Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


28.8.1909г.
1. Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна
Този, който всъщност мисли, Той е Господ, който съставлява организма на Вселената.
Разни са разбиранията, но има две главни разбирания: едни схващат Бога като разхвърлен из Вселената, а като че ли ние не съществуваме; а други поддържат, че Бог е една личност със съзнание и ние имаме обща връзка с Него.
6.9.1912г.
2. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Нашата душа, то е Божественият храм, то е вселената — и единична, и колективна — цялата вселена е една жива душа.
19.4.1914г.
3. Четирите основни елемента, НБ ,ИБ , Бургас
Бог живее над нас, както слънцето над земята: то ни праща нужната топлина и светлина, да растем, като премахва студа, който владее във вселената - спиращ всеки напредък Така и Бог чрез духовете Си ни осветлява, стопля и възраства.
16.8.1914г.
4. Важността на малките неща, НБ , София
И в света целият процес на развитието върви отначало с тия дребни неща, които вие презирате; на тях се дължи всичкият прогрес на вселената.
23.8.1914г.
5. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
Нам е необходимо да изговаряме Името на Исуса Христа, за нас и за другите, защото това име предизвиква онези принципи във вселената, които творят, които принципи са Божествени и носят милост и благост. „Йот Хей Вав Хей", тъй се произнасят на еврейски тези велики принципи и природни сили, които в трите свои разклонения носят благословенията на света, ако правилно се зачитат и разбират.
И това е един период, за който можем да кажем, че е период на проява на най-висшите духове, които са взели участие в творческия принцип на вселената.
На тази благородна дума „Любов" всичко във вселената прави отзив.
15.11.1914г.
6. Духът и плътта. Приливи и отливи в живота, НБ , София
Светът, в който живеем, се управлява от закони, от правила, които Бог е положил отдавна, когато е устройвал вселената.
22.10.1916г.
7. Да я не пия ли?,  НБ , София
Тия възгледи ни най-малко не определят положението на вселената.
7.2 Да я не пия ли? ( втори вариант )
Но това ни най-малко не подразбира какво е положението във вселената.
С това човек минава в космическото съзнание, във вселената, която е жива, в която и небето, и ангелите, и всичко служи на Бога.
16.11.1916г.
8. Петте разумни девици,  НБ , София
И човек, като жива частица във вселената, трябва да работи, да види плода на своя труд.
7.1.1917г.
9. Растете в благодат!,  НБ , София
Физиците обясняват механическата страна на предмета, тъй както и астрономите обясняват механическата страна на вселената, например какво било слънцето, какви били елементите му, каква била температурата му и т.н.; но какво в действителност е слънцето, това е една тайна.
9.2 Растене и познание ( втори вариант )
Аз бих желал да зная онзи основен закон, който образува това отражение, физиците обясняват механическата страна на предмета, тъй както и астрономите обясняват механическата страна на вселената - например какво е слънцето, какви са елементите му, каква е температурата му и т.н.; но какво е слънцето, какво е месечината - това е една тайна.
14.1.1917г.
10. Марта и Мария,  НБ , София
Проповедниците казват, че е в човешкото сърце; астрономите – че е във вселената, като теготение; някои казват, че Го има, други казват, че Го няма.
21.1.1917г.
11. Двамата господари,  НБ , София
Само тогава ще разберете вътрешния смисъл на тия сили, които действат във вселената. Какъв живот може да има в това, което е ненаситно? Например, пътувате през вселената с бързината на светлината – какъв смисъл може да има за вас това движение? Да влезеш в една, две, три и повече къщи няма смисъл.
18.2.1917г.
12. Познание. Самопожертвуване,  НБ , София
12.2 Всичко ми е предадено ( втори вариант )
Числото седем представя диаметъра на вселената.
22.3.1917г.
13. Кръстът,  НБ , София
Кои тайни? На Вселената, на Божието създание.
3.6.1917г.
14. Бог е Дух,  НБ , София
Бог е център на вселената, Духът – извор на живота, а Истината – глава на Словото, на разумния живот.
14.7.1918г.
15. В истия час,  НБ , София
Необятна е Вселената.
15.2 Въ истия часъ ( втори вариант )
Необятна е вселената.
15.9.1918г.
16. Не може да се укрие,  НБ , София
Радиусът се помества във вселената толкова пъти, колкото е числото единица с 15 нули. Толкова години са нужни на радиуса, за да обиколи окръжността на вселената и да придобие истинското Знание.
Като обиколи вселената, човек ще се върне при своя Баща и ще разкаже какво е научил.
16.2 Не може да се укрие ( втори вариант )
Радиусътъ се помѣства въ вселената толкова пѫти, колкото е числото единица съ 15 нули. Толкова години сѫ нуждни на радиуса, за да обиколи окрѫжностьта на вселената и да придобие истинското знание.
Като обиколи вселената, човѣкъ ще се върне при своя Баща и ще разкаже, какво е научилъ.
29.9.1918г.
17. В мое име,  НБ , София
По отношение на вселената, човек е малък, но често малката причина произвежда големи резултати и последствия.
17.2 Въ мое име ( втори вариант )
По отношение на вселената, човѣкъ е малъкъ, но често малката причина произвежда голѣми резултати и последствия.
10.11.1918г.
18. Да наеме работници,  НБ , София
То играе роля във вселената.
18.2 Да наеме работници ( втори вариант )
То играе роля въ вселената.
2.2.1919г.
19. Като себе си,  НБ , София
Следователно, човек трябва едновременно да се смалява и разширява т.е. да става малък като атома и голям като вселената.
22.3.1919г.
20. С Любов се взима, НБ , София
Този преживян момент съдържа целокупността на вселената, а знанията, които имате, са само нищожни придобивки.
20.4.1919г.
21. Като го видя Петър,  НБ , София
Ако нашето слънце е само уд от тая всемирна система, с милиони слънца, какво може да разреши един малък уд от Великия Божествен организъм? Това велико космично слънце наричам „душа на вселената”.
1.6.1919г.
22. Отхвърленият камък,  НБ , София
Тъй че тази сила, след като определила своите граници, до които ще работи, влиза в центъра, разработва там своя кръг, за да образува вселената.
Казвам: Когато се появил центърът на окръжността, вселената станала бременна, при което точката се подвижила и разделила кръга наполовина. С това вселената се самоопределила и родила първо жената, която най-напред разделила света.
15.6.1919г.
23. Учител и Господ,  НБ , София
Когато говоря за Учител, аз разбирам същество, което нагласява вселената, т.е. нагласява учениците си, защото вселената съставлява сбор от мислещи същества, които са атомите на този велик, разумен свят.
20.8.1919г.
24. Разбиране и прилагане, СБ , В.Търново
Числото 8 е на Духа; то означава ония безконечни числа, които съществуват вътре във Вселената.
24.8.1919г.
25. Космичната Обич, СБ , В.Търново
Думата Любов употребявам в смисъл на енергия, която излиза от Центъра на вселената и отива към периферията, а думата Обич употребявам в смисъл на енергия, която излиза от периферията и върви към Центъра на Битието. Когато говорим за култура, обществен, политически и духовен живот, подразбирам Обичта, проявена в своята велика дейност, т.е. тя представя един съзнателен процес, който става индивидуално във вселената.
Царската дъщеря, като гледала всичко това, разбрала колко криво схващала Живота във вселената, хванала се за косите, отишла при сестра си и й рекла: "Сестро, помогни ми, понеже извърших голямо престъпление!"
14.12.1919г.
26. Работи на лозето ми,  НБ , София
26.2 Работи на лозето ми ( втори вариант )
Тази вълна иде от съчетанието на планетите, а това съчетание е в свръзка с други закони вътре във вселената.
25.4.1920г.
27. Приятел и раб,  НБ ,ИБ  , София
Следователно Вселената с нейните форми е един велик жив организъм, в който животът се проявява.
10.10.1920г.
28. Когато посрещате,  НБ , В.Търново
Онзи, който разбира великите закони, които управляват Вселената, той вижда велика тайна в него.
17.10.1920г.
29. Което се променя, без да се изменя,  НБ , В.Търново
Представете си, че се намирате в пространството някъде лишени от ръце, нозе, очи и глава, и изобщо от форма, обаче живеете и се движите, как ще определите тогава вашия живот? Животът ви няма да бъде като настоящия; понеже стомах не ще имате, няма да мислите за ядене; нямате очи – не ще мислите за красивото, няма да го познавате; лишени сте и от уши – вселената ще се потопи в дълбоко безмълвие.
27.2.1921г.
30. Любовта,  НБ , София
И този Бог на Любовта не е вън, не е само във вселената, а е и вътре в нас.
30.2 I. Любовта. ( втори вариант )
Следователно, ние познаваме Бога в любовта, и този Бог на любовта не е вън, не е само във вселената, а е и вътре в нас.
1.5.1921г.
31. Възкресение на Любовта,  НБ , София
Движението, което става във вселената, се дължи на оня Разумен Дух, който регулира и управлява всички сили.
29.5.1921г.
32. Да ги изпита,  НБ , София
И тъй, в бъдеще мъжете и жените ще се облекат в нови форми, които вселената сега създава. Като обиколи всички и ги разпита, ще разбере коя е новата фирма, образувана сега във вселената.
32.2 Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване ( втори вариант )
Сѣтивата, съ които възприемаме нѣщата на вселената, сѫ безкрайни, но ние, обикновенитѣ хора, искаме да намѣримъ едно рационално число, съ което да ги познаваме.
Питамъ мѫжетѣ: какво направихте вие за женитѣ си? Сега на жените задавамъ въпроса: Вие, женитѣ, какво направихте за мѫжетѣ си, какъ ги облѣкохте? И тъй, мѫжетѣ и женитѣ за въ бѫдеще трѣбва да се облѣчатъ съ нова форма, която сега е образувана въ вселената и тамъ има нови костюми за мѫже и жени, които ще се женятъ.
Това не сѫ философски твърдения, това не сѫ умувания, това не е хипнотизиране, това не е омагьосване, това е една велика философия въ живота, която да ви направи не щастливи, а да ви направи съ крѣпъкъ духъ, свѣтли умове и чисти сърца, да ви направи граждани на това Царство, което сега влиза въ козмоса на вселената.
20.6.1921г.
33. Влиянието на хармонията в живота, ИБ , БС ,
Ще схващате Бога като една Велика, разумна хармония, която се разнася навсякъде из вселената, из цялата природа и всичко живо.
23.10.1921г.
34. Тогаз те ще просветнат,  НБ , София
Преди милиарди и милиарди години тия същества във вселената – праведните – са минали при Отца и са придобили тази светлина.
30.10.1921г.
35. Синът Божий,  НБ , София
Тази сила индусите я наричат „tattvas“, санскритска дума, която значи жива енергия, която прониква цялото пространство и е основа за движението на всичките небесни тела, и е причина за произвеждане на всичкия живот във вселената.
6.11.1921г.
36. Ненаписаните закони,  НБ , София
Сега тази енергия в света, която произтича от великия космос, понеже светът се е диференцирал досега в еволюционната енергия, или живата енергия, а душата на вселената е минала през пет степени, тя се е диференцирала в три направления.
13.11.1921г.
37. В Египет,  НБ , София
Философите обаче намират противоречията в самата материя, в силите, в туй механическо устройство на вселената; а практическите хора казват: „Този дявол – това са икономическите условия – „папото“, туй „папо“ да не е, нищо няма, а има ли го туй „папо“, то създава всичките блага“.
20.11.1921г.
38. Ананий и Сапфира,  НБ , София
Аз ви казвам: вселената – това е едно единство в разнообразие, в множество. Тъй се проявява вселената.
4.12.1921г.
39. Още по-блажени са,  НБ , София
Какво нещо е цялата вселена? Ти знаеш ли, какво е вселената? „Не че не знаем, знаем.“ Учени хора има, външните учени хора, като обърнат ония крила горе, аеропланите, и ония супердреднаути, в един час могат да пометат един град, като хвърлят шрапнели, по-дълги от един метър, после ония бръмчила отгоре спущат бомбичките много майсторски.
1.1.1922г.
40. Сродните души,  НБ , София
Ние сме като една опорна точка в един кинематограф на Вселената.
24.2.1922г.
41. Трите живота, ООК , София
Също свещен егоизъм е когато мислим, че ние сме център на вселената.
41.2 Трите живота ( втори вариант )
Докато счита себе си за център на вселената, човек още се движи в личния егоизъм.
19.3.1922г.
42. Твоето Слово,  НБ , София
Всичките неща се движат в кръг, във вселената всички неща се движат само по една вечна линия.
Всяко поколебаване е грях, защото твоето движение е свързано с друго движение, може да попаднеш в някоя катастрофа: пресичане има на тия пътища във вселената.
13.4.1922г.
43. Природни методи, ООК , София
Ако се качите на един влак с голяма бързина, слънцата ще минат край вас много бързо, не ще може да разгледате всички хубости и ще си кажете: „Минахме из вселената и нищо не видяхме“.
43.2 Природни методи ( втори вариант )
Вселената, с всички слънца и планети, представя предметно учение.
24.5.1922г.
44. Здравец, ИБ , Витоша
Първото изявление на ограниченото е вселената и космосът. Вие ще попитате защо Господ иска да създаде вселената.
2.6.1922г.
45. Актьори и работници (Да слезе Христос, да ви обясни), ИБ , БС , София
А тая истина трябва да бъде такава, да влезе Божественото съзнание, за да се изрази законът на Божествената Любов във вселената.
2.6.1922г.
46. Изгрев и залез, ООК , София
Защото, ако аз се движа по-бързо от трена, има ли движение? Представете си, запример, такова изяснение: вземете една точка във вселената, която се движи така бързо, че едновременно може да бъде във всичките положения на козмоса.
46.2 Изгрев и залез ( втори вариант )
Ако проследите движението на една точка във вселената, която се движи с грамадна бързина, вие няма да забележите никакво движение, ще ви се стори, че тя стои на едно място.
23.8.1922г.
47. Милосърдието, СБ , В.Търново
Пробужда ви Той от хиляди векове и казва: „Настана час, настана ден, настана ден тържествен!“ И ще разберете деня тържествен – да влезете в Школата, за да чуете като Павел онова, което вашата душа с хиляди векове е чакала – да чуете гласа на Великия Учител във Вселената. Един е Той във Вселената, няма втори като Него.
15.10.1922г.
48. Ангел Господен говори, НБ , София
Божествената сила, движи всичко живо във вселената.
22.10.1922г.
49. Възлюби го,  НБ , София
Ако е въпрос за църкви, ние признаваме само една църква във вселената – църквата на природата, с безброй кандила – звезди и слънца.
10.12.1922г.
50. Ще ви научи,  НБ , София
Обаче, Бог, Творецът на вселената, спира работата си и незабелязано слиза до тебе и ти нашепва: Не бой се, не се обезсърчавай! Аз ще ти помогна, ще уредя твоите работи още днес.
18.2.1923г.
51. Не дойдохъ да разруша, но да изпълня,  НБ , София
Питамъ: когато Господь създаваше вселената, вие знаяхте ли каква бѣше земята, вие бѣхте ли Негови съветници? Нѣкой геологъ намѣрилъ едно малко камъче, и споредъ него описва каква е била нѣкога земята.
51.2 Дойдох да изпълня ( втори вариант )
Какво ще разберете от тази разходка? Знаете ли, колко слънца има във вселената? Според някои, те са около 100 милиона.
Когато Бог създаваше вселената, вие знаехте ли, каква беше земята? Имаше ли други планети около нея? Бяхте ли съветници на Бога? От едно малко камъче, геологът описва някогашното състояние на земята.
19.3.1923г.
52. Смисълът на противоречието, ООК , София
Казвам: Вие пребродихте ли всички системи на живота, които съществуват? Навсякъде из Вселената били ли сте, за да направите един извод, че няма Господ? Трябва да сте пребродили целия свят и след като се върнете от вашето дълго научно изследване, да кажете: „Като обиколих няколко милиона светове, видях, че няма Господ.
8.4.1923г.
53. Защо сте тѫжни?,  НБ , София
53.2 Защо сте тъжни ( втори вариант )
Духът се явява в разни епохи и времена, за да научи великия закон на Битието, да разбере, че Вселената е велико, обективно училище.
17.6.1923г.
54. Вяра и съмнение, ООК , София
Всички тия Йерархии, всички тия същества, които са минали нашата еволюция и които направляват Вселената, трябва да дадат съгласието си.
54.2 Вѣра и съмнѣние ( втори вариант )
Слѣдователно, отъ невидимия свѣтъ, кѫдѣто познаватъ Божественитѣ закони, то когато дойде врѣме да се роди човѣкъ, всички иерархии, прѣзъ които той ще прѣмине, трѣбва да дадатъ съгласието си за това негово раждане, за това негово идване на земята, Всички тия иерархии, всички тия сѫщества, които сѫ минали нашата еволюция и които направляватъ вселената, трѣбва да дадатъ съгласието си.
24.6.1923г.
55. След три дни, НБ , София
Вие го викате на земята, но Той казва: „Имам добри спомени от земята!“ Аз бих ви дал много научни данни за устройството на Вселената, на Земята, но преди всичко трябва да възприемем Любовта; да създадем нов организъм; да изменим нашия мозък, нашето сърце.
27.6.1923г.
56. Нежност и грубост,  МОК , София
Божието око, Божието съзнание е будно за всичко, което става във вселената.
1.7.1923г.
57. Ще дойдем при него, НБ , София
И тъй, кой е първият подтик на човека? – Правата линия. – Защо? – Защото правата линия води към Любовта, която иска да се прояви навсякъде във Вселената. – Жива ли е Вселената? – Половината е жива, а половината – мъртва. Безграничната Божия Любов се стреми да проникне и в мъртвата половина на вселената, за да възвърне живота и светлината на тези същества.
2.7.1923г.
58. Разцъфтяване на човешката душа,  МС , София
Всичко във вселената ще бъде възможно, но само при едно условие: да знаете, че всички сте души, в които Бог живее.
8.7.1923г.
59. Речи само реч, НБ , София
Ето защо, според твърдението на някои, Вселената е създадена първоначално по един начин, но тя постепенно се изменя, докато един ден ще се разруши и отново ще се създаде. Вселената нито се е създавала, нито се е разрушавала.
10.9.1923г.
60. Абсолютно най-малката величина, ИБ ,БР , София
А когато пък въвожда Първороднаго във вселената, казва: "И да му се поклонят всичките ангели Божии."
11.9.1923г.
61. Високият идеал, ООК , София
61.2 Високият идеал ( втори вариант )
Следователно, за да излезе или да изпъпли човек от такава изба, изисква се силна воля, изисква се и безпримерна вяра, която гори, мести и вселената движи.
28.10.1923г.
62. Изпитвайте Писанията!,  НБ , София
Какво е това разсъждение? В него няма никаква философия. „Изпитвайте Писанията, защото в тях има живот!“ В тия Писания има една велика философия, чрез която можем да пресъздадем своя живот съобразно законите, които сега съществуват вътре във вселената.
7.11.1923г.
63. Божественото съвършенство, ООК , София
Следователно, когато всички същества достигнат до своя краен предел на развитие, всичката творческа енергия във Вселената се разкапва, всичко туй се възвръща в Бога, и тогава се заражда нова Вселена, за да се прояви Божественото съвършенство в нова форма.
11.11.1923г.
64. Превръщане на цветовете,  МОК , София
Зад всеки цвят седи една разумна сила във Вселената.
28.11.1923г.
65. Волята Божия, ООК , София
Тогава у вас трябва да остане само едно свещено желание: да изпълните Волята Божия! Що е Волята Божия? Вън от времето и пространството, в даден момент, вашите постъпки да включват благото на всички същества във Вселената.
30.12.1923г.
66. Единицата и вечността,  МОК , София
Когато тия по-висши от нас същества поискат да слязат от висшите светове, за да изучават Вселената и в тях става едно такова изпразване.
30.12.1923г.
67. Нашите длъжници,  НБ , София
Първоначално той е служил да се създаде вселената и е носил в себе си тези условия за окисление.
2.1.1924г.
68. Единство на обичта, ООК , София
След като ограничите този Живот, дали той ще се прояви в една, или в друга посока, ще зависи също от проявлението му във Вселената. От наше гледище има четири важни точки в кръга, от които Вселената може да започне, и според това съществата, които може да се проявят при създаването на Вселената от едната или от другата точка, съществено ще се различават и по форма, и по съдържание, и по смисъл, и по воля.
Сега, като разглеждаме този закон, ще дойдем до въпроса как се е създала Вселената.
6.1.1924г.
69. Едно ти не достига!,  НБ , София
У Бога има следното качество: Той никога досега не е казал на някое същество във вселената, колкото малко и да е то: „Ти ще ми служиш!“ Той му показва пътя, а оставя съществото само да Му служи или не, както то иска.
23.1.1924г.
70. Закон за късите и дългите линии, ООК , София
Като говорим, че Вселената е безконечна, подразбираме себе си. Когато говоря, че Вселената е безконечна, подразбирам, че за моето съзнание, за мене, това е начало – А.
3.2.1924г.
71. Плодовете на Духа,  НБ , София
Досега цялото човечество, не само тук на земята, но във всички светове, които съществуват вън и вътре във вселената, всички минават в една нова фаза.
26.3.1924г.
72. Добрите и лошите мисли, ООК , София
Ако чуеш в себе си мисълта: „Вселената Аз я създадох“, ще знаеш, че това е гласът на Бога, гласът на Духа Божи, който говори.
Няма да кажеш: „Аз направих Вселената.“ Тя не е твоя, но ще знаеш, че Бог говори, а твоят Дух ти казва, че е направена заради тебе.
Мине ти лоша мисъл да откраднеш нещо, кажи си: „Цялата Земя е моя, къде ще туря тази вещ?“ Ако Бог живее в нас, и Земята е наша, и Вселената е създадена за нас, и Слънцето грее за нас.
72.2 Добритѣ и лошитѣ мисли. ( втори вариант )
Ако чуешъ въ себе си мисъльта: вселената азъ я създадохъ — ще знаете, че това е гласътъ на Бога, гласътъ на Духа Божий, Който говори. Нѣма да кажешъ: азъ направихъ вселената.
Кажи си: цѣлата земя е моя, кѫдѣ ще туря тази вещь? Ако Богъ живѣе въ насъ, земята е наша; и вселената е създадена за насъ; и слънцето грѣе за насъ.
30.3.1924г.
73. Плати ми, що ми си длъжен,  НБ , София
И ако Бог – Създателят на вселената, Който ръководи съдбините на народите, е на наша страна, Той ще изпрати разумни хора – разумни майки и бащи, ще ги благослови, и работите ни ще се оправят.
18.5.1924г.
74. Да възлюбиш Господа,  НБ , София
Казвате: Възможно ли е Бог, Създателят на вселената, да се занимава с дребни работи? Ще ни показва признателността на ябълката! – Като срещнеш учен човек, какво искаш от него? Ще го помолиш да ти каже само една дума, която не знаеш.
Всеки трябва да има съзнание, че е някакъв фактор във вселената.
7.7.1924г.
75. Топлината на живота, МС , София
75.2 Топлината на живота ( втори вариант )
Ония, най-възвишените същества, които съществуват във Вселената, които се проявяват, минават от едно състояние в друго.
10.9.1924г.
76. Важността на числата, ООК , София
Какво означава числото 2? Аз ви казах, че числото 2 означава пътя на единицата, но какъв е пътят на единицата? Представете си, че вие сте във Вселената и за вас съществува само една идея, всичко около вас е само Светлина, Земята я няма, Слънцето го няма – виждате само Светлина, нищо друго не съзнавате.
76.2 Важностьта на числата. ( втори вариант )
Какво означава числото 2? Азъ ви казахъ, че числото 2 означава пѫтя на единицата, но какъвъ е пѫтьтъ на единицата? Представете си, че вие сте въ вселената и за васъ сѫществува само една идея, всичко около ви е само свѣтлина: земята я нѣма, слънцето го нѣма — виждате само свѣтлина, нищо друго не съзнавате.
16.11.1924г.
77. Каква роля играят противоречията в живота. Влияние на планетите,  МОК , София
“Всичко каквото Бог е вложил във Вселената, благото, което е определил за нас, да дойде и да се реализира в нашата душа.”
77.2 Ролята на противоречията. Влияние на планетите ( втори вариант )
Тъй че слънчевата светлина ще употреби около четири и половина часа, докато стигне до най-отдалечената планета във Вселената.
Кръговете стават все по-големи: Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. (Ръцете напред!) После ще произнесете думите: „Всичко, каквото Бог е вложил във Вселената, благото, което е определил за нас, да дойде и да се реализира в нашата душа!“ Ще правите кръгове с ръцете си и ще кажете: „Амин – тъй да бъде!“
23.11.1924г.
78. Светлина и знание. Музика,  МОК , София
Някой казва: „Аз мога да мисля за всичко.“ Е, какво, кажете ми тогава, преди съществуването на тази Вселена, какво е имало, от къде е изпъкнала тя? Рекох ви аз, било е време, когато Вселената не е съществувала, какво е било тогава? Вие ще кажете: „Тъмнина е било.“ От где знаете че е така, какви данни имате за това? Друг ще каже: „Светлина е било.“ Кои с научните ви данни, от где знаете, че е било светлина или тъмнина? Тъмнината у вас, това е едно субективно схващане.
21.12.1924г.
79. Божественото буталце, МОК , София
Програмата за вас, която е във вселената, изпълнете я и не бойте се.
79.2 Божественото буталце ( втори вариант )
Програмата за васъ, която е въ вселената, изпълнете я и не бойте се.
14.1.1925г.
80. Положителни и отрицателни състояния на живота, ООК , София
Ако му дадеш една задача, например колко атома има във Вселената, той веднага ще я изчисли.
22.2.1925г.
81. И пишеше на земята, НБ , София
Съврѣменнитѣ хора се запитватъ за несѫществени работи: безконечна ли е вселената, или е конечна; безгранична ли е или е гранична. И съврѣменнитѣ изслѣдователи казватъ, че дошли до заключение, че вселената е гранична и конечна и твърдятъ, че нѣма другъ свѣтъ понеже вселената е конечна.
Сега, ние можемъ да ви дадемъ друга философия, да ви кажемъ, споредъ окултната философия, какъ се опрѣдѣлятъ границитѣ на вселената. Вселената не е малка. Значи, такива 100 милиона години се изискватъ, за да мине свѣтлината отъ единия край на вселената до другия. Задъ вселената има другъ видъ свѣтове.
81.2 И пишеше на земята ( втори вариант )
Съвременните хора се запитват за несъществени работи: безконечна ли е вселената или е конечна; безгранична ли е или е гранична. И съвременните изследователи казват, че дошли до заключение, че вселената е гранична и конечна и твърдят, че няма друг свят, понеже вселената е конечна.
Сега, ние можем да ви дадем друга философия, да ви кажем, според окултната философия, как се определят границите на вселената. Вселената не е малка. Значи, такива 100 милиона години се изискват, за да мине светлината от единия край на вселената до другия. Зад вселената има друг вид светове.
5.4.1925г.
82. Рѫката сѫблазнява, НБ , София
Тогава слушайте, азъ ви доказвамъ, че всички слънца въ вселената сѫ произлѣзли отъ единъ микроскопически атомъ.
Кришна му се открива и той вижда, че всичкото пространство на вселената, отъ Божия Прѣстолъ до земята, всичко било изпълнено съ славата и величието на Кришна.
82.2 Ръката съблазнява ( втори вариант )
Тогава слушайте, аз ви доказвам, че всички слънца във Вселената са произлезли от един микроскопичен атом.
Кришна му се открива и той вижда, че всичкото пространство на Вселената, от Божия Престол до земята, всичко било изпълнено със славата и величието на Кришна.
28.6.1925г.
83. Плодътъ на дървото,  НБ , София
Вселената не е създадена за мъртвитѣ хора, нито за глупавитѣ сѫщества.
83.2 Плодът на дървото ( втори вариант )
Вселената не е създадена за мъртвите хора, нито за глупавите същества.
5.7.1925г.
84. И обхождаше Исусъ всичка Галилея, НБ , МС , София
И ще бѫдемъ готови сега, още днесъ, всички да изнесемъ великото дѣло, да проповѣдваме за този великъ, живъ Господь, Който е направилъ вселената заради насъ и отъ благодарность да покажемъ, че както Той се жертвува за насъ, така и ние сме готови да се жертвуваме заради Него.
84.2 И обхождаше Исус всичка Галилея ( втори вариант )
И ще бъдем готови сега, още днес, всички да изнесем великото дело, да проповядваме за този велик, жив Господ, Който е направил вселената заради нас и от благодарност да покажем, че както Той се жертвува за нас, така и ние сме готови да се жертвуваме заради Него.
22.11.1925г.
85. Най-малкото иждивяване и най-малкото съпротивление, МОК , София
Изобщо те изучават устройството на Вселената от гледището на тази висша математика.
22.11.1925г.
86. Тридесет и осем години, НБ , София
Ако попитаме приятелски съвременните учени хора, де е северният полюс на вселената, те не ще знаят да отговарят. Де е северният полюс на земята, в която ние живеем, те знаят, но де е северният полюс на вселената, в която живеем, не знаят.
29.11.1925г.
87. Той знаеше, НБ , София
От това гледище, във вселената няма абсолютно никакво движение. Ще кажете: как във вселената няма движение? — Във вселената има само едно малко мърдане. Значи, във вселената между разните материи и сили, които действуват в нея има разлика.
Следователно, във вселената има друго слънце, което носи разумност.
6.12.1925г.
88. Видя го Исус,  НБ , София
Като излезе мъжът от къщи, какъв въпрос разрешава жената? Правото на жената ли разрешава тя, или коя жена е най-нещастна, или колко хора са измрели, или как трябва да се подобри положението на човечеството, или кога Господ е създал света, или колко звезди, колко планети има на вселената, или кои философи какво са писали? Не, не разрешава тези въпроси.
20.12.1925г.
89. Добрата земя,  НБ , София
Когато Брама направил света във всичката негова красота, той повикал на угощение в своя дворец всички богове във вселената.
10.1.1926г.
90. Давам власт,  НБ , София
Мъртва материя съществува само за невежите хора, които не разбират устройството на вселената, които изведнъж разрешават въпросите и казват, че известни неща са живи, и известни – мъртви.
24.1.1926г.
91. Мария избра,  НБ , София
А неговите последователи разпространили идеята, че във вселената съществува една зла воля и тя е, която е създала света.
31.1.1926г.
92. Свидетелството Негово,  НБ , София
Бог е същество, от което произтича всичкия живот във Вселената.
3.2.1926г.
93. Нашето място, ООК , София
Какво ще кажете на това отгоре? Ние трябва да разглеждаме вселената като жив организъм, във всеки уд на който са концентрирани различни динамически сили.
7.2.1926г.
94. Познат от Него,  НБ , София
Каква е задачата на вселената? Сега вие ще отговорите: какво ни интересува задачата на вселената? Каква е моята задача, това ме интересува.
7.3.1926г.
95. Домовит човек,  НБ , София
Следователно, Бог е създал Вселената заради синовете на Мъдростта. Значи, има едно съвпадение, има допирни точки във вселената.
21.3.1926г.
96. Закон на съпоставяне,  НБ , София
Свободата, светлината и разумният живот, това са възходящи сили, които отиват към центъра на Слънцето, отиват към друг един център на Вселената, която ние наричаме Божественото.
4.4.1926г.
97. Групиране на сили,  МОК , София
Следователно чрез мисълта си човек се свързва с интелигентни центрове във Вселената и по този начин предава тяхната мисъл.
97.2 Трансформиране на енергиите ( втори вариант )
Когато ние мислим, свързваме се с интелигентни центрове във Вселената.
18.4.1926г.
98. Зазоряване,  НБ , София
Вселената е Божественият свят, великото, идеалното в човечеството, към което всяка душа се стреми.
Защото наистина във Вселената има доста празни места.
Без него Вселената не може. Ти като човек, като душа, без твоя ум, без твоето сърце и без твоята душа, Вселената не може да се прояви в своята хармония.
Като държавник или като адвокат, но е важно каква е неговата работа като елемент във Вселената.
Вие трябва да живеете за Вселената. Накъде е Бог? Слънцето се движи към известна посока във Вселената.
25.4.1926г.
99. Сам изтъпках жлеба,  НБ , София
Хубостта на живота седи именно в това, че според вътрешното развитие на духа и ние ще се изменяме постоянно, защото както виждаме създаването на Вселената е процес, поставен в постепенно развитие, в който и Бог постоянно се изявява.
2.5.1926г.
100. Влияние на цветовете,  МОК , София
Те творят, съграждат Вселената.
9.6.1926г.
101. Усилване на вярата, ООК , София
Значи първобитната материя, от която е направена Вселената, струва почти колкото цялата слънчева система без слънцето.
27.6.1926г.
102. В своите си,  НБ , София
Първият принцип е, че всички прояви на Вселената в основата си са разумни.
Най-първо ще се убедите, че Вселената е разумна.
22.9.1926г.
103. Отношение на простите истини към човека, ООК , София
Вселената е сбор от разумни същества, между които отношенията са абсолютно хармонични.
Казвам: Всички живи, разумни същества във вселената, които съдействуват за нашето подигане, за нашето усъвършенствуване, са в съгласие с нас.
26.9.1926г.
104. Посока на растене,  МОК , София
Изобщо, всички планети и слънца във вселената представят банки, от които човек може да извади онова богатство, което в даден случай му е потребно.
10.10.1926г.
105. Затова се родих,  НБ , София
Дето и да го изпрати той, дори в безпределните пространства на вселената, те пак ще се върнат при него.
17.10.1926г.
106. Любов и вяра,  МОК , София
Какъвто да е човешкият живот, той може да подига или понижава човека, но във вселената той не произвежда лоши резултати. Силите на вселената са така разпределени, че те трансформират всичко, каквото им се изпречи на пътя.
106.2 Двата метода. Любовта и вярата ( втори вариант )
Бог застъпва за нашето право, казва: «Туй, което ти правиш, не е добре за твоето развитие.» От наше гледище е тъй, то се отнася само до мен, понеже грехът спира моето развитие, временно може би, но по отношение на Козмоса, Вселената няма да почувствува, но по отношение на мен е едно спъване вътре в развоя.
20.10.1926г.
107. Най-голямото веселие и най-малката радост, ООК , София
Питам: Всички богати хора развити ли са? Всички богати хора благородни ли са? Всички богати хора щедри ли са? Най-после всички богати хора безсмъртни ли са? Съвременните хора се стремят към някаква висша философия, към висша наука, с която да разрешават велики проблеми, например как е създадена вселената, как е произлязъл светът, а при това цял живот мислят как да станат богати, да натрупат повече пари.
24.11.1926г.
108. Любов – колективност, ООК , София
Душата има това преимущество, че може да става малка, почти невидима, а същевременно може да стане голяма като вселената.
5.12.1926г.
109. Умовете им,  НБ , София
Всички системи заедно образуват човечеството - вселената.
109.2 Умоветѣ имъ ( втори вариант )
Всички системи заедно образуватъ човѣчеството — вселената.
15.12.1926г.
110. Неразрешеното, ООК , София
По този начин се обяснява образуването на вселената. Вселената се е образувала от една точка, която няма никакво измерение, но като се е движила едновременно по всички направления, тя е образувала хиляди кръгове. Следователно вселената изглежда голяма, но сама за себе си тя няма никаква големина. Щом движението на тази точка спре, всичко се съсредоточава в нея и тогава казваме, че вселената е много малка, равна на точка. Докато точката се движи, вселената има измерения; щом престане да се движи, тя изгубва всички свои измерения.
Питам: като говоря по въпроса за вселената, каква полза ще имате от това? Туй са разсъждения, които могат да занимават само философите.
Всичко във вселената е в движение.
28.12.1926г.
111. Проява на музиката в съзнанието, ООК , София
И след всичко това ще дойде някой учен да казва, че познава най-новите теории за създаването на вселената. Според мене и най-новите теории не са в състояние да обяснят създаването на вселената. Кой учен досега е могъл да представи някаква теория, която да обясни всички явления, които са се извършили във вселената от началото на създаването й и досега? Преди всичко създаването на вселената не е еднократен процес.
2.1.1927г.
112. Влизане,  НБ , София
Значи, всички тела във вселената са свързани помежду си и представляват един общ, велик организъм.
9.1.1927г.
113. Сам с ума си,  НБ , София
Значи някога, при създаването на Вселената, ние сме били идеалът на Бога. Бог е създал всичко във Вселената за разумните същества, за своите разумни деца.
26.1.1927г.
114. Което оправя, ООК , София
Казвате, че някой учен е създал нова теория за вселената.
Те знаят много нещо за създаването на вселената, но нищо не казват по това.
9.2.1927г.
115. Свещеният олтар, ООК , София
Жива е вселената и всичко, което се намира в нея, трябва да съзнава този живот! Всичко в нея диша живот, свежест.
27.2.1927г.
116. Здрави връзки,  МОК , София
116.2 Здрави връзки ( втори вариант )
Защо между някои тонове не може да се образува хармония, не може да се образува акорд? На какво се дължи това? Музикалната теория как обяснява това? Между кои тонове има една добра хармония? (- Тези, които се намират в интервал терца, например До-Ми-Сол.) Значи, при сегашните условия в природата несъвместима е пълната хармония с устройството на вселената.
Всичките звезди, като са се вселили, образували са вселената.
(- Може ли цялото изречение да се изрази с тези ваши думи: Съзнанието почива на вярата?) За пример, ако преобърнем така, кажем: «В целокупното съзнание вселената почива» – вселената не може да почива. Почива човек, който е работил, но вселената не е свършила своята работа – може ли да почива? Колко значения има думата «почива»? Двоен смисъл – установен седи, положен.
27.2.1927г.
117. Слънцето не ще зайде,  НБ , София
Във вселената има още много празни, ненаселени пространства, които един ден трябва да се изпълнят и населят.
6.3.1927г.
118. Възпитание и самовъзпитание,  МОК , София
Необятна е Вселената! Тя трябва да интересува човека – да я изучава, да проникне в нейната дълбочина.
118.2 Мислете за слънцето! ( втори вариант )
Ако се разгледа човешкият мозък тъй, както сега е устроен, ще си съставим едно ясно понятие за устройството на вселената.
20.3.1927г.
119. Кротките,  НБ , София
Например, те правят изчисление върху въпросите: Колко милиона години са необходими, докато нашата вселена дойде до своето пълно развитие? Колко милиона разумни същества трябва да работят през това време във вселената? Нашата вселена крие в себе си възможности за развитието на разумните същества.
27.3.1927г.
120. Лозените пръчки,  НБ , София
Казвате: Колко време ще трае тази обиколка из Вселената? – Вечността е пред вас, няма защо да се безпокоите дали ще имате време, или не.
27.3.1927г.
121. Планетни влияния,  МОК , София
121.2 Планетни влияния ( втори вариант )
Туй колело е толкова голямо – като го завъртите, цялото колело, вий ще обиколите вселената еднаж.
30.3.1927г.
122. Съпротивление, напор и стремеж, ООК , София
То съществува, откак Вселената съществува.
15.5.1927г.
123. Ще ви се даде,  НБ , София
Той свикал голямо събрание от хора и започнал да отрича Истината, да отрича вселената, да отрича Бога и всякакъв смисъл в живота, като добавил: ако, наистина, съществува някаква сила, ако съществува Бог, нека ме порази в този момент! Едва изрекъл тези думи, и той, наистина, паднал на земята мъртъв.
29.5.1927г.
124. Хармонични положения,  МОК , София
124.2 Хармонични положения ( втори вариант )
Тъй е създадена сега Вселената.
5.6.1927г.
125. Две думи,  НБ , София
Аз не подразбирам само раждането на съвременните хора, но имам предвид процеса на раждането и в миналото, в най-отдалечените времена от днес, когато вселената едва се е пробуждала, когато ангелите се пробуждали от своя дълбок сън.
Колкото една душа е по-напреднала, толкова и вселената, която тя съзнава, е по-голяма.
23.8.1927г.
126. Дойде глас, СБ , София
С този телескоп днес могат да се откриват най-великите тайни във вселената. – Тъй ли? – Да, този телескоп и досега стои в еди-коя си пещера.
25.9.1927г.
127. Оскърбени,  НБ , София
Защо ви са такива мисли и чувства, които не носят живот? Защо ви е такова верую, което не може да внесе мир в душата на човека? Защо ви е такава наука, която не може да покаже истинския път на хората? Нека съвременните астрономи покажат на хората, какъв е смисълът на вселената! Те изучават слънцето, както и другите планети, но не са в състояние да обяснят дълбокия смисъл и предназначение за съществуването на тия слънца и планети.
16.10.1927г.
128. Призови Симона!,  НБ , София
Що се отнася до законите на вселената, знае се, че те са сложни, вследствие на което мъчно се проверяват на практика.
14.12.1927г.
129. Време и вечност, ООК , София
Господ казал на един ангел да извади от тялото на астронома човешкото съзнание и човешкото сърце, да остави тялото му на земята и като дух да го разведе из вселената.
6.1.1928г.
130. Пътят на героите,  ИБ , София
Оттук можете да разберете колко време е употребил Бог, докато създаде Вселената, докато нагласи времето и момента за дохождането на всички хора по лицето на земята, да ги постави в техните съответни гами.
130.2 Пътят на героите ( втори вариант )
Оттук имайте предвид колко време е употребил Бог, докато създаде вселената, докато нагласи времето и момента за дохождането на всичките хора по лицето на земята, да ги постави в техните съответни гами.
8.1.1928г.
131. Жлебът,  НБ , София
Всеки иска да знае своята задача, като разумно същество във вселената, за да се нагласи в хармония с нея, да свърши дадената му работа и да вземе дял от общото благо на тази вселена.
22.1.1928г.
132. Никодим,  НБ , София
Тъй щото, когато човек се ръководи от някаква амбиция в живота, нека тази амбиция не се отнася до постигането на някой министерски пост, но да дойде човек до положение да взима участие в създаване на вселената.
29.1.1928г.
133. Синове на възкресението,  НБ , София
Те поставят себе си като център на вселената.
15.2.1928г.
134. Къси и дълги линии, ООК , София
Злото като сила има своето право и във вселената.
7.3.1928г.
135. Двете точки, ООК , София
Като проследим схващанията на древните и съвременни учени и философи за устройството на вселената, виждаме, че те коренно се различават.
21.3.1928г.
136. Сфинксът. Начало и край на нещата, ООК , София
Засега само главата на човека е излязла, а цялото му тяло още се намира под неговото влияние, затова човекът мисли право, а действа криво – следователно задачата му е да се освободи от влиянието на звяра; и когато това стане, той ще разбере защо е създадена Вселената.
16.5.1928г.
137. Разумни отношения, ООК , София
Те и до днес продължават да работят, да преустройват вселената.
27.5.1928г.
138. Бог е Дух,  НБ , София
Например, може да се изчисли, колко милиарди звезди има във вселената. Съвременните математици изчисляват, след колко години вселената ще дойде до своя край.
3.6.1928г.
139. Вечно веселие,  НБ , София
Във вселената съществуват две съзнания: едното е Божественото съзнание, т.е. съзнание на общото, на цялото, в което няма разединение; другото е съзнание на частите, които се различават една от друга по степента на своето развитие.
22.8.1928г.
140. Ключът на живота, ООК , София
Ще му кажеш: „Моята душа трябва да бъде необятна като Вселената“.
24.8.1928г.
141. Дейност и почивка,  МОК , София
Той счита себе си за център на вселената и мисли, че ако работи или се мръдне от мястото си, редът и порядъкът в света ще се наруши, В известен случай ленивият заема положението на философ или учен, който мисли, че само той има право да учи хората, как да работят и да живеят. Сега не ми остава нищо друго, освен да седя неподвижно на едно място, като точка във вселената, около която всички останали точки да се движат и да работят. Ако аз наруша спокойствието си, ти ще изгубиш живота си, защото ще станеш причина да се измени равновесието във вселената.
141.2 Лѣность и прилежание. ( втори вариант )
Той се счита като центъръ на вселената и казва: азъ не трѣбва да се движа отъ мѣстото си, защото помръдна ли се, всичкиятъ редъ и порядъкъ въ свѣта ще се наруши. Сега не ми остава нищо друго, освѣнъ да седя неподвижно, като точка въ вселената, около която всички други да се движатъ и да работятъ.
29.8.1928г.
142. Ограничаване и освобождаване, ООК , София
Ученикът трябва да размишлява всеки ден върху следните мисли и да си казва: „Като ученик, аз трябва да имам сърце чисто като кристал, ум светъл като слънцето, душа обширна като Вселената и дух мощен като Бога и едно с Бога“.
Учен е само Бог, понеже Той твори вселената, Той всичко знае.
14.9.1928г.
143. Външни и вътрешни влияния,  МОК , София
Ако оставят своята работа, ще създадат голяма катастрофа във вселената.
5.10.1928г.
144. Творческа линия,  МОК , София
Такова движение съществува и във вселената. При движението, което става във вселената забелязваме два момента: възходящи – ЛБ и МБ и низходящи – ТД и ТИ. Възходящите моменти представят Божествени начала, които творят, т. е. създават всичко във вселената, а низходящите – реализиране на Божественото, т. е. проявените и въплътени форми.
144.2 Творческата линия на битието ( втори вариант )
Свиването на мускулите значи, всяко движение на змията, показва движението, което става вътре във вселената. Две Божествени начала, които творят, които създават всичко във вселената.
12.10.1928г.
145. Закон за постижение,  МОК , София
145.2 Метод за реализиране на желанията ( втори вариант )
Аз не мога да обхвана тази обширна природа, но като съм малък образец, мога да изучавам устройството на вселената.
2.1.1929г.
146. Вторият ден, ООК , София
Значи, кръгът е проекция на вселената. По този начин той одухотворил вселената, направил я жива.
9.1.1929г.
147. Закон за възможности – закон на опуленс, ООК , София
Още преди създаването на вселената, Бог е предвидил всичко.
23.1.1929г.
148. Личност, общество и свят, ООК , София
Египтяните са изобразявали човека във вид на малко яйце - знак за вселената.
30.1.1929г.
149. Знайно и незнайно, ООК , София
Същевременно, казвате, че Бог е безграничен, вселената е безгранична.
3.2.1929г.
150. Учителю благи,  НБ , София
Едно време, когато се взело решение за създаване на вселената, всички разумни същества се събрали да обмислят въпроса, по какъв начин да се създаде. Като се замислили на дълбоко върху всички положения, през които нашата слънчева система трябвало да мине, за противоречията, които ще се създадат, едни от тях се изказали за създаването на вселената, други – против създаването й, докато най-после всички се толкова изморили, че половината от комисията почнали да кихат, а другата половина – да се прозяват.
Изобщо, между съществата, които работили за създаване на вселената, непременно трябвало да има вътрешна хармония.
8.2.1929г.
151. Магическата пръчица,  МОК , София
В нея виждам милиарди същества, почти толкова, колкото съществуват във вселената. В този смисъл, Вселената е конечна, а Бог – безконечен.
151.2 Магическата пръчица ( втори вариант )
Казват: „Но тази вселена е безконечна.“ То са празни работи, коя вселена е безконечна? Туй, което твоето съзнание може да обхване, то е вселената заради тебе. „Ама, аз може да мисля заради него.“ -Значи, ти можеш да го обгърнеш. Следователно в твоя ум ти трябва да обгърнеш вселената. Че вие [си] представяте вселената другояче, но то е Божествената вселена.
10.2.1929г.
152. На Бога живаго,  НБ , София
Паякът се явил в съда и започнал своята защита: Господа съдии, аз съм учен човек Построих си една мрежа, с която исках да изучавам вселената. Така тя навехнала крачето си, но какво съм виновен затова аз? Питам вярно ли е оправданието на паяка, че с паяжината си гой изучавал вселената? Не е вярно, разбира се.
Който иска да се запознае с въпроса за създаване на вселената, който иска да разбере вътрешния смисъл на живота, да придобие знание, мъдрост, богатство, сила, здраве, безсмъртие, той трябва да постави любовта за основа на своя живот.
17.2.1929г.
153. На този камък,  НБ , София
Царят Абу-Бен-Фура представя света, вселената.
Който разбира света, вселената, той щеше да разбере смисъла и на самото име: Абу-Бен-Фура.
20.2.1929г.
154. Форми в природата, ООК , София
Ако накараш учения, който може да брои много да обясни, какво нещо е вселената, той нищо не може да каже. Ако вселената беше образувана от много слънца, би ли могъл този учен да ги обхване всички в съзнанието си? Може ли той да изчисли, каква е тежината на един квадралион микроскопически прашинки? Ако една прашинка тежи една двадесетмилионна част от грама колко ще тежи един квадралион прашинки?
154.2 Истинската реалност ( втори вариант )
Този големият философ може ли да обхване с ума си количествено какво нещо е вселената.
Да кажем, ако Вселената беше образувана от толкоз слънца, може ли този мъдрец да обхване всичките тези слънца? Какви хора живеят, какви същества има, каква е тяхната орбита? Той може ли да произнесе това число, да кажем, пет милиона или квадрилиона, или секстилиона? Какво е един квадрилион? Един квадрилион от микроскопически прашинки колко тежи? Изчислете, ако една прашинка тежи една двадесет милионна част от грама, един квадрилион прашинки колко тежи?
24.2.1929г.
155. Променява времената,  НБ , София
Както знаете, много научни теории съществуват за създаването на земята, на слънцето, но въпреки това, нито един от съвременните учени не е присъствувал при създаването на вселената.
1.3.1929г.
156. Наука и знание,  МОК , София
156.2 Наука и знание ( втори вариант )
Вашето съзнание като единица влиза в съзнанието на някое висше същество във вселената.
10.3.1929г.
157. Лазаре, излез вън!,  НБ , София
Тогава всички ще разберат, че земята е създадена за благото на живите същества, а вселената – за научни изследвания.
24.3.1929г.
158. Сам Отец, НБ , София
Защо? – Защото, както познаваме човека, ще познаваме и вселената, понеже човек е създаден според законите, по които е създадена великата вселена. Следователно, като изучава себе си, едновременно с това човек изучава вселената.
7.4.1929г.
159. Той е реченият,  НБ , София
В бъдеще вселената ще служи за развлечение на хората. Един ден, когато заслужат това, Бог ще ги остави свободно да се разхождат из вселената, да я изучават. Като изучи всички светове, човек ще познае Божествения свят – главата на вселената.
17.4.1929г.
160. Трудни задачи, ООК , София
160.2 Трудни задачи ( втори вариант )
Първото число какво е? Ти като човек имаш право във вселената.
21.4.1929г.
161. Наклали огън,  НБ , София
Този поет се вдъхновил от идеята да възпее красотата на вселената, на слънцето.
5.5.1929г.
162. Ела след мене!,  НБ , София
Това зарадвало твърде много астронома, че ще има възможност да се осветли по въпроса за създаването на вселената и ще може да даде на човечеството верни сведения за живота на небето.
19.5.1929г.
163. Голямото благо,  НБ , София
Когато дойде въпрос до вселената, някои учени се произнасят, че вселената е безпределна, безгранична. Как са дошли до това заключение? Коя е мярката, с която сравняват вселената? Ако нямат никаква мярка, с която да сравняват вселената, техните твърдения за нея са празни думи.
2.6.1929г.
164. Огън да запаля,  НБ , София
Какво е мислил Бог, като е създавал вселената, не знаем. Обаче, какви ще бъдат крайните резултати от създаването на вселената, това е важно за нас.
9.6.1929г.
165. Достоен,  НБ , София
Той ще отрича съществуването на Бога, ще казва, че животът няма смисъл, че не струва да се живее, че вселената не е добре устроена, че хората са глупави, лоши и т.н.
7.7.1929г.
166. Първите стъпки, МС , София
След това Той продължава работата си във вселената.
21.8.1929г.
167. Абсолютна чистота, ООК , СБ , Рила
Животът на вселената се крие в Него.
Например някой може да го запита: – Като служиш на Бога, носиш ли земята на гърба си? – Нося я. – Ами слънчевата система? – И нея нося. – Ами вселената? – Не само че я нося, но даже съм господар на вселената.
Наистина, смело е човек да каже за себе си, че носи земята и слънчевата система на гърба си, че е господар на вселената. Да каже човек, че е господар на вселената, това значи да я е обходил от единия край до другия и да я е проучил. Следователно, каже ли човек, че е господар на вселената, това подразбира, че той познава своето тяло от главата до краката, знае законите, които го управляват – той носи вселената в себе си. Достатъчно е да мръдне ръката си, да я простре напред, за да хване вселената.
167.2 Абсолютна чистота ( втори вариант )
Тогава някой ще те запита: „Можеш ли да носиш Земята на гърба си?“ – „Аз и сега я нося.“ – „Ами Слънчевата система?“ – „Нея отдавна нося.“ – „Ами Вселената можеш ли да носиш?“ – „Аз съм господар на Вселената.“
Сега всеки човек с дребни идеи ще каже: „Чудно нещо! Как се осмеляват хората да казват, че носят Земята и Слънчевата система на гърба си или че са господари на Вселената? Възможно ли е това?“ – Да кажеш, че си господар на Вселената, това подразбира да си я пропътувал от единия край до другия. Значи той носи Вселената в себе си. И колкото време му е нужно да простре ръцете си от главата до краката, също толкова време ще му е нужно да пропътува Вселената от единия край до другия. Достатъчно е само да мръдне ръката си, и той моментално ще измине Вселената от единия край до другия.
29.9.1929г.
168. Дух Господен,  НБ , София
Тази идея представя център на вселената. Значи, всички хора, като се движат по точките на окръжността, със стремежа си към своята основна идея, се срещат в центъра на вселената, в центъра на Битието. Като се движат по периферията, те образуват окръжността, т.е. орбитата на Битието, на вселената.
13.10.1929г.
169. Вечно благовестие,  НБ , София
169.2 Вечно благовестие ( втори вариант )
Вселената си има своя покрив, свои стъкла, свои стълбове, които се движат, но всичко се движи така равномерно, като че ли нищо не се забелязва.
20.10.1929г.
170. От всичките най-много,  НБ , София
170.2 Тази сирота вдовица тури от всичките най-много ( втори вариант )
Всички разумни същества са учили не само с години, но с векове са учили, докато научат нещо и после са проектирали своята мисъл навън, за да създадат една система във вселената, подобна на слънчевата.
6.11.1929г.
171. Вкисване, ООК , София
Друг е писал: Да благоденстваш, това значи, да имаш сърце чисто като кристал, ум светъл като слънцето, душа обширна като вселената и дух мощен като Бога. – Това са качества на мъдреца, но не и на обикновения човек.
10.11.1929г.
172. Сторете да насядат,  НБ , София
172.2 Сторете да насядат ( втори вариант )
Като закачили въжето на врата му, той усетил такова чувство, като че вселената се пръска, като че нещо страшно голямо се разрушава.
27.11.1929г.
173. Ново разбиране, ООК , София
Той ще я заведе на Венера, на Юпитер, на Слънцето, ще й покаже всички светове във вселената.
1.12.1929г.
174. Пасха Господня,  НБ , София
В това отношение те приличат на боговете, които съществували още при създаване на вселената. Една от тях казала: Наистина, най-светлата звезда се изгуби от небесния простор, но вселената е създадена така, че нищо не може да се изгуби в нея.
174.2 Пасха Господня е ( втори вариант )
Когато Господ създал света с всичко хубаво във вселената, всички богове се събудили, взели своите китари и направили един хубав хор, както те знаели, и започнали да се веселят. Една вечер, като били така събрани боговете, чули звездите да се разговарят помежду си: „Вярно е, че най-светлата звезда се изгуби, но вселената е така направена, че нищо в нея не може да се изгуби."
Има същества, които взимат участие във вселената, но има същества, които не взимат никакво участие.
11.12.1929г.
175. Обхода и проява, ООК , София
Запример, такъв един въпрос е този за създаване на вселената. Те искат да знаят, кой е създал вселената.
15.12.1929г.
176. Да ви даде,  НБ , София
Когато поетът Го търси, Той се скрива в най-малките ъгълчета на вселената, да не може да Го зърне.
27.12.1929г.
177. Собственик и наемател,  МОК , София
177.2 Отличителна черта на наемателя и собственика ( втори вариант )
Може да е въпросът, как се е създала вселената или за произхода на човека, може да е за разделянето на половете.
8.1.1930г.
178. Проява на Любовта, ООК , София
178.2 Чувството на любовта ( втори вариант )
Господ свърши своята работа, създал вселената и му остава време пак с тия грешници на земята и на тях - на този, на онзи, да услужи.
19.1.1930г.
179. Две лепти,  НБ , София
Да придобиеш този живот, това значи, да видиш Онзи, Който е създал вселената, всички живи същества, всички форми.
2.2.1930г.
180. Аз съм,  НБ , София
Какви са били намеренията на природата, като е създавала тия слънца и планети, кога се е заченала вселената, кога и как е бил създаден човекът, когото днес виждаме да философства върху великия въпрос, има ли животът смисъл или няма.
180.2 Аз съм, не бойте се! ( втори вариант )
Съвременната наука й предстои една велика задача - да обясни колко милиони векове взели, докато се създадат всички небесни слънца, какви са били преднамеренията и задачите на природата, кога и как се е заченала вселената, кога и как са турени тия слънца на небето и кога най-после им е дошло наум да създадат земята и сегашните хора, които тук, на земята, философстват, размишляват великата задача: дали животът има смисъл, или няма смисъл.
16.3.1930г.
181. С благодат и истина,  НБ , София
Един знаменит астроном искал да проникне в центъра на вселената, от там да разгледа нещата.
2.4.1930г.
182. Права мисъл, ООК , София
Достатъчно е със ставането си от сън човек да знае как да застане, какво положение да вземе тялото му, за да се свърже с ония разумни същества, които управляват вселената, и от тях направо да възприема.
13.4.1930г.
183. Господар на съботата,  НБ , София
При това, човек не е проявил още всички свои умствени способности. със сегашния си мозък човек не може да обхване вселената.
20.4.1930г.
184. Аз и Отец едно сме,  НБ , София
Когато съзнанието на Маркони се пробуди, той можа от яхтата си да запали хиляди лампи на хиляди километра разстояние. — Кой запали нашето слънце? Кой запали всички слънца във вселената? — Някое висше съзнание.
25.5.1930г.
185. По-горни от тях,  НБ , София
Като изучавате вселената, виждате, че едно тяло влияе на друго и може да го отклони от пътя му. – Как става това? - Научно лесно се обяснява, но вън от науката малцина могат да го обяснят.
13.7.1930г.
186. Връзване и развързване, МС , София
Следователно, Любовта и Истината помагат за реализиране великите цели на Божествената Мъдрост, която цари навсякъде във вселената.
16.7.1930г.
187. Проява, връзка и причина, ООК , София
187.2 Проява, връзка и причина ( втори вариант )
Ти може да си дошъл от оня свят, ти може да си дошъл от края на вселената, време нямам сега.
1.9.1930г.
188. Две категории хора, ООК , София
Те разискват върху въпроса, защо Бог е създал света, какво представя вселената и т.н.
5.9.1930г.
189. Път към живота,  МОК , София
189.2 Пътят на доброто. Жертвата на страната на Божественото! ( втори вариант )
И според мене, животът това е вселената.
21.9.1930г.
190. От Египет,  НБ , София
Той излязъл от Божественото, т.е. от висшето като дух, обиколил вселената, след което слязъл на земята.
10.10.1930г.
191. Нов мироглед,  МОК , София
Какво означава думата „мироглед“? – Начинът, по който човек разглежда и схваща целостта на вселената и неговото положение в нея.
15.10.1930г.
192. Определено време и място, ООК , София
Малкото, невидимото, микроскопическото не е нищо друго, освен връзката на човека с Бога, с Първата Причина, с Великия създател на вселената.
17.10.1930г.
193. Единица мярка,  МОК , София
193.2 Линии на човешкото лице. Единицата – доброто ( втори вариант )
И ако има в света, който е учен, това са ангелите, които съставили вселената.
19.10.1930г.
194. Отец люби Сина,  НБ , София
Като излизаш от Бога, Той ще те изпрати със следните думи: Синко, знаеш ли кога ще се върнеш при Мене? Това ще бъде, след като вселената се създаде още 14 пъти и пак изчезне. Под „изчезване на вселената" ние не разбираме изчезването като процес, познат на нас, но си представяме събличане и обличане на земята 14 пъти. Когато вселената преживее такива 14 дни, Бог е преживял само половин ден.
Син е онзи, който възприема с открито, любещо сърце всичко, което става във вселената.
26.10.1930г.
195. Живият хляб,  НБ , София
Казвам: Ако с нашите обикновени отношения искаме да разрешим великите проблеми на вселената, ние можем да потънем.
Питам: Кой от съвременните учени може да каже, какви са били процесите на вътрешния строеж на вселената.
31.10.1930г.
196. Правилни отношения,  МОК , София
То е съществувало откак вселената съществува. Те имат различни възгледи за създаването на вселената.
196.2 Правилните отношения. Добрата педагогика ( втори вариант )
И едните ангели, и другите ангели имат два мирогледа различни за вселената, и се намират в противоречие и на война.
9.11.1930г.
197. Него видя Исус,  НБ , София
Много хора са станали учени, защото са изучавали водите, въздуха, светлината, земните пластове, както и елементите, от които се състои вселената.
16.11.1930г.
198. Ще ме видите,  НБ , София
Учените и философите, като се спират върху греха, казват, че той е общо явление, не само за хората на земята, но за всички същества във вселената.
19.12.1930г.
199. Езикът на природата,  МОК , София
199.2 Езикът на природата ( втори вариант )
Всичко, което виждате във вселената, не е настояще, но е минало; тъй щото вие се занимавате с чужди работи.
14.1.1931г.
200. Гредите на живота, ООК , София
И тъй, когато разумните и напреднали същества видят картината ви, ще ви запитат: „Отде идете?“ - От земята. - „Какво научихте на земята?“ - Едно разбрахме на земята: няма друга планета във вселената с по-тежки условия за живот от тия на земята, но няма и по-интересна планета от земята.
30.1.1931г.
201. Разумността,  МОК , София
201.2 Разумното! ( втори вариант )
Доброто като принцип съществува във вселената.
11.2.1931г.
202. Израз на Божествените идеи, ООК , София
За пример те говорят за вселената без да знаят каква е формата й. Учените допускат, че вселената има кръгла форма както земята и слънцето. Защо допущат, че вселената е произлязла от яйце? И пилето е излязло от яйце, но валчесто ли е? И човек е излязъл от яйце но не е валчест.
18.2.1931г.
203. Зенитът на живота, ООК , София
Казвате: може ли човек, такава малка величина във вселената, да определя благото на всички хора? Вярно е, че от един човек не зависи успеха на цялото, но като част от цялото и той не е без значение.
1.4.1931г.
204. Смяна на силите, ООК , София
На всеки човек е дадена специфична работа, която трябва да свърши. – „Ама искам да зная как е създадена Вселената.“ – По тези въпроси мислят възвишените същества.
10.4.1931г.
205. Човешките идеали,  МОК , София
Ако космическият човек представлява проява на вселената, малкият човек пък представлява вселената, изявена в микроскопическа форма. Ако човек представлява вселената в миниатюр, къде всъщност се намира той? Главната квартира на човека е някъде в тялото му, но къде именно, той сам трябва да си отговори.
24.4.1931г.
206. Опитности в живота,  МОК , София
Можете ли да мислите, че решаването на трудните задачи се постига в един ден и то с този ум, с който човек днес разполага? Ако за създаване на вселената природата е употребила най-малко милиард години, мислите ли, че с един замах можете да си отговорите на въпроса, как и кога е създадена вселената? Милиарди години са нужни на човека за обясняване на тези въпроси.
206.2 Знание и опитност ( втори вариант )
Да кажем всеки един от вас има едно съдържание, което е дадено, което трябва да се реализира; но какви са намеренията на онзи първия принцип, който работи в битието или във вселената, или замислите на природата.
13.5.1931г.
207. Свещеният трепет, ООК , София
Слънцето изгрява и залязва, вятърът вее, дъждът вали, водите текат, цветята цъфтят, хората се пробуждат, благодарение на присъствието на Божия Дух във вселената.
21.6.1931г.
208. Учителю, да прогледам!,  НБ , София
В какво седи новото учение или новата религия? Каква нужда има това същество, което е създало цялата вселена, да му се молят хората? Това същество изисква от всички хора, които са членове на великото общество, да живеят според законите, които съществуват във вселената.
26.6.1931г.
209. Красивите линии,  МОК , София
209.2 Линиите на красотата в природата! ( втори вариант )
Понеже вселената е разумна и аз като един член от нея искам да се проявявам умно.
30.9.1931г.
210. Събуждане, ООК , София
Целта на човека е да върви напред, да дойде до положението на ангел, да бъде господар на себе си и на вселената, да бъде истински съработник на Бога.
4.10.1931г.
211. Да се облечете с новия человек!,  НБ , София
Този Бог няма да го поставите някъде вън от себе си - в Слънчевата система или някъде във Вселената, но ще го поставите в себе си и ще си кажете: „Аз живея за Бога; светът е Негов н за Неговата слава живея/ И който се опита да служи на Бога той смърт няма да види.
14.10.1931г.
212. Проводници на любовта, ООК , София
Когато създавал вселената, Той имал предвид и човека, дал му всички условия да расте и да се развива, да придобива знания.
6.11.1931г.
213. Везните на природата,  МОК , София
213.2 Мене, мене, текел у фарсин. Везните на природата! ( втори вариант )
И сега вселената както е създадена, това е един метод; и всичките погрешки, които тя е направила.
13.11.1931г.
214. Първият предвестник,  МОК , София
214.2 Първият предвестник! – Срамът предшественик и предпазител на най-малкия грях. Срамът и радостта! ( втори вариант )
Досега най-ученият човек в света си е дал мнението и е казал, че от създаването на света, вселената сега е три пъти по-голяма, отколкото първоначално. Той развива теорията, че вселената расте като един мехур.
18.11.1931г.
215. Материални прояви на живота, ООК , София
Например, мнозина се питат, какво ще стане със света, с вселената, ако слънцето изгасне.
215.2 Животът като математически действия ( втори вариант )
Ако вселената е направена от Бога, няма какво да се безпокоите.
27.11.1931г.
216. На своето време,  МОК , София
Учените говорят за слънца във вселената, за които ние нямаме представа.
11.12.1931г.
217. Щастливи числа,  МОК , София
И при създаването на вселената са взели участие разумни сили, възвишени същества. Съществуват много хипотези и теории за създаването на вселената, но как, всъщност, е създадена тя, това не се знае. Кой е бил там, да види, как е създадена вселената? За изучаването на тоя въпрос се иска будно съзнание.
217.2 Щастливи числа ( втори вариант )
И при изграждането на тялото, е така: То е едно великолепно здание, вие не може да изучавате вселената. Много неща могат да се предполагат за вселената, но това са предположения.
13.12.1931г.
218. Пред всичкия народ,  НБ , София
Често се говори за полета на електричеството и магнетизма, за тези тъмни зони из вселената, за образуването на тези най-мънички единици, навлязло се е в една област, дето, ако хората знаят как, може да бъдат безсмъртни.
18.12.1931г.
219. Стимул и любов,  МОК , София
Достатъчно е да влезете съзнателно във вселената, за да видите, какво голямо разнообразие съществува в нея.
30.12.1931г.
220. Истинско познаване, ООК , София
Учените твърдят, че вселената има много центрове. Не, вселената има само един център. Някои казват, че вселената е сфера, на която центърът е навсякъде, а периферията никъде. Следователно, вселената има само един център.
Като говорим за един център на вселената, подразбираме една реалност.
6.1.1932г.
221. Граници в живота, ООК , София
Самото вдигане на ръце има отношение към крайния предел на вселената. Затова, вдигни ръцете си нагоре и кажи: Господи, Творец на вселената, искам да Ти служа с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила.
Христос мина през такива страдания, като че вселената се рушеше.
8.1.1932г.
222. Бавни и бързи движения,  МОК , София
Например, ако приемем, че нашата слънчева система обикаля вселената за 36 хиляди светлинни години, това бързо движение ще се съвпадне с движението на една обикновена човешка идея, пусната в пространството.
24.1.1932г.
223. Доведете ми го,  НБ , София
Защото за вселената всички тези звезди, слънца и планети в нашата Слънчева система, не са нищо друго, освен плодове.
17.2.1932г.
224. Доброто разположение, ООК , София
С това те искат да насочат мисълта на човека към Единния Бог, Създател на вселената.
20.3.1932г.
225. Що да сторя,  НБ , София
Един има на земята, който може да те обича, но във вселената сто милиона има, които те обичат.
Има същества, търговци във вселената, дойдат и те купят нещо, един ден те изпъждат навън, вземат всичкия материал, ти ще останеш търговец без дюкян, без стока, без пари. Щом Бог го изпраща, напуска грандиозната си работа във вселената и отива дето и да е, в слънчевата система.
Та казвам: небето, това е една книга разтворена от хиляди години и тия жители на вселената чакат жителите на земята да се занимаят с главните черти на небето.
"Що да сторя!" - Царувайте, опъвайте каиша, теглете колелото, можете; но бъдете благодарни за всичко, което имате, мислете за всички петнадесет милиона във вселената.
27.3.1932г.
226. Верният в малкото,  НБ , София
Той погледна звездите и каза: "Аз не се задоволявам да бъда в Райската градина прост градинар и да гледам животните, аз мога да бъда господар на вселената."
8.4.1932г.
227. Добрият поглед,  МОК , София
То е изпълнено с делата на Господа, но ти можеш да вземеш участие във Вселената.
10.4.1932г.
228. Живот, светлина и свобода,  НБ , София
Има една окултна теория, тя е следната: Когато вселената е била създадена първоначално, явила се е само една единица, един център, едно грамадно тяло, от дето се е почнало творчеството.
4.5.1932г.
229. Кръг, елипса и хипербола, ООК , София
Вселената е едно голямо семейство. Изучавайте великото семейство - вселената, за да създадете и малкото семейство по тоя план. Законите на вселената трябва да бъдат закони и на малкото семейство.
13.5.1932г.
230. Разумност в природата,  МОК , София
Какво ще придобиеш, ако знаеш, че Вселената, създадена от Бога, съществува от милиони или милиарди години? – Нищо няма да придобиеш.
18.5.1932г.
231. Закон за частите и за цялото, ООК , София
Много пространство съществува във вселената.
22.5.1932г.
232. Ако всичкия свят спечели,  НБ , София
Много религии, много понятия за Бога, за вселената са изчезнали и са се сменили с нови.
1.6.1932г.
233. Любов, обич и почит, ООК , София
Казвам: Вселената може да се унищожи, светът може да изчезне, слънцето може да потъмнее, но да забравиш човека, когото обичаш, това е невъзможно.
233.2 Почит към себе си, любов към Бога, обич към ближния ( втори вариант )
Вселената може да се унищожи, този свят може да изчезне.
8.6.1932г.
234. Знание и прилагане, ООК , София
Питате: Може ли слънцето да става като просено зърно и като вселената? – За умствения свят това е възможно, но за материалния, т. е за физичния, това е невъзможно.
19.6.1932г.
235. Живейте разумно,  НБ , София
Защото във Вселената има общ пулс.
26.6.1932г.
236. Добрата воля Божия,  УС , София
Вие сте още на земята и се питате: „Защо е създадена вселената? Какво е предназначението на живота? Защо слънцето изгрява и залязва?“ Това са въпроси, които постепенно ще изучавате.
26.6.1932г.
237. Малцина избрани,  НБ , София
Ако вие искате да знаете, всички тези тела, които съществуват във вселената, у човека ги има в миниатюр.
29.6.1932г.
238. Отец ми живее, ООК , София
238.2 Той е в нас и ние в Него ( втори вариант )
Когато човек има известно желание или когато неговият съзнателен живот е насочен към някоя точка - която и да е във вселената, колкото съзнанието му е по-будно и има по-голям стремеж, той харчи по-малко енергия.
Ти ще бъдеш един ангел, ще летиш във вселената и Господ ще те носи.
3.7.1932г.
239. Творители на словото,  НБ , София
Нали искате да знаете какво нещо е любовта? Тогава ще трепне нещо в душата ви и когато ви трепне, ще имате онази магическа сила, онази тояжка, с която като тропнете само, можете да се движите с бързината на слънцето, навсякъде из вселената можете да пътувате.
19.7.1932г.
240. Слабото и силното, СБРБ , 7-те езера
Когато човек изучава вселената във всички нейни проявления, той ще се освободи и от погрешките на живота.
10.8.1932г.
241. Което остарява, СБРБ , 7-те езера
Сега има ново разпореждане във вселената до всички, да сменят старите мерки, с които са работили досега, с нови.
28.8.1932г.
242. Видяхме славата, СБ , София
И вие не може да разберете вселената, цялата природа, ако не може да разберете вашите мисли, ако не разберете вашите чувства и ако не разберете вашите постъпки.
Аз съм толкова широк, колкото вселената."
242.2 Видяхме славата ( втори вариант )
И вие не може да разберете вселената, цялата природа, ако не може да разберете вашите мисли, ако не разберете вашите чувства и ако не разберете вашите постъпки.
Аз съм толкова широк, колкото вселената.
30.8.1932г.
243. Новата работа, СБ , София
Но в дадения случай как е създадена вселената.
21.9.1932г.
244. Новата мисъл, ООК , София
Велика и голяма е душата – като вселената.
9.10.1932г.
245. Възведен биде,  НБ , София
Защо е толкова грамадна Вселената? За да няма случай човек да греши.
245.2 Възведен биде Исус ( втори вариант )
Защо е толкова грамадна вселената? За да няма случай човек да греши.
14.10.1932г.
246. Граници и възможности,  МОК , София
Много естествено, във вселената не съществуват отделни точки. Вселената е едно цяло, а всички точки – линии, плоскости, тела са възможности, в които Цялото може да се прояви.
246.2 Граници и възможности ( втори вариант )
Най-първо във вселената не съществуват точки. Вселената съществува като едно цяло, а всички тези точки, линии, плоскости, тела и тем подобни, това са възможностите, в които цялото може да се прояви, или начините и пътищата, по които цялото се проявява.
16.10.1932г.
247. Чуваш ли,  НБ , София
247.2 Чуваш ли ( втори вариант )
Онези, които създадоха земята, онези, които създадоха слънчевата система са решили да преобразят вселената.
26.10.1932г.
248. Вътрешните сили, ООК , София
248.2 Вътрешни сили в човека ( втори вариант )
Цялата вселена съществува, това е идея велика, и Той сега поддържа вселената.
4.11.1932г.
249. Дадено и установено,  МОК , София
Ето, вселената ни се изявява по пътя на смаляването, а ние я изучаваме по пътя на увеличаването. Сега ние разглеждаме вселената, с нейните слънца и планети, физически, външно, но ако я разгледаме като живо тяло, като жив организъм, ще имаме друга представа.
249.2 Движение, трептение и разширение (Дадено и установено) ( втори вариант )
Следователно вселената е станала по пътя на смаляването.
Но ако ние разгледаме вселената като едно живо тяло, един жив организъм, тогава ще имаме друга представа.
6.11.1932г.
250. Разрешаване на мъчнотиите,  УС , София
Могат ли слънцата във вселената да се съберат на едно място, като вас, да си приказват? Знаете ли, какво грамадно е разстоянието между звездите? Например, светлината на Алфа Центаурис, най-близката звезда до нас, идва до земята приблизително за четири години, като всяка секунда изминава по 300 хиляди километра.
20.11.1932г.
251. Ти ли си,  НБ , София
Ти искаш да разрешиш един въпрос, има ли Вселената край. Той доказва, че Вселената има край. Колкото е вярно, че след 365 дни ще имаш 365 милиона лева, толкова е вярно, че Вселената имала някакви мъглявости, че Вселената имала край. Той трябва да каже: „Не зная дали Вселената има край, не зная дали няма край.“ За две неща не зная, аз не разисквам крайните неща и безкрайните неща.
251.2 Свещен трепет ( втори вариант )
Ти искаш да разрешиш въпроса има ли Вселената край. Математикът предполага, после доказва предположението и прави логическо заключение, че Вселената има край. Следователно, колкото е вярно, че след 365 дни ще имаш 365 милиона лева, толкова е вярно, че Вселената има някакви мъглявости, че Вселената има край. Той трябва да каже: Не зная дали Вселената има край, не зная дали няма край.
25.11.1932г.
252. Силата на ума,  МОК , София
Право е казано, че вселената не е нищо друго, освен сбор от умствени процеси.
30.11.1932г.
253. Новата канализация, ООК , София
Учените, великите посветени винаги са означавали вселената с кръг. От това яйце се е образувала вселената.
И тъй, който не разбира понятието „кръг”, казва: Как е възможно, вселената да се е образувала от яйце? Това яйце символизира кръга.
253.2 Новата канализация ( втори вариант )
Учените, просветените хора винаги са писали вселената с кръг. Те са го наричали „космическия зародиш“ или „космическото яйце“, от което се е образувала вселената. Сега онези, които не разбират това, ще кажат: „Как така вселената да се е образувала от едно яйце?“ Не, това яйце подразбира окръжността, в центърът на която се е поставил кръгът.
11.12.1932г.
254. Думи на Правда,  НБ , София
Ние сме пътници във Вселената, всички същества на Земята.
Че той в себе си има безсмъртен ум, с който може да разбере Вселената, да черпи блага отвсякъде.
254.2 Думи на Правда ( втори вариант )
Ние сме пътници във вселената.
Че той в себе си има безсмъртен ум, с който може да разбере вселената, да черпи блага отвсякъде.
21.12.1932г.
255. Внушение и вдъхновение, ООК , София
Като център на вселената, никое същество не е видяло Бога, но Неговите прояви всички могат да видят.
В едно отношение те са прави, но трябва да се приеме бременността на вселената. Ако приемем, че вселената е бременна, ясно е как е произлязъл животът. Щом яйцето е във вселената, къде е квачката?
Значи, било е време, когато вселената не е дишала.
1.1.1933г.
256. На двама господари,  НБ , София
Да изучаваш онази мелодия в природата, във Вселената, да изучаваш реда и порядъка в цялата Вселена, както небето и земята, това разбирам, но да изучаваш как умират хората, в това няма никакво знание.
256.2 На двама господари ( втори вариант )
Да изучаваш онази мелодия в природата, във вселената, да изучаваш реда и порядъка в цялата вселена, както небето и земята, това разбирам, но да изучаваш как умират хората, в това няма никакво знание.
4.1.1933г.
257. Работа на природата, ООК , София
Друг знае как е създадена Вселената.
Ето, тези, които създадоха Вселената – земята, слънцето, звездите, бяха милиардери.
3.2.1933г.
258. Точка и свобода,  МОК , София
И Бог, като централна точка във вселената е най-свободният.
12.2.1933г.
259. И проводи ги,  НБ , София
Ако останеш със сегашните си разбирания за живота, за природата, за Вселената, ние нямаме още зрели разбирания, зрели възрения.
259.2 И проводи ги ( втори вариант )
Не бива дa останете със сегашните си разбирания за живота, за природата, за Вселената, защото нямате още зрели разбирания.
19.2.1933г.
260. А друго падна на добрата земя,  НБ , София
Понеже Вселената не е създадена за тебе само, нито хората са създадени за тебе само – да бъдеш само ти щастлив.
260.2 А другото падна ( втори вариант )
Понеже Вселената не е създадена само за тебе, нито хората са създадени само за тебе - да бъдеш само ти щастлив.
1.3.1933г.
261. Човешкият нос, ООК , София
Като изучаваш органите, ти се свързваш със силите, които действат във вселената.
5.3.1933г.
262. Истина и добро,  УС , София
Възвишените същества са работили хиляди и милиони години, за да придобият великото знание, а вие мислите, че с вашите ограничени знания и формули можете да се домогнете до онези сложни изчисления. – Не, има особени формули, по които е създадена вселената.
12.3.1933г.
263. В Неговата любов,  НБ , София
Като погледнем Вселената трябва да знаем какъв простор трябва да има човек.
9.4.1933г.
264. Познаването на истината,  НБ , София
Създаването на Вселената представя едно същество с грамадно съзнание, което има тази голяма опитност.
264.2 Познаването на истината ( втори вариант )
Създаването на Вселената представя едно същество с огромно съзнание, което има голяма опитност.
21.5.1933г.
265. В правда и съдба,  НБ , София
Само за да пренесете вашата кожа от Вселената, отдето е дошла, трябват ви 120 милиарда лева. Трябва ви това само да пренесете тия клетки от разните области на Вселената.
265.2 В правда и съдба ( втори вариант )
Питам: какъв сложен апарат съставя само вашата кожа? Само да пренесете вашата кожа от Вселената, откъдето е дошла, ви трябват 120 милиарда лева. Трябва ви това само да пренесете тия клетки от разните области на Вселената.
16.6.1933г.
266. Свещеното сърце,  МОК , София
Във вселената всичко е в движение.
266.2 Свещеното сърце ( втори вариант )
Във вселената всичко е в движение.
25.6.1933г.
267. Добрите дарби,  НБ , София
Макар учените хора да измерват Вселената, но още не са я измерили. Каквито и мерки да вземат – малки и големи, не са дошли още до края, не знаят къде е краят на Вселената.
267.2 Добрите дарби ( втори вариант )
Макар учените да се опитват да измерят вселената, още не са я измерили.
2.7.1933г.
268. Праведният ходи в целостта си,  НБ , София
Като вземат, че всяка секунда светлината извървява 300 хиляди километра, и това го вземат като единица мярка, и с тази мярка мерят колко далече е една Вселена – един милион години, два милиона, петдесет милиона, сто милиона, двеста, триста милиона – туй е само да покаже обширността на Вселената, в която ние живеем.
268.2 Праведният ходи ( втори вариант )
Това го казвам мимоходом, за да знаете малко за обширността на вселената, в която живеем.
12.7.1933г.
269. Красивите линии в природата, ООК , София
В този смисъл, той е яйце на вселената, което се търкаля, както камъните в природата.
Тръгнете в Божествения път, т. е. в пътя на красивите линии, които Бог и ангелите са поставили на пътя ви, когато вселената се създавала.
Живееш във вселената, в необятния живот, макар, че не разбираш, че е непостижим и необикновен.
269.2 Красиви линии в природата ( втори вариант )
Писанието казва: Напуснете ли своето нещастие и тръгнете ли в Божия път, това са линиите, които Бог турил, които ангелите са турили, когато вселената била построена.
30.7.1933г.
270. Който направи небето и земята,  НБ , София
270.2 Който направи небето и земята ( втори вариант )
Строго научен въпрос: Направена ли е вселената или тя вечно съществува? Две мнения съществуват: едните поддържат, че е направена, а другите, че е съществувала вечно.
2.8.1933г.
271. Новите положения. Мислова централа, ООК , София
271.2 Новите положения на живота. Мисловата централа ( втори вариант )
Така се е създала вселената.
4.10.1933г.
272. Трите първични принципа. Елементи в живота, ООК , София
Има три принципа, три различни материи, които са взели участие при създаването на вселената.
25.2.1934г.
273. Любов и разбиране, УС , София
Как ще покажете любовта? Той е направил Вселената, всичко е направено от Него.
11.3.1934г.
274. Словото,  НБ , София
От този тласък, от този подтик зависи целият развой на вселената, развоят на всяко разумно същество.
29.4.1934г.
275. Разпаленият въглен,  НБ , София
Има едно обличане на вселената. И вселената си има мода, като парижката мода – облича се тя, има модни костюми, с които се облича. Но това е до външната страна на вселената. А вътрешната страна на вселената, както ние я разбираме, тя се променя, без да се изменя.
27.5.1934г.
276. Двата порядъка (Двата порядъка. Качества на младия), УС , София
За мен, например, не съставлява проблем да мисля какво нещо е Вселената. Вселената може да се проучва и по друг начин.
22.7.1934г.
277. Хвърлѝ хляба,  НБ , София
Бог е нещо повече от Слънцето; Бог е нещо повече от Вселената.
29.7.1934г.
278. Вътрешният човек,  НБ , София
Сега ние, хората, нямаме ясна представа за онази грамадна енергия, за онази велика разумност в света, за всички ония същества преди нас, които са завършили своето развитие, които са строили Вселената. Аз ги наричам строители на Вселената. Аз ги наричам ония същества, които са построили Вселената. Не един е построил Вселената, но мнозина са я построили. Туй, което умът и сърцето мисли за Бога, те са отражения на онези, които са построили Вселената.
10.10.1934г.
279. Стар и нов порядък (По нов начин), ООК , София
Един учен напоследък твърди, че един атом първоначално се пръснал и образувал вселената.
14.10.1934г.
280. Колко са прекрасни нозете,  НБ , София
Друг, който не разбира строежа на вселената, ще знае, че масата на една планета, нейният диаметър, дали полюсите ѝ са сплескани или не, всичко това упражнява влияние върху развитието на съществата, които живеят на самите тия планети. Онези, които са строили вселената, имат един общ велик план.
19.10.1934г.
281. Орехът и орехчето. Вода и пара. Слизане, хлъзгане и падане, МОК , София
Какво подразбирате? Значи, от високо място е слязъл, до къде? – До известна площ във вселената.
281.2 Орехът и орехчето. Вода и пара. Слизане, хлъзгане и падане ( втори вариант )
Какво подразбирате? Значи духът е слязъл от високо място, но докъде? − До известна площ във Вселената.
21.10.1934г.
282. Оставете да растат наедно и двете!,  НБ , София
Така станала една голяма анархия в света, и от тази анархия първото вещество, което било единното, се образувала вселената – то се разпръснало навсякъде.
27.1.1935г.
283. Подмладяване,  УС , София
Един знаменит астроном пожелал да види по някакъв начин величието на вселената. Астрономът преживял голям страх от тази необятност на вселената.
17.3.1935г.
284. Благоприятната Господня година,  НБ , София
Той ми каза: Обикалям вселената.
22.3.1935г.
285. Да мисли,  МОК , ИБ , София
Той е създал вселената и няма миг, в който да е престанал да работи.
285.2 Да мисли ( втори вариант )
Че той е създал Вселената, работил, работил.
7.4.1935г.
286. Два метода,  УС , София
Който иска да стане виден човек, всички да му се кланят, трябва да познава изкуството да се увеличава, да изпълва вселената.
3.9.1935г.
287. Всичко е за добро, СБ , РБ , София
Истинската жертва подразбира жертва за Твореца на вселената, за Свещения, а не жертва за хората.
4.9.1935г.
288. Отворени книги, СБ , РБ , София
В една минута само тя може да обиколи вселената.
22.9.1935г.
289. Защо им говориш с притчи?,  НБ , София
Запример, ако аз бих се заел с изучаване, да изучавам вселената, първо бих се заел да изучавам човешкото око. Айнщайн поддържа, че вселената е някаква относителна реалност. Тази относителна реалност казва, че вселената продължава да расте.
22.9.1935г.
290. Трите родословия. Моето верую. Новото верую,  УС , София
Колкото мравешкият свят знае за човека, за неговия произход, толкова, колкото и ние знаем за вселената и защо е създадена.
Но то не е ваша работа; дали сте за Лапласовата теория, как е създадена вселената.
Преди години ме питат колко голяма е вселената. Казвам: Вселената може да я събереш в една черупка, лешникова. „Ех – казва, – [той] е съвсем малък!“ Тогава му казвам, така мимоходом, сега туй преди 30 години съм казал някому и сега гледам в един меродавен вестник една научна теория, че Вселената била толкоз голяма първоначално, колкото един сапунен мехур.
Като вземем този, малкия свят, който бил като сапунен мехур, откъде е взел да израсне, та станал такъв голям? Това само мимоходом се казва, съвсем друг смисъл има, че вселената може да я събереш в една лешникова черупка.
290.2 Трите родословия ( втори вариант )
Въпреки това човек не е дошъл още до истинското знание, до произхода на вселената и създаването на света.
Мнозина се интересуват от големината на вселената. Един учен казва, че първоначално вселената е била голяма като сапунено мехурче. Като казвам, че вселената някога се е събирала в черупката на лешника, и днес може да се събере в лешникова черупка, но важно е какъв е бил този лешник.
13.10.1935г.
291. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
Вселената е създадена, звездите са създадени, какво ние ще направим в света? Да направиш един мост от месечината до земята не може.
10.11.1935г.
292. Свещеният огън,  УС , София
Те считат, тия петна се дължат на ангели, които излизат от Слънцето да носят Божиите благословения във вселената.
17.11.1935г.
293. Плевели,  НБ , София
За нас обаче вселената ни интересува дотолкова, доколкото ние можем да бъдем съучастници в благата, които тя има, в работата, която тя върши, и доколкото можем да използуваме тия блага.
5.1.1936г.
294. Знайният Бог, УС , София
Обаче сега се проповядва всички да се разкаят и да дойдат в познание на Истината и да тръгнат по Новия Път. (31. ст.) „Защото е отредил ден, в който ще съди вселената праведно, чрез човека, когото е определил.“ Под думата „човек“ разбира онова, Божественото в нас – то ни съди сега.
294.2 Знайният Бог ( втори вариант )
Защото е отредил ден, в който ще съди вселената праведно чрез человека, когото е определил, и даде уверение на всичките, като го възкреси от мъртвите.“ (– 30-ти, 31-ви стихове.) Под „човек“ се разбира съвестта, съзнанието, Божественото в нас, което ни съди.
5.1.1936г.
295. Онова, което дава живот,  НБ , София
Какво е сегашното състояние на вселената, не знаем.
12.1.1936г.
296. Не съдете по лице, НБ , София
Следователно, мисълта поддържа земята и слънцето, и звездите, както и всички хора тя поддържа всичко в живота и вселената.
Според нашите възгледи, до сега вселената е слизала надолу, но според новите възгледи, вселената се движи по една спирала и се качва нагоре, нагоре върви.
19.1.1936г.
297. Всичко, което чух,  НБ , София
Един ден, ако вашият ум се развие, ще слушате симфонията на вселената, когато всички разумни светове пеят.
12.2.1936г.
298. Тониране, ООК , София
Ако ви кажа, че няма да се реализира, какво бихте казали? Във вселената - да, но на земята не може.
29.3.1936г.
299. Да се възприеме Словото, УС , София
Може да знаем, че Той е всесилен, че Той е направил вселената, че всичко има.
8.5.1936г.
300. До мажор и ре мажор,  МОК , София
Един философ, като го попитали, какво нещо е вселената, отговорил, че тя е едно яйце.
5.7.1936г.
301. Идете в Галилея,  НБ , София
Запример, хората нямат понятие за онези възвишени същества, които са създали вселената.
20.8.1936г.
302. Вътрешна връзка, СБ , София
Учените говорят за вечността, за другия свят, за милионите слънца и звезди в вселената, но за обикновения човек всичко това остава непознато, докато той не разбере временните неща.
16.10.1936г.
303. Същественото за младите,  МОК , София
Защо ни интересува каква е Вселената? Да приемем нещата тъй, както са – да приемем човека така, както е.
303.2 Същественото за младите ( втори вариант )
Що ни интересува нас, каква е вселената? Да приемем нещата тъй както са, да приемем човека тъй, както е.
8.1.1937г.
304. Което мислиш, става,  МОК , София
Учените хора търсят причината – как е създадена Вселената.
304.2 Което мислиш, става ( втори вариант )
Учените търсят повода, причината, как е създадена вселената.
7.2.1937г.
305. Разумният човек,  НБ , София
Благодарете на Господа и кажете: „Господи, аз не искам нищо повече от това, което си ми дал.“ Поблагодарете дълбоко в душата си и останете с идеята, че Онзи, Който е създал вселената, не може да направи някаква погрешка.
Благодарете на Господа и кажете: „Господи, повече от това добро, което си ми дал, не искам.“ Благодари Му за всичко и остани в душата си с идеята, че Онзи, Който е създал вселената, не може да направи никаква погрешка.
Дето и във вселената отидеш, все ще разбереш един закон, а именно: любовта действува навсякъде, но хората се различават само по степента на своята любов.
7.3.1937г.
306. В начало Бог създаде небето и земята,  НБ , София
Това е обща скица на вселената. Когато вселената е започнала да се създава, тогава Божият Дух, Който се грижил за това, се е занимавал с най-малките работи, с детайлностите.
Магнетизмът е сила, която съдействува за развитието във вселената, за развитието на всички живи същества.
14.3.1937г.
307. Да направим човека по образу и подобию Нашему, НБ , София
Вие още не знаете как е устроена вселената.
11.4.1937г.
308. Двамата синове,  УС , София
308.2 Двамата сина ( втори вариант )
Един ден, когато той бил в кабинета си дълбоко замислен върху закона на теготението, на притегателната сила на Вселената.
16.5.1937г.
309. Рабство и приятелство,  НБ , София
Вселената е толкоз широка, че Бог е предвидил всичко.
30.5.1937г.
310. Елате да разсъждаваме,  НБ , София
Ти, човекът, като излезеш из тялото, ще бъдеш толкоз учен, че може да идеш до Слънцето, може да идеш до Вселената.
30.5.1937г.
311. Упование на Божественото,  УС , София
311.2 Уповай на Божественото ( втори вариант )
Някой ми каза: Учителю, аз усещам, че се разпръсквам, ще се разпръсна, ще отида някъде във вселената.
6.6.1937г.
312. Бяга в Тарсис,  НБ , София
Тя дава душа на вселената, крила на мисълта, утеха на скръбта.
9.6.1937г.
313. Отношение на нещата, ООК , София
Та нали казах онзи ден, приведох какво е казал Платон за музиката. „Музиката върви по един закон, тя дава душа на Вселената и т.н.“
20.6.1937г.
314. Великoтo малко и великото голямо,  НБ , София
Преди години един учен човек беше изчислил колко материал има във Вселената. Теглото на Вселената е изчислено 9 и накрая 90 нули.
11.7.1937г.
315. Аз ще дойда,  НБ , София
Нас какво ни ползуват всичките тия далечни слънца? Обаче ще дойде един ден и ще видим, че всичко във Вселената има отражение в нас.
25.7.1937г.
316. Основните тонове, СБ , РБ , 7-те езера
Душата е обширна, голяма като вселената.
23.8.1937г.
317. Любов и безлюбие, МОК , София
А сега ти разглеждаш небето философски, измерваш Вселената и казваш, че Господ го няма там. Мерките, с които хората измерват Вселената, са мравешки мерки. Вселената се мери с аршин или с метър, десет пъти по-големи, отколкото нашите.
12.9.1937г.
318. Свят на промени,  УС , София
Трябва да знаете, че милиарди същества живеят във вселената – нисши и висши, от различна степен на развитие. Вселената е създадена за всички: В ней живеят, както светли, така и тъмни същества.
19.9.1937г.
319. Любов и приравняване,  УС , София
319.2 Приравняване и Любов ( втори вариант )
Понеже ние всички искаме да бъдем като Бога, Всеки един от вас е божество, което иска да стане център на Вселената.
10.10.1937г.
320. Подобно е на невод, НБ , София
Човешката душа е създала вселената, а човешкият дух е създал вечността. За тази цел ние трябва да изучаваме вселената.
17.10.1937г.
321. Разнообразието в живота, НБ , София
Разумният свят минава през една особена зона на вселената, през една особена, специфична зона, специфично поле.
27.10.1937г.
322. Мястото на възвишеното и обикновеното в живота, ООК , София
Любовта подразбира безграничното щастие, в което вселената е потопена.
15.12.1937г.
323. Добрият брат и добрият баща, ООК , София
Всинца ние искаме като идем някъде да станем център на вселената.
19.1.1938г.
324. Ден без стълкновение, ООК , София
Аз зная, че във вселената има една Душа, която всичко организира и всичко съдържа в себе си. Какво ще разберете вие? – Какво нещо е природата? – Какво нещо е слънцето? – Какво нещо е вселената? – Какво нещо е вечността? – Това са области непонятни.
21.1.1938г.
325. Сърцето на природата,  МОК , София
Във вселената има една душа и във вечността има един дух. А пък разумното в света то е вселената.
Искаш душа – ти стани силен и кажи: „Във вселената има една душа“. То като народило толкова деца, толкова милиарди същества създало на земята, мислите, че туй слънце няма да разреши един въпрос? Най-после казвам: Във вселената има една душа. И най-после, като дойда до онова великото в света, казвам: Има едно същество, има един Бог, който никой не го знае какъв е, без граници, но чрез този вечния дух, чрез душата на вселената, чрез ума на слънцето и чрез сърцето на природата пак се проявява. Каквото се проявява в душата на вселената и него знаем. Той нищо не знае за сърцето на природата, нищо не знае за ума на слънцето, нищо не знае за душата на вселената и нищо не знае за духа на вечността, а пита за онзи, който няма никакво отношение. Те започват да струват дотолкоз, доколкото сърцето на природата, умът на слънцето, душата на вселената и духът на вечността – вечният дух може да ги препоръча. Питайте сърцето на природата, питайте ума на слънцето, питайте душата на вселената, питайте духа на вечността и те ще хвърлят известна светлина във вашия ум. Вие задайте въпроса на един математик, на един учен човек: „Какъв е центърът на вселената, материалният център на цялата вселена какъв е?“ Ако нашата слънчева система има един център, ако всичките други системи имат едно вечно движение, в какво направление е туй движение, де е този общ център на движението? Вие никога не сте мислили заради него. Но в нас сърцето на природата работи, умът на слънцето работи, душата на вселената работи и духът на вечността работи.
Тъй както сте сега, няма да си направя заключение, вие сами ще си го направите. 38-та година изисква да боравите със сърцето на природата, да боравите с ума на слънцето, да боравите с душата на вселената и да боравите с духа на вечността и онзи проявения Бог, Който чрез тях се проявява.
30.1.1938г.
326. Новата любов,  НБ , София
Това представя въпрос за учудване по-скоро, отколкото за харесване.“ – „Ама да не искаш да я вземеш?“ – „Че как ще я взема? Тя е толкова голяма като вселената, де ще я туря?“ – „Къща няма ли да направиш?“ – „Как ще се побере в една малка къща?“ Когато Соломон искаше да направи храм на Бога, питаха го: „Къде ще го направиш?“ В кой храм може да се побере Бог? Няма храм на земята, дето Бог може да се побере.
2.2.1938г.
327. Ще идеш и ще се възродиш, ООК , София
Какво представя този чертеж? /Фиг. 1/ – Този кръг представя вселената.
Значи, колкото вие сте по-далеч от центъра A на вселената, толкоз BC е по-малко. Ако вие се приближавате към този център на вселената, у вас тялото завзема всичкото пространство, пък другите линии са къси, вашият ум е слаб.
Ние Го търсим някъде във вселената.
6.2.1938г.
328. Явих ви го!,  НБ , София
Тя внася живота като един нов елемент вътре във вселената.
16.2.1938г.
329. Божественият глас, ООК , София
Тя е като вселената, тя образува слънцата, които виждаме и които не виждаме.
3.4.1938г.
330. Няма да ожаднее,  НБ , София
Вселената е вътре в Бога, а той е извън нея.
3.4.1938г.
331. Под тебе и над тебе,  УС , София
Така ще дойдете до философията, според която Вселената се развива в две противоположни възможности, като безкрайно голяма и безкрайно малка.
27.4.1938г.
332. Божественият импулс, ООК , София
Първото нещо, което иде в живота, което създава вселената.
1.5.1938г.
333. Някой си стотник,  НБ , София
Казват, че човек е централна точка във вселената.
6.5.1938г.
334. Причина, среда, факти,  МОК , София
Туй, което става във вселената, става и в самия човек.
25.5.1938г.
335. Правият и кривият път, ООК , София
Във вселената има едно Божествено движение, според което всичките тела вървят по права линия.
Сега например, са дошли астрономите да казват: „Новият телескоп, който е поставен, ще открие вселената на един милиард на светлината години“.
28.9.1938г.
336. Закони на Любовта, ООК , София
Какво изразява то? Сега вземете един въпрос – в 20-ти век на учените хора им е дошло наум да разсъждават увеличава ли се вселената или се смалява? Тия философи математически доказват. И как ще докажат дали се увеличава или се намалява? Правят ред разсъждения и идват до заключения, че всеки 1434 милиона години вселената се удвоява.
Но казвам, ако нашата вселена расте, какво е моето заключение? Каква облага имаме ние от това? Облагата е обща, защото щом вселената расте и ние растем. Та млада е вселената.
Ако аз напиша една такава формула: 1⁄2 mV2ergs, какво ще разберете? Един математик веднага ще разбере – „m“ означава масата на вселената. Тая формула означава, че масата на вселената и енергията никога не се губят.
2.10.1938г.
337. Любовта дава живот,  НБ , София
Запример, съвременните учени изчисляват, колко е стара вселената и започват първо от земята, после от слънцето, от всички останали планети, най-после дохождат до радиацията.
21.10.1938г.
338. Анализи,  МОК , София
Мислиш ли, че ако можеш да се откопчиш от земята, да отпътуваш във вселената, няма да ти бъде приятно? Ще ти бъде приятно, как не.
28.10.1938г.
339. Правилна преценка,  МОК , София
Да допуснем, че вселената е безкрайна. Земята е голяма и по причина на земята мислим, че вселената е голяма.
13.11.1938г.
340. Ще дойдем,  НБ , София
В това отношение вселената съществува като съвкупност от възможности и условия, през които човек трябва да мине по пътя на своето бъдещо развитие.
11.12.1938г.
341. Закон на вярата,  НБ , София
На същото основание казваме, че всеки човек е представител на великия живот, на вселената, на всички слънчеви системи. И ако човек е дошъл на земята, той е дошъл да свидетелства, че живее някъде във вселената. Колкото и да е малък, той е израз на целия живот във вселената.
25.12.1938г.
342. Иди си с миром,  НБ , София
Във времето на Христа хората имаха ли радио, органи, пиана да им свирят? Бяха ли достигнали такива строежи, каквито имаме в сегашната епоха? Тогава хората имаха ли такива обсерватории, дето с големи телескопи наблюдават живота на небето? Тогава имаха ли такова широко понятие за вселената, каквото днес имат? Тогава хората знаеха много малко, но след хиляди години, сегашните хора, по отношение на бъдещите, ще се намират в същото положение, в каквото са били хората във времето на Христа.
8.1.1939г.
343. И ще бъдеш блажен,  НБ , София
Ако пожелаете да пребродите вселената, вие съвсем ще закъсате. Животът на вселената не е еднообразен. Не е въпрос, какъв живот има в различните области на вселената. Важното е вие да бъдете свободни граждани, да се ползвате от благата на вселената. Аз се интересувам от вселената дотолкова, доколкото тя внася известни блага в моя ум, в моето сърце, в моята душа, в моя дух. Ако вселената няма никакво отношение към моя дух, към моята душа, към моето сърце и към моя ум, защо ми е тази вселена? Като живее, човек не може да не се интересува от вселената. Ние живеем, защото и вселената живее. И дотолкова, доколкото ние вярваме във вселената, като творчески принцип, чрез който Бог се изявява, дотолкова тя е жива за нас. Бог казва на човека: „Ако ти живееш съобразно онези закони, по които съм създал вселената, един ден ще станеш съучастник на всичко онова, което съм създал.
29.1.1939г.
344. Двете слугини,  НБ , София
Те нямаха такива големи телескопи като сегашните, с които откриват величието на вселената.
8.2.1939г.
345. Надежда, вяра и любов, ООК , София
Като говориш, всичко – слънцето, вселената в моя ум – това е една линия.
12.2.1939г.
346. Жената самарянка,  НБ , София
И в туй тяло, в човешкото тяло, приблизително, сега има апарат да се съобщава човек с всичките системи на вселената, с всички материални системи.
Във вселената съществува едно зло. Когато говорим за всички материални светове във вселената, разбираме ние човешкия стомах. Духовната страна са силите, които действат, динамичното, което действа във вселената да организира света, да минава от едно състояние в друго.
12.3.1939г.
347. Скритият сън,  НБ , София
Хората постоянно питат, има ли край вселената или няма. Учените имат свое разбиране за края на вселената. Като се дойде до края на вселената, какво има зад този край? Краят подразбира ново начало.
Ако той е най-учен и най-учен, той трябва да осветли другите по въпроса, как е създадена вселената, как е построена земята и т.н.
19.3.1939г.
348. Любов и вяра към Бога, вяра към себе си,  НБ , София
Преди години хората мислеха, че земята е центъра на вселената, че слънцето и всички планети се въртят около нея.
Човек не може да познае вселената, докато няма светлина в себе си.
Какво ще ви ползва вярата в едно слънце, което е във вселената, ако светлината на това слънце не достига до вас? Това слънце е важно за нас дотолкова, доколкото ние можем да проверим неговата сила и доколкото то е разположено спрямо нас.
11.6.1939г.
349. Денят Господен,  НБ , София
Той създаде вселената за своите деца.
19.7.1939г.
350. Основни правила на хигиената, СБ , РБ , 7-те езера
Причината за това се крие в съществата, които живеят във вселената.
350.2 Четири основни правила на хигиената ( втори вариант )
Всички същества, които живеят във вселената, не изпълняват еднакво волята Божия.
23.7.1939г.
351. Вратата на любовта, СБ , РБ , 7-те езера
351.2 През вратата на Любовта ( втори вариант )
Та, стремете се към тази любов, която ще ви даде крилата на ангелите да пътувате във Вселената, която Бог е направил за далечното бъдаще.
26.7.1939г.
352. Път към живота, СБ , РБ , 7-те езера
352.2 Той е! ( втори вариант )
Гледаме на вселената в която пътуваме.
4.8.1939г.
353. Търпение, СБ , РБ ,МОК , 7-те езера
Ако вие можехте да виждате, щяхте да видите: то са хиляди и хиляди разумни същества, които излизат като слънчеви лъчи, облечени със своите мантии, тичат по вселената и разнасят светлина.
3.9.1939г.
354. Законът на сегашният човек,  НБ , София
Вселената е предметно учение за човека.
10.9.1939г.
355. Силите и темпераментите в човека,  НБ , София
Тъй както колелата се движат от една динамическа сила, така и сърцето се управлява от една космическа сила във вселената.
20.9.1939г.
356. Бъдете служители, ООК , София
Бог, за да създаде вселената, знаеш [ли] колко време е мислил, докато създаде сегашния свят.
1.10.1939г.
357. Двама господари,  НБ , София
Божественият ум, който разкрива как е създадена вселената.
12.11.1939г.
358. Намиране изгубената дума,  УС , София
Ти никога не можеш да отидеш във вселената без любов.
6.12.1939г.
359. Търсене на изгубената дума, ООК , София
Вие мислите ли каква привилегия имате: турили са ви в този параход и са ви пратили да се разхождате във вселената без пари, без да плащате.
13.12.1939г.
360. Един опит, ООК , София
Той ги учи как е създадена вселената.
17.12.1939г.
361. Идете в Галилея,  НБ , София
Той може да му се оплаква, че жена му била лоша или че мъжът ѝ бил лош, или че децата били лоши, или че управлението, законите са лоши, но праведният казва: „Няма нищо, това са малки неудобства, един ден всичко това ще се уреди.“ Понеже вий сте пътници на Вселената, та сте попаднали при лоши условия, гдето светът не е организиран още, но ще се примирите и при това положение, понеже сте пътници.
Това показва, че Той имаше ясна представа за света, за вселената и за законите, които я управляват.
4.2.1940г.
362. Светлината на Любовта,  НБ , София
Този човек прониква във вселената, гледа онези светове създадени.
3.3.1940г.
363. Става истина,  НБ , София
Казвате, защо е това? Тези жени, които имате, те са все отражения на тази голямата Жена, която изпълня вселената.
Ще напуснеш дребнавите работи на Земята и ще кажеш: Туй разбирам, „Нинешните страдания не могат да се сравнят с бъдещата слава“, която има да се открие за човешката душа, свободно да пътува през вселената, навсякъде, да бъде гражданин със свободен билет, да знаеш езика и да изучиш всичките слънчеви системи.
22.3.1940г.
364. Жилище ще направим,  МОК , София
Силата, мощта, пространството, светлината, топлината, всичките добродетели, всичко в света и тайните за разкриването на вселената се дължат на духа.
Ти виждаш смисъла на вселената, ще видиш как живеят ангелите, ще видиш как живеят напредналите души.
24.3.1940г.
365. Великото благо,  УС , София
Аз, умният човек, който имам очи, виждам всичко във вселената.
14.4.1940г.
366. Дървото на живота,  НБ , София
Не съм го срещнала тук, няма го.“ – „Да, Онзи, Който е направил вселената, Той те обича.“ – „Къде е Той?“ – „Светлината, която влиза в очите ти, въздухът, който приемаш в дробовете си, прясната вода, която утолява жаждата ти, плодовете, които ядеш – сливи, ябълки, круши, пък и всеки човек, когото срещаш, това е все проявление на Този, Който те обича.
3.5.1940г.
367. Теория, реалност и приложение,  МОК , София
Тази черта означава вселената.
5.5.1940г.
368. Математическо отношение и геометрическо положение,  НБ , София
Казваш: „Мене ми дотегна.“ Твоето дотягане не влиза в програмата на вселената. „Аз не искам.“ И това не влиза в програмата на вселената. „Аз не го разбирам.“ И това не влиза в програмата.
Вселената е създадена заради него, като едно възпитателно учреждение. Всичките блага, които вселената съдържа в себе си, ако вие разгледате Земята, ако разгледате всичките планети, Слънцето, съседните слънца, вселената, всичко това са възможности за далечното бъдеще, които Бог е предвидил за всички онези, които Го обичат.
9.6.1940г.
369. Животът,  НБ , София
Цялата Слънчева система минава през една област във вселената, където една вселена някога е погинала и оставила своя прах.
Следователно, когато говоря за вярата, подразбирам онзи велик закон, чрез който ние постепенно проверяваме достоверността на онова, което е вътре в живота, което е във вселената.
Та казвам: При сегашните условия ние наближаваме да излезем из областта на Вселената, която наричат „тринадесета сфера“.
23.6.1940г.
370. Новият закон,  НБ , София
Без любов, светът не може да бъде наш, без любов, вселената не може да бъде наша.
28.6.1940г.
371. Основната мисъл,  МОК , София
Знаете какво значи Божествен? Да пътуваш през вселената навсякъде, дето искаш да идеш и да се ползваш от природата както искаш, не тъй, както ти искаш, но тъй, както онзи великият закон иска, който направлява целия космос.
17.7.1940г.
372. Пробуждане на космичното съзнание, ООК , София
Охлювообразните показват как се е създала вселената, те са още в едно космично състояние.
4.8.1940г.
373. Стотникът, СБ , РБ , София
Като изучавате астрономия, ще се запознаете с вселената.
17.8.1940г.
374. Сянка и реалност, СБ , РБ , 7-те езера
Във вселената има грамадни салони, в които се събират съществата на цялата слънчева система.
22.9.1940г.
375. В Божественото училище, СБ , РБ , София
Ако искате да изучавате историята на вселената, изучавайте окото си.
9.10.1940г.
376. Една седмица въ рая, ООК , София
Тогава ще помислишъ, ще разгледашъ вселената, която Богъ е създалъ.
376.2 Една седмица въ рая ( втори вариант )
Тогава ще помислиш, ще разгледаш вселената, която Бог е създал.
10.11.1940г.
377. Преброените косми,  НБ , София
Ти си безсмъртен със своята възлюбена и ще започнеш да посещаваш вселената.
1.12.1940г.
378. Старото и новото,  НБ , София
Кои са причините, че тази земя те носи из пространството? Сега разправят хората, как е направена вселената. Учените хора не знаят, ние приближаваме ли се към екватора на вселената или се отдалечаваме.
5.1.1941г.
379. Дева зачна,  НБ , София
Какви аутодафе има във вселената.
Та казвам: Аз като разглеждам вселената, ние не знаем, къде е центърът.
9.2.1941г.
380. Благословен!,  НБ , София
Любовта е най-мощното движение, което съществува във вселената.
18.5.1941г.
381. Една дума,  НБ , София
Човек никога не може да бъде господар на Вселената. Вселената е училище за човека.
13.7.1941г.
382. Стар и нов порядък,  НБ , София
Частите, от които е направен човекът, са били направени по разни места на Вселената и трябвало да ги съберат от всички места, докато ги сглобят.
24.8.1941г.
383. Възможности за щастие, СБ , София
Човек няма ясна представа за своя велик Баща, Който обхваща всичко във вселената, Който постоянно бди за него.
10.9.1941г.
384. Възелът, СБ , София
Оттам той ще отиде на друго Слънце, около което се въртят всички слънца на вселената.
10.10.1941г.
385. Баща, майка и дете,  МОК , София
За да имаме една ясна представа за ума във вселената, ума е който дава простор, широчина на всичко.
19.10.1941г.
386. От Неговите ученици,  НБ , София
Какво ще стане с нас? Хубаво, какво има да се плашим? Ако ние вярваме в Онзи, Който (е) създал вселената, и че всичко е разумно и Този, Който (е) начертал пътищата на земята, на слънцето, да се движат, който предвидел условията за всеки един живот, приготвил храна и условия за всички.
12.11.1941г.
387. Музикални подтици, ООК , София
Ако дойде един ангел и ви носи през Вселената, вие ще се уморите. Ще кажете: „Върни ни!“ Има един такъв разказ: Един астроном се молил да му покаже Господ чудесата на Вселената.
14.11.1941г.
388. Център и периферия,  МОК , София
Много ученици заболяват, понеже напрягат мозъка си, искат да разрешат вселената крайна ли е или е безкрайна. Че какво разбирате, че вселената е безкрайна? Две определения дават.
26.11.1941г.
389. Любов и Обич, ООК , София
Когато Айнщайн внесе своята теория, мнозина математици започнаха да разсъждават за Вселената, колко голяма е Вселената. Ако знаем колко голяма е Вселената, какво ще ни ползува? По някой път не се ползуваме, понеже ние се ограничаваме, мислим, че няма с какво да се занимаваме.
3.12.1941г.
390. Две врати за освобождение, ООК , София
Туй число се движи тъй бързо, че то е едновременно във всичките центрове на Вселената.
4.1.1942г.
391. С малкото,  УС , София
Какво ще правите тия пари? Във вселената има планети, цели направени от злато. Колко съм силен аз? Във вселената има толкова злато, че могат да се направят хиляди земи като нашата. Във вселената има толкова въглерод, че могат да направят хиляди земи като нашата, само че Господ няма нужда от тях.
11.1.1942г.
392. Словото бе Бог,  НБ , София
Едно време нашите учени искаха да докажат, че тя е център, поддържаха учението, че земята е център на вселената. Оказа се, че земята не е ни най-малко център на вселената, но че тя се върти около слънцето, обикаля около него.
18.1.1942г.
393. Да се не смущава сърцето ви,  НБ , София
Какво има в света по-хубаво от Любовта, която е образувала небето и земята? – Какво струва земята, ако нямаше любов? – Любовта се проявява в растенията, любовта се проявява в плодовете, любовта се проявява в теченията на водата, любовта се проявява във въздуха, в светлината, в движението, навсякъде във вселената.
28.1.1942г.
394. Здравословното състояние, ООК , София
Навсякъде любовта присъствува във Вселената.
8.2.1942г.
395. И пак пишеше,  НБ , София
Ако си по образ и подобие, ти ще ходиш навсякъде по вселената, ще имаш картбланш.
29.3.1942г.
396. Да изповядваме!,  НБ , София
Иска да знае Айнщайн разширява ли се вселената, дали е безгранична или гранична. Какво се подразбира под думата относителен? – Може би, ако ние запитаме мравите за вселената, какво понятие ще имат. Какъв ще бъде погледът на един ангел за вселената?
Един астроном се молил да му покаже Господ величието на вселената. Като наблюдавал небето, явило се в него амбицията за величието на вселената. Молил се много, Господ да му покаже величието на вселената. Взел го ангелът да го носи по вселената. Минали през слънцето, минали през друго слънце, навлезли във вселената.
Ние трябва да изучаваме вселената такава, каквато Бог я създал, не каквато ние я създаваме.
19.4.1942г.
397. Настана денят,  НБ , София
Кой ще създаде вселената? – Той.
13.5.1942г.
398. Примирете се със себе си, ООК , София
Той ще знае какво става във Вселената, той ще знае защо се ражда и защо умира.
23.6.1942г.
399. Възходящият път, СБ , РБ , 7-те езера
Божественият свят е светлина, свят на ред и порядък, свят на вечна Божествена хармония, която светлите души разнасят из вселената, създадена от Бога за проява на своята слава и величие.
28.6.1942г.
400. Новият свят, СБ , РБ , 7-те езера
Бог създаде вселената за душите, да живеят в нея и да се радват на славата Божия, в която Той ги е облякъл.
19.7.1942г.
401. Единствената нишка,  УС , София
Божественият свят е свят на светлината, значи свят на човешкия ум, свят на ред и порядък, свят на вечната Божествена хармония, що светлите души разнасят във вселената, която Бог е създал за Своята слава и величие.
9.8.1942г.
402. Наследници на земята, СБ , РБ , София
Мнозина се запитват, какво представя човек пред вселената. Наистина, човек е микроскопично същество пред вселената, но тя представя материалната страна за него.
2.9.1942г.
403. Живи и мъртви закони, ООК , София
Един човек, който не благодари с ума си, един човек, който не благодари със сърцето си, и един човек, който не може да благодари с душата си, той не може да бъде във връзка с Вселената.
13.12.1942г.
404. Усмихвай се,  УС , София
Бог, Който се проявява чрез слънцето, чрез всичките звезди, чрез вселената, чрез цялата природа, защо да не дойде да прояви в нас любовта си? Страхуват се хората, че любовта може да ги развали.
27.12.1942г.
405. Търсете, хлопайте, искайте,  НБ , София
Ангелите, които участвуваха в създаването на Вселената, не можаха да устоят и те развалиха човешките сърца.
21.2.1943г.
406. Приятни на Бога, НБ , София
Мнозина казват: „Ние познаваме Вселената.“ Вие познавате Вселената такава, каквато е била първоначално, преди хиляди и милиони години, а не такава, каквато е днес.
24.2.1943г.
407. Път за свобода, ООК , София
Те са участвали, когато светът се е създавал, когато Вселената се е създавала.
26.3.1943г.
408. Зачитане,  МОК , София
Ние минаваме в една област във вселената, гдето, като минава Земята през пространството, много пъти е обстрелвана.
25.4.1943г.
409. Слуги, ученици, синове,  УС , София
Те представят всичките велики добродетели, които Бог е вложил във вселената.
2.5.1943г.
410. Движение в природата, НБ , София
Какво ще кажете, ако ви кажа, че в другите светове има движение 3 квадрилиона и 600 милиона в секунда? За такова едно движение този обширен свят е така голям, че учените казват, че от далечните слънца на Вселената за 500 милиона години трябва да дойде светлината, а за туй движение то е една обикновена разходка.
16.5.1943г.
411. Добър слуга и господар, НБ , София
Огледайте Вселената и вижте онова, което Бог е направил! Съвременните астрономи са открили, че от най-далечните вселени, за да дойде светлината до нас, се изискват 500 милиона години, половин милиард [години] е нужен, за да дойде светлината до нас.
23.5.1943г.
412. В царството си, НБ , София
Тя е носител на онази Мъдрост, която съществува във Вселената, която Той е създал. Ние трябва да бъдем съучастници във Вселената, която Той е създал.
26.5.1943г.
413. Правилно мерене, ООК , София
Представете си един ангел, който е свободен да се разхожда във Вселената, турят го, сгърчат го в един затвор с букаи.
Говоря за Вселената, но тя е гладка.
9.6.1943г.
414. По новия път, ООК , София
Запример на някои от вас като се разгледа ъгъла, образуван от палеца и показалеца на ръката, той показва от кое пространство, от коя област на Вселената, от кои Слънца е направена материята.
Зависи от коя област на Вселената иде човека.
Всичките енергии на Вселената, на тия Слънца, черпят от Любовта.
20.6.1943г.
415. Религиозни и духовни хора,  УС , София
Но Той е Бог на всичките хора, които добре мислят навсякъде във вселената, на всички хора, които добре чувстват, и на всички хора Той е Бог, които са силни, че вършат волята Му.
20.6.1943г.
416. Създаде Небето и Земята, НБ , София
Понятия различни в Стария и Новия Завет за Вселената.
2.7.1943г.
417. Правилни отношения,  МОК , София
Слънцето, вселената, това е функция на едното. Във вселената Слънцето не е по-голямо от цялата вселена.
25.7.1943г.
418. Закон и свобода, НБ , София
Изисква се един ум ангелски, който управлява Вселената.
1.8.1943г.
419. Важното в живота, НБ , София
Туй понятие, което имаме за Вселената, не е за настоящето, то е минало.
29.8.1943г.
420. Единствената сила, СБ , РБ , София
Ако и човешкото съзнание се движи с такава бързина, всеки момент то ще присъства навсякъде във вселената.
Обичайте, за да си отворите път в Царството Божие, да се движите свободно из вселената.
10.10.1943г.
421. Вечно подмладяване, НБ , София
Аз говоря за оная любов, която създаде света, вселената и която днес преустройва всичко.
10.10.1943г.
422. Двата пътя,  УС , София
Има звезди във вселената, на които материята е 22 000 пъти по-тежка от материята на водорода.
24.10.1943г.
423. Плодовете на Духа,  УС , София
Когато аз пея на земята, и най-малката звезда във вселената чува моята песен.
Питам: Какво ще стане с нас, ако Бог се оттегли или ни напусне? Слънцето, звездите, луната ще изгаснат; дърветата и цветята ще изчезнат пред очите ни; красотата на вселената ще изчезне; животът ни напълно ще се помрачи.
423.2 Плодовете на Духа ( втори вариант )
Когато аз пея тук, до последната звезда там, във вселената, се чува този тон.
Ако Господ се оттегли, оттегли се вселената, слънцето загасне, месечината загасне, дърветата - всичко изчезне, какво ще бъде нашето положение. Бог, който е всесилен, не може да унищожи вселената, да ни накара ние да страдаме.
27.10.1943г.
424. Средство за подобряване, ООК , София
Който обича мъдростта, ще пътува свободно във вселената.
424.2 Средство за подобряване ( втори вариант )
Ако искаш да пътуваш във вселената, без мъдрост не може да пътуваш.
10.11.1943г.
425. Мажорни и минорни гами, ООК , София
425.2 Мажорни и минорни гами ( втори вариант )
Онези духове, които са слизали, мажорното състояние, те са слезли от Невидимия свят да носят Божиите блага във вселената.
14.11.1943г.
426. В Негово име, НБ , София
Радвайте се, че всичко в света работи за вас – малките деца във вселената, които са предметно учение на възвишените и разумни същества.
19.11.1943г.
427. Доволен и благодарен, МОК , София
Какво по-хубаво от това, да имаш устойчив ум, устойчиво сърце и устойчива душа? Какво по-хубаво от това, да имаш устойчиви мисли, чувства и постъпки? Радвай се, че живееш, че Вселената е създадена за тебе.
28.11.1943г.
428. Три важни неща, НБ , София
Той поглежда към вселената и се радва на благата, които тя носи на всичко живо в света.
15.12.1943г.
429. Най-мъчната работа, ООК , София
А човек, малкото същество във вселената, живее в една стая от четири-пет метра дълга, с два прозореца и, въпреки това, не е доволен.
16.4.1944г.
430. Най-красивият ден, УС , ИБ , ПС , Мърчаево
Във Вселената има много слънца, милиони слънца.
430.2 Най-красивият ден ( втори вариант )
Милиони слънца има във вселената, но само едно слънце огрява земята, само от едно слънце се ползува тя.
12.11.1944г.
431. Като малките деца, ИБ , ПС , София
От този фокус се разпространява навсякъде из целия свят на вселената, дето разумния свят действа. В нас има едно безпокойство, за колко време вселената ще трае.
Аз ви говоря: Ония неща, които са определени от Онзи Велик Баща на вселената трябва без никакво противоречие да изпълним.
431.2 Като децата ( втори вариант )
От фокуса разумността се разпространява на всякъде из вселената, дето разумният свят действува.
Сега вие се безпокоите, колко време ще трае вселената. Вселената е пълна с въглища, с разумни въглища, които не образуват дим.
Когато бащата дойде в света, вселената ще бъде нова за нас.
Помни: Всички неща, определени от Великия Баща на вселената, трябва да се изпълнят без никакво противоречие.
17.11.1944г.
432. Най-малкото приложение, ИБ , ПС , София
432.2 Най-малкото приложение ( втори вариант )
Може ли вселената да се повтори „n” пъти? – Не може.
10.12.1944г.
433. Разумна икономия, ИБ , ПС , София
Сега някои от вас, ако се намерите в Америка при новия последен далекоглед, който приближава най-много вселената до нас, какво ще видите.
Господ създаде вселената, слънцето, изгрева и свети.
433.2 Нова земя ( втори вариант )
Някои от вас може да отидат в Америка, да наблюдават вселената с новия далекоглед, който увеличава извънредно много.
Ако вселената се разкрие пред вас, ако всички имате радио да чувате, какво се говори на Слънцето, на Юпитер, на Венера, на Меркурий, на Марс, на Сатурн, на Уран, на Нептун, светът щеше да бъде друг.
17.12.1944г.
434. Най-добрият подарък, ИБ , ПС , София
434.2 Добрият подарък ( втори вариант )
Велика е вселената, със своите слънчеви системи, с милиардите същества в тях.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.