Учителя Беинса Дуно - Първият Старец


18.2.1917г.
1. Познание. Самопожертвуване,  НБ , София
1.2 Всичко ми е предадено ( втори вариант )
Христос казва: „Само чистите по сърце ще видят Бога.” Виждането подразбира познаване; познаването подразбира вътрешна връзка с любовта.
20.5.1917г.
2. Доброто съкровище,  НБ , София
Значи, вярата трябва да мине към опита, опитът – към виждането, а виждането – към разумния живот.
2.2 Доброто съкровище ( втори вариант )
Слѣдователно твоята вѣра трѣбва да мине къмъ опита, опита къмъ виждането, а виждането разбира разумния човѣшки животъ.
10.6.1917г.
3. Дали може,  НБ , София
Може ли тогава да мислите, че всичко виждате и всичко знаете? Същото се отнася до виждането на човека в умствения и в духовния свят.
3.2 Дали може ( втори вариант )
Може ли тогава да мислите, че всичко виждате и всичко знаете? Сѫщото се отнася до виждането на човѣка въ умствения и въ духовния свѣтъ.
18.8.1918г.
4. Погледна Петра,  НБ , София
Виждането на Христа е подобно на виждането на Слънцето.
4.2 Погледна Петра ( втори вариант )
Виждането на Христа е подобно на виждането на слънцето.
15.9.1918г.
5. Не може да се укрие,  НБ , София
Различието между духовното и физическото виждане е, както виждането на човека с очите и виждането му с по-мощта на рентгенов апарат.
5.2 Не може да се укрие ( втори вариант )
Различието между духовното и физическото виждане е, както виждането на човѣка съ очитѣ и виждането му съ помощьта на рентгеновъ апаратъ.
13.10.1918г.
6. Двата полюса,  НБ , София
Значи, да чувстваш и да вкусваш, това е човешко; да се възприема благоуханието на нещата, това е достояние на Ангелите, а виждането и слушането е достояние на съществата от Божествения свят. Осморката и тройката представляват виждането и слушането, т.е. очите и ушите, или числото 38; носът, единицата е Христос, Който казва на болния да мисли, за да не греши повече.
6.2 Двата полюса ( втори вариант )
Значи, да чувствувашъ и да вкусвашъ, това е човѣшко; да се възприема благоуханието на нѣщата, това е достояние на ангелитѣ, а виждането и слушането е достояние на сѫществата отъ Божествения свѣтъ. Осморката и тройката представятъ виждането и слушането, т. е. очитѣ и ушитѣ, или числото 38; носътъ, единицата е Христосъ, Който казва на болния да мисли, за да не грѣши повече.
6.4.1919г.
7. Господ му рече,  НБ , София
Как ще си обясните виждането на поета? Той е ясновидец, вижда онова, което другите не виждат.
7.2 Господ му рече ( втори вариант )
Как ще си обясните виждането на поета? Той е ясновидец, вижда онова, което другите не виждат.
18.5.1919г.
8. Гредата,  НБ , София
Между виждането и говоренето има известна връзка.
20.8.1919г.
9. Разбиране и прилагане, СБ , В.Търново
Така също и очите ни показват две състояния: например понякога изпъкналите очи показват, че човек е богат в речта, готов да говори, богат във виждането да възприема всичко, а понякога такива очи означават грубост; хора с много изпъкнали очи са много груби.
16.11.1919г.
10. Двамата свидетели,  НБ , София
А пък когато Нептун започне своето влияние, тогава у вас ще се засили виждането, ще станете ясновидец.
8.1.1920г.
11. Излязоха и завтекоха се,  НБ , София
Виждането на човека, който живее в формулата а + b = с, е равно на ъгъл от 45°.
11.2 Излязоха и завтекоха се ( втори вариант )
Виждането на човека, който живее във формулата а + b = с, е равно на ъгъл от 45 градуса.
1.2.1920г.
12. Земният и небесният,  НБ , София
Виждането подразбира вътрешна светлина на човешкия ум и на човешкото сърце.
12.2 Земният и небесният ( втори вариант )
Виждането подразбира вътрешна величина, която се съдържа в човешкото сърце, в човешкия ум.
29.2.1920г.
13. Що казва Духът,  НБ , София
Следователно, виждането се определя, освен от участието на зрението, още и от участието на останалите сетива. Проверявате и се оказва, че виждането ви е вярно.
2.1.1921г.
14. Двата велики закона, ИБ , Русе
И като срещнали мечката, тоя, който изказал готовност да се жертвува за другаря си, при виждането на мечката веднага се озовал на върха на близкото дърво.
29.5.1921г.
15. Да ги изпита,  НБ , София
15.2 Аритметическитѣ дѣйствия въ живота. Събиране, умножение и степенуване ( втори вариант )
Хубостьта на нѣщата се вижда само тогава, когато сѫ видими. философитѣ твърдятъ, че нѣкои нѣща сѫ видими, а нѣкои – невидими, т.е. споредъ виждането, видими разбиратъ само тѣзи нѣща, които се пипатъ. Не, законътъ на виждането разбира друго.
19.6.1921г.
16. Дойди след Мене,  НБ , София
Само виждането ще покаже какви са тия светове. Виждането има отношение към възприемането на Любовта.
16.2 И рече му: „Дойди слѣдъ мене!“ ( втори вариант )
Виждането ще дойде само тогава, когато всички възприемете любовьта.
2.10.1921г.
17. Поздравът на Любовта, НБ , София
Виждането ще ти причини радост на душата.
1.1.1922г.
18. Сродните души,  НБ , София
И тъй, с жертвата се придобива чистотата, с чистотата се слага основа да видим Бога, а с виждането на Бога започва истинското съзнание, истинското развитие, еволюцията на душата, нейният живот.
5.3.1922г.
19. В дома на Отца,  НБ , София
А виждането става чрез човешкия ум.
25.8.1922г.
20. Какъв трябва да бъде ученикът, СБ , В.Търново
Виждането на крайната цел на тази безпределност дава на човека една неописуема радост на Божественото, което е скрито в него.
9.2.1923г.
21. Свещеното правило, КД , София
Кое знание е по-хубаво? На ножа или на виждането? Пипането не е знание.
25.2.1923г.
22. Господи, да се отворятъ очитѣ ни!,  НБ , София
Това е то виждането на ума, но не умътъ въ обикновенъ смисълъ, както го наричатъ интелектъ; азъ взимамъ ума като принципъ, гениаленъ умъ, или туй, което наричатъ разуменъ човѣкъ.
Само напрѣдналитѣ сѫ влѣзли въ втората фаза на виждането, тѣ чувствуватъ Бога.
25.2.1923г.
23. Качества на ума, сърцето и волята, ООК , София
Сега не е достатъчно само да видите известни предмети, защото виждането на известни предмети още не може да породи мисъл у вас.
11.3.1923г.
24. Видѣхме Господа,  НБ , София
Виждането, това е качество на ума.
24.2 Видяхме Господа ( втори вариант )
Виждането е качество на ума.
18.10.1923г.
25. Разумност в природата, ООК , София
Знанието произтича от виждането.
25.11.1923г.
26. Ще хвърля мрежата,  НБ , София
Да, във виждането и разбирането на нещата има известни съотношения.
9.12.1923г.
27. Каквото чух (Всичко, каквото чух),  НБ , София
Да допуснем, че някоя ваша сестра е женена и до виждането на тази рокля тя живее отличен живот със своя мъж.
2.3.1924г.
28. Родени изново,  НБ , София
Всички вие имате най-обикновени понятия за виждането. С виждането заедно се подразбира вашето съзнание да бъде будно, да имате разбирания върху нещата.
16.7.1924г.
29. Разумният живот, ООК , София
Най-хубавото състояние е виждането на тия слънчеви лъчи.
19.7.1925г.
30. Което вие видите,  НБ , София
Виждането това е процесъ на съзнанието. Въ виждането има два процеса: процесъ на сѣнкитѣ и процесъ на ясното виждане, на реалностьта.
30.2 Което вие видите . ( втори вариант )
Виждането - това е процес на съзнанието. Във виждането има два процеса: процес на сенките и процес на ясното виждане, на реалността.
29.11.1925г.
31. Трите състояния S, R и T, МОК , София
Значи виждането е знание, виждането е разбиране на отношенията, които съществуват между нещата.
31.2 Трите състояния S, R и T ( втори вариант )
Виждането е знание.
27.12.1925г.
32. Показа им ръцете си,  НБ , София
Някой ще каже: защо аз не мога да го видя? Не можеш да го видиш! Виждането подразбира знание, будност на съзнанието.
7.2.1926г.
33. Познат от Него,  НБ , София
Следователно, ако във виждането знанието е резултат на Любовта, питам : кое по-рано се е явило в света, знанието или живота? – Животът, разбира се.
21.2.1926г.
34. Изразително лице,  МОК , София
34.2 Красивото лице (Изразителното лице) ( втори вариант )
Виждането, то е физическото, вие може да задържите своя образ в своето съзнание.
4.4.1926г.
35. Дава плод,  НБ , София
Виждането подразбира дълбоко знание.
3.10.1926г.
36. Облагородяване на сърцето,  МОК , София
36.2 Облагородяване на сърдцето ( втори вариант )
Ще си отбележите пак първата мисъл, която ви е дошла след виждането на Марс.
24.10.1926г.
37. Ако говоря,  НБ , София
Друг някой казва: “Аз видях това със собствените си очи.” - Какво си видял? Очите сами могат ли да виждат? Ако очите сами виждат, защо слепи хора, на които очите външно са здрави и отворени, не могат да виждат? Всъщност с какво виждаме? Казвате: “Според съвременната наука процесът на виждането става чрез нервите, които предават външните впечатления на главния мозък.” - Не, това не е никакво знание, никаква философия.
27.5.1928г.
38. Бог е Дух,  НБ , София
От гледането, от виждането идват знанията.
23.11.1928г.
39. Не противи се на злото,  МОК , София
Ние говорим за виждането, а не за пипането. Виждането предшества пипането, то е качество на ума.
39.2 Основнитѣ идеи на Викторъ Хюго и Толстой въ „Клетницитѣ“ и „Война и миръ“ (продължение) ( втори вариант )
Следователно, виждането предшествува пипането. Виждането е качество на ума.
16.5.1929г.
40. Абсолютна реалност, ООК , София
40.2 Абсолютна реалност ( втори вариант )
Кое е виждането? Обикновените хора не разбират Христа.
7.7.1929г.
41. Първите стъпки, МС , София
Обаче, виждането на нещата често спъва човека. Следователно, виждането е достояние само на любещия човек. Някой казва: "Аз искам да зная какво нещо е виждането". – Виждането е свързано с Любовта.
41.2 Ден без възли ( втори вариант )
Виждането спъва човека. Виждането кога трябва да се яви? Трябва да вижда само онзи, който люби.
Виждането на Бога, то е една насъщна храна.
13.9.1929г.
42. Отношения към природата,  МОК , София
Виждането се дължи на неговата интуиция.
27.10.1929г.
43. Блажени са очите и ушите,  НБ , София
Виждането е процес в природата, който има отношение към външния, към обективния свят.
43.2 Блажени са очите и ушите ( втори вариант )
Виждането е процес в природата, който има отношение към външния обективен свят.
20.11.1929г.
44. Паралелизъм в природата, ООК , София
Мисълта е по-силна от виждането. Щом мисълта съществува, и виждането е възможно. Ако мисълта не съществува, и виждането не би съществувало. Виждането не е нищо друго, освен проектиране на дадена мисъл.
26.1.1930г.
45. Богове сте,  НБ , София
45.2 Богове сте ( втори вариант )
Виждането е нещо непреривно.
19.2.1930г.
46. Новото в живота, ООК , София
Някой казва, че докато не види нещо, докато не го разбере, не може да го приложи. в известни случаи е така, но понякога виждането на нещата е придружено с големи неприятности.
25.4.1930г.
47. Светлина и знание,  МОК , София
Да се домогне човек до Законите на своя ум, на своето сърце и на своята воля чрез очите си, по пътя на виждането, това значи, да е придобил положителната наука на живота.
4.7.1930г.
48. Освобождаване,  МОК , София
48.2 Абсолютно освобождение от лъжата в съзнанието ( втори вариант )
Във виждането на слънцето имам да придобия нещо.
19.8.1930г.
49. Виждане и съзнаване, СБ , РБ , Рила
Някой казва: „Ние искаме да ги видим.“ Вие искате да видите съществата, които се срещат, но виждането е вътрешно отношение, вътрешен процес: то е въпрос, който се отнася до съзнанието на човека.
9.11.1930г.
50. Него видя Исус,  НБ , София
Виждането и съзнаването са два процеса на човешкия дух, с които се започва всяка добра работа.
Питам: Как става виждането – с очите, или с ума? С очите нищо не се постига, но с ума.
16.11.1930г.
51. Ще ме видите,  НБ , София
Виждането подразбира правилно схващане на проявите за всеки момент.
9.1.1931г.
52. Четирите положения,  МОК , София
52.2 Д.У.С.Б.! Добър, умен, силен, богат ( втори вариант )
След това те са намирали своята храна чрез вкусването, чрез помирисване, чрез вслушване и най-после са дошли до виждането. Най-практичният метод е виждането.
3.2.1931г.
53. Светлият образ, ООК , София
Според мене, най-великият момент за човешката душа е виждането на Бога.
18.3.1931г.
54. Закон на числата, ООК , София
Той е едва в началото на своите страдания – нищо още не е разбрал. – „Много неща видяха очите ми.“ – Виждането на нещата още не е живот.
13.7.1931г.
55. Старите накити,  РБ , 7-те езера
Виждането е процес, който възстановява вярата.
2.8.1931г.
56. Ценното в малкото, СБ , РБ , 7-те езера
Следователно човек всякога трябва да бъде обут! Казвате: „Какво отношение има между обувките и виждането?“ Когато човек се обуе, т.е. когато доброто дойде в краката му, те стават здрави и той ходи доволен, щастлив, с отворени очи и всичко вижда.
20.8.1931г.
57. Най-високото място, СБ , София
Следователно, когато срещнете някого, вие трябва да виждате в него само онова, което Бог е вложил – това значи да гледа и да вижда човек, този е смисълът на виждането.
11.10.1931г.
58. Дайте ни от вашето масло,  НБ , София
А при това постижение, което имал в планината, той трябваше, при виждането на царската дъщеря, да си каже: „Аз се радвам, че живея на планината, радвам се, че и тази царска дъщеря живее в града, радвам се, че и брат ми именно й взима мерки за обуща, радвам й се, Бог да й даде живот и здраве, както на нейния възлюбен и на нейните деца!" Ако той беше помислил така, снегът му нямаше да се топи. „Всичките мои благословения да бъдат с тази мома!" - така трябваше да помисли този светия.
16.10.1931г.
59. Прави и криви линии,  МОК , София
Виждането е нещо относително.
59.2 Правите и криви линии. Начало и край на всяка работа и постъпка в линия ( втори вариант )
А във виждането трябва да знаеш точно нещата, да кажеш: Човек е това! После да знаеш млад ли е или стар.
22.1.1932г.
60. Сенки на Битието,  МОК , София
60.2 Сянка на нещата ( втори вариант )
Или виждането на лъча, показва, че има своя сянка. Виждането на лъча не е нищо друго освен сянката на лъча.
12.6.1932г.
61. И видя там човек,  НБ , София
Виждането това е закон. Виждането в живота носи радост и веселие, то всякога върви по великия закон на Битието.
20.7.1932г.
62. Най-малкото добро, СБРБ , 7-те езера
Виждането подразбира знание, познаване на нещата.
16.10.1932г.
63. Чуваш ли,  НБ , София
Виждането е свойствено само на онези разумните хора.
63.2 Чуваш ли ( втори вариант )
Виждането е свойство само на разумните хора.
20.11.1932г.
64. Ти ли си,  НБ , София
Аз оставям виждането и познаването на Бога. Най-първо, познаването е далечна работа, виждането е още по-далечна.
То е вече едно предисловие на познанието за Бога, виждането на Бога.
64.2 Свещен трепет ( втори вариант )
Аз оставам настрана виждането и познаването на Бога. Най-първо познаването е далечна работа, виждането е още по-далечна.
Това е едно предисловие за познанието на Бога, виждането на Бога.
11.1.1933г.
65. Две правила, ООК , София
Ева се изкусила само при виждането на ябълката, т.е. от знанието, което очаквала да придобие. Виждането има един резултат, а знанието – друг.
2.8.1933г.
66. Новите положения. Мислова централа, ООК , София
66.2 Новите положения на живота. Мисловата централа ( втори вариант )
Във виждането няма какво да разбираш.
29.10.1933г.
67. Няма да ви остави,  УС , София
Съдиите, като осъждат някого по закона, пак ще има разлика във виждането.
31.12.1933г.
68. Да живее душата ми!,  НБ , София
Виждането е свързано със знанието на човека.
8.4.1934г.
69. Тъй мисля аз,  НБ , София
Не че виждането не е хубаво, но туй виждане, което имаме, то е резултат на човешкия дух.
15.4.1934г.
70. Наяве,  НБ , София
За мене истината седи във виждането в света – туй, което вие трябва да държите.
10.6.1934г.
71. Умно дете,  НБ , София
Ти готов ли си всичко, което имаш, да го туриш на Негово разположение? Така може да те излекувам.“ – „Ама ще видя.“ – „Няма виждане! Виждането е да служиш по всичките правила, без никакво изключение.
24.6.1934г.
72. Към Емаус, УС , София
Какво нещо е възкресението? С какво тяло е възкръснал? Дали са Го видели или не са Го видели? Има нещо по-дълбоко от виждането.
2.9.1934г.
73. Законът на подмладяването, УС , София
Вярата, ясновидството, виждането в онзи свят зависят от особен център, който хората имат на главата си горе.
9.12.1934г.
74. Абсолютната и Относителната реалност,  УС , София
Виждането, за което се говори в Писанието, е вътрешен, а не външен процес.
74.2 Абсолютна и Относителна реалност ( втори вариант )
Ама виждането ние разбираме нещо много предметно. А виждането, както в Писанието се разбира, е вътрешно.
29.3.1935г.
75. Знание и виждане, МОК , София
Кога човек се подмладява и кога остарява? Виждането подмладява, а знанието състарява човека. Младият човек се отличава с виждането, всичко забелязва, има подвижност.
Младият се отличава по това, че той вижда, а пък в какво седи виждането? Ти трябва да възприемеш светлината, но едновременно в тебе трябва да има светлина, да разбираш тази светлина, да разбираш приложението на светлината.
2.10.1935г.
76. Новото учение, ООК , София
Защото понякога от виждането произлиза вярата, а понякога от вярата произлиза виждането. Законът е: При известни условия, вярата в теб ще се поддържа от онзи процес, на виждането, а при други условия това, което виждаш, ще се поддържа от вярата.
19.1.1936г.
77. Всичко, което чух,  НБ , София
Че виждането е функция на съзнанието.
8.7.1936г.
78. Ученичество, ООК , София
Виждането е процес на отваряне очите на слепия.
27.9.1936г.
79. Той създава,  УС , София
79.2 Аз го създадох! ( втори вариант )
Знаете ли какво значи виждането в пълната духовна смисъл? Писанието казва, че онези които, чуят гласа ми, - Гласът на Господа, - ще оживеят.
4.6.1937г.
80. Трите велики науки,  МОК , София
Физически как ще представите виждането, можете ли да го хванете? Пипането е първото усещане, което се е проявило.
9.6.1937г.
81. Отношение на нещата, ООК , София
Защото Ева като видя дървото, от виждането като го погледна, тя не можа да разбере нещо.
13.6.1937г.
82. Запалят свещ,  НБ , София
Някой казва: „Да видя.“ Виждането не е външната страна да познаеш един човек.
23.6.1937г.
83. Временно и постоянно, ООК , София
Виждането е, когато нещата пред вас се изменят в даден случай.
27.6.1937г.
84. Възлюбете Господа!,  НБ , София
Във виждането на филма, човек ще види всичките тайни работи.
18.2.1938г.
85. Програмата в живота,  МОК , София
Виждането то е сянка на нещата.
22.6.1938г.
86. Добрият живот, ООК , София
Аз ви говоря, вие казвате: „Че досега ние не сме ли намерили Бога?“ Ако вие сте видели само един професор, каква е ползата от виждането на професора? Този човек е на изкуството, на художеството, започва да ви учи.
31.8.1938г.
87. Кибритени клечки, ООК , София
Една бучка захар виждаш, че е бяла, но ни най-малко виждането не показва, че си видял захарта.
9.11.1938г.
88. Да станем едно, ООК , София
Но виждането на лицето всякога не носи едно благо.
11.12.1938г.
89. Закон на вярата,  НБ , София
За мене виждането е една сянка, една илюзия, която няма никакво съдържание, никаква реалност.
5.3.1939г.
90. Да види царството Божие,  НБ , София
Аз вярвам в пипането, но вярвам и във вкусването, и в обонянието, в слушането, във виждането и т.н. Пипането е началото, а виждането – краят. Обаче, виждането не е крайният предел на нещата.
26.7.1939г.
91. Път към живота, СБ , РБ , 7-те езера
Виждането, чуването и възприемането са вътрешни, а не външни процеси.
6.8.1939г.
92. Постоянното в живота, СБ , РБ , 7-те езера
Всичко седи във виждането.
10.11.1939г.
93. Прави и криви линии,  МОК , София
Може да кажете: „Аз видях топлината.“ Кои неща се виждат, кои се усещат? Каква е разликата между виждането и усещането? Красотата чувства ли се, или се вижда.
29.12.1939г.
94. Право, добро, истинно,  МОК , София
Виждането не значи още пипане.
28.1.1940г.
95. И ще родиш син,  НБ , София
Във виждането като процес слиза съзнанието.
15.5.1940г.
96. Правилни процеси, ООК , София
Че какво става с виждането?
7.7.1940г.
97. Светлина, топлина и сила,  НБ , София
Виждането и чувствуването са две различни неща.
23.11.1941г.
98. Блажени кротките,  НБ , София
При виждането, онова, което виждаш, те радва.
Виждането е закон на съзнанието.
28.3.1943г.
99. Два пъти родени,  УС , София
Във виждането има вътрешно знание.
23.5.1943г.
100. Два метода,  УС , София
Старостта иде от виждането на лошите работи в света.
29.8.1943г.
101. Единствената сила, СБ , РБ , София
Виждането е свързано със знанието, което има отношение към живота.
3.11.1943г.
102. Еднакви отношения, ООК , София
В Божествения свят виждането става чрез любовта.
102.2 Еднакви отношения ( втори вариант )
В Божествения свят виждането става чрез любовта.


Използвайте клавишите (лява/дясна стрелка) от клавиатурата, за навигация между страниците с резултати от търсене.