Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


27.8.1910г.
1. Протоколи от годишната среща на Веригата - 1910г., СБ , В.Търново
ПЪРВИ ВЪПРОС: Как да различаваме внушенията на Духа от личните индивидуални мисли?
22.9.1918г.
2. Двамата братя,  НБ , София
Пазете се от внушенията на онзи, който е поставил в ума ви отрицателната мисъл, че човек за човека е вълк.
2.2 Двамата братя ( втори вариант )
Пазете се отъ внушенията на онзи, който е поставилъ въ ума ви отрицателната мисъль, че човѣкъ за човѣка е вълкъ.
1.12.1918г.
3. Изобилният живот,  НБ , София
Защо няма да излезе нищо? Защо се поддават на внушенията на крадеца? Човек е създаден по образ и подобие Божие.
3.2 Изобилниятъ животъ ( втори вариант )
Защо нѣма да излѣзе нищо? Защо се поддаватъ на внушенията на крадеца? Човѣкъ е създаденъ по образъ и подобие Божие.
2.1.1921г.
4. Запазване и консервиране плодове и зеленчуци, ИБ , Русе
Птичките си служат със закона за внушенията.
2.1.1921г.
5. Съвети от Учителя, ИБ , Русе
Птичките си служат със закона за внушенията.
1.1.1922г.
6. Сродни души,  ИБ , София
Пазете се и от внушенията на хората, защото ще се объркате и ще се чудите, къде е истината.
2.11.1924г.
7. Възпитателната сила на страданието,  МОК , София
Сега възпитанието в какво седи? Винаги да се внушава доброто, винаги да се поддържат внушенията на добрите сили и да се пази връзката с тях.
7.2 Възпитателната сила на страданията ( втори вариант )
В какво седи възпитанието? – Винаги да се внушава Доброто, винаги да се поддържат внушенията на добрите сили и да се пази връзката с тях.
28.12.1924г.
8. Законът на внушението. Закон за равновесието,  МОК , София
По някой път внушенията идат от слепоочните очи.
5.4.1925г.
9. Законътъ на внушението,  МОК , София
Едно нещо трябва да имате предвид: да се пазите от внушенията, от влиянията на света.
19.5.1926г.
10. Методи и пътища на идейния свят, ООК , София
Вие трябва да различавате от кой свят идат внушенията.
9.2.1928г.
11. Озлобяване, мъка, скръб, ООК , София
Помагайте на ближните си и тях освобождавайте от чужди влияния, от внушенията, под които те съзнателно или несъзнателно попадат.
31.3.1929г.
12. Вързано и развързано,  НБ , София
Както разумното същество, човекът, може да освободи ябълката от затруднението и, така и за вас трябва да дойде някое разумно същество да ви освободи от внушенията на които се подавате, съзнателно или несъзнателно.
5.4.1936г.
13. Двете фази в пътя на ученика, УС , София
13.2 Двете фази ( втори вариант )
Не се обезсърчавайте, но бъдете будни, да не се поддавате на внушенията на дявола.
19.4.1936г.
14. Светило на тялото,  НБ , София
Внушенията се дължат и на хората от земята, както и на ония грешни души, които са заминали за онзи свят, но като грешни, те не са могли да отидат далеч от земята, а остават да се движат между небето и земята, в състояние на пихтии, които лесно се вмъкват в телата на хората и на онзи свят.
11.1.1939г.
15. Правилно разбиране, ООК , София
В света внушенията влияят.
7.1.1940г.
16. Два момента,  УС , София
Казвате: „Какъв е ангелският език?“ Внушенията, които имате, то е ангелския език.
13.10.1943г.
17. Умен, добър и силен, ООК , София
Освобождавайте се от внушенията, колкото и да е мъчно това.
17.2 Умни, добри и силни ( втори вариант )
Много мъчно е да се освободите от внушенията.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.