите в света.
31.12.1924г.
129. Малката радост, ООК , София
Четох всички по-видни философи, но никъде не можах да намеря разрешение на въпросите, които ме вълнуваха.
11.1.1925г.
130. Тѣсниятъ пѫть, НБ , София
Само така ние ще дойдемъ до онова велико разрѣшение на въпроситѣ, които терзаятъ душитѣ ви.
130.2 Тесният път ( втори вариант )
Само така ние ще дойдем до онова велико разрешение на въпросите, които терзаят душите ви.
14.1.1925г.
131. Положителни и отрицателни състояния на живота, ООК , София
При това задайте му един от въпросите: какво нещо е Сириус или какво нещо представлява съзвездието Орион, или какво нещо е Северната мечка, Голямата мечка, Малката мечка, и вижте какво ще ви каже.
21.1.1925г.
132. Значение на изслушването, ООК , София
Вие често казвате: „Аз, като стана един ден жена или като стана мъж...“, и веднага разрешавате въпросите.
8.2.1925г.
133. Видѣхме звѣздата!, НБ , София
Тѣ постоянно изваждатъ кремъка и праханьта, съ който си служатъ за огниво, и по този начинъ разрѣшаватъ въпроситѣ си.
133.2 Видяхме звездата! ( втори вариант )
Те постоянно изваждат кремъка и праханта, с които си служат за огниво, и по този начин разрешават въпросите си.
22.2.1925г.
134. И пишеше на земята, НБ , София
Но, съ кашлицата не се разрѣшаватъ въпроситѣ.
Хората трѣбва да се убѣдятъ, да имъ се каже, че е дошло врѣме, когато въпроситѣ трѣбва да се разрѣшаватъ съ любовь.
134.2 И пишеше на земята ( втори вариант )
Но с кашлицата не се разрешават въпросите.
Хората трябва да се убедят, да им се каже, че е дошло време, когато въпросите трябва да се разрешават с любов.
8.3.1925г.
135. Моето царство,  НБ , София
Ние мислимъ, че всичко е само отъ този свѣтъ, че само земниятъ животъ може да разрѣшава въпроситѣ.
Има много философи, които разрѣшаватъ въпроситѣ както баптиститѣ, както проповѣдницитѣ.
Питамъ: можемъ ли да разрѣшаваме въпроситѣ на Канта, или въпроса коя църква е най-права – дали тази на православнитѣ, или на протестантитѣ или на католицитѣ, или на баптиститѣ, будиститѣ, или кои и да сѫ други? При вълнитѣ може ли да се разрѣшаватъ такива въпроси? Може ли да разрѣшаваме, кое царство отъ сѫществующитѣ на земята ще вземе надмощие? Не, избавлението, спасението е най-съществениятъ въпросъ въ този моментъ.
Въпроситѣ не се разрѣшаватъ така, т.е. тѣ могатъ да се разрѣшатъ и по този начинъ, но ние служимъ на Бога, ние служимъ на една свещена Правда, и Божия законъ казва: безъ прѣстѫпление! Богъ казва: моитѣ поданици трѣбва да бѫдатъ абсолютно честни! Моитѣ поданици трѣбва да бѫдатъ абсолютно чисти! Моитѣ поданици трѣбва да бѫдатъ хора на абсолютната Любовь; моитѣ поданици трѣбва да бѫдатъ хора на абсолютната Мѫдрость; моитѣ поданици трѣбва да бѫдатъ хора на абсолютната Истина! И всѣки единъ отъ тѣхъ трѣбва да помага на своитѣ братя, безъ никаква разлика, както ние правимъ на земята.
135.2 Моето царство ( втори вариант )
Ние мислим, че всичко е само от този свят, че само земният живот може да разрешава въпросите.
Има много философи, които разрешават въпросите както баптистите, както проповедниците.
Питам: Можем ли да разрешаваме въпросите на Кант, или въпроса коя църква е най-права – дали тази на православните, или на протестантите, или на католиците, или на баптистите, будистите, или които и да са други? При вълните може ли да се разрешават такива въпроси? Може ли да разрешаваме, кое царство от съществуващите на Земята ще вземе надмощие? Не, избавлението, спасението е най-същественият въпрос в този момент.
Въпросите не се разрешават така.
11.3.1925г.
136. Равностранният триъгълник, ООК , София
Някои от учениците имат силно желание да се повдигнат скоро, бързо да разрешат въпросите.
15.3.1925г.
137. Вдлъбната и изпъкнала леща,  МОК , София
Единственото нещо, което спомага за разрешението на въпросите, е да възстановите помежду си отношенията на взаимно уважение.
22.3.1925г.
138. Да се не смущава сърдцето ви!, НБ , София
Мислите ли, че онова малко ваше момиченце, което е взело своята кукла и ѝ прави рокличка, управлява я съ пръчица, та това е послѣдната дума на науката? Мислите ли, че тази кукла ще разрѣши всички въпроси на свѣта? Това момиченце казва: мамо, вижъ моята кукличка! Това момиченце мисли ли, че ще разрѣши задачата на живота? Мислите ли, че онази майка, като роди едно дѣте, ще разрѣши всичкитѣ задачи на живота? Азъ гледамъ, една майка като вземе своето дѣте на рѫцѣ, носи го и казва: вижте моето дѣтенце! Като че въ лицето на нейното дѣтенце е изразенъ цѣлия свѣтъ! Една овца сѫщо може да вземе своето агънце и да каже: вижте моето дѣтенце! И една крава може да си вземе теленцето и да каже: вижте моето дѣтенце! И една пчеличка може да вземе своята малка какавидка; и една пеперуда може да вземе своята малка какавидка сѫщо, но всичко това разрѣшава ли въпроситѣ? Това сѫ само упражнения въ свѣта.
138.2 Да се не смущава сърцето ви! ( втори вариант )
Мислите ли, че онова малко ваше момиченце, което е взело своята кукла и ѝ прави рокличка, управлява я с пръчица, та това е последната дума на науката? Мислите ли, че тази кукла ще разреши всички въпроси на света? Това момиченце казва: мамо, виж моята кукличка! Това момиченце мисли ли, че ще разреши задачата на живота? Мислите ли, че онази майка, като роди едно дете, ще разреши всичките задачи на живота? Аз гледам, една майка като вземе своето дете на ръце, носи го и казва: вижте моето детенце! Като че в лицето на нейното детенце е изразен целия свят! Една овца също може да вземе своето агънце и да каже: вижте моето детенце! И една крава може да си вземе теленцето и да каже: вижте моето детенце! И една пчеличка може да вземе своята малка какавидка; и една пеперуда може да вземе своята малка какавидка също, но всичко това разрешава ли въпросите? Това са само упражнения в света.
12.4.1925г.
139. Съ Духъ и огънь,  НБ , София
Въпроситѣ за човѣчеството, за България, за обществото, за дома ни, това сѫ въпроси, които отъ хиляди години се разрѣшаватъ и които не сѫ разрѣшени и до сега.
139.2 С Дух и огън ( втори вариант )
Въпросите за човечеството, за България, за обществото, за дома ни, това са въпроси, които от хиляди години се разрешават и които не са разрешени и до сега.
15.4.1925г.
140. Закон на съотношения, ООК , София
Няма да казвате: „Как постъпва еди-кой си?“ Всеки ще разрешава въпросите поотделно, за себе си.
5.7.1925г.
141. И обхождаше Исусъ всичка Галилея, НБ , МС , София
Всички противорѣчия въ живота произтичатъ именно отъ въпроситѣ: кога ще ядемъ и какво ще ядемъ. И какъ се решаватъ въпроситѣ най-послѣ? – Нахранимъ се, пакъ огладнѣемъ; отново ядемъ, наситимъ се, пакъ огладнѣемъ и т.н.
141.2 И обхождаше Исус всичка Галилея ( втори вариант )
Всички противоречия в живота произтичат именно от въпросите: кога ще ядем и какво ще ядем. И как се решават въпросите най-после? – Нахраним се, пак огладнеем; отново ядем, наситим се, пак огладнеем и т.н.
5.7.1925г.
142. Преходни състояния на съзнанието,  МОК , София
Могат ли хората да си служат с тия мостове, много от въпросите, които днес ги смущават, ще се изяснят.
6.7.1925г.
143. Вътрешна връзка, МС , София
Та казвам: вие ще постъпите според тая велика мисъл, да сте прави пред Бога, и след като разисквате въпросите във виделината на Любовта, ще имате плод.
13.7.1925г.
144. Малкият стрък, ИБ , Мусала
Светската наука така разрешава въпросите.
144.2 Малкият стрък ( втори вариант )
Светската наука тъй разрешава въпросите.
15.7.1925г.
145. Силовите линии на доброто и злото, ООК , София
Не си отговаряйте на въпросите защо съществува злото, защо еди-кой си мисли така, защо еди-кой си постъпва така, и т.н.
19.7.1925г.
146. Което вие видите,  НБ , София
По сѫщия законъ азъ задавамъ въпроситѣ: защо човѣкъ трѣбва да се учи? Защо човѣкъ трѣбва да яде? Защо човѣкъ трѣбва да ходи? Защо човѣкъ трѣбва да спи? Защо човѣкъ трѣбва да се жени? Защо човѣкъ трѣбва да има деца? Защо човѣкъ трѣбва да слугува? Защо човѣкъ трѣбва да си прави кѫщи? Защо човѣкъ трѣбва да се облича? Защо човѣкъ трѣбва да ходи изправенъ на два крака? И защо най-после човѣкъ трѣбва да си държи главата перпендикулярно? Могатъ да се зародятъ хиляди такива въпроси.
146.2 Което вие видите . ( втори вариант )
По същия закон аз задавам въпросите: защо човек трябва да се учи? Защо човек трябва да яде? Защо човек трябва да ходи? Защо човек трябва да спи? Защо човек трябва да се жени? Защо човек трябва да има деца? Защо човек трябва да слугува? Защо човек трябва да си прави къщи? Защо човек трябва да се облича? Защо човек трябва да ходи изправен на два крака? И защо, най-после, човек трябва да си държи главата перпендикулярно? Могат да се зародят хиляди такива въпроси.
25.7.1925г.
147. Дава живот – Скръбта и радостта,  НБ , София
Има много същества, които гледат на въпросите като нас, даже те ни елиминират и казват: Земята няма никакъв смисъл, тя няма никаква цена.
147.2 Дава животъ – Скърбьта и радостьта ( втори вариант )
Има много сѫщества, които гледатъ на въпроситѣ като насъ, даже тѣ ни елиминиратъ и казватъ: земята нѣма никакъвъ смисълъ, тя нѣма никаква цѣна.
29.7.1925г.
148. Съвместими отношения, ООК , София
Той беше от тези хора, които решаваха въпросите на общо основание.
Питам: този ли е пътят, по който вие трябва да разрешавате въпросите? – Не, това е физическо разрешение.
23.8.1925г.
149. Двете свещени положения, СБ , В.Търново
Досега хората все така са хващали въпросите: кой за главата, кой за опашката, но туй не е правилното разрешение. Питам: какви са резултатите от вашия семеен живот? Много от въпросите там са разрешени по същия начин: за главата, за краката, за опашката.
23.8.1925г.
150. На отворено и на затворено, СБ , В.Търново
Мъчнотиите няма да изчезнат, но тогава лесно ще разрешавате въпросите.
24.8.1925г.
151. Подпушване на светлината, СБ , В.Търново
Хубаво, дойде някой тук и вие му казвате: „Не можеш да се спасиш, върви си!“ Вие много бързо решавате въпросите.
25.8.1925г.
152. Високият връх, СБ , В.Търново
Тук по-лесно се разрешават въпросите.
11.10.1925г.
153. Великиятъ законъ,  НБ , Русе
Отъ хиляди години философитѣ въ своитѣ трактати разрѣшаватъ въпроситѣ: има ли Господь, нѣма ли Господь, има ли душа, нѣма ли душа, и най-послѣ, нѣкои отъ тѣхъ казватъ: нѣма Господь, нѣма душа.
Въ съврѣменната религия сѫ изопачили това учение и казватъ: вѣрвайте въ Бога! Не е казано да повѣрвашъ въ Бога, но великиятъ законъ, който разрѣшава въпроситѣ, казва да възлюбишъ Господа! А сега хората взели този стихъ „да възлюбишъ Господа“ и го претълкували: „вѣрвай въ Господа“! Когато се отнася до служение на Господа, вѣрно е, че не може безъ вѣра, но когато разрѣшаваме най-важния въпросъ, необходимо е друго вѣрую, съ което ще можемъ да го разрѣшимъ. Тогава нека да бѫдемъ послѣдователни въ великия животъ, въ великата Любовь, която разрѣшава основно въпроситѣ, която туря за основа на живота братството, не това братство, което сѫществува само день и половина, но братството, което устоява на всички изпитания.
Питамъ: въпроситѣ не се ли разрѣшаватъ лесно? Вие ще кажете: то така е писано само въ книгитѣ, въ приказкитѣ.
Ние така разрѣшаваме въпроситѣ, и вие трѣбва да ги разрѣшавате по този начинъ.
153.2 Великият закон ( втори вариант )
От хиляди години философите в своите трактати разрешават въпросите: има ли Господ, няма ли Господ, има ли душа, няма ли душа, и най-после, някои от тях казват: няма Господ, няма душа.
В съвременната религия са изопачили това учение и казват: вярвайте в Бога! Не е казано да повярваш в Бога, но великият закон, който разрешава въпросите, казва да възлюбиш Господа! А сега хората взели този стих „да възлюбиш Господа“ и го претълкували: „вярвай в Господа“! Когато се отнася до служение на Господа, вярно е, че не може без вяра, но когато разрешаваме най-важния въпрос, необходимо е друго верую, с което ще можем да го разрешим. Тогава нека да бъдем последователни във великия живот, във великата Любов, която разрешава основно въпросите, която туря за основа на живота братството, не това братство, което съществува само ден и половина, но братството, което устоява на всички изпитания.
Питам: въпросите не се ли разрешават лесно? Вие ще кажете: то така е писано само в книгите, в приказките.
Ние така разрешаваме въпросите, и вие трябва да ги разрешавате по този начин.
1.11.1925г.
154. И Бога за свой Отец казваше,  НБ , В.Търново
Така и някои икономисти лесно решават въпросите на живота. Който не знае да прави икономия, никога не може да разреши въпросите на живота.
2.12.1925г.
155. Аумен, ООК , София
Оттук се явяват ред разсъждения, ред философски въпроси: могат ли частите да се слеят с цялото и да се изгубят и може ли цялото да се изгуби в своите части? Колкото и да се разисква върху въпросите какво нещо е цялото и какво -частите, те всякога ще останат неразбрани.
9.12.1925г.
156. Служене на Бога и на себе си, ООК , София
Сега например, като говоря, едни от вас разбират въпросите, други не ги разбират; едни се интересуват, други не се интересуват.
27.12.1925г.
157. Пълнене и празнене,  МОК , София
Единият казва, че е на особено мнение по въпросите, и другият казва, че е на особено мнение. Опитът разрешава въпросите, а не спорът.
Като постъпвате така, вие постепенно ще разрешавате въпросите на живота без никакви противоречия.
10.1.1926г.
158. Давам власт,  НБ , София
Мъртва материя съществува само за невежите хора, които не разбират устройството на вселената, които изведнъж разрешават въпросите и казват, че известни неща са живи, и известни – мъртви.
13.1.1926г.
159. Каквото става, ООК , София
Сега с едно малко разяснение, без да се впущам дълбоко в реалността на нещата, ще ви кажа как трябва да гледате и да разбирате въпросите.
Ако с ядене се разрешаваха въпросите, всеки ден не ядем ли? Силата на човешката душа се крие в живата, в положителната вяра.
20.1.1926г.
160. Четирите действия, ООК , София
Често вие разрешавате въпросите си по обратен път, но трябва да знаете, че природата обича правилност и точност. Как искате да обичате: по закона на събирането, на изваждането, на умножението или на делението? Обаче в математиката има друг закон, по който можете да решавате въпросите.
27.1.1926г.
161. Външни влияния, ООК , София
Как ще отговорите на въпросите: Защо и за кого Бог създаде сушата? Защо и за кого създаде моретата? Защо и за кого създаде въздуха? И най-после защо и за, кого създаде светлината?
31.1.1926г.
162. Математически задачи. Простите задачи в математиката,  МОК , София
162.2 Простите задачи в математиката ( втори вариант )
И учените хора, и те тъй разрешават въпросите.
10.2.1926г.
163. Светлина на мисълта, ООК , София
Целта за развиване на темите не се състои в разрешение на въпросите, но в размишление върху тях.
14.2.1926г.
164. Микроскопическите добрини,  МОК , София
Всяка вечер или сутрин той трябва да употребява по 10-15 минути за размишление, да си отговори на въпросите защо е дошъл на Земята, какъв е смисълът на живота и т.н.
10.3.1926г.
165. Живите закони на добродетелите, ООК , София
Това е обикновено разбиране на въпросите.
14.3.1926г.
166. Саваат – Амон-Ра,  НБ , София
Сега разбира се, ние няма да се спираме върху въпросите, какви са схващанията на хората за Христа, защото съвременния свят няма еднакви схващания за това. Мнозина често спорят, кой син е по-умен, коя дъщеря е по-хубава, но хубостта не разрешава въпросите; хубостта не е нещо съществено.
Сега много философи искат да разрешат въпросите през прозорците и стоят вън да плачат.
Такъв човек ще може да разрешава лесно въпросите на живота.
17.3.1926г.
167. Редът на числата, ООК , София
Вие минавате покрай някой човек, погледнете го и казвате: „Какво знае той?“ Друг пък казва за вас: „Какво знае той?“ По този начин въпросите не се разрешават.
28.3.1926г.
168. Петте разумни,  НБ , София
Страхът не разрешава въпросите.
31.3.1926г.
169. Кръг и елипса, ООК , София
Всеки може да разреши въпросите си при условие да запази вътрешната си връзка с Бога.
11.4.1926г.
170. И земята ще се изпълни със знание,  НБ , София
Съвременните религиозни хора разглеждат въпросите: в колко лица е Бог, колко хиляди години са изминали от как Христос е дошъл на Земята, колко души са се обърнали към Христа и т.н.
19.5.1926г.
171. Методи и пътища на идейния свят, ООК , София
Решавате ли въпросите от гледището на личните чувства, не можете да имате големи резултати.
26.5.1926г.
172. Пътят на желанията, ООК , София
Въпросите за подмладяването и за магическата пръчица са трудни.
16.6.1926г.
173. Оглашен, вярващ, ученик, ООК , София
Чакането и отлагането не разрешават въпросите.
20.6.1926г.
174. В малкото,  НБ , София
Тези науки, които днес не са признати, за в бъдеще те ще решават въпросите.
27.6.1926г.
175. В своите си,  НБ , София
Толстой казва на едно място: съвременните хора не могат ли да разберат, че войната няма да разреши въпросите на живота? Ами кое ще ги разреши? Любовта.
7.7.1926г.
176. Вътрешни и външни връзки, МС , София
Тогава вече ще имате отношения на синове и дъщери към Бога и ще можете да решавате другояче въпросите си, а не както сега.
7.7.1926г.
177. Специалният закон, ООК , София
Значи пасивният човек добре обмисля въпросите и след това действа.
9.7.1926г.
178. Педагогически правила, МС , София
Ако имате светлина, въпросите ще се разбират; ако нямате светлина, не могат да се разбират.
11.7.1926г.
179. За Слава Божия,  НБ , Мусала
Кои са поводите за тия чувства? Това са някакви дребни, обикновени работи, но те не разрешават въпросите.
25.8.1926г.
180. Имената са ви записани, СБ , София
Ако пък духовете разрешат въпросите добре, работата върви напред, ти слагаш ред и порядък във всичко и в тебе настава мир и съгласие.
27.8.1926г.
181. Свещеният огън, СБ , София
Та ние трябва да разрешаваме въпросите по закона на Любовта.
28.8.1926г.
182. Правосъдие, СБ , София
Да оставим сега въпросите на Англия и Америка.
29.9.1926г.
183. Стремеж към съвършенство, ООК , София
Тя представя един от начините за разрешаване на въпросите.
13.10.1926г.
184. Свободно движение, ООК , София
Не, въпросите не се разрешават в затворени стаи.
Не, с такъв отговор въпросите не се разрешават.
24.10.1926г.
185. Ранните лъчи.,  МОК , София
Там учителят ще си служи с ред сравнения, за да направи въпросите по-ясни и близки до техния ум.
28.11.1926г.
186. Не Го приеха,  НБ , София
И тъй, всеки човек трябва да разрешава въпросите в своя живот с ума и със сърцето си едновременно. За да разреши въпросите си, той непременно трябва да обича някого.
26.12.1926г.
187. Тази притча,  НБ , София
От въпросите и запитванията, които евреите отправяли към Христа, се вижда, че те били любознателен народ, интересували се от научни въпроси.
Не е достатъчно само да се разисква върху въпросите, как бил разпнат Христос на кръста, кой Го разпнал и т.н.
2.1.1927г.
188. Влизане,  НБ , София
Всеки сам трябва да разрешава въпросите си. Днес могат да дойдат най-велики поети, учени и философи да говорят на света, но с това въпросите не се разрешават.
Какво е кубът? – Тяло, с определена форма, големина, твърдост, с определен обем и т. н. – Да, но въпросите не се разрешават с твърди тела. За в бъдеще, обаче, когато човек ще живее в космическото съзнание, той ще дойде до правилно разрешение на въпросите.
30.1.1927г.
189. Дело съвършено,  НБ , София
Често хората говорят за търпение, без да разбират вътрешния му смисъл, без да се спират върху въпросите: защо ни е търпението, как се е зародило то и т.н.? Преди всичко без търпение не може да се постигне никакво знание.
9.2.1927г.
190. Свещеният олтар, ООК , София
Тъй щото в живота има толкова методи за разрешаване на въпросите, колкото вида хора съществуват. Запример някой човек е страхлив като заек, той разрешава въпросите си като заека с бягане, с прескачане.
13.2.1927г.
191. Новата земя,  НБ , София
Нека Твоята светлина озари умовете ни, да разрешим въпросите, които седят пред вратата на нашата душа!
20.2.1927г.
192. Трите зрънца,  МОК , София
Сега от всички хора се изисква да дойдат до съзнателно разрешение на въпросите.
23.2.1927г.
193. Природните звукове, ООК , София
Мълчанието още не е никакво разрешаване на въпросите.
И тъй когато Великата наука разглежда въпросите, те седят другояче.
27.2.1927г.
194. Здрави връзки,  МОК , София
Какво ще кажете за помощта на Слънцето, на водата, на въздуха? Колко още невидими разумни същества помагат на човека! Хиляди и милиони същества взимат участие при разрешаване на известен философски въпрос, човек напряга ума си и допринася нещо към разрешаването му; който не разбира това, той мисли, че сам разрешава въпросите - никой не работи сам.
20.3.1927г.
195. Кротките,  НБ , София
Например, те правят изчисление върху въпросите: Колко милиона години са необходими, докато нашата вселена дойде до своето пълно развитие? Колко милиона разумни същества трябва да работят през това време във вселената? Нашата вселена крие в себе си възможности за развитието на разумните същества.
27.3.1927г.
196. Лозените пръчки,  НБ , София
Съвременните хора обаче, като се натъкват на положения, да разрешават въпросите за другите същества, казват: Вол е това, той трябва да се впряга на работа! Кон е това, той трябва да се язди, да се впряга в кола, да работи на господаря си! Казвам: Така е, волът и конят трябва да се впрягат на работа; ами човек какво трябва да прави? Според вас, хората трябва да се занимават с разрешаването на сериозни въпроси.
26.4.1927г.
197. Екскурзиите и слънцето, ИБ , София
Въпросите пред младите да се изнасят принципиално, а не частично.
8.5.1927г.
198. Сто пеняза,  НБ , София
Ще ви предам един малък разказ, да видите, че почивка, която води към забрава, не разрешава въпросите на живота. Обаче, забравянето още не разрешава въпросите.
Казано е: „Да възлюбиш ближния си, както себе си!" Обаче, Любовта чрез Истината носи правилното разрешение на въпросите.
15.5.1927г.
199. Ще ви се даде,  НБ , София
Въпросите за способностите пък, могат да се разрешат само тогава, когато се разреши Питагоровата теорема.
И аз така разрешавам въпросите на своя живот.
8.6.1927г.
200. Основни мисли, ООК , София
Тъй щото, както въпросите биват различни, така и отговорите могат да бъдат различни.
Ако рече да се самоосъжда, това не разрешава въпросите. — Ама аз съм грешен човек. — Този човек не знае, че грехът може да не е негов.
12.6.1927г.
201. Дойде на себе си,  НБ , София
Така трябва да разглеждате въпросите в живота.
Въпросите на живота не се разрешават по механически начин. При механическото разрешение на въпросите, човек може да стане богат и скоро след това да осиромашее.
19.6.1927г.
202. Три посоки,  МОК , София
Съвременното човечество не е дошло още до своето пълнолетие, поради което се намира под настойничество и не може да прави каквото иска; един ден, когато достигне пълнолетието си, то ще излезе от настойничеството и ще решава въпросите по друг начин.
Да се движи човек хармонично, това значи да задава разумно въпросите и да отговаря разумно.
22.6.1927г.
203. Отличителни черти, ООК , София
Въпросите се разрешават с правилно деление, а не със закачване или със заплашване.
29.6.1927г.
204. Класическата книга на Любовта, ООК , София
Следователно, във връзка със зададения въпрос, се явяват въпросите защо Господ създаде човека и как го създаде? Въпросът „как Бог създаде човека" се отнася до знанието, до желанието му да учи занаят.
6.7.1927г.
205. В живота, ООК , София
От походката на човека се съди за неговите мисли и чувства, за въпросите, които го занимават, за неговия произход, за неговата чистота и т. н.
Сега, мнозина се противят, не искат да учат, не искат да правят упражнения и казват: Защо Господ създаде такъв свят? Не можа ли да създаде друг свят? На въпросите защо и за какво, учените не отговарят.
13.7.1927г.
206. Равни страни, ООК , София
Следователно, когато човек разрешава въпросите от гледището на индивидуалното съзнание, изводът ще бъде един; когато разрешава въпросите от гледището на общественото съзнание, изводът ще бъде друг; и най-после, когато разрешава въпросите от гледището на Божественото, т. е. на общочовешкото съзнание, изводът ще бъде съвършено различен от изводите на първите две съзнания.
20.7.1927г.
207. Работа на природата, ООК , София
Някой казва, че иска да умре. – И това не е лошо, но смъртта не разрешава въпросите. Друг пък иска да живее. – И желанието за живот не разрешава въпросите.
Критиката не разрешава въпросите.
14.8.1927г.
208. Мислещият човек, МС , София
Да се разрешат въпросите на света на готово, е тъй лесно, както да се яде на готово.
Умът ти, съзнанието ти ще потъмнеят, ти няма да разрешиш въпросите и ще се намериш в чудо.
И върху въпросите, върху темите, по които ще говорите, трябва да се ръководите от правата мисъл.
Какво по-хубаво от това, да бъдем подобни на Бога, да носим Неговата мисъл в душата си и да можем веднага да разрешаваме въпросите, както Господ ги разрешава? Нека се научим от Господа на дълготърпение.
Въпросите, които ще поставите на разискване, разгледайте с вътрешна горещина.
19.8.1927г.
209. Пътят на ученика, СБ , София
Аз няма да се спирам да разрешавам въпросите на старозаветния и на новозаветния живот, понеже ви считам достатъчно умни сами да си ги разрешите.
21.8.1927г.
210. Обич към знанието, СБ , София
Те бавно разрешават въпросите.
Казвам: Сърцето у нас не може да разреши въпросите, умът трябва да се впрегне на работа. Афектирате ли се, отпадате ли духом, обезсърчавате ли се, това са чувствания, настроения, които не разрешават въпросите. Хора, които се ръководят от своя ум, са разумни и разрешават въпросите правилно.
21.8.1927г.
211. Ще се превърне в радост, СБ , София
Аз зная последствията от неразбирането, затова обяснявам въпросите ту по един, ту по друг начин, да не се пропусне някоя дума, от която да се произведе обратен резултат.
22.8.1927г.
212. Пробуждане съзнанието на ученика, СБ , София
Парите са изобретение на човешкия ум, те не разрешават въпросите.
23.8.1927г.
213. Дойде глас, СБ , София
Въпросите за пари, за сила, за магия, за различни науки, като астрология, алхимия и други някои, също тъй са второстепенни въпроси.
24.8.1927г.
214. Свещеният час, СБ , София
Той не отлага въпросите за далечното бъдеще, но работи, проучва всеки въпрос, защото знае, че бъдещето е сега, днес.
24.8.1927г.
215. Явно говорих, СБ , София
Досега никой не е разрешил въпросите по друг начин, нито вие ще ги разрешите. Аз съм пребродил живота и не съм срещнал досега никой велик Учител, или адепт, или ангел, или архангел, или херувим, или някое божество, които да са разрешили въпросите по друг начин от този, който Бог е предвидил.
25.8.1927г.
216. Великото и красивото, ООК , София
Де е културата на съвременните хора? Днес по всички краища на света има хора, които протестират против екзекуцията, но не е дошло още времето на великите държавници, на хората с велики и широки умове, с благородни и възвишени сърца, които да разрешават въпросите по свобода, по велико съзнание.
31.8.1927г.
217. Малките резултати, ООК , София
Казвате, че Бог е Любов и с това искате да разрешите въпроса. – Не, по този начин въпросите не се разрешават.
4.9.1927г.
218. Мнозина казваха,  НБ , София
Хиляди години вече, откак хората се раждат и прераждат, но въпросите на живота остават все неизяснени. Прераждането изяснява въпросите, но не ги разрешава.
Коя е причината за тия нещастия? Причината се дължи на това, че хората неправилно разрешават въпросите на живота.
Не, така не се разрешават въпросите. Веднъж си дошъл на земята, при каквото положение да се намираш, женен или неженен, прост или учен, ти трябва да изпълниш волята Божия без никакво отлагане! Който е разбрал Истината, той правилно разрешава въпросите.
16.10.1927г.
219. Призови Симона!,  НБ , София
Други, обаче, са казали: Не ни трябва Петър, ние сами можем да разрешим въпросите си. – Как ги разрешават? В края на краищата, те отиват в някое психиатрическо отделение.
Ако е да придобиете истинската наука, елате при мене, но ако е за съдба на хората, идете в съдилищата: има мирови, окръжни, апелативни и касационни съдилища – там разглеждат въпросите, кой е прав и кой – крив.
Казвам: има хора в света, които мязат на белия карамфил, изместват другите хора около себе си, обаче, те не разрешават въпросите на живота.
23.10.1927г.
220. По-долен от ангелите,  НБ , София
Казвам: ако една овца е могла да разреши въпросите си толкова разумно, колко повече може да направи това ученикът! Всяка вечер ученикът трябва да се чисти.
30.10.1927г.
221. Посред тях,  НБ , София
И тъй, да се движи човек от едно място на друго, да бяга от затрудненията, това не е никакво разрешаване на въпросите.
9.11.1927г.
222. Космически възприятия, ООК , София
Единственото разрешаване на въпросите седи в живота.
Обаче противоречията не разрешават въпросите.
16.11.1927г.
223. Превръщане на киселините, ООК , София
Човешките прояви на любовта не разрешават въпросите.
23.11.1927г.
224. Свещ, която не гасне, ООК , София
Като се намерят пред някаква мъчнотия, хората се отказват да я разрешат и започват да разправят, че не могли да работят, че не могли да учат, че нищо няма да излезе от тях. – Не, въпросите не се решават по този начин.
27.11.1927г.
225. Ще оздравее момчето ми,  НБ , София
Оставете настрана въпросите – какво нещо е Първата Причина, какво сте вие, какво представят мъжа и жената и т.н.
4.12.1927г.
226. Седем кошници,  НБ , София
Също така не можете да задавате въпросите, съществува ли Бог, или не; съществува ли душа и дух, или не и т. н.
7.12.1927г.
227. Вечно обновяване, ООК , София
Това ядене не разрешава въпросите за цял ден. То разрешава въпросите само за една трета от деня.
14.12.1927г.
228. Време и вечност, ООК , София
За да разберете вътрешната страна на въпросите, поставяйте ума си във възприемателно състояние.
21.12.1927г.
229. Благото на човека, ООК , София
Не, това не разрешава въпросите.
Сега, като говоря върху съмнението, казвате:" Какво ли е писано по този въпрос в Библията и в Евангелието? Как да разберем този въпрос?" – Каквито коментари да правите върху съмнението или върху въпросите, които разглеждам в беседите си, вие нищо няма да постигнете.
1.1.1928г.
230. В образ Божи,  НБ , София
Те разглеждат външната страна на живота и спорят върху въпросите: Има ли Бог, или не; съществува ли друг свят, освен физическия; що е душа, що е дух; какво нещо е материализъм, и какво – идеализъм. Тези разисквания развиват ума, но не разрешават въпросите на живота.
Окултната наука ще ни покаже правия път за разрешаване въпросите на живота.
6.1.1928г.
231. Пътят на героите,  ИБ , София
По същия начин и вие казвате: „Да бягаме!“ С бягане въпросите не се разрешават.
231.2 Пътят на героите ( втори вариант )
По същия начин и вие казвате: „Да бягаме!“ С бягане въпросите не се разрешават.
8.1.1928г.
232. Жлебът,  НБ , София
Да бъдеш пасивен, това значи, да седиш на едно място и да решаваш въпросите, защо съществува грехът, защо едни хора са богати, а други – бедни.
18.1.1928г.
233. Малки и големи придобивки, ООК , София
Разликата между двете шишета е само в количеството на водата, но количеството още не разрешава въпросите.
22.1.1928г.
234. Никодим,  НБ , София
Ако и те не могат да ти помогнат при разрешаване въпросите в живота, стани земеделец.
25.1.1928г.
235. Равнодействаща сила, ООК , София
Защо трябва и днес още да се занимават с въпросите: кога са се родили и кога ще умрат, колко момчета и колко момичета са родени, кога ще се оженят и как ще живеят, какви служби ще заемат и с какви заплати и т. н.
29.1.1928г.
236. Синове на възкресението,  НБ , София
Обаче, това обяснение още не разрешава въпросите на живота.
Сега и аз казвам на съвременните хора: докато живеете в тези ограничени форми, не мислете, че ще разрешите въпросите на живота по-добре от индийския бог.
2.2.1928г.
237. Състояния на материята, ООК , София
Не се стремете да разбирате и да решавате въпросите като мене. Никой не знае как аз решавам въпросите.
26.2.1928г.
238. Дванадесетте племена,  НБ , София
Казвате: Докажи всичко, което говориш. – Има два начина за доказване на въпросите.
29.2.1928г.
239. Първата причина, ООК , София
С думи всеки може да направи най-хубава баница от първокачествено брашно, масло, сирене, да я полее отгоре с прясно, хубаво мляко и да каже: „Заповядайте!” Обаче баница ли е това? Вкусихте ли я, разбрахте ли нещо от нея? По този начин въпросите не се разрешават.
7.3.1928г.
240. Двете точки, ООК , София
Тези линии именно разрешават въпросите.
С нея вие не можете да разрешите въпросите си, но можете поне да разсъждавате. Въпросите се разрешават от опитностите, които придобивате.
11.3.1928г.
241. Баща си и майка си,  НБ , София
Те разрешиха един от въпросите на природата, но техният въпрос остана неразрешен.
Само така могат да се разрешат въпросите.
14.3.1928г.
242. Живата наука, ООК , София
Сега, това е материалната страна на въпросите.
1.4.1928г.
243. Славата човеческа,  НБ , София
Например, въпросите за произхода на човека, за съществуването на друг свят, за наследствеността и т.н. внасят в ума на човека ред противоречия.
4.4.1928г.
244. Служба на уравненията, ООК , София
Как се разрешават въпросите в живота? Въпросите се разрешават посредством опитностите на човека, от една страна, а от друга-посредством знанията, посредством науката.
Досега никой обикновен човек не си е отговорил на въпросите, защо идват страданията и скърбите в света и не може ли без тях.
9.4.1928г.
245. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
Ако човек живее в умствения свят, въпросите там се разрешават по един начин; ако живее в света на белите дробове, там въпросите се разрешават по друг начин; и най-после, ако живее в стомаха, там въпросите се разрешават по трети начин.
11.4.1928г.
246. Възпитание на удовете, ООК , София
Какво по-голямо противоречие можете да си представите от това, да срещнете един ангел, изпратен на земята да решава въпросите на живота като човек, облечен в проста човешка форма.
15.4.1928г.
247. По-драгоценен,  НБ , София
Значи, при това положение, нито богатството, нито сиромашията са в сила да разрешат въпросите и задачите на живота.
20.4.1928г.
248. Будният ден,  МОК , София
Главата мисли, съзерцава, решава въпросите в умствения свят, а тялото изпълнява нейните решения.
22.4.1928г.
249. За съдба дойдох,  НБ , София
Например, сега, между хората се явяват ред противоречия, задават се въпросите, кого да обичаме и кого не? Казвам: може да се обича само добрият и разумният човек, а на глупавия и на неразумния може да се докаже закона, че чрез злото в себе си той препятства на своето развитие.
27.4.1928г.
250. Смирението,  МОК , София
И това е добро, но брадата и мустаците не разрешават въпросите на живота.
11.5.1928г.
251. Методи за хранене,  МОК , София
Мислете върху въпросите: Кога се е създала храносмилателната система, при какви условия и защо се е създала? Какви системи има в човека? – Нервно, кръвоносна, мускулна, костна, дихателна и храносмилателна.
20.5.1928г.
252. Той дойде при Пилата,  НБ , София
Питам: какво ще схванете от това с вашето съзнание? Защо трябваше земята да се смали толкова много, да стане такава малка топка, каквато я виждаме днес? Защо трябваше да се явим и ние на земята, да разглеждаме редица социални и научни въпроси, като, например, въпросите: защо е създадена земята, защо сме дошли да живеем върху нея и т.н.? Ако човек може да си отговори ясно, положително, защо е дошъл на земята, той е разрешил един кардинален въпрос.
Как разрешават децата въпросите? – Много лесно. Както виждате, бърза процедура, бърза съдба, бързо разрешение на въпросите.
27.5.1928г.
253. Бог е Дух,  НБ , София
Кое е по-хубаво: да бъдеш учен, или невежа? Разрешението на въпросите не се постига чрез невежеството.
8.6.1928г.
254. Тънкият конец и дебелото въже,  МОК , София
Щом разрешаваш въпросите толкова бързо, ти не можеш да бъдеш адвокат, ще вземеш друга служба“.
10.6.1928г.
255. Кога ражда,  НБ , София
Днес, всички съвременни хора, разрешават въпросите колективно.
20.6.1928г.
256. Задна стража, ООК , София
Когато професорът обяснява на студентите въпросите от висшата математика, те не влизат в противоречие със знанията, които са придобили в отделенията.
10.7.1928г.
257. Към свобода, МС , София
Сиромахът пък може да се уподоби на онзи турчин, който няма наргиле и казва: „Господи, какво ще се прави без наргиле на този свят? Този, който има пред себе си наргиле да му дими, той разрешава добре въпросите, ами аз, какво да правя?”
Само така могат да се разрешат въпросите. Мислим ли по друг начин, никакво разрешение на въпросите не може да се постигне.
Вие, и като млади, и като стари, трябва да разрешавате въпросите на вашия живот от новото гледище, но няма да ги разрешавате изведнъж.
Волът е впрегнат насила да оре на нивата, понеже не е разрешил правилно въпросите на своя живот. Хрътката на ловджията гони заека в гората, и той бяга, понеже не е разрешил правилно въпросите на своя живот.
25.7.1928г.
258. Единство на съзнанието, ООК , София
Ако си отговори, че живее за Бога, въпросите лесно се разрешават.
24.8.1928г.
259. Дейност и почивка,  МОК , София
259.2 Лѣность и прилежание. ( втори вариант )
Само чрѣзъ него ще разрѣшите въпроситѣ: защо сѫществува злото въ свѣта, защо сѫществуватъ и противорѣчията.
Двѣ причини може да има за това: или вие не сте готови да възприемете тия въпроси, или този, който ви говори, не засѣга въпроситѣ по сѫщество.
29.8.1928г.
260. Ограничаване и освобождаване, ООК , София
Каквото преживява, всичко ще му бъде ясно – сам може да си отговори на въпросите, които го занимават.
31.8.1928г.
261. Гордост и ревност,  МОК , София
Въпросите не се разрешават нито с ревност, нито с гордост.
12.9.1928г.
262. Много знания, ООК , София
Каквато философия и да изнесат, те не изясняват въпросите.
26.9.1928г.
263. Акустика на съзнанието, ООК , София
Обаче два плюса не разрешават въпросите.
7.11.1928г.
264. Дадено по нещо, ООК , София
За мъжа и за жената е важно всеки да разреши правилно въпросите на живота.
9.11.1928г.
265. Главният фактор,  МОК , София
Това значи, да придобие човек истината, според някои наречена „голата истина“, а според нас – „красивата истина“, да разглежда въпросите обективно, по Божествен начин, да знае причините и последствията на нещата.
Права е идеята на Толстой, че трябва да се отстъпва, но само с отстъпване въпросите не се разрешават.
265.2 Основните идеи на Виктор Хюго и Толстой в „Клетниците“ и „Война и мир“ ( втори вариант )
Всеки трябва да разглежда въпросите обективно по един Божествен начин, да знае кои са причините и последствията.
След социалните въпроси идат въпросите на човечеството и най-после ще дойдете до законите, които Бог е създал.
14.11.1928г.
266. Смени в природата, ООК , София
Като решават въпросите си само по пътя на ума, чрез философстване, те дохождат най-после до положение да изпочупят всички яйца - условията, дадени в живота им, като остават само с едно здраво яйце в ръката си. - Не, въпросите не се решават по този начин.
23.11.1928г.
267. Не противи се на злото,  МОК , София
Подбудите били различни, защото те не гледали еднакво на въпросите.
Най-после, след голяма борба, той дохожда до заключението, че самоубийството не разрешава въпросите на живота и търси друг път.
Всеки трябва да си зададе въпросите: Какво представям аз? Какво е положението ми в живота? На каква степен на развитие се намирам? Докъде съм достигнал? Който е искрен в себе си, ще си отговори, че е в положението на Жан Валжан или преди затвора, или в затвора, или избягал вече от затвора.
28.11.1928г.
268. Насока на живота, ООК , София
Това е задача, в която те разрешават въпросите си.
28.12.1928г.
269. Пречупване на светлината, МОК , София
Така не се разрешават въпросите.
Това не е разрешаване на въпросите.
18.1.1929г.
270. Наблюдение и интуиция,  МОК , София
Вярата на човека в Бога не разрешава въпросите.
1.2.1929г.
271. Значение на смените,  МОК , София
Засегнеш ли личните чувства на едно животно, то казва: Знаеш ли, кой съм аз? Знаеш ли, че аз имам достойнство? С честолюбие и обида въпросите не се решават.
Всеки ще мине по пътя на повдигане и ще разреши въпросите си по свой начин.
3.2.1929г.
272. Учителю благи,  НБ , София
Разумните постъпки разрешават въпросите правилно.
Въпреки това всички хора се борят и казват: Ние трябва да ядем! Така е, всички живи същества трябва да ядат, но ако хората разбират яденето, както богатият човек разбирал думите „Учителю благи", те по никой начин няма да разрешат правилно въпросите на живота. Като придобиете любовта, тогава ще се домогнете до разрешаването на въпросите.
17.2.1929г.
273. На този камък,  НБ , София
Как ще разрешите въпросите на живота? Всички тия професии, всички тия служби турете отзад, като нули, а пред тях турете единицата.
3.3.1929г.
274. Даде плод,  НБ , София
Питам: съвременните културни хора, не могат ли да уредят въпросите си, поне като тия трима другари? Казвам: животът изисква нови условия, нови отношения между хората.
10.3.1929г.
275. Лазаре, излез вън!,  НБ , София
Днес хората разрешават въпросите си според степента на своето развитие, кой дето е стигнал.
13.3.1929г.
276. Правилни изводи, ООК , София
276.2 Правилни изводи ( втори вариант )
И всичкото разногласие, което съществува днес между хората, [се дължи на това,] че те разглеждат въпросите от разни становища, от разни гледища.
17.3.1929г.
277. Който има невестата,  НБ , София
Теорията сама не разрешава въпросите. Колкото пъти и да напишете това равенство, или както и да го замествате с живи числа, или каквито пермутации да правите с дадени величини, това пак няма да разреши въпросите.
24.3.1929г.
278. Сам Отец, НБ , София
Безпокойството, неверието, омразата не разрешават въпросите в живота. Противоречията също не разрешават въпросите.
3.4.1929г.
279. Противоположни процеси, ООК , София
279.2 Противоположни процеси ( втори вариант )
Не се разрешават въпросите механически. X и У, то е механическото разрешение на въпросите в живота.
Казвам, ако така разрешавате въпросите, но има и друго разрешение.
7.4.1929г.
280. Той е реченият,  НБ , София
За да се постигне това, необходимо е всеки за себе си да разреши въпросите на живота.
10.4.1929г.
281. Спорни въпроси, ООК , София
Недоволство съществува навсякъде в живота, но то не разрешава въпросите.
Като разумно същество, човек трябва да се ползва от въпросите, които рибите, птиците и млекопитаещите са разрешили външно и да отиде по-нататък, да ги разреши вътрешно.
12.4.1929г.
282. Истинска опора,  МОК , София
Един от въпросите, който спъва мнозина, е въпросът за съществуването на Бога.
14.4.1929г.
283. И огорчи се в сърцето си,  НБ , София
Много въпроси могат още да се задават, но както и да се отговори на въпросите, с това светът нито ще се изправи, нито ще се пресъздаде, нито ще се разруши.
Някой мисли, че ако отиде в пустинята и прекара там известно число години в пост и молитва, ще разреши въпросите на живота. – И 20 години да прекарате в пустинята в пост и молитва, пак няма да разрешите въпросите си. Едни са ходили в пустинята, други – в Индия, постили са, молили са се, но въпросите на живота и до днес остават неразрешени.
Въздухът, водата, храната, светлината и топлината са елементи, чрез които новата наука си служи като методи за кардинално разрешаване на въпросите в живота.
Щом излязат пред хората, представят се тихи, кротки, въздържани. – Не, въпросите не се разрешават така.
Който мисли, че въпросите могат да се разрешават без любов, той е останал няколко хиляди години назад в развитието си, вследствие на което дълго време още ще се огорчава в сърцето си. Добрият, богатият човек лесно разрешава въпросите със своите ближни.
21.4.1929г.
284. Наклали огън,  НБ , София
Като разсъждавате по този начин, ще видите, че Евангелието има смисъл за вас дотолкова, доколкото вие се прониквате в съзнанието си от желанието да си отговорите на въпросите, защо сте дошли на земята и каква е целта на вашия живот. – Дошли сме на земята да бъдем щастливи. – Това е идейна работа, Ако някой може да бъде щастлив на земята, той заслужава похвала. – Аз искам да стана богат човек. – Ако успееш да станеш богат човек, ти можеш да се наречеш гениален. – Аз искам да свърша науките си в най-скоро време. – Ако успееш в това, ти ще имаш уважението на всички добри хора.
Казвам: И вие ще бъдете изложени на същите изпитания, но ще видите, че въпросите на живота не се разрешават така. Под влиянието на тези изкушения вие ще се усъмните в Бога, ще се разколебаете в Него и ще започнете да питате, съществува ли, наистина, Бог, или не съществува? Ние можем да поставим въпросите на живота на вътрешен опит, на проверка.
На земята пък възрастните хора разглеждат въпросите, защо трябвало Христос да пострада, как щял да се спаси света и т.н. – Спасението не е механически процес.
Вие се интересувате от въпросите за душата, за съзнанието.
Казва се за Буда: Когато помислил, че е разрешил въпросите на живота и изпаднал в блаженство, Буда веднага се намерил в обятията на астралната змия, която го стегнала така здраво, че едва не счупила ребрата му.
28.4.1929г.
285. Момчето ми,  НБ , София
Така не се разрешават въпросите.
1.5.1929г.
286. Пътят на слабия и на силния, ООК , София
За да развие своя ум, човек трябва сам да мисли, да не очаква наготово да му решават въпросите.
Отношенията ви с хората отчасти само обясняват въпросите за радостите и страданията в живота.
286.2 Двата свещени пътя ( втори вариант )
Понеже въпросите са много тежки, ще променим малко.
Какви са вашите философски въпроси? Философски трябва да бъдат въпросите, защото глупавите въпроси не са философски. " философски са въпросите, само встъпителните въпроси. Ще пристъпите към въпросите, които носят условие за живота, за разбирането на живота.
3.5.1929г.
287. Външни и вътрешни методи,  МОК , София
Първото място не разрешава въпросите на живота.
8.5.1929г.
288. Аксиома на живота., ООК , София
Следователно когато се натъкне на някаква голяма мъчнотия в сърцето си, за да я реши правилно, човек трябва да се качи в ума си, да влезе в по-рядка среда, дето препятствията са по-малки. – Възможно ли е това? – С питане въпросите не се разрешават. – Мога ли да свиря добре? Ще свърша ли училище? Ще бъда ли здрав? – Това са въпроси, за които не се пита.
12.5.1929г.
289. Ще ти въздаде,  НБ , София
Когато двама души не могат правилно да разрешат въпросите на своя живот, правата линия се огъва.
Щом остарее, човек трябва да разреши въпросите на живота по друг начин – чрез закона на мъдростта.
Върви смело в правия път и ще намериш разрешение на въпросите, които те интересуват.
Обаче, насилието не разрешава въпросите.
22.5.1929г.
290. Битие и откровение, ООК , София
Ако не могат и тогава да разрешат въпросите на живота, те ги отлагат за трето, за четвърто прераждане. Обаче, прераждането не разрешава въпросите на живота.
С бягане въпросите не се разрешават. — Защо трябва да страда човек? — За да се усъвършенства, да се облагороди.
Ако не мисли, човек дохожда до механическо разглеждане на въпросите.
26.5.1929г.
291. Другата събота,  НБ , София
Които не разбират това, казват, че трябва да скъсат с миналото. – Не, не трябва да скъсате с миналото, но трябва правилно да разрешите въпросите на миналото.
Колко такива съдии има в света? Ще кажете, че сегашното право не позволява да се решават въпросите по този начин.
2.6.1929г.
292. Огън да запаля,  НБ , София
Учеността, културата, цивилизацията, както и религията не разрешават още въпросите на живота. И окултните науки не разрешават въпросите на живота. Какво от това, че можете да гадаете, или че знаете нещо за кармата? И това не разрешава въпросите.
За пример, някои искат да разрешат въпросите, какво е Бог, откъде е дошъл, какво представят вечността, времето и пространството, но не знаят, че не могат да си отговорят на тия въпроси.
16.6.1929г.
293. Да изпълня,  НБ , София
Ние трябва да вземем за основа на живота си следния принцип: ако се стремим да любим Бога, въпросите на нашия живот са разрешени; ако се стремим себе си да любим, или другите да ни любят, въпросите на живота ни ще останат всякога неразрешени. Единственото разрешаване на въпросите се заключава в това – да любим Бога, да любим Божественото в себе си. Само по този начин ще дойдем до истинското, до правилното разрешаване на въпросите.
3.7.1929г.
294. Двата стълба, ООК , София
Съвременните хора се оплакват от живота, от неуспехите си. – Защо? – Защото мнозина от тях разглеждат въпросите по буква. Не, буквоядството не разрешава въпросите.
7.8.1929г.
295. Промени в света, ООК , София
Казват: Богат е този човек. – Богатството не урежда работите. – Учен е той. – И учеността не разрешава въпросите на живота. – Силен е. – И силата не разрешава въпросите.
9.8.1929г.
296. Абсолютна и относителна реалност,  МОК , София
Явяват се въпросите: Кой направи пияницата толкова смел? – Десетте лева и виното.
25.8.1929г.
297. По Бога направени, СБ , София
Много религиозни хора, обаче, обясняват някои явления по механически начин, но механиката не разрешава въпросите.
30.8.1929г.
298. Служене, почит и обич, МОК , София
Следователно, нито само материализмът, нито идеализмът разрешават въпросите на живота.
1.9.1929г.
299. Крадецът и пастирят,  НБ , София
Ако влезете в животинското царство и се натъкнете на кон, на вол или на друго някое животно, веднага ще разберете, кой е съдията там и как той решава въпросите.
8.9.1929г.
300. Стотникът,  НБ , София
Ако смъртта разрешава въпросите на живота, има смисъл тя да се приеме.
По отношение на въпросите за смъртта и за живота, както и за ред още въпроси, хората се намират пред противоречия или пред големи заблуждения поради това, че не могат да се домогнат до истината.
300.2 Стотникът ( втори вариант )
Ако смъртта разрешава въпросите, то е друго нещо - тогава можем да я приемем всички, но тя не разрешава въпросите.
11.9.1929г.
301. Вън и вътре в тялото, ООК , София
С ритане въпросите не се разрешават.
13.9.1929г.
302. Отношения към природата,  МОК , София
В разумния свят въпросите лесно се решават.
302.2 Правилни физически отношения с природата ( втори вариант )
Но в природата слугата има по-голяма служба, а царят, който иска по-големи почести, казват му: “Щом ти си за по-големи почести, тогава вземи службата на един слуга.” И ако слугата попита: “Защо аз имам толкова големи почитания? Аз не съм цар.” Щом царят не е доволен, че не го почитат достатъчно, казват му: “Вземи мястото на един слуга.” И ако слугата не е доволен от това голямо почитание, кажат му: “Стани цар.” Въпросите лесно се сменят.
Тя, природата, и без това пак ще го застави да разреши въпросите.
29.9.1929г.
303. Дух Господен,  НБ , София
Ако само един или два пъти яде човек, това още не разрешава въпросите на живота.
303.2 Духът Господен ( втори вариант )
И в това дъвкане има някаква задача, но въпросите остават все още неразрешени.
Гледайте настоящето и с него разрешавайте въпросите.
Някъде въпросите не се разрешават така лесно.
3.10.1929г.
304. Динамическа сила на мисълта, ООК , София
Тия неща са невероятни за съвременните хора, понеже те разрешават въпросите с бързината на биволска кола. Запример, ако се движи с бързината на биволска кола, той ще разреши задачите и въпросите си в продължение на 250 милиона години; ако пътува с трен, той ще ги разреши за 250 години; ако пътува с бързината на светлината, той ще ги разреши за осем минути.
Старото не разрешава въпросите.
6.10.1929г.
305. Забранихме му,  НБ , София
Ако решават въпросите от обществено гледище, в края на краищата хората ще кажат, че обществото не е готово още, не е време сега да се разглеждат въпросите на живота. Обаче, дойдат ли до Божествено разрешаване на въпросите, хората се натъкват на голямо изобилие. Изобилието решава въпросите.
Така не се разрешават въпросите.
305.2 Забранихме му ( втори вариант )
Ако разрешава въпросите от обществено гледище, казва: „Хората още не са готови, не могат да разберат.
Но ако дойде да разрешава лично въпросите, казва: „Ти за кого си се женила? За хората или за мене? Аз съм за тебе божество.
13.10.1929г.
306. Вечно благовестие,  НБ , София
Обясненията не разрешават въпросите.
Следователно, човек може правилно да разрешава въпросите си, без да знае причината и произхода на нещата.
Лесно е човек да каже, че ще се самоубие, но самоубийството и убийството не разрешават въпросите на живота.
Съвременните хора разрешават въпросите по крив начин, благодарение на заблужденията, в които се намират.
Да вярва човек в думите на пророците, и това още не разрешава въпросите на неговия живот.
18.10.1929г.
307. Съпоставяне на нещата,  МОК , София
Когато човек си задава въпросите „защо трябва да яде, да мисли, да страда“, това показва, че той не е фактор на тия процеси.
20.10.1929г.
308. От всичките най-много,  НБ , София
Той не се занимава и с въпросите, в кого да вярва, кой народ има най-голямо право да процъфти и т.н.
25.10.1929г.
309. Здраве, богатство и учение,  МОК , София
Той решава въпросите.
27.10.1929г.
310. Блажени са очите и ушите,  НБ , София
Ако вярата не разрешава въпросите на живота, безверието още по-малко може да ги разреши.
3.11.1929г.
311. Чуха, че иде Исус,  НБ , София
Но с това въпросите на живота не се разрешават.
15.11.1929г.
312. Външни и вътрешни условия,  МОК , София
312.2 Силни и слаби външни условия (Външни и вътрешни условия) ( втори вариант )
Така въпросите не се разрешават.
Тогава този ученик ще покаже, че станал способен, решава въпросите, дето го туриш, ножчето дяла и гладко върви работата.
17.11.1929г.
313. Сам се опасваше,  НБ , София
313.2 Сам се опасваше ( втори вариант )
Ние се спираме върху въпросите, какво нещо е материята и какво нещо е духът.
1.12.1929г.
314. Пасха Господня,  НБ , София
314.2 Пасха Господня е ( втори вариант )
Разрешаваш на този-на онзи въпросите, но щом дойдеш в запас, нито въпросите на другите, нито своите можеш да разрешаваш.
8.12.1929г.
315. Да ида да го събудя,  НБ , София
Сега се задават въпросите: Кой снесе това яйце? Кой го разчупи? Как е могъл целият свят да се скрие в това малко яйце? Както и да се отговори на тия въпроси, истината пак ще остане скрита.
11.12.1929г.
316. Обхода и проява, ООК , София
Когато се намери в областта на една от тия фигури, човек трябва да знае, как да разрешава въпросите си от гледището на силите, които те съдържат.
20.12.1929г.
317. Изпълнение и отлагане,  МОК , София
Това е правата философия на живота, която разрешава въпросите за злото и за доброто в света.
22.12.1929г.
318. Имам власт,  НБ , София
При каквото положение да се намира, човек трябва да съпоставя нещата, правилно да решава въпросите си, да не очаква други да му ги решават.
Само чрез истината човек може да разреши въпросите на живота. Докато сам решава въпросите си, човек може да каже, че това е негова работа.
Да повтаря човек нещата, това още не значи, че той е разрешил въпросите си.
25.12.1929г.
319. Степени на съзнанието, ООК , София
Един от въпросите, който занимава всички хора, е въпросът за единство на съзнанието.
319.2 Степени на съзнанието ( втори вариант )
Един от въпросите, който занимава всички хора, е въпросът за единството на съзнанието.
29.12.1929г.
320. Аз живея, и вие ще живеете,  НБ , София
Какво ще придобие един мъж или една жена, ако внесат раздор в едно семейство? Ако жената напусне мъжа си, или мъжът – жена си, това не е никакво разрешаване на въпросите.
Обаче бягането не разрешава въпросите.
1.1.1930г.
321. Личност и душа, ООК , София
Следователно малките неща не разрешават въпросите.
321.2 Личност и душа ( втори вариант )
Следователно малките неща не разрешават въпросите.
3.1.1930г.
322. Пътища на природата,  МОК , София
322.2 Пътища на природата ( втори вариант )
Неразположен си, седиш, мислиш, ставаш най-после и се бутнеш някъде, веднага ти дойде една нова мисъл, станеш весел, казваш: “Разреших си въпроса.” Има едно място, като бутнеш там, и въпросите се разрешават.
Тя разрешава много лесно въпросите.
8.1.1930г.
323. Проява на Любовта, ООК , София
Който има музика в себе си, той лесно разрешава въпросите си.
12.1.1930г.
324. Да се радват наедно,  НБ , София
Примиряването за един ден не разрешава въпросите на целия живот.
Той мисли, че може да разреши въпросите на живота само с ума си, но остава излъган.
324.2 Да се радват наедно ( втори вариант )
Когато ние не разрешаваме въпросите правилно, според Божествения закон, става едно смаляване на Божествените начини.
19.1.1930г.
325. Две лепти,  НБ , София
Днес всички хора се спират върху въпросите: кой е Христос и какво донесе на света? Те сами си отговарят, че Христос донесе спасението на човечеството.
325.2 Две лепти ( втори вариант )
За някои неща той е могъл чрез наблюдение да схваща как е бил създаден светът, как е бил създаден човекът и се е опитал в едно кратко резюме донякъде да изложи въпросите за създаването на целия свят, както и създаването на човека.
И за в бъдеще вие ще намерите едни от великите разрешения на въпросите.
26.1.1930г.
326. Богове сте,  НБ , София
Ако въпросите се отнасят до неща, които можете да гледате през очите на физическия свят, както да е.
5.2.1930г.
327. Новите веяния, ООК , София
Този спор не разрешава въпросите.
Като воюва, той ще излезе със счупен крак, със счупена ръка или глава, и въпросите пак остават неразрешени.
12.2.1930г.
328. Съчетания на числата, ООК , София
Тя по-лесно решава въпросите на сърцето си.
28.2.1930г.
329. Закони на доброто,  МОК , София
Като видят, че някой не иска да учи, казват му: Пръчка ти трябва! Наистина, съвременните хора лесно разрешават въпросите с пръчката.
2.3.1930г.
330. Както светът дава,  НБ , София
Така не се разрешават въпросите.
Сега, аз говоря като човек, който разглежда научно, въпросите без да имам никого пред вид.
Чувстването не решава въпросите.
16.3.1930г.
331. С благодат и истина,  НБ , София
Вие трябва да разрешавате въпросите принципиално, да се ръководите от Божествения принцип на нещата.
Щом се успокои и повярва във великото начало, което го изпратило на земята, човек ще придобие нов възглед за живота, нова светлина и ще разрешава въпросите си правилно, с любов и с истина.
4.4.1930г.
332. Огъната плоскост,  МОК , София
Следователно, търсите ли разрешаване на въпросите, търсете ги в любовта.
332.2 Огъната плоскост ( втори вариант )
Следователно търсите ли разрешаване на въпросите, търсете ги в любовта.
16.4.1930г.
333. Хваление, ООК , София
Докато не плати дълговете си, докато не разреши въпросите на взимане и даване, гниенето не престава.
333.2 Хваление ( втори вариант )
Докато не плати дълговете си, докато не разреши въпросите на взимане и даване, гниенето не престава.
30.4.1930г.
334. Положително знание, ООК , София
Трябва ли възрастните хора да вървят по ума на децата? Като не могат да разрешават въпросите правилно, хората дохождат до големи противоречия и казват: Животът е лош, светът не е добре създаден и т.н.
Съвременните хора работят много, а придобиват малко, защото разглеждат въпросите от тяхната анормална страна.
4.5.1930г.
335. На видело,  НБ , София
Не съжалявайте, че не можете да си отговорите на въпросите, но признайте в себе си, че ви липсва нещо.
7.5.1930г.
336. Претръпване и претъпяване, ООК , София
Влезете ли в някое религиозно общество, там ще чуете да се разисква върху въпросите: Кой път е прав? Какво представя любовта? Какво може да направи тя за човека? От човека зависи, какво може да направи любовта за него.
То се стреми към разрешаване на въпросите по нов начин.
11.5.1930г.
337. Да влезеш,  НБ , София
Ако разглеждате въпросите в преносен смисъл, вадите едно заключение; ако ги разглеждате по буква, дохождате до друго заключение.
Мнозина се чудят, откъде се взимат толкова различни тълкувания по въпросите, които интересуват хората.
16.5.1930г.
338. Линията на живота,  МОК , София
В правата линия има само един начин за разрешаване на въпросите.
18.5.1930г.
339. Да се възвеселим,  НБ , София
Някои хора търсят смисъла на живота, а други не се интересуват от него и казват: Трябва да се живее! Вярно е, че трябва да се живее, но как? Христос дава два примера от живота за двамата синове, но техният живот не разрешава въпросите.
Смъртта не разрешава въпросите, нито неразбраните страдания раждат нещо велико.
21.5.1930г.
340. Стойност на нещата , ООК , София
Изчезне ли недоволството, въпросите се разрешават.
340.2 Постоянна цена ( втори вариант )
Те са не само ваши, но на хиляди същества, които живеят и които не са разрешили разумно въпросите.
1.6.1930г.
341. С огън и сол,  НБ , София
Значи, с любов ще разрешите въпросите на живота.
Въпреки това, всяка държава, всяка религия мисли, че най-право разрешава въпросите. Докато мислят така, те са далеч от разрешаване на въпросите.
6.6.1930г.
342. Основна мисъл,  МОК , София
Хората се интересуват още и от въпросите: защо човек остарява, как да се подмлади, защо се ражда и умира и т.н. - Защо умират хората. - Много просто.
Въпросите вървят безконечно.
342.2 Основната мисъл (Същественото в живота) ( втори вариант )
От какво умират хората? Умират ли, защото няма какво да правят, или умират, защото много работа имат? Въпросите са такива: защо се раждат и защо умират хората.
Въпросите са безконечни.
15.6.1930г.
343. Преди Авраама,  НБ , София
Значи, два принципа разрешават въпросите в живота: Авраам и аз.
22.6.1930г.
344. За храна,  НБ , София
Чувате някой да казва: Искам да разреша въпросите си само за един ден.
2.7.1930г.
345. Морални правила, ООК , София
Те решават въпросите чрез закона на насилието.
6.7.1930г.
346. В дома на Симона,  НБ , София
Една вдишка и издишка не разрешават въпросите, обаче, непрестанното дишане води човека към известна цел.
11.7.1930г.
347. Влияние на светлината и топлината върху човека,  МОК , София
347.2 Вложеното у човека (Отношението на светлината и топлината към човека ( втори вариант )
Те разрешават лесно въпросите.
14.7.1930г.
348. Чрез Него стана, МС , София
Дето работят много хора, въпросите лесно се разрешават.
8.8.1930г.
349. Първият ден, МОК , СБ , 7-те езера
Той иска да ви каже, че трябва да мислите, за да разрешите правилно въпросите си.
349.2 Първият ден ( втори вариант )
Той иска да ви каже, че трябва да мислите, за да разрешите правилно въпросите си.
Но до това време той трябва да мисли, да разрешава въпросите си.
13.8.1930г.
350. Начало и край, ООК , СБ , 7-те езера
Обаче плачът не разрешава въпросите.
19.8.1930г.
351. Носител на Божиите мисли, СБ , РБ , Рила
Някой казва: „Искам да съм учен.“ – Човек всякога може да бъде учен, но учеността не разрешава въпросите. – „Искам да съм свят човек.“ – Човек всякога може да бъде свят, от него зависи. – „Искам да съм силен.“ – Човек всякога може да бъде силен. – „Искам да съм знатен.“ – Човек всякога може да бъде знатен.
26.8.1930г.
352. Божият глас, ООК , София
Какво постига тя със своя плач? Може ли да си помогне? Плачът не разрешава въпросите.
31.8.1930г.
353. Условия за растене,  НБ , София
Ние се интересуваме от въпросите: как се раждат хората, как растат и се развиват, как учат.
Времето ще разреши въпросите.
7.9.1930г.
354. Имам ястие,  НБ , София
Не, халюцинацията не решава въпросите.
14.9.1930г.
355. Просете, търсете и хлопайте!,  НБ , София
На същото основание, питам: Как ще ни обича Бог, ако не учим уроците на живота? Мнозина казват, че със своите разбирания, лесно ще разрешат въпросите на живота.
24.9.1930г.
356. Съзнание, точка и права линия, ООК , София
Колкото и да се осигурява, той временно само разрешава въпросите. Ние искаме да разрешим въпросите на своя живот във вечността, а не във временното.
5.10.1930г.
357. Иде Исус,  НБ , София
Когато е здрав, човек работи и разрешава правилно въпросите.
Когато се говори за новото, вие питате: Нима старото не разрешава въпросите? Истината не може да бъде стара.
10.10.1930г.
358. Нов мироглед,  МОК , София
Запример, ако сте в областта на физическия свят, въпросите лесно се решават.
19.10.1930г.
359. Отец люби Сина,  НБ , София
То е един от начините за разрешаване на въпросите.
22.10.1930г.
360. Един и същ, ООК , София
Докато се занимавате с погрешките на хората, с безверието, със съмнението и подозрението, със страданията, вие сте актьори, не живеете свой собствен живот; докато се занимавате с въпросите кой е създал света, защо светът е създаден по този начин, кое верую е най-право, вие сте актьори.
26.10.1930г.
361. Живият хляб,  НБ , София
Обикновеният човек непрекъснато си задава въпросите: що е животът и що – смъртта, що е истината и лъжата, що е пълно и празно пространство и т. н.
29.10.1930г.
362. Правилно разрешаване, ООК , София
Личният елемент не може да разреши въпросите на целокупния живот. Тези промени са резултат на настроения, които не разрешават въпросите на живота.
Значи бързината разрешава въпросите на живота.
5.11.1930г.
363. Четирите полета, ООК , София
Ще грешите, ще се изправяте, докато дойдете до идеално разрешение на въпросите.
7.11.1930г.
364. Постижими и непостижими неща,  МОК , София
364.2 Идеалът на великите души! Органически и неорганически сили в природата ( втори вариант )
Аз съм виждал някои млади деца да си завъртат мустаките и кажат: аз като стана като дядо си! Идея има вече, като дядо си като стане ще разреши въпросите.
19.11.1930г.
365. Основа на живота, ООК , София
Детето задава въпроси, интересува се от всичко, което го заобикаля; и старият задава въпроси, но въпросите им се различават. Старият, след като е живял и опитал нещата, задава въпросите: „Защо съществуват злото и доброто? Защо съществуват мъчнотиите и страданията?“ Ако детето задава такива въпроси, те са на място.
21.11.1930г.
366. Влизане и излизане,  МОК , София
Сега, като слушате лекцията, някои казват, че нищо не разбират. – Кога човек не разбира въпросите? – Когато спи или когато е пиян.
23.11.1930г.
367. Двама или трима,  НБ , София
Само така ще разрешите правилно въпросите на живота.
Засега вярата е само метод, който не разрешава въпросите.
Аз разглеждам въпросите от научно гледище.
Какво разрешение ще дадете сега на въпросите? Аз давам следното правило: Не изпитвай любовта на приятеля си с вино.
Сегашните хора искат да разрешат въпросите си наготово, по лесен начин. Следователно, важно е, живите хора да разрешат въпросите си на земята правилно. – Как ще стане това? – Стихът дава отговор на този въпрос: „Ако двама души са в съгласие, каквото попросят в мое име, ще им се даде.
26.11.1930г.
368. Точка на равновесие, ООК , София
Първото и последно място разрешават въпросите на живота.
19.12.1930г.
369. Езикът на природата,  МОК , София
Тя обаче не разрешава въпросите.
24.12.1930г.
370. Единица време, ООК , София
Който сее, правилно разрешава въпросите. Който мисли, правилно разрешава въпросите.
26.12.1930г.
371. Любов и милосърдие,  МОК , София
И тъй, да мисли човек, че от върха на планината може да разреши въпросите на своя живот, това е криво разбиране.
2.1.1931г.
372. Съединителните нишки на живота,  МОК , София
Като разсъждавате за доброто и злото от гледището на целокупния живот, вие дохождате до въпросите за живота и смъртта. – Какво е смъртта? – Излизане на пеперудата от пашкула.
372.2 Съединителните нишки на живота ( втори вариант )
И ако никак не се разрешават въпросите, тогава човек идва до отчаяние, губи смисъла на живота.
23.1.1931г.
373. Разумното слово, МОК , София
373.2 Гладът – доброто – разумното слово ( втори вариант )
Щом искаме бързо да разрешаваме въпросите, действува електричеството.
28.1.1931г.
374. Прояви на човешкото съзнание, ООК , София
Съвременните християни мислят, че са. разрешили въпросите на живота, че обичат Бога и Христа и са готови на всякакви жертви.
1.2.1931г.
375. Отношение към Бога,  УС , София
Ако си от тези, които помагат, как ще разрешиш въпросите на живота? Как ще се справиш с противоречията? Кога идат противоречията в живота? – Когато си попаднал в ръцете на крадци и разбойници, от които не можеш да се освободиш.
11.2.1931г.
376. Израз на Божествените идеи, ООК , София
Какъв отговор ще дадете на въпросите защо човек се движи, защо яде, защо диша, защо мисли и чувства, защо спи?
13.2.1931г.
377. Няколко необходими неща,  МОК , София
Съвременните хора разискват върху въпросите „сила и материя“, „мисъл и чувство“, без да могат да проникнат в тяхното абсолютно определяне.
25.2.1931г.
378. Причини за несполуки, ООК , София
Когато острите ъгли станат прави, човек дохожда до разрешение на въпросите.
Съвременните хора разглеждат въпросите философски като се спират върху важните, големи въпроси.
27.2.1931г.
379. Живите сили в природата,  МОК , София
Светият и праведен човек лесно разрешава въпросите си. – Защо? – Защото той живее в свят, населен с разумни същества, които му помагат.
Този човек бързо решава въпросите и бързо действа.
379.2 Възпитателното действие на линиите в природата. Живите сили в природата ( втори вариант )
Затова един човек, който е свят, лесно разрешава въпросите. Ако влезнете в един лош свят, много мъчно ще се разрешат въпросите.
4.3.1931г.
380. Послушание, ООК , София
Следователно, за да разреши въпросите на живота, човек трябва да се свърже с любовта в нейната целокупност, т.е. с Бога.
18.3.1931г.
381. Закон на числата, ООК , София
Щом ги пропусне, той не може да разбира същината на въпросите.
1.4.1931г.
382. Смяна на силите, ООК , София
Има ли разлика между вчерашното и днешното ядене ? – Има. – Понеже разликата между вчерашното и днешното ядене е голяма, затова казваме, в широк смисъл, че миналото не може да решава въпросите на настоящето.
10.4.1931г.
383. Човешките идеали,  МОК , София
А смехът разрешава въпросите.
24.4.1931г.
384. Опитности в живота,  МОК , София
Човек може да има частично разбиране на въпросите, но това още не включва цялата истина.
29.4.1931г.
385. Хикс, игрек и зет, ООК , София
Стремете се към това светло, велико бъдеще, което е в сила да разреши въпросите на x, y и z.
12.7.1931г.
386. Любовта към Бога,  РБ , 7-те езера
Друго разрешение на въпросите няма.
12.7.1931г.
387. Симон Петър,  РБ , 7-те езера
И сега, ако човек върви по този път на разсъждение, той ще дойде до правилно разрешение на въпросите.
19.7.1931г.
388. Човекът на новото, СБ , РБ , 7-те езера
Други пък казват: „Дано след смъртта бъдем по-добре!“ Не, смъртта не може да разреши въпросите на живота.
30.7.1931г.
389. Нашето място, СБ , РБ , 7-те езера
Обаче електричеството не разрешава въпросите.
19.8.1931г.
390. Сила, разумност и добро, СБ , София
Сега, като говоря, имам предвид практическото приложение на въпросите.
30.9.1931г.
391. Събуждане, ООК , София
Това значи, да стане господар на себе си, сам да решава въпросите си, сам да действа и твори.
Това значи: краставиците не разрешават въпросите.
Така той разделил елипсата, без да знае, че делението не разрешава въпросите на живота.
9.10.1931г.
392. Опитност и знание,  МОК , София
Не е нужно да се разрешават въпросите на миналото, нито въпросите на бъдещето. За да разреши правилно въпросите, човек трябва да бъде здрав, с добре организирано физическо тяло.
392.2 Десетях възпитани деца ( втори вариант )
Не е въпрос за бъдещето, не е въпрос и за миналото, но въпросите, които сега се разрешават, те са най-съществените. (6.30 ч.с. лампите се изгасиха.) За да се разреши един въпрос правилно в света, човек трябва да има известен капитал, той трябва да бъде здрав! ПРЕДИ ВСИЧКО ЧОВЕК ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗДРАВ! И трябва да има едно добре устроено тяло.
14.10.1931г.
393. Проводници на любовта, ООК , София
Да отделяш от хапката си и да внасяш пари в банката, това не е опростяване на живота; това не разрешава въпросите.
По цели дни седите и философствате върху въпросите, кой е създал света, защо го е създал, и мислите, че това е ваша работа.
Щом възприемете неговата светлина, вие се изпълвате с радост, сърцето ви се разширява, умът ви се пробужда и лесно решавате въпросите си.
18.10.1931г.
394. Отношение на два закона,  НБ , София
Както и да обръщат въпросите, всички мислят само по един начин.
21.10.1931г.
395. Разбраната скръб, ООК , София
Днес всички хора търсят някакво разрешение на живота, искат по магически начин да разрешат въпросите. Докато живеят само за себе си, никакво човешко разрешение на въпросите не може да им помогне.
28.10.1931г.
396. Предназначението на носа, ООК , София
Ритането е неразумен процес, който не разрешава въпросите. – Защо риташ? Ако те е впрегнал по-умен човек от тебе, ще се подчиниш; ако те е впрегнал по-глупав от тебе, имаш право да риташ, докато скъсаш юздата и се освободиш.
1.11.1931г.
397. Изново,  НБ , София
Въпросите не се разрешават с тези методи.
11.11.1931г.
398. Двоен дял, ООК , София
Страхът не разрешава въпросите.
25.11.1931г.
399. Разтоварване на съзнанието, ООК , София
Професорът казва, че ученикът не е отговорил на въпросите, както трябва.
9.12.1931г.
400. Непреодолимо желание, ООК , София
Днес повечето хора разрешават въпросите си по особен начин.
Как ще разрешите въпросите по закона на това дърво? Когато между двама души има отношение, единият трябва да дава с ума си, а другият - със сърцето си. Ако и двамата дават или с ума си, или със сърцето си, въпросите не могат да се разрешат.
Има въпроси, които първоначално лесно се разрешават, даже и от деца, но колкото повече се навлиза в системата, толкова и разрешаването на въпросите става по-трудно.
Сега вие разглеждате въпросите механично, искате целия свят да ви обърне внимание.
Любовта решава въпросите разумно.
400.2 Непреодолимо желание ( втори вариант )
Вие сега разрешавате въпросите по съвсем друг начин.
Вие сега седите и разглеждате въпросите от механическо гледище.
Разумно трябва да разрешаваме въпросите.
13.12.1931г.
401. Пред всичкия народ,  НБ , София
Не се разрешават въпросите нито по единия начин, нито по другия.
18.12.1931г.
402. Стимул и любов,  МОК , София
Човек може да мисли, че светът е създаден за него – никой не му забранява да мисли това, но така ли е, в действителност? Че мишките се настанили в хамбара, това не разрешава въпросите. Че господарят пренася житото от един хамбар в друг, и това не разрешава въпросите.
Така не се разрешават въпросите.
27.12.1931г.
403. Думата му държа,  НБ , София
Човек трябва да разглежда въпросите от гледна точка на реалността в света.
30.12.1931г.
404. Истинско познаване, ООК , София
Този е начинът за разрешаване на въпросите.
3.1.1932г.
405. От смърт в живот,  НБ , София
Тъй както те вървят, те ще си заминат, и разрешават въпросите на краткосрочния живот.
13.1.1932г.
406. Законът и Любовта, ООК , София
Веднъж страданията осмислени, въпросите на живота лесно се разрешават.
406.2 Противоположности на живота ( втори вариант )
Ако по този път вървите, лесно може въпросите да се разгадаят, да се разрешат.
20.1.1932г.
407. Раждане и растене, ООК , София
Така не се разрешават въпросите.
Те не разрешават въпросите на целокупния живот.
22.1.1932г.
408. Сенки на Битието,  МОК , София
Ако мислиш по нов начин, ти си славей, който пее всяка сутрин. – Защо пее славеят? Той казва: Пея, защото разреших въпросите на магарето. – Защо пее магарето? – На тоя въпрос вие сами ще си отговорите.
Желая на всички да разрешите въпросите си, като славея.
408.2 Сянка на нещата ( втори вариант )
А защо реве магарето? Сега аз оставям на вас вие да разрешите въпроса, вие да мислите защо реве магарето? Аз ви давам същинското разрешение на въпроса и бих желал и вие всички да разрешите въпросите както славея.
24.1.1932г.
409. Доведете ми го,  НБ , София
В тази, великата Книга на Живота ние ще намерим разрешението на въпросите, които ни вълнуват.
27.1.1932г.
410. Двете отверстия, ООК , София
С незнание въпросите не се разрешават.
Никога пълната чаша или оканица с вино не може да разреши въпросите на живота.
Ако умреш и можеш да разрешиш въпросите, смъртта има смисъл. Само така ще придобиеш оная любов, която разрешава въпросите.
410.2 Двете отверстия ( втори вариант )
Как разрешаваме въпросите? Тъй както сегашните хора.
7.2.1932г.
411. Тези малките,  НБ , София
Този път, по който сега искаме да разрешим въпросите, то е губене на време.
Тия войни, тия спорове, те са начини за уреждане на въпросите според сегашното разбиране.
14.2.1932г.
412. Да известят на учениците Му,  НБ , София
Ако не можете да поставите такава връзка - на сиромашията с корените, на богатството с клоните, не разбирате правилно въпросите.
Като замине това същество, пак разрешава въпросите си добре.
24.2.1932г.
413. Трите начала, ООК , София
Какво ще отговорите на въпросите: Може ли бедността да се яви преди богатството? Може ли човек да бъде беден, ако никога не бил богат? Може ли да бъде богат, ако никога не е бил беден? Когато човек дойде до едно място, започва да мисли, че знае много.
Дългите молитви не разрешават въпросите.
26.2.1932г.
414. Човешкото лице,  МОК , София
Соломон е преплел триъгълниците, за да покаже, че въпросите могат да се решават и чрез противоречия.
414.2 Човешкото лице ( втори вариант )
Като ядеш, като говориш, ти ще решиш въпросите. Ако ядеш добре и ако говориш разумно, ти ще разрешиш добре въпросите.
28.2.1932г.
415. След това,  НБ , София
Въпросите: дали има вода или не, и дали има Бог или не, са различни; съвсем друг е смисълът на тези понятия.
2.3.1932г.
416. Физическият и Божествения живот, ООК , София
416.2 Физическият и божественият живот ( втори вариант )
Това са вметнати положения, които имат значение само за изяснение на въпросите.
9.3.1932г.
417. Ми бемол и фа диез, ООК , София
Щом не може да реши въпросите с главата си, щом нивата ражда малко, той става пехливанин.
13.3.1932г.
418. Приложете добродетел,  НБ , София
С това не се разрешават въпросите.
Не са само българите, които разрешават въпросите. Има англичани, французи, американци, руси, италианци, сърби, японци, китайци, това са повече от два милиарда хора, които разрешават въпросите в света. Окултистите казват, че има още 58 милиарда други човешки души които разрешават въпросите.
30.3.1932г.
419. Възпитание на волята, ООК , София
Как да се справим с мъчнотиите си? Незнанието не разрешава въпросите на сегашния ви живот.
Докато разглеждаш въпросите по механичен начин, ти всякога ще се натъкваш на противоречия.
3.4.1932г.
420. Наклали огън,  НБ , София
Сърцето е дошло по-напред, като условие за проявяване на мозъка, за разрешение на въпросите.
8.5.1932г.
421. Обич и знание,  УС , София
Като обичаш, ти лесно ще разрешиш въпросите.
11.5.1932г.
422. Слаби и силни положения, ООК , София
Някой не може да разрешава философски въпросите на живота. - Защо? - Той свива средният си пръст - Сатурновият.
422.2 Слаби и силни положения ( втори вариант )
Щом човек мисли хубаво, когато разрешава въпросите, той се храни с ума си.
13.5.1932г.
423. Разумност в природата,  МОК , София
При дробта 1/10 мисълта разрешава въпросите; при
2/10 чувствата разрешават въпросите.
423.2 Разумност в природата ( втори вариант )
Той трябва да ги озадачи, той трябва да покаже, че разбира много добре въпросите, отколкото господарите му.
19.5.1932г.
424. Носители на Новото, ИБ , БС , София
И затова Писанието казва: „Всички онези, които изтърпят това, което им се случи, онези, които правилно разрешат въпросите, ще имат вътрешно спокойствие и вътрешна сила.” Всеки един от вас може да бъде изведен от равновесие.
Ние искаме да разрешим въпросите както този турчин – той мислеше, че като тури осем кила костилки в себе си, ще разреши всички въпроси, но трябваше да му се направи операция и да се извадят костилките.
29.5.1932г.
425. Постоянна благодарност,  УС , София
Човек ще мисли още хиляди години, докато си отговори на въпросите, които го интересуват.
1.6.1932г.
426. Любов, обич и почит, ООК , София
Това не разрешава въпросите на живота.
Мога да им се наложа. но това е насилие, а насилието не разрешава въпросите, За да приеме Словото, човек трябва коренно да се измени. - Защо Бог допусна греха? - За да прекара човека през страдания, да отнеме каменното му сърце и да го замести с ново.
19.6.1932г.
427. Малкото добро и малкото зло,  УС , София
Когато има много хляб, въпросите лесно се разрешават.
24.6.1932г.
428. Разумен център,  МОК , София
Временното уреждане не разрешава въпросите.
Богатият и бедният разрешават въпросите на живота, но всеки от свое лично гледище. Те не разглеждат въпросите от гледището на ближния.
428.2 Разумен център ( втори вариант )
Но временното уреждане не разрешава въпросите.
Богатите и сиромасите разрешават въпросите от лично гледище.
26.6.1932г.
429. Малцина избрани,  НБ , София
На въпросите, които задава професорът, дали си ги учил или не, ти трябва да отговаряш.
1.7.1932г.
430. Даване и вземане,  МОК , София
Щом има много братства, въпросите винаги остават неразрешени. Щом има много истини в света, въпросите остават неразрешени.
Ако и сегашните богаташи не разрешат правилно въпросите, един ден ще станат бедни.
Всеки решава въпросите си по свой начин.
3.7.1932г.
431. Творители на словото,  НБ , София
От хиляди години, от самото начало до сега хората все бързат да разрешават по един много лесен път въпросите си, но се случва точно обратното.
Те не искат да разрешат въпросите в света тъй както трябва.
Богатите трябва да излязат от къщите, сиромасите също, да си подадат ръка и да кажат: съществува в света братство! Щом съществува братство, тогава ще дойде равенство и при това положение въпросите много лесно се разрешават.
8.7.1932г.
432. Разумният свят,  МОК , София
432.2 Разумният свят ( втори вариант )
Вие сте вече в областта на света, дето има разрешение на въпросите.
6.8.1932г.
433. Ще и не ще, СБРБ , 7-те езера
Спокойствието разрешава ли въпросите в живота? Не ги разрешава.
11.8.1932г.
434. Общото благо, СБРБ , 7-те езера
Понякога в страха умът на човека работи толкова бързо, че той моментално разрешава въпросите.
21.8.1932г.
435. На живите, СБРБ , 7-те езера
Значи има един разумен начин за разрешаване на въпросите.
24.8.1932г.
436. Иде час, СБРБ , 7-те езера
Значи идеалният човек така разрешава въпросите за себе си, че за благата, които животът дава, той се явява последен кандидат.
28.8.1932г.
437. Видяхме славата, СБ , София
437.2 Видяхме славата ( втори вариант )
Нито философът разрешава въпроса, нито на средна възраст, нито малкото дете ще разреши въпросите на живота, нито младият, нито детето.
7.9.1932г.
438. Изключителни условия, ООК , София
Някой си почесва главата отпред, отзад, отгоре, но с почесване въпросите не се разрешават.
Христос мислеше право и затова разреши въпросите чрез възкресението. Мислите ли, че оня, който проповядва, е разрешил въпросите? Ако разрешиш правилно въпроса за любовта, ти ще имаш живот; иначе, ще умреш.
Той иска да ти каже: Ако ти не разрешиш правилно въпросите, ще станеш като мене, но ако ги разрешиш правилно, ти ще се повдигнеш.
Така, както хората сега разрешават въпросите си, те ще останат неразрешени. – Защо? – Старите дрехи не разрешават въпросите. Мухлясалото жито не разрешава въпросите. Консервите не разрешават въпросите. Старите идеи не разрешават въпросите. Новото разрешава въпросите.
9.9.1932г.
439. Божествени и човешки процеси,  МОК , София
439.2 Човешки и Божествен процес ( втори вариант )
Гледището и на обществото, и на един народ, онова гледище, гдето въпросите се разрешават добре за всички, то е право.
14.9.1932г.
440. Любов към Бога, ООК , София
Казвате: Какво трябва да правим тогава? — Намерете правилен начин за разрешаване на въпросите в живота. Има един начин, който разрешава една трета от въпросите. Има един начин, който разрешава две трети от въпросите. Има един начин, който разрешава три трети от въпросите, т. е. всички въпроси.
Това е една трета разрешаване на въпросите.
При разрешаване на въпросите, мнозина излизат от своите желания и се стремят да ги реализират.
440.2 Обичай Бога ( втори вариант )
Сега хората за две хиляди години насам употребяват не любовта към Бога, а любовта към себе си, но въпросите не се разрешават.
18.9.1932г.
441. Истинната лоза,  НБ , София
Аз не намирам тия неща за лоши, но казвам, по този начин въпросите на живота не се разрешават.
21.9.1932г.
442. Новата мисъл, ООК , София
Ще се карат ли тогава? Така, както днес разсъждавате, нито ще бъдете щастливи, нито ще разрешите въпросите.
Те се обичали и ви създали. – Тях кой ги създаде? – Така не се решават въпросите.
442.2 Обикновени и необикновени прояви на природата ( втори вариант )
Вие ще кажете: „Баща ми и майка ми.“ Баща ти и майка ти, кой ги изпрати? „Те се обичали.“ Кой ги застави да се обичат? Така ние не можем да разрешим въпросите.
23.9.1932г.
443. Великата разумност,  МОК , София
Политиците забавляват себе си и народа, но това не разрешава въпросите.
443.2 Разумност ( втори вариант )
Ще изгрее слънцето.“ Като изгрее слънцето, то разрешава въпросите.
25.9.1932г.
444. Ново разбиране,  УС , София
Научи се да предвиждаш, какво ще ти се случи. – Аз всякога мисля. – Мислиш, но не разрешаваш въпросите.
30.9.1932г.
445. Изворите на живота,  МОК , София
Френологът спира вниманието си върху изпъкналите места на черепа, но само те не разрешават въпросите.
7.10.1932г.
446. Съзнание и свръхсъзнание,  МОК , София
С мушкане въпросите не се разрешават.
12.10.1932г.
447. Малката истина, ООК , София
Това е човешко разрешаване на въпросите.
Какво разбиране е това, с което не можеш да разрешиш въпросите, които те смущават? Не е нужно да разрешиш социалните въпроси.
Някога разрешаваш въпросите с мир, а някога, като Александър Велики, разрязваш Гордиевия възел с нож.
447.2 Малката истина ( втори вариант )
Понякой път разрешавате въпросите с мир, а някой път, като Александър Велики, разрязвате Гордевия възел с нож.
19.10.1932г.
448. Правилно отношение, ООК , София
В миналото хората са разрешавали въпросите по един начин; сега ги разрешават по друг начин. Те се раждат и умират, борят се, но въпросите и до днес не са разрешени.
448.2 Правилно отношение ( втори вариант )
Със сегашното знание не се завземайте да разрешавате въпросите, които не могат да се разрешат.
23.10.1932г.
449. Като дете,  НБ , София
Оставям въпросите, които не са разрешени, настрана, не ги разрешавам.
449.2 Като дете ( втори вариант )
Остави настрана въпросите, които не можеш да разрешиш.
28.10.1932г.
450. Постигнати резултати,  МОК , София
Това са обяснения, които още не разрешават въпросите.
13.11.1932г.
451. Младост и старост,  УС , София
Мнозина мислят, че са разрешили въпросите на живота. – Разрешили са ги като ореха. Той мисли, че е разрешил въпросите си по-добре от катеричката.
Те предават на въпросите личен характер, но личното нищо не разрешава.
Не е един начинът за разрешаване въпросите на младия и стария.
18.11.1932г.
452. Живот и благо,  МОК , София
Днес светските хора искат да разрешат въпросите на живота, да внесат нов ред и порядък.
452.2 Живот и благо ( втори вариант )
Светът иска да разреши въпросите на живота, да внесе ред и порядък.
Ние разрешаваме въпросите и не знаем, че това ще дойде и до нас, когато правим на някого нещо.
23.11.1932г.
453. Три типа хора, ООК , София
Сега ще отнесем въпросите към себе си.
Боят не разрешава въпросите.
27.11.1932г.
454. Имаше някой человек,  НБ , София
Има наистина едно разрешение на въпросите в живота, но то не е това, което проявяват днес.
454.2 Имаше някой человек ( втори вариант )
Има, наистина, едно разрешение на въпросите в живота, но то не е това, което хората мислят днес.
30.11.1932г.
455. Новата канализация, ООК , София
Каквито обяснения и да ви се дадат, въпросите ще останат пак неясни.
9.12.1932г.
456. Музикален път,  МОК , София
Секундата не разрешава въпросите.
Един тон не разрешава въпросите – седем тона имаш на разположение.
Значи, съществуват три начина за решаване на въпросите.
11.12.1932г.
457. Забраненият плод,  УС , София
Религиозният живот е само условие, но той не разрешава въпросите.
14.12.1932г.
458. Една похвала, ООК , София
Обикновеният живот, обаче, не разрешава въпросите на духовния живот.
16.12.1932г.
459. Терцата в живота,  МОК , София
При „фа“въпросите имат две разрешения: вътрешно и външно.
18.12.1932г.
460. Сеятелят,  УС , София
Днес му услужват, утре му услужват, докато един ден замине за онзи свят, там да разреши въпросите си.
21.12.1932г.
461. Внушение и вдъхновение, ООК , София
Допущам да са мислили, но че са си дали отговор на въпросите.
23.12.1932г.
462. Положителното и отрицателното,  МОК , София
462.2 Положителното и отрицателното ( втори вариант )
Как да ги нарека - при които въпросите не се разрешават.
25.12.1932г.
463. Ще влезе Духът,  НБ , София
Ще мислиш върху един предмет, ще го разделиш на 3–4 части, че ще разглеждаш въпросите и ще стигнеш до най-високата точка, ще слезеш долу и най-после ще дадеш заключение.
463.2 Ще влезе Духът ( втори вариант )
Ще мислиш върху един предмет, ще го разделиш на три-четири части, ще разглеждаш въпросите от всяка страна - от най-високата точка, ще слезеш долу и най-после ще направиш заключение.
1.1.1933г.
464. На двама господари,  НБ , София
И ако тази тояга на всяко място се счупва и скъсява, питам, каква е тази тояга, която не може да разреши въпросите?
464.2 На двама господари ( втори вариант )
И ако тази тояга на всяко място се счупва и скъсява, питам, каква е тази тояга, която не може да разреши въпросите?
4.1.1933г.
465. Работа на природата, ООК , София
Някой казва, че само една мисъл го занимава, не му трябват повече. – Можеш ли да минеш с едно ядене цял живот? На същото основание, само една мисъл не решава въпросите на живота.
Някои казват, че молитвата не решава въпросите. – Кой ги решава? – Работата. – Молитвата не изключва работата.
Можеш ли да бъдеш толкова силен, че никой да не те победи? Силният не разрешава всякога въпросите правилно.
Радвайте се на богатите хора, за да им помагате. – „Защо да се радваме на всичко?“ – За да решите правилно въпросите на живота.
6.1.1933г.
466. Економия на енергиите,  МОК , София
Това, че един кон е товарен, или ненатоварен, не разрешава въпросите.
8.1.1933г.
467. Външна и вътрешна вяра,  УС , София
Те са разрешили въпросите си.
11.1.1933г.
468. Две правила, ООК , София
Това са временни състояния, които не разрешават въпросите.
Преди да очаква печалба, той трябва да знае, че лотарията не разрешава въпросите в живота. Казваш: „Като умра, ще се изменя“. – Смъртта не разрешава въпросите.
13.1.1933г.
469. Отношение между мисли и чувства,  МОК , София
469.2 Отношение на мислите и чувствата ( втори вариант )
Друг седне - философства върху въпросите.
5.2.1933г.
470. Божествен импулс,  УС , София
Докато живее в личността, той всякога ще разрешава въпросите си лично.
19.2.1933г.
471. А друго падна на добрата земя,  НБ , София
И по този начин те не могат да разрешат въпросите си.
471.2 А другото падна ( втори вариант )
В християнския свят стават такива работи нежелателни и това пречи на хората да разрешат правилно въпросите си.
24.2.1933г.
472. Пътя на енергията,  МОК , София
Човешката логика не разрешава въпросите. – Защо ? – Тя е в застой.
5.3.1933г.
473. Истина и добро,  УС , София
Ако пееш само, без да разрешаваш въпросите си, ти не си щастлив.
С други думи казано: Ние не се нуждаем от такова социално учение, което разрешава само въпросите на земята. Може да си и морален, но ти си разрешил само две трети от въпросите на живота. Друг е въпросът, ако едновременно разрешиш въпросите от социално, морално и обществено гледище. Ти си разрешил трите трети от въпросите на живота.
8.3.1933г.
474. Принципи, закони, сили и форми, ООК , София
Само така въпросите ще се разрешат правилно. Където участва интуицията, там въпросите се решават лесно. Само с мисъл не се решават въпросите. Ето защо, интуицията разрешава лесно въпросите, понеже при нея взимат участие и мисълта, и чувството.
474.2 Принципи, закони, сили и форми ( втори вариант )
Та, когато казваме, че с трите души ще разрешат въпросите, това показва, че ние сме в разумния свят.
10.3.1933г.
475. Затвор и освобождаване, МОК , София
Само Истината разрешава въпросите.
Умният не решава въпросите си по един и същ начин, нито по една и съща форма.
475.2 Затвор и освобождаване ( втори вариант )
Умният човек по един и същ начин, по една и съща форма никога не разрешава въпросите.
12.3.1933г.
476. Начало и край,  УС , София
Следователно без Божественото начало, без Бога в себе си, без връзка с Него не можеш да постигнеш никакво разрешение на въпросите в живота си.
19.3.1933г.
477. Верен в малкото,  НБ , София
477.2 Верният в малкото ( втори вариант )
Ако в този живот не разрешиш въпросите, ако във втори не, то в третия доброто разрешение ще е налице.
19.3.1933г.
478. Прав и крив път,  УС , София
Казвам: Личното щастие не разрешава въпросите. Ще кажете, че не сте виновни за вашите сухи мисли и чувства. – Не сте виновни! – Вината е и у вас, както и в онези преди вас, които също не разрешиха въпросите си.
22.3.1933г.
479. Развити и недоразвити, ООК , София
Сега аз разглеждам въпросите от човешка страна.
479.2 Развити и недоразвити ( втори вариант )
Вие можете да мислите, както искате, но туй, което опитате, както се разрешават въпросите, това е право.
24.3.1933г.
480. Постоянни и променливи сили,  МОК , София
Защо се смущавате ? – Защото не можете да си дадете един определен отговор на въпросите, които ви интересуват.
5.5.1933г.
481. Стотният път,  МОК , София
Например, въпросите за правата линия, за квадрата, за кръга още не са разрешени.
14.5.1933г.
482. Добродетелната жена,  НБ , София
Не мислете, че вие сте разрешили въпросите, че сте дошли до едно разрешение.
482.2 Добродетелната жена ( втори вариант )
Не мислеше, че вие сте разрешили въпросите, че сте дошли до едно правилно разбиране.
17.5.1933г.
483. Въжделения на душата, ООК , София
Мислете върху въпросите: защо човек яде, защо се облича, защо диша, защо пие вода. Като яде, като диша, като мисли и чувства, човек разрешава по-лесно въпросите на живота, отколкото без храна, без дишане, без мисъл и чувстване.
483.2 Въжделенията на човешката душа ( втори вариант )
Защо трябва да ядем? Защо трябва да дишаме? Защо трябва да мислим? – За да разрешаваме въпросите на живота по-лесно.
21.5.1933г.
484. Вяра, надежда и Любов,  УС , София
Всеки мисли, че като се нахрани, ще разреши въпросите на живота. Нахрани се, но въпросите пак остават неразрешени. – Защо? – Защото при храненето трябва да се спазват известни условия.
28.5.1933г.
485. Не се мълви,  НБ , София
Ние разрешаваме въпросите, но не ги разглеждаме обективно, както трябва.
485.2 Не се мълви ( втори вариант )
Ние разрешаваме въпросите, но не ги разглеждаме обективно, както трябва.
7.6.1933г.
486. Законът на ограничението и законът на свободата, ООК , София
Досега никой не е отговорил на въпросите: Защо хората се раждат и умират, защо вярват и не вярват, защо ядат; защо се радват и скърбят.
Друг мисли, че с насилие се разрешават въпросите.
Ако със старите си възгледи може да разрешавате въпросите на живота, дръжте се за тях.
9.6.1933г.
487. Трите посоки,  МОК , София
487.2 Трите посоки ( втори вариант )
И тъй, ако разглеждате въпросите механически, ще имате един резултат, ако ги разглеждате органически, ще имате друг резултат. Докато разрешаваш въпросите индивидуално, от свое лично гледище, нищо не можеш да постигнеш.
11.6.1933г.
488. Надеждата ти,  НБ , София
Така въпросите не се разрешават.
488.2 Надеждата ти ( втори вариант )
Но така въпросите не се разрешават.
23.6.1933г.
489. Три вида процеси,  МОК , София
Песимизмът не разрешава въпросите.
489.2 Три вида процеси ( втори вариант )
Песимизмът не разрешава въпросите.
25.6.1933г.
490. Добрите дарби,  НБ , София
Седим и разрешаваме въпросите както този дядо.
490.2 Добрите дарби ( втори вариант )
Седим и разрешаваме въпросите както този дядо.
25.6.1933г.
491. Правила за приложение,  УС , София
Да се сравняваш с хората, това не е разрешение на въпросите.
16.7.1933г.
492. Елате да обядваме,  НБ , София
Ние разрешаваме въпросите като Шишко. Ние разрешаваме въпросите като този студент.
492.2 Елате да обядваме ( втори вариант )
Има една страна в живота, която не дава никакво разрешение на въпросите, въпреки, че е реалност.
Ние разрешаваме въпросите като Шишко. Ние разрешаваме въпросите по всички начини, по които не трябва да се разрешават.
19.7.1933г.
493. Отношение между нещата, ООК , София
Но опашката не разрешава въпросите. Какво ще ви кажат те? Те казват: Като направите това, което ние сме създали, тогава ще ви отговорим на въпросите.
28.7.1933г.
494. Обикновена и необикновена мисъл,  МОК , София
Една мисъл и един удар не разрешават въпросите.
494.2 Обикновена и необикновена мисъл ( втори вариант )
Една мисъл и един удар не разрешават въпросите.
30.7.1933г.
495. Вътрешно послушание,  УС , София
Мнозина решават въпросите на двамата братя.
Сегашните хора разрешават въпросите външно.
9.8.1933г.
496. Работа и почивка, ООК , София
Двама светии спорели по този въпрос, т. е. може ли само с вяра да се разрешават въпросите.
1.10.1933г.
497. Двата процеса в живота – двата гласа,  УС , София
Та, ако вие оставяте вашата работа да я вършат или вашите деца, или вашият слуга, от умните хора ли сте тогава? От кои сте вие? Синовете и дъщерите, като дойдат, ще разрешат по своему въпросите.
29.10.1933г.
498. За да благовествувам,  НБ , София
С хиляди години можеш да бъдеш недоволен, но недоволството не разрешава въпросите на живота. Можеш да бъдеш недоволен, но недоволството е един подтик, който не разрешава въпросите. Да бъдеш доволен – и доволството не разрешава въпросите.
5.11.1933г.
499. Там ще бъде и слугата Ми,  НБ , София
Та, и вие понякога разглеждате въпросите както кръчмарят ги разглежда. Някога разглеждате въпросите както майката ги разглежда.
12.11.1933г.
500. Работа и почивка. Любов и Мъдрост,  НБ , София
Религията, в нейната чиста форма, представя едно разрешение на въпросите в живота. Нека дойдат тия религиозни хора да разрешат правилно въпросите, да може за в бъдеще да се води един добър, разумен живот.
29.11.1933г.
501. Придобивките на деня, ООК , София
Трябва да разрешавате въпросите правилно.
3.12.1933г.
502. Молитвата,  УС , София
Мислете върху въпросите, които ви задавам.
6.12.1933г.
503. Единният живот. Обичай общия живот!, ООК , София
Не си играйте с големите наклони, с които никой не е разрешил въпросите. И вие сега мислите, че може да разрешите въпросите.
10.12.1933г.
504. Земята на живите,  НБ , София
Но понеже вие сте здрави, другояче развивам въпросите.
13.12.1933г.
505. Пътят към свободата, ООК , София
В сегашната математика се разглеждат въпросите на силите, които действуват чрез точките, линиите, плоскостите и равнините.
17.12.1933г.
506. Освободеният роб,  НБ , София
Ако [въпросите] ги разглеждаш със сърцето си, ти ще загазиш; ако ги разглеждаш с ума си конкретно, обективно, ще ги разрешиш и ще излезеш на добър път.
31.12.1933г.
507. Да живее душата ми!,  НБ , София
Но то не разрешава въпросите.
Тепърва има да се разрешават въпросите в този свят.
14.1.1934г.
508. Слушай, сине Мой!,  НБ , София
Сега не е въпрос ние да засягаме въпросите от едно гледище.
24.1.1934г.
509. Най-малкият опит, ООК , София
Като дойде Божественото, то ще разреши въпросите и постепенно с време ще се покаже, че това, което поддържате е верно.
31.1.1934г.
510. Съществените правила, ООК , София
Когато се молиш и ти се отговори, добре, но когато се молиш и не ти се отговаря, тогава? Докато човек е здрав, лесно се разрешават въпросите, но като заболееш и се молиш и не знаеш, дали ще оздравееш.
4.2.1934г.
511. Разумните ще разберат,  НБ , София
Тези неща временно обясняват въпросите.
После, не мислете, че в една беседа, държана от когото и да е, този говорител може да разреши въпросите, да ви покаже един път.
7.2.1934г.
512. Дружене, слушане и следване, ООК , София
Вас ви занимава само обикновения живот, речено-казано, въпросите за ядене, за пиене, за къщи, за прозорци, кой е дошъл министър в България, после че студ има, че замръзнали няколко души някъде.
25.2.1934г.
513. Ако имате Любов,  НБ , София
Сега, онези от вас, на които съзнанието е развито, така трябва да гледате на въпросите.
14.3.1934г.
514. Развитие на заложбите, ООК , София
Когато въпросите се отнасят до вашия личен живот или до Божественото, нещата трябва да бъдат прави или трябва да бъдат разумни.
18.3.1934г.
515. Стана здрав,  НБ , София
И стомахът, и главата никога не може да разрешат въпросите, които белите дробове разрешават.
11.4.1934г.
516. Идването на Господа, ООК , София
Щом въпросите остават неразбрани, това са човешки въпроси.
27.4.1934г.
517. Проводници на Божественото, МОК , София
Сега това са въпросите, които вие ежедневно разрешавате.
29.4.1934г.
518. Разпаленият въглен,  НБ , София
После, като дойдем до науката, срещаме учени, които се занимават с въпроси, които ни най-малко не разрешават въпросите на живота.
Сега аз не разисквам, за да обясня въпросите, понеже тези въпроси вие сами трябва да ги разрешите.
6.5.1934г.
519. Господарят и на двете, УС , София
По същия начин ние някой път не разрешаваме въпросите тъй, както трябва.
6.5.1934г.
520. Да имат живот,  НБ , София
Онова, което е важно в дадения случай, в новите ваши вярвания може да разрешите въпросите.
13.5.1934г.
521. Носителят на Неговото Слово, УС , София
По този начин, както сега се разглеждат въпросите, човек никога не може да ги разреши.
13.5.1934г.
522. Числото 153,  НБ , София
Когато разрешаваме въпросите, не трябва да бъдем крайни.
20.5.1934г.
523. Да се не смущава сърцето ви!,  НБ , София
Всеки човек, който иска обяснение на въпроси от мене, той сам не разбира въпросите.
6.6.1934г.
524. Неразрешените задачи, ООК , София
Само Бог е, Който разрешава въпросите.
И понеже въпросите не са разрешение, аз ще ви посвиря малко. Понеже въпросите не могат да се разрешат, ще пеем.
17.6.1934г.
525. Което става, УС , София
Всеки един от вас се намира по някой път в такова безизходно положение, че не знае въпросите, които го вълнуват, как ще се разрешат.
20.6.1934г.
526. Правият път, ООК , София
Всеки един човек, за да стане учен, за да придобие знание, трябва да мине през областта на страха и да дойде до областта на Любовта, която разрешава постепенно въпросите.
13.7.1934г.
527. Стремеж и постъпка, МОК , София
Когато природата влиза да живее в нас, тя винаги разрешава въпросите по начина, по който ние живеем. Тя всякога урежда въпросите, както ние живеем.
20.7.1934г.
528. Отношение на вътрешните състояния и външните условия, МОК , София
Ако някой път вие не може да разберете въпросите, не може да ги разберете по единствената причина, че сте богат отвътре, а сиромах отвън.
29.7.1934г.
529. Вътрешният човек,  НБ , София
Казвам: По някой път въпросите се разглеждат и външно, и вътрешно и оттам произтичат противоречията.
5.9.1934г.
530. Изпит на ученика, ООК , София
С намазване хляба не се разрешават въпросите ни най-малко.
23.9.1934г.
531. Призоваха Исуса,  НБ , Русе
Обаче, има една философия, която разрешава въпросите в света.
В продължение на десет или 12 години едно житно зърно може да се размножи толкова много, че да бъде в състояние да изхрани целия свят и да разреши въпросите на света.
23.9.1934г.
532. Учение и работа,  УС , Русе
Искаш ли да разрешиш въпросите си правилно, внеси Любовта в душата си.
14.10.1934г.
533. Каин и Авел,  УС , София
Ще дойде ден, когато хората ще разберат, че въпросите не се решават с убийство и насилие. Като ги оставя свободно да се проявяват, хората ще дойдат до високо съзнание, да решават въпросите си правилно.
14.10.1934г.
534. Колко са прекрасни нозете,  НБ , София
Така разглеждам аз въпросите.
Но ние няма какво да разрешаваме въпросите на света.
4.11.1934г.
535. Всичко е възможно,  НБ , София
Франция се изолира, Англия се изолира, Германия се изолира, Русия се изолира – всеки разглежда въпросите от свое гледище, от свое икономическо гледище.
7.11.1934г.
536. Самоотричане, ООК , София
За да разрешавате въпросите, вие трябва да разбирате отношението на Великото в света, на Великото, Безграничното, Безначалното отношение между Великото голямо и Великото малко.
9.11.1934г.
537. Живият квадрат на човешките отношения,  МОК , София
В света само Любовта разрешава въпросите, а не омразата.
11.11.1934г.
538. В царството на Христа и Бога,  НБ , София
Питам: Необходими ли са на човека три очи? Засега човек има само две очи, но какво са разрешили те? Ако кажете, че двама души могат да разрешат въпросите помежду си, защо тогава нашите две очи не могат да разрешат въпросите? Ние имаме две уши, два крака, но защо нашите две уши или нашите два крака не са могли до сега да разрешат въпросите? Не че нищо не са разрешили. Имаме и една уста, но какво е разрешила тя? Ето, и с устата въпросите пак остават неразрешени.
Има едно правилно разрешение на въпросите, което всички трябва да помните.
2.12.1934г.
539. Доброто име,  УС , София
539.2 Доброто име ( втори вариант )
Ленивият се спъва, а трудолюбивият минава и разрешава разумно въпросите.
9.12.1934г.
540. Абсолютната и Относителната реалност,  УС , София
Относителната реалност не разрешава въпросите.
Когато сте смутени и разочаровани, не търсете разрешение на въпросите между хората.
2.1.1935г.
541. Проводници (Където и да отидем), ООК , София
Много мъчно се разрешават въпросите с тях, а пък с кривите линии е по-лесно.
11.1.1935г.
542. Естествени положения,  МОК , София
Сега въпросите са останали неразрешени. На матура ще ги турят и трябва да повторят въпросите.
13.1.1935г.
543. Причинният свят,  УС , София
Това е стереотипна фраза, която не разрешава въпросите на живота.
Обаче и като работи, и като яде много, и като мисли много, човек пак няма да разреши въпросите.
Добри неща са тия, но те не разрешават въпросите.
17.2.1935г.
544. Бъдете прочее разумни!,  НБ , София
Смъртта не разрешава въпросите.
Затова ще оставите въпросите за сегашния порядък.
17.2.1935г.
545. Път към Любовта,  УС , София
И тъй правилното разрешаване на въпросите се заключава в разбиране на закона на страданието.
545.2 Страданието – път към Любовта ( втори вариант )
Та в края на краищата има едно разрешение на въпросите.
20.2.1935г.
546. Изпитите на ученика, ООК , София
Всички въобще мислим, че сме на правата страна, а пък в края на краищата идваме до едно място, където въпросите остават неразрешени.
24.2.1935г.
547. Съучастници в благата,  УС , София
Да се раждаш от умиление за живота и да умираш от отегчаване от живота, това не е никакво разрешаване на въпросите.
Това е физическо разбиране на живота, а то не разрешава въпросите.
Питам: Как ще разрешите въпросите си? Ще кажете, че ако на земята не можете да разрешите всички въпроси, ще ги разрешите на небето, като отидете при Христос.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.