Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


22.8.1908г.
1. Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г., СБ , Варна
Сега каквото се извърши в Македония, е цяла една благодат, защото, ако не беше извършено това, войната беше неизбежна. Европейските народи са още натегнати и войната между Германия и Англия още не е избегната.
27.8.1910г.
2. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
Войната не бива да става сега, защото ако една война стане сега, то тогава ще бъде спънка за България. Има наистина случаи, когато войната е наложителна, но то е, когато народът се е сплул, обаче тъкмо ей сега, в настоящия случай, няма такава причина за война.
23.8.1911г.
3. Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
Когато започваме една война, разумното е да направим добре сметките си и да видим дали можем да устоим във войната.
6.9.1912г.
4. Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново
След два месеца се обявява войната.
20.10.1912г.
5. Обсадно положение, ИБ ,
Тия работи, които стават сега пред очите ви – войната и прочие, да ви не смущават.
3.11.1912г.
6. Името Господне, ИБ ,
А пък войната, която сега става и е сега в своя пълен ход, не е нищо друго освен дохождане на Царството Божие.
23.8.1914г.
7. Протоколи от годишната среща на Веригата, Търново, 1914 г., СБ , В.Търново
Войната, която става сега, става между светлата и тъмната страна на астралния свят.
В 24 часа ще почне войната и Св.
Но как, когато, най-малко две години ще държи войната, а след това ще настъпят вътрешни смутове и така нататък; та не бива да се сърдим, че не можем да реализираме този или онзи наш план.
31.8.1914г.
8. Съборна среща в Търново 10 - 18 август 1914 г., ИБ , В.Търново
Но как? Когато най-малко две години ще държи войната, а след това ще настъпят вътрешни смущения, та не бива да се сърдите, че не може да реализирате тези или онези планове.
23.1.1915г.
9. Но Син Человечески, кога дойде, дали ще намери вяра на земята, ИБ , Бургас
Тя не е свършена, а когато дойдат ония народни смутове в големите държави, последствията на войната, революциите, с какво ще утешаваме? Когато дойдат воюващите и кажат: "Няма да се бием!" Те ще искат да живеят свободно.
3.2.1915г.
10. Христос ще дойде и ще се прояви, ИБ , Бургас
Войната ще трае две години. Войната сега влиза в нова фаза. Войната е на смърт и живот.
4.4.1915г.
11. Великден, НБ , София
Не мислете, че учението на Христа е учение на мира; то е на мира, но наруши ли се това равновесие, ще има война; а само чрез войната може да се възстанови след време нарушеното равновесие. И войната в света ще престане само когато се добие масло.
2.5.1915г.
12. Многоценният бисер, НБ , София
Така също може да се отгадае и кога ще се свърши войната.
3.7.1915г.
13. Изкушението, НБ , София
Съвременните хора казват: „Ако така живеем, на какво ще се обърнем?“ Ами сега на какво сте се обърнали, нима тези хора, които умират сега във войната, за Христовото учение умират? Там е фалшивата философия на съвременното общество.
3.7.1915г.
14. Блудният син, НБ , София
Големите братя са създали войната, те са управлявали, а всички онези малки братя ще наследят Царството Божие – те казват: „Ние ще дадем всичко.“ Аз ви казвам, че човек ще стане от сина, който казва: „Татко, дай ми моя дял.“ Ще кажете, че такъв може да падне в пороци; нека падне, но той ще се върне при вас, а онзи син, който остава при вас, ще ви терзае, ще се сърди, че не сте му платили едно яре.
17.8.1915г.
15. Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ , В.Търново
И докато се свърши войната, може да отидат още шест милиона, та и дванадесет милиона.
17.9.1916г.
16. Милосърдието, НБ , София
И сега войната носи същото в света – върху развалините й ще се съгради една много по-велика култура.
5.11.1916г.
17. Христа да придобия,  НБ , София
Но ще кажете, че има такава голяма война – нищо от това, не се плашете, войната е чистене на света и на хората. Аз виждам, че всички, убити във войната, са паднали от своите коне, но са по-добре, не мислят за захар, за ориз.
3.12.1916г.
18. Ще ви въздигна, НБ , София
В съвременното общество, в съвременните народи съществува противоречие между тези две култури и затова се възникна войната.
17.12.1916г.
19. Спаси ни, НБ , София
И когато Той се събуди, войната ще престане.
21.1.1917г.
20. Двамата господари,  НБ , София
Няма да става въпрос, коя от двете воюващи страни ще победи, какво ще стане след войната; всички тези въпроси ще се разрешат, всичко това ще се слее в първия принцип и той ще се оттегли в себе си.
25.2.1917г.
21. Спасението,  НБ , София
Бог казва днес: Ако хората ме слушат, само една дума ще кажа, и войната ще престане.
21.2 Спасението ( втори вариант )
Ако ме слушаха хората, една дума бихъ казалъ и войната щѣше да се свърши, но нека се избиватъ, нека загинвать хората.
22.3.1917г.
22. Кръстът,  НБ , София
После, какво разбирате, например, от съвременните политически движения? На какво се дължи това брожение и войната на народите? Не може ли човечеството да върви по друг начин? Тия въпроси трябва да занимават умовете ви.
15.4.1917г.
23. Радвайте се, НБ , София
Един български учител, голям безверник, участвал във войната с гърците.
23.2 Радвайте се ( втори вариант )
Срѣщна ме единъ господинъ и ми казва: „Отъ какъ се отвори войната, въ България има вече 500 милионери.“ Рекохъ: да, но тѣ сѫ книжни милионери.
22.4.1917г.
24. Божията воля,  НБ , София
Всички се плашат от войната, искат час по-скоро да се свърши. На какво се дължи войната? – На неизпълнение на Божията воля.
Не очаквайте на никого, но се обърнете към Бога и кажете: Господи, Ти си наш Баща, Ти ще спреш войната. Ако всички хора – българи, руси, французи, англичани, германци повдигнат гласа си към Бога, войната ще спре, и мирът ще дойде.
Обаче, при сегашното развитие на човечеството, войната се явява като неизбежен процес. Следователно, няма сила в света, която може да спре войната. Докато човечеството не мине от състояние на гъсеница в състояние на пеперуда, войната ще продължава.
24.2 Волята Божия ( втори вариант )
Казвате: „Какво голѣмо нещастие ни сполетя, тази война!“ Що е войната? Тя е резултатъ отъ непокорство на волята Божия.
Тѣзи народи, както и сегашнитѣ, знаяха всички елементи и тѣхнитѣ свойства, злоупотрѣбиха съ тѣхъ, както и днесъ злоупотрѣбяватъ въ войната.
Какво струва вашето знание, когато ако отидешъ на бойното поле и кажешъ да се спре войната и не успѣешъ? Казвате: „А, тѣ само Господа ще слушатъ.“ Ако ти живѣешъ съ Бога, тѣ и тебе ще слушатъ. Не трѣбва да чакате папата, а да подигнете гласа си къмъ Бога и да кажете: „Боже, Ти нашъ Баща, Ти ще спрешъ войната.“ Казвате: „А, какъ така ние ще можемъ, какви сме ние?“ Да, именно вие, които ме слушате, можете да спрете войната.
6.5.1917г.
25. Вземане и даване,  НБ , София
25.2 Взимане и даване ( втори вариант )
Днесъ съ войната Господь наказва свѣтскитѣ хора, наказва правовѣрнитѣ хора, наказва църквата.
18.8.1918г.
26. Погледна Петра,  НБ , София
Регул дал обещание, че ще изпълни условието им, но като отишъл в Рим, вместо да преговаря за мир, той настоявал да се продължи войната.
Първите думи, които Христос каза на учениците си, след възкресението, бяха: „Мир вам!" Когато видите Христа, Той и на вас ще каже: „Мир вам!" Тези думи означават: войната е свършена, петелът е пропял, съдбата е минала, Възкресението е станало.
26.2 Погледна Петра ( втори вариант )
Регулъ далъ обещание, че ще изпълни условието имъ, но като отишълъ въ Римъ, вмѣсто да преговаря за миръ, той настоявалъ да се продължи войната.
Първитѣ думи, които Христосъ каза на ученицитѣ си, следъ възкресението, бѣха: „Миръ вамъ!” Когато видите Христа, Той и на васъ ще каже: „Миръ вамъ!” Тѣзи думи означаватъ: войната е свършена, пѣтелътъ е пропѣлъ, сѫдбата е минала, възкресението е станало.
15.9.1918г.
27. Не може да се укрие,  НБ , София
Понеже наемателите са влезли. преди войната, плащат малки наеми, а животът е поскъпнал; искат да увеличат наема, но законът не позволява.
27.2 Не може да се укрие ( втори вариант )
Понеже наемателитѣ сѫ влѣзли преди войната, плащатъ малки наеми, а животътъ е поскѫпналъ; искатъ да увеличатъ наема, но законътъ не позволява.
22.9.1918г.
28. Двамата братя,  НБ , София
Той се съмнява в съществуването Му и казва: „Ако Бог съществува, защо допуска войната?"
Ще кажете: „Защо Бог допусна тази операция?" Кой, всъщност, е причина за операцията? Значи, хората сами допуснаха войната, а Бог им прави операции, вади костилките на черешите от корема им.
28.2 Двамата братя ( втори вариант )
Той се съмнява въ сѫществуването Му и казва: Ако Богъ сѫществува, защо допуща войната?
Ще кажете: Защо Богъ допусна тази операция? Кой, въ сѫщность, е причина за операцията? Значи, хората сами допуснаха войната, а Богъ имъ прави операции, вади костилкитѣ на черешитѣ отъ корема имъ.
29.9.1918г.
29. В мое име,  НБ , София
Казвате: "Добре, че войната е към своя край." Войната сега започва и се развива във ваша полза. Ние ще спечелим войната.
Бог ще върне всички загуби на хората от войната.
29.2 Въ мое име ( втори вариант )
Казвате: Добре, че войната е къмъ своя край. Войната сега започва и се развива въ ваша полза. Ние ще спечелимъ войната. — Коя война? — Божествената война, която ще повдигне народитѣ.
Богъ ще върне всички загуби на хората отъ войната.
13.10.1918г.
30. Двата полюса,  НБ , София
Колкото време и да продължава войната, за нищо няма да мисля."
30.2 Двата полюса ( втори вариант )
Колкото време да продължава войната, за нищо нѣма да мисля.
20.10.1918г.
31. Дух Господен,  НБ , София
Във войната, която днес обявявам, ще давам награди и кръстове на онези, които не лъжат и не крадат, които са честни, добри, умни и справедливи и които обичат цялото човечество. Във войната, която днес обявявам, пак ще има топове и оръдия на Любовта, които няма да рушат и убиват, но ще повдигат хората.
31.2 Духъ Господенъ ( втори вариант )
Въ войната, която днесъ обявявамъ, ще давамъ награди и кръстове на онѣзи, които не лъжатъ и не крадатъ, които сѫ честни, добри, умни и справедливи и които обичатъ цѣлото човѣчество.
Въ войната, която днесъ обявявамъ, пакъ ще има топове и орѫдия на любовьта, които нѣма да рушатъ и убиватъ, но ще повдигатъ хората.
27.10.1918г.
32. Двете заповеди,  НБ , София
Приложете новата хигиена след войната.
32.2 Дветѣ заповѣди ( втори вариант )
Приложете новата хигиена следъ войната.
3.11.1918г.
33. Призваните,  НБ , София
Книгата на някой писател, пълна с изопачени мисли и чувства, внася отрова в умовете и сърцата на ред поколения, докато оръдията са опасни временно, докато продължава войната.
33.2 Призванитѣ ( втори вариант )
Книгата на нѣкой писатель, пълна съ изопачени мисли и чувства, внася отрова въ умоветѣ и сърдцата на редъ поколѣния, когато орѫдията сѫ опасни временно, докато продължава войната.
10.11.1918г.
34. Да наеме работници,  НБ , София
Те работиха пет години, и войната се свърши.
34.2 Да наеме работници ( втори вариант )
Тѣ работиха петь години, и войната се свърши.
9.2.1919г.
35. Противоречие в съзвучието,  НБ , София
Кой е допуснал войната? В кой Божествен закон е писано това? В Мойсеевото учение се говори за война, но в Христовото войната е изключена.
Христос не е поддържал войната. Следователно, никой няма право в Негово име да се моли за благословение на оръжието и за успех във войната. Мнозина се крият зад Христа, оправдават делата си в Негово име и казват, че в някои стихове се говори за войната, като неизбежен процес. Христос никъде не е говорил в полза на войната.
Войната морална ли е? Щом допущате войната, ще допуснете и танцьорките. Обаче, когато войната престане, ще изчезнат и танцьорките.
Печалбата от войната е поскъпването на живота.
20.4.1919г.
36. Като го видя Петър,  НБ , София
Тия, които са в тила, говорят за ужасите на войната, апелират към народа да подкрепят положението на войниците и с това мислят, че са изпълнили своя дълг. Войната се свършва, джобовете им се пълнят с пари, те спокойно въздъхват, като хора, които изпълнили дълга си, и казват: Христос възкресе! Отговарят им: Наистина възкресе! Но огорчения, обеднелият, като руския селянин, казва: „Есть деньги, Христос возкрес; нет денег, смертью смерть.” Христос не е само за руснака.
36.2 Като го видя Петър ( втори вариант )
Тези, които работиха зад тила, все за ужасите на войната говориха, апелираха към всички да подарят кой какво може за войниците, да се облекчи положението им и т.н.
27.4.1919г.
37. Кога се молиш,  НБ , София
Следователно, войната се дължи на факта, че в хората се събира излишна кръв, която трябва да се пролее.
37.2 Кога се молиш ( втори вариант )
Следователно войната се дължи на факта, че в хората се събира излишна кръв, която трябва да се пролее.
4.5.1919г.
38. Изгряващото слънце,  НБ , София
От войната до днес все слушам да се говори какво ще стане с България.
8.6.1919г.
39. Гърбавата жена,  НБ , София
Някои ще попитат: „Защо да славим Бога?“ Аз не ви говоря да славите онзи Господ, в чието име стават сега всички раздори и църквите от 2,000 години му служат; не ви говоря за тоя Господ, на когото държавите служат, бога на войната.
28.9.1919г.
40. Аз съм онзи човек,  НБ , София
Войната доказва това.
40.2 Аз съм онзи човек ( втори вариант )
Войната доказва това.
9.11.1919г.
41. Бог е говорил,  НБ , София
До преди войната, все се намираше някой да каже, че се отказва от хляба, но не и от печеното агне След войната всеки казва: Отказвам се от агнето, но не и от хляба. Значи, войната намести изкривеното в човешкия ум.
41.2 Бог е говорил ( втори вариант )
Допреди войната все се намираше някой да каже, че се отказва от хляба, но не и от печеното агне. След войната всеки казва: „Отказвам се от агнето, но не и от хляба.
Значи войната намести изкривеното в човешкия ум.
22.1.1920г.
42. Електричеството и магнетизмът, ИБ ,ООК , София
Ние ще излезем да проповядваме новото учение, но в какво стои това ново учение? В това, че Бог казва, какво – войната трябва да бъде изключена из човешкия живот, че тя е най-голямото престъпление в света.
25.6.1920г.
43. На вечеря с Учителя,  ИБ , Бургас
Добрите хора са убити във войната, защото в миналото, когато Христос ги е попитал дали са готови да умрат и проповядват Неговото учение, те са отказали, отрекли се – един купил нива, друг волове.
19.8.1920г.
44. Новото човечество, СБ , В.Търново
А какво направиха американците? Те ни изпращаха ред години мисионери да проповядват Христовото учение, а във време на войната те продадоха на българите десет милиона килограма брашно по два златни лева за един килограм.
20.8.1920г.
45. Сутрешен наряд, 20 август, СБ , В.Търново
Някои казват за нас, че сме били против войната. Не, ние също сме за войната, но да воюваме, без да убиваме.
17.10.1920г.
46. Което се променя, без да се изменя,  НБ , В.Търново
Запрети ли Той на християните да се избиват на войната? Защо Той не внуши на християните да не се избиват на войната? Защо Той не внуши на християните да противодействуват? Когато ледът се замразява, Господ не му забранява.
2.1.1921г.
47. Двата велики закона, ИБ , Русе
Един господин от Варна през 1917 г., освободен от фронта, успял да спечели петдесет и пет хиляди лева и един ден пожелал да се продължи войната още осем години, за да може да спечели още няколко пъти по петдесет и пет хиляди лева.
3.4.1921г.
48. Храненето, условие за вечен живот,  НБ , София
Войната, споровете и недоразуменията между хората се дължат главно на въпроса за осигуряване на храната.
10.4.1921г.
49. Любовта, носителка на живота,  НБ , София
Сегашните хора казват: „Да се молим за оръжието, за добрия изход от войната, за подобряване на материалното ни положение“. – Такава молитва не се приема вече.
49.2 Любовь – носителка на вѣчния животъ ( втори вариант )
Сега стоятъ съврѣменнитѣ хора и казватъ: „Чакай.да се молимъ за орѫжието, за добрия изходъ на войната, за подобрение на материалното ни положение и т.н.“ Не може вече това, такава молитва не се приема.
17.4.1921г.
50. Огнената пещ,  НБ , София
Сега вие стоите и се питате: „Как ще стане тая работа?“ – Напред, нищо повече! Така се каза и за войната: „Напред!“ – и войната се започна.
50.2 Огнената пещь ( втори вариант )
Току-що се свършила войната, на този търговецъ се изгубва едната дъщеря, послѣ единия синъ, слѣдъ това втората, третата, четвъртата, петата дъщеря, по сѫщия начинъ изгубва и останалитѣ четири сина – отвлѣкли ги далечъ отъ царството.
И за войната тъй се каза: „Напрѣдъ“ – и се рѣши войната.
24.4.1921г.
51. В рова на лъвовете,  НБ , София
Всички свещеници, които поддържат идеята за войната, са осъдени вече от Бога.
Тоя кипеж в обществата и народите, това брожение между страдащите, както и войната, това показва, че Бог е проникнал навсякъде.
15.5.1921г.
52. Изтълкувай ни тази притча,  НБ , София
От състоянието на оръжията и оръдията зависи успеха на войната.
Войната е остатък от едно старо вярване.
52.2 Изтълкувай ни тази притча! ( втори вариант )
Войната е едно старо вѣрване, идолитѣ сѫ едно старо вѣрване.
22.5.1921г.
53. Живата енергия,  НБ , София
Първият опит, който направихме през време на войната, беше да познаят хората живата слънчева енергия, да посрещат слънцето и да използват неговите ранни утринни лъчи.
53.2 Хлѣбътъ и живата енергия ( втори вариант )
Първиятъ опитъ, който направихме въ врѣме на войната, бѣше да познаятъ хората тази идея, тази жива енергия.
25.5.1921г.
54. Път на мисълта, ИБ , Витоша
От гледището на духовния и на Божествения свят, войната не е нужна.
9.6.1921г.
55. Физическият живот – път към духовния и Божествен живот, ИБ , Витоша
От гледището на духовния свят войната не е потребна, но от гледището на физическия свят тя е потребна.
23.8.1921г.
56. Отговори на зададени въпроси, СБ , В.Търново
– С това не помагаме ли пак на войната?
2.10.1921г.
57. Поздравът на Любовта, НБ , София
През време на войната го взели войник и го накарали да носи пушка. Скоро след това се свършила войната и го освободили.
57.2 Поздравътъ на Любовьта ( втори вариант )
Единъ събратъ разправялъ, че се е отказалъ да носи пушка и прѣзъ врѣме на войната все го били, но той се издържалъ. По едно врѣме той започналъ да изнемогва и казвалъ, че „ако не се свърши войната и ако все още ме биятъ, нѣма да имамъ сили, нѣма да издържамъ.“ Три години сѫ го били, той издържалъ и свършила се войната и прѣстанали да го биятъ и той послѣ казвалъ: „Слава Богу, свърши се войната и азъ издържахъ изпита си.“ Тѣ го биха навсѣкѫдѣ, всичкото, каквото можаха да употрѣбятъ, тѣ направиха.
10.11.1921г.
58. Свидетелството на Духа, ИБ , БС , София
Дойде войната, пак се оплетоха и мъже, и жени и не могат да разбират основно въпроса.
27.11.1921г.
59. Аз ще го възкреся,  НБ , София
Но след туй съединение какво дойде в света? Дойде войната.
5.3.1922г.
60. В дома на Отца,  НБ , София
Във време на войната, вървя по улицата и един ми пипа брадата, казвам: Защо ми пипаш брадата? – „Искам да видя дали е естествена.“ Казвам: „Естествена е“.
8.3.1922г.
61. Сила на волята,  МОК , София
Значи войната съществува още в самия организъм на човека.
30.4.1922г.
62. Ще се стопи!,  НБ , София
И съвременните европейски народи помислиха, че ако отворят войната, ще се прославят и ще подобрят икономически положението си.
При такива условия може ли един народ да успява? Съвременните европейски народи направиха войната и сега победените трябва да плащат 80 крини жито и мислят, че този Господ, Който е на небето, ще им прости.
18.6.1922г.
63. Ако пребъдете в Мене,  НБ , София
Разбира се, свещеникът ми поднася дискоса, изваждам една златна монета, турям я, но се отдалечавам и се моля; гледам пред свещеника, натрупали се много пари – туй бе преди войната, при започването на войната.
25.6.1922г.
64. Гладуват и жадуват,  НБ , София
Даже преди войната бяха дошли до мисълта, че един ден химията ще измисли такива малки пилюпчета, та без много работа, без оране, да се хранят хората.
19.8.1922г.
65. Новият живот, СБ , В.Търново
Какво е предназначението на духовенството в съвременния свят? Предназначението на цялото духовенство от всички религии, а не само на християнството, беше да спре войната. Тия духовници трябва да са справедливи и да знаят, че войната не е потребна.
22.8.1922г.
66. Работа за новия живот, СБ , В.Търново
Ти във войната, между гръмотевици, топове, ножове, не можеш да пееш.
10.9.1922г.
67. Аз съм вратата на овцете, НБ , СБ , В.Търново
67.2 Вратата на овцете ( втори вариант )
Сегашните християни, както и българското духовенство казват, че Христос е с тях, на тяхна страна. – Ако е така, защо Синодът не запита Господа, да вземат ли участие във войната? Всички, които минават за християни, запитаха ли Господа, трябва ли да се бият.
24.9.1922г.
68. Ще ви научи,  НБ , В.Търново
Във време на войната, неприятелят хвърляше различни часовници, ножове, играчки, външно красиви, но вътрешно опасни.
68.2 Дух Свети ще ви научи ( втори вариант )
Така по време на войната много българи платиха с живота си.
1.10.1922г.
69. Живият Господ,  НБ , Русе
Един полковник, участник във войната, ми разправяше следното: Раниха ме и паднах в една зона, между убити и ранени.
Питам онези българи, които забогатяха през войната, какво им направи член 4? Един казваше: Глупав бях аз, искаха ми 6 000 лв., не дадох, а като влязох в затвора, дадох и 20 000 лв.
18.10.1922г.
70. Психическо наблюдение,  МОК , София
По този начин десният показалец ще обиколи всички планети, ще засегне и Марс — на войната, и Луната — на въображението.
24.12.1922г.
71. Защо не можахме,  НБ , София
Де останаха религиозните хора и техните водители? Защо владиците, свещениците, проповедниците не казаха думата си? Нали Бог е Любов? Той допуска ли войната? Когато хората се убиваха, тормозеха, духовенството мълчеше. След това започнаха да се питат, кой внесе разврата в света и, понеже не са готови да чуят истината, те държат виновен този - онзи, но не и себе си. — Кой разврати света? Отговарят: Учените хора, новото учение, — Не, вие, които подържахте войната, развратихте света. Питам: Кой кодекс от Евангелието ви дава право да се биете? Може ли, в името на Христа да поддържате войната? След всичко това, пишат във вестниците, че аз съм развратил света.
И на хората казвам: Почит и уважение се иска от всички! Ще говорят те за Сина Божи, за Христа! След всичко това, свещениците тръгнаха с кръст в ръка да благославят войната, да благославят оръжието! Христос плака по бойните полета, а те плачат за Него и казват, че Го обичат.
21.1.1923г.
72. Тъмното петно в съзнанието, ООК , София
И едва сега, след войната, европейците усетиха, че златото отиде и мислят по кой начин да върнат назад туй злато.
4.2.1923г.
73. Кое е това ново учение?,  НБ , София
А сегашнитѣ християнски народи казватъ: „По свои съображения, ние сами рѣшаваме, нѣма защо да питаме Бога.“ Въ външния свѣтъ, по закона на необходимостьта, войната се допуща; и когато казваме, че войната – за насъ не е потрѣбна, разбирамъ, че не е потрѣбна за вѫтрѣшния животъ, защото той е животъ абсолютно безъ война. Ако не вѣрвате, ще отидете на войната.
73.2 Кое е това учение? ( втори вариант )
Следователно, войната се допуща само по закона на необходимостта. Когато казваме, че войната не е нужна за нас, разбираме, че тя не е потребна за вътрешния живот. Този живот абсолютно изключва войната. Докато хората не се подчиняват на Божествения закон, войната ще съществува.
11.2.1923г.
74. Свещено правило, НБ ,ИБ , София
Бог води войната, Той воюва сега; всички трябва да държите Неговата страна.
18.2.1923г.
75. Не дойдохъ да разруша, но да изпълня,  НБ , София
И казватъ духовницитѣ: „Ние не сме въ състояние да спремъ войната“. Господь щѣше да спре войната.
75.2 Дойдох да изпълня ( втори вариант )
Кой щеше да им забрани, ако с едно писмо се обърнеха към всички духовенства в целия свят, да се отправят към Бог с молба да се отклони войната? Щеше ли да има война? – Нямаше да има, разбира се. Всички благословиха оръжието и взеха участие във войната. Питам: Де остана законът? Де остана пророкът? Де остана разумното изпълнение на Божията воля? Следователно, духовенството казва: Ние не сме в състояние да спрем войната. – Прави са, те не са в състояние да спрат войната, но са в състояние да се молят. Ако се молеха на Бог, Той щеше да спре войната.
25.2.1923г.
76. Господи, да се отворятъ очитѣ ни!,  НБ , София
Войната е едно хоро.
76.2 Отвори очите ни! ( втори вариант )
Търговията е хоро; политиката е хоро; войната е хоро; всичко в света е хоро.
28.2.1923г.
77. Развитие на мозъчните центрове,  МОК , София
Войната се свърши, но и до днес още те не се примириха.
11.3.1923г.
78. Видѣхме Господа,  НБ , София
Послѣ като се свърши войната, пакъ го турятъ въ стаята.
78.2 Видяхме Господа ( втори вариант )
Като се свърши войната, пак го закачват на къщата.
11.4.1923г.
79. Житно зърно,  МОК , София
79.2 Житното зърно ( втори вариант )
Но какви въздишки, страдания, пъшкания, знаете ли! Около петстотин милиона души прогледнаха, събудиха се от войната.
15.4.1923г.
80. Чий е този образъ?,  НБ , София
Но, казвамъ: Онѣзи, които поддържатъ Христовото учение, тѣ да поддържатъ войната, този глупавъ начинъ за воюване – това е непростима грѣшка.
24.6.1923г.
81. След три дни, НБ , София
Един английски държавник, лорд Джордж, казал на духовенството: „Ако вие съумеете да внушите на християнския свят да избегне войната, вие сте постигнали вашата цел“. Това е задачата на съвременното духовенство: Да спре войната, която сега се подготвя. И аз казвам: Христос иде! Ако народите приемат Любовта, войната ще се отмени; ако не я приемат, войната ще дойде и тогава ще опитат още по-големи страдания.
1.7.1923г.
82. Ще дойдем при него, НБ , София
Войната, упадъкът на морала, лъжата се дължат изключително на черните братя.
1.10.1923г.
83. Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът,  НБ , Русе
Казваше ми един полковник, който паднал ранен във войната, следното: „Раниха ме, паднах в една мъртва зона, от която никой не можеше да ме спаси.
Питам, онези българи, които разбогатяха по време на войната, какво ги направи член на четвърти? Един казваше: „Будала бях аз.
18.11.1923г.
84. Бог на живите,  НБ , София
Като се отваря войната, един ден, при едно голямо сражение, снарядите падат наоколо му, а той припълзява до колибката на подполковника и му казва: „Господин подполковник, аз на всичко съм готов, готов съм да се примиря с брата си, да му върна имането, само Бог да ме избави“.
9.12.1923г.
85. Каквото чух (Всичко, каквото чух),  НБ , София
Видяхме културата на съвременните християни във време на войната.
16.12.1923г.
86. Той ги изпита,  НБ , София
Кой народ се е спасил чрез война? Нито един! Войната е нещо случайно вътре в живота. Трябва да се воюва при известни условия, но при нормалния живот войната е анахронизъм.
20.1.1924г.
87. Допреният въглен,  НБ , София
Сега и англичаните, и французите, и българите искат да ни уверят, че войната е в реда на нещата. Не, войната е едно изключение, не е в реда на нещата.
13.4.1924г.
88. Още малко,  НБ , София
След войната коларят намерил този кон на бойното поле и го взел у дома си. Пред коня си видял един офицер, който със сълзи на очи милвал коня и му говорел нещо. – Какво има? – запитал коларят. – Този кон е мой; той ми спаси живота през войната.
27.4.1924г.
89. Ще го изцеля,  НБ , София
Щом се даде знак, войната ще започне: на която от двете страни се счупят, или по-право, скъсат оръжията, тя ще бъде победена. На победителите ще дават по един кръст за храброст и с това войната ще се свърши.
11.5.1924г.
90. Напразно ме почитат,  НБ , София
Питам: Царят не владее ли магическата пръчица ? Каквото каже, става. – Трябва да се отвори война! И войната става.
25.5.1924г.
91. Онези дни ще се съкратят,  НБ , София
След всичко това се казва, че във войната имало геройство.
Какво стана с онези богатски синове, на които бащите забогатяха във войната? – Пропаднаха.
4.1.1925г.
92. Моята заповѣдъ, НБ , София
Този случай е станалъ прѣди войната.
92.2 Моята заповед ( втори вариант )
Този случай е станал преди войната.
8.2.1925г.
93. Видѣхме звѣздата!, НБ , София
Казвамъ: знаете ли, какво е учението на квакеритѣ? – До сега не съмъ се интересувалъ, но отъ скоро врѣме се интересувамъ; зная, че са противъ войната. Не, тѣ не сѫ само противъ войната, нѣщо по-основно има въ тѣхъ, тѣ иматъ една вѫтрѣшна опитность.
93.2 Видяхме звездата! ( втори вариант )
Казвам: Знаете ли какво е учението на квакерите? – Досега не съм се интересувал, но от скоро време се интересувам; зная, че са против войната. Не, те не са само против войната, нещо по-основно има в тях, те имат една вътрешна опитност.
19.7.1925г.
94. Което вие видите,  НБ , София
Вие казвате: какъ да се жертвуваме за Бога? За войната всички се жертвувате, за всичко друго се жертвувате, но когато дойде въпросъ да дадете великата жертва, щомъ дойде въпросъ за свободенъ изборъ, вие казвате: ще си помислимъ!
94.2 Което вие видите . ( втори вариант )
Вие казвате: как да се жертваме за Бога? За войната всички се жертвате, за всичко друго се жертвате, но когато дойде въпрос да дадете великата жертва, щом дойде въпрос за свободен избор, вие казвате: ще си помислим!
23.12.1925г.
95. Три вида служене, ООК , София
Един български полковник разправяше една своя опитност във време на войната.
27.12.1925г.
96. Показа им ръцете си,  НБ , София
Линията на ума слиза към долината на Марса, което показва, че умът трябва да ограничи войната.
10.1.1926г.
97. Давам власт,  НБ , София
Наскоро, идва при мене един наш брат, инвалид от войната, да се посъветва нещо, търси начин, как да лекува крака си, който го заболял при изпълнение на службата му. Той постъпва някъде в провинцията на служба, по уреждане въпроси за фонда на сираците, останали такива през време на войната.
След това му казвам: слушай, сега да внимаваш, добре да оправиш работите във фонда на сираците от войната! - Да, добре ще ги оправя.
14.2.1926г.
98. Позвах Сина си,  НБ , София
Във време на войната германците направили един паметник на своите паднали войници в Сърбия и написали върху него имената на всички.
21.2.1926г.
99. Бъдете съвършени!,  НБ , София
Мислите ли, че Англия и Германия, които можеха да направят някои неща във време на войната, за да се избегнат тия кръвопролития и не ги направиха не са отговорни? Отговорни са. Тези свещеници, служители на Бога, както и папата в Рим, можеха да направят много нещо за избягване на войната, но те си казаха: е, за благото на църквата.
11.4.1926г.
100. Малкото съпротивление,  МОК , София
Един офицер разправяше един случай от войната, дето за пръв път в живота си видял проявено самообладание.
100.2 Малкото съпротивление ( втори вариант )
Един офицер разправяше един случай от войната, където за първи път в живота си видял проявено самообладание.
16.5.1926г.
101. Ще ми изявиш,  НБ , София
Войната е проказа за човечеството.
27.6.1926г.
102. В своите си,  НБ , София
Толстой казва на едно място: съвременните хора не могат ли да разберат, че войната няма да разреши въпросите на живота? Ами кое ще ги разреши? Любовта.
Германският император трябваше да нареже тия дърва още преди войната, но и сега не е късно.
4.7.1926г.
103. Запалената свещ,  НБ , София
Във войната, която англичаните водиха четири години имаше застреляни само около 3 500 души и екзекутирани около 250 души. Ами колко души имаше убити и колко екзекутирани във войната, която България водеше.
27.10.1926г.
104. Устойчиви съединения, ООК , София
Не е било случай кавалерия да взима участие във войната и конете да не са пострадали.
2.1.1927г.
105. Влизане,  НБ , София
После започват да търсят виновника на войната. Кой е виновникът на войната? – Човешкото самосъзнание, или казано на друг език: човешкият егоизъм.
26.1.1927г.
106. Което оправя, ООК , София
Запример ако от това гледище оправдавате войната, много хора ще се разочароват. Ако пък отричате войната, други ще се разочароват. Едни хора поддържат войната, други я отричат.
30.1.1927г.
107. Дело съвършено,  НБ , София
Войниците и от двата лагера изменят разбиранията си и казват: Да спрем сраженията! Да се помирим! По този начин, именно, войната ще се избегне.
Питам: Ами когато хората отиват на война и се убиват, и на отличилите се във войната дават кръст за храброст, това не са ли бабини деветини? Аз разбирам човек да страда, но за какво? – Да страда, за да спаси някого, а не да го убие.
27.2.1927г.
108. Слънцето не ще зайде,  НБ , София
Такова съвпадение се констатира и във всеобщата война: когато германците бяха съюзници с българите и с турците и взимаха надмощие във войната, времето всякога биваше студено; когато съглашението взимаше надмощие, времето всякога ставаше топло.
27.3.1927г.
109. Лозените пръчки,  НБ , София
И след всичко това, съвременните хора се хвалят със своята наука и казват: Много е напреднала науката днес! Тя ни дава начини да правим гумени крака и ръце на пострадалите от войната, и то такива крака, които не могат да се различат от естествените.
8.5.1927г.
110. Координиране на силите,  МОК , София
С други думи казано: там, където философската мисъл престава, войната започва.
110.2 Координация на силите ( втори вариант )
Там, където философията престава, започва войната.
5.6.1927г.
111. Две думи,  НБ , София
Той ще се осигури толкова, колкото се е осигурил един господин от Варна, който във време на войната спечелил сто хиляди лева. Войната може да продължи, колкото иска, не ме е страх вече.
12.6.1927г.
112. Типове и образи,  МОК , София
112.2 Типове и образи ( втори вариант )
Англичаните две минути определиха, след войната, да отправят ума си към Бога.
19.6.1927г.
113. Три посоки,  МОК , София
113.2 Три посоки ( втори вариант )
Не трябва да строиш по никой начин.» Започна войната в 1914 година, дойде при мен: «Защо не ми каза тогава?» Няма работници. И къщата свърши след войната.
11.9.1927г.
114. Денят Господен,  НБ , София
Той дойде, но с Неговото дохождане се обяви войната.
25.9.1927г.
115. Оскърбени,  НБ , София
По това време ще се отвори война, и ти ще вземеш участие във войната.
20.11.1927г.
116. Ни мъж, ни жена,  НБ , София
В края на краищата, войната излиза несполучлива, хиляди хора се избиват и заробват, а народът се съсипва, омаломощава.
4.12.1927г.
117. Седем кошници,  НБ , София
Жертвите, които се дадоха в войната, оправдаха ли се? А всяка жертва води човека към Царството Божие.
15.1.1928г.
118. Заветът,  НБ , София
Такива и ред още неща станаха причина, войната да вземе нежелателен край.
5.2.1928г.
119. Дерзай, дъще!,  НБ , София
Ако много хора днес са готови да се жертват за народа си, защо да не могат те по мирен начин да разрешават споровете? Какво спечелиха народите от войната през 1914 година? За в бъдеще могат да видят, че са спечелили нещо, но днес тази война донесе голям разврат, големи разрушения в съвременната култура. Войната и днес още не е свършена.
12.2.1928г.
120. До край,  НБ , София
На четвъртия, който взел сабята, казал: Назначавам те министър на войната в царството ми.
Така се чувстваха англичаните преди войната във всички държави.
4.4.1928г.
121. Служба на уравненията, ООК , София
121.2 Служба на уравненията ( втори вариант )
Когато всичките силни духове във войната победят, всичко опожаряват, разрушават.
4.5.1928г.
122. Двете посоки,  МОК , София
Който е дошъл на земята, той е войник, доброволно или насила, ще участва във войната. Веднъж си влязъл във войната, ще я свършиш и ще излезеш победител, но няма да унищожиш неприятеля си, а ще му дадеш права като на себе си. На физическия свят войната е неизбежна.
3.6.1928г.
123. Вечно веселие,  НБ , София
Убият ли ме във войната, кладенчето ще пресъхне, и връзките между нас ще се прекъснат.
7.9.1928г.
124. Мъртвата точка,  МОК , София
Когато човек попадне в мъртвата точка на бойното поле, разумният свят иска да му каже, че войната не е за него: той няма право да убива, но и него няма да убият; когато попадне в мъртвата точка на търговията, с това искат да му кажат, че трябва да я напусне, тя не е за него; когато попадне в мъртвата точка на религията, искат да го предупредят, че веруюто, на което служи, не е за него и трябва да го напусне.
124.2 Мъртвата точка ( втори вариант )
Когато ти си попаднал в мъртвата точка на бойното поле, Бог ти казва: „Войната не е за тебе! Ти няма да убиваш!" Затова си запазен тук в тази точка и тебе няма да убият.
9.11.1928г.
125. Главният фактор,  МОК , София
Толстой изнесе идеята, че когато хората повярват във Великия живот, в Бога, войната ще престане.
125.2 Основните идеи на Виктор Хюго и Толстой в „Клетниците“ и „Война и мир“ ( втори вариант )
Толстой иска да каже така: Наполеон изгуби своето сражение, понеже вярва, че той е фактор, а Кутузов спечели войната, защото той вярваше, че той не е фактор, неговата вяра го подигна.
Толстой възстава против войната.
3.3.1929г.
126. Даде плод,  НБ , София
Войната не е единственият начин, чрез който, хората трябва да помагат на своето отечество.
13.3.1929г.
127. Правилни изводи, ООК , София
Като се излагат на ужасите на войната, като се осакатяват, те започват да страдат, и по този начин сърдцата им постепенно се смекчават. Ако войната е в състояние да смекчи, да облагороди човешкото сърце, тя е за предпочитане пред жестокостта на хората.
127.2 Правилни изводи ( втори вариант )
Войната е за предпочитане пред онова морално зло.
Казвате: "Ще има ли война?" Войната мина, сега барутът да е влажен, вода ти трябва.
3.4.1929г.
128. Противоположни процеси, ООК , София
Следователно, щом става въпрос за воюване, човек трябва да се свърже с хората и така да предприеме войната.
7.4.1929г.
129. Той е реченият,  НБ , София
Те бяха в състояние да предотвратят войната. Ако цялото духовенство и всички християни бяха се обърнали към Бога с обща молитва, войната щеше да бъде предотвратена – никаква война нямаше да стане.
26.8.1929г.
130. Положителни и отрицателни черти на живота, СБ , София
Това са някакви нови изобретения във войната.
30.8.1929г.
131. Служене, почит и обич, МОК , София
Нима това не става във войните? Войната не е нищо друго, освен разделяне на хората на два лагера: приятели и неприятели.
3.11.1929г.
132. Чуха, че иде Исус,  НБ , София
Какво допринася войната за човечеството? – Разрушения, унищожения, страдания.
132.2 Чуха, че иде Исус ( втори вариант )
Питам, какво допринася войната за нас? Нищо не допринася.
15.11.1929г.
133. Външни и вътрешни условия,  МОК , София
Изобщо, войната произтича от факта, че две, еднакво силни среди, с еднакви желания, се срещат, и всяка среда се стреми да победи другата и да я завладее.
133.2 Силни и слаби външни условия (Външни и вътрешни условия) ( втори вариант )
Войната произтича от факта, когато две външни среди станат еднакво силни и се конкурират и едната среда иска да завлада другата всякога произтича едно положение на война. Войната произтича от едно явление за надмощие.
24.11.1929г.
134. Влязоха в ладията,  НБ , София
Щом се свърши войната, и двамата се оттеглят.
134.2 Влязоха в ладията ( втори вариант )
След свършване на войната и двамата се оттеглят.
12.1.1930г.
135. Да се радват наедно,  НБ , София
135.2 Да се радват наедно ( втори вариант )
Защото хората се примиряват, и войната пак започва.
Ако не ги използват, тогава те ще бъдат в положението на онзи българин от Радомир, комуто във времето на войната се явила една жена, облечена със светли дрехи, и четири гълъба държали роклята й, и тя му казала: „Ти, като станеш, ще отидеш да кажеш на своя управител, а той на царя, че ако българите не се помирят със своите съюзници, не ги чака добро, главата на България ще побелее."
23.2.1930г.
136. Делата Божии,  НБ , София
Съвременните хора се запитват, трябва ли да съществува войната, или не.
28.2.1930г.
137. Закони на доброто,  МОК , София
Като наблюдавах това нещо, аз се спрях и казах на селянина: Представи си, че си войник, участваш във войната и те хванат пленник.
18.4.1930г.
138. Направления в живота,  МОК , София
Хиляди войници са взели участие във войната, много от които са оставили костите си на бойното поле.
138.2 Направления в живота ( втори вариант )
Хиляди войници са взели участие във войната, много от които са оставили костите си на бойното поле.
И онзи генерал се пъчи с кръстовете си и казва: „Аз извърших войната." Ха, извършил войната, но десет хиляди души войници паднаха на бойното поле.
30.4.1930г.
139. Положително знание, ООК , София
139.2 Положително знание ( втори вариант )
Щом като мине страхът, той се укрепи, пак наново започне войната. „... избави ме според словото си.“ Все избавление се иска.
21.5.1930г.
140. Стойност на нещата , ООК , София
Не оживяват ли, има нещо неразумно във войната.
Кой не е преживял войната в себе си вътре? Кой не е преживял падане на духа, отчаяние и обезсърчение, след като е видял бойното поле в себе си, осеяно от убити и ранени? Защо се отчайва човек? Защото неговото слънце е залязло.
140.2 Постоянна цена ( втори вариант )
Като кажа - добре се биха, войната престане.
Но ако след войната хората не оживеят, има нещо неразумно, тия хора вървят по една низходяща степен.
6.6.1930г.
141. Основна мисъл,  МОК , София
141.2 Основната мисъл (Същественото в живота) ( втори вариант )
Аз отричам във войната гениалните хора. Но войната е един процес на разрушение, там не може да има нищо гениално. Аз считам войната за един отрицателен процес, в нея не може да има гениалност.
15.6.1930г.
142. Преди Авраама,  НБ , София
Трябва ли хората да воюват? – Ако воюват и се убиват, не трябва да воюват: ако воюват без да се убиват, войната е на място.
29.6.1930г.
143. Близо е лятото,  НБ , София
През време на войната, 1914 г., един български адвокат във Варна спечелил една голяма сума, около сто хиляди лева и казвал на приятелите си: Сега съм толкова осигурен, че войната може да продължи още четири години – нямам нужда от нищо, няма за какво да мисля.
30.8.1930г.
144. Трудните неща,  ИБ ,БР , София
Войната се води на широко поле.
21.9.1930г.
145. Абсолютната Истина,  УС , София
Ако мислите, че като дойде войната, работите ви ще се оправят, вие сте загубени.
5.10.1930г.
146. Иде Исус,  НБ , София
Преди войната даже, между тези държави съществуваше вътрешна икономическа борба. Правилно ли е това? Като поставиха този бент, англичаните, именно, станаха причина да се отвори войната през 1914 година.
31.10.1930г.
147. Правилни отношения,  МОК , София
Те имат приложение главно във войната.
Войната не спира тук.
16.11.1930г.
148. Ще ме видите,  НБ , София
Войната беше така жестока, че не можеха да приберат умрелите си по бойните полета. Как ще си обясните, защо е допусната тази война? Ще кажете, че такава е била волята на Бога. – Не, Бог не съизволява във войната.
10.6.1931г.
149. Свобода на съзнанието, ООК , София
След войната офицерът минал в запаса и продължил стария си занаят – търговията. Той веднага му сторил път и казал: „Благодаря ти за доброто, което ми направи през време на войната.
21.6.1931г.
150. Учителю, да прогледам!,  НБ , София
Военните, например, казват: ако ние бяхме добре въоръжени, щяхме да спечелим войната. – Това е въпрос. Възможно, е да се спечели войната, но възможно е и да се изгуби.
3.8.1931г.
151. Съчетание, приложение и изпълнение, СБ , РБ , 7-те езера
Докато войната не се прекрати, те все ще воюват помежду си и ще казват на господаря си: „Ще знаеш, че сега ние воюваме! Щом свършим войната, каквото пожелаеш, ще изпълним. Господарят наблюдава внимателно, следи кой ще спечели войната.
Докога? Докато войната в него не се свърши.
4.10.1931г.
152. Да се облечете с новия человек!,  НБ , София
И във войната нямаше нито един офицер нито един полковник, който да няма на главата или по тялото си от тези гуляйджии.
Във време на войната един български полковник, като се страхувал да отиде на солунския фронт, там да участвува, пожелал да остане някъде в тила, да запази живота си, и успял, взел някаква служба в тила.
21.10.1931г.
153. Разбраната скръб, ООК , София
В края на краищата, войната свършва, но и боговете слизат между хората.
153.2 Разбраните скърби ( втори вариант )
Те се бият на общо основание, докато свършат войната. След това свършва и войната, обаче ги изпъждат вън от небето.
25.10.1931г.
154. През онези дни,  НБ , София
Той се отнася до един казанлъкчанин, който преди войната бил директор на една прогимназия.
1.11.1931г.
155. Изново,  НБ , София
За пример, как ще се внесе мир в света? Кой може да внесе мира? Днес никакъв закон не е в състояние да унищожи войната и да внесе мира. Ако всички учени хора се обединят и заработят с науката за унищожение на войната и внасяне на мира, и те няма да успеят.
Казвам: има една единствена сила в света, която може да унищожи войната и да внесе мира. Ако всички жени се сплотят и кажат: „От днес вече не раждаме престъпници!", те ще турят точка на войната. И ако всяка майка каже на сина си: „Убиваш ли брата си, аз се отказвам от теб, ти не си мой син!", войната ще дойде до своя край.
Жените трябва да насочат силите си към целия свят и да кажат: „Долу войната! Долу всички заблуждения! Долу всички езически учения!"
6.12.1931г.
156. Жал ми е за народа,  НБ , София
Когато отидете на бойното поле и наблюдавате как гранатите се пукат една след друга, това явление привидно изглежда механическо, но зад всяка граната седи едно разумно същество, което ръководи това действие по известни правила и закони; Колкото съществата, които взимат участие във войната, са по-разумни, толкова по-правилно става тя.
Дойдат ли хората до това разбиране, и войната между тях ще изчезне.
13.12.1931г.
157. Пред всичкия народ,  НБ , София
Аз не отричам воюването, войната; трябва човек да воюва, но правилна да воюва.
3.1.1932г.
158. От смърт в живот,  НБ , София
И после като се свърши войната, какво стана? Ако у вас влезе каквото и да е користолюбие, вие ще претърпите крах.
15.1.1932г.
159. Свободата,  МОК , София
Казвате: Ти поддържаш ли войната? – Аз не съм от миролюбивите, но казвам: Бий, без да те бият.
17.1.1932г.
160. Освободени,  НБ , София
Ако имената на всички оръжия, които хората имат, ги преведем на един разумен език, какво щяхме да разберем? -Имаш ли ти пушка; наточен ли е ножът ти; кобурите как са; пушката ти добра ли е; барут имаш ли; скоро война ще има ли? Сега, можем да говорим на такъв странен език, но ако ще отидем на тая война, и ни бият, и обърнем гръб, че бягаме, войната не е излязла както трябва.
3.2.1932г.
161. Лица на реалността, ООК , София
Казваш: Войната не трябва да съществува. Ти не можеш да спреш войната – тя си има своето предназначение.
161.2 Двете лица на реалността ( втори вариант )
Ти не може да спреш войната.
21.2.1932г.
162. Моята любов няма да премине,  НБ , София
Когато аз говоря, че ние сме против войната, това значи, че ние сме против греха. Трябва да се премахне греха! Съществува ли грехът, никакви външни ограничения не са в състояние да отмахнат войната.
След това няма да има нито един убит, ще се прекрати всичко и ще кажат: Много добре свърши войната. Срещат се двете флоти и адмиралът веднага изпраща един свой адютант при руснаците, казва: "Може да разрешим войната много добре.
24.2.1932г.
163. Трите начала, ООК , София
Мисълта му работи само в едно направление – войната. Ако войната излезе сполучлива, той получава контрибуция, но ако го бият – всичко изгубва.
163.2 Трите пътя ( втори вариант )
Всичкият му ум се съсредоточава във войната.
3.4.1932г.
164. Наклали огън,  НБ , София
Защо? Какво допринесоха с тези убийства? Ще кажете, че войната допринасяла нещо. Аз не отричам това: допринася и войната нещо, но тя не е един метод, който трябва да се прилага. Войната е един изключителен метод. Войната е един от изключителните методи.
22.5.1932г.
165. Ако всичкия свят спечели,  НБ , София
Всички казват "Този учен повярва в Бога" Един българин участвал във войната с гърците.
Тогава всички хора ще забравят войната, ще влязат в новата епоха, дето човек за човека няма да бъде вълк, но ще бъде брат, а Любовта ще бъде общ закон за всички.
19.6.1932г.
166. Живейте разумно,  НБ , София
Съгласен съм, но какво са допринесли войните? От войните хиляди години светът от единия край до другия е покрит с кръв и колко малко е прогресирало човечеството, но войната трябва да стане съзнателна.
26.6.1932г.
167. Добрата воля Божия,  УС , София
Кое е по-добре: да счупиш дебела желязна халка между пръстите си или да се справиш със злото? Кое е по-добро: да се бият две неприятелски армии и да убият стотици и хиляди хора, или с едно махане на ръката да прекратиш войната? Някога човек изпадне в такова състояние, че започва да воюва със себе си.
28.8.1932г.
168. Видяхме славата, СБ , София
Идеята за войната не е идея на хората, но на ангелите, които се разделиха на два лагера. Сто - двеста хиляди агнета да поддържат живота, докато се свърши войната.
168.2 Видяхме славата ( втори вариант )
Когато хората воюват, те отиват жертва 100, 200 хиляди агнета да подържат живота, докато се свърши войната.
30.8.1932г.
169. Новата работа, СБ , София
Какво ще стане с тебе? Ти си офицер, след 20 години ще има война, гледам, както ти си построен, ти си човек невнимателен, виждам този офицер ще иде на войната, ще го ударят и ще му откъснат левия крак и лявата ръка.
4.9.1932г.
170. Ценни мисли,  НБ , София
Войната в 1914 година беше едно разпятие на Христа, нищо повече.
2.10.1932г.
171. Намерената овца,  НБ , София
Тогава ми иде на ума за един от турските паши, когато бил в Албания, във войната, която имаше Турция с Черна гора.
Може да кажат, че войната допринесла благо на човечеството.
171.2 Намерената овца ( втори вариант )
Тогава ми иде наум за един турски паша, когато бил в Албания, във войната между Турция и Черна Гора.
Тия отношения на народите, които клатят глава и се избиват едни други показват, че войната е в реда на нещата. Може да кажат, че войната е допринесла благо на човечеството.
12.10.1932г.
172. Малката истина, ООК , София
Според мене, войната е отрицателно средство, а според вас, тя подтиква човечеството напред. Войната е послужила като възпитателно средство за хората, но не ги е подтикнала напред. Какво особено е допринесла тя? Като не могат да разрешат известен въпрос по мирен начин, народите прибягват до войната, но това е разрешаване на въпроса със сила.
172.2 Малката истина ( втори вариант )
Знаете ли произхода на войната? Защо се бият хората? Казват всякога, че войните ставали за освобождение. Може да се мисли така, но от 8 000 години, ако се изчисли колко войни са станали, може да каже някой, че войната е подтикнала хората напред. Войната е служила като едно отрицателно средство. Тя е послужила нещо, но войната не е подтикнала човечеството напред. Хората, като не могат да разрешат някои въпроси по разумен начин, прибягват до войната, за разрешение със сила.
19.10.1932г.
173. Правилно отношение, ООК , София
Според мене, малките блага са толкова важни, колкото и големите. – Нужна ли е войната? – Днес тя е толкова нужна, колкото и разораването на почвата.
Обяви се войната, народите се биха, помириха се, и картата се изпълни точно така, както беше предвидена.
173.2 Правилно отношение ( втори вариант )
Аз считам войната за копане.
Преди да стане войната през 1914 година, тези, които водиха съдбините, имаше една направена карта, в която се показваше какви промени ще заеме Европа след войната и стана точно тъй, както те направиха върху тази карта.
30.10.1932г.
174. Възкресение,  НБ , София
Ако се роди една война, както войната в 1914 година, такава война ще бъде по-силна.
174.2 Възкресение ( втори вариант )
Ако се отвори една война, тя няма да е както войната в 1914 г., но ще бъде още по-силна.
18.11.1932г.
175. Живот и благо,  МОК , София
За хиляди хора войната е нещастие, но за някои е благо.
175.2 Живот и благо ( втори вариант )
Вие роптаете против войната. Но някой във войната е изклал 10 души хора и му турят кръст за храброст.
Един български учител като бягал във време на войната, останал няколко деня без хляб сам.
27.11.1932г.
176. Имаше някой человек,  НБ , София
Възможно е тази война да се избегне, но ако хората вървят и в бъдеще така, както и сега, войната ще стане и страданията ще се увеличат.
176.2 Имаше някой человек ( втори вариант )
Възможно е тази война да се избегне, но ако хората вървят и в бъдеще така, както досега, войната ще стане и страданията ще се увеличат.
4.12.1932г.
177. Яви им се,  НБ , София
Ако искате да станете един генерал на войната, да побеждавате света, трябва ви Илия и Мойсей, но ако искате да разберете защо е създаден светът, потребно е учението на Исуса.
18.12.1932г.
178. Живият хляб,  НБ , София
Войната е едно опетняване.
178.2 Живият хляб ( втори вариант )
Войната е едно опетняване.
23.12.1932г.
179. Положителното и отрицателното,  МОК , София
Господари ли са те на себе си? Това е войната, която става навсякъде. Кой е спечелил войната? Кой от вас не е печелил и губил?
179.2 Положителното и отрицателното ( втори вариант )
Генералът ще каже, че той е спечелил от войната.
25.12.1932г.
180. Ще влезе Духът,  НБ , София
Аз предполагам, че след 6 години ще дойде една война, мъжът ти ще го викнат, ще го убият на войната. Казвам, аз зная нещо друго, че войната няма да бъде след 6 години, но след 7–8 години.
180.2 Ще влезе Духът ( втори вариант )
Но аз зная нещо друго, че войната няма да бъде след 6 години, но след 7-8 години.
8.1.1933г.
181. Духът дава живот,  НБ , София
Идва един гражданин от София, доста интелигентен, казва: „Може ли да ми обясниш един сън.“ Казвам: „Какъв сън? Аз – казвам – не вярвам в сънища.“ „Идва Толстой при мене преди войната и казва: „Докога тия хора все ще воюват.
181.2 Духът дава живот ( втори вариант )
Идва веднъж един гражданин от София, доста интелигентен, казва: Може ли да ми обясниш един сън?- Какъв сън? - Аз, казва той, не вярвам в сънища, но дойде Толстой при мене, преди войната и каза: “Докога ще воюват тези хора? Не знаят ли, че това е престъпление?” Вярно ли е това? Нали той е умрял? - Вярно е, разбира се.
15.1.1933г.
182. И украсиха светилниците си,  НБ , София
Запример при сегашната раса, особено във време на войната, се забелязва това нещо – те могат да обесят един човек, без да им трепне окото, или могат да поставят един човек на стол, през който минава силен електрически ток, и да го поставят на големи страдания, без да им трепне окото за това.
24.2.1933г.
183. Пътя на енергията,  МОК , София
183.2 Прав път на енергиите ( втори вариант )
Какво е искал да каже Толстой, като е написал „Война и мир“? Писал е един роман и искал да каже, че войната е нещо несъвместимо, че тя не е хубаво нещо.
26.2.1933г.
184. Блажени сте,  УС , София
В същото купе имаше един човек, който участвал във войната със сърбите и разказваше една своя опитност. „Един ден – казваше той – натъпках в един окоп 17 сърби, които надупчих с щика си“.
5.3.1933г.
185. Истина и добро,  УС , София
Те водят войната заради нас, понеже и едните, и другите искат да ни вземат на своя страна.
5.3.1933г.
186. Мир на този дом,  НБ , София
Какво спечелиха победителите, когато и те дадоха толкова жертви, колкото и победените? Хубаво е да воюваш, но ако в една война изгубиш всичко хубаво, какво си спечелил? Сега ние минаваме от конкретното към общото и казвам, ако трябва да водиш една война, в която се заробваш, какво си спечелил? Аз не съм против войната, но не поддържам физическата война.
186.2 Мир на този дом ( втори вариант )
Какво спечелиха победителите, когато и те дадоха толкова жертви, колкото и победените? Воюваш, но ако в една война изгубиш всичко хубаво, какво си спечелил? Сега минавам от конкретното към общото и казвам: ако трябва да водиш една война, в която се заробваш, какво си спечелил? Аз не съм против войната, но не поддържам физическата война.
12.3.1933г.
187. В Неговата любов,  НБ , София
Земетресенията, които сега зачестиха, са едно последствие от войната на четиринайсета година.
23.4.1933г.
188. Домостроителят,  НБ , София
Аз не мога да си представя защо християнските народи в 1914 година – поводът е, че някой си там убил австрийския престолонаследник, се отвори войната. Ако Русия беше останала вън от войната, наказанието на Сърбия щеше да бъде по-голямо.
188.2 Домостроителят ( втори вариант )
Поводът бил, че някой си там убил австрийският престолонаследник и войната се отвори. Ако Русия беше останала вън от войната, наказанието на Сърбия щеше да бъде по-голямо, сега мене това не ме интересува.
30.4.1933г.
189. Петте ечемичени хляба,  НБ , София
Във войната, която съществувала между французите и германците, един французин стрелял срещу един германец и не могъл да го убие.
28.5.1933г.
190. Не се мълви,  НБ , София
190.2 Не се мълви ( втори вариант )
Разправяше ми един български офицер случка от войната.
11.6.1933г.
191. Надеждата ти,  НБ , София
191.2 Надеждата ти ( втори вариант )
Социолозите обясняват причините за икономическите кризи, обясняват произхода на войната, причините за земетресенията, обясняват органическото развитие, но всичко си остава необяснимо, защото всичко се мени.
23.6.1933г.
192. Три вида процеси,  МОК , София
През време на международната война в Съединените щати случило се, една част от участващите войници във войната останали 3–4 дена без хляб.
192.2 Три вида процеси ( втори вариант )
През време на международната война в Съединените щати случило се една част от участващите войници във войната останали 3-4 деня без хляб.
1.10.1933г.
193. Постижимото,  НБ , София
Ще идеш на войната, ще станеш генерал.“ Ти идеш на война и там намериш своята смърт.
5.11.1933г.
194. Общото благо,  УС , София
Сега има адепти и във войната, всички не се убиват. Разправяше ми един български офицер: „През войната, като дойдох до един човек, той така ме погледна, че аз се спрях и отминах с коня си.“ Някой му казал: „Този няма да го буташ!“ Онзи, който живее в Любовта, онзи, който има истинския живот, онзи, който има знание, истинска свобода, който е свързан с Бога, неговата глава никога не пада.
12.11.1933г.
195. Работа и почивка. Любов и Мъдрост,  НБ , София
Аз уважавам войната само в едно отношение.
12.11.1933г.
196. Силен и умен – Двете погрешки. Трите категории. Третото положение,  УС , София
Ще му окачат шашката, но ще дойде войната – там е лошото. Като дойде войната, шашката ще се опита. Питам: Колцина от тези, които са завършили военното училище, след края на войната се връщат здрави? За всичките положения на живота, каквото положение и да заемете, има една опасна страна.
6.12.1933г.
197. Единният живот. Обичай общия живот!, ООК , София
Свърши ли се войната разформируват се войските и всеки си хвърли своята форма.
31.12.1933г.
198. Да живее душата ми!,  НБ , София
Когато стана европейската война 10-та–15-та година, от Англия направиха една карта на бъдещата Европа и след войната тази карта [стана] точно тъй, както те казват.
Преди войната се вмъкнаха много неща, които не бяха полезни за хората.
4.3.1934г.
199. Приготовленията на сърцето,  НБ , София
Преди войната, когато имаше изобилно хляб, вземе някое парче и го хвърля. Но във войната, когато даваха по-малко хляб, взел някое парченце хляб, то за нищо не става, но той казва: „Слава Богу, че дадоха малко парче хляб.“
11.3.1934г.
200. Словото,  НБ , София
Аз гледах през време на войната какво подозрение беше.
6.5.1934г.
201. Господарят и на двете, УС , София
Тук-там ще го вържете този шинел и ще имате някакви останки от войната, а като генерал ще имате кръстове, нанизани на гърдите за победа.
22.7.1934г.
202. Хвърлѝ хляба,  НБ , София
Та какво показа войната в 14-а година? Цялата християнска култура се опита.
Нашата култура, обяснява един окултист, понеже войната е станала, за 2000 години християнските народи не давали каквото трябва, не изпълнявали Христовия закон, че трябвало да се направи жертва.
И войната може да се прекрати само по един начин: ако се приложи законът на Любовта. Само тогава войната може да бъде предотвратена.
2.9.1934г.
203. Доброто семе,  НБ , София
Преди години, мисля 7–8 години има, във време на войната, един ден седя занят, една млада госпожа иска да ме види.
23.9.1934г.
204. Учение и работа,  УС , Русе
Каква е стойността на книжните пари? Преди войната още, един българин внесъл в българската народна банка една сума от 600,000 германски марки.
14.10.1934г.
205. Каин и Авел,  УС , София
Какво представлява войната? Войната не е нищо друго, освен жертвоприношение. Днес всички се питат кога ще престане войната. Войната ще престане, когато жената се откаже да яде от плодовете на дървото за познаване на доброто и на злото и не греши. Войната ще престане, когато мъжът се откаже от своите жертвоприношения и убийства.
4.11.1934г.
206. Всичко е възможно,  НБ , София
С какво може да се оправдае европейската война в 1914 година? Каква култура беше тази, когато тия християни се биха помежду си цели четири години? Могат да се оправдаят и обясняват войната както искат, това е друг въпрос, но по същина тази работа хубава ли е? Не е права, не е добра тази постъпка.
18.11.1934г.
207. Животът е по-драгоценен,  НБ , София
Щом влезеш в живота, непременно трябва да знаеш, че няма да спечелиш войната, ще бъдеш бит, но си приготви поне данъка си да платиш.
25.11.1934г.
208. Който сее и който жъне,  НБ , София
А аз не съм против войната, аз съм за войната, но човек трябва да знае как да воюва.
16.12.1934г.
209. Когото възкръси,  НБ , София
Преди войната хората лесно пътуваха.
16.1.1935г.
210. Божествената справедливост, ООК , София
През време на войната бях на гости у един наш приятел генерал.
3.3.1935г.
211. Всеки, който слуша тези мои думи,  НБ , София
Разправяше ми един български офицер една своя опитност, която се случила във време на войната, която и до днес не може да си обясни.
10.3.1935г.
212. И отиде, та се представи,  НБ , София
Две страни воюват помежду си, но след като свърши войната, дълго време се изисква, докато тия хора се освободят морално от убийствата, които са научили във време на войната. Не, това, че хората се убиват показва известни придобивки, известни навици, които те са придобили във време на войната.
17.3.1935г.
213. Благоприятната Господня година,  НБ , София
За тях нямаше другари, другарите им са избити във войната.
7.4.1935г.
214. Да обичаш и да те обичат,  НБ , София
През време на войната един английски учен изнамерил някаква течност, през която могъл да види етерния двойник, който излязъл от човека.
29.5.1935г.
215. Общи погрешки и общи добродетели, ООК , София
Войната излезе несполучлива, но всички българи страдат.
7.7.1935г.
216. На утрешния ден,  НБ , София
Ако той беше нарязал дървата преди войната, чудо щеше да бъде.
28.7.1935г.
217. Положителни качества,  УС , София
217.2 Не лъжете себе си ( втори вариант )
Сега войната е много по–опасна, отколкото едно време е било.
18.8.1935г.
218. Пробни страдания, СБ , РБ , 7-те езера
Много герои от войната носят по един или по два кръста за храброст.
3.9.1935г.
219. Всичко е за добро, СБ , РБ , София
Сабята е нужна за войната, но не и в мирния живот.
9.10.1935г.
220. Новият начин, ООК , София
И сега търсят начин, как да спрат войната.
13.10.1935г.
221. Вътрешните качества на числото 12. Дванадесеттях хляба. Божественият и човешкият порядък (продължение).,  УС , София
221.2 Фарисеи и садукеи ( втори вариант )
Например законът за военната повинност, за участието на гражданите във войната и др.
Каквито отговори да се дават на тези въпроси, те са временни, защото и войната, и женитбата, и военната служба са временни отношения.
3.11.1935г.
222. Герои,  УС , София
Той не можа да изкара войната докрай.
222.2 Героите ( втори вариант )
Той не издържа войната докрай.
8.11.1935г.
223. Божественият извор,  МОК , София
Генералът командува да се спре войната, примирие има.
17.11.1935г.
224. Вътрешният закон,  УС , София
224.2 Вътрешният закон ( втори вариант )
Един войник, участвал във войната, ми показваше своя шинел, прошарен от куршуми.
19.1.1936г.
225. Всичко, което чух,  НБ , София
Ние сме против войната, против онези криви методи, против кривите схващания за воюването в света.
23.2.1936г.
226. За да бъдете синове,  НБ , София
Ето, какви бяха последствията от всемирната война: Някои философи, писатели и учени пишат за добрата страна на войната, а други пишат за лошите последствия на войната. Аз приемам и двете страни: И лошата, и добрата страна на войната.
26.2.1936г.
227. Тялото на Любовта. Ограничаване и освобождаване, ООК , София
Това беше преди 1915 година, преди започването на войната. Отвори се войната в 1915 година, спря се работата и тя довърши къщата си след войната, но изгуби.
1.3.1936г.
228. Тази заповед приех от Отца си,  НБ , София
Обаче, религиозните и духовните хора са дошли до положението да доказват, че войната е несъвместима със закона на Любовта. Извън Любовта войната е съвместима, но в закона на Любовта тя не е съвместима.
29.3.1936г.
229. Ако се родите изново,  НБ , София
След като правят това нещо, какво ще кажете: Тези хора трезви ли са или пияни? И след това ще дават образци, пример от живота на героите, или ще оправдават войната, че била за благото на човечеството, за неговото повдигане и т. н.
5.4.1936г.
230. Двете фази в пътя на ученика, УС , София
Става въпрос за войната между Италия и Абисиния (Етиопия) през 1935 г.) Абисинците са хора крайно горделиви, те казваха, че са победили в планините.
19.4.1936г.
231. Светило на тялото,  НБ , София
Войната може да продължи, колкото иска, аз няма за какво да се безпокоя, всичко ми е осигурено.
23.8.1936г.
232. Проникване , СБ , София
Когато праведният отиде на война, той няма да спре войната, но ще остави хората да се бият, докато имат сили.
232.2 Проникване ( втори вариант )
Ако един праведник отиде на войната, той няма да спре войната, но ще застави хората да се бият още повече.
16.10.1936г.
233. Същественото за младите,  МОК , София
Сменете всичките ваши министри – на войната, на просветата, на вътрешните работи, министър председателя сменете, навсякъде турете ред и порядък.
233.2 Същественото за младите ( втори вариант )
Сменете всички ваши министри, на войната, на просветата, на вътрешните работи, министър председателя сменете, навсякъде турете ред и порядък.
18.10.1936г.
234. И видях ново небе и нова земя,  НБ , София
Във войната през 1914 година шестото чувство се разви, вследствие на което те станаха ясновидци.
18.10.1936г.
235. Шестото чувство,  УС , София
Преди войната бях изписал няколко английски книги. Като стана войната, шилингът отиде вече.
235.2 Вярата и Любовта. Шестото чувство ( втори вариант )
И най-после дойде войната, отиде шилинга.
17.1.1937г.
236. Царството небесно,  НБ , София
И двамата минавахме за герои, за храбри хора.“ – Е, какво научи от войната? – „Едно научих: че пред гранатите не можеш да бъдеш герой.
7.2.1937г.
237. Разумният човек,  НБ , София
Тогава той започнал да разправя на султана: „Султан ефенди, преди години твоят баща отвори война с московците, но понеже войната трая много години, баща ти нямаше вече пари да продължава войната.
14.2.1937г.
238. Конкурсен изпит,  УС , София
238.2 Конкурсният изпит ( втори вариант )
И във войната тези от първата рота тургат ги все високите, а от 4-та рота тургат тези късите, (ниските).
17.2.1937г.
239. Обичай и познавай! Добър и учен!, ООК , София
Като отидете в Англия и Франция, ако не знаете езика, какво ще постигнете? Ако влезете в един английски или френски колеж какво ще добиете, какво знание ще добиете, ако не знаете език? И ако не разбираме езика на природата, какво можем да придобием? Вчера дойде един военен и разправи своята опитност от войната – офицер от ниските чинове, между подпоручик и капитан.
28.2.1937г.
240. Ти си Христос, Син на Бога живаго,  НБ , София
Той ще каже: „Повикайте тези хора тук!“ Какво представят сегашните войни? Когато хората не вървят в Бога, Той казва: „Направете една война, според вашите разбирания, както вие си представяте нещата, и вижте тогава кой е на правата страна.“ И като се свърши войната, като видят колко хора са се осакатили, колко са избити, колко разрушения са станали, тогава едва могат да се доберат донякъде поне до истината.
Сега, като говоря по този начин, аз не отричам войната, но казвам, че човек трябва да воюва за истината, за Божествената правда, за идване на Божественото изобщо.
7.3.1937г.
241. В начало Бог създаде небето и земята,  НБ , София
Ти съзнаваш, че войната не е на място, а въпреки това тя става.
21.3.1937г.
242. Лотовата жена,  НБ , София
За пример можете ли вие да предскажете по кой начин ще стане бъдещата война? Вие знаете, че войната ще стане, въоръжават се сега хората, но отде ще започне, не знаете. Умните хора знаят отде ще започне войната, но тази война не е една фаталност.
2.5.1937г.
243. Както Бог мисли и прави,  УС , София
243.2 Както Бог мисли и прави ( втори вариант )
И ще замязате на онзи българин, който във време на войната, спечелил 600 хиляди марки, и ги вложил в една германска банка.
2.5.1937г.
244. Стана невидим,  НБ , София
Тъй както вървят, войната неизбежно ще дойде. Крайният смисъл не е във войната.
9.5.1937г.
245. Ново сърце,  НБ , София
Във време на войната една вечер се връщам, вървя по пътя и един детектив видя ме, тъй с брадата, и той помисли, че съм затворник, който изскача от затвора, върви, дойде до мене. „Моля – казва, – приятно ми е, че Ви срещнах“.
27.6.1937г.
246. Външен и вътрешен живот,  УС , София
246.2 Вътрешен и външен живот ( втори вариант )
Някои се оплакват, че във войната не спечелила България.
22.8.1937г.
247. Съществени връзки, СБ , РБ , София
Запример, съвременните хора имат свои възгледи за войната, и никой не е в състояние да ги разубеди в техните възгледи. Когато хората дойдат до убеждение, че в света съществува само един Бог, една мъдрост и една истина, войната сама по себе си ще изчезне. По никакъв друг начин войната не може да се избегне.
23.8.1937г.
248. Трите ухания, СБ , РБ , София
Ето, четете по вестниците, какви съобщения се дават за войната на далечния Изток, между китайци и японци, те водят ожесточена война помежду си. Милиони и милиарди левове се харчат, но войната продължава. Войната става не само вън от човека, но и вътре в него.
22.9.1937г.
249. Вечно подмладяване. Закон за вечна младост, ООК , СБ , РБ , София
Ако хората жертвуват всичко във време на войната, харчат пари, то е същият закон и когато работим за Бога.
17.10.1937г.
250. Разнообразието в живота, НБ , София
Войната е лошо нещо, но засега тя е една необходимост.
7.11.1937г.
251. Разумното слово, НБ , София
Войната е нещо духовно.
14.11.1937г.
252. И не можаха на това да му отговорят, НБ , София
Преди години, още във войната, през 1914 г., дохожда в дома ми една млада мома, иска непременно да се срещне с мене.
19.12.1937г.
253. Закон за контролиране, НБ , София
В края на краищата, ти ще изгубиш войната.
2.1.1938г.
254. Доброто и светлината,  УС , София
Някои от тях са ходили на войната, минали са през големи изпитания.
18.2.1938г.
255. Програмата в живота,  МОК , София
Че в една война изпращат се яйцата и след като мине войната, хората вадят една поука от войната.
27.2.1938г.
256. Възвиси ме Духът,  НБ , София
Един ден ще престане войната на земята, но земята ще отвори война на Месечината, ще започнат земята да обстрелват Месечината и Месечината ще обстрелва земята.
2.3.1938г.
257. Лечебното действие на музиката, ООК , София
Че хората, които се бият, не са ли изгубили своя ум? Ако човек се разсърди, не е ли изгубил своя ум? И ако се обезсърчи, не е ли изгубил своя ум? И ако се обезсърчи, не е ли изгубил своя ум? Войната на какво се дължи? Когато българите бяха под турско робство, турците винаги оставяха българите да работят 40–50 години, и като забогатеят много, турците правеха „бозгунлук“, ще направят яма, и българите ще избягат из горите, и турците ще оберат всичко. Войната – това е едно неестествено състояние, което Бог използува. Избиването на хиляди хора във войната не е по Бога.
11.3.1938г.
258. Учение,  МОК , София
Наскоро ми разправяха един факт от войната, какво там се случило, когато правят атака по превземането на Одрин.
27.3.1938г.
259. Добрата круша,  НБ , София
Войната е едно зло, но е и едно благословение. Казвате: Войната. Войната в едно отношение произвежда злини, но в друго отношение донася едно пробуждане на съзнанието на хората, че хората за в бъдеще от онова, което има да стане, ще се погнусят.
6.4.1938г.
260. Еднократен, многократен и непреривни процеси, ООК , София
Започва войната и едните казват: „Нас Господ не ни помага“.
8.5.1938г.
261. Отворени за доброто,  УС , София
Ето, японците и китайците воюват няколко години и войната още не е свършена.
20.5.1938г.
262. Опорна точка,  МОК , София
Като се свърши войната ще се върнеш дома здрав или ранен.
22.5.1938г.
263. Да бъде речта ви: ей, ей, не, не,  НБ , София
Аз съм за войната, но за каква война? Която дава свобода на хората.
1.7.1938г.
264. Законът на контраста,  МОК , София
След свършването на войната един ден получава едно писмо от банката, пише: „Господине, да дойдете да си изтеглите парите, понеже не можем да водим графа за тях, за 10 стотинки нямаме графа“.
3.7.1938г.
265. Блажени сте ако любите!,  НБ , София
Сега в света има два вида хора: Едните поддържат, че войната е една необходимост. Войната при един грешен свят е една необходимост, но при един праведен свят не е на място.
28.8.1938г.
266. Желаният мир, СБ , РБ , София
С други думи казано: „Който спечели войната за мира, той спасен ще бъде".
28.8.1938г.
267. Проява и постижение на любовта, СБ , РБ , София
Ако всяка граната се пръсне на определено място и убие десетки и стотици хора, войната свършва скоро.
18.9.1938г.
268. Да Му служим без страх,  НБ , София
Един пример: Тук, в България, във време на войната, един българин спечелил 600 милиона германски марки и ги влага в една германска банка. Този българин казва: „Осигурих се, войната да продължи.“ 600 хиляди марки, по сто хиляди марки няма да изяде на годината, значи той за 12 години по 50 хиляди лева харчи и е осигурен. Но криза става в света, след войната германците поумняха и взеха, че намалиха цената на марката, тъй щото дойдоха, с хиляди марки един обед не можеш да вземеш, но трябва да имаш милиарди.
2.11.1938г.
269. Божественият подтик, ООК , София
През войната, той върви и носи 3⁄4 хляб и веднага разбирам, че 1⁄3 е за него, а другите две четвърти за жена му и за детето му.
18.11.1938г.
270. Страдания и придобивки,  МОК , София
Този, с 14 сантиметра широчина, той е миролюбив човек, пацифист, той ще отрича войната. Казва: „Война трябва да има.“ Който има голяма широчина на главата, обича войната.
28.12.1938г.
271. Физически, духовни и умствени нужди, ООК , София
Във време на войната, колкото брашно имаха, туриха го да го ядат.
15.1.1939г.
272. Ще го поставя над всички си имот,  НБ , София
Защо? Войната е оставена за по-после, понеже сега хората още не са израсли за война, не са готови да се бият. Как ще разберете това? Онези, които ме слушат, ще кажат: „Той е за съществуването на войната.“ Защо да не съм за войната? Аз съм за войната, но съм и за мира. Войната не е лошо нещо. Ние, които сме дошли в света, не сме ли във война? Доброто и злото не се ли бият помежду си? Войната не е ли вътре в човека? Някой път човек воюва със себе си да си изработи линии на лицето, на тялото, да стане нежен, да го харесат.
12.2.1939г.
273. Жената самарянка,  НБ , София
Тия същества образуваха войната в 1914 година. Шест милиона хора се пренесоха в жертва на войната.
5.3.1939г.
274. Да види царството Божие,  НБ , София
Войната, която предстой да стане, ще бъде като знамение за идването на новата епоха.
12.3.1939г.
275. Скритият сън,  НБ , София
Могат да се дадат обяснения по този въпрос, но какво ще ви ползва, ако знаете, защо се е наклонила оста на земята? Можете ли да знаете, кои бяха причините за войната от 1914 година, която се води цели четири години? Или знаете кои са причините за войната, която сега се приготвя? Днес хората се въоръжават за война.
16.4.1939г.
276. Събиране и раздаване, заробване и освобождаване,  НБ , София
Защо трябва хората да се бият с бомби? Аз не съм против войната.
23.4.1939г.
277. Новото в живота,  НБ , София
Един автор сега, наскоро писал, че едно време войната била едноизмерна, само по права линия се биели хората. Сега живеем в един свят, войната е прогресирала, от едноизмерна и двуизмерна е станала триизмерна.
30.4.1939г.
278. Любовта като среда, като сила и като възможност,  НБ , София
Войната принася едно голямо благо на света. Когато хората станат крайно егоистични и започнат да мислят само за себе си, войната се явява като едно средство, което показва на хората, че трябва да се пожертват, да се самоотрекат. Значи, войната е един отрицателен метод за самоотричане и самопожертване на хората. Докато хората живеят по този начин, войната е неизбежна, тя е на мястото си. Не е въпросът да кажете, че сте против войната. И в доброто има мъченици, както и във войната. Сега войната е неизбежна, тя е една необходимост, защото става и вътре в човека.
14.5.1939г.
279. Божието благословение,  НБ , София
Или като учен човек, или като архитект, или като генерал, или като военен, в каквото и да е направление, защото войната, от гледище на невидимия свят, от гледището на Бога, това е едно представление.
11.6.1939г.
280. Пред новата епоха,  УС , София
Как наричат тези мочурлаци? (Тресавища.) Във време на войната нали русите бяха затънали в Мазурийските блата.
14.6.1939г.
281. Езикът на седемте тона, ООК , София
Но колко съм патил.“ – „Какво си патил?“ Знаеш ли утре какво ще бъде времето? Знаеш ли тази година ще има ли плодородие? Колко деца ще се родят? Колко женитби ще има? В бъдеще войната каква ще бъде? Къде и колко бомби ще паднат? Колко пеперуди се развиват? Колко зайци се раждат, колко вълци? Колко мравки се раждат? Ти казваш: „Много зная.“
23.6.1939г.
282. Обезсърчение и насърчение,  МОК , София
Казва: „Баща ти във време на войната с московеца взе назаем от баща ми този кюп с пари.“ Султанът казва: „Не може да бъде това.“ Ако каже, че може да бъде, трябва да върне парите.
12.7.1939г.
283. Отличителни качества на мисълта, СБ , РБ , 7-те езера
Не е ли готов, той трябва да отложи войната, докато се въоръжи добре.
30.7.1939г.
284. Ценни придобивки, СБ , РБ , 7-те езера
284.2 Запазване и спечелване ( втори вариант )
Като началник на гарнизон през време на войната, дават му два взвода.
11.8.1939г.
285. Господар и слуга, СБ , РБ ,МОК , 7-те езера
Казва му турчинът: „Баща ми във време на войната с московеца зае пари назаем на твоя баща, султана, този кюп с пари.“ Казва: „Това е една лъжа.“ Ако каже, че може да бъде, трябва да плати дълга на баща си.
25.8.1939г.
286. Млади, възрастни и стари, МОК , София
Във време на войната доста въшки се набират.
10.9.1939г.
287. Eдинствен цяр,  УС , София
Когато се създаде Полша – Полша се създаде скоро след войната, която избухна в 1914 година – на нея туриха един коридор, за да се сношава с морето.
10.9.1939г.
288. Силите и темпераментите в човека,  НБ , София
И днес нали виждате, че земята съществува? И слънцето, луната, звездите нали съществуват? Това са факти, които потвърждават обяснението за войната между възвишените същества.
24.9.1939г.
289. Път на зазоряване,  НБ , София
Вземете, запример, войната, която е едно противоречие.
Сега, като говоря за войната, знаете ли какво представя една модерна съвременна война? Казвате, че човек е силен.
Във войната всички хора взимат участие.
Съвременните хора още не са готови да предотвратят войната. Ако религиозните хора бяха на мястото си и разбираха законите, те щяха да предотвратят войната. Те казват: „Господ може да предотврати войната.“ Това е вярно, но Бог е вън и вътре в нас.
Аз не съм против войната, но войната трябва да бъде разумна.
„Пътят на праведния е път на зазоряване.“ Войната в света не е някаква неизбежност.
В този смисъл, войната може да се избегне.
4.10.1939г.
290. Което Той ви казва!, ООК , София
Ти казваш: „Без война!“ Я кажете, как става без война? Докато не решим този въпрос вътре, войната отвън не може да изчезне.
290.2 Което Той ви казва! ( втори вариант )
Ти казваш: "Без война!" Я кажете как става без война? Докато не решим този въпрос вътрешно, войната отвън не може да изчезне.
18.10.1939г.
291. Малките Божествени подтици, ООК , София
Вие може да разсъждавате за причините на войната.
Аз войната я наричам така: „експедитивно дружество за онзи свят“.
291.2 Малките Божествени подтици ( втори вариант )
Вие може да разсъждавате за причините за войната.
Аз войната я наричам така: "Експедитивно дружество за онзи свят".
5.11.1939г.
292. Призова учениците Си,  НБ , София
Ама защо е така определено? Господ е определил войната за глупавите хора, а за разумните – мир, примирие.
Мислите ли, че ако съвременните християни имат Христовата любов в себе си, нямаше да разрешат въпроса за войната така, както Христос би го разрешил? Те нали вярват в Бога и в Христа? Защо не го разрешат? Те не могат да го разрешат, защото всеки иска да го разреши за себе си.
5.11.1939г.
293. Ще бъдат опитани,  УС , София
Един ден авторите ще пишат за войната между Германия, Франция, Англия, ще пишат една трагедия. Ще пишат колко е коствала войната, колко хора са измрели.
Ние понякога се възмущаваме от войната, която става отвън.
10.11.1939г.
294. Прави и криви линии,  МОК , София
По някой път вие с устата, ако ухапете някого, как ще разрешите въпроса? Ако носът ви не вземе участие в тази война, ако ухапете човека, как ще свършите работата? Да кажем, забиете зъбите, кръвта излезе из устата, как ще свършите войната тогава? Много зле ще свършите.
12.11.1939г.
295. Кротките, миротворците,  НБ , София
Някои хора са на фронта, те са взели билет да участвуват във войната, но и другите, които са в тила, взимат косвено участие.
Значи кротките и миротворците трябва да се намесят във войната. Сега всеки от нас трябва да изпрати мисълта си да се прекрати войната. От нас зависи дали войната ще се прекрати или по-скоро ще се свърши. Ще кажете, че ние не можем да спрем войната. Ако войната се продължава пет години, ние можем да я съкратим с една година, да продължи четири години.
Та казвам: Всеки от нас може да изпрати своята мисъл за прекратяване на войната колкото може по-скоро. Хиляди години наред той воювал с млекопитаещите, с големите животни, докато ги победи във войната.
12.11.1939г.
296. Намиране изгубената дума,  УС , София
Войната, това е една работа в света.
26.11.1939г.
297. Там имаше някой си человек,  НБ , София
Къде седи легалността на войната? Англия тегли юргана към себе си.
3.12.1939г.
298. Което знаем,  НБ , София
След войната и във време на войната животът се измени.
И ние можем да спрем войната. Сега вие искате ние да спрем войната. Вие искате още сега, автоматически да се спре войната. Ако искате автоматически да се спре войната, вие ще мязате на онзи румънски свещеник, който пътувал с трен от Гюргево до Букурещ.
Та казвам: Когато всички почнем да се кланяме на Божията Любов, на Божията Мъдрост и на Божията Истина, тогава свободата ще дойде за всички в света и войната ще се спре изведнъж.
8.12.1939г.
299. Правото отношение,  МОК , София
Във войната нали дигат червени знамена, не дигат бели.
10.12.1939г.
300. Посещение на Бога. Работа и учение,  УС , София
Трябва да се поправи озлоблението от войната.
17.12.1939г.
301. Аз, ти, той,  УС , София
Това е един опит на хората във войната. Хората се учат във войната на отричане и самоотричане.
17.12.1939г.
302. Идете в Галилея,  НБ , София
Ще кажете, че войната е лошо нещо. Не, войната е благословение. Войната е едно училище, което учи хората как да се самопожертвуват. Та, когато ние проповядваме на хората жертва, те казват: „Ние не искаме да се жертвуваме, ние трябва да си поживеем.“ Като дойде войната, ти, щеш-не щеш, ще се пожертвуваш за отечеството си. Ще кажете, че много струвала войната.
Сега, не схващайте войната само в отрицателен смисъл.
5.1.1940г.
303. Идеален и реален живот,  МОК , София
Има един английски автор, който писал една книга преди войната и описва какво ще бъде състоянието на Европа след години. Ако сега беше написал този роман, щяха да го арестуват, но понеже го писал преди войната
7.1.1940г.
304. Познаване на великото,  НБ , София
И във войната има нещо лошо – нещо добро. Във войната се вижда и доброто, и лошото на човека.
14.1.1940г.
305. Реална и идеална обстановка на нещата,  НБ , София
Някои ме питат дали вярвам във войната и намирам ли я за права. Казвам: Ако войната руши повече, а съгражда по-малко, не е добра, не е на място, но ако повече съгражда, а по-малко руши, тя е на място.
21.1.1940г.
306. Ако имате вяра,  НБ , София
Ако в тази война поставят любовта като принцип да разреши войната, ако поставят и мъдростта като принцип, най-после, ако поставят и истината като принцип, това е Божествен път за разрешение на войната. Но ако не турят любовта, мъдростта и истината като принципи за разрешение на войната, всички ще видят резултатите на своите действия.
Вие питате: „Да воюваме ли?“ Казвам: Войната е неизбежна сега.
Сега вие ме питате какво ще стане с войната. И аз ви питам: какво ще стане с войната, която вие водите? Как ще се примирите? Ако сте англичанин, как ще се примирите с германците? Ако сте германец, как ще се примирите с французите?
Войната трябва да престане.
Аз нямам нищо против войната, но ето какви са моите възгледи по този въпрос. Ако в тази война европейските народи спечелят повече от това, което имат, нека воюват, но ако те ще изгубят и това което имат, тогава войната трябва да спре – нищо повече.
24.1.1940г.
307. Две задачи, ООК , София
Той казва: „Една война да стане.“ И войната става.
11.2.1940г.
308. Слава във вишних Богу,  НБ , София
Въпросът седи в следното: че когато дойдем до войната, разумният трябва разумно да воюва. Ако престане войната на физическия свят, ще настане война между доброто и злото, с които всеки човек воюва.
Те спазват всички международни правила и във войната. Човещина проявяват във войната.
24.3.1940г.
309. Връзвайте и развързвайте!,  НБ , София
Що е войната? Аз съм за войната.
31.3.1940г.
310. Светлина, топлина, сила,  УС , София
Сега, за пример, защо се бият европейските народи? В тях физически се събрала толкоз енергия на физическото тяло, че не знаят, как да се справят със своята мускулна енергия, със силата и вследствие на това създават едно забавление – войната. Войната е едно голямо забавление.
3.4.1940г.
311. Влюбване и любов, ООК , София
Ако войната продължи повече от една година, ще има повече от хиляда милиарда. 29 000, какво са те за тия герои тук? После, ние сме изложени на друга опасност.
7.4.1940г.
312. При къпалнята,  НБ , София
Всички сега знаем, че войната е лоша.
17.4.1940г.
313. Отворената врата, ООК , София
Това беше в 14-та година, във време на войната.
28.4.1940г.
314. Както ме е Отец въздигнал,  УС , София
В туй бойното поле, ако човек влезе без любов, той не може да изнесе войната. Но работата е, че войната не се свършила.
12.5.1940г.
315. Здравословно гледище,  УС , София
Ако днес всичките християнски народи отправят ума си към Бога, войната ще престане. Русия е недоволна, че във време на войната, всички взеха и на нея взеха Бесарабия, взеха от Финландия, от Полша своето си.
17.5.1940г.
316. Разумни отношения,  МОК , София
Като мине войната, ще разправя, че е бил голям герой на бойното поле.
26.5.1940г.
317. Станало раздор,  НБ , София
Лошото не е във войната, че воюваш, но когато те бият във войната, там е лошото.
2.6.1940г.
318. Бог е истинен,  НБ , София
Толкоз силни сътресения преживяват във войната, че неговото двойно тяло се изхвърля навън и човек може да подлудее. Във войната имало един човек, който излязъл из тялото си и не може да го умерят, понеже онзи, който прицелва, все не може да измери ъгъла, не е прав ъгълът.
7.6.1940г.
319. Неподвижна точка,  МОК , София
Войната иде.
16.6.1940г.
320. Становище на живота,  НБ , София
В края на краищата, във войната между живота и смъртта, животът ще победи.
26.6.1940г.
321. Бъдете яки!, ООК , София
Някой мисли какво ще стане с Франция, какво ще стане с войната в Англия, някой мисли като умре къде ще иде.
30.6.1940г.
322. По-блажен е!,  НБ , София
Войната преди хиляди години е престанала, но той казва: „Онези разбойници отвън ли са?“
7.7.1940г.
323. Светлина, топлина и сила,  НБ , София
Един полковник, който участвувал във войната през 1914 г. на Солунския фронт, ми разправяше една своя опитност. „Излязох – казва той – с генерала да правим преглед на фронта. По едно време генералът попита: „Господин полковник, как си?“ – „Много добре съм, господин генерал.“ После и аз питам генерала: „Как си, господин генерале?“ – „Много добре съм.“ Като се свърши войната казвам: „Големи герои бяхме, но тракаха зъбите ни.“
14.7.1940г.
324. Верен и истинен,  НБ , София
Във войната, щом войниците изгубят оръжието си, всичката сила им отива. Щом си изгуби хляба, войната се свършва.
24.7.1940г.
325. Частите и цялото, ООК , СБ , РБ , Мусала
Веднъж, във време на войната, мене ме държаха по-дълго време в една къща да помагам.
28.7.1940г.
326. На сватба, СБ , РБ , София
Ще кажете: „Защо са сложени бомби в тази област на главата?“ Питам: Защо англичаните минират своите морета? – За да се пазят от неприятеля. – Днес те се пазят от неприятеля, но като се свърши войната, докато очистят моретата си от своите мини, те сами ще пострадат от тях.
14.8.1940г.
327. Божествена радост, СБ , РБ , 7-те езера
За пример, сегашният човек се обявява против войната, не иска да убива, да върши престъпления. – Защо? – Защото животът му се излага на опасност.
25.8.1940г.
328. Двете царства, СБ , РБ , София
Много пертурбации стават с този параход, но ние не можем да изменим хода на нещата. – Може ли християнският свят да измени хода на всички явления, които стават в съвременния свят? – Не може. – Може ли да избегне войната? – Не може. – Какво показва това? – Това показва, че при сегашните условия на живота войната е необходима. – Защо? – Герои се създават.
Войната е зло, наистина, но в царството на злото тя създава хубави работи.
25.8.1940г.
329. Неоцененото богатство, СБ , РБ , УС , София
Няма какво да чакаш, да видиш края на войната. Когато войната се свърши, нищо няма да остане от тебе. Когато войната се свърши, вълците ще се огледат и ще кажат: „Напразно се бихме, овцата я няма“.
1.9.1940г.
330. Десетте девици, СБ , РБ , УС , София
За предпочитане е хората да бъдат живи и да се бият, отколкото да умрат, да ги заровят в земята и отгоре им да пишат: „Вечна им памет, вечен покой!“ Лошо нещо е войната, но ако не воюват хората, мирът няма да дойде.
1.9.1940г.
331. Добрата покана, СБ , РБ , София
Лошо нещо е войната, ако тя счупва Божествената присадка. Обаче, ако във време на война се чупи дивачката и отдолу остава питомното, да даде своя плод, войната е на място.
Войната е неизбежно зло. Важно е войната да бъде за нещо полезно, от което да се ползват всички народи, а не само един народ.
18.9.1940г.
332. За добро е, ООК , София
Искате да знаете кой ще спечели във войната – германците или англичаните.
10.11.1940г.
333. Преброените косми,  НБ , София
Сега трябва някой пианист да засвири от невидимия свят и да престане войната.
24.11.1940г.
334. Новият век,  НБ , София
Днес се оправдава войната, понеже днешната война носи новия век. Войната е в съзнанието на тези хора. Когато идат конете на 4–5 полка кавалерия, нас конете ли ни интересуват или разумните същества на конете отгоре? Не ни интересува войната. Войната, това са конете.
4.12.1940г.
335. Животъ, сила, здраве, ООК , София
Но щомъ мине войната, надига се горе да го видятъ.
335.2 Животъ, сила, здраве ( втори вариант )
Но щом мине войната, надига се горе да го видят.
11.12.1940г.
336. Единствената свобода, ООК , София
Ако бързо мислишъ, какво научавашъ? Съвременниятъ свѣтъ не мисли ли бързо? Вземете единъ военачалникъ на бойното поле – бързо мисли и печели войната.
336.2 Единствената свобода ( втори вариант )
Някой казва: „Бързо мисля.“ Ако бързо мислиш, какво научаваш? Съвременният свят не мисли ли бързо? Вземете един военачалник на бойното поле – бързо мисли и печели войната.
15.12.1940г.
337. Едно ви недостига,  НБ , София
Тогава на какво ще разчитаме ние? И във войната има разумност. Ако четете библията, асирийският цар усетил, че някой го предал във войната.
29.12.1940г.
338. И в Неговото Име народите ще се надеят,  НБ , София
Сега хората умират във войната, на бойното поле. Слънцето, месечината всички са направени се от такива парчета, останали от войната.
5.1.1941г.
339. Дева зачна,  НБ , София
Как може да живеете един сносен живот на земята при сегашните условия? Казвате: Тия войни. – Войната си е война. Казват: Да направим война. – Войната е едно забавление на възвишените същества.
12.1.1941г.
340. Голямата радост,  НБ , София
След като се свърши войната, получава едно писмо от банката да иде и да си изтегли парите, понеже банката не могла да води сметка за 600 хиляди марки.
Ако света се напълни само с риби, какво ще направят рибите? Рибите сега във войната вземат участие.
12.1.1941г.
341. Трезво гледане,  УС , София
Целият християнски свят, всичките християни днес ако имаха вярата, войната може да се прекрати. Ако искаха всички да концентрират ума си, войната ще спре.
14.2.1941г.
342. Живот, светлина и сила,  МОК , София
Да допуснем, че човек е създал войната. Съвършена ли е войната? Човек е създал науката.
16.2.1941г.
343. Да не оскудее твоята вяра,  НБ , София
Аз нямам нищо против войната.
9.3.1941г.
344. Ще се наситят,  НБ , София
Сега във войната майки изгубват дъщерите си, синовете, всичко изгубват.
16.3.1941г.
345. Което излиза из устата,  НБ , София
Ще ви представят нещо от войната, от бойното поле. Вашето въображение трябва да работи живо, да си въобразите какво е войната. Трябва да си на войната, за да знаеш какво е войната.
4.4.1941г.
346. Числата,  МОК , София
Тогава в модерното воюване кой има надмощие, балонът или аеропланът? Във войната с балон може ли да воюваш? С балон може бараж да направиш.
9.4.1941г.
347. Не разваляйте пакта, ООК , София
Тѣ сѫ духоветѣ, тѣзи сѫщества, разумнитѣ, тѣ правятъ войната сега.
Ние сме за войната. Всинца ще идемъ да видимъ какво нѣщо е войната.
347.2 Не разваляйте пакта ( втори вариант )
Те са духовете, тези същества, разумните, те правят войната сега.
Ние сме за войната. Всинца ще идем да видим какво нещо е войната.
13.4.1941г.
348. Новото откровение,  НБ , София
Във войната не всеки човек воюва с танкове, жертва се.
16.4.1941г.
349. Добре ще бѫде, ООК , София
Въ войната раняватъ единъ сръбски офицеръ въ крака, счупватъ му крака.
Какъ да си извади окото? Ами ако сега, както е война, ако ти извадятъ окото, нѣкое парче отъ засада те удари и ти извади окото? Единъ германски офицеръ така му извадили сега, въ войната, окото и той благодари, че не сѫ дветѣ.
349.2 Добре ще бѫде ( втори вариант )
Знаете (ли), този е един пример. във войната раняват един сръбски офицер в крака, счупват му крака.
Как да си извади окото? Ами ако сега, както е война, ако ти извадят окото, някое парче от засада те удари и ти извади окото? Един германски офицер така му извадили сега, във войната, окото и той благодари, че не са двете.
20.4.1941г.
350. Трите извора,  УС , София
Казвате: Защо става войната? Много проста е работата. Като се насъберат тия дребни неща, те правят войната. Щом двама души се карат, те образуват един конец за война; войната е дебелият конец.
20.4.1941г.
351. Ще ви даде царство,  НБ , София
Войната е музика, наричам я механическа музика.
И да се радваме за войната, която става.
27.4.1941г.
352. В начало бе Словото,  НБ , София
Ако ние и всичките хора бихме имали любов към Бога, тия въпроси на войната щяхме да ги разрешим по друг начин. Вие казвате: „Защо е тази война?“ Питам, ами защо е войната вътре във вас.
4.5.1941г.
353. В Него бе животът,  НБ , София
Лице с лице не са се срещнали царете, на хиляди километри отдалече казал единият някаква обидна дума, дипломатическа дума, и веднага се отваря войната.
Сега войната си има и добрата страна. Тия хора във войната отиват да се бият, жертват най-свещеното – живота си.
Туй е предисловие на войната.
Понеже сега имаме едно изключение – сега иде един нов свят, хората бъркат във войната, те приготовляват материала за новия градеж.
Не мислете, че народите не се споразумяват, те се споразумяват, но искат евтино да завършат войната.
9.5.1941г.
354. Неразбраното и разбраното,  МОК , София
На колко места трябва да турите силни думи, да има изразителност? Да допуснем, че проповядвате за войната.
15.6.1941г.
355. Единствената похвала,  НБ , София
Казва: „Нека продължава войната, осигурих се.“ Свърши се войната.
25.6.1941г.
356. Ново воюване, ООК , София
Каква е Волята Божия въ свѣта? Вие вземате участие въ войната, искате едни да победятъ отъ тѣзи, които се биятъ, искате едни да победятъ.
Иде сега войната. Следъ като се биятъ, всичкитѣ набрани енергии като изчезнатъ, ще се спре войната. Ако нѣма този предметъ, войната ще престане. Ако Богъ имъ вземе всички тия работи, съ какво ще се биятъ? Та казвамъ: Азъ не съмъ противъ войната. Азъ съмъ противъ войната, която е безъ любовь. Но една война, която ще произведе повече нещастие, отколкото ако хората не се биятъ, азъ съмъ противъ войната. За пръвъ пѫть войната не сѫществува.
356.2 Ново воюване ( втори вариант )
Каква е Волята Божия в света? Вие вземате участие в войната, искате едни да победят от тези, които се бият, искате едни да победят.
Иде сега войната. След като се бият, всичките набрани енергии като изчезнат, ще се спре войната. Ако няма този предмет, войната ще престане. Ако Бог им вземе всички тия работи, с какво ще се бият? Та казвам: Аз не съм против войната. Аз съм против войната, която е без любов. Но една война, която ще произведе повече нещастие, отколкото ако хората не се бият, аз съм против войната. За пръв път войната не съществува.
2.7.1941г.
357. Самообладание, ООК , София
Ходилъ нѣкой на нѣкой филмъ, вижда войната, но то е филмъ, то не е войната.
Разправяше единъ свещеникъ въ време на войната въ 14-та година.
357.2 Самообладание ( втори вариант )
Ходил някой на някой филм, вижда войната, но то е филм, то не е войната.
Разправяше един свещеник във време на войната в 14-та година.
6.7.1941г.
358. Три връзки,  УС , София
Някой пита, какво ще стане с войната.
13.7.1941г.
359. Стар и нов порядък,  НБ , София
И ако не ги употреби във войната, започват да експлодират сами.
24.8.1941г.
360. Възможности за щастие, СБ , София
След свършване на войната всички ще разискват върху въпроса, кой има най-голямо право в света, да владее повече земя.
360.2 Възможности за щастие ( втори вариант )
След като се свърши войната, ще търсим кой имал правото.
24.8.1941г.
361. Същината на човека, СБ , София
Ако християните по целия свят бяха обединени в една идея, достатъчно е един път да се помолят на Бога и войната ще се прекрати. И Бог не желае войната, но тя става въпреки Неговото желание, което показва, че човек е свободен да прави, каквото иска.
361.2 Същината на човека ( втори вариант )
Ако християните по целия свят бяха обединени в една идея, достатъчно е един път да се помолят на Бога, и войната ще се прекрати. И Бог не желае войната, но тя става въпреки неговото желание, което показва, че човек е свободен да прави, каквото иска.
31.8.1941г.
362. Служение с Любов, СБ , УС , София
362.2 С любов ( втори вариант )
Питам сега, Господ създал ли е хората, да се измъчват едни други? Тази война от Бога ли е? По любов ли се бият? Ако се бият с любов, нямам нищо против войната.
3.9.1941г.
363. Прави възгледи, СБ , София
363.2 Прави възгледи ( втори вариант )
Запример туй време има отношение към войната.
Някой от вас да кажем, война има да каже да престане войната, и тя да престане. Всички чакате да престане войната. Войната от Божествено гледище има съвсем друг характер.
7.9.1941г.
364. Възелът,  НБ , София
От войната се връща един германец, коляното му се подува, искат да му ампутират крака.
364.2 *** (Беседата няма посочено заглавие) ( втори вариант )
От войната се връща един германец.
7.9.1941г.
365. Което не е, УС , СБ , София
365.2 Законът на лъжата ( втори вариант )
Там пишат само факти, които са станали, тук като че войната след няколко деня ще се свърши.
10.9.1941г.
366. Малкият опит, СБ , София
366.2 Малък опит ( втори вариант )
Разправяше ми един войник, офицер от войната. “Излизам на едно място на бойното поле и нещо ми казва: “Махни се оттам, премести се.
21.9.1941г.
367. Любов, знание и сила, СБ , НБ , София
367.2 Любов, знание и сила ( втори вариант )
Казвате: „Кога ще се свърши войната, какво ще стане със света?“ – Това не ни интересува.
5.10.1941г.
368. Благословен,  НБ , София
Не зная дали няма някой закон издаден, да не се говори за това? Мисля, че няма закон издаден да не се говори за войната. Не съм против войната, за войната съм. Войната е любовна работа.
Ако е добро, когато се свърши войната, започват да разделят земята.
8.10.1941г.
369. Малкият подтик, ООК , София
Казва си: „Нека се продължи войната, аз съм осигурен.“ Обаче след 10 години получава писмо от банката, с което го молят да отиде да изтегли парите си, понеже за парите му не могли да водят сметка. 600 000 лева дошло да струва 10 стотинки.
15.10.1941г.
370. Учение и обич, ООК , София
Казвам: Сега вие всички тия противоречия как ще ги примирите? По някой път войната става не само там.
17.10.1941г.
371. Основният тон,  МОК , София
Войниците отиват да се бият на бойното поле, но кои са подбудителните причини? Онези, които отварят войната не са войниците, те изпълняват заповеди.
19.10.1941г.
372. Зелен и узрял,  УС , София
Войната е най-голямото зло, но и най-голямото добро.
Сега ако спре войната, за бъдеще ще има друга война.
7.11.1941г.
373. Отворен и затворен интервал,  МОК , София
Има едно оръжие в Америка, от войната, което е направено от магнит.
9.11.1941г.
374. Божественият и човешкият порядък,  УС , София
Щом дойде любовта, войната ще престане и мирът ще дойде.
7.12.1941г.
375. Трите качества на тона,  УС , София
Защо ни викат? Искат да знаят ще се свърши ли войната.
10.12.1941г.
376. Нов живот на пеперуда, ООК , София
Как го уреждат големите държави като Америка и Япония, как го уреждат? (Преди един ден си обявиха война.) (Войната между Япония и САЩ започва на 7 декември 1941 г. с японското нападение над американската база Пърл Харбър.) Музикално го уреждат – свирят всичките ноти.
17.12.1941г.
377. Умът и сърцето, ООК , София
Вие сега казвате: „Какво ще стане с войната?“ Аз как гледам на войната. За мене войната са нахвърляни снопи, трябва да се вършеят. Кога ще се свърши войната? Когато се овършее харманът, ще се дигне сламата на една страна, ще се отвее житото и ще престане войната. Като воюваме, трябва да знаем защо е войната.
21.12.1941г.
378. Послушни и непослушни,  НБ , София
Според новата философия когато хората искат да знаят, какъв ще бъде краят на войната. Краят на войната, ще се избият хората, ще се заровят в земята, това ще бъде краят. Началото какво ще бъде? Ние не се нуждаем, какъв е краят на войната, ние се нуждаем какъв е новият порядък, който ще бъде без край.
28.12.1941г.
379. На прага е!,  НБ , София
Запример питат: Защо е тази война? – Войната за невидимия свят е представление.
4.1.1942г.
380. С малкото,  УС , София
Вземете сега войната, това са културните и християнските народи, които се бият. Какво ни ползва победата? Питате кои ще победят, кога ще свърши войната. Кога ще свърши войната не ме интересува, колко са убити, и това не ме интересува.
7.1.1942г.
381. Добри певци, ООК , София
И от войната, която съществува днес, да излезе едно добро за бъдеще.
18.1.1942г.
382. Да се не смущава сърцето ви,  НБ , София
То беше в 14-та година във войната.
18.1.1942г.
383. Дрехата на Любовта, на Мъдростта и на Истината,  УС , София
Защото онзи, който се ражда, се радва, но който умира? Когото назначават за чиновник се радва, но когото уволняват? Който отива на войната, че не го засягат куршумите, се върне с всички свои знаци, за герой минава.
25.1.1942г.
384. Единственият път,  УС , София
Войната е тази, която създава този студ.
1.3.1942г.
385. Кесаревото кесарю, Божието Богу,  НБ , София
Вън от войната как се обхожда човек.
Ще спрат войната.
На войната часовете са преброени.
8.3.1942г.
386. Живот, път, истина,  НБ , София
Аз може да бъда полезен във войната като лекар да ги превързвам. Ако ме викат във войната, ще ги приспя всичките.
8.3.1942г.
387. Най-лесното,  УС , София
Сега хората не може да видят, че един неестествен живот произвежда войната.
13.3.1942г.
388. Инертност и движение,  МОК , София
Вие всички за войната имате едно физическо понятие за войната.
Войната е побратимяване. Във войната се смесва кръвта на хората да се обикнат.
22.3.1942г.
389. Великият път,  УС , София
Казва: „Да продължи войната колкото иска, аз се осигурих“.
29.3.1942г.
390. Видове женитби,  УС , София
Сега вие питате „Какво ще стане с войната?“ Ще се свърши. „Кога?“ Защо искате да знаете кога? Утре.
29.3.1942г.
391. Да изповядваме!,  НБ , София
Войната от Божественото гледище е опознаване.
12.4.1942г.
392. Трите положения,  УС , София
По-рано беше, сега във войната малко трудно стотина хиляди да дадат.
15.4.1942г.
393. Великата възможност, ООК , София
Уволнят те, какво ще правиш тогава? Министър си във войната, утре вече нямаш власт.
19.4.1942г.
394. Настана денят,  НБ , София
Хората се бият на бойното поле, с милиони хора умират, той не ходи да се моли да престане войната, дошъл да се моли, че тук хората си играят с музика.
3.5.1942г.
395. Иде в света,  НБ , София
Нас не ни препятствува войната.
10.5.1942г.
396. Врата на Любовта,  НБ , София
Нас не ни очакват във войната нещо хубаво.
24.5.1942г.
397. Виделината свети,  НБ , София
Във войната лошото е онова консервираното, остарялото.
3.6.1942г.
398. Служене, ООК , София
Сега да видиш как става войната, в 24 часа ще ти побелее главата.
Вие пишете една теза: „Защо е необходимо да стане войната?“ Какъв отговор бихте дали? Тъй определил Господ. Предадоха ми един факт, че едно нямо дете проговорило и казало, че след два месеца ще свърши войната.
Питат го: „Кога ще се свърши войната?“ Казва: „На 25 септември ще има примирие.“ Друг въпрос: „Кой ще победи?“ – „Не е позволено да говоря кой ще победи.“ Защото ако говори кой ще победи, веднага ще го обвинят, че е шпионин.
7.6.1942г.
399. Добрият път,  УС , София
На кино виждате войната.
21.6.1942г.
400. Опорни точки на живота, СБ , РБ , 7-те езера
Коя е причината за това? – Лошите условия на живота: войната, недостатъчно храна, липса на превозни средства.
Ще кажете, че войната е противоречие в живота. Колкото е противоречие облачето за слънцето, толкова е противоречие и войната за хората. Природата допуща войната като естествено последствие на лошия и изопачен човешки живот. Животът на безлюбието създава войната. Животът на хармонията и на любовта изключва войната.
15.7.1942г.
401. Законът на Любовта, ООК , София
Сега ме питат кога ще се свърши войната. За тия хора, които сега живеят, войната никога няма да се свърши. Онези, които идат сега, които носят Божията любов, за тях ще се прекрати войната. Ако вие искате да дойде мирът във ваше време и нямате любов, аз ви пророкувам: войната няма да се свърши.
19.7.1942г.
402. Път на доброто – път на Любовта,  НБ , София
Ако в съвременна Европа се намериха 10 души хора, които да обичат Господа тъй с всичкото си сърце, като кажат войната да спре, ще спре.
26.7.1942г.
403. Ще ти въздаде,  НБ , София
За пример десетина души са ми казвали, кога ще се свърши войната.
Ако един грънчар вземе една сопа, ще изтроши грънците, кому ще направи пакост? Хората с войната правят пакост само на себе си.
12.8.1942г.
404. Силните, СБ , РБ , София
Кога ще се свърши войната? – Когато приложите числата 1, 2, 3 в живота си.
16.8.1942г.
405. На зазоряване, СБ , РБ , София
Като се свърши войната, ще видите, кой ще победи.
27.9.1942г.
406. Бъдещото верую,  УС , София
Мене често ме питат кога ще се свърши войната.
27.9.1942г.
407. Проявление,  НБ , София
Аз не съм против войната, не съм и против церовете.
Войната носи едно благо за света и ние трябва да бъдем умни, да схванем добрата страна, не да се интересуваме кой ще победи.
4.10.1942г.
408. Хармония и дисхармония,  НБ , София
В 1914 г. войната се отвори, че сърбите убиха един австриец.
На сегашната война коя е причината? За тази война англичаните задигнаха колониите на германците и колониите на Германия станаха причина да се обяви войната.
7.10.1942г.
409. Положителен живот, ООК , София
Вие мислите сега за войната. Какво ще направите за войната. Вие не се интересувайте във войната кой ще победи. Казали на овцата, че тия вълци са много благородни, като се свърши войната, един ще я вземе, и тя ще бъде щастлива. Минава един мъдрец и ѝ казва: „Бягай, плюй на краката си и не чакай да се свърши войната. Ако чакаш да се свърши войната, твоята кожа ще хвръкне.“ И на вас казвам: не чакайте вълците да свършат войната. Те като свършат войната, овцата да я няма там. Като се свърши войната, онзи който победи, той сам да дойде до вас.
11.10.1942г.
410. От любов и обич,  УС , София
Казвате: „Нека се свърши войната.“ Кога ще се свърши? Мислите, като се свърши войната, да ядете и да пиете.
25.10.1942г.
411. Учител мой,  УС , София
Щом ти изтрие кожата, и кирта да престане.“ Кой как дойде, в дадения случай казва: „Ще се оправи.“ „Какво ще стане с мен?“ Ще се оправи. „Какво ще стане с войната?“ Ще свърши. „Отгде го знаеш?“ Не ме питай отгде го зная.
28.10.1942г.
412. Перпендикулярът, ООК , София
Тогава войната няма да бъде да се убиват хората, но само да се наказват.
8.11.1942г.
413. Ще ви се изявя,  НБ , София
То иска да избере най-добрия начин, по който може да се прекрати войната, но да направи тази война да излезе за добро. Щом решат, и войната ще престане.
Често ме питат кога ще се свърши войната. Казвам: Ако знаете кога ще се свърши войната, ще се продължи.
Ние не трябва да се молим, да желаем да се свърши войната. По Любов че войната ще се прекрати – ще се прекрати, понеже това е волята Божия.
11.11.1942г.
414. Малкият опит, ООК , София
Та казвам: онова, което ще подобри живота, не е войната.
Това беше преди войната.
Някои са идвали, да видят какво ще кажа, кога войната ще се свърши.
2.12.1942г.
415. Песента на блудния син, ООК , София
Хората трябва да се молят да се прекрати войната, нищо повече. Казвате: „Кога ще се свърши войната?“ Когато всички пожелаем да се свърши войната. Войната ние я образуваме, не я образува Господ. Ние създаваме условия за войната. Условия за войната ние създадохме.
6.12.1942г.
416. Четирите неща,  НБ , София
Побеляла ми е главата да ме питат какво ще стане с войната.
9.12.1942г.
417. Весели лица, ООК , София
Казвате: „Кога ще престане войната?“ Тук две кучета се бяха скарали, давят се. Вие допущате, че войната става въпреки Волята Божия. От тази война Той ще изкара нещо много хубаво, отколкото пакостите, които войната ще донесе.
13.12.1942г.
418. Любовта бе в началото,  НБ , София
Аз съм за войната. Не съм против войната. Бъдещите историци искат да оправдаят войната.
Войната ги строшава, стопява ги и те пак ще се родят.
13.12.1942г.
419. Усмихвай се,  УС , София
Детинство за войната, дето хората се избиват, то е най-голямото благо в света.
20.12.1942г.
420. Търсете Царството Божие,  НБ , София
Когато хората започнат да се обичат, ще престане войната.
27.12.1942г.
421. Търсете, хлопайте, искайте,  НБ , София
Сега войната ще се прекрати. „Ако ония [дни] не се съкратяха, ни една плът не би се избавила“.
1.1.1943г.
422. Нова основа,  МОК , София
Всеки се запитва, какво нещо е войната, трябва ли да съществува, или не трябва. Войната е необикновено, изключително явление. Днес войната иде да направи операция на човечеството, да направи разрез на абцеса. Войната е хирургът, който лекува хората. Засега Бог е предоставил грижата на трима души за земята да намерят лек против войната.
Защо съществува войната? Трябва ли хората да воюват? Войната е противоречие, причините на което се крият в далечното минало. Понеже Бог превръща злото в добро, и войната ще донесе някакво благо на човечеството. За хората войната носи нещастие и смърт, но за великите същества тя е представление. Както актьорите умират на сцената и възкръсват зад сцената, така и участниците във войната ще възкръснат.
Войната ще ги застави да отворят касите си, да отворят умовете и сърцата си, да извадят всичко, което са крили в тях.
Те са измислили цяр против войната. Като пръснат войната с него, тя веднага ще престане.
Засега две трети от света са за мира, една трета за войната.
3.1.1943г.
423. Пътят на праведния, НБ , София
Питат сега за войната.
Харесвам двама души студенти, един гимназист, който беше свършил гимназия с отличие – това беше преди войната – ходил за чиновник, не го приели.
13.1.1943г.
424. Нова обхода, ООК , София
Казвате: „Кога ще се свърши войната?“ Войната е едно опознаване на хората, тя е Божествен език. Казвате: „Да се молим на Господа да престане войната“. Хората най-първо трябва да се молят на Господа, да приложат закона на Любовта, войната ще престане. Войната е едно коригиране.
24.1.1943г.
425. Вратите на Любовта,  УС , София
Турили в моята уста, че след два месеца ще се свърши войната. Ами след два месеца като не се свърши войната? Аз не казах това.
Казваха, че войната ще се свърши през октомври, през декември ще се свърши, на Рождество ще се свърши.
27.1.1943г.
426. Красиви движения, ООК , София
Казвате: „Да се свърши войната“.
31.1.1943г.
427. Бог е виделина, НБ , София
Вие имате сега една такава скъпа работа – войната.
5.2.1943г.
428. Превезло, стени и дъно,  МОК , София
Да се боиш от войната.
7.2.1943г.
429. Най-сигурното място,  УС , София
Тогава какво ще правим? Гледам, някои идат и питат кога ще свърши войната. Сега питат кога ще се свърши войната? Когато хората се опознаят и си кажат най-сладката дума. Аз говоря за войната. Войната ще даде най-сладкото, ще даде за спомен или на ръката, или на реброто, или на главата. Когато хората кажат най-хубавите неща на бойното поле, войната ще престане. Англичаните са в състояние да прекратят войната. Като ѝ дадат, ще престане войната. Ние започваме една война, но във войната или ще спечели човек, или ще изгуби.
10.2.1943г.
430. Път за всички, ООК , София
Тя, войната ще се свърши, но ако ние нямаме отношение, ще пострадаме, защото ти щом си в един оркестър, имаш отношение.
Изпратете своето пожелание, да се спре войната. Ако всичките хора пожелаят, ако целият християнски свят пожелае да се свърши войната, тя ще се свърши. Ако всичките желаят, веднага ще се свърши войната.
14.2.1943г.
431. Умити в Любовта, НБ , София
В миналата война изчисляват (във войната от 1914 година между англичани, германци, французи), имало хора, които, като излизали на позицията, играели, не ги ловили куршумите. Казват: „Глупав човек.“ Мен ми разправяше един български капитан, във Видинско било, във време на войната, пратил генералът един войник до него, да му даде една заповед.
17.2.1943г.
432. Три съзнания, ООК , София
Ние не сме замесени във войната.
17.3.1943г.
433. На място, ООК , София
Всеки ден да имаме една малка мисъл, не да се занимаваме с глупави работи. – “Кога ще свърши войната?” Не се интересувам кога ще дойде лятото и то не ме интересува.
28.3.1943г.
434. Два пъти родени,  УС , София
Вие казвате: „Да се свърши войната.“ Тази война е от миналото, тя ще се свърши. Тя, войната, ще се свърши.
Войната е наказание от Бога за изправление. Казват: „Как ще свърши войната?“ Някои са лансирали идеята, че съм казал, че на 22 март ще се свърши войната. Дотогава, докато хората не приемат любовта, войната няма да се свърши. В който ден приемат любовта, ще престане войната. Когато всичките обърнат ума си към Бога, когато всичките християнски народи кажат: „Ще изпълним волята Ти“, тогава войната ще престане. Дотогава, докато искат да стане тяхната воля, войната ще продължи. Дотогава, докато вие искате на земята да си уредите работите, войната ще продължи.
28.3.1943г.
435. Доброто училище, НБ , София
Кои са нови работи? Страданието модерно ли е? Войната модерна ли е? Сиромашията модерна ли е? Смъртта модерна ли е? Слепотата модерна ли е? Всичките болести, които съществуват, модерни ли са? Кое е модерно? Казват, модерна работа била.
2.4.1943г.
436. Най-малкото и най-голямото добро,  МОК , София
Като се отвори войната, престана да пише.
4.4.1943г.
437. Двата велики закона, УС , София
Ако с Бога бъдеш и в бойното поле, войната ще престане. Ако Господ е с тебе, войната веднага ще престане. Каква е вашата вяра? Заповядваме да престане войната.
11.4.1943г.
438. Божественото Слово, НБ , София
Казвам: И сега съм намислил да изсвиря една песен, за да престане войната. Кой ден ще я изсвиря, не зная, но когато я изсвиря, ще престане войната.
5.5.1943г.
439. Добър, справедлив, красив и умен, ООК , София
Вземете войната.
9.5.1943г.
440. Любовта е музика,  УС , София
А това се дължи на войната, която съществува в Африка.
23.5.1943г.
441. В царството си, НБ , София
Казвате: „Да се свърши войната.“ Каква война ще се свърши? От хиляди години воюват хората.
Казвате: „Кога ще свърши войната?“ Войната ще се свърши само тогава, когато започне Бог да живее в хората. Войната ще се свърши само тогава, когато Бог започне да живее в душите на хората. Войната ще се свърши само тогава, когато Бог започне да живее в умовете на хората, в сърцата на хората.
26.5.1943г.
442. Правилно мерене, ООК , София
Казах тогава, че англичаните ще победят и германците ще изгубят войната.
30.5.1943г.
443. Бащата иде, НБ , София
Войната е или малка, или голяма.
6.6.1943г.
444. Числото тринадесет,  УС , София
Казвате: „Кога ще се свърши тази война?“ Числото 13 е войната.
9.6.1943г.
445. По новия път, ООК , София
Кой е повод във войната? В тази война, между християнските народи, няма по-голямо безобразие в света.
13.6.1943г.
446. Да се родите изново, НБ , София
Сега ако Господ иска, може моментално да прекрати войната, но нищо няма да научат хората.
Злото и доброто в света поддържат живота на хората, само че злото сега господарува и войната то създава.
20.6.1943г.
447. Създаде Небето и Земята, НБ , София
И виждам, че във войната Божественото [е], Което слиза да даде утеха на хората. Във всичките противоречия, които войната създава, само Бог е в състояние да примири противоречията на войната. Който изгуби живота си, кой ще му го върне? Ако човек отива във войната с вяра, животът му ще се върне.
4.7.1943г.
448. Оживяване, НБ , София
Навсякъде учените хора казват: „Ние ще подчиним природата.“ Сега природата дава на учените хора урок как те да подчинят войната.
Постоянно ме питат кога ще се свърши войната. Щом възлюбите Господа с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум, с всичката [си] сила, войната ще се свърши още днес. Щом не Го възлюбите, векове ще минат и войната няма да се свърши. Знаете ли, че в целия образован свят няма трима души праведни? Разбирате ли това? Има само един праведен човек. [А] законът е такъв: „Дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм и Аз.“ Ако имаше трима души да се съберат и да се помолят, войната ще престане. Дайте ми кандидати от вас и аз днес ще свърша войната.
Сега ги горите, отоплявате се и като ги освобождавате, те създават войната.
8.8.1943г.
449. Даровити, НБ , София
Често питат сега кога ще свърши войната. Войната ще се свърши, когато хората започнат да пеят. Войната ще се свърши, когато започнат да свирят, войната ще се свърши, когато хората ще започнат да играят. Кога ще се свърши войната? – Когато започнат да говорят разумно. Кога ще се свърши войната? – Когато почнат да мислят разумно.
1.9.1943г.
450. Номер първи, СБ , РБ , София
Друг офицер предава своята опитност от войната през 1914 г.
5.9.1943г.
451. Блаженствата, СБ , РБ , София
Преди войната всичко беше в изобилие, хората бяха задоволени.
451.2 Блаженствата ( втори вариант )
Откакто започна войната, намали се дажбата, дойде до триста-двеста и петдесет грама.
5.9.1943г.
452. Новата присадка, СБ , РБ , София
Днес хората воюват, но утре войната ще се свърши.
Всички питат кога ще се свърши войната.
Сега аз не се интересувам кога ще се свърши войната, но искам да зная, кога ще престанат войните; кога хората ще се разбират по мирен начин. Какво се ползвате, ако знаете кога ще се свърши войната? Важно е, какво става днес на земята. Присадката на Любовта ще тури край на войната. Когато присадят всички народи и всички хора, войната окончателно ще престане.
3.10.1943г.
453. Четирите правила, СБ , РБ , София
Днес всички се питат, кога ще се свърши войната. Войната няма да се свърши никога. – Защо? – Защото причината за войната е в самия човек.
8.10.1943г.
454. Силите на природата, МОК , София
Преди войната слугинята носеше хляба, а сега професорът го носи, страхува се да не остане без хляб.
17.10.1943г.
455. Синовно отношение,  УС , София
Понеже хората се отклониха от законите на любовта, на мъдростта и на истината, войната дойде като естествено последствие на това отклоняване.
Милиони майки трябва да работят, за да изправят погрешките на войната. Това са сравнения, от които се виждат последствията на войната.
Вижте, как днес, във войната, се организират милиони хора, които изпълняват специфична работа. И войната крие нещо добро в себе си. Външно войната се води от хората, но зад тях се крие нещо друго. И конете взимат участие във войната, но друг ги напътва. Кога ще се свърши войната? – Когато конниците слязат от хората. Докато са на гърба им, войната ще продължава.
Щом се яви първият лъч на това слънце, войната ще престане. Какво ще спечелят от войната? Ще видят, че не са разбрали още Христовото учение. Войната е остатък от езичеството.
Следователно, ако войната е от Бога, на място е; ако е от хората, не е на място. Какво допринася войната? Хиляди и милиони хора умират, хиляди и милиони хора се осакатяват. Всички тия хора са гласували за войната. Пророците предсказват едно, вестниците пишат друго – всички очакват края на войната.
455.2 Синовно отношение ( втори вариант )
Понеже хората се отклониха от Божия път на любовта, мъдростта и истината, войната е като резултат.
Зад войната виждам друго. Казват: "Кога ще се свърши войната?" Когато всъдниците слязат от хората. Докато са на гърба, войната ще продължи. Войната всякога става в нощ, не става в ден.
Щом изгрее първият лъч, и войната ще престане. Войната е езическо учение.
Ако войната е от Бога, намясто е. Ако войната е от нас, не е на- място.
Всинца, гледам, вие сте заинтересовани кой ще спечели войната - германци ли, руси ли, англичани, американци.
20.10.1943г.
456. Послушание, ООК , София
Днес всички хора очакват войната да се свърши час по-скоро. Те не знаят, че войната е благословение за човечеството.
456.2 Послушание ( втори вариант )
Седим и чакаме да се свърши войната. Войната е едно благословение за човечеството, понеже опитностите, които хората добиват – тия милиони хора, които умират, ще научат много хубави работи.
24.10.1943г.
457. Плодовете на Духа,  УС , София
И тогава, като се помолите на Бога, Той веднага ще прекрати войната.
457.2 Плодовете на Духа ( втори вариант )
Ако вие всички бяхте запознати с него, може да се прекрати войната сега. Защо? Ако всички хора бяха готови да послушат и да служат на Бога, ще кажа една дума, ще се прекрати войната, ще престанат да вършат престъпления.
31.10.1943г.
458. Ценни неща, НБ , София
Сега хората се смущават от войната. Възвишените същества могат с един снаряд да спрат войната на земята.
10.11.1943г.
459. Мажорни и минорни гами, ООК , София
В това отношение, войната ще донесе голямо благословение за човечеството.
14.11.1943г.
460. Бъдете съвършени,  УС , София
Иначе, сами ще експлодират и ще причинят по-големи пакости, отколкото във войната.
14.11.1943г.
461. В Негово име, НБ , София
Казват: Докато не се свърши войната, не излизаме.
Всички убити във войната станаха проповедници на Христовото учение.
24.11.1943г.
462. Ново разбиране, ООК , София
Значи, причината за войната е икономическа.
24.11.1943г.
463. Обикновени и необикновени процеси, МОК , София
Хората не търсят причините за болестите и нещастията в сърцето си, но ги търсят вън от себе си и питат: Кога ще се свърши войната? - Това е работа на войната, не е ваша работа. Аз зная, кога ще се свърши войната. Войната не може да се свърши изведнъж.
28.11.1943г.
464. Три важни неща, НБ , София
464.2 Трите важни неща ( втори вариант )
Казва: „За двадесет години да продължи войната, осигурих се.“ След двадесет и четири часа умира.
28.11.1943г.
465. Човешка и Божествена любов,  УС , София
Ако народите, както и отделните хора, обичаха Бога, войната никога нямаше да стане.
465.2 Човешка и Божествена любов ( втори вариант )
Защо става войната? Ако германците и англичаните обичаха Бога и вършиха волята му, тази война щеше ли да стане? Понеже германците разбират любовта и англичаните разбират по своему - туй е човешкото разбиране.
1.12.1943г.
466. Малките величини, ООК , София
Сегашните хора, които водят войната, са проявени. Те очакват час по-скоро да се свърши войната.
466.2 Малките работи ( втори вариант )
Сегашните хора, които водят войната, те са проявени. Какво ще се добие от войната? Непроявените мислят по кой начин да се свърши войната, как трябва да се живее за в бъдеще.
12.12.1943г.
467. Най-великата наука,  УС , София
Той ще смекчи сърцата им, и войната ще се прекрати.
467.2 Най-великата наука ( втори вариант )
Във войната ме раниха сърбите, разпръснаха цялата рота.
15.12.1943г.
468. Най-мъчната работа, ООК , София
Щом е така, нека кажат да спре войната, да се прекратят бомбардировките. Ако войната спре, и бомбардировките се прекратят, имат знание. Не спре ли войната, никакво знание нямат.
468.2 Най-мъчната работа ( втори вариант )
Кажете да спре войната.
22.12.1943г.
469. Безопасното място, ООК , София
469.2 Посока на движение ( втори вариант )
Във войната с древна сабя не може да се защитаваш.
31.12.1943г.
470. За добро, МОК , София
Ако преди войната кажеха на някого, че трябва да се жертва за Бога, той не би се съгласил.
Те са причина за лошия живот, който създаде войната.
5.1.1944г.
471. Родени от Бога, ООК , София
Войната иде като резултат на отклоняването на хората от правия път.
Обявила се войната, и той останал в Германия.
22.3.1944г.
472. Новото в живота, ИБ , ПС , Мърчаево
Щом дойде животът, знанието и тази свобода, войната ще престане.
А пък след войната на безлюбието, ще дойде войната на Любовта.
472.2 Новото в живота ( втори вариант )
Щом дойдат животът, знанието и свободата, войната ще се прекрати.
След нея ще дойде войната на любовта.
24.9.1944г.
473. Зовът на новото, ИБ , ПС , Мърчаево
Сега някои питат, кога ще се свърши войната. Защо искате да се свърши? Какво лошо има във войната? Войната от гледището на Божествения свят е един музикален хор, в който хората не знаят да пеят, че се бият.
Господ има всички средства да спре войната. Има ли някой от вас, който да не е гласувал за войната? Има ли някоя жена, която да не е гласувала за войната? Има ли някой мъж, който да не е гласувал за войната? Има ли някое дете, което да не е гласувало за войната? Има ли някое куче, което да не е гласувало за войната? Има ли някое дърво, което да не е гласувало за войната? Прахът, всички са гласували за войната. Хубава е войната, но да се бият хората едни други, това не е война.
Има един стих, който казва: „Когато дойде Син Човечески, ще намери ли вяра?“ Ще намери ли хорските сърдца да възприемат любовта? Сега говорят за войната, колко са избити, кой ще победи.
473.2 Зовът на новото ( втори вариант )
Често ме запитват, кога ще се свърши войната. Има ли нещо лошо в нея? От гледището на Божествения свят, войната е музикален хор, в който хората не знаят да пеят, затова се бият. Господ разполага с всички средства да спре войната.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.