Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


18.7.1900г.
1. Седем разговора с Духа Господен - Разговор пети - Въздигане Душа и Дух, ИБ ,
И затова Господ казва, че които се сподобят с бъдещия век и с живота на Възкресението от мъртвите, не ще се женят, нито за мъж ще отиват, но ще бъдат равно-ангели.
20.1.1911г.
2. Канарата и дървото, ИБ , В.Търново
Възкресението – това е отварянето на духовните очи.
23.8.1911г.
3. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Шестия — за възкресението на човешката душа.
Един ден ще Го видите; Той ще ви се открие така, както се е открил на своите ученици след възкресението Си.
Седмата стъпка, това е вече възкресението.
22.3.1914г.
4. Беседа за празника на пролетта, ИБ , София
Най-важният фактор за една душа е възкресението. Така е и с възкресението.
23.8.1914г.
5. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
А пък, за да може да се разбере истината, човек трябва да е събуден и които се събудят, за тях е възкресението.
Тогава всякой евреин трябва да има по един елин, за да може да участва във възкресението на света.
24.9.1914г.
6. Мир вам!, НБ , София
Сега ще кажете: „Каква връзка има това с Христовото възкресение?“ Съвременният християнин разисква въпроса за възкресението и казва: „Когато отида на Небето, тогава ще се науча на всичко“.
Възкресението е един процес, който Духът Божи извършва в нашия живот, един велик процес, чрез който Бог възстановява тази първоначална хармония.
4.10.1914г.
7. Необходимостта да познаваме Бога, НБ , София
И затова апостол Павел казва: „Ако се уподобим в страданието с Него, ще се уподобим и във възкресението“; понеже Бог по същия начин, както възкръси Христа, ще възкреси и нас, като живеем за Него.
25.10.1914г.
8. Условията на вечния живот, НБ , София
Тогава възкресението ще бъде дело осъществимо и възможно.
21.11.1914г.
9. В начало бе, НБ , София
Това е Възкресението. Възкресението е един акт, при който тръгваме да видим нещата на тяхното място, тръгваме да се върнем при Словото, при Бога.
23.1.1915г.
10. Но Син Человечески, кога дойде, дали ще намери вяра на земята, ИБ , Бургас
Ще докарат те пречистването и възкресението.
3.2.1915г.
11. Христос ще дойде и ще се прояви, ИБ , Бургас
Така бе с Христос - трябваше да остави тялото Си, за да се извърши работата по възкресението.
След възкресението, ще дойдем да живеем.
4.4.1915г.
12. Великден, НБ , София
В проповедите на целия християнски свят днес се взема текстът за Христовото възкресение: само в Америка има 80–90–100,000 проповедници, а в България 3,300 свещеници, които проповядват днес върху възкресението – навсякъде се говори за него. Понеже толкоз души говорят за възкресението, аз искам да направя едно малко отклонение.
Разбира се, мнозина разглеждат въпроса исторически и философски – възможно ли е възкресение? Спорът е и от чисто физиологическо гледище – възможно ли е човек да възкръсне? Идеолози и богослови пишат и се мъчат да доказват, че възкресението е възможно, но и те не могат да го докажат.
И възкресението ще бъде предмет неизвестен за вас, ако вие не запалите тази дума като кибрита – да произведе във вашия ум и във вашето сърце светлина, или ако я не посеете като семе – да изникне, да видите плода ѝ.
3.7.1915г.
13. Изкушението, НБ , София
Издръжте ги, за да издържите и четвъртото, след което да дойде Възкресението – тогава Бог ще ви даде Сила.
3.7.1915г.
14. Блудният син, НБ , София
Ние се борим против процеса на смъртта с процесът на Възкресението: „Татко, съгреших.“ И този син възкръсва – бащата му тури пръстена, облече го и той възкръсна.
7.1.1916г.
15. Рождението*,  НБ ,
Има хора, които са близо при възкресението; апостолите са възкръснали и работят на земята.
И тъй, което хората наричат „възкресение“, то е раждане, тъй наричат християните възкресението – да излезе от гроба. Когато победите смъртта, ще дойде денят на възкресението.
22.10.1916г.
16. Да я не пия ли?,  НБ , София
След изпиване на горчивата чаша иде възкресението – новият живот.
16.2 Да я не пия ли? ( втори вариант )
След тази чаша ще възкръснете, а възкресението - това е нов живот на този свят.
18.2.1917г.
17. Познание. Самопожертвуване,  НБ , София
17.2 Всичко ми е предадено ( втори вариант )
От хиляди години се говори и проповядва за възкресението.
25.2.1917г.
18. Спасението,  НБ , София
Те отричат възкресението.
15.4.1917г.
19. Радвайте се, НБ , София
В Евангелието се говори за неверни Тома, че след като видял възкресението на Христа, пак не повярвал.
3.5.1917г.
20. Съчетанието (Което Бог е съчетал), ИБ , БС , София
То е Възкресението.
20.5.1917г.
21. Доброто съкровище,  НБ , София
Стремете се към възкресението, като вътрешен процес.
21.2 Доброто съкровище ( втори вариант )
Възкресението подразбира единъ процесъ.
4.8.1918г.
22. Доброто вино,  НБ , София
За тях смъртта съдържа елементите на Възкресението.
22.2 Доброто вино ( втори вариант )
За тѣхъ смъртьта съдържа елементитѣ на възкресението. — Кой човѣкъ може да възкръсне? — Който може да умре.
18.8.1918г.
23. Погледна Петра,  НБ , София
Техният Христос е вързан, и те се колебаят в Него. – “Не е ли възкръснал Христос?” – За онзи, който Го е видял, Христос е възкръснал; онзи, който не Го е видял, той може да вярва, или да не вярва във възкресението. Първите думи, които Христос каза на учениците си, след възкресението, бяха: „Мир вам!" Когато видите Христа, Той и на вас ще каже: „Мир вам!" Тези думи означават: войната е свършена, петелът е пропял, съдбата е минала, Възкресението е станало.
23.2 Погледна Петра ( втори вариант )
Тѣхниятъ Христосъ е вързанъ, и тѣ се колебаятъ въ Него. — Не е ли възкръсналъ Христосъ? — За онзи, който Го е видѣлъ, Христосъ е възкръсналъ; онзи, който не Го е видѣлъ, той може да вѣрва, или да не вѣрва въ възкресението. Първитѣ думи, които Христосъ каза на ученицитѣ си, следъ възкресението, бѣха: „Миръ вамъ!” Когато видите Христа, Той и на васъ ще каже: „Миръ вамъ!” Тѣзи думи означаватъ: войната е свършена, пѣтелътъ е пропѣлъ, сѫдбата е минала, възкресението е станало.
15.12.1918г.
24. И рече баща му,  НБ , София
Едни признават кръщението, други го отричат; едни признават съботата, други – неделята; един поддържат Възкресението по плът, други – по Дух и т.н.
24.2 И рече баща му ( втори вариант )
Едни признаватъ кръщението, други го отричатъ; едни признаватъ сѫботата, други — недѣлята; едни подържатъ възкресението по плъть, други — по духъ и т. н.
29.12.1918г.
25. Неизвестното,  НБ , София
Следователно, Възкресението подразбира придобиване на Светлината. Значи, Животът се придобива чрез Надеждата, Възкресението – чрез Вярата, а съединението – чрез Любовта.
25.2 Неизвестното ( втори вариант )
Следователно, възкресението подразбира придобиване на свѣтлина. Значи, животътъ се придобива чрезъ надеждата, възкресението — чрезъ вѣрата, а съединението — чрезъ любовьта.
9.2.1919г.
26. Противоречие в съзвучието,  НБ , София
Значи, ако някой борец е тежал 100 – 120 кг., след възкресението си ще се яви пак толкова силен, едър, тежък човек. Възкресението подразбира нов, Божествен живот. Възкресението подразбира освобождаване.
22.3.1919г.
27. С Любов се взима, НБ , София
Затова Христос казва: “Синовете на възкресението нито се женят, нито за женитба мислят”.
Днес е денят на Възкресението.
20.4.1919г.
28. Като го видя Петър,  НБ , София
Всички можете да възкръснете, но не вярвате във възкресението и затова умирате.
28.2 Като го видя Петър ( втори вариант )
Вие всички ще възкръснете, но не вярвате във възкресението, затова и ще умрете.
27.4.1919г.
29. Кога се молиш,  НБ , София
Това значи, светът да се пречисти и да дойде хармонията и възкресението за човешките души.
29.2 Кога се молиш ( втори вариант )
Това значи светът да се пречисти и да дойде хармонията и възкресението за човешките души.
19.8.1919г.
30. Мировата Любов, СБ , В.Търново
Ако посадите семката, за която ви говорих, а не само да я приемате и предавате на хората от ръка на ръка, ако я посадите в сърцата си, ще дойде оживяването и възкресението, което толкова очаквате.
26.8.1919г.
31. Упътване за изпълнението на първия наряд през 1919/20 г, СБ , В.Търново
Размишление върху връзката между законите за самопожертванието и възкресението с молитва:
22.1.1920г.
32. Електричеството и магнетизмът, ИБ ,ООК , София
Те съществуват – само чакат момента на възкресението.
29.2.1920г.
33. Що казва Духът,  НБ , София
33.2 Що казва Духът ( втори вариант )
Но като се върнеш в деня на възкресението, ще ни разправиш всичко.
27.2.1921г.
34. Любовта,  НБ , София
И най-после идва възкресението, то се отнася до силата на духа, сиреч, до любовта като принцип.
34.2 I. Любовта. ( втори вариант )
След това идва раждане и новораждане, то се отнася до чувствата на любовта, до душата, посвещението - до ума, и най-после идва възкресението, то се отнася до силата на духа, сиреч до любовта като принцип.
27.3.1921г.
35. Сеятелят,  НБ , София
Много пъти е слизал Христос на земята, но последното Му слизане се ознаменувало с разпятието и възкресението Му, затова станало известно на целия свят.
1.5.1921г.
36. Възкресение на Любовта,  НБ , София
Всичко става все за ядене! Великден има отношение към възкресението.
За нас е важна основната идея вложена във възкресението.
Иде времето на възкресението! Преди две хиляди години възкръсна Христос, а сега ще възкръснат Неговите ученици. Възкресението трябва да дойде общо. Иде възкресението на Любовта! Сега няма да казвате „Христос възкресе“, но ще кажете: „Да възкръсне Любовта! Да се разпръснат враговете, които ни мразят!“ Вашето сегашно верую, вашето сегашно учение се заключава в следното: „Господи, да бъде Твоята воля, но да стане нашата! Господи, да бъде Твоята Любов, но да стане нашата !“ Аз бих казал: Господи, да бъде нашата воля, но да стане Твоята! Господи, да бъде нашата любов, но да стане Твоята! Това са максимите, които човек може да приложи.
Тогава Той ще каже: „Лазаре, излез вън!“ Поздравявам ви с Христовото възкресение! Желая да отидете в Галилея, да срещнете Христа, да ви каже лозинката за новия живот – възкресението на Любовта.
36.2 Възкръсение на Любовьта ( втори вариант )
Сега иде възкръсението.
И тъй, сега идва възкръсението на любовьта.
25.5.1921г.
37. Път на мисълта, ИБ , Витоша
Тогава ще дойде възкресението.
5.6.1921г.
38. Ангелът отговори,  НБ , София
Възкресението подразбира влизане в Божествения свят, т.е. връзка с Бога.
38.2 Ангелътъ отговори ( втори вариант )
Възкресението е нѣщо велико.
9.6.1921г.
39. Физическият живот – път към духовния и Божествен живот, ИБ , Витоша
И тъй, Христос иска трояко да ни спаси - физически, духовно и Божествено, и тогава ще дойде възкресението. И аз турям - ставането е в свръзка с физическия свят, оживяването - в свръзка с духовния, а възкресението - с Божествения.
26.6.1921г.
40. В правда, истина и святост,  НБ , София
Възкресението подразбира проява на Великата Божия Любов.
40.2 Правда, истина и светость ( втори вариант )
А възкръсението азъ го наричамъ проявление на Божията Любовь.
24.8.1921г.
41. Законът на самопожертването, СБ , В.Търново
Но вие казвате: „Не, искам другояче, искам да видя Твоето възкресение!“ Не, първо ще опиташ страданията Му и после, след като ги минеш успешно, ще дойдеш до Възкресението – до Великата Любов.
9.10.1921г.
42. Братя и сестри в Христа,  НБ , София
Любовта трябва да стане фактор в душата, в сърцата и в духовете ви, и така да се реализира и материализира, и тогава вие ще бъдете пред вратата на Храма, да приемете новия живот на възкресението.
27.11.1921г.
43. Аз ще го възкреся,  НБ , София
Трябва да се разбира основният закон на възкресението. Възкресението е едно преходно състояние от подсъзнателен живот към съзнателен и свръхсъзнателен живот.
Като съзнаете всички ваши грешки, всички тия недостатъци и недоимъци на тоя живот, страданията, които произтичат от незнание на тия закони, тогава ще се приготвите за възкресението.
Това е възкресението! И то ще бъде пак на земята, но не в тази материя.
4.12.1921г.
44. Още по-блажени са,  НБ , София
А в какво седи пазенето на Словото Божие? Миналата беседа, когато говорих за възкресението, някои от вас почнахте да мислите: „Дали аз съм възкръснал, или не?“ Да мислиш, дали си възкръснал, то е материалната страна на нещата. Ако ти мислиш да възкръснеш по тяло, то е краят на нещата, и възкресението всякога подразбира физическата страна на нещата, на материалния свят ще възкръснеш; когато пък Писанието означава нещо по-дълбоко – ще оживеят! Животът – това е единственото нещо, което знаете на земята.
И затуй вие не знаете и казвате: „Дали съм тук, или съм извънка?“ И след като възкръснете, и възкресението ще бъде моментът, когато във вас се яви съзнанието за висшето, Божественото; когато във вас се яви новият Божествен живот, онзи индивид, който се нарича „божествено аз“ – окултистите и теософите тъй го наричат, – тогава ще започнете новия Божествен живот.
2.6.1922г.
45. Актьори и работници (Да слезе Христос, да ви обясни), ИБ , БС , София
Трябва Христос да проникне и тогава ще дойде възкресението, а то подразбира новия живот в нови форми.
15.6.1922г.
46. Мисъл и действие, ООК , София
46.2 Мисъл и действие ( втори вариант )
След възкресението те си спомниха думите Му и се успокоиха.
30.7.1922г.
47. И Петър Го взе настрана,  НБ , Чамкория
Възкресението е въпрос само на душата.
24.8.1922г.
48. Живот вечен, СБ , В.Търново
Колко души Го познаха? Имаше дванадесет души, които Го познаваха, седемдесет и двама Го налучкваха и после се отдръпнаха, и петстотин братя имаше след възкресението, оглашени, които мислеха, че Го познават. След Неговото възкресение се събраха, но даже и след възкресението някои се усъмниха.
31.12.1922г.
49. Простри ръката си!,  НБ , София
След възкресението си Христос каза: „Даде ми се всяка власт на небето и на земята.
Говори се за възкресението на мъртвите.
21.1.1923г.
50. И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето,  НБ , София
Второто нѣщо, което Христосъ каза на ученицитѣ си слѣдъ възкрѣсението бѣше: Азъ имамъ власть на небето и на земята, дадена отгорѣ.
19.3.1923г.
51. Смисълът на противоречието, ООК , София
Някои казват: „Как ще стане възкресението?“ Господ не иска хората да полудяват, като възкръснат, затова възкресението е един бавен, вътрешен процес в човешката душа.
8.4.1923г.
52. Защо сте тѫжни?,  НБ , София
И слѣдователно, туй, което се казва за възкресението, то е единъ шансъ, то е една привилегия.
52.2 Защо сте тъжни ( втори вариант )
Това, което се казва за възкресението, е привилегия за всички събудени души.
24.6.1923г.
53. След три дни, НБ , София
Хората така обясняват възкресението, че ако човек легне да спи и после се събуди, може да го считат за възкръснал. Или ако умре и после оживее, той е пак възкръснал, пак се връща в живота. „Възкресението“ включва в себе си друг закон.
И възкресението е самият процес на чистене.
Питам: Не е ли дошло време за възкресението? Казват, че Христос щял да дойде отгоре на облаците.
Всяко идейно учение, което води в новия път, което носи възкресението, трябва да измени вашите сърца, умове, душа и дух.
Питам: Твоят Учител ще дойде ли? Ако си Го намерил, ти си човек на заблуждението; ако не си Го намерил, ти си човек на възкресението. Казваш: „Аз съм окултист“. – Добре, твоята наука дала ли ти е онова учение, оня съществен живот на безсмъртието? – „Аз съм християнин.“ – За тебе Христос възкръсна ли? – Вярваш ли във възкресението? Христос седи пред вас, а вие питате: „Учителю, къде е Христос?“ Като станах тази сутрин, аз погледнах какво е времето.
Ако го приемете, ще бъдете един от първите народи, ще бъдете записани, че сте повярвали във възкресението на Христа.
3.7.1923г.
54. Първото правило,  МС , София
"Които се сподобят с възкресението, нито се женят, нито за мъж отиват".
11.9.1923г.
55. Високият идеал, ООК , София
Възкресението – това са децата на високия идеал, които излизат от дъното на тия изби на материалния свят.
55.2 Високият идеал ( втори вариант )
Възкресението пък е излизане на децата с висок идеал от дълбоките изби на материалния свят.
9.12.1923г.
56. Каквото чух (Всичко, каквото чух),  НБ , София
Ние очакваме възкресението, т.е. идването на Великия Божи Дух, Той да донесе великото в света, да съедини художеството с музиката, значи да съедини сърцето с ума и да ни покаже как трябва да се живее.
27.4.1924г.
57. Ще го изцеля,  НБ , София
Понеже Бог е Любов, дето е Любовта, там е възкресението.
За да тръгне човек в новия път на живота, който сега се проповядва, както и в пътя на възкресението, трябва да изучава новата философия. Според нас, възкресението е друго нещо, не както го разбират богословите. При възкресението животът минава от една фаза в друга, дето смъртта се изключва. Обаче, при възкресението законът е друг: там се изключва смъртта. Онези, които живеят съобразно законите на живата природа, непременно ще дойдат до възкресението.
16.11.1924г.
58. Градоветѣ Содомски и Гоморски, НБ , София
Не, възкресението не е физически, то е духовенъ процесъ.
58.2 Градовете Содомски и Гоморски ( втори вариант )
Не, възкресението не е физически, то е духовен процес.
5.7.1925г.
59. И обхождаше Исусъ всичка Галилея, НБ , МС , София
Очаквайте възкресението тъй, както бубитѣ очакватъ излизането отъ пашкула.
59.2 И обхождаше Исус всичка Галилея ( втори вариант )
Очаквайте възкресението тъй, както бубите очакват излизането от пашкула.
25.8.1925г.
60. Високият връх, СБ , В.Търново
Това може и при този живот да бъде, но при условие, ако придобиете Христа в себе си, ако придобиете Възкресението.
26.8.1925г.
61. Живите образи, СБ , В.Търново
Един се отрече, друг си остави дрехата и избяга, за да не се съблазни, но след възкресението почнаха един по един да се събират.
28.8.1925г.
62. Нарядъ и упътвания (петъкъ), СБ , В.Търново
Възкресението е най-силното качество на Любовьта.
62.2 Наряд и упътвания (петък) (Проявлението на Любовта) ( втори вариант )
Възкресението е най-силното качество на Любовта.
Възкресението е най-силното качество на Любовта.
29.11.1925г.
63. Той знаеше, НБ , София
Туй е възкресението.
24.1.1926г.
64. Мария избра,  НБ , София
Да, Мария избра живота на възкресението, живота на светлината, живота на Мъдростта, живота на свободата.
Значи, щом един човек в света има живота на възкресението, няма сила в света, която е в състояние да му отнеме този живот.
Бог е дал като награда на всички хора възкресението, безсмъртния живот.
14.2.1926г.
65. Позвах Сина си,  НБ , София
В Египет ще отидеш да научиш закона на безсмъртието, а в Ханаан ще отидеш да научиш закона на възкресението, великия закон на любовта.
25.4.1926г.
66. Сам изтъпках жлеба,  НБ , София
Възкресението е закон за превръщане на енергиите.
2.5.1926г.
67. Избавената душа,  НБ , София
И когато всички хора казват, че ще възкръснем, какво разбираме под възкресението? Че ще придобием истината.
Казвам: нека в днешния ден отпразнуваме не възкресението на Христа преди 2 000 години, а възкресението на Христа като вечно възкресение в нашите души, което възкресение ще ни покаже пътя към истината, а този път ще ни донесе свобода и щастие не само за днес, но и за вечни времена. Това е възкресението.
13.6.1926г.
68. Стана плът,  НБ , София
Тогава ще дойде новата култура, тогава ще дойде възкресението, тогава ще пеем и ще свирим без страх.
27.6.1926г.
69. В своите си,  НБ , София
И наистина, всички хора ще минат през възкресението, само че някои седят с хиляди години в ретортата.
14.7.1926г.
70. Право мисли!, ООК , София
Те са същества на възкресението.
24.8.1926г.
71. Да не бъдете съдени, СБ , София
Не, това е физическата страна на възкресението.
9.2.1927г.
72. Свещеният олтар, ООК , София
Значи от 40 години нагоре, след като е минал възкресението, човек може да работи съзнателно, да започне основна работа.
Какво можем да направим отсега нататък? Ако разсъждавате по този начин, това показва, че нито разпятието сте минали, нито възкресението.
16.2.1927г.
73. Великата задача на човека, ООК , София
Когато празнуват Великден, това подразбира възкресението на някой техен бог, който отговаря на Христос.
16.3.1927г.
74. Спасителни положения, ООК , София
Възкресението ще дойде само за онзи благочестив, свят човек, който цял живот е работил и се е молил, но не и за онзи, който никога не се е молил и само за себе си е работил.
13.4.1927г.
75. Една стъпка, ООК , София
Това разрешаване се заключава във възкресението.
22.4.1927г.
76. Бележки от разговори с Учителя, ИБ , София
Ние трябва да имаме само едно мнение: да бъде славата Божия, а това е възкресението на хората - да служат на Бога!
8.5.1927г.
77. Сто пеняза,  НБ , София
Тъй щото, запитате ли, кога ще дойде възкресението на душите ще знаете, че възкресението на душите ще стане само тогава, когато те обикнат Истината.
20.8.1927г.
78. Братя в единомислие, СБ , София
Новият живот, възкресението е само заради тях. Възкресението не е за старозаветните, не е за новозаветните, не е и за праведните.
11.9.1927г.
79. Денят Господен,  НБ , София
Това е възкресението, което всички очакват.
30.10.1927г.
80. Посред тях,  НБ , София
С нейното постигане ще дойде и възкресението. Само онзи ще дойде до възкресението, който е придобил основната идея, който е намерил своите предци.
6.11.1927г.
81. И рече Бог,  НБ , София
Реалното в света иде по същия начин, както Христос се яви на учениците си след възкресението и каза: „Мир вам!" Христос не дойде с никакъв автомобил.
13.11.1927г.
82. Така е писано,  НБ , София
В сегашния живот възкресението представя неразрешена проблема, която остават да се разреши в бъдеще.
Възкресението подразбира обличане на душата в нейната красива дреха, в дрехата на вечността.
Прав е стремежът им към възкресение, но те трябва да бъдат готови за него! Възкресението представя новия живот, който ще осмисли и частния, и целокупния живот. Новият Адам е човек на възкресението.
Когато се свърши съдбата, тогава ще дойде новият живот, тогава ще дойде възкресението.
14.12.1927г.
83. Време и вечност, ООК , София
Някои от учениците на Христа не повярваха във възкресението и се усъмниха.
18.12.1927г.
84. Твърдата храна,  НБ , София
Когато Христос се яви на учениците след възкресението си, те първо се уплашиха от Него, но като им каза „Мир вам," те се успокоиха.
29.1.1928г.
85. Синове на възкресението,  НБ , София
Затова именно, Христос казва: „Които се сподобят с Вечния живот, с живота на възкресението, те нито се женят, нито за мъж отиват". За такива хора е казано: „Те не могат вече да умрат, защото са равноангели; и като са синове на възкресението, синове Божии са". Бракът постепенно минава в по-високи форми, докато дойде най-после до фазата на възкресението. Значи, бракът в смъртния живот се замества с възкресението във Вечния живот. Условието, при което ще живеят хората на възкресението, ще бъдат ангелите, ангелският свят.
Христос казва, че за онези, които се сподобят с възкресението, се изисква велика наука. Хората на възкресението са смели, решителни.
И тъй, бъдещият обект, към който хората ще се стремят, е възкресението. Ако всички мъже и жени се стремят към възкресението, те ще се свържат с вечната любов, а с тази любов мъчнотиите в живота се разрешават поне 50% по-лесно, отколкото без нея.
Следователно, целта на всеки човек, който следва Божествения път, е да разбере смисъла на целокупния живот, смисъла на възкресението и към него да се стреми.
И това обяснение е вярно, но всеки духовен човек, който се стреми към възкресението, сам може да провери тия неща.
И тъй, възкресението, безсмъртието трябва да бъдат цел в живота на човека.
Христос казва: „Които се сподобят с възкресението и се свържат с ангелите, те са Синове Божии".
„Като са Синове Божии, Синове на възкресението са".
Не е достатъчно само да се стремите към възкресението, но трябва правилно да го разбирате. Първо трябва да сте равноангели; и като сте синове на възкресението, да бъдете Синове Божии. Този е смисълът в живота – придобиване на безсмъртието, т.е. на възкресението; после, връзка с ангелите и най-после да станете Синове Божии
25.3.1928г.
86. Остани с нас!,  НБ , София
След възкресението си, Христос се яви на учениците си, и те Му казаха: „Остани с нас!" Защо? Защото е вечер, не е ден, когато слънцето изгрява, но е вечер.
За да бъде възкресението непреривен процес, човек никога не трябва да греши. В този смисъл, възкресението подразбира закон за възпитанието на душите, правилно да разбират и прилагат Божествените закони.
1.4.1928г.
87. Славата човеческа,  НБ , София
Той ще внесе в човека безсмъртния живот – животът на възкресението.
20.4.1928г.
88. Будният ден,  МОК , София
Възкресението, за което се говори в Писанието, става и сега.
4.5.1928г.
89. Двете посоки,  МОК , София
Когато дойде до крайния предел на живота, здравият се намира на границата на възкресението, дето му се представят 10 врати, т.е. десет начина за възкресение.
9.7.1928г.
90. Без окови!, МС , София
За всичко е нужно пречистване на съзнанието, да дойдете до възкресението, да възстановите вътрешната връзка с Първичната Причина, за да разбирате, в какво седи Нейната воля и да я изпълнявате.
90.2 Без окови! ( втори вариант )
За всичко е нужно пречистване на съзнанието, да дойдете до възкресението, да възстановите вътрешната връзка с Първичната Причина, за да разбирате, в какво седи Нейната воля и да я изпълнявате.
25.7.1928г.
91. Единство на съзнанието, ООК , София
Това виждаме в случая с възкресението на Лазар.
Кой е причина за възкресението на Лазар: Христос, или Лазар? – И двамата.
22.8.1928г.
92. Ключът на живота, ООК , София
След това ще слезе ангел от небето, ще отвали каменната плоча от гроба ви и вие ще влезете в свободата на новия живот – във възкресението. След възкресението Христос прекара между учениците си цели 40 дни, невидим за света, като продължаваше да проповядва.
26.9.1928г.
93. Акустика на съзнанието, ООК , София
Постигне ли това нещо, той е дошъл до възкресението, което води към новия живот.
2.1.1929г.
94. Вторият ден, ООК , София
В този смисъл, възкресението не е нищо друго, освен събуждане на човека от дълбок сън, за да свърши работата, която му е възложена.
16.1.1929г.
95. Самоопределение на съзнанието, ООК , София
Възкресението пък представя развиване на съзнанието.
3.2.1929г.
96. Учителю благи,  НБ , София
Как ще дойде? Чрез възкресението.
Днес всички хора се стремят към нова връзка с любовта, т. е. към възкресението. Значи, възкресението не е нищо друго, освен минаване на човешкото съзнание в по-висока степен. Онези пък, които са се сдобили с възкресението, ще бъдат Синове Божии, и като такива, пак ще дохождат между хората.
Докато не дойде до възкресението, докато не получи посвещение, човек все ще се натъква на противоречия, на мъчнотии.
10.2.1929г.
97. На Бога живаго,  НБ , София
Сега, пожелавам ви, като дойде Христос, да минете отдясно, да познаете Бога, да познаете Сина Божи, па и вие сами да станете Синове Божии, Синове на възкресението.
24.2.1929г.
98. Променява времената,  НБ , София
Тогава Той се явяваше на учениците си и изчезваше, и те повярваха във възкресението, в безсмъртието на душите.
Иначе, върви ли по пътя на старото, човек все още ще мисли, че времето за възкресението не е дошло.
10.3.1929г.
99. Лазаре, излез вън!,  НБ , София
Като слушате да се говори за възкресението, казвате: Дали това е вярно, или не? – Ако вярвате, вярно е; ако не вярвате, не е вярно. – Ама можем ли да носим това нещо? – Ако сте силни, можете да го носите; ако не сте силни, не можете.
24.3.1929г.
100. Сам Отец, НБ , София
Животът и възкресението са два противоположни процеса. Възкресението подразбира разумността в живота. Ставането и възкресението представят очите, ръцете и краката на човека.
21.4.1929г.
101. Наклали огън,  НБ , София
Същият закон се отнася и до възкресението на човека. Мнозина очакват възкресение и мислят, че то ще дойде по някакъв външен начин, само по себе си. – Добре е, ако така дойде възкресението, но фактите говорят друго нещо.
Той е изгубил светостта на своето име, защото е предпочел живота на смъртта пред този на възкресението.
12.5.1929г.
102. Ще ти въздаде,  НБ , София
Такова общение между душите имаме и след възкресението на Христа.
19.5.1929г.
103. Голямото благо,  НБ , София
Човекът на бъдещето, обаче, е човек на възкресението, човек на свещения живот.
26.5.1929г.
104. Другата събота,  НБ , София
Следователно, може да се помогне само на онзи, който разбира закона за възкресението и вярва в него.
На учениците си, обаче, казвал, че след възкресението Му те ще правят по-големи чудеса от Неговите.
23.6.1929г.
105. Разумните кротки,  НБ , София
Докато хората не станат кротки, няма да дойде безсмъртието, т.е. възкресението в света.
16.8.1929г.
106. На планината,  МОК , Рила
След възкресението имаше друго разбиране.
8.9.1929г.
107. Стотникът,  НБ , София
След възкресението Той пак се разговаряше с тях.
За да се убеди човек във възкресението, трябва да се пишат цели трактати. Преди да се докаже възкресението, трябва да се запитате, възможно ли е човек да умре? Първо трябва да се докаже, дали наистина човек умира, а после – дали човек може да възкръсне. Щом не признавам смъртта, като естествено последствие иде възкресението.
15.9.1929г.
108. Обикновени и необикновени процеси,  НБ , София
Оживяването, възкресението подразбира крайният предел, до който животът може да се развие и прояви.
6.10.1929г.
109. Забранихме му,  НБ , София
109.2 Забранихме му ( втори вариант )
Следователно във възкресението има ново тяло, в което ще живеем.
17.11.1929г.
110. Сам се опасваше,  НБ , София
Любовта носи със себе си и възкресението. – Кога ще дойде тя? – Още днес може да дойде.
24.11.1929г.
111. Влязоха в ладията,  НБ , София
Те се радват, че влизат в новия живот, в живота на възкресението.
22.12.1929г.
112. Имам власт,  НБ , София
Обаче от възкресението до днес Христос не е носил никакъв кръст, но кръстът го носи.
8.1.1930г.
113. Проява на Любовта, ООК , София
Щом умрете преждевременно, и възкресението няма да дойде.
12.1.1930г.
114. Да се радват наедно,  НБ , София
Те не подозират, че от деня на възкресението си до днес Христос нито за момент [не?] е преставал да работи в света.
Възкресението на човека наричаме още и пробуждане на съзнанието.
114.2 Да се радват наедно ( втори вариант )
Ние считаме възкресението като пробуждане на човешкото съзнание.
19.1.1930г.
115. Две лепти,  НБ , София
След възкресението Христос мина от страдание във вечната радост, в Божествения живот, дето радостта и скръбта се сливат.
115.2 Две лепти ( втори вариант )
Но след възкресението Христос мина от тази скръб в онази радост, която наричат вечното благо, вечната радост, на която скръб вече не е спътница.
26.1.1930г.
116. Богове сте,  НБ , София
Като изпълнявате волята Божия, вие ще бъдете свидетели на възкресението на мъртви, на оздравяване на болни от неизлечими болести и т. н.
23.3.1930г.
117. Синове на светлината,  НБ , София
Възкресението иде само за ония, които ще станат синове на светлината. Възкресението е новата епоха, в която идат синовете на светлината, да работят за създаване на нов свят, ново небе и нова земя. – Старият свят няма да се разруши, но ще се преобрази, ще се преустрои.
20.4.1930г.
118. Аз и Отец едно сме,  НБ , София
Затова Христос казва: “Аз и Отец едно сме.” Можете ли и вие да кажете така? Който се е слял с Бога, той е постигнал възкресението.
Това показва, че възкресението не е еднократен, но многократен процес.
Някои религиозни мислят, че от деня на възкресението досега, Христос е на небето, отдясно на Отца.
2.5.1930г.
119. Показване,  МОК , София
119.2 Демонстрация ( втори вариант )
Умирането и възкресението са процеси дотогава, докато ти се научиш да бъдеш в едно живо състояние - да не умираш.
7.5.1930г.
120. Претръпване и претъпяване, ООК , София
Господ наложи на Христа големи страдания, срещу които получи голямо благословение – възкресението. Отговорът на Христовата молитва донесе възкресението Му. Като знаете това, не се стремете да избягвате страданията, но понасяйте ги с благодарност, да получите възкресението.
120.2 Претръпване и претъпяване ( втори вариант )
Тя даде възкресението. Следователно сега не избягваме страданията, но да дойде възкресението в нашия живот. Във възкресението, то е красивото, което очакваме.
4.7.1930г.
121. Освобождаване,  МОК , София
Това значи, да е придобил пълно освобождаване, да е дошъл до прага на възкресението.
1.8.1930г.
122. На езерата, МОК , СБ , 7-те езера
122.2 На езерата ( втори вариант )
Събота е ден на почивка, а неделя е ден на възкресението - избавление от греха на света.
13.8.1930г.
123. Начало и край, ООК , СБ , 7-те езера
Христос казваше, че трябва да мине през страдания, за да дойде до възкресението.
123.2 Начало и край ( втори вариант )
Ако не мина по този път на възкресението, не може.
26.8.1930г.
124. Божият глас, ООК , София
След това тежко изпитание дойде възкресението на Христа. С възкресението на Христа настъпва нова епоха в света – ликвидиране на кармата.
124.2 Божият глас ( втори вариант )
С възкресението на Христа се разбра ликвидирането на цялата човешка карма.
21.9.1930г.
125. От Египет,  НБ , София
Тогава аз ще ви запитам: На коя наука искате да служите — на егоизма, или на възкресението?
Желая на всички да бъдете хора на възкресението!
28.9.1930г.
126. Не могат да приемат,  НБ , София
Още като видя човека, аз зная, гори ли в него огъня на възкресението.
19.11.1930г.
127. Основа на живота, ООК , София
След възкресението си Христос се яви на учениците си и каза: „Не се приближавайте до мене, защото още не съм възлязъл при Отца си“.
30.11.1930г.
128. Дигнете камъка!,  НБ , София
„Дигнете камъка!" Възкресението е процес, който всеки очаква. Християнството се определя с възкресението. Ето защо, човек трябва да дойде до възкресението, за да почувства, че той е господар на възкресението, да разбере, че той има съчувствието и защитата на всички хора, които го окръжават.
Ние не избягваме смъртта, но приемаме тази смърт, която носи възкресението.
3.12.1930г.
129. Просветено съзнание, ООК , София
След Възкресението Му мнозина Го последваха и днес има около 500 милиона последователи.
24.12.1930г.
130. Единица време, ООК , София
Христос изпи горчивата чаша, след което получи великото Божие благословение - възкресението.
31.12.1930г.
131. Условия и възможности, ООК , София
След възкресението си Христос казва: „Даде ми се всяка власт на небето и на земята.“.
21.1.1931г.
132. Дишането на човека и на животните, ООК , София
Знаят ли те през какъв път на страдания е минал Христос, докато дойде до възкресението? Даже и Христос, най-големият герой в света, като се намери пред непоносими страдания, каза: „Господи, ако е възможно, нека ме отмине тази чаша!" На друго място Той казва: „Скръбна е душата ми до смърт.“.
1.2.1931г.
133. Отношение към Бога,  УС , София
Ще се спра върху възкресението.
18.2.1931г.
134. Зенитът на живота, ООК , София
Възкресението пък подразбира пробуждане на човешкото съзнание.
19.7.1931г.
135. Човекът на новото, СБ , РБ , 7-те езера
Ние виждаме, че и след възкресението на Христос хората са търсили и търсят тялото Му в гроба.
Например, всички говорят за възкресението на Христос, за ангелите, но питам: какво ще придобият те, ако не разбират какво нещо е ангел, какво нещо е възкресение? За хора, които не разбират това нещо, и възкресението на Христос, и съществуването на ангелите нищо не представлява.
7.8.1931г.
136. Ден на Божието изявление, СБ , РБ , 7-те езера
Този е пътят, по който всеки може да се добере до новия живот, до възкресението, и да стане гражданин на Царството Божие.
9.8.1931г.
137. Соковете на Любовта, Мъдростта и Истината, СБ , РБ , 7-те езера
Силата на Христос се прояви във възкресението. Възкресението – това е великата цел, към която всеки човек се стреми.
21.8.1931г.
138. Отиване и връщане, СБ , София
Приложение се иска сега от всички – вземете за образец Христа и постъпвайте като Него! Той страда, разпнаха Го на кръста и най-после възкръсна; след възкресението Той получи големи блага – даде Му се власт и на Небето, и на Земята.
14.10.1931г.
139. Проводници на любовта, ООК , София
Светът се нуждае от нови хора - хора на възкресението, граждани на Царството Божие.
139.2 Пътищата на живота. (Кой може да обича.) Проводници на Любовта – светлина, звук и въздух ( втори вариант )
Ние сме хора на новото, хора на възкресението, хора на Царството Божие, бъдещето е пред нас, знанието е пред нас, силата е за нас.
15.11.1931г.
140. Няма да угаси,  НБ , София
Като говоря за възкресението, някои дори казват: „Богохулство е това.
10.1.1932г.
141. Вземи детето,  НБ , София
Във възкресението нито се женят, нито за мъж отиват".
13.1.1932г.
142. Законът и Любовта, ООК , София
Религиозните очакват възкресението след смъртта. – Кой възкръсва? – Добрите, способните ученици, които са завършили успешно училището. В тоя смисъл, възкресението е естествен процес за придобиване знания и освобождаване от ограниченията. Който познава Божествените закони и ги прилага, той минава през възкресението. Ако не познава тия закони, той е далеч от възкресението.
142.2 Противоположности на живота ( втори вариант )
Възкресението е процес. Ако вие не знаете законите и правилата, по които вие да цените Божественото, може ли да ви се даде възкресението? Всеки един, който е научил този закон, няма какво аз да отивам да му давам сто милиона.
21.2.1932г.
143. Моята любов няма да премине,  НБ , София
Та казвам: Възкресението отдавна е започнало, частично възкресение, а ще дойде и общо възкресение, когато ние ще можем да бъдем свободни от онази вътрешна зараза, която сега произвежда голямата дисхармония.
29.5.1932г.
144. Вечният порядък,  НБ , София
Възкресението Му показва, че Той е на правия път.
1.7.1932г.
145. Даване и вземане,  МОК , София
145.2 Даване и вземане ( втори вариант )
Възкресението зависи от Любовта.
10.7.1932г.
146. Прие го с радост,  НБ , София
Христос казва: "В края на Възкресението нито се женят, нито за мъж отиват."
14.8.1932г.
147. Оставете децата, СБРБ , 7-те езера
Ако Христос се боеше, Той не би дошъл до възкресението.
Обаче, докато дойдете до възкресението, желая на всички да бъдете гонени, хулени, поругани, както Христос беше гонен и поруган.
24.8.1932г.
148. Иде час, СБРБ , 7-те езера
Как ще стане възкресението на Лазара, няма да разправям, нито ще ви карам да правите опитите на американския професор, който публично филтрирал вода, взета от пет различни места от клоаците на Бостон.
31.8.1932г.
149. Любов без ревност, СБ , София
Такива трябва да бъдем, за да разберем великата истина и да дойде възкресението. Възкресението е да изчезнат всички заблуждения, озлобления, недоверия.
149.2 Любов без ревност ( втори вариант )
Такива трябва да бъдем, за да разберем великата истина и да дойде възкресението. Възкресението е да изчезнат всички заблуждения, озлобления, недоверия.
7.9.1932г.
150. Изключителни условия, ООК , София
Христос мислеше право и затова разреши въпросите чрез възкресението.
23.10.1932г.
151. Като дете,  НБ , София
Но след неговата смърт, възкресението дойде, дойде онова, което реализира.
151.2 Като дете ( втори вариант )
Но след Неговата смърт дойде възкресението, дойде онова, за което Той пострада.
След възкресението на Христа преди две хиляди години, петстотин милиона души го приеха.
30.10.1932г.
152. Възкресение,  НБ , София
Става спор за възкресението, смесва се възкресението с човешката свобода.
Въпросът се свежда към възкресението на човека. Възкресението на човека е истинският живот, към който човек се стреми.
Да възприемем възкресението и да се освободим от ненужните инжекции на смъртта, които тя внася в нас.
152.2 Възкресение ( втори вариант )
Става спор за възкресението. Смесва се възкресението с човешката свобода.
(Изпя се песента "В начало бе Словото".)[2] Въпросът се свежда към Възкресението на човека. Възкресението на човека е истинският живот, към който човек се стреми.
Да възприемем възкресението и да се освободим от ненужните инжекции на смъртта, които тя внася в нас.
14.12.1932г.
153. Една похвала, ООК , София
След това дойде възкресението. Щом минете през този изпит, всичко ще ви се върне и ще дойде възкресението.
1.1.1933г.
154. На двама господари,  НБ , София
Като се говори за възкресението, има разни теории по него. Има една теория, според която в деня на възкресението гробовете ще се разпукнат и оттам ще излязат всички заминали души. Щом дойде възкресението, то ще донесе нещо ново, божествено, което може да подмлади човека.
154.2 На двама господари ( втори вариант )
Като се говори за Възкресението, има разни теории за него. Има една теория, според която в деня на възкресението, гробовете ще се разпукнат и оттам ще излязат всички заминали души. Казано е в Писанието: „Вие сте гробници варосани.” Щом дойде възкресението, то ще донесе нещо ново, Божествено, което може да подмлади човека. Ще излезе човек от гроба, ще опита и възкресението и ще се подмлади едновременно с това. Следователно, когато у вас проникне една хубава мисъл за любовта и и вие пожелаете да любите всички, това е състоянието на възкресението, което ще ви подмлади.
8.1.1933г.
155. Външна и вътрешна вяра,  УС , София
Обаче след смъртта иде възкресението. – „Страшна е смъртта.“ – Страшна е, когато човек умира без любов и без знание.
11.1.1933г.
156. Две правила, ООК , София
Щом влезеш в Школата, ще дойде възкресението.
29.1.1933г.
157. Защо възкръсна,  НБ , София
Когато ние искаме да узнаем какви са елементите в света, ние искаме да знаем ония условия, при които елементите съществуват, защото други елементи, високи планински върхове, възкресението, животът, тези думи тепърва има да ги изучавате, те са непонятни думи.
Следователно възкресението, това е най-разумното, което съществува на земята. По-висока идея от възкресението няма. Какво нещо е възкресението? То е труден въпрос.
Възкресението е достъпно за човешкото съзнание. Та казвам сега, във възкресението има едно благородство.
Възкресението е най-същественото, което изключва всичките възможности на мъчения и вътрешни недоразумения, състояния, в които човек съзнава, че той не може да умира. Този човек на възкресението той е господар навсякъде.
Най-малката част от Божията Любов, която може да проникне, тя може да произведе възкресението вътре.
Възкресението е по-висок процес от мисленето. Следователно, като влезем във възкресението, ние ще влезем в един свят, тъй както една гъсеница е минала в пеперуда.
Един човек, придобил закона на възкресението, той ще знае как да оправи своите работи, ще знае как да оправи работите на своите ближни.
Та казвам сега, ние разглеждаме възкресението на Христа.
Възкресението е участване в онзи безсмъртния живот, в туй общество, в което сега се намираме.
2.4.1933г.
158. Отворени кранове,  УС , София
Мнозина се питат наистина ли е възкръснал Христос или не. – Някои вярват във възкресението на Христа, а други казват, че Христос никога не е съществувал като действителна личност. Божественото се проявява и в смъртта, и във възкресението. – „Защо умира човек?“ – Защото смъртта е присъща на човека. – „Защо възкръсва?“ – Защото Бог се проявява в него.
16.4.1933г.
159. Дреха на живота,  УС , София
Тогава ще дойде възкресението.
21.5.1933г.
160. В правда и съдба,  НБ , София
Казва Христос: „В последния ден аз ще ви възкреся.“ Когато хората почнат да разбират, възкресението ще дойде, ще възкръснем.
160.2 В правда и съдба ( втори вариант )
Когато хората почнат така да разбират, възкресението ще дойде.
7.6.1933г.
161. Законът на ограничението и законът на свободата, ООК , София
Да убедиш човека във възкресението, това значи, ти сам да си възкръснал.
18.6.1933г.
162. Отворените прозорци,  УС , София
Ще умрат, ами ако не възкръснат? Много ще чакат възкресението, но то не иде лесно.
1.9.1933г.
163. Бъдещото верую на човечеството, СБ , София
Сега ние очакваме повдигането на човешката душа, освобождаването на човешкия дух и възкресението на човешкото тяло. Значи, физическият човек трябва да възкръсне! На физическия свят възкресението представлява новия живот на човека. В духовния свят възкресението подразбира идването на Любовта на земята. В Божествения свят възкресението означава слизането на духа на земята. Възкресението в духовния свят подразбира влизане на човека в свят, без никакви противоречия. Възкресението в Божествения свят подразбира придобиване на Вечния живот.
2.9.1933г.
164. Един удар, СБ , София
И ето, две хиляди години след възкресението на Христос, 500 милиона хора вярват в Неговия път и работят заедно с Него.
3.9.1933г.
165. Едно звено, СБ , София
Обаче как ще се убедят във възкресението онези проповедници, които поддържат, че само праведните ще възкръснат, а грешните няма да възкръснат, защото те са осъдени на вечен огън и мъчение? Аз пък добавям: няма да възкръснат само онези, които не са умрели; всички, които умират и които са умрели, все ще възкръснат. Как ще възкръснете сега, когато сте живи? Възкресението подразбира нов живот, в нова форма.
24.9.1933г.
166. Новото разбиране на връзката в живота,  УС , София
Възкресението ще стане не за в бъдеще.
166.2 Ново разбиране за времето ( втори вариант )
Възкресението ще стане не в бъдеще, а в настоящето ще стане! Когато възкръснеш, то е настояще! Понеже всяко нещо, което не е станало, то е бъдеще.
1.10.1933г.
167. Двата процеса в живота – двата гласа,  УС , София
Ние казваме: „Когато дойде Христос, ще разреши всичките въпроси.“ Христос ги е разрешил, но въпросът за възкресението е въпрос наш.
1.12.1933г.
168. Перпендекулярно отношение,  МОК , София
Че може би ти си изгубил дрехата си, останал си, нищо не знаеш, не си отишъл до възкресението. А възкресението разбира делата на Божественото.
3.1.1934г.
169. Новото направление в живота, ООК , София
Христос казва: „Съборете този храм и аз за три дни ще го съградя, тогава ще познаете, дали съм Христос.“ Всеки може да каже, но пробен камък е кръста, пробен камък е гроба, пробен камък е възкресението.
21.1.1934г.
170. Синовно отношение, УС , София
Ще дойде страданието, после ще дойде и възкресението.
25.2.1934г.
171. Ако имате Любов,  НБ , София
В Писанието категорично е казано: „В онзи свят човек нито се жени, нито за мъж отива.“ Обаче в духовния свят ето какво съществува: ако някой има да взима пари от някого и този умре, то и след възкресението си трябва да плати дълга си.
8.4.1934г.
172. Тъй мисля аз,  НБ , София
Много се говори за възкресението, много са говорили за оня свят и досега този въпрос не е разрешен, понеже [е] един от възвишените въпроси. Човек трябва да бъде готов, за да разбере какво нещо е възкресението.
Сега вие постарому ще кажете: „Проповядва ни се да възкръснем.“ Как е възкръснал Христос? Питам: вие от 2000 години, как всички проповедници проповядват за възкресението? Кои хора разбраха възкресението? Хората ще живеят и днес както в еврейското време; така и сега живеят.
Възкресението, това е събуждане на съзнанието.
Това е възкресението.
27.5.1934г.
173. Двата порядъка (Двата порядъка. Качества на младия), УС , София
А за другия порядък казва Христос: „Които се сподобят с този век на възкресението, нито се женят, нито за мъж отиват.“ Мъже и жени, подразбирайте някакви временни заблуждения. А които се сподобят с възкресението, те нямат никакви временни заблуждения, те са синове Божии.
27.5.1934г.
174. Има време,  НБ , София
Никой не може да ме окошари в някое такси, да каже, че „тук трябва да бъдеш.“ Христа след възкресението защо не можаха да Го познаят? После, като ги благослови, тогава Го познаха.
6.6.1934г.
175. Неразрешените задачи, ООК , София
Възкресението е новият живот.
17.6.1934г.
176. Което става, УС , София
И при всичко, че те са сполучили в лекуването, което седи във възкресението, обаче и сега виждаме, че смъртта царува и грехът царува, и всичките противоречия, които има, са съществували и сега съществуват.
24.6.1934г.
177. Към Емаус, УС , София
Какво нещо е възкресението? С какво тяло е възкръснал? Дали са Го видели или не са Го видели? Има нещо по-дълбоко от виждането.
15.7.1934г.
178. Изново родени,  НБ , София
И всеки, който влезе, то е възкресението на човека.
22.7.1934г.
179. Пътят на възкресението, УС , София
В прочетената глава става въпрос за възкресението.
Възкресението е за напредналите души. Ако не е животът на възкресението, тогава всичкото ваше съществувание е безпредметно.
Това е пътят на възкресението.
Всички религии на Земята без възкресението нямат смисъл. Съвременната вяра има смисъл, доколкото възкресението или новият Божествен живот на безсмъртието ще може да се реализира.
9.9.1934г.
180. Съшествие на Духа, УС , София
Докато станете синове на възкресението, доста време трябва да мине. Много хора може да мислят, че са синове на възкресението, без да са такива.
7.10.1934г.
181. Посвещения в живота,  УС , София
Възкресението подразбира придобиване на безсмъртие.
7.10.1934г.
182. С какво тяло?,  НБ , София
Три неща се изискват при възкресението: една любов, на която връзките никога да не са късани; едно знание, на което връзките никога да не са опетнявани; една истина, която никога да не е отстъпвала от своя път. Този е пътят на възкресението.
21.10.1934г.
183. Оставете да растат наедно и двете!,  НБ , София
Трагедията е свързана с възкресението, а драмата е свързана с постижението на добродетелта, а комедията е свързана с добрия подбор на храната.
9.12.1934г.
184. Абсолютната и Относителната реалност,  УС , София
Вие не сте дошли още до възкресението. За да дойдете до възкресението, вие трябва да свършите 48 факултета на бялата раса и още много факултети на шестата раса.
Бъдете смели и решителни, да минете този път и да дойдете до възкресението.
184.2 Абсолютна и Относителна реалност ( втори вариант )
До възкресението имате още четиридесет и осем университета да свършите.
16.12.1934г.
185. Когото възкръси,  НБ , София
С възкресението той премина едно просвещение, мина от едно по-ниско в по-високо състояние на развитието си.
6.1.1935г.
186. И ще доведат всичките ви братя,  НБ , София
До възкресението Христос е бил без дреха, но днес вече не е така.
20.2.1935г.
187. Изпитите на ученика, ООК , София
Това е жилище на възкресението.
17.3.1935г.
188. Благоприятната Господня година,  НБ , София
Те го хванаха, държаха го три дена в митницата и после, като дойде възкресението, Христос се освободи от техните митници незасегнат.
29.3.1935г.
189. Знание и виждане, МОК , София
Какво ще им каже? Възкресението показа втория опит. Възкресението е процес на разбиране.
7.4.1935г.
190. Да обичаш и да те обичат,  НБ , София
После се разпространи учението Му, след възкресението.
5.6.1935г.
191. Правилното пеене, ООК , София
Апостол Павел развива своята теза за Възкресението, дали хората ще възкръснат, или няма да възкръснат. Има разни разбирания за това Възкресението е истинският живот.
21.7.1935г.
192. Любов и служене,  УС , София
Например, мнозина се чудят, защо след възкресението си Христос се явил на учениците си, които били наредени около буен огън, в който сложил една риба, опекъл я и им дал да ядат.
18.8.1935г.
193. Пробни страдания, СБ , РБ , 7-те езера
Тогава ще дойде възкресението на човешката душа.
1.9.1935г.
194. Ще дойде отвътре, СБ , РБ , София
След възкресението на Христа, последователите Му очакваха втори път да дойде Той на земята, но те Го очакваха отвън.
Човек трябва да излезе от областта на спящия живот, т. е. от смъртта и да влезе в живота на безсмъртието, във възкресението. За да дойде до възкресението, той трябва да повярва, че любовта, знанието, свободата са отвътре, а не отвън.
3.11.1935г.
195. Герои,  УС , София
Само тогава Христос казва: „Не се допирай до Мене, защото не съм възлязъл до Отца Си.“ След възкресението Си казва, че не е отишъл при Отца Си.
195.2 Героите ( втори вариант )
За да се укрепи вярата ви, трябва да видите Христа след възкресението. Учениците на Христа станаха истински Негови последователи след възкресението Му.
24.11.1935г.
196. Закхее, сляз скоро!,  НБ , София
Нас ни интересува възкресението на Христа, а не неговата смърт.
8.12.1935г.
197. Вътрешният живот. Вътрешни и външни прояви. Трите книги,  УС , София
197.2 Трите книги ( втори вариант )
Пред Него се отвори третата книга и там се написа възнаграждението Му – възкресението.
22.12.1935г.
198. Котелът и торбата. „Което имам“, УС , София
198.2 Земята като училище ( втори вариант )
Христос мина първо от живота към смъртта, а след това – от смъртта към живота, т.е. към възкресението.
25.12.1935г.
199. Естественият език – музикалният език, ООК , София
При възкресението ще има един голям кюп с 25 милиона градуса топлина.
5.1.1936г.
200. Знайният Бог, УС , София
В нас има погрешки, които ние само забелязваме. (32. ст.) „А те, като чуха възкресението на мъртвите“... Възкресението, то е човешкото.
200.2 Знайният Бог ( втори вариант )
То вижда и онези погрешки, които другите не виждат. „А те, като чуха възкресението на мъртвите, едни се ругаеха, а други рекоха: „За това пак щем те слуша“.“ (– 32-ри стих.) Който живее в животинското, е мъртъв.
10.1.1936г.
201. Реализираната мисъл,  МОК , София
Във възкресението е правата мисъл. Възкресението е правата мисъл в света. Възкресението на християнството, то няма никакъв смисъл.
Възкресението, то е правата мисъл.
14.2.1936г.
202. Възможности и условия на ума и сърцето,  МОК , София
Имаме три важни момента: раждането, умирането и възкресението. И възкресението е щастлив, а най-високата точка в живота са страданията.
26.2.1936г.
203. Тялото на Любовта. Ограничаване и освобождаване, ООК , София
Възкресението иде тогава, когато това тяло в човека възмъжее.
8.3.1936г.
204. Абсолютна справедливост, УС , София
204.2 Абсолютна справедливост ( втори вариант )
Апостол Павел говори за възкресението на Христа и, според степента на своето съзнание, той го приема и го проповядва.
22.3.1936г.
205. Което Бог е съчетал,  УС , ИБ , София
Възкресението е една нова фаза, за един нов живот, от който всичките страдания и мъчнотии и дрязги на живота са изключени.
205.2 Което Бог е съчетал ( втори вариант )
Който има тези качества в себе си, той влиза в новия живот – във възкресението. Възкресението е нова фаза на живота, нов живот, който изключва всички страдания, всички мъчнотии и недоразумения. Вие не можете да бъдете свободни от вашите мъчнотии и страдания, преди да влезете в живота на свободата, в живота на възкресението.
5.4.1936г.
206. Понеже ви изказах това,  НБ , София
Питам: Като възкръсна Христос, кои повярваха? Еврейският народ повярва ли във Възкресението? Колко души повярваха? Отначало повярваха само 500 души.
12.4.1936г.
207. Заведоха Исуса,  НБ , София
Възкресението се отнася само за Христа. Силата на Христа дойде при възкресението.
3.5.1936г.
208. Защо е позволено някой да прави добро,  НБ , София
За сега ние имаме само едно лъхване на Божествената Любов, но когато дойде тази любов в своята пълнота, тогава ще дойде и възкресението.
1.7.1936г.
209. Вяра безгранична и любов безгранична, ООК , София
Любовта е възкресението. Когато се казва, че това е възможно, а онова е невъзможно, че трябват условия, това показва, възкресението още не е дошло.
Та казвам, сега ще започнем с онзи живот, отдето иде възкресението.
5.7.1936г.
210. Идете в Галилея,  НБ , София
Човек трябва да участвува в живота на възкресението.
И като приложа това учение, аз ще добия възкресението, ще влезе в живота, а не в смъртта.
6.9.1936г.
211. Слепороденият човек, УС , София
Вземете запример след Възкресението: само двама ученици Христови вървяха от Ерусалим до друг един град там и си приказваха за онова, което е станало.
13.9.1936г.
212. Вътрешният говор и вътрешното слушане. Вътрешната мистична връзка, УС , София
212.2 Вътрешна връзка ( втори вариант )
Но след възкресението числото на последователите му постепенно се увеличаваше.
20.9.1936г.
213. За Слава Божия, СБ , УС , София
213.2 За Слава Божия ( втори вариант )
Като слушат да се говори за възкресението на Лазара, мнозина се запитват, какво общо има между тях и заспалия преди две хиляди години Лазар? Общото се заключава в това, че у всеки човек има по един заспал Лазар, който очаква да дойде Христос при него да го събуди.
27.9.1936г.
214. Той създава,  УС , София
Идването Му е въпрос на съзнанието. – Защо? – Защото и ония, които видяха възкресението и възнесението на Христа, пак се усъмниха.
3.1.1937г.
215. Реалността в живота,  УС , София
Да бъде Твоята воля!“ След възкресението Христос разбра каква е била Божията воля.
17.1.1937г.
216. Учение и служение,  УС , София
Новият живот носи възкресението.
216.2 Учение и служение на Бога ( втори вариант )
Новият живот носи пък възкресението в света.
24.1.1937г.
217. Така трябва да бъде издигнат Син Человечески!,  НБ , София
Не мислете за погребението си, но мислете за вашето възкресение – възкресението на новия живот.
22.3.1937г.
218. На своето място и на своето време,  ИБ , София
В края на краищата, всеки човек трябва да умре за човечеството, за старото, и чрез възкресението да влезе в новия живот, в живота на любовта.
6.6.1937г.
219. Детето на истината,  УС , София
Възкресението е процес на новораждане.
219.2 Самораждане. Раждане на Истината ( втори вариант )
То, възкресението ще дойде след голямото страдание, както е Христос възкръснал. И възкресението на Христа, това е новораждането вътре в човека.
13.6.1937г.
220. Проводници на любовта,  УС , София
В прочетената глава се говори за възкресението, но и до днес християните спорят, възкръснал ли е Христос, или не.
Всъщност, това само Христос знае; Той е минал през възкресението и знае, как е възкръснал.
Много свещеници и проповедници говорят за възкресението, като ту отварят прозорците на своите слушатели, ту ги затварят – не могат да кажат истината, не я познават. И философи, и учени говорят за възкресението, но и те не са дошли до истината. Когато възкръснете, тогава ще разберете, какво представя възкресението. Да говориш за възкресението на оня, който не е възкръснал, това значи, да говориш на гладния за яденето.
Някои казват, че имат ясна представа за възкресението на Христа. Какво се ползувате от това? Не е важно да вярваш във възкресението ; важно е ти сам да възкръснеш. Възкресението е оня капитал, който поддържа живота. Без възкресението човек е изложен на изпитания, на мъчнотии, на страдания и недоразумения.
И тъй, възкресението е разумен акт. Истинската любов има отношение към възкресението.
220.2 Проводници на Неговата Любов ( втори вариант )
В цялата християнска църква за възкресението на Христа едни се питат: възкръснал ли е; а други казват, че не е възкръснал.
Сега каквото и да ви разправям за възкресението, и въпрос не може да бъде.
Вие можете да имате една ясна представа за възкресението на Христа и това нищо да не ви ползува. Сега възкресението е необходимо, понеже то е онзи истинския живот. Преди възкресението животът е бил живот на изпитание, на мъчение, на страдание, на недоразумение, и на всички тия неща, които сега стават. И трябва ли сега възкресението да дойде, да се покажат на света и човечеството, че са възкръснали.
И по някой път идеята за възкресението седи на един чук върху главата върху верующите. Туй, което очаквате и туй, което хората очакват от другия свят като отидат, то е състоянието на възкресението.
20.6.1937г.
221. Особености на човека,  УС , София
221.2 Особената черта на човека ( втори вариант )
На Тома, когато Христос се яви на учениците си след възкресението, каза: Ти видя раните ми, но ако нямах рани, как щеше да повярваш! И сега не бъди неверен, но верен! И ти сега понеже видя, повярва.
21.7.1937г.
222. Ценности и възможности, ООК , СБ , РБ , 7-те езера
Щом свърши работата си, както трябва, той непременно ще облече най-красивата си дреха – дрехата на възкресението.
11.8.1937г.
223. Път и възможности, СБ , РБ , 7-те езера
223.2 Пътят и възможностите ( втори вариант )
Вие чакате някой ден възкресението. Възкресението и днес ще го имате.
26.9.1937г.
224. По образ и подобие,  НБ , София
Ще дойде възкресението на хората.
3.11.1937г.
225. Право и безправие, ООК , София
А пък възкресението трябва да дойде, понеже в него е подмладяването.
21.11.1937г.
226. И виделината свети, НБ , София
Истинският идеал за човека е възкресението.
12.12.1937г.
227. Материална, реална и идеална любов.Категории на любовта, НБ , София
В тъмнина бях едно време, но сега съм в светлина.“ Когато трите вида любов започнат да функционират едновременно в тебе, тогава вие ще разберете стиха от Писанието: „Ще минете от смърт в живот.“ Това подразбира възкресението на човека.
22.12.1937г.
228. Ползата от краката, ООК , София
Възкресението разбирам като едно растение да поникнеш.
16.2.1938г.
229. Божественият глас, ООК , София
То е възкресението в света.
20.2.1938г.
230. Единствената връзка,  УС , София
Тогава ще дойде денят на възкресението; тогава небето ще светне пред тебе и слънцето ще изгрее с всичката си светлина.
1.5.1938г.
231. Даром давайте,  УС , София
Докато не дойде възкресението, Любовта не се е проявила в своята пълнота.
29.5.1938г.
232. Всичко е възможно,  НБ , София
Обнова трябва в чувствата и обнова в постъпките – възкресението е един процес.
1.6.1938г.
233. Великото благо на живота, ООК , София
Що е възкресението? Как ще възкръсне човек? Това е възкресение.
5.8.1938г.
234. Трудни задачи, СБ , РБ , 7-те езера
Запример, някои са Го питали: „Право ли е да даваме дан кесарю, или не?" Някои от садукеите, които отричали възкресението, Го запитали: „Учителю, Мойсей написа нам: Ако умре безчаден на някого брат му, който има жена, да вземе брат му жената на брата си. И тъй, в възкресението, на кого от тях ще бъде жена?" На този въпрос може да се отговори по следния начин: Седем гъсеници били на едно дърво. При сегашния живот на хората, кой мъж или коя жена биха желали в възкресението да имат същата жена или същия мъж? С други думи казано: Кой би желал във възкресението да облече същите дрехи, които цял живот са го стягали?
23.11.1938г.
235. Разумният път в живота, ООК , София
Какво нещо е възкресението? – Да възкръсне мисълта, че ти може да живееш по един начин.
5.3.1939г.
236. Да види царството Божие,  НБ , София
Мнозина говорят за възкресението.
12.3.1939г.
237. Скритият сън,  НБ , София
Добрите хора носят зародиша на възкресението в себе си. Възкресението подразбира новото, космическото съзнание в човека, което ще дойде.
26.3.1939г.
238. Аз дойдох в света,  НБ , София
Това е възкресението, това е оживяването, това е ставането.
Когато учениците му го видяха след възкресението, Той им каза: „Не се допирайте до мен, защото не съм възлязъл още при Отца си.“ Той възлезе при Отца си, защото показа своята любов.
9.4.1939г.
239. Ставане, оживяване и възкресение,  НБ , София
Възкресението се разбира само от възкръсналия. Що се отнася до човека, той трябва да възкръсне, понеже възкресението е достояние само на човека. Възкресението не зависи от никаква логика, чрез която трябва да се доказва.
14.5.1939г.
240. Божието благословение,  НБ , София
Казват: „Никаква месна храна не трябва да се яде.“ Как ще определите, когато Христос след възкресението, дойде при учениците си и намира на жаравата печени риби, или как ще определите онова агънце, което принесоха евреите в жертва.
23.7.1939г.
241. Вратата на любовта, СБ , РБ , 7-те езера
Голямо е тържеството на човешката душа, когато отдалеч само зърне Божието лице! След възкресението Христос се яви на учениците си, но им каза: „Не се докосвайте до мене, докле не съм възлязъл при Отца си.
24.9.1939г.
242. Път на зазоряване,  НБ , София
Че, възкресението няма да бъде нищо друго освен пипане, но като пипаш, каквото пипнеш, трябва да оживее.
Това е възкресението на човека.
27.9.1939г.
243. Единственото богатство, ООК , София
Казваш: „Ще дойде възкресението.“ Че, знаете ли как възкръсва човек? Чудни са религиозните.
Това е предисловие на възкресението.
243.2 Единственото богатство ( втори вариант )
Казвате: "Ще дойде възкресението."
Това е предисловие на възкресението.
8.10.1939г.
244. Ободрителни мисли, чувства и постъпки,  УС , София
И възкресението му беше възкресение на посвещение.
3.11.1939г.
245. Отмерени отношения,  МОК , София
Умрелите ги заравят с лицето нагоре – очакват възкресението, идването на Христа.
5.11.1939г.
246. Ще бъдат опитани,  УС , София
Какво показва възкресението? Възкресението това е един опит за да познаеш дали си изпълнил Волята Божия или не.
А пък когато дойде любовта и се запали този огън, това е възкресението.
3.12.1939г.
247. Победата на доброто,  УС , София
И тогава, що е възкресението? Възкресението ще бъде едно възнаграждение, че вие сте воювали храбро в тая голяма война. И като победи доброто, възкресението ще дойде. Възкресението е възнаграждение, че вие сте воювали храбро за каузата на Доброто.
Сега ви пожелавам, не да се откупувате, но храбро да воювате, за да добиете най-голямата награда – Възкресението за онова, което сте сторили за Царството Божие.
17.12.1939г.
248. Аз, ти, той,  УС , София
Това е възкресението.
17.12.1939г.
249. Идете в Галилея,  НБ , София
И до днес всички еврейски свещеници, равини, спорят за Христа, какво ли не говорят за Него, но след възкресението положението се измени.
7.1.1940г.
250. Два момента,  УС , София
Ще ликвидираш, ще влезеш в новия живот – то е възкресението.
Тя носи възкресението на човешката душа, носи подмладяване.
10.1.1940г.
251. Божествената усмивка, ООК , София
Ти казваш: „Възкресението ще дойде някога.“ Всеки от вас може да съживи един мъртвец.
28.1.1940г.
252. И ще родиш син,  НБ , София
Нали Христос се явяваше с тялото Си на Своите ученици? Докато не беше влязъл в онзи свят, всички Го виждаха, но след възкресението Го виждаха само Неговите ученици.
4.2.1940г.
253. Светлината на Любовта,  НБ , София
В другия свят, във възкресението, с кое тяло ще възкръсне? И затова се спорят сега: стар дядо със същата брада или млад момък ще възкръсне, всичките един чешит, като ги видиш.
Възкресението не е нищо друго освен Божествената любов, която ще озари съзнанието на всички хора.
21.2.1940г.
254. Любов към себе си, любов към ближния си, любов към Бога, ООК , София
Възкресението ще бъде с нови дрехи, с нови тела.
25.2.1940г.
255. Обичайте и радвайте се!,  УС , София
Оживяването е за сърцето, възкресението е за човешкия ум.
6.3.1940г.
256. Съвършенството, ООК , София
Казва: „Опитайте Ме сега.“ Казват му: „Слез ти от кръста, нали си от съвършените хора? Казваш, че си Син Божи.“ Казвам: Съвършенството на Христа седи в това, че Онзи, Който беше с него, казва: „Нека Те заковат, нека видят как ще умреш, нека Те заровят, тогава Ти ще познаеш, че Аз съм Бог, Който Те ръководи, и ще Те избавя.“ Съвършенството на Христа е във възкресението.
22.3.1940г.
257. Жилище ще направим,  МОК , София
Тогава ще дойде възкресението на мъртвите, които са в гробовете, всичките ще излязат.
7.4.1940г.
258. При къпалнята,  НБ , София
Говорим някой път за възкресението на тялото.
28.4.1940г.
259. Както ме е Отец въздигнал,  УС , София
Тогава трябва да дойде другата картина, възкресението.
7.7.1940г.
260. Комедия, драма, трагедия,  УС , София
Сега не бихте ли обичали всички така да изчезнете? Тогава ще дойде възкресението. След трагедията в света ще дойде възкресението, раждането на новия живот.
11.8.1940г.
261. Вяра и вярване, СБ , РБ , УС , София
В какво се състои новото? – Във възкресението, във великата свобода.
25.8.1940г.
262. Двете царства, СБ , РБ , София
Сега се явява друг въпрос: Вярно ли е, че Христос възкръсна? Ако кажете, че Христос възкръсна, без да сте минали и вие през възкресението, това е теория само. Вашата вяра във възкресението още не е такава, каквато трябва. Обаче, който е минал през възкресението, той вярва абсолютно във възкресението на Христос. Сегашните християни казват, че вярват във възкресението.
28.8.1940г.
263. Учение и служение, СБ , РБ , София
Чрез възкресението Той доказа, че е силен.
Възкресението изключва раждането.
22.9.1940г.
264. Връзка между Бога и човека, СБ , РБ , УС , София
Възкресението не е нищо друго, освен влизане в рая.
8.12.1940г.
265. Вечер и сутрин,  НБ , София
И на Христос след възкресението дадоха учениците му риба на жерава опечена.
29.12.1940г.
266. И в Неговото Име народите ще се надеят,  НБ , София
Възкресението е съвсем друг живот, друг смисъл.
12.1.1941г.
267. Голямата радост,  НБ , София
Всичко да превъзмогнем, да дойде възкресението, новият живот, който иде.
2.4.1941г.
268. Музика и здраве, ООК , София
Възкресението иска знание.
268.2 Музика и здраве ( втори вариант )
Възкресението иска знание.
8.6.1941г.
269. Единствената сила,  УС , София
И тъй вие очаквате възкресението.
31.8.1941г.
270. Предназначението на човека, НБ , СБ , София
Казва след възкресението: „Даде ми се всяка власт на небето и на земята.“ Сега задачата на Христа е да тури в света мир и порядък навсякъде.
270.2 Предназначението на човека ( втори вариант )
Казва след възкресението: „Даде ми се всяка власт на небето и на земята.“ Сега задачата на Христа е да тури в света мир и порядък навсякъде.
2.11.1941г.
271. Трите неща,  УС , София
На кои се явява Христос след Възкресението? На онези, които Го обичаха.
9.11.1941г.
272. Да ме очистиш,  НБ , София
И тогава ще дойде възкресението.
23.11.1941г.
273. Блажени кротките,  НБ , София
Не само възкресението да се зарадвате, да тропате и след един час да има реакция. Възкресението е светлина.
7.1.1942г.
274. Добри певци, ООК , София
Когато Христос вървеше с двамата ученици след възкресението, той се престори, като че иска да си замине.
18.3.1942г.
275. Музика в живота, ООК , София
Като изпя тази песен, предаде Духа Си и възкресението дойде.
29.3.1942г.
276. Да изповядваме!,  НБ , София
Дето се казва: Второто пришествие, възкресението.
10.5.1942г.
277. Врата на Любовта,  НБ , София
Та казвам: Ако като житното зърно се посяваме в почвата и възкресяваме, възкресението е новият живот. Възкресението е новият човек, който няма да бъде подложен на закона на смъртта.
24.5.1942г.
278. Любов, вяра и надежда,  УС , София
Що е възкресението? Завършена картина.
1.7.1942г.
279. Новата култура, СБ , РБ , 7-те езера
Блажени са, които очакват възкресението.
29.8.1942г.
280. Любов и обич, СБ , РБ , София
Идването на любовта подразбира оживяването и възкресението.
11.10.1942г.
281. Отмерени принципи и изявени факти,  НБ , София
С всяко едно учение, което влага Любовта и Обичта, иде и възкресението, животът.
1.11.1942г.
282. Да направим човека,  УС , София
То е учението до възкресението на Христа. След възкресението среща апостол Павел, който Го гонеше, и му казва: „Павле, защо Ме гониш?“ Че майката, която не знае да възпитава децата си, Христос не е влязъл да ѝ каже: „Защо Ме гониш? Ти биеш децата.
1.1.1943г.
283. Нова основа,  МОК , София
Който уповава на Божествения порядък, ще мине през процеса на възкресението. Иде вече епохата на възкресението, когато хората няма да умират.
14.2.1943г.
284. Пътят на живота,  УС , София
Що е възкресението? Любов.
Всеки, който е готов да служи, възкресението за него ще дойде.
7.3.1943г.
285. Новата идея,  УС , София
Но възкресението няма да стане в един ден.
23.5.1943г.
286. В царството си, НБ , София
И в Евангелието всички християни очакват възкресението.
16.6.1943г.
287. Отворената врата на Любовта, ООК , София
Любовта е, която носи възкресението, тя е единствената врата, през която идат Божиите блага в света.
15.8.1943г.
288. Вечното благо, СБ , РБ , София
Обновяването има отношение към възкресението.
22.8.1943г.
289. Ден на любовта, СБ , РБ , София
Възкресението е новият живот.
10.11.1943г.
290. Мажорни и минорни гами, ООК , София
Старостта, т. е. мъдростта в човека е основа на възкресението. – Кога възкръсва човек? – Когато умре.
Казвате, че трябва да бъдете здрави, да възкръснете. – Какво представя здравето? – Изгрев. – Възкресението? – Изгрев. – Болестта? – Залез. – Защо боледува човек? – За да се научи да живее правилно.
290.2 Мажорни и минорни гами ( втори вариант )
Старият живот става основа за възкресението.
Що е възкресението? Човек трябва да умре, това е мол.
Що е възкресението? Изгрев в живота.
17.11.1943г.
291. Любов и безсмъртие, ООК , София
Щом се предаде на Бога, дойде възкресението.
291.2 Смъртни и безмъртни ( втори вариант )
В туй предаване е възкресението - пълна вяра в Бога, че няма да Го остави.
5.12.1943г.
292. Безопасният път,  УС , София
Аз проповядвам вече учението: Долу гвоздеите на Христа, които държаха ръцете и краката Му заковани! Да турим гвоздеите настрана и да разберем възкресението.
292.2 Безопасният път ( втори вариант )
Да дойдем и да разберем възкресението на Христа.
12.12.1943г.
293. Най-великата наука,  УС , София
293.2 Най-великата наука ( втори вариант )
След три деня, като проговориха, дойде възкресението.
22.6.1944г.
294. Неразбрана и разбрана любов, ИБ , ПС , в.Острец
294.2 Разбрана и неразбрана любов ( втори вариант )
Любовта носи възкресението.
12.7.1944г.
295. Той иде!, ИБ , ПС , Мърчаево
Един свещеник, тук в България, в турско време, който не бил много учен, защото свещениците тогава не трябвало да свършват семинария, като идвал Великден, много лесно извършвал Възкресението.
295.2 Той иде ( втори вариант )
Как ще възкръснете? Възкресението няма да дойде, както се проповядва в църквата, или както учените казват.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.