Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


24.8.1922г.
1. Живот вечен, СБ , В.Търново
Най-високият идеал ще бъде такъв: който може; а който не може...
1.7.1923г.
2. Ще дойдем при него, НБ , София
Без морал и без висок идеал човек не може да се развива правилно. – В какво се заключава високият идеал? – В правилното отношение на човека към Бога, но не както е писано в Евангелието, нито както са говорили пророците.
11.9.1923г.
3. Високият идеал, ООК , София
Това е то Великият идеал, Високият идеал, който всички трябва да имате.
3.2 Високият идеал ( втори вариант )
Който люби Бога, той дава на хората образец на Божията любов, той им показва какъв трябва да бъде високият идеал в живота.
Най-хубавото, най-възвишеното, най-красивото, най-силното, най-мощното, най-доброто, най-умното, най-правдивото, най-истинолюбивото - това е високият идеал, към който всички хора трябва да се стремят.
19.11.1924г.
4. Несъизмеримите неща, ООК , София
Бяха прочетени някои от работите върху темата Основните мисли от първата лекция на третата година – „Високият идеал“.
И тъй, според вас в какво седи високият идеал?
Високият идеал за живота е Любовта, понеже животът произтича от Любовта. Кой е високият идеал за светлината? – Животът. Кой е високият идеал за свободата? – Светлината. Тъй щото високият идеал за свободата е светлината; за светлината – животът, а за живота – Любовта. Вие не можете да кажете, че Бог е високият идеал за светлината.
Когато вие сте много гладни, че ви тупа сърцето, като отидете някъде, за висок идеал ли ще мислите? – Не, ще кажете: „Моля, малко хляб!“ Няма да кажеш: „Господине, ще ме послушате да Ви разправя туй-онуй.“ Не, ще кажеш: „Хлебец!“ Високият идеал в този случай е хлябът.
5.4.1925г.
5. Законътъ на внушението,  МОК , София
Какво говори „Високият идеал“? – Да хванете най-голямата си слабост и да воювате с нея.
11.7.1926г.
6. За Слава Божия,  НБ , Мусала
Та високият идеал – стремеж към Бога носи топлина.
31.8.1928г.
7. Гордост и ревност,  МОК , София
Под думите „нова култура“, ние разбираме новите схващания, новата философия за живота, чрез която може да се реализира високият идеал на човешката душа.
2.11.1928г.
8. Най-високото място,  МОК , София
В този смисъл, Бог не е нищо друго, освен най-високият идеал, към който човек се стреми.
24.4.1929г.
9. Постижения на богатия и на сиромаха, ООК , София
9.2 Постижения на богатия и на сиромаха ( втори вариант )
Високият идеал е едно далечно бъдеще, но туй, което сега може да направите в дадения случай, туй е съвършенството.
10.8.1930г.
10. Наближило е Царството Божие, СБ , 7-те езера
Това е високият идеал, с който Божественият свят може да се открие.
16.3.1938г.
11. О, любов неизказана! Музикално упражнение, ООК , София
Достигнеш по-високият идеал и ще кажеш пак: „Живеем добре“.
22.12.1939г.
12. Сила, усет, мисъл,  МОК , София
Една мярка за пеенето: всеки тон трябва да има сила, усет, трябва да има мисъл в него, мисълта е високият идеал, към който да върви.
22.12.1943г.
13. Безопасното място, ООК , София
13.2 Посока на движение ( втори вариант )
Високият идеал е висок мерник.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.